Mesajul Mitropolitului Serafim de Pireu la Duminica Ortodoxiei

Mesajul Mitropolitului Serafim de Pireu la Duminica Ortodoxiei

by -
5 581

Iubiţi Părinţi şi fraţi, preadoriţii mei fii în Domnul,

Noul Cuvios al Bisericii noastre, Sfântul Iustin Popovici în monumentala sa operă „Biserica Ortodoxă şi Ecumenismul” semnalează: „Ecumenismul este numele comun pentru falsele creştinisme, pentru falsele „biserici” ale Europei Occidentale. În el se află inima tuturor umanismelor europene în frunte cu papismul.

          Iar toţi aceşti falşi creştini, toate falsele biserici nu sunt nimic altceva decât o erezie lângă altă erezie. Numele lor evanghelic de obşte este panerezie”.

Pe aceeaşi lungime de undă fericitul întru adormire Stareţ Arhimandritul Haralambie Vasilopoulos ne oferă adevărata imagine a ecumenismului:

„Ecumenismul este o mişcare mondială a Sionismului Internaţional şi are ca unic scop cucerirea politică şi religioasă a Lumii! Ecumenismul este o groaznică vijelie, care se pregăteşte să dărâme din temelii – aşa cum îşi imaginează – „Una, Sfânta, Soborniceasca şi Apostoleasca Biserică” a lui Hristos.

Este un sălbatic uragan al puterilor întunericului care îşi concentrează mania lui catastrofală îndeosebi împotriva Ortodoxiei, cu o puternică dorinţă ameninţătoare, de a o nimici şi de a o face să dispară”.

În sfârşit, fericitul întru adormire Stareţ Arhimandritul Atanasie Mitilineul numeşte Ecumenismul ultimul înaintemergător al lui Antihrist.

ECUMENISM ŞI GLOBALIZARE

Aşa cum globalizarea la nivel politic urmăreşte să unească lumea şi să constituie un stat mondial, o guvernare electronică mondială, o monedă mondială, o economie mondială, aşa şi Ecumenismul, la nivel religios, vrea să unească toate religiile (ecumenism inter-religios) şi toate ereziile (ecumenism inter-creştin) într-o religie mondială, sfidând şi marginalizând uriaşele, giganticele şi haoticele diferenţe dogmatice şi dărâmând din temelii dogmele şi credinţa Bisericii Ortodoxe.

Ecumenismul este cea mai mare erezie eclesiologică din toate epocile, deoarece nivelează şi echivalează toate religiile şi credinţele.

RĂDĂCINI

Rădăcinile Ecumenismului trebuie căutate în spaţiul protestant, pe la mijlocul secolului al XIX-lea. Atunci, anumite „confesiuni creştine”, văzând că oamenii le părăsesc, din cauza crescândei indiferenţe religioase şi a mişcărilor antireligioase organizate, s-au văzut silite la o grupare şi la o colaborare.

Această activitate unionistă a lor a căpătat o formă organizată, ca Mişcare Ecumenică, în secolul al XX-lea. Şi, în principal, în anul 1948, prin înfiinţarea la Amsterdam (Olanda) a aşa-numitului Consiliu Mondial al Bisericilor – care, în mod esenţial, este Consiliul Mondial al Ereziilor, al lui Lucifer şi al minciunii, decât al „Bisericilor” – care îşi are sediul la Geneva.

ECUMENISM ŞI SINCRETISM

Unul din mijloacele, pe care le foloseşte Ecumenismul, ca să-şi atingă scopurile sale, este sincretismul, acest duşman de moarte al credinţei creştine, pe care îl promovează aşa-numitul „Consiliu Mondial al Bisericilor” sau mai degrabă „Harababura Mondială a Ereziilor”, aşa cum pe bună dreptate a fost caracterizat.

„Sincretismul înseamnă relativizarea religiilor şi a ideilor religioase. Este o sinteză şi o joncţiune religioasă pan-ecumenică a elementelor celor mai opuse şi neasemănătoare”.

ECUMENISM INTER-CREŞTIN ŞI INTER-RELIGIOS

Ecumenismul se mişcă în două niveluri: primul este inter-creştin, iar al doilea este inter-religios.

În felul acesta avem ecumenismul inter-creştin şi ecumenismul inter-religios, care constituie două din direcţiile de bază ale Ecumenismului.

Atât ecumenismul inter-creştin, cât şi ecumenismul inter-religios, sunt lupii îmbrăcaţi în piei de oaie şi Caii Troieni, care în esenţă adoră idolii, fie ai taberelor lor, fie ai patimilor lor personale, fie ai logicocraţiei, fie ai crezului lor politic, fie ai ideologiilor lor filosofice.

TEOLOGIA ORTODOXĂ ŞI ECUMENISMUL

Teologia Ortodoxă decurge din experienţa Revelaţiei, care, în Biserica Ortodoxă, oferă energia dumnezeiască necreată a Sfintei Treimi. Ecumenismul inter-creştin promovează unirea diferitelor „confesiuni” creştine (papistaşi, protestanţi, anglicani, iehovişti, penticostali, monofiziţi cu Mireasa lui Hristos – Sfânta Biserică Universală Ortodoxă) pe baza criteriului minimalismului dogmatic.

Conform principiului ecumenist al „sincretismului dogmatic inter-creştin”, diferenţele dogmatice dintre eterodocşi sunt doar tradiţii formale şi rituale ale fiecărei „biserici” şi trebuie să fie ocolite pentu binele unităţii Bisericii, care poate să se exprime prin diversitatea diferitelor forme şi manifestări.

Iar ecumenismul inter-religios, considerând că în toate religiile există elemente pozitive, promovează unitatea între ele şi îndeosebi între aşa-numitele trei religii monoteiste din lume: creştinismul, islamul şi iudaismul.

În câteva cuvinte, promovează aşa-numita „pan-religie”. Conform principiului ecumenist al „sincretismului inter-religios”, trebuie să privim „punctele teologice comune”, care există în toate „religiile monoteiste”, ca să construim unitatea religioasă a lumii.

Sfântul Simeon Noul Teolog spune că pentru ca un om să se mântuiască trebuie să aibă credinţă dreaptă (= ortodoxă) şi fapte şi vieţuire drepte (= ortodoxe); altfel nu se mântuieşte. Acelaşi lucru îl scrie şi Sfântul Chiril al Ierusalimului „Catehezele” sale.

Dacă este greu să se mântuiască un creştin ortodox, care se nevoieşte, cu atât mai mult un aşa-zis ,,creştin”, care aparţine grupărilor eretice ale papismului, protestanţilor, monofisiţilor, e cu putinţă să se mântuiască?

Cum să se mântuiască un musulman, care crede că Coranul este chipurile inspirat de Dumnezeu, când acesta Îl neagă pe Dumnezeul Treimic şi dumnezeirea Fiului lui Dumnezeu întrupat?

Cum să se mântuiască un iudeu, de vreme ce nici în Vechiul Testament nu crede, nici nu-l trăieşte, ci crede în Talmud şi în Kabala, care sunt o magie demonică şi o satanolatrie [adorare a satanei]?

Şi de ce noi, cei ce credem în Biserica Ortodoxă, să dorim cu orice preţ să ne rugăm împreună şi să liturghisim împreună cu ereticii, cu eterodocşii şi cu cei de altă religie?

          Nu-i ajutăm să se mântuiască pe nici unul din eretici prin a le spune că şi ei sunt pe calea dreaptă, care conduce la acelaşi Dumnezeu, însă pe o altă cale, care este legitimă şi ea, ca drumul, pe care-l urmăm noi creştinii ortodocşi.

Prin urmare, Ecumenismul este un mare obstacol în calea adevăratei uniri. Dimpotrivă, o anulează şi o nimiceşte, arată că este inutilă şi desuetă.

Ecumenismul, pentru a-şi materializa scopurile sale, neglijează principiile de bază ale Ortodoxiei.

Promovează concepţia ,,Bisericii extinse”, conform căreia Biserica este una, dar îi cuprinde şi pe creştinii de orice ,,confesiune”,  din moment ce au primit botezul.

Astfel, toate ,,confesiunile creştine” sunt între ele ,,Biserici surori”. Este vorba despre teoria Teologiei Baptismale.

În acelaşi duh se mişcă teoria ,,Bisericii Universale văzute”.

Biserica, care există – s-ar zice – ,,în mod nevăzut” şi este alcătuită din toţi creştinii, se va arăta şi în dimensiunea ei văzută prin eforturile unioniste comune.

Aceste concepţii au fost influenţate şi de teoria protestantă a ramurilor, potrivit căreia Biserica este un ,,copac”, care are ca ,,ramuri” toate ,,confesiunile creştine”, iar fiecare dintre ele deţine doar o parte din adevăr.

Se adaugă, de asemenea, şi teoria ,,celor doi plămâni”, care a fost dezvoltată între ecumeniştii ortodocşi şi papistaşi. Conform acesteia, Ortodoxia şi Papismul sunt ,,cei doi plămâni” cu care respiră Biserica.

Pentru a începe, chipurile, să respire corect iarăşi, va trebui ca cei doi plămâni să-şi sincronizeze respiraţia.

Ecumeniştii dintre ortodocşi şi papistaşi cred că papismul prin  logicocratie (raţionalim) şi gândirea filosofică este o completare indispensabilă la ,,creştinătatea divizată”, iar misticismul spiritualităţii ortodoxe completează raţionalism papismului.

Şi Ortodoxia şi papismul sunt două tradiţii la fel de legitime ale Bisericii celei Vechi, unite, Una şi Nedespărţită.

Pentru a funcţiona corect organismul Bisericii, trebuie să se unească din nou ,,cele două Biserici surori” – Ortodoxia şi Papismul, după ce îşi vor fi purificat memoria istorică de greşelile, ignoranţele şi „întâmplătoarele” războaie, care au avut loc între ortodocşi şi papistaşi în ultimul mileniu şi să înceapă o nouă epocă, o Nouă Ordine a Lucrurilor între cele două Biserici, care se va întemeia pe o dragoste reciprocă, pe o admirabilă colaborare pe teme de unitate, mărturie şi misiune comună în lumea actuală secularizată, în cosmopolitism şi ateism.

În realitate, însă, Papismul vrea să absoarbă Ortodoxia prin unirea de tipul ,,Uniaţiei”, pe care şi-o doreşte cu ardoare, făcând concesii inofensive faţă de papism, dar în dauna flancului Ortodoxiei.

De aceea, se impune ca noi toţi să informăm pe orice creştin ortodox asupra planurilor papismului, care nu este Biserică, ci un stat – Vaticanul. De asemenea, papismul nu este nici Biserica Romano-Catolică.

Nu este nici Romană, nici Catolică, nici Biserică. Nu are nicio legătură cu Romanitatea, nici cu Romania. Nu este Catolică [Universală], deoarece singură s-a despărţit de Biserica Ortodoxă în anul 1054 după Hristos. Nu este Biserică, pentru că a devenit stat, după ce a cedat celei de-a treia ispitiri a lui  Hristos. Papismul a acceptat propunerile diavolului de a i se închina pentru a-l face atotţiitorul lumesc al pământului.

Noi, ortodocşii, suntem adevărata Biserică Romano-Catolică. Noi, Ortodocşii, suntem Romeii, Romanii, nouă ne aparţine Romania, Romanitatea. Ortodoxia este Biserica lui  Hristos cea Una, Sfântă, UNIVERSALĂ (= Catolică) şi Apostolică, singurul şi unicul Lui Trup, avându-L Cap pe El.

Deşi la nivel mondial edificiul Papismului se clatină în mod primejdios din cauza ateismului, a secularizării, a auto-justificării papistaşilor şi a imoralităţii lor, cu mii de scandaluri de pedofilie, din nefericire, ecumeniştii merg să sprijine Papismul făcând concesii în temele credinţei, tradiţiei, cultului şi conducerii.

De aceea, trebuie să luăm aminte la porunca: ,,Fiţi înţelepţi ca şerpii şi fără de răutate ca porumbeii”. ,,Iată vă trimit pe voi ca pe nişte oi în mijlocul lupilor”.

O teză de bază a Ecumenismului este şi următoarea: Este permisă, chipurile, rugăciunea în comun dintre ortodocşi şi eretici sau cei de alte religii.

Scopul Ecumenismului nu este să golească Sfintele Biserici de credincioşi – dimpotrivă, le vrea pline până la refuz -, numai că aceşti „credincioşi” vor avea fiecare propria lui credinţă şi învăţătură.

În sfârşit, între metodele, pe care le foloseşte Ecumenismul pentru apropierea creştinilor, se află şi minimalismul dogmatic şi maximalismul dogmatic.

În ceea ce priveşte minimalismul dogmatic, este vorba despre un efort de a reduce dogmele la cele mai necesare, la un  „minimum” ( = minim, infim), pentru a fi depăşite diferenţele dogmatice dintre „confesiuni” şi a surveni ,,unirea creştinilor”. Însă consecinţa este neglijarea dogmei, declasarea şi minimalizarea importanţei ei.

Ei zic: ,,Să se unească creştinii, iar dogmele le vor discuta mai târziu teologii”! Prin această metodă sigură a minimalismului dogmatic poate că este uşor ca creştinii să se unească. Astfel de „creştini” însă, pot să fie ortodocşi, adică creştini întru adevăr?

În ceea ce priveşte maximalismul dogmatic, e de înţeles efortul unora de a adăuga noi cuvinte şi noi termeni la dogmă, pentru a explica, chipurile, mai bine credinţa sau pentru a ajunge la o nouă interpretare – mai amplă.

Aşadar, e clar că acceptarea, adoptarea şi însuşirea pan-ereziei Ecumenismului şi a teoriilor lui antiortodoxe, minimalizează şi depreciază  Sfânta noastră Biserică, Trupul lui  Hristos.

Dacă potrivit ecumeniştilor, toate confesiunile şi religiile sunt acelaşi lucru, dacă toţi credem în acelaşi Dumnezeu, dacă ereziile şi religiile sunt moduri diferite, dar acceptate de apropiere de acelaşi Dumnezeu, atunci de ce au mai murit sfinţii şi martirii noştri şi de ce Dumnezeu a umplut cu har moaştele lor?

Una din nenumăratele dovezi dumnezeieşti, minunate şi indiscutabile, pentru toate cele de mai sus, este Sfântul Slăvitul Sfinţit Mucenic Atanasie Lituanianul, Egumenul din Rusia Mică, pe care l-au asasinat uniaţii catolici (greco-catolicii) din Polonia: l-au aruncat într-o cloacă, unde a rămas vreme de şaptesprezece ani; şi când fraţii noştri ortodocşi i-au scos trupul mucenicesc din duhoarea cloacei s-a arătat prin harul Dumnezeului Celui Viu, întreg, nestricat şi răspândind bună mireasmă, iar astăzi sfântul binecuvintează Biserica Ortodoxă a Poloniei cu moaştele lui nestricate, neschimbate şi făcătoare de minuni şi oferă de acum şi el – istoric vorbind – răspunsul cerurilor la panerezia Ecumenismului care este născocirea şi lucrarea fiarei din adânc.

Cu rugăciuni înflăcărate, nevoitoare şi părinteşti!

MITROPOLITUL VOSTRU,

† SERAFIM de Pireu

(Visited 144 times, 1 visits today)

5 COMMENTS

 1. Imi cer IERTARE REDACTIEI daca am deviat de la subiect si chiar pt limbaj,dar ce valoare ar mai avea Postul Mare fara ispite?
  Trebuia cineva s-o faca.

 2. DAN,
  Nu este frumos si sanatos sa generalizezi in legatura cu preotii ,pt ca vei avea intotdeauna o statistica falsa ,iar cu vremurile cu care se confrunta ortodoxia astazi,vei avea numai rezultate negative,iar asta n-ar fi nimic ,daca nu ai imprastia-o pe diferite site-uri.
  Politic si chiar la nivel inalt al bisericii(ca altfel n-am cum s-o numesc) ti-as da dreptate,dar pt ca am simtit si rautate din partea ta PE GRATIS pt ortodoxie si din respect pt cei care si-au dat viata pt ortodoxie,te rog sa citesti cu atentie randurile de mai jos.
  De obicei cand simt provocari anti-ortodoxe pe diferite site-uri ,incerc sa nu dau curs discutiei,pt ca printre „randuri” se mai strecoara si vreun pagan,ateu,homosexual,jidan,poate chiar romani,sau chiar tigani rauvoitori…pai nu? talharia are culoare?,deci nu generalizez,caci statistica nu are limite,mai ales cand e vorba de infractionalitate ,chiar si intelectuala.
  Nu generalizez nici macar cand unii moldoveni se dau romani”buni” cand vorbesc urat de ORTODOXIE si cu comportamentul lor pe masura prin occident.
  Apropos!sincer, tu de care esti? sa fie oare ceva care sa dea „bine” cu rima de la „dan?”
  Cumva in momentul asta esti cu privirea la textul de mai sus?
  Daca „da”,inseamna ca esti destept ,in ciuda faptului ca aveam un dubiu,cat o sinagoga de mare.
  Iti sta ortodoxia pe suflet?
  Nu-ti convine ,schimba programul,dar nu-ti mai da cu parerea cand este vorba de religie,ca te dai de gol.
  Nici macar in politica sa nu-ti mai dai cu parerea ,pt ca sunt alti semeni de-ai tai care o fac muuult mai bine in Romania.
  Nici macar ei,nu se mai pot ascunde.nu mai e nimic nou,se stie.
  In primul rand nu am nevoie ca cineva sa-mi dea dreptate,mai ales ca eu am simtit „dreptatea” inca din copilarie,in tara in care m-am nascut.
  Nu este nevoie sa intru prea mult in amanunte pt a demonstra cuiva ca deformez sau nu,referitor la „care moldoveni?” ,pt ca au ei grija sa se faca mai intelesi,prin faimoasa cetatenie romana,prin comportamentul lor anti romanesc s.a.m.d.,iar romanii de bun „simt” s-au grabit sa le dea cetatenia.
  Ce era asa greu de inteles?,cine ar avea motiv sa faca pe prostul si de ce …oare cine?
  Incerc sa nu generalizez,dar nici romanii mei moldoveni din ROMANIA,nu se lasa mai prejos,cand stau la rand in anumite zile in spatele bisericilor catolice,asteptand sa li se dea ajutoare (dovedindu-se ca sunt mai tigani decat tiganii),in speranta sa fie trecuti pe lista locurilor de munca,amestecandu-se cu cei din rep.Moldova.
  In fata ereticilor spun ca sunt doar moldoveni,iar cand comit infractiuni, spun ca sunt CETATENI ROMANI,reteta luata candva de la acei tigani infractori.
  Tiganii candva faceau pe decoloratii cand comiteau infractiuni( de ca si cum numai ei le faceau),iar de ani de zile,de cand au disparut tiganii (acei infractori), decoloratii se comporta mai rau dectat coloratii.
  Isi umple masinile(dubita) cu haine vechi ,primite de la mai multe biserici ,pt a le vinde la second handurile din tara.
  S-au prins si strainii ca se dau „loviti”,iar cand isi vad sacii-n caruta ,pleaca cu masini scumpe in tara ,pt a se da mari in sat ca s-au „realizat”,doar ca ei n-au antene parabolice imense pe turle ,in rest….
  Tiganii gainari,ieftini grandomani,cel putin nu ar mai avea cum sa se ascunda ,pt ca au fost bagati mereu in fata ca pavaza ,pt adevaratii infractori ,care au surpat tara cu buna stiinta.

  In occident nu ai sa mai vezi tigani,
  decat prin ziarele rau intentionate mai ales romanesti ,pt a mai conditiona cu ceva imaginea Romaniei.
  Pt a o forta sa se „integreze” mai mult cu nasul in c-r prin UE,la capsuni ,la clisme si peste tot.

 3. Pt. DAN
  Daca pleci cu ideea ca toti preotii si toata biserica ortodoxa este asa cum ai descris-o tu si in alte comentarii ,atunci inseamna ca dusmanii tarii au reusit sa-ti afiseze acea biserica pe care TU doresti s-o generalizezi.
  Daca o tara ca Spania sau Italia ,ultra catolice ar fi avut istoria noastra ,la ora asta ar fi fost un pasalac turcesc,iar asta datorita domnitorilor romani ORTODOCSI.
  Fiecare domnitor inainte sa plece la razboi,trecea pe la preoti ,pt a cere sfaturi si uite ca Romania mai exista si astazi.
  De ce nu te uiti la celelalte secte occidentale,care au fost avortate special pt a ditruge legatura cu Dumnezeu?,pt a putea dezbina si provoca razboaie,in ideea ca cineva smecher sa se poata imbogati.
  Ar trebui sa sti de ce romanii au reusit sa ramana ortodocsi sub dominatie turceasca ,de ce am avut comunismul,lovitura de stat din 89,mineriadele si tooot asa,iar acum si doua patrirhii.Dar asta nu trebuie sa-mi otraveasca sufletul ,riscand sa devin mai rau decat altii.
  Adevarata biserica nu o mai poate vedea oricine,iar biserica asta de care aminteai mai sus e la indemana oricui,pt a fi mai comoda ,chiar oricui.
  In occident vei gasi o biserica cu sala de biliard,sala de dans,bar,jocuri de pariuri,TV si ultima oara am vazut un….. WC LA ZECE METRI DE ALTAR.Aia mai e biserica?….
  Cine cauta o astfel de „biserica” o va gasi garantat.Din contra ,va veni ea la el.
  Tocmai de aceea „scenografii” lumii doresc o ortodoxie distrusa,reusind din cand in cand sa puna ochelari de cal la cei care vor sa vada ceea ce li se ofera sa vada.
  Daca patriarhul sau preotul „x” nu-ti place,schimba ,cauta pana gasesti,dar depinde cu ce ochi si cu ce intentii vei cauta,ca sa gasesti ceea ce vrei.
  Dumnezeul lumesc,iti va oferi absolut ceea ce vrei.
  Eu te asigur ca dupa modul cum „cotrobaiesti”,vei gasi numai si numai preoti bogati,vanduti,eretici,ecumenisti,politicieni vanduti la greu.
  Acolo unde dracul provoaca incendii ,arde casele doar celor saraciti de bogati,ci nu cele ale bogatilor ,pt ca acelea sunt ca si arse,considerand ca acelea ii apartin,ca si vanatorul care trage cu arma doar dupa pasarile care zboara ,ci nu cele care sunt deja moarte,pt ca alea ii apartin deja .
  Poporul ales de Dumnezeu ,a apus de mult,iar cei de acum nu mai au legatura cu El,ci cu altcineva.Acel cineva care tooot baga discordie peste tot,cu mana de lucru vaticaneasca,prin NATO,UE etc,provocand razboaie si saracie,ca dupa aceea sa se arate aducatori de „pace”,motiv de a ademeni tineri ca cei de pe la noi,sa pustiasca tara .

 4. -Gipsy ai dreptate in ceea ce spui, dar nu vad cum se implica Biserica ortodoxa in a-i apara pe romani
  -Prea-fericitul nu se mai satura de proprietati si bani
  -ii place sa stea in parlament laolata cu hotii de politicieni
  -Biserica e impotenta in a face ceva pentru romani, e interesata doar de ciolanul ei
  -despre ce moldoveni vorbesti?- daca spui cava spune la obiect nu generaliza cum fac toti prostii , caci creezi o imagine deformata
  – pt ce sa ramana tinerii in tara?—pentru a se zbate in saracie si mai tarziu la batranete in boli si neajunsuri?
  -bla-, bla, bla-ul bisericii nu tine nici de foame nici de sete, biserica are interesele ei, sa nu-si piarda functiile pe care le detin, proprietatile pe care le detin, nu e interesata de soarta muritorului de rand
  -ce legatura mai are cu Dumnezeu o biserica care pentru toate servivciile oferita percepe diferite sume de bani, iar daca nu ai nu beneficiezi de aceste sevicii
  -este o biserica ahtiata dupa bani ca orice organizatie politica
  -ortodoxia despre care vorbiti voi e o utopie, un basm de adormit copiii
  -vorbe frumoase , dar care nu ajuta la nimic

 5. Nu exista doua biserici surori,ci una singura sfanta soborniceasca si apostoleasca biserica ORTODOXA STRABUNA adevarata si neschimbata .Exact asa cum ne-a lasat-o Hristos.
  Ecumenismul deja se arata ca fiind unul milos,aducator de iubire ,pace intre popoare,bunastare si chiar …salvare,dar NICIDECUM INTRU HRISTOS.
  Intrarea Romaniei sub jugul UE ,a fost pt a promova „valorile” lumesti,promovand ecumenismul in Romania,pt a ne indeparta de la Dumnezeu,pt a o distruge si pt a o goli de tineri,vlastari pt viitor . A spalat mintile multor tineri plecati afara , sub ochii indiferenti ale unor ierarhi vanduti ,imbracati in blana de miel.
  Se vor ridica monumente asa zis crestine in care vor atrage pe foarte multi inauntru,acolo unde vor „propovadui” toata umanitatea lor ,nici macar eretica ,ci doar JIDANEASCA.
  Acolo vor gasi bunii crestini europenizati „linistea ,pacea ,iubirea”,dar deloc pe Dumnezeu Adevarat din Dumnezeu Adevarat.
  Vor gasi exact ceea ce catolicii cu toate avortarile lor eretice au cautat,adica starea asta indepartata de Hristos, in care se afla acum lumea.Si inca nu am vazut nimic.Catolicii candva si-au vandut sufletele raului prin intrarea jidanilor in biserica lor,iar acum vor ca si noi sa ne amestecam cu catolicii,iar romanii sunt conditionati politic-economic,pt a fi primiti cu „dragoste” in familia UE.
  Acum bisericile se ridica pt a arata lumii ca s-au ridicat si ca totul decurge „normal” ,parand ca politica n-ar avea nimic in comun cu biserica.Asa au facut si catolicii ,iar acum acele monumente mastodontice sunt ocupate de ecumenisti din toata lumea chiar si de la noi din tara.A trecut vremea in care bisericile trebuiau ridicate.Acum biserica trebuie ridicata in sufletele noastre .
  Sa creada fiecare ce vrea ,dar sa stiti ca singurul adevar pe care ecumenismul il permite sa-l vedem,este acea iubire lumeasca pt acel dumnezeu lumesc,pe care l-au creat jidanii din timp pe toate planurile politico-economico-religioasa.
  Acel dumnezeu produs de ei prin papii care au provocat razboaie de interes,care au dus la pieirea multor vieti ,prin inchizitii,prin ademenirea multor popoare la subjugare si chiar pierire.
  Din partea lor nu conteaza cum se cheama tara respectiva ,atata timp cat ei produc averi intr-un sistem creat „capusa”,iar pt a se pune in umbra ,le canta in struna ANUMITOR tigani care isi etaleaza aurul si luxul si vilele faraonice prin mass-media.
  Cum se face ca pe romani ai denigreaza ,iar pe acei tigani bogati ai promoveaza?
  Oare toti tiganii sa fie bogati? ,pt a parea ca parlamentarii tradatori nu sunt atat de bogati?
  Nu vi se pare un joc al mass-mediei?,care nu are nici-un interes bun pt imaginea Romaniei?
  Ei au spus ca Romania a fost cumparata,lucru vizibil astazi,iar obiectivul lor a fost de a conditiona tinerii sa plece din tara ,pt a o goli ,pt a distruge legatura adevarata cu DUMNEZEU,pt ca romanii sa le culeaga capsunile,sa-i treaca la eretici .Aporpos,tocmai de aceea romanii nu se pot itegra in civilizata Europa.
  Romanii nici macar cand culeg capsuni nu trebuiesc considerati „buni” ca impresia lor sa fie una proasta despre ei,altfel cum mai pot romancele sa mai spele la c-r pe batranii occidentali prin azile si spitale?
  Romanii cand ajung in UE ,sunt bine pregatiti profesional,iar strainilor nu le convine,pt ca prezinta pericol de NESUPUNERE,pt ordinea de maine.
  Occidentul are nevoie de oameni prosti si fara pregatire,pt ai putea conditiona dupa bunul plac.
  Au nevoie de oameni fara Dumnezeu.
  Au nevoie si de talhari,pt a mai arunca cu ceva motive imputite in Romania,iar unul dintre motive ar fi acela pe care se tooot promoveaza prin mass-mrdia romaneasca ,cum ca tiganii au distrus linistea si bunastarea in UE.
  Moldovenii jidani le canta in struna occidentului,spunand ca romanii sunt tigani ,iar tiganii „distrug Romania .Toate astea pt a crea motive de dezordine in Romania,iar romanii in occident sa fie dezbinati,acolo unde moldovenii isi urmaresc interesele FINANCIARE.
  In felul asta s-a mai cumparat si distrus o tara.
  Ecumenismul este produsul jidanesc pt distrugerea ORTODOCSILOR .
  Noi suntem singurii care mai avem legatura cu DUMNEZEU ADEVARAT.
  Sa nu pierdem aceasta legatura cu Dumnezeu si Sa-l pastram milos si indelung rabdator,cat mai avem posibilitatea.
  Dumnezeu sa ne ajute in toate cele placute Lui!

Leave a Reply

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.