Către dragii noștri cititori

Către dragii noștri cititori

by -
0 449

[…] Ştiţi voi, că de la Tisa până la Nistru şi de la Dunăre până la graniţile Poloniei, e aceiaşi lege şi acelaşi grai?

Cum să nu ştiţi?

Tu frate Moţ ce bine te înţelegi cu feciorul trăit până mai ieri în întunericul Rusesc. Tu frate Ardelean grăieşti şi tainueşti cu drag, cu fratele tău, crescut în întinsul Bărăganului. Şi voi toţi, din toate colţurile Ţărei noastre vedeţi că întunericul în care v’au ţinut înpilatorii, s’a risipit şi lumina aceluiaşi grai şi aceleiaşi, legi vă mângâie sufletele.

Dar mai știți că vrăşmaşii cărora nu le mai sânteţi robi, nu dorm liniştiţi, duşmanii ce trăiau din munca şi bogăţiile meleagurilor desrobite, nu pot uita uşor trândăvia de altădată, şi se sbat şi uneltesc, şi schimbându-şi chipul şi înblânzindu-şi graiul, mişună între voi, otrăvindu-vă sufletul,  înrăindu-vă necazurile, arătându-vă nevoile, sporindu-vă puterile, spre a vă strică frăţia.

Dar avem şi noi minţi luminate ce au prins de veste şi au descurcat planurile lor tăinuite. Avem şi noi bărbaţi de seamă, ce vă iubesc cu adevărat şi ce nu vă cer de cât înţelegătoare ascultare. Avem şi noi oameni învăţaţi, înălţaţi din rândurile voastre în trebile obşteşti, oameni ce nu mai năzuesc la alte înălţări prin voi, ci vor să întărească sufletele şi simţirea voastră de buni români.

Aceşti fraţi buni cu voi, […], au hotărât să vă scrie Foaia voastră, gazeta voastră, cu gând curat şi adevărată iubire.

Cultura poporului, vă va desluşi înţelegerea limbei voastre strămoşeşti. Vă va limpezi planurile duşmanilor de peste graniţe şi din lăuntrul hotarelor. Vă va călăuzi drumul minţii voastre spre înţelegerea comoarei ce zace în sufletele voastre. Vă va arată virtuţile şi vrednicia neamului vostru mândru. Vă va apară legea şi credinţa strămoşească supt scutul căreia aţi putut înfrunta atât amar de ani, jugul strein. Vă va învăţa cum prin muncă şi cinste să sporiţi avutul vostru şi bogăţia ţărei. Vă va călăuzi paşii voştri şovăelnici în mersul trebilor obşteşti din lăuntru. Vă va descurca căutarea drepturilor voastre după împlinirea dreaptă a legilor. Vă va spori încrederea în autorităţi. îndemnându-le la împlinirea cinstită a treburilor lor, vă va apăra cu sfinţenie dreptul vostru sfânt de proprietate născut din muncă. Vă va căuta hrana sufletelor voastre, şi ale copiilor voştri. Vă va da poveţele statornicite de învăţătură în căutarea sănătăţei voastre, în statornicirea gospodăriilor voastre, în traiul vostru cât mai omenesc pe toate zilele.

Aveţi încredere în noi. Noi sântem rupţi dintre voi, porniţi din aceleaşi bordee sărace, ne sânteţi dragi, nu vă uităm şi nu ne depărtăm de sufletele voastre, hotărâţi ne îndreptăm spre voi, spre a vă sta într’ajutor şi a vă feri de ce e rău.

Nevoile voastre le vom asculta cu sfinţenie luptând să le uşurăm. Durerile voastre ne vom strădui să le micşorăm.

Bucuriile voastre să le sporim. Ţara voastră, ţara noastră s’o înălţăm prin virtuţile voastre şi puterea voastră de muncă.

Numai să ne daţi ascultare glasurilor noastre ce nu ascund minciuna şi gândul cel rău.

Citiţi cu încredere foaia voastră şi pătrundeţi vă de cele ce vă vom desluşi în ea. Puneţi-o în mâinile copiilor voştri fără temă, din rândurile noastre tipărite ei vor sorbi iubirea de ţară, respectul de lege şi sporul în muncă.

Formaţi un zid de nebiruit în jurul nostru, al celor ce vă iubim cu adevărat, uitându-vă în jurul vostru cum neamurile vrăjmaşe, cum duşmanii noştri, îşi strâng rândurile cu dorul de a vă întrece şi a vă nimici.

În lupta sfântă şi vitejească a războiului voi nu aţi fost biruiţi de nimeni de-a lungul veacurilor, în marea luptă de cultură, de învăţătură şi muncă ce abia începe, să nu vă întreacă nimeni, fiindcă voi sunteţi fiii unui neam din cele mai înţelepte și mai muncitoare de pe lume.

Și voi păzitori ai credinţei, preoţi voi apostoli ai neamului, învăţători, voi cărturari ce sânteţi chezăşia puterii de viaţă a neamului nostru, daţi-ne sprijinul vostru de preţ, purtaţi pretutindeni cuvântul nostru din Marea Evanghelie Românească ce acum se scrie, fiţi purtătorii făcliei ce-am aprins.

Comitetul Societății „Cultura Poporului” în „Cultura Poporului”, 1 Mai 1921, Cluj.

(Visited 52 times, 1 visits today)

NO COMMENTS

Leave a Reply

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.