Crezul Socialismului National-Crestin,de Constantin Pancu

Crezul Socialismului National-Crestin,de Constantin Pancu

by -
0 1261

„Cred într-unul si nedespãrtit Stat Român de la Nistru la Tisa, cuprinzãtorul tuturor Românilor si numai al Românilor, iubitor de muncã, cinste si în frica lui Dumnezeu cu durere de tarã si neam. Dãtãtorul de drepturi egale, civile si politice la bãrbati si femei. Protector al familiei, salariind functionarii si muncitorii pe baza numãrului de copii si pe baza muncii depuse, întelegând cantitatea si calitatea, si într-unul Stat sprijinitor al armoniei sociale prin restrângerea numãrului de grade; iar pe deasupra salariului socializând fabricile, proprietatea tuturor muncitorilor, si pãmântul distribuit tuturor plugarilor.

Repartizarea beneficiilor între patron (stat sau particular) si muncitori. Patronul (particular) pe lângã salarierea muncii sale va primi un procent descrescând proportional cu mãrimea capitalului. Si într-unul Stat asigurãtor al muncitorilor prin „fondul riscurilor”. Întemeietor de depozite de hranã si îmbrãcãminte pentru muncitori si functionari care organizati în sindicate nationale vor avea reprezentanti în comitetele administrative de pe lângã diferite institutii industriale, agricole si comerciale.


Si într-unul mare si puternic „pãrinte al muncitorilor” si Rege al tãranilor, „Ferdinand I-iu”, care pentru fericirea României totul a jertfit si care pentru mântuirea noastrã una cu poporul s-a fãcut. Care în fruntea ostilor de la Mãrãsti si Mãrãsesti a biruit, si care din nou cu dragoste si încredere se uitã cãtre ostasii ce-i datoreazã credintã, si care vor gãsi în cazãrmi o adevãratã scoalã a natiunii, pe care sã o treacã în termenul de un an.

Într-un tricolor înconjurat cu razele Socialismului National-Crestin, simbol de armonie între fratii si surorile României Mari.
Într-una Sfântã Bisericã Crestinã cu Preoti trãind din Evanghelie si care sã se jertfeascã apostoleste pentru luminarea celor multi.
Mãrturisesc alegerea ministrilor de cãtre Camerã, suprimarea Senatului, organizarea politiei rurale, impozitul progresiv pe venit, scoli de agriculturã si meserii la sate, „cercusoare” pentru gospodine si adulti, aziluri pentru invalizi si bãtrâni, case nationale, cercetarea paternitãtii, aducerea legilor efectiv la cunostinta tuturor, încurajarea initiativei particulare în interesul Neamului si dezvoltarea industriei casnice tãrãnesti.
Astept învierea constiintei nationale la cel din urmã pãstor si coborârea celor luminati în mijlocul celor truditi spre a-i întãri si ajuta în adevãrata frãtie, temelia României de mâine. Amin!

„Garda Constiintei Nationale”

Ziarul „Constiinta”, Luni 9 Februarie 1920.

(Visited 551 times, 1 visits today)

NO COMMENTS

Leave a Reply

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.