Larry Watts despre “Biroul secret pentru studiul problemei basarabene”

Larry Watts despre “Biroul secret pentru studiul problemei basarabene”

by -
13 714

Diversiunea Basarabeană

În volumul “With Friends Like These… The Soviet Bloc’s Clandestine War Against Romania (Tradus si aparut la Editura Rau cu titlul “Fereste-ma, Doamne, de prieteni! Războiul clandestin al Blocului sovietic cu România); cu un cuvânt înainte de general dr. Ioan Talpeş), apărut la Editura Militară (Magazin istoric, nr. 12/2010), Larry L. Watts se ocupă şi de originile şi raţiunile istorice ale neîncrederii Rusiei bolşevice, apoi ale U.R.S.S. faţă de România. Vă prezentăm în continuare un fragment din această incursiune istorică publicat de prestigioasa revista Magazin Istoric.

LARRY L. WATTS

Din decembrie 1917, ameninţarea militară românească era prezentă deja în gândirea sovieticilor, cu mai bine de un an de zile înainte de primele ciocniri polono-sovietice, după ce trupele române începuseră să dezarmeze şi să alunge forţe de zece ori mai mari din Moldova. Repetarea acestui fenomen în Basarabia ce le aparţinea ruşilor la scurtă vreme după ce Petrogradul a instituit starea de război cu România, la 13 ianuarie 1918, i-a conferit acesteia locul de onoare între ameninţările străine.

Totuşi, desemnarea românilor drept inamici de către autorităţile bolşevice avea rădăcini mult mai adânci.

O moştenire de la predecesorii ţarişti era „resentimentul strategic“ faţă de un popor şi un stat care reprezentau singurul obstacol non-slav în faţa „arcului slav“, care se întindea din Rusia, prin Dobrogea în Bulgaria, Macedonia, Serbia, Bosnia, Croaţia şi Slovenia. După cum remarca un strateg britanic, o Românie orientată către Occident şi latină nu putea figura în desenul pan-slav al Rusiei şi nu putea exista „vreo legătură, vreo simpatie între cele două“.

Pentru bolşevici, una dintre sursele cele mai puternice şi persistente de animozitate faţă de români venea din şovinismul justificat prin ideologie, izvorât din revoluţiile de la 1848. Potrivit lui Karl Marx şi Friedrich Engels, dintre europenii din est doar polonezii şi ungurii erau „purtătorii standard de progres“ şi, lucru şi mai important, popoare „revoluţionare, care jucau un rol activ în istorie“. Românii erau consideraţi un popor „neviabil“ şi „degenerat“, un „popor fără istorie“, lipsit de „capacitatea de a supravieţui“ şi fără speranţă să atingă „vreun fel de independenţă“, destinat doar asimilării. Mai rău, românii erau acuzaţi că s-au situat de partea reacţiunii, atunci când revoluţionarii unguri, conduşi de Kossuth, le-au refuzat libertatea şi drepturi egale. Astfel, pentru Marx şi Engels ei se dovediseră „un popor contrarevoluţionar“, în vreme ce ungurii erau un popor „revoluţionar“, demn să fie sprijinit. Potrivit lui Engels, românii, ca şi slavii de sud, erau, fără tăgadă, „purtători standard ai contrarevoluţiei şi aveau să rămână astfel până la completa lor extirpare sau pierdere a caracterului naţional“, pentru că „întreaga lor existenţă era ea însăşi un protest contra unei mari revoluţii istorice“. Revoluţia avea să îi „anihileze“, făcând să dispară „până şi numele“, ştergându-i „de pe faţa Pământului“. „Şi acesta avea să reprezinte un pas înainte“, continua el.

Lenin şi Stalin erau de acord că „popoare întregi reacţionare“ trebuia să fie „şterse“ pentru cauza progresului revoluţionar, atunci când intrau în contradicţie cu mişcarea socialistă mondială. În vreme ce Stalin părea să reconsidere categorisirea drept „contrarevoluţionari“ a slavilor de sud, ţinând cont de performanţele unor Cristian Rakovski, Gheorghi Dimitrov şi Boris Ştefanov, românii au rămas în gândirea sovietică contarevoluţionari incorigibili – un inamic care aştepta să îşi manifeste ostilitatea.

Înainte de sfârşitul lunii ianuarie 1918, conducerea bolşevică de la Petrograd a tras concluzia că România transforma Basarabia într-o platformă pentru operaţiuni contra revoluţiei ruse. La sfârşitul anului, spre mijlocul lunii noiembrie, Comisariatul sovietic pentru Afaceri Externe a desemnat România „centrul contrarevoluţiei din sud“ şi a reconfirmat „starea de război cu România“. În vreme ce în nord ameninţarea contrarevoluţionară era atribuită mai multor state, membre ale Antatntei sau ale Puterilor Centrale, în sud pericolul principal era identificat în mod explicit de către liderii bolşevici cu românii. Basarabenii, proclama Comisariatul, erau aşadar obligaţi să ia armele „la fel cu toţi cetăţenii din teritoriile ocupate de inamic“.

Atunci când forţele militare române şi polone au împiedicat, împreună, forţele sovietice să facă joncţiunea cu armata roşie ungară, în 1919, şi mai ales după ce războiul sovieto-polon a izbucnit în 1920, Polonia şi România au fost desemnate împreună drept ameninţarea militară primară pentru regimul sovietic şi ţinta principală a spionajului militar sovietic. Judecata emisă de către comandantul şef al Armatei Roşii, Ioakim Vaţetis, stabilea fara echivoc faptul că principalul pericol pentru puterea sovietică îl reprezenta „un atac comun polono-român contra Rusiei Sovietice“. Această judecată a dominat planificarea strategică şi politica de securitate a U.R.S.S. pentru următorii 16 ani.

Aceste temeri au determinat la mijlocul anilor ’20 elaborarea unei strategii a războiul de partizani preventiv, dezvoltată de sovietici. Generalul Mihail Frunze, al cărui tată era român de origine, aflat în fruntea Consiliului Militar Revoluţionar al Frontului de Sud între 1919-1921, a reorganizat bandele de partizani care operau de-a lungul frontierei cu România şi în interiorul acesteia. Reorganizarea a fost sprijinită de batalionul revolutionar şi unitatea navală, alcătuite din vorbitori de limba română, create de Cristian Rakovski, care era şeful Direcţiei politice în cadrul Consiliului Militar condus de Frunze.

Efortul a căpătat un impuls deosebit la sfârşitul anului 1925 şi începutul anului 1926, când unităţi de genişti, tehnice şi de securitate din cadrul Directoratului de Informaţii Militare şi CEKA au fost subordonate în mod direct organelor de informaţii ale Districtului Militar Ucrainean. Obiectivul lor era să pregătească „operaţiuni active de partizani în spatele armatei invadatoare“, inclusiv să recruteze şi să antreneze personal din sate şi să facă depozite clandestine de arme, muniţii şi provizii.

Şi mai impresionantă era amploarea campaniei de dezinformare. S-a depus un efort imens pentru a dezvolta o campanie de propagandă care să justifice expansiunea teritorială a U.R.S.S. pe seama României şi a Poloniei, descriindu-se natura agresivă şi reacţionară a guvernelor lor şi starea de oprimare a minorităţilor dintre graniţele lor. Stalin s-a implicat personal în această campanie; el scria: „Dispunem de posibilităţi deosebite. Totul este în mâna noastră: radio, cinema, presa.“ Operaţiunile politice şi de propagandă contra României erau conduse de către secţia româno-basarabeană a Kominternului din Odessa, secţia română a Kominternului cu sediul la Paris şi secţia basarabeană a Biroului Balcanic, tot cu sediul la Paris. S-au tipărit publicaţii precum Zece ani de ocupaţie sângeroasă în Basarabia, în 1928, şi România în războiul antisovietic, acelaşi an, în ambele România fiind descrisă drept „cea mai sălbatică monarhie din Europa“.

În martie 1925, Biroul Politic a adoptat o rezoluţie cu titlul Despre munca în Basarabia, stabilind strategia regională şi pentru străinătate a propagandei în vederea recuceririi acestei provincii. Nou creata „Societate a basarabenilor“ avea ca scop „intensificarea luptei pentru eliberarea Basarabiei de sub jugul străin“. În aprilie 1925 au fost prezenţi la congresul de creare 4.000 de memebri; dintre aceştia, doar 15% erau oficial membri ai partidului comunist. Congresul a stabilit că „condiţiile istorice concrete“ cer Societăţii să lucreze în subteran pentru „eliberarea basarabenilor de sub jugul burgheziei şi al proprietarilor de pământ străini“, mai curând decât să ceară realizarea imediată a acestui obiectiv, din moment ce „lupta U.R.S.S. pentru rezolvarea problemei basarabene“ se desfăşura la nivel diplomatic.

Societăţile basarabene din Statele Unite erau dirijate prin intermediul unui „Birou secret pentru studiul problemei basarabene“, cu sediul la Moscova, care includea reprezentanţi ai Comitetului Central, Statului Major al Armatei Roşii, Comisariatului pentru Afacerile Externe, Asociaţiei Unionale pentru Relaţii Culturale cu Străinătatea, Komintern şi conducerea Republicii Sovietice Socialiste Autonome Moldoveneşti. În martie 1940, societăţile basarabene din S.U.A. au primit următoarele misiuni: să obţină recunoaşterea dreptului populaţiei basarabene de a se desprinde din România, pentru că această provincie „a fost încorporată cu forţa în Regatul Român“; să convingă opinia publică americană că o eventuală intervenţie militară sovietică în România ar trebui interpretată ca un caz de „asistenţă armată acordată de U.R.S.S. în urma unei cereri exprese din partea populaţiei basarabene“; să menţină o campanie de presă care să arate „situaţia nefericită a regiunii, starea de înfometare a populaţiei şi necesitatea unei asistenţe dinafară, pentru a scăpa de jugul represiunii româneşti; să strângă fonduri pentru „lupta de eliberare“.

La începutul celui de Al Doilea Război Mondial, problemele teritoriale basarabeană şi transilvăneană erau strâns legate în gândirea sovietică. Politica dusă de Komintern de a cere ca România să cedeze aceste teritorii, alături de Bucovina şi Dobrogea, a fost revigorată după criza cehoslovacă din 1938, când Moscova a început să îşi declare sprijinul pentru pretenţiile iredentiste ale regimului Horthy. Intenţiile Moscovei faţă de Basarabia, sprijinul ei pentru pretenţiile ungare faţă de Transilvania şi încurajarea pentru pretenţiile bulgare faţă de Dobrogea au devenit explicite (dacă nu încă publice) aproape imediat după semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, în august 1939. La începutul lunii decembrie, şeful străin al Partidului Comunist Român – şi militant pentru secesiunea Dobrogei –, Boris Ştefanov, a publicat un articol în ziarul Kominternului, în care sugera iminenta cedare a provinciilor româneşti şi argumenta necesitatea stabilirii unor baze militare sovietice pe teritoriul ei.

În prima jumătate a anului 1940, ministrul german la Budapesta raporta, cu uimire, despre deschiderea cu care ministrul sovietic în capitala ungară încuraja Ungaria să întreprindă acţiuni militare în cazul Transilvaniei, exprimându-i aceeaşi idee şi ministrului german. Moscova presa Bulgaria să ceară toată Dobrogea, cu scopul evident de a crea o frontieră comună între Uniunea Sovietică şi Bulgaria. Atunci când au primit felicitările ofiţerilor de informaţii militare bulgari legate de anexarea Basarabiei, omologii lor sovietici au replicat „că este posibil să ne întâlnim din nou pe Dunăre“.

La 26 iunie, Moscova a somat România să îi predea Basarabia şi Bucovina de Nord. Toate proprietăţile au fost expropiate şi s-a introdus un program de deznaţionalizare şi rusificare, începând cu interzicerea alfabetului latin şi închiderea tuturor şcolilor laice şi confesionale româneşti. Biserica ortodoxă a fost trecută din ascultarea Mitropolitului Basarabiei în cea a Patriarhului rus, distrugând astfel un element fundamental al organizării sociale şi conştiinţei naţionale. Dar cel mai brutal aspect al acestei campaniia implicat eliminarea fizică a populaţiei de etnie românească din zonă. Această epurare etnică abia deghizată a fost supervizată de conducătorul Ucrainei, Nikita Hrusciov, care participase activ şi la „eliberarea“ provinciei.

Magazin Istoric, Anul XLV – serie noua – nr 1 (526), ianuarie 2011 via  Basarabia-Bucovina.Info

(Visited 207 times, 1 visits today)

13 COMMENTS

 1. Cinste si RESPECT pt acei romani ca dvs.
  Aveti dreptate ,crucea e cu mult mai grea pt cei care au vrut si au aratat ca sunt romani, care inca mai vor sa ramana ROMANI,MAI ALES INTR-O ZONA (intotdeauna ROMANEASCA)SOVIETIZATA LA GREU.
  Eu m-am referit la cei care s-au lasat sovietizati,din pacate.
  Adevaratii romani sunt cei care au dus si vor duce crucea mult timp de acum incolo,indiferent de imprejurari.
  Va doresc multa sanatate,sa aveti putere sa duceti crucea asa cum au dus-o parintii si strabunii dvs.
  CINSTE LOR!!!modele de urmat!!!
  Acei romani, daca se simt pierduti sau dezorientati,atunci sa stie ca Romania este si va fi tara MAMA,doar celor care se REGASESC.Nici romanii din Romania nu se mai simt cu picioarele pe pamant romanesc,pt ca ordinaria antiromaneasca care s-a infipt in tara noastra,a facut ca romanii sa se simta sclavi pe propriul pamant.

  Doamne Ajuta!!!

 2. Nu toti romanii de aici s-au lasat, citez: „spalati pe creier”{Adrian Silviu Mironescu} si nu toti se identifica, citez: „prin comportamentul lor sovietizat de r-h-t” {GIPSY}.
  Le multumesc parintilor mei, care m-au educat in spiritul mandriei de a fi roman, la fel cum au fost bunii si strabunii mei. Nu ne judecati gresit pe toti, caci printre acele „esafodaje moldovenesti” ratacesc adevaratii romani, prizonieri pe propriul pamant, catalogati de rusi ca avand o cultura de zero virgula zero, la auzul cuvantului „Roman”.
  Toate bune..
  Gorun S.

 3. Unirea cu Moldova ,trebuie facuta in primul rind la nivel sufletesc si dupa aceia o unire teritoriala! Cum si ce sa inceput bine,mai este necesara vointa politica din partea ambelor parlmente!

 4. @Nicolae
  Consider ca Basarabia este pamant ROMANESC,iar cei care fac cinste TARII MAMA, ROMANIA ,doar ACEIA se pot numi buni romani.
  In rest las sa vorbeasca statistica din occident.
  Asta este valabil la ORICARE MINORITATE SAU ETNIE.
  Cine se crede bun roman ,sa fie MANDRU si mai ales s-o DEMONSTREZE si s-o spuna pe ROMANESTE ,ci nu pe alta limba si mai ales ruseste!!!sa nu-i fie rusine!!!

 5. Am tot respectul si admiratia pt ACEI moldoveni,pt ACEI romani,pt ACEI tigani,pt ACEI ardeleni s.a.m.d.,care fac CINSTE TARII IN CARE S-AU NASCUT.
  Nu-i respect pe ACEI care nu vor sa vorbeasca romaneste,avand totusi cetatenie romana si mai ales DENIGREAZA in numele romanilor ,fie ei romani,ardeleni,tigani,evrei,si chiar moldoveni.
  Ii respect si admir pe cei ce iubesc si respecta si APARA imaginea Romaniei si a romanilor de BUN SIMT. In rest NIMIC altceva.
  Daca ati citit comentul meu pt Adrian Silviu Mironescu ,ve-ti intelege ca nu sunt rau intentionat.

  Ma bucur ca ati avut privilegiul sa intalniti basarabeni care simt romaneste ,oameni pe care eu mi-as dori sa-i intalnesc aici unde locuiesc,sau probabil ca aceia nu sunt basarabeni-romani, ci rusi in haina de miel.
  Eu nu inteleg de ce nu vor sa vorbeasca romaneste daca se simt romani?
  Eu mi-as dori sa stiu sa vorbesc si pe limba etniei mele,dar n-o stiu,iar daca as sti s-o vorbec bine ,chiar m-as mandri,dar spre RUSINEA mea,nu stiu.
  Asa si ei ar trebui sa-si DOREASCA sa vorbeasca romaneste,mai ales ca fiecare dintre noi simtim pamantul de-acasa ffffffff departe.Sunt fff putini in occident care vor sa vorbeacsa romaneste.Or fi ei rusi,chiar toti?
  E vina mea ,ca ACEIA vor sa comunice cu romanii prin limba tarii gazda?,dar au totusi pasaport si cetatenie romana?
  Aceia sunt „buni romani”?
  Buni ROMANI sunt cei care nu se feresc sa vorbeasca romaneste si chiar se mandresc in fata strainilor ,indiferent de imprejurari si care isi doresc sa intalneasca conationali.

  Pai ,gandesc gresit?
  Doamne Ajuta!

 6. fratii romani indiferent de regiunea din unde provenim .multi oameni cunosc dar putinii vor sa accepte ca basarabia e pamant romanesc.cred ca nu trebuie doar sa cerem tarii cate ceva pentru a ne usura traiul…cum spuneA tepes voda boietilor dim sfatu domnesc „voi ati dat tara pe nimic…. voi sa o duceti acolo unde ii e locul.” la fel si stefan cel mare si-a pus baza in populatia moldovei cand a trebuit sa lupte cu turci la vaslui. cred ca este de datoria noastra sa redevenim in vechile hotare,sa nu mai fim indiferenti la atrocitatile de care au parte romanii din valea timocului (serbia) sau bucovina de nord (ucraina). r.moldova chiar daca se prezinta un stat independent inca se simte foarte puternic influenta ruseasca.eu sunt dim dobrogea mai exact constanta ,si observ ca de dobrogea de sud sau cadrilaterul nu prea isi mai aduce aminte nimeni. FRATI ROMANI DE PRETUTINDENI AVEM OBLIGATIA FATA DE STRAMOSII NOSTRI (STEFAN CEL MARE ,MIHAI VITEAZU SAU AVRAM IANCU) PENTRU CA NEAU LASAT MOSTENIRE O TARA DAR SI FATA DE GENERATIILE CARE VOR VENII CARORA TREBUIE SA LE LASAM O TARA CA ROMANIA SA ISI RECAPETE TERITORILE PIERDUTE SI SA AIBA PROSPERITATEA DE ALTA DATA.
  CU MILA LUI DUMNEZEU VOM REUSII

 7. @ Gipsy…
  De prea mult timp faci comentarii oarecum negative si nefondate la adresa basarabenilor. Eu personal am intalnit doar basarebeni care simt si traiesc romaneste, asa ca te-as ruga sa incetezi cu aceasta atitudine altfel voi fi nevoit sa nu iti mai aprob comentariile pe acest sait.

 8. Pai sa ascultati povestile basarabenilor care au spus ca is romani, au venit cu inima deschis iar romanasii spalati pe creier ii acuzau ca is rusi, si toate invectivele care deriva de aici, cand mai pui profesori care ii trimiteau pe basarabeni sa invete romaneste, si tot comportamentul depravant al asa zisilor romani.

  Cand saracii vin cu inima deschia acasa, ca Romania e casa lor, iar fratii lor ii scuipa in obraz…durerea e imensa iar reactia lor pe masarua.

  Nu stiu cati dintre basarabeni nu se mai decalra romani din cauza tratamentului ticalos al fratilor lor, dar cu siguranta durerea e foarte mare in sufletele lor.

  Chiar ieri la biserica am vorbit cu un roman din Basarabia care cu lacrimi in ochi mi-a povesit ce am scris mai sus, cum in grupul de romani cu care el lucra, aia, in sinea lor il priveau ca rus. I-au dat lacrimile fratilor cand a spus asta. Apoi mi-a spus, noi a cui suntem, unde sa ne ducem, rusii ne fugaresc in Romania iar romanii ne acuza ca suntem rusi?

  Nici nu stim cat rau putem face cand le spunem la omanii astia, si in gluma, proasta de altfel, bai rusule, e ca si cum ti-ai scuipa fratele in ochi.

  Unirea trebuie sa o facem mai intai la nivel sufletesc altfel e degeaba. Avem datoria sa -i inconjuram cu caldura pe romanii din Basarabia, numai altfel o sa ne unim din nou.

  Va recomand din nou proiectul monahului Moise de la manastirea Oasa, Sa nu ne razbunati care a fost de curand lansat in diferite orase.

 9. Va recomand documentarul lansat de curand de monahul Moise despre deportarile din Basaerabia http://cuvantortodox.ro/2012/04/01/sa-nu-ne-razbunati-lansare-la-arad/

  Cand o sa cunoastem cu adevarat drama Basarabiei o sa intelegem si cum au ajuns unii basarabeni sa nu mai stie cine sunt, ca asta e drama lor, cei care se declara „moldoveni” nu stiu de fapt cine sunt. Ei sunt doar victime.

  In Basarabia au fost sterse de pe fata pamantului peste 1500 de biserici, limba romana a fost interzisa total, plus deportarile, plus teroarea, etc….

  Ruptura a fost creata de ambele parti a Prutului, zanzania intre frati, a fost promvoata perfid de iudele si veneticii care au sarit la gatul neamului romanesc.

 10. Pt.Adrian Silviu Mironescu
  Doamne Ajuta!
  Am tot respectul pt ACEI moldoveni , care spun ca sunt romani indiferent pe cine ar deranja.
  Eu pe aceia ii consider romani,exemple de urmat,dar aici in tara unde locuiesc,NICI MACAR O DATA N-AM INTALNIT UN MOLDOVEAN ,care sa-si doreasca macar ODATA sa vorbeasca romaneste,din contra se feresc .
  Eu pe aceia nu i-as numi romani si mai ales BUNI.
  De fiecare data cand ascult cu mare drag ,melodiile sotilor Teodorovici,imi dau lacrimile pt ca stiu ca aceia si-au dat si viata pt ca noi romanii de bun simt sa mai putem salva ceea ce ni se mai permite sa mai salvam.
  Doamne Ajuta !

 11. Gipsy, am cunoscut in Italia o zdrahoanca moldoveanca de peste Prut si am devenit buni prieteni. Cand o intreva cineva de unde este spunea mereu ca e rusoaica sau moldoveanca, niciodata romanca. Aici, in Spania, la fel am cunoscut la o terasa o moldoveanca cu aceleasi optiuni. Insa cu toate astea consider o gresala a arunca anatema asupra unei intregi comunitati (nu spun special „neam” pt ca neamul e roman) e o gresala. O populatie care a dat un Grigore Vieru, o Leonida Lari, un Ion si Doina Aldea Teodorovici, etc nu poate fi condamnat la antiromanism. Nu vad de ce sa ne axam neaparat pe ce iese negativ la suprafata desi pe de alta parte toti acestia sunt rezultatul spalarii creierilor de catre rusi.

 12. Am fost si suntem o tara latina,dar ortodoxa pt occident si o tara ortodoxa ,dar latina pt slavi.
  Pai mai „liberi” de-atat nici ca se poate.
  A avea o tara bogata si cu dusmani multi…nu-i de mirare ca AICI s-au nascut sfinti martiri.Asta au spus-o si anumiti preoti occidentali.
  Cat despre vecinii nostri „dragalasi”unguri,intradevar au fost si sunt sustinuti pe toate planurile ,mai ales cand este vorba de furat.

  Referitor la moldoveni… si la ora actuala se vede comportamentul lor sovietizat de r-h-t,contra romanilor.
  Faptul ca altii ne-au considerat fara coloana,este pt faptul ca noi NU AM ACCEPTAT razboaiele pe care TOT EI le-au provocat.
  Aceasta diferenta de gandire o vad si in occident ,dintre romani si straini.
  In schimb vad cum romanii se implica profesional ,motivand firesc sosirea lor in UE, deci printr-un comportament civilizat,(lucru umilitor occidentalilor,in general),comparativ cu moldovenii rusificati care nu vor sa fie considerati romani(doar cand obtin cetatenia pt UE)),incercand sa se adapteze modului occidental ,lucru ce izbeste ochiului de bun simt, verbal,vizual,intelectual si mai ales COMPORTAMENTAL.

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.