Oculta comunistă şi masacrarea studenţimii române

Oculta comunistă şi masacrarea studenţimii române

by -
0 842

Ouverture: Mişcarea Legionară este arma cea mai ascuţită cu care burghezia a lovit în clasa muncitoare, zice tovarăşul Stalin. Această armă trebuie să înceteze a mai exista. Trebuie să fie distrusă. Rolul desfiinţării ei revine aceleia care a înfiinţat-o: studenţimea română. Tineretul României se poate reabilita numai prin desfiinţarea totală a acestei mişcări. Cei ce se vor opune precum şi cei învechiţi în rele vor trebui să moară în închisori.

*

Conducerea comunistă avea două feţe. Una văzuta şi alta nevăzută. Faţa nevăzută a acestei conduceri care se ocupă de manipularea maselor populare şi a oamenilor în mod individual constitue OCULTA COMUNISTĂ.

Această ocultă a transformat întreaga activitate de stat într-o mare sforărie ultrasecretă, având ca scop principal înşelarea opiniei publice prinpropagandă, pe de o parte, şi teroare, pe de altă parte. Minciuna a fost decretată (în ascuns) politică de stat.

Această ocultă s-a instalat în tainiţele moscovite prin mijlocirea ocultei internaţionale cu sediul în U.S.A., şi astfel a dărâmat din umbră imperiul şibiserica rusă.

Tot ce a fost otravă pe pământ s-a concentrat la Kremlin într-un amestec bine dirijat şi cu scopuri precise.

De la Moscova se răspândeau şarlataniile comuniste popoarelor din Asia, Africa, America latină, Europa occidentală etc.

Acolo şi-au făcut instructajul marii maeştrii ai Cambodgiei. Ceasul istoriei le-a fost prielnic, terenul pregătit şi şmecheria folosită a fost din cele mai ieftine.

Persoanele care s-au cocoţat în vârful piramidei nu erau bune la nimic. În schimb erau mişei de prim rang.

Să nu-şi închipuie cineva că prostul e chiar atât de lipsit de judecată încât nu s-ar pricepe să tragă sforile. Din contră, PROSTUL, neavând alte probleme de cultură, este mult mai maestru, mult mai dibaci în sforării de tot felul

Toţi marii escroci ai lumii, marii gangsteri n-au fost oameni culţi. Ce, Stalin a fost nu ştiu ce deşteptăciune ?… Un seminarist neobrăzat destul de prostăvan şi semidoct. În schimb a fost maestru în ascensiunea spre putere şi apoi pentru menţinerea ei.

Ceauşescu – un gângav paranoic incât te apucau durerile de cap când îl vedeai pe semianalfabet cum îşi sloveneşte discursurile. Cacialmaua ce le-a tras-o celor care l-au pus în fruntea statului a fost magistrală…

Celor de la noi, ca de la noi, unde mai pui însă compromiterea politicienilor cu renume din statele mari ale lumii.

*

REEDUCAREA – alias DEZUMANIZAREA – a fost plănuită de către Ocultă ca o acţiune în lanţ, ca un fenomen fără sfârşit… Fenomenul trebuia, mai întâi, să se extindă, ca un cancer, peste totă lumea din închisori, apoi, în continuare, pe întreg cuprinsul ţării.

În paralel, populaţia ţării a fost supusă unui proces de diavolizare prin crearea unei uriaşe reţele de informatori care să rupă primul lanţ de fortificaţii natural ce apară fiinţa unui neam – încrederea reciprocă.

Trei oameni nu puteau discuta între ei o problemă ce interesa regimul politic al ţării, căci doi dintre cei trei îl bănuiau pe cel de al treilea că este informator al Securităţii.

De cele mai multe ori nici unul din cei trei nu erau informatori, dar se crease psihoza şi asta conta. La urma urmei acesta era chiar scopul Ocultei:Distrugerea încrederii reciproce.

Rezultatul acestei situaţii a fost adoptarea in masă de către populaţie a unei atitudini duplicitare.

În orice discuţie publică, aproape fiecare om începea cu o apreciere pozitivă şi cu tămâierea „înţelepciunii” partidului comunist, care „nu greşeşteniciodată”, şi , numai după ce se puneau la adăpost de orice suspiciune, abia apoi, oamenii mai vorbeau şi despre treburile lor.

În cele din urmă s-au găsit şi subiecte asupra cărora,în mod tacit, au fost de acord că nu-i periculos să discuţi: Fotbalul, femeile şi aventurile erotice.

Cu flecărelile despre fotbal şi desfrău au fost îndobitocite două generaţii.

Obiectivul numărul unu al Ocultei a fost distrugerea Legiunii Arhanghelul Miliail. Oare de ce ?

Iată de ce: Tineretul legionar era crescut in spiritul de jertfa pentru apărarea credinţei în Dumnezeu şi a dragostei faţă de neam. Aceste virtuţi le-aimprimat Mişcarea Legionara elitei muncitoreşti, elitei ţăranilor, elitei intelectualilor.

În Legiune aprecierile nu erau făcute nici după avere, nici după mulţimea cunoştinţelor ci numai după virtute. Virtutea era avuţia pe care şi-o putea însuşi atât săracul cât şi bogatul, atât sa vântul cât şi cel fără carte.

Aşa au fost rupte barierele dintre stările sociale, aşa a fost umplută prăpastia dintre generaţia bătrână şi cea tânără. În mod frecvent copiii erau legionari iar părinţii lor antilegionari feroce. Cu timpul, cei mai mulţi din părinţi s-au pocăit şi au urmat pe copii.

Mare parte din oameni, în căutare de adevăr, l-au găsit apropiindu-se de Legiune. Legiunea pe lângă practicarea virtuţilor mai era şi o unitatedisciplinată. Era o forţă spirituală care atrăgea şi unea, adică exact ce căutau oamenii de bună credinţă.

Mulţi oameni, fără să fi avut nici cea mai mică tangenţă cu Legiunea, gândeau la fel ca legionarii.

În prima fază a regimului comunist, toate aceste „celule” încărcate magnetic au fost adunate în închisori una peste alta. Ele s-au unit în jurul celuimai puternic magnet: Legiunea. Aşa se explică cum mulţi nelegionari, în închisoare au devenit legionari. Acest tineret constituia Coloana vertebrală a Mişcării Legionare.

Cum am arătat mai înainte, Legiunea dispune de magnetul spiritualităţii româneşti. Acest magnet a atras spre el încadrând in Legiune şi pe alţii, saufăcându-i simpatizanţi ori prieteni de luptă. În felul acesta tineretul legionar n-a constituit numai coloana vertebrală a Legiunii ci el s-a confundat CUCOLOANA VERTEBRALĂ A ÎNTREGII NAŢIUNI ROMÂNE.

Deci,

PRIN PRĂBUŞIREA COLOANEI VERTEBRALE A MIŞCĂRII LEGIONARE OCULTA COMUNISTĂ ÎNŢELEGEA (ÎNŢELEGEREA ERA PERFECTĂ) PRĂBUŞIREA ÎNTREGULUI POPOR ROMÂN ŞI PĂTRUNDEREA SATANEI ÎN CETATEA INTIMĂ A NEAMULUI ROMANESC pe care îl va nimici în continuare prin :

– Descreştinare

– Desnaţionatizare

-Dezumanizare (bestializare)

*

În cadrul „”marii strategii satanice”, Oculta comunistă a planificat în închisoarea Piteşti două tactici:

Prima-tactică a fost anihilarea vigurozităţii şi vitalităţii spirituale, a degenerării biologice a maselor de tineri.

Urmare a „spălării creierului”, tineretul a fost bestializat. Din îngeri au fost transformaţi în demoni. Apoi aceşti oameni satanizaţi urmau să fie răspândiţi prin celelalte închisori politice. De data aceasta, prin aceleaşi metode, dar folosindu-se de victime, să continue aceşti monştri, creaţi artificial, procesul de dezumanizare a deţinuţilor.

Adevăraţii călăi stăteau în umbră şi manevrau victimele după principiul „Nu-i ucideţi voi, lăsati-i pe ai lor să-i ucidă”.

A doua tactică, bine pusă la punct, a fost „‘conspirativitatea deconspiratorului. Oculta ştia prea bine că până la urmă opinia publică naţională şi ceainternaţională va afla întreaga mişelie. Nu se putea prevede care va fi efectul… Aducerea la cunoştinţa opiniei publice a mârşăviei trebuia să fie tot opera Ocultei. ” Descoperirea” urma să fie făcută într-un anumit mod şi la o dată precisă, dinainte stabilită, după ce toate scopurile Ocultei se vor fi realizat.

Abia atunci, aceste satane înveşmântate în piei de mieluşei trebuiau să „descopere” absolut „întâmplător” că o bandă de legionari conduşi de Horia Sima şi CI.A.-ul american s-au infiltrat în organismul „sănătos” al comunismului, procedând la crime de neimaginat împotriva deţinuţilor.

Cu mare tam-tam urma să se facă deconspirarea după „descoperire”, care până la urmă să ducă la Marea revelaţie privind scopul avut în vedere de legionari şi anumeCOMPROMITEREA REGIMULUI COMUNlST-UMANITAR.

Regimul comunist cel plin de dreptate va pedepsi pe vinovaţi în modul cel mai crunt cu putinţă, în aplauzele omenirii întregi, printr-un proces publiccum încă n-a mai existat sub soare.

Cu aceasta vor înmormânta definitiv Mişcarea Legionară, în plus, vor pune la dispoziţia cercetătorilor istoriei toată arhiva cu acte falsificate de cătreaceşti călăi ca să se scrie „adevărata” istorie, aşa cum au ticluit-o ei.

Mizau pe dispariţia în timp de maximum 70 de ani, din punct de vedere biologic, atât a victimelor cât şi a călăilor… Generaţiile viitoare vor fi nevoite să facă istorie după înscrisurile falsificate.

Socoteala de acasă nu s-a potrivit însă cu cea din târg.

Încă pe la sfârşitul anului 1950, grozăvia a început să „transpire”… Sau prin ostaşii de pază ai închisorii, sau prin gardieni, care tot mai scăpau câte o vorbă, sau chiar prin propriile lor slugi care nu-i agreau. E posibil ca unii membri ai Ocultei să fi deconspirat pentru a se masca în „salvatori”.

În felul acesta operaţiunea dezumanizării întregului popor român a „avortat” în timpul „gestaţiei”. Rapid a fost adoptată cea de a doua tactică, a conspirativităţii deconspirării. Trebuiau prezentate faptele exact pe dos de cum s-au petrecut.

Toate aceste măsuri şi această prezentare a fost prin ea însăşi o adevărată conspiraţie.

În concluzie: OPERAŢIUNEA OCULTA DE FALSIFICARE A ADEVĂRULUI PRIN INVERSAREA ROLURILOR, PREZENTÂND PEADEVĂRAŢII CĂLĂI COMUNIŞTICA „SALVATORI”, IAR PE VICTIMELE LOR DREPT AUTORI AI MASACRULUI.. „DESCOPERIRE” CE SE FACE LA ODATĂ PRECISĂ ŞI ÎNTR-UN MOD DINAINTE STABILIT POARTĂ DENUMIREA DE „CONSPIRATIVITATEA DECONSPIRĂRII”.

referinta: OCTAVIAN VOINEA, Masacrarea studenţimii române, Ed. Majadahonda, Bucureşti, 1996.

(Visited 234 times, 1 visits today)

NO COMMENTS

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.