Ce a fost Partidul Comunist Român?

Ce a fost Partidul Comunist Român?

by -
13 1620

În decembrie 1989, într-o singură zi, dispare de pe scenă Partidul Comunist Român. Avea, atunci, 3.831.000 de membri. Timp de 42 de ani, constituise „forţa motrice” a vieţii politice, economice, sociale şi culturale. La 20 de ani de la Revoluţia din decembrie ‘89, să ne reamintim unele din caracteristicile sale.

Denumirile: la înfiinţare (1921), Partidul Socialist-Comunist, apoi Partidul Comunist din România, secţie a Internaţionalei a III-a Comuniste (Comintern); în 1945, Partidul Comunist Român, în urma desfiinţării proforma a Cominternului; în 1948, Partidul Muncitoresc Român, după înghiţirea Partidului Social Democrat; la Congresul al IX-lea (1965), revine la numele de Partidul Comunist Român.

Caracteristicile unui partid marxist muncitoresc, formulate de Vladimir Ilici Lenin, au fost sintetizate de Iosif Vissarionovici Stalin în Cursul scurt de istorie a Partidului Comunist (bolşevic) al Uniunii Sovietice, astfel: „Partidul marxist este… detaşamentul de avangardă, detaşamentul conştient, detaşamentul marxist al clasei muncitoare, înarmat cu cunoaşterea legilor dezvoltării sociale, cu cunoaşterea legilor luptei de clasă şi capabil, date fiind toate acestea, să călăuzească clasa muncitoare, să conducă lupta ei … Este detaşamentul organizat al clasei muncitoare, având propria sa disciplină, obligatorie pentru toţi membrii săi … Este forma supremă de organizare … întruchipează legătura cu masele de milioane ale clasei muncitoare … organizat în conformitate cu principiile centralismului …”.

Partidul Muncitoresc Român reia, în statutul său, la Congresul al II-lea, în 1955, atari concepte de bază chiar dacă definiţia se simplifică, iar lupta de clasă nu mai apare (1960).

Treptat, partidul adoptă principiul solidarităţii şi unităţii „naţiunii socialiste”, socotind că „unitatea” trece pe prim plan.

În anii ‘80, criza de sistem se accentuează: milioane de oameni constată că traiul lor zilnic scade de la an la an. Nicolae Ceauşescu este de părere că „şi în socialism se vor menţine condiţii de manifestare a luptei de clasă” (1989).

Conducerea P.C.R. răspunde cu vechile lozinci: vigilenţă şi luptă de clasă, pentru a contracara influenţele sistemului capitalist şi acţiunea imperialismului!

Scopul final al politicii P.C.R. este „construirea societăţii fără clase, societatea comunistă” (fără alte explicaţii).

Centralismul democratic a fost principiul diriguitor al structurii organizatorice şi al funcţionării P.C.R. Formulările iniţiale aparţin tot lui Vladimir Ilici Lenin, în 1904, sub denumirea de „centralism”. Ele sunt reluate în fiecare statut al P.C.R., din 1955 şi până în 1984 (cu unele variaţiuni).

Centralismul democratic era un ansamblu de reguli pentru a menţine un control ierarhic strict al organizaţiilor de partid şi pentru îndeplinirea hotărârilor luate de un grup decizional foarte restrâns, aflat la conducerea efectivă a partidului.

Statutul P.C.R. este carta care defineşte scopul, alcătuirea şi felul de funcţionare al partidului. A fost votat cu fiecare congres, cu completări sau nuanţări, dar a rămas acelaşi în cuprinderile sale esenţiale în tot intervalul 1948-1989.

Principalele sale capitole:

I. Partidul (definire, scop);

II. Membrii de partid (îndatoriri şi drepturi, primirea în partid, măsuri disciplinare);

III. Structura. Democraţia internă de partid;

IV. Organele superioare;

V. Organizaţiile judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale;

VI. Organizaţiile de bază;

VII. Conducerea de către partid a Uniunii Tineretului Comunist şi a Organizaţiei Pionierilor;

VIII. Organizaţiile de partid din armata Republicii Socialiste România;

IX. Partidul şi organizaţiile de masă şi obşteşti;

X. Partidul şi organele de stat;

XI. Mijloacele băneşti ale partidului;

XII. Modificarea statutului Partidului Comunist Român.

Din simpla înşiruire a capitolelor reiese şi controlul partidului asupra tuturor sectoarelor şi componentelor statului şi societăţii.

Potrivit Statutului, Congresul este „organul suprem al P.C.R.” convocat iniţial la 4, apoi, la 5 ani. Potrivit Statutului, atribuţiile sale sunt următoarele: a) dezbate şi hotărăşte asupra raportului de activitate al C.C. şi Comisiei Centrale de revizie; b) adoptă şi modifică statutul; c) stabileşte linia generală a partidului în problemele fundamentale ale politicii interne şi externe; d) alege: Comitetul Central, Secretarul general al P.C.R. şi Comisia Centrală de Revizie.

Congresele P.M.R.-P.C.R: Partidul Comunist din România a ţinut primele două congrese la Bucureşti (8-12 mai 1921) şi Ploieşti (3-4 octombrie 1922). După scoaterea în afara legii, al treilea Congres a avut loc la Viena, în Austria (august 1924); al patrulea, la Harkov, în U.R.S.S. (28 iunie-7 iulie 1928); al cincilea, lângă Moscova (3-24 decembrie 1931). Rezoluţiile adoptate, îndeosebi începând din 1924, reproduceau, în principal, tezele Cominternului şi vizau atât răsturnarea realităţilor politice şi sociale, cât şi dezmembrarea statului român întregit. Congresele după 1944 s-au ţinut toate la Bucureşti, astfel: I, P.M.R. (VI P.C.R.), 21-23 februarie 1948; II, P.M.R. (VII P.C.R.), 23-28 decembrie 1955; III, P.M.R. (VIII P.C.R.), 20-25 iunie 1960; IX, P.C.R., 19-24 iulie 1965; X, P.C.R., 6-12 august 1969; XI, P.C.R., 25-28 noiembrie 1974; XII, P.C.R., 19-23 noiembrie 1979; XIII, P.C.R., 19-23 noiembrie 1984; XIV, P.C.R., 20-24 noiembrie 1989; 22 decembrie 1989, prăbuşirea regimului comunist. P.C.R. îşi încetează activitatea de facto şi de jure, fără vreo reacţie a celor cca. 3.831.000 de membri ai săi.

La Congres, Raportul C.C. este piesa centrală, citită de secretarul general P.C.R. Este urmat, de regulă, de Raportul Comisiei Centrale de Revizie, care controlează operaţiunile financiare ale partidului şi „scrisorile oamenilor muncii adresate Comitetului Central”. După care, au loc intervenţiile unor participanţi, salutul delegaţiilor străine şi în final „alegerea” noilor organe conducătoare. Luările de cuvânt în şedinţele plenare erau minirapoarte de activitate, însoţite de angajamente. Între 1948 şi 1989, toţi delegaţii au fost mereu întrutotul de acord cu linia trasată în Raportul Comitetului Central. O singură excepţie, neaşteptată: în ultima zi a Congresului al XII-lea (1979), Constantin Pârvulescu, veteran al partidului, l-a criticat direct pe Nicolae Ceauşescu şi a adăugat că va vota împotriva realegerii! El a fost evacuat din sală (ulterior şi din Bucureşti), în timp ce unii delegaţi zeloşi l-au atacat, insinuând, între altele, că fusese cetăţean sovietic. Concluzia: Congresul ca „organ suprem” nu discuta efectiv nimic, nu decidea nimic. Congresul a fost un forum, o instanţă de ratificare, în unanimitate, a hotărârilor luate de un grup restrâns, la vârf (Biroul Politic, ulterior, Comitetul Politic Executiv), ce conducea partidul şi decidea în numele lui.

Efectivele Partidului: după evidenţele Siguranţei Statului, Partidul Comunist din România avea, în timpul războiului, între 796 şi 918 membri înregistraţi. După ieşirea din ilegalitate, a pornit cursa pentru primirea de noi membri, fără de care P.C.R. nu putea deveni partid de guvernământ. Evoluţia a fost următoarea: aprilie 1945 – 42.653; octombrie 1945 (Conferinţa Naţională P.C.R.) – 256.863; iunie 1946 – 717.490; decembrie 1947 – 799.351. După înghiţirea Partidului Social Democrat: Congresul I P.M.R. (VI P.C.R.), februarie 1948 – 1.057.428; Congresul II P.M.R. (VII P.C.R.), decembrie 1955 – 595.398; Congresul III P.M.R. (VIII P.C.R.), iunie 1960 – 834.595; decembrie 1964 – 1.377.847. După succesive verificări şi epurări, efectivele P.M.R. scad, în 1955, cu 42% (faţă de februarie 1948), pentru ca, în decembrie 1964, să sporească cu 230% (faţă de decembrie 1955). Sub Nicolae Ceauşescu, creşterea a fost şi mai accentuată. Astfel: Congresul al IX-lea (19-24 iulie 1965) – 1.454.727; Congresul al X-lea (6-12 august 1969) – 1.983.790; Congresul al XI-lea (25-28 noiembrie 1974) – „aproape 2.480.000″; Congresul al XII-lea (19-23 noiembrie 1979) – „peste 2.930.000″; Congresul al XIII-lea (19-22 noiembrie 1984) – 3.400.000; Congresul al XIV-lea (20-24 noiembrie 1989) – 3.831.000. Între 1965 şi 1989, efectivele sporesc cu 263% sau 2.376.273 persoane.

Portretul oficial al unui membru de partid: potrivit Statutului „din rândurile partidului fac parte cei mai înaintaţi şi mai conştienţi muncitori, ţărani, intelectuali, funcţionari”. Un membru al partidului avea patru „drepturi”: a) „să contribuie la elaborarea hotărârilor şi stabilirea măsurilor pentru aplicarea lor în viaţă”; b) „să critice în adunările de partid, în mod principial, pe orice membru de partid, indiferent de funcţie, în scopul îmbunătăţirii muncii”; c) „să aleagă şi să fie ales”; d) să participe în persoană „în toate cazurile în care urmează a se lua o hotărâre cu privire la activitatea sau purtarea lui”. Primele trei „drepturi” erau exercitate numai în anume condiţii. La patru drepturi corespund zece „îndatoriri”, între care: „să apere prin toate mijloacele unitatea şi puritatea rândurilor partidului”; să întărească „prin toate mijloacele proprietatea socialistă”; îndeplinirea „exemplară” a sarcinilor; respectarea „cu stricteţe” a disciplinei de partid; îmbunătăţirea „necontenită” a pregătirii profesionale; „să fie sincer şi cinstit faţă de partid”; „să păstreze secretul de partid şi de stat”; „să fie un exemplu de corectitudine şi de conduită morală”. În 1974, la Congresul al XI-lea, a fost introdus în Statut un „angajament solemn”, pe care cel primit în organizaţie trebuia să-l semneze. La acelaşi Congres, a fost aprobat şi Codul principiilor şi normelor muncii şi vieţii comuniştilor, ale eticii şi echităţii socialiste, cu 33 precepte.

Potrivit documentelor oficiale, trăsăturile dominante a unui membru de partid sunt ascultarea şi îndeplinirea hotărârilor şi dispoziţiilor. Singurele iniţiative, fie individuale, fie ca organizaţie, sunt acelea care împlinesc cât mai deplin „linia” trasată.

Partidul comunist a fost un mecanism complex, la scara întregii ţări, pentru transmiterea şi îndeplinirea dispoziţiilor şi hotărârilor „conducerii”.

„Ascultarea” nu a făcut din oameni simpli executanţi sau marionete. Imensa majoritate a membrilor de partid şi-au făcut meseria, au lucrat în profesia lor cu pricepere, cu interes, cu inventivitate. Rezultatele obţinute pot fi regăsite şi astăzi în aria cea mare a vieţii culturale, a tehnicii şi artei.

autor: Acad. Dinu G. Giurescu

sursa: Revista Clipa – Magazinul actualitatii culturale românesti

(Visited 738 times, 1 visits today)

13 COMMENTS

 1. @Alin Doamne Ajuta! Domnule Alin inca de la inceputul comentariilor mele am evitat sa divulg locul in care traiesc,pt faptul ca am avut ffff multe „surprize” de tooot felul.Imi cer iertare dvs si tuturor concetatenilor mei ,dar credeti-ma am ffff multe motive sa evit acest lucru.Atat va pot spune ca eu cant intr-o orchestra simfonica de mare renume si spre satisfactia oricarui roman de buna credinta mai sunt fff multi romani si romani de etinie rrom.Va asigur ca diferentele nu au loc aici ba din contra simtim o nostalgie pana la lacrimi pt tooot ceea ce insemna si se intampla in Romania.In timpul liber noi cei de aici avem o mica comunitate in care ne mai spunem ofurile si chiar incercam sa le rezolvam impreuna.Subiectul principal care doare este RASISMUL. Fiecare pt toti si toti cum putem mai bine,prin cunostinte si relatii.Romania are biserici autocefale,asa si noi incercam sa devenim … mici bisericute ,dar departe de tara.Eu personal am niste neamuri mai indepartate in tara ,dar asta nu ma impiedica la o adica s-o vizitez. Cu siguranta n-o sa-mi moara oasele pe pamant strain.In speranta ca a-ti avut rabdare sa cititi aceste randuri ,eu si cei de aici va MULTUMES (multumim)si Dumnezeu sa intareasca TOT POPORUL ROMAN de pretutindeni,mai ales pe cei din zona Ardealului. – P.S.Sa-i sustinem pt ca sunt fratii nostrii.Doamne Ajuta si sa ne sfatuim si sa comentam cu bine in continuare.

 2. @PICTOR SARION -Da exact,nu avea voie sa spuna acea fraza. Pai,ar fi normal si vital sa se promoveze Romanismul si Nationalismul in Romania.Ducem dorul de asa ceva .Aici in occident in tara in care locuiesc, de dimineata si pana seara la TV si peste tot, vorbesc numai si numai despre ei,de ca si cum ei ar fi singurii de pe pamant. Aici marea majoritate sufera de ultra nationalism , care e altceva,”ei si restul lumii”.Se minte pe una mare,toata lumea e proasta, numai ei sunt cei mai destepti ,”ei au inventat totul”, apa, aerul…,dar ei fura in continuare din economia altor popoare,chiar si de la noi. Romanii ar trebui sa-si mai impuna punctul de vedere in fata talharilor care se mai perinda pe la noi.Suntem prea ospitalieri.Am inteles ca ne sta in fire,e traditia noastra,dar sa ne mai aratam si noi din cand in cand coltii ,facandu-ne si noi mai respectati.Ce Doamne iarta-ma,n-am dreptate?..,pai?..zic…Doamne Ajuta!

 3. @Gipsy,multumesc pentru,complimente si intelegere,unii vin pe site F.N.,ca provocatori,,apropo de@Gerula care ma provocat,ca mie mi sa adresat critic ca promovez Romanismul si Nationalismul si apoi provocat am spus ce simteam in acea clipa cind am citit comentariul care se terminau cu urmatoarele cuvinte:V-AM TRASO,ROMANI,NEGHIOBI

 4. @PICTOR SARION -Domnule Sarion imi plec palaria inaintea dvs si la acei adevarati patrioti de pe acest site. Ma doare ,ma doare ,ma doare ffff tare pt tarisoara asta a noastra,nu am cuvinte.Parca ar fi o fata tanara tradata de proprii ei parinti si frati si parca se uita in zare unde vede cu ochii nestiind cati talhari spurcati o vor violata, folosita,jecmanita si distrusa,acei ochi care candva in istorie privea cu MANDRIE pe stramosii nostri care s-au jertfit pt ea ,pt noi, pt viitoarele noastre generatii…. E de plans domnilor romani inaintea lui Dumnezeu pt tara noastra ortodoxa strabuna.Suntem poporul cu cel mai mare cadou facut de Dumnezeu . Ne-a dat o tara cum NICAIERI pe lume nu vezi…popor simplu ,paduri bogate,aer curat,munti vechi si falnici delta Dunarii,totul te imbie la iubire sincera si curata exact ca natura din folclor cu muzica si porturile cele mai multe si mai frumoase jocuri si fete frumoase curate care iubesc cu adevarat si faaaac copii curati din dragoste binecuvantata in manastiri cu copii simpli care se bucura cu putin.Domnilor eu sa stiti ca inca mai cred si asa vreau sa crap cu ideea asta .Nu vreau si nu concep sa se schimbe nici macar un fir de par din ce-am spus ,pt acolo este inca Sfantul Duh care ne iubeste numai si numai daca iubim si respectam ceea ce El ne-a lasat ,si anume ROMANIA ORTODOXA STRABUNA! Dumnezeu sa ne intareasca pe toti cei care iubesc CU ADEVARAT ROMANIA !Doamne ajuta in veci !,Amin!

 5. Tiganii,sint acele minoritati,care n-au pretins niciodata,drepturi speciale,de-a lungul istoriei,nu au atentat la integritatea si Unitatea Romaniei,iar in multe cazuri au demonstrat prin fapte ca sint mai patrioti ca unii Romani!,comparativ cu maghiarii care au rivnit,prin minciuna,denigrare si fals la integritatea Nationala a Romaniei,fiind in permanenta o minoritate,favorizata,pretinzind deseori,drepturi sociale si politice mai mari ca ale Romanilor,comparativ cu tiganii s-au chiar si alte minoritati din Romania n-au frizat bunul simt! Sa auzim numai de bine!

 6. Daca tiganii ar fi facut legea peste tot ,atunci eu as fi ramas in tara de mult,dar cei care conduc cu adevarat tara m-au facut sa nu mai pot face fata la lumina la intretinere la datori,la viata normala pe care multi romani „patrioti” au mutilat-o chiar in fata tiganilor fiind primii care au dat exemplu de „iubire de tara”si inainte de 89 si dupa .Si-atunci ?,cu asa „patrioti” cine se face oaie lupul o mananca.Comunistii mi-au interogat bunicii pana i-au omorat si tot nu am scuipat pe tara asa cum ffoooaarte multi romani o fac si in tara si peste hotare.Asa ca „ordinea” in tara romaneasca este facuta de acei romani de care va spuneam, care la ora asta in timp ce discutam ,mai dau cate o lege pt a mai mutila ceea ce a mai ramas din tara .E usor sa arunci vina pe o rasa care e haituita din toate partile care a reusit sa supravietuiasca chiar si intr-o tara devenita ostila artificial de catre altii dinafara.Si atunci va intreb,care e oaie si care-i lup?.Lupul mananca si exista acolo unde sunt oi sau gaini ,gainarite de altii care cu siguranta nu sunt tigani. Doamne ajuta pt cei care mai cer ajutor !

 7. @Gogu The Patriot,interesante argumente si convingatoare,in afara de faptul ca Comunismul a fost o ideologie straina Poporului Roman,importata ,nu comandata de noi Romanii ci impusa tot de exportatori cu multe crime la activ si multe nedreptati sociale,facute de Securitate de Kgb si in general tot de o putere straina am fost condusi,amintesc in acest sens mebrii P.C.R. rusi si evrei depaseau Nr.de Romani! Si atunci ca si acum Romanii nu s-au condus singuri,acesta fiind un adevar incontestabil si de aici pornesc toate anomaliile care se perinda in Romania! Cind vom ramine originali,fara sa mai copiem ideologiile straine,ne va fi mult mai bine ca acum! Sa auzim numai de bine!

 8. Ceausescu a fost cel mai mare patriot roman, indiferent de ce spun multi.
  Daca in 2012 PDL-ul fura si castiga alegerile atunci noi, oamenii de rand, suntem datori sa-i inlaturam pe orice cale (democratica sau nu), altfel nu mai avem dreptul sa ne plangem de situatia in care se afla tara si de cat de greu ne este. Scapam de toti cei care s-au perindat dupa ’89, le confiscam averile, mai achitam ce se poate din datoria externa, aducem PCR-ul inapoi si ne apucam de treaba in tara noastra. Sa-i lasam sa „latre” pe cei care au dus-o rau inainte de ’89 si acum sunt in extaz, poate le place batjocura de acum, poate le place faptul ca ungurii ne rad padurile, poate le place faptul ca tiganii fac legea peste tot, poate le place ca mafiotii, criminalii si violatorii sunt eliberati dupa cateva zile, poate le place ca ai nostri copii au acces la „prafuri”, pornografie si prostitutie, poate le place ca unii omoara oameni nevinovati pe strada si scapa pentru ca au bani, poate le place cum lucreaza justitia astazi, poate le place ca industria (in curand si CFR-ul) este dusa la fier vechi, poate le place ca „democratii” de astazi ne ingroapa in datorii si ei isi baga banii in buzunar, poate le place sa fie s c l a v i la banci pe viata doar ca sa-si ia o locuinta, poate le place ca scolarii nu mai invata nimic la scoala, isi pierd si bunul simt iar literatura romana este ingropata, poate le place faptul acum se moare de foame la propriu, poate le place faptul ca am ajuns cobai pentru testarea medicamentelor straine, poate le place faptul ca suntem condusi din exterior, poate ca….dar lista e lunga. Romani, treziti-va, avem nevoie de un patriot ca Ceausescu, de un justitiar ca Eugen Alimanescu si va asigur ca Romania va redeveni ce a fost odata.

  P.S. Nu Romania l-a impuscat pe Ceausescu ci cei care au vrut sa puna mana pe bogatiile ei.

 9. @ Domnilor Zamfir si Pictor Sarion – Da aveti dreptate,din pacate din doua rele ,am fost si suntem conditionati ca intotdeauna sa alegem raul mai putin rau.Daca doua avioane se prabusesc nu trebuie sa ne mai punem intrebarea ,cam care a fost mai bun?! ala dinainte rudimentar,sau asta mai modernizat si niciodata performant ?.Da intradevar Ceausescu ne-a lasat cu cele mai mici datorii externe din lume ,dar la ce folos daca Romania nu a avut acces la viata dupa 89 ? nu prea a avut ce alege .Acum nu mai foloseste la nimic ,nici-un regim nimic…tocmai de aceea discutia asta exista dupa 20 de ani de coma nationala profunda . Numai si numai prin credinta ortodoxa strabuna mai putem fi salvati,luand exemplu de la strabunii nostri deveniti sfinti . Ceausescu nu trebuia omorat ci doar inlaturat, toate oalele in capul lui s-au spart mascand pe adevaratii calai ai Romaniei dupa 89 incoace .Astia de acum trebuiesc executati chiar de ei insisi.Romania cam a pacatuit in fata lui Dumnezeu ,omorand-ul mai ales in preajma Craciunului.Un pacat ffffoooarte mare pt un botezat ortodox.Noi ca ortodocsi ne-am comportat atunci in 89 exact ca ereticii inchizitori vaticanesti si acum platim prin monstrii astia care au venit la putere sa ne distruga tara .Asta este adevarul , Doamne ajuta!!!

 10. PARTIDUL COMUNIST ROMAN a fost si va ramine in istoria romanilor cel mai capabil si popular partid al oamenilor muncii de la orase si sate.Sub conducerea secretarului sau general regretatul NICOLAE CEAUSESCU Romania s-a dezvoltat pe toate planurile,avea relati economice si de colaborare cu foarte multe state.Acum dupa 22 de ani de la asasinarea miseleasca a lui NICOLAE CEAUSESCU de acel grup de tradatori cu ce putem mindri.Am ajuns sa ne fie scirba ca sintem romani.Am ajuns milogii occidentului.De la o economie in plina dezvoltare am ajuns cersetorii FMI-ului si Bancii Mondiale.De invatamint si sanatete nici nu poate fi vorba.Spitalele noastre au ajuns intr-o stare deplorabila,medicamentele lipsesc cu desavirsire medici buni pleaca in afara iar noi raminem sa murim cu zile.Am curatat toata Europa de gunoaie si vechituri .Cumparind vechiturile lor am cumparat SOMAJ!!!

 11. O ideologie straina poporului Roman,importata,teza a lui Karl Marx,pusa in practica de Lenin si evrei,un homoxexual si fanatic,ideologie instalata la 23August 1944,preluata de agenti bolsevici,instalati de regimul bolsevic de la Moskova pentru a desfiinta Statul Romania.Sa auzim numai de bine!

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.