Stema României (3)

Stema României (3)

by -
0 636
Legea nr:102 din 21.09.1992 privind stema ţării şi sigilul statului. Emitent: Parlamentul României. Apărută în Monitorul Oficial Nr.236 din 24/09/92. Parlamentul României adoptă prezenta lege.
CAP. 1
Stema României
Art. 1
Stema României simbolizează statul român naţional, suuveran şi independent, unitar şi indivizibil şi se compune din două scuturi suprapuse: scutul mare şi scutul mic.
Scutul mare, pe albastru, are o acvilă de aur cu capul spre dreapta, cu ciocul şi ghearele roşii, cu aripile deschise, ţinind în cioc o cruce ortodoxă din aur, în gheara dreaptă o sabie, iar în gheara stângă un buzdugan.
Pe pieptul acvilei se găseşte scutul mic sfertuit cu insiţiune:
a) în primul cartier este stema Ţării Româneşti: pe albastru, o acvilă de aur cu ciocul şi ghearele roşii, ţinând în cioc o cruce ortodoxă de aur, însoţită de un soare de aur la dreapta şi de o lună nouă de aur la stânga;
b) în cartierul doi este stema Moldovei: pe roşu, un cap de bou negru, însoţit de o stea de aur între coarne, cu cinci raze, de o rază cu cinci foi la dreapta şi de o lună conturnată la stanga, ambele de argint;
c) în cartierul trei este stema Banatului şi Olteniei: pe roşu, peste valuri natural, un pod de aur cu doua deschideri boltite, din care iese un leu de aur ţinind un paloş în laba dreaptă din faţă;
d) în cartierul patru este stema Transilvaniei, cu Maramureşul şi Crişana: un scut tăiat de un brâu roşu îngust, în partea superioară, pe albastru, o acvilă neagră cu ciocul de aur, ieşind din brâul despărţitor, însoţită de un soare de aur la dreapta, de o lună de argint conturată la stanga, în partea inferioară, pe aur, şapte turnuri roşii, crenelate, dispuse pe două rânduri, patru şi trei;
e) în insiţiune sunt reprezentate ţinuturile Mării Negre: pe albastru, doi delfini de aur afrontaţi, cu cozile ridicate.
Art .2
Stema României poate fi confecţionată din orice material, poate fi reprodusă în culori, în alb-negru ori prin imprimare pe diferite materiale. Reprezentarea în alb-negru a stemei se face prin semnele convenţionale folosite în heraldic pentru desemnarea cromaticii: aur = puncte la egala distant intre ele, argint = spaţiu liber, roşu = linii vertical, albastru = linii orizontale, negru = linii vertical suprapuse pe linii orizontale. Dacă tehnica grafică nu permite reprezentarea convenţională, se poate utiliza redarea prin conturare. În cazul reprezentării convenţionale în alb-negru sau al redării prin conturare, liniile care marchează contururile acvilei şi ale scutului exterior vor avea de două ori lăţimea celorlalte linii din interiorul stemei.
Art.3
Stema Romaniei, în culori, va fi aşezata în sediile tuturor autorităţilor publice, instituţiilor de învăţământ, misiunilor doplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor comerciale ale României în străinatate, precum şi în saloanele navelor sub pavilion românesc.
Art.4
Stema României va fi reprodusâ pe sigiliile autorităţilor publice, pe acte oficiale, pe imprimatele şi plăcile indicatoare ale edificiilor acestora, pe moneda naţională şi pe alte semne monetare emise de România, pe însemnele şi pe unele accesorii ale uniformelor militare, în condiţiile stabilite de Guvernul României.
Art. 5
Modelul original al stemei ţării este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta lege.
CAP. 2
Sigilul statului.
Art. 6
Sigiliul statului este însemnul suveranităţii naţionale şi garantează autenticitatea actelor statului.
Art. 7
Pe sigiliul statului este reprezentată stema ţării, cu România, în exerga, în partea inferioară.
Art. 8
Sigiliul statului se păstreaza la Ministerul Afacerilor Externe şi se aplică, potrivit dispoziţiilor ministrului afacerilor externe, pe actele internaţionale încheiate de România.
Art. 9
Modelul original al sigiliului statului este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta lege.
CAP.3
Dispoziţii finale.
Art. 10
Autorităţile publice îşi pot elabora insemne heraldice şi sigilii proprii, în condiţiile legii.
Stemele judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor se aprobă de Guvern, la propunerea consiliilor judeţene sau, după caz, a consiliilor locale, cu avizul Comisiei Naţionale de Heraldică şi Genealogie.
Art. .11
Pe data intrării in vigoare a prezentei legi sunt şi rămân abrogate:
Decretul nr.972/1968 privind însemnele Republicii Socialiste România, publicat în Buletinul Oficial nr.141 din 5 noiembrie 1968.
Decretul nr. 510/1953 privind folosirea sigiilor cu stema Republicii Populare Române, publicat în Buletinul Oficial nr. 55 din 23 decembrie 1953, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat în sedinţa din 10 septembrie 1992, cu respectarea prevederilor art.74 alin. (1) si art.76 alin. (1) din Constituţia României.
Preşedintele Senatului, academician Alexandru Bârlădeanu.
Preşedintele camerei Deputaţilor, Marţian Dan.
Bibliografie
 
– BERCIU, DRĂGHICESCU, ADINA, Introducere în istorie și științele auxiliare ale istoriei, București, Tipogr. Univer. “Dimitrie Cantemir..”1992, p.83-107,
– BERCIU- DRĂGHICESCU, ADINA., Științele auxiliare ale istoriei, partea I, Tipogr, Univ. București , 1988, p. 98-111.
– CERNOVODEANU, DAN, Bibliografia heraldicii românești, București, 1977.
– CERNOVODEANU, DAN, Știința și arta heraldică în România, București, Edit. Științifică și Enciclopedică, 1977.
– Dicționar al științelor speciale ale istoriei, București, Edit. Științifică și Enciclopedică, 1982.
– DOGARU, MARIA, Reconstituirea Daciei în simbol heraldic, în Revista de Istorie, t. 33, 1980, nr. 4, p. 743-758.
– DOGARU, MARIA, Aspirația poporului român spre unitate și independență oglindită în simbol. Heraldic.Album, București, Edit. Ștințifică și Enciclopedică , 1981.
– DOGARU, MARIA, Un armorial românesc din 1813. Spița de neam a familiei Balș dotată cu steme. Bucuresti,DGAS,1981
– DOGARU, MARIA., Colecția de sigilii a Direcții Generale a Arhivelor Statului București, În: Revista Arhivelor, 1962, nr. 2 , p . 155-171.
– DOGARU, MARIA, Sigiliile, mărturii ale trecutului istoric. Album sigilografic, București, Edit. Științifică și Enciclopedică, 1976.
– DOGARU, MARIA, Colecțiile de matrice sigilare ale Arhivelor Statului București, DGAS, 1984.
– DOGARU, MARIA, BERCIU- DRĂGHICESCU, ADINA, Sigilografie românească, Bibliografie. În “Caietul seminarului special de științe auxiliare ale istoriei, Opuscula bibliografică, genealogica, numismatica”….II, 1990.p. 93-113.
– DOGARU MARIA,Din heraldica Romaniei.Album,Bucuresti,editura Jif,1994.
– EDROIU, NICOLAE, Introducere in istoria și științelor auxiliare ale istoriei, Cluj- Napoca, Tipografia Universității,. Babeș – Bolyai….,1977,p. 129-139.
– EDROIU, NICOLAE, Introducere în științele auxiliare ale istoriei, Cluj- Napoca, 1992.
– GEVAERT, EMIL, L`heraldique, son esprit, son langage et ses applications, Paris, 1923
– GUNNAR, C. SCHEFFER, U., Les couleurs heraldique, leur rehabilitation et leur determination, Esbly, France, 1971.
L` histoire et ses methodes, sous la direction de Charles Samaran, Bruges, 1965, p. 740-767.
– HUMBERT, FRANCK, La symbolique animale en heraldique, Toulouse, 1980. Hussmann, Heinrich, Uber, Deutsche Wappenkurst, Berlin, 1973.
– ILGEN, TH., Sphragistik. Heraldik, Leipzig, 1912.
JAKO, SIGISMUND, Sigilografia cu referire la Transilvania(până la sfârșitul sec. al XV-lea) în vol. Documente privind istoria României, Introducere, Vol. II. E.A. București, 1956, p. 561-619.
– LAURENT, V., Documents de sigilographie byzantine. La collection C.Orghidan, Paris, 1952..
– LAUDA,J., Flaggen und Wappen der Welt von A-Z,Berlin, 1972.
– MOISIL, C., Două științe surori:numismatica și sigilografia, extras din B.S.N.R., an XVII, 1922, 12. p.
– MORINI, UGO, Araldica, Firenze, 1929.
– NEUBECKER, OTTFRIED, Le grand livre de l` heraldique. L`histoire, l`art et la science du blazon, Paris, 1977.
– SACEDORȚEANU, AURELIAN., Curs de Științe auxiliare,Ms.dactilo,,vol.I,1958-1959 p .146-192..
– SEYLER, G. A. ., Geschichte der Heraldik, Neustadt(Aisch), 1970.
– SMITH, WHITNEY, Les drapeaux a travers les ages et dans le monde entire, Fayard, Paris, 1976.
– ȘTEFĂNESCU, MIHAIL, MĂNESCU, JEAN, Enluminures heraldiques des XVI-e-XVIII-e siecles dans la collection de l`Academie Roumaine, în Revue.Roumaine d’Histoire. , serie Beaux Arts, t. XVII, 1980,. P. 13-45.
– STURDZA, D. N., Dictionnaire heraldique, Paris, 1983.
– STURDZA-SĂUCEȘTI, MARCEL, ., Heraldica. Tratat tehnic,București, Edit.Științifică, 1974..
– ROMAN JOSEPH., Manuel de sigilographie francaise, Paris, 1912.
(autor: pro. univ. dr. Adina Berciu-Drăghicescu, sursa: Revista Art-emis)
Vezi Partea II AICI şi Partea I AICI
(Visited 116 times, 1 visits today)

NO COMMENTS

Leave a Reply

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.