Sunt cetăţean al unei foste ţări …

Sunt cetăţean al unei foste ţări …

by -
11 736

Într-o ţară moartă, cu un popor care nu mai există, totul este perfect realizabil.

Trăiesc, din ce în ce mai apăsător, gândul  că  buletinul naşterii mele este  fals. M-am  născut într-o ţară care nu mai e. România am zis? Care România? La 21 de ani de la fătarea, prin sângeroasă cezariană, a democraţiei, ţara mea a reuşit, economic şi moral, performanţa de a muri. Satul meu, Sângeru, nu mai e, nu mai figurează în nimic, judeţul meu, Prahova, desenat într-o hartă care mi se părea eternă şi osoasă ca un schelet de dinozaur, nu mai joacă în şotronul planetar. România a murit grafic din toate desenele şi geografic de tot. Doar câte o crimă scârboasă sau câte un viol, petrecut prin nu ştiu ce italii sau americi, mai aşază în supratitluri porecla odioasă de român în gazetele universului.

M-a sunat un prieten, cu disperare, să mă uit la un interviu  televizat, pe nu ştiu ce program, cu istoricul Giurescu. N-am fost pe fază. Dinu C. Giurescu, des­cendent al unei familii cu trei ge­neraţii de academici ai istoriei naţionale, cu originea în Chiojdul Prahovei, vorbea – am înţeles mai încolo – despre falsa împărţire a ţării în ţinuturi secuieşti şi tătăreşti şi vietnameze şi intergalactice. Despre porcăria pe care o cloceşte regimul mafiot Băsescu de a repomăda dicta­tul hitlerist de la Viena, preţ plătit pentru a-şi menţine curvele în capul mesei cu bunătăţi. Giurescu vorbeşte, din păcate, unui popor surd. Chiar surdomut. Unui popor care deja nu mai e. Cui te adresezi, domnule savant al istoriei naţionale? Nu vezi că suntem morţi? Câteva milioane de oameni, zice-se vii, singurii bănuiţi de a fi vii, au plecat unde-au văzut cu ochii. Şi-au uitat aici casele, mormintele, amintirile. Unii şi-au uitat chiar şi copiii minori. Mamele şi-au uitat copiii în leagăne, leagăne mişcate de scheletice mâini de bu­nici, morţi şi ei de nu se ştie când, rămaşi într-o inerţie a datoriei. E cea mai amplă şi înspăimântătoare părăsire de ţară care s-a petrecut vreodată.

Mă uit la dealul şi văioagele şi cărpiniştile oable care continuă poza ferestrei mele şi realizez că locuiesc o iluzie. Cât costă întreţinerea în odaia unei iluzii? La cât a ajuns gigacaloria într-o iluzie? Dealul  pare acelaşi din strofa de poem rustic a copilăriei mele. Numai că dealul nu mai e al meu. Iarba a fost înstrăinată. Roua nu-mi mai aparţine. Vă contrazic, domnule academician Giurescu. Mafia de azi nu reface, unicame­ral, doar hotărârea lui Stalin din 1946, aşa cum aţi scris într-o revistă, insultând partidele istorice şi rega­litatea, pentru omorârea parlamentului. Mafia de azi, cea mai parşivă probabil din  univers, nu dă doar Ardealul. Mafia de azi, prin capul ei diabolic şi chel, nu dă doar câteva judeţe ardeleneşti, aceleaşi în­tâmplător luate de Hitler, ci dă Ro­mânia. Nu observaţi că România nu mai e? Trimisul special al preşedintelui ţării la Bruxelles, pe numele lui întreg Laszlo Tökes, a uitat cum se cheamă ţara pe care o reprezintă. Drept pentru care i-a zis Ţinutul Secuiesc. Întrucât cea mai mare aglomerare de maghiari e în Bu­cureşti, presupun că Ţinutul Secuiesc se întinde şi peste fosta capitală a fostei Românii, până la Dunăre şi la Mare. Observaţi vreo zvâcnire de orgoliu naţional? Să fim serioşi. Vreun patriot nimerit prin accident în vârfurile puterii? Aş!

Înţeleg că regimului Băsescu îi lipsesc iarăşi nişte miliarde de euro şi aleargă să-i împrumute. Vrea să câştige şi următoarele alegeri. Într-o ţară moartă, cu un popor care nu mai există, totul este perfect realizabil. Cineva mi-a reproşat ieri că nu-i recunosc lui Băsescu măcar meritul de a fi realizat reforma administrativă. Da, i-l recunosc. Chiar şi me­ri­tul de a fi reformat sănătatea. Am alergat, duminică, jumătate din ju­deţul Prahova să găsesc o singură farmacie deschisă. Spitalele zonale au dispărut şi ele împreună cu medicii de comună şi cu moaşele care ştiau să lege un buric de nou-născut. Cele 300 de spitale desfiinţate sunt doar partea cuantificabilă a reformei băsiste din sănătate. Îi recunosc şi meritul concentrării învăţământului la oraş. Să închizi 3.000 de şcoli pentru care au asudat înaintaşii, spre învăţarea alfabetului în îndepărtate cătune, e într-adevăr o reformă istorică. Prin reforma Băsescu, n-ar mai fi fost şcoală în Ipoteştii lui Eminescu, în Humuleştii lui Creangă, în Hobiţa lui Brâncuşi. Da, îi recunosc re­alesului toate meritele reformiste.

Poate că România merita omorâtă şi nimeni până la Băsescun-a observat această trebuinţă istorică. Ei bine, el a reuşit. Iar dacă muribunda mai mişcă un pic, în curând îi va face de petrecanie. Contaţi pe el!

autor: Lucian Avramescu

sursa: www.ampress.ro

AVRAMESCU Lucian, poet şi jurnalist român, născut la 14 august 1948 in comuna Sângeru, judetul Prahova. Studii: licentiat in arhitectura peisageră şi ziaristică; studii postuniversitare la Intercultura-Italia.


(Visited 118 times, 1 visits today)

11 COMMENTS

 1. SUB ORDINUL LUI MIHAI VITEAZUL

  – Ce să facem?
  – E demult timpul ca România să-şi facă lăsatul de sînge din venă cu scop terapeutic!

  Toate Partidele Politice din România inclusiv partidul de guvernămînt sunt anti-Româneşti. Românii de sub administraţia Ucrainiană şi din Republica Moldova sunt reprezentaţi de elemente făţarnice şi trădătoare care au cooperat în perioada Sovietică şi cooperează încă şi azi cu agenţii de la Moscova, Chiev şi cu Departamentul pentru Românii de Pretutindeni de la Bucureşti. Departamentul Pentru Românii de Pretutindeni, Guvernul României, Serviciul Securităţii de Stat al României actuale cooperează cu Guvernele de la Moscova, Chiev, Belgrad, Sofia, Tel Aviv, Wasington în acţiunile lor anti-Româneşti. Funcţionarii DRP folosesc instrumentele guvernamentale, Ambasadele României, Serviciile Secrete Româneşti, studenţii din cadrul sistemului Bolonsc, foşti agenţi militari, etc., pentru a identifica, urmări, neutraliza şi elimina pe acei reprezentanţi luptători de ne-clintit care în pofida adversităţii au rămas în avangarda Naţionalismului Românesc în aşa zisa perioada Comunistă. Acum patrioţii naţionalişti Români care sunt devotaţi fideli ai cauzai Naţionalismului Românesc din toate teritoriile Traciane sunt trădaţi, distruşi şi anihilaţi de către DRP de la Bucureşti. Bucureştiul foloseşte DRP ca o afacere, un business, o sursă de promovare social politică pe plan naţional şi internaţional în instituţiile Internaţionalei Financiare Corporatocratice şi ca sursă de îmbogăţire personală în schimbul serviciilor aduse forţelor anti-Româneşti de Pretutindeni.

  (Ce ziceţi, odraslele guvernatorilor din România de la universităţile de elita din SUA şi UE, emigranţii economici, oamenii de afaceri, afaceriştii, bandiţii şi criminalii se potrivesc şi au aceleaşi probleme, interese, necazuri ca romanii din teritoriile romaneşti de sub administraţia Bulgară, Grecească, Macedoniană, Turcă, Serbă, Ungară, Cehă, Slovacă, Poloneză, Ucraineană, Rusă?! Categoric NU! Trebuie să fie create DEPARTAMENTE SEPARATE, buget cu subvenţionare separată. Astfel funcţionarii de la Bucureşti NU vor putea atît de uşor să fure fondurile şi să le folosească în interese proprii, de clan, de rudenie, de partide mafiote, etc.)

  Aşa că Guvernul României cu totalitatea partidelor politice, inclusiv PRM în frunte cu aiuritul mahalagiu C. V. Tudor, au devenit pentru noi românii o forţă de temut, o mama vitregă şi ostilă a tuturor Românilor din toate teritoriile Traciane.

  Trebuie sa trecem la organizarea şi lupta clandestină de supravieţuire împotriva expansiunii teroriste fasciste a Slavilor şi Germanilor şi împotriva acelei forţe jidano-sioniste care asmuţă şi dirijează din umbră. Slavii şi Germanii ne-au asimilat, asasinat şi exterminat din fostele noastre teritorii Traciane de la răul Don pînă la izvoarele Dunării, din Lituania de azi pînă la Marea Adriatica şi Marea Egeei. Azi am rămas doar ici şi colo pe cîte un petic de pămînt Românesc în care suntem sistematic forţat asimilaţi, extremităţi, asasinaţi, s-au constrînşi sa-l părăsim.

  Aşa că rămînem de unii singuri să ne organizăm într-un front clandestin de rezistenţă a supravieţuirii noastre naţionale. Speranţa în Guvernul de la Bucureşti a devenit o sinucidere. Deci sa ne consolidăm local, sa ne alegem simbolurile şi idealurile din istoria Traciană a strămoşilor noştri. Trebuie sa ne formăm o ideologie filosofică naţionalistă românească. Trebuie să organizăm şcolile noastre naţionale Româneşti independente şi Armata Locală Naţională clandestină a Românilor în localităţile în care ne mai găsim.

  FĂRĂ NAŢIONALISM NU EXISTA NAŢIE. NAŢIA SE FORMEAZĂ PE BAZA ŞCOLII ŞI ARMATEI NAŢIONALE. Dacă vom fi forţaţi atunci: Trei, patru haiduci Români local pot forma o celulă clandestină a Armatei Naţionale Româneşti. Şezătorile tradiţionale pot fi transformate în şcoli naţionale Româneşti. Republica Moldova poate deveni centru de greutate a tuturor românilor de sub administraţie străină.

  Revoluţionarii Români din România a anului 1989 trebuie sa continue lupta pentru a înlătura clanurile, grupurile tribale, organizaţiile secrete şi mafiote şi sa finalizeze Revoluţia începută în 1989 ce nu s-a încununat cu îndeplinirea cerinţelor şi aspiraţiile înaintate de bravii revoluţionari. Revoluţionarii trebuie sa aleagă un guvern provizoriu clandestin care trebuie să dirijeze finalizarea Revoluţiei din 1989 şi instaurarea unui guvern cu adevărat democratic şi drept, care sa slujească interesele întregului popor Român, inclusiv a românilor din toate teritoriile Romaneşti de sub administraţie străină.

  Ce vă propune Pavel Coruţ este un eşec şi un refugiu mişelesc de la interesele Naţionale a Românilor pentru promovarea intereselor rasiste şi imperialiste a Germanilor şi Slavilor.

  Ce vă propune Mircea Chelaru este o ipoteză a unui general roman privită nu de pe colinele Măreţei Romanii Traciane, s-au de pe malurile Dîmboviţei, ci o părere birefringenta privită prin prisma constituţiei Americane, străină sentimentului zamolxian şi spiritului naţional Românesc plămadit în natura culturii noastre într-o perioadă ce excede trei mii de ani. Însă ideea lansată de M. Chelaru cu „ADUNAREA ÎNŢELEPŢILOR NEAMULUI ROMÂNESC” este bună, dar dînsul nu arată prea multă înţelepciune cînd se ciorovăieşte, cu Mircea Docaru, atunci cînd a trebuit să facă un front comun împotriva militarilor din Federaţia Rusă, s-au cînd promovează individualităţi trădătoare ca „mari români”, persoane acţiunile cărora au rezultat în persecutarea, încarcerarea şi asasinarea naţionaliştilor români de autorităţile comuniste.

  Ce vă propune Mircea Dogaru este o concepţie adevărată şi constructivă şi trebuie sa fie inclusă ca parte a noii ideologii naţionale româneşti. Însă pînă la un anumit punct al istoriei apropiate şi a evenimentelor curente, cînd ajunge să analizeze comunităţile evreilor şi a zionismului terorist din România, el brusc devine un ISTORIC JUCĂTOR. Şi bietul om se îneacă ca ţiganul la mal şi cu o lingură de păcură strica tot butoiul cu miere.

  Cît îl priveşte pe Ion Coja este o marionetă IPOCRITĂ. Scrie una dar trăieşte cu totul altceva. Laudă virtutea dar duce o viaţa a unui mişel ticălos de Shabbat-GOY. Dacă-l favorizează, se uneşte cu forţele anti-româneşti a evreimei mondiale, cu elementele din serviciile secrete ucrainene, pentru ai defăima şi asasina caracterul şi personalitatea adevăratului luptător pentru cauza naţionalismului românesc.

  Întreaga Clasă a noii Intelectualităţi Româneşti de la 1947, (aveam multe uscături şi pînă atunci), NU EXISTĂ. Este doar o NULITATE îngîmfată servilă capitalismului obiectiv a comunismului subiectiv şi după 1989 brusc au trecut sa servească comunismul subiective pe ruinele capitalismului obiectiv. Ambele sunt mai rele. Una mai periculoasă decît cealaltă. Ambele structuri pe aceeaşi măsură slujesc NU intereselor naţionale a Românilor şi a României, ci interesele CORPORATOCRATIEI FINANCIARE A INTERNAŢIONALEI SIONISTE, ce poarta caracteristici capitalisto-comuniste.

  Speranţa continuităţii noastre rămîne doar pe seama simţului şi unităţii noastre naţionale într-o perioada extrem de grea. Noi ca naţie şi ca ţara naţională am pierdut totul. Nu mai avem ce pierde şi anume acest fapt şi devine imboldul şi siguranţa biruinţelor şi renaşterii Tracilor în cadrul spaţiului străvechii Romanii. Acum a rămas doar unica şi ultima şansa de supravieţuire şi continuitate. În caz contrar cînd spiritul combatant îngenunchează în fata „capul plecat sabia nu-l taie” ne vom transforma cu toţii pe acest ultim petic de pămînt în gunoi organic din care se vor ridica şi înflori alte naţiuni şi alte culturi. Oare nu merităm mai mult decît să devenim doar fertilizatorul duşmanilor de moarte a ţării şi naţiunii Româneşti?!

  Să ne unim sub ORDINUL LUI MIHAI VITEAZUL spre reunificarea şi reîntregirea ţării şi neamului Românesc din întregul spaţiu în care mai trăiesc reprezentanţii ai celor peste optzeci de triburi traciane, adică româneşti.

  Mihai Alexandru,
  Godineşti, Cernăuţi.

  ADUNAREA ÎNŢELEPŢILOR lui ZAMOLXIS

  Ross Johnson, cu tot cu „Europa” lui „liberă”, cu toţi Vladimirii Bukovski, cu toţi prostii şi vînzătorii de neam şi ţara din mass-media din România care aleargă după Bukovski şi alţi „disidenţi” şmecheri din conspiraţia BRUCNER-istă, sunt doar nişte vipere şi marionete mincinoase. Necazul Românilor este foarte simplu de explicat şi de corectat.

  Ceauşescu cu fracţia naţionalistă reprezenta aripa capitalismului de stat din aşa zisul Partidul Comunist Român, lupta pentru interesele şi independenţa naţională a României şi Poporului Român.

  Brukner, Pauker şi restul din reţeaua criminalilor terorişti a acestui trib de javre mîrşave şi lingăi, reprezentau aripa CORPORATOCRATIEI INTERNAŢIONALEI FINANCIARE din acelaşi aşa zisul PCR. Corporatocraţia a folosit marionetele lor din PCR, şi ei sunt direct vinovaţi de distrugerea României, şi de genocidul intelectualităţii Române, ţărănimii şi de toate crimele teribile pe care le-am suferit şi le îndurăm încă noi Românii. Nu plîngeţi fraţii mei că Germania a pierdut în cel de al doilea război mondial. Pentru România ar fi fost mult mai tragic dacă Germania Hitleristă cîştiga războiul. Hitler a fost adus la putere şi finanţat de către Capitalul Corporatocratiei Bancare Internaţionale. Avea că ţel sa creeze Veneţia Europeană, adică Uniunea Europeană. Stalin, un imperialist genial, s-a încăpăţînat şi n-a vrut să intre în grajdul Gorporatocratiei Bancare a Internaţionalei Sioniste. El, Stalin, promova Capitalismul Imperialist de stat al Rusiei în cadrul URSS şi expansiunii sionismului internaţional dincolo de frontierele URSS. A luptat necruţător împotriva, (fracţiei Leniniste şi Trotskiste din PCUS), penetraţiei elementelor Internaţionalei Financiare în sistemul politic, economic şi bancar al URSS. Pentru ce a şi plătit fiind asasinat murind singur în chinuri în propriile fecale şi urină.

  Ceauşescu a încercat să scoată România din Grajdul Corporatocratiei Bancare Internaţionale Bruckner-iste, şi el a plătit conform. (Elena Ceauşescu a mers în potriva politicii soţului său acţionînd ca un instrument eficace în mîinile lui Silviu Brucan, reprezentantul fidel al Oligarhiei Corporatocratice a Sionismului Internaţional.) În revoluţia din 1989 Poporul a fost amăgit şi manipulat. Armata şi serviciile secrete au trădat interesele ţării şi a poporului Român. O minciună este cînd unii militari susţin că dacă nu era Iugoslavia ar fi fost România. Cu România s-a întîmplat exact cum fusese pus la cale la Washington – Tel Aviv şi Moscova. E alta treaba că Ungariei şi Iugoslaviei le-au curs balele la acel moment cînd au simţit iz de hoit. Saul Bruckner/Silviu Brucan şi restul hainilor din gaşca Internaţionalei Financiare a evreimei mondiale erau la Bucureşti deja pe hoit. Corporatocratia Internaţională luptă sa controleze viaţa economică, politică, financiar, informatică şi culturală a ţării Româneşti.

  România ca ţara naţională nu mai exista. Unii istorici şi ziarişti îi duc în eroare pe români cînd susţin că ar exista un plan de ocuparea României de către evrei. Acest plan existaseră încă pînă la cel de al II-lea Război Mondial. Planul de ocupare şi subjugare a României de către evrei a fost finalizat de evreimea mondiala, de echipa lor din România în frunte cu Silviu Brucan şi Anna Pauker. Ceauşescu a încercat să elibereze România de sub ocupaţia devastatoare a evreilor. Silviu Brucan cu echipa sa de călăi, care formau şi încă controlează serviciile secrete şi securitatea de stat a României, au reuşit sa menţină supremaţia lor colonială nazistă în România. Serviciile Secrete naţionale româneşti nu mai există . Cine încearcă să vă convingă invers, vă amăgeşte, vă duce în eroare, fie din prostie, ignorantă s-au viclenie. Naţia Română a dispărut odată cu naţionalismul românesc, cu şcoala şi armata naţională. Din Naţionalismul Românesc a rămas doar un decor de vitrină bine dirijat de forţele evreieşti anti-Româneşti.

  Nouă Dreapta nu este o mişcare naţionalistă, nici un partid extremist şi nici o continuare a Mişcării Legionare! Este doar aidoma PRM, o substituţie artificială de opoziţie creată şi strict controlată de funcţionarii/agenţii serviciilor speciale a corporaţiilor sioniste transnationale.

  Deci nu ungurii şi nu ruşii, (ei ca şi romanii sunt victime şi instrumente de anihilare reciprocă), prezintă pricina calamităţilor actuale a Românilor. Corporatocratia Internaţionalei Financiare şi marionetele ei, l-au asasinat pe Ceauşescu şi odată cu aceasta au înlăturat şi ultimul Guvern Naţional al României.

  Astfel s-a instaurat cea mai feroce dictatură terorista posibilă care tinde să concentreze la maximum capitalul financiar al României în aşa măsură, (doar în mîinile cîtorva familii), pînă va rezulta în pierderea de sens a banului. Aceasta concentrare maximă a banului/capitalului automat se transformă în putere, în PUTERE PURĂ. Banii fac sens doar pînă la o anumită limita concretă de concentrare, de acolo PUTEREA devine unicul SENS al banului/capitalului.

  Şi astfel Guvernul Ungurilor şi al Ruşilor şi toate Guvernele din lume la fel vor fi înlăturate, puse în ofsaid.

  Criza financiară actuală este intenţionat planificată de un grup de oameni, şi este doar una din treptele ce duc la STRUCTURA IERARHICĂ de CONDUCERE GLOBALĂ, aducînd în sacrificiu industria şi agricultura României în favoarea capitalului bancar.

  Poate sa reziste România acestui sistem ierarhic de subordonare a elementelor inferioare fata de cele superioare? S-au cu alte cuvinte acestui sistem satanic, apocaliptic, s-au anticrist? – DA, DA, de o mie de ori DA!!!

  Cum? – Înlăturarea din economia României a Nomenclaturii Corporatocrate. Înlăturarea oricărei forme de tribalităţi, de separare pe grupuri, caste, etc. Prin crearea unui sistem ideologic naţional. Armata şi Şcoala sunt instrumentele de revenire la reformarea Naţiei Româneşti. Formarea unei Armate ce trebuie sa se folosească de o îngrijire excepţională şi dragoste din partea poporului şi a guvernului Român. Formarea unui sistem şcolar pe tradiţiile naţionale a şcolii Româneşti acumulate pe parcurs de mii de ani. Prin ieşirea din sistemul educaţional BOLONSC, care are ca scop sa creeze claso-geneza societăţii noi a individualităţilor mediocrice ce produce doar marionete uşor de manipulat de către acei care controlează toate resursele.

  Formarea Unei Ideologii TRACIANE de către ADUNAREA ÎNŢELEPŢILOR lui ZAMOLXIS din toate teritoriile Traciane ar fi un criteriu divin ce-ar duce CORPORATOCRATIA la un eşec total al planului ei satanic de anihilare a neamului românesc şi a României.

  De-a lungul Istoriei Sinagoga lui Satan a încercat de mai multe ori sa acapareze control absolut asupra tuturor neamurilor, însă Providenţa i-a aruncat dintotdeauna cîte o piatra de poticnire în calea Ierarhiei Guvernului Global.

  Deşteaptă-te Romane, ca ai în spatele tău un trecut mai vechi şi mai glorios decît toate civilizaţiile care ţi-au furat pămîntul, istoria şi ţi-au atribuit valorile.

  Un Zelos pentru dreptate încă se lupta cu persistenţă.
  Puţină dreptate-a rămas din tot ce militantul ne tîlcuieşte.
  Sărmana dreptate ar triumfa într-o zi din abundentă
  De s-ar înzestra cu arsenalul pe care minciuna fără scrupule le foloseşte.

  Mihai Alexandru,
  Godineşti, Cernăuţi.

 2. Cum puteți publica asemenea gunoaie ? Chiar oricine insultă acest popor trebuie mediatizat ?

 3. Foarte la obiect articolul. Cum a fost posibil sa ajungem aici? Este oare un plan al vreunui grup de interese? Poate nu, poate suntem doar noi si asta ar fi ingrozitor de trist.

 4. Si noi si Basescu suntem „produsele” acestor ziaristi care ne-au „in-format” (a se citi de-format) ani de-a randul: mai intai la Scanteia tineretului s.a. asemenea iar apoi prin agentiile (a se citi „agenturile”) de presa prin care (ne-) au lucrat… in slujba stim noi cui.
  Ani de-a randul n-au facut decat sa barfeasca si sa carteasca pe banii cititorilor pe care i-au mutilat sufleteste si intelectualiceste si acum vor sa se dea si moralizatori…
  Au incercat vreodata sa ne formeze cu adevarat ca buni romani si crestini?! Rezultatul este ce au semanat in cardasie cu clasa politica de mai mult de 20 de ani, inca din vremea lui nea…

  Articolele de felul asta ma indispun groaznic pentru ca autorii nu vad vinovati decat pe altii, dupa cum in discutiile Plesu – Liceanu este sesizat raul dar nici cauza, nici remediul nu se vad…

 5. Orice boala are leac ,deci niciodata nu este prea tarziu ,sa nu cadem in deznadejde ,ca oricare va fi rezultatul macar atunci sa nu fie din cauza noastra si nu e deloc ca frectia la piciorul de lemn.Doar ca speranta moare ultima .Ce Doamne iarta-ma le facem jocul dujmanilor??????????????.NU SUNT DE ACORD .E adevarat si trist acest comentariu ,dar ma deranjeaza sa stiu ca un dujman al tarii ar citi aceste randuri.Nu „domnilor”sacali guvernanti, hunguri ,bolsevici etc ,este doar o impresie la ceea ce vreti voi sa se intample .Romania de fiecare data s-a ridicat cu cat a fost mai haituita cu atat Dumnezeu o iubeste ,sacalilor nenorociti fara Dumnezeu ce sunteti.Dumnezeu deja are planuri cu voi si cu cine va impinge sa ne puneti in cruce ,dar suntem mai mult ca oricand PRIVILEGIATI de la Dumnezeu lasilor si paganilor cu dumnezeul vostru european masonic jidanesc ASTA ESTE ADEVARUL FRATILOR NU VREU CA TARA MEA ROMANIA DODOLEATA SA CRAPE MUTESTE !!!!!! CLAR!!! DULCE ROMANIE CE-TI DORIM NOI TIE ,Doamne Iisuse Hristoase Fiul Lui Dumnezeu milueste-ne pe noi ortodocsii mai ales romani ,Amin!!!

 6. Nu exista loc de alte comentarii!Adevarat si trist!Saraci ,tristi,neputiinciosi,…poate lasi…!Intrebarea e :NE VOM DESTEPTA DIN SOMNUL ACESTA PROFUND? …MONSTRII MISUNA DEJA!

 7. Adevarat, felicitari d-lui Lucian Avramescu! As mai preciza cauza acestei triste realitati. Nu alesii poporului sint vinovati ci alegatorii care si-au votat singuri viitorul.

  un german din Romania

 8. Un comentariu adevarat,de mare actualitate,sincere felicitari publicistului si evident redactiei! Asemenea sint necesare! Sa auzim numai de bine!

 9. Trist dar adevarat articol !
  Felicitari autorului dar si voua pentru postare !

  Cu prietenie ,
  Un dac …

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.