miercuri 17 august 2022
Un mesaj pentru „smeriți”

Un mesaj pentru „smeriți”

by -
15 12798

Am aflat și eu că formația Taxi v-a chemat să vă uniți forțele, pentru „lupta cea mare” împotriva Catedralei Mântuirii Neamului. Strigătul de luptă invocă „smerenia”, una dintre marile virtuți creștine, deci este sigur că voi, cei ce o invocați, o și stăpâniți. În sensul acesta, îmi permit și eu, ne-smeritul ce sunt, să vă adresez câteva cuvinte.

Domnule Teodorescu, zici că l-ai descoperit pe Dumnezeu în lemn și spații mici? Păi atunci, ca să fii mereu aproape de El, de ce nu te muți din casa aia frumoasă în care locuiești, într-o căbănuță de lemn, pe care s-o construiești „undeva pe un deal?” De ce nu concertezi în hambare și magazii?

Și tu domnule Rebengiuc, când făceai reclamă canadienilor care voiau să cianureze Apusenii pentru profit, atunci erai smerit? Sau când făceai reclamă companiei Vodafone și consumului iresponsabil de tehnologie, atunci nu v-ați gândit să scrieți ceva despre smerenie?

Dar tu Ștefan Bănică? Când ceri bani de-o garsonieră pentru un concert, atunci nu te gândești la smerenie? Sau când te îmbogățești anual din ipocritele concerte de Crăciun în fața a mii de oameni, atunci nu te mai gândești, gelatule, la spații mici și Dumnezeu?

Când poți să-ți cumperi o casă cu banii pe care-i faci într-un weekend, mai ai tupeu să vorbești de smerenie? Cum să n-ai jenă să vorbești despre smerenie și biserici de lemn, când te-ai căsătorit în ditamai catedrala catolică Sfântul Iosif, ca Andreea Esca? Ce-ar fi să-i rugăm pe angajații de la The One, o revistă ce promovează smerenia de altfel, să cânte despre felul în care vorbești și te comporți, doamna Esca?

Cum să nu crape obrazul pe tine să vorbești despre smerenie, băi Teo Trandafir,  când  ne-ai băgat maneliștii pe gât și te-ai îmbogățit din îndobitocirea oamenilor? Cum să vorbești despre smerenie și biserici de 100 de metri pătrați când tu locuiești într-o căsuță „amărâtă” de doar 450.000 de euro?

Dar Teo e nimic față de alt smerit: Cornel Ilie și-a construit o casă pe malul lacului cu doar…700.000 de euro. Bani făcuți cerând, cu smerenie, un tarif de 4.000 de euro ca să cânte la un botez. Sau din comisioanele pe care le primește de la Avon. O altă companie smerită, care are sediu într-un garaj de lemn dintr-o parcare.

Domnule Bittman, pe dvs vă înțeleg. Dumneavoastră vă pricepeți foarte bine la spitale și catedrale. Că doar te operezi la Viena, ca orice amărăștean afectat de banii de la buget dați Catedralei. Și dacă o cură de Viena nu ajută suficient, poți oricând să-ți schimbi limuzina.

Nu-i mai menționez pe angajații evazioniștilor de Dan Voiculescu sau Adrian Sârbu. Nu-i mai menționez pe cei care înainte de ’89 erau favoriții protipendadei comuniste. Și nici pe Mircea Cărtătrescu, care spre deosebire de Mircea Vulcănescu, a preferat să se jertfească achiziționându-și un jeep.

Voiam să vă întreb dacă nu vă e rușine. Dar e inutil. Dacă au ajuns oameni care s-au îmbogățit lucrând pentru evazioniști, pentru companii care s-au îmbogățit sluțind și îmbolnăvind oamenii sau care au cel puțin 2 neveste la activ să ne vorbească despre smerenie și moralitate, e clar că tupeul nu mai are limite.

Sclavi ai pântecelor sau ai trupurilor, pupați funduri jegoase, vă târâți în genunchi în fața oricui vă poate arunca 1.000 de euro în plus și apoi vă deversați toată esența voastră sufletească în fața Bisericii. Și când? În postul Paștilor, când mai e așa de puțin până la sărbătoarea celui în care pretindeți că vorbiți! Puteați măcar să aveți decența să așteptați după Înviere…Dar nu..:Ați dat-o acum pentru „efect”. Frumoasă și smerită gândire.

De ce nu cântați împotriva patronilor din mass-media? De ce nu cântați împotriva celor care vor să legifereze fărădelegea? De ce nu cântați împotriva celor care scot zeci și sute de milioane de euro din țară? Nu o faceți pentru că din banii ăia primiți și voi firmiturile care vă întrețin viciile, amantele și bolile.Voi v-ați găsit să vă revoltați împotriva Catedralei, voi cei care fără câteva mii de euro nici nu vă uitați la om? Voi, care faceți mii de euro pentru că preoții botează și cunună? Unde ați fost, mari artiști și smeriți, când unul dintre voi – dar cu mult peste voi – era spurcat în media pentru că a exprimat public că va face ceea ce mulți dintre voi ați făcut pe ascuns? Unde erați tu Victor Rebengiuc și Grigore Leșe, când gloatele îl înjurau pe Tudor Gheorghe? Chiar și așa, dezamăgit cum sunt, eu nu vă voi renega. Voi asculta cântecele și voi urmări piesele voastre. Pentru că vorba unui interzis, azi, nu am nici geniul, nici averile voastre, dar vă voi considera exact ceea ce sunteți: niște necinstiți sufletește!

Preoții ortodocși o să boteze și o să cunune români până la sfârșitul veacurilor. Unii, chiar în Catedrala Mântuirii Neamului. Dar voi, pigmeilor cu burți și cefe late, o să putreziți în duhoare și în uitarea acestui neam, acolo unde vă este locul. (autor: Mihai Șomănescu, sursa: ActiveNews)

(Visited 9.007 times, 1 visits today)

15 COMMENTS

 1. Câteva gânduri, impresii şi idei despre Catedrala Mântuirii Neamului Românesc…

  Catedrala Mântuirii Neamului Românesc reprezintă sinteza ethosului creştin-ortodox al poporului român, zidirea ei implicând variate semnificaţii de la cele duhovniceşti – liturgice-teologice până la cele naţionale-arhitecturale-sociale. În acest sens zidirea ei se constituie într-un simbol al permanenţei sintezei dintre Biserică şi Neam, precum şi într-o afirmare dinamică a valorilor spirituale şi culturale ale poporului român. În imaginea ei se vor regăsi tradiţia şi modernitatea, universalul şi particularul, amprenta inconfundabilă a devenirii istoric-religioase şi culturale a poporului român şi amprenta năzuinţelor spirituale ale acestui popor pentru veacurile ce vor veni.
  Este nevoie de un asemenea efort spiritual şi material pentru a da viaţa sacră unui spaţiu care va folosi nemijlocit nu numai unui popor aflat în rugăciune, ci şi unui popor chemat să-şi afirme mereu identitatea, verticalitatea şi măiestria, precum şi fidelitatea faţă de năzuinţele înaintaşilor care doreau cu ardoare zidirea unui asemenea locaş. Comuniune a oamenilor cu Iisus Hristos şi întreolaltă, legătură între generaţii, punte între eclesial, cultural şi social, deschidere responsabilă spre istoria şi spiritualitatea poporului, afirmare a identităţii şi a permanenţei creştinismului ortodox pe aceste meleaguri, simbol al unităţii spirituale a poporului român, spaţiu viu al afirmării valorilor Evangheliei lui Iisus Hristos într-o lume secularizată şi globalizată, Catedrala Mântuirii Neamului Românesc rămâne un ideal care trebuie asumat continuu de către fiecare creştin. De ce? Pentru că are menirea cuprinzătoare de a ne aduce aminte, mereu şi mereu, într-o lume care renunţă cu atâta uşurinţă la propriile-i rădăcini transcendente, cine suntem. Numai în măsura în care vom conştientiza necesitatea acestei mişcări lăuntrice de asumare dinamică a identităţii noastre vom reuşi să descoperim sensul ultim al acestei zidiri impresionante pe pământ românesc care nu este altul decât cel legat de aspiraţia spre propăşire şi mărturisire a credinţei neamului. Ori neamul – chiar într-o lume globalizată – ca de altfel fiecare persoană – chiar într-o lume hiper-individualizată – este chemată să conştientizeze că nu-şi poate afla sensul profund şi ultim al existenţei în afara lui Iisus Hristos. Catedrala ne arată că menirea ultimă a lumii este dincolo de lume, ea ne indică că locul omului este Biserica şi Iisus Hristos este locul omului: în acest adevăr stă „pragul speranţei” pentru noi…
  Credinţa ca manifestare a persoanei în comuniune se poate întrupa într-o viziune teologică asupra orânduirii spaţiului sacru care teologhiseşte şi exprimă această credinţă într-o intimă corespondenţă cu Evanghelia, dogma şi experienţa Bisericii. Arhitectonica Catedralei ne introduce în experienţa eclesială a credinţei care converge în multiplele ei manifestări spre dimensiunea sacramentală, care, în Euharistie oferă omului unirea maximă cu Iisus Hristos şi totodată pregustarea plină de har şi de adevăr a Împărăţiei ca neînserată zi a opta. Configuraţia ansamblului arhitectural pune această dimensiune sacramental-liturgică în centru prin simbolistica POTIRULUI, după cum în interiorul acestui centru se ridică maiestuos Catedrala a cărei simbolistică gravitează în jurul Pantocratorului Iisus Hristos şi a Treimii care cuprinde întreg universul creat, începutul, mijlocul şi sfârşitul creaţiei. Statornicia Tradiţiei Bisericii se împleteşte constructiv cu dinamica acesteia într-o aspiraţie spre a cuprinde universalul şi particularul într-o sinteză a coborârii iubitoare şi mântuitoare a lui Dumnezeu la om şi o urcare iubitoare şi mântuitoare a omului la Dumnezeu prin Iisus Hristos în Duhul Sfânt. Desigur nu lipseşte din ansamblul arhitectural nici dimensiunea eshatologică a creaţiei reprezentată de cele opt turle ca simbol al zilei a opta. În interiorul Catedralei ca spaţiu sacru, oamenii nu numai vor privi estetica plină de semnificaţii teologice, duhovniceşti şi culturale, ci se vor ruga, se vor angaja într-un itinerar spre sfinţenie, pregustând taina zilei a opta în Tainele Bisericii şi făcând experienţa acestei Taine ca şi sens profund şi esenţial al existenţei personal-comunitare descoperite deplin în Iisus Hristos.
  Asumarea unui asemenea proiect deşi se realizează în istorie, depăşeşte pentru fiecare creştin, imediatul cotidian, asemuindu-se cu itinerarul „darului” transformat după cuvintele lui Iisus Hristos în „comoara din ceruri”. De aceea, darul fiecăruia pentru aici, în vederea unei asemenea construcţii, va fi „un dar pentru eternitate”. Pentru împlinirea acestui deziderat spiritual care se întinde ca un arc peste generaţii este nevoie să-i acordăm acestuia un loc în sufletului nostru, loc care va deveni treptat semn al Împărăţiei şi al vieţii veşnice, legându-ne totodată de aspiraţiile înaintaşilor ca la rândul nostru să lăsăm o moştenire cu valoare de simbol naţional şi universal urmaşilor. Totodată, pentru împlinirea acestui deziderat spiritual, care deşi se săvârşeşte pe pământ, are rânduiala cetelor îngereşti, pentru ca oamenii împreună cu îngerii, creaţia întreagă să doxologească Creatorului ei, este nevoie de o credinţă vie şi dinamică şi de o iubire neîndoielnică faţă de Biserică şi Neam.
  Biserica este un dar, de aceea să fim fericiţi că suntem chemaţi să fim Biserica lui Dumnezeu, să avem bucuria că aparţinem Bisericii Lui. Ea este un dar frumos, în interiorul căreia noi trăim deodată, cu Iisus Hristos, frumuseţea negrăită a tainei istoriei neamului nostru şi a veşniciei lui. Prin urmare, să fim recunoscători pentru darul Domnului, pentru că „împreună cu Hristos” noi exprimăm experienţa de a fi cu toţi uniţi în numele Lui, experienţa de a fi Biserică, manifestată de poporul lui Dumnezeu în jurul Sfintei Treimi…

  Stelian Gomboş

  https://steliangombos.wordpress.com/

 2. Biserica ortodoxă română,MAICA Neamului Românesc, atacată de SPĂLĂTOARELE DE CREIERE

  “Cine combate Ortodoxia NUMAI ROMÂN NU E !” (Mihai Eminescu)

  “Biserica răsăriteană e de optsprezece sute de ani păstrătoarea elementului latin de lângă Dunăre.
  Ea a stabilit şi A UNIFICAT limba noastră într-un mod atât de admirabil încât suntem singurul popor fără dialecte propriu- zise ;
  EA NE-A FERIT în mod egal DE ÎNGHIŢIREA printre poloni, unguri, tătari şi turci,
  EA ESTE ÎNCĂ ASTĂZI SINGURA ARMĂ DE APĂRARE şi SINGURUL
  SPRIJIN A MILIOANE DE ROMÂNI
  cari trăiesc dincolo de hotarele noastre.
  CINE-O COMBATE PE EA ŞI RITUALURILE EI poate fi cosmopolit, socialist,republican universal şi orice i-o veni în minte,
  dar NUMAI ROMÂN NU E.”

  (M. Eminescu, Liber-cugetător, liberă-cugetare, “Timpul”,2.02.1879, în « Opere »,1989, vol.X, p. 187)

  OCULTA JIDANO-GLOBALISTĂ ,după ce ne-a provocat 24 de ani de FALIMENT FINANCIAR CONTROLAT prin ASASINII ECONOMICI şi trădătorii interni acum regizează UN FALIMENT MORAL prin ASASINI MORALI şi anume TELEVIZIUNILE ANTIROMÂNEŞTI,globaliste(TOATE ) care zi după zi ne intoxică cu OTRAVĂ ANTI-CREŞTINĂ !
  Şi naivii şi inconştienţii cred că e vorba de banii din cutia milei ori de banii de înmormântare ,nuntă sau botez…
  Naivii şi inconştienţii echivalează banii pentru Catedrala MÂNTUIRII şi REÎNTREGIRII Neamului Românesc în şcoli,spitale şi grădiniţe,desigur LA SUGESTIA „dezinteresată” a BBC,Deutsche Welle ,CNN şi a cutiilor lor de rezonanţă din România (ProTV,iRealitatea,B1,Rtv,Weceu3,TVR,Naşul TV,Prima,etc)
  Dar nimeni nu se întreabă de ce nu-şi echivalează ei PROPRIILE CATEDRALE în acelaşi fel !
  De ce nu sunt echivalate în şcoli,grădiniţe şi spitale Notre Dame de Paris, Reims, Chartres,Saint Paul,Westminster Abey,Sfântu Petru din Roma cu Capela Sixtină, catedrala de MILIARDE DE EURO a lui Gaudi din Barcelona şi toate celelate catedrale germane ,italiene, spaniole,etc !
  Aceste catedrale împreună valorează echivalentul a TRILIOANE DE EURO,adică MII DE MILIARDE DE EURO.
  Aceste catedrale SUNT GLORIA fostelor regate și imperii coloniale !
  Câţi dintre voi nu s-au fotografiat plini de mândrie cu SAGRADA FAMILIA din Barcelona în spate sau cu Notre Dame în fundal !
  Câţi dintre voi nu au păşit cu sfială în piaţa circulară cu obelisc unde zeci de mii de catolici vin să asculte slujbele papale !
  Câţi dintre voi nu au ridicat privirile mute de admiraţie în faţa OPERELOR RENASCENTISTE cu subiect religios care acoperă TOTUL de la Capela Sixtină la palatele Florenţei,Veneţiei, Genovei, Romei !
  De ce se extaziază reporterii televiziunilor când se fotografiază cu MARILE PIRAMIDE şi SFINXUL ?
  De ce nu le echivalează televiziunile ANTI-ROMÂNEȘTI instantaneu și pe acelea în şcoli,grădiniţe,spitale, azile,pensii, drumuri, canalizări,reţele de apă,autostrăzi ?

  « LOGICA » după care suntem manipulați să gândim, ESTE UNA de tip « TIPAR » ! , »ŞABLON », este o pseudo-logică INDUSĂ PERFID de spălătoarele creiere !
  După acest tip de pseudo-logică, SLUGILE OCCIDENTULUI APOSTAT și SATANIZATOR şi artizanii LOVITURII DE STAT KGB din 1989 au cerut nici mai mult nici mai puţin decât DINAMITAREA Casei Poporului !
  Toată retorica SPĂLĂTOARELOR DE CREIERE tip ”BBC”,”Europa Liberă” ,”Vocea Americii” ,fiţuicile de manipulare în masă franco-germane tip Le Monde,Le Parisienne,Deutsche Welle,etc înfierau construcţia Casei Poporului pe aceleaşi motive FARISEICE .
  Spălătoarele de creiere occidentale NU MAI PUTEAU DE GRIJA ROMÂNILOR care vezi Doamne !,erau înfometaţi de un dictator sângeros care construia un edificiu faraonic-INUTIL,evident,nu?…pe cadavrele lor !
  Ca să vezi !Aceeaşi care astăzi nu ne mai scot din ŢIGANI,hoţi, violatori,peşti,spărgători de bancomate,aceeaşi care azi NE BLOCHEAZĂ CU NERUŞINARE accesul în Schengen deşi NOI NE-AM ACHITAT TOTAL de partea noastră de contract,aceleaşi VIPERE MORALISTE VICLENE sapă la temelia Bisericii NEAMULUI ROMÂNESC !
  Boarfele sataniste « EUROPENISTE-globaliste » NU VOR ca NOI, ROMÂNII să avem un monument de talia celor din vest !
  De ce ?
  Pentru că VIPERELE « EUROPENISTE » NE VOR ŞTERŞI DE PE HARTĂ ca popor!
  De la putoarea comunistă de Engels NOI,ROMÂNII eram programaţi SĂ FIM EXTERMINAŢI !
  Ori Catedrala Mântuirii şi REÎNTREGIRII Neamului Românesc este menită să acţioneze ca un URIAŞ PILON ESOTERIC şi MATERIAL de CONŞTIINŢĂ DE NEAM şi CREDINŢĂ CREŞTINĂ.
  O ANCORĂ de CREDINŢĂ CREŞTINĂ şi MÂNDRIE ROMÂNEASCĂ
  De aceea spălătoarele de creiere şi cutiile lor de rezonanţă de la Bucureşti au intrat în trepidaţii de ură « EUROPENISTĂ » NEputinCIOASĂ…
  Cum, »ŢIGANII » ridică o Catedrală COLOSALĂ de 172 de metri înălţime ???
  Repede,SĂ BLOCĂM TOT.
  Să surpăm Catedrala DIN SUFLETELE ROMÂNILOR.
  Astfel chiar şi ridicată ea să nu mai însemne nimic decât….REVOLTĂ!
  Vi se pare cunoscut scenariul?
  Astăzi ROMÂNII îi conduc cu mândrie pe străini prin holurile uriaşe ale Piramidei ROMÂNIEI care este Casa Poporului.
  Acum 24 de ani ACEEAŞI ROMÂNI ÎNDOBITOCIŢI de propaganda mincinoasă „europenistă” voiau să DEMOLEZE Casa Poporului.
  Acelaşi mecanism de MANIPULARE ÎN MASĂ a fost declanşat acum ca şi în 1989.
  Şi MASACRUL SATANIST RITUALIC de la „Colectiv” a fost UN PRETEXT PERFECT pentru o nouă ”revoluție” a ”tinerilor frumoși și liberi”,dirijați ca o turmă de zombi ÎMPOTRIVA MAMEI Neamului Românesc,Sfânta Biserică Ortodoxă Română.
  SĂ NE DEȘTEPTĂM ODATĂ !
  Biserica Neamului Românesc este TOT CE NE-A MAI RĂMAS după ce toate bogăţiile Sfintei noastre Românii ne-au fost smulse!
  Numai naivii pot crede că pe SATANIŞTII OCULTEI îi doare-n c.u.r. de câte grădiniţe avem noi.
  Televiziunile SPĂLĂTOARE DE CREIERE nu mai pot ele de câţi bani bagă în buzunare preoţii…
  SINGURUL LOR SCOP este DEZNAŢIONALIZAREA ROMÂNILOR.
  Și primul pas spre deznaționalizare este ATEIZAREA.
  Ori Biserica Neamului Românesc este ULTIMUL SPRIJIN MORAL
  pentru zeci de milioane de români.
  Ce va urma dacă şi acest ultim sprijin VA FI DISTRUS?
  OCULTA SATANICĂ jidano-masonică urmăreşte INSTAURAREA UNUI
  HAOS MONDIAL,bazat pe DEZASTRU FINANCIAR INDUS şi ANARHIE.
  Scopul?
  Instaurarea NOII ORDINI MONDIALE.Ei vor poza în „SALVATORII” Terrei.
  Ei vor fi ZEII DE MÂINE ai naivilor care azi,cu o frenezie inconştientă SCUIPĂ pe Biserica Neamului ROMÂNESC.
  Pe cine cred că scuipă ”seculariștii” ateizați?Pe preoţii beţivi şi hoţi,pe călugării homosexuali ,pe măicuţele care comit adulter cu preoţii din parohii,pe maşinile 4X4 ale Patriarhiei?
  Nu!
  Inconștienții SCUIPĂ pe NEAMUL NOSTRU ROMÂNESC,pe 2000 de ani de JERTFE,scuipă globalist ,satanist şi jidăneşte(adică europenist) pe SÂNGELE MARTIRILOR şi MUCENICILOR,pe truda celor care au apărat limba română şi istoria românilor.
  SĂ NE DEȘTEPTĂM ODATĂ!
  Să ne întrebăm:
  de ce SPĂLĂTOARELE DE CREIERE lansează ZILNIC atacuri(sub diverse pretexte) CONTRA Bisericii NEAMULUI ROMÂNESC?
  Biserica pe care vor SATANIŞTII GLOBALIŞTI „europeniști” să o distrugă este BISERICA DIN SUFLETUL FIECĂRUI ROMÂN !!!
  Să refuzăm să intrăm ÎN JOCUL SINUCIGAŞ indus viclean de televiziunile care sunt toate controlate din afară!
  Să deschidem ochii şi să decodăm mesajele subliminale pe care televiziunile ni le strecoară pe nesimţite în creier folosind PRETEXTE PERFIDE.
  Nu-i aşa că TELEVIZIUNILE NE VOR NUMAI BINELE?Doar „ne deschid ochii” nu-i aşa?
  „Mama lor de popi lacomi care tot ridică o biserică la 3 zile când nouă ne chiorăie maţele de foame”.
  Blestemate SPĂLĂTOARE DE CREIERE,cât de orbi ne credeți?
  NOI,ROMÂNII,refuzăm să mai intrăm în logica mincinoasă INDUSĂ DE „EUROPENIŞTII” care ne vor O COLONIE MUNCITOREASCĂ IEFTINĂ,o masă amorfă DOCILĂ,ATEE,ABRUTIZATĂ, DEZNAŢIONALIZATĂ,de-a dreptul APATRIDĂ.
  Uşor de relocat în orice parte a Statelor Unite Masonice Europene unde este nevoie de SCLAVI IEFTINI pentru munci pe care STĂPÂNII şi POPOARELE SUPERIOARE nu le mai fac de zeci de ani…
  Într-un cuvânt,o populaţie EUROPENIZATĂ.
  Putem ușor observa asemenea ”europenizați” (a se citi APATRIZI ATEIZAȚI-SATANIZAȚI) cum își varsă spumele de ură împotriva MAICII Neamului Românesc,Sfânta Biserică Ortodoxă ROMÂNĂ.
  Degeaba NEO-BOLȘEVICILOR!Degeaba NEO-MARXIȘTILOR!

  „SUNTEM ORTODOCȘI pentru că SUNTEM ROMÂNI,
  şi SUNTEM ROMÂNI pentru că SUNTEM ORTODOCȘI. ”
  -Nae Ionescu

  Spre trezirea conştiinţelor sedate de SPĂLĂTOARELE DE CREIERE,
  să repetăm vorbele titanului martir Eminescu:

  »Cine-o combate pe ea(Biserica Ortodoxă ROMÂNĂ-nota mea) şi ritualurile ei poate fi cosmopolit,socialist,republican universal şi orice i-o veni în minte,
  dar NUMAI ROMÂN NU E.”

 3. Ma intreb cine comandat aceasta replica de doi bani…dupa parerea mea nu a reusit decat sa intareasca mesajul transmis de acel grup de artisti…rusine sa va fie domnule Popescu Nicolae pentru ca indrazniti sa atacati niste oameni care chiar au muncit si merita respect!

 4. bun articol, chiar foarte bun. voi astia de mai jos, incetatati sa mai faceti din toate nonvalorile vedete. Unii, binenteles, si-au meritat un pic de admiratia de-a lungul vietii, dar si-o pierd cand se asociaza cu ceilalti.
  Oamenii muncesc :)) da, la creierele voastra.. cu clip de cacat pentru un scop la moda.

  le da statul vedetelor mai mult decat popiilor. popii i-au cate o donare pentru sopronul ala imens, iar ceilalti drepturi de autor. pentru tot rahatul pe care-l fabrica si il trimit pe radio sau televizor.

 5. Desi sunt total impotriva catedralei, articolul e penibil.
  E penibil sa asociezi industria muzicii cu biserica, religia si politica ei. E atat de arbitrar, la fel de bine puteai sa comentezi despre mineri.
  Vedeti voi, asta e motivul pentru care catedrala exista, ca apare un Mihai autist care desi vorbeste despre o problema reala, sufera de un retardism profund si nu va lua nimeni in serios problema reala.
  Nu sunt un om credincios, dar daca Dumnezeu exista, sper sa il trazneasca pe Mihai si pe cel care i-a aratat caile magice ale internetului.
  Draga Mihai, sper sa mori.

 6. Vai s-amar. Am facut cancer de la atata „smerenie”. As zice ca asta va doresc (cancer, vasazica), da’ ma mai trezesc blestemata. Imi pare rau ca nici macar voi nu credeti in ce tot behaiti prin biserici, ca poate asa ati fi si voi oameni mai cumsecade si nu v-ati tarfii in halul asta pentru bani. Pace voua!

 7. Post scris de un frustrat pentru frustrati. Nu iti convine mesajul, esti liber sa il ignori. E mai mult decat evident ca nu ai inteles ideea, iar pentru tine in continuare e mai important sa avem o matahala de cladire unde sa ne gasim pacea sufleteasca. Ideea de baza era ca pe Dumnezeu il gasesti mai usor in locuri simple, in locuri linistite, in locuri mai aproape de smerenia de care se vorbeste. Ori iarta-ma draga autor si iertati-ma dragi nationalisti de rit crestin ortodox, dar Bucurestiul e orice, numai smerit nu.

 8. Articol scris prost, de un prost, mult prea spalat pe creier sa vada hotia si prostia religiei. El nu intelege ca da, artistii cer multi bani pe concert, pentru ca sunt buni, sunt cautati si ofera un spectacol care sa merite banii. Acest „jurnalist” care a trait sub o piatra in ultimii 26 de ani e exemplul cel mai bun al cre(s)tinului ortodox roman.

 9. Du-te nene si da-ti cu o carte in cap pana iti revii!!
  Le-a dat statu bani sa-si faca mah casele de care te iei tu? Sau le-au facut prin munca lor?
  Lipitorile burduhanoase cer milioanele de euro de la Stat, din banii cetateanului platitor de taxe care numa de magaoaie megalomane nu are nevoie acu!
  Iisus umbla intr-o mantie simpla, nu acoperit cu haur si pietre pretioase ca asa zisii Lui slujitori din ziua de azi.

  De fapt…active news…de ce oare as avea pretentii de la balaria aia de site si „jurnalistii” de acolo…pfff, halal si jet!

 10. spre deosebire de parazitii in haine aurite de la altar, aia de mai sus nu pretind ca sunt smeriti

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.