22 iulie 1905/ In amintirea prigoanelor impotriva aromanilor

22 iulie 1905/ In amintirea prigoanelor impotriva aromanilor

by -
14 1580

Vineri seara, 22 Iulie curent, cam pe la mijlocul nopţei, o numeroasă bandă de insurgenţi greci, compusă din vreo 90-95 de indivizi, a intrat în comuna Abela ca să prindă şi să măcelărească pe Românii de frunte din acea localitate. Ea n’a reuşit să prindă decât pe celnicul Toli Papa, în etate de 65 de ani, pe fiul său însurat Sterie Papa, comerciant, şi pe ginerile său Costache Puliareu, fiul preotului român Pericle Puliareu. Aceşti trei Români au fost duşi la munte, şi a doua zi, 23 Iulie, au fost asasinaţi şi decapitaţi într-o localitate între Smixi, Abela şi Samarina. Capetele lor au fost luate de antarţii greci, iar corpurile au fost lăsate pe loc.

Acest fapt sălbatec a pus groaza în Românii de pe Pind.

_________________________________________________________________

No. 11
GERANTUL CONSULATULUI ROMÂNIEI din Monastir
către  Legaţiunea Regală din Constantinopole
Monastir 11/24 Iulie 1905
Sâmbăta noaptea, 9 curent, mai mulţi indivizi, grecomani din Târnova, au dat foc şi au ars cu totul o prăvălie şi un cuptor de brutărie, care aparţinea D-lui Take Caragea, membru în comunitatea română din acea localitate.
Agenţii grecomanilor, din ordinul Mitropolitului Ioachim, urmăresc cu o furie de nedescris pe Românii din Magarova şi Târnova, făcându-le traiul imposibil.
(s) G.C. IONESCU.
_____
No.12
GERANTUL CONSULATULUI ROMÂNIEI din Salonic
către  Legaţiunea Regală din Constantinopole
Salonic 15/28 Iulie 1905
D-nul Toli Hagi-Gogu, notabil român, bun patriot şi preşedinte al Comunităţii române din oraşul Caraferia, a fost rănit de către un Grec, alaltăeri, joi, în acel oraş.
D-sa a fost rănit de un glonţ de revolver pe la spate, de un altul în mână şi cu pumnalul în abdomen, însă cu toate acestea este în afară de orice pericol.
E.S. Guvernatorul General a aflate despre cele întâmplate şi în urma ordinelor sale date Caimacamului din sus zisul oraş, ar fi primit răspuns telegrafic cum că atentatorul, de origine Grec şi în vârstă de 19 ani, a fost arestat şi că va fi dat judecăţei.
(s) P.G. TRIFON
_____
No. 13
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI la Constantinopole
Către Ministerul Afacerilor Străine la Bucureşti
Constantinopole 18/31 Iulie 1905
Îndată după masacrarea fraţilor Celea, căpitanul Acritas a trimes o scrisoare de ameninţare fruntaşilor români din Gramaticova, pe cari n’a putut să-i atragă în cursă, somându-i pentru ultima dată de a se lepăda de românism şi de a îmbrăţişa cauza greacă, cofesându-şi păcatele la Arhiereul grec din Vodena.
Iată scrisoarea în traducere română:
Sterie,
Sau vei înceta de a lucra cu Românii, tu Sterie, Muhtarul, Pitu Muşi, Adamu, Preotul şi Pondichi, sau nu vě voiu lăsa în pace.
Astăzi aveam în mâinile noastre pe tine şi pe Pitu şi dacă voiam puteam să vă omor, dar Dumnezeu ne-a trimis pe altul, pe trimesul lui Duma, care v’a întors cu bani româneşti.
Mi-a fost milă să te pedepsesc, de oarece  noi considerăm pe Români ca fraţi ai noştri şi ne doare inima să-i lovim.
Dacă însă vei continua a lucra cu Românii, vă voiu omorâ şi pe voi şi pe rudele voastre, iar averea voastră găsindu-se la munte este în mâinile noastre.
De multe ori ne-ai înşelat. Bagă de seamă că cu diplomaţia ta nu mai merge. Este ultima oară ce-ţi mai scriu. Astăzi ţi-am dăruit viaţa ţie şi lui Pitu Muşi. De acum înainte să o întrebuinţaţi în folosul Grecilor. Să mergeţi deci la Arhiereu şi să prestaţi jurământ că nu veţi mai lua nici institutor, nici preot român şi să cereţi preot şi învăţător grec. Vreau să-mi trimiteţi un răspuns şi dacă în puţine zile nu voiu avea rěspunsul, vă voiu considera ca proscrişi.
Aceasta să o spui şi celorlalţi, să vă înţelegeţi cu Vlahii cari au rămas greci ortodoxi, precum au fost şi părinţii voştri, precum este şi Hristu Vasile şi alţii să vă înţelegeţi de asemenea şi cu Saracaciani cari sunt Greci curaţi şi atunci vă voiu crede.
(s) Căpitan KOSTA ACRITAS
(s) D. STAVRIDI.
_____
No. 15
GERANTUL CONSULATULUI ROMÂNIEI din Monastir
către  Legaţiunea Regală din Constantinopole
Monastir 22 Iulie/4 August 1905
Ieri noapte o bandă grecească de 80 de indivizi a intrat în comuna Pleaşa, lângă Coritza, şi a ars cărţile bisericeşti române, impunând locuitorilor să oficieze serviciul religios în greceşte în biserica românească.
În comuna Pleaşa Grecii n’au avut nici odată nici şcoală, nici biserică.
(s) G.C. IONESCU
_____
No. 16
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI la Constantinopole
Către Ministerul Afacerilor Străine la Bucureşti
Constantinopole 26 Iulie/8 August 1905
În ziua de 7 Iulie, Hristache Toli, român din Neagosta întorcându-se din acea localitate cu catârii săi, spre a se duce să încarce scânduri la ferăstrăul din Dârjilova (localitate între Gramaticova şi Neagosta), a dispărut.
Corpul lui nu s’a găsit decât în noaptea de 13 iulie lângă Neagosta, ucis fiind de antarţii greci.
(s) D. STAVRIDI
_____
No. 17
CONSULUL ROMÂNIEI din Ianina
Către Legaţiunea Regală din Constantinopole
Ianina 27 Iulie/9 August 1905
Vineri seara, 22 Iulie curent, cam pe la mijlocul nopţei, o numeroasă bandă de insurgenţi greci, compusă din vreo 90-95 de indivizi, a intrat în comuna Abela ca să prindă şi să măcelărească pe Românii de frunte din acea localitate. Ea n’a reuşit să prindă decât pe celnicul Toli Papa, în etate de 65 de ani, pe fiul său însurat Sterie Papa, comerciant, şi pe ginerile său Costache Puliareu, fiul preotului român Pericle Puliareu. Aceşti trei Români au fost duşi la munte, şi a doua zi, 23 Iulie, au fost asasinaţi şi decapitaţi într-o localitate între Smixi, Abela şi Samarina. Capetele lor au fost luate de antarţii greci, iar corpurile au fost lăsate pe loc.
Acest fapt sălbatec a pus groaza în Românii de pe Pind.
Banda de insurgenţi greci, pe când opera la Abela, se lua după o anumită listă, în care figurau numele românilor destinaţi a fi ucişi.
Românii din Băeasa (Vovusa), fiind ameninţaţi de zisa bandă, s’au văzut nevoiţi a părăsi vetrele lor, ascunzându-se unii prin munţii şi pădurile din apropierea comunei lor, iar alţii aici la Ianina.
(s) AL. PADEANU.
_____
NO. 18
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI la Constantinopole
Către Ministerul Afacerilor Străine la Bucureşti
Constantinopole 28 Iulie/10 August 1905
O bandă de insurgenţi greci sub comanda căpitanului Gudas, în  număr de aproape 80 de persoane; a năvălit în seara de 20 Iulie, pe la orele 9, în comuna Pleaşa, lângă Coritza, locuită exclusiv de Români, şi a înconjurat-o ca nimeni să nu poată ieşi, nici intra în comună.
Apoi vre-o 40 de antarţi au intrat în comună şi o parte dintre ei s’a îndreptat direct la casa preotului român Anastase, somându-l de a le da cărţile bisericeşti sosite de câteva zile din Monastir. Preotul, la început, s’a opus, răspunzându-le că el nu are cărţi şi că nu a primit nici o carte.
La acest răspuns, antarţii l-au ameninţat cu moartea, zicându-i că ei au informaţiuni pozitive despre aceasta şi că, prin urmare, n’are decât să aleagă între moarte şi cărţile bisericeşti.
Faţă de această dilemă, preotul s-a dus împreună cu insurgenţii la biserică şi aici le-a remis toate cărţile bisericeşti ce avea şi cari au fost arse.
Apoi  ameninţându-l cu moartea dacă va mai continua a citi în româneşte la biserică şi a trimite copii la şcoala română, i-au dat drumul.
În urmă antarţii au chemat pe muhtarul român şi pe notabilul Leonida Caramitru. Acest din urmă refuzând de două ori a se prezenta, vre-o 15 antarţi s’au dus acasă la el şi l-au adus cu forţa înaintea căpitanului Gudas.
La întrebările acestuia, amândoi răspunzând că sunt Români şi că întreaga comună este românească, căpitanul le-a spus că viaţa lor este în mâna lui şi că-i poate ucide oricând va voi.
„Dar, a adăugat el, nu este nici uman, nici creştinesc de a vă lua viaţa fără a vă avertiza. Vă spun dar, odată pentru totdeauna, ca să încetaţi de a face propagandă română: să nu mai trimiteţi copiii la şcoala română şi nici să se mai citească româneşte în biserică, ci să îmbrăţişaţi cu toţii cauza grecească, dacă mai doriţi să trăiţi. La din contră, voiu veni iar în comuna voastră, şi atunci vai de acela care nu se va fi supus ordinelor mele”.
Înainte de plecare, insurgenţii au lipit pe poarta bisericii următorul afiş în limba greacă:
Către locuitori Pleasei,
Facem cunoscut locuitorilor că cine se va declara Român de naţionalitate, sau va trimete copii săi la şcoala română, sau se va închina în biserica română, este condamnat la moarte şi va fi decapitat”.
Pleaşa 20 Iulie 1905                                                     (s) Căpitanul GUDAS
(s) Şeful ST. MALLIS
După ce au făcut mai multe furturi, la ceasul unu după miezul nopţei, banda lui Gudas a părăsit comuna, luând cu sine şi pe doi grecomani, Naşu Şulicu şi Vangheli G. Vangheli, şi 10 cai, ameninţând cu moartea pe Români dacă vre unul ca îndrăzni să avizeze autorităţile înainte de 12 ore, calculând astfel timpul ce le trebuia ca să fie în siguranţă.
Cu toate acestea, a doua zi dimineaţă comunitatea română din Pleaşa s’a grăbit a aduce la cunoştinţa Mutesarifului din Coritza cele petrecute în acea noapte. Prefectul, funcţionar integru şi energic, a luat imediat măsurile necesare şi a trimes un detaşament de soldaţi pe urma antarţilor, dar fără nici un rezultat, fiind prea târziu.
Totodată a comunicat faptul telegrafic Excelenţei Sale Hilmy Paşa, iar acesta a ordonat ca un detaşament de soldaţi să fie postat la Pleaşa pentru paza comunei pe viitor.
(s) D. STAVRIDI.

Documente diplomatice. Afacerile Macedoniei. Conflictul Greco-Român, Ministerul afacerilor străine, 1905 Bucureşti, Imprimeria Statului 1905

Sursa: http://dhyeata.wordpress.com

22 iulie 1905/ in amintirea prigoanelor impotriva aromanilor

(Visited 640 times, 1 visits today)

14 COMMENTS

 1. @ Cezar Machidon,nu ma supar din contra ,multumesc .Doar o mica rugaminte ,cand observati sau sezizati comportament neadecvat ,mai ales rasial,te-as ruga a inlatura din timp.P.S. Fiecare dintre noi putem fi o exceptie in mijlocul padurii (indiferent de rasa sau religie), pt a ne cizela cat de cat, indiferent de apucaturile unora dintre noi ,dar dansul a recimentat impresia unor romani de pe FN realizand ca in randul lor nu exista nici macar exceptii. Doamne Ajuta!

 2. @ Cezar Mchidon,sublinirez si subscriu comentul dvs .Dumnezeu sa va intareasca ,Doamne Ajuta!

 3. @anti romani, Doamne Ajuta !Cate motive au ei contra romanilor (in Romania) si cate motive am avea noi(romani in Romania) sa ne lamentam pt ceea ce continua sa-si permita sa faca si sa denigreze tot ce inseamna Romanesc.Si totusi noi ortodocsii aaaam tot dat inainte netinand cont de dusmanii care ne sapa tara ,sperand ca vor avea ochi odata si odata sa vada ce mod de viata si convietuire au ortodocsii impreuna cu celelalte popoare care s-au perindat si chiar ramas pe teritoriul nostru fara a le impune sa-si schimbe identitatea ,religia, cultura s.a.m.d., asa cum au facut-o si o fac catolicii cu alte popoare . Ce Doamne iarta-ma ,ce le-au lipsit ?, ce au suferit ?, ce au cerut si nu SI-AU LUAT???? Ce au facut romanii in Romania contra minoritatilor? si ce-au facut si fac ungurii contra romanilor in ROMANIA pana-n ziua de azi cu ajutorul din umbra de la vatican .Asa ca cei care vor sa-si cosmetizeze apucaturile anti Romanesti Ortodocse(prin FN) sa taca si sa invete sa-si deschida ochii si mai ales sufletul ca sa poata vedea care este si cum se mentine spiritul Adevarat Romanesc Ortodox dupa singura si neschimbabila invatatura a lui Hristos . Noi romanii ortodocsi NU AM IMPUS si nu am constrans la „convertire crestineasca” nici-o minoritate si mai ales NICI-O TARA asa cum au facut-o catolicii prin faimoasele inchizitii din trecut,prin razboaiele provocate pt a strangula economic acele popoare ocupate prin „binefacatorii”misionari ,iar acum prin criminalii economici care dupa 89 au subminat Tara Romaneasca .Iar acum se arata ca aducatori de „pace si iubire” prin ecumenismul asta produs raportat la banii din visteria bancilor vaticanesti din prada de razboi acumulata in toata istoria lor murdara. Aici este diferenta „domnilor crestini” noi cu Dumnezeu Adevarat din Dumnezeu Adevarat din cer,iar ei cu dumnezeu mincinos de pe pamant . Pacat …..Dar sa stiti ca romanii s-au rugat si pt voi in trecut chiar si atunci cand au suferit in propria tara ,dara acum nu mai avem pt cine a ne ruga pt ca aveti in continuare grija sa va indepartati de Dumnezeu pe zi ce trece . Doamne Ajuta la toti cei de buna credinta intru Hristos !

 4. Întâi să publicăm despre masacrele săvârșite de cruciați și alți oameni ai Papalității asupra românilor din Epir, Tesalia, Macedonia, Tracia sau Europa, sau despre masacrele săvârșite de agenții papali venețieni în Dalmația împotriva românilor de aici, întâi să publicăm despre prigoanele sistematice, nedreptățile, jafurile și masacrele Catolicismului asupra românilor din Panonia, Banat, Moravia, Crișana, Transilvania, Maramureș șamd, și despre șantajurile, torturile, jafurile, violurile, distrugerile și masacrele folosite în secolul XVIII ca mijloc de „convertire” la greco-catolicism, întâi să publicăm despre sprijinul sistematic acordat de Papalitate acțiunilor asimilaționiste ungare, albaneze sau croate împotriva românilor, dar și despre jaful anti-românesc făcut de catolici și greco-catolicii „români” în deplină înțelegere cu ultra-șoviniștii unguri în perioada interbelică, sau despre atitudinea Catolicismului de încuviințare și încurajare a terorii hortiste din Ardealul ocupat… După ce o să publicăm asemenea lucruri se va înțelege ușor scârba și groaza pe care „Papistășia” a stârnit-o, vreme de o mie de ani, în sufletul românilor și unele vorbe pe care acum, de la distanță și în condiții foarte diferite, le putem judeca ușor foarte greșit.

 5. asta e spiritul ortodoxiei…intotdeauna ne-a masacrat pe noi valahii…ne-a interzis ca natiune pana ce elita romaneasca catolica din ardeal a inaltat din nou stindardul romanismului…poate veti publica si protestul popilor ortodocsi din bucuresti la infiintarea de catre George Lazar a primei scoli romanesti…poate veti publica si blestemele lui saguna fata de cei care scriau cu litere latine…poate veti publica documentele prin care ortodoxia „romaneasaca” cerea interventia rusilor pt a desface unirea anticristului cuza…sau circulara prin care ierarhii ortodocsi din ardeal(inclusiv viitorul patriarh) blestemau trupele romanesti invadatoare si-si subliniau iubirea fata de unguri…succesuri

 6. De aceea s-a scris cantecul asta… Este desp[re crimele grecilor impotriva fratilor nostrii aromani.

  Bana di ficior (bre gionj ficiori)
  Viata de fecior (bre juni(tineri) feciori)

  http://www.youtube.com/watch?v=hbb13ajZd_4

  Tufechi(Pusti pe greceste) cazura de mii de ori
  Peste amaratele sate vlahe
  De mii de ori pe-ai nostrii frati
  I-aflam ca cai(carari) vatamati(omorati)
  Dar ajjunge, Hai sculati!
  Bai juni feciori!

  In rest o sa intelegeti si voi daca ascultati atenti

 7. @PICTOR SARION -Discutia asta pt mine e ca o comprese binevenita si iti multumesc frate roman.Dumnezeu sa-ti ajute si sa-ti calauzeasca viata in dragostea Lui si celor dragi si a celor prieteni sinceri .Doamne Ajuta!

 8. @Gipsy,iti impartasesc sentimentele in totalitate si iti respect dorinta ta d-ea trai in Tara,eu stiu ce inseamna sa fii departe de Tara,de locurile unde ai copilarit si te-ai nascut,intrucit si eu m-iam parasit Tara,din motive economice si politice si cunosc din plin viata de emigrant!De acomodat sau integrare,ca sa folosesc un termen uzual des folosit in politica de emigrare,in noua societate,na fi niciodata,raminem niste dezradacinati,fiind scosi din pamintul unde n-eam nascut si plantati intr-un pamint care nu ne prieste!Asta este soarta dezradacinatilor! Pina la moarte vom tinji ca un pom rerasadit si nostalgia trecutului si dorul de pamintul natal ne va urmari toata viata! Draga @Gipsy,iti scriu toate acestea,de a te impaca cu tine insuti,ca nu esti singurul care suferi ca emigrant! D-zeu sa-ti dea putere sa convetuiesti in noua ta „patrie”! Sa auzim numai de bine!

 9. Tocmai de asta am plecat din tara .Nu mai aveam loc in tara mea.N-o duceam prea bine si totusi vroiam sa traiesc in tara mea,in muzica mea,traind printre locurile din copilarie,normal ,nu? As fi vrut sa traiesc in tara in care m-am nascut,asa a lasat Dumnezeu .Nu vreau sa-mi moara oasele pe aici.Gandul asta cateodata, noaptea,… pur si simplu imi da fiori ,moment in care imi dispare somnul aproape pana dimineata.Cu ani in urma aici, facusem ceva bani ,tot cu gandul sa ma retrag in tara,dar dupa 16 ani de chin de tot felul ,m-am reintors aici.Acum parca tot nu m-am invatat minte si gandul il am tooot acasa in Romania.Culmea, nu mai am pe nimeni in tara.Trist nu? Am o povara de istorie in urma mea….Simt nevoia de fff multe ori sa ciocnesc un pahar de vin romanesc cu cineva cunoscut din copilarie si sa ne mai spunem oful……. Nu mai am….neamuri ,nimic…prietenii s-au imprastiat si ei in lumea larga,iar eu si sotia mea ne mai depanam amintirile din copilaria petrecuta in Romania….in anii cand Romania nu era asa mutilata ca acum….Da ,Romania a fost distrusa de altii dinafara.Romania a fost fundul de batut in locul altora .Pana si hunii au fost si sunt mai respectati.Acum ura „vecinilor” este pe fata.Da am suferit enorm in tara,dar n-am dusmanit-o.Strainii sunt fff lasi,vorbesc urat de Romania ,dar vin sa-si faca „aranjamentele”pe la noi.E ca si cum cineva ar vrea sa bata o batranica ,care deja e suferinda din cauza altora.Cata spurcaciune in mintile guvernantilor.Din cauza lor si a copiilor lor needucati si ignoranti,multi romani nu-si cunosc tara,ba chiar nu-si permit sa petreaca vacantele si concediile pe litoral ,sau la mare,ca sunt furati la kilogram tot anul… p.s.Hmmm,si pe vremuri ,prostii de securisti credeau ca vreau sa fug din tara,iar acum taman ei sunt cei care vand Romania pe toate planurile,niste golani lasi cameleoni si oportunisti fara tara si Dumnezeu…Doamne ajuta ,fratilor!

 10. Secole la rind,n-eau dusmanit alte natii,printre care si ortodoxi greci condusi si incitati de fete bisericesti ortodoxe grecesti,pentru a-si mari si a cistiga noi adepti credinciosi,iar Romanii erau amenintati sau chiar omoriti,asta au facut si rusii,sirbii,bulgarii,ucrainienii si grecii care toti erau Crestini Ortodocsi,si toti erau in primul rind SLAVI,mai putin grecii,acum pot enumera,turcii,tatarii,cazacii,lesii,hunii,care toti n-eau atacat,furat si omorit,intrucit am fost toleranti si sintem si in ziua de azi,toleranti si ospitalieri,comparativ cu toate natiile enumerate mai sus,care nu dau doi bani pe elementul „strain”,noi Romanii,nu stim cu ce sa le mai iesim in fata,sa fie multumiti,punind mult prea mare pret pe straini!Strainii n-eau falsificat istoria si stramosii,strainii n-eau inoculat prin forta armelor ideologii straine poporului Roman, strainii,care n-eau purtat prin razboaie si n-eau deportat pe meleaguri straine,strainii n-eau impuscat sau omorit conducatorii, pentru straini am muncit si am murit sa ne platim birurile si datoriile fictive de razboi impuse cu forta,strainii sint acei ce au rupt bucati din trupul sfint al Patriei Romania,strainii sint acei care n-eau facut cind comunisti cind capitalisti dupa bunul lor plac si a lor interese ,strainii au instalat in ’89,o Deocratie falsa,strainii sint acei care ne manipuleaza unitatea romaneasca si ne dezbina,strainii sint acei care au distrus economia Tarii printro privatizare fortata fara logica,strainii sint acei care beneficiaza de pe urma muncii la negru al sclavilor,romani, moderni care sint raspinditi in toata Europa! Strainii sint acei care ponegresc insemnele de Stat,strainii sint acei ce nu ne vor binele,fie ei Ortodocsi,Catolici,Anglicani,Baptisti,Evanghelisti,Reformati,Stil Vechi Rusi,Adventisti,Simbotisti,Pocaiti,Luterani e.t.c. Normal ar fi sa-i pretuim mai putin,asa cum procedeaza si ei! Sa auzim numai de bine!

Leave a Reply

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.