Un alt episod al maghiarizării forţate a românilor din Judeţele Covasna şi...

Un alt episod al maghiarizării forţate a românilor din Judeţele Covasna şi Harghita prin Biserică – 1940-1944

by -
2 979

Din considerente de recunoştiinţă pentru românii din Transilvania, care au fost victime ale acţiunilor barbare şi ultranaţionalist şovine de maghiarizare şi deznaţionalizare forţată, de-a lungul timpului, dintre care foarte mulţi şi-au pierdut viaţa, este  imperios necesar să aducem noi şi noi exemple ale unor momente prin care să reamintim neorevizioniştilor extremişti, şovini, xenofobi şi antiromâni din Ungaria şi România de azi crimele pe carea le-au făcut înaintaşii lor. Aceasta este o necesitate evidentă când, în prezent, neorevizionismul maghiar urmăreşte să realizeze autonomia teritorială a unei zone a României sub denumirea unui aşa zis ţinut secuiesc!

Un asemenea episod îl reprezintă şi ocupaţia Ungariei horthyste asupra teritoriului de nord – vest al României între anii 1940 – 1944. În această perioadă, maghiarizarea şi deznaţionalizarea românilor a devenit o prioritate atât pentru regimul horthysto-fascist cât şi pentru ultranaţionaliştii şovini maghiari şi secui în dorinţa acestora de a schimba raportul etnic majoritar românesc din această zonă în favoarea maghiarilor! Pentru realizarea acestui deziderat horthyşi unguri şi maghiari au utilizat metode şi mijloace variate de represiune împotriva românilor majoritari: bătăi, schingiuiri, torturi, asasinate, expulzări, internarea în lagăre şi detaşamente de muncă forţată, crime ş.a.

Forma cea mai brutală şi nedisimulată de realizare a planului de maghiarizare al românilor a fost aplicată, fără îndoială, împotriva Bisericii ortodoxe care reprezenta principalul pol de rezistenţă, de apărare al naţiunii române şi al unităţii naţionale. Preoţii ortodocşi dar şi credincioşii români au fost supuşi unor umilinţe şi chinuri fizice de neimaginat: bătăi, schingiuiri, expulzări şi arestări. Au fost şi preoţi ortodocşi ucişi !!! Este de reţinut că planul de reprimare al Bisericii ortodoxe în scopul maghiarizării românilor prin trecerea lor forţată la bisericile maghiare – cu toate samavolniciile şi crimele pe care le-a implicat – a fost susţinut şi înfăptuit practic de armata, poliţia, jandarmeria şi autorităţile horthyste şi de organizaţii şi formaţiuni paramilitare, bande organizate şi persoane individuale aparţinând minorităţilor maghiară şi secuiască din zonele respective !!!

Pentru realizarea „soluţiei finale”,de înlăturare totală a tot ceea ce însemna confesiune ortodoxă românească în teritoriul ocupat, autorităţile horthyste, sprijinite de formaţiuni paramilitare şi bande formate din rândul etnicilor maghiari şi secui, au dărâmat numeroase biserici ortodoxe, multe fiind şterse de pe faţa pământului! Aşa s-au petrecut lucrurile şi în Judeţele Covasna şi Harghita, în următoarele localităţi: Căpeni ( Covasna), Vârghiş (Covasna), Mărtiniş (Harghita), Ditrău (Harghita), Biborţeni (Covasna), Crăciunel (Covasna), Borsec (Harghita), Boroşneul Mare (Covasna), Sân-Martin (Harghita), Bicsad (Covasna), Racoşul de Sus (Covasna), Ocland (Harghita), Comalău (Covasna).  La acest fenomen se adaugă şi actele de profanare, devastare şi pângărire, printr-o serie de acţiuni de un primitivism şi bestialitate inimaginabile pentru o lume civilizată, a bisericilor ortodoxe româneşti, din cele două judeţe, la care au participat aceleaşi elemente şovine maghiare şi secuieşti locale animate de o ură viscerală faţă de români, moştenită din vremurile ancestrale: biserica din Gheorghieni (Harghita), biserica din Bicaz (Harghita), biserica din Odorhei (Harghita), biserica din Ozun (Covasna), biserica din Bicfalău (Covasna), biserica din Sântion–Lunca (Covasna), biserica din Cristurul Secuiesc (Harghita), ş.a. Sfintele biserici ortodoxe româneşti, din localităţile menţionate, au fost transformate în magazii, cazarme, dormitoare pentru evreii concentraţi la muncă forţată ! „Vitejii” şi „eroii”unguri, maghiari şi secui care s-au raliat cu trup şi suflet acţiunilor de exterminare a Bisericii româneşti s-au „războit” şi cu morţii din mormintele românilor. Cazul  profanării şi devastării cimitirului românesc din localitatea Belin (Covasna) este edificator în acest sens şi comun altor asemenea „fapte de vitejie” din teritoriul aflat sub ocupaţia Ungariei horthyste !!! Trebuie menţionat că în pofida tuturor acţiunilor de reprimare violentă la care au fost supuşi preoţii ortodocşi români aceştia nu s-au refugiat de bună voie în România ci numai atunci când au fost forţaţi să facă acest lucru sau au fost expulzaţi! În urma expulzărilor şi arestărilor preoţilor ortodocşi, numai în zonele locuite de etnicii secui, au rămas fără preoţi 28 de parohii ortodoxe!

Procedeele cele mai brutale, între care bătăile până la inconştienţă şi schingiuirile comparabile poate doar cu cele ale Inchiziţiei, utilizate de ocupantul horthyst, în cârdăşie cu minoritarii maghiari şi secui ultraextremişti şi ultraşovini, au avut drept consecinţă ca în Judeţul Covasna toţi credincioşii ortodocşi, dintr-o serie de parohii, să trecă forţat la bisericile maghiare catolică, reformată şi unitariană. Aşa s-a întâmplat în localităţile: Biborţeni, Baraolt, Bicsad, Căpeni, Micfalău, Comalău, Porumbenii Mari, Aita Seacă, Băcel, Aita Medie, Băţanii Mari, Cernatul de Jos, Lisneu, Chichiş, Ozun ş.a., însumând  peste 15.000 de credincioşi ortodocşi!!!

Pentru a nu uita niciodată barbariile atavice la care au fost supuşi românii din teritoriul ocupat vremelnic de Ungaria, între anii 1949-1944, pentru a fi şterşi de pe faţa pământului ca naţiune, este necesar să reţinem că: „ Adevăraţii stăpâni ai pământului cotropit au fost omorâţi, maltrataţi, arestaţi, întemniţaţi şi internaţi în lagăre de către cotropitori. Bunurile lor au fost devastate şi jefuite, sfintele lor biserici au fost profanate şi incendiate, iar preoţii au fost scuipaţi, batjocoriţi şi alungaţi de la altare…Prin expulzări de preoţi şi învăţători, prin interzicerea întrebuinţării limbii române chiar şi în conversaţiile particulare, prin îndepărtarea inscripţiilor româneşti, prin înpiedicarea preoţilor români de a catehiza în şcolile primare, prin desfiinţarea şcolilor secundare româneşti, prin înfometarea satelor româneşti, prin sechestrarea bunurilor expulzaţiilor şi refugiaţilor fără nici un motiv legal, prin arderea cărţilor româneşti aflate în bibliotecile şcolilor, prin manualele ungureşti introduse în şcolile primare – pline de aprecieri jignitoare la adresa naţiunii române – prin anularea brevetelor comercianţilor şi industriaşilor români, prin sechestrarea tuturor clădirilor edificate pe terenuri primite de la Statul Român, prin concentrări masive de români…prin înfometarea şi brutalizarea  lor, prin trimiterea în masă a românilor pe frontul de răsărit, unde au fost expuşi, celor mai mari primejdii, prin intezicerea ţăranilor români de a-şi vorbi limba maternă, prin obligarea românilor să înveţe şi să cânte cântece jignitoare la adresa României şi prin alte măsuri drastice, profitorii dictatului de la Viena au urmărit deznaţionalizarea totală sau totala nimicire a românilor din Ardealul de Nord. Nici teama de pedeapsa lui Dumnezeu, nici teama de răspundere în faţa istoriei şi a civilizaţiei, n-a oprit pe cotropitori de la sacrilegii şi atrocităţi” (1)

1) Lupte şi jertfe pentru Ardeal.De la Decebal la dezrobirea Ardealului de Nord,  Braşov, 1944, p.17

Colonel (r)prof.Claudiu Aiudeanu

(Visited 192 times, 1 visits today)

2 COMMENTS

  1. O dovada in plus,pe linga celelalte,de a cere Lumii Civilizate condamnarea oficiala si cererea de-a primi despagubiri morale si materiale,intrucit a avut loc un genocid impotriva Poporului Roman! Sa auzim numai de bine!

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.