Să combatem patima beţiei! Mitropolitului Pimen al Moldovei şi alcoolismul…

Să combatem patima beţiei! Mitropolitului Pimen al Moldovei şi alcoolismul…

by -
0 851

Reproducem cu deosebită satisfacţie propunerea IPS  Mitropolitului Pimen al Moldovei, făcută în şedinţa Sf. Sinod din 14 Iunie 1928, privitoare la pustiirile fizice şi morale ce sunt provocate de alcoolism în rândurile populaţiei noastre.

„Alcoolismul sau patima beţiei a ajuns o mare şi groaznică primejdie pentru populaţia ţărănească , ca şi pentru lucrătorii din fabrici şi uzine şi pentru muncitorii din oraşe şi târguri.

Din pricina acestei afurisite patimi, s’au înmulţit cele mai oribile crime, aşa că cârciuma, a ajuns a fi isvorul tuturor nenorocirilor de care suferă populuţiunea ţării noastre, ca: omoruri, junghieri, bătăi sălbatice, furturi, divorţuri, copii născuti morţi sau schilozi, care mai târziu devin idioţi, criminali, etc. Multe case devin pustii , iar casele de nebuni , sunt pline ca şi puşcăriile.

Toate aceste nenorociri de care suferă mai ales generaţia noastră de azi, sunt urmările beţiei, şi dacă s’ar întârzia a se lua cuvenitele măsuri , va urma degenerarea rasei şi a neamului nostru .

Tot din această patimă, atât de răspândită la noi, s’au întins în populaţiunea noastră de la ţară şi în lucrătorii din oraşe, tuberculoza şi alte boale omorîtoare, care seceră viaţa multor fii ai neamului , ca sifilisul.

In faţa acestor grozave primejdii , Biserica noastră , nu poate şi nu trebue să rămână indiferentă; căci e vorba de viaţa , moralitatea şi trăinicia poporului nostru românesc.

Se cuvine deci, ca Sf. Sinod , fără întârziere, să ia cuvenitele măsuri pentru ca prin preoţime , să facă o cât mai mare propagandă contra acestor flagele, atât de primejdioase, care ameninţă viaţa poporului.

Şi până acum Biserica n’a rămas nepăsătoare faţă de această primejdie care ameninţă pe credincioşii ei , luând măsuri pentru stârpirea patimei beţiei . Dar , pentru că acum această patimă se ridică cu mai multă furie , din pricina înmulţirii cârciumelor şi a fabricilor de spirt, se cuvine ca Biserica să intervie cât mai curând pentru salvarea sănătăţii şi a vieţii poporului , căci e o datorie a noastră a tuturor pentru a ne îngriji nu numai de mântuirea sufletului , dar şi de sănătatea şi de buna stare a poporului nostru românesc.

Sunt de părere că Sf. Sinod, sesizat de această nenorocire, care ameninţă poporul românesc şi care preocupă pe toţi oamenii de bine, care-şi dau seama de urmările acestor patimi, ca şi pe guvernul ţării , să ia cât mai neîntârziat măsurile necesare; altfel , tăria şi moralitatea poporului nostru românesc, va scădea şi noi vom fi răspunzători.

Să muncim dar fără preget ca Biserica, prin preoţimea ei , să-şi facă datoria; altfel, rămânem vinovaţi înaintea lui Dumnezeu şi a poporului pe care îl păstorim.

La lucru dar , căci datoria ne cheamă.”

14 Iunie 1928 ,

PIMEN

Nota FN: astăzi fiecare om de bună-credinţă şi cu frică de Dumnezeu trebuie să ia atitudine faţă de alcoolism, dar mai ales trebuie să combată răspândirea drogurilor (toate drogurile) printre tineri.

(Visited 230 times, 1 visits today)

NO COMMENTS

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.