Constantin Brâncoveanu diplomatul (2)

Constantin Brâncoveanu diplomatul (2)

by -
2 1207

Brâncoveanu s-a înconjurat de o serie de consilieri în frunte cu unchii săi cu care și-a construit politica externă. Este perioada lui de colaborare cu Cantacuzinii care a durat cam până în anul 1703. Radu Ștefan Vergati (Ciobanu), analizând frescele votive de la mănăstirea  Horezu (unde frații Cantacuzini își întorc fețele de la Constantin Brâncoveanu), consideră că ruptura dintre aceștia și domnitor datează din 1693, când a fost terminată mânăstirea. Pe această frescă, frații Constantin, Mihai, Matei și Iordache Cantacuzino au bărbile rase, cum era obiceiul impus de Petru cel Mare în Rusia. Domnitorul și-a format și o  echipă de agenți care să-l pună în legătură cu centrele europene sensibile pentru politica sa.  Astfel, după P. Cernovodeanu, la Constantinopol avea kapukehaiele sale, Gheorghios Clironomos, Ianachi Porphyrita, slugerul Toma Cantacuzino și al doilea logofăt Ștefan Cantacuzino, la Varșovia era ceaușul David Corbea, pe lângă țarul rus erau Gheorghe Castriotul din Castoria, Panaiot Radu, Pătru Damian, David Corbea şi Toader Corbea, iar pe lângă austrieci Ladislau Teodor Dindar, medicul Iacob Pylarino din Cefalonia, Peter Grienner şi  venețianul Bussi.

Domnitorul și-a organizat și o cancelarie cu  traducători pentru negocieri și corespondență din care făceau parte – pentru limbile italiană și latină: medicul Bartolomeo Ferrati și Giovanni Candido Romano; pentru germană: Ladislau Teodor Dindar, Peter Griennen și Nicolae Folos de Wolff; Afenduli clucerul, pentru turcă și  fraţii David şi Teodor Corbea, pentru latină, greacă,maghiară, slavonă şi rusă; pentru   polonă (Andreas si Nicolaus Wolff). Avea și un secretariat de calitate condus de Maria del Chiaro care folosea și cifre pentru secretizare. A mai cooptat printre sfetnicii săi pe slugerul Toma Cantacuzino, al doilea logofăt Ştefan Cantacuzino (viitorul domn), paharnicul Ianache Văcărescu (care avea să fie executat odată cu domnitorul), negustorul Nicolo Caraiani şi Constantin, fiul lui Vasilie din  Veneţia.
S-a găsit,  după Paul Cernovodeanu, „o întinsă corespondenţă nu numai cu suveranii vremii (împărații de la Viena, ţarul Rusiei, regele Frantei, al Poloniei s.a.), dar şi cu oameni de stat şi generali imperiali, poloni şi ţarişti, conducători ai răscoalei curuţilor (1703-1711), ambasadori ai marilor puteri (englez, olandez, habsburgic şi veneţian) la Constantinopol, Suveranul Pontif, cardinali, înalti ierarhi ai bisericii Răsăritului, cărturari greci s .a”. De asemenea, a realizat legături cu diplomați streini influenți care-l informau, pe care îi informa dar care l-au și ajutat mult, ca lordul William Paget, ambasadorul Angliei, şi contele Jakob Colyer, ambasadorul Olandei la Constantinopol, contele Luigi Ferdinando Marsigli, naturalist din Bologna și negociator imperial,  sau consilierul aulic Franz Ulrich von Kinsky, cu care uneori se întâlnea tainic în Țara Românească și cu care întreținea o corespondență secretă. Din această corespondență s-au păstrat circa 150 de scrisori. Cum am mai spus, primul obiectiv al politicii externe a lui Brâncoveanu a fost abandonarea utopicului plan a lui Șerban Cantacuzino și al lui Constantin Bălăceanu de eliberare a Țării Românești de sub tutela otomană și de alungare a turcilor din Europa. Apoi domnitorul a făcut tot ce era cu putință pentru a câștiga încrederea Porții, deși aceasta a trecut printr-o perioadă sumbră a istoriei sale în care numai în 7 ani a schimbat 18 mari viziri și a suportat o serie de înfrângeri importante, culminând cu cea de la Zenta (1697). Brâncoveanu a plătit regulat haraciul, pe care l-a tot mărit până ce l-a dublat ca valoare, a executat toate dispozițiile, a mituit cu prodigalitate pe toți marii corupți de la Istanbul și a întreținut o clientelă levantină scumpă dar care l-a ajutat mult. De asemenea, s-a detașat de boierii pro-austrieci și a sancționat aspru pe Bălăceni confiscându-le averile și expunând capul marelui agă într-un proțap lângă casele lui din București. (E drept că, pe ascuns, îi susținea familia aflată în pribegie prin subvenții importante). A obținut în plus să fie susținut pe lângă sultan și demnitarii otomani și de misiunile diplomatice engleze, olandeze și franceze de la Constantinopol. Această politică a fost un succes  care a fost benefic pentru țară și domnitor. Punctul culminant al reușitei sale a fost la 15 iunie 1703, când a fost primit  la Adrianopol de sultanul Mustafa II (o favoare de excepție) care i-a conferit privilegiul de a fi numit domnitor pe viață (un privilegiu extraordinar). Lucrul este remarcabil căci nu s-a implicat alături de otomani în operațiunile militare cu trupele Ligii de la Augsburg cu care turcii s-au războit în această perioadă până la pacea de la Karlowitz (ianuarie 1699).  A izbutit totodată să evite ca trupele austriece și otomane să se confrunte pe teritoriul Valahiei. De asemenea,  a reușit  ca teritoriul Țării  Românești  să nu intre în negocierile de pace dintre Austria și Turcia.
Un obiectiv important, extrem de delicat și foarte primejdios, a fost să reia legăturile cu Casa de Austria. A întreținut o corespondență abilă și utilă, a trimes emisari și a primit tot felul de personalități de la Viena pe care le-a ajutat în misiunile lor, le-a informat și probabil  le-a ajutat financiar, bineînțeles toate în cea mai mare taină. De asemenea, a învestit bani mulți în băncile vieneze și brașovene a cumpărat proprietăți în regiunea Brașovului și și-a construit o reședință la Sâmbăta de Sus. Această politică a fost și ea un succes care a culminat cu primirea de la  Leopold I, în  ianuarie 1695, a titlului de principe al Sfântului Imperiu Romano-German. La aceasta s-a adăugat acordarea dreptului de azil politic pentru el și familia sa în Imperiul Habsburgic, în caz de primejdie. Este surprinzător cum a reușit să iasă din postura de dușman al Austriei de la Zărnești și să intre în sistemul aristocratic imperial la nivelul cel mai înalt.
Brâncoveanu, Cantacuzinii și  în general  marii boieri români  ca și elitele unor popoare balcanice (din Serbia, Bulgaria, Macedonia, Croația, Bosnia și Herțegovina) aveau (sub influența ierarhilor ortodocși mai ales a celor greci) o anumită rezervă față de Habsburgi datorită catolicismului lor agresiv. De asemenea, nu se împăcau cu disciplina germană și cu egoismul politicii colonialiste austriece. Mulți îi priveau doar ca un rău necesar. Apariția Rusiei ca mare putere ortodoxă oferea o altă variantă pentru eliberarea popoarelor creștine din sud-estul european de dominația islamică.  Era o perspectivă  mai atrăgătoare din motive culturale și religioase. Dincolo de anumite tradiții post-bizantine comune, înseși alfabetele erau aceleași. Comportamentul rușilor și modul de guvernare al țarilor erau necunoscute atunci. Circulau doar povești, un fel de legende, unele cu caracter mesianic, despre acești blonzi veniți din negurile de la nord-estul Europei. Brâncoveanu, ca și conducătorii popoarelor balcanice, aflaseră despre ei și comunicau cu ei prin negustori, călători dar, mai ales, prin călugări ca acel Isaia folosit de Brâncoveanu pentru a intra în contact cu Petru I pe vremea când domnea cu fratele său Ivan și care a fost deconspirat de oamenii lui Bălăceanu și închis în carcerele austriece.
Deși presiunile Cantacuzinilor și ale ierarhilor ortodocși  (mai ales patriarhii Dositei și Hrisante Nottara) erau foarte mari, Brâncoveanu s-a apropiat de ruși cu multă discreție și relativă neîncredere. A fost printre puținele personalități din sud-estul european care au realizat că, la epoca aceea, preocuparea principală a țarului Petru I era să-și asigure poziția în nord spre marea Baltică, obiectiv pentru care se angajase într-un război cu Suedia lui Carol XII („Marele război din Nord”). Brâncoveanu a avut totuși legături interesante cu țarul și apropiații săi, cancelarii Feodor Alekseevici (Golovkin şi Gavriil Ivanovici Golovkin) ca și cu ambasadorul rus la Constantinopol, Piotr Andreievici Tolstoi. A trimes ca soli lui Petru I pe David Corbea (care a și rămas în Rusia), pe fratele său Toader, pe Gheorghe Castriotul (cel mai eficient), pe căpitanul Sava Constantin, pe Panait Radu și  pe Petru Damian. A sfătuit și chiar rugat pe țar să ajute popoarele creștine din Balcani să se elibereze  de sub tutela otomană. Neculce amintește și de existența unui tratat secret cu clauze politice, militare și economice între țar și Brâncoveanu, tratat care însă a rămas necunoscut. Mult mai strânse și mai imprudente erau însă legăturile pe care Cantacuzinii le întrețineau pe cont propriu cu rușii. Poate de aceea la Horezu sunt reprezentați rași și cu o mustață ca cea a lui Petru I. Atât Brâncoveanu cât și Cantacuzinii informau pe ruși despre situația din imperiul Otoman și din cel Habsburgic și dădeau sfaturi ca unii care cunoșteau mai bine situația  politică, economică și militară din Turcia și Europa de vest. Îi informau despre mersul războiului cu Liga de la Augsburg și cel de succesiune pentru tronul Spaniei, despre relațiile dintre Ludovic XIV și Carol XII, ca și cele dintre regele Poloniei Stanislaw Lesczynski și Poarta otomană sau hanul Crimeei. Pentru serviciile făcute, Brâncoveanu a fost decorat de țar la 21 august 1700 cu crucea de cavaler al ordinului Sf. Andrei, iar în anul 1701 a primit un act de favoare (“Jalovannaia gramota”), care-i asigura domnitorului şi Cantacuzinilor azil în Ucraina în caz de primejdie.
La cumpăna secolelor XVII-XVIII, Brâncoveanu s-a cam săturat de tutela Cantacuzinilor și a început să se detașeze de ei. Ruptura s-a accentuat când Brâncoveanu l-a înlocuit ca mare spătar pe Mihai Cantacuzino cu Toma Cantacuzino (1709). După bătălia de la Poltava (1709), speranțele creștinilor din imperiul otoman de a fi eliberați de ruși au sporit. Cantacuzinii s-au avântat chiar într-o susținere clară a rușilor, ca și domnitorii  Moldovei, Mihai Racoviță dar mai ales Dimitrie Cantemir (a cărui soție, Casandra, era fiica domnitorului Șerban Cantacuzino). Acesta fusese numit domnitor de turci deoarece era considerat devotat Sublimei Porți și dușman al lui Brâncoveanu. Trecerea lui Dimitrie Cantemir de partea lui Petru I a fost o surpriză pentru domnitorul român și pentru Ahmet III. Paralel, Brâncoveanu a adoptat o politică mult mai prudentă dar periculos de  ambiguă. În timpul campaniei lui Petru I în Moldova, Brâncoveanu a promis sprijinul său militar și logistic (cu alimente și furaje) atât sultanului cât și țarului, menținând în expectativă oastea sa la Urlați.  În felul acesta, Țara Românească nu s-a implicat  în războiul ruso-turc din 1710-1711, iar domnitorul ei nu a suferit pentru moment nici un neajuns. După Stănilești, poziția lui Brâncoveanu însă s-a deteriorat. Patru evenimente au dus la  aceasta.
Primul a fost faptul că Ivan Mazepa, hatmanul cazacilor din Ucraina, când a trecut din tabăra rusească în cea suedeză, a informat pe aceștia și indirect pe turci despre politica duplicitară a lui Brâncoveanu.
Al doilea au fost denunțurile făcute de către Cantacuzini (ca acel raport trimes lui Ștefan Racoczi) care-l prezentau pe Brâncoveanu drept om al austriecilor care a înșelat și pe turci și pe ruși și care și-a asigurat o viață în pribegie depunând sume mari de bani la Veneția.
Al treilea (foarte grav) a fost defecțiunea marelui spătar Toma Cantacuzino care, cu ostașii săi, a părăsit tabăra turcească a marelui vizir Mehmet Baltagi și s-a alăturat trupelor rusești ale generalului Karl Ewald von Rönne, contribuind la cucerirea Brăilei fapt care a înfuriat pe sultanul turc.
Al patrulea a fost faptul că Brâncoveanu a emis o medalie jubiliară de aur la împlinirea a 25 de ani de domnie care a fost considerată o emisiune monetară și pentru care  a fost pârât la Poartă.
Se pare că un rol important l-au avut și uneltirile Mavrocordaților care îi reproșau la Brâncoveanu faptul că a încetat, după moartea lui Scarlat Mavrocordat care i-a fost ginere, să mai plătească indemnizația pe care i-o trimetea exaporitului.
Se pare că, încă din 1711, sultanul Ahmet III s-a decis să se răzbune pe Brâncoveanu fiind susținut de ginerele său Damad Ali Pașa, ajuns mare vizir, unul din cei mai cruzi demnitari otomani. De altfel, Poarta nu mai avea nevoie de el, acum că turcii erau victorioși și se simțeau în stare să reziste presiunilor Austriei și Rusiei. Odinioară, voievodul valah prin relațiile sale îi ajutase mult cu informații și sfaturi (ca și cu daruri multiple). Brâncoveanu a rămas singur. Rușii numai aveau încredere în el căci îi reproșau că din cauza indeciziei lui au pierdut campania din Moldova, austriecii, implicați în luptele lor din Europa, nu erau deloc dispuși să-l susțină și turcii îl considerau un trădător. În plus, Cantacuzinii unelteau din ce in ce mai intens pentru eliminarea lui.
Începând din 1709, dar mai ales după înfrângerea rușilor de la Stănilești, Brâncoveanu singur, neputându-se baza cu siguranță pe marile puteri din jur (otomanii, austriecii, rușii și polonezii) și având în coastele sale și adversitatea crescândă a unchilor săi Cantacuzini, a încercat să facă o politică externă defensivă cu multe improvizații. A continuat în taină legăturile  sale cu cancelaria de la Viena, mai ales cu contele Stephan de Stainville,  viitorul guvernator al Olteniei. Era vorba în special de schimburi de informații utile ambelor părți. De asemenea, s-a folosit de Apostol Manu un negustor bogat de origine din Bitolia (care ajunsese într-o poziție puternică la Pesta fiind chiar înnobilat  de împărat) pentru a face depuneri de bani la Viena și Brașov  și pentru a investi în terenuri în Transilvania. Fiul acestui Apostol avea să se se căsătorească mai târziu cu Smaranda, nepoata de fiu a marelui agă Constantin Bălăceanu, viitoare ctitoră a mănăstirii Zamfira(Prahova).  Aceste legături cu Habsburgii enervau pe Cantacuzini care detestau pe austrieci probabil și din motive religioase, mai ales că aceștia adoptaseră încă din 1652 o politică agresivă de misionarism catolic în Transilvania care avea să ducă la constituirea Bisericii Unite prin acțiunea din 1698 a mitropolitului Athanasie Anghel (deși acesta a fost susținut și ajutat financiar de Brâncoveanu) și apoi prin bula papală „Indulgentum esse” din 1716 a Papei  Clement XI. Trebuie să precizăm că Brâncoveanu a fost un foarte important suasţinător al românilor ortodocși din Transilvania. Prin ctitorii, daruri și susţineri financiare a contribuit în mod esențial ca Biserica Ortodoxă ardeleană să supraviețuiască și să-și mențină demnitatea în faţa agresiunii Bisericii Catolice. Cu rușii, lucrurile au mers mai prost deoarece nu mai aveau încredere în Brâncoveanu care ezitase să-i ajute cu provizii și trupe în timpul războiului cu turcii. Relațiile sale cu țarul erau îngreunate de intrigile Cantacuzinilor. Cele mai strânse legături le-a întreținut cu guvernatorul Kievului, Dmitri Mihailovici Golîtin, și  într-o anumită măsură cu Piotr Pavlovici Safirov, vice-cancelar și consilier intim, și cu Mihail Borisovici Seremetev, general-maior, care erau ostatici la turci. Aceste legături cu rușii au fost ajutate și de Sir Robert Sutton (ambasadorul Angliei) împreună cu Jakob Colyen (ambasadorul Olandei) despre care am mai amintit.
Problema cea mai grea era relația cu Poarta. Neintervenția lui Brâncoveanu în 1711, defecțiunea lui Toma Cantacuzino și denunțurile stolnicului Constantin și fostului spătar Mihai Cantacuzino care se foloseau și de Dumitrașcu Racoviță (ginerele lui Mihai Cantacuzino și frate cu fostul domnitor al Moldovei Mihai Racoviță aflat în surghiun la Istanbul) ca și intrigile regelui Carol XII al Suediei, stabilit la Cetatea Albă, întăriseră neîncrederea lui Ahmet  III  în Brâncoveanu. Până la victoria lor de la Stănilești, otomanii, situați într-o poziție de slăbiciune, au tolerat flirturile diplomatice ale lui Brâncoveanu cu Austria și Rusia care, într-o măsură oarecare, le puteau fi de folos căci creau o punte pentru discuții în caz de criză, și între timp mai primeau de la domnitorul român informații utile, bani și daruri cu care acesta le calma suspiciunile. După 1711, turcii trec dintr-o umilitoare poziție de defensivă într-una de ofensivă. Brâncoveanu, cu manevrele sale diplomatice, nu le mai era util. Trebuia înlăturat și pedepsit exemplar pentru a opri o nouă tentativă de „trădare” ca a sa și a lui Dimitrie Cantemir.  De altfel, din cauza acestor infidelități probabil că atunci s-a născut în mintea sultanului ideea domniilor fanariote. E greu de spus dacă domnitorul român a aflat sau a intuit ceva despre atitudinea reală a Porții față de el. Oricum, știm că a făcut eforturi disperate pentru a calma  situația la Constantinopol. Printre altele, „se supusese tuturor cererilor bănești ale Porții, despăgubise pe brăileni, pentru pagubele suferite în 1711, se achitase prompt de procurarea de salahori pentru lucru la cetatea Hotinului” (P. Cernovodeanu).  În plus, Ahmet III și vizirul său i-au pregătit o capcană. Când Brâncoveanu a informat Poarta că vrea să însoare pe fiul său Radu cu fata lui Antioh Cantemir, sultanul l-a felicitat și i-a trimes chiar unele daruri fapt ce a determinat, printre altele, trimeterea domniței Bălașa la Istanbul de unde apoi a fost arestată și dusă la închisoarea Edicule. Nu a avut însă previziunea  dezastrului care se pregătea  și nu a putut astfel să părăsească  țara și să se refugieze  în Transilvania unde obținuse, cum am mai spus, drept de azil politic. E adevărat că Ahmet III și-a ascuns intențiile până în ultimul moment. A primit totuși cu câteva zile înaintea mazilirii sale un avertisment căruia însă nu i-a acordat importanța cuvenită. Ianache Văcărescu a fost printre cei ce l-au sfătuit în acest sens. Nu trebuie să uităm că, în zilele ce au precedat mazilirea, a murit și a fost înmormântată Stanca, fiica sa. După 26 de ani de echilibristică diplomatică și de succese, a făcut o primă mare eroare pe care a plătit-o cu moartea sa și a fiilor săi.[1]
 Bibliografie selectivă
 
– Bălăceanu Stolnici, Constantin, Saga Bălăcenilor,  Vitruviu, București, 2000
Bogdan, Mihai, Relațiile politice româno-ruse  în secolele XV-XVII, http://csea.wikispaces.com/file/view/14.Relatii+politice.pdf
– Boicu, Leonid, Principatele române în raporturile politice internaţionale (secolul al XVIII-lea), Iaşi, 1986
– Cernovodeanu, Paul, Coordonatele politicii externe a lui Constantin Brâncoveanu. Vedere de    ansamblu, în vol. Constantin Brâncoveanu, coord. – Paul Cernovodeanu şi Florin Constantiniu, Bucureşti, 1989
Cernovodeanu, Paul şi Constantiniu, Florin, Constantin Brâncoveanu Bucureşti, 1989
– Cernovodeanu, Paul,  Dimensiunea politică a relaţiilor matrimoniale româno-ruse de odinioară,  în “Dorul”, VI, 78, 1996, p. 20
– Ciobanu, Radu Ștefan,  Pe urmele stolnicului Constantin Cantacuzino, București ,1984
– Drăghiceanu, Virgiliu, Constantin Brâncoveanu conte al regatului ungar și principe al sacrului imperiu roman, în „Convorbiri Literare ”1915, pg. 929-930
Giurescu, Dinu C., Istoria ilustrată a românilor, Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1981
– Greceanu, Radu, Istoria  domniei lui Constantin Brâncoveanu(1688-1714),Aurora Ilieș, București, 1970
– Ionescu, Ștefan și Panait, Panait I., Constantin Vodă Brâncoveanu – Viața.Domnia.Epoca, București,1960
– Iorga, Nicolae, Valoarea Politică a lui Constantin Brâncoveanu, Vălenii de Munte, 1914
– Iorga, Nicolae, Viața și domnia lui Constantin Brâncoveanu, București, 1914
– Louis, Andre, Louis XIV et l’Europe, Paris,1950
– Georgescu, Buzău Gh., Relații româno-ruse în trecut, București, 1957
Maria del Chiaro, Anton, Istoria delle moderne revoluzione dela Valachia,Iași, 1915
– Maxim, Mihai, Ţările Române şi Înalta Poartă: cadrul juridic al relaţiilor româno-otomane în Evul  Mediu, Bucureşti, 1973
– Măciucă, Constantin, Dimitrie Cantemir, Bucureşti,  1972
– Mustafa, Ali Mehmed, Istoria  turcilor, București ,1973
– Panaitescu, Petre P., Dimitrie Cantemir. Viaţa şi opera, Bucureşti, 1958
– Patrol, Ion, Constantin Basarab Brâncoveanu, Edit. Univ. Craiova, 2004
–––––––––––––––––
[1]http://www.titulescu.eu/2014/05/constantin-brancoveanu-diplomat-domnitor-martir-si-sfant/
autor: Acad. Constantin Bălăceanu Stolnici 
sursa: Revista Art-emis
(Visited 338 times, 1 visits today)

2 COMMENTS

 1. Un lucru important de cunoscut. Canon inseamna regula, norma morala, nu Lege absoluta, dupa cum s-ar spune ca s-a ajuns la Catolici Papali si la Mozaici. Ci, in viziunea Sfintilor Parinti, s-a acceptat sensul de „regula” si „norma morala”, bazandu-se pe trairea de sine a credintei crestine in detrimentul considerarii acesteia ca simpla teorie legislativa si, mai ales in aceasta privinta, nu s-a introdus in organizarea Bisericeasca notiuni de legislatie civila si imperiala a Romaeion. Intrucat scopul principal a Bisericii Crestine este mantuirea credinciosilor si comuniunea cu Dumnezeu. Iar daca vrei ca Dumnezeu sa te ajute trebuie mai intai sa-l chemi intru ajutor si sa crezi in El, iar totodata iti demonstrezi Credinta prin fapte bune.
  In lume se face confuzie intre lupii in blana de oaie, falsii pastori, falsii mesageri si pastorii cei buni ai credintei.
  Nu am prea vazut oameni care sa se roage cu adevarat la Dumnezeu, sa-L cheme in ajutor, sa faca fapte bune, sa creada in El, sa mearga in pelerinaj cu post si rugaciune (nicidecum tzigara, coniac, barfa, vulgaritati si imbuibareala chiar cu cateva clipe inainte de ajunge la Sfintele Moaste, la Biserica, la cimitir ori in alt loc sacru).
  Toti clericii care au fost descoperiti ca au facut fapte necurate, precum ar fi simonia, desfraul, impartasit cu tzigara in mana, ca nu catehizeaza, ca poarta Sf. potir gol ori ca citeste ziarul in altar cu inregistrari audio ale Sfintei Liturghii la boxe in loc de a face datoria sa de preot, toti acestia au fost sanctionati, sunt si vor fi sanctionati mereu de catre Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe.
  Oricine se culca dupa cum isi asterne.
  Daca majoritatea unei tari isi merita „roadele”, atunci cum se intampla cu ceilalti, cei ramasi? Ai pedepsi pe cei inocenti in loc de cei vinovati? Stiu ca aveti tupeu! Dar orice fapta are consecinte!

  Marire Lui Dumnezeu Creatorul si Proniatorul, Cel Sfant, Adevarat si Viu, Cel Milostiv, Mantuitor si Mangaietor!.

 2. REPLICĂ LA ARTICOLUL ,,Ortodoxia sentimentală sau Ortodoxia patristică? DE PE BLOGUL Ortodoxie Tradiționalistă si Teologie Patristică – Radu Iacoboaie, 21 august 2014
  Leave a reply

  PENTRU A DA REPLICA ÎN ACEST CAZ DE MANIPULARE TEOLOGICĂ (DE GENUL CELUI PRACTICAT DE BLOGUL RĂZBOINTRUCUVANT, DEVENIT AZI CUVÂNTUL ORTODOX, UNDE PROBLEMA CIPURILOR ESTE INEXISTENTĂ), MAI ÎNTÂI SĂ CITIM CU ATENȚIE ARTICOLUL CU PRICINA, POSTAT RECENT PE 20 AUGUST 2014:

  Sau cat de necesara e ascultarea de Sfintii Parinti.

  Este evident ca traim vremuri in care adevarata credinta si adevarata traire ortodoxa sunt aproape inexistente. Fie ca vorbim de ecumenisti, care confunda Ortodoxia cu o iubire ne-evanghelica, bazata pe un sentimentalism social, care nu are legatura cu iubirea indumnezeitoare a lui Hristos, fie ca vorbim de anumite miscari, cu tenta “traditionalista”, care insa si-au format anumite ideologii straine de cugetul sobornicesc al Bisericii si Ortodoxia insasi a devenit pentru ei o ideologie, nu viata in Hristos, dupa cum spune Sfantul Nicolae Cabasila, putem observa o cauza comuna a acestor rataciri: neglijarea sau negarea totala a invataturii Sfintilor Parinti.

  Subiectul despre care vorbim azi insa nu o reprezinta ecumenistii, ci tocmai cei care se prezinta ca ortodocsi, traditionalisti chiar dar care au uitat importanta invataturii patristice. Cand vorbim de aceasta categorie de oameni, trebuie avut in vedere un termen necesar pentru a ne da seama in ce situatie ne aflam: neo-rascolnicism.

  Stim despre rascolnici ca ei s-au opus “reformelor” Patriarhului Nicon (1652-1658), reforme care insemnau defapt alinierea din punct de vedere al cultului liturgic a Patriarhiei Ruse cu Traditia veche bisericeasca. Robi unor traditii pe care ei le-au considerat ca fiind adevaratele obiceiuri ale Bisericii, rascolnicii au cazut schisma.

  Problema ortodocsilor romani contemporani este una chiar mai grava: acestia ajung in unele situatii sa se opuna fatis teologiei Sfintilor Parinti, pe motive variate insa cele mai des intalnite sunt:

  1. adoptarea unei ideologii, transformarea ei in “ortodoxie” si apoi apararea in mod fanatic a acestei ideologii (vezi cazul cipurilor de ex. unde avem de a face cu idei anti-patristice, cum ar fi pre-pecetea sau pecetea in alta parte decat pe mana dreapta sau pe frunte, si reactiile impotriva Sfintilor Parinti, care au spus altceva).

  2. transformarea marilor duhovnici contemporani in adevarati “guru”, maestrii spirituali care nu pot gresi si ale caror cuvinte trebuie ascultate cu o acrivie dusa din nou, pana la fanatism.

  3. transformarea greselilor marilor duhovnici in “vedere cu duhul” , “profetii”, prin asta ajungandu-se la concluzia ca incalcarea canoanelor Bisericii e ceva “ortodox”, ba chiar benefic!

  4. considerarea celor care promoveaza adevarata invatatura a Bisericii drept “dusmani ai Ortodoxiei”, ba chiar sectanti (!) sau “formalisti” (desi adevaratii formalisti sunt doar cei care nu cauta mai mult, ci se multumesc cu putine idei).

  5. trairea sentimental-pietista a credintei: transformarea oricarui element al credintei (unele astfel de elemente fiind eronate din punct de vedere teologic si ramasite ale nefastelor perioade Cuza si comunism, din care amintim: impartasirea la 40 de zile, ingenunchierea duminica, spovedania ca act magic de spalare a pacatelor, sfintirea icoanelor in ciuda hotararilor sinodului VII ecumenic etc.) in material demn de evlavie, in loc sa se foloseasca invatatura Bisericii si liturgica pentru a trai viata in Hristos.

  Deja se poate creiona portretul ortodoxului de azi: unica invatatura acceptata e cea a marilor duhovnici, lipsa culturii teologice (de cele mai multe ori, si a celei generale), transformarea unor invataturi in ideologii si apararea fanatica a acestor ideologii. De aici si asemanarea cu rascolnicismul. Traditia Bisericii pentru ei nu e traditie, insa superstitiile invatate din surse ne-teologice devin pentru ei “adevarata ortodoxie”.

  Cat de importanta e insa ascultarea de Sfintii Parinti sau pastrarea intacta a predaniilor Bisericii (oricat de neinsemnate ar parea ele)?

  Mantuitorul Hristos ne spune: “Deci, cel ce va strica una din aceste porunci, foarte mici, şi va învăţa aşa pe oameni, foarte mic se va chema în împărăţia cerurilor; iar cel ce va face şi va învăţa, acesta mare se va chema în împărăţia cerurilor” (Matei 5:19). Sfantul Apostol Pavel ne indeamna: “Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa”(Evrei 13:7).

  O hotarare a Sinodului VII ecumenic ne spune:

  “[Iar] cei care cutează să cugete sau să înveţe altfel, sau, urmând blestemaţilor eretici, [îndrăznesc] să dispreţuiască predaniile Bisericii, născocind sau lepădând ceva dintre cele ale Bisericii, fie Evanghelie, fie semn al crucii, fie icoană zugrăvită, fie sfinte moaşte de mucenici, sau [îndrăznesc] să cugete strâmb şi viclean pentru a răstălmăci ceva din Predaniile legiuite ale Bisericii Soborniceşti, încă şi [de vor îndrăzni cu necuviinţă] să folosească în chip profan sfintele vase sau sfintele mănăstirilor: poruncim ca toţi aceştia, dacă sunt episcopi sau clerici, să fie caterisiţi, iar dacă sunt monahi sau laici, să fie îndepărtaţi de la împărtăşanie [să fie afurisiţi]“.

  A se citi cu atentie aceasta hotarare si a se citi apoi scuzele pe care le gasesc credinciosii pietisti parintelui Arsenie Boca pentru ca a pictat necanonic, ba a mai pictat si eretici. Suntem noi formalisti? Sau avem de a face cu un caz de evidenta neascultare fata de hotararile Bisericii?

  Canonul I al aceluiasi sfant sinod spune:

  “Aşadar, acestea astfel fiind, şi fiindu-ne nouă mărturie, bucurându- ne de ele ca si când cineva ar găsi comori multe, cu bucurie (ne însuşim) primim în inimile noastre sfintele canoane , şi întărim întreaga şi nestrămutată orânduire a lor, a celor c e sunt aşezate de către sfintele trâmbiţe ale Duhului, ale preaslă viţilor apostoli, ale celor şase sfinte sinoade ecumenice, şi ale cel or ce s-au întrunit local pentru aşezarea unor astfel de rânduieli, şi ale sfinţilor noştri părinţi. Căci ei toţi sunt luminaţi de către unul şi acelaşi Duh, au orânduit cele de folos. Şi pe acei pe care ei îi supun anatemei, şi noi îi dăm anatemei; şi pe cei care îi supun caterisirii, şi noi îi caterisim; şi pe cei care îi supun afurisirii, şi noi îi afurisim, iar pe cei pe care îi dau certării (epitimiei), şi noi aşijderea îi supunem. Căci dumnezeiescul apostol Pavel, care s-a urcat în al treilea cer şi a auzit cuvintele cele n egrăite, strigă lămurit: „Fără iubire de argint să fie purtarea voa stră, în- destulându-vă cu cele de faţă (pe care le aveţi)” ( Evr. 13, 5).

  In mod evident ascultarea de canoane cu acrivie nu este “formalism” ci este o obligatie. De asemenea obligatie este si sa nu ascultam sfaturile rele ale preotilor, indiferent de cat de mari duhovnici ai neamului romanesc sunt. Sfantul Ioan Gura de Aur spune: “Trebuie a asculta de învăţători şi de preoţi, şi a nu-i judeca, chiar de ar avea o viaţă urîtă; dacă însă credinţa le e greşită, atunci nu trebuie doar să nu-i ascultăm, ci şi să fugim de ei, şi să-i judecăm. Căci Dumnezeu prin toţi lucrează pentru mîntuirea poporului, iar producerea jertfei aceeaşi este fie că are viaţă curată sau necurată cel ce produce.“

  Deci a trage semnale de alarma atunci cand sunt venerate inclusiv greselile marilor duhovnici, este ceva normal. Din contra, tentativa de a baga sub pres sau de a transforma aceste greseli in “vedere cu duhul” este impotriva hotararilor Bisericii.

  Dupa cate putem observa, a fi ortodox, inseamna a fi in primul rand patristic. Astfel si orice sfat al marilor duhovnici devine ortodox in masura in care nu se contrazice cu ce au spus Sfintii Parinti.

  Aici este insa dilema noastra de azi: au devenit Sfintii Parinti atat de neimportanti?

  Andrei Dinu.

  Vezi si:

  Ispita “zeificarii” marilor duhovnici.

  Tot pe tema zeificarii duhovnicilor si a refuzului unor ortodocsi de a urma teologia Sfintilor Parinti, preferand miturile moderne

  Cazul parintelui Arsenie Boca, sau cum oamenii vor altceva decat pe Hristos

  Replica la articolul “PRIGONIT ȘI DUPĂ TRECEREA LA CELE VEȘNICE – PĂRINTELE ARSENIE BOCA – Radu Iacoboaie, 6 august 2014, sărbătoarea Schimbarea la Față a Domnului”

  Sfanta Scriptura, Sfintii Parinti si mania cipurilor

  COMENTARII LA ARTICOLUL DE PE BLOG:

  preot-duhovnic on 20 august 2014 la 11:24 pm said:

  Adevarat! Articol in Duhul Adevarului!

  preot-duhovnic on 20 august 2014 la 11:29 pm said:

  * fugiti de blogurile eretice care pozeaza in pagini de aparare a ortodoxiei (toti administratorii lor va duc spre erezie. Atentie! Veti deveni ucenici ai lor nu ucenici ai lui Hristos-Dumnezeu! Ei au ravna fara pricepere! Ex.saccsiv, raduiacoboaie, apologeticum)

  Theologie Patristica on 20 august 2014 la 11:39 pm said:

  Eu as scoate apologeticum de pe lista. E un blog bun dupa parerea mea si mult mai echilibrat decat altele (cu scaparile lui, dar chiar si-asa, e excelent). In fond problema asa mare nu sunt blogurile, ci “fanii” care iau absolut tot in serios si nu pot pricepe ca unele lucruri sunt gresite.

  preot-duhovnic on 20 august 2014 la 11:45 pm said:

  frate, si diavolul spune lucruri bune si virtuoase ca sa ne insele(doar ca sa apuce sa ne insele). Cine sta ascuns dupa un admin care nu publica si comentariile unui preot neeretic, este prieten cu tatal minciunii. Cine a incalcat o porunca, le-a incalcat pe toate! Spovedanie deasa pentru noi toti, cainta si sinceritate! Baietii astia…pustani pe care i-am nominalizat, ori sunt cruzi ca varsta ori sunt neinstruiti teologic nici macar de duhovnicul lor, sunt ascunsi, aproba comentariile enoriasilor lor virtuali, a derbedeilor, ateilor si ereticilor! Te rog sa ma crezi!
  preot-duhovnic on 20 august 2014 la 11:49 pm said:

  fanii au doar doua surse: stirile-tv si netul(blogurile). Daca la stiri indracitii realizatori bat din palme cand e vorba de popi-prosti pe bloguri saccsivesti, se lauda tocmai inutilitatea preotiei, neoprotestantismul fara preotie si spovedania la duhovnici morti! Fanii sunt creati de tv si de bloguri pseudo-ortodoxe!
  Theologie Patristica on 21 august 2014 la 1:59 am said:

  Nu vreau sa ma intelegeti gresit sau sa intram in polemica. Sunt convins ca v-a suparat daca nu a aprobat comentariile, dar apologeticum chiar este un blog bun si autorul nu este un batut in cap. Va dau un exemplu: parintele Matei Vulcanescu (alt preot marturisitor) care pentru saccsiv e persona non-grata, ii sunt postate totusi articolele pe apologeticum. Si in general, e o paleta mai larga de subiecte dezbatute acolo, fata de alte bloguri…

  RĂSPUNSUL MEU:

  Mai întâi precizez, că sublinierile pe textul de mai sus îmi aparțin și au rolul de a scoate în evidență tocmai părțile cele mai controversate, mai denaturate ale textului în raport cu realitatea existentă.

  Sunt multe aspecte care merită un drept la replică. Dar mă voi rezuma deocamdată la cele mai importante. Lucrurile trebuie puse la punct, potrivit dreptului la replică.

  În primul rând, marii duhovnici ai neamului românesc nu s-au depărtat nicicând de învățătura Sfinților Părinți, ci dimpotrivă! Mulți dintre ei recomandau până și respectarea canoanelor din vechime (care se dau la Sf. Spovedanie). Observăm în context, mai ales în ultima vreme o intensificare a atacurilor îndreptate împotriva lor. Articolul de față nu face excepție!

  În al doilea rând, a numi eretici pe saccsiv, radu iacoboaie, apologeticum etc., fără dovezi în acest sens, nu este UN ABUZ FĂRĂ PRECEDENT? Cu ce ne-am abătut noi dragilor de la dreapta credință? Pentru respingerea buletinelor electronice și toate dezvăluirile incomode, inclusiv despre Patriarhia Română? Nu cumva mai degrabă situația este exact invers? Știm că postarea multor informații și în general a blogurilor ortodoxe mai active deranjează foarte mult masoneria și Patriarhia Română care cooperează cu această organizație ocultă. Deranjează ECUMENISMUL. Nu cumva serviți chiar cauza lor, sub pretextul apărării chipurile a tradiției Sfinților Părinți?

  Ne acuzați că neglijăm și respingem învățătura Sfinților Părinți? Ce dovezi și argumente aveți în spriijin? Ați citit vreuna dintre antologiile redactate de mine? Sunt pline de texte tocmai din Sfinții Părinți… Ați citit antologia LUPTAȚI ÎMPOTRIVA SCLAVIEI ELECTRONICE? Dacă nu, v-o recomand. Poate atunci veți înțelege mai bine cum stau lucrurile într-adevăr cu aceste cipuri, pentru dumneavoastră absolut inofensive…

  Cum se face că mari cunoscători ai Patristicii, precum Cristian Bădiliță au trecut la catolicism lepădându-se de ortodoxie? De aceea întreb: antiecumenismul autorului articolului și al adepților lui nu este cumva unul de fațadă? De regulă, cei care se bat cu pumnul în piept că sunt patrioți de exemplu, în realitate nu sunt… Sunt lupi îmbrăcați în piei de oaie…

  Cât privește pictura necanonică, dar profetică și plină de semnificații și de o frumusețe aparte, a preotului martir Arsenie Boca, iubit de poporul român pentru faptele sale trecute și prezente, lucrurile sunt lămurite în mare parte în articolele scrise de mine despre părintele Arsenie Boca.

  Miza este de fapt una uriașă: ÎMPIEDICAREA CU ORICE PREȚ A CANONIZĂRII SFINȚILOR ÎNCHISORILOR COMUNISTE! Părintele Arsenie Boca, ca și părinții Ilie Lăcătușu, Iustin Pârvu, Gheorghe Calciu-Dumitreasa, Arsenie Papacioc, Adrian Făgețeanu și mulți alții, a făcut parte din această galerie nemuritoare a martirilor neamului românesc și merită să-l cinstim ca atare. MAI ALES PENTRU FAPTUL CĂ SUNT SFINȚI! Ne spun Sfinții Părinți ai ortodoxiei de până acum cine vor fi sfinți în epoca contemporană? Atunci, a-i respinge și a-i denigra nu înseamnă altceva decât a lupta împotriva Duhului Sfânt, care a lucrat prin aceste vase alese!…

  Cu dragoste întru Hristos, nevrednicul Radu Iacoboaie, 21 august 2014

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.