Ora de religie din şcolile româneşti – factor al discriminării sau mijloc...

Ora de religie din şcolile româneşti – factor al discriminării sau mijloc şi operă culturală a spiritualităţii

by -
11 579

Mă gândeam, în aceste vremuri, la modul în care istoria este ciclică, la felul în care ea se repetă, fiindcă, iată, asistăm la pervertirea unora dintre noi cu maladia secularismului care evidenţiază ora de religie ca fiind un instrument al stressului şi al discriminării şi care, în consecinţă, invocă îndepărtarea şi înlăturarea acesteia din preajma copiilor noştri căci ar putea fi contaminaţi de duhul îndoctrinării, te pomeneşti, şi de cel al bigotismului ori al pietismului!… Şi acest fapt ar fi în opoziţie cu starea modernă a tânărului asaltat de alte discipline, ştiinţe, curente, doctrine şi instrumente ale educaţiei mai puţin creştine, cum ar fi cea a televizorului sau a calculatorului, nu?!…

Nu ştiu de ce dar de câţiva ani încoace, suntem ameninţaţi şi asaltaţi, în momentul în care se pune în discuţie schimbarea ori modificarea unei legi (dezvoltarea şi perfecţionarea ei) cu tot felul de probleme, idei, curente şi ideologii, promovate de tot de felul de pseudointelectuali – membri a, te miri ce societate civilă – care sunt deranjaţi ba de (ne)deschiderea dosarelor şi deconspirarea celor ce au colaborat cu securitatea comunistă, ba de existenţa icoanelor în şcolile româneşti, ba de problema manualelor de religie, ba de problema existenţei şi aplicării unei legi a cultelor cât se poate de strâmbă, incompletă ori imperfectă, şi mai ales, de problema discriminării şi a nedreptăţirii bieţilor homosexuali… Chiar şi problema orei şi a statutului orei de religie a mai fost desbătută şi în anii trecuţi… Ce să facem, acestea sunt, după unii, adevăratele şi singurele probleme ale României post comuniste ori post-decembriste – care, iată, de douăzeci de ani se zbate şi se străduieşte să-şi caute locul, rostul, sensul şi importanţa în noua configuraţie geopolitică şi geostrategică, în cadrul institituţiilor globalizante şi globalizatoare ale structurilor europene şi euroatlantice… Şi te pomeneşti că, potrivit unora, Biserica cu ale Ei, ar sta în calea acestor demersuri sau ar încurca pe cineva în acest sens, că vedem că unii se tot împiedică de Ea, aşa, în drumul liber… Problema este că cei care se simt ameninţaţi de influenţele orei de religie (altfel, întotdeauna binefăcătoare) sunt foarte puţini şi foarte slab argumentaţi sau fundamentaţi, dar iată, în schimb, care sunt argumentele noastre, ale celor mult mai mulţi şi dreptcredincioşi, pentru menţinerea ei acolo unde îi este locul, adică în şcoala românească:

– Prezenţa orei de religie în învăţământul de stat este conformă Constituţiei României, care prevede în art. 32. alin. (7): „Statul asigură libertatea învăţământului religios, potrivit cerinţelor specifice fiecărui cult. În şcolile de stat, învăţământul religios este organizat şi garantat prin lege.” De asemenea, este conformă Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, care prevede în art. 32 alin. (1): „În învăţământul de stat şi particular, predarea religiei este asigurată prin lege cultelor recunoscute.”

– Disciplina religie se predă în şcolile de stat potrivit Legii Învăţământului nr. 84/1995, republicată, art. 9, alin. (1): „Planurile-cadru ale învăţământului primar, gimnazial, liceal şi profesional includ religia ca disciplină şcolară, parte a trunchiului comun. Elevul, cu acordul părinţilor sau al tutorelui legal instituit, alege pentru studiu religia şi confesiunea.

– La solicitarea scrisă a părinţilor sau a tutorelui legal instituit, elevul poate să nu frecventeze orele de religie. În acest caz, situaţia şcolară se încheie fără această disciplină. În mod similar se procedează şi pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condiţiile pentru frecventarea orelor la această disciplină”. Prin urmare, prezenţa disciplinei religie în oferta şcolară este obligatorie din punct de vedere legal, cu posibilitatea pentru elevi de a nu frecventa orele de religie, la solicitarea scrisă a părintelui sau a tutorelui legal constituit.

– Pentru a se asigura, în mod egal, accesul elevilor la educaţia religioasă, potrivit cultului din care fac parte, Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor prevede în art. 32 alin. (4): „La cerere, în situaţia în care conducerea şcolii nu poate asigura profesori de religie aparţinând cultului din care fac parte elevii, aceştia pot face dovada studierii religiei proprii cu atestat din partea cultului căruia îi aparţin.”

– Prezenţa religiei în sistemul de învăţământ românesc nu este o inovaţie a perioadei post-decembriste. Legea instrucţiunii publice din 1864, care a stat la baza învăţământului românesc peste trei decenii şi care a fost una dintre primele legi din Europa care instituiau obligativitatea şi gratuitatea învăţământului (după Suedia, Norvegia, Prusia şi Italia, dar înaintea Marii Britanii, Elveţiei, Bulgariei, Serbiei, Franţei), aşeza religia la loc de cinste între obiectele de studiu, atât în cadrul învăţământului primar unde se preda catehismul (art. 32), cât şi în cadrul învăţământului secundar, gimnazial şi liceal, unde se preda „religiunea” (art. 116).

– În majoritatea statelor Uniunii Europene, cu excepţia Franţei, religia este disciplină şcolară, sub diferite denumiri: Educaţie religioasă (Austria, Danemarca, Germania, Grecia şi Irlanda), Educaţie moral-religioasă (Anglia), Morală şi educaţie religioasă (Portugalia), Educaţie religioasă şi morală (Luxemburg), Creştinism, Religie şi Etică (Norvegia), Religie sau etică (Belgia), Mişcări ideologice religioase (Olanda), Religie (Finlanda, Italia şi Spania). Astfel, statele Uniunii Europene promovează un sistem de învăţământ care valorifică potenţialul educativ al religiei pentru modelarea conduitelor sociale si individuale.

– Pentru menţinerea disciplinei religie în planurile-cadru ale învăţământului liceal, ca parte a trunchiului comun, în cadrul campaniei Patriarhiei Române „Nu vrem liceu fără Dumnezeu!” s-au primit în anul 2008 peste 140.000 de mesaje de susţinere.

– În ziua de 29.02.2008, la Palatul Patriarhiei din Bucureşti, conducătorii şi reprezentanţii cultelor religioase recunoscute în România şi-au exprimat poziţia comună cu privire la menţinerea disciplinei religie în planurile-cadru ale învăţământului liceal, ca parte a trunchiului comun.

– Disciplina religie propune, nu impune, valori spirituale şi morale ce stau la baza culturii europene şi naţionale, valori la care elevii trebuie să aibă acces în mod liber şi care au un rol formativ deosebit, demonstrat şi de studiile sociologice în domeniu.

Prin urmare, am senzaţia tot mai pregnantă că spiritul cel autentic cu toate ale sale, incomodează şi deranjează pe unii deoarece constituie o realitate existenţială, puternică şi cât se poate de compactă, conţinând nişte precepte moral-creştine foarte clare şi corect definite. Acest lucru estompează sau atenuează unora duhul lor foarte zdruncinat şi de-a dreptul exhaustiv, ajungând (sărmanii) nişte victime ce revendică „libertatea de conştiinţă” care, chipurile, ar fi înrobită de orele de religie, de icoanele, slujbele ori simbolurile Creştinismului sau, de ce nu, şi ale altor religii!… Cred că, în primul rând, unii ca aceştia sunt victimele secularizării, sau nostalgicii vremurilor prigonitoare împotriva Bisericii, ori sclavii propriei lor conştiinţe, ce este lipsită de o articulare spirituală autentică!… Se ignoră, însă, următorul aspect, şi anume că: libertatea de conştiinţă înseamnă (şi) respectarea libertăţii conştiinţei semenului, mai cu seamă în cazul în care, această conştiinţă – care agreează, ba chiar apără existenţa acestei ore de religie în trunchiul comun (de bază) şi în aria curriculară (părinţi, profesori şi elevi, deopotrivă) lucrează în majoritatea covârşitoare a membrilor acestei ţări!… Suntem întru totul de acord cu respectarea drepturilor unei minorităţii – fie şi aceea a ateilor şi liberilor cugetători, dar aceştia să nu uite totuşi faptul, că în spiritul reciprocităţii, trebuie aplicată şi vice-versa, în caz contrar, vom vorbi într-adevăr, de discriminare!… Nu asistăm, oare, sau nu suntem chemaţi să participăm, din nou, la o lămurire a doctrinei promovată de ideologii secularişti, secularizanţi şi secularizaţi în raport cu învăţătura dreptcredincioşilor creştini, ori se aplică preceptul biblic „nu te teme turmă mică” – în mod distorsionat!… Iar dacă se ajunge în acest loc, în acest fel, este vai de cei care răstălmăcesc scripturile!…

O altă problemă este aceea a apariţiei a (încă) unui precedent destul de primejdios, aşa încât ne întrebăm şi chiar aşteptăm cu emoţie şi înfrigurare să vedem ce va mai urma: Cine, de unde (de nicăieri şi de aiurea), cu ce petiţii, idei şi soluţii năstruşnice va mai veni că de, mintea (şi conştiinţa în virtutea libertăţii de expresie) lucrează, mai cu seamă într-un stat democratic ca acesta unde, culmea, este invocată discriminarea în condiţiile în care alţii ne laudă sau poate, chiar ne acuză de prea multă toleranţă!… Aşadar, ni se cere să refuzăm şi să renunţăm la Chipul lui Hristos din icoana sufletului nostru şi din viaţa noastră cotidiană, ce trebuie să fie una preponderent spirituală şi eminamente duhovnicească. Oare se doreşte, cumva, să se ajungă şi la respingerea Chipului Hristic din om, mai cu seamă din copiii şi tinerii noştri?… Păi, astfel de încercări s-au mai făcut în istoria (chiar recentă) a poporului nostru, aşa încât ar trebui să dispunem de o oarecare imunitate!… Şi mai ştiam un lucru, şi anume că: atunci când vrei să faci pe victima sau pe eroul cuiva, se impune existenţa şi enunţarea unor dovezi, a unor probe, ori eu nu am văzut şi nu am cunoscut, la noi în ultimii 20 ani, de pildă, nici o victimă a vreunei ore de religie (care fost reintrodusă după anul 1990, cu multă trudă şi sacrificiu, tot din cauza ideologilor atei şi ateizanţi ori ateizaţi), în schimb copii, tineri şi oameni maturi care au primit daruri şi multe binefaceri de la Iisus Hristos Domnul prin intermediul rugăciunilor învăţate în cadrul acestor ore (şi aşa foarte puţine, insuficiente) şi făcute la icoana Sa din clasa şcolii, am cunoscut şi cunosc foarte mulţi, şi cu toţi aceştia ce facem, acum, îi trecem aşa, cu vederea, fără să-i întrebăm şi pe ei ceva?… De fapt aceşti secularişti contemporani au întrebat ei pe cineva, ceva?!…

Este invocată, adeseori, filozofia absurdului, dar observ că se vrea impunerea chiar a unei evidenţe şi a unei realităţi a absurdului, până la ajungerea chiar la culmea acestuia!… Oricum, cu teoria imposibilului care poate deveni posibil oriunde şi oricum, ne-am obişnuit deja, astfel încât de ce nu ne-am putea acomoda şi cu absurdul ca fiind o normă şi o componenţă firească şi chiar indispensabilă vieţii noastre, ajungând să zicem „răului bine şi binelui rău”, căci şi această problemă (a eliminării orei de religie) face parte tot din categoria lucrurilor ce au fost răsturnate, din punct de vedere axiologic!…

Dar noi, pentru toate acestea, trebuie să-i mulţumim lui Dumnezeu, odată pentru faptul că ne trezeşte la realitate şi ne invită la trezvie, scoţându-ne din ispita şi păcatul triumfalismului şi al autosuficienţei, iar în al doilea rând pentru că ne dă atâtea prilejuri de cultivare şi chiar de înmulţire a conştiinţei apologetice în vederea (re)activării laturii mărturisitoare şi misionare, toate cu scopul dobândirii mântuirii noastre în Împărăţia cea veşnică a Cerurilor, dimpreună cu Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh!…

Aşadar, să dea Dumnezeu – Cel în Treime slăvit şi lăudat, să putem să le primim pe toate cu bucurie, cu folos duhovnicesc şi cu smerenie şi să îndrăznim înainte cu Mântuitorul, căci „El a biruit lumea” păcatelor, inclusiv cea a necredincioşilor postmoderni şi contemporani, pentru care suntem datori să ne rugăm, chiar la orele şi slujbele pe care ei le resping, să zicem cu toţii: „Iartă-i, Doamne că nu ştiu ce fac!” sau: „Nu le socoti lor păcatul acesta!”.

 

Drd. Stelian Gomboş – Consilier

la Secretariatul de Stat pentru Culte

din cadrul Guvernului României

 

(Visited 86 times, 1 visits today)

11 COMMENTS

 1. @ Pictor Sarion

  Mulţumesc de gândurile bune!

  Poate ne mai întâlnim online, pe acest site, pe altele sau pe blogul meu, unde te invit!

  …şi nu m-aş supăra de orice opinii divergente, nu doar de cuvinte de apreciere, câtă vreme vor fi civilizat exprimate, aşa cum se întâmplă aici:-)

 2. Holcaie tara de pagani mai ales ca stim cine si ce vor sa faca cu Romania si mai ales cu Ortodoxia.Pai in cazul asta daca ar fi fost steaua jidaneasca ca simbol in scolile romanesti tot asa ar fi „deranjat” pe paganii care se ocupa de educatia romaneasca in institutiile de invatamant??????????? Suntem o tara Ortodoxa de 2000 de ani.”Discriminare” vis-a-vis de cei de alte religii? .Pai in cazul asta ma discrimineaza pe mine ca ortodox sa fiu constrans sa nu am crucea in scoala romaneasca . Cu imaginea crucii pe perete ,asa au invatat marii carturari ,care au dat si sustinut seva culturii romanenesti care sta la baza tuturor romanilor.N-am inteles! ,trebuie sa ne ferim ca suntem ortodocsi? ,cum ca ar „deranja” pe cineva de alta religie??? Pai atunci sa punem steaua evreiasca ca in felul asta toata lumea sa fie „multumita”.Daca acei elevi de alta religie se simt conditionati sa vada crucea pe perete,atunci un elev ortodox este conditionat in tara lui ortodoxa …sa n-o vada?????????? Pai daca eu vad o sinagoga in fiecare zi cand trec pe langa ea ,sau o moschee,sau o biserica catolica,atunci ce ar trebui sa spun si eu?,ca ma simt conditionat???. remus cernea ,ca tine sunt multi in Tara Romaneasca ,care distruge radacina scolii romanesti .Al cui neam apartii si care este misiunea celor ca tine??????????Ala care te judeca de „fata ” romanilor moise sau cum il cheama ,e tot unu ca tine ,sunt fffffff sigur. Va judecati intre voi de ochii lumii.Asta ca nimeni sa nu puna mana pe tine si sa te judece pe bune si mai ales sa nu ai soarta celor care au fost cu adevarat pt cultura si adevarul in tara Romaneasca.Pe aceia tot unii ca voi i-au facut disparuti.Voua cand va vine randul??????? P.S. De ce nu se sun lucrurilor pe nume ???,de ce nu exista curajul de a spune PE BUNE ce vor evreii in tara noastra ortodoxa??? Vor ortodoxia la pamant ,adica distrugerea romanilor inca din scoli.(vezi spitale inchise,vezi institutii rascunoscute inchise,vor indobitocirea copiilor prin indepartarea de Dumnezeu) .ASTA ESTE ADEVARUL PE CARE AI SUPARA PE MULTI DIN PARLAMENT ,DAR SI PE CATIVA DIN ….PATRIARHIA („romana”?).Si acolo au ajuns.Chiar asa se accepta tot in tara noastra ? asistam la ordinariile tuturor paganilor sa-si faca de cap in tara noastra? ……………..As vrea sa ma mai mire ceva (chiar daca ma doare) dar nu reusesc.DOAMNE AJUTA TUTUROR ORTODOCSILOR si salut mai paganilor cu crucea pe FATA ,mai ales ca astazi a fost mare sarbatoare,INALTAREA SFINTEI CRUCI!!!si ma simt fffffff bine. P.S. Eu daca mi-as crea un blog as avea o mica sfiala sa-mi astern numele pe tricolorul Romaniei,poate sub el da,dar cu siguranta as sta sub steagul INTOTDEAUNA ROMANESC!

 3. @MunteanUK,sincere felicitari pentru efortul depus,pentru crearea blogului cu UK,am citit si am ramas profund emotionat,despre rostul cruci in diferite ipostaze nu putine la numar,o idee senzationala! Sa auzim numai de bine!

 4. Oare de ce am convingerea că nicidecum argumente laice, civice, de apărare a ‘neutralităţii’ spa’iului public şi a sistemului de învăţământ stau în spatele campaniei de denigrare a ideii de ‘religie în şcoli’ şi, de s-ar putea, chiar de scoatere?!

  La fel cum îi deranjează prezenţa Crucii, această opoziţie vehementă nu se poate explica doar în termeni sociologici, civici, lumeşti, ci este altceva care explică această atitudine.

  Adevărul pur şi simplu supără şi le este insuportabil celor care nu stau în Adevăr…

  http://munteanuk.blogspot.com/2011/09/crucea-lui-hristos-semnul-adevarului.html

 5. nu avea legatura, era off topic. doar vroiam sa stiu daca e adevarat sau nu. poate ca n-am fost atenta, insa nu am gasit sectiunea contact, cu adresa ta de mail. tocmai de aceea am postat aici 🙂

 6. @Cezar Mchidon,Doamne Ajuta,nu stiu si nu am reusit sa vad site-ul pe care Nicole l-a expus.Despre ce este vorba?Eu cred ca am scris la subiect ( despre religia in scoli).Din spusele fratelui Sarion am inteles ca e vorba despre jigniri la adresa ….romilor? pai ce legatura ar avea? Poate ca la ora de religie in scoli ar fi bine sa se vorbeasca prin comparatie si despre discriminare pt a puncta mai bine catre invatatura Ortodoxa.Dar tot n-am inteles ce legatura ar avea discriminarea cu religia ortodoxa in scoli?Asta nu este extras din invatatura ortodoxa ,probabil din invatatura si „bunul simt” al limitatilor frustrati tipici culturii Romanesti dupa 89.In orice caz daca am banuit gresit va cer tuturor iertare ,iar daca nu, tie frate Cezar Mchidon sa intervi asa cum ai mai intervenit printre site-uri,pt ca alfel raspunsurile mele (pe buna dreptate) nu le vei expune.In speranta ca aplanezi o eventuala discutie ,te-as ruga sa delimitezi pt niste unii linia bunului simt.Multumesc si Doamne Ajuta!

 7. Doamne Ajuta! -Religia in scolile romanesti e intotdeauna binevenita,dar cu atatea culte care formeaza faimosul „trunchi” e cam greu sa explici si sa formezi intr-o simpla ora de religie ochii si mai ales sufletele acelor elevi din „unghiul” ortodox.A preda si alte religii in scolile romanesti,nimic rau, atata timp cat pt un elev ortodox este DOAR la nivel informativ educativ.Din contra ,cunoastere inseamna cultura si ATAT.Deci scoala are menirea de a imbogati cultural.In ceea ce priveste invatamantul Ortodox (dar Ortodox strabun) in scolile Romanesti,ce poate fi mai frumos ? mai ales ca acei dascali sa fie preoti,sau macar un laic cunoscut fff bine in biserica pe care o frecventeaza ,ca sa zic asa.Nu sunt de acord ca la ora de religie sa predea un simplu profesor ,sau profesoara,pt ca Ortodoxia trebuie asanata prin prezenta la Sf. Liturghie si la toate cele randuite de Biserica.Ortodoxia pt un elev de alta confesiune poate sa fie la nivel educativ (cine vrea) dar pt un botezat ORTODOX,intr-o tara Ortodoxa si mai ales Romaneasca ,scumpii mei ortodoxia mai ales in vremurile astea….trebuie PROPOVADUITA CI NU PREDATA IN SCOLI CA ORICE MATERIE.Inteleg ca nu mai suntem pe vremea lui Creanga ,dar as prefera o ortodoxie autentica sanatoasa (de catre un preot)asa zis „predata „in scoli.Eu va spun sincer,copilul meu a suferit ENORM DE MULT aici in SCOLI IN occident, pt faptul ca AM DEPUS CERERE IN MOD SPECIAL DE A NU PARTECIPA LA ORELE DE RELIGIE CATOLICA.Pt treaba asta am suferit fffff mult chiar si in afara scolii.Nu va descriu acum, pt ca e fff mult de povestit.Cand am fost intrebat „de ce nu il lasam la invatatura catolica”,le-am raspuns ca modul in care copilul meu si in general romanii sunt discriminati PE FATA,Dumnezeu nu are NICI-O LEGATURA CU RASISMUL si nu as vrea ca imaginea lui Iisus Hristos sa sufere „mici” modificari in mintea si mai ales in sufletul copilului meu.Sunt fff multi copii de familii din Rep.Moldova care s-au lasat ASIMILATI si va spun ca le merge ca uns de bine,bucurandu-se de fffff multe facilitati,la banci ,la case de stat ,la agentii ,etc…Va spun ca simtim de fff multe ori o constrangere pe plan social ,pt faptul ca nu frecventam nici macar bisericile „ortodoxe” occidentale. Prefer un amic musulman convins decat un crestin prin conjuctura,raportat vremurilor astea „frumoase” si pline de „egalitate” intre oameni,intre „religii”,cu „bucurie” ,cu „iubire”,acompaniat de faimoasa si mult ravnita INTERCOMUNIUNE…PFFF ,CE SA MAI…. pana si Dumnezeu ramane „blocat” cata „dragoste si bucurie” musteste in Europa unita deschisa la toooaaaate confesiunile….,DAR ATENTIE,tot dupa modelul catolic,asta ca sa fie” pace si dragoste”(parca impusa ) intre popoare indiferent de religie ,chiar si ortodox,dar dupa pilde si invataturi si mod practic catolic.”Ce poate fi mai frumos si mai de folos” viitoarelor generatii?!. Va spun eu… o INDOBITOCIRE IN MASA GLOBALA UNIVERSALA. Religia in scoli?…sa fim seriosi,este predata in occident pt a forma pe catolic in dominator ,iar pe ortodox in tara ,de a deforma si a minimaliza figura lui Hristos pana la dimensiunea daca vreti de informare didactica ca oricare materie ce se vrea pt un bun SCOLEEEEER,(mana de lucru ieftina de dobitoc afara in viitor)…moncher….Ortodoxia trebuie „predata”in primul rand in SFANTA SOBORNICEASCA SI APOSTOLEASCA BISERICA si as adauga ROMANA ,asa cum pretind catolicii ,”inventatorii iubirii” tuturor religiilor.In incheiere ,parerea mea este ca ora de religie in scolile Romanesti e fffff bine,dar depinde cine si cum o „preda”si cu ce ochi .Daca o „preda” la nivel de „predat” inseamna ca elevul va fi ffff bine DOAR informat.Dar daca acel profesor-duhovnic o PROPOVADUIESTE,atunci inseamna ca aceea nu este doar o ora de religie ci cateheza ortodoxa in scoala Romaneasca sanatoasa. Fratilor de buna credinta atunci SCOLERUL va da randament si la alte materii,pt ca acel profesor de care va spuneam este calauzit de SF.DUH.Iar dragostea ,iubirea ,buna convietuire cu celelalte culte (daca vreti)va fi propovaduita chiar prin fapte ci nu doar din buze ca in occidentul catolic „iubaret”.Numai asa vom converti sufleteste pe cei din jurul nostru ,chiar daca cei din jur sunt de alta religie sau cultura .Asemenea lucruri nu se preda in scolile catolice pt ca ar insemna ca lumea in viitor sa traiasca in ADEVARATA PACE SI DRAGOSTE,deci in HRISTOS.Va intreb voi vedeti ca lucrurile oamenilor duc sau vor sa duca spre invataturile si dragostea lui HRISTOS???????????? Eu NU VAD !!!… ,pt ca in tara mea romaneasca stramoseasca n-au murit martiri prostiti de altii pt credinta lor artificiala catolica „universala” ci pt credinta stramoseasca ortodoxa neschimbata de la Dumnezeu.Eu si ca mine fffff multi avem si vrem sa ramanem cu ochii MINTII catre Dumnezeu Adevarat si binenteles NESCHIMBAT,de la ultima venire a lui printre apostoli.Cine vrea sa aibe ochii deschisi catre muuult iubitoarea biserica”mama”occidentala catolica,n-are decat, pt ca e o „mama”fffff „iubitoare” cu toata lumea, dar……..putin cam nelinistita de dorul lui…….ION ortodox din Carpati ….al naibii de incapatanat….Ora de religie trebuie facuta si practicata in biserica ortodoxa,respectiv ROMANA. Doamne Ajuta! P.S. Frate Cezar Mchidon,eu sunt serios chiar si cand sunt ironic,dar ce sa fac daca pe vremea mea (in comunism) nu s-a facut religie.

 8. @Nicole,nici eu nu inteleg ce legatura are cu Oana Mihalache si tatal ei cu prezentul articol! Nu inteleg de ce?,nu se comenteaza la subiect legat de articol si sintem trimisi pe diferite Site,de unul si de altul,fara justificari cel putin,sa ne dam seama despre cei vorba!Am inteles ca este vorba despre jigniri la adresa Romilor! Dar,repet ce legatura are cu un articol in care se vorbeste de religie! Poate!!,stie cineva sa ma lamureasca! Multumesc,anticipat! Sa auzim numai de bine!

 9. Nicole,
  1. Ce legatura are asta cu articolul de fata?
  2. Nu stiu la ce emisiune se refera si ce s-a spus in ea ca sa pot face o analiza.

  P.S. Daca trece fratele Gipsy pe aici, poate ne da el o parere. 🙂

Leave a Reply

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.