Ofensă gravă la adresa României şi a românilor: „În anul 1920 aţi...

Ofensă gravă la adresa României şi a românilor: „În anul 1920 aţi obţinut un dictat nedrept (şi) Transilvania”!!!

by -
7 7039

Afirmaţia apare în volumul „Vrem o patrie secuiască” scris de Kadar Gyula, istoric, cetăţean român, din localitatea Sf. Gheorghe, judeţul Covasna, ţara România – stat membru Uniunea Europeană şi se referă, în opinia sa, la nedreptatea pe care Tratatul de la Trianon ar fi făcut-o Ungariei prin acordarea Transilvaniei României (preluare din cotidianul Haromszek („Trei scaune”), nr. 6.457/03.12.2011). Indignarea că un istoric din zilele noastre poate să mai susţină o asemenea aberaţie – proprie doctrinei hungarismului, care le-a adus ungurilor numai pierderi de-a lungul istoriei – prin care să aducă şi o  ofensă la adresa românilor, mi-a stârnit curiozitatea de a cunoaşte ce alte teorii inepte similare, privind istoria românilor, a mai emanat acesta. Răspunsul ni-l oferă tot cotidianul „Haromszek”, unde am aflat că domnia sa este şi colaborator şi unde ne este prezentat ca un adept al autonomiei teritoriale a aşa zisului ţinut secuiesc. Prin urmare, în nr. 6.455/30.11.2011, apare sub semnătura sa articolul „Putem sărbători la 1 decembrie?” în care emite, la fel,  „judecăţi de valoare” de aceeaşi sorginte, cum ar fi: 1 Decembrie reprezintă o zi de doliu pentru maghiarii din Transilvania; populaţia secuiască trăieşte sub dominaţie străină; pentru desemnarea zilei de 1 Decembrie ca Zi Naţională sunt vinovaţi naţionaliştii români intoleranţi; de 93 de ani românii domină teritoriul Ungariei de Est (adică Transilvania). Încrezător în gândirea sa „istorică profundă” şi tributar „bunei tradiţii” a predecesorilor săi, care au făcut din falsificarea realităţilor şi istoriei Transilvaniei ţelul vieţii lor, domnia sa vrea să rescrie istoria românilor. Îndeosebi a unor momente importante ale acesteia, pe lângă cel referitor la 1 Decembrie 1918, ca de exemplu, Revoluţia condusă de Horia, Cloşca şi Crişan şi Revoluţia de la 1848. Astfel, într-o conferinţă prilejuită de prezentarea volumului său „Vrem o patrie secuiască”, ţinută în ziua de 13.01.2012, la Miercurea Ciuc, judeţul Harghita, ţara România, strălucitorul istoric secui Kadar Gyula, cetăţean român, spunea, între altele, că Horia şi Cloşca au coordonat uciderea maghiarilor, iar în Revoluţia de la 1848 nu maghiarii i-au ucis pe români, ci tocmai invers! (potrivit „Csiki Hirlap”, nr. 9/16.01.2012). Dar reputatul istoric secui susţine asemenea invenţii şi sub auspicii, considerate, mai elevate, cum ar fi „Academia de pe pământul secuiesc”. Aşa de pildă, în cadrul unei conferinţe în organizarea acesteia, la Muzeul secuiesc, din localitatea Sf. Gheoghe, judeţul Covasna, ţara România, el s-a arătat indignat şi revoltat de faptul că în localitatea  Malnaş-Băi, din judeţul Covasna, ţara România, o biserică ortodoxă îi are pictaţi pe un perete pe Horea şi Cloşca, iar această biserică se află în vecinătatea unui monument maghiar. El a calificat drept inacceptabil acest lucru (conform „Haromszek”, nr.6.493/19.01.2012), dovedindu-ne prin aceasta, dacă mai era nevoie, cu precizie, că personalitatea sa este dominată de tarele exclusivismului şi intoleranţei etnice!

Plecând de la adevărul potrivit căruia „omul cât trăieşte învaţă”, îi oferim domnului istoric secui, cetăţean român, din localitatea Sf.Gheorghe, judeţul Covasna, ţara România, întrucât am constatat existenţa unor lacune de dimensiuni galactice în modul domniei sale de a interpreta unele momente din Istoria Românilor, câteva succinte adevăruri istorice care să completeze vidul „necunoaşterii sale”.

Excluzând posibilitatea ca termenul politico-diplomatic „tratat de pace” să se traducă din limba maghiară, în limba română, prin „dictat”, nu înţelegem cum un istoric cu pretenţii poate face o asemenea „confuzie”. Cum poate să afirme „…aţi obţinut un dictat nedrept…”? Păi, există şi dictate drepte? Bineînţeles că nu. Sau poate că, în opinia sa, Diktatul de la Viena a fost  un „dictat drept”  prin care, în august 1940, Germania nazistă şi Italia fascistă, cu ameninţarea armelor, au răpit şi au făcut cadou Transilvania de nord-vest, surorii lor sărace Ungaria horthysto-fascistă! Da, acesta a fost într-adevăr un dictat!  Tratatul de pace de la Trianon, dintre România şi Ungaria, face parte din Sistemul de pace de la Versailles (cum mai este denumită Conferinţa de Pace de la  Paris, 1919-1920) care a consfinţit încheierea Primului Război Mondial. Acest tratat de pace – şi nu dictat, Parlamentul Ungariei l-a ratificat în august 1920. Trebuie reţinut că deşi l-au ratificat, ungurii au jurat tot atunci, în parlamentul lor, să nu recunoască niciodată unirea Transilvaniei cu România! De la acest moment, al istoriei contemporane, este declanşată, de Ungaria, uriaşa propagandă şi activitate  revizionistă, extremistă, şovină şi revanşardă antiromânească, neîncetată nici în prezent, de revendicare a Transilvaniei prin obţinerea anulării prevederilor Tratatului de la Trianon ce legiferau unirea Transilvaniei cu România,  care în  formele sale diverse de exprimare şi manifestare a fost şi este sprijinită total de extremiştii şovini şi separatişti din rândul etnicilor minoritari maghiari şi secui din România. De asemenea, trebuie ştiut că dintre ţările perdante în Primul Război Mondial, numai Ungaria şi bineînţeles etnicii minoritari maghiari împrăştiaţi în lumea largă, inclusiv cei din România, contestă – la asemenea dimensiuni ce pun în pericol stabilitatea politică din această zonă a Europei – tratatul semnat. S-a auzit ca Germania, germanii, să conteste tratatul cu Franţa şi să reclame că  Alsacia şi Lorena le-au fost luate printr-un dictat? Sau Turcia să considere tratatele încheiate cu statele care s-au desprins din Imperiul Otoman ca fiind dictate?  Sau Austria să conteste tratatele cu statele care s-au desprins din fostul ei imperiu pe motiv că i s-ar fi impus vreun dictat? Nicidecum. Să nu mai vorbim de faptul că şi după sfârşitul celui De-al Doilea Război Mondial, prin Tratatul de Pace de la Paris (1947), României i s-a reconfirmat, în  baza dreptului istoric, apartenenţa Transilvaniei. Deci „tratate de pace” nu „dictate”! Istoricul secui, cetăţean român, din localitatea Sf.Gheorghe, judeţul Covasna, ţara România, încalcă deliberat şi etica şi legea fundamentală a ştiinţei istorice, respectiv „să respecţi adevărul şi numai adevărul”, falsificând acest adevăr legat de chiar Marea Unire a Transilvaniei cu România. Acest fapt explică şi toate elucrubaţiile sale cu conţinut antiromânesc, şovin, revanşard, exclusivist şi ofensator enunţate, de genul: populaţia secuiască trăieşte sub dominaţie străină; de 93 de ani românii domină teritoriul Ungariei de Est; 1 Decembrie reprezintă o zi de doliu pentru maghiarii din Transilvania; pentru desemnarea zilei de 1 Decembrie ca Zi Naţională sunt vinovaţi naţionaliştii români intoleranţi; Horea şi Cloşca au coordonat uciderea maghiarilor; în Revoluţia de la 1848 nu maghiarii i-au ucis pe români, ci tocmai invers.  Inepţiile respective se  situează pe linia aceloraşi rebuturi  ale istoriografiei ungare ce degajă mirosul urât al revizionismului visceral  maghiar şi care contestă caracterul românesc al Transilvaniei şi apartenenţa de drept a acestui străvechi pământ românesc la România. Toate acestea sunt subordonate himerei Ungariei Mari şi nu au absolut nimic în comun cu adevărul istoric. Poţi să nu fii de acord – ca minoritar etnic într-un stat naţional şi unitar – cu faptul că Ziua Naţională a României este statuată într-o anume zi, la fel cum poţi să nu fii de acord să sărbătoreşti această Zi, dar nu ai nici un drept, moral şi legal, să batjocoreşti Ziua Naţională a României, să ofensezi şi să insulţi această Zi sfântă pentru românii din România şi de pretutindeni! Într-o Europă unită şi civilizată „cei şapte ani de acasă”, în ceea ce priveşte respectul faţă de un stat, îl reprezintă, în primul rând, respectul faţă de simbolurile naţionale ale statului respectiv, lucru cu atât mai valabil pentru cetăţenii acelui stat, inclusiv pentru etnicii săi minoritari. A încerca să-l convingem de aceasta pe „onorabilul” istoric secui, cetăţean român, din localitatea Sf.Gheorghe, judeţul Covasna, ţara România, ar fi pierdere de timp. Pe el si pe cei din tagma sa nu-i intereseaza adevărul istoric, nici măcar  argumentele ce ţin de logica istoriei, să nu mai vorbim de cele care aparţin bunului simţ, pe ei îi interesează doar „adevărul” fabricat de ei care să le sprijine pretenţiile segregaţioniste, autonomist-teritoriale pe criterii etnice promovate în numele doctrinei hungarismului. În numele acestei doctrine expansioniste şi retrograde pentru Europa de azi şi al jurământului făcut în 1920, de a nu recunoaşte niciodată („nem, nem, soha!”) unirea Transilvaniei cu România, transmis, cu fanatism şi limbă de moarte, din generaţie în generaţie, în baza căruia aceste generaţii au fost crescute, educate şi îndoctrinate în spirit antiromânesc, exclusivist şi şovinist, istoricul secui, cetăţean român, din localitatea Sf.Gheorghe, judeţul Covasna, ţara România, îşi permite obrăznicia  să conteste, azi, în România, tratatul de pace care a consfiinţit, în faţa lumii întregi, unirea Transilvaniei cu România, să aducă o ofensă gravă unuia dintre marile simboluri naţionale ale ţării noastre – Ziua Naţională, să falsifice istoria şi caracterul românesc al Transilvaniei, pe care o consideră Ungaria de Est, susţinând că românii domină această „Ungarie” de 93 de ani, să afirme că etnicii minoritari secui din România trăiesc sub dominaţie străină şi să batjocorească, nu întâmplător, trei momente esenţiale ale luptei  românilor transilvăneni pentru liberate naţională, socială şi unitate naţională ce aparţin  Istoriei Românilor: Revoluţia condusă de Horea, Cloşca şi Crişan, Revoluţia de la 1848 şi Ziua de 1 Decembrie 1918. Dar ridicolul evident al celor susţinute şi nimicnicia acestui secui, nu ar fi atins cote maxime dacă nu am menţiona şi afirmaţiile făcute în cotidianul „Haromszek”, nr. 6.457/03.12.2011: „…nu îndreptăţeşte pe nimeni să dezmembreze pământul secuiesc pentru schimbarea raporturilor etnice şi pentru simplificarea românizării (s.n.)…dacă va fi nevoie, vom atrage atenţia Europei asupra secuimii (s.n.) printr-o serie de proteste faţă de privarea maghiarilor (s.n.) din Transilvania de drepturi colective (s.n.)”. Bineînţeles că respectivul este şi total confuz, nefăcând distincţie între secui şi maghiari, după cum se poate observa limpede. Mai mult, pe lângă crearea unei diversiuni aducând în discuţie „simplificarea românizării”, bate câmpii rău de tot referindu-se la acest subiect. Care românizare în zonele locuite de maghiari, unde mai trăiesc foarte puţini români şi de unde i-aţi alungat, voi secuii şi maghiarii (vezi Raportul Harghita-Covasna)!? În ceea ce priveşte afirmaţia prin care, probabil, doreşte să ne intimideze, respectiv „proteste faţă de privarea maghiarilor din Transilvania de drepturi colective”, acest vajnic teoretician şi luptător pentru autonomia teritorială a aşa zisului ţinut secuiesc, pe lângă că habar nu are că în Uniunea Europeană „drepturile colective” nu sunt recunoacute, ci numai „drepturile individuale”, nu face decât să ne stârnească o sinceră compătimire. Cartea „Vrem o patrie secuiască”, articolele şi cuvântările istoricului secui, cetăţean român, la modă, acum, bineînţeles, numai între ai lui, dovedesc, o dată în plus, că nimic nu este prea mult, prea înjositor şi neonorant pentru a batjocori pe români şi istoria lor precum nimic nu este îndeajuns de neloial, nedemn şi laş pentru a lovi în istoria ţarii în care te-ai născut – ca minoritar, dar ai beneficiat de aceleaşi drepturi şi libertăţi ca toţi cetăţenii acesteia – prin promovarea şi susţinerea unor falsuri istorice grosolane, a teoriilor revizionist-separatiste pe criterii etnice şi a realizării practice a autonomiei teritoriale, pe aceleaşi principii segregaţioniste, a aşa zisului ţinut secuiesc!

Colonel (r) prof. Claudiu Aiudeanu

(Visited 303 times, 1 visits today)

7 COMMENTS

 1. Domnule istoric secui,
  Iti ptopun sa infiintati patria secuiasca dincolo de Urali, acolo unde ti-ai lasat rudele!

 2. Atacurile dusmanilor tarii, atat din afara cat si din interior, vor fi eliminate intr-un singur mod.
  Aplicarea legii ROMANE!
  Pina atunci……
  In rest pierdem timpul…

 3. -romanii sunt destul de prosti ca sa rabde orice, asa ca degeaba se comenteaza pe net, am ajuns de rasul curcilor si nu exista cale de intoarcere

 4. Prescriu in totalitate comentariile sus mentionate de colegii mei! Sa auzim numai de bine! Domne ajuta.

 5. Romanii ar trebui sa se iubeasca mai mult intre ei,sa se respecte mai mult,iar durerea vecinului s-o imparta cu el.
  Orice microb dusman isi face lacas acolo unde simte expunere si indiferenta .
  Dusmanii au rasverificat asta,lovind atunci cand au simtit neancredere si dezbinare intre romani,ca atunci cand criminalul iliescu a pus minerii sa ciomageasca tinerii ,viitorul tarii,in vazul TUTUROR,intern si extern.
  …Restul …a venit ca de la „sine”…
  Imi este ciuda cand vad ca ffff multi moldoveni se dau romani „buni” pana isi rezolva problemele lor personale . Iar in fata strainilor ,se fac slugi,mai ales cand trec la ei la catolici,evitand sa discute despre problemele din tara Romaneasca,cu romanii intre romani,despre situatia reala a tarii,acceptand orice injosire pt a le demonstra primariilor respective ca s-au „integrat” cerintelor europene.
  Nu ma intereseaza cine ma crede sau nu,dar de fiecare data cand vad indiferenta,lasitate si farizeism ,simt o mare scarba si in acelasi timp o mare durere in suflet,stiind clar cu ce planuri vin in occident.
  Mai vorbim de unguri sau de comunistii jidani de la fraiele tarii???
  Aici toti „romanii buni”,vor cetatenia tarii in care locuiesc,tocmai de aceea femeile lor vin deja gravide.
  Pt a masca adevarata migratie a jidanilor din tara „gazda” Moldova,autoritatile romane au „descoperit” doar doua sute de cazuri,in care se eliberau pasapoarte romanesti.Asta dupa ce unii bine pusi la pasapoarte ,si-au umflat buzunarele in detrimentul romanilor ,mai ales celor de-afara.
  Asta dupa zece ani de invazie occidentala de catre moldoveni.
  Nu as avea pretentii la moldovenii din Rep.Moldova ,dar cei care vin din Romania,DE CE ACCEPTA ca romanii sa fie marginalizati in ocuparea locurilor de munca in favoarea moldovenilor rusificati.
  Cum ar trebui sa-i numim pe acei moldoveni din Rep.Moldova si mai ales cum i-am putea numi pe acei moldoveni chiar din tara Romaneasca???
  „buni romani”,jidani?,tigani?,unguri?,rusi?,turci?
  Care este culoarea lor,Dumnezeul lor?
  Eu nu ma refer la exceptii,ci la un nr. mare de asa zisi romani!
  Domnilor ,e boala veche chiar in Romania.
  A afisa in fata strainilor ca te-ai „integrat” ,as mai intelege ,daca vrei sa trimiti in tara bani familiilor ,in ideea ca oasele se vor ingropa tot pe pamantul unde te-ai nascut,dar ca sa doresti si sa demonstrezi strainilor ca vrei cu orice pret sa te integrezi in societatea lor catolica,asta N-O MAI INTELEG.
  Mai vorbim de iubire de neam ,de istorie ,de sfinti?
  FAPTE ,NU VORBE!!!
  FARIZEI SPURCATI ,VANZARORI DE NEAM SI TARA!!!!!!!!
  Eu cand voi fi judecat de catre Bunul si Milostivul Dumnezeu ma voi considera un mare pacatos,pt statul roman ma voi considera niciodata indeajuns de bun,iar ca tigan niciodata inteles.
  Doamne Ajuta tuturor care ma dusmanesc pe mine ,dar nu pe Dumnezeu!

 6. Domnilor, Gyula ala este secui, este normal sa gandeasca secuieste.
  Faptul ca este cetatean roman este pentru el un handicap de care vrea sa scape prin toate mijloacele.
  Intrebarea este ce facem NOI concret pentru a crea anticorpii statului national unitar???

  Romania Mare s-a creat sub sceptrul Regilor Romaniei, descendenti din Hohenzollerni. Ca vreti, ca nu vreti.
  In unele articole precedente ale dvs. mi se pare ca ati cam infierat Casa Regala a Romaniei. Este o opinie, o respect dar nu inteleg contextul. Regele nu e bun dar uiet ce fac secuii tarisoarei.
  Ne cheama cumva la lupta sub drapel domnul Oprea???? Sau Basescu??? Poate Marko Bela, ca este la butoane…
  As fi curios ca in afara consemnarii nedreptatilor facute noua de maghiari, sa vedem si ce e de facut.

  Am lasat noi oare in cei 22 de ani sa se ridice la noi un Orban? Noi am votat cu un liber cugetator de trei ori, de doua ori cu unul care a jurat stramb pe Biblie. Ne-am bucurat cand erau studentii macelariti de mineri etc.

  Eu ii cunosc bine pe unguri, ei nu ne vor lasa nici o sansa daca nu ne-o acordam noi. Ei se iubesc si tin unii la altii, sunt tifnosi si nu le lipseste curajul, dar mai ales iubesc Ardealul mai mult ca noi. Ei si azi ar lasa tot confortul si bunastarea la o parte pentru a muri sau a suferi ca sa-si adjudece Ardealul. Ei au nas in ce-i priveste pe lideri, au recunoscut in Orban omul providential. Noi, ce-am facut? I-am gonit rand pe rand din viata politica pe Ratiu, Coposu, pe Rege si altii, vaicarindu-ne apoi ca avem dusmani.
  TOTI au dusmani. In Balcani, toate tarile au revendicari teritoriale unele de la altele, la fel in est si nu numai, sa fim seriosi.

  Nu virusii sunt de vina, ci imunitatea scazuta a organismului numit Romania.

  E de vina virusul gripei (Gyula) ca exista, sau este vina lipsei de reactie a organismului?

  Cel mai mare dusman al romanilor si al integritatii noastre statale, este fariseismul, invidia si frica ROMANILOR DE AZI.

 7. Domnule colonel, o mina de escroci se agata de cuvintul „Trianon”. Se mai si cramponeaza de 1 Decembrie 1918. Ma intreb cum ar reactiona oare daca romanii si-ar stabili ziua nationala la 4 august (1919).

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.