BILANŢ…ÎN LANŢURI

BILANŢ…ÎN LANŢURI

by -
2 705

…Stau, cu bărbia în palme, şi, încă, îndrăznesc să gândesc. Retrospectiv, domnilor călăi şi gardieni ai lumii – doar retrospectiv, nu intraţi în alertă…DE GRADUL ZERO!

…S-a sfârşit un an, 2011. Îl ştiam de rău, după conformaţia numărului: anul Marilor Dihonii, confruntări violente, între El (Dumnezeu)-UNU şi el (…diavolul…), care se crede…”unic”. Ce-mi amintesc dintr-însul, din evenimentele acestui an fatidic, 2011?

…În primul rând, faptul că, de la 9 decembrie 2011, port, oficial, dimpreună cu toţi conaţionalii mei, LANŢUL STRĂIN: în urma summit-ului de la Bruxelles, Germania Iudeo-Masonizată dictează Europei, din nou! Pentru România, Cehia, Ungaria, Polonia: GUVERNANŢĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ, DE LA „CENTRUL”-BRUXELLES! Adică, dacă vreau să-mi  cumpăr o pâine, că mor de foame – atât  taxa pe pâinea aceea, cât şi pâinea, şi dorinţa/nevoia de a mânca-o, vor trebui să treacă pe la masa Gardienilor Masoni de la Bruxelles! Şi, dacă ei vor considera că mâncatul meu de pâine (fie şi după o săptămână de foame/înfometare!) face rău „euroiului”/”ochiul dracului modern” – îmi vor smulge bucătura, chiar şi  dintre dinţi: mai bine un mort de foame, chiar  milioane de morţi de inaniţie! – decât ca planul zarafilor să fie, cumva, „clintit”, cu o …foame în plus! Să-i ia dracul pe toţi oamenii: BANII-CEI-FĂRĂ-CHIP-DE-OM-PE-EI să rămână, drept sămânţă a diavolului! – diavol care, rezolut şi brutal, refuză să moară!!!

Pentru că şi noi refuzăm să ne solidarizăm, întru HRISTOS, şi să-l ucidem pe diavol, în poftele nesăţioase şi în laşităţile şi trădările noastre, cele de fiecare zi, de fiecare ceas!!! De ce ajunge mai des, pe buzele noastre, în fiece zi de Lumină Dumnezeiască – înjurătura de cele sfinte, decât rugăciunea?!

…Vedeţi, domniile voastre: „De aceea n-are ursul coadă”…!!! Toţi suntem vinovaţi, atunci când răul pătrunde prin toate crăpăturile odăii – nu doar…vântul cel rău! Care dintre noi a fost cel harnic şi cu grijă pentru odaia sufletului său – şi să umple cu rugăciune şi credinţă, crăpăturile cele ivite, treptat, în tot mai multe părţi, din tot mai multe părţi – …dar, întâi, în jurul ferestrelor, prin care ni se arată, fără chip de confuzie, Lumina Lui?!

E drept, dezbinaţi şi fără de credinţă, având,  printre noi (şi, chipurile, drept…”călăuze”!), pe unii ierarhi trădători (impuşi de Mafia Mondială a Masoneriei!) – nu avem putere, în faţa „comisionarilor diavolului” – dar dacă ne-am strânge, ZID, în jurul preotului de parohie, zi de zi, în biserică (chiar şi după truda istovitoare unei zile de lucru, pentru „pâinea noastră cea de toate zilele”!), să pârlim coada demonului, cu focul rugăciunilor noastre? E drept, ne lipsesc (uneori) şi păstorii cei buni…dar noi nu suntem nici surcele, nici bolovani – ci OAMENI, creaţi „după chipul şi asemănarea Lui”! Ne vom ruga, „cu lacrimi de sânge” – ŞI EL SE VA ÎNDURA DE FOCUL NOSTRU DIN INIMI!!!

…Ce-au făcut slugile zarafilor, puse pe post de „preşedinţi”, ca răspuns la „nituirea lanţurilor”, „postate” la mâinile şi picioarele şi, mai ales, la inimile popoarelor, date  lor spre veghe şi călăuzire, cică? Nimic deosebit: Băsescu a…băsit ceva din gură (ca de obicei!), ca să nu i se usuce…mucoasa de la Bruxelles…, Victor Orban a tăcut, strategic…, Vaçlav Havel a murit…(nici azi nu se ştie cât de vinovat a fost, pentru ruperea Cehoslovaciei! – nici vorbă de…”împotrivire”!) – …după ce Lech Kaczinsky al Poloniei îl precedase, în …”atitudine”, dar nu oricum, ci…”sinucis” de un comando al C.I.A., în pădurile Smolenskului…, comando C.I.A. care a „meşterit” de-un „accident de avion”, ca să nu mai ajungă, niciodată, ca slavii să se unească, împotriva Mafiei Mondialist-Masonice (se pregătea întrevederea de pacificare, după crima sovieto-stalinistă, de la Katyn-1940 – pacificare între Vladimir Putin şi Lech Kaczinsky, între slavii ruşi şi slavii polonezi, între slavii catolici şi cei pravoslavnici…greu!)!!!

…Dar Biserica, Mireasa Lui Hristos, Cel Care pentru Adevăr şi pentru Mântuirea Duhului Omenirii s-a răstignit pe Crucea Golgotică – Biserica, „la vârf”, cu ce ne ajută şi ne întăreşte duhurile?

Păi, pe 7 ianuarie 2012, Biserica Sfântul Elefterie, din Bucureşti, se preconizează ca, „printr-o hotărâre patriarhală, să fie dată copţilor, spre a sluji de “Crăciunul” lor pe stil vechi”. Noi ştim că “Sfintele Sinoade Ecumenice îi consideră pe copţi (monofiziţi) ca fiind eretici. Termenul de „eretic” nu este o insultă, ci un indicator al condiţiei celor abătuţi de la învăţătura de credinţă ortodoxă. Iar Sfinţii Părinţi nu au fost nici înşelaţi, nici lipsiţi de pregătire teologică, atunci când i-au numit pe monofiziţi ca fiind eretici”… – cf. deveghepatriei.wordpress.com – …dar, cine ne întreabă, ceva, pe noi, sclavii “Cezarului Dublu” (cel pus la Cotroceni şi cel pus la Patriarhie – ambii, multiubiţi de Marele Iluzionist, Satana/Antihrist!)?! Nimeni. “Din păcate, o astfel de profanare s-a şi întâmplat în anul 2008, tot în Bucureşti, la biserica Sfânta Ecaterina – paraclisul Facultăţii de Teologie Ortodoxă. Dat fiind că membrii adunării copte nu sunt ortodocşi, ci se găsesc într-o condiţie eretică, faptul care ne revoltă este acela că, într-o biserică ortodoxă, nu se respectă canoanele şi decizia sinodală, să  nu aibă voie să slujească ereticii. În conformitate cu canoanele Bisericii ortodoxe, aceştia nu pot intra, măcar, precum credincioşii, în bisericile ortodoxe şi cu atât mai puţin pot fi primitţ să slujească. În cazul în care, totuşi, ereticii ajung într-un locaş de cult ortodox şi slujesc acolo, aceasta constituie profanare a locaşului ortodox şi în acesta nu se mai poate intra şi sluji de către ortodocşi, decât după îndeplinirea prescripţiilor canonice adecvate situaţiei.

Intrucât profanarea unei biserici ortodoxe este un lucru deosebit de grav, ce afectează cu adevărat mădularele Bisericii, acest lucru nu trebuie să se întâmple cu acordul nostru. Trebuie împotrivire, din toate puterile.

Se ştie că, în 1993, la Chambésy, s-a hotărât ridicarea anatemelor şi restabilirea unităţii eclesiale cu monofiziţii. Iată că acum culegem „roadele” acestui accord, ce aruncă BOR în erezie”.

…Iată cum am lăsat noi să se strecoare, ziua-‘namiaza mare, diavolul, în Sfântul Altar al Bisericii Lui Hristos! Şi aceasta, deşi n-a pierit sămânţa slujitorilor vrednici ai Mântuitorului, care preferă martirajul, decât slugărnicia în faţa demonului. Căci, priviţi, vă rog, ce rapid limpezeşte apele un ierarh ortodox (Ieremia, Mitropolit de Gortyna şi Megalopol – să nu uităm că Gortyna a fost, pe vremuri, capitala Cretei!), necorupt de satanismul lui “New Age” şi luptător neînfricat, neclintit/statornic, pentru Hristos şi Lumina Lui (cf. acvila30.wordpress.com) :

MESAJ DE ANUL NOU AL MITROPOLITULUI DE GORTINA ŞI MEGALOPOL

SFÂNTA MITROPOLIE DE GORTINA ŞI MEGALOPOL 
DIMITZANA – MEGALOPOL
NR. PROT. 1011

Dimitzana, Megalopol – Duminică, 1 ianuarie 2012

 

Fraţii mei creştini,

1. Astăzi este prima zi din noul an 2012. Mai întâi să-i mulţumim lui Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, deoarece am ajuns la începutul acestui an şi să-L rugăm apoi să ne dăruiască harul Său, încât noi toţi, cler şi popor şi autorităţi politice să ne luminăm şi să ne pocăim. În felul acesta, vom vedea în noul an răsărind zile mai bune pentru iubita noastră patrie, Elada.

2. Da, fraţii mei! Ne scufundăm ca neam. Dacă privim patria noastră ca pe un trup, ni se potriveşte să spunem cuvintele profetului Isaia, care a spus în anii săi despre Iudeea: „Tot capul (neamului) – a spus profetul – vă este numai răni şi toată inima (lui) slăbănogită. Din cap până în picioare nu este nimic sănătos. Din creştet până în tălpile picioarelor nu-i nici un loc sănătos; totul este numai plăgi, vânătăi şi răni pline de puroi, necurăţate, nemuiate cu untdelemn şi nelegate (Isaia, 1, 5-6)!… 

Aceste expresii, iubiţii mei, sunt foarte potrivite pentru a contura imaginea preaiubitei noastre patrii de astăzi. Care este „capul” neamului despre care spune profetul că nu este sănătos? Puterea statului. Şi care este „inima” lui? Puterea bisericească. Şi dacă aceste două puteri nu au conştiinţă şi jertfelnice în misiunea lor, urmarea este că întreg trupul neamului, întregul organ de stat se prăbuşeşte.  

3. Din toată inima noastră, fraţi creştini, dorim ca în acest nou an să se găsească o rezolvare „crizei” existente. Dar rezolvarea trebuie să vină de la noi. Noi toţi, conducători şi popor, noi am provocat criza, şi noi o vom şi vindeca. „Cel ce s-a îmbolnăvit se şi vindecă!” Mai întâi de toate, ca să explicăm, când spunem „criză” („judecată”) presupunem şi un „judecător” care a adus criza-judecată. Şi acest Judecător este Dumnezeu. În vremurile de odinioară, creştinii care aveau o gândire şi un limbaj teologic, când se întâmpla un rău general, o inundaţie sau o epidemie, spuneau expresia „urgia lui Dumnezeu”, „criză”, „judecată”. Noi astăzi vorbim despre „criză”, dar nu îi conferim înţelesul acesta pe care i-l dădeau bunicii noştri. Nu înţelegem adică, faptul că această criză economică ni se întâmplă, deoarece Dumnezeu, din cauza păcatelor noastre, a luat Harul Său de la noi şi de aceea ne îndreptăm spre prăpastie. Şi nu spunem asta, pentru că nu credem. Şi totuşi Biserica, creştinii mei, în cultul Ei se roagă să fim salvaţi de urgia Lui Dumnezeu. Nu că Dumnezeu se mânie şi se înfurie, ci în înţelesul pe care l-am spus mai sus: pentru faptele noastre nelegiuite Dumnezeu ia de la noi Harul Său, care este lumină şi ca urmare cădem în întuneric. Aceasta este deci „criza-judecată”.

 4. Să acceptăm asta, fraţilor, că am păcătuit şi am nelegiuit şi să ne pocăim pentru faptele noastre, ca să scăpăm de criza-judecată, care ne chinuieşte şi ne necăjeşte. Profeţii Vechiului Testament, apoi Sfinţii Apostoli şi Sfinţii Părinţi în continuare, predicau că pentru relele ce se întâmplau oamenilor din vremea lor pricina era apostazia (îndepărtarea) lor de la Dumnezeu. De aceea, ca pe un medicament de vindecare, predicau pocăinţa. Noi clericii, arhierei şi preoţi, ca să fim păstori adevăraţi ai poporului, întotdeauna, dar îndeosebi în aceşti ani ai groaznicei apostazii de la Dumnezeu, trebuie să predicăm această predică biblică şi patristică despre pocăinţă. Şi ca buni păstori, pentru a da un bun exemplu poporului, noi, clericii mai întâi, trebuie să trăim pocăinţa. De aceea şi psalmodiem troparul: „Să aflu şi eu calea prin pocăinţă…”, şi de aceea purtăm sfânta haină, respectabila rasă, care este haina din păr de cămilă a Înaintemergătorului (vezi Matei 3, 4), a cărui predică a fost predică despre pocăinţă.


 5. Şi această predică despre pocăinţă noi, preoţii şi arhiereii, trebuie s-o adresăm nu doar poporului, ci şi conducătorilor, demnitarilor noştri politici, pentru că îndeosebi ei au fost cauzele ultimei crize din patria noastră. Dar unde este pocăinţa conducătorilor noştri? În timp ce salariile cetăţenilor ţării au fost reduse cu sălbăticie şi poporul este rabdă de foame, auzim că veniturile deputaţilor noştri se ridică până la 35 000 de euro. Şi mai auzim şi despre depunerile lor bancare în Elveţia!.. Politicienii care ne guvernează sunt cu totul indiferenţi faţă de sărăcirea economică a poporului nostru.


 Şi dacă revenim la popor, unde este şi pocăinţa acestuia? Şi după criză – din cauza căreia suferim – iarăşi, suntem la fel. Din nou în patria noastră se aud blasfemii ale celor dumnezeieşti şi iarăşi imoralităţi şi orgii. Mulţi încă nu s-au dus să se mărturisească, nici n-au pus început bun să studieze Sfânta Evanghelie, ce cuprinde cuvintele lui Iisus Hristos şi ale Sfinţilor Apostoli.


 6. Criză şi vijelie, iubiţii mei, avem în patria noastră. Şi „Pe vijelie lupii se bucură”, spune poporul nostru. Şi care sunt lupii? Lupi în piele de oaie, aşa cum a spus Domnul nostru (vezi Matei 7, 15), sunt ereticii. În vremea noastră, suntem în cel mai mare pericol din partea a două erezii. Din partea papismului şi a ecumenismului. Sunt dator, creştinii mei, ca păstor al vostru să vă informez clar şi să vă spun: Papismul este erezie şi ecumenismul este pan-erezie.
 Fraţii mei, ca o urare de Anul Nou vă doresc să ne păstrăm cu tărie credinţa noastră ortodoxă, pe care ne-au predat-o Sfinţii noştri Părinţi, să punem un statornic început de pocăinţă şi buna noastră Maică a Domnului nu ne va lăsa. Va face minunea şi vom scăpa de răul care ne necăjeşte şi ne striveşte moral ca neam.

Un an bun şi binecuvântat!

Cu multe rugăciuni,
† Ieremia, Mitropolit de Gortina şi Megalopol”

…Vedeţi, domniile voastre? Nu toţi păstorii de turme cad la pace cu lupii! Nu toţi ierarhii ortodocşi refuză Martiriul Luminat al Adevărului – în aceste zile cotropite de Maestrul Minciunii şi Iluziei Ucigaşe de Duh! Din păcate, puţini ascultă, şi mai puţini au chef să şi înţeleagă şi să se pocăiască, pentru laşităţile şi trădările lor…În niciun caz, nu “pedeleii” lui Băsescu, cei care doar din minciună şi înşelăciune şi jaf îşi trag hrana lor, cea de toate zilele – iar nu din Pâinea Luminii Vieţii întru Hristos-Mântuitorul-de-diavol şi de cea mai cumplită iluzie a diavolului: MOARTEA…moartea indivizilor, a popoarelor etc.!

…Ce s-a mai întâmplat, în 2011? Hmmm…Pe când oamenii se înghesuiau şi se gâtuiau, “creştineşte”, pentru sarmaua primarială ori bisericească (de la nu ştiu ce hram…!), pe când se desfiinţa singura clinică de boli cardiologice, din România (Institutul “Prof. Dr. C. C. Iliescu”), pe când Parlamentul, prin…premierul Boc, îşi asuma “Legea Sănătăţii CRIMINALE, care ne prevedea, MATEMATIC,  moartea (pentru că, dacă dai, pe lângă banii de asigurări, şi CO-PLATA medicului… – …păi, nu prea îţi mai rămân bani de medicamente… – … nu mai zic de pâine ori de o haină, de la  “second hand”!) – la televizor (eu am văzut pe Naţional Plus…) era emisiunea “Opulent, decadent, extravagant”… – …etalând, “eroic”, sutiene şi chiloţi, încrustaţi/încrustate cu rubine şi safire!!! Asta a ajuns mass media video: o târfă, aservită “Ocultei Mondiale” (sau, mă rog, o mare parte din mass media…!)

Sigur că da: dacă tot murim, sugrumaţi şi umiliţi de sărăcie –  măcar să purtăm, pe retină, imaginile bogăţiei (şi, probabil, fericirii…mai curând, SUPRA-NESIMŢIRII!!!) semenilor noştri care ne-au jefuit, au trecut peste cadavrele noastre – de-a ajuns România să nu-şi mai aparţină: pământul (nemuncit de noi! – deşi este dar/har sfânt, Grădina Maicii Domnului!) aruncat, cu lehamite (dimpreună cu munţii, pădurile şi apele!) în braţele bandiţilor străini (în Ardeal, urmaşilor grofilor, care ne-au încovoiat sub bici, o mie de ani, pe ogoarele şi delniţele şi sesiile noastre, moştenite de la strămoşii noştri, Creatorii Civilizaţiei Umano-Terestre, TRACII! – …ce le vom răspunde, la Ultima şi Singura Dreaptă Judecată, acestor moşi ai noştri, faţă cu care, “acolo”, ne va pune Bunul, dar şi Dreptul Dumnezeu? – …vai şi amar, de obrazul nostru de scoarţă…!), aurul dăruit pustiei demonilor evreieşti, petrolul risipit prin….Asia Centrală, uraniul dat de pomană şi pe sub masă (cui face bombe nucleare, pentru ca schijele radioactive ale eventualelor “confruntări aeriene” să cadă taman la….Deveselu!), sufletele schilodite (…l-am auzit, deunăzi, pe dl jurnalist la modă, Bogdan Chireac, scuzându-se, ca de omor: “Vă rog să mă credeţi, eu nu sunt religios…!” – …te credem, cum de nu: căci de-ai fi avut vreun Dumnezeu, dacă ai fi fost cu frică de Dumnezeu în tine, n-ai fi avut, azi, în vremuri apocaliptice, afaceri pe picior şi îmbârligări bănos-transpartinice, “roşcovanule, boboşatule, umflatule”!)…

…Pe 6 octombrie 2011, ora 18, a fost Protestul/Marşul Panaramelor, drept în “buricul” Bucureştiului: “faţă de misoginii care le ciupesc şi le fluieră pe stradă odată ce le văd cu fuste scurte sau cu bluze decoltate, ele strigând, la „Marşul Panaramelor”, că s-au săturat să fie considerate „pisi”, „piţi” sau „piţipoance”…de atâta nesimţire s-a cutemurat şi pământul, chiar…anticipat (…pe la orele 14, prin zona seismică a Vrancei…).

…Vreo doi premieri au demisionat…Papandreu, în Grecia – şi moşul-filfizon, Berlusconi, în Italia…

Boc, nu! – şi pace bună! El este din rasa geniilor…pustiitoare!

…Apoi, în noiembrie, pe de-o parte, “înţeleapta” de Raluca Turcan (eu zic că numele ei vine de la o specie de oaie… – …”ţurcană”… – dar, mă rog!) a plecat în Chile, la mama dracului, nu ştiu la ce congres, pe banii şomerilor români… – pe de alta, Markó Béla era să devină substitut (“la nevoie”…şi câte “nevoi” n-au arătat, făţiş, ungurii că au: PE TOATE CELE IMAGINABILE ŞI INIMAGINABILE!)  de preşedinte al României, după “scandalul Geoană” (noroc de slăninosul salvator mason, Vasile Blaga…eu v-am zis să-i urmăriţi cariera, după demisia lui de la Interne…nu m-aţi ascultat!) – dar UDMR-ul tot n-a fost lăsat să plângă pe trepte, la Bruxelles: i s-a dat post de Secretar general al Guvernului…!

Era cât pe-aci (cu o astfel de opoziţie “eficientă” şi deşteaptă!)  să ne trezim că ungurii ni se…ouă în pălărie, de sus de tot, din …“supremul sus”! – tocmai la noi, în …“sufragerie”!

…215 timbre “Cap de bour” şi 260 de timbre, cu emisiunea străveche: “Principatele române unite – 1862-1864”  – au…dispărut…uite, na!

Unde? Păi, nu se tot arată extratereştrii ăia?! 6.373 de mărci poştale româneşti au fost trimise în străinătate, pe la expoziţii…şi, iar, pârdalnicii de extratereştri ne-au făcut figura! Timbrele nu s-au mai întors: sunt pe undeva, prin Saturn, pe masa unui specialist filatelist, “saturnizat” de tot…!

…Pe 3 decembrie 2011, William BRÂNZĂ a mulţumit statului irlandez că l-a lăsat să se întâlnească, tête-à-tête, cu entuziaştii colonişti români, din localitatea…”Brief” (primise, tembelul, la Dublin, un ghid turistic, cu titlul: “Ireland – in Brief” – adică: Irlanda – pe scurt… – …şi a percutat imediat: “Am fost şi la ăştia, din …”Brief”!). “Locuitorii din Brief, când m-au auzit şi văzut, au căzut în extazuri (!), pentru că toţi românii originari cu origini (!!) în România sunt…CAPODOPERA MEA (!!!)!” O, Caţavencule, parcă nu erai atât de prost şi de incult şi schiloditor de sfântă limbă românescă!

…Ambasadorul SUA la Bucureşti, Mark Gittenstein, declară “cazon”, la noi “în bătătură”, joi, 8 decembrie 2011: “Legea românescă trebuie modificată, pentru ca dl Daniel Morar (şeful de la DNA) să mai capete un mandat”. Sigur. Absolut! Iar Constituţia României trebuie modificată (precum o haină “de gata”!), pentru a-l “încăpea” pe dl Băsescu, “preşedinte pe viaţă”! Ca să  ni se înece şi…uite de tot…”corăbiile” din 1990!

Ba, chiar, cu…dinastie: analfabeta de EBA, prima la…”tronul” lui ta-su, de pe care tron regurgitat-a el, zi de zi şi zi după zi –  …whisky-ul cel de toate nopţile!!!

…Naţionala de hochei a României (24 din 26 jucători sunt originari din HarCov!), la meciul România-Ungaria, a cântat Imnul Naţional al…Ungariei, iar ca bonus, Imnul (ne-naţional, încă…!) al …Secuilor. Ca să nu le treacă ziua degeaba, tinerii derbedei unguri l-au “caftit” zdravăn, pe unul dintre cei doi români din “echipa României”, până l-au băgat la spital, vis-à-vis de…morgă! Pentru că era român, se-nţelege…!

…Şi, în fine, vine ziua de 15 decembrie, când Senatul SUA decide: “De la 1 Ianuarie 2012, militarii americani vor avea dreptul să intre în orice casă, din orice punct de pe glob” – cu scopul de a-i aresta şi băga la puşcărie sau în coşciug (la alegere!), pe oricare dintre sclavii băştinaşi tereştri. Fireşte, pe baza suspiciunii de…terrrrrorism!!! Simplu: “Băi, tu cam semeni a terorist! Ia, vino  tu la măndel, să te omorâm niţel!

…Bilanţ…în lanţuri…LANŢURI! UNDE TE UIŢI, AZI, NUMAI LANŢURI!!! A reînviat nazismul, cu toate “binefacerile” lui…!

…A mai murit o poetă (Leonida Lari), s-a mai sinucis un regizor (Alexandru Tocilescu)…Ce importanţă are? Arta? “Când aud de ARTĂ, îmi vine să trag cu pistolul!”

…”Trrrăiască terrrorismul globalizanto-zărăfesc, în numele căruia câtămai planeta Terra a dispărut…!

…” A existat numai o ţară frumoasă/La o margine de mare/Unde valurile fac noduri albe”. A existat? Ei, acum nu mai există: E TERORISTĂ!!!

…Există doar duşmanii Adevărului, deci ai lui HRISTOS…!

…Dar Hristos? Ei, şi El trebuie că-i “maaare terrrrorist”, că tare îi mai supără pe slujitorii diavolului, de pe Terra! Cum, a îndrăznit unul, unul, Hristos (“un predicator evreu”, explică Wikipedia jidovită…!), să dea cu biciul într-unul de-al nostru? Pe cruce cu el!

…”- Păi, a mai fost…” ”- NU CONTEAZĂ! SĂ STEA MEREU! NUMAI  PE  CRUCE!”

…”Da, să trăiţi, dar…atunci a-nviat…”

…”Ei, acum, NOI dăm ordin de zi: SE INTERZICE ÎNVIEREA, PE PLANETA TERRA! SUB PEDEAPSA CU…

…Cu ce? Că, de înviat, Duhurile învie zilnic…se trezesc, tot mai multe! Şi mult mai grav, pentru zarafi: anul 2011 a fost acela al întăririi oştirii cereşti, cu doi rugători fără de pereche: PĂRINTELE ARSENIE PAPACIOC şi PĂRINTELE ADRIAN FĂGEŢEANU. De acolo, din ceruri, ei îşi pregătesc armele cele de neînvins, ale Martiriului, ale Curăţiei de Duh şi, deci, ale Cuvântului-Dumnezeu!

…Eh, acum să vă văd, zarafilor: pe unde scoateţi cămaşa? Că, treziţi de “adormirea” întru “îngerire” dumnezeiască, a celor doi sfinţiţi părinţi – România (ba, chiar aş avea curajul să zic: lumea!) s-a sculat/ridicat, “în capul oaselor” – şi vă vede, limpede, cum meşteşugiţi la moartea ei…la…”omorârea Raiului”, măi, cretinilor nesătui şi absurzi!!! “Vă vede sfântul” – nu mai  e vorbă/expresie (aruncată vântului celui rău…), ci se va trece, “repede şi degrabă” – la…”TREABA” CU BICIUL DIN TEMPLU!!!

PĂZEA!!!

 

                                                                                           prof. dr. Adrian Botez

 

(Visited 149 times, 1 visits today)

2 COMMENTS

  1. Grecii,popor ortodox ca si noi,dar foarte mult timp populatia romaneasca au fost oropsiti si jecamaniti de negustorii greci instalati in toate structurile romanesti si au carat in Grecia produsul intern romanesc si cu mare greutate si cu legi aspre au reusit romanii sa-i scoata din tara Piesa de teatru a lui I.L. Caragiale,Tache Janke si Cadir arata clar proportia negustorilor romani! Si acum au ramas tot negustori,modernizati dupa era moderna cu Turismul practicat la scara nationala, Grecia fiind o tara turistica,acum in era moderna nu-i mai fura pe romani,se fura pe ei insasi neplatind taxele si impozitele la stat,Grecia ajungind in incapacitate de plata.Grecii sint prin origine sedentari,nu trag la plug ca romanii,sint negustori si afaceristi ca si Evreii! Sa-mi fie cu iertare,dar nu pot trece cu vederea cind intilnesc chiar si fosti dusmani ai natiunii romane! In rest articolul este plin de stiri actuale din societatea romaneasca contemporana,o analiza obiectiva pentru care multumim autorului si publicistului! Doamne ajuta!

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.