Românilor de la graniţa apuseană!

Românilor de la graniţa apuseană!

by -
1 677

Străjeri ai neamului şi al ţării în locul cel mai greu şi mai de onoare fiţi întotdeauna români întregi, cu trup şi suflet. Intelectuali, urmaşi ai Romei eterne răspândiţi cultură şi generozitate. Daţi pildă de mândrie şi conştiinţă naţională cum v’au arătat strămoşii Daci. Voi reprezentaţi Neamul şi Ţara în faţa celui mai aprig duşman al nostru, asupritorul nostru de o mie de ani, care numai batjocură a avut pentru noi. Nu uitaţi aceasta şi faceţi-vă demni de rolul vostru măreţ!

Pământul pe care-l călcaţi zi de zi poartă osemintele strămoşilor, trăiţi în jobăgie şi prostie, muncind din greu pentru alţi şi duşi la moarte — ca o ciurdă de vite — numai pentru alţii. Acest pământ să vă fie un memento! Nu uitaţi robia ca să puteţi aprecia libertatea! Când vi se pierde privirea în spre şesul din Apus să Vă amintiţi că într’acolo se găseşte Seghedinul şi Vaţul! Iar când priviţi către miăzăzi-răsărit spre munţii falnici ai Bihorului să ştiţi că în văile lor sunt fraţi de-ai noştri lăsaţi cu voia în întunerec de cei cari nu ne ziceau decât neam prost, siliţi la o viaţă de trudă animalică de cei ce voiau să ne facă popor de dobitoace… Lumină aşteaptă ei dela cei cu carte şi dragoste, dela cei cu suflet. Conducători să nu uitaţi că suferinţa acestora v’a înălţat acolo unde sunteţi.

Fiţi deci recunoscători şi cinstiţi! Intelectuali de toate categoriile, aprindeţi focul luminei, candela minţii voastre şi în zarea ei veţi vedea strălucind ca un nepreţuit tezaur sufletul mare şi inima bună a ţăranului român. Numai atunci o să puteţi înţelege cu adevărat taina mare a persistenţei noastre, popor urgisit de toţi. Atunci o să vă convingeţi de ce căsuţa de lemn nu a putut fi învinsă de cetăţile faimoase ale evului mediu.

Atunci veţi şti pentru ce doina ânguitoare a fluierului ciobănesc a biruit bubuitul asurzitor al tunurilor grele. In suflet e tăria şi în credinţă biruinţa! Acolo la ţăran veţi găsi isvorul tăriei sufleteşti, siguranţa trăiniciei noastre de veci. Coborâţi-vă deci la popor ca să vă înălţaţi! Cu un suflet mai mult sau mai puţin diformat în urma unei culturi streini să ne reculegem, căutând în văi şi munţi adevărata noastră fiinţă etnică şi să ne scăpăm de tot ce nu este al nostru, moştenit din vechime. Să refacem limba prin frumuseţile minunate a vorbei lor curate.

Grăniceri de la apus ai ţării strângeţi-vă rândurile, fiţi cu toţii una „în cuget şi simţiri” dela mic la mare, sărac şi bogat, dela cel mai învăţat până la ultimul neştiutor de carte, cei suprapuşi cu cei de jos.

Orice, trădare a românismului pe voi vă ajunge întâi, casa voastră o aprinde, copii voştri vi-i omoară, nevasta voastră o necinsteşte. Fiţi deci solidari, cu adevărat fraţi! Incredeţi-vă în voi, în Dumnezeu şi în destinul neamului. O ţară întreagă priveşte spre voi cu grije şi încredere. Faceţi ca ţara sa fie mândră şi neamul sigur de voi. Staţi neclintiţi cu fruntea ridicată ca legionarii lui Traian, cu braţul încordat, gata la orice şi ori când ca oastea lui Decebal.

Aşa un front trebue să fie graniţa de Vest şi el va rămâne nebiruit pe veci. Pe cei îndărătnici liniştiţi-i, pe cei păcătoşi, ruşinaţi-i iar pe trădători să nu-i cruţaţi! Vegheaţi deapururea: demascaţi şi înfieraţi necinstea, descoperiţi şi nimiciţi duşmanii Statului.

Nu vă duşmăniţi între voi, cei cari staţi în gura duşmanului gata să vă înghită în orice clipă. Nu vă învrăjbiţi, făcându-le pofta celor ce rânjesc de bucurie între voi şi de peste hotar. Mai ales acum când se cer încontinu revizuiri de tratate şi corectări de graniţe.

[…]

Gândiţi-vă ca să înţelegeţi şi să vedeţi ce aveţi de făcut. In faţa voastră, intre voi este pilda vie a sufletului mare care trebue fie scutul frontului de vest, admiraţi-l şi urmaţi-l!

Pentru Dumnezeu, să nu fiţi mici la suflet, slabi de credinţe şi să scoateţi pe trădători dintre voi…

Străbunii vă îndeamnă, eroii vi-o strigă din morminte.

Dr. V. German, „Înfrăţirea Românească”, 15 iunie 1925, nr. 4, anul I.

(Visited 132 times, 1 visits today)

1 COMMENT

Leave a Reply

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.