Ultimul răspuns la manipularea “Dacii, adevăruri tulburătoare”

Ultimul răspuns la manipularea “Dacii, adevăruri tulburătoare”

by -
293 28271

Deşi România are probleme foarte mari, care pot duce la dezmembrarea ţării, unii au alte probleme „majore” pe cap:  care au fost mai tari, dacii sau romanii?

Evident, aici mă refer  la campania  de dacizare din ultimul an,  denumită pompos cu numele “Dacii, adevăruri tulburătoare”. Am arătat în materiale anterioare, de ce vorbim despre o manipulare ieftină şi de ce autorii sunt nişte persoane fără niciun pic de credibilitate.

Din păcate, manipularea continuă neabătut. Promovaţi de băsistul Radu Moraru, dar şi de usl-iştii de la Antene, băieţii au mai găsit una. 

Acum se face tam-tam de un studiu care ar demonstra  “clar” că „romanizarea Daciei nu a fost posibilă și nu s-a produs, că suntem un popor mai vechi, continuator al „nemuritorilor” daci”.  Şi ce mai zice studiul de paleogenetică, căci despre el este vorba?  “Actuala populație a României se înrudește genetic în special cu populațiile Greciei și ale Bulgariei” dar şi mai mult, că “o parte dintre italieni, în special cei din nord, sunt la rândul lor înrudiți genetic cu populațiile vechi care au trăit în Arcul Carpatic acum 2.500 – 5.000 de ani. De unde concluzia halucinantă că nu noi suntem urmașii Romei, ci o parte dintre italieni sunt urmași ai tracilor care s-au dezvoltat într-un spațiu locuit cândva de traci, cu care s-au și amestecat, și doar într-o mică măsură cu populația italiană”.

Să le luăm pe rând. În primul rând, ce este paleontologia?După definiţia „adevăraţilor”, paleontologia ar fi “o “fereastră“către trecutul omenirii. Fiind un domeniu de studiu al ADN-ului vechi și degradat, Paleogenetica poate aduce informații importante despre originea și evoluția omului și a genomului uman, migrațiile populațiilor umane, relațiile de înrudire ditre populațiile umane vechi și cele actuale”. Poetic, dar se nasc nişte întrebări. Păi dacă ADN-ul studiat e degradat, cum poate spune domnul Daniel Roxin că rezultatele arată “cât se poate de limpede” ai cui urmaşi suntem?

Ceea ce nu spune domnul Roxin e următorul lucru: o rămăşiţă fosilizată exprimă doar o mică parte din ADN-ul original prezent în acel organism[1].  Motivul este foarte simplu: temperatura şi condiţiile de mediu degradează ţesutul mort.  Mai mult, prin excavare ADN-ul se degradează accelerat, iar pentru a fi viabil, osul studiat ar fi trebuit să fie escavat foarte recent, spun oamenii de ştiinţă.

Promotorii“studiului” nu suflă un cuvânt despre asta( oare de ce?!) ci doar afirmă că e vorba despre resturile a  „50 de indivizi aparținând populațiilor vechi(22 din epoca bronzului, 28 din epoca fierului).”   Practic, s-au luat resturile a 50 de persoane, excavate cu zeci de ani în urmă, şi s-a spus că “sunt daci”… Şi de ce doar 50? Sunt 50 de mostre relevante şi representative pentru o populaţie de milioane? De ce nu mai multe? Întrebări care suntem siguri, vor rămâne fără răspuns….

Dar să zicem, de dragul strămoşilor noştri, că acele 50 de ADN-uri aparţineau unor daci. Să analizăm una din „concluziile” specialiştilor. Anume că italienii din Nord sunt înrudiţi genetic cu dacii şi că ei sunt urmaşi ai tracilor.

Cine sunt italienii din Nord? Piemontezii, lombarzii, friulanii şi ladinii. Fiecare din aceste regiuni are dialectul său, destul de diferit faţă de ceea ce se vorbeşte în alte regiuni italiene.  Dacă ar fi să urmărim firul logic al concluziei de mai sus – deci că romanizarea nu s-a produs  şi că suntem apropiaţi genetic cu nordiştii– ar trebui ca aceste populaţii din nordul Italiei să vorbească aceeaşi limbă cu rudele lor de pe teritoriul românesc. De acord?

Cercetând studiile lingvistice, aflăm, că limba română se înrudeşte cel mai mult cu…limba sau dialectul sicilian. Dar vai, Sicilia este ÎN SUDUL Italiei. Păi cum vine asta? Haideţi să exemplificăm. Pentru aceasta vom folosi cel mai vechi text românesc în uz continuu. Rugăciunea “Tatăl Nostru”[i][2]. Vom pune pe lângă varianta românească, cea siciliană, cea piemonteză şi cea ladină.

Tatăl nostru (română)

Tatăl nostru Carele ești în ceruri,
sfințească-se numele Tău. Vină împărăția Ta.
Facă-se voia Ta precum în cer așa și pe pământ.
Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă’n fiecare zi.
Și ne iartă nouă păcatele noastre, precum iertăm şi noi greşiţilor noştri.
Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de Cel-Rău”

Patri nostru (siciliană)

Patri nostru, ca siti ntrô celu,
Santificatu fussi lu Vostru nomu
Viatu vinissi lu Vostru regnu.
Fatta fussi la Vostra Vuluntati
Comu ntrô celu accussì ntra terra.
Dàtini sta jurnata lu nostru panuzzu,
E pirdunàtini li nostri piccati
Accussì comu nuiàtri li pirdunemu ê nostri nìmici.
E nun lassàtini cascari ntrâ tintazzioni.
Ma scanzàtini dû Mali.Amen.

Nostr pare( piemonteză)

O Nostr Pare che të ses an cel, tò nòm a sia santificà.
Tò regno a vena, toa volontà a sia faita su la tera com al ciel.
Dane ancheuj nòst pan cotidian,
e përdonene ij nòstri debit,
com noi i përdonoma a coj ch’a l’han offendune,
e lassene nen tombé an tentassion,
ma libererene d’ogni mal. Amen

Pere nost (ladină)

Pere nost, che t’ies n ciel,
sibe sanctificá ti inuem,vënie ti rëni, sibe
fata ti ulentà coche, n ciel nsci n tiëra.
Da-nes ncuei nosc pan d’unidi y lasce-nes dò nosc
debit, coche nëus lascion dò a nosc debitëures, y no nes
mené tla tentazion,ma libre-nes del mel. Amen.

Cred că orice dac autentic al timpurilor moderne poate remarca că limba pe care o vorbim seamănă mult cu limba sudului Italiei, deşi conform studiului prezentat mai sus, nu există asemănări genetice cu cei pe care o vorbesc!

În schimb, conform logicii aceluiaşi studiu, nu vorbim deloc aceeaşi limbă cu cei care, teoretic, avem aceiaşi strămoşi!  Dacă acceptăm teoria daciştilor, înseamnă că suntem de accord cu faptul că limba română şi dialectele din Nordul Italiei sunt urmaşele vechii limbi a dacilor. Dar tot ei, daciştii adică, susţin că romanizarea nu s-a produs. Ar rezulta, firesc, că limba română şi dialectele ladin sau piemontez să fie foarte asemănătoare, pentru că sunt ale aceleiaşi populaţii, una foarte rezistentă la influenţe străine.

Cum e clar că nu e cazul, se nasc nişte întrebări de bun-simţ: dacă dacii de pe teritoriul României nu şi-au putut schimba limba în 500 de ani de romanizare( da, aţi citit bine!) cum de şi-au schimbat-o dacii din nord sub influenţe germanice sau galice?

Care dintre cele două populaţii sunt adevăraţii urmaşi ai dacilor?

Cum se face, prin ce mecanisme(dacă “romanizarea n-a existat”), limba dacilor neromanizaţi (limba română) seamănă cu limba unui popor (sicilienii) romanizat, cu care nu avem legături genetice?!

 Cred că răspunsul este evident pentru orice om cu capul pe umeri. Acel “studiu” este, în cel mai bun caz, NERELEVANT.Concluziile autorilor se bat în cap în cap cu realitatea. De-aceea nici nu este luat în seamă de oamenii de ştiinţă serioşi.   Dacă paleontologia ar fi o ştiinţă aşa de exactă, ar fi fost de mult folosită pentru a stabili originea multor altor popoare, din ţări care-şi permiteau cercetări în acest sens, nu?  Da’ de unde!

Apropo: de ce domnul Napoleon Săvescu a cerut să ne declarăm daci şi nu români la recentul recensământ? Dacă român egal dac, de ce e nevoie să ne declarăm altă etnie? Cui foloseşte dispariţia din istorie a poporului român, căci asta ar însemna, deci implicit a actelor şi istoriei acestuia?

Cinci sute de ani de romanizare

Spuneam mai sus, spre stupoarea unora,  că pe teritoriul nord- dunărean romanizarea a fost neîntreruptă peste 500 de ani. Cinci secole.  Un adevăr pe care realizatorii “adevărurilor tulburătoare” se fac că nu-l văd.  Am explicat déjà, în primul răspuns, de ce romanizarea a fost un proces mult mai îndelungat decât ceea ce a promovat istoriografia comunistă. Să continuăm.

 “De aşa-zişii fugari, trimişi să ne arate drumurile şi să ne descopere pe cineva, trebuie să ne păzim cu străşnicie; măcar că sunt romani, cu vremea ei au căpătat alte deprinderi, au uitat de-ai lor şi sunt cu mai multă tragere de inimă faţă de duşmani[3], spunea împăratul roman Maurikios  (Mauricius) despre locuitorii de la Nord de Dunăre. Când? După campania din 593-596 împotriva avarilor. Deci în  596, la peste 320 de ani de la retragerea aureliană, Imperiul Roman  – acum cu capitala la Constantinopol – era conştient că locuitorii de la Nord de Dunăre sunt tot romani.

Având în vedere că este un text oarecum negativ despre strămoşii noştri – cum că ar cam trăda, împăratul nu avea niciun motiv să se refere la ei ca la “ai săi”, pentru că este evident că duşmanii la care se referă sunt barbarii care ocupaseră vremelnic Muntenia şi Sudul Moldovei.

Putea foarte bine să spună că sunt nişte daci sau nişte străini angajaţi de Armata Romană pentru a o ajuta în campania de la Nord. Dar nici nu-i trece prin cap aşa ceva. Împăratul spune clar, “măcar că sunt romani”, adică “măcar că sunt de-ai noştri”. Ce nebun şi-ar fi asumat o populaţie despre care spune că este trădătoare, dacă nu era obligat de realitate s-o facă? Şi nu avem vreo dovadă că Maurikios (Mauriciu) era nebun…

Că tot veni vorba de nebunie, trebuie să spun că sunt un om care-şi pune constant întrebări. Nu pot crede o teorie, mai ales istorică, doar pentru că-mi spune cineva sau pentru că mi-ar place să fie adevărat.

Plecând de la ceea ce afirmă înşişi realizatorii “adevărurilor”, cum că noi avem un grad ridicat de înrudire cu cei de pe teritoriul Bulgariei, Greciei şi Nordului Italiei, pot şi eu să intreb: dacă respectivii s-au slavizat( bulgarii), elenizat(grecii) şi germanizat( nordul Italiei), cum se face că tocmai cei din Dacia au rezistat atât de bine la influenţele străine?

Pe baza căror studii ştiinţifice se poate demonstra că doar copiii unuia dintre cei patru fraţi sunt capabili să se protejeze de influenţe străine de propriul neam? Aveau poate, ceva mai breaz în sânge? Eronat. Pentru că adaptabilitatea culturală nu ţine de materie şi de genetică, ci de intelect, de spirit, de capacitatea psihologică a omului. Deci nu de carne şi oase.

Să nu ne înţelegem greşit:  sunt de acord că ne asemănăm cu grecii şi bulgarii. E normal şi normal. Suntem cu toţii fiii Romanităţii Ortodoxe, adică a Bizanţului.

Acest popor al thracilor, pe care viaţa sa pastorală de continuă rătăcire îl supunea unei osmoze continui, fireşte şi cu naţiunile de origine celtică sau illyră, în prezenţă pe vastul teritoriu pe care l-am desemnat, era împărţit însă după locul de munte, după cuibul de care depindea – în aşa-zise nenumărate popoare[…] Sufletul thracic e capabil de a crea un imperiu, dar e incapabil de a i se supune.

Evenimentul care imprimă thracilor spiritul de supunere, pe care ei îl vor transforma cu încetul în acela de dominaţie, a fost cucerirea romană.

Această operă, care implica şi o transformare a mentalităţii thracice, a durat trei veacuri, între întâile legiuni ale lui Mariu cari descind pe tărâmul illyric şi victoriile lui Aurelian. Opera lui Traian nu este decât un episod al acestor mari lupte şi ea nu ar fi fost posibilă dacă osmoza thracică – prin rătăcirea continuă a păstorilor din Carpaţii dacici până la Marea Egee sau la Pontul supus dominaţiei romane n-ar fi continuat şi după cucerirea peninsulei.

Actul de naştere al poporului român nu este aşadar numai cel săpat pe Columna Traiană, ci el se poate desluşi oriunde în cursul acestor veacuri se întâmplă conflictul necesar dintre setea cu totul practică de imperiu a romanilor şi simţul lor infailibil al realităţii, cu acest popor de vizionari, de eroi si poeţi care a fost poporul thracic.

Romanitatea thracică se întindea acum de la Carpaţii nordici până la Marea Egeică. În pofida numelor pe cari le poartă şi cari sună atât de thracic, pe inscripţii datând din veacul al şaselea chiar, thracii aceştia au pierdut orice conştiinţă etnică.

Ei îşi spun romani, ceea ce, pronunţat de ei, cu o particularitate specifică graiului lor primitiv, suna români. […]

Împăraţii romani de origine thracică îşi simt fără preget îndemnul de a cuprinde Dacia. Figura de ctitor a lui Traian îi fascina. Ei construiesc pe malul dacic al Dunării castre, turnuri, aduc legiuni cari să asigure transhumanţa pastorală şi liniştea din partea barbarilor. În panegiricul împăratului Constanţiu, thrac romanizat, Dacia, se spune, a fost reluată: Dacia restituta. Împăratul Constantin aruncă un nou pod peste Dunăre, la Celeiu. Ce garanţii mai puternice pentru unitatea românească?

Să nu pierdem din vedere, însă: marea viaţă istorică a românilor e la miazăzi. Întreaga romanitate thracică sunt ei înşişi. Un şir incomparabil de generali ai Imperiului vor ieşi din Thracia fecundă în eroi: Aetius, învingătorul hunilor, Belizarius însuşi, care poartă încă un nume thracic, împăraţi ca Diocleţian, Constanţiu-Chiorul, Constantin cel Mare, Leo I, Anastasiu şi Justinian – spre a numi doar pe cei mari… Ideea thracică se confundă cu ideea romană. Thracii sunt, în Imperiu, promotorii geniului creştin”, scria Dan Botta în „Românii, poporul tradiţiei imperiale[4]

Ca o completare şi ultim argument al continuităţii traco-romane, devenită prin creştinare, românească, citez un geniu, un om care a cunoscut suferinţa în timpul regimului comunist(în timp ce alţii “sufereau” din patriotism, pe la New York): “Mijloc de apărare (şanţ, val de pămînt) atribuit îndeobşte împăratului Traian, „…troianul era totuşi ceva, era val încremenit, întăritură, înainte de a fi oarbă îngrămădire, astfel că «troienirea» poate fi înţeleasă, la limită, drept un proces formator (…) Limba a reţinut întîi isprava împăratului – ridicătura de pămînt – şi a slăvit-o în scrisul cronicarilor”, spunea Constantin Noica.[5]

Ce semnificaţie se poate atribui transformării, de către memoria populară, a unui nume faimos într-un substantiv comun, decît aceea că oamenii locului au simţit instinctiv în cel care-l purta, în bădiţa Traian”, una dintre frunţile unse cu mir” care i-a zidit ca popor? În timp ce barbarii veneau valuri-valuri, peste strămoşii noştri, aceştia s-au apărat cu cel care a tras o roată de pămînt, un troian la adăpostul căruia şi-au putut conserva seminţele noii civilizaţii. Cea română.

Ultimul răspuns

Oricine ştie câte ceva despre istoria războiului, ştie că acest asalt asupra identităţii româneşti nu este întâmplător. Este suficient să spun că el coincide cu atacurile unui anti-român notoriu precum Lucian Boia.[6] Niciunui „dac nu i se pare  dubios faptul că şi un astfel de individ neagă romanizarea? Niciun dac nu găseşte dubios că studiile care cică ar „demonstra” inexistenţa romanizării sunt finanţate de Germania, o ţară care încearcă să uzurpe identitatea romană de peste 1500 de ani?

Oameni buni, România este sub asediu. Şi duşmanii ştiu că un popor care nu e sigur pe identitatea sa, nu va lupta. În timp ce ţara e atacată, unii vor ca noi să ne certăm pe propria identitate. Ce şanse avem, în aceste condiţii? Suntem, din nou, doar la mila lui Hristos şi a Sfintei Maicii Sale.


[1]   Pauling L, Zuckerkand E, Henriksen T, Lövstad R (1963). „Chemical Paleogenetics: Molecular „Restoration Studies” of Extinct Forms of Life”. Acta Chemica Scandinavica

[2] http://www.isciv.ro/revista/istorie-si-civilizatie-nr-28/tatal-nostru-cel-mai-vechi-text-romanesc-in-uz-continuu

[3] http://books.google.ro/books/about/Maurice_s_Strat%C3%A9gikon.html?id=ihDmbG-BhXsC&redir_esc=y

[4]   https://foaienationala.ro/romnii-poporul-tradiiei-imperiale.html

[5] C.Noica, Cuvînt împreună despre rostirea românească, Editura Humanitas, Bucureşti, 1996, pp. 91 şi 94.

[6] http://adevarul.ro/cultura/istorie/de-nu-romania-altfel-adevarurile-lucian-boia-1_511512654b62ed5875ec1522/index.html


De Mihai M.Popescu

(Visited 12.504 times, 1 visits today)

293 COMMENTS

 1. Nene specialistule… mai repede l-as crede pe Herodot cu Getii lui pa care apropo , grecii ai numeau Getae , un nume mai aproape de Goti . De aceea poate pana si nemtii , care Goti fiind incearca de fapt sa creeze sau mai bine zis sa RECREEZE identitatea Geto-Dacica-Gotica . Sa nu uitam ca pana si regele Suediei pe la anii 1600 a acceptat noul cod de legi dupa cel al lui Zamolxes . De asemenea Gotii-Getii au luptat intotdeauna sa fie uniti , asa ca nu este de mirare ca Germanii incearca de 1500 de ani sa iasa de sub tutela Romana . Nu este normal ? Ce ai vrea mataluta, sa stam cu talpa pe grumaz o vesnicie ?!
  In legatura cu sudul Italiei si limbile ei ( in.in.), nu este de mirare… dupa ocuparea Daciei de catre romani , ghici ce fel de ” Romani” au adus Romanii in Dacia ? Elitele lor din capitala ? Ha ! Si poate ca de aceea Oltenii sant considerati dupa tigani cea mai scarboasa natie din Romania ( Dacia, de fapt ) . Plini de mistocarii ieftine, buni de gura , dar care nu sant in stare nici macar sa-si aseze in ordine stiuletii de porumb; exact ca si sudistii Italieni… De ce crezi ca toata floarea industriei Italiene se afla mai mult la nord ? Si inca ceva, de fapt italiana de la nord este parte din limbajul vechi Geto-Gotic-Trac . Mai mult Germanica decat Italiana.
  Si am una si mai tare in legatura cu ADN-ul , dar nu vreau sa te educ prea tare , te las sa te scalzi in ignoranta si „credinta ” cu care i-ti inchei articolasul . Sa-ti fie rusine ca al aduci pe cel de sus si ceata lui de sfintisori intr-o dezbatere care se vrea sa fie stiintifica . Dixit .

 2. Dialectele italice se formează după destrămarea imperiului, iar la data transplantării latinei vulgare în Dacia avea un caracter uniform spre deosebire de latinofonii colonizați la noi. Un profesor, Dan Ungureanu, găsește niște chestiuni interesante în nordul Italiei, care ar pune chestiunea moștenirilor latine pe linia Alpi-Carpați:
  http://ioncoja.ro/domnul-dan-ungureanu-sapa-mai-departe-in-alpii-francezi/
  http://ioncoja.ro/de-unde-au-venit-romanii-care-alaturi-de-daci-ne-au-devenit-strabuni/

  Cred că limba Română este procesul final al unei osmoze lingvistice ”in situ”, cu oameni proveniți din prejurul Daciei (Panonia, Moesia întreagă) și de mai depărtate (Grecia, Macedonia, Norricum, mai puțin din Asia Mică și alte provincii). Limba a primit un caracter unitar și s-a păstrat astfel.

  Astea fiind spuse, eu nu văd vreo asemănare frapantă între ”siciliană” și Română. Poți sublinia un anumit lexic comun sau moduri verbale (fussi, olt.fuse), dar în rest avem caracterul nostru distinct. Cronologic vorbind, putem spune că avem prima limbă Romanică din Europa. Dacia este prima provincie părăsită, iar Româna este ultima limbă romanică recunoscută.

  O chestie interesantă legată de rugăciunea Tatăl Nostru e că în timpul procesului de slavizare a cultului nostru, am pierdut acele câteva cuvinte, care azi sunt împrumutate din slavă: ”izbăvește-ne de rău” suna ”leră-ne de maru” (”libera nos de malum”) conform unui prof. clujean (Gr.Crețu). De unde a scos-o nu știu, dar aș fi curios să citesc mai multe despre asta. Intuiția îmi spune că provin dintr-o versiune consemnată undeva prin ”Toscana României” sau dintre acele scripturi arse de Alexandru cel Bun.
  Adjectivul ”maru” (malum) mai subzistă sub forma expresiei ” a bate măr” sau arh. mărăciune: ”pustiu vuĭește, mărăcĭunea sună pe tristu mormînt!” .. cu mici semne de întrebare.
  Alte moșteniri interesante ale Românei care puteau înlocui ușor câteva noțiuni străine sau împrumutate mai recent în timpul și după relatinizarea lexicului ar fi pice (lat.pix, smoală; ”negru pice”), pumnă (în loc de box) arh. a lucra (a agonisi, a dobândi, a câștiga), lucru (câștig, câștigare, folos, rezultat), a lucra (a face, a săvârși), păcure (turmă de oi, animale, vite), a seca (a secera, a tăia), sărminte (Cigmău. 1. curmei de viță, curpeni. 2. vreascuri), aratru, scaucă (scoică), caucă (țeastă), digore (în loc de duhoare), a stâmpi sau a păra (în loc de a opri), but (ciozvârtă), etc.

  Ar trebui reeditate vechile studii de lingvistică și încurajați profesorii mai noi să publice descoperirile lor. Am afla astfel că n-avem de ce să fim complexați privitor la cultura și limba noastră. Dacomania este o boală a sufletului, dar o privire mai atentă asupra lexicului regional, arhaic și a asupra legendelor ar arăta clar că am moștenit foarte multe și de la daci. Motivul aruncării în trei țepe era păstrat în Hațeg și undeva prin Maramureș. Ba chiar pictat în bisericuțe de lemn. Motivul Mioriței este iar foarte, foarte interesantă. Dorin Ștef a scris ceva despre asta, aducând câteva versiuni foarte arhaice, probabil unele dintre cele mai vechi. Cineva chiar analiza-se această baladă găsind ceva similar cultului cabirilor.

  Ion Coman are iar o carte foarte interesantă, Studii de mitologie, unde lupul și vidra sunt personaje înzestrate mitologic care funcționau drept ghizi spre lumea de apoi. Interesant privind acest lucru, dar neobservat de către autor, este că același rol îl avea la lituanieni, în porțiunea cea mai conservatoare a țării lor. http://www.formula-as.ro/2015/1188/societate-37/ei-dauno-dauno-doinele-de-pe-malul-balticii-19879

  Dacă ar sta cineva să enumere ingrendientele lăsate de daci în ”ciorba românească” ar rămâne foarte surprins.

 3. Dacă vreţi argumente că geto-dacii sunt pe Pământ de când e lumea, ei bine, acestea chiar există. Va trebui doar să înţelegeţi, odată pentru totdeauna, că geţii şi urmaşii lor provin din poporul primordial. Eventual citiţi pdf-ul de la adresa:

  https://birans.wordpress.com

  Se vede de la o poştă că sunteţi bieţi troli (latrinişti) ce luptaţi (contra-cost) pentru o idee pierdută.

 4. @SECTANTULUI întârziat mintal ”aeleden” RUSIFICAT(pardon…”dacizat”)DE MOSCOVA:
  SECTANȚII neo-păgâni zalmoxianist-SATANIȘTI să nu îndrăznească să-l mai invoce pe ROMÂNUL ABSOLUT Mihai Eminescu în argumentarea minciunilor lor nerușinate!

  ROMANITATEA ROMÂNULUI ABSOLUT Mihai Eminescu,
  a fost și este afirmată și apărată de el însuși.

  Exemplu de manual pentru SECTA ”dacizatorilor” de Moscova care A MINȚIT(din nou) când l-a citat TRUNCHIAT (din nou)pe Eminescu.
  Da,Mihai Eminescu însuși prin tot ce a scris spune că Secta neo-PĂGÂNĂ a ”dacizatorilor” de KGB,MINTE,MINTE CU NERUŞINARE !
  Scopul mârșav al ”dacizării” este dezvăluit de Eminescu într-un articol antologic din ziarul ”Timpul”:
  ” PENTRU CA SĂ NE IA INDIVIDUALITATEA,
  Rusia AR TREBUI SĂ NE DEA ALTA ÎN SCHIMB”
  -Mihai Eminescu
  Adică pentru A NE LUA IDENTITATEA ROMANICĂ,ROMÂNEASCĂ,
  Rusia ne îmbie perfid (prin intermediul cozilor de topor din secta ”dacizatorilor”)CU O ALTĂ IDENTITATE,cea ”dacică”.

  Pentru că „CINE CONTROLEAZĂ TRECUTUL CONTROLEAZĂ ŞI VIITORUL.
  Cine controlează prezentul controlează ŞI trecutul”.
  „1984 „-George Orwell
  Și Moscova știe că dacă vrea să ne controleze viitorul TREBUIE SĂ NE CONTROLEZE TRECUTUL.

  Cu o nerușinare specifică PORCILOR RUȘI,Secta ”dacizatorilor” de Moscova l-a redus pe Eminescu la singură propoziție:”Totul trebuie ,OARECUM, dacizat”.
  Cum ținta Sectei ”dacizatorilor” sunt tinerii slab dotați intelectual ,ANALFABEȚI în istorie și literatură română,nici nu a mai contat că Eminescu a folosit O METAFORĂ .
  Oricum ei nici nu știu ce este aceea o metaforă darămite să o mai și înțeleagă.
  În plus,acel ”oarecum” A FOST ELIMINAT din propoziție,să nu se trezească ”dacizații” din hipnoză…

  În articolul din 9 decembrie 1882 respinge acuzaţiile aduse că ar dori, întoarcerea la lucruri de dinainte de 1700, declarând ferm:

  ,,Dacă ne place uneori a cita pe unii din domnii cei vechi nu zicem cu asta că vremea lor se mai poate întoarce.Nu”.

  ,,Nu restabilirea trecutului; stabilirea unei stări de lucruri oneşti şi sobre, iată ţinta la care se mărgineşte oricare din noi.”

  ,,O lungă experienţă învaţă că pasuri îndărăt nu se pot face”.

  Și ca să fie mai clar pentru Secta ”dacizaților”(RUSIFICAȚILOR):

  „[…] idealul unităţii politice a românilor,
  restabilirea regatului lui Decebal prefăcut în Dacie TRAIANĂ,
  SE ȚINE DE DOMENIUL TEORIILOR IEFTINE,

  ca şi republica universală şi pacea eternă.”

  (Mihai Eminescu în „Idealul unităţii politice a românilor” ,publicat în noiembrie 1876)

  Parcă presimţind că OCUPANŢII RUŞI vor folosi în viitor MINCIUNA VICLEANĂ A « DACISMULUI »OPUS ROMÂNISMULUI pentru A NE DEZBINA şi controla,Eminescu scria pentru eternitate,pentru a le da peste boturile de viperă tuturor « dacizatorilor» :
  „… Nici mai este astăzi chestiunea originii noastre, abstrăgând de la
  împrejurarea că o asemenea interesantă chestiune nu este de nici o importanţă.
  Daci sau romani, romani sau daci, e indiferent:
  SUNTEM ROMÂNI ŞI PUNCTUM.
  Nimeni n-are să ne înveţe ce-am fost sau ce-am trebui să fim;
  voim să fim ceea ce suntem: ROMÂNI.”
  -Mihai Eminescu(1876)

  Iată în seama cui dacizatoriiKGB neo-păgâni au pus ÎN MOD TICĂLOS şi MINCINOS planul înfăptuirii « Daciei Mari ».
  Iată care este numele SFÂNT al ţării pe care încă de la 17 ani tânărul Eminescu o adora.Să fi fost «Dacia»?

  **”Ce-ţi doresc eu ţie, DULCE ROMÂNIE„**

  „Ce-ţi doresc eu ţie, DULCE ROMÂNIE,
  ŢARA MEA de glorii, ŢARA MEA de dor,
  Braţele nervoase, arma de tărie,
  La trecutu-ţi mare, mare viitor!
  Fiarbă vinu-n cupe, spumege pocalul,
  Dacă fiii-ţi mândri aste le nutresc;
  Căci rămâne stânca, deşi moare valul,
  DULCE ROMÂNIE, asta ţi-o doresc.”-Mihai EMINESCU

  Dar de la ce trebuie să ne abată atenţia MANIPULAREA şi DIVERSIUNEA ”DACIZĂRII”?

  „RUSIA VOIEŞTE SĂ IA Basarabia cu orice preţ: noi nu primim nici un preţ.
  Primind un preţ, am vinde; şi noi nu vindem nimic !
  ROMÂNUL care ar cuteza să atingă acest principiu ar fi un vânzător.»
  (Mihai Eminescu, (“Cestiunea retrocedarii…”), Timpul, 10 februarie 1878, in Opere, vol X, Ed. Academiei, 1989, p.46)

  Tot Eminescu explica STRATEGIA RUSEASCĂ a “MOLDOVENISMULUI”,PRECURSORUL “DACISMULUI”,
  prin care LI S-A SPĂLAT CREIERUL ROMÂNILOR basarabeni:

  ” PENTRU CA SĂ NE IA INDIVIDUALITATEA,
  Rusia AR TREBUI SĂ NE DEA ALTA ÎN SCHIMB,

  şi, cel puţin deocamdată, nu suntem copţi pentru o asemenea degenerare.
  Ruşii s-au încredinţat că această libertate este primejdioasă numai pentru dânşii şi pentru aceasta au închis graniţele ermeticeşte şi au curmat atingerea între ROMÂNII de peste Prut şi restul POPORULUI ROMÂN.
  De atunci şi până acum măsurile silnice pentru STÂRPIREA ROMÂNISMULUI se iau fără de curmare.
  Administraţia, biserica şi şcoala SUNT CU DESĂVÂRŞIRE RUSEŞTI, încât este oprit a cânta în ziua de Paşti „Hristos a înviat” în ROMÂNEŞTE.
  Nimic în limba ROMÂNEASCĂ nu se poate scrie; nimic ce e scris în limba ROMÂNEASCĂ, nu poate să treacă graniţa fără de a da loc la presupusuri şi persecuţiuni; ba oamenii de condiţie se feresc de a vorbi în casă ROMÂNEŞTE, pentru ca nu cumva o slugă să-i denunţe; într-un cuvânt, orice manifestaţie de viaţă ROMÂNEASCĂ e oprită, rău privită şi chiar pedepsită.”

  (Mihai Eminescu – « ROMÂNIA în luptă cu panslavismul”)

  Mihai Eminescu –
  Doina
  „De la Nistru pân’ la Tisa
  Tot ROMÂNUL plânsu-mi-s’a,”

  Cum de au îndrăznit sectanții neo-păgâni să-l citeze pe ROMÂNUL Eminescu în sprijinul MINCIUNILOR LOR NERUŞINATE ?

  „SUNTEM ROMÂNI,
  VREM SĂ RĂMÂNEM ROMÂNI

  şi cerem egală îndreptăţire a naţiunii noastre.” – Mihai Eminescu

  Şi pentru că adulatorii naivi ai sectanților neo-păgâni sunt complet ORBIŢI de VENINUL « DACIC » ANTI-ROMÂNESC să îl cităm din nou pe Eminescu.
  O fi acelaşi Eminescu ,cel cu « Planul Daciei Mari » ?

  Mihai Eminescu :
  ”Sau ţara aceasta să fie în adevăr ROMÂNEASCĂ, sau nici nu merită să fie.”

  Vă întreb pe voi cei ce ÎNCĂ mai credeţi în MINCIUNILE sectanților neo-păgâni,măcar vă daţi seama PE CE DRUM PERICULOS AŢI APUCAT-O ?
  Vă daţi seama că scopul MANIPULĂRII RUSEŞTI “dacizatoare” este DIVIZAREA ROMÂNILOR,crearea UNEI PRĂPĂSTII DE URĂ RUSEASCĂ între cei “dacizați” de Moscova și ROMÂNI?
  Aveţi habar că ACELAŞI LUCRU l-au făcut OCUPANŢII RUŞI în România de Est,peste Prut?
  Prin manipulare au creat UN ZID RUSESC DE URĂ şi DEZBINARE între cei ce au fost manipulaţi să se creadă DOAR « moldoveni » şi cei ce ŞTIU CĂ SUNT ROMÂNI !

  “DA,DE LA ROMA VENIM,
  scumpi şi iubiţi compatrioţi,
  Din Dacia TRAIANĂ”.
  -Mihai Eminescu,
  „LABIRINTUL ISTORIEI NOASTRE”, Curierul de Iaşi 17 noiembrie 1876

  Cât de frumos,simplu şi concis a rezumat Eminescu ROMANITATEA POPORULUI ROMÂN!
  Și mai scria Mihai Eminescu în același articol:

  „Scumpi şi iubiţi conlocuitori ai noştri din DACIA LUI TRAIAN,
  trebuie să ştiţi cum că ţinem mai mult la aceea că AM VENIT DE LA ROMA;
  şi asemenea acelor bătrâni şi moroşi veterani ai urbei eterne,nouă nu ne convine colegialitatea orşicui,fie acela până şi fiul mamei Rus”.

  Dar Secta „dacizatorilor” clocitori de « MINCIUNI TULBURĂTOARE » nu a auzit şi nici nu vrea să audă de nici unul din citatele de mai sus.

  „NOI, POPORUL LATIN DE CONFESIUNE ORTODOXĂ,
  suntem în realitate elementul menit a încheia lanțul dintre Apus și Răsărit; aceasta o simțim noi înșine, se simte în mare parte de opinia publică europeană, aceasta o voim și, dacă dinastia (Hohenzollern) va împărtăși direcția de mișcare a POPORULUI ROMÂNESC, o vom și face.”

  –”Înfiinţarea unei mitropolii/Religie şi naţionalitate”
  20 mai 1883 -M.Eminescu-Opere,vol XIII,1985

  „ITALIA[…]pământul din care a pornit ÎNCEPĂTURA NEAMULUI NOSTRU”

  M.Eminescu-„Nicolae Bălcescu şi urmaşii săi”,Timpul 24 noiembrie 1877

  Vă daţi seama spre CE ABIS AL NEGĂRII PROPRIEI IDENTITĂŢI NAŢIONALE ROMÂNEŞTI vă duce TEZA MINCINOASĂ a “imposibilităţii ROMANIZĂRII şi LATINIZĂRII dacilor”?

  Chiar nu aţi fost la ora de istorie în care se preda lecţia despre ANTI-ROMÂNUL ROESSLER,ideologul BOZGORILOR care susţinea ACEEAŞI MINCIUNĂ dar folosind altă « pistă » ?
  « Dacismul » ca şi « moldovenismul » sunt ALTE MANIPULĂRI DE TIP ROESSLERIAN.
  Atât.
  Amintiţi-vă povaţă sacră şi testamentara a genialului TITAN ROMÂN,MARTIRUL MIHAI EMINESCU, adresată neamului nostru :

  « POPOR ROMÂNESC!
  DACĂ FIII TĂI AR FI FOST UNIŢI TOTDEAUNA, ATUNCI
  ŞI PĂMÂNTUL TĂU STRĂMOŞESC RĂMÂNEA UNUL ŞI
  NEDESPĂRŢIT.”

  Mihai EMINESCU
  România în luptă cu panslavismul
  Timpul, iunie 1878

  « Tocmai puşi faţă în faţă cu viaţa rusească
  ROMÂNII au început a fi cu atât mai vârtos pătrunşi de farmecul vieţii lor proprii,
  de bogăţia şi SUPERIORITATEA INDIVIDUALITĂŢII LOR NAŢIONALE ;
  tocmai fiind puşi în contact cu ruşii,
  ROMÂNII ERAU MÂNDRI DE ROMÂNITATEA LOR . »

  „De când e SUFLET DE ROMÂN pe faţa pământului,
  ROMÂNUL A FOST MÂNDRU DE A FI ROMÂN,
  şi chiar atunci când lumea
  îl privea cu dispreţ, el îşi cânta doina şi,
  în conştiinţa puterilor pe care le purta în
  sine, privea mândru împrejurul său.
  Sămânţa, din care a răsărit acest
  popor, e nobilă, şi poporul nu va pieri
  decât atunci când ROMÂNII vor uita de
  nobleţea seminţiei lor. ”

  „Aceasta e alternativa fatală în fața căreia se află NEAMUL ROMÂNESC în zilele noastre; aceasta e morala și neînduratul adevăr pe care nici un ROMÂN nu trebuie să-l scape din vedere ; nouă, generațiunilor în viață ne-a căzut sarcina măreață de a dovedi că
  BUNĂ A FOST PRĂSILA
  CE TRAIAN A SĂDIT PE PĂMÂNTUL DACIEI

  și că nu în zadar au luptat strămoșii noștri veacuri de-a rândul.
  O IDEE AVUSE TRAIAN în vedere când s-a hotărât să verse sângele
  oștenilor ROMANI pentru cucerirea Daciei:
  VOIA SĂ STABILEASCĂ ORDINEA
  ȘI SĂ AȘEZE UN STRAT DE CULTURĂ OMENEASCĂ
  la gurile Dunării.

  Această IDEE DIN CARE S-A ZĂMISLIT NEAMUL ROMÂNESC,
  nici până în ziua de astăzi nu s-a realizat; optsprezece veacuri au trecut, optsprezece
  sute de ani de-a rândul am luptat fără de curmare ca să câștigăm o singură zi de dezvoltare pacinică; astăzi a sosit acea zi, și acum ori niciodată vom face pasul hotărâtor pentru împlinirea misiunii noastre istorice.
  Mari sunt vremurile în care trăim și fiecare dintre noi trebuie să ia hrană întăritoare din conștiința misiunii la împlinirea căreia a fost chemat prin aceea că se află în rândul românilor azi în viață.

  ”MISIUNEA NOASTRĂ CA STAT”-Mihai Eminescu, Timpul, 2 noiembrie 1879

  Mihai Eminescu

  “În această izolare în care ne pune bătrâna iarnă, aceiaşi pe vremea craiului Decebal, când ţăranul dacic, îmbrăcat în cojoc miţos, trecea Dunărea-ngheţată, aceeaşi astăzi, când Vodă ţine Dunărea cu oştirile româneşti, în această izolare ne apasă mai cu greu gândirea la ce rău loc NE-AU AŞEZAT TRAIAN ÎMPĂRATUL pe această muchie de lume, la cest vad de popoare carile ne privesc pe noi numai ca pe un fel de gard pe deasupra căruia se ceartă.”

  “Drumurile s-au TROIENIT”, Timpul, 11 decembrie 1877 (M.Eminescu- Opere, vol.X, 1989, pag. 17)

  “Pentru a rămânea ceea ce suntem, adecă ROMÂNI,
  pentru a ne împlini misiunea istorică pe care Dumnezeu ne-au încredinţat-o
  DIN ZIUA ÎN CARE TRAIAN ÎMPĂRATUL
  A PUS PICIORUL PE MALUL STÂNG AL DUNĂRII
  ,
  trebuie să ţinem ca toţi membrii statului nostru să fie de nu ROMÂNI de origine, cel puţin pe deplin ROMÂNIZAȚI.

  “Promulgat şi sancţionat”, Timpul, 14 octombrie 1879
  (M.Eminescu- Opere, vol.X, 1989, pag. 332)

  “Schimbaţi opţiunea publică, daţi-i urgent o altă direcţie, răscoliţi printre comorile ascunse ale geniului naţional, treziţi cât mai repede spiritul propriu şi caracteristic al poporului din adâncurile în care doarme, faceţi astfel să apară o uriaşă reacţiune morală, o nouă revoluţie de idei, în care ideea de spiritualitate românească să fie mai mare decât cuvinte precum uman, genial, frumos; în fine,
  fiţi cu o mare putere ROMÂNI, ROMÂNI şi iar ROMÂNI…”
  – Mihai Eminescu

  „[…] idealul unităţii politice a românilor,
  restabilirea regatului lui Decebal prefăcut în Dacie TRAIANĂ,
  SE ȚINE DE DOMENIUL TEORIILOR IEFTINE,

  ca şi republica universală şi pacea eternă.”
  (Mihai Eminescu „Idealul unităţii politice a românilor” ,publicat în noiembrie 1876)

 5. Agent Grigor(e), „cultura” ta se rezumă la nişte cuvinte considerate (prin convenţie) a fi latine. În rest acţionezi la comandă, ca un provocator de duzină. Şi nu mă cobor eu la polemici de doi bani în stil neronian şi în argou de mahala (semită), atâta timp cât eviţi discuţia pe argumente.

  Nu eşti tu în măsură să judeci neamul meu, care este în veci primordial.
  Cum-necum noi am rămas aici… neclintiţi… indiferent de vâltoarea vremurilor.
  Şi vom rămâne!

  Veştile proaste sunt pentru voi: Vin ruşii! Or să inunde ăştia toată Europa.
  Ştiu, într-un fel abia aşteptaţi să mai vedeţi şi voi femei bune, că de ale voastre (năsoase şi afurisite) vi s-o fi acrit.

  https://www.youtube.com/watch?v=IzN18JSploQ

  Partea proastă a veştii e că n-o să aveţi unde să vă ascundeţi.

  https://www.youtube.com/watch?v=qLV5xXW73IM

  Cu desconsideraţie
  Maioru’

 6. Cetatene Nedelean,/ Ce pasti noaptea pe tapsan/ Buruieni pelasgice/ Pe ruine antice;/ Iara ziua stand sub stog/ Le regurgitezi pe blog/ Vrand c-a ta rumegatura,/ S-o consideram cultura!_/ Iar gunoiul care-l faci,/ „Adevaruri despre daci”…/Vrem acum in mod deschis,/ Sa iti spunem c-am decis/Sa retragem teza aceea/ Ce sustine ca NEDEIA/ E o vorba slavoneasca/(Si nu una „stramoseasca”)/Si care_stie oricine_/ Nu inseamna NETEZIME,/ Ci serbare munteneasca…/ Fiindca studiind atent/ Teza ta originala,/ Ni se pare evident/ Ca am facut o greseala_/ Caci azi nu-i nici o indoiala,/ Ca in teasta ta sublima/Demna de o epopee,/ Ai o scoarta foarte fina/ NETEDA ca o NEDEIE!/ ( Fara urma de curbura_/Ca la cucurbitacee_/ Ori vreo alta incretitura/ Care sa-ti dea vreo idee,/ C-ar putea purta un nume / De circumvolutiune…/ Cum la om se-observa iute,/ Insa nu si la cornute!)/ Astfel ca e clar, in fine,/ Pentru noi si lumea toata/ De ce tu nu poti retine/ Cu-a ta minte extra-plata,/ Nici o invatatura bine_/ In afara, deocamdata,/ De doctrina dacopata!_/ Lucru dealtfel constatat/ La Tot regnul tau ciudat, / Cand privim in profunzime…/Prin urmare e-n zadar/ Sa-ti mai spunem iar si iar/ Sa te-apuci de invatatura_/ Caci aflat-ai si-acum STII,/ Chiar de stirea-i putin dura,/ CA NA-I UNDE S-O RETII…/ Asa ca rabda si indura/ Tot ce rabda neamul tau/ Cat timp iarba are-n gura,/ Pascuta de pe tapsan_/ Dacopate NEDELEAN…/ Pana-i iesi din cavou_/ Sa fii si tu Om din nou.

 7. Te-a cuprins furia creaţiei? Vrei să reînvii obiceiurile neroniene? Aspiri la un premiu „pentru poezie şi elocinţă”? Oricum, nu prea ai inspiraţie şi lăsându-te furat de versificaţie ai fost nevoit să minţi. Ce nu inventează omul pentru o rimă, mai ales dacă mai ingurgitează şi o bere, pe motiv că e prea cald sau… mă rog… din alte motive…

  Ţin să precizez câteva lucruri care îţi sunt nelămurite:

  1. Etalonului numit cot sacru, de 0,63566 m, i se mai spune şi „cotul evreiesc” şi a fost utilizat la proiectarea Templului lui Solomon. Eu l-am rebotezat într-adevăr şi i-am spus „cot piramidal” pentru că el este încifrat în relief, deasupra uşii de intrare în Camera Regelui din Marea Piramidă. Aşa este corect, pentru că acest etalon al Arhitectului Piramidei este mult anterior Templului lui Solomon.

  2. Şi acest „cot piramidal” era utilizat de daci alături de „degetul piramidal”, definit ca a 25-a parte dintr-un cot [1]. Ei au dat măsuri semnificative templelor lor funcţie de numărul de aur, de numărul π şi alte constante ale Piramidei. Astfel raza Templului-Calendar de la Sarmisegetuza este a suta parte din înălţimea Piramidei-Keops, adică 14,78 m, iar cercul mic din centrul Soarelui de Andezit are 1,47(8) m. Micşorarea cotelor din 10 în 10 arată că dacii utilizau sistemul de numeraţie zecimal. Templu mic rotund (de pe aceeaşi nedeie) are o rază de fix 10 coţi piramidali, adică 6,3 m.

  Referitor la Vârful Moldoveanu, acesta are 2544 m, ceea ce exprimat în degete echivalează cu 100.000 degete piramidale sau 4.000 de coţi piramidali. Este această măsură o pură coincidenţă? Probabilitatea ca un vârf muntos de pe Terra să aibă ca înălţime un număr rotund de coţi este foarte mică. Ea scade şi mai mult dacă se pune condiţia ca acest munte să fie plasat în spaţiul dacic.
  Posibilitatea ca acest vârf să aibă din întâmplare fix 100.000 degete se atenuează şi mai mult dacă se are în vedere că dacii aşezau şi cetăţile la distanţe exacte, măsurate în coţi. Alexandru Ciulean [2] exemplifică situaţia Cetăţii de Piatră din Ţara Chioarului în jurul căreia sunt dispuse la distanţă egală de 6.000 coţi piramidali alte aşezări umane, care formează un hexagon cu latura de 6.000 coţi. Pe laturile acestui haxagon sunt dispuse alte hexagoane de aceeaşi mărime, care au în centrul lor câte o cetate mai mică şi câte 3 aşezări formând un triunghi echilateral, plasate în jurul cetăţilor centrale. Distanţele dintre Cetatea de Piatră şi cetăţile mai mici din hexagoanele periferice sunt de 15.000 coţi piramidali sau 375.000 degete piramidale. Ca să plasezi cu precizie în teren nişte cetăţi la circa 10 km una de alta, astfel încât să alcătuiască nişte hexagoane, era nevoie de o tehnică anume şi de stăpânirea geometriei şi a aritmeticii. Să mai spună cineva că dacii erau primitivi. Această structură hexagonală era conturată în teren prin plantarea de arbori şi putea fi văzută de sus ca un fagure verde. Era modelul tipic de societate ecologică la care a început să viseze lumea de azi.

  3. Întreg sistemul de unităţi al romanilor se bazează pe PES-ul roman, reprezentând a suta parte din diametrul Sanctuarului-Calendar de la Sarmisegetuza (D/100=0,2957 m). Ei aveau etalonul numit deget definit ca a 16-a parte dintr-un PES, deci foarte departe de degetul piramidal şi cel dacic. Pasul roman cuprindea 5 unităţi PES şi avea 1,4785 m, ceea ce era a suta parte din înălţimea Piramidei-Keops. Nu ştiu dacă romanii conştientizau acest fapt şi cum au intrat în posesia acestui sistem de măsurare. Ei mai utilizau şi mila romană care avea cu numai 50 cm mai mult decât 10 măsuri ale înălţimii Piramidei-Keops, adică măsura 1478,5 m [3].
  Se pare că monumentul misterios de pe platoul Gizeh (Piramida cea mare) a fost cândva sursa tuturor etaloanelor de măsură ale antichităţii.
  În schimb romanii nu aveau etalonul numit stânjen, şi el dedus din Marea Piramidă. Biblia consemnează o măsură de 1,96 m a stânjenului, iar în România se folosea stânjenul lui Şerban Vodă de 1,9665 m [4], care era cu numai 3,5 mm mai mic decât măsura din Piramidă a stânjenului, fiind dată de lungimea interioară a sarcofagului din Camera Regelui, ce avea 1,97 m (exact).

  4. Din rimă în râmă (repet, râmă), ai ajuns la atac direct, iar admin-u blogului văd că se face că plouă. Probabil sunteţi „în familie”. Şi de ce n-aş fi OM măi damblagiule? (damblaua voastră vine de la Caligula şi Nero!) Ce vrei să fiu? Un goim? Dacii şi urmaşii lor sunt „fii luminii” sau „fii Omului” (Saturn-Omul). Suntem născuţi în singurul tărâm de pe Terra care are un munte cu numele OM(u). Asta spre neuitare, că aici s-a început Creaţia.
  5. Ce te-o fi stârnit în asemenea hal? Probabil faptul că am spus despre occident că este viitoarea Atlantidă, care se va „scufunda” în curând. Şi aşa este o cloacă de imoralitate, cum ajunsese şi Imperiul Roman spre finalul său. Şi nu este numai părerea mea. Iată ce spune un alt om cu judecată bună:

  „Europa secolelor 20 şi 21 se află într-o situaţie asemănătoare cu cea a Imperiului Roman din primul secol de după Christos. Are o forţă economică şi culturală în plină consolidare, dar permite, cu vinovăţie, existenţa şi proliferarea unor manifestări animalice de perversiuni sexuale, sub masca falsă a “drepturilor omului”. Aceste drepturi “ale animalului om” vor duce Europa la decădere în perioadele următoare, iar lumea va pune în frunte popoare tinere şi sănătoase din acest punct de vedere” [5].

  6. Ar fi multe de spus, dar îmi pierd timpul cu tine, că şi aşa nu vei înţelege nimic. Actorul Jean Constantin avea dreptate când spunea că s-a ferit în viaţă de trei lucruri: „de câinele din spatele căruţei, de maşinile din dreapta şi de proşti din toate părţile”.

  Bibliografie (pentru leneşi şi somnoroşi, ca tine)

  1. „Cum măsurau strămoşii”, Nicolae Stoicescu, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1971;
  2. „Enigme arheologice”, Alexandru Ciulean, Ed. Miracol, Buc. 2000, pag. 100-101.
  3. http://www.elmonroma.com/2014/10/mesures-romanes.html
  4. http://www.inm.ro/pdf/2006-12-unitatile-de-masura-arhaice.pdf
  5. http://vladimirrosulescu-istorie.blogspot.ro/2011/02/tronul-romei-nero-nero-claudius-drusus.html

 8. Cetatene dacopat/ Cu pseudonim ciudat,/Ce masori cerul cu-arcanul/ Si oceanul cu borcanul ;/Si pamantu-n lung si lat / Cu-al tau cot rebotezat :/ Si-apoi ne vestesti tot anu’/ Cat de inalt e Moldoveanu/ Si in coti se divide/ Muchia la piramide/ Si-alte multe ineptii/ Bune de-adormit copii_/ Cand ai timp,mai da o tura/ Pe la sala de lectura;/Ca sa inveti la batranete/ Ce puteai sti-n tinerete!/ Cand in loc de biblioteca / Stateai numa-n discoteca;/ Si in loc de invatatura/ Te tineai de bautura…/ Invata acum ce altu stie/ Inca din copilarie,/ Ori macar din studentie-/ Sa stii si tu dacopate/ Ce-i aia ROMANITATE/ (N-ai mai avea de ea parte!):/ Sa te aud zicand doar branza,/ Viezure, mazare, ranza;/ Barza, brad,caciula, spanz_/ De cu noapte pan’ la pranz;/ Tarc,galbeaza_iar si iara_/ De la pranz si pana-n seara;/ Manz,parau, soparla,grapa_/ Pana cand te-or duce-n groapa!/ Pana-n minte o sa-ti vina/ Ca si tu vorbesti latina!…/ Ca ma-ta cand te-a FATAT/ Pe latina te-a SPALAT,/ Si te-a STERS si te-a INFASAT/ Si in leagan ti-a CANTAT;/ Si din zori si pan’ la cina/ Te-a INVATAT numa-n latina:/ Sa fii OM, iar nu jivina_/ Care sta prin vizuine/ Zbierand sub pseudonime…/ Caci precum se vede bine/ Chiar si tie te rusine/ Cu-al tau muget si-al tau ton/ Sa te mai consideri OM!/ De aceea ,dacopate,/ Taci si nu-ti mai fa pacate:/ Roaga-te la Dumnezeu,/Asa cum ma rog si eu :/ Sa te scoata la lumina:/ Ca sa iesi din vizuina/ Sa fii iar om , nu jivina!../ Ca sa ai si tu din nou/ Nume de OM , nu de Bou!

 9. V. Grigor, prietene, te-ai panicat? Ai făcut o greşeală din prima propoziţie. Dar e de înţeles, cu căldura asta de cuptor. Observ că perseverezi pe aceeaşi linie, şi arunci cu invective la adresa celor pe care îi numeşti dacopaţi, dar să şti că descendenţii dacilor nu vor fi niciodată „sărmani infantili”. Băi nene, ar trebui să fi observat că noi avem sânge în venă, de la strămoşi. Şi asta se vede oriunde în lume, căci acolo unde vei vedea un român (get-be-get) acela este „şef”, „face cărţile”, se impune ca lider, iese în evidenţă, e în centrul de atenţie al femeilor, impune legea într-o comunitate, e performant fizic şi intelectual, uneori chiar fără şcoli înalte. Într-un cuvânt, românul este un supravieţuitor. Mulţi rămân prin occident tocmai pentru că acolo se simt în elementul lor. Profită de situaţia că occidentalii, ca şi americanii (mă refer la cei mulţi, oamenii de rând) sunt mai proşti ca cei din evul mediu. Au fost îndobitociţi de sistemul de învăţământ făcut pentru infantili mintal şi tâmpiţi prin radio şi televiziune, aşa cum se încearcă şi la noi, de la lovitura de stat din 89 încoace.
  Apoi chestiunea cu dacomanii care „poluează spaţiul nostru cultural” nu e prea clară. Adevărul tău de romanopat îl crezi „spaţiul nostru cultural”? Te înşeli, aici la noi, în „spaţiul mioritic”, romanii au venit să distrugă, nu să civilizeze, iar azi, după 2.000 de ani, reînvierea Imperiului Roman (prin crearea UE) a venit să definitiveze acea distrugere. Vor să ne şteargă de pe hartă. Dar nu vor reuşi. Dumnezeu a trimis pe unul, PUTIN, (român de origine!), care va distruge definitiv occidentul, cel născut din „civilizatorii” romani. În viitor se va vorbi despre occident, aşa cum se vorbeşte azi despre Atlantida. În univers civilizaţiile care se dezvoltă aberant, ignorându-l pe Dumnezeu, sunt eliminate. Numai „FIII LUMINII” vor supravieţui, după cum aflăm de la Thot Atlantul:

  „Aşa cum printre oameni există FRAŢII ÎNTUNERICULUI
  Tot aşa există şi FRAŢII LUMINII” (Tăbliţa 6);
  Sau în Tăbliţa 4: „Nu mai ştii de unde vii, omule?
  Nu eşti ceva pământean, ci fiu al infinitei Lumini cosmice”.

  Şi, curios lucru, dacii se considerau „fiii luminii”, după cum apare consemnat în „Tripticul 3 – Întoarcerea lui Zamolxis”, pe una din tăbliţele de la Sinaia: „Domnul Magnific ca mâine va poposi pe pământul nostru ca să audă şi să vadă ce au făcut Fiii Luminii”. Interesant, nu?

  Dar dacii erau luminoşi şi fizic, nu doar spiritual. De aceea ei îi numesc pe romani „cei întunecaţi” (la culoare), negricioşii, tuciurii sau alteori zdrenţăroşii, nespălaţii, boaitele, etc. În acele tăbliţe de la Sinaia, care sunt copii în plumb după tăbliţele de aur originale, pe care un alt întunecat (la cap) pe nume Carol (de Hopârţol, cum bine i-a zis poporul) le-a topit însuşindu-şi preţiosul metal galben, apare un cântec de luptă ce sună cam aşa: „ IZNO CYORYO! SPOVEDI CERIO DACIA O PYSYRYO”, adică „Snopeşte cioroii (romani)! Jură Cerului că Dacia se va înălţa!”.

  Apare evident că armata romană era formată din oameni de calitate îndoielnică, incapabili de a civiliza pe cineva. Ei au fost vagabonzi adunaţi din tot Imperiul şi momiţi să se înroleze cu promisiunea că se vor îmbogăţii din jefuirea Daciei.

  Dar acele tăbliţe de aur, găsite de Hopârţol, nu au fost decât o mică parte din MARELE TEZAUR al dacilor. Comoara şi mormântul lui Decebal vor fi descoperite în viitor (când vom avea iarăşi o armată proprie, să le putem apăra) şi când nu vor mai putea spune denigratorii că sunt falsuri. Ce pretenţii să ai de la fiii întunericului? Ei în loc să ajute Creaţia, o distrug cu meticulozitatea bolnavă a unor primate. În numele materialismului… cică, dialectic… căci de Dumnezeu, Creatorul Cerului şi al Pământului, nu vor să audă.

  Şi când se vor dezmeticii, va fi prea târziu.

 10. Cel mai interesant lucru la dacomani este faptul ca ei ii acuza pe cei care nu le agreeaza elucubratiile , de idolatrizare a Imperiului Roman. Pentru dacoman, adevarul coincide cu convenabilul. La ei principiul realitatii nu functioneaza, ci numai principiul placerii. Daca cineva accepta realitatea istorica, in mod automat el devine partizanul, fanul, suporterul acelei realitati. De exemplu, daca vom afirma ca limba romaneasca este o limba romanica, automat suntem dusmanii lui Decebal si al dacilor , pe care in mod sigur trebuie sa-i uram din cauza ca suntem de alt neam , ori de alta confesiune decat cei care sustin contrariul. Daca afirmam ca limba dacilor era o limba satem , in timp ce limba romaneasca este una de tip centum, dacomanul intelege ca noi NU VREM ca limba noastra sa fie limba dacilor! Pentru a-si justifica alegerea, credinta, pasiunea, dacomanul accepta orice informatie fara sa sa apeleze la cel mai elementar spirit critic: nu conteaza sursa, autorul, genul literar, contextul istoric. Ceea ce nu agreeaza dacomanul sunt sursele care infirma mitologia la care adera, indiferent cat de argumentate sunt. Pentru el , niste falsuri de sec.XIX reprezinta DOVEZI indiscutabile, in timp ce dovezile arheologice , epigrafice, lingvistice sau genetice acceptate de mediul stiintific, nu sunt decat rezultatul unui COMPLOT pus la cale de Vatican, masonerie sau cine stie ce forta obscura. Acest infantilism logic caracterizeaza pe majoritatea adeptilor acestei ideologii de tip nihilist. De ce nu trebuie sa ramanem pasivi in fata acestui fenomen? Din doua motive: 1. suntem fiinte rationale ; 2. suntem fiinte morale. Nici o fiinta rationala nu poate asista pasiva la spectacolul degradant al ascensiunii PROSTIEI (Roxin era revoltat ca nici prostia nu e acceptata de DEX ca provenind din substratul autohton!). Nici o fiinta morala nu poate ramane indiferenta in fata fenomenului de raspandire a minciunii. Si , nu in ultimul rand, nici un om nu poate admite ca niste sarmani infantili cultural si psihic sa polueze spatiul nostru cultural.

 11. Dacă ai o cunoaştere aşa avansată nu înţeleg de ce pierzi timpul pe net să te contrazici cu toţi postacii, iubitori împătimiţi de daci. Stai deoparte şi scrie cărţi istorice, să mai învăţăm şi noi, cei „mai puţin iniţiaţi”, câte ceva din ascunzişurile Istoriei Imperiului Roman, pe care îl idolatrizezi.

  Dar să nu mizezi pe ideea cu „romanitatea = civilizaţia absolută” că nu vei avea succes. Realitatea istorică este mult mai profundă şi se vede de la o poştă că „cineva”, dintre cei ce se cred stăpânii predestinaţi ai planetei Pământ, încearcă să răstălmăcească istoria. Adevărul, cel trecut cu vederea de puternicii efemeri ai zilei, este acela că traco-geto-dacii descind direct din atlanţi şi firul genetic (în mare parte chiar nealterat de hibridări) este păstrat până în ziua de azi. (Apropo, crezi că acea criză a refugiaţilor arabi este întâmplătoare? E o încercare disperată de „diluare” a genei traco-geto-dacice, care ar putea domina lumea în viitor, căci gena occidentalilor este vizibil degenerată din cauza chimizării alimentare şi a drogurilor de tot felul. Dar nu vor reuşii pentru că gena atlantă, pe care o purtăm noi, descendenţii dacilor, este mai pură, ceea ce o face să se manifeste dominant în genotip).

  Ca urmaşi ai lui Poseidon şi Kleitho („gânditorul” şi femeia lui, statuete găsite la Hamangia) au fost ATLAS şi cei nouă fraţi ai săi, care au atins un maxim al extinderii Imperiului atlant. „Cele zece ţări stăpânite de Atlas şi ai săi fraţi au fost, în ordinea cuceririi:

  GAITAI «Prima; Divina; A Geţilor»;
  DAKIA, GADEIRA sau SKANDIA «A Doua; Luminoasa; A Dacilor»;
  ETERRA, ETRURIA sau THIYRHENIA «A Treia; A Etruscilor»;
  KELTAI sau QUARTAI «A Patra; A Celţilor»;
  BENEDAI «A Cincea; A Veneţilor; A Slavilor»;
  SAXAI «A Şasea; A Sacilor; A Scyţilor»;
  SUMERAI «A Şaptea; A Sumerienilor»;
  AIHYPTAI «A Opta; A Egiptenilor»;
  NUBIAI «A Noua; A Nubienilor»;
  DYNAI «A Zecea; A Tunisienilor sau LYBIAI, Ultima; A Libienilor »”.

  [Citat din cartea „Tainele tăbliţelor de la Sinaia” de A. Bucurescu, Ed. Arhetip, Buc., 2005, p. 50].

  Concluzia? Etruscii, ca şi tracii, ori dacii, aveau origine comună, fiind atlanţi. Ştiu, vei spune, ca orice dacofob, că e o exagerare dacomană. Dar nu este aşa. Limba română încă mai poartă ceva de la atlanţi. Citeşte „Tăbliţele de smarald” ale lui Thoth Atlantul şi vei găsi similitudini multe.

  Apoi faptul că acel Sanctuar-Calendar (rotund) de la Sarmisegetusa are o rază de exact 10 ori mai mică decât înălţimea Piramidei-Keops este revelator (14,78 m). Proiectanţii lor proveneau din aceeaşi cultură atlantă. Diametrul Sanctuarului este de 29,56 m, măsură ce coincide şi cu cercul interior al calendarului Stonehenge, marile pietre fiind aşezate pe un cerc cu diametrul de 29,5 m (se poate măsura şi pe Google-maps). Aceeaşi măsură avea şi lungimea naos-ului Phantenonului din Athena, ca şi vechiul templu Hekatompedon, dar şi lungimea Columnei lui Traian (baza + fusul + capitelul = 29,56 m + 22 cm). A suta parte din măsura de 29,56 m, a diametrului Sanctuarului-Calendar dacic, apare la romani ca unitate de măsură numită pes (1 pes = 0,2957 m).

  Faptul cel mai revelator, care arată că dacii au fost o linie directă a atlanţilor, este acela că ei foloseau aceleaşi etaloane de măsură ca şi proiectanţii Piramidei-Keops, adică degetul piramidal şi cotul sacru de 0,63566 m, ce era definit ca a zecea milioana parte din raza polară a Pământului. Acest etalon numit cot avea (în perioada modernă) 0,637 m şi a fost utilizat de români până la definirea metrului etalon de la Paris. Şi este interesant că acest cot al nostru, moştenit de la daci, de 0,637 m, era cel mai apropiat de cotul piramidal, comparativ cu cotul roman, care avea 0,4436 m, cotul grecilor de 0,462 m, sau cel sumerian de 0,4953 m.

  Şi cine putea măsura raza polară a Pământului în neolitic? Cotul sacru ori a fost dat oamenilor de Zei, ori era o moştenire de la atlanţi, civilizaţia dispărută ce atinsese un anume nivel de dezvoltare tehnologică.

  Pentru toate acestea trebuie acceptat că dacii au fost o mare civilizaţie, ridicată pe o moştenire culturală atlantă. Ridicată la propriu, pentru că sub Sarmisegetuza există nivele de civilizaţie mult mai vechi decât ale dacilor şi practic muntele a fost făcut bucăţi şi refăcut piatră cu piatră, pentru a include în măruntaiele sale incinte subterane şi nuclee de locuire, legate între ele, ce cuprind o suprafaţă de circa 200 Km pătraţi.

  Într-o zi toate acestea vor fi scoase la lumină, iar atenţia lumii actuale se va îndrepta asupra ţării noastre pentru aşi cunoaşte originile, spre disperarea celor ce luptă pentru ascunderea adevărului şi sclavizarea umanităţii.

 12. Ce poti sa pretinzi de la un dacoman ? Sa renunte la fantasme si sa puna mana pe carte? E mult prea greu pentru el. El e CREATIV, nu LOGIC! Chiar si cei sapte ani de acasa, pentru el sunt prea logici si prea banali …asa ca face abstractie de ei. Ii vorbesti cu „dumneavoastra”, el se trage de sireturi cu tine! Ii recomanzi lecturi de specialitate , el te numeste „terorist”! Povestea vorbei: „Pentru unii pedeapsa e o invatatura; pentru dacomani , invatatura e o PEDEAPSA” . Fiindca e foarte logic ca ” nu poti sa dai intelepciune la cel ce n-are unde-o pune!”Nu degeaba zicea Sofocle:” Cei intelepti dezleaga enigmele zeilor, dar pentru cei slabi de minte chiar si invataturile clare sunt zadarnice”. Ce clar si adevarat se exprima si latinii in sententa: VITA SINE CULTURA , QVASI IMAGO MORTIS EST!” Un singur lucru e evident : cu dacomanii nu poti sa discuti AD REM, la ei denotativul si conotativul se amesteca , logicul si afectivitatea nu se pot separa niciodata… pentru ca la ei simtirea si judecata nu s-au diferentiat inca in arii corticale distincte. Si atunci , sarmanii , vorba lui Otto Weininger, neputand fi niciodata intru totul logici, in loc de concepte gandesc in HENIDE.

 13. În căutare de ceva lucrări de specialitate (în materie de istorie), scrise sub numele Victor Grigor, am dat peste un anume terorist Viktor Grigor, dar lucrări sau cărţi sub acest nume, ioc. De aceea am scris cu „K” în loc de „c”. În ce priveşte numele acelei autoare e o greşeală simplă. Când te grăbeşti, citeşti vizual şi percepi doar imaginea cuvântului, iar când îl scrii, poţi greşi. Cum a făcut şi „eminenţa voastră” în textul de mai jos: „…nu sunt istoric sau lingvişti…”. Scrisul pe tastatură are inconveniente pentru cei (ca noi) care ne-am format deprinderile scriind cu creionul pe hârtie.

  Pe multe alte bloguri intri în polemică pe aceeaşi temă, a romanităţii generatoare de civilizaţie şi peste tot faci valuri de contraziceri. Şi poate chiar asta urmăreşti, fiind doar un provocator, cum sunt mulţi alţii. Ar trebui să-ţi intre în cap odată pentru totdeauna: în Dacia romanii nu au adus nici o civilizaţie şi influenţa lor a fost minoră. Ei au venit să fure şi să jefuiască, nu să civilizeze. Civilizaţia era aici, dar nu apreciau ei asta. Dovada de „înalta civilizaţie” a romanilor jefuitori e faptul că, din jaful făcut în Dacia, au chefuit (ca piraţii) şi s-au înecat în băutură şi petreceri timp de 6 luni toţi locuitorii Romei. Ce puteau face nişte hoţi? Că doar nu se aşezau să scrie versuri, ori să citească tăbliţele de aur furate din Sanctuarele dacilor, pe care era consemnată religia şi legile lor. Probabil că romanii se uitau la ele ca maimuţa la smartphone.

  Chestiunea cu „sursele academice” este cu dus-întors. Niciodată nişte academii nu vor aduce noutatea zilei în ştiinţă. Ele sunt alcătuite din oameni în vârstă, de altfel, profesori de mare notorietate (câştigată în tinereţe!). Dar „noutatea” şi „sclipirea” nu aparţin acestui cerc de oameni conservatori. Toate marile descoperiri au fost făcute de oameni tineri, cu vârste cuprinse între 20 şi 30 de ani. Se pare că 25 de ani este vârsta optimă a creatorilor. Chiar dacă unele certitudini le găsesc la vârsta senectuţii, acele idei au încolţit în mintea lor în tinereţe. E un mare merit că le-au urmat toată viaţa până la materializarea lor într-o concepţie nouă. O viaţă pentru o idee.
  Când depăşesc 50 de ani savanţii trec în „opoziţie”, adică devin conservatori şi apără cum pot creaţiile tinereţii lor , care sunt „asediate” de generaţiile de cercetători ce vin din urmă. Aşa că ADEVĂRUL nu-l găseşti nici în „sursele academice”. Nu se riscă ei în lansarea de ipoteze noi şi au o vârstă la care nu mai pot lupta pentru ele.

  Iar Istoria e subiectivă (într-o anume proporţie), fiind scrisă de învingătorii vremelnici ai prezentului şi chiar sub atenta îndrumare a societăţilor secrete, care tind să o falsifice sau ţin ascunse informaţiile care nu le convin, prin catacombe precum cele ale Vaticanului.
  De ce istoricii nu spun nimic despre scheletele de uriaşi descoperite peste tot în lume? De ce nu se ia în considerare posibilitatea existenţei unei civilizaţii (sau a mai multora) care ne-a(u) precedat? Pentru că asta nu convine „unora” care ne stresează cu aberanta idee că omul este un accident genetic şi a evoluat din maimuţă. Iar istoricii cad în penibil spunând că oameni din neolitic au construit piramide, deplasând blocuri de piatră de zeci de tone cu frânghii şi tăind piatra de granit cu dalta şi ciocanul, blocuri pe care le-a urcat şi la sute de metri înălţime cu nişte simple pârghii de lemn.
  Şi toate astea au legătură cu dacii, care sunt creatorii civilizaţiei europene, pentru că în sanctuarele lor sunt înscrise (cu precizie) aceleaşi numere sacre, regăsite şi în mixtura dimensională a Marii Piramide din Egipt. Ba au mai utilizat şi aceleaşi etaloane de măsură ca şi Arhitectul Piramidei. Asta este o susţinere a ideii că dacii şi constructorii Piramidei au avut ceva în comun, adică aceleaşi origini. Iar Marea Piramidă nu a fost ridicată de Egiptul epocii faraonice, ci este mult anterioară.

  Apoi chestiunea cu „resursele intelectuale” e relativă. Poţi avea super-resurse mentale, dar dacă nu eşti „setat” de sus să aduci ceva nou în lume nu vei aduce. Pentru că totul este predestinat şi nu încolţeşte nici o idee în mintea cuiva, care să nu fie înscrisă în programul divin al devenirii lumii.
  În definitiv civilizaţia noastră trebuie să se trezească la realitatea faptului că universul este o minune divină. O materie care are la bază o ESENŢĂ infinit de subtilă, imposibil de separată de neant, nu poate fi decât o altă formă de existenţă a neantului. Şi asta se ştie din negura istoriei, căci Thoth Atlantul spunea că „…ceea ce există e doar o altă formă a ceea ce nu există”, iar dacii priveau moartea ca pe o continuare a vieţii sub altă formă şi nu ca pe o întrerupere a vieţii.
  Deci lacunele civilizaţiei noastre sunt prea mari ca să tragem o concluzie istorică definitivă. Cele ce se vor descoperi în viitor vor demonstra că leagănul omenirii a fost în Carpaţi şi dacii sunt descendenţii direcţi ai ramurii adamice. Dacă nu cumva aceste dovezi există deja, dar sunt ţinute la secret de cei care se vor neapărat stăpâni planetari.
  Numai că istoria mai aduce şi surprize, pe care Creatorul ni le pune în scenă la un timp hotărât. Vorba lui Anton Dumitriu (vezi, un academic!) „Poporul român a fost şi este un popor «cum mente» – cu raţiune.
  Nu există nici o îndoială că acest pământ minunat (al Daciei hiperboreene n.n.) – această Terra Mirabilis – este o sursă de energii care se pot explicita într-o istorie neaşteptată” [din cartea „Eseuri”, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1986, pag. 680].

 14. Stimate domnule cu pseudonimul AEDELEN,
  Constat ca aveti probleme serioase cu memorarea numelor celor care nu utilizeaza pseudonime . Eu ma numesc Victor, nu Viktor iar istoricul lituanian se numeste Maria Gimbutas , nu Gimputas! Daca pe I.I.. Russu nu vreti sa-l cititi, atunci cititi-o macar pe Maria Gimbutas . Citarea trunchiata produce dezinformare , nu informare! Gimbutas spune clar ca Vechea Europa a fost creatia unor popoare pre-indoeuropene. Tracii au fost indoeuropeni si au participat din plin la lichidarea culturilor autohtone de origine neolitica.Expansiunea lor in Asia Mica s-a facut tocmai in detrimentul unor astfel de culturi , in timp ce etruscii sunt in mod clar ne-indoeuropeni iar limba vorbita de ei , asa cum s-a dovedit si v-am mai spus , nu este nici ea o limba indoeuropeana! Incapatinarea cu care sustineti aberatiile unor autori care nu sunt istoric sau lingvisti de profesie, ori ale unor istorici de sec. XVIII, precum si refuzul de a va informa din surse academice ,ma face sa cred ca nu aveti resurse intelectuale suficiente pentru a intelege ceva din domeniul pe care il abordati cu atata pasiune.

 15. Dragă Viktor,

  Fiecare e liber să creadă ce vrea, dacă are argumente care să-i sprijine credinţa. Dar cum poate argumenta cineva că etruscii nu erau traci, de vreme ce (exclusiv) în arealul de locuire al tracilor sunt scoase la lumină cele mei vechi vestigii de civilizaţie. De unde puteau veni etruscii, de pe Lună sau de pe Marte?
  După cum concluzionase Marija Gimputas (profesoară de arheologie la Universitatea California din Los Angeles, „acum 6-7.000 de ani, numai spaţiul Carpatic şi unele zone pericarpatice prezintă urme de locuire de către om. Restul Europei este o imensă pată albă” (Gabriel Ghe., „Studii de cultură şi civilizaţie românească”, Ed. Fundaţia Gândirea, Buc., 2001, pag. 29).

  Apoi, e imposibil ca asimilarea unei populaţii, cum este cea a etruscilor, de către romani, să nu influenţeze cu nimic cultura romană şi implicit limba vorbită de ei. Comportamentul şi unele afinităţi de ordin spiritual se transmit şi genetic, iar romanii poartă în gena lor „sămânţa” etruscă. De aceea au putut să evolueze, şi din nişte hoţi şi tâlhari s-a închegat o civilizaţie. Gena etruscă i-a ajutat, iar etruscii erau traci.

  Ridicarea în slăvi a strămoşilor romani este o pretenţie absurdă a occidentului de aşi etala superioritatea. În realitate occidentul este o societate bolnavă, fără Dumnezeu şi, în consecinţă, fără viitor. Când statisticile spun că peste 50 % dintre ei sunt dosnici, asta reflectă o societate căzută în sălbăticie. Şi unde poate duce acest gen de comportament, decât la degenerare şi dispariţie.
  Căci şi civilizaţiile trăiesc, înfloresc şi se sting, nu-i aşa?

 16. Dragă Viktor,

  Fiecare e liber să creadă ce vrea, dacă are argumente care să-i sprijine credinţa. Dar cum poate argumenta cineva că etruscii nu erau traci, de vreme ce (exclusiv) în arealul de locuire al tracilor sunt scoase la lumină cele mei vechi vestigii de civilizaţie. De unde puteau veni etruscii, de pe Lună sau de pe Marte?
  După cum concluzionase Marija Gimputas (profesoară de arheologie la Universitatea California din Los Angeles, „acum 6-7.000 de ani, numai spaţiul Carpatic şi unele zone pericarpatice prezintă urme de locuire de către om. Restul Europei este o imensă pată albă” (Gabriel Ghe., „Studii de cultură şi civilizaţie românească”, Ed. Fundaţia Gândirea, Buc., 2001, pag. 29).

  Apoi, e imposibil ca asimilarea unei populaţii, cum este cea a etruscilor, de către romani, să nu influenţeze cu nimic cultura romană şi implicit limba vorbită de ei. Comportamentul şi unele afinităţi de ordin spiritual se transmit şi genetic, iar romanii poartă în gena lor „sămânţa” etruscă. De aceea au putut să evolueze, şi din nişte hoţi şi tâlhari s-a închegat o civilizaţie. Gena etruscă i-a ajutat, iar etruscii erau traci.

  Ridicarea în slăvi a strămoşilor romani este o pretenţie absurdă a occidentului de aşi etala superioritatea. În realitate occidentul este o societate bolnavă, fără Dumnezeu şi fără viitor. Când statisticile spun că peste 50 % dintre ei sunt dosnici, asta arată că sunt o societate căzută în sălbăticie. Şi unde poate duce acest gen de comportament, decât la degenerare şi dispariţie.
  Căci şi civilizaţiile se sting, nu-i aşa?

 17. Draga AELEDEN, emotiile si (re)sentimentele nu tin loc de argumente. Cum poate fi etrusca o limba traca din moment ce ea nu este nici macar o limba indo-europeana? Fanteziile unor istorici di sec XVIII sau XIX , fara cunostinte lingvistice serioase , nu pot fi utilizate ca argumente. Limba etrusca n-are nici o legatura cu traca- pe care toti lingvistii cu scoala o incadreaza in grupul SATEM al limbilor indo-europene. Va recomand cu caldura sa studiati lucrarile lui I.I. Russu: LIMBA TRACO -DACILOR si ILLIRII. Incercati sa ni mai cititi maculatura dacopata! Patriotismul si prostia nu fac de loc casa buna.

 18. Fiti onesti si puneti raspunsul meu la provocarea lui grigor. Sau v-am atins unde va doare, cand am amintit de inregimentare in serviciul unor forte antiromanesti?

 19. Ca să vezi domle, romanii au scris I, II, III şi au plecat la furat de femei. Şi, pentru că le erau vecini, au furat femeile etruscilor, pe care le-a învăţat scrierea romană. Ei, care erau criminali, hoţi şi fugari certaţi cu legea, au inventat totul şi n-au luat de la etrusci decât femei. Doar atât le lipsea, în rest aveau de toate. Şi cultură înaltă pe deasupra.
  Numai că acele femei au educat pe viitorii pui de romei şi nu putea să-i înveţe decât limba lor maternă şi să le transmită cultura etruscă. Şi culmea, au rezultat nişte romani a căror limbă avea adiacenţe cu limba tracilor. Nu rezultă de aici că etruscii au avut ceva comun cu tracii? Şi există şi alte temeiuri să credem acest lucru, dovedit logic de pasionaţi:

  https://dacologica.wordpress.com/studii-si-cercetari/maria-ciornei-„etruscii-dovada-a-continuitatii-prezentei-pelasgilor-din-carpati-in-istorie“/

  https://dacologica.wordpress.com/atitudini-si-optiuni/ion-coja-„pythagora-a-invatat-filosofia-de-la-zamolxis“/

  https://dacologica.wordpress.com/scriitori-contemporani-despre-stravechime/ioan-miclau-„etruscii“/

  Şi toate astea le şti, cu siguranţă, dar eşti mânat de rea-credinţă, dintr-un motiv… oarecare!
  Este nefiresc pentru un român, cu strămoşi daci, să-şi idolatrizeze duşmanii romani.
  Şi au apărut mulţi „contradaci” pe internet, de nu mai şti cine scrie din proprie convingere şi care dintre ei sunt agenţi (de)formatori de opinie, înregimentaţi în servicii secrete anti-româneşti.

 20. Prostiile pe care le debitati pot fi atat de simplu de combatut prin simpla lecturare a unei liste de cuvinte etrusce. Sa luam doar numeralul etrusc:THU,ZAL, CI,HUTH,MACH, SA, SEMPH,CEZP,NURPH,SAR,THUSAR,ZA LSAR, CISAR,HUTHSAR,MACHSAR, SASAR, CIEM ZATHRUM etc. Cred ca e clar pentru orice latinoman ca limba daca este inrudita cu limba etrusca: intre SAPTESPREZECE si CIEM ZATHRUM nu sunt decat nesemnificative diferente fonetice! Concluzia? Cat ai zice THU, ZAL, CI, etrusci-s una cu dacii!

 21. Vrei spui că Istoria e o ştiinţă riguroasă ca matematica sau fizica? Te crezi „matematician în istorie”? Te înşeli. Istoria se scrie după cum bate vântul, iar azi este dictată de la Bruxelles, iar ăstora nu le pică bine să nu fie ei (prin strămoşii lor romani) buricul pământului.

  Dacă tu crezi în nişte adiacenţe ale unor cuvinte şi în umbra lăsată de ele prin diferite limbi, nu înseamnă că acesta este adevărul. Poate fi doar o credinţă personală, născută din prea multă admiraţie faţă de romani (romanopatie sau contradacism?).

  În realitate civilizaţia actuală a izvorât din Carpaţi, inclusiv cea romană, care a fost în mare măsură influenţată de etrusci, o ramură a tracilor ca şi dacii.

  (Robert Ellis: „Toti tracii, incluzându-i pe etrusci, daci şi frigieni, vorbesc aceeaşi limbă”)

 22. Amatorismul dvs. este induiosator. Nu m-ar mira daca ati sustine ca numele raului Marra din Serengeti (SEREN -GETI , adica getii cei senini) este dovada originii daco-getice a triburilor Masai(, adica a masa-getilor) , ori ca Dacca, capitala Bangladesului, este intemeiata de daci! In fond, trecerea spectaculoasa, dar si periculoasa, a antilopelor GNU prin albia umflata a Marrei africane ar putea fi interpretata ca o replica a ritualului cunoscut ca TANJAUA de pe Mara. Infantilismul nu este insa o metoda stiintifica.

 23. Tibru este şi numele unui sătuc din Transilvania, chiar mai vechi decât Roma, deoarece aici s-au descoperit piese ceramice preistorice. De unde s-or fi inspirat romanii când au dat numele Tibru fluviului ce străbate Roma?

  Oricum, numele fluviului nu-l puteau da cei din Ostia (unde Tibrul se varsă în mare, cei de aici numindu-l Volturnus), ci cei ce locuiesc aproape de izvoare, adică etruscii. Şi surpriză: cercetări recente arată, tot mai clar, că etruscii erau Traci.

  Aşadar nu este nevoie să aducem tot fluviul Tibru la Bucureşti. Este de ajuns că numele lui este de aici, din Dacia.

  Dar totuşi ceva trebuie să aducem de la Roma şi anume aurul, argintul şi toate comorile furate din Dacia. Şi e posibil ca acest vis dac să devină realitate într-o zi, dacă ne va da Dumnezeu conducătorul potrivit (atât de aşteptat!) şi despre care Vanga Dimitrovna ne-a informat că ar cam fi timpul să urce pe scena lumii.

  Numai bine!

 24. N-ar strica sa aducem si Tibrul , ca sa-l punem sa curga in albia Dambovitei geto-dace, iar la Glina cea strabuna am putea muta Ostia !

 25. Se vede treaba că războiul romanilor cu dacii nu s-a încheiat de 2.000 de ani. Ca să se asigure de victoria mult râvnită, se încearcă reînvierea Imperiului Roman (U.E.). Mai trebuie să fie pusă cioara de pe stindardul lui Traian („urâciunea pustiirii”) pe drapelul NATO şi Imperiul e gata de luptă.

  Şi pentru a ne arăta nouă, dacilor, că mai e un pas până la victoria lor finală, l-au şi adus pe Trăienel în atenţie, aşezându-i sfidătoarea statuie în … „cocoşelul” gol, pe treptele Muzeului Naţional de Istorie. Adică, vezi Doamne, pe Trăienică îl doare în penis de Dacia. Subiacent, prin goliciunea lui Traian, manipulatorii de serviciu ai Imperiului otrăvesc spaţiul sacru al României, dar şi sufletele celor care sunt nevoiţi să vadă o aşa privelişte dezgustătoare în fiecare zi.

  Lupta dintre romanitate şi traco-geto-daci a urcat la un nivel superior numindu-se azi lupta dintre vest (întuneric) şi est (lumină) sau între păgâni şi lumea creştină. Această luptă se va încheia atunci când toate stindardele care poartă cioara romană pe ele vor fi arse, iar Vaticanul (cu toate bibliotecile sale secrete) va fi mutat la Bucureşti. Şi atunci vom afla Adevărul.

  Tu, care tot mă omori cu romanizarea dacilor (în cadrul cohortelor romane!) te vei ascunde (de frică) sub fusta (tot mai scurtă) a „mămucii tale Roma”. Dar te vom găsi şi te vom „daciza”, învinsu-le!
  Şi te vom pune să repeţi indefinit (în limba chineză) că „Dacia nu a fost supusă niciodată şi după anii 300 (şi ceva) Imperiul roman intrase în posesia dacilor, fiind condus de împăraţi daci”.

 26. Este mai mult decat evident ca sunt interese majore ca nu cumva actualul teritoriu al Romaniei sa-si recapete inapoi numele „furat” de asa-zisa „scoala ardeleana”- iezuita (nu pot ca sa scriu cu majuscule, vorba ceea…), cel de Dacia. Totusi ma intreb, de ce-i spune ardeleana si nu Transilvaneana, macar mai abureau, dar este evident ca atunci nu aveau astfel de greturi, important era sa faca pe voia stapanilor. Sigur ungurilor nu le convenea aceasta denumire, nu era a lor, cu toate ca atunci cand romanii au denumit Transilvania aceasta parte a Daciei acestia mulgeau iepele undeva prin stepele Asiei si tot de aceea nu le-a convenit nici numele de Dacia si l-au preferat pe cel de Romania. Pe hartie medievale vechi nu exista numele de Romania. Rog pe cei care mai sustineti romanizarea faceti-o mai cu perdea, nu de alta, dar prea mirositi a scoala ardeleana.

 27. Se vede treaba că războiul romanilor cu dacii nu s-a încheiat de 2.000 de ani. Ca să se asigure de victoria mult râvnită, se încearcă reînvierea Imperiului Roman (U.E.). Mai trebuie să fie pusă cioara de pe stindardul lui Traian („urâciunea pustiirii”) pe drapelul NATO şi Imperiul e gata de luptă.

  Şi pentru a ne arăta nouă, dacilor, că mai e un pas până la victoria lor finală, l-au şi adus pe Trăienel în atenţie, aşezându-i sfidătoarea statuie în … „cocoşelul” gol, pe treptele Muzeului Naţional de Istorie. Adică, vezi Doamne, pe Trăienică îl doare în penis de Dacia, sau se induce ideea că „şefu-i şef şi-n …pielea goală”.

  Lupta dintre romanitate şi traco-geto-daci a urcat la un nivel superior numindu-se azi lupta dintre vest (întuneric) şi est (lumină) sau între păgâni şi lumea creştină. Această luptă se va încheia atunci când toate stindardele care poartă cioara romană pe ele vor fi arse, iar Vaticanul (cu toate bibliotecile sale secrete) va fi mutat la Bucureşti. Şi atunci vom afla Adevărul.

  Tu, care tot mă omori cu romanizarea dacilor (în cadrul cohortelor romane) te vei ascunde (de frică) sub fusta (tot mai scurtă) a „mămucii tale Roma”. Dar te vom găsi şi te vom „daciza”, învinsu-le!

 28. @AELEDEN-NEDELEA:
  Cât de analfabet în istorie să fii să nu știi că în evul mediu RÂMLEAN însemna ROMAN și RÂM însemna ROMA?
  Să-l alfabetizăm pe SECTANTUL ”dacizat” de Moscova.

  Grigore Ureche(1590 – 1647) în Letopiseţul Ţării Moldovei :

  „Într-acei ficiori de domnu ce-au nemerit locul acesta, fost-au și Dragoș vodă,ficiorul lui Bogdan vodă, CARELE ERA DEN DOMNII RÂMULUI, carele venisă de la Maramureș, carele să veade mai de cinste și mai de folos decăt toți, pre carele cu toții l-au pus domnu mai mare.”

  “ROMÂNII câţi se află lăcuitori la Ţara Ungurească şi la Ardeal şi la Maramoroşu de la un loc sântu cu moldovenii şi
  TOŢI DE LA RÂM SE TRAG”

  MIRON COSTIN(30 martie 1633- 1691)
  cronicar ROMÂN din Ţara ROMÂNEASCĂ a Moldovei:

  ”RUMÂN este un nume schimbat în cugetarea anilor DE LA ROMAN…»

  “Moldovénii nainte de Dragos vodă să chema vlahi sau RUMÂNI DE LA RÂM”

  “Stihuri de descălecatul țărâi
  Neamul Țărâi Moldovei de unde să trăgănează?
  Din ŢĂRÂLE RÂMULUI, tot omul să creadză.
  TRAIAN întâiŭ,ÎMPĂRATUL, supuindŭ pre dahi
  Dragoș apoi în moldoveni premenindŭ pre vlahi
  MARTOR ESTE TROIANUL, șanțul în țara noastră
  Și Turnul Săverinului, munteni, în țara voastră.

  1 Dahii și dachii tot unii sint (n.a.).
  2 Moldovénii nainte de Dragoș-vodă să chema vlahi sau
  RUMÂNI DE LA RÂM (n.a.).
  3 Turnul Săverinul este în Țara Muntenească, unde au fost și pod de piatră peste Dunăre,
  de TRAIAN-ÎMPĂRATUL făcut atunce când au descălecat aceste 2 țări CU RÂMLENII(n.a.).
  Și aceste încă dzicŭ că MOLDOVENII SINT DEN RÂMLENI.”

  „Aşa şi neamul acesta, de carele scriem, al ţărilor acestora, numele vechiu şi mai direptu,

  IEASTE RUMÂN, ADICĂ RÂMLEAN, DE LA ROMA”.

  Mă întreb, sectantul ”AELEDEN”,”dacizat” de Moscova, cum o fi trecut de clasa a-VIII-a ?
  Sau de clasa a-III-a primară?
  Să repetăm pentru el ce au scris cronicarii români ACUM SUTE DE ANI:

  IEASTE RUMÂN, ADICĂ RÂMLEAN, DE LA ROMA”.
  IEASTE RUMÂN, ADICĂ RÂMLEAN, DE LA ROMA”.
  IEASTE RUMÂN, ADICĂ RÂMLEAN, DE LA ROMA”.

 29. @AELEDEN-NEDELEA-sectant ”dacizat”(a se citi RUSIFICAT)de Moscova:

  ROMANIZAREA dacilor pe înțelesul analfabeților în istorie

  LEGIONARII DACI din Cohorta I AELIA DACORUM
  Încă o dovadă ARHEOLOGICĂ a ROMANIZĂRII DACILOR

  Şi anume DOVADA CĂ DACII LUPTAU PENTRU ÎMPĂRAŢII ROMANI SUB COMANDĂ ROMANĂ.
  Şi mai erau şi recompensaţi de ÎMPĂRAŢII ROMANI pentru asta:

  DACII AU FOST RECOMPENSAŢI cu titlul de “AELIA” datorită serviciilor aduse imperiului ROMAN luptând pentru a apăra ZIDUL LUI HADRIAN care şi azi desparte Anglia de Scoţia!

  “Însuşi titlul “Aelia” era o mare onoare, căci deriva din NUMELE ÎNTREG al împaratului Hadrian, denumire care putea fi câştigată numai datorită unui serviciu militar sau cultural ieşit din comun.”
  -Robin Birley mare arheolog englez

  PROCESUL DE ROMANIZARE A DACILOR este demonstrat şi de dovezile arheologice în care ÎNGEMĂNAREA numelor dacice şi romane este evidentă:

  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 205-208 e.n.)
  La 100 de ani după CUCERIREA DACIEI de către Traian.

  IMP(ERATORIBVS) CAES(ARIBUS) L(VCIO)
  SEPT(IMIO) SEVERO PIO
  PERT(INACI) ET M(ARCO) AUR(ELIO) A[NT]O-
  NINO AUG(USTIS) ⟦ET P(UBLIO) SEP(TIMIO)
  GETAE NOB(ILISSIMO) CAES(ARI)⟧ HOR-
  REUM FECER(UNT) COH(ORTES) I AEL(IA)
  DAC(ORUM) ET I T(H)RACUM C(IVIUM) R(OMANORUM) SUB
  ALFENO SENECIONE CO(N)S(ULARI)
  PER AUREL(IUM) IULIANUM TR(IBUNUM)

  “Pentru împăraţii, Caesar Lucius Septimius Severus Pius Pertinax şi Marcus Aurelius Antoninus Augustus şi Publius Septimius Geta, nobilul Cezar.
  ACEST GRÂNAR A FOST CONSTRUIT DE
  Cohorta I AELIA DACORUM
  şi de către Cohorta I TRACUM,
  CETĂŢENI AI ROMEI,
  sub Alfenus Senecio, consular prin tribunul Aurelius Iulianus.”

  I-auzi!
  DACII CONSTRUIAU GRÂNARE PENTRU ROMANI.
  S-ar zice că SE ÎNŢELEGEAU FOARTE BINE.
  Şi mai erau şi CETĂŢENI AI ROMEI !
  DACII erau atât de MÂNDRI CĂ SUNT CETĂŢENI AI ROMEI încât SĂPAU ÎN PIATRĂ pentru eternitate,SĂ SE ŞTIE.

  Dar asta NU VOM VEDEA NICIODATĂ în “documentarele” Sectei ”dacizatorilor” DE MOSCOVA. Analfabeții în istorie VĂD DOAR LUPTE CRÂNCENE între DACI şi ROMANI.
  Moscova ştie de ce…”Alio”,slugoi ”dacizați” de Rusia,băgați la bostane:

  DACII SE MÂNDREAU CĂ SUNT “CIVIUM ROMANORUM” adică
  DACII SE MÂNDREAU CĂ SUNT CETĂŢENI ROMANI.

  http://romaninscriptionsofbritain.org/images/RIB001909.png

  INSCRIPȚIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD,BANNA,ANGLIA)
  SIGNIS
  ET N(UMINI) AV[G(USTI) COH(ORS) I]
  AEL(IA) [DACORVM]

  “Pentru MODELUL şi DIVINUL SPIRIT al Împăratului, Cohorta I AELIA DACORUM.”

  Ia te uită,ÎMPĂRATUL ROMAN era “MODEL” pentru DACI şi spiritul său era “DIVIN” pentru aceeaşi străbuni ai noştri DACI.
  Ce-o zice Sectanții ”dacizați” DE MOSCOVA?
  ADEVĂRUL DOVEDIT de probele arheologice NU prea corespunde cu MINCIUNILE LOR NERUŞINATE,nu???

  http://romaninscriptionsofbritain.org/images/RIB001904.png

  http://romaninscriptionsofbritain.org/images/RIB001904LS.png

  INSCRIPȚIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD,BANNA,ANGLIA)
  I(ovi) O(ptimo) M(aximo)
  coh(ors) I Dac(orum) […]
  […]
  [.]at[.]e[..]t(…) centur(io)
  ḷeg̣(ionis) II [Aug(ustae)]
  [v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)]

  “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta Prima AELIA DACORUM[…]CENTURION al Legiunii A DOUA Augusta,DE BUNĂVOIE și așa cum se cuvine și-a îndeplinit JURĂMÂNTUL.”

  http://romaninscriptionsofbritain.org/images/RIB000991.png

  INSCRIPȚIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD,BANNA,ANGLIA)

  I(ovi) O(ptimo) [M(aximo)]
  [coh(ors) I] [Ael(ia)]
  Dac(orum) cu[i pr-]
  aeest [.]
  Funisul[an-]
  us Vetto[ni-]
  anus t[ri-]
  b(unus) ṿ(otum) [s(olvit)] l(ibens) m(erito)

  “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta Prima AELIA DACORUM,sub comanda lui FUNISULANUS VETTONIANUS, TRIBUN,de bunăvoie și după merit și-a îndeplinit jurământul.”

  http://romaninscriptionsofbritain.org/images/RIB001879.png

  http://romaninscriptionsofbritain.org/images/RIB001879LS.png

  INSCRIPȚIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD,BANNA,ANGLIA,297A.D.)

  Dedicată de Cohortă Împăraților Dioclețian și MAXIMIAN dar și CEZARILOR Constantius și Maximianus

  [D(ominis)] n(ostris) Dioc[letiano] et
  M[axim]iano Invictis Aug(ustis) et
  Constantio et Maximiano
  n(obilissimis) C(aesaribus) sub v(iro) p(erfectissimo) Aur(elio) Arpagio pr(aeside)
  praetor(ium) quod erat humo copert(um)
  et in labe(m) conl(apsum) et princ(ipia) et bal(neum) rest(ituit)
  curant(e) Fl(avio) Martino cent(urione) p(rae)p(osito) c(ohors) […]

  ”For our Lords Diocletian and Maximian, Invincible, both Augusti, and for Constantius and Maximianus, most noble Caesars, under His Perfection Aurelius Arpagius, the governor, the … Cohort restored the commandant’s house, which had been covered with earth and had fallen into ruin, and the Headquarters Building and the bath-house, under the charge of Flavius Martinus, centurion in command.”

  http://romaninscriptionsofbritain.org/images/RIB001912.png

  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA)

  D(IS) M(ANIBVS)
  DECIBA(LVS) VIX(IT)
  DIEB(VS) ET BLAE(SVS) VIX-
  S(I)T A(NNIS) X ET VS FRA(TER)

  “Spiritelor celui plecat[…] (și)DECIBALUS […] care a trait […] zile şi BLAESUS[…] care a trăit 10 ani, şi […] fratele lor(a ridicat aceasta) […].”

  http://romaninscriptionsofbritain.org/images/RIB001920.png

  http://romaninscriptionsofbritain.org/images/RIB001920LS.png

  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA)

  […]SPA SEPTIMO VI(XI)T ANN(OS)
  XXXX MIL(ITAVIT) XVIII COH(ORTE) I AE-
  LIA DACORVM
  H(ERES) F(ACIENDVM) C(VRAVIT)

  “[Umbrelor celui plecat Hos]pes Septimus, care a trăit 40 de ani şi a servit 18 în Cohorta I AELIA DACORUM. Aici se află.”

  Iată şi lespedea de mormânt a unui străbun dac ROMANIZAT,numit HOSPES SEPTIMUS.
  După Secta ”dacizatorilor” de Moscova,sigur SEPTIMUS NU E NUME ROMAN…

  INSCRIPȚIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD,BANNA,ANGLIA)

  DECI
  SAX(AE)
  COH(ORTIS) I DAC(ORVM)
  “Centuria lui Decius Sax[us], din Cohorta I DACORUM.”

  http://romaninscriptionsofbritain.org/images/RIB001918.png

  INSCRIPȚIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD,BANNA,ANGLIA)

  […]
  to […]
  coh(ors) I […]
  qu[i]b(us) pra[e-]
  est Amm(onius)
  Victorin(us)
  trib(unus)

  ”… the First Cohort … under the command of Ammonius Victorinus, the tribune.”

  http://romaninscriptionsofbritain.org/images/RIB001906.png

  INSCRIPȚIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD,BANNA,ANGLIA)

  Deo sancto
  Silvano ve-
  natores
  Banniess(es)

  ”Sfântului Zeu Silvanus VÂNĂTORII DIN BANNA(au ridicat aceasta).”

  http://romaninscriptionsofbritain.org/images/RIB001905.png

  http://romaninscriptionsofbritain.org/images/RIB001905LS.png

  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD,BANNA,ANGLIA)
  DEO MA-
  RT(I) C(O)H-
  ORTIS
  PRI(MAE) [A]E-
  L(IAE) DAC(ORUM) V
  P V
  CVI TRI[B(UNUS)]

  ”To the god Mars of the First Aelian Cohort of Dacians, … tribune, … .”

  “Zeului Marte, Cohorta I AELIA DACORUM au pus această ofrandă votivă cu tribunul lor.”

  I-auzi.STRĂBUNII NOŞTRI DACI se rugau zeului Marte,împreună cu TRIBUNUL LOR.
  Exemplu de manual de ROMANIZARE .

  http://romaninscriptionsofbritain.org/images/RIB001898.png

  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA
  (BIRDOSWALD,BANNA,ANGLIA,235-238 A.D.)

  I(OVI) O(PTIMO) M(AXIMO) [D(OLICHENO)]
  COH(IRS) I A[EL(IA) DAC(ORVM)]
  C(UI) P(RAEEST) FLAVI[US MA-]
  XIMIA[NVS]
  TRIB(VNCS) EX [EVOC(ATO) C(OHORTIS)]
  I PR(AETORIAE) MA[XIMIN(IANAE)]

  “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare din Doliche, Cohorta I AELIA DACORUM comandată de tribunul Flavius Maximianus, la retragerea din serviciu la cererea invincibilului Maximianus.”

  http://romaninscriptionsofbritain.org/images/RIB001896.png

  http://romaninscriptionsofbritain.org/images/RIB001896LS.png

  INSCRIPŢIE PE UN ALTAR CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD,BANNA,ANGLIA)

  I(ovi) O(ptimo) M(aximo)
  co[h(ors)] I A[el(ia)]
  [Dac(orum) …]
  […]
  M […]
  NV […] Λ
  […] S
  […]rin(…)
  b(ene)f(iciar-) v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)

  ”To Jupiter, Best and Greatest, the First Aelian Cohort of Dacians … willingly and deservedly fulfilled its vow, with […]rinus, beneficiarius, in charge of the work.”

  http://romaninscriptionsofbritain.org/images/RIB001894.png

  http://romaninscriptionsofbritain.org/images/RIB001894LS.png

  INSCRIPŢIE CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD,BANNA,ANGLIA)

  coh(ortis) I
  Dacor(um)
  Ael(i) Dida(e)

  ”Din Cohorta Prima DACORUM,CENTURIA lui AELIUS DIDA(a construit aceasta)”

  http://romaninscriptionsofbritain.org/images/RIB001365.png

  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 276-282 e.n.)

  I(OVI) O(PTIMO) M(AXIMO)
  COH(ORS) I AEL(IA)
  DACORVM
  PROBIANA
  C(VI) P(RAEEST) AVR(ELIVS)
  VERINVS
  TRIB(VNVS)

  “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, proprietatea lui Probus, comandată de tribunul Aurelius Verinus.”

  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 212-217 e.n. sau 218-222 e.n.)

  I O M COH I AELIA DAC ANTO

  “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, proprietatea lui Antoninus.”

  INSCRIPŢIE PE UN ALTAR CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD,BANNA,ANGLIA,238-244 A.D.)

  I(OVI) O(PTIMO) [M(AXIMO)]
  COH(ORS) I AEL(IA)
  DAC(ORUM) GORDI-
  ANA C(UI) P(RAE)EST
  […]
  “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, proprietatea lui Gordian, comandată de […].”

  http://romaninscriptionsofbritain.org/images/RIB001893.png

  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD,BANNA,ANGLIA)

  I(ovi) O(ptimo) M(aximo)
  coh(ors) I Aeli[a]
  Dac(orum) Anto(niniana)
  […]

  ”To Jupiter, Best and Greatest, the First Aelian Cohort of Dacians, styled Antoniniana, (set this up)…”

  http://romaninscriptionsofbritain.org/images/RIB001892.png

  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD,BANNA,ANGLIA)

  I(ovi) O(ptimo) M(aximo)
  coh(ors) I Aelia
  Dac[or(um)] c(ui) p(raeest)
  […]

  ”To Jupiter, Best and Greatest, the First Aelian Cohort of Dacians (set this up) under the command…”

  http://romaninscriptionsofbritain.org/images/RIB001891.png

  http://romaninscriptionsofbritain.org/images/RIB001891LS.png

  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD,BANNA,ANGLIA)

  I(ovi) O(ptimo) M(aximo)
  co(hors) I Aelia
  Dacorum
  cui pr(a)eest
  […]

  ”To Jupiter, Best and Greatest, the First Aelian Cohort of Dacians (set this up) under the command…”

  http://romaninscriptionsofbritain.org/images/RIB001890.png

  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD,BANNA,ANGLIA)
  I(ovi) O(ptimo) M(aximo)
  coh(ors) I Ae(lia)
  Dac(orum) cui
  [p]raees[t]
  […]

  ”To Jupiter, Best and Greatest, the First Aelian Cohort of Dacians (set this up) under the command of … .”

  http://romaninscriptionsofbritain.org/images/RIB001889.png

  http://romaninscriptionsofbritain.org/images/RIB001889LS.png

  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD,BANNA,ANGLIA)

  [I(ovi)] O(ptimo) M(aximo)
  [coh(ors) I] [A]el(ia) Dac(orum)
  [cui pr]aeest
  […]us Con-
  [… t]rib(unus)

  ”To Jupiter, Best and Greatest, the First Aelian Cohort of Dacians (set this up) under the command of …us Con…, the tribune.”

  http://romaninscriptionsofbritain.org/images/RIB001888.png

  http://romaninscriptionsofbritain.org/images/RIB001888LS.png

  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD,BANNA,ANGLIA)

  I(ovi) O(ptimo) M(aximo)
  coh(ors) I Ael(ia)
  Dac(orum) c(ui) p(raeest)
  Stat(ius) Lon-
  ginus trib(unus)

  ”To Jupiter, Best and Greatest, the First Aelian Cohort of Dacians (set this up) under the command of Statius Longinus, the tribune.”

  http://romaninscriptionsofbritain.org/images/RIB001887.png

  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 259-268 e.n.)

  I(OVI) O(PTIMO) M(AXIMO)
  COH(ORS) I Ael(IA)
  DACORU[M]
  POSTUM[I-]
  ANA C(UI) P(RAEEST)
  PROB(IUS) AV-
  GENDUS
  TRIB(UNUS)

  “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, proprietatea lui Postumus,(a ridicat aceasta) comandată de tribunul Prob[ius?] Augendus.”

  http://romaninscriptionsofbritain.org/images/RIB001886.png

  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 271-274 e.n.)

  DEO
  CO[C]I[DIO]
  I(OVI) O(PTIMO) M(AXIMO)
  COH(ORS) I AEL(IA) D[A]C(ORUM)
  TETRICIANORU –
  M C(UI) P(RAEEST) POMP[ON-]
  [I]VS D[ESIDE-]
  RAT[US …]
  T[RIB(UNUS) …]

  “Zeului Cocidius [și] lui Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, proprietatea lui Tetricius,(a ridicat aceasta)sub comanda lui Pomponius Desideratus, tribunul […].”

  http://romaninscriptionsofbritain.org/images/RIB001885.png

  http://romaninscriptionsofbritain.org/images/RIB001885LS.png

  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BANNA,ANGLIA)

  [I(ovi) O(ptimo) M(aximo)]
  [coh(ors) I] Ael(ia) [Daco-]
  [rum] c(ui) p(raeest) Do[mit-]
  [ius H]onor[atus]
  tri[b(unus)]

  ”To Jupiter, Best and Greatest, the First Aelian Cohort of Dacians, under the command of Domitius Honoratus, tribune, (set this up)”

  http://romaninscriptionsofbritain.org/images/RIB001884add.png

  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BANNA,ANGLIA,259-268 A.D.)

  I(OVI) O(PTIMO) M(AXIMO)
  COH(ORS) I AEL(IA) DAC(ORUM)
  POSTUMI[ANA]
  C(UI) P(RAEEST) MARC(IUS)
  GALLICUS
  TRIB(UNUS)

  “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, zisă și a lui Postumus, comandată de tribunul Marcus Gallicus.”

  http://romaninscriptionsofbritain.org/images/RIB001883.png

  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BANNA,ANGLIA)

  I(OVI) O(PTIMO) M(AXIMO)
  et N(umini) Aug(usti)
  coh(ors) I Ael(ia)
  Dac(orum) c(ui) p(raeest) M(arcius)
  Gallicus
  trib(unus)

  ”To Jupiter, Best and Greatest, and to the Divinity of the Emperor the First Aelian Cohort of Dacians, under the command of Marcius Gallicus, tribune, (set this up).”

  http://romaninscriptionsofbritain.org/images/RIB001882.png

  http://romaninscriptionsofbritain.org/images/RIB001882LS.png

  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD,BANNA,ANGLIA)

  I(ovi) O(ptimo) M(aximo)
  c(o)ho(rs) I A[el(ia)]
  Dac(orum) cui p[rae-]
  est Iuliu[s]
  Saturnin[us]
  tribun[us]

  ”To Jupiter, Best and Greatest, the First Aelian Cohort of Dacians (set this up) under the command of Julius Saturninus, the tribune.”

  http://romaninscriptionsofbritain.org/images/RIB001881.png

  http://romaninscriptionsofbritain.org/images/RIB001881LS.png

  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD,BANNA,ANGLIA)

  I(OVI) O(PTIMO) M(MAXIMO)
  COH(ORS) I AEL(IA) DA-
  COR(UM) C(UIUS) C(URAM) A(GIT) IVL(IVS) MARCELLI-
  NVS LEG(IONIS) II AVG(VSTAE)

  “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Cel Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, sub supravegherea lui Aulus Iulius Marcellinus, centurion al Legiunii II Augusta.”

  http://romaninscriptionsofbritain.org/images/RIB001880.png

  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD,BANNA,ANGLIA)

  I(ovi) O(ptimo) [M(aximo)]
  [coh(ors) I] [Ael(ia)]
  Dac(orum) cu[i pr-]
  aeest [.]
  Funisul[an-]
  us Vetto[ni-]
  anus t[ri-]
  b(unus) ṿ(otum) [s(olvit)] l(ibens) m(erito)

  ”To Jupiter, Best and Greatest, the First Aelian Cohort of Dacians, under the command of [.] Funisulanus Vettonianus, tribune, willingly and deservedly fulfilled its vow.”

  http://romaninscriptionsofbritain.org/images/RIB001879.png

  http://romaninscriptionsofbritain.org/images/RIB001879LS.png

  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD,BANNA,ANGLIA)

  [I(ovi)] O(ptimo) M(aximo)
  [coh(ors) I] [A]el(ia) Da-
  [corum] c(ui) p(raeest) F[l(avius)]
  […]

  ”To Jupiter, Best and Greatest, the First Aelian Cohort of Dacians under the command of Flavius …”

  http://romaninscriptionsofbritain.org/images/RIB001878.png

  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD,BANNA,ANGLIA)

  I(ovi) O(ptimo) M(aximo)
  [c]oh(ors) I Ael(ia) Da[c(orum)]
  c(uius) c(uram) agit A-
  urel(ius) Sa[t]urn[inus …]

  ” Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, [a înălțat aceasta] SUB COMANDA LUI AURELIUS SATURNINUS … .”

  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD,BANNA,ANGLIA, 237 e.n.)

  I(OVI) O(PTIMO) M(AXIMO)
  [CO]H(ORS) I AEL(IA) DAC[ORVM] C(UI) P(RAE)EST
  [A]VRELIVS FA(V)S-
  [T]VS TRIB(VNVS)
  PERPETVO
  CO(N)S(VLE)

  “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM comandată de tribunul Aurelius Fastus, când Perpetuus era consul.”

  http://romaninscriptionsofbritain.org/images/RIB001875.png

  http://romaninscriptionsofbritain.org/images/RIB001875LS.png

  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD,BANNA,ANGLIA)

  I O M
  CO[H] I AEL
  DACORVM
  QVB PREEST
  AMMONIVS
  VICTORINVS
  TRIB

  “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, comandată de tribunul Ammonius Victorinus”

  http://romaninscriptionsofbritain.org/images/RIB001874.png

  http://romaninscriptionsofbritain.org/images/RIB001874LS.png

  INSCRIPTIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD,BANNA,ANGLIA)

  DEO COCIDIO
  COH(ORS) I AELIA
  [DACORUM C(UI) P(RAEEST)]
  [TERE]NTIUS VALERIANUS
  [TRIB(UNUS) V(OTUM) S(OLVIT) L(IBENS) M(ERITO)]

  “Pentru zeul Cocidius, Cohorta I AELIA DACORUM, comandaţi de către tribunul Terentius Valerianus, cu hotărâre şi AŞA CUM SE CUVINE ŞI-AU ÎNDEPLINIT JURÂMĂNTUL.”

  Ia te uită,DACII FĂCEAU JURĂMINTE ROMANILOR.
  Şi asta nu e cumva …ROMANIZARE?

  http://romaninscriptionsofbritain.org/images/RIB001872.png

  I(ovi) O(ptimo) M(aximo)
  c[o]h(ors) I
  Aelia
  Daco[r-]
  um Aug(usta)
  [cui] p(raeest) Aur(elius)
  […]

  ”To Jupiter, Best and Greatest, the First Aelian Cohort of Dacians, styled Augusta, under the command of Aurelius … .”

  http://romaninscriptionsofbritain.org/images/RIB001877.png

  http://romaninscriptionsofbritain.org/images/RIB001877LS.png

  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 219 e.n.)

  SVB MODIO IV
  LIO LEG[atus] AVG[usti] PR[o]
  PR[aetore] COH[ors] I (primae) AEL[ia] D[a]C[orum]
  CVI PRAE[fectu] EST M[arco]
  CL MENANDER
  TRIB[unus]

  “Sub Modius Iulius, legat al împăratului cu puteri pro-pretoriene,
  COHORTA I AELIA DACORUM (au construit aceasta), sub comanda tribunului Marcus Claudius MENANDER.”

  http://romaninscriptionsofbritain.org/images/RIB001914.png

  http://romaninscriptionsofbritain.org/images/RIB001914LS.png

  Ai citit?

  TRIBUNUL DACO-ROMAN MENANDER(care a sculptat pe acea lespede şi UN PHALX DACIC-SABIA CURBATĂ A DACILOR ,pentru a întări că era DAC), purta prenumele ROMANE “Marcus” şi “Claudius” aşa cum DACUL ROMANIZAT Regalianus,”DIN NEAM CU ÎNSUŞI DECEBAL” purta prenumele ROMANE “PUBLIUS” şi “CORNELIUS”.

  Oare noi ROMÂNII de azi URMAŞII ROMEI şi ai Daciei nu purtăm prenume…ROMANE?
  Oare câţi dintre noi nu se numesc Marcel,Claudiu,Cornel?
  Pentru a ajunge tribun,dacul ROMANIZAT Marcus Claudius MENANDER trebuia evident SĂ CUNOASCĂ PERFECT LATINA.
  Se ştie că rolul tribunilor era să fie ORATORI DESĂVÂRŞIŢI ,să se adreseze maselor(de legionari romani în cazul dat).

  Deci TRIBUNUL DAC MARCUS CLAUDIUS Menander ,
  era CETĂŢEAN ROMAN.
  MARCUS CLAUDIUS Menander ERA UN DAC ROMANIZAT.
  Și punctum!

 30. 1. Daca romanii si dacii se puteau intelege fara talmaci , de ce in armata romana din zona Dunarii exista functia de INTERPREX DACORUM ? 2. Daca acceptam ca numele satului NEDELEA nu provine din slava, inseamna ca trebuie sa admitem ca si BUCOV, PRAHOVA, ZELETIN, DRAJNA, DOBRA, DEVESELU, BISTRET, COZIA etc. sunt nume ce provin din limba noastra ancestrala , cu toate ca ele n-au nici un inteles pe romaneste, ci numai in limbile slave!

 31. Dacă mă refer doar la NEDELEA (pseudonimul meu citit invers) acesta este numele unui sat plasat în Câmpia Română. Numele său nu are nimic în comun cu nedelja (duminică) sau cu sărbătoare, ci mai degrabă cu sensul de loc plan/neted (nedeie), căci de jur împrejur, cât vezi cu ochii, se întinde o câmpie de o planietate plictisitoare.

  Şi cât ar fi ei de „lingvişti consacraţi”, aceste interpretări prin corespondenţă şi invocarea unor evoluţii posibile (ipotetice) ale cuvintelor de la un neam la altul, au totuşi şi o doză de subiectivism. Limba primordială nu putea s-o păstreze în lexicul său decât acel popor care a dăinuit peste timp de la formarea ei şi până azi, şi unicul popor care îndeplineşte această condiţie este poporul român.

  Civilizaţia şi cultura care a generat limba primordială a fost distrusă acum 9.000 de ani de un cataclism balcanic, ce a dus la inundarea zonelor unde vieţuia şi la formarea Mării Negre (acesta este un fapt ştiinţific cert). A rămas totuşi un nucleu de supravieţuitori în Munţii Carpaţi. Ei sunt strămoşii noştri şi de la ei până azi s-a sedimentat, ceea ce azi numim limba română.

  Cu siguranţă în viitor se vor găsi şi alte dovezi ale primordialităţii noastre. Eu pot demonstra faptul că numerele sacre înscrise în Piramida-Keops erau cunoscute şi dacilor, iar asta dovedeşte că aici a existat o continuitate de vieţuire de cel puţin 9.000 de ani, deoarece piramidele din Egipt (şi de pe tot globul) sunt mai vechi decât Egiptul faraonic.

  Şi atunci totul a reînviat de aici şi strămoşii noştri au migrat în cele patru zări ducând cu ei limba primordială şi fragmente din cultura care o generase. Apoi e firesc să se ajungă (în diversele comunităţi nou formate) la variante lingvistice şi culturale, iar peste veacuri deosebirile au devenit atât de mari încât era nevoie de interpreţi pentru a se înţelege între ei, cei care, cândva, au descins din aceeaşi strămoşi. Totuşi la anul 100 şi ceva romanii încă se puteau înţelege cu dacii fără traducători.

 32. 1. NETED, conform tuturor lingvistilor consacrati, provine din latinescul NITIDUS . 2. In toate limbile slave la DUMINICa se spune NEDELJA . NEDELE, NIEDZELA , adica un cuvant compusdin NE si DELO , DELJA sau DZIELA, care inseamna ZI NE-LUCRATOARE. In limba romaneasca toate cuvintele vechi care prezinta gruparea finala ELLA au suferit acelasi tratament fonetic, pierzand consoana L: MARGELLA_ MARGEA, ARGELLA_ ARGEA, VERGELLA_ VERGEA., FAMILLIA_ FEMEIE. Prin urmare, NEDEIE a intrat in limba romanesca foarte devreme ,cel mai probabil din limbile slave unde are o semnificatie sigura, nu doar presupusa. Daca admitem ca termenul provine din substrat, atunci aceasta este inca o dovada ca limba dacilor era mai apropiata de grupul slavo-baltic, iar nu de cel italo-celtic. Parerea dvs. ca limba pe care noi o vorbim este LIMBA ORIGINARA a omenirii , oricat ar fi de magulitoare, nu are nici un suport stiintific.

 33. Nu-mi plac contrazicerile, dar mă simt obligat să răspund.

  Domnule Grigor slavii pentru „nedeie” au corespondentul „neda”. Probabilitatea ca „neda” să provină din „nedeie” este mai mare decât invers pentru că mai degrabă se adoptă un cuvânt prin omiterea unor litere din el decât prin adăugare.

  Apoi din „nedeie” în sensul de „loc/teren plan” a rezultat cuvântul neted. Ori slavii pentru loc neted au corespondentul puscava (sau cehii divocina, iar pentru neted gladky), ceea ce e foarte departe de nedeie.

  Nici sensul de sărbătoare câmpenească al nedeii nu se regăseşte la slavi. Deoarece sărbătorile aveau loc în sanctuare dispuse pe câte o nedeie s-a asociat acest cuvânt şi cu sărbătoare. Apoi pentru că la sanctuar se mergea duminica, slavii l-au asociat cu sărbătoare şi de aceea la ei duminică se spune nedelja (la bulgari, spre exemplu).

  Ar trebui să fie clar că dacă omenirea actuală îşi are originea în Carpaţi, de unde populaţiile au migrat în cele patru puncte cardinale, şi cuvântul „nedeie” a migrat de aici şi peste veacuri s-a întors sub forma „nede” sau „nedelja”.

  Numai bine1

 34. Domnule AELEDEN, numele NEDELEA provine din slavonul NEDELJA. NEDEIE nu este decat rezultatul unei transformari fonetice , ca si in cazul cuvintelor VERGEA, PURCEA, CATEA, FEMEIE, MARGEA sau ARGEA.

 35. Măi romanule (de la Roma) nu mai da vina pe ruşi că ne „dacizează”. Noi suntem daci dintotdeauna (care suntem cu adevărat („get-beget”) şi nu avem alte „atingeri” genetice). Şi un român get-beget se vede de la o poştă. Or fi şi ceva influenţe genetice romane, dar genomul lor fiind mai impur, nu se manifestă în genotip decât sporadic, gena dacilor fiind dominantă.

  Ai pierdut ceva timp să-ţi susţii cauza. Dar nu poţi lua de bază nişte vorbe scrise de profani din evul mediu. Ei săracii nu prea mai ştiau adevărul, căci acesta era păstrat doar în grupuri restrânse de iniţiaţi.
  De aceea nu lua de bună chestiunea cu RÂMLEAN = DE LA ROMA. Asta e o interpretare total greşită. Râmleni se numeau locuitorii cetăţii Ramidava, mai exact „Cetatea lui RAM”. Şi atunci se înţelege că noi suntem ramură (RAM-UR-ă) din RAM (adică ramani). Dacă citeşti „Cartea lui Enoh” vei înţelegi cine au fost RAM şi UR, aceşti eroi civilizatori, veniţi din stele (Enoh le spune „copiii cerurilor”), care au avut baza undeva pe teritoriul actual al ţării noastre. De aceea le-a rămas numele înscris în multe toponime cum ar fi MA-RAM-UR-eş sau SA-RAM-UR-ă (Muntele lui Ram şi Ur). Ei sunt creatorii rasei giganţilor, civilizaţia care ne-a precedat (biblia susţine acest fapt), care au avut o evoluţie degradantă şi tot ei i-a distrus punând în loc rasa albă actuală, ce porneşte din Noe. Iar Noe (sumerienii îi spuneau Zisudra (zis-UD-RA), adică zis „Soarele ud” sau „Soarele de apă”, cu aluzie la Potop) a lăsat moştenire fiului său SEM chiar zona ţării noastre, iar acei strămoşi i-au înscris numele (spre neuitare) într-un munte. E vorba de Semenic (SEM-E-NI-KA = Sem este aici).
  Iar duşmanii noştri dintotdeauna, care nu le convenea provenienţa noastră divină, au eliminat „Cartea lui Enoh” din biblie (Conciliul de la Laodiceea, anul 325). Şi tot de aceea au distrus (sau ascuns) scrierile dacice sau despre daci.

  Dar revelaţiile deabia de acum înainte vor apărea şi voi demonstra că sanctuarele dacilor conţin întreaga informaţie care este înscrisă în Piramida lui Keops, iar aceasta nu aparţine Egiptului faraonic, ci este cu mult anterioară. Or, civilizaţia traco-dacilor, fiind la fel de veche ca şi piramidele, aceste cunoştinţe ale dacilor nu puteau proveni de la romani, Roma fiind fondată mult mai târziu.
  Spre exemplu, romanii uzau de nişte unităţi de măsură ce aveau adiacenţă cu sanctuarele dacice:
  – pes-ul (1 pes = 0,2957 m) care era a suta parte din diametrul Sanctuarului-calendar de la Sarmisegetuza (diametrul real 29,56 m);
  – piciorul (1 picior roman = 0,3248 m) care era a suta parte din circumferinţa absidei centrale a sanctuarului citat (exact 32,49 m). Aceste măsuri le pot argumenta matematic, dar nu e loc aici.
  – Mila (1 milă romană = 1472,5 m) ce reprezenta 100 de măsuri ale razei cercului exterior al Sanctuarului-calendar (raza exactă 14,78 m).

  Datele despre etaloane sunt preluate din cartea „Cum măsurau strămoşii” de Nicolae Stoicescu, Ed. Ştiinţifică, Buc.,1971).

  Măsurile din sanctuarele dacilor erau folosite drept etaloane de calibrare ale acestor unităţi utilizate de daci cu mult înainte de venirea romanilor. Deci ei le-au preluat de la daci şi nu invers.

  Pe de altă parte, dacii foloseau aceleaşi etaloane ca şi cei care au proiectat Marea Piramidă. E vorba de cotul sacru (sau piramidal) şi de degetul piramidal (1/25 dintr-un cot). De aceea noi, ca descendenţi ai dacilor, am avut cele mai apropiate etaloane de cotul sacru, în raport cu toate celelalte popoare. Şi asta până la definirea metrului etalon actual. Spre exemplu
  – în Transilvania 1 cot = 0,623 m;
  – în Moldova 1 cot = 0,654 (sec XVIII);
  – în Ţara Românească 1 cot = 0,636 m.
  Valorile faţă de măsura exactă a cotului sacru (0,63566 m) erau foarte apropiate.

  Dacă dacii utilizau cotul sacru în lucrările lor, atunci poate nu este întâmplare nici faptul că Vârful Moldoveanu are exact 100.000 degete piramidale.

  Lăsând la o parte chestiunea cu romanii, nu văd ce ai cu ruşii, care sunt fraţii noştri (întru credinţă ortodoxă). Ce a fost, în trecut, a fost. În viitor ruşii ne vor respecta şi împreună cu ei vom birui păgânătatea occidentalo-romană, care vrea să ne distrugă a doua oară.

  Occidentul şi America vor fi spulberate total şi se va vorbi despre ei cum se vorbeşte azi despre Atlantida, căci istoria se repetă, iar cine nu are respect faţă de Dumnezeu nu poate avea respect nici faţă de OM, nici faţă de planeta ce ne-a fost oferită de Creator şi vor fi eliminaţi din istorie.

  Şi vorbeşte mai frumos, că ADEVĂRUL e ADEVĂR şi noi ne străduim să-l argumentăm. Fiecare pe baricada lui.

  Salutare!

 36. @AELEDEN-nedelea:
  ”O cultură tânără, minoră şi săracă în tradiţii, cum era cea romană nu putea să învingă o cultură multimilenară, ca aceea a dacilor.”

  Deci dacii la 106 A.D. aveau deja ”o cultură multimilenară”.Nu mai spune!
  ”Cucutenienii” erau daci?”Hamangienii” erau daci?Pentru sectanții ANALFABEȚI în istorie așa o fi.Pentru istorici asta e O ABERAȚIE SINISTRĂ.
  Ce NU VOR SĂ VADĂ sectanții neo-păgâni?

  Dacii NU NUMAI CĂ AU FOST ROMANIZAȚI
  dar au fost și sârbizați,ucrainizați,bulgarizați,maghiarizați,rusificați.
  SECTA ”dacistă”contestă isteric(și la comanda Moscovei)
  INCONTESTABILA ROMANIZARE A DACILOR.
  În schimb nu suflă o vorbă despre SLAVIZAREA dacilor
  din Bulgaria,Serbia,Ucraina,Slovacia,Cehia,Polonia,Rusia,
  despre MAGHIARIZAREA dacilor din Ungaria …

  Ceea ce ANALFABETUL ÎN ISTORIE ”aeleden” numește în inconștiența lui ”o cultură tânără, minoră şi săracă în tradiţii” a fost în realitate CEA MAI AVANSATĂ CULTURĂ A ANTICHITĂȚII.
  Dintre toate culturile și civilizațiile care au existat vreodată pe Terra,CULTURA și CIVILIZAȚIA ROMEI ANTICE a avut cea mai mare influență asupra lumii .
  Practic toată civilizația modernă stă pe umerii STRĂMOȘILOR NOȘTRI ROMANI.

  După mintea Sectei ”dacizatorilor” de Moscova, CEA MAI AVANSATĂ CULTURĂ A ANTICHITĂȚII, ”MAICA NOASTRĂ ROMA” cum îi spunea ciobanul Badea Cârțan, nu putea romaniza dacii.
  În schimb BARBARII slavi și tătaro-maghiaro-mongoli veniți din stepele Asiei
  AU PUTUT să-i asimileze.

  Evident,după aceeși ”logică de GÂGĂ”,
  BARBARII trebuie să fi avut în acel moment ”O cultură MULT MAI VECHE , MULT MAI IMPORTANTĂ şi MULT MAI BOGATĂ în tradiţii decât cea romană” pentru că altfel cum de AU PUTUT SĂ ÎNVINGĂ ”o cultură multimilenară, ca aceea a dacilor”?

 37. @AELEDEN-nedelea:
  Repet:numai în manualele de istorie scrise de SLUGOII Rusiei(de tipul Roesler și ROLLER) mai găsești aberații și minciuni nerușinate prin care se atacă LATINITATEA și ROMANITATEA ROMÂNILOR.
  Numai brutele slave și lingăii lor -SECTANȚII NEO-PĂGÂNI ”dacizați” DE MOSCOVA,adică RUSIFICAȚI,numai aceștia îndrăznesc să scuipe rusește pe ADEVĂRUL ISTORIC AL ROMANIZĂRII dovedit de faptul că
  Noi,Românii NU AM AVUT NICIODATĂ o conștiință ”traco-geto-dacică”!
  CONȘTIINȚA NOASTRĂ NAȚIONALĂ este una LATINĂ,ROMANICĂ,atât în numele limbii-Limba Română(ROMANĂ),cât și în numele etnic al națiunii,poporului-Român(ROMAN) și în numele țării-România(ROMANIA)!
  Mai mult decât atât,noi,Românii,avem o CONȘTIINȚĂ ISTORICĂ dar și MITOLOGICĂ A ROMANITĂȚII ORIGINII și ETNO-GENEZEI.
  Vezi legendele „TRAIAN și Dochia”,”Bădica TROIAN-TRAIAN” din ”Plugușorul ROMÂNESC”,vezi ”TROIENELE” care străbat toată România de la est (Nistru și Dunăre-Constanța,Prut,Siret,Carpații Orientali)la vest(Râmnicu Vâlcea,Drobeta,munții Apuseni,Tisa).
  Etnografic putem observa reflectarea mitologico-istorică a ROMANITĂȚII ROMÂNILOR la ”Călușari”, dansul ritualic al LEGIONARILOR ROMANI adepți ai cultului lui MYTHRA-Sol Invictus-Soarele Învingător!
  E suficient să ne uităm la costumația Călușarilor ca să identificăm imediat elementele rămase DIN BĂTRÂNI de la echipamentul militar al strămoșilor noștri LEGIONARII și VETERANII ROMANI(veteranus-vetranus-betranus-betran-betrân-BĂTRÂN):
  PTERUGES
  -fustanela compusă din fâșii paralele de piele și/sau metal la legionarii romani.
  La Călușari:fâșii paralele de stofă roșie cusute sub cingătoare.
  CINGULUM sau CINTUS
  -cingătoarea de piele și metal la legionari pentru susținerea PUGIO-ului(Pumnalului)
  -La Călușari:cingătoare de stofă roșie.
  ACCINTUS
  -însemna ÎNCINS,echipat complet,gata de luptă.
  Și azi ”A ÎNCINGE” se referă și la A LEGA,a petrece pe după talie o curea,o cingătoare,vezi basmele românilor:
  ”ȘI-A ÎNCINS mijlocul cu o cingătoare de preț bătută în nestemate”.
  BALTEUS
  -La strămoșii noștri,legionarii romani,curea de piele fixată de cingătoare,petrecută ÎN DIAGONALĂ peste piept și peste umăr până pe spate,uneori dublă sau petrecută pe după gât în ”X” pentru susținerea GLADIUS-ului(spadei scurte),dar și a SPATHEI(spada lungă)
  -La Călușari:două fâșii de stofă roșie cusute de cingătoare și încrucișate ÎN DIAGONALĂ peste piept și peste spate,în formă de ”X”.
  REPETITIO MATER STUDIORUM EST:
  1574– Pierre Lescalopier :
  „ROMÂNII SE CONSIDERĂ ADEVĂRAŢI URMAŞI AI ROMANILOR,
  iar limba lor o numesc „ROMÂNEASCĂ” („ROMANECHTE”).”
  Mai pe românește,
  Străbunii noștri înșiși SE MÂNDREAU CĂ SUNT ROMÂNI,
  URMAȘI AI ROMEI,URMAȘI AI ÎMPĂRAȚILOR NOȘTRI TRAIAN și CONSTANTIN CEL MARE !
  Și punctum!

 38. @AELEDEN-nedelea:
  Deșteaptă-te ROMÂNE din somnul cel de moarte în care te-adânciră barbarii de tirani ruși ”moldovenizatori” și ”dacizatori”!
  Cât de spălat pe creier trebuie să fii?
  Nu-ți dai seama că ai fost manipulat de Secta ”dacizatorilor”DE MOSCOVA?
  Nici după ce ai citit ce a scris Domnul Nostru MARTIR Mihai Viteazul CU PROPRIA SA MÂNĂ în 1601,la un an după Marea Unire de la Alba-Iulia?
  Ce treabă are limbajul diplomatic(sau ”diplomația” cum îi spui tu) cu evidența că Domnul ROMÂN Mihai își numește PATRIA ”ȚARA RUMÂNEASCĂ”?
  Dacă vroia să folosească EXONIMUL,adică NUMELE DAT DE STRĂINI țării noastre,atunci scria ”Valahia”. Dacă se simțea ”dac”,”get” sau ”trac”,cine îl oprea să folosească numele ”Dacia”,sau ”Geția” sau ”Tracia” pentru a-și numi țara?
  Dar nu, Mihai SE ȘTIA ROMÂN,și a insistat să precizeze ENDONIMUL,adică NUMELE NOSTRU INTERN,numele sub care Nou,Românii, ne-am numit dintotdeauna limba,poporul(etnia)și țara:
  ȚARA ROMÂNEASCĂ.
  Chiar nici măcar DOCUMENTELE MEDIEVALE SCRISE de propriii noștri domnitori nu te trezesc la realitate?
  Cum adică,după tine, un avviso (buletin de ştiri tipărit) italian din 1599 este un fel de ”Can-Can” și poate scrie ”ce vrea”?Cum ai trecut clasa a-VIII-a?Dar ce zic eu a-VIII-a,cum ai trecut de clasa a-III-a?
  Ce crezi că e singurul document care atestă ROMANITATEA ROMÂNILOR?
  SUNT SUTE DE DOCUMENTE în care este menționat faptul că strămoșii noștri SE MÂNDREAU CĂ SUNT URMAȘII ROMANILOR Împăratului Nostru TRAIAN!
  Poftim exemple:
  1532-Francesco della Valle,Târgoviște,Țara ROMÂNEASCĂ:
  „Târgoviștea (Tragovista) este un oraș nu prea mare, așezat în șes și înconjurat de ziduri. Castelul din acel oraș, în care locuiește domnul țării, e împrejmuit cu pari de stejar foarte groși. Locuitorii trăiesc după legea ortodoxă (legge Greca) și se îmbracă cu haine lungi, purtând pe cap căciuli asemenea celor croate.
  Limba lor e puțin deosebită de limba noastră italiană;
  EI ÎȘI ZIC ÎN LIMBA LOR ROMANI (Romei),
  SPUNÂND CĂ AU VENIT DIN VREMURI STRĂVECHI,DE LA ROMA, pentru a se așeza în această țară;
  și când vreunul întreabă dacă știe careva să vorbească în limba lor valahă (lingva valacca), ei spun în felul acesta:
  ”ȘTII ROMÂNEȘTE” (”STI ROMINEST?”), adică știi tu ROMANĂ? (”SAI TU ROMANO?”), din cauză că limba lor s-a stricat.
  […] niște călugări greci, care ne-au făcut o foarte bună primire și ne-au povestit toată istoria așezării locuitorilor din această țară, după cum urmează.
  Precum că ÎMPĂRATUL TRAIAN, învingând și cucerind această țară, A ÎMPĂRȚIT-O ÎNTRE OSTAȘII SĂI și a prefăcut-o în colonie romană, încât ACEȘTIA TRĂGÂNDU-SE, DUPĂ CUM SE SPUNE, DIN VECHI COLONIȘTI PĂSTREAZĂ NUMELE DE ROMANI.”
  “si dimandano in lingua loro ROMEI…se alcuno dimanda se sano parlare in la lingua valacca, dicono a questo modo:
  ”STI ROMINEST?” Che vol dire: ”Sai tu ROMANO ?”
  (Claudiu Isopescu, Notizie intorno ai ROMENI nella letteratura geografica italiana del Cinquecento, în Bulletin de la Section Historique, XVI, 1929, p. 1- 90)
  1514-reprezentantul Poloniei, Jan Laski, episcop de Gnezno, accentua ORIGINEA ROMANĂ a locuitorilor din Țara ROMÂNEASCĂ a Moldovei(moldoVlahia).
  Mai mult, episcopul subliniază că MOLDOVENII ÎNŞIŞI SPUN CĂ SUNT ROMANI.
  Laski trage concluzia aceasta chiar din afirmaţiile băştinaşilor, care
  erau conştienţi de ORIGINEA LOR ROMANICĂ.
  Jan Laski, episcop de Gnezno(1514):
  „…căci ei (locuitorii Moldovei) spun că
  SUNT OSTAŞII DE ODINIOARĂ AI ROMANILOR, trimişi aici pentru apărarea Panoniei împotriva sciţilor…”.
  1570-croatul Ante Verančić precizează că « Valahii » din Transilvania, Moldova şi ŢARA ROMÂNEASCĂ, SE NUMESC PE EI ÎNȘIȘI, ÎȘI SPUN « ROMANI »:
  „…Valacchi, qui se ROMANOS nominant…„
  “Gens quae ear terras (Transsylvaniam, MOLDAVIEM et Transalpinam) nostra aetate incolit, Valacchi sunt, eaque a ROMANIA ducit originem, tametsi nomine longe alieno…“
  (Transsylvaniae, MOLDAVIAE et Transaplinae, in Monumenta Hungariae Historica, Scriptores; II, Pesta, 1857, p. 120)
  Iohannes Lebel (cca 1490-1566):
  „valahii nu-şi zic decât „ROMUINI”,
  iar limba lor nu este alta decât „limba ROMÂNĂ”.
  1584-Napolitanul Ferrance Capeci, într-o scrisoare a sa, menţionează numele limbii românilor prin termenul „ROMANESCHI”.
  1699-Martinus Szent-Ivany citează frazele:
  « Si noi sentem RUMENI » (“Şi noi suntem ROMANI”)
  şi « Noi sentem di sange RUMENESC » (“Noi suntem de sânge ROMAN”) :
  “Valachos… dicunt enim communi modo loquendi:
  Sie noi sentem RUMENI: etiam nos sumus ROMANI.
  Item: Noi sentem di sange RUMENESC : Nos sumus de sanguine ROMANO”
  /Martinus Szent-Ivany, Dissertatio Paralimpomenica rerum memorabilium Hungariae, Tyrnaviae, 1699, p. 39/
  Stanislav Orzechowski (1513-1566):
  „EI ERAU NĂSCUŢI din italieni şi ROMANI
  şi SE CHEAMĂ PE LIMBA LOR ROMÂNI DE LA ROMANI,
  iar pe a noastră – VALAHI DE LA ITALIENI.
  Căci pentru poloni Wloszi este acelaşi lucru ca pentru latini Itali.”

  Italianul Alecsandro Guagnini în biografiile lui Despot-Vodă, domnitorul Țării ROMÂNEȘTI a Moldovei (1561-1563), scrise între anii 1564 şi 1568:
  “Această națiune valahă ÎȘI SPUNE ROMANĂ și își trage originile din ROMANII DIN ITALIA.”
  „Haec NACIO VALACORUM APPELATUR ROMANA, et aiunt originem traxisse ab extoribus adactis in exilium a ROMANIS EX ITALIA.
  Lingua eorum est adulterina latinae et italicae linguae, ita quod facili negocio Italus intelligit Valachum…”.

  Francezul Pierre Lescalopier scrie în 1574 că cei care locuiesc în Țările ROMÂNE
  “sunt urmașii COLONILOR ROMANI DIN TIMPUL ÎMPĂRATULUI TRAIAN”,
  ”se consideră adevăraţi urmaşi ai ROMANILOR şi-şi numesc limba “ROMÂNEŞTE”(ROMANECHTE), adică ROMANA”

  “Tout ce pays: la Wallachie, la MOLDAVIE et la plus part de la Transylvanie,
  a esté peuplé et des COLONIES ROMAINES DU TEMPS DE TRAJAN L`EMPEREUR.
  Ceux du pays se disent vrais successeurs des ROMAINS et nomment leur parler ROMANECHTE, c’est-à-dire ROMAIN . ”
  Și o putem ține așa la nesfârșit.
  Dacă nici călătorii și cronicarii străini nu te-au convins,dacă nici ce spuneau STRĂMOȘII NOȘTRI nu înseamnă nimic pentru tine,atunci PROPRII NOȘTRI CRONICARI și domnitori ar trebui să te trezească la realitate.

  Dimitrie Cantemir Domnul Țării ROMÂNEȘTI a Moldovei(1673 – 1723):
  “Noi, moldovenii,LA FEL NE SPUNEM ROMÂNI
  iar limbii noastre nu dacică,nici moldovenească,
  ci ROMÂNEASCĂ
  astfel că, dacă vrem să-l întrebăm pe un străin de ştie limba noastră, nu-l întrebăm:
  „Ştii moldoveneşte?” (în latină: „Scis moldavice?”),
  ci: „Ştii ROMÂNEŞTE?”, adică (în latineşte – n.n.) „Scis ROMANICE?”. ”

  Dimitrie Cantemir Domnul Țării ROMÂNEȘTI a Moldovei(1673 – 1723):
  ”Arată-să pre scurt neamul Moldoveanilor, Munteanilor, Ardeleanilor
  (carii cu toții cu un nume de obște ROMÂNI SĂ CHEAMĂ) să fie din rodul său hireși ROMANI, și precum Dachia au fost descălecată de TRAIAN ÎMPĂRAT cu cetățeani și slujitori ROMANI.
  Aceștea dară mai sus pomeniți și în toată lumea
  CU NUME NEMURITORIU VESTIȚI ROMANI,
  nepoții adecă și strănepoții Ellinilor Troadeani,
  sânt moșii strămoșii noștri a Moldoveanilor, Munteanilor, Ardeleanilor,
  și a tuturor oriunde să află a ROMANILOR,
  precum și singur NUMELE CEL DE MOȘIE NE ARATĂ
  (ROMÂNI CHEMÂNDU-NE)
  și LIMBA CEA PĂRINȚASCĂ
  (carea DIN ROMÂNEASCĂ sau LĂTINEASCĂ ESTE) NEBIRUIT MARTUR NI ESTE […]”
  “Iar dacă aceste neamuri n-ar fi obârşia lor ROMANI, cum, mă rog, ar fi putut să-şi ia, prin minciună, şi numele, şi limba ROMANILOR?…”

  Hronicon a toată ȚARA ROMÂNEASCĂ
  https://tiparituriromanesti.files.wordpress.com/2011/11/hronicul-romano-moldo-vlahilor-prolegomena.jpg
  Hronicul ROMANO-moldo-vlahilor:
  https://tiparituriromanesti.files.wordpress.com/2011/11/hronicul-romano-moldo-vlahilor-1835.jpg
  Domnul Țării ROMÂNEȘTI a Moldovei -Dimitrie Cantemir
  (1673 – 1723):
  ”Hronicon a toată ȚARA ROMÂNEASCĂ
  (carea apoi s-au înpărțit în Moldova,Munteneasca și Ardealul)
  din descălecatul ei de la TRAIAN ÎMPĂRATUL RÂMULUI.
  Așijderea pentru numerele, carele au avut odată, și carele are acmu, și pentru ROMANII CARII DE ATUNCEA ÎN TRÂNSA AȘĂZÂNDU-SĂ,, întraceiaș și PĂNĂ ACMU NECONTENIT LĂCUESC.”
  https://tiparituriromanesti.files.wordpress.com/2011/11/hronicul-romano-moldo-vlahilor-hronicon-a-toata-tara-romaneasca.jpg
  Vasile Lupu (1595–1661)Domnul Țării ROMÂNEȘTI a Moldovei:

  „CARTE ROMÂNEASCĂ de învățâtură de la pravilele înpărâtești și de la alte giudeațe, cu dzisa și cu toată cheltuiala lui Vasile Voivodul și Domnul Țărâi Moldovei, di în multe scripturi tâlmăcită di în limba ilenească,
  PRE LIMBA ROMÂNIASCĂ.
  În Tipariul Domnesc s-au tipărit în mănâstirea a Trei S(fe)ti(te)le în Iași, de la Hristos 1646.”

  https://tiparituriromanesti.files.wordpress.com/2011/10/pravila-lui-vasile-lupu.png

  Cazania lui Varlaam, Iași, 1643
  https://tiparituriromanesti.files.wordpress.com/2011/12/carte-romaneasca-de-invatatura-1643.png
  ”CARTE ROMĂNEASCÂ de învățătură dumenecele preste an și la praznice înpărătești.
  Și la Svănți Mari. Cu zisa și cu toată cheltuiala lui Vasilie [Lupu] Voivodul și Domnul Țărăi Moldovei. Di în multe scripturi tălmăcită.
  Di în limba sloveniască PRE LIMBA ROMENIASCÂ.
  De Varlam Mitropolitul de Țara Moldovei în tipariul domnesc.”
  ”CUVĂNT ÎNPREUNĂ
  CĂTRÂ TOATÂ SEMENȚIIA ROMENEASCÂ
  Io Vasile Voevod cu darul lui Dumnezău Țiitoriu și Biruitoriu și Domn a toată Țara Moldovei, dar și milă și pace și spăsenie A TOATĂ SEMENȚIA ROMĂNEASCĂ pretutinderea ce să află pravoslavnici într-aciasta liînmbă cu toatâ inima cearem dela Domnul Dumnezău și Izbăvitoriul nostru Iisus Hristos.
  Diintru cât s-au îndurat Dumnezău diîntru Mila Sa de ne-au dăruit dăruim și noi acest dar limbii romănești, carte PRE LIMBA ROMĂNEASCĂ , întăiu de laudă lui Dumnezău”
  https://tiparituriromanesti.files.wordpress.com/2011/12/cazania-lui-varlaam-iasi-1643.jpg
  1679-Mitropolitul Dosoftei
  Dumnezeiasca Liturghie, Iași
  „Dumnedzăiasca Liturghie, acmu întăi TIPĂRITÎ RUMĂNIAȘTE , cu multâ osărdie, să-nțăliagâ toți spăseniia lui Dumnedzău cu întreg înțăles. Tipăritu-s-au la svânta Mitropolie în Iași, mesiță mai, în anul 7187.”
  https://tiparituriromanesti.files.wordpress.com/2012/07/img_6446.jpg
  „Cuvânt depreunâ câtră TOATÂ SEMINȚIIA RUMÂNIASCÂ
  Luminatul întru pravoslavie și credincios în Părintele și Fiiul și Svântul Duhă, Troițâ într-o ființâ și nedespărțâtâ, unul Dumnedzău totputiarnic, făcător vădzutelor tuturor și nevădzutelor, Ioan Duca Voevoda, cu mila lui Dumnedzău Domn și oblăduitoriu a toatâ Țara Moldovei, dar, milâ, pace, sănătate A TOATÂ SEMENȚIIA ROMÂNIASCÂ , tutinderia ce să aflâ-ntr-aceastâ limbâ pravoslavnici, cu toatâ inema ciarem de la Domnul Dumnedzău și izbăvitoriul nostru Is. Hs. Din cât s-au îndurat Dumnedzău de ni-au dăruit mila Sa, dăruim și noi acmu deodatâ acest dar LIMBII RUMÂNEȘTI , svinta Liturghie, scoasâ PRE LIMBÂ RUMÂNIASCÂ de pre elineascâ”
  https://tiparituriromanesti.files.wordpress.com/2012/07/img_6454.jpg
  ”RUMÂN este un nume schimbat în cugetarea anilor de la ROMAN…»
  ( Miron Costin)
  Și este evident că ROMÂNIA ”este un nume schimbat în
  cugetarea anilor” DE LA ROMANIA,Terrae ROMANORUM,Țara ROMANILOR.

  MIRON COSTIN(30 martie 1633- 1691)
  cronicar ROMÂN din Ţara ROMÂNEASCĂ a Moldovei:

  “Moldovénii nainte de Dragos vodă
  SĂ CHEMA VLAHI sau RUMÂNI DE LA RÂM”

  “Stihuri de descălecatul țărâi
  Neamul Țărâi Moldovei de unde să trăgănează?
  Din ŢĂRÂLE RÂMULUI, tot omul să creadză.
  TRAIAN întâiŭ,ÎMPĂRATUL, supuindŭ pre dahi
  Dragoș apoi în moldoveni premenindŭ PRE VLAHI
  MARTOR ESTE TROIANUL, șanțul în țara noastră
  Și Turnul Săverinului, munteni, în țara voastră.

  1 Dahii și dachii tot unii sint (n.a.).
  2 Moldovénii nainte de Dragoș-vodă să chema vlahi sau
  RUMÂNI DE LA RÂM (n.a.).
  3 Turnul Săverinul este în Țara Muntenească, unde au fost și pod de piatră peste Dunăre,
  de TRAIAN-ÎMPĂRATUL făcut atunce când au descălecat aceste 2 țări CU RÂMLENII(n.a.).
  Și aceste încă dzicŭ că MOLDOVENII SINT DEN RÂMLENI.”
  “VECHIU NUME stă întemeiat şi înrădăcinat: RUMÂN.
  Şi aşa ieste acestor ţări şi ţărâi noastre, Moldovei şi Ţărâi Munteneşti NUMELE CEL DIREPTU de moşie, IESTE RUMÂN,
  cum să răspundŭ şi acum toţi acéia din Ţările Ungureşti lăcuitori şi munténii ţara lor şi scriu şi răspundŭ cu graiul:
  Ţara ROMÂNEASCĂ”
  „Aşa şi neamul acesta, de carele scriem, al ţărilor acestora, numele vechiu şi mai direptu,
  IEASTE RUMÂN, ADICĂ RÂMLEAN, DE LA ROMA”.
  1521-“Scrisoarea lui Neacşu” cel mai vechi document descoperit până acum scris în LIMBA ROMÂNĂ:
  “spui domniie tale de lucrul lui Mahamet beg, cum am auzit de boiari ce sunt megiiaş(i) şi de generemiiu Negre, cum i-au dat împăratul sloboziie lui Mahamet beg, pe io-i va fi voia, pren ŢEARA RUMÂNEASCĂ, iară el să treacă.”
  Grigore Ureche(1590 – 1647) în Letopiseţul Ţării Moldovei :
  „Într-acei ficiori de domnu ce-au nemerit locul acesta, fost-au și Dragoș vodă,ficiorul lui Bogdan vodă, CARELE ERA DEN DOMNII RÂMULUI, carele venisă de la Maramureș, carele să veade mai de cinste și mai de folos decăt toți, pre carele cu toții l-au pus domnu mai mare.”
  “ROMÂNII câţi se află lăcuitori la Ţara Ungurească şi la Ardeal şi la Maramoroşu de la un loc sântu cu moldovenii şi
  TOŢI DE LA RÂM SE TRAG”
  Ajunge,sau mai trebuie să citez mai departe?
  Cât?100 de pagini ajung?1000 de pagini?10000 de pagini?
  2000 de ani de dovezi ale ROMANITĂȚII ROMÂNILOR ajung?
  De câte cronici antice sau medievale e nevoie pentru a lumina o minte spălată de propaganda veninoasă Moscovei?
  De câte ori trebuie să repete cronicarii și Domnii Noștri : ROMÂN,ROMÂNESC,ROMÂNEȘTE,ROMÂNIA?
  Pentru cei care n-au pus în viața lor mâna pe o carte de latină:
  În perioada ROMANĂ târzie ,în limba latină a strămoșilor noștri,
  se folosea adjectivul ”ROMANESCUS, ROMANESCA,ROMANESCUM”,
  de acolo și ”ROMÂNEASCĂ,ROMÂNESC”.

 39. Cu siguranţa Nedelea vine de la „nedeia”, iar acest cuvânt înseamnă „sărbătoare pastorală/câmpenească”, dar mai are sensul de „loc plat situat pe vârful unui munte”. Cred că acesta din urmă este adevăratul sens al cuvântului nedeia şi este cuvânt dacic. Nu avea cum să creeze un astfel de cuvânt slavii, care, fiind migratori, se ocupau mai mult cu jaful şi nu prea aveau ce căuta pe vârful unui munte. Era mai comod să jefuieşti la şes. Mai degrabă ei l-au împrumutat pe nedeia de la daci şi de aceea i-au schimbat sensul (la bulgari nedelia înseamnă duminică, adică zi de odihnă, sărbătoare).

  Dacii aveau obiceiul (dovedit) să aplatizeze zone din munţi pentru a înălţa temple sau aşezări. Chiar zona templelor dacice din Sarmisegetuza avea ca bază o „nedeie” creată artificial şi existau procesiuni în zilele de sărbătoare, când oamenii urcau pe munţi asaltând „nedeile”.

  Deoarece sărbătorile câmpeneşti se ţineau pe un loc plat (nedeie), s-a generat al doilea sens, acela de sărbătoare.

 40. Hm,. „un fel de ziar medieval” italian poate fi o sursă credibilă? Ăia au scris ce le convenea lor. O fi fost un fel de „Can-can” al vremii!

  Iar ce se atribuie în al doilea document lui Mihai că ar fi zis, nu-i decât diplomaţie. Pentru că de la Burebista încoace hotarele ţării s-au tot micşorat şi am avut mereu duşmani, uneori voievozii trebuiau să se facă frate cu dracul (în cazul de faţă împăratul Romei), care se considera stăpânul lumii. Şi, continuatorii de azi ai Imperiului roman (occidentul) încă mai cred că sunt stăpânii lumii sau vor să devină pe căi mai viclene, demne de mileniul III. Dar, ca şi în trecut, nu vor reuşii, deşii îl vor pune în fruntea lor pe însuşi Antihrist.

  Astea nu sunt dovezi că noi ne tragem din romani. O cultură tânără, minoră şi săracă în tradiţii, cum era cea romană, nu putea să învingă o cultură multimilenară, ca aceea a dacilor. Această cultură nu s-a stins până azi şi influenţele romane incluse în ea sunt nesemnificative.

  Nici genetic romanii nu i-au învins pe daci, că în două sute şi ceva de ani intersecţia lor cu dacii a fost minimă şi ca areal şi ca număr de romani aduşi în Dacia.

  Dimpotrivă, după cum arătam mai jos, romanii uzau de două etaloane de măsură care sunt definite din măsurile Sanctuarului-calendar de la Sarmisegetuza.

 41. ”Deșteaptă-te ROMÂNE!” din MINCIUNA CEA DE MOARTE în care barbarii de tirani ”dacizatori” te-au adâncit!
  „Dacismul” și ”moldovenismul”,”rumunismul” și ”valahismul” SUNT FĂCĂTURI RUSEȘTI .
  Așa arată FAȚA HIDOASĂ a „Dacismului-moldovenist” NEO-PĂGÂN clocit de KGB la Moscova.
  Lista minciunilor sfruntate și a MINCIUNILOR PERFIDE PRIN OMISIUNE:

  1)Secta neo-păgână a ”dacizatorilor” A MINȚIT când l-a citat pe Eminescu
  2)Secta ”dacizatorilor” A MINȚIT când l-a citat pe Hașdeu
  3)Secta ”dacizatorilor” A MINȚIT când l-a citat pe Stolnicul CANTACUZINO
  4)Secta ”dacizatorilor” A MINȚIT când ”I-A UITAT” pe TOȚI CRONICARII ROMÂNI
  5)Secta ”dacizatorilor” A MINȚIT când l-a citat pe Lactantius în problema Împăratului DACO-ROMAN Gaius GALERIUS Valerius Maximianus Augustus
  6)Secta ”dacizatorilor” A MINȚIT când a vorbit despre ”Împărații DACI ai Romei”
  7)Secta ”dacizatorilor” A MINȚIT când a vorbit de așa-zisele ”cercetări paleogenetice”
  8)Secta ”dacizatorilor” A MINȚIT când a îndrăznit să spună că Împăratul Nostru TRAIAN a cucerit ”DOAR 14%” din Dacia.
  9)Secta ”dacizatorilor” A MINȚIT când a spus că LEGIONARII ROMANI NU ȘTIAU LATINA
  10)Secta ”dacizatorilor” A MINȚIT când a vorbit de Împăratul Nostru Constantin cel Mare
  11)Secta ”dacizatorilor” A MINȚIT când a afirmat că pe ”Tăblițele de la Sinaia” sunt texte scrise ÎNTR-O FORMĂ DE LATINĂ
  12)Secta ”dacizatorilor” A MINȚIT când a afirmat că ROMANIZAREA NU PUTEA AVEA LOC ”uitând” de contraexemplele etruscilor,egiptenilor,sumerienilor și chiar ale tracilor sud-dunăreni
  13)Secta ”dacizatorilor” A MINȚIT când NU A SUFLAT O VORBĂ despre numărul uriaș de INSCRIPȚII LATINE descoperite în ROMÂNIA(Dacia TRAIANA)
  14)Secta ”dacizatorilor” A MINȚIT când ”A UITAT” de ”Plugușorul Românesc” și de BĂDICA TROIAN-TRAIAN al nostru.
  15)Secta ”dacizatorilor” A MINȚIT când A FĂCUT ”UITAT” dicționarul de PLANTE CU NUME DACICE al lui DIOSCORIDE,medicului lui Traian,care demonstrează că APROAPE NIMIC din limba dacilor nu s-a păstrat până azi.
  16)Secta ”dacizatorilor” A MINȚIT când A FĂCUT ”UITATE” COHORTELE DACILOR din Britania Romană,care demonstrează ROMANIZAREA DACILOR
  17)Secta ”dacizatorilor” A MINȚIT când a vorbit despre Împăratul DACO-ROMAN REGALIANUS.
  ”A UITAT” să spună că era UN DAC CU PRENUME ROMANE,căsătorit cu O ROMANĂ chiar din ROMA,Sulpicia DRYANTILLA,fiică de SENATOR ROMAN,Pollio Sulpicius,fost GENERAL DE LEGIUNI ROMANE căsătorit și el tot cu o femeie ROMANĂ,Claudia Dryantilla.
  O DEMONSTRAȚIE CA LA MANUAL DE ROMANIZARE A UNUI DAC ”din neam cu însuși Decebal”
  Mai evident de așa nici nu se putea.
  18)Secta ”dacizatorilor” A MINȚIT când ”A UITAT” să citeze ZECI DE CRONICI STRĂINE,antice și medievale,înșirate pe 1900 de ani,de la CRONICARII ROMANI la cei bizantini,greci,italieni,germani,polonezi,turci,ruși,francezi.
  19)Secta ”dacizatorilor” A MINȚIT când ”A UITAT” să citeze descoperirea sarcofagului cu inscripția ”Marcus Ulpius Celerinus INTERPREX DACORUM” .
  Celerinus TRADUCĂTORUL dacilor!
  20)Secta ”dacizatorilor” A MINȚIT când l-a citat pe poetul roman OVIDIUS Publius Naso
  21)Secta ”dacizatorilor” A MINȚIT când l-a citat pe poetul George Coșbuc
  22)Secta ”dacizatorilor” A MINȚIT când a afirmat,de zeci de ori,că ”dacii AU FOST SCOȘI din manualele de istorie”
  23)Secta ”dacizatorilor” A MINȚIT când a afirmat că podul de la Drobeta a fost construit de Burebista când de fapt a fost construit de arhitectul ROMAN Apollodor din Damasc la ordinele Împăratului Nostru TRAIAN.
  24)Secta ”dacizatorilor” A MINȚIT când a scris că STATUILE DE PRIZONIERI DACI de la Roma au fost sculptate de daci și au fost luate ca pradă de război de strămoșii noștri romani.În realitate sunt SCULPTURI ROMANE.
  25)Secta ”dacizatorilor” A MINȚIT când a afirmat că monumentul ”TROPAEUM TRAIANI” din județul Constanța nu a fost ridicat de Traian ci de Burebista.
  etc.

  MINCIUNILE ORIBILE enumerate mai sus sunt MINCIUNI DOVEDITE,parte a unei MANIPULĂRI EXTREM DE COMPLEXE și INSIDIOASE pe care am demascat-o CU PROBE INCONTESTABILE.
  Probe provenite în majoritate CHIAR DIN SURSELE pe care Secta ”dacizatorilor” le-a CITAT MINCINOS PRIN OMISIUNE.
  După ce I SE DEMONSTREAZĂ că a fost mințit,înșelat,practic ESCROCAT ca la ”Alba-Neagra” și deci MANIPULAT GROSOLAN,orice român nu poate avea decât o reacție de apărare și de respingere totală a intoxicării.
  Ultima STRATEGIE DE IMAGINE pentru păcălirea naivilor: Sectanții ”dacizatori” DE MOSCOVA vopsiți în ipostaza de ”MARI PROTECTORI” de sit-uri arheologice.
  POZÂND în mari ”traco-geto-daci” ei nu au decât o țintă:
  câștigarea ÎNCREDERII ROMÂNILOR pentru a-i putea ESCROCA și MANIPULA în continuare.
  Scopul:
  să-i determine pe români SĂ-ȘI NEGE ORIGINILE ROMANE prin exacerbarea celor dacice și prin INDUCEREA URII RUSEȘTI ”DACISTE” împotriva a tot ce ține de MAMA NOASTRĂ ROMA.
  Țintele sunt geneza poporului nostru,SFINTELE NUME DE ROMÂNIA,ROMÂN și NUMELE LIMBII NOASTRE:LIMBA ROMÂNĂ
  (pe care Călăii OCUPANȚI RUȘI de 200 de ani o vor…”MOLDOVENEASCĂ”)
  Secta ”dacizatorilor” o vrea…”DACICĂ”.
  SECTA „dacistă-getistă-tracistă-valahistă-rumunistă-moldovenistă” pur și simplu REFUZĂ SĂ CITEASCĂ ce au scris cu sute de ani în urmă cronicarii români și străini.

  REPETITIO MATER STUDIORUM EST.

 42. Cât de analfabet în istorie trebuie să fie un sectant ”dacizat” DE MOSCOVA încât să nu fi auzit niciodată despre celebrele cuvinte ale Marelui Nostru Domn MIHAI Viteazul REÎNTREGITORUL :

  „Şi hotarul Ardealului
  POHTA CE-AM POHTIT
  Moldova şi ȚARA-RUMĂNEASCĂ”!!!

  Urlă ticăloșia ANTI-ROMÂNEASCĂ în mesajele SECTEI RUSEȘTI a ”dacizatorilor” DE MOSCOVA !!!
  Celebra însemnare a Marelui Nostru Domn Mihai Viteazul a fost descoperită de Nicolae Iorga în Arhiva Imperială de Război din Viena împreună cu alte trei documente ale voievodului .
  Se pare că acest document a fost capturat de Basta din cortul voievodului după asasinarea acestuia pe câmpia de la Turda în august 1601
  Conţinutul documentului este următorul:

  “Dorinţele lui Mihai-Vodă Măria Sa, Domnul Ardealului, Moldovei şi ȚĂRII ROMÂNEȘTI, de la Înălţimea Sa Împăratul Râmului.
  Acestea sunt dorinţile Măriei Sale”:

  Fragment:

  ”Doreşte Măria Sa, ca şi Moldova să i-o dea Domnia Sa pe veci, de la fiu la fiu ad utrumque sexum,
  şi ȚARA-ROMÂNEASCĂ încă Măriei Sale.
  Când însă s-ar stânge tot neamul Măriei Sale, aşa că şi viţă bărbătească şi cea femeiască ar lipsi, Înălţimea Sa să dea acestor două ţeri, Moldovei şi ȚERIII-ROMÂNEȘTI,
  o astfel de învoire, ca ele înşile să-şi poată alege Domnul, pe cine vreau, însă în aşa chip, încât să-şi ceară de la Înălţimea Sa Împăratul Râmului, şi să-i slujească lui.”

  De câte ori trebuia să scrie pe foaie ”ȚARA ROMÂNEASCĂ” Marele Nostru Domn Mihai, pentru ca să bage la cap și viperelor rusești ”dacizatoare”?

  Căutați pe google ”POHTA CE-AM POHTIT” și veți putea vedea ORIGINALUL cu scrisul Marelui Domn Mihai:

  „Şi hotarul Ardealului
  POHTA CE-AM POHTIT
  Moldova şi ȚARA-RUMĂNEASCĂ”!!!

 43. Documentele istorice demonstrează ROMANITATEA Domnului Nostru Mihai Viteazul,
  Domnul Țării ROMÂNEȘTI:

  Un avviso (un fel de ziar medieval) italian din 1599, relatează o expediţie a românilor la sud de Dunăre împotriva turcilor:

  „(…)Dar aflând viteazul Mihai de asta (înaintarea turcilor spre Muntenia-n.m.),hotărî să se întoarcă şi să-i înfrunte,de vor fi avut îndrăzneală să-l aştepte;din care pricină, schimbându-şi drumul,se îndreptă spre Valahia,dar la întoarcere dădu Domnul să se întâlnească cu vrăjmaşii care erau puhoi;şi măcar că oastea sa era obosită de drum şi încărcată de pradă,nu pregetă totuşi să dea lupta;ŞI DUPĂ CE ÎI ÎNDEMNĂ PE AI SĂI să se poarte cu vitejie,şi pentru gloria lui Christos,ai cărui oşteni erau,şi pentru faima neamului lor ŞI A ROMANILOR,DIN CARE MĂRTURISEAU CĂ SE TRAG,şi pentru uriaşele prăzi ce-i aşteptau de învingeau,puse să se dea semn din trâmbiţe şi intră în iureş”

  Mihai Viteazul în conştiinţa europeană,vol.4-Relatări şi presă,pag.150,Editua Academiei Republicii Socialiste Romania,Bucureşti,1986

  Avem deci un document din 1599 în care Mihai Viteazul îşi mărturiseşte clar ROMANITATEA .

 44. Da, aşa este „Kandaon-lup”, cei care îi urcă în slăvi pe romani fac campanie anti-românească pentru că aşa au primit însărcinare de la duşmanii de azi ai dacilor şi ai românilor, fiindcă sunt unii care nu pot să-şi aroge titlul de stăpâni ai omenirii, atâta vreme cât mai răsar prin pământul României semne ale civilizaţiei dacilor, oamenii primordiali.
  Că dacii nu au fost barbari şi aveau o cunoaştere (matematică, tehnică, religioasă) superioară romanilor se vede şi din faptul că romanii uzau de nişte etaloane pentru spaţiu calibrate după sanctuarele dacilor. Astfel, se ştie că romanii foloseau un etalon numit pas (în latină pes) ce măsura 0,2957 m. Ori acest etalon reprezintă cu precizie a suta parte din diametrul Calendarului-sanctuar de la Sarmisegetuza, care avea chiar 29,57 m (şi mai are şi azi, fiind măsurabil). Acest fapt este o evidenţă şi nu o presupunere sau o ipoteză. Nu sunteţi convinşi că etalonul romanilor provine din Dacia? Ei mai aveau un etalon numit picior, care avea 0,3249 m. Nu este cazul să demonstrez aici, deoarece e mai laborios, dar credeţi-mă pe cuvânt că acest al doilea etalon roman este exact a suta parte dintr-o anume măsură a absidei centrale a aceluiaşi Calendar dacic! Deci două etaloane romane calibrate după un sanctuar al dacilor. Ce ziceţi? Cine sunt barbarii, nespălaţii şi proştii, dacii sau romanii?
  Ca să nu mai amintesc că însăşi Columna lui Traian măsura exact cât diametrul calendarului-sanctuar de la Sarmisegetuza (100 paşi romani). Să fi fost printre meşterii Columnei şi daci?
  Mai târziu, un pui de dac, numit acum român, care a intuit puterea numerelor purtate de sanctuarele dacilor, a înălţat o „Coloană fără sfârşit” şi i-a dat aceeaşi dimensiune pe care o are pe diametru Calendarul de la Sarmisegetuza. Geniu tot geniu, nu?
  Dar miracolul cunoaşterii dacilor abia acum începe să se întrezărească, căci acest măreţ popor avea o cunoaştere la fel de străveche precum sunt piramidele, ce pot fi anterioare Egiptului faraonic. Şi nu fac o afirmaţie fără argument. E de ajuns însă să observăm că raza Calendarului-sanctuar din capitala Daciei era jumătate din 29,57 m, adică 14,78 m. Sesizaţi încărcătura informaţiei? Nu? E simplu: raza Calendarului-sanctuar (care, se ştie, era circular) este exact a suta parte din înălţimea Piramidei lui Keops, care este 147,8 m (inclusiv vârful care lipseşte). Deci dacii ştiau planul dimensional al Marii Piramide din Egipt, căci alături de acest număr se regăsesc în planurile sanctuarelor dace, aproape toate numerele sacre încifrate în măsurile Piramidei. Mai mult decât atât, se poate demonstra că dacii uzau de nişte etaloane pentru spaţiu egale ca mărime cu cotul şi degetul piramidal folosite de Arhitectul Piramidei. (spre exemplu Sanctuarul mic rotund, de pe acelaşi platou, avea o rază de 6,3 m, adică exact 10 coţi piramidali).
  Ei, ce ziceţi? Vedeţi că „daciştii”, „dacomanii”, „săveştii”, „roxiniştii” şi „peţan-enii” au dreptate când cred cu tărie în înalta cultură şi civilizaţie a dacilor, pe care „nespălaţii” şi „tuciurii” romani au îndrăznit să o distrugă?
  Argumentele matematice sunt mult mai multe, regăsindu-se în sanctuarele dacilor şi numărul de aur, numărul π (cu 6 zecimale exacte), dar şi acel număr misterios, care este lait-motivul numeric al Marii Piramide, repetat până la obsesie în măsurile ei, pe care Davidson l-a numit chiar „factorul obsesiv”. De unde aveau dacii asemenea cunoştinţe va fi întrebarea care va marca pe viitorii cercetători şi pasionaţi. Oricum, cu siguranţă, nu de la romani.
  Or, în lupta dintre două civilizaţii, chiar dacă romanii au învins temporar pe câmpul de bătaie, cultural, în anii ce au urmat înfrângerii armate, a dominat cultura cea mai puternică, rafinată, plină de învăţătură şi în acest sens influenţa romană nu putea fi decât minoră, adică nesemnificativă.
  Şi chiar dacă au stat romanii două veacuri şi ceva în Dacia ei nu au stat pe roze. Tot timpul au fost răscoale, atacuri surpriză şi oriunde romanii lăsau garda jos erau hăcuiţi de daci. Romanii trebuia mereu să-şi completeze trupele, căci erau decimate sistematic.
  Apoi „retragerea aureliană” e un concept pompos şi fals. N-a fost nici o retragere, ci romanii au fost pur şi simplu alungaţi. Ei au plecat cu coada între picioare şi nici bine nu le-a mai mers, căci n-au mai avut ce fura, fapt ce a dus la decăderea imperiului, ţinut în viaţă doar prin jafuri, cotropiri şi biruri.
  Deci mai mult respect pentru strămoşii noştri daci, care au fost cu adevărat „cei mai cinstiţi şi mai drepţi dintre traci, care ştiau să se facă nemuritori…”

  Cu respect
  Dorel Bîrsan-Aeleden

 45. ma umfla risul cind vad atita polemica daco-romana.unii incearca sa ne scoata din ceata romana si sa ne arunce in negura dacica . dar de lumina agathirsilor nu zice nimeni nimic.inseamna ca herodot era nebun .alexandru vlahuta trebuie scos din literatura iar cartile lui eusebiu camilar trebuiesc bagate pe foc.astia, NU stiu istorie. a venit „marele istoric „roxin de mina cu un general-care vrea polititica ca sa va spuna cine sunteti}}}}}}}}}

 46. Articolul este de-a dreptul manipulator, face afirmații nefondate, iar unele sunt mai mult decât penibile. Toată demonstrația are la bază propria definiție pe care o dă paleogeneticii și căreia îi atribuie valoare de axiomă cum că „paleogenetica este un domeniu de studiu al ADN-ului vechi și degradat.” Dar Wikipedia îl contrazice și definește paleogenetica astfel: „este studiul trecutului bazat pe studierea genetică a rămășițelor organismelor care au trăit în diferite perioade istorice, folosind materialul genetic conservat în situri arheologice.”. Cât de ușor poți manipula schimbând un două cuvinte între ele respectiv conservat cu degradat. Plecând de la axioma penibilă autorul concluzionează „ADN-ul studiat e degradat, cum poate spune domnul Daniel Roxin că rezultatele arată “cât se poate de limpede” ai cui urmaşi suntem?” Și am făcut această demonstrație folosind numai materialul clientului. Oare câte alte articole sunt luate de bune de către cititori. E cazul să fim suspicioși privind materialele scrise pe colțuri de masă.

 47. luni, 30 septembrie 2013
  ADEVĂRURI NESPUSE: Grecii și romanii au fost civilizaţi de populația balcano-dunăreană
  un articol de Valentin Roman

  Decenii întregi s-a “servit” românilor, drept adevăr ce nu mai are nvoie de demonstrație, faptul că ei vorbesc o limbă neo-latină, mai exact că strămoșii lor geto-daci și-au uitat subit, într-o perioadă scurtă de timp, limba strămoșească și au prelut limba cuceritorului roman, care, de-a lungul secolelor, suferind diverse influențe, s-a transformat în ceea ce numim azi limba română.

  Iată că acest “adevăr’ apărat atât de îndârjit de cei ce ne-au scris și încă ne scriu și astăzi istoria din manuale, apare, în lumina unor dovezi tot mai numeroase și solide, drept o teorie extrem de șubredă, lipsită de fundamente solide științifice.
  Nu voi relua, de această dată, argumentația care atestă imposibilitatea romanizării lingvistice a geto-dacilor în doar câteva decenii de influență romană la nordul Dunării. Am făcut asta cu alte ocazii.indo-european-expansion

  De data aceasta vă propun să ne întoarcem cu mult mai mult în timp, în căutarea rădăcinilor care dovedesc că spațiul carpato-danubiano-pontic și arealele aflate în proximitatea sa imediată au reprezentat “matca” limbii-mamă a aproape tuturor limbilor vorbite astăzi în Europa și nu numai, dar și a urmelor care atestă în mod cert conexiunea etnică, lingvistică și culturală a lumii greco-romane cu acest spațiu, apărută nu neapărat nu atât în urma influenței acesteia asupra autohtonilor dunăreni, ci mai degrabă invers.

  Prin urmare, la momentul venirii romanilor la nordul Dunării, se poate afirma cu toată seriozitatea că aceștia au venit în locul în care limba lor își avea rădăcinile, alături de alte idiomuri antice sau actuale ale continentului nostru.

  Aici s-a vorbit pentru prima oară limba indo-europeană!

  Aproape la unison, cercetătorii preocupați de stravechimea europeană opinează că spațiul în care s-a dezvoltat limba-mamă a celor mai multe dintre idiomurile europene de astăzi (și nu numai, dacă avem în vedere că, prin intermediul exploratorilor Evului Mediu, parte din ele au ajuns și în Africa, America de Sud și America de Nord etc) este cel al regiunii Mării Negre, în jurul acesteia, pe teritorii aparținând astăzi României și Ucrainei, de pildă, către Podișul Anatolian, Munții Ural și Marea Caspică.

  Acesta este spațiul aproximativ în care se dezvoltă, în preajma mileniilor V-IV, cultura indo-europeană, care sintetizează moștenirea culturală autohtonă acumulată încă de la primii pași către neolitizare ai localnicilor cu tradiția și cultura războinică a grupurilor creatori de kurgane.

  De aici, în mod radial, grupuri de indo-europeni se deplasează către alte arii geografice, influențând cultural și lingvistic populațiile întâlnite în cale. Unele dintre aceste grupuri pătrund în subcontinentul indian și reprezintă strămoșii lingvistici ai populațiilor care astăzi vorbesc acolo limbile indice și iranice, în timp ce alte grupuri se deplasează către vestul Europei și către nordul acesteia.

  Cultura Cucuteni+Tripolie, aria de răspândire
  De altfel, este deja demonstrat faptul că neolitizarea Europei s-a făcut din est către vest și nu invers. Mai exact, spațiul la care facem referire mai sus a fost primul din cele europene în care s-a trecut la sedentarism, unde practicile și tehnicile agricole au fost inițial dezvoltate, unde domesticirea animalelor devine o practică generalizată în cadrul comunităților și unde apar primele așezări cu caracter proto-urban.

  Revenind la aspectele ce țin de limbă, specialiștii au concluzionat, aplicând metoda istorico-comparativă, că există o înrudire între limbile germanice, slave, latină și greacă, înrudire care are drept explicație faptul că acestea sunt mlădițele unui trunchi comun, anume limba indo-europeană. Evident, prin extinderea teritorială a influenței indo-europene, în timp, au început să apără particularitățile care au dus ulterior la diferențe, până în ziua de astăzi.

  În acest sens, Sir William Jones în lucrarea sa „The Sanscrit Language”, filolog britanic, nota, în 1786, că: “sanscrită, fie ea cât de antică, este de o structură minunată; mai perfectă decât elena, mai bogată decât latina și mai desăvârșit rafinată decât amândouă, totuși dovedind față de ambele o afinitate, atât în rădăcinile verbelor, cât și în formele gramaticii, mai puternică decât ar fi putut apărea din pură întâmplare; atât de puternică încât nici nu filolog nu le poate cerceta fără să fie convins că toate trei au izvorât din vreo sursă comună care, probabil, nu mai există…”

  Afirmația lui Jones este sutinuta și de Franz Bopp, a cărui lucrare „Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Zend, Griechischen, Lateinischen, Litauischen, Gotischen und Deutschen” („Gramaticăƒ comparativăƒ a limbilor sanscrităƒ, zend, greacăƒ, latinăƒ, lituanianăƒ, goticăƒ și germanăƒ”), publicată între 1833 și 1852, este considerată ca începutul studiilor indo-europene ca disciplinăƒ academicăƒ.

  În timpurile noastre, teoria originii limbii indo-europene în spațiul Mării Negre este susținută de cercetători precum Jonathan Slocum, de la Linguistic Research Center, College of Liberal Arts, Universitatea din Texas, SUA, care afirmă că macro-familia limbilor indo-europene își are originea în limba vorbită în urmă cu aproximativ 6.000 de ani de oamenii ce locuiau în vecinătatea Mării Negre și la est de Marea Caspică, pe un teritoriul corespondent aproximativ celui în care mai târziu se dezvoltă cultura scitică.

  Acestei opinii îi subscrie și David Anthony, arheolog la Hartwick College, specialist în indo-europenianism, care afirmă că la titulatura de primi vorbitori ai limbii indo-europene cei mai potrivit candidați sunt autohtonii din zona Mării Negre și a celei Caspice care viețuiau aici în perioada 5.000-3.000 î.Hr.

  Romanii vorbeau o limbă cu origini nord-dunărene!

  Avansând în timp, în preajma perioadei în care apar primele manifestări ale culturilor și civilizațiilor grecești și romane, observăm că influența culturii dunărene, uneori direct, alteori indirect, a continuat. Astfel, dacă este deja clar că în vremurile neolitice grupurile nord-dunărene au adus în spațiul viitoarei lumi greco-romane limba (latina și greacă fiind recunoscute drept limbi indo-europene) și cultura materială, la fel de clar este că această infleunta a existat și după momentul în care se poate vorbi, din punct de vedere istoric, de greci și romani.

  Etruscii, recunoscuți drept civilizatorii pre-romani ai Peninsulei Italice, pot fi considerați, ca urmare a legăturilor strânse cu unele grupuri tracice, legături etnice și culturale, precum frigienii anatolieni sau peonii, drept purtători ai unor elemente de cultură tracă în spațiul italic. Urmând firul logic și având în vedere că etruscii sunt cei care le-au dat alfabetul romanilor, precum și primii regi și parte a panteonului de zeități, se poate opina că romanitatea conținea, într-o proporție însemnată, elemente solide de…tracism!

  Mel Copeland este de părere că limba etruscilor, la nivelul secolelor VII-IV î.Hr, era înrudită cu limba dacă, element care conduce către ipoteza că cele două popoare erau înrudite și făceau parte din marele neam al tracilor. Același autor explică astfel înrudirea lingvistică dintre etrusci, civilizatorii romanilor și daci: “Etruscii au apărut în Italia în jurul anului 1000 î.Hr. și au venit aici din Lydia și Frygia. Frigienii, originari din Macedonia și Tracia, erau înrudiți cu dacii și geții (românii de astăzi), care vorbeau aceeași limbă”.

  Copeland mai amintește, ca semn al relațiilor strânse dintre frigieni și lidieni, strămoșii etruscilor și traci, faptul că aceștia au luptat ca aliați, de partea troienilor, în războiul contra aheilor, preluând, astfel, o informație din Iliada lui Homer. Aceste concluzii sunt întărite analizând scrierile unor autori antici.

  De pildă, Vergilius notează:”Orașul Cerveteri este construit pe o stâncă locuită cândva de lidieni, un popor distins în războaie, ce viețuia pe toate dealurile Toscanei”. De asemenea, Seneca afirmă că “Asia Mică este locul unde au trăit etruscii la începuturi”. Un alt autor antic, Tacitus, ne spune că etruscii au venit din Asia Mică, ei fiind urmași ai pelasgilor, fiind numiți thirasieni sau thiresieni în insulele Lemnos, Imbros, Lesbos și în Delos.

  O sursa modernă care atestă descendența tracă a etruscilor este Enciclopedia Britannica, potrivit căreia “la începutul expansiunii lor, romanii au fost inițial respinși, în Toscana, de către etrusci, care au venit cu mult înaintea lor, din Anatolia, fiind descendenți ai tribului trac al frigilor/brigilor”, iar în lucrarea The Asiatic affinities of the old Italians, aparținând lui Robert Ellis, se precizează că neamurile tracilor se întindeau până la Alpi și Marea Tireniană (a se observa asemănarea numelui acestei mări cu cel dat de greci etruscilor, respectiv thirasieni), limba acestora fiind vorbită și în Etruria.
  Cuplu etrusc

  Ellis adaudă că: “TOȚI TRACII, INCLUZÂNDU-I PE ETRUSCI, DACI ȘI FRIGIENI, VORBESC ACEEAȘI LIMBĂ”. În lucrarea amintită mai sus se mai spune și că proto-etruscii și-au dezvoltat cultura, în perioada de trecere dintre epoca bronzului și cea a fierului, în zona Anatoliei şi a Mării Negre, această cultură fiind “iluminatoarea Eurasiei”.

  Dacă vorbim de frigienii din Anatolia, putem să amintim și o relatare a lui Herodot (cartea II), care îi atribuie faraonului egiptean Psametic (în jurul anului 700 î.Hr.) următoarea afirmație: ”Am făcut multe experiențe în viața mea ca să aflu care a fost cel mai vechi popor de pe pământ și ce limbă vorbea acel popor; în fine, am ajuns la convingerea că limba cea mai veche a fost a FRIGIENILOR, adică a PELASGILOR și, prin urmare, este poporul cel mai vechi”.

  Cercetătorul italian Graziano Baccolini, precizează, în volumul Reflections on the Etruscan Civilization: “Îmi este greu să înțeleg de ce, încă, unii istorici italieni eșuează în a înțelege contribuția enormă a civilizației etrusce (trace) la clădirea culturii vestice și de ce, continuând să se ghideze după dovezi false, afirmă că grecii și romanii reprezintă culturile superioare primordiale ale Europei”.

  Același autor este de părere că etruscii au venit din estul Europei și sunt adevărații fondatori ai culturii acestui continent. Tot el mai afirmă că “în zorii dezvoltării lor militare, romanii, cu o cultură inferioară, și-au falsificat originile și au ascuns moștenirea civilizației etrusce, iar falsificarea istoriei lor a continuat, în vremea primilor împărați, printr-o serie de edicte.”

  Etruscii, cei ce au adus civilizaţia în Pensinula Italică
  Într-o altă lucrare, anume The Hidden Roots of Europe, editată de Fundaţia Culturala Animi, Muzeul Național Brukenthal și Muzeul Civic Pitigliano, se arată că “la nivelul mileniului I î.Hr., populațiile care locuiau pe teritoriile de astăzi ale României, Bulgarei și Italiei, respectiv dacii, tracii și etruscii, au creat culturi originale, care au jucat un rol extrem de important în formarea artei greco-romane”.

  Tot în acest volum se mai arată că teritoriile amintite au o moștenire istorică bogată, aici găsindu-se semnele celor mai vechi civilizații preistorice, dezvoltate la nivelul neoliticului, al epocii bronzului și al celei de fier. Citând din aceeași lucrare, trebuie să mai spunem că: “deși numiți barbari de greci și de romani, populațiile despre care vorbim au creat culturi cu nimic inferioare celor grecești şi romane, ba chiar se poate spune că, de pildă, în ceea ce privește arhitectura și arta, etruscii, dacii și traci i-au influențat decisiv pe greci și pe romani”.

  De asemenea, știm cu siguranță că romanii, atât în perioada de început a dezvoltării civilizației lor, dar și ulterior, au fost influențați, pe tărâm mai ales artistic și cultural și, nu doar de către etrusci, ci și de civilizația elenă, mult mai veche și mai avansată decât cea romană. Această interacțiune avea loc chiar și pe pământul Italiei, în zone în care grecii antici au înființat colonii (de pildă, Napoli de astăzi, anticul Neapolis).

  Plecând de la această realitate și având în vedere legăturile strânse dintre cultura greacă și cea tracă, este de așteptat ca și romanii, pe filieră greacă, să fi preluat elemente caracteristice culturii și limbii tracilor. În plan religios, de pildă, romanii au preluat, de la tracii frigieni din Asia Mică, cultul zeiței trace Rhea Silva, pe care au adoptat-o în panteonul roman drept mama gemenilor Romulus și Remus.
  Frigia antica, în Anatolia de astăzi

  Lucurile interesante privind Italia antică nu se opresc aici. Neamurile latinilor, întâlnite în centrul și sudul Italiei înainte de creșterea puteri romanilor în zonă, erau urmașe ale tracilor veniți, în mai multe valuri, din zona Balcanilor în perioada 1.800-900 i.Hr. O caracteristică anume a acestor neamuri era practica…transhumanței.

  Iată deci cum însăși numele limbii latine provine de la numele unei populații cu origini balcanice, deci tracice. Așadar, romanii, în zorii civilizației lor, erau pur și simplu înconjurați de etnici traci și, chiar dacă aceștia își pierd identitata politico-administrativă în urma înglobării ulterioare în Imperiul Roman, este absolut clar că i-au influențat pe noii stăpâni ai zonei în toate aspectele culturii lor. Cel mai important lucru dintre toate este că latinii traci le-au dat romanilor limba latină!!!

  În jurul anilor 500 î.Hr. nu mai puțin de 15 orașe latine erau atestate în Peninsula Italică, dintre care putem aminti Tibur, Ardea, Aricia, Ficulea, Nomentum sau Lavintium. Roma însăși, în perioada 550-338 i.Hr. nu era decât un oraș, puternic, e drept, dar un oraș membru al unei colitii de orașe latine, locuite de cu precădere etnici traci. În mod cert, neamurile s-au mai amestecat în zonă, însă, dacă avem în vedere baza etnică pre-romană solidă în arealul la care facem referire, atunci ne putem aștepta ca gena preponderentă, chiar și în cazul romanilor, să fi fost cea tracă și în secolele următoare.

  Marea civilizație greacă, creata pe fundații tracice!

  Așa cum am precizat mai sus, citand din The Hidden Roots of Europe, “la nivelul mileniului I î.Hr., populațiile care locuiau pe teritoriile de astăzi ale României, Bulgarei și Italiei, respectiv dacii, tracii și etruscii, au creat culturi originale, care au jucat un rol extrem de important în formarea artei greco-romane”. Neamul tracilor, întins pe o arie uriașă, și-a lasat amprenta asupra tuturor culturilor cu care a co-existat sau care au preluat stăpânirea unor zone tracice ulterior.

  Nu doar etruscii au influențat cu elemente tracice spațiul egeean. Dacă ne referim la zona Greciei antice, trebuie să spunem că și alte areale, precum Macedonia, cu mult înainte de afirmarea politică a regatului macedonean, erau dominate etnic și cultural de neamuri tracice. Aici regăsim provincia antică ce era cunoscută sub numele de Edonia (sau Mygdonia), localizată între râurile Nestus și Strymon, în estul peninsulei Halkidiki, locuită de edoni, neam tracic.

  Edonii au jucat un rol extrem de important în politica vremii, așa cum aflăm de la Tucidite care, în Istoria Războaielor Peloponesiace, povestește cum aceștia au respins o invazie a ionienilor și au cucerit de la atenieni o colonie a acestora, numită Ennea Hodoi (mai târziu oraș cunoscut sub numele de Amphipholis).

  Însăși provincia Attica, anume zona din jurul orașului Atena, este privită de unii autori antici drept un areal stăpânit inițial de traci. În acest sens, Strabon, în Geografia, cartea a VII-a, este mai mult decât elocvent and afirmă că Attica era cândva stăpânită de “tracii veniți aici cu Eumolpus”. Același autor mai amintește de tracii frigieni conduși de Pelops (veniți din zona Anatoliei, urmași ai tracilor brigi ce viețuiau în zonă balcanică), care stăpâneau în părțile Peloponesului, zona Greciei moderne de la sud de istmul Corint.

  O afirmație extrem de interesantă a lui Strabon (care, atenție, a trăit între 60 i.Hr și 21 sau 26 d.Hr.!) este aceea că “și în prezent tracii locuiesc în vecinătatea grecilor, iar Macedonia și părți ale Tessaliei aparțin acestora”. Așadar, chiar și la nivelul începutului primului mileniu al erei noastre, prezența tracă în Grecia era încă atestată de autori pe arii întinse.

  Și în zilele noastre urmele tracilor sunt prezente în lumea greacă. De pildă, insula Samothrace păstrează în componența numelui său numele primilor ei locuitori, anume tracii. Populația locală actuală este practic o sinteză între tracii ce o stăpâneau inițial și coloniști greci veniți din Samos în preajma secolului VIII î.Hr.

  Mitologia greacă a păstrat și ea elemente de origine tracă. Regăsim în poveștile grecilor fie regi ai tracilor, precum Lycurgus, Diomedes, Tereus sau Poltys, dar și personaje a cărora influență în zona cultural-artistică s-a păstrat timp de secole întregi, precum Orfeu. Un semn al faptului că grecii antici considerau că se înrudesc cu tracii sau că există influențe majore din partea lor asupra elenilor este și faptul că, în mitologia acestora, tracii sunt urmașii lui Thrax, fiul lui Ares, zeul grec al războiului.

  De asemenea, unii regi traci sunt prezentați ca având origine divină. Regele Poltys, de pildă, este amintit de mitologia greacă drept fiu al lui Poseidon. Tot legendele grecești vorbesc despre Phineas, fiul regelui Agenor al Tyrului (oraș fenician de pe coasta libaneză), cara, alături de frații săi, plecând în căutarea surorii lor Europa, răpită de Zeus, a ajuns pe țărmurile Mării Negre devenind rege al tracilor. Și lista poate continua…

  Lista orașelor întemeiate de traci în spațiul Mării Negre, dar și în cel egeean esta una extrem de lungă, așa cum atesta izvoarele. Un exemplu: tradiția greacă îi atribuie lui Acamas, conducătorul armatei trace care a participat la războiul troian, întemeierea orașului Aenus, la gurile Hebrusului.

  În concluzie, revenind la punctul de plecare al acestui articol, anume localizarea spațiului de origine a limbii și culturii indo-europene primordiale în zonă Mării Negre, se poate concluziona că, milenii mai târziu, marile civilizații ale continentului nostru, greacă și romană, erau construite pe fundamente traco-dunărene și că au păstrat, permanent, în structura lor, mai evidențiat sau mai mascat, elemente de cultură, limbă, tradiție și practici care aveau ca loc de formare spațiul aproximativ al României, Bulgariei și parțial Ucrainei de astăzi.

  Aceste lucru este perfect plauzibil dacă avem în vedere faptul că, de pildă, la sosirea în spațiul egeean a aheilor, ionienilor și dorienilor, prin migrație, aceștia au luat contact cu populații sedentare cu origini tracice, făuritoare de cultură și civilizație, lucruri prin care acestea le erau superiori noilor veniți. Același lucru este valabil și în cazul romanilor care și-au dezvoltat cultura într-un spațiu în care descedenți ai tracilor viețuiau de secole întregi.

  Așadar, în ceea ce ne privește în mod direct, anume teza romanizării geto-dacilor după anul 106, se dovedește încă o dată că această teorie este una lipsită de fundament științific, din simplul motiv că romanii fuseseră tracizați parțial cu secole în urmă de tracii balcano-dunăreni (asta chiar dacă eliminăm teoria potrivit căreia romanii ar fi fost chiar traci, teorie ce are și ea argumentația sa destul de solidă).

  În loc de concluzii

  Pentru a evita poisibilele interpetari pe care romanistii le pot aduce, după cum le este obieceiul, ținem să precizăm că toate cele de mai sus nu au fost expuse cu scopul de a induce cititorilor ideea potrivit căreia tracii ar fi colonizat fizic Europa sau teritorii aparținând altor neamuri, impunându-se etnic prin forță.

  Vorbim mai degrabă despre o influența culturală a tracilor, ca populație pre-romană și pre-greacă în teritorii în care aceștia locuiau, ce au fost ulterior stăpânite de romani și greci. Mai exact, ne referim la o construcție a culturii și civilizației greco-romane pe fundatiil stabilite de traci cu secole înainte ca măcar romanii și greci să fi existat în istorie.

  Rezumând, această influența a tracilor asupra lumii greco-romane se regăsește în religie, toponimie, limbă, tradiții și practici de zi cu zi, dar și, evident, într-o proporție dificil de aproximat, în etnicitatea romano-greacă, din simplul motiv că ei locuiau inițial acolo unde au venit romanii și grecii și nu viceversa. Și știm, din istorie, că mai în toate cazurile cei nou-veniți într-un teritoriu sunt asimilați sau cel puțin sunt extrem de puternic influențați de populația autohtonă, sedentară, a respectivei zone.

  Astfel, având în vedere toate cele susținute în acest articol, la care se pot adăuga lesne zeci sau sute de alte informați și probe, teoria potrivit căreia geto-dacii, ca parte a marelui popor trac erau niște barbari ce au primit lumina civilizației de la greco-romani apare din nou drept una șubredă. Că geto-dacii, ca ramură a poporului trac, au dat civilizație altora, asta da, se poate crede și argumenta. Epopeea continuă…

 48. Ce imi place cel mai mult cand doi sau mai multi romani discuta,mai ales cand sunt intelectuali este boala contrazicerii,cu orice pret.Oameni buni cand discutati despre ISTORIA poporului Roman macar informativa ca lumea,fara ura,fara idei preconcepute,altfel cadem in ridicol.Invatati sa fiti corecti in gandire, dar mai ales cititi ,cititi de exemplu carti vechi scrise de Istorici antici, sau macar Istoria lui Giurascu,manualele scrise in timpul regelui Carol I,sau ….o Dumnezeule si apoi incepeti cu grija,cu mare grija sa emiteti teorii.De fapt,toate teoriile sunt interesante si ar fi constructive daca am invata sa nu ne jicnim ca si cum nu am fi acelasi popor.Chiar nu se poate discuta fara jicniri ?Ce fel de oameni suntem ? de ce englezii pot discuta orice fara sa se jicneasca ? Sunt civilizati desi la origini au trecut ca si noi prin razboaie .SUNT GATA SA MOR CA SA AI DREPTUL LA OPINIA TA,DAR NU-TI JICNI APROAPELE,FRATELE TAU ROMAN.Si acum cu modestie si respect daca vrea cineva sa citeasca : Romanii au cucerit Muntenia si Oltenia. si o parte din Transilvania.Au construit palate,drumuri,poduri,viaducte,bai ( terme ),etc.Aici s-au ciocnit cele doua civilizatii,cea romana si cea daca. Nu se poate spune ca a invins total una din civilizatii in totalitate.Se pare ca pana la urma a avut loc un amestec intre populatia invinsa daca si colonii romani lasati sa apere granitele Imperiului Roman care in aceasta zona se afla chiar la Dunare.Romanii au jefuit Dacia la modul ca mii de tananti de aur si argint au fost dusi la Roma.
  Am citit prin anii 1970 o carte unde am gasit niste ipoteze fascinante.Desigur este opinia mea ca sunt fascinante,poate sunt niste prosti,dar prin democratie se intelege dreptul oamenilor ca macar sa fie liberi sa aiba macar o parere,o opinie pe care sa poata s-o exprime liber,fara neaparat sa inceapa urlete,tipete,etc. S-a descoperit de catre cercetatori din vest ca etruscii din motive necunoscute si-au parasit locurile natale si despartindu-se in doua migratii s-au indreptat unii spre Campia Latium si uniidestul de u
  spre tinuturile Daciei.Numai asa se explica ( marea enigma ) ca romanii veniti in Dacia s-au inteles cu dacii relativ usor ! Poate dacii nu vorbeau limba aristocratiei romane dar exista dovezi ca vorbeau o latina vorbita de populatia din Latium.Deci etruscii sa fi fost stramosul comun ? Poate ! Poate este o prostie !? Poate ! Dar este o teorie fascinanta. S-au pomenit si alte teorii ! Dar sa nu uitam ca dupa colonizarea romana ,au venit popoarele migratoare precum hunii,vizigotii,cumanii si nu numai.Si mai exista si multe alte teorii interesante .Nu mai putem discuta civilizat? omeneste.Ce este aceast exclusivism ?

 49. Democratia este scoala in care Bula, Boia sau Savescu se bucura de mai multa consideratie decat premiantii clasei.

 50. Introducerea in articol a unor pareri politice personale ma fac sa nu mai acord credibilitate demonstratiei.
  Despre daci s-au scris lucrari inca dinainte de Cristos. Nu le vad citate de autor. Nu vad amintiti nici alti autori, unii dintre ei contemporani, credibili si nu neaparat romani.
  Poporul roman nu este nicidecum „amestecul divin” dintre daci si romani, reprezentati de cei doi „sefi”, Traian si Decebal. Poporul roman este rezultatul unui amestec de neamuri migratoare care s-au perindat pe aceste meleaguri timp de vreo mie de ani. Puneti mana pe carte, cititi si daca vi se intampla sa si intelegeti ce cititi, dupa aia dati-va cu parerea. In rest, sunt povesti de „scoala ardeleana” si niste „baieti cu intentii bune”.

 51. Românii spun ei înşişi ce sunt atunci când se numesc români („român” nefiind altceva decât „roman” trecut prin evoluţia fonetică după cele mai stricte legi ale lingvisticii.
  Dacomanii nu pot înţelege cum au acceptat dacii să-şi ia de bunăvoie numele de romani pentru că ei, dacomanii, nu ştiu istorie. Este adevărat că iniţial „roman” însemna „locuitor al Romei sau măcar descendent de acolo”, ceea ce dacii nu erau şi nu ar fi acceptat să se declare ca fii ai acelei urbe. Cu timpul însă, odată cu dilatarea Imperiului Roman şi cu mozaicarea populaţiei sale, termenul „roman” a încetat să mai fie legat de cetatea Romei şi a început să însemne „cetăţean al Impeiului Roman”. „Roman” nu mai semnifica deci nici apartenenţa la o cetate (Roma) şi nici o identitate etnica, ci o calitate cetăţenească. Romani puteau deveni, în anumite condiţii, locuitori ai Imperiului aparţinând oricărei etnii. Apostolul Pavel, în procesul ce i-a fost înscenat, a făcut uz de calitatea sa de cetăţean roman care-i dădea anumite drepturi, fără a se dezice de etnia sa evreiască. Tot aşa, dacii, fie ca ostaşi ai armatei romane, fie ca locuitori care au primit cetăţenia romană (echivalentul atunci a ceea ce înseamnă azi a fi cetăţean al Uniunii Europene), se declarau cu toată îndreptăţirea romani, fără ca prin aceasta să aibă sentimentul că şi-ar renega etnia. În contextul epocii, a fi dac (sau evreu, gal, hispanic) şi a te numi roman nu însemna nici o contradicţie, era o realitate care a existat şi care şi-a avut consecinţele ei. Pentru noi, unele cu care avem dreptul să ne mândrim, noi fiind singurii din tot acel uriaş caleidoscop de neamuri care am păstrat, iată până azi, numele de romani.

 52. http://cpcar.ro/DOCTRINA-POPORULUI-ROMAN.php
  1. Elementele constitutive ale poporului românesc.

  Pentru a întelege ce înseamnă a fi Român, trebuie să ne urcăm la origini pentru a ne reaminti componenta etnică a poporului nostru. Nu există nici un neam pe lume care să descindă dintr-o singură colectivitate, neamestecată si nealterată de alte grupuri sociale. Din aceste întrepătrunderi etnice se naşte o nouă sinteză socială şi un nou popor îşi face apariţia pe lume.

  În cazul neamului nostru, peste fondul trac s-a suprapus ocupaţia romană, iar prin secolele VI-VII Daco- Romanii au suferit o puternică invazie slavă. Elementul slav a fost deznaţionalizat de autohtoni şi a participat la formarea poporului românesc. Dacă ne referim la proporţia dintre cele trei elemente în componenta poporului nostru, bine-înţeles că predomină fondul trac. Noi suntem Traci care ne-am pierdut limba în contact cu civilizaţia romană, aşa cum s-a petrecut şi cu alte popoare cucerite de Romani.

  Pentru a ne orienta în chestiunea românismului, trebuie să ţinem seamă de aportul adus de fiecare din aceste elemente la formarea sufletului naţional. Popoarele, ca şi indivizii, au un eu sau o conştiinţă colectivă. Ca să înţelegem ce înseamnă a fi Român, trebuie să descompunem realitatea lui interioară în fasciculele lui componente. Ce-am moştenit de la Traci, ce-am moştenit de la Romani, ce-am moştenit de la Slavii primitivi ?

  Se ştie că Tracii au fost un popor de mari tensiuni spirituale. Cultura europeană îsi trage originile din spaţiul locuit de acest popor. Vechea cultură greacă nu e altceva decât o variantă a culturii trace. Triburile greceşti care au creat strălucirea Eladei au coborât din nordul tracic. Cât priveşte religia Tracilor, ea era atât de sublimă, încât fără exagerare poate fi numită un pre-creştinism. Dar Tracii, înclinaţi mai mult spre contemplare si dispreţuind bunurile acestei lumi, n-au fost în stare să realizeze ceva mare pe plan istoric. Fiecare trib, fiecare cetate, fiecare vale, îşi trăiau viaţa lor singuratică şi nu se trezeau la realitate decât atunci când erau atacaţi. O singură dată s-au asvârlit într-o mare întreprindere istorică, sub Alexandru cel Mare. Şi, dacă n-ar fi fost asasinat Boerebista, cine ştie dacă soarta spaţiului răsăritean nu ar fi fost alta. Evident, când Tracii au fost surprinşi de puterea romană, s-au apărat vitejeste, dar era prea târziu ca să se mai poată sustrage unui destin implacabil.

 53. Exista si localitati si triburi dacice atestate de Ptolemeu : Buridavensii și Cotensii și mai jos de ei Albocensii, Potulatensii.
  In premiera o sa aflati inclusiv redactia ca aceste denumiri exista si azi in partea de sud a Romaniei.
  1. BURIDAVA si BURIDAVENII de la numele raului BURIDEAUA, Burdeaua de langa satele Balaci,si Mirosi judetul Teleorman. Numele vine de la A Z-BURDA, a fi liber. Cred ca localizarea cetatii Buridaua este gresita. Cred ca era orasul Costesti pe ruta Rosiori de vede -Pitesti unde si este raul BURDEA adica BURDEAUA, sau BURDEAVA=BURIDAVA.
  2.COTEANA,si COTENII , a coti ,localitatea COTEANA dar si de la raul COTMEANA cu acelasi inteles ca si azi intre Balanesti si Brebeni.
  3. ALBOCENII, Albokensioi ,ALBOTENI, localitatea ALBOTA langa Pitesti.
  4. PITULATENI ,si POTULA, Potulatensio, dela cuvantul dacic PITULATI, si orasul PITESTI . Ptolemaios le atesta aceste localitati, dar unele un pic deplasate ca pozitie .
  5. CUCOIENII si localitatea actuala CUCA dar si COCU, si muntele CUCAIU pe gregeste COCAION in litere grecesti KOGAION.
  Cocu, cuca in limba romana in DEX inseamna varf de deal, munte rotunjit.
  6. Avem si SATIDAVA din cuvantul SAT si se pare atestat in zona SATU MARE.Avem in limba daneza si islandeza adica nord- germana Saete si Sitia ca loc de asezare .Dar si in sanscrita Sata ca loc de asezare.Deci posibil SAT si in limba daca cu inteles de asezare umana, loc de stationare si verbul a sta.Nu neg influenta limbii latine in formarea fosat, dar acest cuvant exista si in limba daca ca SAT. Avem dovada in limba sanscrita SATA, SATTI care inseamna Sitting si SIT , in engleza. Desi Wikipedia o plaseaza citez Setidava is believed to be the place of origin of the tribe Costoboci who were in possession of areas in what is now Poland, as late as ca. 170 AD. Eu cred ca e vorba doar de zona Satu Mare pana la Tisa.
  7. Arkinna = in prezent Fratesti si Arcan, see Fig.s 17 — 18. 82 Ptolemy’s maps of northern Europe .

  8.Raul HIERASU in realitate SHIERASU din shiru, shiruire de ape, SHIROAIE este raul SIRETU. etc(shiriu)
  9. Muntele RARAU si probabil raul care curge langa el este atestat de Herodot un antic grec cu numele ARARUS pozitionat in sudul Romaniei. A – RARU = fara litera A devine RARU adica RARAU.
  10. Raul PRUTU atestat ca PURETU,inseamna PARAU ,sau PA RAUTZ .(RAU, PARAU).
  11.Avem atestata localitatea dacica UDATA (Hydata), dar si actual localitatea UDA si raul UDA .
  12. ARGESENII sunt AR-GETENII adica AR-GETII din cetatea AR-GETIA, adica ARGINTIA, cetatea de ARGINT, locuita de GETII , pe malul Argesului si localitatea ARGETOAIA .
  Ce mica e lumea nu este asa .Dacii vorbeau romaneste.

 54. Începutul acestui articol este deplasat:
  „…promovaţi de băsistul Radu Moraru, dar şi de usl-iştii de la Antene…”
  Având în vedere o ingerință a unor aprecieri politice personale în text, nu mai pot privi cu obiectivitate această demonstrație oricât de logică ar părea.

 55. Aa, si nimeni nu a vorbit de vreo exterminare ori ceva de genul asta.Bineinteles ca cele 2 razboiaie au fost sangeroase, au produs pierderi si militare si civile, dar nimeni nu a vorbit de vreo disparitie fizica a dacilor.Asta e o alta falsa problema inventata de domnii „dacologi” si pe care ei isi inchipuie ca o combat.Intreaba-l pe oricare din ei cati istorici rom^ni de vre-un secol jumate incoace iti poate cita sa fi spus ca dacii s-au evaporat de pe fata pamantului.Poti astepta mult si bine dupa raspuns, ca nu o sa vina.

 56. @Mioara

  Romanizarea Daciei a inceput inca din perioada intrarii Dobrogei si zomei de la sud de Dunare (Moesia) in imperiu.Dupa cucerirea Daciei au fost adusi in provincie si daci romanizati de la sud de Dunare.

  Cat despre etniile care au colonizat Dacia, au fost si romani si italici (bunaoara legionarii Romani, trupele profesioniste, erau romani si italici „get beget” si aveau cetatenie romana, apoi aparatul administrativ, colonisti veniti din Italia cu familii cu tot etc).Trupele auxiliare si buna parte din colonisti erau impestritati, e adevarat, dar toti erau vorbitori de latina, aia a si fost ideea colonizarii.Indiferent cate etnii si care cata proportie avea, era nevoie de o lingua franca, iar aia era latina.
  Garantat daca studiezi lucrari serioase de istorie si renunti la tratarea fabulatiilor Savesciene drept „surse”, se va clarifica totul.

 57. Afirmatia cu ne-arabizarea Spaniei este falsa. Al-Andalus -penisula iberica aflata sub dominatie musulmana era in cea mai mare parte lingvistic arabizata in momentul cand se produce Reconquista sec XI-XIII in principal. Crestinii din Al-Andalus vobeau o limba romanica propirie (azi disparuta) Mozaraba, care avea asemanari fonetice cu romana si italiana- pronuntia lui „ce” si „ci”. In secolul XII mozabara era aproape extinsa, majoritatea crestinilor vorbind araba. Concluzie: in momentul declasarii reconquistei deci la nici 500 de ani de la cucerirea musulmana a penisulei iberice populatia aflata in Iberia musulmana era arabizata!
  Reconquista se incheie in 1492 prin cucerirea Granadei, iar musulmanii sunt expulzati din Penisula iberica. Iin 1629 sunt expuzati ultimii vorbitori de araba (cateva sute de mii) din regatul Valenciei. Acestia din urma era deja de mai bine de 150 de ani crestini! Sa rezum: in 500 de ani cea mai mare parte a penisulei iberice era arabizata lingvistic. Faptul ca nu se mai vorbeste araba se datoreaza la doi factori: Popultia arabizata la inceput numai cea musulmana este expuzata sau se refugieaza in Africa de Nord (in secolul XIII); teritoriul cucerit este colonizat cu crestini din nord vorbitori de limbi romanice spaniola, catalana, aragoneza, portugheza, iar ultimii arabizati sau arabi desi crestini sunt expulzati in epoca moderna. Arabii de azi sunt veniti in secolul 20 in Spania.
  Deci se poate sa se schimbe limba unei populatii mai ales cand si religia este in joc arabizarea merge mana in mana cu musulmanizarea, chiar daca in cele din urma si multi crestini si evrei din peninsula iberica se vor arabiza lingvistic. Sa nu uitam ca ipoteza de lucru ca procesul de crestinare al populatiei de la norduld Dunarii s-a facut in limba latina dupa cum o arata vocabularul limbii romane.
  Pentru cei care se cearta ca limba daca nu se putea pierde in 160 de ani le zic aferim bre!
  Insa eu zic, asa, din burta, ca dovezi nu am, ca limba dacilor s-ar fi stins pe la anul 1200 sau 1400. Ani de la care avem marturii in surse istorice despre ce populatii traiesc pe la nordul Dunarii. Intre 602 si 1200 e totul confuz, deci dacii ar fi putut trai bine-mersi si vorbi limba lor, carea incetul cu incetul in jur de 1400 ar fi trebuit sa dispara, caci atunci avem marturii despre limba valahilor si nema despre daci…Pentru lamuriri nu cred ca limba dacilor se asemana cu latina sau romana de azi. Marturiile lingvistice pe care le avem, antroponomie, toponime si peste 150 de nume de plante infirma impoteza unei asemanri cu limbiile amintite.

 58. de unde 500 de ani de dominatie romana? si apoi si arabii au dominat 600 de ani o parte din spania dar ei n-au devenit arabi si in africa cu toate dominatiile coloniale fiecare trib isi are identitatea sa .in urss cat s-au straduit rusii nu au reusit sa stearga identitatile popoarelor dominate .in america exista si acum populatii bastinase chiar daca americanii s-au straduit sa-i decimeze .nicaieri in lume si niciodata in istorie nu a fost asimilat cu totul un popor si nici nu exista altii in toata istoria umanitatii care sa-si preamareasca dusmanii si sa le imprumute identitatea .este lipsit de logica .ce popor isi iubeste dusmanul?.si spui ca traian nu a pornit razboi pentru bogatii .dar pt ce ? de dragul razboiului ? am citit pe un sait italian ca romanii au sarbatorit un an intreg aceasta victorie si tooate bogatiile aduse din dacia a salvat economia imperiului care era deaja in declin.si cum explici ca este plina roma si Vaticanul de statui de daci ? si cum explici columna lui traian? de ce crezi ca au aratat atata respect dacilor? cine a latinizat dacia ? mercenarii lui traian adunati de peste tot de pe unde cucerisera care nu vorbeau nici ei bine latina?si crezi ca romanii chiar au lasat dacia fara barbati? conform logicii batranii si cei care nu erau buni de lupta au ramas . si chiar daca unele femei au luat de barbati acesti soldati si au facut copii ce te face sa crezi ca ii alintau in latina si nu in limba lor materna ? si ce te face sa crezi ca batranii ramasi acasa le povesteau nepotilor despre razboi si despre dusmanii lor romanii in latina si nu in limba lor natala? si cum de ia romanizat pe daci si nu pe italieni? italienii zic ca sunt urmasii etruscilor nu ai romanilor .ei zic ca imperiul roman a fost acolo la roma si atat .ei nu studiaza mare lucru nici in scoala despre imperiul roman si despre razboaiele cu dacia .am avut ocazia sa vb cu o invatatoare de scoala primara si nici nu stia despre dacia .cum de ia romanizat doar pe daci din toate popoarele cucerite? ce-a castigat poporul nostru dupa ce cei care il conduceau au ales sa afirme ca suntem urmasii romei ? dispretul tuturor desconsideratie fata de un popor ce -si neaga stramosii .suntem un popor fara demnitate si fara coloana pt ca am vrut sa fim smecherii europei dandu-ne urmasii romei in speranta ca asa ni-i facem frati pe italieni si pe francezi .italieni care nici ei intre ei nu sunt frati , francezi care ne considera tigani .apropo: si africanii ne considera tigani . o araboaica m-a intrebat daca noi toate stim sa facem vraji . si apropo de tigani cum de tiganii din romania se numesc rromi? pt ca se vrea ca romania sa devina tara lor . iata ce am castigat dandui pe daci asimilati.si de ce crezi ca acum bulgaria isi drscopera radacini trace ? ca sa pretinda dobrogea despre care zic ca era alor .iata noi smecherii europei…

 59. Puteti sa faceti o comparatie intre maghiara veche ( secX-XIII) si cea de astazi ?Pot astazi citi maghiari ,sau intalege limba vorbita de inaintasii lor ? Atunci vedem ce se ascunde si sub aceste „manipulari ” .

 60. „Deci în 596, la peste 320 de ani de la retragerea aureliană, Imperiul Roman – acum cu capitala la Constantinopol – era conştient că locuitorii de la Nord de Dunăre sunt tot romani.” Acest lucru dovedeşte faptul ca nu ei (romanii) i-au romanizat pe daci, ci invers, romanii rămaşi in Dacia au fost asimilaţi de daci. „măcar că sunt romani, cu vremea ei au căpătat alte deprinderi, au uitat de-ai lor şi sunt cu mai multă tragere de inimă faţă de duşmani”

 61. @ Koson
  Eu va multumesc pt intentia buna de a ma corecta in sensul bun al viziunii mele vis-a-vis de moldoveni.Sa dea Dumnezeu ca acei romani SA RAMANA ROMANI,indiferent de imprejurari.Nu am dreptul sa dau sfaturi ,mai ales pt acea zona,pt ca stiu prin ce-au trecut romanii imediat dupa comunism.Tocmai de aceea tinerii sa tina aproape sa nu se lase amestecati,sa nu uite.
  Da,m-am referit la acea parte,dar cum ati spus si dvs ,din pacate o buna parte destul de consistenta.Acea parte pe care o vad si ma lovesc ori de cate ori plec in afara tarii.
  Dupa cum am spus,partea buna are de suferit.Cand Romania a avut sansa sa se reintregeasca dupa lovitura de stat din 89 prin ACEI romani din Moldova, au fost bagati in puscarie de catre stapanii lui iliescu.Ei se ocupau de romanii NOSTRI din Moldova,iar ilicescu de cei din Romania prin producerea de anti-romani de la putere.Cam asa-i mostenirea lasata pana in ziua de azi.
  Acum logic ca acea parte e destul de mare.Din punctul de vedere al rusilor nr. romanilor trebuia monitorizat ca intotdeauna pt a nu prezenta pericol.Acum e mult mai usor pt ei ,pt ca dorinta tinerilor de a se stabili si forma o familie in UE e foarte mare.
  Eu spun ceea ce vad si ma doare.
  Dupa cum am spus,romanii au de suferit cam peste tot ,mai ales cand vor sa arate ca au bun simt si ca sunt capabili .
  Tinerii trebuie sa stie ca un ortodox trebuie sa aibe mai multa frica si dragoste de Dumnezeu,decat teama de dracu rosu din est si mai ales de catre cel alb din vest.
  Pt tineri UE se prezinta „prosper”,dar totul are un pret…fara identitate.
  Orice se poate intampla in viitor,daca Transnistria va vrea cu rusii sau cu UE.Ce mai conteaza.
  Deja cei din zona si mai ales romanii nu prea mai au de ales,cartile au fost jucate,pt ca orice dezordine de-acum incoloeste a fost ordonata demuuuult.
  Nimic,la voia intamplarii.
  Daca occidentalii nu mai au acces la adevar,noi romanii nici atat.
  Adevarul este ca pe romani un adevar politic a fost spus intotdeauna de dracu,iar pe romani ORTODOCSI i-au interesat adevarul ADEVARAT de la Dumnezeu,care ne ajuta sa ne dam seama ce se intampla cu noi chiar si politic.Asta il doare pe dumnezeul politic,ca de draci romanii nu vor fi lasati in pace in veci.Ca-i rosu,ca-i alb,ca-i verde,tot un drac e.
  Romanii trebuie sa ramana romani ,adica ORTODOCSI,ci nu pestriti asa cum ne vor corciti occidentalii si rusii.
  Dupa 89 incoace,timp de 24 de ani de libertate LIBERTINA s-a lucrat la treaba asta cam pe ascuns,ci nu pe fata ca in comunism,pr ca acum migrarea tinerilor in UE sa para fireasca.
  Ne mai intrebam de ce ne dispar usor usor satele?,nr.de nasteri scade,mancarea normala sanatoasa este inlocuita cu boli si medicamente pe masura….
  Sfatul nostru ca parinti ca frati ca romani,ar fi ca tinerii ROMANI (care se simt si nu se ascund ca sunt romani)sa faca bani in occident ,sa nu-si dea copiii pe la catolici sub pretextul de „integrare-religioasa”pt ca ar insemna sa se-ntample la fel ca in comunism,cu „o buna parte ” dintre romani,sa se amestece,exact ceea ce au vrut rusii.Din pacate cu o buna parte au reusit.
  Cine se simte roman sa munceasca si sa se intoarca acasa.
  Numai bine!

 62. @PRO-ROMAN

  Exista si basarabeni mancurtizati, dar ce descrieti dv nu e portretul majoritatii ci al unei parti, din pacate, destul de consistenta, dar care se tot subtiaza. Ce ziceti ca anii viitori nici Transnistria nu va mai vrea cu Rusia ci in UE?
  Ca sa va corectati viziunea prea sumbra asupra basarabenilor, si mai ales a celor tineri, vedeti

  https://www.youtube.com/watch?v=xsEHBH2RUFA

 63. Se tooot umbla la denigrarea romanilor ,cum ca romanii sunt niste nenorociti,ca sunt amestecati,ca sunt delincventi,ca sunt betivi,ca sunt curve,dar numai cei care ii acuza nu se vad pe ei.
  Acolo unde veti vedea MOLDOVENI ,tot acolo veti vedea si cele scrise mai sus.
  Se mananca RAHAT pe seama romanilor exact ca in OCCIDENT.
  Cei care se lasa amestecati si se corcesc cu alte rase ,cu cei de alta religie si cei care isi fac copiii prin UE,cei care fac NENOROCIRI si se corcesc la greu da cu cetatenie ROMANA sunt chiar MOLDOVENII care nu mai au NIMIC in comun cu natia romaneasca.
  Adevaratii romani-moldoveni au disparut prin Siberia,prin lagarele comuniste sovietice,iar cei care i-au inlocuit sunt de cu totul si cu totul ALTCEVA,NICIDECUM ROMANI ,CRESTINI SI MAI ALES ORTODOCSI.
  Ei sunt un produs sovietic(sub pavaza comunismului) fara religie,deci fara IDENTITATE,deci PERFECTI pt amestecatura asta IMPUTITA,care pare impusa doar pe teritoriul nostru STRABUN romanesc.In UE sunt foarte apreciati si ajutati,oricat de curve si talhari sunt.
  Romanii cu carte si cel putin doua diplome si cu educatie si comportament civilizat,sunt vanati si marginalizati,pt ca prezinta pericol INTELECTUAL ,iar noua lume UE au nevoie de TAMPITI SI DELINCVENTI ,nu de oameni culti si destupati la minte,pt ca generatiile viitoare sa nu aibe nici macar un minimum de inteligenta pt a-si pune intrebari INCOMODE noilor restrictii de manipulare.
  PT UE e specia cea mai perfecta pt a crea motive pt control ,prin talharii si ordinarii de tot felul.(„toti romani”)
  In felul asta pare o constrangere de adaptare si pt ceilalti straini care se duc in UE pt a munci cinstit.
  UE chiar se folosesc de ei,,tocmai de aceea le-au facilitat intrarea in UE fara VIZE.(nefiind in UE).
  Asa ca mancati CACAT cand vorbiti urat de romani,pt ca voi mancatori de rahat nu aveti si nu veti avea NICIODATA IDENTITATE,pt ca nu aveti Dumnezeu.
  Ati reusit sa va faceti mendrele prin Romania si v-ati bagat cu tupeu in locuri cheie la conducerea tuturor institutiilot pt a inlocui,distruge si vota contra ROMANILOR,DE DREPT PE PAMANTUL STRAMOSESC.
  Din cauza romanii monitorizati peste tot, din cauza voastra ungurii s-au impus,din cauza voastra romanii sunt dusmaniti peste tot.
  Uitati-va la comportamentul ,cultura si educatia ROMANILOR, si uitati-va la moldoveni,rusi si ucraunieni cat de CAMELEONI VANDUTI SUNT.
  Cine se mai leaga de romani ,sa se gandeasca la originea MASII si sa documenteze de unde provin oasele si comportamentul MASII si atunci sa vorbeasca despre romani.
  Voi care tot denigrati si vorbiti urat pe seama romanilor pe unde dracu va trimite ,tot incercati sa distrugeti istoria romanilor,s-o mutilati s-o ridiculizati,tooot mancati CACAT pe unde apucati.
  Adevartii romani nu-si scuipa istoria si mai ales religia,pt ca un adevarat roman ramane ORTODOXA PE VECI nu se schimba pt un dumnezeu artificial de conjuctura.
  Istoria romanilor nu are putrefacti de genul asta ci sfinti martiri,nu jigodii vandute spre deliciul apusenilor.
  Romania a devenit tara CAPUSA pt cei care sunt cu adevarat corciti,dar politic artificial,perfecti pt dumnezeul prostituat european.
  In UE moldovenii nu vor sa vorbeasca romaneste,iar in Moldova cei care mai au ceva romanesc in ei,sunt batuti si conditionati,iar gener
  atia noua nici nu vor sa auda de romani.
  Un amestecat va gandi intotdeauna amestecat,lucru placut celor care vor o amestecatura in masa.

 64. @Sorin

  Pe d. Coja l-am avut profesor de lingvistica in anul I. Inaintea primului examen, dindu-ne indicatii, ne-a spus: „Va rog sa nu-mi veniti cu prostii gen limba dacilor!”

 65. @koson

  culmea e ca acesti lideri de miscare nu sunt oameni lipsiti de carte.Cunostintele lor in domeniul istoriei lasa de dorit, dar nu sunt oameni lipsiti de educatie (medicul Napoleon Savescu, de exemplu, nu?).Este neclar de ce in timp ce sunt constienti ca fiecare profesie necesita studiu de specialiate, practica, experienta, mana specialistului sa fie acolo etc (dl Savescu a confirmat oarecum ca nu ar lasa pe cineva sa opereze doar pentru ca a citit o stiva de carti de medicina), acorda atata lipsa de respect stiintelor istoriei si lingvisticii, crezand ca astea se fac dupa ureche si merge cu „mie mi se nazare ca….mie mi se pare mai verosimil ca…mie mi se pare logic ca…(si logica mea trebuie sa fie a tuturor)”.Acuma sigur, si ca amator poti fi de ajutor, iti poti aduce contributia, doar ca mai e un aspect foarte important: buna credinta.
  Probabil e greu sa se discute cu ei, pentru ca ei ignora argumentele stiintifice si trebuie sa invete ABC-ul regulilor dupa care fuctioneaza cele 2 domenii (istoria si lingvistica), dar tot inclin sa cred ca ar trebui putin expusi.Bunaoara sa fie invitati sa identifice fiecare citat pe care l-au atribuit unuia si altuia, ele neexistand de fapt.Apoi, eu stiu, sa justifice trunchierea diverselor citate sau contexte si cui sau la ce a folosit.Unii dacisti au inceput acum sa admita ca au destule „greselute”, ca deh, oameni suntem si mai gresim.Dar ei inca se bazeaza pe buna lor credinta, „ca lupta ca niste eroi pentru aflarea adevarului”.Or falsurile, inventiile si trunchierile pe care le fac, exact asta invalideaza.Domnul Ion Coja, de exemplu, am vazut ca l-a invitat, prin intermediul blogului domniei sale, pe dl Roxin la o dezbatere televizata.Nu stiu daca macar a raspuns in vreun fel (ca da au ba).

 66. @Sorin

  Cu aceştia nu poţi dialoga şi din cauza că ei nu uzează de argumente ştiinţifice. E ca şi cum vine unul şi-ţi „demonstrează” că pământul nu poate fi rotund pentru că ar însemna că americanii umblă cu capul în jos. Cum îi poţi explica o ecuaţie de gradul 3 unuia care nu ştie cele patru operaţiuni? Cum îi poţi cere să calculeze aria cercului unuia care nu are noţiune de rază, diametru, arc de cerc?
  Lingvistica are legi tot atât de precise ca matematica sau fizica, numai că el habar nu are de ele şi atunci o ţine una şi bună că cuvintele româneşti nu provin dintr-o limbă pe care o cunoaştem până la lungimea vocalelor, din latină, aşa cum legile lingvisticii arată cu precizie, ci din dacă,
  limbă pe care nu o cunoaştem deloc.
  Dar nici nu trebuie să mai căutăm dovezi ci să reducem toate celelalte date – locul şi data naşterii, declaraţe de avere, studii, stare civilă etc etc – doar la nume. Cum poţi să spui că nu te-ai romanizat când tu însuţi te numeşti român (de la romanus). Ţi-a impus cineva dinafară acest nume? Te-a obligat cineva să te numeşti astfel? Păi cea mai la vedere, atât de vizibilă că sare-n ochi, dovadă că te-ai romanizat e aceea că tu singur te declari roman. Ştiu că vrei să scapi de acest nume care, iată, el singur îţi răstoarnă toate aiurelile, dar acesta e un dat ca amprenta şi ca ADN-ul. Cu el te-ai născut, cu el mori. Ba foarte mulţi au murit tocmai pentru că nu au vrut să se dezică de el. Şi o naţiune întreagă, minus nişte intruşi pe care ea nu-i bagă în seamă, e în stare să o mai facă oricând.

 67. @koson

  „Mă doare însă sufletul când văd că marea masă, 99%, sunt oameni de bună-credinţă, oneşti, patrioţi înflăcăraţi, convinşi trup şi suflet că luptă pentru binele poporului lor, fără să-şi dea seama că sunt nişte victime, puse să trudească la ruinarea poporului lor. ”

  Intr-adevar, discernamantul le-a fost anihilat.Cum nu poti realiza ca o natiune care nu poate emite vreo pretentie de descendenta latina fondeaza un „Sfant Imperiu Roman” de aproape 1000 de ani (germanii),deci ei s-au vrut si probabil inca se mai vor urmasii Romei, dar noi vrem sa ii extirpam din constiinta noastra.Apoi nebunia, delirul gotilor=geti.Pe de o parte urla ca dacii (getii) nu aveau cum sa se romanizeze, sa accepte influentele celei mai mari civilizatii a acelei epoci, ca dacii ii urau de moarte pe romani si tineau cu toata indaratnicia si sufletul de entitatea lor daca, iar pe de alta parte, trambiteaza ideea ca o mare masa a lor (daca gotii, conform lor, erau geti, adica daci) isi iau lumea in cap, umbla pribegi si sunt germanizati. Asta pornind de la manipularea ordinara prin distorsionarea materialelor citate, cum ca „nemtii, danezii, scandinavii isi revendica obarsia daca”.Ei nu s-au putut romaniza, dar s-au putut germaniza.

  „Aţi mai văzut un popor de pe tot mapamondul care să-şi nege strămoşii şi cu atât mai mult cu cât aceşti strămoşi sunt cei mai prestigioşi din toată istoria, ”

  Ce spuneam inainte, unii nu ii au, dar ii vor,se vor urmasii lor.Noi ii avem, dar nu ii vrem.
  Si cat de usor va fi dupa aia sa-i faca sa ii nege si pe daci (mult mai usor va fi), dupa ce printr-o campanie de elogii desantate ii transforma in niste lucruri de ridiculizat (valabil si pentru Romania, prin delirul protocronist, transformarea istoriei tarii intr-un circ ridicol).

  „Cand ar fi sa dau vreo povata unui tanar, iata pe care i-as da-o: Tinere, sa-ti faci patria scumpa si sfanta ca si mama!S-o iubesti si s-o respecti sin adancul sufletului tau.De dragostea si de respectul tau pentru ea sa nu iti faci vreodata reclama si parada.Ba, ai dreptul si datoria sa urasti, sa sfarmi pe acei frati ai tai ticalosi, care, in loc s-o iubeasca si s-o respecte ca pe o mama, cuminte, onesta si severa, o curteaza, o magulesc si exalteaza ca pe o batrana cocheta nebuna.”

  Lucian Blaga.

  S-ar putea adauga, iar pe daci ca pe niste mosnegi vanitosi.Calul troian injectat in diverse forme.

  „Pe unii măcar din aceştia mă iluzionez că-i trezesc la realitate.”

  Eu as vrea sa cred ca „tulburatorii” au mai putini (macar ceva mai putini) „martori” decat acum cativa ani.Totusi continui sa cred ca niste emisiuni filmate (televizate) ar fi de bun augur.”Tulburatorii” sezand la aceeasi masa cu profesionistii (istorici, lingvisti), dandu-le sansa sa isi sustina tezele in fata oamenilor calificati si in fata publicului si sa le demonstreze ca ei nu inventeaza (citate si evenimente), nu trunchiaza, nu distorsioneaza, nu ascund adevarul. Intr-un cadru, de dialog, nu de monolog,unde nu poti debita neintrerupt de nimeni timp de o ora ineptii, ci unde esti tras promt de maneca de cate ori incepi sa bati campii.Iar daca refuza sa ia parte la dezbatere, aceasta poate sa aiba loc fara dansii, dar sa se stie ca au fost invitati.Multi dintre „credinciosii” lor nu au simt critic si mai ales, nu prea citesc, nu fac lectura, nu le verifica spusele (lucrul pe care „tulburatorii” se bazeaza cel mai mult).Probabil din 1000 de auditori ai filmelor lor, sau cititori ai articolelor lor, abia 15-20% le verifica spusele, restul iau de buna tot ce aud sau citesc de la ei.Asta inseamna o rata de castig de 80%.Nimanui insa nu ii e lene sa vizioneze o emisiune (care poate fi apoi incarcata pe site-uri, bloguri, youtube etc., pentru a nu se pierde).

 68. @Sorin

  Daciştii şi-au fabricat un adversar-fantomă: cei care îi denigrează sau îi ignoră pe daci, categorie care în realitate nu există.
  Dar asta nu o fac deloc din naivitate ci din motive de strategie. A declara că lupţi împotriva celor ce-i denigrează pe daci e ceva onorant şi ascunde adevăratul mobil, cel pe care dacă şi l-ar înscrie pe panou ar îndepărta lumea de ei, i-ar umple de oprobriu.
  Duşmanul de moarte al daciştilor e romanizarea. Asta n-o pot ei suferi. Când aud de romanizare sunt cuprinşi de furie, îşi pierd stăpânirea de sine, sar la bătaie.
  De ce explozia asta de nervi?
  Lupta împotriva romanizării vizează două ţinte, amândouă vitale pentru poporul român şi pe acestea vor ei să le distrugă:
  1. Ei vor să nege ascendenţa romană a poporului român. Au încercat din exterior (Roesler şi toată istoriografia maghiară), dar nu au reuşit, românii au făcut o armă din viţa lor latină, iar atunci când existenţa lor ca neam a fost în pericol au chiar exagerat, au unilateralizat (Şcoala Ardeleană). Atunci strategii au schimbat macazul, i-au pus pe români să-şi nege ei înşişi originea romană şi, cum se vede, procedeul dă rezultate.
  Stratagema e de o perfidie fără termen de comparaţie. Aţi mai văzut un popor de pe tot mapamondul care să-şi nege strămoşii şi cu atât mai mult cu cât aceşti strămoşi sunt cei mai prestigioşi din toată istoria, cei pe a căror temelie stă întreaga civilizaţie europeană şi universală?
  Drept replică din partea noastră nici nu ar fi nevoie să mai umblăm după dovezi istorice, lingvistice etc, e destul să le spunem: Ce altă dovadă mai doriţi când voi înşivă vă numiţi români, evoluţia fonetică a cuvântului romani? De unde v-a picat acest nume dacă voi nu v-aţi romanizat? Vi l-a administrat cineva cu forţa? Cum de voi, care îi urâţi atât de mult pe romani, nu vă numiţi altfek decât chiar romani?
  2. Tocmai acesta e al doilea punct ţintit. Daciştii cer să nu ne mai numim români, aşa cum ne-am numit 2000 de ani, şi ţara noastră să nu se mai numească România. Numele de român este cel ce ne cuprinde pe toţi, cel ce ne unifică, forţa noastră centripetă, coeziunea noastră. Tocmai ceea ce nu convine duşmanilor noştri de moarte. Ei ştiu că atunci când nu ne vom mai numi români, nu ne vom numi nicidecum daci (asta e momeala) ci ne vom numi moldoveni, olteni, ardeleni, bucovineni, dobrogeni, bănăţeni, maramureşeni, vom fi dispersaţi, dominaţi de ce ne deosebeşte pe unii de alţii şi nu de ce ne uneşte, de forţa centrifugă, a risipirii – prefaţa nimicirii.
  Daciştii de fapt repetă la xerox metoda bolşevică de pierdere a identităţii naţionale aplicată basarabenilor. Exact acesta a fost punctul vizat şi de ruşi: renunţarea la numele de român, ei, moldovenii, sunt alt popor, urmaşii dacilor liberi, nu ca nenorociţii de români care s-au corcit cu romanii.
  Odată explicate acestea, îmi motivez şi prestaţia mea pe site-uri care atacă subiectul. Nefiind nici pe departe vorba de o dezbatere ştiinţifică, ar trebui să nu mă intereseze. Mă implic totuşi nu pentru fanaticii cu care nici nu se poate discuta şi nici nu ajungi nicăieri, ei nemaiavând spiritul de discernământ. Mă doare însă sufletul când văd că marea masă, 99%, sunt oameni de bună-credinţă, oneşti, patrioţi înflăcăraţi, convinşi trup şi suflet că luptă pentru binele poporului lor, fără să-şi dea seama că sunt nişte victime, puse să trudească la ruinarea poporului lor. Pe unii măcar din aceştia mă iluzionez că-i trezesc la realitate.
  Astfel că voi persevera.

 69. @koson

  in legatura cu „dilema lui Traian”, tocmai am gasit ca Xenopol si Vasile Christescu au enuntat acest gen de idee, spunand ceva in genul ca scopul lui Traian a fost sa innabuse trufia lui Decebal, atingerea acestui scop fiind suficient pentru a se intoarce la Roma ca invingator…fara extinderi teritoriale sau aduceri de bogatii.Christescu probabil in Istoria militara a Daciei romane, la Xenopol nu stiu.Sunt curios sa caut lucrarile.

 70. @koson

  „Cu câtă politeţe… Vom încerca să fie cât mai multă. Cât de politicos poţi fi când vezi că ţi se falsifică adevărul sub ochii tăi.”

  Imaginea de mari luptatori „pentru identitatea noastra nationala” pe care acesti oportunisti si-o construiesc e completata (pe langa lucruri inventate, ori denaturate, ori trunchiate) de plasmuirea dusmanului imaginar, „latinistii” sau „romanistii”.Or fi fost candva ideile Scolii Ardelene cealalta extrema, dar aia a trecut demult.E culmea ipocriziei, pentru ca nu am vazut, nici intalnit (nici intre postaci, nici intre jurnalisti, nici intre istorici ori lingvisti) pe nimeni sa nege componenta daca, ca fiind una din componentele temelie si genetica si spirituala a noastra.Foarte probabil ca mostenirea genetica (fizica) ar fi mai mare de la daci decat de la latini, nu mai vorbim de cultura orala, pe care o vedem din avion daca ne uitam la satul romanesc.Am primit insa cultura scrisa de la ceilalti stramosi, romanii.Apoi, bineinteles au mai venit destule alte influente, mai mult sau mai putin pronuntate.
  Vorbeam de ipocrizie, ca taman ei sunt hotul care striga „hotii”.”Aia sunt latinistii, care ii urasc pe daci si vor sa ii desfiinteze”, cand de fapt ei vor sa cultive in cel mai exacerbat mod ura fata de romani. In fiecare articol ori comentariu, din cele mai abjecte epitete nu-i scot.Si bineinteles, trebuiesc urati si cei care nu „se leapada” de ei.Cineva pe un blog a provocat la un pariu (erau peste 100 de comentarii acolo), propunand ca pentru fiecare 20 astfel de posturi pe care le-ar putea cita, dacistii sa puna unul de-al vre-unui „romanist” vorbind vre-un gram de rau despre daci.
  Singurele obiectii pe care le-am vazut, au fost reactii la deliruri protocroniste, gen limba romana, mama tuturor limbilor, dacii-geneza vietii si civilizatiei pe pamant (transformandu-i astfel in tinte de ridiculizat) si idei neofasciste de puritate de rasa si „necorcire”.Care popor mai e „pur” si lipsit de multiple influente de-a lungul istoriei sale? Fara sa mai vorbim de ofensa adusa altor natiuni, considerand o eventuala mostenire genetica drept o spurcare a „rasei” (cineva, bunaoara, spunand ca noi nu putem fi „corcituri latinizate”).Am vazut romani din astia zaluzi intrand pe forumuri straine (unele nici macar de istorie), deschizand topicuri in care incepeau sa predice idei din astea.Nu numai ca erau demontati, dar la un moment dat provocau o reactie de lehamite.Eu unul nu as vrea sa fiu bagat intr-o oala cu nevolnici din astia (unii poate de buna credinta, dar naivi fanatizati).Ne atrag animozitati colective, cam la fel ca cei de mergeau pe dincolo si se ocupau de orice, numai de lucruri bune nu.

  Cam asta e educatia care o formeaza domnii „tulburatori”.

 71. @koson

  si eu cred ca succesorii lui Traian, nicicum comparabili cu el, nu-i puteau bate pe daci.Mai erau ceva sanse probabil pe vremea lui Marcus Aurelius sau Septimius Severus (care dealtfel a avut si legiuni dacice cand a luptat impotriva lui Albinus), desi mai probabil s-ar fi obtinut o alta pace ca a lui Domitian.Si mai probabil ca in conditiile de atunci, Roma i-ar fi preferat pe daci aliati, decat inamici.Dealtfel punand sceptrul si soarta imperiului in mana atator imparati cu origini de pe aici, cred ca e o buna dovada de apreciere.

  E inimaginabil, intr-adevar, cuvantul crima impotriva vestigiilor e potrivit.Seamana cu distrugerea padurilor, nu esti crezut daca povestesti, nu alta. De necrezut mentalitatea asta de „eu stiu una si buna, luam acum totul, dupa noi potopul”

 72. @Sorin

  Ca un singur exemplu, grăitor pentru soarta patrimoniului din Ţara Haţegului, formaţi pe Google:

  http://adevarul.ro/locale/hunedoara/foto-castelul-nalat-hateg-7_513ca7ae00f5182b85ee5dc3/2_513ca8e200f5182b85ee63f3.html#photo-head

  dar mergeţi cu > până la sfârşit.

  Nu mai vorbesc de Cetatea Colţ care în câţiva ani nu va mai exista. Simplul fapt că aici şi-a plasat Jules Verne acţiunea romanului Castelul din Carpaţi, folosit inteligent, ar aduce puhoi de turişti. Dar…
  O puteţi găsi pe net.

 73. @Sorin

  Excelent formulată dilema şi, cel puţin eu, nu am mai întâlnit-o, dar e captivantă.
  Aşa este. Dacă Traian urmărea exclusiv jaful, se ducea până la capăt în primul război. Dacii erau învinşi, nu mai puteau opune rezistenţă, iar el nu avea decât să înhaţe prada.
  Bineînţeles, ca orice beligerant, îşi calcula acţiunea, ce pierde, ce câştigă, iar, atunci mai declarat, acum mai mascat, prada (petrol, aur, gaze de şist, păduri, mână de lucru) constituie un stimulent de bază. Sigur, nici Traian nu era atât de idealist încât să nu le ia pe acestea în calcul. Dar, cântărind lucrurile, reiese ca sigur, aşa cum constatarăm, că, totuşi, nu acesta era obiectivul principal.
  Şi eu cred că Traian voia să şteargă ruşinea pe care Imperiul o suporta, iar rezultatul primului război realiza asta (nu şi jaful!). Şi, întradevăr, dacă Decebal respecta punctele armistiţiului, nu se mai întâmpla nimic. Pe Hadrian nu-l văd bătându-l pe Decebal, şi nici pe ceilalţi următori, cu atât mai mult cu cât Imperiul o apucase pe panta descendentă şi atacurile Eurasiei erau pe punctul de a se dezlănţui.
  Un document extrem de interesant care vine să depună mărturie în favoarea poziţiei adoptate de noi e pasajul pe care Iulian Apostatul i-l atribuie lui Traian:

  „Voi ştiţi, Jupiter şi ceilalţi zei, că primind Imperiul acesta lâncezând şi slăbit din toate părţile lui de tirania care îl măcina de multă vreme înăuntru şi de desele invaziuni ale geţilor din afară, am fost singurul care a îndrăznit să atace aceste popoare care locuiesc dincolo de Dunăre. Am subjugat chiar pe aceşti geţi, cea mai războinică naţiune dintre toate neamurile ce au existat vreodată nu numai prin virtuţile corpurilor lor ci şi prin acele învăţături ale lui Zalmoxis (care este la ei în cea mai mare veneraţie) săpate adânc în inima lor. Pentru că, necrezând că mor ci numai îşi schimbă locuinţa, merg la moarte mai veseli decât ar merge în orice altă călătorie.”

  Flavius Claudius Iulianus, Kaesares (Symposion), I, 420

  Fie că e, aşa cum unii presupun, un pasaj preluat din cartea dispărută a lui Traian, fie că e creaţia lui Iulian, textul îl prezintă pe Traian lăudându-se nu cu bogăţiile aduse în vistierie care au scos Imperiul din criză ci cu victoria asupra „celei mai războinice naţiuni dintre toate neamurile ce au existat vreodată”, dovadă că aceasta a fost de fapt obsesia lui, pentru asta a purtat războaiele.

  Despre comportamentul criminal faţă de vestigii (criminal în accepţia curentă a cuvântului pentru că sunt omorâte).

  La Sarmisegetuza Regia unul (un ştab de la Deva) anii trecuţi a intrat cu buldozerul în zidul Templului cum că face o parcare (o parcare privată, de unde el urma să încaseze). A sărit presa şi l-a oprit, după ce distrusese o bună porţiune de zid, altfel, autorităţile nu vedeau, nu auzeau nimic, ele îşi făceau meditaţia yoga obişnuită.

  Am văzut cifra kosonilor scoşi peste hotare şi am ameţit (de asta nici nu am reţinut-o, era ceva astronomic; eu mi-am implantat o sirenă, în caz că mă fură şi pe mine…)

  În Cluj, când să se sape ca să se descopere ruinele cetăţii romane, conaţionalii noştri care, în ton cu daciştii, nu suportă să avem ceva urme de romani, au făcut zid viu ca să împiedice lucrarea. Cine era în fruntea lor? Doina Cornea care ca Therese Raquin în timpul războiului din Vietnam striga ca din gură de şarpe: Numai peste corpul meu! Maşinile şi muncitorii s-au retras şi, în deplină clandestinitate, au tot pândit până au prins o noapte cu piaţa mai pustie, când au început să sape. Tot centrul oraşului stă pe zidurile cetăţii (municipiu) Napoca. După câţiva ani, primarul de atunci şi de acum a decis că peisajul e inestetic şi să fie acoperit la loc cu pământ. Au mai lăsat un geam prin care nu se vede mai nimic, bun să stea tinerii pe el şi să se răcorească cu câte o îngheţată.

  În Ţara Haţegului, pe un spaţiu restrâns, sunt mult peste o duzină de castele, cu nimic mai prejos decât cele de pe Valea Loarei. Toate sunt lăsate să moară de moarte bună, prin degradare firească. Dar pentru a vă convinge, nici nu e nevoie să vă deplasaţi până la Haţeg. Puteţi vedea acelaşi lucru în Bucureşti. Suntem cineva: palate pe care specialişti occidentali le invidiază noi ne putem permite să le demolăm fără să clipim.

  Un edificiu de Guiness Book, cel mai vechi lăcaş de cult din lume în care se slujeşte neîntrerupt de aproape 2000 de ani, Biserica din Densuş, se prăbuşea şi ea treptat, şi dacă nu dădea nefericitul acela de Guest din buzunar nu se gândea nimeni că ar trebui restaurată.

  În legătură cu acest monument, ceva ce se intersectează cu ce discutam mai înainte. El a fost iniţial mausoleul lui Longinus, guvernatorul pe care Traian l-a lăsat după primul război să conducă Dacia ocupată, a fost transformat în templu păgân, apoi în biserică creştină. La restaurarea recentă, sub un stâlp de marmură roman s-a găsit un ciob de vas pe care scrie „koson”.Sunt supraetajate acolo toate vârstele neamului nostru. Romanii, cum se vede, respectau continuitatea nu numai conservând vechile denumiri (Sarmisegetuza, Napoca, Potaisa etc.) ci şi clădind pe vetrele consacrate ale dacilor.

  Dar mă opresc pentru că sună de pauza mare…

 74. @Koson,

  Cel mai mult imi place totusi tot partea introductiva :

  „Viaţa asta-i bun pierdut
  Când n-o trăieşti cum ai fi vrut!
  Şi-acum ar vrea un neam călău
  S-arunce jug în gâtul tău:
  E rău destul că ne-am născut,
  Mai vrem şi-al doilea rău?

  Din zei de-am fi scoborâtori,
  C-o moarte tot suntem datori!
  Totuna e dac-ai murit
  Flăcău ori moş îngârbovit;
  Dar nu-i totuna leu să mori
  Ori câine-nlănţuit.”

  Sie eu cred ca profilul lui Decebal e foarte bine intuit.

  As cere o parere, am mai ridicat problema asta de cateva ori:

  Dacistii spun ca unicul scop si interes al lui Traian fata de Dacia a fost jaful.Ca vroia aur, argint, sclavi…
  Cei mai „de centru” spun ca nu era chiar unicul scop, dar unul din principalele, oricum, unul foarte important si fixat in mintea lui de cum a ajuns imparat.Nedumerirea mea e de ce nu a luat toate astea in 102?Decebal a fost cel care a cerut pace, iar Traian a acordat-o.Nu mai era mare lucru ramas sa finalizeze razboiul.Sa spunem ca mai pierdea ceva oameni intr-un soi de ultima rezistenta a dacilor (daca il refuza pe Decebal).Oricum a pierdut cu siguranta mai multi in a doua campanie.Or daca era chitit numai pe jaf si sclavie, nu mai era el nici asa de „scrupulos la datorie” sa-si mai faca probleme ca mai pierde fie si cateva mii de soldati.Ii impune lui Decebal niste conditii de pace (nu tocmai usoare) si pleaca.Nu ia tezaur, nu ia sclavi, nu deschide mine, nu-l ia pe Decebal prizonier.Ce se intampla daca Decebal respecta intelegerea pina in 117, cand Traian a murit?Cred ca nimic.Nu stim (sau stim?)cu ce si-a platit macar legiunile.A luat de la daci bani sau aur sa zicem in contravaloarea banilor pe care i-a primit Decebal de la Domitian?
  Atunci intrebarea principala, a vrut Traian (cel putin initial) ceva mai mult decat sa dreaga ce a facut Domitian (pacea aceea care a insemnat o rusine pentru Roma)?Sa oblojeasca orgoliul Romei?

 75. @Ion

  Nu am uitat nici de Dromichete, nici de Lisimach, ci m-am gandit la asimilarea si slavizarea populatiei de pe teritoriu.M-am exprimat hazardat, recunosc, cu „nu au a face”, ci mai curand am gandit proportiile invers fata de cum le-a expus @Koson (pondere semnificativ mai mare slavica).Posibil sa ma insel.Chiar si asa, tot as cere inca inca o data lamurirea.Am scos citatele din studiu, si tinand cont si de cele puse de dvs. (din nou, considerand ca au peer review, sau ca vor avea), in ce fel se infirma posibilitatea romanizarii, mai ales ca asa cum se vede in citatul al doilea (de care am mai amintit o data):

  “Computing the frequency of common point mutations of the present-day European population with the Thracian population has resulted that the Italian (7.9 %), the Alban (6.3 %) and the Greek (5.8 %) have shown a bias of closer genetic kinship with the Thracian individuals than the Romanian and Bulgarian individuals (only 4.2%). ”

  Iar in cealalta versiune, pusa de dumneavoastra :
  ” -la nivel mitocondrial, relaţii genetice mai apropiate între populaţiile umane vechi de pe teritoriul României şi populaţia turcă de origine tracică de pe coastele Mării Negre şi ale Mării Mediterane” (titlu 5.4, p.133 alin.3)”

  mi se pare ca se vorbeste despre relatii genetice, mai apropiate, nu exclusive, ori care exclud inrudirea cu italienii, de exemplu (asa cum se vede in urmatorul citat postat de dvs).Evident ca avem (si nu am negat asta) mostenire genetica traca, dar ca o exclude pe cea latina (sau alte influente), asta nu am dedus nicicum.

  Cat priveste romanizarea spirituala, cred ca deja @Koson a explicat-o suficient.La baza romanizarea spirituala a fost aducerea crestinismului.

  Referitor la Giurescu, nu mai tin minte acest citat, sunt sigur ca e corect, dar se referea Giurascu la legiuni, sau la trupele auxiliare? (ca sunt lucruri diferite, si eu cred ca acesta e lucrul despre care vorbea.Legionarii nu aveau nevoie sa fie romanizati, erau romani (sau italici)si cetateni romani. Exceptie de care stiu a fost legiunea a V-a Alavdae, pe care Caesar a format-o din gali, si atunci a fost ceva valva pe chestia asta (senatul nu vroia sa o recunoasca). S-ar putea sa mai fie rare cazuri, dar momentan nu-mi aduc aminte.Parca I Adivtrix a mai fost un caz asemanator, oricum, au fost exceptii,iar soldatii ambelor legiuni erau cetateni Romani, intr-o perioada in care cetatenia nu era „la liber”, inainte de edictul lui Caracalla.Care e contextul citatului?

  @Koson

  „Altceva trebuie să ne intrige aici: bulgarii, care s-au slavizat, pun în valoare vestigiile trace, în timp ce noi, când nu le ignorăm, le distrugem.”

  nu cunosc detalii, de care vestigii ar fi vorba (ma refer la cele ignorate sau distruse)?

 76. @ Ioan

  S-au găsit temple, statui, inscripţii dedicate zeilor romani.În Dacia au fost descoperite 46 de inscripţii dedicate Dianei şi aproape cincizeci de reliefuri ce o reprezintă pe zeiţă, cu Apolo lucrurile stând la fel. La Ulpia Traiana s’a găsit o statuetă a Dianei de o aprciabilă valoare artistică, iar lângă celebrul amfiteatru un impresionant templu dedicat ei. Alte temple au fost dezgropate în chiar aceşti ani, al lui Dionisos şi ale altor zei.
  Un element esenţial în relaţiile dacilor cu romanii, amintit în treacăt de istorici dar neaprofundat, a fost creştinismul.
  La anul 100 creştinismul zguduia din temelii Imperiul. Plinius cel Tânăr, guvernator în Bitinia (provincie tracă din Asia Mică) i se plângea lui Traian că populaţia e aproape în întegime creştină. Aşa cum spuneţi, dacii, preponderent cei din Dobrogea dar şi din nordul Dunării, aveau cinci decenii de când Apostolul Andrei îi botezase şi numărul creştinilor sporea geometric.
  Pe de altă parte, între romani, fie ei militari, fie colonişti, se găseau mulţi creştini. Aşezarea cât mai departe de centru, spre a-şi putea exercita cultul când acesta era crunt persecutat, era chisr unul din motivele pentru care coloniştii migrau aici. Numărul martirilor din Scythia Minor este impresionant, iar între aceştia mulţi erau militari.
  Or, când romanii creştini întâlneau daci creştini starea de beligeranţă se suspenda subit, între ei nu mai era relaţia invadator-invadat, stăpân-sclav ci una de frăţietate totală.
  Creştinismul a fost un liant extraordinar în formarea coeziunii daco-romane.

 77. @ Ioan

  Aveţi dreptate în definirea legăturii dintre traci şi bulgari.
  Peninsula Balcanică, cu excepţia litoralului care era presărat cu cetăţi greceşti, era plină de traci (de aia erau „cei mai numeroşi după inzi”. (Cetăţile greceşti erau şi ele ca şi Tomisul, în care Ovidiu spune că „geţii îi copleşesc pe greci”). Masa bulgarilor e predominant tracă (între Dunăre şi munţii Haemus erau daci şi mai la sud alte neamuri tracice), peste ea suprapunându-se, într-o proporţie mult mai mică, slavii, apoi, într-o proporţie şi mai mică, bulgarii.
  Altceva trebuie să ne intrige aici: bulgarii, care s-au slavizat, pun în valoare vestigiile trace, în timp ce noi, când nu le ignorăm, le distrugem.

 78. @Sorin Says:
  15/06/2014 at 15:07

  Cu privire la romanizarea populaţiei dacice din spaţiul Carpato-Danubiano-Pontic, C.C..Giurescu,în Istoria Romanilor, I, 1942,p.130 spune „Cohortele aflate pe pământul Daciei cuprindeau soldaţi din diferite părţi ale imperiului roman, uneori foarte îndepărtate. Găsim Britani din Anglia de azi, Asturi şi Lusitanieni din peninsula Iberică, Bosporeni din nordul Mării Negre, Antiocheni din regiunile Antiochiei, Ubi de la Rin , din părţile Coloniei, Batavi de la gurile acestui fluviu, Gali din Galia, Reţi din părţile Austriei şi Germaniei sudice de azi, Comageni din Siria, până şi Numizi şi Mauri din nordul Africii” Probabil de acelaşi naţii erau şi majoritatea colonilor.
  Interesant de constatat aceleaşi populaţii presupus romanizate, vin să romanizeze prin colonizare populaţia Daciei ocupate? Nu cred.
  Pe de altă parte,intervine şi argumentul religios. La momentul confruntării militare (101-102 şi 105-106) a celor două civilizaţii, dacii erau cunoscuţi de romani ca monoteişti, cu credinţă în Zalmolxe iar în zona Dobrogei de astăzi denumită şi Scithia Minor, o mare parte din populaţie era încreştinată prin apostolul Andrei. Mulţi preoţi zalmolxieni acceptă cu uşurinţă la început de sec.Id.Hr., perceptele creştine, datorită asemănării în conţinut cu legile firii, Belaginele.Dacă ar fi existat o adevărată romanizare a Daciei ocupate din punct de vedere spiritual, ar fi trebuit să existe şi noi temple ale zeilor agreaţi de Roma după anul 106 d.Hr.Izvoarele istorice spun că imperiul roman ar fi înflorit economic după cucerirea Daciei. Deci surse fimemciar-logistice existau în vremea împăratului Traian cel puţin până la anul 117 d.Hr.când acesta moare.
  Unde sunt construite aceste temple?
  Domeniul arheologic pare a nu le localiza, în schimb localizează din ce în ce mai multe dave (oraşe cetăţi dacice).

 79. @ Ioan

  „N-ar fi mai înţelept să lăsăm timpul să-şi spună “cuvântul”, iar apoi noi cu politeţe să comentăm cele întâmplate??”

  Păi eu chiar asta spun, că se va întâmpla aşa cum prevăd eu: se va afişa din Coşbuc discursul pe care el i-l pune în gură lui Decebal, dar nu se va sufla un cuvânt despre convingerea lui Coşbuc că noi ne tragem şi din daci şi din romani.
  Ce înseamnă asta?
  Manipulare ordinară, sugestia că poetul Coşbuc aprobă enormitatea „Noi nu suntem urmaşii Romei”, când el spune clar că suntem.
  Răstălmăcirea adevărului.
  Ascunderea adevărului în timp ce strigă: Ni se ascunde adevărul!
  E alba-neagra jucată nu pe câţiva lei ci pe identitatea poporului român.
  Sigur, putem discuta şi după, dar exact aşa vom discuta şi atunci pentru că asta se va întâmpla.
  Cu câtă politeţe… Vom încerca să fie cât mai multă. Cât de politicos poţi fi când vezi că ţi se falsifică adevărul sub ochii tăi.

 80. @Sorin Says:
  15/06/2014 at 15:07

  Păi dacă bulgarii de astăzi „…nu au a face cu tracii”, cum vă exiplicaţi de existenţa regatului lui Dromichete la anul 292 î.Hr., pe teritoriul actual al Bulgariei şi parţial pe teritoriul României de astăzi (Dobrogea şi Muntenia până la munţii Meridionali)?
  Sunt cunoscute informaţiile provenite de la istoricul antic macedonean Polyainos, cu privire la anul 292 î.Hr. Lysimah, regele Macedoniei și fiu al lui Alexandru Macedon, în fruntea unei armate de 100.000 de oameni doreşte să cucerească regatul regelui get Dromichete, pe care acesta îl şi descrie geografic.Bătălia aduce o categorică înfrângere pentru Lysimah şi o pace durabilă de peste două secole pentru geţi,până în sec.I d.Hr.odată cu invazia romană în acest spaţiu geografic european.
  Pe de altă parte, în 1982 la sud de Dunăre în nordul Bulgariei de astăzi, este descoperit arheologic tumul-ul (mormânt geto-dacic)regelui Dromichete, în localitatea Sveshtari Bulgaria. În camera mortuară a acestui rege get pe peretele din dreapta sus se poate observa în basorelief sigla agvilei cu aripile lăsate, în simbolistica naţională agvila fiind reprezentată pe stema României.
  Aşa cum cu românii, prin fel de fel de teorii mincinoase se încearcă a se arăta descendenţa noastră mai mult colonială (latină)de căt cea traco-geto-dacică, probabil la fel se procedează şi cu poporul vecin nouă, bulgarii (motivul fiind altul, cel slavon).

  @Koson Says:
  14/06/2014 at 02:33
  Sunteţi cumva proroc? Vă credeţi la „alba-neagra”?
  N-ar fi mai înţelept să lăsăm timpul să-şi spună „cuvântul”, iar apoi noi cu politeţe să comentăm cele întâmplate??

 81. @Ion

  In primul rand as ruga pentru o lamurire.Ce peer review are acest studiu in tara si mai ales in afara?

  Sa presupunem ca are, tot nu inteleg cum aceasta cercetare confirma faptul ca romanizarea nu a fost posibila (ca in citatul de mai jos) si ca suntem urmasi exclusiv ai dacilor.

  „2. Faptul că această cercetare confirmă dovezile istorice care ne spun că romanizarea Daciei nu a fost posibilă și nu s-a produs, că suntem un popor mai vechi, continuator al „nemuritorilor” daci…”

  Iar cum spuneam, o inrudire genetica a noastra cu bulgarii cred ca e irelevanta si eu cred ca ar trebui sa fie extrem de mica.Bulgarii nu au a face cu tracii.
  Ca sa fiu corect inteles, eu cred in teoria continuitatii si nu „cumpar” bazaconii despre vreo exterminare sau alungare a dacilor dupa cucerirea romana.

 82. @Sorin Says:
  13/06/2014 at 14:09

  Pentru a nu mai da posibilitatea interpretărilor mai mult sau mai puţin partinice,voi cita din lucrarea „Genomul uman – Cercetări de paleogenetică moleculară la populaţiile vechi din Epoca Bronzului şi a Fierului de pe teritoriul României- evidenţierea relaţiilor genetice cu populaţia românească şi alte populaţii europene actuale”, autori Dr. Georgeta Cardoş şi Prof. Dr.Dr. Alexander Rodewald, editura Teocora 2013. Lucrare editată în limba română şi tradusă ulterior în engleză şi germană, este rodul a 20 de ani de cercetare ştiinţifică în domeniul paleogeneticii moleculare, recunoscută în mediul ştiinţific mondial.
  Aşa cum am afirmat în comentariul meu anterior,nu voi face referiri la metode şi materiale folosite pe timpul cercetării,ele putând fi lecturate la cap.4(p.50-82)din lucrarea „Genomul uman…”.
  În cea ce priveşte concluziile finale a acestei lucrări, titlul 5.4 (p.134-155),au relevat următoarele, citez:
  ” – variabilitate genetică redusă,atât la nivel mitocondrial cât şi la nivel nuclear,în cadrul populaţiilor vechi din Epoca Bronzuluişi şi a Fierului de pe teritoriul României în comparaţie cu populaţiile moderne europene, inclusiv cu populaţia românească actuală;această variabilitate genetică redusă ar putea fi rezultatul unei organizări sociale şi culturale locale în grupuri mici,parţial izolate reproductiv” (titlu 5.4,p.133, alin.2)
  ” -la nivel mitocondrial, relaţii genetice mai apropiate între populaţiile umane vechi de pe teritoriul României şi populaţia turcă de origine tracică de pe coastele Mării Negre şi ale Mării Mediterane” (titlu 5.4, p.133 alin.3)
  ” – la nivel nuclear,s-au putut observa relaţii genetice apropiate cu populaţia italiană modernă;dintre celelalte populaţii europene actuale utilizate în acest studiu, arumânii, turcii din aria Mării Mediterane, grecii şi românii moderni au demonstrat relaţii genetice mai apropiate cu populaţiile vechi din România.”(titlu 5.4, p.133, alin.4)
  ” – în privinţa relaţiilor geneticealr românilor actuali, aceştia s-au grupat( au fornmat un „cluster”în analiza distanţelor genetice)împreună cu populaţia din Bulgaria, demonstrând astfel relaţii genetice mai apropiate; au fost evidenţiate de asemenea relaţii genetice ale populaţiei româneşti actuale cu alte populaţii europene actuale, cum ar fi populaţiile din Italia şi Grecia.” (titlu 5.4, p.133, alin.5)

 83. Şi, pentru a nu cădea în păcatul celor ce colportează citate trunchiate care, în loc să evidenţieze adevărul, îl ascund, transcriu întreaga poezie a lui George Coşbuc, mai puţin cunoscută publicului larg şi deloc cunoscută celor ce-şi fac cultura din citatele altora:

  CÂNTEC

  Ţi-ai mânat prin veacuri turmele pe plai,
  Din stejarul Romei tu mlădiţă ruptă,
  Şi-ţi cântai amarul din caval şi nai,
  Dar cumplit tu fost-ai când te-au dus la luptă
  Ştefan şi Mihai.

  Când ţi-or pune piedici duşmanii să cazi
  Spada ta să fie şi de-acum, române,
  Fulger care-aprinde, vânt ce rupe brazi,
  Şi te’ncrede-a pururi că vei fi şi mâne
  Tare cum eşti azi!

  Sus ridică fruntea, vrednice popor!
  Câţi vorbim o limbă şi purtăm un nume,
  Toţi s-avem o ţintă şi un singur dor –
  Mândru să se’nalţe peste toate’n lume
  Steagul tricolor!

  Acesta e Coşbuc cel adevărat, patriotul desăvârşit, intelectualul de vârf care l-a tradus pe Vergiliu (Eneida) şi pe Dante (Divina Comedie), care în două volume consistente a decriptat ezoterismul lui Dante, şi nicidecum semidoctul care a aderat retroactiv la o sectă de apucaţi, aşa cum va fi prezentat (desfigurat) la trâmbiţatul congres dacist.
  Coşbuc vedea românii ca un popor demn, viteaz, răzbătător prin vitregiile istoriei, conştient de descendenţa sa din „stejarul Romei” de care nu se ruşinează cum fac daciştii, cu care se mândreşte.
  Cel arătat la conclavul dacist va fi clasicul Coşbuc cel adevărat?
  Cu siguranţă nu!
  Se va oficia doar o nouă blasfemie la adresa poporului român şi a tezaurului său spiritual.

 84. Congresul sectant-napoleonian din vara aceasta are ca subiect „Coşbuc şi dacii”.

  Pun un pariu 1:100 că veţi auzi acolo de zeci de ori versul:

  „Ei sunt romani şi ce mai sunt?”,

  dar nu veţi auzi nici o singură dată versurile semnate tot de Coşbuc:

  „Ţi-ai mânat prin veacuri turmele pe plai
  Din stejarul Romei tu mlădiţă ruptă…”

  Vedeţi cum se face manipularea? Vedeţi cum se falsifică istoria? Vedeţi cum, după ce Eminescu, Hasdeu şi alţii au fost prezentaţi, în mod mincinos, ca giranţi ai dacomaniei, acum este trecut prin strungul falsificării George Coşbuc?

  Primul vers citat e din poema „Decebal către popor”.
  Îi acordăm tot creditul bardului de la Hordou.
  În mod sigur, cu aceste cuvinte se adresa Decebal dacilor. El, fără nici un dubiu, nu le spunea dacilor: Iată, vin romanii, ieşiţi-le în întâmpinare cu flori, ei ne vor civiliza, ne vor face autostrăzi, ne vor exploata Roşia Montană, se vor căsători cu fetele noastre şi ce făloşi vom fi noi cu asemenea cuscri…
  Nici vorbă, Decebal le spunea dacilor ceea ce Coşbuc stenografiază: Nu romanilor, nici zeilor, dacă ar veni în frunte cu nu Zamolxe, nu le-am da pământul nostru. Murim pentru el, dar liberi, nu sclavi.
  Aşa îl prezintă Coşbuc pe Decebal şi îl prezintă cum nu se poate mai corect. Cu siguranţă, aşa a fost Decebal şi acestea sunt cuvintele pe care el le-a spus dacilor.

  Dar dacă ne oprim aici, aşa cum la congresul sectei se va întâmpla, îl falsificăm pe Coşbuc, aşa cum i-am falsificat pe Eminescu, pe Hasdeu şi pe ceilalţi.
  Pentru că, atunci când Coşbuc i se adresează poporului român, iată cum îl vede:

  „Din stejarul Romei tu mlădiţă ruptă”.

  De ce sectanţii nu văd acest vers esenţial care exprimă adevărul istoric şi convingerea intimă a lui Coşbuc, căruia se fac că-i dedică adunarea lor anuală căreia-i zic congres?
  Simplu, pentru că sunt sectă, alăturea cu adevărul, mereu în contrasens cu adevărul, manipulatori, mereu enervaţi, frustraţi că nu sunt băgaţi în seamă.

  Ei, s-a decis cineva pentru pariu?
  E 1:100!
  Să-l săltăm la 1:1000?
  Fie!
  Tot eu îl câştig.

 85. @Ion

  „În baza acestei opinii şi alături de argumentul schimburilor de informaţie cu imperiul roman încă din sec.I î.H.şi până la retragerea aureliană în sec.III e.n., s-a dezvoltat o teorie falsă cu privire la romanizarea populaţiei dacice din spaţiul Carpato-Danubiano-Pontic, conform căreia astăzi nu am mai putea vorbii de o continuitate a populaţiei dacice pe aceste plaiuri.”

  Romanizarea s-a produs si asta nu e teorie.Asta nu inseamna Sub nici o forma ca dacii au incetat sa mai existe, sau ca nu ni s-au transmis mostenire genetica de la ei, traditii, cultura orala.

  Acuma oricat s-ar polemiza, adevarul e ca aproximativ tot ce stim despre daci stim tot de la romani.Eu au scris tone despre ei (si intr-o oarecare masura si grecii).Nici nu am fi stiut exact cum aratau, poate doar intuind din ce vedem la satul romanesc.Dar avem de la romani basoreliefuri si statui. Asta e, din pacate de la stramosii daci nu au ramas carti.Probabil cunosteau scrisul dar nu puneau prea mare baza pe utilizarea lui, nu stiu.Sigur e ca asta nu ne prea ajuta acum, da batai de cap si polemici fara sfarsit.Exista o munca a istoricilor romani,o colectie (tradusa) a tuturor textelor romane si grecesti despre geto-daci, despre istoria antica a acestor locuri.Suficienta baza, cred eu, sa combata orice teorii ale discontinuitatii, vidului demografic pe care unii l-au inventat si alte bazaconii.

  http://www.vistieria.ro/Istoria-romanilor-Documente/Documente-Antichitate/Izvoare-privind-istoria-Romaniei-Fontes-Historiae-Daco-Romanae-4-volume.html

 86. specificatie pentru urmatoarea propozitie a mea:

  „Nici nu se poate concluziona ceva de genul cum ca romanii ar fi ceva urmasi ai dacilor.”

  e vorba de romani, nu de români.

 87. @Ion

  Faci niste confuzii cand faci referire la acel faimos studiu de la Hamburg, iar prin confiziile pe care le faci, am impresia ca nu l-ai parcurs personal, ci doar redai din auzite.

  http://www.alketux.altervista.org/web/dati/foto/shkarko/thracianDNA.pdf

  aici ar fi originalul, si daca extragem datele esentiale:

  “Up to now we have obtained aDNA from 6 individuals from the Bronze Age and from 7 individuals from the Iron Age.
  The other samples still require further extractions and/or amplifications in order to confirm the results.
  Only the HVR I polymorphisms are presented below because we have so far only obtained a few and short Thracian HVR II sequences, without scientific relevance for a sequence analysis. ”

  apoi

  “Computing the frequency of common point mutations of the present-day European population with the Thracian population has resulted that the Italian (7.9 %), the Alban (6.3 %) and the Greek (5.8 %) have shown a bias of closer genetic kinship with the Thracian individuals than the Romanian and Bulgarian individuals (only 4.2%). ”

  iar apoi

  “Conclusions and prospects
  In conclusion we believe that our results reflect an evident genetic similarity between the old Thracian individuals analysed up to now in our study and the modern populations from SE of Europe.
  So far we can just suppose, that the old Thracian populations would have been able to contribute to the foundation of the Romanian modern genetic pool. More mtDNA sequences from Thracian individuals are needed in order to perform an complex objective statistical analysis. ”

  Totul este foarte rezervat si la baza declarat ca nu prea relevant (ceea ce cred si eu).Totul e Sub genericul „we only can suppose” ori „would have been able to contribute…” si in fine, chiar ei spun ca datele sunt prea Putin concludente in momentul de fata.

  De asemenea ei nu spun daca si cat ne inrudim cu bulgarii, grecii sau italienii, ci dimpotriva, culmea, spun ca s-ar parea ca italienii se inrudesc mai mult cu tracii decat noi si bulgarii (citatul 2).De aceea eu zic ca relevanta e Zero, pentru ca nu cred ca ne inrudim atat de Putin cu tracii.Cu bulgarii ar face sens un procent foarte mic (si numai foarte mic), deoarece ei nu au a face cu tracii, ei sunt slavi, ajunsi aici mai tarziu.Nici nu se poate concluziona ceva de genul cum ca romanii ar fi ceva urmasi ai dacilor.Nu se spune nici da, nici ba….pur si simplu nu se mentioneaza nimic in sensul asta (si nici nu se poate, cel Putin cu rezultatele astea, ar fi absurd.

  Fara dubiu avem mostenire genetica traco-daca, e doar Comic cum se „flutura” acest studiu ca Argument.

 88. Doresc ca acest comentariul să fie considerat un răspuns la mojiciile care încă se mai fac, cu referire la descendenţa actualei populaţii româneşti din populaţia traco-geto-dacă şi continuitatea existenţei ei fizice în spaţiul Carpatic, până în prezent.

  Sunt opinii care consideră că acel procent de 14%-16% din teritoriul Daciei ocupat prin forţă militară după cel de al II-lea război daco-roman(105-106 e.n.)ar reprezenta în fapt ocuparea întregii Dacii, prin argumentul pierderii capitalei Sarmiszegetusa a centrului spiritual dac, pierderea principalelor cetăţi la Danubiu şi Pontus Euxin în cea ce priveşte comerţul şi ocuparea perimetrului aurifer al munţilor Apuseni. În baza acestei opinii şi alături de argumentul schimburilor de informaţie cu imperiul roman încă din sec.I î.H.şi până la retragerea aureliană în sec.III e.n., s-a dezvoltat o teorie falsă cu privire la romanizarea populaţiei dacice din spaţiul Carpato-Danubiano-Pontic, conform căreia astăzi nu am mai putea vorbii de o continuitate a populaţiei dacice pe aceste plaiuri.

  Că au existat în timpul istoric influenţe în cultura poporului nostru, aceste influenţe au fost impuse şi neacceptate în spirit de populaţia băştinaşă, fiind un argument nerelevant atunci când facem afirmaţii că am fi o populaţie de sorginte latină. Numai dacă analizăm tipul bisericii creştine pe care populaţia dacică îl agrează încă din secI e.n.(înaintea romanilor) datorită similitudinilor de valori cu credinţa zamolxiană, este ortodoxismul aşa cum ne spune şi teologia, încreştinare propăvădiută de Sfântul Andrei la început în regiunea Dobrogea de astăzi, ulterior în adâncimea spaţiului dacic. Începănd cu sec.IVd.H.Roma acceptă creştinismul prin Edictele date de împăratul Constantin cel Mare, alegând în fapt o biserică creştină de tip catholic, specifică de altfel lumii latine. Ori contradicţiile categorice dintre cele două biserici sunt bine cunoscute în istorie, ele merg în timp până astăzi, amintim aici doar un singur exemplu Schisma de la 1054 d.H.
  Pe de altă parte datorită Constituţiei lui Caracala la anul 212, toţi cetăţenii imperiului născuţi liberi deveneau cetăţeni romani cu drepturi depline, orice dac devenit cetăţean roman putea urca in ierarhiile vremii. Aceste oportunităţi legale dau posibilitatea infiltrării unor personalităţi de sorginte dacică, până la nivelul funcţiei de “imperatorum”. Un astfel de exemplu este Regalian. Documentele epocii spun că “dacul cel ambiţios” a intrat in istorie in preajma anului 260 d.H. şi susţin că este un urmaş al lui Decebal, un stranepot al marelui rege martir. In anul 260, in vreme ce pe tronul Romei se afla Gallienus, dacul Regalian, general cu talent de strateg, se afla în fruntea trupelor din zona Dunării, din Pannonia si Moesia. Nu mult după anul 260, el pune la cale o rebeliune, în urma careia este proclamat împărat de catre trupele sale. Monedele emise de el şi de soţia (sau mama) sa, Sulpicia Dryantilla, o femeie cu nume dacic, s-au limitat la zona dunăreană. După preluarea puterii, duce lupte impotriva sarmaţilor. Figura lui Regalian este deosebit de importantă in istoria provinciei Dacia, deoarece coincide cu un moment-cheie: abandonarea provinciei de catre Gallienus. Deşi Aurelian este considerat autorul retragerii trupelor si administraţiei romane din Dacia, totuşi, izvoarele istorice şi arheologice ne confirma faptul că provincia Dacia a fost abandonată mai devreme, în vremea lui Gallienus, iar Aurelian nu a făcut decât să consemneze în acte un fapt deja consumat şi pe care oficialităţile multă vreme nu au avut curajul să-l recunoască.Scrierile vechi ne informează că „Dacia a fost pierdută” în vremea adversarului lui Regalian, iar arheologia ne arată că tot în vremea acestui împărat au încetat inscripţiile romane din Dacia, precum si baterea de monede. Acest moment coincide şi cu o serie de atacuri dure ale carpilor (daci liberi) asupra provinciei. Izvoarele scrise latine, pun retragerea armatelor romane pe seama atacurilor armate pricinuite de barbari şi goţi. În fapt aceste scrieri ne conştientizează cu denumirea de goţi (geţi) dată dacilor liberi Carpii. Interesant este şi aspectul căderii Romei la anul 476 d.H. se datorează invaziei Goţilor.

  În cea ce priveşte existenţa fizică a continuităţii populaţiei traco-geto-dacă şi descendenţa de necontestat a poporului român din această populaţie şi nu din cea latino-romană, este relevată de concluziile studiului de paleogenetică moleculară făcut de un colectiv de oameni de ştiinţă arheologi, antropologi şi paleologi, mixt româno-german. Aceste cercetări şi acest studiu, s-au materializat în anul 2013 în lucararea “Genomul Uman, cercetări de paleogenetică moleculară la populaţiile vechi din Epoca Bronzului şi a Fierului de pe teritoriul României- evidenţierea relaţiilor genetice cu populaţia românească şi alte populaţii europene actuale”autor Dr. Georgeta Cardoş şi prof.Dr.Dr. Alexander Rodewald, editura Teocora 2013. Nu vreau să insist asupra metodologiilor aplicate pe timpul cercetărilor şi laboaratoarelor folosite, pentru că ele pot fi aflate din această lucrare, prin stuzdiu şi lecturare.Mă voi oprii asupra concluziilor acestui studiu, care vin să argumenteze teoria descendenţei noastre din populaţia traco-geto-dacică şi prin aceasta, continuitatea în arealul Carpatic de astăzi.
  Concluzii:
  1. Între actuala populație a României și populațiile care au trăit pe teritoriul acestei țări acum 2.500 – 5.000 de ani există o clară înrudire genetică, ceea ce vorbește despre o continuitate incontestabilă a poporului român pe aceste meleaguri. Chiar dacă există și urme genetice aparținând diverselor populații migratoare care au trecut pe aici, fondul genetic de bază dovedeşte continuitatea și legătura cu populațiile vechi;
  2. Actuala populație a României se înrudește genetic în special cu populațiile Greciei şi ale Bulgariei, care s-au dezvoltat într-un spațiu locuit cândva de traci, cu care s-au şi amestecat, şi doar într-o mică măsură cu populația italiană;
  3. S-a mai dovedit, iar aceasta este cea mai șocantă concluzie a studiului, că o parte dintre italieni, în special cei din nord, sunt la rândul lor înrudiți genetic cu populațiile vechi care au trăit în Arcul Carpatic acum 2.500 – 5.000 de ani. De unde concluzia halucinantă că nu noi suntem urmașii Romei, ci o parte dintre italieni sunt urmași ai tracilor.

  Pentru că sunt trei concluzii mari și late născute din acest studiu de paleogenetică, concluzii care vin în sprijinul păstrării integrității teritoriale a României, în folosul restabilirii adevărului istoric și a recuperării demnității poporului român:
  1. Conform rezultatelor studiului de paleogenetică, poporul român se dovedește a fi continuatorul populațiilor de acum 2.500 – 5.000 de ani și locuitorul de drept al acestor melaguri, un lucru extrem de important, astăzi, când pretențiile revizioniste maghiare încep din nou să se amplifice.
  2. Faptul că această cercetare confirmă dovezile istorice care ne spun că romanizarea Daciei nu a fost posibilă și nu s-a produs, că suntem un popor mai vechi, continuator al „nemuritorilor” daci, este un motiv de mai mare mândrie națională decât acela de a fi rezultanta unei etnogeneze formate ca urmare a unei presupuse împreunări a femeile dace cu un amestec multietnic de coloniști și soldați ai Imperiului Roman.
  3. Nu în ultimul rând, confirmarea surselor istorice care spun că romanii aveau la rândul lor rădăcini tracice, nu face decât să ne mărească și mai mult respectul față de adevăratele nostre rădăcini, cele traco-geto-dacice, să ne redea şi mai mult demnitatea națională furată!

 89. @Sorin…al doilea, care e diferit de primul…dacii NU aveau o constiinta nationala, compari mere cu pere prin analogia cu transilvanenii.Decebal s-a razboit cu romanii 5 ani ( ca perioada, bineinteles…luand in calcul pacea dintre cele doua razboaie), iar dacii neocupati, despre care vorbesti erau ocupati cu altele, nu au miscat un deget pentru el si se pare ca nu au avut nici un fel de strabatere de genul „fratii nostri daci…sau fratele nostru Decebal e la greu, il calca cotropitorii romani… hai la lupta!!”. Nu i-au fost aliati nici o zi in acest razboi.Dupa caderea capitalei, Decebal intentiona sa le ceara ajutor, platind acest ajutor cu aur.Nu a mai apucat.

  ” germanii, la care cu umilinta (asta fiindu-ti firea)faci referire isi revendica aceeasi obarsie, dacica”

  da,da…de asemena si chinezii, mayasii si martienii

 90. @”Sorin”al doilea DIFERIT de primul ”Sorin”:

  Sorin says:
  27/04/2014 at 16:09

  ”dacii care ,fie vorba intre noi, aveau o cultura mult mai proaspata, a lui Zamolxis,s-au romanizat fara a fi macar ocupati de “civilizatori”! Chiar nu mai aveti simtul ridicolului?”

  Lecții de ADEVĂR ISTORIC pentru membrii SECTEI ”Martorii lui daniel toxin”:

  1) Procentul de ”DOAR 14%” ESTE O MINCIUNĂ ORDINARĂ.
  2) Cât la sută dintr-un corp uman reprezintă CAPUL?La un corp de adult o fi un pic peste 10%…
  Și totuși FĂRĂ CAP mai poate trăi acel trup?
  Dar INIMA ,procentual,cât reprezintă dintr-un corp?
  Dar SÂNGELE?
  Și totuși FĂRĂ INIMĂ corpul pare întreg DAR E MORT.
  La fel,și FĂRĂ SÂNGE corpul pare întreg DAR TOTUȘI E MORT.

  Pentru că NICIUN TRUP nu poate supravieţui FĂRĂ INIMĂ , FĂRĂ CAP sau FĂRĂ SÂNGE!
  Ori capitala SARMISEGETUZA ERA INIMA şi CAPUL Daciei!

  Centrul militar-religios Tapae-Sarmisegetusa Regia-Apoulon A FOST CUCERIT în proporţie de 100% în anul 106 AD.
  TOATE cetăţile dacice AU FOST CUCERITE de la cele din zona Orăştie şi Apuseni,până la Petrodava(Piatra Neamţ).
  I-am întrebat pe ”dacizatorii” de Moscova dacă au habar de ”Legenda Dochiei” sau de ”Plugușorul ROMÂNESC”.
  Unde au fost culese aceste legende și colinde ?
  Unde se desfășoară acțiunea ”Legendei Dochiei” ?
  Traian o urmăreşte pe frumoasa Dochia(DACIA)până în vârful muntelui Ceahlău anticul KOGAION.
  Dar UNDE SE AFLĂ muntele Ceahlău-KOGAION?
  În inima fostei Dacii,lângă PETRODAVA-Piatra Neamţ.
  ”Dar asta nu se spune în “Dacii-MANIPULĂRI KGB-tulburătoare” nu-i aşa?
  CEAHLĂUL(NORDUL MOLDOVEI) şi NAPOCA(CLUJ)în care din cei DOAR 14% se află????”

  Chiar așa,tovarășul toxinKGB a pomenit vreodată că Împăratul nostru Traian a ajuns cu legiunile sale tocmai la Napoca(Cluj),Potaisa(Turda)sau PETRODAVA și alături ,în Ceahlău ?

  În care din cei ”DOAR 14%” evocați de toxin se aflau ÎN DOCUMENTAR și referirile la ”Legenda Dochiei”,Napoca,Potaissa?
  toxinKGB a vorbit vreodată despre VALURILE LUI TRAIAN de hăt departe PESTE Prut,PESTE Nistru și DIN NORDUL Basarabiei ?
  NU !
  Ce înseamnă acest NU a menționat nimic?
  Înseamnă că A MINȚIT ABJECT PRIN OMISIUNE.
  În schimb tovarășul toxinKGB a folosit o tehnică ieftină de manipulare folosită la VÂNZAREA produselor de larg consum.
  Sigur vă sunt familiare și arhicunoscute expresiile ”DOAR la 29,99 lei” ,”NUMAI cu 4,99 euro”.
  Este o tehnică de MANIPULARE PSIHOLOGICĂ prin care li se induce NAIVILOR senzația că au cumpărat un produs de 20 de lei când ei de fapt cumpără un produs de 30 de lei .
  Aceeași tehnică de manipulare a folosit toxin și în cazul MINCINOSULUI ”DOAR 14% din Dacia” .
  În cazul său MANIPULAREA ESTE DUBLĂ.
  Odată că acest MINCINOS 14% e mai apropiat de 10% decât de 20% .
  Și parcă ce mi-e 10% ,ce mi-e 0%…Tot pe-acolo…
  În al doilea rând acest MINCINOS ”DOAR” întărește ideea FALSĂ A INFLUENȚEI MINIME,spre ZERO a ROMANILOR în Dacia.
  Idee FALSĂ care la rândul ei este folosită ca argument în sprijinul MANIPULĂRII ABJECTE ”Noi NU suntem urmașii Romei”.
  Vedeți cum MINCIUNILE NERUȘINATE ale lui toxinKGB SE COCOAȚĂ UNA PESTE ALTA ?
  Fiecare MINCIUNĂ ORDINARĂ este folosită ca eșafodaj de sprijin pentru URMĂTOAREA MINCIUNĂ.
  Dar ce se întâmplă când NOI ,ROMÂNII demascăm CHIAR UNA DIN MINCIUNI ?
  TOT EȘAFODAJUL MANIPULĂRII ”dacizatoare” SE PRĂBUȘEȘTE.
  Acum înțelegeți de ce ”dacizatorii” NU ACCEPTĂ să comenteze nici măcar una din MINCIUNILE ORIBILE DEJA DEMASCATE ale lui toxin ?

  Iată,încă odată,CE A ASCUNS toxinKGB:

  Toate porturile Daciei de pe ÎNTREAGA DUNĂRE,sau de la gurile Prutului,Nistrului,Niprului au devenit porturi ROMANE:Drobeta,Sucidava(Celei-Corabia),Durustorum(Dârstor-Dristor-Silistra),Troesmis,Noviodunum,Aegysus(Tulcea),Achylis(Chilia),Halmyrys(Salmorus-Murighiol),Tyras,Olbia,Histria,Insula ALBA(Leuke-Achileys,Makaron,ALBĂ,Șerpilor),Tomis(Constanța),Callatis(Mangalia),Dionisopolis(Balcic),etc.

  Pentru a se înțelege și mai bine IMPORTANȚA STRATEGICĂ INCONTESTABILĂ a ceea ce a intrat sub stăpânirea STRĂMOȘILOR NOȘTRI ROMANI am folosit o comparație plastică și am spus că obiectivele economico-militare evocate mai sus ERAU SÂNGELE Daciei.

  Repet:
  Centrul militar-religios Tapae-Sarmizegetusa Regia-Apoulon CUCERIT în proporţie de 100% în anul 106 AD.
  Ori capitala SARMISEGETUZA ERA INIMA şi CAPUL Daciei!”

  Ce relevanță mai are acel ORICUM FALS 14% în condițiile în care în acel ”DOAR 14%” se afla TOT CE ÎNSEMNA Dacia lui Decebal?
  Dar acest text a dus la o altă manevră a lui toxinKGB(sau a celor care îl ”păpușăresc” din umbră),o manevră disperată de a ieși din capcana în care s-a băgat singur !
  Pe site-urile de ”DACIZARE ÎN MASĂ”(a se citi MANIPULARE ÎN MASĂ) toxinKGB și acolitul său Valentin ROMAN(ROMÂNUL Valentinus ROMANUS își zice…adDACI… ) au scornit o altă aberație și anume că Sarmisegetuza NU ERA CAPITALA Daciei !
  Și au pornit ei să caute O ALTĂ CAPITALĂ a Daciei…
  De ce ?
  Pentru că dacă în acel MINCINOS ”DOAR 14%” observau mai mulți NAIVI că este ȘI CAPITALA Daciei lucrurile erau clare.
  În Antichitate CUCERIREA CAPITALEI echivala cu CUCERIREA ÎNTREGII ȚĂRI.
  De exemplu Imperiul ROMAN de răsărit din care am făcut parte A CĂZUT abia în 1453 NUMAI după căderea Constantinopolului ,ADICĂ A CAPITALEI , sub turci.
  Încă o întrebare la care ”dacizatorii” nu se vor gândi niciodată:pretinsa ”Dacie liberă” de 86% UNDE ÎȘI AVEA CAPITALA?
  Cum făcea comerț dacă Marea Neagră devenise ”MARE NOSTRUM”(Marea NOASTRĂ A ROMANILOR)?
  Cum făcea comerț dacă ABSOLUT TOATE porturile dunărene,TOATE râurile interne și TOATE porturile maritime erau în stăpânirea strămoșilor NOȘTRI ROMANI?
  Dacă această ”Dacie liberă” de 86% a existat CA STAT,de ce nu pomenește NICIO CRONICĂ,nici o descoperire arheologică despre ea?
  Să vă răspund tot eu:TRIBURILE dacice rămase înafara Daciei TRAIANE făceau comerț TOT cu strămoșii NOȘTRI, ROMANII!
  Și ca să se înțeleagă cu ROMANII,evident TREBUIAU SĂ ÎNVEȚE Limba Latină!
  Este FAPT INCONTESTABIL,DOVEDIT ARHEOLOGIC la CASTRUL ROMAN Porolissum,capitala Daciei Porolissensis.

  Ca în proverbe,MINCINOSUL toxinKGB A SFÂRȘIT prin a se încurca ÎN PROPRIILE SALE MINCIUNI.

  Să recapitulăm :
  ”NICIUN TRUP nu poate supravieţui
  FĂRĂ INIMĂ sau FĂRĂ CAP!
  Ori capitala SARMISEGETUZA ERA INIMA şi CAPUL Daciei!
  Porturile,râurile,aurul,argintul ,cuprul,fierul,sarea,grânele,vinul ERAU SÂNGELE Daciei”

  Minciuna lui toxinKGB era că ”DOAR 14%” din Dacia au intrat în stăpânirea strămoșilor noștri ROMANI.
  Asta înseamnă că 86% din Dacia nu au cunoscut picior de legionar ROMAN !
  Am demonstrat că această Dacie 86% liberă ,ESTE O MINCIUNĂ ORDINARĂ și o IMPOSIBILITATE atât ca suprafață geografică cât și după IMPORTANȚĂ STRATEGICĂ covârșitoare a punctelor cheie intrate după 106 AD în stăpânirea strămoșilor noștri ROMANI, argumentând cu dovezi arheologice și etno-folclorice(Legenda Dochiei,Bădica TROIAN AL NOSTRU din Plugușorul).
  Am echivalat CENTRUL MILITAR și RELIGIOS Tapae-Sarmisegetuza-Apoulon =APULLUM(azi ALBA-Iulia)printr-o comparație cu CAPUL și INIMA Daciei.
  Am echivalat căile de transport de pe râurile interne :Marisus-Mureș,Alutus-Olt,Pyretus-Prut,Tyras-Nistru,fluvial-Danubius-Dunărea și porturile maritime Olbia-Tyras-Halmyrys-Histria-Tomis-Callatis-Dionisopolis,împreună cu MINELE DE AUR și ARGINT,fier și cupru ,munții de SARE,grâul și vinul,cu SÂNGELE ECONOMIEI antice a Daciei.
  SÂNGELE Daciei.
  Capul și inima Daciei.
  TOATE au intrat în stăpânirea strămoșilor noștri ROMANI.

  S-au aflat cele menționate mai sus în cei PRETINȘI 86% din Dacia unde CICĂ nu ar fi călcat NICIODATĂ picior de LEGIONAR ROMAN ?
  Nu.
  Și atunci întreb din nou :

  A MENȚIONAT VREODATĂ toxinKGB,că în acei ”DOAR 14%” din Dacia intrați în stăpânirea strămoșilor noștri ROMANI au intrat INIMA,CAPUL și SÂNGELE Daciei ?
  În care din cei ” DOAR 14%” evocați de toxinKGB ,
  în care minut din FALSUL ”documentar” ”Dacii-MANIPULĂRI tulburătoare”
  se află menționat ADEVĂRUL ISTORIC INCONTESTABIL că
  SÂNGELE,INIMA și CAPUL Daciei.
  TOATE în au intrat în stăpânirea strămoșilor noștri ROMANI ???

 91. @”Sorin”al doilea DIFERIT de primul ”Sorin”:

  Cifra de ”DOAR” 168 de ani ESTE MINCINOASĂ la fel ca și cifra de ”DOAR” 14% din Dacia intrat sub stăpânirea STRĂMOȘILOR NOȘTRI ROMANI!

  Sudul Dunării când a intrat sub stăpânire romană?
  După ASASINAREA lui Burebista.Adică ÎNAINTE de nașterea Mântuitorului Nostru Christos.
  Dar Dobrogea?Când a fost exilat Ovidius la Tomis?
  Sfântul Împărat Constantin cel Mare AL NOSTRU când a construit PODUL de peste Dunăre de la Sucidava-Celei-Corabia?
  Iată că acei PRETINȘI ”DOAR 168” de ani au făcut ca FII UNUI ALT DAC SĂ SE ROMANIZEZE .
  Și aici nu mai e cu ”se pare” ci cu SIGUR.
  Este O DOVADĂ ARHEOLOGICĂ:

  La Troesmis( azi lângă Igliţa, judeţul Tulcea)s-a găsit mormântul DACULUI DAIZI COMOZOI
  Inscripţia descoperită la Troesmis:

  D M
  DAIZI CO
  MOZOI VI
  XIT AN L INTER
  FECTVS A CAS
  TABOCIS IV
  STVS ET VAL PA
  TRI B M POSV
  ERVNT

  ”D(is) M(anibus) / Daizi Co/mozoi vi/xit an(nos) L inter/fectus a Cas/tabocis Iu/stus et Val(erius) pa/tri b(ene) m(erenti) posu/erunt”

  Stela funerară a lui DAIZI COMOZOI(NUME TIPIC DACIC),
  a fost ridicată de către fii săi IUSTUS şi VALERIUS-NUME TIPIC ROMANE.

  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD032415

  Dovezile arheologice în ce privește ROMANIZAREA DACILOR sunt evidente.

  Numai ”dacizatorii” refuză să le vadă.

 92. DEMASCAREA ,DEMONSTRAREA și DEMONTAREA MINCIUNII NR. 20 din
  ”Lista minciunilor nerușinate ale lui daniel toxin”
  MINCIUNA ”OVIDIUS”.

  Să rezumăm pentru cei la care SPĂLĂREA CREIERELOR prin trunchierea DIABOLICĂ a textelor și-a făcut deja efectul :

  Poetul ROMAN Publius OVIDIUS Naso(”Tristele” scrise acum 2000 de ani la TOMIS,redenumit ulterior de către STRĂMOȘII NOȘTRI ROMANI,CONSTANTIANA,după numele SOREI Sfântului Nostru Împărat CONSTANTIN cel Mare):

  „NU-I NIMENI ALE CĂRUI URECHI AR PUTEA SĂ-MI ÎNȚELEAGĂ POEZIILE ,
  Daca i le-aș citi.”

  ”ADESEA ÎNTREB DESPRE VREO VORBĂ, de un nume sau loc,

  Dar NU-I NIMENI CARE SĂ MĂ POATĂ LĂMURI .”

  „NU E ÎNSĂ NIMENI PE AICI CĂRUIA SĂ-I RECIT POEZIILE MELE;
  NIMENI CARE SĂ ASCULTE CU URECHILE LUI VORBE LATINEȘTI .
  SCRIU ȘI-MI CITESC MIE ÎNSUMI
  ; căci ce să fac?”

  ”pe cât pot îmi ușurez soarta tristă cu poezia.
  Deși NU AM PE NIMENI CUI SĂ I-O CITESC”,

  ”BARBARII NU CUNOSC LIMBA LATINĂ”
  ,
  ”În această mulțime NU-I NIMENI CARE ÎNTÂMPLĂTOR SĂ ȘTIE LATINEȘTE
  ȘI CARE SĂ POATĂ ROSTI MĂCAR CÂTEVA CUVINTE.”

  ”EU TREBUIE SĂ MĂ ÎNȚELEG PRIN SEMNE .
  Eu sunt aici barbarul, căci NU SUNT ÎNȚELES DE NIMENI” :

  ”NU-I CINE SĂ-ȘI PLECE URECHEA
  ȘI SĂ ÎNȚELEAGĂ CUVINTELE MELE.”

  Concluzia vine implacabil:

  Strămoșii noștri geți NU VORBEAU O FORMĂ DE LATINĂ.
  Și punctum!

 93. Probabil, de fapt mai mult sigur, unii dintre noi au alta matematica …posibil oculta, necunoscuta de muritori:273-105=500 nu168, cum am crede majoritatea.Ardealul nu s-a maghiarizat sub aproximativ 400 de ani de ocupatie efectiva, dar dacii care ,fie vorba intre noi, aveau o cultura mult mai proaspata, a lui Zamolxis,s-au romanizat fara a fi macar ocupati de „civilizatori”! Chiar nu mai aveti simtul ridicolului?
  .Mai uiti de asemenea ca germanii, la care cu umilinta (asta fiindu-ti firea)faci referire isi revendica aceeasi obarsie, dacica.Si exista o singura columna, alui Traian, nu a lui Cezar ,Pompei sau alt general sau imparat roman, care au cucerit destul, dar nu au finantat imperiul atata timp ca Traian, care se pare ca a si fost sters in totalitate din anale, chiar nu va intrebati de ce? Ori sunteti naivi ori sunteti platiti ,ori pur si simplu prosti.

 94. va certati degeaba. aici nu au fost nici daci nici romani ,au fost AGATHIRSII.”DACII”” ,nu erau alceva decit aripa militara a agathirsilor supranumiti DRACI de catre latini deoarece purtau dragonul de lupta agathirs. DRAGON= DRACO in limba latina. RELIGIA CRESTIN CATOLICA ESTE O IMENSA CACIALMA UNDE TOTI CEI CARE AU LUPTAT IMPOTRIVA JIGODIILOR DE LA VATICAN ,AU FOST ASEMUITI CU RAUL UNIVERSAL. adevarul este unul singur .de peste 25 de mii de ani umanitatea este prinsa intr-un razboi continuu ,fara invinsi si fara invingatori intre 2 civilizatii care dispun de tehnologie .unii se numesc AGATHIRSI ,CU TARA IN AGARTHA (ROMANIA DE ASTAZI SI NU NUMAI),CEILALTI SUNT ATALANTII(cei decazuti)cu sediul la vatican ,in america si in toate locurile pe care le-au cotropit. agathirsii sunt oamenii de sub semnul DRAGONULUI- BALAURULUI -SARPELUI. ceilalti au emblema PASAREA PHOENIX-ACVILA -CRUCEA. acesti ATALANTI -DECAZUTI (NUMITI ASA CACI SI-AU PIERDUT SENSIBILITATEA ,SI RATIUNEA) sunt responsabilii tuturor razboaielor, de zeci de mii de ani incoace . ACESTA ESTE ADEVARUL . NICI O RELIGIE NU ARE DE-A FACE CU NICI UN DZEU, TOTUL ARE LEGATURA CU DOMINAREA,CU „PUTEREA” SI ADUNAREA DE AVERI. ACESTA ESTE ADEVARUL GOL GOLUT.

 95. bun articol! dar cred ca toata munca e in zadar. In acesti dacomani s-au intalnit o serie de caracteristici care impreuna dau lucruri dubioase: crestin ortodicsi, unionisti, neolegionari, istorici amatori, activisti aniti gaze de sist si rosia montana etc.

 96. @Mihai
  Scriu in numele lui Taureanu Luca

  1.A contestat cineva I.G.Farben (sau holocaustul) a fost finantat de iudeo-americani?
  2.Ce inseamna „facoi”,ca am vazut scris in comentariul tau?
  3.Infect sa-l faci pe tactu’.
  4.Daca esti atat de incuiat incat sa contesti chiar si holocaustul evreilor din tarile ocupate de nemtii,atunci e problema ta.Dar nu-ti etala cu scarboasa nesimtire incultura pe toti peretii si nu-ti permite sa-i acuzi pe altii de ineptii cant tu esti indoctrinat de propria prostie pana in maduva oaselor.
  5.Cine si ce-ti da dreptul tie sa-mi contesti mie romanismul si sa-ti bati joc de familia mea,ma secatura?

 97. Mai Taurene, cu siguranta nu prea esti roman, faptul ca te-ai nascut pe pamantul romanesc nu te face get beget roman, ci esti un biet pribeag nerecunoscator pentru bunavointa rumanilor strabuni care i-au acceptat pe strabunii tai pripasiti p’aci sa traiasca. Si cum neamul tau nu prea stie de recunostinta facoi si tu ce ai invatat de la ai tai. Nu vad absolut nici o logica la un bastinas al acestor locuri sa-si conteste cu atata cerbicie indelungata apartenenta la aceste locuri numa daca nu cumva s-a pripasit p’aci mai de curand si cu proastele moravuri cultivate in familie de tipul ” lasa-ma sub pat, lasa-ma in pat” acum ar vrea sa puna mana pe tot ce nu le-a apartinut niciodata. M-ai lamurit cat esti de documentat sau bine intentionat cu ineptiile tale din momentul in care ai bagat in comentariile tale o veche minciuna, din nedocumentare sau mai curand din simtul datoriei, fie ea si rau intentionata – la voi nimimic nu e rau daca foloseste tie sau familiei tale. Si anume „Criminal l-am facut pe Ioan Paul II ptr. ca a contribuit la fabricarea gazului Zyklon-B (folosit in lagarele naziste de concentrare si exterminare) si a vandut,in calitate de “agent comercial” al firmei “I.G.Farben”,(tot) nazistilor cianura pentru a fi folosita in aceleasi lagare”. Pai mai raspandac perfid si infectI.G.Farben avea capital de peste ocean care apartinea marilor familii de bancheri pripasite prin America. Cat despre folosirea lor in exterminare deja s-a cam lamurit treaba si cu minciuna asta sfruntata. Asa ca :
  1 – tu nu esti roman
  2 – esti cel mai prost reprezentant al lor

 98. AGARTHA CODE ,si LUPTATORII ORDINULUI DRAGONULUI, doua site-uri care pot sa va LUMINEZE.

 99. alo??????? daci romani, bla ,bla bla . DE AGATHIRSI NU INTREABA NIMENI,? CACI AIA SUNT STRAMOSII VOSTRII, CU ADEVARAT. O SA II VEDETI CIND OR IESI DIN CARPATI.))))))))) .CINE ARE URECHI DE AUZIT SA AUDA CACI GLASUL VOIEVODULUI A VORBIT

 100. Devine tot mai clar faptul ca dacii au fost primii pe luna.

  A fi patriot inseamna a fi constient si a spune ca razboiul dacic a fost unul dintre cele mai grele razboaie pe care le-a purtat imperiul Roman si sa fii mandru de asta (mai ales ca niciodata armata romana nu a fost mai buna decat in vremea lui Traian). S-a impus probabil prima data de la legiunile imperiale o imbunatatire semnificativa a echipamentului legionarului Roman (ranforsarea coifului, introducerea armurii segmentate pentru bratul drept, intarirea scutumului cu o rama metalica solida si introducerea aparatorilor metalice petru zona tibiilor). A fi patriot inseamna sa fii constient ca romanii respectau capacitatea de lupta a dacilor (nimic mai doveditor decat insasi pregatirile de razboi pe care le-a facut Traian).Caesar cand planuia campania sa impotriva Daciei era constient de faptul ca aceasta campanie ar depasi cu mult dificultatile razboiului galic.De asemena inseamna a spune ca Dacia avea o civilizatie autentica, aveau orase, infrastructura, un grad de civilizatie nu tocmai specific „barbar”.

  A cadea in extrema bazaconiilor unui pseudo documentar Roxinist si a incepe sa joci de-a lungul ineptiilor gen „romanii de fapt s-au dacizat” ca dacii ar fi fost un fel de alfa si omega si ca defapt oarecum romanii se trag din români, nu ca ar avea românii vre-o origine romana (apropo, si tampenia crasa cu „doar 14% din teritoriul Daciei a fost cucerit”)…asta tine de domeniul mahalagismului, a mahalagismului românism (cred ca asta aduce flame 🙂 ). Foarte asemanator cu mahalagismele de genul „var’miu a fost in jermania la munca si le-a dat clasa la toti fritzii pe acolo, ii invata meserie (insereaza aici inginerie, scularie, tamplarie, zidarie si tot ce vrei) si pina facea fritzul o norma el facea 5 si de 5 ori mai bine, pina i-au spus aia sa o lase mai moale ca nu il pot plati ca pe 5 si le si strica stacheta” sau altele gen „aia nu fac carte ca aici, ca stiu eu pe al lui cutare ca era mediocru aici si s-a dus afara (insereaza Germania, Anglia, Franta…) sa isi faca studiile si era eminent acolo”.

  Iar sa debitezi idei nationalisto-nazisto-fasciste gen „eu sunt neam de lup, care nu se corceste”, asta e deja de cu totul alt domeniu.

 101. În pseudo-documentarul lui daniel toxin se lansează MINCIUNA PERFIDĂ că strămoșii noștri daci VORBEAU O FORMĂ DE LATINĂ!

  Ba chiar s-a invocat și în documentar și pe mii de bloguri și site-uri că

  Împăratului Nostru TRAIAN NU I-AU TREBUIT TĂLMACI(traducători)când a intrat în Dacia,aducându-se argumentul FALS că pe pe Columnă NU APAR TRADUCĂTORI.

  Toate aceste ABERAȚII trebuiau să susțină MANIPULAREA RUSEASCĂ ”noi NU suntem urmașii Romei”.

  Ei iată dovada arheologică incontestabilă că
  STRĂMOȘII NOȘTRI ROMANI
  AU AVUT NEVOIE DE TRADUCĂTOR
  pentru a se putea înțelege
  cu strămoșii noștri daci.

  Priviți fotografia sarcofagului lui Marcus Ulpius Celerinus-TRADUCĂTOR DACO-ROMAN al limbii dacilor

  descoperit în 1943 pe locul anticului BRIGETIO(provincia ROMANĂ Panonnia Superior,acum Szöny,Komarom, pe Dunăre, la vreo 30 km vest de Budapesta, puternică așezare romană pe frontiera Imperiului și locul unde era campată
  legiunea I Adiutrix)!

  http://2.bp.blogspot.com/-Jm2ieC9Deq0/Ubsw_hEU8vI/AAAAAAAAADA/0XSM23opOho/s1600/poza.png

  Ce scrie acolo?
  Fragment:

  „[…]Marcus Ulpius Celerinus
  SALARIARIUS LEGIONIS I. ADIUTRICIS
  piae fidelis interprex Dacorum[…]”

  ”Marcus Ulpius Celerinus
  INTERPREX DACORUM”!!!!!!!

  Interpret DE LIMBĂ DACĂ ANGAJAT DE LEGIUNEA I-a ADIUTRIX,adică ”SALARIARIUS”(salariat…)

  http://www.academia.edu/3686880/Dan_Deac_Negotiating_with_the_Dacians._The_Case_of_M._Ulpius_Celerinus_interpres_dacorum_in_Eph._Nap._XXIII_2013

  “Cazul lui Marcus Ulpius CELERINUS,
  TRADUCĂTORUL dacilor”-Dan A. Deac

  Vezi și:

  ”Interpreters as diplomats: a diplomatic history of the role of interpreters in world politics”
  By Ruth A. Roland

  http://books.google.ca/books?id=xJ__Arpje0UC

  pag.22-fotografia și textul care demonstrează că Marcus Ulpius CELERINUS era INTERPRET DE LIMBA DACĂ
  Vezi și în carte

  Sarcofagul lui Marcus Ulpius Celerinus:

  http://sites.google.com/site/supersimplex/Home/MarcusUlpiusCelerinus.JPG

 102. DEMASCAREA ,DEMONSTRAREA și DEMONTAREA
  MINCIUNII NR. 20 din ”Lista minciunilor nerușinate ale lui daniel toxin”
  MINCIUNA ”OVIDIUS”.

  Poemele lui Publius OVIDIUS Naso au fost sursă de inspirație pentru EXPERȚII ÎN SCORNELI ”DACISTE” de Maskva .

  Iată și ”REȚETA” UNEI SCORNICIUNI
  DE O EFICIENȚĂ DIABOLICĂ:

  Se citează un fragment de poem,atenție,să fie cât mai scurt.UN SINGUR VERS .Atenție,doar UN VERS IZOLAT,nu mai multe (până și SECTANȚII se mai prind uneori…)Dacă totuși două versuri înseriate pot folosi mai bine manipulării,merg și două .
  Acum că au fost identificate elementele pe care se poate aplica STRATEGIA ,urmează INDUCEREA SENSULUI DORIT .

  Și ce versuri a evocat toxinKGB?

  ”Când aud cuvinte latinești, geții râd prostește;”

  Concluzia INDUSĂ:
  E clar,geții îl înțelegeau pe Ovidius dar râdeau DE FELUL ÎN CARE PRONUNȚA CUVINTELE.
  Păi erau exact cuvintele din limba getă ,doar că rostite puțin ”STÂLCIT” de POETUL ROMAN,ceea ce le făcea hazlii în urechea geților.

  Deci ,GEȚII VORBEAU O FORMĂ DE LATINĂ.

  ”Ei vorbesc între ei o limbă pe care o înțeleg;”

  Concluzia INDUSĂ:
  Ovidius ÎNȚELEGE limba geților,e clar că era o limbă asemănătoare cu latina.

  Deci ,GEȚII VORBEAU O FORMĂ DE LATINĂ.

  ”Îmi pare că aș putea scrie în versuri getice.”

  Concluzia INDUSĂ:
  Ovidius înțelegea limba geților,deci, GEȚII VORBEAU O FORMĂ DE LATINĂ.

  ”Crede-mă, mi-e teamă că s-au strecurat printre cele latinești
  Și că în scrierile mele vei citi cuvinte pontice.”

  Concluzia INDUSĂ:
  Numai dacă limba geților ERA FOARTE ASEMĂNĂTOARE cu limba latină,putea Ovidius ”strecura” cuvinte getice printre cele latine.

  Deci ,GEȚII VORBEAU O FORMĂ DE LATINĂ.

  ”Chiar eu, poet roman – iertați-mă Muzelor! –
  Sunt silit să vorbesc de cele mai multe ori după obiceiul sarmatic.”

  Concluzia INDUSĂ:
  Ovidius nu putea învăța atât de repede O LIMBĂ TOTAL STRĂINĂ.

  Deci ,GEȚII VORBEAU O FORMĂ DE LATINĂ.

  „Nu trebuie să te miri, dacă versurile mele sunt cumva rele:
  Eu care le scriu am devenit aproape un poet get.”

  Concluzia INDUSĂ:
  Este absolut evident că Ovidius după ce a descoperit asemănarea izbitoare între limba geților și limba latină ,a ajuns să se considere pe sine UN POET GET.

  Deci ,GEȚII VORBEAU O FORMĂ DE LATINĂ.

  După o atare ”prelucrare mintală”,după UN CICLU COMPLET DE SPĂLARE A CREIERELOR prin zeci de emisiuni TV,radio,”documentare” diseminate pe youtube,bloguri afiliate,parcă îi și înțeleg pe unii din SECTA lui ”toxin”.

  Dar pe ce s-au bazat mereu,dar mereu,artizanii SCORNICIUNILOR ”daciste”?
  Pe faptul(verificat)că NIMENI,dar NIMENI nu va căuta să citească INTEGRAL ”Tristele” și ”Ponticele” lui Ovidius.

  Iată ce ar fi descoperit:

  Tristele și Ponticele lui Ovidiu. Ediția din Coburg, 1712

  http://tiparituriromanesti.files.wordpress.com/2012/09/ovidiu-tristele-si-ponticele.jpg

  „Nullus in hac terra, recitem si carmina, cuius
  Intellecturis auribus utar, adest.
  Non quo secedam, locus est: custodia muri
  Summovet infestos clausaque porta Getas.
  Saepe aliquod quaero verbum nomenque locumque,
  Nec quisquam est, a quo certior esse queam.
  Dicere saepe aliquid conanti – turpe fateri? –
  Verba mihi desunt, dedidicique loqui.
  Threicio Scythicoque fere circumsonor ore,
  Et videor Geticis scribere posse modis:
  Crede mihi, timeo, ne sint inmixta Latinis
  Inque meis scriptis Pontica verba legas”.

  http://tiparituriromanesti.files.wordpress.com/2012/09/tristium-liber-iii-elegia-xiv.jpg

  „NU-I NIMENI ALE CĂRUI URECHI AR PUTEA SĂ-MI ÎNȚELEAGĂ POEZIILE ,
  Daca i le-aș citi.

  Nici n-am un loc potrivit unde să mă retrag. Paznicii de la zid
  Și poarta închisă depărtează pe dușmănoșii geți.
  ADESEA ÎNTREB DESPRE VREO VORBĂ, de un nume sau loc,
  Dar NU-I NIMENI CARE SĂ MĂ POATĂ LĂMURI .
  Când încerc să spun ceva, deseori îmi lipsesc cuvintele;
  mi-e rușine s-o mărturisesc – m-am dezvățat să vorbesc.
  În jurul meu glăsuiesc aproape numai guri tracice și scitice.
  Îmi pare că aș putea scrie în versuri getice.
  Crede-mă, mi-e teamă că s-au strecurat printre cele latinești
  Și că în scrierile mele vei citi cuvinte pontice.”

  „Sed neque, cui recitem, quisquam est, mea carmine, nec qui
  Auribus accipiat verba Latina suis.
  Ipse mihi – quid enim faciam? – scriboque legoque,
  Tutaque iudicio littera nostra suo est.
  Saepe tamen dixi „Cui nunc haec cura laborat?
  An mea Sauromatae scripta Getaeque legent?”
  Saepe etiam lacrimae me sunt scribente profusae,
  Umidaque est fletu littera facta meo.”

  http://tiparituriromanesti.files.wordpress.com/2012/09/tristium-liber-iv-elegia-i.jpg

  „NU E ÎNSĂ NIMENI PE AICI CĂRUIA SĂ-I RECIT POEZIILE MELE;
  NIMENI CARE SĂ ASCULTE CU URECHILE LUI VORBE LATINEȘTI .
  SCRIU ȘI-MI CITESC MIE ÎNSUMI
  ; căci ce să fac?
  Scrisul meu este deci asigurat că are cine să-l judece.
  Adesea mi-am zis: de ce să mă chinuiesc cu această grijă?
  Citi-vor oare poeziile mele sarmații sau geții?
  Deseori am vărsat lacrimi când am scris
  Și am udat scrisul cu plânsul meu.”

  ”Hic ego finitimis quamvis circumsoner armis,
  Tristia,quo possum,carminefata levo.
  Quod quamvis nemo est,cuius referatur ad aures,
  sic tamen absumo decipioque diem.”

  ”Aici,deși aud zăngănind în juru-mi armele,
  pe cât pot îmi ușurez soarta tristă cu poezia.
  Deși NU AM PE NIMENI CUI SĂ I-O CITESC,
  Totuși astfel îmi petrec și îmi înșel timpul.”

  „Nec me tam cruciat nunquam sine frigore caelum,
  Glebaque canenti semper obusta gelu
  Nesciaque est vocis quod barbara lingua Latinae,
  Graecaque quod Getico victa loquella sono est;
  Quam quod finitimo cinctus premor undique Marte,
  Vixque brevis tutos murus ab hoste facit.”

  http://tiparituriromanesti.files.wordpress.com/2012/09/tristium-liber-v-elegia-ii.jpg

  „Nu mă chinuiește atât clima mereu friguroasă
  Și pământul veșnic ars din pricina gerului alb,
  Nici faptul că BARBARII NU CUNOSC LIMBA LATINĂ,
  Iar limba greacă a fost învinsă de limba getică,
  Dar mă îngrozește faptul că sunt amenințat din toate părțile
  De Marte, care se află foarte aproape de mine,
  Iar zidul mic cu greu ne poate apăra de dușman.”

  ”In paucis extant Graecae vestigia linguae,
  Haec quoque iam Getico barbara facta sono.
  Unus in hoc nemo est populo , qui forte Latine
  Quaelibet e medio reddere verba queat.
  Ille ego Romanus vates – ignoscite, Musae! –
  Sarmatico cogor plurima more loqui.
  En pudet et fateor, iam desuetudine longa
  Vix subeunt ipsi verba Latina mihi.
  Nec dubito , quin sint et in hoc non pauca libello
  Barbara: non hominis culpa sed ista loci.”

  http://tiparituriromanesti.files.wordpress.com/2012/09/tristium-liber-v-elegia-vii.jpg

  ”La puțini dintre ei se mai păstrează urme ale limbii grecești,
  Iar aceasta a devenit și ea barbară din pricina accentului ei getic.
  În această mulțime NU-I NIMENI CARE ÎNTÂMPLĂTOR SĂ ȘTIE LATINEȘTE
  ȘI CARE SĂ POATĂ ROSTI MĂCAR CÂTEVA CUVINTE.

  Chiar eu, poet roman – iertați-mă Muzelor! –
  Sunt silit să vorbesc de cele mai multe ori după obiceiul sarmatic.
  Iată, mi-e rușine, dar mărturisesc: din cauza dezobișnuinței îndelungate,
  Chiar mie îmi vin cu greu în minte cuvintele latine.
  Nu mă îndoiesc că în astă cărțulie s-au strecurat multe
  Din limba barbarilor: nu-i vina omului, ci a locului.”

  ”Exercent illi sociae commercia linguae:
  Per gestum res est significanda mihi.
  Barbarus his ego sum, qui non intellegor ulli,
  Et rident stolidi verba Latina Getae;
  Merque palam de me tuto male saepe loquuntur
  Forsitan obiciunt exiliumque mihi,
  Utque fit, in me aliquid, si quid dicentibus illis
  Abnuerim quotiens adnuerimque, putant.”

  http://tiparituriromanesti.files.wordpress.com/2012/09/tristium-liber-v-elegia-x.jpg

  ”Ei vorbesc între ei o limbă pe care o înțeleg;
  Dar EU TREBUIE SĂ MĂ ÎNȚELEG PRIN SEMNE .
  Eu sunt aici barbarul, căci NU SUNT ÎNȚELES DE NIMENI :
  Când aud cuvinte latinești, geții râd prostește;
  Cu siguranță că deseori vorbesc rău despre mine pe față;
  Poate îmi reproșează că sunt surghiunit;
  Și dacă, așa cum se întâmplă, eu fac vreun gest de dezaprobare sau aprobare,
  Când vorbesc ei ceva, îl răstălmăcesc împotriva mea.”

  ”Non liber hic ullus, non, qui mihi commodet aurem,
  Verbaque significent quid mea, norit, adest.
  Omnia barbariae loca sunt vocisque ferinae,
  Omniaque hostilis plena timore soni.
  Ipse mihi videor iam dedidicisse Latine:
  Nam didici Getice Sarmaticeque loqui.
  Nec tamen, ut verum fatear tibi, nostra teneri
  A componendo carmine Musa potest.
  Scribimus et scriptos absumimus igne libellos:
  Exitus est studii parva favilla mei.”

  http://tiparituriromanesti.files.wordpress.com/2012/09/tristium-liber-v-elegia-xii.jpg

  „Nu-i nici o carte pe aici, NU-I CINE SĂ-ȘI PLECE URECHEA
  ȘI SĂ ÎNȚELEAGĂ CUVINTELE MELE.

  Peste tot, numai barbari cu glasul lor sălbatic,
  Toate locurile sunt pline de teama glasului dușman.
  Eu însumi am impresia că m-am dezvățat de limba latină;
  Căci AM ÎNVĂȚAT SĂ VORBESC LIMBA GETICĂ și sarmatică.
  Totuși, ca să-ți mărturisesc adevărul,
  Muza mea nu se poate abține de a nu mai compune versuri,
  Scriu și ard în foc cărțile pe care le scriu:
  Rezultatul muncii mele este un pic de cenușă.”

  ”Nec te mirari, si sint vitiosa, decebit
  Carmina, quae faciam paene poetica Getes.
  A! pudet, et Getico scripsi sermone libellum,
  Structaque sunt nostris barbara verba modis,
  Et placui, – gratare mihi – coepique poetae
  Inter inhumanos nomen habere Getas.
  Materiam quaeris? Laudes de Caesare dixi.”

  http://tiparituriromanesti.files.wordpress.com/2012/09/ex-ponto-liber-iv-epistola-xiii.jpg

  „Nu trebuie să te miri, dacă versurile mele sunt cumva rele:
  Eu care le scriu am devenit aproape un poet get.
  Ah! Mi-e rușine: am scris o cărțulie ÎN LIMBA GETICĂ ,
  În care CUVINTELE BARBARE au fost așezate după ritmul versurilor noastre.
  Le-au plăcut – felicită-mă – și am început să am
  Faimă de poet printre neomenoșii geți barbari.
  Mă întrebi de subiect? Am adus laude împăratului…”

  P. Ovidii Nasonis, Tristium Libri V. Et Epistolarum Ex Ponto Libri IV, Coburgi, 1712 (Biblioteca Digitală din Dresden)

  Să rezumăm pentru cei la care SPĂLĂREA CREIERELOR prin trunchierea DIABOLICĂ a textelor și-a făcut deja efectul :

  „NU-I NIMENI ALE CĂRUI URECHI AR PUTEA SĂ-MI ÎNȚELEAGĂ POEZIILE ,
  Daca i le-aș citi.”

  ”ADESEA ÎNTREB DESPRE VREO VORBĂ, de un nume sau loc,

  Dar NU-I NIMENI CARE SĂ MĂ POATĂ LĂMURI .”

  „NU E ÎNSĂ NIMENI PE AICI CĂRUIA SĂ-I RECIT POEZIILE MELE;
  NIMENI CARE SĂ ASCULTE CU URECHILE LUI VORBE LATINEȘTI .
  SCRIU ȘI-MI CITESC MIE ÎNSUMI
  ; căci ce să fac?”

  ”pe cât pot îmi ușurez soarta tristă cu poezia.
  Deși NU AM PE NIMENI CUI SĂ I-O CITESC”,

  ”BARBARII NU CUNOSC LIMBA LATINĂ”
  ,
  ”În această mulțime NU-I NIMENI CARE ÎNTÂMPLĂTOR SĂ ȘTIE LATINEȘTE
  ȘI CARE SĂ POATĂ ROSTI MĂCAR CÂTEVA CUVINTE.”

  ”EU TREBUIE SĂ MĂ ÎNȚELEG PRIN SEMNE .
  Eu sunt aici barbarul, căci NU SUNT ÎNȚELES DE NIMENI” :

  ”NU-I CINE SĂ-ȘI PLECE URECHEA
  ȘI SĂ ÎNȚELEAGĂ CUVINTELE MELE.”

  Concluzia vine implacabil:

  Strămoșii noștri geți NU VORBEAU O FORMĂ DE LATINĂ.
  Și punctum!

  Cu această demonstrație,”Lista minciunilor nerușinate ale lui daniel toxin” a crescut la 20.

  MANIPULAREA ABJECTĂ ”OVIDIUS” a fost ”dezactivată”.

 103. Vă mai amintiți de acel citat din Cantacuzino atât de invocat de către ”DACIZATORII” toxinKGB și Napoleon Săvescu dar și de către generalii ZALMOXIANIZATORI Chelaru,Spiroiu?

  ” Iară dachii preavéche a lor osebită limbă având, cum o lăsară și cum o lepădară așa de tot, și luară a romanilor, aceasta nici să poată socoti, nici créde.”

  Știți pe câte SUTE de site-uri și bloguri a fost reprodus acest citat?

  URALE ÎN TABĂRA ”DACIZAȚILOR” !

  Ei chiar au crezut că au primit ”muniție” proaspătă cu care SĂ SCUIPE RUSEȘTE pe NUMELE SFINTEI NOASTRE MAME ROMÂNIA .
  Eu am tot așteptat…Ca MĂCAR UNUL DINTRE EI SĂ VERIFICE sursa acestui citat…
  Dar degeaba.
  Dacă SUTE de bloguri și site-uri l-au preluat și L-AU ÎNGHIȚIT PE NEMESTECATE,cum de mi-am închipuit eu că MĂCAR UNUL dintre ”dacizați” să facă așa,o mică cercetare pe cont propriu ?
  Chiar am sperat că MĂCAR UN ”DACIZAT” POATE GÂNDI ȘI CU PROPRIUL CAP.
  Chiar am sperat că MĂCAR UN ”DACIZAT” SE VA ÎNDOI de ”adevărurile tulburătoare” ale lui toxinKGB.
  Parcă spre a-i confirma lui toxinKGB că NU au nici o legătură cu strămoșii noștri ROMANI,”dacizații” ODATĂ INTOXICAȚI au abandonat CALEA RAȚIUNII.

  ”DUBITO ergo COGITO.COGITO ergo SUM.”
  ”MĂ ÎNDOIESC deci CUGET.
  CUGET deci SUNT(exist).”

  Eu am mai demonstrat aici că citările lui toxinKGB din TITANII Eminescu și Bogdan Petriceicu HAȘDEU SUNT MINCIUNI ORIBILE .
  Dar CITAREA MINCINOASĂ din Cantacuzino este O MANIPULARE a cărei ABJECȚIE parcă le întrece pe toate.
  Ce putem citi în ” Istoria Țării RUMÂNEȘTI ” a lui Constantin Cantacuzino?
  Cronicarul practic EXPUNE obiectiv atât argumentele pro cât și cele contra ORIGINII ROMANE a poporului nostru ROMÂNESC.
  Cu obiectivitate el îi citează și pe DUȘMANII DE MOARTE ai românilor ,bozgorii!
  Dar LE DESFIINȚEAZĂ aberațiile anti-românești!

  ”Ci nu știu cu ce îndrăzneală și cu ce nerușinare, acela ce va fi scris întâi o va fi făcut!
  […]pentru că pururea și nevindecați și ungurii au stătut vrăjmași și pizmași rumânilor,
  și atâta cât de ar fi putut, ar fi supus pe toți supt jugul lor, cum și pe mai multa parte den câți să află acum în Ardeal i-au supus și i-au făcut ăiîobagi cum le zic ei. ”

  Și continuă în același stil CU TOȚI CRONICARII care ne-au contestat ORIGINEA ROMANĂ!
  Tovarăși ”dacizați” vă rog faceți un efort și CITIȚI UN FRAGMENT MAI EXTINS ca să înțelegeți CONTEXTUL din care a fost EXTRAS CU PERFIDIE acel citat(citiți cu foarte mare atenție și chiar repetați propozițiile pentru că ROMÂNA VECHE este destul de dificilă):

  „Mai aduce Topeltin în povéste-și pe un Ioann Zamoski, care zice și tăgăduiaște, cum valahii, adecăte rumânii, nicicum nu pot fi rămășiță den romani, ce au adus Traian, de i-au așezat în Dachia.
  Pentru că Galien-împărat, deznădăjduind, zice acel Zamoski, d-a mai ținea pe Dachia (poate-fi iară den presurarea gotilor, că și pe aici, și alte părți mai sus, și apoi și Italiia toată coprinsése), i-au luat de i-au trecut Dunărea de ceia parte în Mysia, vecina Thrachii, lăsând de tot pe Dachia.
  Și mai zice încă că dachii aceia, carii era, învățând de la romani limba letinească, pentratâțea ai lor supuși fiind, și cu dânsa deprinzindu-se, o făcuse apoi că iaste a lor de moșie și o au ținut.”

  Deci Zamoski afirma că strămoșii noștri daci fiind atâția ani SUPUȘI ROMANILOR au învățat latina și în timp au considerat-o DREPT LIMBA LOR MATERNĂ.

  ”Carea dupre acéia mai pe urmă stricând-o într-acest feliu au venit și au rămas, precum și astăzi iaste; așa făcând cum și ispanii, și galii, și italianii, adecăte spaniolii, franțozii și frâncii, că așa le zic ei, au făcut. Care neamuri ei încă pănă astăzi n-au a lor limbă, de feliul lor osebită, nici cea véche ce oarecând vreodată vor fi avut nu să știe, ci dintr-a romanilor țin, rău și grozav stricând-o.
  Deci dară precum ispanii, galii, italii nu sunt romani, așa nici valahii nu sunt romani.”(afirmă ZAMOSKI-nota mea)

  Dar cum replică stolnicul Cantacuzino la aceste afirmații?

  ”Ca acéstea acest Ioann Zamoski zicea, ale căruia ZICERI și BASNE, zice Topeltin și alții, CĂ MAI MULT SUNT DE RÂS DECÂT DE CREZUT ;”
  Cum?
  ”ZICERI și BASNE, zice Topeltin și alții, CĂ MAI MULT SUNT DE RÂS DECÂT DE CREZUT ”?

  Aloo,”dacizații” voi pricepeți ce se întâmplă aici?
  Stolnicul Cantacuzino întradevăr considera ROMANIZAREA DACILOR ” ZICERI și BASNE […]MAI MULT […]DE RÂS DECÂT DE CREZUT” dar spunea asta pentru că el considera că NOI,ROMÂNII avem O ORIGINE PREDOMINANT ROMANĂ !Aveți răbdare și veți vedea…
  Dar deocamdată să continuăm STUDIEREA TEXTULUI:
  ” pentru că acéle trei neamuri de oameni ce zice acela, adecăte ispanii, galii și italii,
  fiind foarte vecini cu romanii și supuse de ei, și tot între dânșii șezând și amestecați umblând, lesne acei varvari limba lor își strica, vrând mai mult cu a romanilor a o amesteca, precum și pănă astăzi să véde pre la marginile țărilor carii trăiesc cu alte limbi, că lesne iau unii de ale altora cuvinte și că cu deale lor amestecându-le, ÎȚI PARE ALTĂ OSEBITĂ LIMBĂ LOR FAC. Și mai chiar vedem că rumânii den Ardeal, moldovénii și céștea de țara aceasta, tot un neam, tot o limbă fiind, încă între dânșii mult să osebesc, care aceasta iaste cum să véde den amestecătura vecinilor lor. Așadară și acéle trei neamuri, ce zicem mai sus, den preavecinătatea romanilor, luând de-ale acelora cuvinte, și cu céle de moșie ale lor amestecându-le, și stricându-și limba, au rămas în această ce acum sunt.
  Iară dachii preavéche a lor osebită limbă având, cum o lăsară și cum o lepădară așa de tot, și luară a romanilor, aceasta nici să poată socoti, nici créde. ”
  Ei ați înțeles ”UNDE BATE” Cantacuzino?
  El spune că galii,ibericii și italii fiind VECINII ROMANILOR au împrumutat foarte ușor din ce în ce mai multe cuvinte din latină până când amestecând cuvintelele din limbile lor cu cele ale romanilor, , ÎȚI PARE ALTĂ OSEBITĂ LIMBĂ LOR FAC.!
  Ați sesizat acel ”ÎȚI PARE”(ți se pare)?
  Dar aici e lovitura pentru ”dacizați”:

  Toată teoria MINCINOASĂ, ANTI-ROMÂNEASCĂ și ABERANTĂ cu ”Noi NU suntem urmașii Romei!” se baza pe falsul grosolan precum că LIMBA DACILOR era o LIMBĂ LATINĂ,ba și mai mult ”MUMA limbii latine”!

  ”Dacizaților”,ați avut sub proprii voștri ochi NEGAREA TOTALĂ a minciunii rusești că
  ” LIMBA DACILOR era o LIMBĂ LATINĂ”.
  Chiar citatul pe care îl tot fluturați pe sub ochii ROMÂNILOR o arată!
  Voi înșivă i-ați felicitat pe toxinKGB și pe ”martorii” lui pentru că vă alimentau cu ”citate savante ” URA RUSEASCĂ contra ORIGINII NOASTRE ROMANE .
  Dar nimeni nu a observat ceea ce era evident.
  Pentru că NIMENI,dar nimeni NU MAI VREA SĂ VADĂ!

  Iară dachii preavéche a lor OSEBITĂ limbă având”
  Doar știți ce însemna în româna veche ”OSEBITĂ”,nu?
  DEOSEBITĂ însemna.

  Nu trebuie prea mare efort să pricepi.DOAR SĂ VREI…
  ”Dacizatorii” s-au lăudat cu un citat care practic LE DESFIINȚEAZĂ aberația rusească ” LIMBA DACILOR era o LIMBĂ LATINĂ”.
  Cantacuzino asta spune,FOARTE CLAR:

  Limba dacilor ERA DEOSEBITĂ de limba romanilor !
  Am demonstrat deja, chiar în materialul re-postat de FRATELE MEU ROMÂN,domnul profesor COJA,că oricum istoria altor popoare precum cel egiptean ne arată că O LIMBĂ POATE FI CHIAR ȘI TOTAL ÎNLOCUITĂ cu o alta TOTAL DIFERITĂ.
  Dar abia acum începe partea despre care vă spuneam că E CU ADEVĂRAT INTERESANTĂ.
  De ce a insistat Cantacuzino să ÎNTĂREASCĂ faptul că după părerea lui,
  DACII NU PUTEAU FI ASIMILAȚI de către romani?
  Pentru că EL SE ȘTIA ROMAN.
  ”Și încă pentru că și până astăzi vedem și auzim,
  zice Topeltin, că de întrebăm pe un valah:
  CE EȘTI ? el răspunde: RUMÂN, adecăte ROMAN,
  ci numai au stricat puțin cuvântul, DE ROMAN ZIC RUMÂN ,iar același cuvânt iaste.”

  Tovarăși ”dacizatori” și ”dacizați”,stați puțin și nu mânați!
  Dacă tot v-a dat pe spate citatul folosit de toxinKGB CA O ARMĂ MIZERABILĂ de manipulare ”tulburătoare” în masă,stați,încă nu plecați!
  Chiar nu vreți să știți ce conține și restul cronicii lui Cantacuzino?
  Serviți vă rog…
  ”TRAIAN MULȚIME DE ROMANI du pretutindenea den biruințele lui AU DUS AICEA de au așezat lăcuitori și paznici acestor țărî, DEN CARII ȘI PĂNĂ ASTĂZI SĂ TRAG ACEȘTI RUMÂNI ce le zicem noi, iară grecii și latinii, vlahi și volahi le zic, încă ne-am adeverit den istoricii cei mai de credință și mai numeiți ce sunt.”

  Și stolnicul Cantacuzino o ține tot așa:

  „Însă dară, valahii, ADECĂTE RUMÂNII, cum SUNT RĂMĂȘIȚELE ROMANILOR CELOR CE I-AU DUS AICI Ulpie TRAIAN, și cum că dintr-aceia să trag și până astăzi, adevărat și dovedit iaste de toți mai adevărații și de crezut istorici, măcară că apoi le-au mutat și numele, valahi zicându-le, au dupre voievodul lor Flac, cum unora le pare, au dupe numele fétii lui Dioclitian, cum mai sus s-au semnat că scrie Bonfinie.”

  Nu v-am rugat eu să aveți răbdare să citiți până la capăt?Manipulările ”tuburătoare” nu se pot combate ȘTIINȚIFIC din 3 rânduri! Tratamentul INTOXICĂRII ACUTE cu ”dacism” de sorginte KAGHEBISTĂ este îndelungat și necesită infuzii repetate de ADEVĂR ISTORIC.

  ”Iară noi într-alt chip de ai noștri și de toți câți SUNT RUMÂNI, ținem și crédem, adeverindu-le den mai aleșii și mai adeveriții bătrâni istorici și de alții mai încoace, că valahii, cum le zic ei, iară NOI,ROMÂNII,
  SUNTEM ADEVĂRAȚI ROMANI
  ȘI ALEȘI ROMANI în credință și în bărbăție,
  den carii Ulpie Traian i-au așezat aici în urma lui Decheval
  ,
  dupre ce de tot l-au supus și l-au pierdut; și apoi și alalt tot șireagul împăraților așa i-au ținut și i-au lăsat așezați aici și dintracelor rămășiță să trag pănă astăzi rumânii aceștea.
  Însă RUMÂNII înțeleg nu numai ceștea de aici, ce și den Ardeal, carii încă și mai neaoși sunt, și moldovenii, și toți câți și într-altă parte să află și au această limbă, măcară fie și cevași mai osebită în niște cuvinte den amestecarea altor limbi, cum s-au zis mai sus,
  iară TOT UNII SUNT. Ce dară pe aceștea, cum zic,
  TOT ROMANI ÎI ȚINEM,
  că toți aceștia dintr-o fântână au izvorât și cură.”

  ”Dacizaților”,nu-i așa că vă felicitați că l-ați lăudat pe tovarășul daniel TOXINkgb pentru că v-a delectat cu citate ?
  Că uite dacă nu insista să tot citeze poate azi nu aveați bucuria de a studia TOATĂ cronica lui Cantacuzino nu DOAR CE A VRUT toxinKGB să citiți…

  ”Însă de către amiazăzi Dachia să hotăraște cu Dunărea, și de cătră apus, zice Filip, cu apa ce să chiamă Patisul, întru care hotară, cuprindu-să astăzi, zice, partea a Țării Ungurești, mai sus zisa și Ardealul și Valahia (adecăte țara aceasta) și Moldova. Însă vlahii, acești gheografi și mai toți istoricii câți scriu de aceste țări, zicea și Moldovei și ceștiia; apoi o împarte în doao, una de sus; alta de jos, îi zic. Le zic și: mai mare și mai mică; cea de sus, adecăte și mai mare, Moldova; cea de jos și mai mică, țara această Muntenească numeind, cum îi zic mai mulți așa;
  că RUMÂNEASCĂ NUMAI LĂCUITORII EI O CHEAMĂ,
  și doar unii den ardeleni ăiî RUMÂNI,
  pentru că și aceia și ceștea
  numai când să întreabă, ce iaste?
  Ei răspund: RUMÂNI”

  Acum urmează partea care-i va delecta cel mai mult pe ”dacizați”.Și cum spuneau escrocii TV toxinKGB și Napoleon Săvescu?Strămoșii noștri ROMANI au cucerit DOAR 14% din Dacia?
  Ia să vedem ce spunea Cantacuzino ACUM 300 DE ANI.
  Da, același Cantacuzino atât de MANIPULATOR invocat în sprijinul manipulărilor ”tulburătoare” :

  Așa deci TRAIAN SUPUIND
  și desăvârșit domolind TOATĂ Dachia
  ,
  și socotind ca să o tocmească într-același chip, de la care să nu mai aibă alte turburări, nici să le mai vie alte griji, au poruncit du prenprejurele biruințelor sale de au adus romani lăcuitori de i-au așezat aici, și și dintr-a sa oaste au lăsat câți au trebuit de a-i lăsa, ca să se așaze aici, rămâind lăcuitori acestor țări, carii și pănă astăzi să trag, cum vom arăta, dintr-aceia.”

  Șoc și groază între ”Martorii lui daniel toxin”!
  Așa deci Traian supuind
  și desăvârșit domolind TOATĂ Dachia
  ?
  Păi,da…TOATĂ Dacia.

  Însă nu că doară den dachi nici unul n-au mai rămas, cât pustiindu-se de tot, și nemairămâând nimeni cine a lăcui acéste pământuri, AU PUS TRAIAN ȘI AU AȘEZAT ROMANI, ci numai a lor crăie să nu mai fie, nici capete dintr-înșii poruncitori să nu rămâie, NICI AL LOR NUME DE STĂPÂNIRE SĂ NU SĂ AUZĂ, CI NUMAI DE ROMANU.”

  Stolnicul Cantacuzino explică în termeni simpli ce era ”DAMNATIO MEMORIAE”-”Condamnarea Memoriei” adică IMPUNEREA CULTURII ROMANE în locul celei dacice.
  A fost strategia prin care strămoșii noștri romani și-au asigurat atât dominația în Dacia TRAIANĂ cât și ROMANIZAREA-LATINIZAREA dacilor.
  AU PUS TRAIAN ȘI AU AȘEZAT ROMANI[…]a lor(a dacilor-nota mea) crăie să nu mai fie, nici capete dintr-înșii poruncitori să nu rămâie, NICI AL LOR NUME DE STĂPÂNIRE SĂ NU SĂ AUZĂ, CI NUMAI DE ROMANU.”

  Așa se instaura ”PAX ROMANA”:întâi ”MANU MILITARI” cu legiunile ,cohortele,alele și miliariile romane,apoi ”DAMNATIO MEMORIAE” concomitent cu COLONIZARE MASIVĂ,școlarizarea GRATUITĂ în școala primară a copiilor în LIMBA LATINĂ(vă mai amintiți scenele din filmul ”Columna” cu Florin Piersic-profesorul orb de latină?)

  ”Așadară TRAIAN AU AȘEZAT LĂCUITORI ROMANI ÎN DACHIA,
  cum toți istoricii adeverează
  și aiave și pănă astăzi în Ardeal, în multe locuri,
  să văd în pietri scrise, epigramata și altele în numele lui,
  cum și la Cliuj, zice Gulielmu și Ioann Blau, în Noul Atlas, că deasupra unii porți ceastă epigrama ăaî lu Traian să vede scrisă (însă latinéște):

  „TRAIANO pro salute imperatoris Antonini et M. Aurelii Cesario milites consistentes manipio posuerunt.””
  Traian Ulpie așezând deci romani lăcuitori aici
  și puind capete și otcârmuitori ROMANI TOATEI DACHII

  (însă nu craiu, ci numai voievozi, precum și pentr-alte țări supuse ale lor era, den crăie ținut mai mic, făcând-o)”
  ”Carionu în cronica lui[…]de începătura acestui neam […] zice că împărații Răsăritului, adecăte ai Țarigradului[…]locurile acélea DUPE VECHIU OBICEIU,
  LE ÎMPĂRȚIIA OSTAȘILOR BĂTRÂNI,
  ca de acolo plata lor să-și ia.

  Și mai vârtos pe acolo îi așeza împărății, zice, ca să potolească și să strângă gâlcevile ce dése făcea sarmații (adecăte léșii).
  Între carii OSTAȘI MAI MULȚI ERA ROMANI,
  PRECUM ȘI LIMBA ADEVERINȚĂ LE IASTE,
  carea DEN LETINEASCĂ STRICATĂ IASTE.
  DE LA ACEȘTI ROMANI, dară, purces iaste numele valahilor.”

  Jale mare ”dacizatorilor”!Păi cum ziceați voi că strămoșii noștri LEGIONARI ROMANI erau analfabeți?Sau că NICI MĂCAR NU VORBEAU LATINA???
  Mda.V-a ”liniștit” Cantacuzino și de data asta…
  Vă rog să aplaudați de pe acum:urmează FINALUL APOTEOTIC.

  GLORIFICAREA NUMELUI Împăratului Nostru Divinul TRAIAN,DIVO TROIANO cel din „Plugușorul ROMÂNESC”,BĂDICA TRAIAN din colindele multimilenare…

  „Cât dar va fi fost putérea lui atunci și cu câtă mulțime de oameni va fi umblat, cât au umblat și au supus părți ale lumii, putemu-ne însă cu mare mirare și domiri câte cevași, că iată vrând pre lângă acéle oștiri ale lui și lucruri mari ce apucase și făcea ca să-i rămâie și în fapte slavă, și pomenire, doară și minune la oameni în veci rămâindu-i.

  Pe unde mergea, drumuri mari de piatră și ȘANȚURI GROAZNICE TRĂGEA,
  pe unde și umbla, precum și PĂNĂ ASTĂZI SĂ VĂD ȘI AICI LA NOI ÎN ȚARĂ,
  cărora încă TROIANURI LE ZICEM
  RĂMÂIND DE ATUNCEA DIN OM ÎN OM ACEL NUME ,
  CARELE SĂ TRAGE ȘI PĂNĂ ASTĂZI
  măcar că foarte puțini sunt carii să știe dirept ce le zic TROIANURI.
  Iară acesta iaste adevărul,
  că din oștirea acelui mare împărat, Traian Ulpie, sunt rădicate
  și nu numai aici, ci și pentr-alte țări.
  Așa au făcut cum s-au zis, pentru ca să rămâie neamului omenesc pomenire de mari și de putérnice faptele lui.

  Odihnește-te în pace Mărite Împărate TRAIAN și veghează-ne din Câmpiile ELIZEE !!

  NOI,ROMÂNII,urmașii urmașilor tăi îți vom fi veșnic recunoscători pentru ȚARA ROMÂNEASCĂ ce ne-ai dat-o!
  NOI,ROMÂNII,urmașii urmașilor tăi îți vom fi veșnic recunoscători pentru LIMBA LATINEASCĂ ce ne-ai învățat!

  NOI,ROMÂNII,urmașii urmașilor tăi vom apăra,AȘA CUM NE-AI ÎNVĂȚAT,fiecare MUNICIPIUM,fiecare CASTRUM,fiecare palmă de pământ ROMÂNESC și de va trebui,vom transforma fiece brazdă într-un NOU VALLUM TRAIANI !
  Pentru că ROMÂNUL ÎN VECI NU PIERE!
  AVE IMPERATOR NOSTRUM !
  AVE TRAIAN !

 104. „DOAR 14 procente Dacia”
  O MINCIUNĂ NERUȘINATĂ DEMASCATĂ și DEMONTATĂ

  1) Procentul de ”DOAR 14%” ESTE O MINCIUNĂ ORDINARĂ.
  2) Cât la sută dintr-un corp uman reprezintă CAPUL?La un corp de adult o fi un pic peste 10%…
  Și totuși FĂRĂ CAP mai poate trăi acel trup?
  Dar INIMA ,procentual,cât reprezintă dintr-un corp?
  Dar SÂNGELE?
  Și totuși FĂRĂ INIMĂ corpul pare întreg DAR E MORT.
  La fel,și FĂRĂ SÂNGE corpul pare întreg DAR TOTUȘI E MORT.

  Pentru că NICIUN TRUP nu poate supravieţui FĂRĂ INIMĂ , FĂRĂ CAP sau FĂRĂ SÂNGE!
  Ori capitala SARMISEGETUZA ERA INIMA şi CAPUL Daciei!

  Centrul militar-religios Tapae-Sarmisegetusa Regia-Apoulon A FOST CUCERIT în proporţie de 100% în anul 106 AD.
  TOATE cetăţile dacice AU FOST CUCERITE de la cele din zona Orăştie şi Apuseni,până la Petrodava(Piatra Neamţ).
  I-am întrebat pe ”dacizatorii” de Moscova dacă au habar de ”Legenda Dochiei” sau de ”Plugușorul ROMÂNESC”.
  Unde au fost culese aceste legende și colinde ?
  Unde se desfășoară acțiunea ”Legendei Dochiei” ?
  Traian o urmăreşte pe frumoasa Dochia(DACIA)până în vârful muntelui Ceahlău anticul KOGAION.
  Dar UNDE SE AFLĂ muntele Ceahlău-KOGAION?
  În inima fostei Dacii,lângă PETRODAVA-Piatra Neamţ.
  ”Dar asta nu se spune în “Dacii-MANIPULĂRI KGB-tulburătoare” nu-i aşa?
  CEAHLĂUL(NORDUL MOLDOVEI) şi NAPOCA(CLUJ)în care din cei DOAR 14% se află????”

  Chiar așa,tovarășul toxinKGB a pomenit vreodată că Împăratul nostru Traian a ajuns cu legiunile sale tocmai la Napoca(Cluj),Potaisa(Turda)sau PETRODAVA și alături ,în Ceahlău ?

  În care din cei ”DOAR 14%” evocați de toxin se aflau ÎN DOCUMENTAR și referirile la ”Legenda Dochiei”,Napoca,Potaissa?
  toxinKGB a vorbit vreodată despre VALURILE LUI TRAIAN de hăt departe PESTE Prut,PESTE Nistru și DIN NORDUL Basarabiei ?
  NU !
  Ce înseamnă acest NU a menționat nimic?
  Înseamnă că A MINȚIT ABJECT PRIN OMISIUNE.
  În schimb tovarășul toxinKGB a folosit o tehnică ieftină de manipulare folosită la VÂNZAREA produselor de larg consum.
  Sigur vă sunt familiare și arhicunoscute expresiile ”DOAR la 29,99 lei” ,”NUMAI cu 4,99 euro”.
  Este o tehnică de MANIPULARE PSIHOLOGICĂ prin care li se induce NAIVILOR senzația că au cumpărat un produs de 20 de lei când ei de fapt cumpără un produs de 30 de lei .
  Aceeași tehnică de manipulare a folosit toxin și în cazul MINCINOSULUI ”DOAR 14% din Dacia” .
  În cazul său MANIPULAREA ESTE DUBLĂ.
  Odată că acest MINCINOS 14% e mai apropiat de 10% decât de 20% .
  Și parcă ce mi-e 10% ,ce mi-e 0%…Tot pe-acolo…
  În al doilea rând acest MINCINOS ”DOAR” întărește ideea FALSĂ A INFLUENȚEI MINIME,spre ZERO a ROMANILOR în Dacia.
  Idee FALSĂ care la rândul ei este folosită ca argument în sprijinul MANIPULĂRII ABJECTE ”Noi NU suntem urmașii Romei”.
  Vedeți cum MINCIUNILE NERUȘINATE ale lui toxinKGB SE COCOAȚĂ UNA PESTE ALTA ?
  Fiecare MINCIUNĂ ORDINARĂ este folosită ca eșafodaj de sprijin pentru URMĂTOAREA MINCIUNĂ.
  Dar ce se întâmplă când NOI ,ROMÂNII demascăm CHIAR UNA DIN MINCIUNI ?
  TOT EȘAFODAJUL MANIPULĂRII ”dacizatoare” SE PRĂBUȘEȘTE.
  Acum înțelegeți de ce ”dacizatorii” NU ACCEPTĂ să comenteze nici măcar una din MINCIUNILE ORIBILE DEJA DEMASCATE ale lui toxin ?

  Iată,încă odată,CE A ASCUNS toxinKGB:

  Toate porturile Daciei de pe ÎNTREAGA DUNĂRE,sau de la gurile Prutului,Nistrului,Niprului au devenit porturi ROMANE:Drobeta,Sucidava(Celei-Corabia),Durustorum(Dârstor-Dristor-Silistra),Troesmis,Noviodunum,Aegysus(Tulcea),Achylis(Chilia),Halmyrys(Salmorus-Murighiol),Tyras,Olbia,Histria,Insula ALBA(Leuke-Achileys,Makaron,ALBĂ,Șerpilor),Tomis(Constanța),Callatis(Mangalia),Dionisopolis(Balcic),etc.

  Pentru a se înțelege și mai bine IMPORTANȚA STRATEGICĂ INCONTESTABILĂ a ceea ce a intrat sub stăpânirea STRĂMOȘILOR NOȘTRI ROMANI am folosit o comparație plastică și am spus că obiectivele economico-militare evocate mai sus ERAU SÂNGELE Daciei.

  Repet:
  Centrul militar-religios Tapae-Sarmizegetusa Regia-Apoulon CUCERIT în proporţie de 100% în anul 106 AD.
  Ori capitala SARMISEGETUZA ERA INIMA şi CAPUL Daciei!”

  Ce relevanță mai are acel ORICUM FALS 14% în condițiile în care în acel ”DOAR 14%” se afla TOT CE ÎNSEMNA Dacia lui Decebal?
  Dar acest text a dus la o altă manevră a lui toxinKGB(sau a celor care îl ”păpușăresc” din umbră),o manevră disperată de a ieși din capcana în care s-a băgat singur !
  Pe site-urile de ”DACIZARE ÎN MASĂ”(a se citi MANIPULARE ÎN MASĂ) toxinKGB și acolitul său Valentin ROMAN(ROMÂNUL Valentinus ROMANUS își zice…adDACI… ) au scornit o altă aberație și anume că Sarmisegetuza NU ERA CAPITALA Daciei !
  Și au pornit ei să caute O ALTĂ CAPITALĂ a Daciei…
  De ce ?
  Pentru că dacă în acel MINCINOS ”DOAR 14%” observau mai mulți NAIVI că este ȘI CAPITALA Daciei lucrurile erau clare.
  În Antichitate CUCERIREA CAPITALEI echivala cu CUCERIREA ÎNTREGII ȚĂRI.
  De exemplu Imperiul ROMAN de răsărit din care am făcut parte A CĂZUT abia în 1453 NUMAI după căderea Constantinopolului ,ADICĂ A CAPITALEI , sub turci.
  Încă o întrebare la care ”dacizatorii” nu se vor gândi niciodată:pretinsa ”Dacie liberă” de 86% UNDE ÎȘI AVEA CAPITALA?
  Cum făcea comerț dacă Marea Neagră devenise ”MARE NOSTRUM”(Marea NOASTRĂ A ROMANILOR)?
  Cum făcea comerț dacă ABSOLUT TOATE porturile dunărene,TOATE râurile interne și TOATE porturile maritime erau în stăpânirea strămoșilor NOȘTRI ROMANI?
  Dacă această ”Dacie liberă” de 86% a existat CA STAT,de ce nu pomenește NICIO CRONICĂ,nici o descoperire arheologică despre ea?
  Să vă răspund tot eu:TRIBURILE dacice rămase înafara Daciei TRAIANE făceau comerț TOT cu strămoșii NOȘTRI, ROMANII!
  Și ca să se înțeleagă cu ROMANII,evident TREBUIAU SĂ ÎNVEȚE Limba Latină!
  Este FAPT INCONTESTABIL,DOVEDIT ARHEOLOGIC la CASTRUL ROMAN Porolissum,capitala Daciei Porolissensis.

  Ca în proverbe,MINCINOSUL toxinKGB A SFÂRȘIT prin a se încurca ÎN PROPRIILE SALE MINCIUNI.

  Să recapitulăm :
  ”NICIUN TRUP nu poate supravieţui
  FĂRĂ INIMĂ sau FĂRĂ CAP!
  Ori capitala SARMISEGETUZA ERA INIMA şi CAPUL Daciei!
  Porturile,râurile,aurul,argintul ,cuprul,fierul,sarea,grânele,vinul ERAU SÂNGELE Daciei”

  Minciuna lui toxinKGB era că ”DOAR 14%” din Dacia au intrat în stăpânirea strămoșilor noștri ROMANI.
  Asta înseamnă că 86% din Dacia nu au cunoscut picior de legionar ROMAN !
  Am demonstrat că această Dacie 86% liberă ,ESTE O MINCIUNĂ ORDINARĂ și o IMPOSIBILITATE atât ca suprafață geografică cât și după IMPORTANȚĂ STRATEGICĂ covârșitoare a punctelor cheie intrate după 106 AD în stăpânirea strămoșilor noștri ROMANI, argumentând cu dovezi arheologice și etno-folclorice(Legenda Dochiei,Bădica TROIAN AL NOSTRU din Plugușorul).
  Am echivalat CENTRUL MILITAR și RELIGIOS Tapae-Sarmisegetuza-Apoulon =APULLUM(azi ALBA-Iulia)printr-o comparație cu CAPUL și INIMA Daciei.
  Am echivalat căile de transport de pe râurile interne :Marisus-Mureș,Alutus-Olt,Pyretus-Prut,Tyras-Nistru,fluvial-Danubius-Dunărea și porturile maritime Olbia-Tyras-Halmyrys-Histria-Tomis-Callatis-Dionisopolis,împreună cu MINELE DE AUR și ARGINT,fier și cupru ,munții de SARE,grâul și vinul,cu SÂNGELE ECONOMIEI antice a Daciei.
  SÂNGELE Daciei.
  Capul și inima Daciei.
  TOATE au intrat în stăpânirea strămoșilor noștri ROMANI.

  S-au aflat cele menționate mai sus în cei PRETINȘI 86% din Dacia unde CICĂ nu ar fi călcat NICIODATĂ picior de LEGIONAR ROMAN ?
  Nu.
  Și atunci întreb din nou :

  A MENȚIONAT VREODATĂ toxinKGB,că în acei ”DOAR 14%” din Dacia intrați în stăpânirea strămoșilor noștri ROMANI au intrat INIMA,CAPUL și SÂNGELE Daciei ?
  În care din cei ” DOAR 14%” evocați de toxinKGB ,
  în care minut din FALSUL ”documentar” ”Dacii-MANIPULĂRI tulburătoare”
  se află menționat ADEVĂRUL ISTORIC INCONTESTABIL că
  SÂNGELE,INIMA și CAPUL Daciei.
  TOATE în au intrat în stăpânirea strămoșilor noștri ROMANI ???

 105. „Suntem cu toţii fiii Romanităţii Ortodoxe, adică a Bizanţului.”
  Fiu = urmas biologic.
  Romanitatra Ortodoxa/Bizantul = organizare administrativa a grupului de spiritualitate dominant Ortodoxa
  Metafora este o forma artistica, o conventie ori concept, nicidecum o realitate in lumea fizica.
  Este dreptul cui sta cu mintea in „virtual” sa elucubreze despre realitatea fizica in care – macar – corpul se afla.
  —————–
  Impresionant efortul de a comunica unui creier reformat de papistasism ceva care contravene programului implantat cu titluri academice.
  Autorul articolului si „binevoitorul” publicist nu stiu de „stergerea” urmelor de catre uneltele Imperiului Roman devenite slugile Teocratului de la (un moment) Vatican.
  De lespezile cu scris cioplit carate la Budapesta, de construirea castrelor romane chiar pe locurile mai importante ale localnicilor – vezi cetatea Gerghina, capital de Imperiu „ascunsa” de castrul roman de la Tirighina, jud. Galati.
  Istoricii romani nu se inghesuie sa vorbeasca despre ceea ce este clar si lamurit, ca GET = GOT, ca T era de fapt caracterul thorn = Þ care a luat urmatorile „valori” (simboluri grafice individuale-litera ori grup de litere):
  t, tt, Ð, ð (eth, edh sau eð, edd, dh) = d si F (islandic), th, the, dhe, ft, ss, h (castil.), th=s (Alb.), z (galician), s (grec, daa e urmat de a sau e), ţ (gallic), p, se, ş, … si altele.
  La englezi pronuntarea th este „naturala” si o „inveti” daca vrei sa te exprimi in engleza… la romani este „defect” de vorbire si duci copilul la logoped…
  Nici nu sulfa o vorba autorul ca „dac” nu-si spuneau oamenii locului, ai pamantului, ai Gaia-ei.
  Ca de unde o fi vorba „a te lua gaia” si cu ce semnificatie… cand exista si expresia: „I-a-nghitit pamantul”?
  Ca – bazati pe aceasta denumire (greaca)de … „dac”, desprindere geamana de populatie si-a spus mai tarziu Deutsch, … germana… altii au devenit Dani/dane-zi.
  … ca GET este GÆÞA iar (eu ca si ei) îs-gæþe = skyti, scit.
  …..
  Nu stiu ca-n inima tarii, in locul unde liderii alesi ai „kuni”-ilor (azi cunoscute drept provinciile istorice), adica in judetul Trei Scaune = Tres Kune se reuneau spre a-si coordona apararea „la vreme de restriste”, de razboi de agresare a oamenilor lor de catre „adevaratii” nomazi.
  Unul dintre lideri, primul rege recunoscut de Roma, cel su numele AÞANA – REIKS (turcizat Atanaric) l-a determinat pe Imparat sa vina la mijlocul Dunarii si sa incheie tratat de pace si service de aparare a Imperiului. Nu era nici o „pomana”, nici stipendii date din mila…
  Pe harta din articol apar figurate 2 „valuri”: cel mare este al regelui Get consolidat impotriva romanilor, cel mic este al romanilor, sa-si apere „capul de pod” ridicat pe malul stang al Siretului.
  Ca un facut… din premarirea romanilor in articol, sugestia este ca ambele ar fi … romane!
  Valul Get se muleaza pe relieful care trece de la campie la podis, geto-dacii (sa inteleaga toate „curentele”) fiind pe terasa, pe deal iar atacatorii… la picioarele lor.
  Dar valul criminalilor trebuie sa intre in circuitul turistic – plateste Europa!, cel al nostru poate sa dispara…
  Revin,
  Acolo, intre Covasna si Sf. Gheorghe urmele milenare de locuire permanenta (s-au oprit sapaturile din cate auzisem la stratul al VII-lea!) inca nu au fost distruse, doar artefactele si inscrisurile au fost duse la Budapesta.
  Azi, de pe acele meleaguri, slujbasii (urmasi de teutoni fugariti de Papa) in slujba altor talhari (papistasi susurand si azi intr-o pasareasca altaica), raspopiti si dezradacinati striga… in maghiara, sa-i auda mama Europa: AUTONOMIE!
  Drept ii?… n-o fi dar este „politically correct”, nu-i asa?
  Nu-i indeajuns ca o treime din populatie a trecut la „conquista europeana”… de a ramas tara mutilate social si sufleteste, dar dintre cei educati cu bani scosi din sudoarea cui mai este ingaduit sa aiba un loc de munca… merg in Apus si isi lustruiesc peretii cu diplome care atesta pregatirea lor in scuipatul pe memoria parintilor si strabunilor, sportivi calificati in calcatul in picioare a mormintelor parintilor strabuni si a istoriei nescrise a neamului.
  De la urmasii maimutei nu ne putem astepta la altceva; ei sint in solda si proprietatea Apusului eretic, al carui dusman de moarte este Rasaritul crestin – piedica in universalitatea Romei si cui in talpa pentru atletii economiei globalizate.
  Oamenii inteleg de ce se intampla toate acestea, de unde le vine astora „desteptaciunea” si „puterea” sa foloseasca stiinta (cult al materialismului evolutionist si ateu) impotriva vietii.

 106. În jurnalul de război pe care l-a ţinut împăratul Traian în timpul celor două campanii în Dacia, numit DACICA şi după care s-au sculptat metopele de pe columna lui Traian, care jurnal a fost tradus şi la noi şi tipărit la Editura de Vest din Timişoara în anul 1996, se spune textual:

  ,,Am înţeles că numai lăsând populaţia să-şi continue traiul ei străvechi, lăsându-i conducătorii locali, puteam aspira la însuşirea aurului şi a celorlalte bogăţii ale ei.”

  Iar mai jos:

  ,,Limba lor nu este greu de învăţat de către noi romanii, întrucât prezintă mari asemănări şi după spusele unor cunoscători s-ar apropia mult de vechea noastră latină cunoscută sub denumirea de limba priscă sau ausonică.”

  Din aceste documente vechi şi autentice reiese clar că romanii nu aveau nici un plan de latinizare sau de romanizare în Dacia. În concluzie noi avem limba şi toate tradiţiile culturale de la strămoşii niştri TRACO-GETO-DACI de la Burebista încoace de când s-a constituit primul stat – regatul TRACIA, care a cuprins toate seminţiile din zonă. Acolo este adevărata noastră obârşie.

 107. Comentez”Conform raţionamentului postat de “Dacul – Dd” înseamnă că şi traca era foarte apropiată de slavonă.”
  Raspuns;Traca si daca erau aceasi limba si probabil avea mici diferente adica erau doua dialecte ale aceleasi limbi.Verbul
  D-AVA este si la francezi avoir, la latini avere, la germani habe, dar la slavi nu este ava.Dacii nu aveau legatura cu slavii care erau pe Volga.Dar ca sa ne facem o parere cam din ce populatie se trag daco-getii ar fi bine sa vedeti cuvantul”apa”.
  Lituanienii mai spun „upa”, sanscritii probabil scytii spuneau „apa” dar si „uda”, proto- persanii „ap”, celtii (galii) spuneau ‘aba”, ilyrii spuneau „achia” si latinii „aqua”. Celelalte popoare slavo-germanii „woda”, „water”, „waser”.Deci se vede ca slavo-germanii au mers pe ramura „uda”pentru apa.
  Concluzia ar fi ca dacii se inrudeau cu celtii, balticii, ilyrii,proto-persanii si mai putin cu slavo-germanii.

 108. Articol mizerabil. Mai nou orice neavenit din tara asta e mare istoric. … hai sa ne declaram extraterestri sau orice alt ceva…

 109. Pe baza unei singure categorii gramaticale – analizată extrem de sumar, ca să fim delicaţi – nu se pot trage concluzii pentru un întreg idiom.
  Dovada o constituie chiar supoziţia identităţii categoriale între germană şi limbile slave, cu toate că idiomurile germanice sunt în ramura limbilor centum iar cele slave în ramura limbilor satem. De altfel, nu trebuie uitat că acelaşi tip de construcţie a toponimelor (Pelen-dava, Arge-dava, Tarpo-dizus, Bessa-para etc) îl găsim atât la tracii nordici cât şi la cei sudici. Conform raţionamentului postat de „Dacul – Dd” înseamnă că şi traca era foarte apropiată de slavonă.
  Pe de altă parte, după aceeaşi logică, toponimele româneşti sunt pe un tipar latin evident, chiar şi cele compuse (Turnu Severin, Piatra Neamţ, Sfântu Gheorghe etc fiind similare construcţiilor lingvistice de tipul Ulpia Pantalia, Castra Nova, Aquae Calidae etc.).
  Este bine să ne aventurăm cu multă prudenţă într-un domeniu ştiinţific ce necesită ani de zile de studiu doar pentru a-i putea stăpâni bazele. Similitudinile care par izbitoare la prima vedere au multe explicaţii posibile şi doar cercetări foarte serioase poate explica realist originea lor. Şi, uneori, nici acestea.

 110. Total deacord cu Moshu .
  Gramatica face diferenta.Limba romana are unele caracteristici care o deosebesc de alte limbi.
  Articolul hotarat care se pune la sfarsitul cuvantului la fel ca in limba daca.”ila” .
  Apoi formarea unor cuvinte nume de localitati.In greaca si germana MEGA- OPOLIS „grossen-burg „adica „mare oras” si in limba slava „cerno-gore” adica „negru-munte” .Slavii si germanii au aceasi gramatica .Romanii au munte negru, oras mare , total diferit de slavo-germanici si greci.In romaneste avem TRI- VALE adica trei vai ca si TRI-BALI un trib daco get.

 111. Pentru cultura multora, două informaţii lingvistice:
  1. Caracterul fundamental al unei limbi este dat de gramatică, NU de vocabular (exemplu: după vocabular engleza ar fi o limbă latină, având un fond latin de peste 60% din vocabularul tezaur, dar este o limbă germanică datorită gramaticii).
  2. Limbile indo-europene formează un grup datorită originii comune care se regăseşte în mari părţi din vocabular şi în anumite reguli gramaticale; DACĂ NU ar exista aceste puncte comune – care pot fi găsite între ORICARE DOUĂ limbi indo-europene – nu s-ar mai putea vorbi despre o familie lingvistică.
  Elementar…

 112. Dr. Lucian Iosif Cueşdean a detaliat în cartea domniei sale „Senzaţional!”citez, “Limba punjabi, din India, are 2.000 de cuvinte curat româneşti, iar multe altele seamănă foarte mult cu ale noastre. Asta pentru că ei sunt urmaşii unui trib getic, ca şi noi, deşi distanţa dintre români şi punjabi este de 4.500 de kilometri”.
  Vă redau câteva cuvinte detaliate de autor în lucrarea sa, realizată după 20 de ani de cercetare şi studiu:
  ROMÂNĂ PUNJABI
  -vacă vaci
  -mort murda
  -nou naua
  -băiat(fiu); beta
  -musca machi
  -june(adolescent); juan
  -râde(fericit); razi
  -oier aiiar
  -a păşi pace
  -căţea kuţa
  -pune pauna
  -cânt(religios); cant
  Dacă aceste câteva exemple de cuvinte, fac parte din limba română, iar limba română este recunoscută ca o limbă aşa zis „latină”(avănd un fond de cuvinte moştenit din limba „latină” în proporţie de 60%-65%) cum se xplică faptul că le regăsim şi în limba punjabi?
  Până în prezent nu există vre-un izvor,literar sau istoric antic scris sau nescris în sensul că romanizarea ar fi ajuns atât de departe, până înspre centrul Asiei.
  Pe de altă parte autorul acestei lucrări, Lucian Cueşdean spune,“Am pornit de la informaţiile legate de marele trib al masageţilor, atestat în centrul Asiei de către istoricii antici şi pomeniţi în Evagrius Scholasticus, scris în secolul VI d.Hr. şi tradus în formula Ecclesiastical History de către E. Walford în 1846, din care citez:
  «Actuala populaţie JAD din nordul Indiei este descendenta masageţilor. În limba pahalavi, messagetae este tradus Marii Jats». Am plecat pe urmele acestei populaţii, Marii Jats. Chinezii îi numeau Yueci, adică Geţi,consemnând dominaţia lor în Punjabi. Deci, geţii au trăit cândva în Punjabi.
  De reţinut: neamurile geto-dacice vorbeau aceeaşi limbă, după cum spune geograful antic Strabon (60 î.Hr.-26 d.Hr.), adică de la Carpaţi până în centrul Asiei”.
  Nici o vorbă despre existenţa latinilor în acest areal geografic şi totuşi se regăsesc cuvinte româneşti în limbajul punjabi!Curios!
  O altă observaţie făcută de autor este asemănarea izbitoare a vestimentaţiei punjabi, elemente de îmbrăcăminte cu brodaj asemănător(ie, borangic, cămeşa bărbătească şi iţarul) cu portul românesc din zona Argeş.Lucian Cuejdean arată în lucrarea sa şi câteva fotografii făcute cu ocazia unor sărbători în localităţi din zona de nord a Indiei, acolo unde se vorbeşte în limba punjabi.

 113. Carol Mihai, se pare ca esti un manipulator contra identitatii nationale, taranii nu stiau sa citeasca? Doamne Maicuta Domnului ce bazaconii iti debiteaza mintea infectata de progresism!!! taranii nostrii pana si-n ziua de astazi pastreaza niste secrete care se vor descoperite de ivriti si luate cu japca! dar nu-i bai cei ca dumneatale sunt pe cale de disparitie, si sa va aibe Sfantu’n paza cand s-o dezlantui spiritul getic din Muntii Carpati!! sa vedem daca ai matale confrati satanisti iti vor lua partea!

 114. Concluzia ar fi ca proto- daco-getii se inrudeau ca limba cu proto-balticii si proto-latinii. Limba latina nu era aceasi limba cu limba dacilor dar din aceasi familie, avand multe cuvinte comune si unele asemanatoare. O sa dau exemple de asemanare intre lituaniana , latina si limba romana continuatoare a limbii dacilor :
  Asemanare intre lituaniana si latina
  1. Lith. sūnus and Skt. sūnus ,Eng(son)
  2. Lith. . avis and Skt. avis and Lat. ovis ,Eng(sheep) , Rom oi
  3. Lith. dūmas and Skt. dhūmas and Lat. fumus ,Eng(fumes, smoke), Rom fum
  4. Lith. antras and Skt. antaras ,Eng(second, the other)
  5. Lith. vilkas and Skt. vṛkas ,Eng(wolf), Rom varcolac
  6. Lith. ratas and Lat. rota ,Eng(wheel) and Skt. rathas (carriage),.Rom roata
  7. Lith. senis and Lat. senex ,Eng(an old man) and Skt. sanas (old).
  8. Lith. vyras and Lat. vir ,Eng(a man) and Skt. vīras (man).Ro vier
  9. Lith. angis and Lat. anguis (a snake in Latin, a species of snakes in Lithuanian)
  10. Lith. linas and Lat. linum (flax, compare with English ‘linen’)
  11. Lith. ariu and Lat. aro ,Eng(I plow), Ro ara,aratura
  12. Lith. jungiu and Lat. iungo ,Eng(I join)
  13. Lith. gentys and Lat. gentes ,Eng(tribes) and Skt. jánas(genus,race).
  14. Lith. mėnesis and Lat. mensis and Skt masa ,Eng(month)
  15. Lith. dantis and Lat. dentes and Skt dantas ,Eng(teeth) Ro dinte
  16. Lith. naktis and Lat. noctes and Skt. naktis ,Eng(night) Ro noapte
  17. Lith. sėdime and Lat. sedemus ,Eng(we sit) and
  Skt. siedati (sits).Ro sta, sede
  Si asemanare limba romana cu lituaniana :
  baltic-roumanian compartion
  1.trasas – tresar- jerk
  2.Blodu – Blid– Bowl –
  3.rindu – rindu -rows of
  4.plautis- plaman-lung
  5.Guzis – gusa,gusi- goiter, goiters
  6.mazuli – Manz- Colt
  7.p-lauti – laut – wash
  8.juvis – juvete- fish
  9.isheiti- ieshire-exit
  10.smugi -smuci-hitch
  11.erelis- erete-hawk
  12.must – must- juice
  13.Tarubos – tarabostes, sfat-consilium
  14.boruza – bo-boruza-ladybug
  15.Tu saki – tu zici- you say
  16.didela – dida
  17.mal – mal…etc-bank, shore
  18.Stalp – Stulp-elis – column
  19.Caush -Caush-as – cup
  20.aschie -erkshkis,Atschila -thorn-Lat. ascla
  21.Moale (noroi,namol)- malu,moliu -mud
  22.Brancusi – brancusis-dear
  23 shir,siroi – srie-gis -flux
  24.capitza -kupeta –
  25.tupila – Pri-tupti,tupet- hide
  27.balta – bala- lake
  28.bursuk- barsaka-badger
  29.gaura – kaurum- hole
  30.Samburi -samburis-crowd, mob
  etc…
  Cuvantul MAL care este si in albaneza numai in romana si lituaniana inseamna mal, in albaneza inseamna munte.Deci

 115. Dati foarte bine din gura,dar nu am vazut absolut nici un argument;nu mi-e clar:cum adica italienii din nord s-au germanizat?eu credeam ca germanii s-ar fi romanizat.Ce fel de vorba mai poate fi de influente galice?De unde le-ati mai scos si pe astea?Galii nu cumva s-au romanizat dupa logica si mintea voastra?Aceste populatii vad ca nu au disparut din istorie,ba mai mult,i-au si influentat pe romani.Este deja dovedit faptul ca romanii au fost tracizati de catre populatiile nord-Dunarene.Argumentele sunt multe.Nu am sa le insir eu din nou aici.Doar stiti si dvs unde sa le gasiti.Nu va mai ascundeti dupa deget.Nu va mai chinuiti sa demonstrati ceva ceea ce pursisimplu nu este adevarat.Si aici permiteti-mi sa va dau un sfat:nu fiti orgolios,acceptati eroarea.Nu fiti un ignorant.Lucrati asupra dvs.

 116. “Chiar dacă se știe că latina este limba oficială a Bisericii Catolice, precum și limba Imperiului Roman, iar limba română este o limbă latină, mai puțină lume cunoaște că limba română, sau precursoarea sa, vine din locul din care se trage limba latină, și nu invers. Cu alte cuvinte, nu limba română este o limbă latină, ci mai degrabă limba latină este o limbă românească. Așadar, vreau să-i salut pe oamenii din Munții Bucegi, din Brașov, din București. Voi sunteți cei care ați oferit un vehicul minunat lumii occidentale (limba latină).” sursa (video 2012) http://www.youtube.com/watch?v=luWa_vLgc2o
  Oare ce o fi vrut să spună Miceal Ledwith prin aceste vorbe?!
  Cine este Miceal Ledwith?
  Miceal Ledwith este,fost consilier al Papei Ioan Paul al II-lea, fost decan al Sf. Petru Diocescan College dinWexford, fost președinte al Conferinței șefilor de universități irlandeze și fost membru al Biroului de conducere al Conferinței Rectorilor Universităților Europene (CRE)
  D-le Mihai M.Popescu în această situaţie mai putem vorbii de romanizare?
  În finalul dizertaţiei dumneavoastră aduceţi acuze celor care vin să argumenteze existenţa şi continuitatea dacică în arealul românesc de astăzi, făcându-i părtaşi la tendinţele hegemonice ale Germaniei de-a lungul a 1500 ani, citez: „Niciun dac nu găseşte dubios că studiile care cică ar „demonstra” inexistenţa romanizării sunt finanţate de Germania, o ţară care încearcă să uzurpe identitatea romană de peste 1500 de ani?”
  Păi şi atunci cum rămâne cu acceptul Casei de Hohenzollern (specific germană), de a forma o casă regală şi un regat în România, prin acceptul Mariei Sale Principele Carol I. de Hohenzollern Sigmaringen de a deveni Domn al Principatelor Unite Romăneşti la anul 1866? (Constituţia României din 1866 cap.II, secţiunea I „Despre Domn”, art.82)
  Şi mai mult, acest prinţ-domn realizează primul regat de sorginte romănească la anul 1878 după războiul de independenţă, iar succesorul său (nepot)M.S. Regele Ferdunand denumit în istorie şi „Reîntregitorul” reuşeşte să refacă Regatul Dacic sub denumirea de România Mare la 01 decembrie 1918.

 117. Ar fi fost o surpriza placuta ca un istoric tanar sa fie mai deschis la minte… Da’de unde nu’i nici Dzeu nu cere.

 118. Comentariul tău e în așteptare.
  03.01.2014 la 11:49 am “Cuvantul DAVA ”
  Dar sa va prezint o descoperire in premiera.
  Cum putem afla ce inseamna numele de cetati dacice.Cuvantul “ARGINT, ARGINTUS” in proto-persana dar si skyta era “ARGET”
  La noi in tara pe malu Argesului exista o localitate uitata cu un nume vechi care si-a pastrat forma antica “ARGET-OAIA” .
  Este posibil ca “ARGEDAVA” sa fi fost prin confundarea literei “D” cu “T” ca in TU si DU in limbile germanice.
  Si atunci avem “ARGE-DAVA” se transforma in “ARGET-AVA” sau”ARGET-AUA” si numele de azi”ARGETO-AIA”.
  Si numele cetatii “S-ARGET-IA” are aceasi origine si inseamna “arginta, argintata”
  Numele raului Arges insemna “argintiu” , cunoscut an l’antiqitate ca Argessos, Ardzeiscus ou Ordzessus.si probabil ca Argesul se numea “Argetu” sau “Argeshu” ca si azi.Cam asa este cu formarea cuvintelor .
  Asa ca finalul cuvintelor care sunt nume de cetati dacice D-AVA, D-AUA, D-ABA,este verbul a avea .Citez “Argessis. The capital of Dacian leader Burebista was named Argedava”
  Acelasi lucru pentru RUSSI-DAVA care se transforma in RUSSIT-AVA sau RUSSIT-AUA sau RUSSITA sau IN-ROSITA provenind de la culoarea rosie a peretilor sau a malurilor rosii de argila.
  SUCID-AVA se transforma in SUCIT-AVA,
  SUCIT-AUA, si forma finala din limba romana
  ” SUCITA” .Verbul a sucii se afla si in lithuaniana dar si in alte limbi , ca si verbele a sta, a vedea , a da, si alte verbe care au suferit unele transformari .
  PETRODAVA se transforma in PETRTOTA adica pietruita , din piatra.

 119. Eu doresc urmatoarele: tot tezaurul luat de la daci de catre romani, vaticanul si italia sa ni-l dea inapoi; tot aurul luat de austro-ungari, toate birurile luate de turci, rusi, evrei, sa vina innapoi. Mai doresc,ca cei ce sint impotriva dacilor, tracilor, pelasgilor, sa-si arate arborele genealogic (parinti, bunici, strabunici, stra, stra……bunici, de unde sint), si atunci stam de vorba.

 120. Exagerezi cu stabilitatea tarii la inceput, si ceea ce tu nu intelegi este ca istoria si radacinile acestui neam ne tin laolalta pe toti indiferent de vremuri. Identitatea nationala si spiritul nationalist odata pierdut nu mai revine, ar trebuii sa-ti dea foarte tare de gandit acest lucru, eu sunt motz de la scarisoara si aici se vb inca de daci si tot ce facem ca si obiceiuri ni se reaminteste ca asa au facut stramosii nostrii. Pana si portul popular se aseamana cu cel Dacic.. Deci lasa-ma pa mine cu vrajeala ta prosteasca!

 121. Pentru ca sunt multi compatrioti interesati de limba dacilor:
  Ce limba vorbeau dacii, Cateva cuvinte dacice:
  1.BOUR–EB—ISTA cuvant format din cuvantul BOUR== in romana tot BOUR si ISTA==in romana verbul “a fi”-ESTE, ISTA. cel care avea turme de bouri .
  2.MAR–IS (MARISSIA), raul Mures Format din cuvantul MARE ==in limba romana MARE ,si verbul ISHIE, provenit tot din verbul (a fi) ESTE Deci inseamna raul mare . , in proto-celt = MARA , Old Irish: ma´r, mo´rGaulish: -maros.
  3.TISSIA ( TISS–IA),raul TISA Format din cuvantul(verb) TISA care inseamna in-tinsa.
  4.HERASSU ,raul SIRIU.si SIRET . Pentru ca Grecii antici nu aveau sunetul SH folseau X=Ch ,deci citim SHERASU==SIR,SIROI=SIRUIRE DE APE si in Sanscrita ===SRAS ,SRU , proto gali (celti)=SRUTOS=srutos ‘stream. Dacii spuneau SHIR ,SHIRUE
  5.Cetatea GENUCLA inainte de venirea Romanilor Dacii spuneau GENUC==GENUNCHI ca si in limba; Hittite gienu, Palaic ginu-, English cnēo/knee, Ancient Greek gonu, Sanskrit jānu, Illyr. Genusus, German kniu/Knie, Persian /zānu, Old Norse kne, Avestan znum, Tocharian kanweṃ/kenīne, Gothic kniu, dar si gala franceza. Era o cetate unde Dacii INGENUCHEAU la statuia unui zeu.
  6.Cetatea KAPI-DAVA cuvant format din cuvantul KAP==in romana tot CAP,si verbul a avea= D–AVA , D–AUA Inainte de venirea Romanilor exista cetatea CAPI-DAVA probabil unde stau capii care conduceau poporul sau unde era capul unui zeu dacic.Grecii spuneau ca pe conducatorii Dacilor ii chemau in limba Daca CAPILA–TI. In Limba Sanscrita CAP-ALA ,In latina == CAPUT : capitis
  7.Cuvantul SHARPE din limba sanscrita SARPA , SARP care este si in latina SERPE . DACII SPUNEAU SHARPE
  8.Cuvantul SOARE ,SORE care straluceste pe cer,il gasim in limba Sanscrita== SUR, SURIA,si nu SOL ca in Latina Germanic Sol, Greek Helios, Lithuanian Saulė. spanish:sol portuguese:sol italian:sol french:soleil romansch:sulegl romanian:soare ,then danish:sol norwegian:sol swedish:sol russian:solntse bulgarian:slantse then english:sun dutch:zonnig german:sonne , sanskrit:surya Thracian personal name Suregethes ‘the bright (one, i.e. god or person)’. If so, the meaning must have been also ‘the bright one, the bright god’. Cf. Rom. Soare Dacii spuneau SURE,SORE.
  9.Cuvantul A CARA il gasim in limba Sanscrita== A CAR, A CARATI in latina==CURO Dacii spuneau CAR,
  10.Cuvantul APA il gasim in limba Sanscrita===APA ,in latina AQUA ,Letona =UPA, proto gal= ABU ,ABA . Dacii spuneau APA
  Aba, Greek spelling Ἄβα. A nymph, also local queen and a place name.Cf. NFl, NL Rom. There are more Thracian names
  with the root ab-/ap- which must derive from IE *ap- ‘water, river’, Sanskrit =āpah ‘waters’, Persian āb ‘water’. Old Persian napas ‘spring’ = Naparis .The Romanian river- and place-names witness the same Thracian origin.
  11.Cuvantul A SE INVARTI il gasim in limba Sanscrita===A-VARTA, ,VARTITA si in Latina VERTO,VERTARE Dacii spuneau VARTA ,VARTELNITZA
  12.Cuvantul UGER il gasim in limba Sanscrita===UDARA ,in latina =UTERUS ,Dacii spuneau UDZER, din cuvantul UD care se gaseste si in sanscrita=UDA ,si Latina =UDUS
  13 Cuvantul NAS il gasim in limba Sanskrit nasa, Latin nasus, , Lithuanian nosis, Latvian nāss, English nosu/nose, Avestan nah, German nasa/Nase, Kamviri nâsuṛ, Old Prussian nazy, Persian nāham/, Old Church Slavonic nasu, Russian nos, Old Norse nös….. Dacii spuneau NAS
  14.Cuvantul A TOPI ,a se topi de caldura sau balta unde se topea inul sau canepa (TOPILA) ,il gasim in limba Sanscrita==TAPITA, proto -iranian=TAPAIA.. ,English word =tepid (lukewarm). Church Slavonic= topiti, Scythic tab = fire .Hurrian tib-ir = god of fire „vulcan” /Sumerian tab = fire /Egyptian tep = fire, burn, flame /Ugrian tab-it,tab,tut= fire, Tab-iti = „Hestia” fire god according to Herodotus, Czech „teplo” means „heat” , IE „tep-” = „to be hot” (similarly „tapašša” is „heat” in Hittite).Dac=topila,topilitza (toplitza) si numele cetatii dacice TAPAE probabil TOPA sau TAPA adica topitorie .
  15.Cuvantul TALPA piciorului,TALPICA il gasim in limba Sanscrita==TALPA care inseamna patul. Dacii spuneau TALPA
  16.Cuvantul A TRESARI il gasim in limba Sanscrita== TRASA ,TRASTA in latina==TREMO,proto-iranian=TRAS.
  Dacii spuneau TRESAR
  17.Cuvintul DINTE il gasim in limba Sanscrita==DANTA , proto-gali=dnt, dant – ‘tooth’ , Latin dentis, Ancient Greek odous/donti, Welsh dant, Lithuanian dantis, Old Armenia atamn, English tōþ/tooth, German zand/Zahn, Gothic tunþus, Russian desna, Welsh dant, Persian /dandān, Kashmiri dãd, Irish dét/déad, Old Norse tǫnn, Ossetian dændag,Dacii spuneau = DUNTZI ,DZUNTZI , DZINTZI si cuvantul derivat ZUNTI , ZIMTZI .
  18.Cuvantul A PLUTI, PLUTA il gasim in limba Sanscrita==PLUTA Dacii spuneau PLUTA
  19 Cuvantul MORT ,MOARTE il gasim in limba Sanscrita==MARTUA , MRTA ,proto-gali =mrwos, marwos ‘dead’ .Dacii spuneau MOR, MORT.
  20Cuvantul a RAMANE il gasim in limba Sanscrita==RAMATI ,,RAMANIA —un lucru foarte interesant despre originea cuvantului ROMAN.
  21.Cuvantul SAT il gasim in limba Sanscrita== SAT , SAD, care inseamna loc de asezare ,a sede ,adica SAT in romaneste.
  In latina ==sedeo sedi sessum :engleza == to sit. Ilirian =sita ,tracian sita,seita . Avem denumiri de cetati DACICE ===SATI-DAVA
  22.Cuvantul SAMA ,DE-O SEAMA il gasim in limba Sanscrita== SAMA ,ca si in latina=similis si engleza= same,
  Raul SOMES in latina =SAMUS=gemenul Muresului care erea fratele mai mare Marisus ,Marissia sau denumirea vine de la cele doua rauri gemene care formeaza SOMESUL. Ele se numesc intr-o atestare din anul 1900 SAMESUL RECE siSAMESUL CALD ,deci observati SAM-US==SAM-ES lucru care arata pastrarea radacinii adevarate a cuvantului de catre localnici.
  23, Raul CRIS atestat de vechii greci in anul 500 inaintea erei noastre cu numele CRIS-OS si de ROMANI (Latini) cu numele CRIS-IA ,iar mai tarziu „CRIS-US”..Romanii de azi spun la fel CRIS. De ce ungurii care sunt asa vechi spun KOROS .Cred ca se vede clar cine sunt urmasii dacilor care spun CRIS aceia care spun la fel ca dacii CRIS ,CRIS-OS,CRIS-IA. Comparati CRISU si KOROS si trageti concluzia cine sunt continuatorii Dacilor si apoi Daco-romanilor
  DACI si GETI insemna acelasi lucru D-ACI. Grecii citeau litera D ca DZ adica GE se citea DZE , DZE=GE si TI=CI
  Adica GE CI =DZE CI =in romana de azi DE ACI adica DE ACI=D-ACI. diferentele intre GETI si DACI INSEMNA POPULATIA DE AICI. CRISIA atestat in timpul Romanilor INSEAMNA ==CRUCEA in limba Latina CRUX, CRUCIS ,dialect lituania=SKRISIS Dacii spune-au CRUSHIE, CRISHIE. Un singur cuvant:”CRISU”.
  24.Cuvantul JAR il gasim in limba Sanscrita GHAR. Numele cetatii SARMIZE GETUZA provine de la acesta .
  Atestari ale numelui : -Zermice—getusae ( inscriptie romana gasita pe teritoriul Romaniei) –Zarmi -gethusa, Sarmise-gethusa (Ptolemy, Geography, 2nd century AD) –Zermize-gethusa (Dio Cassius 2nd-3rd century) La prima vedere numele ar fi format din doua cuvinte :1.ZERMICE si 2. GETUZA 1.Cuvantul: ZERMICE ar putea fi JARMICE ,(JERMICE) ==JAR ,JER ,in limba romana JAR=jarul focului ,Derivat din Sanscrita =gharma , engleza=warm si tot din Sanscrita =harmia (garmia) =vatra focului
  Tracian=GERME, JERME ,Persian=GAERM, old prusian=GORME,albanez=ZJARM, ZJERM.,slavon =POJAR, Atestat si in numele zeitei DIANA (ziana)= from Diana Germetitha(„Diana of the warm bosom”),lituania=GARAVINGAS (ardent ), burn ,(Inf.)= GARIT
  2.Cuvantul GETHUSA ar putea fi in limba romana ===GETILOR (GETUSHA) Deci presupun ca numele cetatii erea “JERMITZA GETUSHA” (JARMITZA GETUSHA) si insemna : JARUL— GETILOR adica VATRA / FOCUL-GETILOR ;probabil un loc unde ardea focul continu pentru scopuri religioase sau metalurgice unde se topea fierul sau aurul,unde se faceau sabii si se potcoveau caii
  25. Cuvantul romanesc DEGET (DESHT) /Sanscrita=DISHTI ,dacii spuneau tot DESHT.
  26. Despre ce inseamna numele ZALMOXIS (Asa cum este atestat in anul 350 inaintea erei noastre)
  1. ZAL=zeul 2.MOXIS=MOSH // pentru ca grecii citeau litera X=CH ,//deoarece su exista litera «sh» in limba lor.
  Numai romanii de la Roma citeau X=CS.Citez ;”The Greeks made some mistakes(for example Xerxes- Persians call it Shayarsha, probably because it was dificult for them to say „sh” like in english”wash”; so it could have been Zamolshis or Zalmoshis.” Deci numele ZALMOXIS = ZAL—MOSH = ZEUL MOSH.DZIA= ZEITZA precum DZIA SOMO- DZIA desi aici DZIA= ZIUA.
  27. Cuvantul «SARE» in limba Sanscrita =SARA ,in limba latina=sal,germ=salt,slav=sal.Si in limba DACA=SARE ca si in limba romana.Numai romanii inclusiv cei din Moldova au pastrat forma originala ca acum 4000 ani deoarece limba romana este o limba veche provenita din limba DACO-LATINA.
  28. Pornind de la ce spunea Herodot despre traci si geto-daci, dar si luand in considerare ca pe teritoriul daco-getilor se afla Kogaionul ” Despre numele KOGAION.
  Finalul cuvantului ON sau ION este adaugat de greci,deci ne bazam pe radacina KOG,dar si pentru litera G care putea fi litera C,adica KOC.ce inseamna cuvantul KOC desi il gasim si in limba latina lat. coccum ,greaca Cf. gr. ϰόϰϰος,meglen. cocă „cap”), alb. kok(jë) „cap”,Din rom. provin mag. kóka „moț, creastă” observam ca traco-getii au transmis popoarelor vecine cuvantul COC,COCA,CUCUI care insemna varf,motz,creasta muntelui.
  In Romania exista localitatea CUCA MACAII care ar insemna in limba DACA =varful muntelui .Vedem inca odata cuvantul MOCA care inseamna munte si Mocanii =muntenii.
  29.Cuvantul DAMB , Greek – tymbos = „burial mound, grave „Englez=”tomb”
  30.Cuvantul “UMBRA “ adapost il gasim in: așezării daco-romane „Abruttus”, románul “ Abrud” ,atestat in anul 1271- “ pe harta ungara Obruth” si “Abrud-bánya “ in anul 1425.
  Illyrian =Abroi, Daco-Thracian= Abre- // Abre- is an element taken from certain Thracian anthroponyms
  31.Dierna citit Dzierna numele raului Cerna denumire slavizata ,pe malul caruia se afla localitatea Zerna ,provenit din cuvantul ZER ,in latina SERUM.
  Dacii spuneau Zer la cuvantul romanesc Zer .Avem si localitatea ZAR –NESTI,cei care fac ZER de la brandza.
  32.Raul PRUT atestat de Herodot “PURET-OS si in anul 900 sub numele BROUT-OS unde B=P. in romana cuvantul PARAU .
  Concluzie verbele Dacice :
  1. A FI, este, ista ==ISTA, E,IE
  2. A AVEA== AVA, AUA sa aiba, (popular sa aiva)= da aiva, da aua,

 122. Mai oameni buni:

  1.Paleontologia e o „stiinta” foarte inexacta deci nu are ce cauta in studiul istoriei.Paleontologia pentru istorie e precum filosofia pentru biologie (din care a rezultat darwinismul,curent filosofic materialist ridicat la rang de adevar stiintific)
  2.”Published by Nicolae Popescu” nu inseamna „scris/realizat de Nicolae Popescu” ci PUBLICAT.La sfarsitul eseului scrie mare si ingrosat „DE Mihai M.Popescu”.

 123. @Cristian Saileanu
  Cercetati si parerea lui Ion Coja,lingvist prof.univ.dr. la fel ca si dvs.,si lamuriti-va in privinta problemei care nu exista:nu a afirmat absolut nimeni ca limba tracilor a disparut.
  Nu va lasati dus de nas de niste sarlatani care inventeaza probleme.

 124. un lucru nu inteleg eu, ca lingvist…
  daca dacii au fost latinizati, cum de a disparut INTREAGA LIMBA DACA – fara urme?
  asta nu se poate intampla in realitate, domnilor.
  Asa numitul „basic word stock” – cuvintele de baza ale oricarui muritor: mana, casa, masa, nas, gura, ureche, caine, etc… – se mai schimba sau se mai pierd un cuvant, doua, dar toate????
  De aia ii ascult pe cei care zic ca vorbim ceea ce vorbim de multisor…

 125. Se intreaba: daca studiile paleogenetice spun ca populatia din Romania se inrudeste cu populatii din nordul Italiei, de ce limba din sudul Italiei este mult mai apropiata de limba romaneasca? Aparent are sens intrebarea si va rog sa-mi permiteti sa raspund:
  1. Troia este foarte plauzibil sa fi fost cetate tracica
  2. Enea (Aeneas sau, simplu, Ene), ginerele lui Priam – regele Troiei invinse, s-a stabilit dupa razboi in Italia, s-a casatorit cu Lavinia si a preluat regatul socrului.
  3. Enea a venit, cum am spune astazi, cu tehnologie diversa si avansata, cu o limba complexa si o cultura asemenea; si evident, nu a venit singur, au fost sute sau mii de traci sositi in Latium. Este foarte plauzibil ca limba traca sa se fi raspandit, ea find acoperitoare pentru nevoile de transfer ale culturii si tehnologiei aduse.
  4. Limba traca a asimilat si in nord si in sud, formand ulterior ceea ce se cheama latina vulgaris, de aici si asemanarea lingvistica. In sud limba s-a pastrat mai bine, in comunitati rurale, mai necalcate de migratori, asa cum nu s-a intamplat in nordul Italiei.
  5. In nord, sa nu uitam ca au fost ilirii, populatii tracice stabile din zona Dalmatiei; este foarte plauzibil sa se fi intins pana la Alpii italieni, de aici si asemanarea genetica.
  Evident, aceste afirmatii sunt (usor)de demonstrat si pentru fiecare punct se poate scrie un articol intreg.

 126. Problema cu limba LATINA sta cam asa: daca studiati limbile baltice Lituaniana si Letona veti vedea ca multe cuvinte sunt asemanatoare cu limba latina desi nu s-au intalnit niciodata.De asemenea multe cuvinte din limbile baltice le gasim in limba romana .Este posibil ca balticii sa fi fost stramosii comuni ai proto-latinei si proto-dacei.Si atunci romanizarea s-a facut foarte usor deoarece multe cuvinte erau asemanatoare.Un exemplu APA in romana UPA in lituaniana si Aqua in latina .Alt exemplu : PUI in romana PUER in latina si Puika ,Puis in lituaniana. Cuvantul “MAL”, malul apei, malul unui rau, am iesit la mal..etc.
  In albaneza “MAL” inseamna deal, munte, si asta era asemanarea, dar mai exista cuvantul “MAL” intr-o limba unde inseamna acelasi lucru ca si in romana tot malul apei .Aceasta limba este limba Lituaniana

 127. Pentru cei care-l caracterizează pe Traian doar ca pe un invadator.
  Tracul Alexandru Macedon, cel mai mare împărat al tuturor timpurilor, ce a fost?
  Burebista cum a realizat cel mai mare stat european al epocii din afara Imperiului Roman? Depuneau aceia cereri să-i primească precum azi în UE, iar el, după ce mai îndeplineau nişte condiţii, se lăsa înduplecat şi-i accepta? Nicidecum, nu se complica el cu asemenea amănunte, scotea sabia aceea curbată şi-i făcea supuşii săi.
  Ne mândrim cu Enea, tracul nostru din Troia, strămoşul romanilor. Citiţi Eneida şi vedeţi acolo lupte sângeroase, atrocităţi înspăimântătoare, cum i-a cucerit el pe latinii băştinaşi care nu făceau altceva decât să-şi apere pământul natal în faţa cotropitorilor, cruzimea cu care el l-a ucis pe Turnus, superbul fiu al regelui italic. Noul venit îl omoară aşadar pe localnic pentru a-i lua ţara.
  Iată:

  Cum şovăia el aşa, ucigaşa sa lance Eneas
  Tare şi-o scutură şi, greu opintită,
  O şi azvârle-nspre el:
  […] ci ea zboară ca-n vânt vijelia de vifor,
  Neagră, purtând neagra moarte cu sine, şi-n platoşă bate,
  Tare-o pătrunde, răzbind şi, prin margine, scutul în şapte.
  Astfel ea, groaznic scrâşnind, îl străpunge prin coapsă, şi-n ţărnă
  Cade lovit, uriaş, cu genunchii sub sine, şi Turnus.
  Sus sunt Rutulii, cu toţii gemând, iar cu geamăt răspunde
  Muntele mare-mprejur şi dau glas codrii’nalţi, din străfunduri.
  […]
  El, după ce îşi sorbi amintirea durerii cumplite,
  Jaful văzându-l în ochi, se aprinse de-o furie oarbă,
  Îngrozitor la mânie : „Ah tu, îmbrăcatule’n spolii
  Multîndrăgite să-mi scapi ?! […]
  Astfel grăind, el în pieptu-i vrăjmaş îşi scufundă-al său paloş
  Înfierbântat – iar lui Turnus în trup îi pătrunde-ngheţatul
  Morţii fior – viaţa-i fuge, cu geamăt de-obidă, sub umbre.

  Aşa se sfârşeşte epopeea de geniu Eneida.

  Pe Columnă, Traian apare de nenumărate ori. Şi acolo e război, vedem scene înfiorătoare ca în orice război. Dar pe Traian l-aţi văzut vreodată omorând pe cineva ?

 128. Sa fereasca Dumnezeu de ce-i la gura,in mintea si inima unora!
  Atlanti,serpi/balauri,civilizatii extratereste pe de-o parte si daci ultra-civilizati(-ori),primordiali,superiori tuturor,cu scris si tehnica foarte avansata de pe vremea de dinaintea crearii omului.
  Nu e bine,oameni buni,sa ajungi sa preferi basme ieftine si de prost gust in locul adevarului „plictisitor”,doar ptr. ca iti gadila in mod placut orgolilul si fantezia.
  Fiti seriorsi ca vremurile sunt grele.

 129. cititi ADEVARUL DESPRE DRACULEA si vizionati AGARTHA CODE MAREA EPOPEE.roxin si roman sunt niste panglicari care umbla dupa bani.nu au nici un adevar tulburator.le place sa se joace cu vorbe mari.de unde stiu ?i-am cunoscut

 130. cind spuneti „daci” banuiesc ca va referiti la DRACI aripa militara a poporului agathirs adevaratul stapin al acestor teritorii.draconii sau purtatorii dragonului stindardul suprem al oamenilor acestor locuri.AGA-stapin THRS-munte .de ce aveau dragonul stindard?pt ca detineau adevarul universal,adica stiau ca terra este constructie artificiala creata de FIINTE venite din constelatia dragonului.carpatii vazuti din satelit au forma unui dragon.acum au cistigat ATLANTII(cei cu crucea si acvila feonix)CATOLICI,iar sfintul gheorghe l-a ucis pe dragon si voi ati devenit crestini

 131. bunaseara!! sunt prfect de acord cu ce spuneti dvs, insa sunt printre istorici sustinatori ai teoriei conform careia dacii erau niste barbari, necivilizati, innapoiati din toate punctele de vedere. ori eu n pot s fiu de acord cu asa ceva. de aceea sustin un dialog intre istorici, hai sa nu ii mai impartim in dacisti si romanisti. pe de alta parte nu pot s nu remarc faptul ca sunt de acord cu daniel roxin in ceea ce priveste conditiia de cotropitor a imparatului traian si ridicarea lui in slavi de catre istorici. realitatea aceasta este, a f un cotropitor, indiferent de conditiile de atunci, fata de rgii daci care n au avut astfel de aspiratii. vreau s v asigur k n sunt un ,,dacist,, dar vreau s privesc istoria cat de cat realist.

 132. @Apofys

  Spuneti: „sa se intalneasca cele doua tabere”.

  Nu sunt doua tabere, “dacisti” si “romanisti”. Aceasta e schema creata de kgb pentru a da impresia de legitimitate, ca exista un adversar cu care dacistii sa se lupte.
  In realitate exista un grup de dacisti, care sustin ca noi ne tragem exclusiv din daci (romanii au fost niste invadatori, ne-au pradat, au fost alungati de daci si au fugit fara sa lase o urma).
  Dar nu exista in paralel “romanisti”, cineva care, simetric, sa sustina ca noi ne tragem numai din romani. Aceasta categorie e o inventie pentru a se justifica existenta dacistilor. Nu veti gasi in toata Romania un singur om care sa sustina ca noi nu ne tragem si din daci.
  Exista in schimb 30.000.000 de romani care (cu exceptia grupusorului de dacisti) au constiinta (si stiinta – istorica, arheologica, lingvistica, etnografica) ca se trag din daci si romani.
  In concluzie: “dacistii” nu se razboiesc cu “romanistii” (care nu exista), ci cu poporul roman care stie ca se trage din daci si romani.
  Judecati singur daca o campanie indreptata impotriva intregului popor roman (cu exceptia grupusorului dacistilor) este una cinstita, corecta stiintific si benefica poporului roman.

 133. bunaseara! eu urmaresc k mare interes aceasta emisiune. nu se poate spune ca invitatii sunt niste neaveniti dupa cum se lasa a se intelege din acest articol,din contra, sunt oameni bine pregatiti, documentati, prfesori universitari, etc. parerea mea este ca ar trebui sa se intalneasca cele doua tabere si sa discute cu documentele pe masa. tind sa cred ca in multe chestiuni discutate in aceasta emisiune d-nul daniel roxin impreuna cu invitatii, acd. dinu c. girescu, c-tin iscru, mihai popescu, au dreptate. adica se trec cu vederea in istoria oficiala unele lucruri importante. si un elev de liceu, pasionat de istorie, isi pune intrebarea daca poporul dac a f atat de innapoiat, incat sa dispara din istoria in anul 106. este la mintea cocosului sa crezi intr-un proces de asimilare atat de rapid si de sec. apoi, asa ni se prezinta colonizarea daciei de parca aici au venit toti senatorii de la roma si spuma imperiului. ori n este asa, ca in toate cuceririle romane au avut loc stramutari de populatii de toate categoriile, mai putin elite. deci trebuie sa privim lucrurile realist, suntem un amestec,cu componenta dacica si de alta natura inclusiv romana, si care ca popor ne-am creeat o identitate putin cam fortata, dar pana la urma legitima, si anume aceea de romani. prin urmare, cei care sustin teza romanizarii ar trebuii sa lase orgoliile deoparte si sa vada istoria cat se poate de realist, adica sa accepte si idei aduse de istorici mai putin cunoscuti, din cauza faptului ca nu au mers cu valul.este un semnal de la cineva pasionat de istorie si satul de sintagma ,, este important cine scrie istoria,,, vreau adevarul!!!!

 134. @Leustean Sergiu

  Sa spunem ca aveti dreptate in privinta romanizarii,desi nu e cazul.Puteti sa-mi raspundeti,in cazul asta,si mie la urmatoarea intrebare:ce s-a intamplat cu toti colonistii romani stramutati de Traian in Dacia dupa 106?Au plecat chiar toti la sud de Dunare in 275?Chiar n-a m-ai ramas urma de roman în Dacia.Ce naiba,dom’le !?!

  Si daca nu aveti dovezi concrete de adevaruri ascunse (eventual de milenii,ca doar asta e ultima gaselnita in materie de teoria conspiratiei,nu?)atunci nu va permiteti sa acuzati.
  Asa si eu pot sa va acuz ca mi-ati furat un milion de $ si sa va cer sa mi-i restituiti.Dovada:lasati ca stiu eu ca dvs. i-ati luat.

 135. Nu sunt nici cel mai potrivit om sa vorbesc despre asa ceva dar din cate vedeti lucrurile se schimba chiar si pe o perioada de 60 de ani. Cel putin mama a prins lampa si alte chestii mai putin moderne ca acum am putea vorbi si despre scrierile de la acea vreme. Din moment ce lipseste cu desavarsire o mare parte din istoria noastra, cel putin e patata in foarte multe parti nu am avea de unde sa stim modificarile facute la aceea vreme. Un singur lucru pot spune, aceasta tara si-a pierdut de foarte multa vreme oamenii de valoare si cu asta simtim diferitele modificari ale poporului. Am inceput imprumutarea diferitelor sarbatorii care deja au ocupat majoritatea tarilor mult mai dezvoltate decat Romania. Doresc sa imi raspundeti si mie la o intrebare simpla, cel putin asta vad eu si asta se intampla de foarte multa vreme. In centrul poporului roman nu mai exista nici un fel de patriotism, de ce ai incerca sa readuci mandria si onoarea in inimile romanilor prin dezvaluirea unei istorii false sau adevarate cum se intampla acum? Eu sunt de parere ca acest lucru nu ar dauna, cel putin mi se pare destul de corect sa spui adevarul ascuns de-a lungul vremii dar probabil si acest lucru poate fi fals. Dar uitati-va si voi, oamenii care conduc aceasta tara nu vor ca noi sa stim cu adevarat cine suntem si de ce am fi capabili. Eu nu vad in Romania decat o ograda a Rusiei sau a Americi si diferitelor tarii bogate care primesc tribut din partea tarii noastre. Nu pot fi contrazis cand vine vorba de tribut, majoritatea resurselor din Romania se duc la tari puternice din occident. Asa ca de ce ai vrea ca acest popor sa stie cu adevarat istoria s-a adevarat, o istorie in care poporul si-a aparat tara, a cerut dreptatea si-a lasat calcat in picioare pamantul care il munceau si il respectau. Imi plac teoriile lor despre Dumnezeu si multe alte lucruri despre religie, orice lucru in lumea astea se distruge prin oamenii, oamenii se vand iar acest lucru s-a intamplat si cu poporul nostru de-a lungul vremii, sa uitam de romanizare, nu s-a intamplat indiferent de cate scrierii s-au facut. Adevarul s-a ascuns bine si cine stie daca vreodata v-a fii scos la iveala de catre poporul roman.

 136. @Kyx
  „Sa (n)u dam cu barda in originea dacica” dar pe cea romana sa-o face praf,nu?
  Nu-i mai la indemana sa intelegem perioada si sa ne asumam adevarul,indiferent cat de greu de indurat ar fi decat sa SEPARAM (spre nespusa multumire a unora)cele doua jumatati UNITE cu mii de ani in urma?

  Repet cateva intrebari catre orice dacoman e dispus sa-mi raspunda:
  1.Ca voi dacomanii negati (nu spun ca cine) romanizarea tracilor,inteleg.Dar ce s-a intamplat cu colonistii romani adusi din vremea lui Traian in Dacia,va intreb?Nu-i mai pun la socoteala pe romanii veniti de buna voie in noua provincie dupa razboi.De ce e exclus ca si ei,colonistii si cei veniti ulterior,sa faca parte din structura poporului romin?
  2.De ce nu puteti accepta ca ambele popoare aveau calitati si defecte.Romanii erau sclavagisti,tracii isi vindeau copiii pe produse alimentare.Romanii organizau orgii,tracii erau poligami s.a.m.d.Astea erau vremurile,nu popoarele.

  Dar decat sa pui osu’ la treaba si sa faci putina cercetare e mai la indemana sa spui ca dacii erau dumnezei in timp ce romanii niste porci betivi si curvari,o adunatura de pedofili decazuti.

  In treacat fie spus ca intreaga lume contemporana traieste in umbra civilizatiei romane.Si inca ceva:alfabetul cu care voi ii injurati in scris pe romani,e latin nu dacic domnii dacomani!La fel si limba romina,e latina la origine,nu dacica.Daca romanii erau atat de rai de ce le vorbiti limba?Vorbiti limba daca,doar dacii erau mai buni.Pot doar sa-mi inchipui ce liniste ar fi in tara daca am vorbi limba dacilor.Tulburator adevar,nu-i asa?

  Domnu’ Kyx,ca sa stii si dumneata,Vlad Tepes isi spunea si era DOMN.Mai trebuie sa adaug de unde vine si ce inseamna „domn”?O sa spun doar ca in cronicile straine contemporane apare cu titlul de „imperator valaho”.Asa ca nu mai incerca dumneata marea romineasca cu degetu’ dacoman,ca n-are rost.

  Sa va mai dau un motiv de insomnie,asa in incheiere:nu mai spuneti ca sunteti dac.In buletinul dvs.,daca aveti,scrie(presupun,dar nu grantez)”Romania”,deci (iarasi presupun fara sa garantez)sunteti romin.Numele poporului si tarii,dupa cum stie orice gaga,ni l-am dat,cu vre-o mie si ceva de ani inainte de pasoptisi, „in amintirea Romei” (cum spunea un istoric „oarecare”),deci purtati asupra dvs. pecetea Romei.Asa ca ghici ciperca de unde suntem.

  Lasati-o mai moale cu „suntem daci” sau „suntem romani”,ca „suntem romini si punctum”,dupa cum spunea „dacomanul” Eminescu.

 137. Pareti un om echilibrat, nu unul nervos, cu care nu poti schimba doua cuvinte ca e gata sa te ciomageasca.
  Tocmai de aceea, cred ca-mi permiteti o observatie. Si dv, si multi altii, va razboiti cu un dusman nevazut, pe care noi, astialalti, nu-l putem identifica.
  Spuneti: „sa nu dam cu barda in originea noastra daca”.
  La cine va referiti?
  Eu am citit cam tot ce s-a scris despre originea romanilor, dar nu am intalnit nici macar un singur autor care sa-i subaprecieze pe daci. Peste tot am vazut capitole intregi (text si imagini) cu civilizatia preistorica a dacilor (sau a stramosilor lor) – Cucuteni, Hamangia, apoi templele dacice din Muntii Orastiei, cum dacii erau temuti de romani care le plateau tribut ca sa le cumpere neutralitatea, vitejia dacilor in timpul razboaielor cu romanii.
  Romanii, cand au reusit, cu greu, sa-i invinga, au decretat
  patru luni de serbari, ceea ce nu s-a mai intamplat cu nici un popor, desi la acel moment, le cucerisera aproape pe toate. Nici unui alt popor cucerit nu i-au ridicat statui asa cum au procedat cu dacii. Traian insusi a spus despre ei: „Am subjugat chiar pe aceşti geţi, cea mai războinică naţiune dintre toate neamurile ce au existat vreodată…”
  Toate acestea, elogioase le adresa dacilor, eu le-am luat din carti de istorie. Repet: nu am intalnit nici un singur autor care sa-i subaprecieze pe daci.
  Va rog deci sa-mi indicati pe acela care „da cu barda in daci” pentru ca ma voi razboi cu el cu toate fortele. I-am rugat si pe alti combatanti foarte vehementi dar nici unul nu mi-a dat un singur exemplu.

  Sigur, va adresez si dv rugamintea de a-mi raspunde la nedumeririle mele de sub comentariul dv.

 138. Carol Mihai says:
  March 7, 2013 at 2:21 pm

  Cand privim asemanarile de cuvinte din limba romana moderna si cea siciliana, parca vad asemanirle dintre limba romana moderna si limba vlaha, a aromanilor.

  Totusi e un mister, pentru ca,nobibilimea intotdeauna a reprezentat o casta diferita din multe puncte de vedere cu taranimea, cu omul simplu !

  Limba vlaha este limba vorbita de batranii nostri, cam asa se vorbea pana la pas’opt la noi, cand au aparut tezele agresive ale romanitatii absolute, ardelenismului iluminist,si faptul ca dacii au fost exterminati aici, ipoteze favorabile austro-ungariei, cum sunt cele ale dacismului favorabile Germaniei.

  Vlahii au pastrat o cultura balcanica aparte, a asezarii satesti,orasenesti,bisericesti, diferita de cea levantina, greceasca, cu care nu s-a imapcat si de aceea nu au putut fi asimilati, de aceea cultura romana nu a prins la tarani, ci intai la nobilime, taranii nostri nici sa citeasca nu stiau, dar nici ca aveau nevoie, aveau acea credinta in Dumnezeu puternic inradacinata din vremea dacilor, asa e firea noastra, de aceea am supravietuit,nu ca am fost romanizati.
  Am capatat multe valori culturale de la romani, de la slavi,cumani chiar, avem ramasite ale limbii cumane, dar sa fim seriosi , nu ne-a putut nimeni asimila,am imprumutat ce e mai bun, Biserica naostra a tinut legatura cu Constantinopole, s-a organiazt dupa modelul bizantin, dar sa fi seriosi, diferim mult fata de orice alt popor, avem specificul nostru, romanizarae s-a produs treptat,poate fara sa ne dam seama, dar nu ne-a distrus limba noastra veche, ne-au adus cuvinte noi, cu ajutorul ei ne-am consolidat credinta crestina,legaturile cu Roma, dar totusi, suntem fii dacilor.

  Asa cum astai Croatii sunt catolici si au influente germanice, ei raman slavi, si le raman radacinile, apucaturile, limba si celelalte caracteristici !

  Intradevar, extremele dauneaza, dar sa u dam cu barda in originea dacica, cum fac multi altii,si sa incepem sa spunem ca eram barbari, nespalati,traiam in pesteri, si daca nu veneau romanii eram vai de noi

  Ai naibii barbari eram, de foloseam conducte de lut pentru a transporta apa (acum se foloseste peste tot in lume, dar din alte materiale – cupru, prolipropilena, etc.) si romanii „civilizati” trageau orgii mostruoase in timp ce sclavii construiau apeducte imense pentru acelasi scop: transportarea apei.
  Tot ca exemplu, calendarul dacic era, astronomic vorbind, de o precizie uimitoare: 1 secunda la cateva mii de ani; astazi, „civilizatii” de noi, folosim o corectie de 1 ZI la fiecare 4 ani.
  Dar na!, eram barbari. La fel de barbari precum Vlad Tepes, care avea pretentia sa fie respectat atat el, ca si STAPANITOR, cat si tara sa iar altii, care ardeau oamenii pe rug si inventau torturi de ni se face parul maciuca-n cap numai la descrieri, erau CIVILIZATI!

  F bine, fiti voi, jidovimea internationala scarboasa „civilizati”, dar lasati-ne pe noi, „barbarii” daci in pace, pana nu ne urcam pe voi si va exterminam cum am facut-o cu boii (nume, desigur, predestinat) si tauristii (pare la fel de predestinat, nu?!…).

 139. Eu sunt necunoscator, veneam asa pe strada si am nimerit aici. Ii rog si eu pe dnii specialisti sa-mi explice cateva lucruri, nu multe si nu grele pentru dansii, care le stiu pe toate.

  Ca dacii nu s-au romanizat, inteleg.
  Dar Germanii sunt daci. Ei singuri isi spun deutsch=dac. Suedezii sunt daci, a spus-o Carolus Lundius.
  Intrebarea mea: De ce dacii s-au germanizat?
  Au rezistat ei romanilor, care erau cei mai culti pe vremea aceea, si nu au rezistat germanilor care erau niste amarati de barbari? Ei, care aveau scriere de mii si mii de ani, ei care nu se deznationalizau si nu-si paraseau limba, s-au lasat germanizati de niste nenorociti care nici scriere nu aveau?

  Gotii erau geti.
  Ulfila a tradus Biblia in limba geta.
  De ce limba acelei Biblii e germana si nu romana, adica geta?

  Si va mai rog sa-mi traduceti acest text extras din Codex Rohonczi (pe care l-am gasit la dv pe forum) din daco-romana in romano-daca, sa-l pricep si eu:

  SACER TAIDI I VLAD URA BEDETA
  TERSU IFRIN RAS IU ABDI
  NATERA AIRI OFERTANI AN RAUT
  RAIO SAISTA DITIS RALNAI VIVI
  ERA RA IRI RARAU ECIOI IKENA
  ERIVERA IOU A RAIKER GLID

  Va rog frumos sa-mi raspundeti cat mai repede ca-mi pleaca camila (de grabit, am uitat sa pun virgula intre picioarele animalului). Ati dedus, din naivitatea intrebarilor mele, ca vin direct din desert.

  Sara buna!

 140. @Ion
  Romanizarea e o panza de paianjen doar pentru cei care nu vor sa cunoasca sau (in cazul celor cu interes) sa recunoasca adevarul.
  Referitor la intrebarea dvs:Depinde la ce fel de romanizare va referiti.
  Romanizarea,ca orice fenomen istoric,a avut intensitate neregulata.Unii s-au romanizat mai mult,altii mai putin.Unii de tot,altii deloc.Grecii nu aveau cum sa se romanizeze de tot fiindca aveau o cultura mult mai veche decat cea a romanilor.Civilizatia romana,dupa cum se stie,s-a format pe baze etrusco-grecesti,deci nu aveau romanii cum sa-i invete pe greci „ce si cum”.Cu toate astea,cultura elena nu a ramas neinfluentata de cea latina.A existat o imbinare intre cele doua,care a dus,in cele din urma,la nasterea civilizatiei bizantine.Cred ca nu e nevoie sa adaug ca bizantinii nu isi spuneau lor insisi „bizantini” ci „romani”,la inceput,apoi”romei”.Iar imperiul lor nu si-l numeau „bizantin” ci „Roman” sau „Romania”.Asta ca dovada a persistentei ideii de romanitate.
  Nu cred ca poate cineva (desi sunt sigur ca s-or gasi cativa) sa spuna ca lumea elena nu a fost atinsa si preschimbata de civilizatia romana,nu in mod profund
  e adevarat,dar totusi se poate vorbi de o anumita influenta.
  Regret dar intrebarea dvs. nu mi-a dat de gandit prea mult.

  Cred ca stiu unde doriti sa ajungeti:daca grecii nu s-au romanizat in „500” de ani cum puteau dacii sa se romanizeze in „165”?Am nimerit-o?
  Fara sa iau din nou in discutie faptul demonstrat si redemonstrat ca influenta romana asupra zonei nord-dunarene s-a exercitat pe o perioada de peste 500 de ani si fara sa-i mentionez pe colonisti (la fel de stramosi pentru noi ca si tracii) care nu a trebuit sa se romanizeze fiindca erau deja romani si fara sa insist asupra faptului ca poporul romin s-a format de la sud de Dunare spre nord (deci retragerea aureliana nu a insemnat
  mare lucru),dati-mi voie sa va adresez si eu o intrebare.Dacomanii tot intreaba retoricde ce nu se vorbeste latina (implicit de ce nu sunt urme de romanitate) in Britania,Egipt,Palestina si alte teritorii ex-romane aflate sub stapanirea Romei mai mult timp decat Dacia.
  Iata intrebarea mea:de ce nu se vorbeste traca in Palestina,Asia Mica,in Balcanii pana in Boetia si Focida,in Panonia,Cehia,Basarabia,sudul Ucrainei s.a..Astea toate au fost zone locuite majoritar de traci doar.Sa inteleg din absenta limbii si culturii trace din zonele respective ca tracii nu au fost niciodata pe-acolo?Sau ca influenta lor a fost atat de mica incat pur si simplu a disparut cu timpul,imprastiata de prima”adiere”?Sau mergem pe mana istoriei oficiale si credem ca peste populatiile predominant trace,apoi romane,din zonele astea au venit popoare arabe,turcice,slave etc.(barbare majoritatea) si le-au arabizat,turcizat,slavizat,deznationalizat intr-un cuvant?

  (Le-am raspuns,fara sa vreau si dlor.Spiroiu respectiv Chelaru cu ocazia asta)

  Sper ca-mi iertati lungimea comentariului da’ imi cam place sa ma intind la vorba.

 141. daca nu va cer prea mult,domnilor specialisti,va rog chiar ati putea sami explicati si mie de ce grecii,in pofida faptului ca au stat mai mult de 500 de ani sub romani si in tot acest timp au fost ocupati integral de acestia nu sau romanizat? va rog chiar mult,eu sunt doar unul dintre cei multi care doreste ca si toti ceilalti sa descilcim odata aceasta imensa pinza de paianjen din istoria noastra nationala,si,la urma urmei chiar internationala.Doamne, si mai am o sumedenie de intrebari la adresa reprezentantilor variantei oficiale a istoriei noastre.Eu sper ca doar aceasta intrebare sa va dea dumneavoastra de gindit,si… deocamdata pentru astazi este suficient da? Astept cu mare nerabdare raspunsul

 142. @Spartacus
  Domnu’ Spartacs intrucat ai pretins sa ne fie rusine (si mie implicit) ma simt obligat sa-ti dau replica.
  Am impresia ca te certi fara motiv intrucat nu a lovit nimeni,cu zambetul pe buze sau fara,in partea TRACA a poporului romin.Discutiile purtate,daca ai avut bunul simt sa le citesti inainte de a comenta,orbitau in jurul suprematiei universale a dacilor (ideea inaintata de dacomani),a proportiei si aportului lor la formarea poporului nostru.Nu a spus nimeni ca dacii erau nespalati,salbaticiuni,curvari betivi etc.
  Dar neavand motiv real de cearta a trebuit bineinteles sa gasesti unu’ artificial.
  Te-apuci si spui,ca un nesimtit,ca afirmam lucruri cu „nerusinare”.Daca la tine a afirma un lucru sustinut de documente inseamna nerusinare,doar ptr. ca nu corespunde delirurilor tale mentale,atunci esti de-a dreptul… (nici nu mai zic).
  Din ura care-o manifesti fata de scoala imi dau seama ca nu prea ai frecventat-o.Dealtfel stereotipurile cu teoria conspiratiei,faptul ca repeti ca papagalul tot ce-ai auzit in filmultul dacomanilor si ostentatia cu care iti impui parerile denota o lipsa tangentiala totala cu orice institutie de invatamant.Sau oi fi si tu vre-un din ala cu saptispe diplome in domeniu’ cercetarii istoriei.
  Toate afirmatiile anti-dacomane au fost facute pe baza lucrarilor specialistilor din domeniu;chiar si tu trebuie sa fi auzit de unu’ Iorga sau Parvan ori Giurescu,Xenopol s.a.Stiu ca aduc mereu in discutie lucru’ asta dar trebuie sa va intre bine in cap:voi dacomanii cu uriasii astia va certati,nu cu cei care reafirma ceea ce ei au demonstrat.

  Pretentiile tale despre originea si limba noastra sunt superfluue,au fost dezbatutue si combatute de multe ori,nu au fond decat propagandistic si nu merita staruit asupra lor.
  Mi se pare comic ca tocmai tu ca dacoman acuzi pe altii ca fac jocurile Budapestei sau Moscovei cand toata lumea stie ca dupa ocupatia sovietica dacomania a venit la putere prin ordine de la Kremlin.S-a impus numele de „daci” in locul celui de „traci”,”s-a tras de Dacia lui Decebal ca de un elastec si am intins-o pana in Moldova” (citat dintr-un mare istoric contemporan) ca sa nu revendicam teriroriile ocuopate(i.e.Basarabia,Cadrilaterul,Timocul etc.).Scopul era,si este in continuare,sa stam cuminti in „Dacia” noastra si sa lasam in pace teritoriile si populatia romineasca din afara granitelor Romaniei ca doar (vezi-doamne) Dacia lui Decebal se oprea la Dunare si la Prut.Noi doar pana acolo trebuie sa ne intindem,sa-i lasam pe restul in pace.
  Sa luam urmatorul scenariu:Dupa ce ne declaram daci,ni se poate zice foarte simplu sa parasim zona „x” sau „y” ca nu-i teriroriu dacic.Noi raspundem ca e,fiindca Dacia lui Burebista se intinde pana hat departe.Replica o sa spuna ca statul nostru trebuie sa se afle in granitele tarii lui Decebal nu al lui Burebista deoarece,conform documentelor, Burebista era get nu dac,iar statul lui nu apare nicaieri cu numele de Dacia si aduc frumos documentele respective (in care Burebista e get,in care domneste peste Tracia nu peste Dacia s.a.m.d.,documente care sunt accesibile publicului larg de vre-o 50 de ani dar pe care voi dacomanii le ignorati ca tantalaii) si ne plesnesc cu ele peste bot.Apoi suntem poftiti frumos sa parasim Dobrogea ca in timpul lui Decebal era teritoriu roman(noi ca daci care nu au nici o treaba cu romanii-ca doar dacii nu s-au romanizat-n-avem ce cauta pe teritoriu roman),apoi Muntenia ca nu facea parte din statul lui Decebal,pe urma Moldova si Oltenia ca acolo erau triburi trace,nu dace (noi fiind daci,adica altceva decat traci din moment ce nu folosim numele lor) si aproape jumatate din Transilvania si pana la urma ramanem o mana de oameni,inghesuti in muntii Orastiei,cu o farama de tara si burtile goale dar cu inimle pline de mandrie ca suntem daci.Ungurii,in nesimtirea infinita de care sunt in stare,si pe care spui ca-i serveste dl.Mihai Popescu ar fi
  oricand in stare de un scenariu de genul asta.Oare cine serveste defapt interese straine domnu’ Spartacus?

  Intrebi retoric de ce nu ne-au maghiarizat ungurii.In primul rand fiindca ungurii nu au stapanit dincolo de Carpati.De fiecare data cand au incercat (Posada,Ghindoani,Baia s.a.)au suferit infrangeri grele.Cu rominii transilvaneni situatia e mai complicata.Dupa ce Bogdan i-a rapit lui Ludovic I cel Mare stapanirea marcii Moldovei si a definitivat procesul de formare al Tarii Moldovei,regele ungar (care era cam polono-francez) a inceput o campaniei de deznatinalizare a rominilor din Transilvania(campanie care se desfasoara pana azi).Primul pas a fost conditionarea apartenentei la nobilime prin convertirea la catolicism.In vreme ce multi nu si-au lepadat credinta (adevarata) ortodoxa,ramanand astfel la statul de populatie tolerata,altii au trecut la catolicism si cu timpul s-au maghiarizat total.
  „Din randurile rominilor transilvaneni au iesit familii de seama care au dat statului maghiar barbati vestiti din toate domeniile de activitate.Astfel au fost familiile Banffi,Dragffi,Kandeffi,Mailath,Csaki,Bekes etc.”-C.C.Giurescu,Dinu C. Giurescu,”Istoria rominilor din cele mai vechi timpuri pana astazi”.
  De Corvinesti ai auzit?Cat de romin mai era Matia,domnu’ Spartacus?Cat de mult si-a ajutat fratii de sange cand armata lui ungara ardea,omora,pangarea,necistea totul in cale in drumul lor spre Suceava in 1467?Mai avea ceva rominesc in el?
  „Obiceiurile celor ce locuiau in acea zona”(?) le-au influentat deoarece doar in acea zona (presupun ca te referi la Transilvania) si-au exercitat stapanirea.Si nici nu le-au influentat prea tare avand in vedere ca poporul romin era deja format de mult timp la venirea ungurilor.

  „Toata populatia din Dacia” la care te referi era drastic redusa dupa cele doua razboaie cu romanii.Majoritatea barbatilor (excluzand copiii si batranii) erau fie morti fie facuti sclavi.Muti dintre cei ramasi au fost inrolati in armata roamana si trimisi pe la dracu’-n praznic (Bretania,Africa etc.;exista marturii).In golul ramas au fost adusi colonisti CU FAMILII CU TOT(nu colonisti barbatii bagati cu forta in patul femeilor dace ramase vaduve,cum spune escrocul de Napoleon Savescu ca sa instige la ura fata de romani),din tot imperiul.Colonistii astia erau romani,vorbeau latina cu totii.(Ca idee:limba latina nu se vorbea doar la Roma.)Bastinasii daca aveu treaba cu statul,vroiau sa faca comert,se inrolau in armata,in ce limba vorbeau cu ofcialitatile?Sau oare preferau sa stea in afara provinciei unde navalea salbaticiunea sarmata,sau gota sau huna si-i dadea in cap ca sa-i fure painea de la gura?
  Unde era mai avantajos?Unde e mai avantajos azi:in Bucuresti sau la Monte Carlo?
  Si sa stii si tu ca dupa retragerea aureliana s-au pastrat legaturi cu populatia de la Nord de Dunare,au ramas forturi romane in stanga Dunarii s.a.m.d..Nu mai vorbesc ca Sf.Imparat Constantin readuce parte din teritoriile nord-dunarene in imperiu unde raman aproape 300 de ani.Asta nu mai spune tovarasul Savescu si ai lui.Nu zice ca din timpul lui Constantin si pana la navalirea slavilor in sec VII au mai fost 300 de ani de legaturi cu lumea romano/bizantina si de romanizare.

  Si mai lasa-l naibii de 14% ca ce spui tu acolo e partea dacica din intregul teriroriu tracic.Ala 14% e intregul stat dac al lui Decebal.

  Mi-e greu sa cred ca tracii din nord (asa-zisii daci liberi nu stiau de romani din moment ce faceau comert cu romanii de-i lua dracu’.Oare in ce limba se facea comertul?Am auzit intr-o emisiune ca existau chiar si regate tracice clientelare Romei la nord de Dacia,insa nu am verificat.

  Daca ne batem in papi sa stii ca pierzi fiindca in timp ce tu aduci ca argument spusele unui pedofil convertit la paganism altii pot sa aduca scrierile papei Pius al II-lea (fragment din Enea Silvio Picolomini-Liber chronicarum:”Acest popor pana acum are un grai roman, desi schimbat in mare parte si abia putand fi înteles de un om din Italia”) sau scrisorile dintre papa Inocentiu al III-lea si Ionita Caloian imparatul imperiului romino-bulgar (iata un fragment dintr-o astfel de scrioare:”Iar noi,auzind ca stramosii tai si-au tras originea din nobila stirpe a orasului Roma, iar tu ai mostenit de la ei nobletea sangelui si simtamtntul curat de credinta…”).Si sa stii ca daca scrii cu majuscule nu-ti sporesti credibilitatea deloc.Dimpotriva,arati cat de disperat esti.

  Ti-as propune,ca sugestie amicala,sa mai pui mana pe cartea de istorie in loc sa te uiti in gura la toti prostii cu pretentii de eruditi si sa nu mai fii atat de tupeist daca habar n-ai,in ceea ce priveste istoria,pe ce lume traiesti.

 143. 1. De papa PAUN nu am auzit. Este un PAUN ceva lider al romilor.

  2. Acel „consilier” era ceva bagator de seama pe la camarile Vaticanului dar a fost raspopit si dat afara pentru pedofilie. Daca asemenea personaje sustin cauza dacilor, ne-am lamurit.

  3. La asa-zisul congres dacologic de la Buzau au fost foarte putini participanti, dar si dintre aceia cei mai multi au plecat cand aietolahul Napoleon Savescu a spus ca evreii se trag din Dacia si ei trebuie sa se intoarca aici sa puna stapanire pe pamantul ce le apartinne de drept.

  4. Secta dacologica a fost creata de KGB si lupta pentru integrarea Romaniei in Eurasia, noua URSS cu alta cascheta.
  De ce se spune la fiecare doua fraze ca istoria oficiala nu e buna? Pentru a se reveni la istoria evreului bolsevic kominternist Roller: noi nu ne tragem din romani ci din slavi.

 144. RUSINE TUTUROR CELOR CE DAU CURS ACESTUI ARTICOL COMENTIND SI LOVIND CU ZIMBETUL PE BUZE IN PROPRII NOSTI STRAMOSI ,AFIRMIND CU NERUSINARE CA NE TRAGEM DIN ROMANI ,CA LIMBA ROMANA E LIMBA LATINA FARA A AVEA UN PIC DE CUNOSTINTA IN PLUS ,,IN AFARA DE CE A INVATAT LA SCOALA. SCOALA CARE NU IA IVATAT DECIT CE TREBUIA SA INVETE,,,NIMIC IN PLUS.D-LE POPESCU TU ESTI SIGUR ROMAN SAU VREUN RUS INFILTRAT,SAU MAI BINE UN UNGUR,IDEOLOGIA TA LASA MULT DE DORIT ,,,,,,,,VIN CU ARGUMENTE ! DE CE NU NEA MAGHIARIZAT UNGURII TIMP DE 800 DE ANI ,,SI DOAR A INFLUENTAT OBICEIURILE CELOR CE LOCUIAU IN ACEA ZONA .DE CE IN 160 DE ANI TOATA POPULATIA DIN DACIA A INVATAT LIMBA LATINA,CARE DOAR 14 %A FOST PROVINCIE ROMANA,,,,IN ACELE TIMPURI NU EXISTA TELEVIZIUNE ,ZIARE, INTERNET SAU RADIO.POATE CA TIMP DE 160ANI UNI DIN DACI HABAR NU AVEAU CA SUD VESTUL DACIEI A FOST FACUT PROVINCIE ROMANA AR TREBUI SA VA MAI DOCUMENTATI SI ABIA APOI SA POSTATI TOT FELUL DE ARTICOLE CU IZ RUSESC SAU MAGHIAR, CUM VREI . EXISTA O SUMEDENIE DE SURSE (ALTELE DECIT ROXIN)UNELE STRAINE(FOSTUL CONSILIER AL PAPEI IOAN PAUN AL 2 )CARE AFIRMA CA LIMBA LATINA SE TRAGE DIN CEA ROMANA SI NU INVERS,,TU DE CE ESTI IMPOTRIVA D-LE POPESCU……….

 145. RUSINE TUTUROR CELOR CE DAU CURS ACESTUI ARTICOL COMENTIND SI LOVIND CU ZIMBETUL PE BUZE IN PROPRII NOSTI STRAMOSI ,AFIRMIND CU NERUSINARE CA NE TRAGEM DIN ROMANI ,CA LIMBA ROMANA E LIMBA LATINA FARA A AVEA UN PIC DE CUNOSTINTA IN PLUS ,,IN AFARA DE CE A INVATAT LA SCOALA. SCOALA CARE NU IA IVATAT DECIT CE TREBUIA SA INVETE,,,NIMIC IN PLUS.D-LE POPESCU TU ESTI SIGUR ROMAN SAU VREUN RUS INFILTRAT,SAU MAI BINE UN UNGUR,IDEOLOGIA TA LASA MULT DE DORIT ,,,,,,,,VIN CU ARGUMENTE ! DE CE NU NEA MAGHIARIZAT UNGURII TIMP DE 800 DE ANI ,,SI DOAR A INFLUENTAT OBICEIURILE CELOR CE LOCUIAU IN ACEA ZONA .DE CE IN 160 DE ANI TOATA POPULATIA DIN DACIA A INVATAT LIMBA LATINA,CARE DOAR 14 %A FOST PROVINCIE ROMANA,,,,IN ACELE TIMPURI NU EXISTA TELEVIZIUNE ,ZIARE, INTERNET SAU RADIO.POATE CA TIMP DE 160ANI UNI DIN DACI HABAR NU AVEAU CA SUD ESTUL DACIEI A FOST FACUT PROVINCIE ROMANA AR TREBUI SA VA MAI DOCUMENTATI SI ABIA APOI SA POSTATI TOT FELUL DE ARTICOLE CU IZ RUSESC SAU MAGHIAR CUM VREI EXISTA O SUMEDENIE DE SURSE (ALTELE DECIT ROXINB)UNELE STRAINE(FOSTUL CONSILIER AL PAPEI IOAN PAUN AL 2 )CARE AFIRMA CA LIMBA LATINA SE TRAGE DIN CEA ROMANA SI NU INVERS,,TU DE CE ESTI IMPOTRIVA D-LE POPESCU……….

 146. Un exemplu concret de ratacire a mintilor prin anunturi cu cat mai false cu atat mai galagioase.
  Acum cativa ani s-a descoperit un document care, nu-i asa?, rastoarna toata istoria oficiala: Codex Rohonczi, scris in limba romana la 1200. Daca ar fi fost adevarat, ar fi fost intradevar extraordinar. Noi avem texte in limba romana doar din sec. XVI. Un text cu 300 de ani mai timpuriu ne-ar fi adus informatii nepretuite si istorice, dar si lingvistice, noi avand posibilitatea sa urmarim evolutia limbii in decursul timpului. Cum cei care cu surle si trambite ne anuntau epocalul eveniment, ne asigurau si ca limba romana nu e latina ci daca. Odata descoperit Codex Rohonczi,reuseam deci, in sfarsit!, sa vedem si noi cum arata limba daca acum aproape un mileniu.

  Acum, spre bucuria celor ce nu au avut prilejul sa studieze senzationalul Codex, ofer din el textul unui cantec extrem de important: „JURAMANTUL TINERILOR BLAKI”:

  SACER TAIDI I VLAD URA BEDETA
  TERSU IFRIN RAS IU ABDI
  NATERA AIRI OFERTANI AN RAUT
  RAIO SAISTA DITIS RALNAI VIVI
  ERA RA IRI RARAU ECIOI IKENA
  ERIVERA IOU A RAIKER GLID
  SUOAR ERVI IURA RAIKI RARAU
  EPOT TAIDI AP TAIDI IKO VERIOTIR
  NEVI AKI IK TAIDIS BODOTI IU ATI AL
  B RASI IUKSOBIT TAIDIT TAIDI IV
  IUK VAD BEDTAIDI IUT RARAR NEVE IV
  VLAD URATAIDI ETA SOBID I
  STRIOTI VIKE IURA STRIOTE VIKI I I

  Acuma, ori cineva a vrut sa rada de noi, ori le-a oferit celor ce sustin originea latina a limbii romane un argument sinucigas. Pentru ca aceia pot arata oricand asemanarea dintre limba romana si limba latina. Pe cand, limba „daca” a Codexului nu are absolut nimic comun cu limba romana. I.I. Rusu si alti lingvisti ne dadeau totusi o lista de cuvinte dace de acum 2000 de ani existente intocmai in limba romana de azi(abur, mugur, mal, parau, caciula etc). Din ce „jurau tinerii blaki” acum 800 de ani nu intelegem absolut nimic.

  Ce a rasturnat mult trambitatul Codex in afara de dreapta judecata a unor victime cazute in cursa?

 147. @Akkad
  A devenit asa o moda sa se spuna ca adevarul e la mijloc.
  Bunaoara Valentin Roman scria ca ei,realizatorii „documentarul”,nu se considera detinatorii adevarului absolut;atunci de ce au numit filmul „ADEVARURI tulburatoare”,ma intreb in trecere?La ei „adevar” inseamna putina informatie de ici,un pic de adevar de colo,ceva infloriri de dincolo si gata!Iata reteta formulei cu care rastorni istoria nationala.La dacomani „adevarul e la mijloc” inseamna sa ia informatii reale si sa le manipuleze astfel inca sa-si fundamenteze ipotezele bolnave.

  Poporul trac,cu ramurile sale:geti,daci,apuli,carpi etc.,e baza (rasadnita,pepiniera) poporului romin;normal ca a avut un rol important in formarea noastra.
  Dacomanii iau fapte si le manipuleaza in asa fel incat sa fundamenteze ipotezele lor bolnave.Ceea ce dvs. numiti „argumente de luat in seama” sunt defapt franturi de ideii care duc spre interese personale,nicidecum spre aflarea adevarului istoric,care dealtfel e,in mare,cunoscut deja.
  Luati orice tratat serios de istorie si veti vedea ca istoria nu o stiinta in care se fac descoperiri bruste,prin sclipiri de geniu.Istoria e o stiinta cumulativa;cauti,rasfoiesti,sapi,compari,dezvolti idei,le verifici si iar le compari…E un proces al naibii de migalos.De asta,dupa cum am mai zis,nu dau doi bani pe mizerii de genu’ „descoperiri care dau istoria peste cap”.
  Cand aud chestii de genu’ asta e clar ca e ceva necurat le mijloc.

  Statul (de ocupatie) romin nu prea aloca fonduri ptr. nimic in ziua de azi,inafara de salarii exorbitantte ptr. funcitii de consilier in domeniul privatizarii unor firme de stat,nu doar pentru cercetari in domeniul istoriei.Nu va uitati in gura la toti prostii ca Savescu,Roxin sau Roman care habar n-au pe ce lume calca.

  Sa ne intelegem:disputa asta nu e o lupta intre doua teorii istorice.E un razboi dus de tezele (neo-bolsevice) a unor NESPECIALISTI impotriva isotriei rominilor a dracului de dovedita si rasdovedita,dar USOR inaccesibila financiar in perioada post-independenta in care traim.
  Asa ca nu mai folositi termenul „teorie” in ambele cazuri,ca Iorga,Parvan,Xenopol etc. nu umblau cu teorii,oricat de mult ar incerca tovarasu’ Savescu sa ne convinga de contrariu.

  @Ggi
  Folositi termenul „teorie” cam iresponsabil.
  Singurul lucru pe care il darama acceptarea „teoriei” dacomane e istoria poporului romin si prestigiul international(asa stirbit cum e) al Romaniei,ca victima colaterala.Nu mai spun ca doctrina dacomana serveste voit sau involuntar si unor interese maghiare.Si stim cu totii ce urmaresc ungurii.

 148. Va dați seama ca teoria dacomană nu poate fi acceptată, aceasta ar declanșa o prăbușire a multor alte teorii care la rândul lor ar duce la prăbușirea altora pe principiul dominoului. În acest caz locul teoriilor care nu mai sunt valide trebuie luate de altele, dar pe baze științifice, cine s-a fript odată suflă și în iaurt. Cred că nimeni nu poate știi câte alte minciuni au fost croșetate în pânza istoriei și ce s-ar întâmpla dacă ar fi date în vileag, cu ce consecințe, unele probabil chiar teritoriale.

 149. Ma minunez de cat de multi specialisti sunt pe aici si cu cata ardoare isi apara teoriile! Va agitati degeaba! Parerea mea e ca adevarul e undeva la mijloc! Nici varianta oficiala referitoare la etnogeneza romaneasca nu e pe deplin fundamentata datorita lipsei informatiilor, dar nici variantele dacomanilor nu pot fi neglijate! Desi se bazeaza foarte mult pe speculatii au cateva argumente de luat in seama!(nu le mai expun eu, s a scris destul aici). Atata vreme cat statul roman nu aloca bani pentru cercetare istorica probabil nu vom sti niciodata adevarul! Deasemenea cercetarile arheologice sa se faca de oameni dedicati si profesionisti nu de alde Daicoviciu, care au facut o gramada de sapaturi pe la Sarmisegetusa si alte orase, si n au gasit mare lucru, in timp ce piata neagra era plina de bratari din aur, kosoni etc.
  Toate tarile civilizate au acordat o mare importata acestor tipuri de cercetari in timp ce la noi nu se face nimic! Lucru care ma face sa cred ca nu se vrea sa se afle adevarul despre istoria veche a poporului nostru!
  In opinia mea un lucru este clar: dacii , getii sau ce nume au mai purtat, au avut un rol important in formarea poporului care suntem astazi! Si asta numai dupa ce vezi ca portul prezentat pe columna lui Traian este prezent si astazi in zonele rurale!

 150. Dacomanii ţipă pe toate drumurile că această ţară trebuie dacizată, dar nu mişcă un deget împotriva celor ce o dedacizează, a celor ce-i schimbă obiceiurile multimilenare pe copii dubioase de import, îi subminează morala, îi distrug familia înlocuind-o cu însoţiri nefireşti şi aducătoare de neant. Că neo-barbarii dinamitează şi Biserica creştină, asta dacomanilor le pică bine, doar asta vor şi ei.
  Dacomanilor nu le pasă că Daciei i se vând la bucată şi angro nu numai pământul ci şi subsolul, apele şi aerul. Ei au identificat un singur duşman pe care însă îl urăsc de moarte şi nu se lasă până nu-l vor vedea pus la pământ: romanii.
  Se războiesc cu Traian pentru că acum 2000 de ani a prădat aurul Daciei, dar nu-i impresionează că acum, în acest moment, fără nici un război, aurul Daciei se dă în schimbul unei noi Mări Moarte, de data aceasta de cianură.
  În materie de limbă, nu-i interesează că ea e sluţită până la nerecunoaştere, asta în dacă se cheamă OK! Ei ştiu un singur lucru şi pe acesta îl repetă zi-noapte: că limba română nu e latină ci dacă.
  E drept că Eminescu a spus că în această ţară totul trebuie (oarecum!) dacizat. El însă s-a bătut pe viaţă şi pe moarte (la propriu, de asta a murit) pentru Dacia din timpul lui şi pentru cea eternă, pentru Dacia reală, nu pentru una fantasmagorică, inventată cu un scop precis de CIA şi de KGB.

 151. ca „moshu” e, de fapt, Moshe… Iar tucalarul Taureanu Luca, un pescuitor in ape tulburi, un politruc.

 152. @Radu

  Nu inteleg de ce nu puteti pricepe ca romanizarea s-a produs prin influenta etno-culturala,nu prin exercitarea autoritatii politice.Neintelegand fenomenul ii lasati pe altii sa va spuna cum sa ganditi fara macar sa cercetati personal problema.Imi dau seama de treaba asta din referirile facute.

  „Testamentul lui Traian”?Ati vazut dvs. acest document?Sau repetati ce-a spus M.Chelaru in filmul dacomanilor.
  Daca da,atunci aflati ca el se referea la „De bello dacico”,care nu e testament ci o relatare a razboaielor cu dacii.Din lucrarea asta a mai ramas pana azi doar O SINGURA FRAZA,in care nu se spune nimic despre presupusa latina vulgara a dacilor din vremea respectiva.
  Iar daca avea sa scrie asa ceva,v-ar fi fost tot spre dezavantaj intrucat ar fi aratat cat de mult era penetrata cultura traco-geto-daca de cultura romana;altfel spus:ar dovedi ca dacii erau in plin proces de romanizare in timpul lui Traian.

  Avem amfiteatre romane in:Ulpia Traiana Sarmizegetusa(puteau sa sustina 4 000 de spectatori),in Micia (jud.Hunedoara-1 200–1 500 spectatori),in Porolissum (jud.Salaj-5 000 spectatori).S-a descoperit un amfiteatru la Drobeta si se presupune ca ar aparea si pe Columna lui Traian,dar din lipsa de fonduri de la stat a fost ingropat la loc(asta ca dovada ca statul actual nu da doi bani pe toata istoria nu doar pe cea traco-geto-daca si ca nu exista o conspiratie universala impotriva dacilor-dupa cum vrea zaltatu’ ala de Roxin sa credem-ci o ignoranta culturala generalizata;asa ca va rog lasati-o balta cu insinuarile de conspiratie la tot pasul).Se presupune ca ar mai fi amfiteatre la Apulum (jud. Alba),Napoca (Cluj),Potaissa (Turda,Cluj)la Stolniceni (Valcea,la doi pasi de presupusul loc al Kogaionon-ului Dacic).Acum stiti ca avem amfiteatre romane.

  Temple si locasuri de cult romane avem la:Ulpia Traiana Sarmizegetusa (Liber Pater,Nemesis,Aesculap si Hygeia,Mithra etc.).la Porolissum,la Apulum,la Rosia Montana (sa incep si eu sa spun ca e o conspiratie planetara impotriva romanilor?),Potaiss,Micia etc.Iata ca au fost si temple in Dacia Romana.
  Exista o bibliografie foarte bogata despre subiectul asta;mai bine o cercetati inloc sa va uitati la filmulete realizate de niste inculti care habar n-au pe ce lume traiesc si sa le luati delirulile de bune.

  Despre scoli nu stiu sa fi existat dar s-au gasit dovezi ca locuitorii provinciei erau educati de profesori;de pilda s-a gasit la Sarmizegetusa o caramida in care era gravat de trei ori alfabetul;la fel,la Romula (jud. Olt) s-a gasit o inscriptie cu un fragment dintr-un vers ce se presupune ca ar fi din Iliada.Deci „scoala” se facea.

  In plus romanii au construit si infiintat baii publice,apeducete,drumuri,colegii,au intensificat comertul si productia interna,au edificat sisteme de aparare,au adus noi forme de administatie publica s.a.m.d.

  Inca ceva:Dvs.din cate vad folositi temenul de „Dacia” ptr. tot teritoriul locuit de traci.”Dacia” era numele FOLOSIT,la inceput,DE ROMANI DOAR pentru tara dacilor.Ulterior,tot romanii,au extins numele de „daci” peste majoritatea tracilor nord dunareni.Insa Dacia era DOAR regatul lui Decebal,pe care romanii l-au cucerit in intregime.
  In plus,daca o sa comparati teritoriile locuite de traci, nu doar in balcani,ci in restul Europei si in Orientul apropiat,veti constata ca la 106 d.Hr. peste 70% din teritoriile trace din lume erau sub stapanire romana.

 153. Nu sunt de acord cu teoria dvs. Limba o fi fost comuna in acele timpuri fara indoiala. Latinizarea nu a putut avea loc din cauza faptului ca administrarea Romana a durat undeva la 160 de ani. Nu 500, nu 800, nu mai mult. Unde sunt centrele culturale din Dacia? Ca sa putem sa avem parte de cultura lor, asa cum le vedem Turcia, Grecia, Israel. Unde sunt templele? amfiteatrele? Locasurile de cult? Scolile? Sustineti ca „romanizarea” s-a produs numai in Dacia nu si in Anglia, nu si in Israel. Si nici macar nu au cucerit toata Dacia. Asta se stie. Va las pe voi sa decideti ca regula a bunului simt. De ce in Dacia si nu in restul Imperiului? Exista izvoare antice care atesta ca Dacii vorbeau o „latina aproximativa” – Testamentul lui Traian. Asta scrie Traian, cel care a cucerit o parte din Dacia.Ma intreb acum ce interese are creatorul acestui blog. Si de ce? Cu siguranta nu se simte roman.

 154. @Roesler@Comp

  Ati pus punctul pe „i”.

  Si cand te gandesti ca tocmani dacomanii isi permit nesimtirea de a-i numi pe „ne-dacomani” dusmanii poporului,slugile strainilor etc. cand defapt ei fac,voit sau involuntar,jocul unora cu interese necurate.

  Aceeasi asemanare o constata si prof.Ion Coja.

 155. I-am citat pe cei mai mari dusmani ai poporului roman, cei care ne neaga identitatea etnica si continuitatea pe acest teritoriu, tocmai sa se vada ca dacomanii le-au preluat tezele acelora si le repeta ca in transa: Noi nu suntem urmasii Romei… Ei nu sunt, cu siguranta, nici urmasii Romei nici ai dacilor pentru ca cu enormitatile debitate de ei submineaza fiinta poporului roman.

 156. „În Dacia… romanismul n’a avut rădăcini adânci… De aici uşurinţa cu care a putut să fie îndepărtat mai târziu şi să dispară fără să lase urme.”
  Eduard Robert Roesler

  „Romanizarea Daciei nu avea când să se producă în 165 de ani. ”
  Hunfalvy Pál

  „Procesul de colonizare nu a avut nici o importanţă pentru romanizarea Daciei.”
  L. Bala

 157. „Arheologul Viorica Enachiuc a tradus, în premiera, filele misteriosului manuscris.”

  „este un document controversat al carui sistem de scriere este inedit si înca nedescifrat în mod convingator.”

  Sunt doua afirmatii ale dv care se bat cap in cap. Decidet-va asupra uneia si comunicati-ne-o si noua.

  Pentru ca, asa cum spuneti, cartea e scrisa in latina vulgara, dati-ne o mostra sa vedem cum arata aceasta limba la 1200, (eventual, pentru comparatie, dati-ne in original textul cantecului pe care l-ati reprodus). Noi avem cele mai vechi texte in limba romana de le 1500. Limba de atunci, in linii mari, e identica cu cea de azi. Cu numai 300 de ani mai indarat, asa cum a „descifrat-o” d-na Enachiuc, e una de nerecunoscut, nu are nimic in comun nici cu latina nici cu romana.

  Ce inseamna „membru UNESCO”? (spuneti aceasta de doua ori, ca sa nu intre bine in cap). Noi stiam ca numai statele sunt membre UNESCO, nicidecum persoanele fizice. Exista un catalog UNESCO care sa arate astfel: Membri UNESCO – Franta, Marea Britanie, Federatia Rusa, Viorica Enachiuc, Germania etc?

 158. @Ioan

  Va salut,
  Povestea acad.Ion Aurel Pop,intr-un interviu,despre ce i-a zis un anume profesor Prodan (probabil David Prodan,tot academician) despre studiul istoriei.Printre altele i-a spus ca istoria e „o stiinta de acumulare,nu de revelatie,nu te iluminezi dintr-odata”.

  In ceea ce ma priveste sunt deacord cu parerea asta,motiv ptr. care nu pun mare pret pe asa-zisele descoperiri care „rescriu cartile de istorie” sau „rastoarna toate teoriile”;dealtfel majoritatea lucrurilor din istoria noastra sunt dovedite deja,implicit sunt fapte.

  Mai mult,Codexul de care vorbiti e un document FOARTE controversat si nu trebuie luat de bun pana la clarificarea totala.Desigur asta nu-l impiedica pe un anumit medic sa afirme sus si tare toate bazaconiile din mintea lui de mult plecata cu sorcova la vanatoare de cai verzi pe pereti.

 159. O carte veche de 1.000 de ani, pastrata la Budapesta , rastoarna toate teoriile istorice despre cultura stramosilor nostri. Dacii scriau de la dreapta la stânga, iar citirea se facea de jos în sus.
  De la daci nu au ramas izvoare scrise. Prea putine se stiau despre locuitorii zonei carpato-dunarene, dupa retragerea romanilor. O carte veche de aproape 1.000 de ani, pastrata la Budapesta , rastoarna teoriile istoricilor. Manuscrisul cuprinde primele documente scrise în aceasta perioada istorica. A fost scrisa cu caractere dacice, de la dreapta la stânga, si se citeste de jos în sus. Vorbeste despre despre vlahi si regatul lor. Multi au încercat sa descifreze Codexul Rohonczi, dar n-au putut. Arheologul Viorica Enachiuc a tradus, în premiera, filele misteriosului manuscris. Daruita de un grof În 1982, Viorica Enachiuc a aflat dintr-o revista publicata în Ungaria de existenta în arhivele Academiei Ungare a Codexului Rohonczi. Se spunea ca e redactat într-o limba necunoscuta. A facut rost de o copie. Timp de 20 de ani, a muncit ca sa-i descifreze tainele. Manuscrisul se afla în Arhivele Academiei de Stiinte a Republicii Ungaria. E o carte legata în piele. A fost pastrata în localitatea Rohonczi pâna în anul 1907. Groful Batthyany Gusytav a daruit-o Academiei de Stiinte a Ungariei, în 1838. Nu se stie prin câte mâini a trecut de-a lungul secolelor. „Scriere secreta” Dupa Al Doilea Razboi Mondial, doctorul Vajda Joysef, preot misionar, îi scria cercetatorului Otto Gyurk, în legatura cu Codexul: „Se gaseste în Arhivele Academiei de Stiinte a Ungariei o carte rara, Codexul Rohonczi. Acest Codex este scris cu o scriere secreta, pe care nimeni n-a reusit s-o descifreze pâna acum. Si eu am Încercat”. Literele sunt asemanatoare scrierii grecesti. M-am gândit ca seamana si cu literele feniciene, apoi am încercat pe baza vechii scrieri unguresti, dar n-a mers. Toate încercarile le-am aruncat în foc”. Dupa ce a studiat Codexul, cercetatorul Otto Gyurk a publicat, în 1970, o parte din observatiile sale într-un articol, în care a încercat sa identifice acele semne din manuscris care ar putea semnifica cifre. Alfabet dacic cu 150 de caractere Viorica Enachiuc a descoperit ca textele Codexului au fost redactate în secolele XI si XII, într-o limba latina vulgara (daco-romana), cu caractere mostenite de la daci. „Sunt semne care au apartinut alfabetului dacic, ce cuprindea aproximativ 150 de caractere, cu legaturile respective. Textele din Rohonczi au fost redactate în latina vulgara, dar într-un alfabet dacic, în care dominante sunt stravechile semne utilizate de indo-europeni în epoca bronzului”, spune aceasta. Solii si cântece ale vlahilor Codexul are 448 de pagini, fiecare cu circa 9-14 siruri. În text sunt intercalate miniaturi cu scene laice si religioase. E scris cu cerneala violet. Cuprinde o culegere de discursuri, solii, cântece si rugaciuni, care include 86 de miniaturi. Consemneaza înfiintarea statului centralizat blak (vlah), sub conducerea domnitorului Vlad, între anii 1064 si 1101. „Sunt informatii despre organizarea administrativa si militara a tarii ce se numea Dacia. Avea hotarele de la Tisa la Nistru si mare, de la Dunare spre nord pâna la izvoarele Nistrului. Mitropolia blakilor avea sediul la Ticina – cetatea din insula Pacuiul lui Soare”, a descoperit Viorica Enachiuc. „Juramântul tinerilor blaki” Codexul contine si versurile unui cântec de lupta, numit „Juramântul tinerilor blaki”, care a fost tradus în felul urmator:
  „O viata, taciunele Sarpelui, puternic veghetor,/
  Înselator, sa nu primesti a te uni/
  Cu prorocirile Sarpelui, anuale, pentru ca lovit/
  Vei fi/ Cântecul cetatii aud îndelung/
  Mergeti vioi, jurati pe caciula, pe puternica caciula!/
  Sa juri cu maturitate si cu convingere!/
  Sa fiu tie putere vie, traiesc, în lupta sa fiu!/
  Alesul juramânt pretuieste soimul tau, mergi cu juramânt puternic!” Nota:
  Codexul Rohonczi (grafii alternative: Codicele si Rohonczy sau Rohonc, în toate combinatiile) este un document controversat al carui sistem de scriere este inedit si înca nedescifrat în mod convingator. Este numit dupa oraselul Rohonc (Rohoncz e grafia maghiara veche; pe germana Rechnitz, pe croata Rohunac), aflat astazi în provincia Burgenland din estul Austriei. Membra UNESCO Viorica Enachiuc e absolventa a Facultatii de Filologie, sectia Româna-Istorie, din cadrul Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, promotia 1963. Lucrarea de licenta si-a luat-o în arheologie. E membra UNESCO din 1983. Multi ani a condus santiere arheologice în Oltenia, Muntenia si Moldova. A cercetat scrierile vechi din neoliticul mijlociu si epoca dacica. Si-a prezentat lucrarile la conferinte în tara si în strainatate: Austria, Franta, Germania, Italia, Israel. Burse de studiu a primit în Italia, pe probleme de arheologie, si an Danemarca, unde a studiat scrierea runica. Aceste fapte nu sunt secrete.
  Dar ma întreb si va întreb: de ce tac autoritatile politice si stiintifice de la noi?
  Sau mass media.
  Pentru ca sunt mai importante furturile, violurile sau accidentele auto sau se „vând” mai bine?
  Incompetenti nu sunt. Sau au primit ordin sa taca?

 160. Alta idee fixa: ostasii si colonistii romani proveneau din toate provinciile Imperiului, erau de etnii diferite, nici nu stiau latina, deci nu aveau cum sa-i invete pe daci o limba pe care nu o cunosteau nici ei.
  Pai, demonstratia se intoarce decisiv impotriva celui ce o formuleaza. Tocmai compozitia pestrita a acestei populatii o obligau sa foloseasca o limba unica pentru a se intelege ei intre ei, ofiterul cu subalternii, functionarul cu cetateanul. Cum dialoga un ostas din Siria cu unul din Galia si cu al treilea din nordul Africii? Diversitatea etnica, la care recurg dacomanii nedocumentati ca la colacul salvator, evidentiaza tocmai ea obligativitatea folosirii unei limbi unice ca liant al unui colos de proportiile Imperiului Roman. Atunci nu exista internet, tv, radio, telefon, tren, avion si totusi uriasa constructie care era Imperiul functiona ireprosabil. Cum? Printr-o administratie perfecta, iar aceasta uzand de limba latina, sistemul nervos al intregului organism.

 161. @Kandaon_lup

  E bine ca-ti mentionezi,in sfarsit,sursele.Un mic spor de credibilitate.

  Mi-ai cerut parerea vis-a-vis de scrierile lui Iorga.
  Pun la „bataie” urmatorul citat:”Neam parasit la rascrucea furtunilor care bat aici din veac in veac si vor bate totdeauna in aceste locuri de ispititor belsug si de trecere a ostilor.Copil al Romei pierdut in pustiul,vesnic innoit,al barbarilor.Asa de putini intre asa de multi.Cu fratii la celalt capat al Europei si cu straini de noi in toate partile.Apti pentru cea mai inalta civilizatie si siliti de a trai de la o bejenie la alta”-N.Iorga,”Neamul Romanesc” an XXXV,nr.136/23.VI.1940
  Subliniez „Copil al Romei” si „Cu fratii la celalalt capat al Europei”.
  In opinia mea N.Iorga,la fel ca Eminescu (si ca orice persoana sincera,echilibrata si destul de puternica ptr. sacrificiul propriilor impresii si dorinte in favoarea realitatii obiective)”tine” cu ambele „parti”,constient ca ridicarea unuia nu implica automat degradarea celuilalt.
  Eu de mult imi pun intrebarea asta:de ce nu pot fi traco-dacii mari decat prin infierarea romanilor.
  Si tot eu dau raspunul:fiindca au niste-unii interese sa bage inca un motiv de separare intr-un popor si-asa sfasiat de discordiii marunte.
  Personal,cred ca solutia intregii „probleme” (care nu exista decat ca iluzie) a dacilor e acceptarea variantei (SINGURA REALA a) istoriei asa cum a redat-o marele nostru istoric care,iata,ii admira pe traco-daci (opinie ilustrata prin citatul tau) si nu ii nega pe romani (prin citatul dat de mine),ca inaintasi ai neamului rominesc,un ALT POPOR decat cele doua dar nascut din ele.

  Referitor la exemplu tau cu Statele Unite al Europei…
  Probail ca o sa ti se para ridicol urmatorul lucru:in opinia mea limba noastra a inceput deja sa fie colonizata de cuvinte englezesti din moment ce „bine/in regula” a devenit „Ok”,”slujba,servici(u)” e „job”,”amuzant” e „funny”,”draga” e „honey” (ca mi-a venit sa-i iau la bataie cand i-am auzit) s.a.m.d.,deci n-ar trebui sa se mire daca,atunci cand apare SUE,o sa ai o groaza de insi care se declara de nationalitate Europeana si vor vorbi engleza in public (bine spus „sa fereasca Dumnezeu”),chiar daca acasa vor vorbi limba romina.In cateva generatii o sa ai o limba engleza romineasca sau o romina englezeasca garantat.
  Patrunderea in profunzime a limbii engleze ar fi acentuata si mai mult daca in institutiile publice nu se va accepta decat engleza ca limba de comunicare.Te duci la primarie sa-ti dea nu-stiu-ce hartie si vezi ca-o da pe engleza;ce faci,o tii pe a ta in romina?Sau ii vorbesti pe ce limba te intelelge.
  Pe urma mai e ceva:noi suntem,de voie de nevoie,fortati sa folosim limba engleza ca limba de comunicare in afara granitelor tarii,si strainii la fel.De pilda nu ducem la bulgari cu cateva camioane de marfa.Tu nu stii bulgara,ala nu stie romineste;ce faci?Vorbiti in engleza.Ia gandeste-te daca piata noastra e pur si simplu invadata de nevorbitori de limba romina.Cum te intelegi cu ei?Cu unguru’ vorbesti in maghiara,cu sarbu in sarbeasca,cu ucrainianu in ucrainiana s.a.m.d.,poti sa cunosti toate limbile?Sau o dai in engleza ca o intelegeti toti?
  Daca maine se impune limba engleza ca limba oficiala in UE,iplicit si in Romania,iti garantez ca in cateva generatii limba noastra ar fi de nerecunoscut si,la fel si noi rominii,tot in cateva generatii,nu ne vom mai spune „romini” ci „europeni”.Poate par pesimist.Dar la ce educatie nu primesc copii in ziua de azi,eu nu am sperante mari in ei.Si cred ca nu trebuie adoptate nebuniile lu’ Savescu ptr.a salva situatia,dupa cum incerca M.Chelaru,in filmuletul consacrat,sa insinueze.
  Ai exagerat comparandu-i pe daci cu triburile amazoniene.

  Nu ai fost dac niciodata.Decat daca te-ai nascut candva intre sec.II i.Hr.si sec III d.Hr.Daca te declarai trac mai lungeam un pic limita minima.
  Poporul nostru,aparut din sinteza traco-romana (si ceva slava) s-a numit „romin” de la inceput(tracii si romanii erau alte popoare din care noi,rominii,ne-am nascut;ele nu mai exista azi),nu din 1862.Sunt atat de multe dovezi ca nu-mi ajunge o luna intreaga sa le dau pe toate (nici nu le cunosc,dealtfel,pe toate)asa ca am sa-ti indic „Strategikonul” imparatului Maurikios (sec VI d.Hr.),cea mai veche scriere,din cate stiu eu,in care este afirmata romanitatea rominilor.In afara de asta ia si tu la rasfoit „Fontes Historiae Daco-romane” (o gasesti in dreapta de download-at pe gratis) si-ai sa ramai surprins.

 162. am avut rabdare sa citesc postarile scrise dupa ce am citit articolul,nu inteleg de ce atita patima dintr-o parte si din alta atita timp cit sintem liberi sa credem ceea ce simtim fiecare dintre noi,ce conteaza cine au fost predecesorii tai,important este cine esti si mai ales ce faci tu si eu de exemplu vreau sa fiu dac pentru ca asa mi-a placut mie de mititel,fratele meu se simte bine fiind roman si ne intelegem foarte bine si traim vremurile astea bune,rele,urite.frumoase,……….,GLOBALIZATE.au hotarit unii la tv.ca sintem hotii europei si multi pun botu,tot la tv.aceeasi”unii”au hotarit ca musulmanii sint teroristi si noi am pus botu.fiti doar UMANI si atunci o sa traim.hai va pupa dacul liber din smeeni.sanatate

 163. Scriu numai pentru frecventatorii acestui site care inca au gandire normala. Cu dacomanii nu mai incerc sa port discutii ca nu e posibil.
  Una din ideile lor fixe e aceea ca in Dacia colonistii nu veneau direct din Roma, deci nu erau romani. E ca si cum italienii sau spaniolii de azi nu i-ar recunoaste de romani pe conationalii nostri care s-au stabilit la ei pentru ca nu sunt din Bucuresti.
  Va voi da si celelalte idei pentru ca nu au multe dar sunt fixe, numai ca pe rand, ca sa nu va intoxic (de la „toxin”).

 164. @ Luca….

  articolul se cheama….”Nicolae Iorga despre Mihai Eminescu ca precursor al ideii originii noastre dacice”….

  În articolul „De la Haţeg la Grãdişte si la cetatea lui Decebal , publicat de Nicolae Iorga în „Neamul românesc din Ardeal şi Ţara Ungureascã” se vorbeşte totuşi despre locuitorii acelor meleaguri, în 1906:” şi tot dacii au învins, stãpânii vechi cari s-au svârcolit sub lance şi au sângerat de sãbii. Tot ei prin puterea neînfrântã a vitejiei lor şi a sfintei lor rãbdãri.
  Cãci, iatã, daci adevãraţi, daci noi de peste douã mii de ani, daci cum aceşti sãteni de aice. Iatã opincile, iatã ţarii sprinteni, iatã cãmaşa albã, zeghile grele, saricile miţoase, cãciula greoaie, înaltã, umflatã, ca o cununã”…..daca vei cauta articolul….vei gasii ca nu sunt inventii….sunt curios sa aflu parerea ta vis-a-vis de ceea ce a scris Iorga….

  din comentariile pe care le faceti asupra aportului adus de romani asupra colonizarii si civilizarii dacilor….iti dai seama ca nu stau acum sa iau la puricat toate postarile….

  (“Cu vremea Tracii s-au facut romani in ce priveste limba si chiar parerea pe care o aveau despre neamul lor”-citatul lui) „….este vorba exact despre ce am vorbit in legatura cu „invazia ” slava….despre care a facut vorbire si Nicolae Iorga si Mihai Eminescu…. in legatura cu acest lucru a fost publicat la 7 octombrie 1880 articol numit ” Ideia Daco-Romana ca aspiratie ” in care Mihai Eminescu spune asa: ” reamintirea originii romane şi a latinitãţii noastre era timp îndelungat contragreutatea ce se opunea unui ideal politic care se promitea a se realiza cu ajutorul slavilor.”…. daca ai nedumeriri poti cauta articolul….

  despre romanii de la roma am creut ca am lamurit-o…erau la fel de romani asa cum suntem noi europeni….adica daca maine Europa se va numii „Statele Unite ale Europei”…( scuip in san si spun Doamne-fereste…)…atunci noi vom fii europeni, vom face parte din statul(tara) Europa dar cu toate acestea nu vom vorbii limba europeana…probabil ca limba oficiala ar fii engleza….dar asta nu inseamna ca toti cei care o vor vorbii sa vor incerca sa o faca…sunt englezi….dar in mod sigur vom vorbii noi cei de aici in continuare limba romana….si sunt convins ca indiferent unde am fii trimis sa colonizam ( ipotetic vorbind)… o tara ca Australia spre exemplu, peste 150 de ani sunt sigur ca tot limbajul pe care il au acum il, vor folosii….deoarece suntem foarte apropiati ca si civilizatie….dar daca vom fii trimisi sa colonizam un trib din Amazonia …atunci da…exista o oarecare sansa ca peste 150 de ani acolo sa se vorbeasca romana….deoarece daca tu ii inveti sa scrie si sa citeasca in limba romana e posibil sa-si schimbe limba….

  sunt romin in aceeasi masura in care sunt dac….deoarece intai am fost dac….pana pe la 1700-1800…iar oficial sunt romin de la 24 ianuarie 1862…sunt romin si ma trag din geto-daci….. ( scriu cu i din „i” pentru a evita cofuziile…:)…) si nu accept romanizarea….este ceva ce ne face de ras…..ce-i asa de greu de inteles….ca au venit aici….nu contest….am mai spus-o

 165. @Kandaon_lup

  Eu tare as vrea sa ne putem intelege intr-un mod elegant.Dar daca la voi a discuta elegant inseamna sa va lasam sa ne intoarceti istoria cu cracii in sus dupa cum vrea nu-stiu-cine de peste ocean si sa tacem ca prostii in timp ce voi ii dati inainte cu fanteziile tuturor nesanatosilor,atunci cu sincer regret iti spun ca n-avem nici o sansa de intelegere.

  Mai da-o naibii de „saritura” c-a fost doar o ironie si-atat.

  Din ce postari am lasat SA SE INTELEAGA ca dacii erau „asa si mai departe”?Daca nu spui concret (dupa data),de-acu’ in colo,la ce comentarii te referi sa stii ca nu-ti mai iau referirile in seama.

  Daca Eminescu scria negru pe alb ca neaga romanizarea avea sa scrie:”Romanizarea nu a existat”,dacii nu s-au romanizat” sau ceva de genul asta.Din cate stiu eu n-a zis asa ceva.Daca tu stii ca ar fi zis,da-ne si noua un citat (cu detaliile de rigoare,bineinteles) si am sa-ti dau dreptate.
  Pana una-alta “Daci sau romani, romani sau daci: e indiferent, suntem români si punctum”.

  Imi aduc aminte ca radeai de mine,cu cateva comentarii in urma,si ziceai ca il citez pe Roesler cand spuneam ca romanizarea tracilor a inceput cu mult inainte de Traian si Decebal.Acum vad ca in sfarsit te-ai dat pe brazda
  („Cei veniți din apropierea Daciei erau de obicei traci, înrudiți cu geții (dacii), vorbeau aceeași limbă, fapt ce a dus la o apropiere între ei”-citatul tau) confirmandu-l pe Iorga (“Cu vremea Tracii s-au facut romani in ce priveste limba si chiar parerea pe care o aveau despre neamul lor”-citatul lui) si in ultima instanta pe toti cei care spuneau ca el a avut dreptate.

  Nu inteleg de ce o tii una si buna ca doar cei de la Roma erau romani.Romani erau toti cetatenii si oamenii liberi din granitele statului din Portugalia pana in Turcia si din Anglia pana in Egipt.Crezi ca numai la Roma se vorbea latina sau ce,ca nu inteleg?

  Revin cu rugamintea sa ne spui si noua de unde ai citatul in care Iorga vorbeste despre cenzura lui Eminescu si cel in care acelasi Iorga spune ca limba getilor s-a pastrat si dupa cucerirea romana.Vorbesc serios;chiar vreau sa stiu.

  Numai bine!

 166. @ Luca…..

  tu ma acuzi pe mine de o gramada de lucruri, dar constientizezi ineptiile pe care le sustii…

  dai citate trunchiate ( adica doar ce-ti convine tie)…sai le asezi asa cum vrei….

  vorbesti de Iorga si Eminescu si spui ca trebuie luati etalon…dar nu prezinti asa cum ar trebuii….mai mult mai ai un pic si negi si ce a scris Eminescu ( citatele din poezii, pe care le-am dat eu )…unde scrie negru pe alb parerea lui despre romanizare si despre romani….si nu ar fii scris asa ceva daca parerea lui era contrarie…. despre Iorga, dai citate dar nu complete….caci tot el spune ( iar asta tu nu ai scris-o )…ca : cei mai multi colonisti au venit dein apropierea Daciei….și foarte puțini din inima imperiului, din Italia de astăzi, deoarece populația se rărise acolo, iar împărații au interzis colonizările cu cetățenii născuți în Peninsula Italică. Cei veniți din apropierea Daciei erau de obicei traci, înrudiți cu geții (dacii), vorbeau aceeași limbă, fapt ce a dus la o apropiere între ei.Din imperiu au mai venit cei mai prigoniti in special crestini cu preotii lor. Limba geților s-a păstrat precum și modul de viață și ocupațiile autohtonilor….n-o spun eu…o spune Iorga….pe acre tu-l dai exemplu de adept al latinizarii…. deci, cum poti latiniza(romaniza) pe cineva daca tu nu esti roman….e ca si cum ai spune ca vrei sa latinizezi India, trimitand colonizatori din Pakistan ….daca ai vreo indoiala… studiaza…

  eu nu am spus nici o secunda….(si asta se poate verifica)…ca voi ati fii sustinut despre daci, ca sunt asa si mai departe….am spus doar, ca asta lasati sa se inteleaga din postarile voastre ,unde sustineti pe niste nemernici….

  este ultima oara cand te rog sa nu ma mai jignesti…iti vorbesc frumos…nu te jignesc..am pretentia sa fiu tratat la fel…..eu cred ca suntem doi oameni, care indiferent de parerile si de discutiile pe care le poarta, se pot intelege in mod cat se poate de elegant….daca vrei sa devenim animale si sa ne injuram sau sa ne cautam si sa ne rupem oasele …eu spun sa te mai gandesti….

  am si spus intr-o postare mai jos ca este vorba de doar PAREREA MEA in legatura cu tracii de pe malul ADRIATICI…daca am gresit undeva a fost omiterea frazei care explica ca tracii traiau la sud de Dunare pana pe malul Adriatici….dar asta se vede din postarile mele de mai jos….

  si inca ceva.. este foarte corecta forma sariturii asa cum am prezentat-o eu….dar este la fel de corecta si cum ai prezentat-o tu….deci, nu te mai lega de forme gramaticale…te rog….

 167. @Kandaon_lup

  Arata-mi si mie unde am spus eu sau altii care va fac opozitie,ca dacii erau asa cum spui tu ca am fi zis?Nu mai pune idei sau vorbe in gura altora ca sa iti faci motive iluzorii de ura.

  Tocmai ptr. ca nu l-ai pomenit pe Savescu ai omis esentialul.Fiindca in spatele tuturor dacomanilor,fie ca-si dau sema sau nu,se afla Savescu;la fel cum in spatele lui se afla altii.Oare de unde au astia bani sa faca excavatii?Din pensia „nesimtita” (termen prezidential) a lui Chelaru si Spiroiu.Sau din vanzarea a doua-trei exemplare din fituicile lu’ Roxin?Sa fim seriosi.
  Emisiunile si „cartile” lor sunt mijolace de manipulare si dezinformare.Deci aparitia lor nu merita laudata.

  Ca sa fie clar odata pentru totdeauna:daca afirmi ca esti dac negi ca esti romin.NU POTI sa fii si dac si romin in acelasi timp.Deci alegeti odata si nu-i mai dati zor ca a fi dac inseamna a fi mandru ca esti romin.
  A fi romin inseamna a fi traco-geto-dac,roman si (in proportii reduse) slav;toate popoarele astea au disparut in istorie cand s-au nascut altele din ele,asa ca lasati-le sa se odihneasca in pace si nu le mai rascoliti „oasele”.

  Sunt sigur ca ai sarit de multe ori in jos de pe casa,gard,pom…si tare am impresia ca ai aterizat in cap.
  (Spun treaba asta in baza unui angajament luat cu ceva vreme in urma,de a taia in carne-dacomana-vie cu orice ocazie)
  „SARI,sar,vb.Intranz.(Despre ființe)1. A se desprinde de la pamant,avantandu-se in sus printr-o miscare brusca,si a reveni in acelasi loc; a salta.”-dex. ’98;in baza asta te-am ironizat.

  Ma indoiesc ca te bucuri de opozitie.

  Am mai zis,o repet:nu am spus nimic rau despre cineva care nu se purta ca atare.Daca (de pilda) cineva spune prostii,sunt indreptatit sa-l numesc prost.

  „face referire strict la Dacia ocupata”.Oare?”Pe vaile Siretului, Buzaului,Ialomitei,Argesului,trec acum la deal si la vale,trupe romane,negustori romani,tarani daco-romani(…)”.Siretul,Buzaul,Ialomita,Argesul sunt in afara granitelor Daciei romane.

  N-am vazut ca exista un user cu numele „Pentru toti”(dupa ce postez nu prea ma mai uit in urma) si am crezut ca scrii pentru toata lumea.E vina mea,imi cer scuze.

  Din ceea ce a zis Eminescu eu inteleg ca lumea a tinut sa-si afirme latinitatea (nu sa si-o inventeze,cum ar vrea altii sa credem ca s-a intamplat)ptr. a-si mentine identitatea nationala si a impiedica asimilarea prin slavizare.Exact ce fac fratii din Romania de Est (Basarabia) dar sunt impiedicati de Savescu care le spune ca sunt daci nu romini.
  Repet:daca Eminescu avea sa urasaca partea latina a poporului nostru avea sa o spuna concret,nu sa lase mesaje ascunse in poezii si sa vorbeasca prin gura lui Decebal.

  Iorga spune clar :”Dacii cei noi (e vorba de cei din afara Daciei Traiane,veniti ulterior in provincie) invatara latineste de la cei vechi(cei din Dacia Traiana),cari si ei invatasera de la Tracii intaii romanisari, populare”.Am dat citatul cu cartea in mana si cu o copie (PDF) deschisa pe Pc si iti spun ca nu se refera la tracii de pe malul Adriaticii ci la toata lumea traca sud-dunareana si,mai incolo,la cea nord-dunareana.Si reamintec ca Nicolae Iorga a demonstrat si sustinut ca tracii (asta ii include si pe daci) s-au romanizat.

  Vezi tu scris undeva „marea Adriatica”?Treci pur si simplu peste ce spune un citat exact si ii dai un inteles din burta care iti sustine (vag) ideile deplasate.
  Poti sa faci cate infarcturi vrei fiindca nu eu ci Nicolae Iorga a spus ca romanii din Asia i-au romanizat pe daci.Daca nu-ti convine reproseaza-i lui.Personal nu vad de ce nu ar fi putut,dar,ma rog,sa nu fiu subiectiv ca mi se reproseaza si mie…

  Din citatul tau (a lui Iorga) reies abuzurile adeptilor Scolii Ardelene,nu inventarea latinitatii noastre.
  Reamintec ca Nicolae Iorga a demonstrat si sustinut ca tracii (asta ii include si pe daci) s-au romanizat.
  Spune-ne si noua(opera,capitolul,eventual pagina)de unde ai luat citatul asta.

  O postare „trunchiata” in favaorea ta e pretinsa asemanare intre Teoria lui Roesler cu ceea ce sustine istoria oficiala sau (de ce nu)partea cu „Marea Adriatica” (de mai sus)despre care nu a vorbit nimeni dar pe care o trantesti in discutie fara motiv.

 168. @ Troian….
  1…

  eu nu ma razboiesc cu nimeni….in ori ce razboi….fie el si rece exista raniti si morti….eu port discutii…chiar daca sunt contradictorii…sunt interesante…pentru mine cel putin….

  2….

  nu am sustinut nici o secunda ca cineva neaga existenta dacilor, am spus doar ca le sunt negate calitatiile si sustineti ca daca nu veneau romanii ( asta se intelege din ce postati voi…cel putin asta inteleg eu si restul de pe aici…)…dacii nu aveau civilizatie…si erau niste prafuiti…astea nu sunt cuvintele voastre…dar asa ati lasat sa se inteleaga….

  3

  eu da…ii neg pe romani ca stramosi ai mei….nu sunt
  deeacosrd ca niste nemernici sa fie stramosii mei….indiferent cata „stralucire” avea Roma… eu sunt lup…din neamul lupilor( daoi)…iar lupii nu se corcesc…decat cei fara haita (neam)…nu vreau ca ce am scris acum, sa para (Corutisme)…Luca e vigilent…:))….nu spun ca nu au fost aici….nu spun ca nu au exista colonisti ai imperiului in Dacia ocupata (Dacia Traiana)….nu neg ( asa cum am mai spus ) calitatile romanilor…dar nu pot fii deeacord cu istoria asta inventata….

 169. Ca sa fiu mai bine inteles…

  „daca spui ca poporul tau are o istorie foarte veche (mult mai veche de 2000 de ani) si ca ,face parte dintr-o civilizatie ce era cu mult peste altele

  daca sustii ca stramosii tai nu au fost nici curve ,nici boschetari( oameni fara pamant si fara rost),nici pensionari(militari), care ori cum nu mai aveau unde sa plece ….ci au fost oameni ce aveau o cultura si o spiritualitate ridicata…. ca civilizatia lor era cel putin egala cu celelalte civilizatii contemporane…”

  Te rog sa precizezi cu cine te razboiesti. Cine sustine contrariul a ce spui tu?

 170. Draga Kandaon, ca sa lamurim lucrurile.
  Ca in orice lupta, sunt doua tabere, da?
  Dacomanii spun ca exista o tabara care neaga descendenta noastra daca, vechimea noastra aici de zeci de mii de ani, civilizatia daca. Corect?
  Eu spun ca exista o tabara care neaga descendenta noastra latina.
  Tu da-mi un nume, un citat, ceva, ce gasesti, ca eu sa ma conving ca tabara celor ce ii neaga pe daci chiar exista.
  Eu iti dau douazeci de nume si o suta de citate din care reiese ca tabara celor ce neaga pe stramosii nostri romani chiar exista.
  Tu nu o poti face, eu pot. Inseamna ca tu te lupti cu o tabara inventata de dacomani dar care in realitate nu exista, in timp ce eu ma lupt cu o tabara care exista si e foarte agresiva.
  Mergem amandoi la un psihiatru si ii prezentam fiecare pozitia lui, sa vedem ce zice.
  De acord?

 171. @ Luca….:)…

  intai de toate o sa te rog sa citesti cu atentie ceea ce scriu….

  inainte sa mai faci comentarii fara sa citesti cu atentie….si in ceea ce voi posta mai jos,voi incerca pe cat posibil sa te lamuresc asupra intelegerii reduse si mai ales a rigiditatii pe care o arati, cat si asupra celor postate de mine….

  punctul unu….

  Roxin …Roman…Chelaru…( nu am pomenit nimic de Savescu)…au cumparat ( au adus investitori) sit-uri arheologice…pe care in lipsa aprobarilor de la ministerul culturii….au inceput sa le excaveze si sa incerce sa le scoata la lumina….au tiparit carti….tin emisiuni unde vin cu dovezi….cauta dovezi ce sustin continuitatea noastra dacica…cam atat fac….nu e mare lucru… nu?

  punctul doi….

  de sarit …spre surprinderea ta…se poate sarii si in jos….de pe casa…de pe gard…din pom…din avion…. de pe diferite obiecte sau animale….depinde de inaltimea de la care vrei sa sari….deci nu mai atins cu nimic….te ai atins singur…:)….

  punctul trei….

  e foarte bine ca faci opozitie….

  punctul patru….

  lasa jignirile te rog…..daca jignesti nu devii mai autoritar si mai credibil…..eu unul, nu am jignit pe nimeni de aici….dar se vede ca doar atat poti….vorbesti de neica-nimeni si de o existenta complexata….eu cred ca cel ce jigneste in lipsa unor argumente credibile, sufera de complexe….deci mai gandeste-te…..

  punctul cinci….

  acolo unde am „vorbit” de Troian….am spus ca:daca mai vrei si alte exemple(lamuriri) poti citi si ce i-am scris lui Troian….nu vad unde este vorba de ati spune tie Troian ceva…si eu sa ma bag in discutia voastra….iar te ai atins singur…:)….

  punctul sase….

  acolo in ” inceputurile vietii romane la gurile dunarii” este vorba strict de cetatiile grecesti de la mare….cele ce au fost si sub stapanire romana pana la venirea lui Burebista…si mai vorbeste acolo de Dacia lui Traian….face referire strict la Dacia ocupata,nu la toata Dacia…deoarece vei vedea ca pomeneste si de dacii liberi ce nu auzisera de romani……

  punctul sapte

  Catre Toti este nick-ul unui domn ce a postat si el aici….lui m-am adresat …deci iar te ai atins singur…:)))…..

  punctul opt…

  eu doar am postat CEEA CE A SPUS SI SUSTINUT EMINESCU…nimic altceva….doar ce a scris el….daca el va lasa vreo umbra de indoiala ,nu este vina mea…..pentru mine este foarte clar ce a spus…

  punctul zece…

  Nicolae Iorga face referire la traci, nu la daci….el vorbeste de tracii ce existau la sud de dunare pe malul Adriaticii…

  asa cum am mai spus din cauza pericolului slav….era obligatorie latinizarea Romaniei…tot el o spune…am dat citatul in postarea de mai jos…..deci era normal sa scrie asta….

  colonisti romani erau datorita lui Caracala tot atat de romani cat suntem si noi europeni….dar tot el( Iorga) spune ca ori care ar fii fost obarsia lor nationala…si ca unii erau asiatici….si foarte putini italieni… si erau si traci romanizati ( triburi trace cucerite de romani) treburile ce se aflau pe malul Adriaticii….sa nu-mi spui ca asiatici( modul generic) vorbeau latina … si ca i-au romanizat pe daci…ca fac un infarct mic…:)…

  punctul unsprezece…

  te rog sa-mi dai un singur exemplu din ce am postat eu si am postat trunchiat sau cum imi convine mie…te rog daca ai vreo nelamurire la ceea ce am, postat eu te rog sa o postezi si daca am gresit sau am uitat sa mentionez ceva…iti promit ca rectific…asta ca sa nu existe dubii….

  referitor la ceea ce ai postat tu sau Troian… daca vrei fac o retrospectiva a ceea ce ati postat asa cum ati vrut voi sau ati trunchiat informatiile….deci inca o data te rog …daca ai nelamuriri spune pe puncte si-ti voi raspunde la fel….

 172. asa este domnilor….(vad ca de cand am spus ca raportul este destul de scazut in favoarea voastra,v-ati inmultit brusc… cum oare?…:)))…..nasul meu miroase altceva…).. noi „dacomanii”suntem cei ce vrem raul si distrugerea acestui popor…..

  deci, concluzie…..

  daca sustii ca poporul tau are o istorie foarte veche (mult mai veche de 2000 de ani) si ca ,face parte dintr-o civilizatie ce era cu mult peste altele ….esti dusmanul acestui popor….

  daca sustii ca stramosii tai nu au fost nici curve ,nici boschetari( oameni fara pamant si fara rost),nici pensionari(militari), care ori cum nu mai aveau unde sa plece ….ci au fost oameni ce aveau o cultura si o spiritualitate ridicata…. ca civilizatia lor era cel putin egala cu celelalte civilizatii contemporane….esti dusmanul acestui popor

  daca refuzi sa „intelegi” ca romanii au civilizat Dacia….si sustii ca nu aveau ce sa civilizeze deoarece aici era civilizatie….esti dusmanul acestui popor….

  daca sustii ca nu a fost nevoie de romani sa se construiasca un pod peste Dunare…si spui ca si pana la venirea lor erau poduri peste Dunare….deoarece crezi ca dacii, erau capabili si ei sa construiasca asa ceva…..esti dusmanul poporului

  daca refuzi romanizarea( pe care oricum nu avea cine sa o faca )…si sustii prin dovezi ca romanii, nu numai ca nu au ocupat decat o parte redusa din Dacia…iar romanii care au ramas aici, nu erau nici macar romani….ci o gramada de colonisti veniti de aiurea si care in mod sigur nu vorbeau latina sau ma rog…nu o vorbeau atat de bine incat sa-i invete si pe altii….esti dusmanul poporului…..

  dar daca esti deeacord ca dacii au fost niste prafuiti ce au avut nevoie de romani sa-i bata si sa le deschida capul…ca sa vada si ei gloria si stralucirea Romei….asfel incat sa se integreze intr-o societate minunata….societate ce va fii ridicata in slavi 2000 de ani mai tarziude o gramada de istorici adevarati….daca esti deacord ca istoria ta nu are nici macar 2000 de ani….atunci esti un fiu destoinic si iubitor al acestui popor…

 173. @Kandaon_lup

  Repet:raporturile de care vorbesti tu n-au nici o valoare.Doar fiindca dacomanii sunt mai multi (pe internet nu si in viata reala,unde nu va baga nimeni in seama si e ca si cum nici nu existati) nu inseamna ca aveti si dreptate.

  Spune-mi si mie exact cam ce lucru bun au facut Roxin,Roman,Savescu etc. ptr. tara si istoria noastra!

  Sarim in sus in primul rand ptr. ca nu putem sa sarim in jos (sper sa nu te-am atins).In al doilea rand,eu va fac opozitie (1)ptr. a-mi impaca constiinta care ma mustra daca stau deoparte,(2)ptr. a arata celor din „afara” problemei ca nu aveti dreptate si (3)ptr. ca ma simt jignit cand niste NEICA-NIMENI,care in loc sa-si vada de complexata lor existenta neinsemnata,se baga unde n-au ce cauta si spun sus si tare toate cretinitatile ce le trec prin cap.In nici un caz nu va combat ca sa va indrept;numai Dumnezeu din ceruri mai poate sa va aduca pe voi pe calea cea buna.
  Restul comentatorilor nu stiu de ce va iau la rost,ii las pe ei sa-ti spuna.

  Daca Troian vroia sa-mi spuna ceva avea s-o faca singur.Nu cred ca are nevoie sa-i comentezi tu intentiile asa ca nu te mai baga in treaba altuia.

  Stii tu SIGUR ca nici un colonist nu vazuse Roma.EXACT acelasi lucru (cuvant cu cuvant) l-am vazut intr-un articol(daca poti sa-l numesti asa) dea-l tovarasului Savescu.
  „Problema” (care in realitate nu exista decat in mintile voastre) cu colonistii romani o clarifica N.Iorga in „Istoria romanilor pentru poporul romanesc”,cap. VI (se poate descarca gratis de pe internet).
  Mai adaug doar atat:”Intre Dacia lui Traian, care-si incepe viaţa cea noua de-abia dela 107 inainte,si Dobrogea,care o incepuse cu aproape o suta de ani mai curand,se deschid drumuri multe,bine pazite si mereu umblate,atat din Ardeal spre Mare,cat şi dela Mare spre Ardeal.Pe vaile Siretului, Buzaului,Ialomitei,Argesului,trec acum la deal si la vale,trupe romane,negustori romani,tarani daco-romani,si viata dacica,pana in adancurile ei, fara zgomot şi fara pompa,se face viata romana”-Vasile Parvan,”Inceputurile vietii romane la gurile Dunarii”.Nici Vasile Parvan nu stia ce vorbeste?

  (Referitor la al doilea comentariu al tau)
  Esti un om tare greu de inteles.La inceputul comentariului spui „Catre toti”,iar mai jos „INCEARCA sa citesti”,”o SA-TI dau”,”daca nu ESTI multumit” etc.Hotaraste-te!Vorbesti cu mai multi oameni sau cu unul singur.

  Daca Eminescu vroia sa spuna ceva,avea s-o spuna direct,dupa cum ii era obiceiul.Ce motiv avea sa lase mesaje criptice,scrise printre randuri,in stilul lui Dan Brown.
  Daca vroia sa spuna ca latinitatea a fost un rau necesar avea SA SPUNA ca latinitatea a fost un rau necesar.Nu avea nevoie sa vina toti semidoctii,peste 120+ de ani,sa-i traduca vorbele.
  Aici se vede marea voastra incercare de manipulare:spuneti peste tot ca „ala a vrut sa spuna,celalalt vroai sa spuna”,doar ca nici unul din cei amintiti NU A SPUS,negru pe alb,NIMIC din ce-i puneti in carca.
  Daca Eminescu ura atat de mult latinitatea,de ce nu a spus-o clar,concret,sa inteleaga toata lumea,nu doar mintile mult prea luminate de luceafarul dacic numit Napoleon Savescu?
  Prin citatul “Daci sau romani, romani sau daci: e indiferent, suntem români si punctum.”,user-ul Troian a incheiat definitiv si irevocabil „problema” Eminescu.Nu mai ai cu ce sa zgandari asa ca redeschizi subiecte incheiate?Rusinos.

  Am sa folosesc si eu sursa data de tine (N.Iorga) si-am sa dau cateva citate,extrase din „Istoria romanilor pentru poporul romanesc”:
  „Cu vremea Tracii s-au facut romani in ce priveste limba si chiar parerea pe care o aveau despre neamul lor”,
  „Caci,din locul unde intaiu biruise limba latina,ea s-a intins apoi fireste si in celelalte.Si anume chiar pe malul stang al Dunarii,unde nu era inca stapanire romana.”,
  „Un pod se facu peste Dundre,insa nu la vadul care fusese intrebuintat intaia oara,ci mai jos pe rau, acolo unde se ridica astazi,de pe la 1830,orasul Severin (…).Un mare
  arhitect de pe vremuri,de loc din Asia,Apolodor,facu podul acesta,care a fost asa de trainic cladit,incat si astazi,cand scade apa, se vad urmele picioarelor lui”.Asta apropos de ce spuneai referitor la Podul lui Apolodor,ridicat de Burebista sau de eu-mai-stiu-cine ti s-a nazarit tie.
  „Locuitorii (colonistii adusi in Dacia romana-n.m.) isi ziceau toti romani,fiindca faceau parte din Imperiul Roman si,de la Imparatul Caracalla incolo,erau si cetateni romani,oricare ar fi fost obarsia lor nationala.Toti vorbeau limba latina a poporului,potrivind-o fiecare dupa limba cu care erau deprinsi de acasa,ei si parintii lor;dar unii erau Italieni,foarte putini, altii Asiatici, dar mai ales Traci romanisati,si alte neamuri.(…)Dacii cei noi invatara latineste de la cei vechi, cari si ei invatasera de la Tracii intaii romanisari, populare”.
  Si ar mai fi multe da’ cred ca am exagerat deja.

  Deci sursa ta spune ca traco-dacii s-au romanizat.Tu,in schimb,zici ca nu s-au romanizat,dar folosesti sursa in continuare si alegi din tot ce-a zis doar ce-ti place si-ti convine.Si mai ai neobrazarea sa-i acuzi pe altii ca umbla cu tertipuri de astea cand tu ii dai zor cu ele de n-ai treaba.

 174. Asupra poporului roman se executa in prezent o macabra inginerie genetica. El, de cand se stie, de la inceputuri, in starea lui naturala a fost nascut din daci si romani. Cu aceasta constitutie a razbatut el prin toate vicisitudinile istoriei. Acum este pus sa-si autoextirpe gena romana. Este pasul hotarator pentru pierderea identitatii sale etnice.

 175. Odata cu trecerea in mainile strainilor a tot ce avem – pamant, orase, paduri, aur – se lucreaza si la deposedarea noastra de bunul cel mai de pret, mostenirea noastra latina, cea care, impreuna cu mostenirea daca, ni le-a asigurat pe toate.

 176. @ CATRE TOTI….

  EMINESCU vorbeste de o ” altenativa fatala” si despre o morala si un adevar de neindurat….invatati sa cititi printre randuri….nu le mai asezati in context asa cum vreti voi….el stia ca raul este deja facut…În articolul „Ideia Daco-românã ca aspiraţie” din 7 octombrie 1880, Eminescu precizeazã cã: ” reamintirea originii romane şi a latinitãţii noastre era timp îndelungat contragreutatea ce se opunea unui ideal politic care se promitea a se realiza cu ajutorul slavilor.”…acceptarea latinitatii fusese un rau necesar ….daca ar fii acceptat asa usor ideea romanizarii …dece a sustinut impreuna cu intreaga organizatie ( societatea Carpatii)…dacizarea intregii tari?….daca era asa de mandru de originile romane….?…de ce a scris „memento mori”….?….daca nu ai citit -o, te sfatuiesc sa o citesti….si mai ales incearca sa citesti cam toata opera lui….o sa-ti dau doau un singur vers…si tie si Luca si lui Troian….asta pentru ca l-ati adus pe Eminescu in discutie….

  „- Vai vouă, romani puternici! Umbră, pulbere şi spuză
  Din mărirea-vă s-alege! Limba va muri pe buză,
  Vremi veni-vor când nepoţii n-or pricepe pe părinţi –
  Cât de naltă vi-i mărirea tot aşa de-adânc’ căderea.
  Pic cu pic secând paharul cu a degradărei fiere,
  Îmbăta-se-vor nebunii – despera-vor cei cuminţi.…
  Moartea voastră: firea-ntreagă şi popoarele o cer.”
  (Blestemul lui Decebal )

  daca ii iubea atat de mult pe romani ,cum de a scris asa ceva…?….

  iata ce spune Nicolae Iorga despre Eminescu….

  ” A existat o perioadã din viaţa lui Eminescu când poeziile sale, cu referire la originea dacicã a poporului român, iau fost refuzate la publicare, cu excepţia – Rugãciunea unui dac..
  Poezia .Memento Mori., Diorama sau Panorama desertãciunilor care, în cuprinsul istoriei universale, includea şi sublinia strãlucirea neamului dacic, a fost frântã şi, din ea, atunci s-a tipãrit doar prima parte, .Egipetul., deşi toatã fusese cititãşi apreciatã într-una din şedinţele de la Junimea.
  Cenzori erau adepţii Şcolii Ardelene, care susţineau originea latinã a poporului român, iar cel mai reprezentativ cerber al marelui poet a fost Titu Maiorescu, greco-catolic, obedient faţã de Roma ecleziasticã, care generase ideea originii latine a poporului român….”

  Eminescu spune: Era un popor brav care-a impus tribut superbei împãrãtese de marmurã a lumei: Roma. Era un popor nobil acela a cãrui cãdere te împle de lacrimi, iar nu de dispreţ şi a fi descendentul unui asemenea popor n-a fost şi nu va fi ruşine niciodatã.

  deci cine vine cu intrigi…?….cine vine cu dezinformari si diversiuni….?..

  daca nu esti multumit cu ce am postat….sa stii ca mai am….:)…

  u

 177. @Luca….

  daca stai sa citesti TOATE postarile care se fac pe pagini de genul asta si care fac referire la origini(nu numai pe pagina asta)…vei vedea ca peste tot raportul, dacomani-romanofili este cam de 10-1….dar peste tot( asta din ce stiu eu)…exemplele tale cu fumat/non fumat…cu droguri/non droguri…cu avort/non avort si celelalte….dupa parerea mea nu-si au rostul….nu fac obiectul a ceea ce am vrut eu ssa spun….

  daca ma lamurit ca tara se numea Dacia….atunci neindoielnic locuitorii ei se numeau daci…mai ales ca toti istoricii, dar toti ii dau aceasta denumire de DACIA….deci de ce sa nu-i numim pe daci …DACI…? nu vad unde este gresit….ca erau geto-daci o stiu….dar asa cum am mai spus…chiar daca acum suntem munteni….moldoveni si ardeleni…suntem toti romini…..deci nu mai sarii in sus cand vorbim despre daci la modul generic….ca si atunci cand spui romin …tot la modul generic vorbesti si nu te corecteaza nimeni….

  referitor la campania geto-dacilor(dacilor) din Moesia in 86’….nu puteai alege un exemplu mai prost….dacii au atacat legiunile romane campate acolo,….distrugand complet o legiune …nu au atacat populatia … ( asa cum au facut romanii in Dacia)…nimeni nu spune nimic despre jafuri…violuri si hotii…si mai ales luare in stapanire….deci nu mai da asemenea exemple…ca dacii nu au plecat de acolo incarcati de aur si robi….robi pe care sa-i duca in Dacia si sa-i puna sa moara in arena pentru distractia dacilor….ASA CUM FACEAU ROMANII….

  eu nu vad lucrurile alb/negru….dar lucrurile albe …trebuie vazute albe….iar lucrurile negre ….trebuie vazute negre….

  am mai spus, o spun si acum…nu ma vad salvatorul tarii… iubesc tara asta si nu poti stii tu ,daca am facut ceva ,sau nu, in sensul ….dar daca faci referire la Roxin…la Roman…la Chelaru…si la altii….iti spun eu ca au facut si fac ceva pentru tara asta si istoria ei….si ori cum, fac mai multe decat vor face vreo data, toti acdemicienii astia sustinatori ai originilor daco-romane… si toate ministerele care ar trebuii sa se ocupe de istoria noastra…
  si sa stii ca nu tin un blog…:))…

  daca nu meritam nici un dram de atentie nici eu, nici ceilalti „dacomani” ….de ce sariti in sus si vreti sa ne aratati „adevarata istorie”…sa nu-mi spui ca vrei sa ma aduci pe calea cea buna …ca nu cred…:))…

  daca vrei mai multe raspunsuri citeste si ce am postat lui Troian….ti se adreseaza oarecum si tie….

  ii dati de zor cu originea noastra romana…unde vedeti voi asa ceva….ca aia care au venit aici( soldati si colonisti) nu erau romani decat cu numele….nu vazusera roma nici o data poate…si mai ales ca majoritatea colonistilor,inafara de cativa ce aveau ranguri…erau niste neica nimeni ca si majoritatea celor ce au ajuns in America la inceputul ei…iar soldatii majoritatea care au ramas aici erau niste oameni care-si terminasera serviciul militar (25 de ani) si pentru care nu mai avea importanta daca se intorceau acasa sau nu….ori cum tarile de unde venisera erau in mare majoritate foarte departe…iar ei erau destul de in varsta sa mai plece pana acolo….deci imi cer inca o dat scuze, ca nu accept sa fiu urmasul unor oameni fara capatai…oameni carora cei ca voi le atribuie niste calitati extraordinare…cum ar fii aportul foarte mare in adus in schimbarea (intr-un timp scurt)a unei intregi civilizatii…ei care habar nu aveau de cum era Roma si cum se traia acolo…ei care marea majoritate nici nu vorbeau latina…iar cei care o vorbeau …in nici un caz nu o vorbeau pe cea care o stim noi (limba latina din scrieri si insemnari,fiid o limba inventata de catre elitele romane pentru a nu fii intelesi de plebee)….

  ma acuzi pe mine de una si alta ….ca nu sunt pregatit….ca nu stiu de capul meu….ca nu raspund la obiect…asa cum i-am scris si lui Troian, tocmai ca eu sunt cel ce incearca sa raspunda la tot ceea ce spuneti voi…iar voi raspundeti doar la ce va convine si unde credeti ca puteti venii cu argumente….si mai ales ca majoritatea celor prezentate de voi ca argumente sunt usor trunchiate…adica nu prezentati din fraze decat ce vreti voi…si le prezentati ca adevaruri complete….

  imi pare sincer rau…pe bune…pentru duminica ta…nu am vrut sa ti-o stric…si chiar nu glumesc….

 178. @ Troian…

  am spus deja ca pe NASU’TV. se mentioneaza clar ” DACII STRAMOSII TUTUROR POPOARELOR LATINE”…vrei sa intelegi, bine….nu vrei, e pur problema ta….

  nu am spus nici o secunda ca podul ar fii fost construit din ordinul lui BUREBISTA…am spus doar ca e greu de crezut ca romanii puteau construii un pod ( fie el si de vase) in timp ce se luptau cu dacii….am spus doar ca este posibil ca din cauza rutelor de comert ale geto-dacilor sa fii existat un pod sau mai multe (lucru perfect posibil)…si care din ordinul lui Traian si cu ajutorul lui Apolodor din Damasc, sa fii pregatit (imbunatatit) unul pentru trecerea trupelor…nu inteleg de unde atata incrancenare din parteaa voastra…..

  care sunt cele trei dovezi clare de care spui….relatarile lui Dio Casius….placuta comemorativa…?…

  daca luam relatarile lui Dio Casius privitoare la constructia si modul de construire a podului si le dam unui arhitect sau unui inginer structurist,vei avea supriza de a afla ca,acest pod asa cum este el descris ca tehnica de construire,nu va sta in picioare…..nu cred ca e nevoie sa-ti explic si de ce…..

  despre placuta infara ca este o copie….e si tradusa gresit….asa cum am mai spus nu se face referire la nici un pod…ci la un drum (VIA)….

  a treia dovada e atat de clara ca nu o mai stiu …si nici nu stau acum sa o caut…daca vrei posteaz-o si o sa incerca sa fiu de acord cu ea sau sa o combat…(daca am cu ce)

  nu cred ca pana acum am „dat-o pe laturi” asa cum spui tu…daca stam sa ne uitam la postarile noastre vei vedea ( noi trei) vei vedea ca eu sunt cel care incearca sa raspunda …sau sa contra-argumenteze tot ceea ce postati voi….si mai ales ca incerc sa fac asta in ordinea celor scrise de voi…iar voi sunteti cei care raspundeti doar la ce va convine si unde credeti ca aveti ce spune….deci inainte sa mai faci afirmatii ca nu pot argumenta ceea ce spun…gandeste-te de doua ori….

 179. Nu-mi aatribui mie neghiobiile altora. Nu eu trebuie sa duc ideea pana la capat, pentru ca nu e ideea mea. Ideea e a celor ce difuzeaza asemenea absurditati care ii arunca pe daci in cel mai mare ridicol, ceea ce pe mine ma revolta si nu admit.

  Nasul.tv • Vezi subiect – DACII -STRAMOSII TUTUROR POPOARELOR

  nu e formularea mea, ci a postului respectiv, cel ce difuzeaza enormitatile pe care le sustineti voi. Formeaza asta pe Google si-ti apare, ca sa stii despre ce e vorba.

  In legatura cu podul, nu-mi face mie teoria razboaielor, a atacului si a apararii. Mie adu-mi cea mai mica dovada – text, nu ce visati voi cand picati de la internet – ca podul a fost facut de Burebista. Eu ti-am adus trei dovezi antice, contemporane cu faceraea podului, deci de la fata locului. Daca vrei sa discutam omeneste, refera-te la ele. Daca o dai pe de laturi m-ai piersut de client. Suntem in capitalism, concurenta e mare, imi gasesc alt interlocutor care nu fuge de subiect ci il aproba sau il respinge cu argumente.

 180. @Kandaon_lup

  Doar fiindca sunt pe pagina asta mai multi dacomani decat oameni dispusi sa sutina adevarul,nu inseamna ca aveti dreptate.Intereseaza-te de curiozitate cati oameni,la noi in tara,asculta manele si cati nu,cate femei au facut avorturi si cate nu,cati oameni beau/fumeaza/consuma droguri usoare sau „grele”/inseala/injura/fura/(prea)curvesc/isi bat nevestele si copii etc. si cati nu si mai spune-mi odata ca majoritatea are dreptate.

  Cum se numea tara in care au intrat romanii dupa invingerea lui Decebal?Romanii o numeau „Dacia”.Dacii cum o numeau?S-a gasit vre-un text dacic sa raspunda la intrebarea asta?(liniste pe fundal)

  Si dupa ce ti-am dat cate citate ai vrut din lucrarile unor specialisti in istorie,tu tot o tii sus si tare ca nu avem argumente.Sa-ti fie rusine!

  Placa cu „crime,jafuri,violuri,distrugeri” s-a uzat de mult;iti recomand s-o mai schimbi.Ca idee:cand geto-dacii au devastat provincia Moesia in 86,probabil ca au venit,au cantat „Kumbaya” din chitara,au impartit flori la doamne si domnisoare si bomboane la copii si pe urma au plecat.Nu?Sau in Moesia nu erau femei si copii.Ori poate Moesia nu se pune fiindca era teritoriu roman.Problema e ca inainte de a fi provincie romana era teritoriu tracic iar populatia agresata era,in marea ei majoritate,traco-romana(stra-romina),inrudita cu geto-dacii „invadatori”.POATE ca romanii au violat,ucis,jefuit etc. la nord de Dunare dar,in 86,cel putin,geto-dacii i-au violat,ucis,jefuit etc. pe cei de-un sange cu ei.
  Sa stii ca-nam sa ma las iscodit in discutii de genu’ „uite ce-a facut asta;da,dar ala a facut mai rau”.
  Prea vedeti voi dacomanii totul in alb si negru.
  Gandirea asta e specifica unor minti nedezvoltate pe care e mai bine sa le ocolesti decat sa intri in contact cu ele.De la oameni ca voi nu are nimeni ce invata decat cum sa NU fie in viata.

  Mai lasa-ma cu gargara despre mandrie nationala,dragoste de tara si de stramosi s.a.m.d. ca sunt satul de ea;habar n-aveti ce-i aia.Dati din gura ca o moara stricata pana se scarbeste lumea de voi si cand vine vorba sa faceti ceva ptr. tara va faceti ca ploua.Scrieti trei randuri pe internet,tineti un blog si va vedeti mari salvatori ai tarii.

  Nu meritati,tu si ceilalti dacomani ca tine,nici un dram de atentie asa ca va apucati sa negati ca prostii ABSOLUT TOT ce zice lumea,poate-poate va baga cineva in seama.

  Mi-e sila de voi,nu altceva.

  P.S.Merci ca mi-ai stricat duminica.

 181. MOTTO : Pentru lichidarea unui popor se începe prin a-i „altera”, a-i sterge memoria: îi distrugi cartile, cultura, religia, istoria si apoi altcineva îi va scrie alte carti, îi va da alta religie, alta cultura, îi va inventa o alta istorie (de origine latina ori slavica, dupa momentul politic). Între timp, poporul începe sa uite ceea ce este sau ceea ce a fost, iar cei din jur îl vor uita si mai repede; limba nu va mai fi decât un simplu element de folclor care, mai devreme sau mai târziu va muri de moarte naturala. Noile forme „istorice” vor aduce elemente si simboluri noi de adoratie care le vor îndeparta pe cele vechi. Din vechiul start spiritual vor ramâne undeva, la un etaj inferior al cunoasterii, numai câteva cuvinte, expresii, traditii, impresii, fragmente, nume de localitati, munti si ape, fara un înteles aparent. Formele vechi care cândva au ocupat valenta transcedentalului vor fi deplasate de formele noi care vor dicta componenta si functia” noului popor” asa cum s-a întâmplat cu noi!

  MOTO: Când nu mai ai frontiere, nu mai ai monedă naţională, nu mai ai armată, ţi-au distrus industria şi agricultura, sistemul de învăţământ şi de sănătate, ţi s-au furat toate resursele şi eşti obligat să te supui legilor comunităţii europene, eşti deja cucerit.

  http://atitudini.com/eminescu-prima-jertfa-pe-altarul-daciei-mari/

 182. @Luca…

  randurile referitoare la Roesler (Hunfalvy Pál) sunt ca urmare a „acuzatiilor” venite cum ca noi,”dacomani} suntem adeptii acestei teorii…si am vrut sa arat ca si ceea ce sustineti voi( 500 de ani de romanizare ) este cuprinsa in aceasta teorie….

  nu-i pot iubii pe cei ce au venit aici sa ucida, sa fure ,sa jefuiasca, sa violeze,si sa distruga….ca asta au facut romanii aici…au omorat,au furat, au jefuit,au violat,au distrus….daca tu …si ceilalti care-ti impartasesc parerile…puteti iubii pe cei care va intra in casa ,va bat,va omoara tatal, va violeaza mama si sora si dupa caz si fratele,va ia tot din casa si duc la ei, dupa care se si instaleaza comod in una din camerele casei voastre ,se casatoreste cu mama sau cu sora vostra ( teorie sustinuta de voi) impunandu-se apoi ca stapan…e treaba voastra….eu si ceilalti ca mine nu putem face asta….eu ii iubesc pe cei ce au incercat sa impiedice lucrurile pe care le-am mentionat mai sus…..

  spuneti ca aveti argumente….nu veniti cu nimic….spui ca umblu cu Troll-isme ca sa va incit la cearta….daca a incerca sa arati ca-ti iubesti stramosii si sa sustii adevarul in defavoarea minciunii este gresit, ar trebuii sa-mi revizuiesc parerea despre viata…

  vreau sa stiu si eu cum se numea tara in care au intrat romanii dupa invingerea lui Decebal..?….

  ai uitat sa mentionezi la citatul din Eminescu, treaba cu birul…..

  nu te-am acuzat nici o secunda de manipulare(daca asta sa inteles, imi cer scuze)

  daca dl Gr. Chelaru are sau nu, probe in favoarea celor spuse de dansul,cu atat mai bine,daca nu are atunci cu atat mai rau,deoarece afirmatiile fara o sustinere, nu raman decat niste simple vorbe, ce pot fii atacate oricand…..

  despre Remus Cernea nu ma intereseaza…nici nu stiu exact despre cine este vorba( daca este vorba de sutinatorul homosexualitatii)atunci nu ma mira nimic….

  asa cum am spus si mai jos in postarea pentru Troian….treaba cu placa comemorativa este gresit tradusa….(cum de altfel a sustinut si Paul)…deci daca citesti ,cred ca vei vedea ca nu se face referire la nici un pod…traducerea este eronata….

  „balivernele scapate din beciul gandiri despre daci” la care faci referire sunt mai sustinute de dovezi decat „istoria adevarata” despre romani…

  pe aceasta pagina au postat cam 22 de oameni (asta din ce vad eu)…doar tu …moshu si troian sustineti treaba cu romanizarea….mai este carol mihai care cauta o cale de mijloc…iar restul sustin dacii…..deci unde este adevarul….?

 183. @ Troian….

  daca dai exemple, da-le pana la capat….-DACII-Stramosii tuturor popoarelor LATINE…..nu tuturor popoarelor…nimeni nu cred ca poate sustine ca dacii sunt stramosii celor din continentul african,cel asiatic, sau stramosii aborigenilor din Australia….deci hai sa lasam chestiile astea….si sa nu incercam sa fim mai catolici decat papa….cred ca am lamurit asta….

  despre pod , am incercat sa spun metodele de punere in aplicare a unui plan de atac, in desfasurarea caruia exista un cap de pod….podul de pontoane (podul de vase despre care fiecare din noi a auzit la scoala….asta fiind cam primul lucru cu care incepe istoria dacilor in cartile de istorie…) acest pod deci…trebuia construit…. asta nu se poate face in cazul unei confruntari armate,decat sub focul inamic….deci nu am persiflat cand am sustinut ca nu cred ca dacii ii asteptau pe romani cu floricele , paine si sare….logic ca acolo s-ar fii dus lupte grele….si crede-ma este foarte greu sa pui bazele unui cap de pod in teritoriul inamic….( in spatele liniilor inamice )atunci ca si acum, razboiul se baza si se bazeaza, pe atac si aparare….cand unul iti intra in curte fara voia ta….ii dai la cap ,daca nu intra cu ganduri curate si vrea sa-ti ia curtea….deci este logic ca nu o sa-l lasi sa construiasca un gard pe teritoriul tau….asa si cu podul de pontoane….nu spun ca nu a fost construit…dar cred ca a fost construit pe un brat al Dunarii (a nu se intelege ca este vorba de vreun brat al Dunarii la varsarea ei in mare) si nu peste toata Dunarea….dar asta este parerea mea….deoarece pe un pod de vase nu poti trece cu atata armata incat sa ocupi o tara intreaga…( aici este vorba de volumul in oameni si in tehnica militara care trebuia dusa pe malul celalalt sub focul inamic)…deoarece un pod de vase chiar si in ziua de astazi este destul de ingust ( 4,5 metri) asta este motivul pentru care am dat exemple de unitati militare romane…. asta fiind motivul pentru care eu cred ca a existat un pod construit deja….iar alt motiv ar fii ca, dacii atat in timpul lui Burebista, cat si mai tarziu sau ma devreme….faceau comert in toata „Europa”…acest lucru nefiind posibil intr-un mod eficient decat cu ajutorul unor poduri peste Dunare…iar eu nu am sustinut nici o data( daca citesti mai bine vei vedea ca nu am exlus nici una din variante) ca din ordinul lui Burebista ar fii construit acest pod…pe placa comemorativa in care se spuna ca din ordinul lui Traian a fost construit podul…e o greseala majora…defapt interpretarea asa cum am mai spus este gresita….se face referire la un drum….defat la o cale de acces …via insemnd cale ,nicidecum pod….pod in traducere in limba latina insemnand …pons pontis,pontus,pons….deci unde este vorba de vreun pod pe tablita….?….e clar ca se spune ca „excavand roci din multi si lemn a fost construit acest….” dar sa nu uitam ca in acea perioada la constructia drumurilor se foloseau exact aceleasi materiale…..deci dupa parerea mea teoria construciei unu nou pod peste Dunare nu este sustinuta nici macar de cei ce au pus placa comemorativa acolo…:)….

  despre reprezentarile de pe columna….nu avem ce discuta, deoarece stiu foarte bine ce reprezinta….le-am vazut de o gramada de ori….fie doar ca treceam pe acolo….

  deci te rog nu ma mai acuza de lipsa de cunoastere…..

 184. nu va mai dati cu parerea ca riscati sa va creada lumea.toti oamenii din spatiul carpato-danubiano- pontic sunt considerati tigani.degeaba va credeti daci,geti,romani sau ce v-ati crede daca nu va recunoaste nimeni.tot occidentul ne considera tigani asa ca treziti-va ,nu face-ti voi istoria…ne-o fac altii

 185. Spui:
  „nimeni nu a spus ca pieile rosii….japonezii…sau negrii sunt urmasii geto-dacilor”

  Dar iata:
  Nasul.tv • Vezi subiect – DACII -STRAMOSII TUTUROR POPOARELOR

  Te rog sa comentezi ca sa ma lamuresc si eu!

 186. Nu incape decat DA sau BA.
  Ori il luam pe Eminescu drept reper, ori numai ne facem ca il luam, organizam si un congres dedicat lui ca sa-i pacalim pe oameni, dar de fapt procedam impotriva lui.

  Iata:
  „Aceasta e alternativa fatala in fata careia se afla neamul romanesc in zilele noastre; aceasta e morala si neinduratul adevar pe care nici un roman nu trebuie sa-l scape din vedere; noua, generatiunilor in viata ne-a cazut sarcina mareata de a dovedi ca buna a fost prasila ce Traian a sadit pe pamantul Daciei si ca nu in zadar au luptat strabunii nostri atatea veacuri de-a randul.”
  Mihai Eminescu, Timpul, 2 noiembrie 1879

  Deci, decideti-va: sunteti cu Eminescu sau impotriva lui? Poate sunteti impotriva lui Eminescu, dar, cand faceti atata valva cu dacismul vostru si induceti oameni nepregatiti in eroare, spuneti-i poporului roman deschis: Noi nu suntem urmasii Romei, dar nici adeptii lui Eminescu. Sa vedem cati dintre romani va vor mai accepta…

 187. @Kandaon_lup

  Hai ca avem,spre disperarea Genei Basarab,mult de clampanit.

  Daca un nebun cu acte in regula afirma ca exista soare pe cer si eu incuviintez,inseamna obligatoriu ca il sustin pe nebun?Doar fiindca Roesler afirma ca stapanirea romana a durat nu-stiu-cat la sud de Dunare asta nu inseamna ca automat ii sustin teoria bolnava.Ocupatia romana la sud de Dunare e atat de dovedita incat pur si simplu nu are rost sa ma apuc sa insir tot ce e de zis.Pe bune acuma,chiar nu pot sa-mi petrec tot restul vietii aducand dovezi la tot ce nu intelegi sau nu ti-e clar;mai cauta si tu.

  „Superbei imparatese de marmura a lumii”,ai spus.Pai asa vorbea Eminescu despre Roma daca o ura?
  Ce Dumnezeu’ e asa de greu de inteles ca poti sa-i iubesti si pe traco-geto-daci si pe romani?Cine are,oare,interes sa mentina ura asta virtuala in viata,(ma intreb eu retoric)?
  Plasarea Daciei Traiane la Roma…No comment,ca n-are rost.
  Multe mai are de indurat Eminescu,chiar si dupa moarte.

  Sa stii ca nu ma ocup cu manipulari.In primul rand nu ma pricep,in al doilea rand pot sa-mi asum o realitate istorica,chair daca nu-mi place.Deci nu umblu,spre deosebire de dacomanii consacrati,cu jumatati de citate,interpretari partinitoare etc.

  Dupa cum am mai spus,de nu stiu cate ori,din „De bello dacico” a mai ramas doar fraza „inde Berzobin deinde Aizim processium”.ATAT.Repet:ATAT.Citatul tau e dat de Mircea Chelaru in manifestul „Dacii…”,care cica il are dintr-o referire de-a lui Cristo Domus.Sa prezinte documetele,nu vorbele,si mai discutam.

  Pe Remus Cernea l-am adus in discutie deoarece sustineai ca nimeni nu vrea sa distruga religia crestina.AICI ai dat cu paru-n balta.Si distinsul pletos nebarbierit nu e singur(ul).In conditiile in care eu nu injur credinta nimanui,am pretentia ca nimeni sa nu-mi injure credinta.Daca Corut vrea sa viseze colonii dacice pe Pluto e problema lui,dar sa nu-si inalte tron pe cranii crestine.

  Ca sa merg pe logica ta:da’ de unde stii ca traducerea placii memorial nu e corecta.Ea exista si azi,exista poze.Poti s-o iei la tradus si sa te convingi.

  Sa stii ca nu e sanatos,atat ptr. tine cat si ptr. cei din jur,sa respingi TOT ce se stie despre romani dar sa accepti toate balivernele scapate din beciul gandirii,despre daci.

  Sa stii ca incepe sa-mi incolteasca in minte ideea ca practici „troll”-ismul si scrii pe pagina asta doar ca sa ne inciti la cearta.Sper sa ma insel.

 188. Daca lucrurile acestea ar fi adevarate pana la urma indiferent ca istoria este subiectiva si scrisa de catre cei invingatori crezi tu ca as arunca istoria scrisa de romani si sa jignesc acei oamenii care s-au luptat pentru libertatea acestei tari va inselati amarnic. De un singur lucru m-as bucura ca acei oamenii simpli considerati barbari de catre cretini ca voi m-as bucura doar prin simplul fapt ca am fost si ramanem curati ca popor si nu numai. Popor ce nu a cerut nimic si nici nu a luat ceea ce nu i se cuvenea. Acei barbari simpli, dupa studiile mele si sper sa nu fie eronate nu puneau mare pret pe aur si multe alte lucruri pe care se bazeaza sistemul idiotic din ziua de azi. Tare as fi vrut sa vad evolutia unui asemenea popor in lume, probabil ar fi existat armonia, iubirea si intelegerea evitata de catre o mana de oamenii ce conduc sistemele din ziua de azi. Inteleg ca exista un fel de manipulare gen populism sa spunem dar nu cred ca un adevarat patriot ceea ce nu prea mai gasesti in ziua de azi ar arunca pe geam istoria Romaniei. S-au falsificat foarte multe lucruri in timp, vedeti si voi manipularea care se ofera poporului, asadar nu as putea avea incredere nici intr-o istorie scrisa si manipulata de catre cei ce ne conduc. Dupa cum vedeti si Sarmisegetuza, felul in care a fost conceput si construit arata egalitatea intre oamenii si neaparat tronul de aur pe care au fost concepute alte civilizatii.

 189. Marele Traian nu si-ar fi adaugat in palmares o constructie pe care nu ar fi facut-o si probabil e exact motivul pentru care nu s-a prea laudat cu acest pod.Istoria ne vorbeste despre 10 scrieri din care s-a mai pastrat doar una puse de-a lungul drumului construit prin defileu(cine e din zona stie ca si drumul actual e foarte periculos deci era demn de lauda si atunci)E clar ca prin 10 tablite imparatul isi lauda intreg drumul(VIA) si nu podul.Sa trecem peste faptul ca originalul e sub ape la 30 m, dar chiar si ce exista in sec XIX cand a fost facuta traducerea era indescifrabil.
  Astfel acolo unde literele lipseau traducatorul din 1800(perioada in care se incerca impunerea ideii ca dacii au fost exterminati si ca suntem urmasii romanilor)a adaugat litere dupa bunul plac:

  MONTIBVUS EXCISI..ANCO….BVS
  SVBLAT..S VIA.. adica „excavand roci din munti și folosind barne de lemn a făcut acest pod”
  Intrebarea cea mare e „De cand VIA inseamna pod” cred ca orice idiot care a mai pus mana pe cate-o carte stie ca VIA inseamna drum…dar daca asa e scris in cartea de istorie de ce sa mai cercetam si noi…e mult mai simplu asa 🙁

 190. Oricum Tabula Traiana e reproducere…cea originala e la 30 de m mai jos. Nu vi se pare ciudat ca Traian a stiut exact care va fi nivelul Dunarii in secolul XX ? 🙂

 191. Pai vezi de unde vine toata incurcatura? De la lipsa de cunoastere. Tu te pronunti in probleme de care esti cu totul strain.
  Realitatea istorica, dovedita, e urmatoarea.
  In primul razboi, Traian intradevar nu putea construi podul pentru ca malul opus era in stapanirea dacilor. Atunci a improvizat un pod de vase. El a ocupat Oltenia, Banatul si sud-vestul Ardealului (Tara Hetegului), dupa ce a trecut de Tapae. Aici, dupa incheierea pacii cu Decebal, a construit un castru si a lasat o unitate militara. Pe acest loc va fonda dupa al doilea razboi Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Pe teritoriul ocupat dupa primul razboi l-a lasat pe Longinus guvernator. Acesta si-a ridicat mauzoleul de la Densus, devenit apoi templu si ulterior biserica crestina, cea care se vede si azi, cu inscriptia lui Longinus pe un stalp de marmura.
  Intre timp, Decebal nu a respectat conditiile armistitiului, drept care Traian a dezlantuit al doilea razboi. Acum Dacia de la Dunare pana in Tara Hategului era sub stapanire romana, deci Traian putea construi podul linistit. Nu tot atat de linistit ai putea tu sa persiflezi ca dacii stateau cu mainile in san si ii asteptau cu flori pe dusmani, insa, pentru ca nu stii istoria corecta, poti sustine orice.
  Ca Burebista a construit podul nu avem nici o afirmatie pana in anul 2013. In schimb, ca l-a construit Traian avem destule. Ca sa nu te aglomerez prea tare, iti dau doar trei.
  1) Columna lui Traian, monument contemporan cu evenimentele. La trecerea trupelor romane in primul razboi se vede clar podul de vase, iar la al doilea razboi apare la fel de clar podul construit recent (apare si scena inaugurarii cu jertfa adusa zeilor).
  2) Dio Cassius. El s-a documentat din acte, dar stia intamplarile si de la bunicul sau, Dio Hrisostomul. Acesta, bunicul, facuse o calatorie in Dacia in anul 96 si ce a vazut atunci, inclusiv observatoare astronomice, descrie intr-o carte a sa. Ulterior, Traian, care-l pretuia foarte mult, l-a luat cu el in razboaiele dacice, dupa care el a scris iarasi o carte. Aceea nu s-a pastrat, dar o avem pe a nepotului sau, Dio Cassius, care iata ce scrie: „Traian construi un pod de piatra peste Istru, asupra caruia nu stiu cum sa-mi exprim, asa cum se cuvine, admiratia pentru acest imparat. Au ramas de la el si alte lucrari mai mult decat remarcabile, dar aceasta le intrece pe toate. Podul este sustinut pe douazeci de piloni, construiti din pietre patrate inalti de 150 de picioare, fara fundament, si lati de 60 de picioare. Acesti piloni, asezati la o distanta de 170 de picioare unul de altul, sunt uniti intre ei prin arcade. Cum sa nu te minunezi si de cheltuiala necesara ridicarii pilonilor? Ce sa mai zicem de chipul in care fiecare pilon a fost construit, in mijlocul unui fluviu mare, al carui curs este plin de bulboane, intr-un sol malos, caci n-a fost cu putinta sa se abata cursul apei…” Si descrierea continua, dar eu ma opresc aici, Imaginea de pe Columna infatiseaza exact descrierea lui Dio.
  3) Pliniu cel Tanar, prietenul lui Traian, intr-o scrisoare adreasata unui poet care lucra la epopeea inchinata razboaielor dacice mentioneaza construirea acestui pod.
  Kandaon draga, acum pune-te in situatia mea. Eu nu am nici o prejudecata, cred ceea ce mi se demonstreaza. Mi se aduc aceste dovezi ca Traian a construit podul. Tu sustii ca l-a construit Burebista dar nu-mi aduci nici urma de dovada, numai niste supozitii si acelea bazate pe necunoasterea istoriei. Spune-mi daca in aceste conditii eu pot da crezare spuselor tale.

 192. @Kandaon_lup

  Pe placa memoriala „Tabula Traiana” scrie urmatoarele:”Imparatul Nerva fiul divinului Nerva, Nerva Traian, Augustus, Germanicus, Pontifex Maximus, investit de patru ori ca tribun, tatal patriei, consul pentru a treia oara, excavand roci din munti si folosind barne de lemn a facut acest pod”(traducere de Otto Benndorf,membru de onoare al Academiei Romine).Zice „facut”,nu „reconstruit”.

  „Tot in anul 102 Banatul, vestul Olteniei si
  sudul Transilvaniei (la sud de Muresul mijlociu)–ocupate ferm de catre romani,care au construit
  castre si drumuri-constituiau un district militar
  roman,sub conducerea consularului Cn. Pinarius
  Aemilius Cicatricula Pompeius Longinus,aflat in
  fruntea armatei de ocupaţie.Cassius Dio afirma ca,
  dupa incheierea primului război dacic, Traian <>, iar vestigiile arheologice confirma
  prezenta unei garnizoane romane –formata din
  vexilatii apartinand legiunilor IIII Flavia Felix,I
  Adiutrix,II Adiutrix şi VI Ferrata-in capitala regala a
  lui Decebal” -Adrian Husar,”Din istoria Daciei Romane”.
  Deci malul opus celui roman era…tot roman.
  De asta nu prea aveau dacii ce face.In plus incalcarea pacii(care a fost defapt un armistitiu) din 102 ar fi insemnat redeschiderea ostilitatilor intr-un moment nefavorabil lui Decebal.

  „Da,de la Roma venim,scumpi si iubiti compatrioti,din Dacia Traiana.”
  -Mihai Eminescu,”Timpul” 16 octombrie 1878
  Deci,lasati-o mai moale cu Eminescu!

  La partea cu crestinismul ai dat cu paru’-n balta rau de tot;n-ai auzit de unu’ Remus Cernea?
  Pavel Corut,printre alte aprecierei subiective si deplasate,a numit Biblia,intr-o emisiune la OTV(bineinteles):”aceasta carte blestemata”,l-a facut pe Mantuitor analfabet s.a.m.d.Daca il urmaresti,ai sa vezi cam cat de anticrestin e ratacitu’ asta.
  Conform unui sondaj (am uitat detaliile,dar am sa ma interesez) s-a dovedit ca Biserica Crestina (in sensul de adunare in numele Domnului) e cea mai prigonita grupare din istorie;ii surclaseaza cu mult pe evrei.

  Daca ne apucam sa ne indoim de absolut orice aspect al vietii doar ptr. ca nu ne convine,nu ajungem nicaieri.Mai bine luam crucea in spate,ne asumam realitatea asa cum e si incercam sa o imbunatatim dacat sa o negam;asta apropos de crestinism.

 193. @ Troian

  cred ca, nu noi prin ceea ce scriem si nimeni din cei ce sustin originea noastra geto-daca si continuitatea noastra aici,nu atentam la identitatea nationala si nici nu dorim distrugerea acestui popor…astea sunt niste teze false sustinute de niste rauvoitori care nu cauta decat sa defaimeze adevarul ce intra in opozitie totala cu falsitatiile pe care si-au bazat carierele….sa nu uitam ca multi …foarte multi din eminentii academicieni doctori in istorie de astazi sustin prin lucrarile, lor neputinta si neinsemnatatea in istorie a _getodacilor….lipsa identitatii nationale in vremea geto-dacilor….si rolul extraordinar pe care l-au avut romanii in educarea noastra…..si mai ales faptul ca noi existam astazi ca entitate nationala ,datorita armatelor romane civilizatoare….

 194. Bravo, fratie!
  Mai pune-i la punct pe cei de genul Genei Fotogena.
  Ori stim ce fumam, ori ne lasam.

 195. @ Troian….

  sunt eu multe,,,dar nu sunt naiv….(naivitatea deriva din prostie…sau ma rog este primul pas catre prostie…depinde din ce unghi privesti)….si nici o biata victima nu sunt….

  deci….

  de unde stii ca Apolodor din Damasc a construit podul…?…( nu spun ca nu ar fii asa)…..de unde stii ca nu a fost construit din ordinul lui Burebista ….?…(nici asta nu sustin ca nu ar fii posibil)….am insa o intrebare…daca Apolodor ( defapt ,romanii construiau acel pod ….defapt doua poduri….,ca Aplolodor era arhitect )…unde erau Dacii cand ei faceau acest lucru…?….ca eu stiu asa : daca doua factiuni sunt in razboi,atacatorii( trupele ofensive) creeaza rute de avansare si linii de front avnsate numite, capete de pod (drumuri si poduri)…iar aparatorii(trupele defensive) incearca prin contra-ofensiva sa distruga aceste capete de pod….de regula, aceste capete de pod sunt sustinute pana la jonctiunea cu regimentele sau corpurile de armata aflate in ofensiva,de catre trupe de desant(de ori care fel)nu mai mari decat un batalion( numarul lor fiind dat de catre componenta armei din care face parte batalionul)…in acea vreme fiind sustinute din trupe de cavalerie de cele mai multe ori usoara (Lanceari)…datorita mobilitatii si rapiditatii cu care se deplasau…ei fiind folositi si pe post de cercetasi…tot in acest scop (capete de pod) puteau fii folosite si trupe combinate de infanterie si cavalerie…(cohortes equitatae acestea mai avand alte doua denumiri, aceste denumiri fiind date de numarul militarilor din cohorta)….(trupele de infanterie acestea avand ca scop sustinerea cavaleriei si pastrarea obiectivelor cucerite)….deci…ca sa revin la intrebare….daca romanii au construit un pod ca sa treaca cu toata armata…deoarece asa reiese din scrieri….se presupune ca nu au trimis decat maximum un corp de armata (legiune)pentru protectia capului de pod…dacii ce faceau…?…eu nu cred ca au stat sa se uite cum romanii construiesc podul si iau asteptat cu flori si paine cu sare….e penibil sa crezi asa ceva…la fel cum este penibil sa crezi ca armata daca (care castigase ceva batalii impotriva romanilor )vazand ca romanii construiesc podul si banuind ca vor trece Dunarea…au fugit toti si s-au ascuns in Sarmisegetuza (folosesc numele generic)….asteptand sa fie atacati de catre romani….eu cred ca podul era deja construit (nu exista nimic care sa ateste contrariul) iar Apolodor ,doar ia adus niste imbunatatiri( poate la facut mai lat,poate la facut mai solid)…..

  daca vei citii cu atentie scrierile lui Eminescu privitor la Roma….vei vedea ca se refera la ea ca la ceva strain si destul de inamic….

  nu caut sa fac nici un act patriotic…ca nu este nimic patriotic in a-ti spune numele si a avea pretentii sa ti se spuna asa cum ai spus tu…

  daca Paul Hundsdorfer ( Pal Hunfalvy) este adeptul teoriei lui Roesler, a carui „adept” este chiar si Taureanu Luca, inclusiv autorul postarii de la care au pornit discutiile noastre…(afirmatia asta am facut-o in urma citiri postarilor dansilor)…..si daca vei citi teoria lui Roesler vei vedea la ce ma refer…nu inteleg ce te face sa crezi ca eu sunt de acord cu ea si ca sunt adeptul acestei teorii de altfel destul de eronate….

  despre scenariul pe care tu l-ai facut

  ascendenta(descendenta depinde de caz si context) latinitatii aici ( venita de la roma)…e o teorie total eronata, mai ales ca nu este sustinuta de nimic….

  nimeni nu a spus ca pieile rosii….japonezii…sau negrii sunt urmasii geto-dacilor…intradevar in se spune ca in India, mai precis in Punjab se vorbeste un dialect asemanator limbii romane arhaice….nu vad ce e rau in asta si cum poate asta sa arunce dacii in ridicol….doarece se referire la limba traco-geto-daca….si acest fapt este perfect posibil…deoarece Alexandru Macedon a ajuns cam exact pana in acel punct cu toata armata lui in incercarea de a cucerii India…este ceva atat de rau daca in punjabi se poate sa se fii pastrat cuvinte asemanatoare cu romana arhaica ( pe care se spune ca o vorbesc intr-o oarecare masura si macedonii si aromanii)

  despre pod am incercat sa te lamuresc mai sus….

  daca Pavel Corut are ceva cu religia crestina…este optiunea dansului….fie care isi poate alege in ceea ce sa creada atata timp cat credinta lui ii ofera satisfactii si nu afecteaza pe nimeni….
  nu cred ca cineva vrea sa distruga religia crestina in Romania….cel putin nu acum ….in perioade mai vechi da….cred ca, pentru cei ce ne sunt dusmani… in ceea ce credem noi ii intereseaza cel mai putin….

  prin faptul ca nu ma simt urmasul romanilor si ca ma simt geto-dac….nu caut sa decapitez pe nimeni si nici nu-mi aduc in vreun fel aportul la asa ceva…

  si mai ales da unde stii ca adevarul spus de tine este cel real….?….si ca nu traim in aceasta manipulare de care vorbesti tu de foarte mult timp…?….si ca defapt abea acum deschidem ochii si incepem sa vedem….?….

 196. @ Gena Basarab….

  bai frate, care-i treaba cu genetica asta ca-i tot dai zor cu ea…?….o iei ca pe ceva de capatai….intradevar, s-au facut verificari genetice care atesta intr-o oare care masura prezenta genelor traco-geto-dace in mare parte din Europa de astazi…ca noi ca neam suntem inruditi mai mult cu triburile italice din nord si mai putin cu cei din sud….e ceva foarte simplu de demonstrat si de sustinut….deoarece….din Romania de astazi (Geto-Dacia de atunci )….se ajungea mai usor in nordul peninsulei italice unde se poate ajunge pe „jos” decat in sud….unde ca sa ajungi in primul rand acolo fara a trece prin nord ,trebuie ori sa zbori( ceea ce nu era cazul atunci…:)…)fie sa treci Adriatica, ceea ce erea destul de complicat….concluzia fiind ( dupa umila mea parere) ca probabil in incursiunile lor la sud de Dunare,geto-dacii au ajuns si in zona italica sau ma rog ,destul de aproape….o parte din ei poate au ramas acolo….si au fost absorbiti de triburile italice din nord ,o data cu aceasta absorbtie ,amprenta genetica a geto-dacilor a ramas pana in zilele noastre….asta stiu eu ca se arata in acele studii….ca exista o asemanare genetica intre locuitorii teritoriului de astazi a Romaniei si cei din nordul Italiei….

  deci ca sa nu o mai dam in „clampaneala”….daca ai ceva de spus concret, spune….dar lasa treaba cu „gena” ca nu ne ajuta mare lucru…

 197. Ceea ce nu a reusit Roesler si ciracii lui, sa-i convinga pe romani ca romanizarea nu a a vut loc, „Romanizarea Daciei nu avea când să se producă în 165 de ani.” (Hunfalvy Pál), iata ca se reuseste prin sustinerea de catre romanii insisi a acestei aberatii. Este teza fundamentatla a dacologilor. Ei prefera sa se afilieze lui Hunfalvy Pal si nu lui Eminescu. Fiecare cu optiunile lui…

 198. Nu-ti face sange rau. Convorbitorii nostri sunt niste biete victime. Sunt oameni de buna-credinta, ei chiar cred ce spun si-si inchipuie ca prin prestatia lor fac un act patriotic, se lupta pentru binele natiei. Ei nu stiu (si nu vor in ruptul capului sa accepte, cand cineva incearca sa-i lamureasca) ca sunt angajati intr-o solda straina, care vrea deznationalizarea romanilor prin pierderea identitatii. Scenariul e urmatorul:
  – respingerea violenta a ascendentei noastre latine;
  – prin suprasolicitarea originii noastre pur dacice (lozinca falsa dar la care sunt ispititi sa adere multi, cei slab cunoscatoti ai istoriei), de fapt azvarlirea dacilor in ridicol – dacii sunt stramosii tuturor popoarelor, inclusiv ai negrilor, japonezilor, pieilor rosii etc etc; in India 80 de milioane vorbesc romaneste,
  podul lui Apolodor a fost construit de Burebista etc etc.
  Concomitent deci ne sunt decapitati parintii: romanii printr-o ura feroce impotriva lor, dacii printr-o dragoste atat de mare ca-i face de tot rasul;
  – desfiintarea crestinismului prin enormitati gen Pavel Corut, pe care oameni necunoscatori ai doctrinei crestine, ai istoriei bisericesti, a rolului esential pe care crestinismul l-a avut in formarea poporului roman si a suprevietuirii lui, sunt dispusi sa le creada si sa se bata pentru ele.
  Toata speranta mea e ca acesti compatrioti ai nostri, onesti si sincer patrioti, sa-si dea odata si odata seama ca au cazut prada unei sinistre manipulari si sa-si slujeasca patria mizand pe adevar si nu pe o hidoasa minciuna.

 199. @Gena Basarab

  Mi se pare ca esti cam nesimtit(a) ca te bagi cu bocancii in disutia altora.

  „Genetica” asta a voastra e paiul de care se agata o doctrina deja inecata.
  Daca binevoiai sa citesti articolul de mai sus(inainte sa te apuci sa ne jignesti discutia,buna-rea,asa cu e),ai fi avut macar UN motiv de indoiala a valorii „legii existentei noastre”.Trantiti „genetica” asta ca nebunii pe toate forumurile si rubricile de comentarii de parca e data de Dumnezeu.Fara sa aveti macar cunostinte de genetica repetati intruna sloganuri auzite sau citite si aveti impresia de revelatie divina.
  De curiozitate:poti sa explici tot procesul asta(ca lumea,pe larg,cu detalii,cu procedeele folosite s.a.m.d.),prin care s-a ajuns la „concluziile halucinante” pe care le sustii?M-as mira foarte tare sa aflu ca poti.
  Eu cred ca geneticienii nu stau pe internet si se cearta pe probleme de genu’ asta.

 200. DE CE NU LUATI GENETICA HAMBUR CA LEGE A EXISTENTEI NOASTE DE AZINCOLO =o dati s-acum in clampaneala..

 201. @Kandaon_lup

  Cu tot riscul de a parea raschetat pe creier imi asum (si mentin) parerea istoricului Horia C. Matei.

  Ultima referire la citatul din Cantemir:De acord ca e o denumire generala/generica,dar asta nu inseamna ca e corecta.Romanii au transformat numele de „daci” in denumire,aproape,generala ptr. traci.Inainte de ei nu se folosea denumirea asta generica si cred ca nu avem nici un motiv sa o folosim astazi,avand in vedere ca ea e o confuzie.E acelasi lucru cu a raspandi numele de (sa zicem) moldovean asupra intregului popor romin.
  Mai mult de-atat nu am ce sa comentez,fara sa ma repet,despre problema asta.

  Nu pot sa trec peste punctul de vedere al istoriei universale doar cu episodul cu lupoaica sau cu Sf.Apostol Andrei,care a predicat doar in Dobrogea.

  Ma consider la fel de flexibil ca orice om cu „toate gainile in ograda”.Dar cu flexibilitatea tre’ sa fii atent ca,daca te indoi prea mult,te poti rupe (i.e. poti ajunge sa crezi toate prostiile si sa ai impresia ca sunt realitatea).

  Nu poti sa iei cel mai important drum din Imperiu ca punct de reper si sa reprosezi ca nu aveau si in Dacia ceva asemanator.
  Drumul de 10 km amintit era doar UN exemplu.Mai sunt destule.

  Din cate stiu Decebal are vre-o doua statui in Deva,un (aproximativ)bust de 55m langa Orsova,inca un bust in Orastie.
  Burebista are o statuie in Orastie,un bust in Magurele.
  Dromihete are un bust in Ciorani,Prahova.
  Deci au si traco-geto-dacii statui;oricum mult mai frumoase decat bataia de joc de pe treptele muzeului de istorie.

 202. @ Taureanu….

  omule…nu te supara….dar tu esti mai indoctrinat si mai „spalat la creier” decat mine, su cel putin asta lasi impresia…iar prin asta ,nu caut sa te jignesc….si nici nu o spun cu rautate sau in bataie de joc…o spun pur si simplu prin prisma celor afirmate de tine….

  „Prin citatul lui Cantemir se arata ca romanii AU EXTINS numele de daci,daca nu peste toti tracii,atunci peste marea lor majoritate.Asta inseamna,dupa cum am spus,ca nu toti tracii se numeau daci si,prin urmare, e gresit sa numim daci pe altii decat tracii din partile indicate de Strabon.”

  deci ….cu riscul de a ma repeta…erea o denumire generica….dar sa nu uitam ca potrivit scrierilor….”grecii ii numeau geti, iar romanii daci”…aici fiind vorba de locuitorii teritoriului Romaniei de astazi…si un piculet pe langa….:)…

  daca stai si asculti cu atentie….vei observa ca toti cei ce fac referire la Enea vorbesc despre acesta prin prisma legendei….totul incepand cu : ” legenda spune ca Enea….”….asa cum legenda este si povestea lui Ascanius….si a lui Romulus si Remus…apropos de Romulus si Remus…de ce crezi tu ca ei au fost hraniti de o lupoaica…?….si de unde au venit ei….si de ce Sfantul Andrei cel Dintai Chemat a fost trimis in tara lupilor …el traind cu lupii( sarbatorile filipilor)….nu ti se pare ca este destul de relevant cu privire la origini (apropos de legenda referitoare la originile trace)….ca, daca si credinta o negi, eu nu stiu ce sa mai spun….dacii se numeau „daoi”….in frigiana asta insemnand …lup….deci trage si tu concluzii te rog….poti nega toate legendele….daca asa vrei tu….dar trebuie sa incerci sa fi mai flexibil….

  dacii au „disparut” din istorie de vreo 200 de ani….si mai cu seama cu inceputul scolii ardelene….deci nu-mi spune ca dacii au disparut din istorie….si nici macar ca au disparut, deoarece ei exista si astazi….suntem noi….care inainte „sa fim romanizati”…am fost geti si daci si faceam parte din marele neam trac….

  constructii romane sunt…dar doar sub forma castrelor sau pe locul cetatilor si asezarilor geto-dace…..si nimic altceva…cat despre drumuri…imi dai exemplu un drum in Alba…de 10 km….stii cat are via apia…?….vreo 240 de km….si a rezistat pana si bombardamentelor din primul si al doi-lea razboi mondial….stii cat are via domiziana….vreo 120 de km….si ea la fel a rezistat….si mai ales cine a atestat ca cei 10 km, sau drumurile trecute in “Tabula Peutingeriana” erau drumuri romane si nu drumuri facute de geto-daci….trebuie sa ma crezi ca nu-i urasc pe romani….in 2002 am vazut la Roma….Gladiator….desi stiam ca poate este numai fictiune….am sunat pe toti cunoscutii si i-am anuntat ca am vaut filmul la 300 de metri de locul unde sa intamplat actiunea….nu-i urasc pe romani….ma inclin in fata celor care au construit statuile de daci ce sunt expuse acolo…..nu-i urasc pe romani, si asa cum am mai spus, nici nu le neg calitatiile,in special pe cele militare….nu-i urasc pe romani….ii urasc pe acei daci care au tradat si datorita carora a fost pierdute bataliile….si-i urasc pe urmasii lor,care denigreaza si minimalizeaza si astazi caliatiile adevaratilor eroi….nu sunt deeacod ca ii ridicam lui Traian statui….si lui Burebista
  sau Decebal, sau lui Deceneu ,sau lui Tomiris sau altora la fel de demni….nu le ridicam nici macar o placa comemorativa…..

  despre treaba cu „masturbarea intelectuala”…sunt deeacord cu tine…(nici nu-mi vine sa cred ca am spus asta)…e usor deplasata….dra am dat exemplul asta ca urmare a tot ceea ce sa scris aici….deoarece cei „din afara” care citesc ceea ce postam noi aici….si sunt chiar „din afara”…pot trage cu succes concluzia asta…nu facem decat sa ne certam ca niste pusti care se lauda a cui tata e mai tare..,..bine….al meu e….:)))….

  salut …..

 203. @Kandaon_lup

  Prin citatul lui Cantemir se arata ca romanii AU EXTINS numele de daci,daca nu peste toti tracii,atunci peste marea lor majoritate.Asta inseamna,dupa cum am spus,ca nu toti tracii se numeau daci si,prin urmare, e gresit sa numim daci pe altii decat tracii din partile indicate de Strabon.

  Ceea ce (parca )nu vreti sa intelegeti(mai citeste odata citatul lui Horia C. Matei) e ca toata povestea lui Enea e „PURA FICTIUNE”,nu e nimic adevarat.E legenda.Nu e mai adevarata decat poveste lui Dragos,Molda,zimbrul si intemeierea Moldovei.
  Sa nu faca nimeni fundamentala greseala sa se ia dupa tovarasul Roxin („informatiile istorice despre infiintarea Romei”,defapt sunt unanim acceptate ca legende) care,din lipsa unei culturi generale elementare,nu face deosebirea dintre LEGENDA si FAPT ISTORIC.Sau poate face dar are alte interese…

  Problema citatului lui M.Chelaru e,ptr. mine cel putin,incheiata prin cele spuse de F.Constantiniu in opera data.

  Faptul ca dacii au disparut in istorie (la fel ca romanii,etruscii,celtii,galii,babilonienii,egiptenii etc.) nu le scade absolut deloc din maretie.Nu exista in Europa un popor care sa fi supravietuit antichitatii.TOATE popoarele europene de azi au aparut prin etnogeneza;ptr. aprofundare,”Formarea poporului romin” de C.Giurescu.

  Daca vrei informatii despre drumurile romane din Dacia cauta „Tabula Peutingeriana”,copie din sec XII,parca,dupa un document in care sunt trecute drumurile principale din Imperiul Roman si in care se regasesc si drumurile din Dacia Traiana.
  In 2011,daca nu ma insel,au omologat ca traseu turistic un drum roman de vre-o 10 Km. din jud. Alba.
  Mai cauta-fara ura si partinire-ca sigur vei gasi
  Constructii romane dunt destule desi astazi sunt doar ruine,marea majoritate fiind distruse in timpul invaziilor popoarelor migratoare,care au desfiintat si viata urbana la nord de Dunare.

  Treaba cu „masturbarea intelectuala” e cam deplasata.Eu,unu’,consider rubrica asta de comentarii,cu toate exagerarile,injuraturile,aprinderile,mistourile si bascaliile dar si cu pretentiile,argumentele,mistificarile si demistificarile ei ca fiind destul de importanta ptr. cineva din „afara” problemei,care vine aici sa se lamureasca.
  Vreau sa zic:poate are careva intrebari si/sau parerei gresite in minte si,venind aici,le clarifica.

  @Troian
  Citatul asta din Eminescu face cat 10 ani de discutii in contradictoriu.Cred ca ar trebui sa puna „punctum” la multe dispute.Pacat ca la congresele de (anti-)dacologie a lu’ Savescu nu se citeste si partea asta.

 204. Iti dau dreptate. Cei care au semanat aceasta iarba otravita au facut-o cu intentia vadita de a ne face sa ne sfasiem intre noi. Daca ei nu au reusit sa ne rapuna, au inventat acest mijloc prin care, iata, ne batem noi intre noi. Dusmanii stau pe margine si jubileaza la spectacolul disgratios pe care li-l oferim.
  O singura precizare: ca sa stingem discordia, nu trebuie sa fim „doua triburi”, „dacomani” si „romanofili”, ci, asa cum ne-a vazut Eminescu (de asta am dat citatul), o singura entitate, daci sau romani, romani sau daci, nu are importanta carora le dam intaietate, important e sa ni-i asumam si sa fim ceea ce azi ei sunt prin noi, adica romani.

  Doamne ajuta!

 205. important este ca:” „După indieni, neamul tracilor este cel mai mare; dacă ar avea o singură conducere şi ar fi uniţi în cuget, ei ar fi, după părerea mea, de neînfrînt…HERODOT…”. deci ( concluzie) …noi stam aici si ne certam( discutam in contradictoriu) …mai mult sau mai putin constructiv….si „ei” ne fac praf….iar noi ne multumim sa ne masturbam intelectual pe aici sau aiurea…..daca vedem esenta….( ca din orice bataie…inveti sa te aperi…sau… ce nu te omoara te intareste )…important fiind faptul ca, trebuie sa nu ramai mereu in defensiva…si ca trebuie sa inveti ca cea mai buna aparare este atacul…asa ar trebuii ca toti….”dacomani” sau „romanofili”…doua „triburi” ale aceluiasi pamant si neam….sa invatam ca, nu trebuie sa lasam pe nimeni sa ne vanda sau sa ne dea pe degeaba…ca „ei” distrug ( vand ,taie sau concesioneaza )…lucruri pentru care …daci sau romani…valahi…vlahi….moldoveni sau ardeleni(transilvani) au murit exact pentru ca nimeni sa nu vanda, sa taie, sau sa concesioneze in tara asta….deci, (parea mea), trebuie sa invatam sa fim uniti….ca altfel ne stingem….

 206. @ Troian….

  asa este…ai dreptate….dar tot Eminescu a spus…” totul ar trebuii dacizat in tara asta”….fapt care, printre altele i-a adus moartea….

 207. „Daci sau romani, romani sau daci: e indiferent, suntem români si punctum.” Mihai Eminescu.

  Nimeni nu i-a iubit pe daci mai mult decat Eminescu. I-a iubit cu forta geniului, dar si cu echilibrul omului normal. Nu a cazut in scranteala de a-i iubi pe daci cu pretul urii dezlantuite fata de romani.

  Cine vrea sa-l urmeze pe Eminescu, sa vina de partea lui. Cine nu, sa-i urmeze pe stupizii contracandidati care au necuviinta de a i se opune!…

 208. @ Troian si Taureanu Luca….

  Domnilor…( si aici fac referire si la Taureanu Luca)…:)

  inca o data intelegeti gresit ceea ce se spune si ceea ce vreau eu sa spun….am spus ca nimeni nu sustine asta( ca romanii ar fii traci)…si asa este….

  Daniel Roxin (“Dacii-Adevaruri tulburatoare;min.35:50):”Prin urmare,punand la un loc informatiile istorice despre traci,cu informatiile istorice despre infiintarea Romei si cu rezultatele cercetarilor de palogenetica prezentate,se naste o concluzie halucinata,si anume ca nu noi suntem urmasii romanilor ci o parte dintre romani erau urmasii tracilor”…..deci asa cum am spus si eu….o oarecare parte…nu toti….deoarece fizic nu se putea ca din 3 traci si 10 italici sa iasa toti traci….cred ca am lamurit problema…..

  referitor la cele afirmate de dl.general….dansul spune asa despre cele afirmate de Traian….”ma intorc in tara strabunilor mei”…asa este…era vorba de tara neamului tracilor…dar sa nu uitam ca Traian nu era italic…ci era hispanic….

  referitor la Dl H.Daicoviciu….in cartea dansului „Dacii” eu nu cred ca un sustinator al neamului sau poate spune ca, dacii au disparut din istorie….indferent de citatele pe care le dai din cartea dansului….degeaba spun ca, ce frumos si destept esti…daca la sfarsit spun ca nu ai nici o valoare si ca noroc ca sa gasit unul sa-ti rupa oasele,ca asa ti-a venit mintea la cap si ai inceput sa insemni si tu ceva, chiar daca dupa aceea ai disparut definitiv….

  despre denumirea generica de Daci…spuneti ca nu este corect, dar tot o data dati un exemplu unde este folosit ca denumire generica…

  Dimitrie Cantemir,”Descriptio Moldaviae”:”Dupa mai multe numiri ce detera acestor tari, hoardele lor care urmau unele dupa altele, grecii chiemara pe locuitorii tarii, cand geti, cand daci; in fine, sub stapanirea Romanilor, le zisera Daci peste tot.”…deci, e vorba de o denumire genetica….

  spun asta ca sa se vada ce sunt un pic mai informat decat un nou nascut….:)….

  minimalizarea dacilor…pleaca pur si simplu de la ridicarea in slavi interventiei romane aici….se spune ca au facut drumuri….unde sunt….?….ca in alte parti le gasesti (Grecia…Egipt….Israel…. Marea Britanie….Franta….etc….)…se spune ca au construit….ce..?….ca eu altceva infara de castre si „atestarea” unor asezari nu am vaut altceva….asta fiind ceva diferit fata de tarile pe care le-am numit deja….unde au lasat o gramada de constructii….la noi de ce nu?….sunt deeacord sa dam cezarului ,ce-i al cezarului…..dar sa nu-i dam mai mult decat merita….

  acum, cand cred ca am lamurit asta…:)….ma simt obligat sa va multumesc…( si asta sincer…. fara sa glumesc si fara sa incerc vreun pupincurism)…pentru faptul ca chiar ati incercat ( prin citatele si exemplele pe care le-ati dat )….sa ma „combateti”….

  @ Luca….

  nu am nimic cu tracii…. (daca asa am lasat impresia)…tracii suntem noi…. „numele” meu e trac…(corect era ..Kandaon_daoi)……dar sunt nascut pe teritoriul Geto-Daciei…. si chiar iubesc locul asta ( nu vreau sa par lacrimogen…:)…)…si este logic sa vreau sa imi „scot la lumina” tribul….nu ca ar avea nevoie de ajutorul meu…:))))…dar ma bag si eu asa …nu ca musca’n lapte…ci, ca lupu’n stana….ce sa fac…nu ma pot abtine….:)….cat despre bataie…:)))….eu sunt deeacord cu sustinerea ideilor…sus si tare…dar fara jigniri….nu am nici un interes sa vin si sa te halesc ( poate pot…poate, nu)…doar ca nu vreau sa fie cineva foarte incisiv cu mine ( asta este treaba mea …:)..),atata timp cat eu, vreau sa port o discutie fara jigniri si din care sa avem de invatat si unul si celalalt….

  salut….

 209. @Kandaon_lup

  Citatul tau:”mai intai trebuia sa-ti spun ca este prost inteleasa originea traca a romanilor…nimeni…dar absolut nimeni dintre “dacomani”…nu a sustinut nici o data ca romanii ar fii traci(…);deci (concluzie)…nimeni nu a spus ca Romanii ar fii traci…sa spus doar ca Roma a fost ridicata de un traci.”

  Daniel Roxin („Dacii-Adevaruri tulburatoare;min.35:50):”Prin urmare,punand la un loc informatiile istorice despre traci,cu informatiile istorice despre infiintarea Romei si cu rezultatele cercetarilor de palogenetica prezentate,se naste o concluzie halucinata,si anume ca nu noi suntem urmasii romanilor ci o parte dintre romani erau urmasii tracilor”.

  Mircea Chelaru („Dacii-Adevaruri tulburatoare;min 12:20),referindu-se la „De bello Dacico”:”Ma intorc in tara strabunilor mei.Traian spune asta”.

  Iata ca sunt dacomani destui (iar astia doi nu sunt singurii)care cred ca romanii se trageau din traci;nu esti informat nici cat un nou-nascut,nici macar nu stii ce prevede ideologia dacomana.

  acad.Florin Constantiniu,”O istorie sincerea a poporului romin”:(despre „De bello Dacico”)Aceasta opera s-a pierdut,din ea pastrandu-se o singura propozitie:inde Berzobin deinde Aizim processium („de acolo am inaintat la Berzobis si pe urma la Aizis”).

  Horia C.Matei(istoric),”O istorie a Romei antice”:”Critica
  istorica din ultimele doua secole a dovedit ca din multitudinea de informatii trasmise de istoriografia antica in legatura cu istoria Romei in epoca regala,pot fi retinute extrem de putine elemente.(NOTA-BENE)Intreaga cronologie a evenimentelor ca si personalitatile prezentate constituie o pura fictiune,actiunile lor reprezinta comprimarea unor procese de durata.(…)Dupa extinderea,la cca. 650 i.e.n.,a autoritatii etrusce in Latium,si instalarea unei prosperitati economice reale,sub impulsul procesului de urbanizare propriu lumii etrusce si al patrunderii unor influente grecesti din sud,asezarile rurale disparate de pe colinele invecinate Tibrului alcatuiesc o unitate politica de tipul orasului-stat care primeste numele de Roma dupa denumirea gintei etrusce Rumlna.Data constituirii unei asezari de tip urban este fixata de diferiti arheologi la 650,625 sau chiar 575 i.e.n.”

  Citatul tau:”in momentul de fata….DACII ….sunt folositi ca denumire generica”.
  Doar fiindca se foloseste termenul de „daci” nu insemna ca e si corect.

  Strabon:”A existat si o alta impartire a teritoriului chiar din cele mai vechi timpuri: caci pe unii ii denumesc [autorii] daci, iar pe alții geti. Getii sunt cei care se intind spre Pont si spre Răsărit, iar dacii cei care locuiesc în partea opusă, spre Germania si spre izvoarele Istrului”

  Dimitrie Cantemir,”Descriptio Moldaviae”:”Dupa mai multe numiri ce detera acestor tari, hoardele lor care urmau unele dupa altele, grecii chiemara pe locuitorii tarii, cand geti, cand daci; in fine, sub stapanirea Romanilor, le zisera Daci peste tot.”

  Herodot,”Istorii”,cartea IV,par.93:”Getii insa,(…) insa au fost robiti pe data macar ca sunt cei mai viteji si mai drepti dintre traci”.
  Getii,nu dacii.

  Felul in care prezinti tu romanizarea e exagerat de fals.
  Dupa cum s-a mai zis de nenumarate ori,dar voi nu vreti sa intelegeti,niciun istoric serios nu ii vorbeste pe geto-daco-traci de rau;nimeni nu a afirmat vreodata ca dacii erau salbaticiuni de grota iar romanii dumnezei pe pamant.Nu stiu (dar banuiesc) de unde scoti tu toata viziunea asta a romanizarii,insa ea nu are nimic in comun cu realitatea.

  Degeaba incerci sa-i arati pe sustinatorii istoriei adevarate ca pe niste fanatici (romanifili,auzi!) asemeni dacomanilor,ca nu-ti iese.

  Ai vrut informatii concrete,ti-am adus.Ai vrut argumente,le ai.Ai facut afirmatii,ti-am demonstrat prin lucrarile specialistilor consacrati ca te inseli.Sa nu dea necuratu’ sa te mai aud ca nu aduc nimic concret ca ne certam urat de tot.

 210. Spui: „….nimeni ….dar absolut nimeni dintre “dacomani”…nu a sustinut nici o data ca romanii ar fii traci…”

  Citez din G.D. Iscru, „Traco-geto-dacii, natiunea matca”: „ansamblul descoperirilor arheologice probeaza aceasta (e vorba de colonizarea Daciai). Au venit deci frati la frati, de buna voie sau adusi prin grija autoritatii imperiale.” (p.192).
  „Concluzia autorului (Dumitru Balasa): Romanii (de la Roma) si valahii au fost frati, feciori ai nobilei ginte a daco-tracilor”. (p. 193).
  „Dupa marele razboi fratricid daco-roman, femeile dace isi salveaza copiii”, (p. 180).
  „D, Balasa prezinta indelungatul razboi traco-geto-dac-roman… ca pe cel mai indelungat razboi fratricid din istorie.” (p. 273).

  Cum stam cu: „Nimeni… dar absolut nimeni…”?

  Spui: „prin asa zisa romanizare sa lasat sa se inteleaga ca dacii….getii….costobocii…carpii….apuliii…..si alte triburi au fost ridicate din mizeria in care traiau…si civilizate de catre legiunile romane… si de catre colonisti …. si mai ales ca nu se spune nimic de ce faceau Dacii….ca aveau o pregatire spirituala inalta…(nu toti)….ca aveau cel mai corect calendar….nu se spun multe despre calitatile lor….am fost lasati sa credem ca fara romani nu mai existam….iar pana la ei eream un popor obscur si salbatic….de aici pleaca indarjirea asta….”

  „Dacii” lui H. Daicoviciu nu am citit-o ci am studiat-o temeinic, ca tot ce se refera la stramosii nostri. Il acuzi pe nedrept. Aici trebuie distinse doua lucruri: 1)Cum sunt vazuti dacii de catre autor; 2)Romanizarea. Ca toti istoricii profesionisti, H. Daicoviciu accepta romanizarea. Pentru aceasta il poti critica, numai ca el romanizarii nu-i dedica decat cateva fraze finale. In tot restul cartii pe aproape 250 de pagini se ocupa de daci. Aici gresesti total daca il critici pentru ca el despre daci nu are decat cuvinte de lauda.
  Iata: „Dacii s-au dovedit buni si ingeniosi mesteri in construirea fantanilor si a cisternelor… Deoarece suntem la capitolul urbanistica, sa amintim aici scara monumantala de piatra, flancata de jgheaburi pentru scurgerea apei, care ducea la turnul-locuinta nr. 2 de la Costesti, treptele dela turnul de poarta al cetatii de la Piiatra Rosie, drumul pavat cu lespezi neregulate de stanca pe care se ajungea la cetatea Sarmizegetusei ;i mai ales splendidul drum pavat care lega aceasta cetate de incinta sacra.” (p.142).
  „Casele aveau in mod obisnuit una sau doua incaperi (trebuie sa tinem insa seama ca multe din ele vor fi fost cu etaj, asa incat numarul incaperilor se marea). (p.139).
  Apoi: „Puternice si bogate apar cetatile dacice din Muntii Orastiei, din estul Transilvaniei si din zonele extracarpatice. Intinse si bogate ne apar asezarile geto-dacilor. Bogatie fireasca: bogata era tara dacilor, harnic si talentat poporul ei. Nu incape indoiala ca o parte din produsele acestui pamant lua calea achimbului, ajungand pana departe in Grecia si Italia.” (p. 158).
  De unde impresia de „mizerie in care traiau triburile dace”, de unde caracterizarea poporului dac ca „obscur si salbatic”? (expresiile iti apartin, dar nu se justifica). Zici ca din desconsiderarea poporului dac porneste toata indarjirea dacomanilor. Iata insa ca nu e, cum cred ei fara sa cerceteze, nu e desconsiderare ci o mare pretuire, indarjirea dacomanilor, necititi si imbatati de cap, dovedindu-se o moara care merege in gol.

  Calendarului dac, despre care zici ca nu se pomeneste, H. Daicoviciu ii acorda un spatiu larg. Retin doar cateva fraze pentru ca nu pot reproduce atatea pagini mari si late: „Ideea existentei la daci a unui an calendaristic de 360 de zile nu are nimic surprinzator sau neverosimil… Cred ca acest calendar dacic era original si nu adoptat de la alte popoare… Caracterul original al calendarului dacic mi se pare cu atat mai posibil, cu cat Iordanes mentioneaza existenta preocuparilor astronomice la daci pe vremea lui Burebista si a marelui sau preot.” (p.192).

  De unde popor „obscur si salbatic”? Cu ce se justifica indarjirea dacomanilor decat din incultura lor, din ponegrirea unor carti pe care nu le-au citit?

  Si iarasi vin si-i implor pe toti sa-mi dea acel unic exemplu de carte de istorie care-i minimalizeaza pe daci, despre care dacomanii declara in cor, zi de zi, ca exista dar nu reusesc sa o scoata la vedere.

  O zi buna!

  Aici, la Troia, e foarte cald…

 211. @Kandaon_lup

  Ca de obicei te bagi ca musca in…lapte.

  Eu n-am timp,ca alti cercetatori cu „n-spe” diplome de merit in domeniul cercetarii istoriei,sa stau pe internet pana imi cad ochii.Eu n-am de gand sa-mi pierd tineretea in fata monitorului,incercand sa conving lumea ca dacii aveau colonii pe Pluto;cu voi ma iau la tranta doar ca sa nu creada vre-un naiv ca varianta voastra bolnava e istorie adevarata,dar mai mult de 15 minute/zi,nu va acord;si asta cu indulgenta.

  Daca tii neaparat sa stii,afla ca am fost plecat din Bucuresti la niste prieteni pe a caror companie pun un pret mult mai mare decat pe o cearta,in mediu virtual,cu unii indoctrinati.Asa ca decat sa am de-aface cu unii de categoria ta,am ales sa ma simt bine alaturi de niste oameni adevarati.

  Daca te utit mai jos ai sa vezi ca am fost (o vreme) singurul din sectia de comentarii care sustinea istoria adevarata.N-am nevoie sa-mi tina cineva parte.

  Eu tot ce spun despre voi nu e jignire sau „misto”,ci purul adevar.N-am facut pe nimeni betiv,curvar,nespalat,retardat,handicapat etc.Am zis de multe ori ca sunteti (voi dacomanii) prosti,indoctrinati,manipulatori sau spalati pe creier ptr. ca asa e.Daca nu va convine,fiti oameni la locul vostru,terminati cu prostiile si devenim cei mai buni prieteni.

  Referitor la „invitatie”:am spus-o in gluma,necrezand ca mai exista in ziua de azi (in sec. XXI,vorba aia),o persoana hotarata sa imparta pumni in stanga si-n dreapta oricui nu e de acord cu doctrina lui ideologica.Insisti sa ne intalnim si s-o dam parte-n parte,ca sa vedem daca dacii au fost romanizati sau nu,si vorbesti ca EU nu pot sa port o discutie?Oare nu ti-e rusine?

  La fel cum nu ti-e rusine sa spui ca „noi nu suntem romani” sau ca „dacii nu au fost romanizi”,intr-o limba de origine latina.

  Si nu mai imi spune tu mie sa nu ma bag in discutii(mai ales ca tu esti cel care ai intervenit intr-un schimb de replici intre mine si user-ul Troian) ca nu-i site-ul lu’… (ma abtin ca iar zici ca te jignesc).

  Mai vorbim.

 212. @ Taureanu Luca….

  ce faci …?….ai inviat…?…chiar ma gandeam ce-i cu tine….a trebuit sa astepti sa mai spuna cineva ( Troian) ceva (ca ereai ca singurel pe aici)….ca sa apari iar….tu nu poti purta o „discutie” ca si Troian…adica in niste termeni eleganti…?….sau nu stii decat sa jignesti si sa persiflezi…?….

  te rog nu te mai baga in discutii daca nu esti capabil sa le porti….vino cu argumente….sau macar cu ipoteze….si dupa aceea mai discutam….citeste-l cu atentie pe Troian….invata ceva…si dupa mai vedem…:)….

  sa stii ca nu am uitat de invitatie…eu raman deschis….

 213. @ Troian…

  salut….

  voi incerca pe cat posibil sa-ti raspund la toate „nedumeririle”….

  mai intai trebuia sa-ti spun ca este prost inteleasa originea traca a romanilor….nimeni ….dar absolut nimeni dintre „dacomani”…nu a sustinut nici o data ca romanii ar fii traci….intradevar se spune ca Enea (Aeneas) in urma distrugerii Troiei ar fi fugit peste mare,ajungand pe teritoriul (Latium) unde se afla Italia de astazi si ar fi intemeiat o asezare despre care se crede ca ar fii Lavinium….Alba Longa….Roma ….dar sa nu uitam ca Enea nu putea infiinta singur aceasta asezare….si nici cu atati oameni nu putea trece marea….incat sa poata afce acest lucru…avea nevoie de bastinasi….deci …se stie ca peninsula Italica era locuita de o gramada de triburi in acea perioada..(Bantini,Ursentini,Volsci,Sirini,Potentini,Sabini,Tergilani…) ma rog ….multe triburi…deci Enea nu a populat un tinut sterp si fara locuitori…ci a ajuns dupa lunga calatorie ( 9 ani dupa Homer)…si trebuia sa locuiasca undeva….a infiintat asezarea care in timp datorita amestecului cu bastinasii au devenit un singur popor cu acestia….dar de aici si pana a spune ca Romanii erau traci, e o mare diferenta…e adevarat ca dupa scrieri Roma a fost ridicata de traci…..dar asta nu inseamna ca si locuitorii ei ereau traci …o oare care parte din ei da….dar nu toti….ca s-au combinat intre ei….si asta este adevarat….dar nu poti spune ca din 3 traci si 10 italici ies toti traci…..astea sunt doar niste motive ale celor ce sunt impotriva „dacizarii”….fiind folosite ca „argumente” sau dupa caz „contra-argumente”….deci (concluzie)….nimeni nu a spus ca Romanii ar fii traci….sa spus doar ca Roma a fost ridicata de un trac….

  prin asta am incercat sa-ti raspund la o parte din „nedumeriri”….Romanii …700 de ani….Dacii 10.000.de ani…:)

  iarasi…nimeni nu a spus vreo data ca nu avem legaturi cu Italici….fie ei si Romani….ba din contra….prin legatura ce se face cu legenda lui Enea…se pleaca de la premiza ca nu ei au fost civilizatorii aici….ci tracii au fost civilizatorii acolo…si asta o spun toti „dacomanii”….

  in momentul de fata….DACII ….sunt folositi ca denumire generica….

  totul pleaca de la asa zisa „romanizare”….care este negata de catre „dacomani”….deoarece prin asa zisa romanizare sa lasat sa se inteleaga ca dacii….getii….costobocii…carpii….apuliii…..si alte triburi au fost ridicate din mizeria in care traiau…si civilizate de catre legiunile romane (in care o mare parte din soldati nici macar nu vazusera Roma vreo data)…si de catre colonisti ( care ereau ori ce dar numai romani nu)…. si mai ales ca nu se spune nimic de ce faceau Dacii….ca aveau o pregatire spirituala inalta…( nu toti)….ca aveau cel mai corect calendar…..ca traiau in perfecta armonie cu natura….ca nu aveau decat un singur zeu…..ca isi alegeau regii in n mod „democratic”….ei (regii)
  fiind schimbati dupa niste criterii foarte bine stabilite…. nu se spun multe despre calitatile lor….am fost lasati sa credem ca fara romani nu mai existam….iar pana la ei eream un popor obscur si salbatic….de aici pleaca indarjirea asta….

  Ai citit „Dacii”…?…nu cred…daca ai fii citit…nu ai fi spus ca H.Daicoviciu i-a pretuit pe Daci…..eu am citit si de acolo reiese altceva….dar este poate doar in mintea mea de „dacoman”….:)….

  deci….hai sa nu confundam….(cu rea vointa)….dacii cu tracii….adica….sa nu facem referire la daci….asa cum ai facut tu referire in randurile de mai sus…

  „sunt ascunse documente capitale privitoare la poporul roman (de fapt, dac). Comentatorii si spun ce se afla in acele documente: dacii sunt stramosii tuturor popoarelor, limba noastra nu e latina ci daca, romanizarea nu a existat, Iisus a fost dac, „….

  eu cred ca se spune despre traci….treaba asta….conexiunea se face in momentul in care citesti „dacii ereau cei mai viteji si mai drepti dintre traci”….

  si mai cred ca cei ce sustin romanizarea…(romanofili)…nu au nici un argument in acest sens….daca tu imi poti da un singur exemplu ce nu poate fii contracarat logic si cu argumente…promit sa ma mai gandesc cu privire la origini….

 214. @Troian

  Toata povestea asta le serveste(in opinia mea) dacomanilor in doua feluri:

  1.Ii scuteste sa aduca dovezi in sprijinul pretentiilor ridicate,pretextand ca documentele exista dar n-au acces la ele;lucru care duce la urmatoarea intrebare:daca dovezile astea sunt asa de bine ascunse,ca nici un istoric serios nu are acces la ele,de unde stiu stimatii dacomani de existenta lor?Probabil ca li s-a aratat Deceneu in vis tovarasului Savescu si Roxin si le-a spus ce si cum.

  2.Mentine viu interesul devoratorilor de senzational si paranormal (categorie de oameni care alcatuiesc grosul ostirii neinfricate si neromanizate a marelui chirurg dac)ptr. ipotezele lor scrantite,sugerandu-le o universala conspiratiei ce urmareste ascunderea adevarului despre daci si asigurandu-si astfel un numar garantat de trepadusi care sa faca propaganda pe internet/strada/la televizor etc.

  E o metoda pe cat de nesimtita pe atat de infantila,de a manipula opinia cuiva.Denota rea intentie,manipulare,arata ca „adevarurile” lor sunt defapt cai-verzi-pe-pereti ce tin de domeniul propagandei ideologice nicidecum de domeniul istorie si,nu in ultimul rand,dovedeste ca nicimacar de propaganda serioasa nu sunt in stare;daca te duci,de pilda,in instanta cu chestii de genu’ asta („am dovezi,da’ nu pot sa le aduc,tre’ sa ma crezi pe cuvant”),nu sta nici necuratu’ la discutii cu tine.

  Va inteleg pesimismul vis-a-vis de adeptii dacomaniei,acelasi sentiment ma incearca si pe mine de multe ori.Dar in ceea ce ma priveste,le fac opozitie nu atat pentru a-i convinge pe cei deja indoctrinati ca se inseala (ce bine ar fi sa pot!) cat pentru a-i impiedica pe altii sa adopte orbeste doctrinele lor.

 215. Mai am o nedumerire la care nu-mi raspunde nimeni. Aud intruna: la Moscova si la Vatican sunt ascunse documente capitale privitoare la poporul roman (de fapt, dac). Comentatorii si spun ce se afla in acele documente: dacii sunt stramosii tuturor popoarelor, limba noastra nu e latina ci daca, romanizarea nu a existat, Iisus a fost dac, Biblia a fost scrisa de preotii daci in Muntii Himalaia, iar evreii au copiat-o si falsificat-o, originalele de aur ale tablitelor de la Sinaia se afla la Moscova (donate de regele Mihai) si la Vatican etc etc. etc. Nimic din toate acestea nu se afla si in sursele la care avem acces si noi. De ce aceia care au acces la aceste surse atat de senzationale ca dau toata istoria noastra peste cap nu le indica? Sa dea macar cel mai vag indiciu ca la Vatican si la Moscova exista asemenea „adevaruri tulburatoare” ca sa acceptam macar ipotetic ca s-ar putea sa aiba si ei dreptate. Altfel, si eu pot afirna sus si tare ca intr-o pestera din Indonezia se afla depozitata toata adevarata istorie e dacilor si sa incep sa insir dupa fantezia mea ce scrie acolo, fara sa aduc cea mai mica dovada ca acea arhiva chiar exista.
  M-am convins insa in acesti ani de altceva: scranteala e fara leac, ca sida, si cu cei atinsi de ea discuti degeaba,
  il confunzi pe un contaminat cu un om sanatos si nu ajungi nicaieri.

 216. @Troian
  Va salut,

  Aceeasi intrebare le-o pun si eu dacomanilor:dacă romanii ar fi defapt traci (ei zic daci) la origine,nu înseamnă ca ne tragem automat(sau cel putin suntem inruditi)şi din ei,fie că au venit la nord de Dunare sau nu?Ne tragem din bunicu’ dar nu si din tata.Traiasca logica;dac-o mai putea.
  Si daca romanii erau tot traci de ce nu reiese treaba asta la „testul” ADN?Daca tot bagam biologia in studiul istoriei,eu propun sa implicam si arhitectura in domeniul medicinei (macar din curiozitate,sa vedem ce iese).
  Pe urma:toti entuziastii o tin sus si tare ca romanii au venit (se foloseste termenul „venit” de parca romanii au picat din luna ori au venit de peste mari si tari) dincolo de Dunare si au jefuit,omorat,violat,incendiat,inrobit si mai ales COTROPIT pamantul stramosilor nostrii.Dar luand in considerare pretentia exagerat de fantezista ca romanii erau traci si tinand cont de spusele lui M.Chelaru(care detine singura copie existenta din „De bello dacico” si-l citeaza din ea pe Traian care zicea prin 101 ca „ma intorc in tara strabunilor mei”) nu inseamna ca romanii aveau si ei drepturi de mostenire asupra teritoriilor ocupate de traci la nord si sud de Dunare?Nu aveau,in cazul asta,romanii drepturi egale asupra teriotoriilor cu pricina?Asta ar insemna ca nu erau cotropitori ci MOSTENITORI,deci pamantul asta era si al romanilor.Cu toate astea noi n-avem nimic de-aface cu banditu’ de roman.
  O alta intrebare:de ce romanizarea tracilor le scade din maretie?De ce e privita romanizarea lor ca pe o stergere a identitatii cu tot ce decurge din ea?Eu personal o vad ca pe o adaugare,o sporire a nobilitatii.Plastic vorbind:daca o femeie frumoasa poarta un colier superb si isi mai pune niste cercei fabulosi,colierul cade automat sau o sa fie cumva umbrit,o sa straluceasca mai putin?Sau o sa desavarseasca impreuna o imagine fermecatoare?Eu asa vad lucrurile si cred ca si altii(niste neica-nimeni ca Iorga,Xenopol,Parvan etc.)au gandit la fel. Romanizarea nu a insmnat STERGERE ci CONTOPIRE,ADAUGARE.Nu cred ca avem vre-un motiv sa adoptam orbeste parerile inculte a unora (fie ei medici,scriitori ezoteristi,jurnalisti de mana a doua sau fosti militari) care,nefiind de meserie,nu sunt in stare sa inteleaga cursul sau mecanismul istoriei.
  Eu ma mandresc cu tracii cei adevarati si nici cu romanii nu mi-e rusine.

  Mi se pare iarasi foarte prostesc sa sustii ca romanii(care erau traci) si-au schimbat in totalitate modul tracic de a fi (inafara de limba;limba a ramas tracica,nu-i asa?) in 700 de ani in vreme ce dacii nu si-au schimbat absolut deloc trasaturile populare,lingvistice etc. timp de…cat? peste 10 000 de ani,atat inainte cat si dupa razboaiele cu romanii.Adica tracul din Panonia era la fel cu ala din Orientul Apropiat dar tracul din Banat era strain de ala din Italia ca dracu’ de bunul Dumnezeu.

  Toate teoriile tulburatoare la stomac a dacomanilor sunt atat de absurde si de sfidatoare a bunului simt ca-ti vine sa le bagi de unde au iesit.

  Fara ura dar cu sinceritate am scris randurile astea.

 217. Inca o nedumerire. Ce sa fac? Am prea multe…
  Discut cu unul. Fireste, despre daci, singurul subiect care azi mai suscita interesul.
  – Cum sa-i romanizeze romanii pe daci?, ma intreaba retoric. Romanii nu au decat 700 de ani iH, dacii 10.000.
  Dupa doua fraze: Romanii vorbeau aceeasi limba cu dacii pentru si ei sunt traci, au mers de la Troia in Italia, apoi au venit incoace la propriile origini.
  – Deci, indraznesc eu sa-l intreb, traci fiind, au si ei 10.000 de ani; cati au de fapt, 10.000 sau 700?
  Raspunsul „specialistului” in dacologie, participant la toate cele XIV congrese:
  – M-am lamurit. Esti securisto-KGB-ist… Si a plecat.

 218. Inca niste nedumeriri ale mele.

  a) Romanii erau traci ca si noi. Analiza ADN ne arata o foarte slaba inrudire intre noi si ei. De ce? Si mai ales: De ce e salutata aceasta nepotrivire genetica cu atata entuziasm?

  b) Nu exista nici o singura dovada ca in Dacia inainte de cucerire se vorbea latina. Exista mii de dovezi – carti, inscriptii pe monumente – ca la Roma se vorbea latineste. Concluzia: limba noastra nu e latina ci daca. Nu dacii au luat limba de la romani ci romanii de la daci. Nu vad logica.

  c) Gotii erau geti. Ulfila a tradus Biblia in limba gota (geta). Avem deci cel mai important monument literar in limba geta. Nu mai avem asadar nici un dubiu privitor la limba daca, avem Biblia in daca. Numai ca limba Bibliei lui Ulfila e una germanica, fara nici o legatura cu neolatina pe care o vorbim noi. Ce sa mai intelegem? Care e limba daca?

 219. Salut!

  Deoarece te vad un om rational, spre deosebire de multi cu care nu ai ce discuta, iti raspund.
  Dacomanii au o mare problema. Singura lor teza afisata e ca istoria noastra adevarata e ascunsa de „academici”. I-am tot rugat sa dea un singur titlu de carte de istorie in care sa se nege ascendenta noastra daca ori in care sa fie minimalizate epocile preistorice si cea daca. Nimeni nu poate aduce un singur astfel de exemplu. Cei mai mari istorici ai sec. XX i-au pretuit pe daci: Parvan a scris monumentala „Getica”, Iorga a vorbit despre ei la modul superlativ, la fel C. Daicoviciu („Dacica”), H. Daicoviciu („Dacii”), la fel Giurestii, la fel toti.
  Povestile cu Vaticanul si Moscova le cred numai naivii, dar ele continua sa fie spuse: „S-am incalecat pe o sa si v-am spus povestea cu Moscova”. „S-am incalecat pe ditamai carlanul si v-am spus povestea cu Vaticanul”.
  Te intrebi atunci: Daca nici un „academic” nu ascunde nimic ci vorbeste elogios despre daci, referindu-se la toate dovezile scrise sau arheologice existente, de ce o tin dacomanii inainte cu „istoria ascunsa”? Ce-i deranjeaza nu e neglijarea de catre istorici a dacilor, minciuna sfruntata, ci acceptarea romanizarii. Asta e toata buba.
  Ei ii urasc din rasputeri pe romani si turba de necaz ca istoricii nu le dau dreptate.
  Aici intervine a doua ruptura logica.
  Fata de romani se adopta doua pozitii care se bat cap in cap:

  1) Romanii erau traci care au emigrat din Troia in Italia unde s-au stabilit pe un teren numit Latium si s-au numit latini. Dar au ramas atat de mult traci incat si dupa 1000 de ani vorbeau aceeasi limba cu dacii. Ei pe unde ajungeau impuneau limba daca. Dovada ca Traian, care era spaniol, cunostea de acasa acea limba si se intelegea cu dacii fara translator.

  2) Romanii erau niste nemernici, inculti, care umblau numai dupa prada (ocari ce, fiind vorba de traci, suna urat de tot!).

  Daca acceptam prima pozitie, nu vad de ce ne-am dezice de romani. De ce sa nu fim mandri ca un trib tracic a devenit atat de puternic incat a cucerit intreaga lume, a impus limba daca in aproape toata Europa, care Europa, in evul mediu, si-a creat intreaga cultura in aceasta limba? Ca acel trib, in expansiunea lui, a ajuns la daci cu care, pentru ca nu s-au supus, a fost nevoit sa se bata, nu e un caz singular. Lisimah, care l-a atacat pe regele dac Dromichete, era regele Traciei. Herodot spunea ca daca tracii s-ar intelege intre ei ar fi cei mai tari din lume, dar ei nu reusesc sa se inteleaga. Romanii la acel moment din punct de vedere militar erau cum e acum NATO. Nici un stat nu le putea face fata. Dacii, cu toata vitejia lor, au fost invinsi. De aici a urmat „romanizarea”, care, daca ne mentinem pe premisa pe care am pornit, nu a fost decat un fenomen intertracic. Dacii au preluat de la fratii lor, tracii „latini”, tehnica mai inaintata, iar acestia au imprumutat de la daci conduita lor morala superioara. Cum, fiind cea mai mare putere a lumii aveau de toate, si artisti, au umplut imperiul cu statui de daci, de care erau foarte mandri ca sunt acum in granitele aceluiasi stat (cum ar fi primirea Romaniei in Uniunea Europeana). Au umplut Dacia de autostrazi, pe care noi azi nu reusim sa le trecem de 2-3 km. Cand in regimul trecut s-a facut o sosea strategica spre Bistrita, pentru prevenirea unui eventual atac sovietic dinspre Vatra Dornei, s-a dat peste soseaua pietruita proiectata de romani exact pe traseul cel mai stabil. In timpul marilor inundatii din 1970, artera Hateg-Petrosani a fost acoperita de ape. Ca sa se reia legatura, s-a improvizat o varianta mai in sus, pe coastele neinundate. S-a gasit vechiul drum roman exact pe acea curba de nivel. Aveau deci ingineri care stiau matematica, geologie, rezistenta materialelor, nu erau chiar atat de analfabeti. Iar, daca erau totusi traci ca si noi, de ce sa nu ne mandrim cu ei? De ce sda-i dusmanim atat de salbatic?

  Alta cursa careia dacomanii ii cad prada.
  Germanii nu au antichitate si, din cauza aceasta, au un complex fata de romani, greci, evrei etc. Profitand de apropierea fonetica dintre get si got, si i-au insusit pe geti drept stramosi, cu alte cuvinte au facut un furt odios, pe care insa dacomanii il aplauda entuziasti. Carol Lundius il declara pe Zamolxe drept primul legiuitor, dar nu al dacilor si al urmasilor lor romanii, despre care nu sufla un cuvant, ci al germanilor, in speta al scandinavilor de care se ocupa in toata cartea.

  Paralela cu stapanirea otomana nu e corecta. Tarile Romane nu au fost niciodata cucerite de turci. Existau tratate de suzeranitate, care sunt cu totul altceva. Nu au fost colonizati turci la noi. Nu era voie sa se ridice moschei pe teritoriul romanesc. Nu s-a vorbit niciodata turca in administratie, la oaste, in comert. In cazul romanilor situatia a fost exact invers.

  Nu e adevarat ca Dacia a fost cucerita numai 14%. Dacia era si la sudul Dunarii pana la Balcani, portiune ce a fost cucerita mult inaintea Daciei norddunarene si ramanand in Imperiu si dupa retragerea aureliana. Ovidiu a fost exilat in Dobrogea cu 100 de ani inainte de razboaiele lui Traian. Iar la nord de Dunare nu au fost ocupate doua judete, cum apare pe hartile contrafacute, ci Transilvania pana la nord de Zalau, Muntenia, sudul Moldovei si al Basarabiei (unde e „valul lui Traian”, construit in calea navalitorilor). A fost cucerit centrul Daciei cu capitala, templele, cetatile cele mai importante, fara de care restul ramanea ca decapitat.

  Sigur, ii consideri pe dacomani drept cei mai mari patrioti si te miri de cineva care ii invinuieste ca fac jocul dusmanilor.
  Ca romanizarea nu a avut loc, si pentru ca Dacia nu a fost ocupata in intregime si pentru ca perioada a fost prea scurta, asta o auzi zi de zi. Stii insa de unde provine?
  Iata:

  „În Dacia, pe un teritoriu slab populat, înconjurat de o populaţie răuvoitoare, s’a format o ţară pur colonială, în care romanismul n’a avut rădăcini adânci, pentru că nu se sprijinea pe baza largă şi sigură a unei populaţii cucerite şi sufleteşte. De aici uşurinţa cu care romanismul dintrânsa a putut să fie îndepărtat mai târziu şi să dispară fără să lase măcar atâtea urme câte au rămas în Britannia sau în Noricum unde el s’a şters după cum se şterge o lustruială.”
  Citat din Eduard Robert Roesler, tartorul celor ce contesta autohtonia romanilor.

  „Romanizarea Daciei nu avea când să se producă în 165 de ani. ”
  Hunfalvy Pál, cel mai feroce continuator al lui Roesler.

  „Procesul de colonizare nu a avut nici o importanţă pentru romanizarea Daciei.”
  L. Balla, acesta destul de recent, intr-o publicatie oficiala, academica, de la Debretin, in 1975.

  Nu e prea perfecta identitatea dintre ce sustin dacomanii si ce roeslerienii pentru a putea fi socotita intamplatoare? Lucratura e aceasta: cat timp romanii stiau ca aceste teze vin de la dusmanii lor de moarte le respingeau instinctiv. Cand insa le aud de la cei ce la recensamant se declara daci le accepta si se bat orbeste pentru ele.

  Interesati-va cine e patronul restaurantului din New-York unde se ticluesc aceste bombe cu ceas puse in interiorul celei mai intime fibre a neamului romanesc si va veti lamuri si care e scopul final.

 220. @ Troian…

  Salut….

  Nimeni nu neaga, nici macar „dacomanii” cei mai infocati,prezenta unei mosteniri genetice ramase in urma colonistilor „romani”…doar ca,chiar si in cazul in care ei erau veniti chiar din PIAZZA DEGLI FIORI ( ceea ce nu era cazul )…tot nu ar fi putut face nimic in legatura cu schimbarea ( romanizarea) totala a dacilor…ceea ce neaga „dacomanii” este tocmai lucrul asta,romanizarea….fapt imposibil din cateva puncte de vedere….

  unul ar fii acela ca ,majoritatea colonistilor nu erau de la Roma….multi din ei nu erau nici macar de pe teritoriul Italiei de astazi ….sa nu uitam ca foarte multi din soldatii apartinand legiunilor romane….nu erau de origine italica…

  alt motiv si cel mai des invocat ar fii , spatiul relativ „mic ” cucerit de legiunile romane…si existenta triburilor dace ramase necucerite( acestea ocupand un spatiu mult mai mare decat cel ocupat de legiuni)…

  un alt motiv ar fii,cel invocat si de tine….numarul mic al colonistilor….

  inca un motiv este ca….desi am fost ocupati de catre imperiul otoman,mult mai mult timp decat de catre imperiul roman….nimeni nu se grabeste sa spuna ca suntem urmasii Stambulului.:)….

  motive (dovezi) sunt destule in favoarea acestui fapt….ceea ce nu vad eu sunt dovezile ce atesta romanizarea dacilor….

  treaba cu adeptii purismului dac …nici eu nu sunt deeacord cu ea…dar astea sunt cuvinte bagate in gura de catre nemernici ce au nascocit o alta istorie…de catre cei ce se voiau asociati ca neam cu „invingatorii”….dece sa fim invinsi,cand putem fii invingatori ( „asa disparura dacii din istorie”…DACII…Hadrian Daicoviciu )…

  iarasi ce nu inteleg eu…este treaba cu campania anti-romaneasca purtata de dacomani….de unde si pana unde sa ajuns la concluzia asta…?….inteleg daca se facea campanie pentru faptul ca suntem inuiti…sau ca ne inrudim foarte tare cu cei din Papua Noua Guinee….sau mai stiu eu cu ce tara sau neam….atunci da…erea o campanie antiromaneasca….dar oamenii astia…”dacomanii”…vor sa arate ca aici a fost civilizatie si pana la venirea legiunilor romane…ca cei ce traiau aici nu erau salbatici si necivilizati( cum vrea sa se arate)….ca aici oamenii aveau cunostinte inalte (nu toti,ca nici in ziua de astazi nu suntem toti academicieni )….ca aici exista o civilizatie dezvoltata cu mult timp inainte de aparitia Romei (ca stat)….deci, daca asta este campanie anti-romaneasca,sa vrei sa sa arati ca stramosii tai ereu cei mai drepti si mai viteji dintre traci si ca existau ca stat national….atunci eu nu stiu ce sa mai zic….doar consider ca,falsificarea istorie prin sustinerea in continuare a faptului ca ne tragem din niste colonisti ce s-au impuiat cu vaduvele de razboi,si asa am aparut noi aici,si noroc cu romanii ca altfel ramaneam salbatici…asta este cu adevarat campania anti- romaneasca ce se duce…prin ascunderea si incercarea distrugerii identitatii nationale…

 221. Se afirma ca analiza ADN dovedeste originea noastra pur daca si infirma romanizarea Daciei.
  Sa vedem.
  Studiul paleogenetic confirma adevarul istoric. Noi somatic ii mostenim pe daci intr-o proportie uriasa, poate 75, 80 sau 90%. Ca suntem inruditi cu bulgarii si cu grecii e normal pentru ca si ei au o mare mostenire traca. Bulgarii, spre cinstea lor, pun in valoare vestigiile trace in timp ce noi le demolam, daca nu direct cu buldozerul, macar prin ignorare. Ca avem o mult mai mica inrudire cu italienii e, de asemeni, normal: colonistii romani au fost numeric mult mai putini decat autohtonii.
  Numai ca acea minima inrudire cu italienii dovedeste prezenta elementului roman in alcatuirea noastra genetica, ceea ce adeptii purismului dac neaga cu o furie pe care nu o mai pot stapani. Ei nu pricep ca in felul acesta slujesc o cauza profund antiromaneasca. Ura aceasta dementiala impotriva latinitatii le este inoculata de niste forte care nu iubesc deloc neamul romanesc si fac tot posibilul sa-l lichideze dinlauntru. Au incercat cu Roesler si sovinii unguri care aveau acelasi obiectiv: negau romanizarea Daciei, dar romanii au simtit pericolul si l-au contracarat. Atunci au schimbat tactica: ii pun pe romanii insisi sa-si renege stramosii, sa se jure ca nu au nimic in comun cu propriii parinti. Este exact ce au facut rusii cu basarabenii facandu-i sa se declare altceva decat romani.
  Daca tu, ca roman, ai ajuns sa urasti numele de roman si de Romania inseamna ca te-ai inregimentat in tabara celor ce se zbat sa sterga neamul romanesc de pe fata pamantului.

 222. @ Taureanu Luca…

  Am scris …MISCARREA LEGIONARA… cu majuscule…pentru a accentua ceea ce ai scris tu….nu pentru ca ai fii scris tu asa…am vrut sa scot in evidenta faptul ca un alt om…sa zicem, ar fi scris in mod sigur ….LEGIONAR sau LEGIUNEA….nu MISCAREA LEGIONARA….

  Eu vorbeam de boieni si taurisci, despre care stiam ca sunt de origine celtica, dar despre care la fel de bine stiu, ca au fost locuitori ai SPATIULUI CARPATIC….

  Discutia mea despre ROMANIZAREA expusa de tine,a triburilor sud- dunarene face referire la exact comentariul tau,acelasi comentariu despre care spui si tu in ultima postare….

  Despre civilizatia pe care romanii au reusit sau nu, sa o cladeasca, ceea ce am spus se bazeaza pe realitati….cum ar fii…exista orase- cetate in sudul italiei si chiar de aproape de Roma (100-150 Km) si chiar mai aproape,care exista asa cum sunt si astazi sau intr-o mare masura din perioada pre-romana si sunt inca locuite…exista orase ca Sermoneta….Nemi…Ferentino… si multe altele unde romanii nu au calcat…in Ferentino spre exemplu exista o poarta ce se cheama PORTA SANQUINARIA…unde romanii au luptat 3 saptamani si nu au reusit sa intre… ai fost la Pompei…?….sau Tore-Greco….ai vazut ca ereau atat de civilizati incat isi deversau fecalele pe strada…?…pietrele acelea mari din mijlocul strazilor ereau special puse acolo pentru a nu baga piciorul in rahat atunci cand ploua sau cand devenea prea mult….si mai ales ce civilizatie este aceea ce este CLADITA pe lupanare…sclavi…intrigi… desfrau…crime…atentate…tradari….a carei economie se bazeaza in foarte mare parte pe jafuri si razboi…nu spun ca nu au avut si nu au o insemnatate istorica…nu le neg meritele…dar eu nu-i vad ca civilizatori…si daca nu erau ei…dacii erau niste inculti care dormeau in paduri…( in Dacia se ara cu plug de fier… in Imperiul Roman…sau mai precis la Roma se ara cu plug de lemn)

  Cat despre treaba cu pipilica si mancatul singur… nu era o ironie…deoarece daca esti student banuiesc ca nu esti asa de in varsta… si ca acum 20 de ani sau mai bine aveai nevoie de ceva ajutor….asta fiind motivul pentru care am spus asta…dar daca tu ai luat-o ca pe o ironie…e treaba ta….cu cutitul era un sfat(mi-am permis)…vis-a-vis de taiatul in carne vie….

  de jignit, tu ma jignesti si ai jignit si pe altii de aici si nu ti sa raspuns cu aceeasi moneda…cel putin eu nu ti am spus nici: terifiant de incult … ca am ceva cu gramatica…suferind de complex al inferioritatii… scarbos patriotardism…. scurt circuitatul ultimului neuron…ceapa degerata…comentarii de doi bani….si altele…

  Daca ereai atent vedeai ca am pus FACULTATE in paranteza

  Sunt deeacord sa discutam pe teme….dar fara jigniri…fie care suntem liberi sa avem si sa ne sustinem parerile …

  Cat despre intalnirea ca intre barbati…cu jignirile de rigoare…:))))))))))))))))….sunt deeacord…si acum nu glumesc…..daca vrei ,sunt aici…vin….sau te pot eu cauta la istorie….doar sa-mi spui unde…..sau vrei sa-ti spun eu…?….tu alegi…eu sunt diponibil…..

 223. @Kandaon_lup

  Daca tii neaparat,ne intalnim si „discutam” ca intre barbati.

  Tu ai mentionat triburi trace:”(…)dupa ce a unit toate triburile de la nord si sud de Dunare si indiferent de cum se numeau ele(Carpi,Apuli,Tyrageti,Costoboci,Agatarsi.Tirzi,Cobirzi si multe alte triburi ) i-a numit pe toti Daci(…)”,citatul tau din 30 mai a.c.Numele care le-am dat eu sunt nume de triburi CELTE.Mai bine taceai.

  Citatul in care apare cuv. „romanizare” e dintr-un comentariu precedent celui la care m-am referit eu.

  In ceea ce priveste istoria,”nou” poate sa insemne cateva mii de ani.”Nou” are si sensul de „care nu e vechi”,nu-i obligatoriu sa insemne „recent”.

  Sa spui ca romanii nu au fost in stare sa cladeasca o civilizatie e de-o nesimtire si de-o prostie monumentala.Cu afirmatia asta pui capat oricarei discutii serioase.

  Spui ca vreau sa par legionar dar negi ca ai sugerat vre-o legatura.Pai,daca vreau sa par(din cate spui tu,nu eu)nu inseamna ca am o legatura,chiar daca e una fictiva,imaginara?
  Nu am scris „MISCAREA LEGIONARA” ci „Miscarea Legionara”.Nu cu majuscule ci cu litera mare la inceput ptr. ca e substantiv propriu.Asa ne-a spus invatatoarea,in clasa I,ca se scriu numele.Din indemnul tau reiese ca ai ceva cu gramatica limbii romane.

  Sustii ca nu m-ai jignit,dar:spui ca nu sunt in stare nici sa fac un „copy/paste”,ma faci nemernic si spui ca ar trebui sa fiu condamnat(pe 3 iunie a.c.),ma persiflezi ca faceam „pipilica” in pantaloni si nu stiam sa mananc singur pe cand tu studiai istoria (despre care habar n-ai,fie spus in treacat),ma iei la misto cu nu-stiu-ce cutite,cu tinut bine in mana si ca ma pot taia s.a.m.d.,si zici ca nu jignesti?
  Daca tu ai devenit imun la abundenta de jigniri cu care te blagoslovesc altii,nu inseamna ca toata lumea e obisnuita,sau obligata sa suporte,sa i se vorbeasca urat.

  Lasand deoparte agatarile tale de niste detalii secundare din comentariul meu,propun sa trecem (sau sa revenim),intr-o eventuala discutie viitoare,la subiectul articolului.

 224. Taureanu Luca

  eu nu te-am jignit….daca tu crezi ca este bine sa ma jignesti nu ai decat….se vede ca doar atat poti…jignirile intre barbati se fac …fata in fata…nu in spatele tastaturii…dar sa lasam asta…

  primo….daca citeai cu atentie….vedeai ca triburile pe care tu le- ai mentionat ,le-am mentionat si eu, deci stiam de ele…. boienii ….tauriscii…si altii, ereau triburi vecine….vorbeau aceeasi limba… deci nu ereau alte populatii …cat despre cetatiile grecesti de la pont….erau acolo ca li se permitea asta……….secondo..spui ca ai evitat sa folosesti termenul romanizare …dar di ce scrii tu se vede altceva…. citez… ( copy/paste)….” in timpul primelor razboaie ilirice.Mergand pe firul evenimentelor reiese ca tracii din sudul Dunarii au inceput sa aduge stilului lor de viata elemente ale lumii romane (s-au romanizat pe scurt;scuipati repede in san ca am spus cuvantul necurat)si ca romanizarea la nord de Dunare nu a inceput in 106 cum trage cu disperare tovarasul Savescu sa ne convinga,ci mult mai devreme.”….deci, iar te contrazici….tu ai spus -o…nu eu….si sa tii minte….nu suntem un popor nou….suntem un popor cu o istorie veche si lunga….un popor care este aici de la inceputuri….si nu trebuiau sa vina romanii sa ne invete cum sa cladim o civilizatie….cind ei insisi nu ereau in stare sa faca asta….terzzo…nu am spus nici o secunda ca ai avea vreo legatura cu miscarea legionara….mai ales ca tu ai scris asta cu majuscule…si nu stiu dece…eu am spus doar ca vrei sa pari legionar…dar ca nu iti iese….apropos….daca nu ai vreo legatura cu ei ( nu spun ca asta este ceva rau )….de ce ai scris cu majuscule ( MISCAREA LEGIONARA) si chiar de doua ori…?…sa nu-mi spui ca doar, ca asa este corect gramatical…ca te faci de ras…. :))))…..cand vrei sa tai in carne vie….vezi pe cine alegi…si ai grija la cutit….sa stii cum sa-l tii….sa nu te tai…:)))……

 225. @Kandaon_Lup
  Esti terifiant de incult.

  Prin citatul din Strabon am aratat ca a numi pe toti tracii,”daci”,e o mare greseala.Da’ probabil ti-am scurtcircuitat urma de neuron si ai inceput sa bati campii si sa ma iei cu traduceri si ca tre’ sa citesc cu atentie.
  In primul rand n-ai dat nici un citat;ai spus ca Burebista a unit toate triburile trace vecine si le-a spus la toti daci.Pe langa faptul ca a unit cate triburi trace se mai putea,Burebista a mai dus razboaie cu celtii (in aia peste 20 de ani in care ai studiat istoria poate ca ai auzit de boi,taurisci,eravisci s.a.)si cu coloniile grecesti de pe litoralul Marii Negre.Deci e mai corect „populatiile vecine”,cum scrie in text(il am in fata) si nu cum ai vrea tu sa scrie ca sa arati cine stie ce bazaconie.Esti vai de capul tau daca umbli cu falsuri si mai ai pretentii de om cu experienta in domeniu.

  Am incercat printr-o comparatie sa arat ca romanizarea tracilor a dus la apartia unui popor NOU,care nu mai e nici trac,nici roman.Am vrut sa spun ca noi nu suntem DOAR niste „traci romanizati”,ci un alt popor cu identitate proprie.Nu am vrut sa spun ca tracii nu s-au romanizat.Am evitat sa folosesc termenul „romanizare”(stiu ca luati foc cand auziti de el) din dorinta de a crea o apropiere,care sa duca la un dialog omenesc.Poate ca,intr-un fel,am vrut,nu din simpatie,sa va menajez.Insa n-ai cu cine.Ii intinzi omului o mana si el iti scuipa in palma.Da’ n-are nimic;de-acu’ in colo n-am sa va mai menajez.Am sa tai in carne vie cu fiecare ocazie.

  Nu incerc sa par nimic.

  Nu am afirmat,sugerat sau insinuat vre-o legatura cu Miscarea Legionara.Nu inteleg de ce o bagi in discutia de fata.Cine se tine de diversiuni acuma?

  Cititul e bun dar nu ajunge.Daca citesc timp de peste 20 de ani tratate de medicina ma lasi sa te operez?(Aceeasi intrebare i-a pus-o istoricul Ioan Piso medicului Savescu si nu i-a raspuns.)

  De scoala cu studenti n-am mai auzit.

  Dacoman se stie ca esti,nu mai e nevoie sa recunosti.

  Spui ca n-ai complexe dar te prezinti ca un mare aparator al neamului,expert in Miscarea Legionara(care,spre deosebire de mine,stii cu ce se mananca),insufletit de lozincile lu’ Savescu prin gura lu’ Roxin,si o tii sus si tare cu Boia,agatat de el ca inecatul de pai.

  Si daca ai o experienta asa de vasta in domeniul istoriei de ce nu esti pe la Academie sau la vre-o catedra pe undeva?De ce stai pe internet si te certi cu studenti care,dupa spusele tale,n-au habar de nimic?De ce nu risipesti bezna din mintile altora cu luceafarul intelectului tau in loc sa te certi cu cineva despre care nu stii nimic dar vis-a-vis de care iti permiti comentarii de doi bani?Cumva pentru ca nu te baga nimeni altcineva in seama?Oare ptr. ca nu da nimeni o ceapa degerata pe parerea ta?

 226. CU GENETICA HAMBURG NU MAI AVEM NEVOIE DE CLAMPANEALA =SINTEM DACI-NU NE TRAGEN DIN romani ..Teoria sc. ardelene o declaram nula ..cei ce vor sa fie comfundabili cu romii ramina sa se cheme roman pe mai departe=acum dacii or inviat nu vrem sa mai purtam un nume fals pus pribeagu kogalnice../vom vota teza istorica DACIA DACI SA NE NUMIM uniti cu basarabi daci sa fim =semnatiSEMNATI =ADUCEM BASARABIA ACASA CU FLORI DE MAI =HAI DACIA ..sa auzim de bine daci sa dormiti bine vara sa va iubiti tara..

 227. @Ady
  Horia C. Matei,”O istorie a lumii antice”:Cristalizarea celor trei mari ramuri ale slavilor.Grupul slav occidental include limbile ceha,slovaca,poloneza si sarba,cel oriental limbile rusa,ucrainiana si bielorusa iar cel meridional slovena,sarbo-croata,bulgara si macedoneana.(…)Stabilirea lor (a slavilor)durabila in partea de V si N a Peninsulei Balcanice schimba decisiv si pentru totdeauna configuratia etnica a acestei regiuni.”
  Am incheiat problema.

  Imi place de Savescu pe cat ii place necuratului Sfanta Liturghie.

  Textele gnostice nu au fost acceptate (lasa ca sunt acum,din cate am inteles) ca facand parte din doctrina Bisericii Crestine intrucat nu au fost scrise de oameni cu harul Duhului Sfant deci nu pot fi acceptate ca inspirate de Dumnezeu.Exista riscul ca ele sa vina din partea cealalta.(„Ce nu-i de la Dumnezeu,de la cel rau este.”)
  In ceea ce ma priveste,merg pe aceeasi idee.Daca cel care vine cu tot felul de ipoteze nu imi prezinta garantii solide a pregatirii lui(daca nu e de „meserie”),daca nu are pregatire profesionala,lucrari recunoscute,eventual recunoastere internationala s.a.m.d.,nu dau doi bani pe ce spune.

  In directia afiramata de marii istorici exista toate dovezile posibile.Daca nu le cunosti,te priveste.

  Despre Decebal si Traian am mai spus ca e DOAR UN EPISOD al contactelor lumii trace cu lumea romana.Nu inceputul.

  Daca a recunoaste ca adevar dovezile aduse de persoane specialiste in istorie inseamna a fi credul si supus,atunci poti sa-mi aduci 100 de diplome si tot degeaba.Ai s-o tii pe-a ta si daca vine Hristos si spune ca n-ai dreptate.

 228. CU GENETICA HAMBURG NU MAI AVEM NEVOIE DE CLAMPANEALA =SINTEM DACI-NU NE TRAGEN DIN romani

 229. Domnu’ Taureanu….

  imi cer scuze ca nu am avut rabdarea necesara citirii a tot ceea ce ati postat dvs.aici…dar din ce am citit ,am tras concluzia ca, chiar nu aveti, nici cunostintele necesare expunerii unor teorii …nici macar a celor copy/paste ….( aici ma refer la cele spuse despre Strabon ) nici argumentele necesare sustinerii acestor teorii…aici intervin cele spuse de dvs. in legatura cu asa zisa „romanizare” a tracilor sud-dunareni ( inceputa cu 300 de ani inainte de razboaiele lui Traian cu Decebal )…deoarece dvs in postarea dvs a celor spuse de Strabon ,”spuneti” asa: …. Mai spune acelasi Strabon :”Ajungând în fruntea neamului său,(…)GETUL Burebista l-a înaltat atat de mult (…)incat, în cativa ani, a făurit un stat puternic Si a supus GETILOR cea mai mare parte din populațiile vecine”…..corectarea este ca nu era vorba de „populatiile ” vecine….ci de ….triburile vecine…deci nu confundati…trebuia sa cititi cu atentie, ca acelasi citat l-am dat si eu, dar intr-o forma ceva mai corecta….deoarece se spune ca Burebista „a unit toate triburile” …si nu toate populatiile….iar despre „romanizarea” inceputa cu 300 de ani inainte de cele doua razboaie,va contraziceti singur….deoarece in prima faza vorbiti despre romanizarea tracilor sud-dunareni:……… „Din partea “tracii sud dunareni au adaugat stilului lor de viata elemente al lumii romane” ati omis (din greseala,vezi doamne)partea cea mai importanta:romanizarea tracilor sud-dunareni a inceput cu 300 de ani inaitea episodului Decebal-Traian si a tinut pana au navalit slavii in Balcani (sec VI-VII),adica,aproximativ,800 de ani.”….deci sustineti ca romanizarea a avut loc….iar cateva randuri mai jos spuneti altceva :….”Dar am sa merg si pe firul diversionist trasat de dvs.Nu vreau sa las vre-un aspect neclarificat;sa nu zica lumea pe urma ca n-am “argumentele necesare”:daca noi,ca romini,luam “anumite elemente” (cuvintele dvs.) ale altor popoare (sa zicem american) si le integram stilului nostru de viata nu inseamna ca devenim americani;nu asta am vrut sa spun.Tracii romanizati nu au DEVENIT ori s-au Transformat in romani;au ADAUGAT (dupa cum am spus) stilului lor de viata,elemente/parti ale lumii romane si in felul asta a aparut un POPOR NOU,care e poporul Romanesc,adica noi.”…..hotarati-va va rog…ori tracii sud-dunareni s-au romanizat… ori nu….?….cat despre „diversiunea ” sau „diversionismul” meu…va multumesc…asta arata cat de pregatit sunteti domnule student la istorie…cred…deci,ce va rog…observati ca eu nu va cer…eu va rog….sa studiati mai bine si sa fiti mai mai sigur pe ceea ce spuneti…asta pentru a elimina eventualele confuzii….si inca ceva …despre ironiile infantile la care faceti referire….ceea ce am spus sunt ironii…dar nu infantile…si acum fara nici un fel de ironie….nu ma umflu in pene ca nu am dece….nu folosesc termeni pomposi ca sa las vreo impresie sau sa-mi arat mie insumi ceva sau altcuiva…si nici nu sufar de vreun complex de inferioritate…deaceea te rog sa-ti masori cuvintele…si sa lasi jignirile la o parte…deoarece studiez istoria de cel putin douazeci de ani( pe vremea cand tu poate faceai pipilica in pantalonasi si nu stiai sa mananci singurel )…iar tot ceea ce scriu aici este facut in baza a ceea ce am citit…( si am citit mai mult decat vei citii tu vreo data)…nu ma intereseaza ce inveti tu la scoala (facultate)….nu ma intereseaza ca vrei sa pari …legionar…dar nu reusesti….pun pariu ca nici nu stii de fapt cu ce se mananca asta….si ce inseamna in realitate….ma intereseaza doar ca istoria neamului asta …buna sau rea …asa cum este ea…sa iasa la suprafata…si sa nu mai apara toti nebunii sa spuna ca istoria noastra are doar 200 de ani…si ca suntem in coada europei deoarece singurul nostru merit a fost si este acela ca stim sa copiem…( Lucian Boia ” De ce este Roamnia altfel)….spui ca sunt dacoman….poate sunt….poate nu….nu ridic Dacii la rang de zei…deoarece si ei veneau chiori de beti acasa…si ei isi bateau si isi inselau muierile …si ei se uitau cu jind la bunul vecinului…si ei au tradat ( dar nu pe Traian)….dar daca a fii dacoman inseamna ati iubii istoria si a vrea sa fie acceptata ,daca te umple de nervi vazand ca sunt distruse sit-urile arheologice si trec autostrazi peste ele iar ministerul culturii spune ca sa turnat beton si bitum peste o cetate intreaga pentru a fii conservata pentru generatiile viitoare,daca esti mandru ca te tragi dintr-un popor care ” a pus bir imparatesei de marmura a lumei, Roma”…si daca asta este poate toata mandria pe care o mai ai ca roman… (deoarece cam tot ce inseamna mass-media la noi nu arata decat cretinatati si promoveaza doar non-valorile de se uita astia la noi afara ca la niste salbateci)….atunci ma declar DACOMAN….

 230. Nu aveam nevoie sa mi spui ca e vorba de nordul Africii! SE SUBINTELEGEA ASTA! oricum bati campii nu vii cu nimic concret! Referitor la slavi pot sa spun ca o mare parte din ei au plecat spre centrul Europei!Sunt 3 mari grupe slavi: slavii de sud: popoarele din fosta Iugoslavie. slavii de vest: polonezi, cehi, slovaci ; slavii de est: rusi, bielorusi. Asa ca slavii AU TRECUT prin Balcani! Referitor la bulgari, desi slavii au influentat mult formarea acestui popor, totusi bulgarii si au pastrat originea turcica!
  Inca o data! NU SUNT DACOMAN! nu cred in multe din aberatiile lui Savescu!Numai incerca sa distragi atentia cu el ca nu sunt un admirator! Cred ca tie iti place de el de tot il amintesti!
  Cu toate astea afirmatia ca romanii se trag din Traian si Decebal e foarte discutabila!
  Dar ma rog, unii stau prost cu logica avand ochelari de cal si nu reusesc sa vada padurea de copaci! Ceea ce sustii tu, este ca in crestinism: doctrina oficiala nu recunoaste de exemplu textele gnostice pentru ca au fost scrise de nu stiu cine! Asa si tu! Daca Iorga si alti mari istorici au spus ca ne tragem din romani si daci,atunci asa este! De exemplu ai citit articolele lui Eminescu despre originea poporului roman?!
  Atata vreme cat nu exista destule dovezi intr o directie, de ce sa nu ne punem intrebari?!Inseamna ca suntem idioti?!
  Iti pot demonstra cu diplome oricand cei 6 ani de studii istorice!Tu in schimb mai ai mult de mancat ca sa ajungi la nivelul meu!
  PS. Din cauza unor oameni ca voi, creduli si supusi tara asta a ajuns unde a ajuns!

 231. Mai Ady,da’ stiu ca te-ai enervat.Care-i treaba?Am atins vre-o coarda sensibila din ideologia voastra protocronista?Daca te supara adevarul ramai pe site-uri dacomane,specialiste in minciuni si aberatii.
  Am sa fiu succint,ca azi n-am timp de dacomanii.

  In Bulgaria,si mare parte din Balcani,nu AU TRECUT slavii,ci au RAMAS.In NORDUL Africii (nu in toata Africa) la fel.De asta tot nordul continentului e arab si de asta nu se mai vorbeste azi latina pe acolo (in Egipt,Libia,Maroc,Algeria s.a.m.d).Nu ti-au spus treaba asta profesorii cu care ai studiat in aia 6 ani de „studii istorice”?Buni profesori,n-am ce zice…(asta daca au existat;lucru putin probabil).

  Iti mai spun inca o data(si o s-o spun pana va intra in cap):nu a spus NIMENI ca tracii din NV Romaniei de azi au renuntat la limba lor;numai guru vostru manipulator (Savescu) spune treaba asta ptr. a starni ura in incultii orgoliosi.Limba traca s-a CONTOPIT/UNIT cu limba latina,nu a fost inlocuita de ea.Intelegeti odata!

  Cat despre jigniri,las-o mai moale ca nu esti pe tarlaua lu’ tatuca Savescu ca sa vorbesti cum ti se nazare.Nu faci decat sa arati cat esti de needucat.

 232. Mai pe scurt asa, sa poti parcurge si tu: getii si dacii erau triburi tracice, dacii in munti (zona Transilvaniei) iar getii stapaneau Muntenia, Oltenia, zona Moldovei. Fiind traci vorbeau aceeasi limba, normal, iar traditiile, credinta erau fireste aceleasi. La fel si triburile tracice sudice, cum ar fi odrizii. NormaDoamne cum e baiatul asta, Taureanu. Habar n-are de capul lui si se l ca in timp, dezvoltarea acestor triburi (nordul si sudul dunarii) s-a facut inegal iar evolutia limbii lor de aseamenea a fost influentata de diversi factori cum ar fi invaziile migratorilor.

 233. Taureanule esti de o prostie crasa! bati campii nu zici nimic concret! Si pe actualul teritoriu al Romaniei au trecut zeci de triburi migratoare dar in afara de slavi nici unul n a influentat limba! Prin urmare faptul ca in Bulgaria au trecut slavii si in Africa arabii nu sta in picioare!Asa ca e ridicol sa credem ca locuitorii de pe aceste teritorii si au aparat limba adoptata in urma cu vreo 200 de ani! Dupa logica ta, dacii au renuntat la limba lor in favoarea lb latine, si au aparat o in fata a zeci de triburi migratoare care au trecut pe aici! Te contrazici singur! Referitor la deschiderea unui manual de istorie te a asigur ca am 6 ani de studii istorice, nu un mucos de student care isi da cu parerea despre ceea ce nu stie! Pana la urma e vorba de logica istorica dar se pare ca pentru tine e prea mult!
  Sincer sa ti spun nu am vazut celebrul documentar! Nu sunt dacoman pentru ca nu cred in toate ideile expuse de ei! Dar referitor la originea poporului roman am mari indoieli, confirmate de altfel, neoficial, si de profesori univeristari cu care eu am studiat! Asa ca inca o data documenteaza te inainte sa ti dai cu parerea! Nu fi asemenea omului medieval care se ghida dupa motto-ul ,,crede si nu cerceta”.

 234. VORBA MULTA SARACIA OMULUI..acum cu genetica HAMBURG CA RE NE LEGITIMEAZA E PACAT CA NU TRECEM LA FAPTE =UN PARTID AL DACILOR =TV .PENTRU DACI SI CILIVIZATIA LOR=EXCOMUNICAREA ROMANIZARII CA FALS GROSOLAN ISTORIC..

 235. Dragi dacomani (Ady si Kandaon_lup),

  Observ,fara mirare,ca suferiti de un grav si avansat complex de inferioritate,manifestat printr-un scarbos patriotardism.

  Folositi intruna termeni nationalisti pomposi (valoari nationale,civilizatie si cultura,martiri ai neamului etc.) ca sa va umflati singuri in pene si sa va dati impresia ca sunteti mari aparatori ai tarii si poporului.Dar mai incolo despre asta…

  Unde si cand am pretins ca sunt „atoatestiutor”,”inteligent si erudit” s.a.m.d.?Daca nu puteti sa-mi aratati,va cer sa taceti din gura si sa incetati cu ironii infantile ce-si au locul in groapa cu nisip de la gradinita.

  Ca Burebista (barbat GET) a unit tiburile trace nord si sud dunarene,creand statul trac,vad ca sunteti de acord;da’ de unde si pana unde se chema statul respectiv,”regatul DAC” si locuitorii lui,DACI?Burebista era get,nu avea nici un motiv sa-si numeasca statul,DAC.Recunoasteti ca geto-dacii erau PARTE DIN traci si totusi spuneti ca Burebista,fara nici un motiv, i-a numit pe toti daci.E ca si cum Mihai Viteazul(oltean)a unit principatele Muntenia,Moldova,Transilvania si i-a numit pe toti locuitorii (romini) ai noului stat,”maramureseni” sau „dobrogeni” sau „crisaneni” sau „moldoveni” sau oricare alt nume regional.Pentru ca numele de DAC exact asta e:un nume regional.ATAT.E numele care il purtau tracii din Banat,Tara Hategului si NV Olteniei.Numele de dac(arata istoricul A.D.Xenopol) nici nu apare,concret,pana la Strabon (sec. I i.HR.- sec. I d.Hr.),care spune urmatoarele(sublinierile imi apartin):”A existat si o altă împărțire a teritoriului chiar din cele mai vechi timpuri: căci pe UNII (nu pe toti-nota mea)îi denumesc [autorii] daci, iar pe alții geti. Getii sunt cei care se întind spre Pont și spre Răsărit, iar dacii cei care locuiesc în partea opusă, spre Germania și spre izvoarele Istrului”.Mai spune acelasi Strabon :”Ajungând în fruntea neamului său,(…)GETUL Burebista l-a înaltat atat de mult (…)incat, în cativa ani, a făurit un stat puternic Si a supus GETILOR cea mai mare parte din populațiile vecine”.
  E destul de concret pt.dvs. domnu’ Lup?Ca faceati,ceva mai jos,comentarii ieftine ca nu am argumentele necesare sa sustin adevarul istoric.

  Din partea „tracii sud dunareni au adaugat stilului lor de viata elemente al lumii romane” ati omis (din greseala,vezi doamne)partea cea mai importanta:romanizarea tracilor sud-dunareni a inceput cu 300 de ani inaitea episodului Decebal-Traian si a tinut pana au navalit slavii in Balcani (sec VI-VII),adica,aproximativ,800 de ani.In tot timpul asta (vreti voi sa-i faceti pe prosti sa creada) populatia traco-romana (stra-romina) din cadrul Imperiului Roman nu a avut nici un contact cu malul stang al Dunarii,cand toti istoricii afirma ca (pe durata aproape intregului Ev Mediu) peste Dunare era un adevarat dute-vino.La toate astea se aduga campaniile la nord de fluviu a Sf.Imparat Constantin cel Mare,cand mai bine de jumatate din Campia Munteana e adusa in granitele imperiului,la nici 50 de ani de la asa-zisa Retragere,care defapt a fost „doar o mutare a granitei imperiului in cadrul aceluias spatiu etnogenetic romanesc” (prof. Mircea Dogaru).Degeaba incercati sa distrageti atentia de la subiect print-o falsa neintelegere.Stiti prea bine ce am vrut sa spun.

  Dar am sa merg si pe firul diversionist trasat de dvs.Nu vreau sa las vre-un aspect neclarificat;sa nu zica lumea pe urma ca n-am „argumentele necesare”:daca noi,ca romini,luam „anumite elemente” (cuvintele dvs.) ale altor popoare (sa zicem american) si le integram stilului nostru de viata nu inseamna ca devenim americani;nu asta am vrut sa spun.Tracii romanizati nu au DEVENIT ori s-au Transformat in romani;au ADAUGAT (dupa cum am spus) stilului lor de viata,elemente/parti ale lumii romane si in felul asta a aparut un POPOR NOU,care e poporul Romanesc,adica noi.Noi NU suntem traci sau romani sau slavi.Noi suntem SI traci SI romani SI (in proportii mai mici) slavi.Avem de la fiecare parte cate ceva dar nu suntem ACEL ceva.La fel cum un copil are de la un parinte ochii,de la altul nasu’,de la bunica parul etc. si e totusi o fiinta autonoma,iesita din ei dar separata de ei.Ceea ce sustineti voi e totuna cu a spune ca din moment ce ARAT ca tatal meu inseamna ca SUNT Tatal meu.Deci eu m-am facut pe mine insumi.Logica dacomana…Cea mai tare din lume…

  @Ady
  Ce pot sa va spun,domnu’ Ady,despre limba „dacilor liberi din Moldova”?Probabil ca au „renuntat” la ea in favoare limbii dusmanilor latini la fel cum au „renuntat” la ea in favoarea limbii dusmanilor slavi.Dar daca „dacii” de-acolo erau atat de liberi si nu s-au romanizat niciodata,cum de vorbesc limba romina?Poate ma lamuriti si pe mine.
  Despre afirmatiile istoricilor si lingvistilor nu pot sa comentez fiindca nu am pricep la lingvistica;dealtfel nici nu mi-ati dat vre-un nume.
  Romanii poate ca nu cucereau un teritoriu ca sa-l civilizeze dar isi puneau problema investitiei in teritoriile cucerite.Aveau interes sa educe,sa ridice nivelul de trai(pana la un anumit nivel-nu prea mult),sa construiasca,sa dezvolte pe unde era nevoie s.a.m.d. ca sa scoata mai mult din zona respectiva.Dupa cum ati observat chiar dvs. aveau interese in joc.
  In ceea ce priveste provinciile enumerate:peste populatia din Palestina,Egipt,nordul Africii au venit popoarele arabe si le-au supus,in mare parte,unui proces de arabizare,dictat de legislatia religioasa a Islamului.
  In Bulgaria,si in mare parte din Peninsula Balcanica,s-au asezat slavii in sec. VI-VII;pe bune,ati deschis vre-odata un manual de istorie?
  Grecia nu a putut fi romanizata intrucat avea o cultura superioara celei romane.
  Turcia de azi a fost teritoriu roman,apoi bizantin si ulterior turcesc.Cat a fost roman probabil ca populatia avea trasaturi romane;cand Bizantul s-a grecizat,s-a grecizat si populatia iar de cand turcii au ajuns stapani Turcia e locuita de turci.Oare ce motiv ar avea turcii sa spuna ca sunt romani?Repetai orbeste (ca sa nu spun ca papagalul’) ce-ati vazut in filmuletul-manifest.Intrebarea despre limba romina in Moldova si-o punea si gen.Spiroiu,fara sa dea o lamurire insa.Partea cu provinciile romane e luata dupa Mircea Chelaru s.a.m.d.Sloganul”Repetati,nu ganditi!” vi se potriveste la fix.

  Din cate vad,dupa voi dacomanii,toti istoricii care dovedesc ca inaintasii nostrii au fost traco-romani au interese.Numai guru Savescu al vostru si incultii de pe langa el nu au interese.
  Despre Nicolae Iorga ma intereseaza mai mult ce a scris si a predat decat biografia sa.

  Si,dupa parerea mea,un om care n-are nicimacar un minim de cunostinte istorice nu ar trebui sa-si permita sa vorbeasca despre marii nostrii istorici;si nici sa le spuna altora sa se documenteze cand el nicimacar nu stie pe ce lume traieste.

  Domnu’ Lup,la partea cu Boia chiar ati dat cu paru-n balta.Boia va apartine voua dacomanilor.La fel ca si voi e un mare dusman al poporului romin (la fel ca voi spune,printre altele,ca nu a existat nici o romanizare),doar ca el spre deosebire de voi e si platit(cine stie de cine) pentru campania anti-romaneasca ce o duce.Pe cand dvs.,stimabililor, repetati ca turbati sloganurile savesciene in timp ce alde guru incaseaza bani grei de pe urma trudei voastre propagandistice.
  Si inca ceva,n-am vrut sa insist da’ vad ca va roade:v-am cerut sa scrieti corect (si nu m-am referit la eventuale litere lipsa)ca sa nu mai pierd timpul incercand sa descifrez intelesul frazei intr-un ocean de puncte de suspensie.Nu din alt motiv.Incetati sa vedeti planuri ascunse,insinuari si conspiratii la tot pasu’ ca va dezavantajeaza si e foarte enervant.

  Acum inteleg de ce mi s-a zis sa nu ma bag in discutii cu voi ca n-are rost.Voi,oameni buni,nu meritati sa fiti bagati in seama.N-aveti nici o treaba cu realitatea.Traiti linistiti in lumea voastra,imbatati de propaganda si visati daci cu farfurii zburatoare pe lunile lu’ Jupiter.Nu va intereseaza adevarul istoric.Vreti doar sa va satisfaceti orgoliul primitiv.Nu-i de mirare ca nu va baga nici dracu’ in seama.

 236. Si daca d-voastra va inselati,d-le autor?
  Daca va interesa subiectul ati fi observat ca si sardinia are o componenta ADN intalnita in zona noastra si specifica intrucatva balcanilor nu peninsulei italice si exista inainte de invazia slava…cand se vorbeste despre radacinile ADN si continuitatea lor referinta este de ordinul miilor de ani !

 237. @ ady….

  Nu iti va raspunde la intrebare…pentru ca, nu au argumentele necesare….stiu doar sa spuna ca noi dezinformam….si ca batem campii… sau sa ne corecteze gramatical….ai vazut tu macar un argument care sa stea cat de cat in picioare,in toate postarile lor chiar si in articol…?….nici nu vei vedea…. mai mult decat atat….mai si denigreaza Romania si cam toate valorile ei….exemplu ar fii….Dl Lucian Boia istoric si profesor doctor la Univesitatea Bucuresti Facultatea de Istorie….care acest eminent istoric….care probabil il pregateste si pe dl Taureanu Luca….contesta meritele lui Mihai Voievod Viteazul…spunand ca nu a facut unirea tarii romanesti si ca ori cum nu erea constient de asta…. ci doar urmarea sa cucereasca….In cartea acestui domn ( de ce este romania altfel ) carte care pe coperta are imaginea unui cal ce trage la o caruta cu coviltir si miroase ceva pe sub o dacie veche de 30 de ani …(dupa mine masina a fost aleasa asa cu un scop)…..se spune in aceasta carte ca poporul roman are o istorie relativ noua cam 200 de ani….si ca ori cum suntem la coada lumii…si ca nu am stiu sa avem ceva al nostru…iar singurul merit pe care il avem este acela ca am stiut sa mai copiem cate ceva de la altii…mai spune si despre Mihai Eminescu ca valoarea sa ca poeta este discutabila…dureros este ca aceasta carte se vinde tare de tot.

  …deci cu ce argumente vrei sa vina acesti nemernici ce ar trebuii actionati in instanta si condamnati….?

 238. eu am o intrebare pentru atoatestiutorul taureanu: cum e posibil ca dacii liberi din Moldova, carpii, costobocii, care au atacat tot timpul pe romani, sa renunte deodata la limba lor in favoarea limbii dusmanilor?
  Alta problema: unii istorici si lingvistii, afirmau ca o parte din cuvintele ce desemeneaza oieritul, albinaritul etc, ca venind din limba latina. Din izvoare stim ca dacii erau pastori, apicultori, viticultori. Prin urmare cum e posibil ca dacii sa fi renuntat la termenii lor proprii care le desemnau ocupatia de baza, in favoarea altora noi?!
  Portul popular prezent pe Columna lui Traian este purtat si astazi in toata Romania rurala!
  Trebuie inteles un lucru: romanii nu cucereau un teritoriu ca sa l civilizeze. Ei cucereau cand aveau interese pecuniare. De ex din Dacia s au dus la Roma multe tone de aur si argint, iar timp de un an toti cetatenii romani au fost exceptati de la plata taxelor si impozitelor! In Palestina, Britania, Egipt, N Africii, Bulgaria, Turcia, Grecia etc, toate au fost provincii romane multe sute de ani dar nici una n a fost romanizata! Dintre toate numai dacii s au romanizat! E absurd!
  Referitor la limaba daca! Nu cunosc motivul pentru care nu se fac cercetari, dar nu poti sa afirmi, ori cat de mare istoric ai fi, ca dacii n aveau limba scrisa si prin urmare n au lasat nici o urma! Pana si hominizii din cultura de prund au lasat mai multe urme arheologice decat s a descoperit despre daci! Prin urmare e imposibil sa nu fi avut o scriere, macar sacra, vorbita de catre preoti, sau in care se redactau documente oficiale!
  Adevarul e undeva la mijloc, asa ca te as sfatui sa te documentezi, mai ales ca esti student, si numai crede ce zic toti asa zisii mari istorici, ca si ei aveau interesele lor!
  Despre Iorga daca citesti mai mult din biografia lui o sa vezi ca nu era un perfect!
  Succes la documentare!

 239. @ Taureanu Luca… Primo…, va multumesc mult pentru lectia de gramatica,o corectare nu strica din cand in cand…Secundo…Iar sunteti intr-o eroare totala….probabil modul meu de exprimare in scris lasa de dorit, deci ma simt obligat sa corectez aceasta eventuala, dar foarte putin posibila eroare…daca cititi cu atentie ceea ce am scris eu…(trecand peste greselile gramaticale si/sau ortografice )…si priviti in mod obiectiv , nu in mod subiectiv,postarea mea…veti vedea ca, eu nu am facut nici o secunda referire la geto-daci…sau daco-geti…ca fiind altceva decat parte a neamului tracilor…despre care dvs. spuneti, ca noi „dacomanii” …nu vrem sa auzim…nimic mai fals….chiar si documentarul pe care dumneavoastra il contestati si pe care il numiti „manipulare”, „ADEVARURI TULBURATOARE DESPRE DACI”…se fac foarte multe referinte asupra neamului din care faceau parte geto-dacii…si anume neamul TRACILOR …. Herodot IV,94-96 spune : „Getii sunt cei mai viteji si mai drepti dintre TRACI…ei se socot nemuritori,credinta lor este ca ei nu mor,ci ca cel care piere se duce la Zamolxis -divinitatea lor- pe care unii il cred acelasi cu Gebeleizis” (MIRCEA ELIADE- De la Zamolxis la Genghis-han)….Iar daca BUREBISTA( BUEREBUISTAS) dupa ce a unit toate triburile de la nord si sud de Dunare si indiferent de cum se numeau ele ( Carpi,Apuli,Tyrageti,Costoboci,Agatarsi.Tirzi,Cobirzi si multe alte triburi ) i-a numit pe toti Daci, ( regatul Dac creat si condus de el intre anii 82 – 44 i.Hr ), nu este vina nici a mea,nici a celorlalti „dacomani”,care dupa parerea dvs.vrem sa manipulam…deci va recomand sa cititi cu atentie…cu foarte mare atentie ori ce postare, mai ales atunci cand doriti sa o comentati si sa corectati….iar o eroare a dvs. pe care o vad in raspunsul la postarea mea…ar fii faptul ca dvs spuneti ca : „tracii de la sud de Dunare au adaugat stilului lor de viata elemente ale lumii romane” asta insemnand dupa parerea dvs. romanizarea lor pe care o si sustineti…adica eu ca un nestiutor ce sunt trebuie sa inteleg ca daca incercam sa introducem sau am introdus in stilul nostru de viata anumite elemente din civilizatia unui alt popor ( german, francez, american,grec sau mai stiu eu care )devenim dupa caz , tot una cu acel popor…asa cum sa intamplat cu romanizarea tracilor din sudul Dunarii…?….daca dvs ca un erudit ce sunteti sustineti ca atat patos acest lucru ,atunci cu siguranta asa este… iar concluzia mea ca in Romania nu mai sunt romani…ci doar …greci….americani…italieni sau nemti fie care dupa stilul de viata adoptat…bravo’ domnule, eu la asta nu m-am gandit…ca daca, copiezi ceva, ajungi ca acel ceva…. cat despre ” Si inainte sa mai spuneti ca vorbesc ineptii,invatati cum se scrie corect si regula semnelor in fraza ca mi-e si-asa destul de greu sa inteleg ce vreti sa spuneti …” …ma simt obligat sa va multumesc inca o data pentru ca ati avut bunavointa de a ma din punct de vedere gramatical…dar nu poate sa nu-mi para rau de capacitatea redusa a dvs. de a intelege anumite lucruri, de alfel cat se poate de usor de inteles pentru cei ce nu sunt atat de inteligenti si eruditi ca dvs…dar bineinteles nu aceasta face obiectul „discutiei” noastre…ci faptul cat se poate de vizibil si concret ca dvs.sustineti in continuare niste ineptii, mascate ca sa zic asa, de greaua si defectuoasa mea exprimare sau de capacitatea dvs de a intelege anumite lucruri ( concrete de altfel ) referitor la existenta si identitatea noastra aici…pentru mine unul, este greu de inteles sustinerea romanitatii totale in aceasta zona…si ridicarea la rang de eroi civilizatori a celor ce au furat,violat,omorat si distrus…cat si incercarea de a denigra si subdimensiona meritele,cultura si civilizatia, celor care au construit si care au murit pentru modul lor de viata( bun sau rau…asa cum era el )…

 240. @Kandaon_lup

  IMI (legat,nu despartit) permit si eu sa va atrag atentia ca inainte de a va aventura in pretentia detinerii unui bagaj de cunostinte necesar corectarii unei eventuale erori istorice,ar fi bine sa intelegeti cum functioneaza logica elementara:nu poti sa spui despre un lucru ca nu e adevarat si apoi sa demonstrezi ca defapt e.

  Mai intai vreti sa spuneti ca dacii nu erau defapt doar tracii din Banat si tara Hategului ci toata populatia de pe teritoriul de azi al tarii.Apoi va contraziceti spunand ca tracii se gaseau pe un teritoriu vast care cuprindea si Romania de azi.Dar dacii nu erau defapt traci…

  Pe urma ca regatul lui Burebista „erea” regat dacic desi el era get si a ajuns in fruntea neamului sau.Barbat get a ajuns in fruntea neamului getic deci era dac si regatul era dacic.Grozava logica…
  Istoria reala (lucru despre care voi dacomanii nici nu vreti sa auziti) ne invata ca Burebista,barbat get „din campie”,impreuna cu regele,si in acelasi timp marele preot,dac Deceneu au unificat toate triburile TRACE de la nord si sud de Dunare,ramase inca libere,si au format (ATENTIE!),pentru a doua oara,STATUL TRAC,nu regatul dac.

  Getii si dacii erau acelasi neam si vorbeau probabil aceeasi limba.Dar neamul nu erau dacic ci tracic.E ca si cum am spune ca muntenii,moldovenii,oltenii si ardelenii sunt acelasi neam si anume neamul muntenilor.

  Voi dacomanii nu vreti sa auziti de traci fiindca ei au intrat in contact cu lumea romana cu peste 300 de ani inainte de razboaiele traiane,in 229-228 i.Hr. in timpul primelor razboaie ilirice.Mergand pe firul evenimentelor reiese ca tracii din sudul Dunarii au inceput sa aduge stilului lor de viata elemente ale lumii romane (s-au romanizat pe scurt;scuipati repede in san ca am spus cuvantul necurat)si ca romanizarea la nord de Dunare nu a inceput in 106 cum trage cu disperare tovarasul Savescu sa ne convinga,ci mult mai devreme.

  Si inainte sa mai spuneti ca vorbesc ineptii,invatati cum se scrie corect si regula semnelor in fraza ca mi-e si-asa destul de greu sa inteleg ce vreti sa spuneti.

 241. @ Taureanu Luca…

  ….vad ca ii tot dati zor cu Tracii…si ca trebuie sa terminam cu Dacii….i-mi permit sa va corectez eroarea….pe teritoriul de astazi al Romaniei si un „piculet” pe langa…erea Regatul Daciei, asa cum a fost numit in vremea lui Burebista… cat despre Traci…neamul Tracilor se intindea in Anatolia si la tarmul marii Egee la sud….raul Nipru la nord…Tisa la vest….si marea Neagra la est….ocupand deci un vast teritoriu….in acest teritoriu fiind inclus si teritoriul Geto-Dacilor….conform lui Strabon…getii si dacii ereau acelasi lucru…doar ca Grecii ii numeau Geti….iar Romanii ii nunmeau Daci…deoarece atat getii cat si dacii vorbeau aceeasi limba…iar Herodot ii numeste Traci…” cei mai viteji si mai drepti din neamul Tracilor”….iar Strabon spune….”..ajungand in fruntea neamului sau, getul Burebista la inaltat atat de tare incat a ajuns sa fie temut si de romani…” deci inainte sa mai vii cu asemenea ineptii…citeste….informeaza-te…

  mai am o intrebare….cum de s-a ajuns la concluzia ca ocupatia romana in Dacia a fost de 500 de ani..?…ca eu stiu asa :….Traian a atacat Dacia cu 14-15 legiuni…din care 12 sau 13 au fost retrase in primii 10 ani…aici ramanand doar 2 legiuni …V-a Macedonica…si XIII-a Geminna….care impreuna cu auxilia ( trupe auxiliare ce ereau atasate fiecarei legiuni in parte ) …nu insumau mai mult de 12.000 de oameni….dar puteau insuma 7-8.000….acestia fiind inpartiti in salba de castre si fortificatii….facute de romani pentru a apara Dacia Romana de atacurile si incursiunile triburilor costoboci,carpi si daci liberi…romanii ajungand pana la a platii tribut acestora…asta pana in anul 271-272 cand incepe retragerea trupelor….pana retragerea completa in jurul lui 275….pentru a scapa de senat,Aurelian infiinteazala sud de Dunare…”DACIA AURELIANA”…si ajunge sa-i plateasca pe DACI….pentru protectia granitelor de la Dunare…deci asta in 275….iar din ce stiu eu …in anul 82 inainte de Hristos…un rege get pe nume Burebista ce avea cetatea scaun la Argedava….hotaraste sa uneasca toate triburile de geti si daci intr-o singura tara numita Dacia…asta pentru a contracara amenintarea tot mai acuta a celtilor si romanilor….asa apare Regatul Dac…iar tot asa, din ce stiu eu…pana in anul 88 dupa Hristos, Roma nu a stapanit nici un teritoriu dac la nord de Dunare, iar incepand cu anul 89…anul incheierii acelei paci discutabile intre Decebal si Domitian si pana in 106…prezenta romanilor in Dacia a fost slaba spre inexistenta…prezenta lor avand doar caracter comercial….deci matematic vorbind intre 106 si 275 nu poate fii 500….deci, daca sa ajuns la aceasta concluzie…doar pentru ca un anume imparat roman ( Mauricius) dintr-un fost imperiu ce nu mai exista decat cu numele… Imperiul Roman de Rasarit (476-1453)….ia numit „Romani” pe locuitorii de la nord de Dunare…da-mi voie sa ma indoiesc de aceste afirmatii…

 242. @ Moshu…

  dvs Domnule Moshu…detineti niste informatii si trageti niste concluzii extraordinare…sunt curios…ati ajuns singur la ele, sau ati fost ajutat…?…nu de alta dar sunt siderat de ineptiile pe care le sustineti…atat dvs, cat si un alt domn de aici…Taureanu Luca….dar sa revenim….Dacia aceea imensa de care faceti referire…este Imperiul Dac a lui Burebista…intradevar….Dacia ca Stat nu a existat pana la Burebista…dar nici nu a disparut o data cu anul 106…spune-ti dvs, ca Decebal la tradat pe Traian…dupa primele razboaie…si ca Dacia erea stat clientelar…pe ce va bazati?…sfarsitul primului razboi a fost o convetie intre Traian si Decebal…nu cred ca Traian nu ar fii ocupat Dacia….daca Decebal s-ar fii predat…si el ar mai fii avut cu ce sa ocupe Dacia…sa nu uitam…ca Diegis a fost cel care a primit coroana de Rex Daciae…si nu Decebal…iar perioada de trei ani de Pax Romana…a fost doar un motiv de reorganizare a armatei romane…ai impresia ca Traian erea atat de idiot sa trimita aici pe un teritoriu „fost” ostil…de unde armata romana se retrasese…ingineri si constructori….pentru a le oferii tehnica militara si de constructii ,dacilor…?…:)))…..conform intelegerii…deoarece dacii nu aveau sclavi….au fost trimisi aici…sclavi ca forta de munca….si un numar destul de mare de negutatori…pentru reluarea rutelor de comert intre Imperiu si Dacia….

 243. @Stimabile…

  Ca idee ma numesc Taureanu Luca si sunt student.

  Referitor la afirmatiile mele din trecut:hot n-am facut pe nimeni.Criminal l-am facut pe Ioan Paul II ptr. ca a contribuit la fabricarea gazului Zyklon-B (folosit in lagarele naziste de concentrare si exterminare) si a vandut,in calitate de „agent comercial” al firmei „I.G.Farben”,(tot) nazistilor cianura pentru a fi folosita in aceleasi lagare;imi mentin parerea ca opinia lui in calitate de ne-istoric nu trebuie luata in seama.
  „Dus cu pluta” (desi nu am spus-o in felul asta)este intr-adevar orice persoana care prefera niste minciuni nesimtite,doar pentru ca ii satisface orgoliu,in locul adevarului.Parerea mea despre afirmatiile dacomanilor este concluzia la care ajunge orice om ce compara pretentiile lor cu lucrurile marilor nostrii istorici consacrati.Asta e marea mea dilema:cum puteti sa sustineti ca ceea ce zic dacomanii e adevar cand contrazice tot ceea ce spune istoria facuta de marii nostrii istorici precum Xenopol,Parvan,Iorga,Russu, s.a.m.d.Dacomanii nu sunt de acord cu EI,asta e problema,nu ca nu sunt de acord cu mine.
  Partea cu „salvatori de suflete si eroi ai neamului” ma fac ca nu am vazut-o si va rog pe viitor sa nu mai insinuati ca as fi vre-un sectant mesianic ca punem capat dialogului noastru.

  „Problema” portului popular si obiceiurilor am clarificat-o foarte bine cand am spus ca civilizatia traca s-a CONTOPIT cu civilizatia latina si rezultatul a fost,dupa adaosul slav,poporul ROMIN.Fara ironie va intreb daca stiti ce inseamna termenul „contopire”,fiindca ori nu il intelegeti binet ori il ignorati pur si simplu ptr. a lasa impresia altora ca varianta oficiala a istoriei spune ca tracii au disparut printr-un miraculos Abracadabra a imparatului Traian.

  Prin comparatia cu felul in care adoptam azi toate lucrurile rele din occident am vrut sa arat ca(in baza afirmatiilor medicului Savescu)noi dacii (nu rominii)care am rezistat peste 2 000 de ani fara sa imprumutam nimic de la popoarele vecine,acum renuntam la tot cei al nostru.A fost o gluma si nimic mai mult.Dar vad ca faceti ca ploua.Nu-i nimic,am sa vorbesc pe sleau de-acu’ in colo.

  Sa stiti ca adevarul se cauta fara ura si partinire in inima.Va spun asta ca persoana implicata(e drept sumar) intr-un demers de cercetare si ca fost dacoman.
  Constiinta civica si nationala cred ca aveti mai multe sane sa o cunoasteti daca cercetati istoria dupa formarea poporului nostru si nu inainte.Asta chiar nu e o justificare buna a atasamentului dvs. fata de ideile dacomane.Dealtfel nu trebuie sa va justificati in fata nimaniu;daca va place o idee aveti tot dreptul sa o sustineti.Dar nu aveti dreptul sa pretindeti ca ideea respectiva e adevar si oricine nu e deacord cu ea face parte dintr-o conspiratie universala de a-i tine pe daci la pamant sau ca ISTORIA ADEVARATA e „un sir lung de falsuri grosolane” doar ptr. ca infirma pretentiile respective.

  Si pentru ca un popor sa aiba constiinta si cunostinta despre sine insusi trebuie sa cunoasca ADEVARUL despre el insusi.Lucru asta s-a practicat pana prin perioada interbelica
  cand s-au realizat toate cercetarile serioase si a rezultat istoria noastra asa cum este ea.Apoi au venit comunistii si tovarasul Stalin cu ordinul de a ne scoate din cap ca suntem traco-latini si s-a inceput cu dacii-in-sus si dacii-in-jos.
  Tracii au fost mari prin faptele lor adevarate nu prin inventii de tip staliniste.Nu avem nici un motiv sa ne apucam sa inventam cai verzi despre ei cand putem sa spunem adevarul care e mult mai mare si mai frumos.In plus e si real.

 244. Domnule Taureanu ne spui si noua cine esti si cu ce te ocupi asa ca ideie ? Toti care nu sunt de acord sunt fie prosti fie dusi cu pluta fie criminali hoti etc ( ex Papa Ioan Paul al 2 lea ) , ca sa vezi singurii luminati singurii carturari si detinatori ai adevarului sunteti voi sustinatorii romanizarii , continuati cu totul felul de epitete icnitoare la adresa oricui indrazneste sa va cotrazica sau combata pozand intr-un fel de salvatori de suflete si eroi ai neamului doar pentru ca sustineti o teorie ce are o multime de lacune . In primul rand pentru niste oameni civilizati asa cum pretindenti ca suneti si intsruiti si bine inofrmati ar fi trebuit sa fiti mai atenti la limbajul cu care va adresati celor ce nu sunt de acord cu voi , asta denota respect bun simt si altele . Nu ai oferit nici o explicatie logica la intrebarea cum se face ca portul si obieiurile sunt tracice si dacice ( probabil in cativa ani o sa ni se spuna ca nici tracii nu au existat si doar pt ca unii sa isi poata sustine teoria romanizarii si latinizarii ) ci pur si simplu vorbesti de globarizarea de astazi incercand sa explici ce sa intamplat acum 2000 de ani , penibil sa faci astfel de comaparatii cand stim foarte bine ce rol important au astazi internetul televiziunea filmele muzica si orice informatie ce se propaga cu o viteza uimitoare in toata lumea , fara sa mai amimntim de marile corporatii ce cheltuiesc sume uriase tocmai pt a se face cunoscuti in orice colt al lumii deci probabil ca dacii acum 2000 de ani au patit acelasi lucru consumand produse de la multinationale gen Coca – COLA sau Mcdonalnds… Si faptul ca vreau sa aflu adevarul nu nseamna nici ca sunt nebun nici idiot nici dacoman ci un om ce vrea sa stie adevarul despre stramosii lui un roman ce vrea sa fie mandru de de natia sa si istoria poporului sau , un popor care sa aiba nu numai constiinta dar si cunostinte despre cine este si de unde vine si cred ca asta va deranjeaza pe voi , caci e mai simplu sa conduci si sa prostesti masele atunci cand nu au habar de nimic decat atunci cand dobandesc aceea constiinta civica si nationala …

 245. @Cristi

  O multime din intrebarile tale au fost deja raspunse in sectiunea comentariilor din articolul „Răspuns unei manipulări numite: Dacii, adevăruri tulburătoare 2012”,tot de pe „Foaie Nationala”.La cealalta parte iti dai singur raspunsul.

  1.Tracii (nu dacii;incetati Dumnezeului odata cu dacii!) nu si-au uitat limba ci si-au amestecat-o cu latina si,din sec.VI-VII d.Hr. cu a slavilor.Rezultatul e limba romineasca
  2.Romanii au construit mult si in Dacia Romana.Au infiintat peste 11 orase,au ridicat poduri,au construit drumuri s.a.m.d.
  3.Nu exista nici o tara din lumea asta,inclusiv Romania,care sa se declare urmasa a legiunilor romane.Doar in propaganda tovarasului Savescu gasim cretinitati de genu’ asta.
  4.Au fost intradevar daci in Bretania si (stiu sigur) in Africa.Insa au fost ca vorbitori de latina.Nu puteai sa faci parte din armata fara sa cunosti si sa vorbesti limba latina.Cum crezi ca se dadeau ordine in armata romana?Comandantul ordona la un grup in galica,la altul in egipteana,la nustiu’ care in traca si la altu’ in germana?Nu.Totul se facea in latina.
  Apropo’:se tot spune ca dacii nu s-au romanizat.Da’ de ce nu se spune cum noi romanii(adica noi dacii,pardon)ne americanizam azi?Cum nu ne mai cautam o slujba ci un job,cum nu mai e „bine” ci OK,cum se renunta la portul popular,care e tracic,pentru hainele venite de peste hotar,cum renuntam la alimentatia sanatoasa de la tara ptr. mancarea din plastic de la McDonald’s si KFC s.a.m.d.Cum de „dacii”,care s-au opus eroic,pe toate fronturile,in fata invadatorului,cotropitorului,banditului si nehalitului de roman,acuma renunta la tot ce-i al lor,incusiv la limba?Cum e stimate dacoman?Parca ar exista dovezi ca popoarele mai fac schimburi culturale,nu?
  5.In Africa nu exista doar negrii.In prezent,in Nordul Africi popoarele sunt mai mult arabe decat „negre”.Si chiar daca ar fi fost,au trecut 2000 de ani de atunci.In tot timpul asta pielea a avut destul timp sa se albeasca prin casatorii mixte.
  6.E deadreptul prostie sa crezi ca oamenii de azi arata la fel ca acu’ 2000 de ani sau chiar 100 de ani.Cauta,de curiozitate,fotografiile lui Jean Raoult facute la 1898 in Basarabia (http://citatedespreromani.wordpress.com/2013/02/12/romanii-vazuti-de-fotograful-francez-jean-raoult/)si spune-mi cati tarani ca cei de-acolo mai vezi azi.
  7.Partea cu „dacii scriau latina inainte de razboiul cu Traian” nici nu merita atentie.
  8.In manfestul vostru in format video Roxin sustine ca ne numim romani prin interventia Vaticanului din considerente politice.100 si ceva de ani mai tarziu Vaticanul s-a razgandit si,trecand de parte dacomana,a devenit dintr-odata garantul teoriilor voastre.Singurul lucru care Vaticanul ar trebui sa-l faca e sa taca.Papa Ioan Paul II,era un criminal nu istoric deci parerea lui vizavi de problema asta nu conteaza.
  9.Regalianus a murit in 268 si nicimacar nu a fost imparat al intregului Imperiu roman.
  10.Si mai incetati dom’le odata cu sloganu’ propagandistic „nu NE-am romanizat”,ca NOI rominii nu existam pe-atunci.Tracii nord si sud dunareni S-AU romanizat(nu AU FOST romanizati),au trait alaturi si s-au amestecat cu restul romanilor de pe teritoriul lor,au aparut astfel protorominii si dupa venirea slavilor putem sa vorbim de romini.Orice alta varianta e propaganda.

 246. vedeti ce a vorbit si ce a spus Papa Ioan Paul al 2lea, lui Gheorghe Zamfir referitor la razboiul daco-roman di vara anului 105-106? cum ca acel razboi sa sfirsit ca si cel din 101-102necistigind niciuna din tabere,iar Decebal nepierind luindusi viata,ci retraginduse peste munti cu o foarte mare parte din armata.sunt atit de multe lucruri despre daci in arhivele vaticanului si continuarea lor pe aceste meleaguri,dar istoricii nostrii continua sa tina cu dintii de romanizarea dacilor si ignora adevarul care este spus chiar de istoricii latini ai vremurilor respective.oare de ce imparatul Regalianus la anul 278 a vrut sa schimbe titulatura imperiului roman cu cel al daciei?De ce Regalianus sustinea ca este stranepot al marelui Decebal?

 247. dupa ce Traian se duce pe cosor,vine la conducerea romei imparatul Hadrian ,care la rindul sau recruteaza din Dacia doua legiuni de daci pe care le trimite impreuna cu restul armatei romane intr-o campanie in nordul europei.ajunsi acolo construiesc un zid de aparare de vre-o suta si ceva de kilometri. vezi”Fortul Dacic Bana”din zidul lui Hadrian.acuma ce sa le spunem noi danezilor ,englezilor,norvegienilor,ca ei sunt daci,doar pt.simplul fapt ca dacii nostrii au facut si ei parte din legiunile romane?orice om cu mintea limpede isi pune intrebarea :de unde erau soldatii adusi care formau legiunile romane?de la roma?nicidecum,ci din tot imperiul roman,inclusiv Africa,iar eu unul negri nu prea am vazut sa se nasca prin familiile noastre.daca vreti sa vedeti cu ochii vostri carei etnii apartinem,puneti un roman intre 10 italieni si imbracatii la fel si o sa vedeti ca pe roman il cunoasteti de la o posta,.eu am stat in italia 8 ani si nu am gasit nimic a avea in comun cu italieni,noi romanii avem o structura a fetei total diferita de a italienilor.faptul ca vorbim latineste nu este o dovada ca am fost romanizati. La Sarmizecetuza Regia, care este de fapt Kogaionul, s-a gasit vasul cu inscriptia „Decevalus per Scorilos”.aceasta este o dovada clara ca dacii scriau latineste inainte de cucerire.odinioara in aceasta tara s-a scris si cu litere slavone cam citeva sute de ani.oare de ce nu ne-am putut adapta cu graiul dupa pronuntia literelor slavone?iar daca sunt castre romane pe teritoriul daciei, sa nu uitati ca multe dintre ele au fost facute in timpul domniei lui Decebal,pt ca acesta in urma razboiului avut cu Diocletian primeste subsidii si mesteri de la Roma cu care Decebal isi intareste fortificatiile ,si de ce nu,isi construieste si unele noi,si atita timp cit o parte din mesteri erau adusi de la roma nu era normal sa construiasca la fel ca peste tot in imperiu? Romanizarea dacilor este un mit,pura fictiune.

 248. de ce dacii si-au uitat doar limba?daca au fost romanizati de ce nu si-au schimbat portul ?de ce romanii nu au construit aproape nimic in dacia la fel cum au facut in Liban,in Israel ,in Grecia, In actuala Turcie?de unde au fost soldatii din legiunile romane adusi?de ce niciuna din tarile ocupate de administratia romana nu se declara urmasi ai legionarilor romani?

 249. bunaziua! eu nu zic nici ca este adevarat ce spun ei in emisiune, dar nici k minte cineva. insa ceva este la mijloc, adica ori cercetatorilor le scapa ceva, ori suntem privati de unele informatii din unele ratiuni. din ce am vazut si auzit la aceste emisiuni shi cu ce mai stiu eu imi dau seama k multe lucruri nu se leaga. trebuie s fim constienti de faptul k daci n-au fost niste barbari shi nici romanii chiar asha de destepti. in cartile de istorie asa ni se prezinta situatia. trebuie s vedem ce aport benefic aduc aceste cercetari si coroborate cu vechile informatii sa se ajunga la o forma de istorie aproximativ adevarata. istoria care se face azi este partinitoare sau chiar minte, manipuleaza in detrimentul conceptului de stat national. de aceea fac ungurii ce vor!

 250. @Andrei
  Mergand pe rationamentul dvs. pot sa va intreb acelasi lucru:cine ne asigura ca nu doriti sa ne faceti sa credem ce vreti dvs.?

  Daca ne apucam sa presupunem ca fiecare istoric a avut planuri ascunse in opera sa,nu ajungem nicaieri;dimpotriva dam inapoi.

  Cred ca genul asta de a pune problema (fara sa va acuz) e specific protocronistilor dacomani.Ei acuza toti istoricii romini,toti academicienii,oamenii de cultura s.a.m.d. ca servesc interese oculte doar pentru ca nu sunt (si nici nu au cum sau de ce sa fie)de acord cu tulburarile lor mentale.Doar ei mai sunt in stare sa acuze in stanga si-n dreapta pe oricine nu se inchina la guru Savescu si nu ii accepta „evanghelia”.

  Cat despre problema accentului:in primul rand nu era singurul argument al articolului;daca (sa zicem)e inexact nu inseamna ca tot articolul e neadevarat.

  In al doilea rand,Nicolae Iorga(presupunand,bineinteles,ca nu servea ocultei universale anti-dacice)spunea ca taranii romani din sudul Italiei au ramas,treptat,fara locuri de munca odata cu intinderea stapanirii Imperiului,implicit cu cresterea numarului de sclavi veniti din teritoriile de curand cucerite;forta de munca fiind atat de ieftina si suprasaturata de muncitori,ei nu mai aveau unde sa lucreze.In plus,marii „moguli”(termen prezidential),care adorau vanatoarea,aveau obiceiul sa cumpare terenuri imense pe care sa vaneze,in special in sudul Peninsulei Italice.In fata acestei situatii,taranii plecau oriunde gaseau loc de exploatat pamantul;uneori in teritorii VECINE(nu ocupate)Imperiului.Lumea academica MONDIALA il considera pe Iorga o voce inegalabil de mare a istoriografiei,nu doar romanesti ci universale.

  Daca dvs. credeti ca se cade,ca de la inaltimea unei perosane care sta de zece ani in Italia,sa puneti la indoiala vocea unui astfel de om si a altora,poate nu la fel de mari,dar totusi cu un cuvant greu de spus in domeniu,atunci,iertati-ma,dar va lipsesc niste elemente de baza ale bunului simt.

 251. Traiesc in italia de 10 ani si stiu la perfectie dialectul din Verona(Veronese)si studiez dialectele italiene de 3 ani, si pot sa va asigur ca dialectul sicilian nu seamana de loc cu limba romana, si mai mult, dialectele din fiecare oras din peninsula italica sau format pt ca dea lungul timpului si in peninsula, populatia dupa caderea romei a amestecat limba lor straveche cu latina si sa produs dialectul din fiecare zona, asta testimoniaza cum populatiile mentin limbile si traditiile lor vechi. Aceasi limba italieneasca este in realitate un dialect, cel di Toscana mai exact di Firenze.

  Domnul Mihai Popescu, ar fi multe de zis dar eu ma abtin si va zic ca prefer sa sustin o initiativa de-a aduce adevarul bun sau rau la vedere decat sa zic ca este cum scrie in carti. pentru ca, cartiile au fost scrise de niste persoane,cine poate sa-mi asigure ca acele persoane erau cu adevarat informate cum trebuie? cine asigura ca acele persoane nu aveau interese de-a ne face sa credem ce vor ei?

 252. In articol se spune ceva de latinitatea limbii romane si de lipsa de dovezi privind o origine mai apropiata de cea dacica decat cea romana . Hmmm pai domnilor autori cand va uitati dupa cum bine a spus cineva intr-un comentariu la obiceiurile si portul oamenilor de la munte si nu numai nu vedeti asemanari cu obiceiurile dacice ? Unde este latinitatea in portul traditional romanesc ? Si nu inteleg de ce mereu bateti moneda pe crestinism … Care e legatura ? De ce creati mereu confuzia asta ? Crestinitatea poporului nostru e un capitol diferit nu are legatura cu originea noastra daca si o anumita influenta romana sa zicem . Daca suntem mai mult daci decat romani azi ne face mai putin crestini ? Stiam ca crestini sunt cei ce dovedesc smerenie dragoste si o dovedesc prin fapte nu doar flutura in vant niste ideei in spatele carora ascund neadevaruri . Iar intrebarea aia care sunt ” acei profesorasi ” e la fel ca si cum ai intreba care sunt politicienii corupti sau daca sunt politicieni corupti in Romania . Banui ca toti profesorii au ajuns numai pe merit la catedrele lor ( a nu se intelege ca toti sunt la fel ) nu exista profesori care iau spaga sau care au dat spaga pt a le fi recunoscute lucrari licente etc , nu exista profesori care si-au promovat odraslele si u pt ca meritau , ca nu exista profesori care sau gudurat pe linga regimul comunist etc , asa cum nu sunt nici medici de acest gen asa cum nu sunt nici politisti de acest gen asa cum nu exista nici judecatori procurori de acest gen asa cum nu exista nic iin administratie astfel de functionari asa cum nu exista nici politicieni de acest gen asa cum nu exista oameni de faceri sau asa zis oameni de afaceri care peste noape sau trezit milonari si nu pt ca au avut o idee geniala ci pt ca sistemul corupt din Romania le-a permis asta si de fapt aici e problema . Sistemul corupt din tara asta ce se manifesta in toate domeniile si la mai toate nivelele nu poate permite adevarul sa iasa la lumina chiar daca e vorba despre adevarul istoric de acum 2000 de ani si mai bine , adevarul e ca o lumina ce orbeste pe cei ce iubesc minciuna intunericul si mizeria in care zace acest popor …Pacat de noi ca nu suntem nici hotii nici mizebarili si nici lipsiti de civiliztie asa cum ne vad europenii sau cum chiar cei dintre noi le place sa spuna . iar pentru aceasta realitate am destule argumente insa cesta e deja alt subiect . P.S. poate nu imi respingeti comentariul si sunteti cinstiti fata de parerile fiecaruia ….

 253. Mare dreptate aveti, d-le Taurenciu, stapanii miei sunt cei care ma tund!

 254. @Vlad
  Vladut,prietene,stii cum se spune:vulpea cand nu ajunge la struguri spune ca-s acri.

  De ce nu esti tu baiat sincer si recunosti ca toata povestea asta protocronista e fix un gunoi,ca nu exista dovezi STIINTIFICE care sa o sustina si,prin urmare,lumea o adopta doar pentru ca le gadila orgoliul personal,nu pt. ca e adevarata?

  Si sa stii ca tot astept raspunsul ala.Pana nu dovedesti ca marii istorici ai poporului romian s-au inslat,o sa consider ca au avut dreptate.

 255. @ Vladut
  Lasand deoparte stilul (foarte) propriu de a purta o discutie(care lasa impresia ca vorbiti doar pentru dvs.),ma vad nevoit sa intervin iarasi cu rugamintea de a ne lumina si pe noi,cei aflati in „noapte mintii”,asupra urmatoarelor lucruri:

  1.In care izvoare istorice scrie ca dacii erau vazuti ca eliberatori?Sa stiti ca „Istoria militara a poporului roman” a tovarasului general-locotenent „dr.” Ilie Ceausescu nu se pune;aia e bataie de joc nu studiu istoric.
  2.Cine sunt „profesorasii” la care va tot referiti?Dati macar niste nume ca sa stim sa ne ferim de ei si de doctrina lor anti-dacica.
  3.De ce insinuati ca si crestinismul e de origine traco-daca?Poporul roman e crestin-ortodox nu zamolxian-ortodox (cum se declara Mircea Chelaru).Apropos:cuv. „traditie” provinde din latinescul „traditio/-onis”;cum se zicea la „traditie” in daca,stiti cumva?
  4.Avand in vedere ca nu mi-ati raspuns nici acum la intrebarea de mai jos,am sa v-o adresez din nou:daca romanii=daci/traci atunci aveau drepturi cel putin la fel de intemeiate ca dacii asupra teritoriilor nord si sud dunarene?
  Sa inteleg,din absenta unui raspuns,ca nu puteti sa raspundeti la intrebare?Haideti ca va ajut eu:(a)fie romanii aveau intradevar drepturi asupra ambelor teritorii ori(b)toata ipoteza asta e o nebunie si o prostie cum nu s-a mai vazut si auzit de la Darwin incoace,ceea ce inseamna ca toate pretentiile dacomane trebuie privite cu scepticism.Din moment ce sunteti un erudit in ale izvoarelor antice si medievale poate imi clarificati si mie nedumerirea asta.

  Si nu mai spuneti ca un lucru nu e „asa” fara sa aduceti un contra-argument,ca ne dam seama pe urma ca habar nu aveti despre probleama de fata.

  @Moshu
  Va felicit si multumesc pentru clarificarile dvs.

 256. Si acum serios – in loc de ramas bun, fiindca eu nu te consider adversar – iti dau un sfat: daca ajungi prin Bucovina, Basarabia, Maramures, Fagaras, intre moti, momarlani, in Arges, Valcea, in Oas, cam peste tot.. nu te grabi sa le spui ce mi-ai spus mie aici: nu au sa-ti sparga nicio ulcica in cap, dar o sa zgaiasca la tine ca la o aratare ori au sa te creada idiot.

 257. Mosulica, personaj mai simpatic ca tine rar gasesti!

  Sunt f. fanatic – nu pierd niciun episod din „Cascadorii rasului”. Stai si ma uit si, sincer, aproape ma holbez la ce va mai izvodeste mintea – incepand cu „izvoarele”, care „e” unul singur si care, nici n-ar putea fi altfel, confirma exact ce spun eu.

  Nici nu are cum sa fie altfel, fiindca o romanizare nu s-a intamplat decat in mintea voastra. Orice ati lua de la Poporul Român, incepand de la port, obiceiuri, traditii, credinte, modul de a construi si toate celelalte nu o sa gasiti nimic latin, roman. In disperare de cauza profesorasii tai s-au retras pe aliniamentul limbii, crezand ei ca, in lingvistica, lucrurile pot fi, vezi draga-doamne, mai usor de sucit si invartit. Noaptea mintii. Nici asta n-o sa le iasa, fiindca scrumbiile, daca-s afumate, n-au cum sa inoate in vazduh!

  Doar n-o sa-ti faci hara-kiri dupa „ultimul raspuns”, undeva cineva te iubeste!

 258. @Vlad
  Oh, sunt atât de înspăimântat! Mai fă „bau” de două ori!
  Şi în loc să minţi că mint eu, în loc să azvârli ameninţări de terorist fanatic, mai bine ai veni cu dovezi ale afirmaţiilor tale.
  1. Ai spus
  „Geto-dacii nu au atacat decat locatiile romane in Peninsula Balcanica, de cele mai multe ori populatia civila i-a primit ca eliberatori, dupa cum spun izvoarele.”
  Care izvoare?
  Găseşti majoritatea surselor aici: http://www.vistieria.ro
  Niciun izvor nu spune ce zici tu.
  Deci o primă minciună.

  2. Ai spus
  „Se stie ca a fost vorba de o ocupatie care a avansat incet, i-a tocat marunt pe daci, a ridicat fortarete de mai multe tipuri cu fiecare pas pe care l-a facut”
  Fără a intra în alte amănunte, observ doar că tocmai ai argumentat nimicirea dacilor (tu, Eutropius şi Roesler) şi romanizarea Daciei. Dacă nu înţelegi, reciteşte ce ai spus. Practic ai afirmat că romanii au cucerit şi reorganizat Dacia în întregime, „cu fiecare pas pe care l-a(u) făcut”. Culmea este că vorbeşti despre „ocupaţie romană” deşi crezi că latina=dacă, ceea ce înseamnă că romani=daci, deci ocupaţie romană=ocupaţie dacică.
  Însă logica nu a fost niciodată punctul forte al fanaticilor religioşi. Indiferent că dumnezeul lor este Stalin sau Napoleon Săvescu.

 259. „Moshule”, minti de ingheti apele, constient, ca masura a relei-credinte!

  Geto-dacii nu au atacat decat locatiile romane in Peninsula Balcanica, de cele mai multe ori populatia civila i-a primit ca e l i b e r a t o r i, dupa cum spun izvoarele.

  In campania din 105-106 mai multe grupari geto-dace au fost puse in situatia de a nu mai acorda ajutor lui Decebal pentru a nu fi distruse ele insele, armatele romane ajunsesera deja la nivelul acelor formatiuni. Se stie ca a fost vorba de o ocupatie care a avansat incet, i-a tocat marunt pe daci, a ridicat fortarete de mai multe tipuri cu fiecare pas pe care l-a facut.

  Cu restul gogosilor imi pierd timpul: ati primit replica in sute de locuri; prietenii nostri vegheaza.

  Tine minte doar atat: in etapa finala – care se apropie cu pasi repezi – profesorasii tai n-o sa mai aiba in fata nici „dacisti”, nici „protocronisti”. O sa aiba in fata ce e mai rau.

 260. @Pintea
  Autorii amintiţi s-ar putea să fie patrioţi, dar acesta nu este un argument pentru corectitudínea părerilor lor. Într-o asemenea privinţă argumentele istorice contează. Ori acestea, pentru protocronism, lipsesc cu desăvârşire. Mai mult, lipsa de logică domină total ideologia protocronistă. Să vedem exemple!

  A. Protocroniştii pretind că latinii sunt urmaşii dacilor sau tracilor, ba chiar că latina vulgară şi traca sau daca erau aceeaşi limbă.
  1. Dacă acest lucru este adevărat, înseamnă că adevărata ţară a tracilor sau dacilor era la anul 100 Romania! Doar romani = traci/daci conform protocronismului! Deci nu se poate vorbi despre „invazia romană în Dacia̶