Prostie şi rasism sau petiţia pentru autonomia Transilvaniei

Prostie şi rasism sau petiţia pentru autonomia Transilvaniei

by -
10 1973

Aflu, întâmplător, că „în jur de 6.000 de români au semnat o petiţie” pentru „un guvern regional la Cluj, cu control politic şi economic pe teritoriul Transilvaniei autonome”. Dat fiind că articolul era pe Yahoo News, vestit pentru amestecul de ştiri reale, aberaţii şi felurite alte materiale ciudate, am început să verific ştirea. O altă pagină online, a buzznews, prezintă această ştire cu…. un an în urmă! E drept, atunci erau „peste 730” de persoane, se dădea numele autorului (Fancsali Ernö) şi se arăta tensiunea provocată printre comentatori.

Dincolo de alte aspecte, cred că prima atenţie trebuie îndreptată către petiţie în sine. Textul este în două limbi, în limba română şi în limba maghiară. Întrucât aceasta din urmă îmi este necunoscută – ca şi majorităţii Românilor atât din Ţară cât şi de peste hotare – voi reproduce textul doar în limba noastră naţională:

Autonomie pentru Transilvania: Banat, Crisana, Maramures, Transilvania

Capitala: Cluj

Guvern regional la Cluj, cu control politic si economic pe teritoriul Transilvaniei Autonomă.

Istoria şi tradiţia din Transilvania sunt complet diferite de fostul Regat. Regiunea noastră a fost intotdeauna partea Europei civilizate. Aici a fost declarată prima oară libertatea confesională în 1568 la Dieta din Turda. Transilvania a participat la tratatele de pace de la Westphalia în 1648. Transilvania a avut domnitori care au pus mare accent pe cultură si toleranţă. In secolele 17-19, Transilvania a avut o autonomie largă. La Unirea din Alba Iulia în 1918, Transilvania a fost regiunea cea mai dezvoltată din România Mare. Guvernele centrale ne-au degradat la colonie. Biserica Greco-Catolică, având credinciosi numai din Transilvania, era eliminată, bunurile erau confiscate.

După 1989, starea regiunii noastre nu s-a înbunătăţit. Impozitele acumulate în Transilvania ajung în Moldova si Oltenia pe nedrept. Transilvania este trezoreria ţării noastre fără autodeterminare. Ei au mai mare nevoie de noi, decât noi avem de ei. Regiunea noastră s-ar putea autosusţine. Avem păduri, ape minerale, un potenţial turistic foarte mare, oraşe medievale unice în România, sute de castele, cetăţi, o universitate care mulţumită multiculturalismului este în fruntea Universităţilor din ţară. Noi nu vrem nimic de la alţii, dar ce e al nostru nu lăsăm.

Ţin să precizez că textul este prezentat prin copy+paste de pe www.causes.com şi doar formatat în conformitate cu stilul  – font, paragraf etc. – folosit de mine şi, bineînţeles, cu regulile academice de citare. Nu am intervenit pe text în niciun fel, lipsa semnului de punctuaţie de la sfârşit şi prezenţa unor alte greşeli (de la lipsa diacriticelor la cuvinte întrebuinţate incorect) nu îmi aparţine în niciun fel. Este evident că autorul nu cunoaşte bine limba română, deşi a făcut lăudabile eforturi să prezinte un text coerent. Acestea constituie însă aspecte minore şi le-am prezentat doar pentru a nu fi bănuit, nedrept, de vreo intervenţie cât de mică asupra textului original.

Greşeli grave:

1. „Autonomie pentru Transilvania: Banat, Crisana, Maramures, Transilvania”

Într-un fel foarte ciudat autorul prezintă Transilvania ca fiind suma mai multor provincii sau ţări plus Transilvania!

Ceva de genul „am un munte, un deal, o câmpie şi un podiş, adică un podiş”.

Trans-silvania, adică ţinutul de peste Silvania (vechi nume al Crişanei), are ca vecini Oltenia, Muntenia, Moldova, Bucovina, Maramureşul, Crişana (sau Silvania sau Partium) şi Banatul.

Niciuna dintre acestea nu este Transilvania. Niciodată aceste provincii sau ţări nu au format un întreg unitar decât în Dacia lui Burebista şi România de după 1918.

Niciodată nu a existat un stat sau o provincie „Transilvania” – sau cu alt nume – care să cuprindă provinciile sau ţările înşirate în titlu ca tot unitar, fie că ar fi avut capitala la Cluj sau în altă parte.
Această formulare este din start greşită, ilogică şi, evident, cel puţin incomplet gândită.

2. „Guvern regional la Cluj, cu control politic si economic pe teritoriul Transilvaniei Autonomă.”

Nu comentăm greşelile gramaticale. Nu înţelegem însă în ce calitate se revendică autoritatea Clujului peste Banat, ba chiar şi peste Maramureş sau Crişana.

În Ungaria, Imperiul austriac şi Austro-ungaria aceste ţări sau provinicii au avut totdeauna regim separat. Singura excepţie pentru unele dintre ele a fost după 1867, când Ungaria a anulat forţat – cu sprijinul armat al Vienei – libertăţile transilvănene, maramureşene etc. Dar şi atunci Banatul a rămas autonom, ca unul ce ţinea de partea apuseană a dualismului habsburgic.

Inima Crişanei a fost la Biharea sau la Oradea. Eventual se poate vorbi despre Debreţin, un oraş esenţial în istoria ţinuturilor dintre Tisa şi Transilvania. Dar Clujul? De unde şi până unde să proclami autoritatea Clujului peste Crişana?! Această dilemă este la fel de evidentă şi pentru Maramureş, care despărţit de Muncaci şi Hust are totuşi centrul său istoric la Baia Mare. Ciudăţenia demersului e uriaşă! Dacă, pe de-o parte, se cere slăbirea sau anularea centralismului naţional şi se neagă autoritatea Bucureştilor, de ce, pe de altă parte, se proclamă, autocratic şi nejustificat, un centralism clujean?

Clujul este un oraş minunat. Sunt nenumărate lucruri vrednice de toată lauda ce se pot spune pentru el. Mie îmi este foarte drag şi nu aş dori să bănuiască cineva, chiar şi o clipă, că nu îl preţuiesc. Problema mea nu este cu oraşul acesta superb, ci cu contradicţiile interne ale petiţiei.

Păi pe de-o parte negi un centralism şi pe de alta impui alt centralism?

Este absurd, este contradictoriu, şi gravitatea absurdităţii se accentuează cu înaintarea în textul petiţiei.

3. „Istoria şi tradiţia din Transilvania sunt complet diferite de fostul Regat”

Această afirmaţie este, din păcate, o sinteză de contradicţii, falsuri istorice şi lipsuri de logică. Dezvoltările ulterioare din text arată acest lucru foarte limpede.

„Istoria şi tradiţia din Transilvania” ce înseamnă?

Istoria şi tradiţia Transilvaniei învecinată de Banat, Crişana şi Maramureş, sau a noii formaţiuni, „Transilvania lui Fancsali”, care încorporează (forţat şi dictatorial în această petiţie) şi provincii învecinate?

Nu există o identitate de istorie şi tradiţie nici măcar între două sate învecinate din Maramureş, Oltenia, Epir sau Crimeea. Este firesc să existe deosebiri mari în istoria şi tradiţia unor provincii sau ţări diferite, altfel nu ar fi diferite! Însă ţările sau provinciile cu istorie şi tradiţie „complet diferită” una de alta nu prea se găsesc pe acelaşi continent. Chiar şi pentru regiuni europene extreme, ca Islanda sau Laponia, există o serie de aspecte istorice şi de tradiţie comune cu restul Europei şi chiar cu restul lumii. Afirmaţia din titlu este exclusivistă, extremistă şi, ca urmare, atât greşită cât şi, trist, şovină.

Şovinismul devine chiar agresiv în fraza imediat următoare:

3.1. „Regiunea noastră a fost intotdeauna partea Europei civilizate”

O aserţiune de tipul „Europa civilizată” face parte din concepţiile rasiste şi colonialiste ale secolului al XIX-lea. Asemenea aserţiuni sunt respinse cu hotărâre de către Europa civilizată de astăzi, ca parte a unui bagaj de tristă amintire ce a dus la nenumărate crime împotriva umanităţii. Existenţa unor tipare culturale diferite – ca cel apusean tipic, cel mediteranean, cel slavo-catolic şi altele asemenea – este o parte a moştenirii culturale a Europei. Doar urmaşii unor Hitler, Stalin şi alţii asemenea mai pot avea lipsa de bun-simţ de a împărţi Europa – sau orice altă latură a lumii – într-o parte civilizată şi una, evident, necivilizată. Alături de acest rasism agresiv, obsevăm şi aceeaşi generalizare nedreaptă, acelaşi centralism forţat amintit mai sus: „regiunea noastră”. De fapt este vorba de cel puţin patru regiuni diferite…

3.2. „Aici a fost declarată prima oară libertatea confesională în 1568 la Dieta din Turda”

Din păcate, şi aici avem de-a face cu o gândire şovină şi naţionalist-extremistă (maghiară). În primul rând, libertate religioasă a existat şi în alte părţi ale Europei, mult înainte de Dieta de la Turda. În Muntenia şi Moldova secolelor XIV-XV, de exemplu, drepturile religioase ale minoritarilor catolici (Secui, Saşi, Unguri), monofiziţi (Armeni), animişti (Ţigani, Tătari) sau mozaici (Evrei, Kazari) nu erau contestate de nimeni. Domnitorii „ultra-ortodocşi” din aceste ţări chiar au sprijinit, din fondurile Domniei şi din fonduri propri, ridicarea unor biserici şi catedrale catolice sau monofizite. Aceasta în vreme ce sub coroana ungară în Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş majoritatea ortodoxă era sistematic prigonită! Un ardelean – şi clujean pe deasupra! –, profesorul şi academicianul Ioan-Aurel Pop, a publicat nu demult o lucrare: „Din mâinile valahilor schismatici…“ Românii şi puterea în Regatul Ungariei medievale (secolele XIII-XIV), Bucureşti, Editura Litera Internaţional, 2011. D-l Fancsali Ernö – şi ceilalţi care îi împărtăşesc ideile greşite – ar avea un mare folos din citirea acesteia, ca şi a altor lucrări (inclusiv din bibliografia scrierii citate). Ar putea vedea astfel că „libertatea confesională” declarată de Dieta de la Turda era de fapt doar confirmarea egalităţii naţionalităţilor minoritare şi asupritoare din Transilvania: Unguri, Saşi, Secui. Era o alianţă etnică şi religioasă a coloniştilor (colonialiştilor) împotriva majorităţii băştinaşe româneşti şi ortodoxe. Alianţă ce avea ca bază rasismul etnic şi religios şi ca ţintă păstrarea unui regim de exploatare şi persecuţie etnică şi religioasă împotriva Românilor şi a Ortodoxiei. Sunt şi astăzi oameni care se laudă cu asemenea „libertăţi”, aşa cum există oameni care se laudă cu exterminarea Românilor de la Nuşfalău, Treznea, Moisei, Ciumărnea etc. Totuşi, dacă România ar aplica o formă echivalentă declaraţiei de la Turda din 1568 întreaga Ungurime mondială ar urla de groază şi indignare. Şi pe bună dreptate! Căci această declaraţie este un act odios şi ruşinos pentru orice naţiune civilizată.

3.3. „Transilvania a participat la tratatele de pace de la Westphalia în 1648”

Şi ce? În ce măsură acest lucru înseamnă ceva esenţial?

Atât Războiul de treizeci de ani cât şi Pacea Westphalică sunt capitole sumbre din istoria Europei. Milioane şi milioane de oameni au fost ucişi într-un conflict religios ruşinos. Singurul aspect pozitiv al păcii a fost faptul că s-a proclamat formal (din nou!) egalitatea între Catolicism şi Protestantism. Ceea ce nu a împiedicat multe conflicte sângeroase între aceste două comunităţi religioase în anii şi secolele ce au urmat. Faptul că şi Transilvania – dar nu şi Banatul, de pildă! – a fost parte în acest conflict ruşinos nu poate fi un motiv de laudă pentru nimeni.

3.4. „Transilvania a avut domnitori care au pus mare accent pe cultură si toleranţă”

Da. Au fost câţiva. Care au şi fost înlăturaţi iute de către nobilii indignaţi de ideile lor. Doar că până şi „cultura” şi „toleranţa” acestor domnitori sunt foarte relative, chiar raportat la vremea în care au trăit. Iar în ceea ce priveşte toleranţa Transilvania de sub unio trium nationum a fost mult inferioara situaţiei din Moldova sau Muntenia. Reluăm îndemnul la citirea lucrării amintite mai sus. Doritorilor le putem da o bogată bibliografie.

3.5. „In secolele 17-19, Transilvania a avut o autonomie largă”

Da. O autonomie din care Banatul nu a făcut parte, el având altă autonomie. O autonomie care nu cuprindea Partium sau Crişana, ea având alt statut. O autonomie în care nu intra, în general, Maramureşul. O autonomie în care rasismul extrem al nobililor Unguri, Saşi şi Secui a dus la nenumărate crime împotriva umanităţii, la masacre cumplite împotriva populaţiei româneşti ortodoxe, la nenumărate acte de care se ruşinează orice naţiune civilizată. O autonomie care nu cuprindea pe Români decât ca majoritate permanent oprimată şi exploatată.

3.6. „La Unirea din Alba Iulia în 1918, Transilvania a fost regiunea cea mai dezvoltată din România Mare”

Din ce punct de vedere?

Din punct de vedere cultural? O asemenea aserţiune rasistă nu poate fi susţinută obiectiv. Dezvoltarea culturală se desfăşoară pe coordonatele proprii fiecărei culturi şi, din perspectiva sa, fiecare cultură şi civilizaţie o poate declara pe oricare alta înapoiată sau sub-dezvoltată. Asemenea aprecieri au fost de multă vreme abandonate în „Europa civilizată” şi în orice spaţiu în care s-a renunţat la şovinism, rasism şi alte asemenea concepţii.

Din punct de vedere economic?

Putem reda aici nenumărate materiale ungureşti din epocă ce arată că pentru Ungaria Transilvania (care nu mai avea după 1867 nicio autonomie) era în primul rând o sursă de materii prime. Dezvoltarea industrială cea mai mare o avea Banatul – care nu a fost niciodată subordonat Transilvaniei! – iar dezvoltarea agricolă cea mai mare o avea Vechiul Regat.

Transilvania venea în schimb cu o povară uriaşă – „optanţii maghiari” fiind numai o parte a ei – pentru care întreaga Românie Mare, inclusiv Vechiul Regat, a avut enorm de plătit. Şi a plătit, din dragoste de Neam şi de Ţară, sentimente care fie sunt străine semnatarilor petiţiei, fie au altă ţintă (e.g. Ungaria).

3.7. „Guvernele centrale ne-au degradat la colonie”

Există o mare ameninţare a lui Dumnezeu: Din cuvintele tale te voi judeca! (Pild 6.2; Matei 12.37; Luca 19.22). „Guvernele centrale” – şi vom reveni asupra lor, veţi vedea! – nu au „degradat” pe nimeni. În România Mare nu existau părţi care să aibă „grade inferioare” şi „grade superioare”. Asemenea părţi au existat însă în Imperiul austriac, în Imperiul austro-ungar şi în Ungaria. Acolo erau într-adevăr privilegiate provinciile şi toate teritoriile locuite sau dominate categoric de anumite naţionalităţi favorizate. Adică exista o politică rasistă dusă de stat, sistematic şi continuu, cu directe consecinţe la nivelul tuturor diviziunilor administrative. Un funcţionar ungur sau austriac dintr-un teritoriu majoritar românesc era un ostaş în linia întâi a războiului şovinist împotriva Românilor. El era într-o tensiune permanentă, având misiunea de a afirma neîncetat superioritatea naţiunii sale în faţa Românilor „inferiori”. El trebuia să lucreze mereu la deznaţionalizarea Românilor şi era judecat în primul rând în funcţie de rezultatele obţinute în acest domeniu. În comparaţie, un funcţionar ungur sau austriac dintr-un teritoriu majoritar unguresc sau german era un om liniştit, un fericit, un favorizat al sorţii. Sistemul era fractalic, adică se repeta în mic la fel ca şi în mare. De aici vine şi conceptul de provincii favorizate. Transilvania chiar a fost colonie! Dar nu în România Mare şi nu pentru Vechiul Regat! Pentru acesta din urmă Transilvania era – şi este – Pământ Sfânt! Pentru Ungaria şi Austria însă Transilvania a fost şi rămâne colonie! Aceste două ţări sunt cele care au exploatat şi au colonizat Transilvania de-a lungul secolelor! Şi cu Unguri, şi cu Germani, şi cu Secui – astăzi aproape cu totul deznaţionalizaţi de Unguri –, şi cu Slovaci, Sârbi, Evrei şi mulţi alţii. Da, pentru Ungaria şi Austria şi Transilvania, dar şi Crişana, Banatul şi Maramureşul, Voievodina, Raguza, Dalmaţia şi multe alte ţări chiar au fost colonii. Şi, într-adevăr, pentru Ungurii colonizaţi în Transilvania, 1918 a însemnat, nu prin „guvernele centrale”, ci chiar prin Marea Unire, o teribilă degradare! De la naţiune favorizată, superioară, exploatatoare, la naţiune egală cu celelalte, inclusiv cu majoritatea românească. Socotită, bineînţeles, de către aceşti rasişti, ca înapoiată, inferioară, barbară etc. Concepţie profund şovină, prezentă, din nefericire, şi în această petiţie.

Dar intrând în România Mare Transilvania nicidecum nu a fost „degradată”, dimpotrivă, dintr-o provincie-colonie a Ungarie, dintr-un ţinut de margine exploatat şi rănit neîncetat s-a regăsit ca pământ sfânt pentru o întreagă naţiune.

3.8. „Biserica Greco-Catolică, având credinciosi numai din Transilvania, era eliminată, bunurile erau confiscate”

Divide et impera. În fraza citată de noi din petiţie şi în aserţiunea latină menţionată aici se include tot rostul înfiinţării „Bisericii Greco-Catolice” la Români şi al menţionării ei în petiţie. Nu vom dezvolta aici acest aspect.

Observăm numai lipsa de onestitate a textului care, prin fals istoric, incită la ură inter-confesională. Manevră tipică iredentismului maghiar şi de care, spre ruşinea sa, Vaticanul nu s-a delimitat oficial niciodată. În primul rând, în perioada interbelică – vremea „Marii Uniri” menţionată de petiţie – nu a existat nicio persecuţie a Bisericii Greco-Catolice din partea Statului român, fie la nivel de Guvern, Parlament sau autorităţi locale. Dimpotrivă, a fost socotită – deşi minoritară la nivel naţional – ca a doua biserică a Neamului Românesc, alături de Biserica Ortodoxă! Mai mult, prin Concordatul cu Vaticanul a devenit chiar religie favorizată, mult mai mult decât Biserica Ortodoxă Română! Dintr-o dată textul, în faţa adevărului istoric, se dovedeşte a conţine o minciună manipulatoare cu totul ruşinoasă. În al doilea rând, trebuie spus că în 1948 conducerea comunistă care a desfiinţat Uniatismul era alcătuită, în afară de agenţii sovietici deveniţi peste noapte „cetăţeni români”, dintr-o covârşitoare majoritate de ardeleni unguri şi de alte naţionalităţi, precum şi de feluriţi minoritari din toate părţile ţării. Desfiinţarea s-a realizat nu pentru că era vorba de ceva din Transilvania, ci din două motive clar exprimate în documentele vremii:

– ruperea legăturilor cu puterile străine (în cazul de faţă statul Vatican, ce aparţinea taberei occidentale)
– creşterea puterii ungureşti în Transilvania.

Desfiinţarea Uniatismului a pus pe uniaţii rămaşi fideli Vaticanului în mâna prelaţilor catolici, în covârşitoare majoritate Unguri. Există numeroase lucrări ce arată felul în care Românii uniţi cu Roma care au ales catolicismul în 1948-1949 au fost maghiarizaţi rapid de către structurile catolice ungureşti din Crişana şi Transilvania, şi mai ales din Regiunea Autonomă Maghiară – darul lui Stalin pentru comuniştii unguri din România.

Culmea neruşinării o constituie atribuirea vinei pentru această hotărâre – la care comuniştii unguri ardeleni au avut o decisivă contribuţie – unor „guverne centrale” subînţelese ca româneşti – la general – sau bucureştene – doar prin locaţie. Rostul acestei aserţiuni – divide et impera – este clar.

3.9. „Impozitele acumulate în Transilvania ajung în Moldova si Oltenia pe nedrept. Transilvania este trezoreria ţării noastre fără autodeterminare. Ei au mai mare nevoie de noi, decât noi avem de ei.”

Afirmaţia aceasta este nu doar falsă ci şi de un rasism feroce. Înainte de a deschide discuţia asupra falsului factual, ne vom opri o clipă asupra gândirii rasiste ce domină această petiţie. Şi, ca să fie mai uşor de înţeles adevărul, pornim de la acceptarea afirmaţie, prin metoda matematică a „reducerii la absurd”.

Deci, să presupunem că Moldova şi Oltenia primesc bani din Transilvania, pentru că au o economie mai scăzută. Şi că acest lucru nu este corect, trebuind să înceteze. După acelaşi principiu, impozitele adunate într-o Transilvanie autonomă trebuie dirijate acolo de unde au venit. Comunele sărace din Harghita sau Covasna ar trebui, după această logică, să fie lăsate să moară de foame. Banii adunaţi în Cluj-Napoca ar trebui să fie folosiţi numai în oraşul respectiv, la fel cei adunaţi la Alba Iulia, Braşov, Sibiu. Orice sat sărac şi orice comună săracă ar trebui să trăiască sau să moară numai din banii ei. Pe acest principiu „minunat” – a se citi „profund inuman” – ar însemna şi să se suspende orice ajutor mondial pentru oricare regiune a lumii. Bogaţii nu ar trebui să-i sprijine pe săraci niciodată, nicăieri. Nici fraţii mai bogaţi nu ar trebui să-i ajute pe cei mai săraci, nici copiii sănătoşi, puternici şi înstăriţi nu ar trebui să-şi ajute părinţii slăbiţi, bolnavi, săraci etc.

Dacă ajunşi la această concluzie nu ne dăm seama că premiza este greşită, înseamnă că avem probleme psihice extrem de grave şi că trebuie să mergem de urgenţă la psihiatru.

Şi, pentru că am promis că vom arăta şi falsul factual al afirmaţiei, trebuie subliniat că cel mai mare „vistiernic” pentru restul Ţării este oraşul Bucureşti. Acesta plăteşte cele mai mari impozite şi o parte uriaşă din ele se îndreaptă către zonele mai sărace. În acelaşi timp, zona de vest a României are cele mai mari dezechilibre la nivelul veniturilor locale, existând localităţi foarte bogate învecinate cu unele foarte sărace. Afirmaţia de la acest punct ţine seama doar de localităţile bogate şi face uitate numeroasele comune – şi chiar oraşe – aflate la limita subzistenţei şi în Transilvania, şi în Crişana, ba chiar şi în Banat şi Maramureş. Este un fals menit să incite la zgârcenie păguboasă şi inumanitate, la distrugerea spiritului de unitate şi într-ajutorare firesc nu numai unei naţiuni adevărate, ci şi oricărei comunităţi omeneşti vrednică de sine.

3.10 „Avem… o universitate care mulţumită multiculturalismului este în fruntea Universităţilor din ţară.”

Nu comentăm nici locul ocupat de Universitatea din Cluj, nici pricina acestei poziţii, nici ortografia autorului petiţiei. Comentăm doar contradicţia fiinţială, fundamentală, totală, între lauda adusă multiculturalismului Universităţii Clujene şi rasismul manifestat în întreaga petiţie. Să negi multiculturalismul lăudându-l, iată un nou nivel de performanţă în lipsa de logică!

4. Problema „guvernelor centrale”

asupra căreia am promis să revenim, este foarte importantă!

Cei care cunosc istoria românească interbelică ştiu foarte bine că Transilvania nu a avut atunci de suferit decât de pe urma guvernelor şi grupărilor politice transilvănene. În vreme ce moldovenii, muntenii şi oltenii priveau cu veneraţie către Pământul Sfânt al Transilvaniei şi către suferinţele de veacuri ale Românilor ardeleni, grupările politice transilvane erau în mare parte dominate de oameni cu alte idei şi interese. Cele mai mari suferinţe ale Transilvaniei interbelice au fost produse de politica ungurească şi politica catolică, amândouă susţinute nu doar de politicienii unguri ci şi de mulţi dintre politicienii ardeleni. Cedările incredibile în favoarea „optanţilor unguri” şi averile uriaşe date pe nedrept, abuziv şi anti-românesc Vaticanului – atât prin Biserica Romano-Catolică cât şi prin cea Greco-Catolică – au fost decizii practic impuse Ţării de politicienii ardeleni. Pentru acestea a plătit întreaga Românie Mare şi au plătit, din destul, şi Românii ardeleni.

Nu trebuie uitat că înainte de 1918 aparatul administrativ din Transilvania era alcătuit aproape numai din colonişti străini şi trădători. Prezenţa românească nu doar că era minimă, dar era limitată, peste tot unde se putea, la trădători şi colaboraţionişti. După Marea Unire o serie de politicieni ardeleni, în frunte cu Iuliu Maniu şi Vasile Goldiş, au luptat pentru păstrarea acestui aparat şi pentru tot felul de alte hotărâri care erau îndreptate fundamental împotriva României Mari, împotriva Românilor şi în favoarea unor puteri şi interese străine. Nu „guvernele centrale”, ci politicienii locali au născut suferinţele Românilor ardeleni. Şi nu doar atunci!

Căci dacă aspectele interbelice sunt secundare astăzi şi ţin de un trecut prea îndepărtat, să vedem situaţia recentă!

În România de după 1989 conducerea „guvernelor centrale” a fost asigurată de:

Petre Roman, născut la Bucureşti, prim-ministru aproape doi ani de zile, este – o spunem ca adevăr ştiinţific, nu ca atac la persoană – fiu de agent sovietic din Crişana şi de agentă sovietică din Spania, educat ca atare. Evident nu poate fi încadrat nici ca regăţean, nici ca transilvănean (cu toate că s-a auto-pretins a fi ardelean). El ţine de acea parte non-naţională a politicienilor de cetăţenie română dar de cultură alogenă, cu evidente merite în cercetările ştiinţifice realizate până în 1989 şi cu evidente vinovăţii în comploturile din decembrie 1989 şi de mai târziu. În ultimul deceniu a încercat uneori o apropiere de Români şi sufletul naţional care, din păcate, încă nu i-a reuşit. Religios, face parte din grupul larg de oameni dezorientaţi spiritual, ai căror părinţi şi-au lăsat religia originară (în cazul de faţă, mozaică şi catolică), pentru religia seculară a comunismului. A fost atras ulterior de Ortodoxie, de care nu a izbutit să se ataşeze real. A fost un prim-ministru dezastru.

Nicolae Văcăroiu, născut în Basarabia, nomenclaturist comunist, a fost prim-ministru vreo 4 ani de zile. Încadrarea sa regională este, ştiinţific vorbind, imposibilă. Cea religioasă, disputabilă. A fost un prim-ministru dezastru.

Victor Ciorbea, transilvănean, de religie catolic, conduce guvernul României un an şi patru luni. Este unul din prim-miniştrii de cea mai tristă amintire din toată istoria României, având la activ cedarea Ţinutului Herţei, N-E Deltei Dunării, I. Şerpilor, N Bucovinei şi Basarabiei către nou constituita Ucraină (în colaborare cu Emil Constantinescu, născut în Basarabia, pe atunci preşedinte al Ţării).

Radu Vasile, transilvănean, catolic, conduce guvernul României un an şi opt luni. A fost un prim-ministru ori neputincios, ori incompetent, ori şi una şi alta.

Adrian Năstase, muntean, nomenclaturist, a fost prim-ministru patru ani. A avut o bună capacitate economică, dar are pe conştiinţă atât cedarea suveranităţii naţionale prin Constituţia impusă forţat şi alte acţiuni cât şi o serie de acte grave de corupţie (pentru unele fiind condamnat în Justiţie).

Călin Popescu-Tăriceanu, catolic, fiu al unui agent sovietic – cu funcţie în Armata Română comunistă de după 1948 şi dispărut apoi misterios – şi al unei grecoiace se află în aceeaşi categorie non-românească şi non-regională a politicienilor din România ca şi Petre Roman.

Emil Boc, ardelean din Cluj, de religie incertă, a fost prim-ministru 3 ani şi două luni. Prestaţia sa ca prim-ministru este foarte controversată. Incontestabil este dezastrul cumplit provocat de impozitul forfetar, care a dus la falimentarea a peste 133.000 de firme mici şi mijlocii, cu aruncarea în şomaj a celor care trăiau de pe urma acestora (sute de mii de oameni). Deşi aceste firme nu aduceau venituri directe, ele fiind la limita subzistenţei, aduceau mari venituri indirecte (prin impozitele nenumărate ale statului pe toate aspectele vieţii cetăţeanului român). Pierderile pentru stat au fost imense. Această greşeală este de ajuns pentru a-l plasa în rândul prim-miniştrilor dezastru, dar sunt şi voci care îl declară, încă, genial. Corupţia accelerată din timpul mandatului său este un alt element definitoriu al perioadei.

Am lăsat deoparte atât premierul în funcţie cât şi cei care au ocupat poziţia pentru un timp foarte scurt, care au fost tehnocraţi sau interimari etc.

Putem observa că între decembrie 1989 şi 9 februarie 2012 avem 7 prim-miniştri din care trei transilvăneni, unul muntean, unul basarabean şi doi proveniţi din structurile sovietice de ocupaţie din România comunistă (unul auto-pretins transilvănean). După religie, trei dintre prim-miniştrii sunt catolici, unul de religie incertă (auto-declarat ortodox, dar dovedit de mai mulţi martori ca penticostal şi favorizator – până la abuz – al reformaţilor şi unitarienilor), trei liberi-cugetători.

Dacă analizăm şi mai amănunţit structurile de putere atât guvernamentale cât şi de altă factură, vedem că proporţia ardelenilor în cadrul lor este net superioară proporţiei numerice a ardelenilor în cadrul populaţiei României. Şi în aceste structuri numărul şi proporţia Românilor ortodocşilor sunt foarte mici, iar influenţa neglijabilă. Singura putere reală a Românilor ortodocşilor există la nivel electoral, prin numărul de votanţi, iar la nivel decizional doar în cadrul autorităţilor locale din zonele majoritar ortodoxe.

Problema cea mare cu „guvernele centrale” nu o constituie „regăţenii balcanici”, care sunt cel mai adesea figuri secundare în cadrul lor. Problema o constituie politicienii corupţi, incapabili sau/şi trădători (după caz), care există în toată România, inclusiv în Transilvania. Şi de care nu se va scăpa în niciun caz prin regionalizare. Dimpotrivă.

Iar dacă transilvănenii nu şi-au putut convinge reprezentanţii să facă treabă bună la Bucureşti, îşi închipuie că-i vor convinge la Cluj?

Iluzii.

Aşa cum am spus în titlu, petiţia pentru autonomia Transilvaniei este bazată, din păcate, doar pe prostie (sau absurditate şi incultură, dacă preferaţi) şi rasism.

Ţin să precizez la sfârşitul acestui mic studiu încă un fapt. Mi se pare firească descentralizarea. Mi se pare firească existenţa unui specific regional şi a unei largi autonomii locale, cu toate valenţele necesare. Ea trebuie să fie însă construită pe temelii sănătoase, pe o istorie adevărată şi pe o gândire deschisă, ca parte a unităţii năzuinţelor naţionale, ca parte a culturii şi civilizaţiei româneşti, nu pe şabloane rasiste şi revanşarde, pe incitare la ură şi alte asemenea aspecte negative (ca în petiţia analizată aici). Românii au o istorie în care autonomiile locale au funcţionat foarte bine, cu uriaşe avantaje, atât în Muntenia şi Moldova cât şi în Transilvania, Maramureş, Macedonia, Dalmaţia etc. În general dispariţia acestor autonomii a adus pierderi uriaşi Neamului Românesc. Refacerea lor este un proces necesar, dar care nu poate fi făcut decât pe temelia istoriei şi tradiţiei naţionale. Altfel va duce la crize economice şi identitare şi la nenumărate alte consecinţe negative, pe care doar un om grav bolnav le poate dori.

Pr. Mihai-Andrei Aldea

P.S. În forma iniţială a articolului scrisesem şi că „Sunt sigur că textul în limba maghiară este mult mai bine formulat”. Citind versiunea maghiară mi-am schimbat această impresie. De pildă, chiar la începutul textului unguresc găsim formularea

Autonómiát Erdélynek: Bánság, Partium, Máramaros, ErdélyFőváros:KolozsvárRegionális kormányt Kolozsváron, politikai és gazdasági ellenőrzéssel az Autonóm Erdélyben.

Din pricini tainice autorul a unit trei paragrafe într-unul singur, fără semne de punctuaţie. Confuzia între Transilvania şi Transilvania (a se vedea mai sus) există şi aici. Ortografia suferă. E trist.

(Visited 967 times, 1 visits today)

10 COMMENTS

 1. Domnule Machidon,daca unii au tupeu pe nedrept sa-si impuna punctele de vedere contra Romaniei chiar in Romania,eu de ce nu as avea dreptul sa spun ce-am pe suflet pt Romania?
  Stiu ca am scris cam mult,dar un simplu of spus unde trebuie ma face sa simt ca s-a mai inchis o rana.
  Pt ca am vorbit despre tarisoara noastra,cred ca nu e cazul sa va multumesc pt asa ceva,dar va multumesc pt permisiunea de a scrie.Sanatate!

 2. Daca eram catolici ,poate ca problema maghiarimii din Transilvania (ROMANIA)nu ar fi existat,sau ar fi gasit catolicii vreo alta capusa de ocazie?!
  Papistasii de la vatican le tooot sufla in ureche ungurilor,stiind ca noi ortodocsii suntem conditionati pe toate planurile ,numai si numai pt a ceda Ardealul(ROMANESC).
  Vechea problema a noastra sunt chiar lingaii si executantii credinciosi dracului, tradatori de la guvern.
  NU SUNT ROMANI,PT CA NU AU DUMNEZEU.
  CINE SE FACE FRATE CU DUSMANII ,NU SUNT ORTODOCSI,CI SLUGILE PAPISTASILOR,ADICA A LUI DRACU IN PERSOANA.
  Pe vremea lui Ceausescu nu le lipseau nimic .Erau doar muti si neputinciosi .
  Pana la caderea comunismului ,ungurii se comportau normal,totul parea normal,adica duhneau a hoit si dusmanie,asa cum au intrat in Europa,nimic nou din partea lor.Dar dupa 89 au prins tupeu cu miros de vatican,latrand ca cainele la stapan.
  De ce guvernantii nostri dau apa la moara apusenilor prin unguri???
  Oricat de tradator si vandut ai fi ,cum poti sa le canti in struna celor care NICIODATA nu sunt multumiti?
  Pe vemea comunismului,o perioada am facut armata la Miercurea Ciuc,iar cand mai aveam posibilitatea sa mai ies din cazarma , ma plimbam admirand orasul,strazile ,ca orice tanar trimis in aramata prin provincie.
  Am ramas totusi cu un gust amar,pt faptul ca nu odata si nu in acelasi loc ,la paine sau alimentara mai dadeam de persoane care ma intrebau pe ungureste ce vreau pe un ton de DISPRET.Cand auzeau ca intreb ceva pe romaneste se faceau ca nu intelege,in cel mai fericit caz ma ignorau,iar cand insistam imi raspundeau in doi peri cu dusmanie „PRIMA DATA NOI SI DUPA ACEEA VOI!”,referindu-se la mancare.
  Sa nu mai vorbim ca NU LE LIPSEA NIMIC pe vremea comunismului.
  Ceausescu a fost prea domn cu ei.Asa cum Ceausescu era considerat dictator,totusi le-a dat libertatea de a circula NINISTITI in afara tarii.
  Iar acum s-au trezit cu tupeu,tupeul cu care au intrat in Europa.
  Daca pe turci i-am fi avut la granita,asta inseamna ca trebuiau sa aibe tupeu sau vreo pretentie teritoriala in Romania?
  Si ucrainienii si rusii au avut tupeul asta. Ce sa faca si ei ,daca au vazut si invatat de la talharii mai mari.
  De ce nu au pretentii teritoriale la austrieci,ca dee, erau imreuna la muls vaca in Romania si nu numai .
  Ungurii intotdeauna au avut nevoie de spate pt a putea prinde tupeu.(religios-vatican,austrieci-imperiu).
  Coloana… ei NICIODATA n-au avut,dand impresie prin tupeul lor ca sunt civilizati,dar nici macar DOMESTICITI.
  Tocmai de aceea vaticanul are nevoie de unii ei.Vaticanul intotdeauna au avut nevoie de catei credinciosi,cam peste tot in lume si in toata istoria lor.Alfel cum si-ar mai fi ramificat tentaculele peste tot si in orice domeniu.
  Acum dau „binecuvantari” la armele care sunt trimise in lume in zonele cu „teroristi”,uitand ca sunt aducatoare de MOARTE.
  Ei chiar au nevoie de domesticiti si cu istorie similara lor ,nu numai in Europa,pe teritoriul Romaniei,chiar in toata lumea.
  Credinta catolica a fost nascuta POLITIC pt a masca talhariile din trecut si tentaculele din PREZENT ,iar acum prin domesticiti intrusi(nevrand sa se stie de unde si pe unde au intrat in Europa) isi arata coltii ,conditionand tot politic(ca intotdeauna)popoare pasnice mai ales ORTODOXE ca Romania.
  Toate rasele,toate religiile,care au trecut s-au poposit in Romania,NIMENI NU POATE SA SPUNA CA AU FOST CONDITIONATI POLITIC SI MAI ALES RELIGIOS.Din contra au avut un regim special.Ce e drept ,gresit din partea romanilor,pt ca au facut „diferenta”.Diferenta pe care o fac ei acum in ROMANIA,iar tot noi trebuie s-o suportam,cu acte in „regula”.
  Cand romanii au tacut au fost luati de prosti,cand romanii vorbesc in propria tara sunt acuzati de „ultra-nationalism,de extremism,neintegrare,nealiniere”, etc.
  CAAACAT!!!!
  Cui nu-i convine in Romania e liber sa plece,dar civilizat si frumos ,nu cum au venit, pt ca totusi mai sunt popoare ca Romania civilizate si cu o cultura bogata .Toate astea pe un vechi continent numit Europa.
  Atentie!, intrarea si iesirea din Europa se face tot prin Romania.
  Apusenii sa ne multumeasca ,pt faptul ca i-am tinut pe turci departe de Europa.Timp in care ei se distrau si mancau prada de razboi de la alte popoare .
  Parvenitii intotdeauna au avut nevoie de un stapan.
  Altfel,de unde tupeul asta SALBATIC ?

 3. Vreau sa vad Oltenia autonoma!! de ce? pentru ca asa vreau si nu ma intereseaza de moldova si de increzutii aia de banateni si de aia de la constanta. Vreau ca la traevere peste raul Olt sa fie un baner mare ” Binete ati venit in Oltenia” si langa steagul si stema olteniei. Nu ma intereseaza Romania si asa suntem un popor de tot caca*ul, poate despartiti o sa ne fie mai bine.

 4. Niciunui roman nu-i place sa vada harta Transilvaniei parca rupta din Romania,asa cum este reprezentata mai sus.
  Transilvania poate fi indicata (conturata,daca vreti)numai si numai din INTREGIME,adica din Romania.
  In concluzie pt cei care sunt rau intentionati,Transilvania inseamna ROMANIA.
  Cui nu-i convine sa plece din Transilvania(ROMANIA),sa treaca granita si sa se arunce in singura balta a lor,Balaton.

 5. M-au rugat câteva persoane să răspund la comenturile acestea.
  Nu înţeleg de ce. Sunt total inconsistente şi, din punctul meu de vedere, descalificante pentru autori. Iar răspunsul la ele nu poate să nu sune dur, lucru ce îmi displace profund, însă e pur şi simplu imposibil de evitat.
  De exemplu, un pogonici se întreabă – şi se indignează – care ar fi măcar un exemplu de libertate religioasă în Europa înainte de „Dieta de la Turda” şi de ce nu-l menţionez.
  Cum să răspunzi la o afirmaţie, interogaţie şi indignare atât de ineptă, incultă şi rasistă fără să jigneşti?
  Doar un îndoctrinat ungur poate să creadă în aberaţia cu „istorica” Dietă de la Turda. Aceasta este istorică doar prin rasismul dovedit, pentru că nu a acceptat ca religie şi respectiv naţionalitate legală şi cu drepturi depline tocmai majoritatea imensă a populaţiei Transilvaniei, alcătuită din Români ortodocşi, pe atunci peste 80% din populaţia principatului.
  Dar chiar în secolul al XVI-lea, înainte de rasista Dietă de la Turda existaseră o serie de documente ale libertăţii religioase, care marchează încercările de potolire a războiului catolico-protestant. Documente care mergeau exact pe principiul alegerii majoritare, dacă nu pe cel al libertăţii generale (amândouă negate de Dieta de la Turda).
  Însă chiar şi aceste documente erau doar palide încercări de revenire la o libertate religioasă reală care existase cândva în Imperiul Roman, care fusese păstrată de toţi conducătorii ortodocşi ai acestuia (inclusiv în Muntenia şi Moldova) şi care îşi are forma deplină de aşezare iniţială în Edictul de la Milano din 313. Adică „doar” cu vreo 1300 de ani înainte de „Dieta de la Turda”!!!!!!!!!
  Şi, faţă de aceste date istorice, vine „uimit” şi „indignat” un îndoctrinat al propagandei maghiare să proclame acea ruşinoasă dietă drept „primul” monument european al libertăţii religioase!
  Ce poţi răspunde civilizat la o asemenea inepţie?

  Sau ce poziţie să ai faţă de un „Marc Leo” care confundă păcatele administraţiilor maghiare şi austro-ungare cu o „demențiala înșiruire de păcate pe care le atârni de capul ardelenilor”?!!?
  Absurditatea postării sale, în care îşi face de râs bunicul şi se face de râs şi pe el însuşi, poate fi cel mai blând evidenţiată prin trei elemente clare pentru orice om înzestrat cu raţiune:
  1. „demenţiala” (citez) acuzaţie că ţigănia apare în Ardeal… din cauza regăţenilor!!!
  Păi în secolul al XIX-lea Jokai Mor scrie cartea „Voievodul Ţiganilor”, a cărei acţiune se petrece în Ardeal, şi mai ales în Banat, şi în care se prezintă numărul MARE de ţigani din aceste locuri. O fi fost şi Jokai Mor corupt de regăţeni, că tot nu exista Regatul când a scris el cartea!
  Ţiganii, evreii şi alte naţii persecutate sistematic de Unguri şi îndoctrinaţii lor există în Transilvania, Banat, Crişana, Maramureş etc. muuult înainte de secolul XX, unii dintre ei chiar dinainte de venirea Ungurilor în Europa.

  2. „scoaterea saşilor la mezat” este tot vina regăţenilor?!?!?!!!? Adică ordinele de la Moscova şi ucazurile KGB sunt vina regăţenilor?!?!?! Există tone de documente privind aceste ordine ale ocupanţilor sovietici care au fost executate de Gheorghiu Dej şi Ceauşescu. Sunt acte oribile? Sunt! Dar sunt vina regăţenilor? Categoric nu! Trebuie să ai grave probleme morale şi mintale ca să afirmi aşa ceva!

  3. Cităm:
  „S-a ajuns până acolo încât, într-un oraș din Ardeal un Mitic mărunt, analfabet și peltic dar cu spate ferm la București, a fost aruncat pe fereastra primăriei de către mulțimea furibundă”
  Pentru orice om care cunoaşte istoria Ardealului, acesta este un exemplu de libertate uluitoare!
  În noiembrie 1918 (cu mai puţin de o lună înainte de Marea Unire) are loc o răscoală similară la Beliş, o răscoală a prizonierilor de război (Sârbi) exploataţi sălbatic de Unguri – în ciuda legilor internaţionale! Ca urmare, Ungurii trec la represalii şi… ucid mai mult de o sută de Români – care nu fuseseră cu nimic implicaţi în răscoală -, jefuiesc masiv, distrug, violează, torturează locuitorii satelor româneşti din zonă etc.!!!
  Acesta este regimul căruia „Marc Leo” şi alţii asemenea îi duc dorul şi pe care vor să-l reinstaureze în Transilvania!
  Prin comparaţie, să vedem cum ardelenii aruncă pe geam un „mitic… cu spate tare de la Bucureşti” şi… nu li se întâmplă nimica! Cât de rasist să fii să nu vezi deosebirea, să nu ţi se facă ruşine de inepţiile pe care le debitezi şi să mergi mai departe cu asemenea discursuri pline de scursuri şoviniste, pline de incultură şi aberaţie?
  Nu ştiu ce rost are publicarea unor asemenea comentarii descalificante pentru cei care le-au realizat.
  Nu ştiu la ce foloseşte să răspunzi la asemenea mizerii.
  Pentru că am fost rugat – prea insistent – am răspuns.
  Oare se va folosi cineva?
  Mă îndoiesc!
  Cei care au bun-simţ nu se iau după asemenea comentarii, iar cei care le postează nu bagă în seamă niciun contra-argument, oricât de logic şi de evident.
  Totuşi, poate… (vorba lui Dumas!)

 6. Sper ca organele dedicate securităţii naţionale să aibă lista semnatarilor, deoarece în viitor, sigur se va găsi cineva să le-o ceară şi Doamne păzeşte să nu o aibă!?!?

 7. Ales absolut la intamplare unul dintre „argumentele” dvs: „În primul rând, libertate religioasă a existat şi în alte părţi ale Europei, mult înainte de Dieta de la Turda.” In timp ce articolul initial indica clar la ce se refera, in cazul contraargumentului dvs. trebuie sa intreb: Unde?
  Asa este tot articolul dvs. Combateti date precizate clar cu data, loc si cu indicarea sursei cu niste enunturi bazate pe fantezii.

 8. Stimate domn, sunt ardelean, nu susțin ceea ce combați, dar nici nu pot fi de acord cu demențiala înșiruire de păcate pe care le atârni de capul ardelenilor. Comentariul de mai sus îmi pare că miroase a cizmă PCR parfumată cu fals spray odorizant de democrație…
  Jenant, domnule Machidon! Ai ajuns să arunci cu noroi inclusiv în memoria celor ce au fost Iuliu Maniu și Vasile Goldiș! Terfeleala respectivă are alt substrat, domnule Machidon, pentru că întâmplător sau nu, cunosc motivele pentru care ai pomenit celebrele personalități, iar acele motive sunt cu totul altele decât cele prezentate aici.
  Ai ajuns să condamni cozile de topor alogene pentru distrugerea Bisericii greco-catolice. Fals! Cei mai odioși torționari au fost rrromani ca brazii, ardeleni sau regățeni, tot un drac.
  Una dintre cauzele disprețului manifestat de către autohtonii din provinciile alipite României după Marea Unire a fost setea teribilă de căpătuială a funcționarilor regățeni care au invadat că lăcustele aparatul de stat din Banat, Basarabia, Bucovina și Transilvania. S-a ajuns până acolo încât, într-un oraș din Ardeal un Mitic mărunt, analfabet și peltic dar cu spate ferm la București, a fost aruncat pe fereastra primăriei de către mulțimea furibundă, după ce cheltuise și ultimul bănuț din visteria locală (ceea ce se întâmplă astăzi cam peste tot în România, în buna tradiție dâmbovițeană împământenită zdravăn în țărișoara noastră dragă).
  Invazia miticilor proști ca noaptea, analfabeți și plini de ură față de „unguri”, „ruși” și „sârbi” a dăunat enorm iar efectele se simt până în ziua de azi. Nu au fost trimiși în provincii prea mulți intelectuali adevărați, au fost trimise slugi mărunte care s-au crezut mici dumnezei deasupra „bozgorilor” (expresie degradantă, dar repetată obsesiv de către babuinii plini de ifose, ajunși acum mari „telectuali civilizatori). Să-ți povestesc una știută de la bunicu-meu, Dumnezeu să-l ierte, țăran ardelean molcom, tăcut, sărac dar muncitor, greco-catolic aruncat în vâltoarea luptelor prin toată Europa Centrală timp de 2 ani, ajuns prizonier pe meleaguri îndepărtate, care, decorat fiind pe frontul din Galiția, avea oarecari drepturi de veteran pierdute după Unire. S-a dus omul la oraș (era prin 1921), să-și lămurească situația de fost veteran. L-a luat unul în primire la registratură: Ce vrei, țărane? A încercat să-i explice regățeanului în limba lui de țăran simplu din Ardeal ce anume îl macină. Ăla de era funcționar se făcea că nu înțelege: Ce Altgedientu’ mă-tii vrei, bozgore? Vorbește românește, boanghine! S-a lăsat omul păgubaș, dar insulta aceasta teribilă din gura unui oltean venetic l-a marcat pe toată viața. Acesta nu este un caz singular, este regula care a umplut de scârbă generații de oameni cumsecade din Ardeal. Din acest punct de vedere, Ardealul a fost privit de către regățeni decenii de-a rândul ca o colonie bună de exploatat, până când s-a ajuns la uniformizarea visată pe malurile dâmbovițene și n-a mai rămas mai nimic de furat.
  Mă întreb dacă ai măcar habar câți intelectuali români din Ardeal și Bucovina, școliți la Viena, Budapesta sau Berlin au luat calea străinătății pentru că n-au încăput de slugile noului regimului emanat de la București? Ai văzut vreodată o statistică referitoare la acest aspect? Nu, și nici nu-ți trebuie, deoarece ar dăuna retoricii nesărate cu care încerci să tulburi mințile unora.
  Să mai pomenesc despre scoaterea sașilor la mezat, despre distrugerea patrimoniului cultural ardelenesc, despre înlocuirea valorilor reale cu iubirea de șatră și propășirea națională a „romilor” atât de iubiți la București, și despre atâtea alte binefaceri românești în stilul specific măruntului Paris?
  Este jenantă și abureala cu Bucureștiul demn de milă care plătește impozite pentru provincie. Domnule Machidon, Bucureștiul nu există fără provincie! Țara este provincia, și dacă n-ar fi București, s-ar face altul, sau altul, sau altul…
  Am avut ocazia să aud multe în juma’ de secol de viață, am văzut multe tentative de manipulare: securiste, comuniste, semidocte, savante, șovine, însă, din acest punct de vedere, nici nu știu unde să încadrez lătura aceasta pe care o expui fără rușine drept zacuscă de prima calitate.

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.