Glasul de unire al ținutului Bălți – 3 martie 1918

Glasul de unire al ținutului Bălți – 3 martie 1918

by -
0 431

În ziua de 3 Martie ceasurile de dimineață, 20 reperezentanți țărani din Zemstva ținutală (consilim județean) a ținutului Bălți a prezentat la birou în numele reprezentanților din tot ținutul, următoarea „moțiune” sau dorință scrisă:

„Noi, mai jos iscăliți membri ai Zemstvei ținutului Bălți, cu cinste vă rugăm să aveți bunătatea ca, înainte de a intra în rânduiala zilei hotărîte pentru adunarea de astăzi a Zemstvei, să puneți la glăsuire dorința noastră, arătată mai la vale de a ne uni cu țara noastră mamă „România”.

„Știind prea bine că acum o sută și șease ani am fost furați cu de-a sila dela sînul dulce al mamei noastre scumpe cu care am făcut un trup și un suflet;

„Știind prea bine că în vremurile acestea grele, când dupa ce ne-a izbevit Dumnezeu de tirania rusească, care ne-a apăsat, batjocurit și întunecat atât amar de vreme, era să ne prăpădim în focul anarhiei bolșevice, iar „România” ne-a dat ajutor frățesc în zile de grea primejdie, curățindu-ne țara de dușmani, dându-ne scutul, liniștea și rânduiala pierdută;

„Știind pea bine că singuri sântem și prea puțini și prea slabi și prea neputincioși, pentru a ne putea ocârmui și apăra singuri, fără a cădea din nou sub alt jug străin, care să ne facă iarăsi robi;

„HOTĂRÎM în numele ținutului nostru Bălți să ne unim din nou cu scumpa noastră țară-mamă: România, voind să ne împărțim cu ea frățește tot norocul și nevoile vieții noastre viitoare ca și în vremurile „Moldovei” lui „Ștefan cel Mare”.

„Această hotărâre nestrămutată și sfântă a noastră rugăm să fie trimisă fără întârziere „Sfatului Țării” din Chișinău pentru că acesta, ascultând glasul nostru, să hotărască în grabă în numele întregii țări: sfânta, mântuitoarea, mult dorita și veșnica noastră Unire cu țara moastră mamă, „România” în care ne punem nădejdea că cică buna mamă ne va garanta frăție deplină și drepturile căpătate de norod prin revoluția din 1917.”

Bălți, în 3 Faur 1918.

Ioan Scobiola, Ioan Cazacencu, Simion Ciobanu, Ioan Curiță, Vasile Costișe, A. Filip, V. Osadciuc, D. Garconiță, N. Miauna, Gheorghe Ropovici, Ioan Savciuc, Vasile Focșa, F. Grigorier, Gheorghe Cioban, St. Roșca, P. Soltinschi, Gheorghe Cocoș, M. Moscal.

Președintele adunării Zemstvei punând la vot marea dorință a fost primită cu ENTUZIASM și votoată cu UNANIMITATE de voturi, toată ADUNAREA ZEMSTVEI a isbucnit în strigătele de „Ura” „Trăiască Unirea și România Mare”. Corul format din frați Moldoveni din adunare frați Bucovineni refugiați și frați Români au cântat „Pe al nostru steag e scris unire”.

„Adunarea generală a Zemstvei din districtul Bălți, născută din alegerile regionale ce au avut loc la Decembrie 1917 și convocată în ziua de 1 Martie 1918, pentru votarea bugetelor și altor măsuri necesare bunului mers al administrațiunei și vieței economice în această regiune, în unire cu adunarea generală a tuturor marilor proprietari, întruniți în ziua de 3 Martie 1918, terminând lucrările sale, înainte de a închide sesiunea, a discutat și votat în unanimitate următoarea moțiune depusă pe biroul adunarei de către membrii Zemstvei și a marilor proprietari: 

„Rezemat pe principiile proclamate de marea revoluțiune a popoarelor fostului mare imperiu al tuturor Rușilor, care în primul rând odată cu libertatea și egalitatea tuturorindivizilor în fața legilor, a proclama libertatea naționalităților de a dispune singure de soarta și așezămintele lor prezente și viitoare, poporul Moldovenesc, așezat de acum 20 de veacuri de către străbunii noștri Români ÎNTRE NISTRU ȘI PRUT, a proclamat în ziua de 2 Decembrie 1917 Basarabia ca republică independentă și de sine stătătoare.

„Ținând seama că viața și propășirea economică și culturală a unui popor este în raport direct cu forța vie și aptitudinile cu care Dumnezeu le-a hăzărit, în unire să puterea și că unde-s doi puterea crește.

„Ținând seama că în timp de 19 veacuri, Basarabia a fost tot deauna un trup cu Moldovade pe dreapta Prutului și că soarta ei a fost de a pururea legată de cea a Principatelor Dunărene cu care a gustat aceleași suferințe și aceleași bucurii;

„Ținând seama că în anul 1812 în urma frământărilor sângeroase ale tuturor Popoarelor Europene, Basarabia a fost smulsă fără consimământul ei dela trunchiul ei etnografic al națiunei sale de origine, și;

„Ținând seama de pilda splendidă pe care tânărul Regat al României a dat în scurtul timp de când a fost recunoscut Stat Independent atragându-și astă-zi admirațiunea și iubirea tuturor popoarelor din lume și chear respectul dușmanului comun.

„Proclamăm astă zi în mod solemn în fața lui dumnezeu și a lumei în tregi că cerem unirea Basarabiei cu Regatul Românieisubt al căruia regim constituțional și subt ocrotirea legilor ei de monarhie democratică vedem siguranța existenței noastre naționale și propășirei economice și culturale.

Facem apel la toate adunările… din întreaga Basarabie dela Hotin până la Ismail să se unească prin votul lor la moțiunea noastră și să ceară sfatul țarei la Kișinău să trimeată o delegațiune ca reprezentați din toate adunările regionale și proprietare la Iași pentru a depune la picioarele Tronului României omagiile noastre de devotament și credința către Regele Ferdinand I, Rege al tuturor Românilor.

D. D. Ciolac (președ. lig propriet), B. Bautmy-de Katman și A. Krupensey (ajutori), Costache Leancă (țăran, președ. adunării generale a Zemstvei Bălți), I. Gluschievici, A. Ghijitchii, S. Popovici, I. Marcarov, C. Allaci, D. Allaci, A. Stahorschii, A. Rășcanu, A. Ciacovschii, N. Casporovici, I. Sisco, Gh.  Albot-Flondor, I. Siedlovschii, N. Scordeli, I. Irjicovschii, A. Sacara, V. Valuță, N. Dubravchii, Z. Vainstoc, E. Vlad. Așchenazîi, T. Ciugureanu, A. Popovici, C. Ettingher, H. Victorov, Andriasi-Septilici, Gr. Blajievsci (Prim. or.) , D. Dobrisi, P. Sisco, E. Zanarova, Cr. Teodorovici, M. Ciolac,  P. Levința, C. Hanu, M. Cuhureanu, V. Osadciuc, S. Roșca, D. Loganovici, A. Tolpegin, S. Halandjoglo Romașcan, Cr. Loganovici, N.  Cozac, St. Sadovici, L. Masis, M. Novitchii, T. Valuță, D. Feldman, I. Cateli, H. Negruși, L. Cohan, K. Stefanov, S-Ioc Zanglidis , Gh. Popovici, P. Cutțc, V. Lozanov (țăran) Scobiola, A. Filip, Gh. Cioban, I. Svetenco, S. Nemirovschii, V. Horodenso, I. Lefter (com. țin. Bălți), D. Gălușcă, F. Grigorov, Gh Cucoși, S. Popovici, I. Cozacenco, N. Meaun, Ch. Popovici, I. Leahu, D. Dorogan, D. Calistru, N. Roșca, H. Harconit,  Gr. Trelea, M. Moscal, S. Musteață, P. Musteață, G. Antonovici, L. Cucoși, I. Sârgu, i: Guriță, V. Ciocla, Vl. Condrețcîi, T. Tofan, St. Pirogan, M. Filip, Prof. Liviu Marian, H. Cernitov, Prof. Nicolai Palamar, Af. Cavaza, Prof. Gh. Paranici, Prof. Dumitru Moldovan, Gh. Roșca, I. Goian, D. Vrabia (președ. partid. naț. moldovenesc).”

 

4 Martie 1918 Bălți

(Visited 92 times, 1 visits today)

NO COMMENTS

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.