Răspuns unei manipulări numite: “Dacii, adevăruri tulburătoare 2012”,

Răspuns unei manipulări numite: “Dacii, adevăruri tulburătoare 2012”,

by -
307 44605

Circulă de ceva vreme pe internet un clip video, care se numeşte “Dacii, adevăruri tulburătoare 2012”, cu pretenţii de documentar. Deja această realizare video – documentar nu este –are o mulţime de vizualizări pe youtube, fiind preluat şi distribuit în masă de către foarte multe persoane. Problema nu este că acest film este vizualizat, ci că el este luat drept adevăr absolut.  Ori acest film este departe de aşa ceva.

Din păcate, după cum voi arăta  mai jos, această realizare abundă în manipulări, mistificări şi omisiuni istorice, pentru a demonstra că “nu suntem urmaşii Romei” . Cu alte cuvinte, este vechea teorie a dacismului, în care strămoşii noştri nu ar fi trecut prin procesul de romanizare şi mai mult de-atât, au fondat însăşi Roma şi civilizaţia latină şi europeană.

Prima problemă a acestui documentar este că pleacă de la o premisă greşită. Aceea că istoria ne-ar învăţa că noi suntem “doar” romani şi că nu am fi moştenit nimic de la strămoşii noştri traci. Ori aşa ceva este de la bun început o rea voinţă, o manipulare, pentru că nu am întâlnit încă manual sau carte serioasă de istorie recentă care să nege moştenirea noastră geto-dacă. Dar aşa cum a spune că “suntem doar urmaşii Romei” este o EROARE, la fel este şi a susţine că “romanizarea n-a existat”. Sunt două extreme aberante.

Doctorul Napoleon Săvescu ( NU în istorie, ci în medicină) afirmă : “romanii au cucerit 14% din teritoriul Daciei” şi ne arată un punct îl palma sa. Pe această afirmaţie se sprijină mare parte din film.

Din păcate, această afirmaţie este o minciună grosolană şi o manipulare ieftină.  De ce? Simplu! Săvescu se referă la teritoriul cucerit de Traian în urma războaielor dacice, adică regatul lui Dac al lui Decebal, dar când spune 14% ia ca reper regatul lui Burebista! Cu alte cuvinte, Săvescu spune că romanii au ocupat doar o mică parte din “Dacia”( adică regatul lui Burebista), sugerând că restul de 86% din teritoriu era liber de orice influenţă romană. Ori acest lucru nu este adevărat.  Să vedem care era situaţia înainte de începutul primul război daco-roman:

La anul 100, Roma stăpânea peste jumătate din Dacia lui Burebista: Oltenia şi Banatul erau sub control roman după conflictul din 89, Panonia şi Vestul Crișanei, atât direct cât și prin iazigii confederați Imperiului roman (ca și Tracia, de altfel, multă vreme); Moesia în întregime; Sciția Mică; sudul Basarabiei de azi (prima posesiune romană nord-dunăreană, de altfel); Carpații dinspre Moravia, prin iazigii și marcomanii confederați Imperiului Roman.

Mai mult, se sugerează că dacii liberi ar fi recunoscut cumva suzeranitatea lui Decebal, uniţi într-un fel de ură anti-romană. O altă minciună desprinsă din filmele ‘epocii de aur’. Nu există nicio dovadă care să ateste o conştiinţă “naţională” a triburilor tracice, oricât ne-ar plăcea să credem altceva. Adevărul este că “Decebal a vrut să ceară, din nou, ajutorul dacilor nordici (Carpi, Costoboci, Dacii Mari), spre sfârșitul celui de-al doilea război cu romanii, deoarece până atunci, aceștia nu-l ajutaseră cu nimic. De asemenea, dacii din Imperiul roman,n-au mișcat un deget pentru Decebal, dar au muncit din greu pentru Traian”, citându-l pe Părintele Mihai Andrei Aldea.

Ca o continuare a “raţionamentului” anterior, dacologii?! aduc “argumentul” timpului prea scurt pentru romanizare: “Stăpânirea romană a durat  puţin peste 150 de ani şi nu au avut timp să disemineze o limbă pe un teritoriu de şase ori mai mare decât au cucerit”. Dacă partea cu teritoriul am demontat-o deja, să vedem care-i treaba cu timpul.  În primul rând, probabil că generalul Nicolae Spiroiu(el face aceste afirmaţii) nu consideră Dobrogea teritoriu românesc. Altfel, nu se explică de ce ignoră faptul că Dobrogea era de mult teritoriu roman. Din anul 28 înainte de Hristos, Dobrogea este controlată, direct, de Roma. Deci cu 128 de ani înainte de primul război dintre Roma şi Dacia lui Decebal! Diocletian reorganizează Dobrogea într-o provincie de sine stătătoare Scythia Minor (cu capitala la Tomis) care ramane sub Imperiu pana in 602! Aproape jumătate de mileniu

Să vedem cum stăm cu celelalte teritorii: Sudul Olteniei, Muntenia au fost sub stapanirea Sf. Imparat Constantin cel Mare, acesta construind podul de la Corabia in 328, ramas in uz timp de 40 de ani! Tot acest mare STRĂROMÂN a rezidit cetatile Histria, Ulmetum, Trophaeum Traiani şi s-au reconstruit cetăţile de pe vechiul limes dunărean până la Aegyssus(Tulcea), precum şi oraşele Tibiscum, Dierna, Drobeta, Sucidava. Fiul său, Constantin al II-lea a construit castrul de la Pietroasele din judeţul Buzău!

Deci avem teritoriu vast, de la Marea Neagră la Drobeta Turnu Severin şi de la Buzău la Caraş Severin stăpânit de romani, la zeci şi sute de ani după retragerea Aureliană.  Cum rămâne, domnule general cu cei ‘150-160 de ani’?!  Tot domnul Spiroiu întreabă cum a ajuns ca Hotinul să vorbească aceiaşi limbă cu Drobeta, dacă romanii n-au fost pe-acolo. Vom ajunge şi la asta.

Realizatorii filmului spun că “istoria oficială” afirmă: “Dacii si-au abandonat limba si obiceiurile!”. Repet: nu am văzut niciun istoric care să afirme aşa ceva. Ceea ce se afirmă însă, e că dacii şi romanii şi-au contopit obiceiurile şi limba. Ori asta este cu totul altceva! Era imposibil ca dacii să fi renunţat la limba şi obiceiurile lor. Nu există nicio dovadă în acest sens! Dar în schimb avem următorul fenomen: la Troesmis( azi lângă Igliţa, judeţul Tulcea) s-a găsit mormântul dacului Daizus Comozoi( nume tipic dac), ridicat de fii săi Iustus şi Valens, nume tipic romane.

Un alt caz relevant este la Drobeta, acolo unde Aeliu Ariort a fost numit de izvoare „dac aflat în fruntea oraşului„. Deci mărturiile istorice reţin faptul că era dac, neîndoios datorită faptului că respectivul menţiona aceast. Dar cum ar fi putut fi într-o asemenea funcţie, dacă nu vorbea perfect latina şi nu ar fi fost cetăţean roman?

Aceste două cazuri demonstrează NU că dacii şi-au uitat limba şi obiceiurile, ci că pur şi simplu s-au adaptat noii situaţii. Au păstrat cât au putut conştiinţa dacică (trebuie să reţinem că NU era dezvoltată cultura scrisului în acele vremuri) dar în acelaşi timp au încercat să trăiască cât au putut de bine în noile condiţii. Faptul că fii lui Daizus Comozoi erau conştienţi că se trag din daci, dar totuşi n-au renunţat la numele lor romane demonstrează exact acest lucru.  Un fel “civitus romanus, natus dacus”.

Să nu uităm şi de aşa numita Constitutie Antoniana(212) acorda cetăţenia tuturor oamenilor liberi din Imperiu. Adică dreptul de a-şi spune “romanus”. De ce n-ar fi profitat stramosii nostri de acest statut? De ce nu s-ar fi putut duce peste Carpati, în Basarabia, în Nordul Bucovinei, la Nistru, pentru a trai acolo, având  acest statut? Nu se duc azi în Norvegia, Suedia, Spania, Finlanda, atâtia români de la sate, profitand de statulul de cetăţean UE?  De ce stramosii nostri ar fi facut altfel?

Între timp, să facem o paranteză absolut necesară. Este vorba de termenul de “roman”. Acest cuvânt NU desemna etnia respectivului, ci un statut juridic, civic. Ar fi absurd să fie aşa, deoarece majoritatea celor care au deţinut funcţii şi roluri importante în Imperiu, NU erau etnici romani, adică nu erau din Roma propriu zis. Insusi Traian era iberic. Şi-a negat vreodată Traian, romanitatea? Sau Constantin cel Mare, străromânul?

In acelasi timp, tot „roman” avea şi sensul OM LIBER. .Trebuie să înţelegem că în epoca marilor migraţii, era mult mai important ca barbarii să ştie că cei pe care îi întâlnesc sunt „OAMENI LIBERI”, „PROPRIETARI DE PĂMÂNT”, adică NU sclavi. Adică, “romanus”. Poporul nostru a transformat acest cuvânt în etnie prin faptul că nu a dorit să-şi ia numele migratorilor aşa cum au făcut strămoşii noştri din Serbia, Bulgaria sau a refuzat grecizarea.

De altfel, există un document extrem de important pe care realizatorii acestui film îl ignoră cu desăvârşire: cel mai vechi titlu de proprietate din lume a fost găsit pe teritoriul României la Grojdibodu, în Oltenia. Diploma datează din 121 şi este pe numele lui Plautius Caesianus. Proprietarul moşiei unde a fost descoperită se numea…Dimitrie Cezianu. Dacă mai ţinem cont că pe locul respectiv s-au găsit urme ale aşezării tracice Sicibida/Sygibida, putem vedea o mostră, în miniatură, a etnogenezei poporului român.

În acest context,  ce relevanţă are studiul ADN-ului pentru determinarea legăturilor dintre români şi italieni? Atâta vreme cât e clar că atât în Italia cât şi-n România, populaţia are o varietate de origini etnice?  Poate garanta cineva că ADN-ul folosit pentru analiză era al unui dac? Sau măcar STRĂROMÂN? De unde ştim că respectivul nu era în trecere prin zonă şi a murit aici?!

De ce realizatorii acestui material nu scot un cuvânt despre cercetările antropologice  care au relevat că strămoşii noştri geto-daci erau mai degrabă blonzi, deschişi la ten, cu ochii albaştri? Câţi români sunt şi-au fost aşa? Mihai Viteazul, Vlad Ţepeş, Iancu de Hunedoara, Mircea cel Bătrân, Tudor Vladimirescu, Horea, Basarab I erau blonzi?  De ce realizatorii acestui film nu suflă un cuvânt despre originea iraniană a dacilor, aşa cum este relevată de cuvântul “tarabostes”, derivat din persanul “tara”, adică românescul “tiară” de azi? De ce nu spun nimic despre asemănarea observată de marele Grigore Leşe între doinele româneşti şi cântecele tradiţionale iraniene? De ce nu vorbesc realizatorii despre influenţa celtică în cultura geto-dacă? Cumva pentru că le-ar strica teoria despre “puritatea” dacă?

Revenind punctual, la ceea ce întreabă semifilosofic, Nicolae Spiroiu,: “cum a ajuns ca Hotinul să vorbească aceiaşi limbă cu Drobeta, dacă romanii n-au fost pe-acolo”, avem răspunsul.  Pe lângă apropierea geografică: oamenii putând pleca din sudul Basarabiei şi al Moldovei spre Hotin şi Nistru, în mod liber şi pe lângă transhumanţă –ciobanii noştri au ajuns până-n Austria şi Cehia – mai  este un factor pe care realizatorii documentarului îl ignoră cu desăvârşire: creştinismul.

Dau un singur exemplu, relevant: pe tot teritoriul etnogenetic românesc, se foloseşte cuvântul latin “basilica” pentru Biserică. Oare aveau, dacii, Biserici? Sau am căpătat acest cuvânt ca urmare a activităţii misionarilor creştini care au predicat în latină? Oare aveau dacii „crux”, „cruce” sau am învăţat acest cuvânt din latină? “Este locul să reamintim totuşi un element vital pentru înţelegerea romanităţii noastre: centrul spre care Străromânii îşi îndreptau privirile nu era Roma din Italia de azi, ci Noua Romă, Constantinopole (Ţarigrad). Romanitatea românească a fost legată astfel întâi de Biserică şi Ţară (Romania / România), iar apoi de Constantinopole şi regalitatea pe care o reprezenta”, cum scrie Pr. Mihai Andrei Aldea. Oare realizatorii acestui film o să nege Ţarigradul care apare în toate creaţiile populare româneşti? Căci ce înseamnă “Ţarigrad”, dacă nu„oraşul ţarului”, adică al “cezarului”, “ţar” fiind forma slavonă a cuvântului. Cu alte cuvinte, românii simpli, autorii Mioriţei, aveau conştiinţa apartenenţei imperiale, la Nova Roma…

Cum de avem primele scrieri despre creştinism în latină, dar după apariţia romanilor pe aceste meleaguri? Nu cumva pentru că legionarii romani, oamenii simpli, erau creştini şi încet-încet, s-a împrăştiat această religie?  Şi trebuie ţinut cont de un alt element extrem de important: creştinismul s-a impus mai ales după retragerea aureliană, când nu mai exista niciun fel de impunere asupra  limbii pe care strămoşii noştri s-o vorbească. Teoretic, dacă erau aşa de conştienţi de faptul că romanii şi latina le sunt străine, puteau să-i nu-i asculte pe misionarii creştini. Să-i respingă. Dar n-au făcut-o. Dimpotrivă. Şi creştinismul este azi, trăsătura pregnantă a neamului românesc. Ceea ce nu convine realizatorilor filmului. Vom vedea mai jos de ce.

Un alt punct al “acuzării” este acela că numele de “român” şi “şi „România” a fost inventat de reprezentanţii şcolii ardelene, influenţaţi de Biserica Romano – Catolică şi de Vatican. Se sugerează că până atunci nimeni de pe teritoriul ţării nu folosea acest nume şi că “şcoala ardeleană” a vrut să facă jocurile Vaticanului când a inventat acest nume.  Aici, minciuna are picioare extrem de scurte.

 Chiar dacă am ignora referinţa clară din Cântecul Nibelungilor(1204) la „ţara Valahilor”(adică numele dat de străini populaţiilor vorbitoare de limbi romanice din est), avem numeroase mărturii despre cum ne numeam noi de către noi, încă din Evul Mediu: Tranquillo Andronico notează la 1534 că „valachi se numesc romani”, iar Francesco della Valle chiar citează în 1532 o expresie „valahă”: „Sti rominest?”.  Sasul Johan Lebel notează că numele de valahi lor înşine este „Romuini”. Ungurul  Martinus Szent-Ivany citează expresii  precum: „Sie noi sentem Rumeni” și „Noi sentem di sange Rumena”. Să notăm că Francesco della Vale a cules această mărturie de la călugării Mânăstirii Dealul, deci nu de la vreun “papistaş” cu interese politice.

Mai mult, cei doi cronicari români din Moldova, ( acolo unde n-au ajuns romanii, ca să-l cităm pe generalul Spiroiu)  Grigore Ureche şi Miron Costin, notează fix acelaşi lucru precum omologii lor unguri, italieni şi saşi. Şi anume că de la „Rîm ne tragem„, dar şi mai important că: „așijderea și limba noastră din multe limbi este adunată și ne iaste amestecat graiul nostru cu al vecinilor de prin prejur”.

Practic, ultima propoziţie mi se pare cea mai relevant pentru înţelegerea istoriei noastre: suntem un neam aflat la confluenţa Occidentului cu Orientul, pe unde multe populaţii au trecut şi şi-au lăsat urmele. Cel mai bun exemplu este chiar o localitate menţionată mai sus: Troesmis. A fost iniţial getică, apoi a devenit romană şi azi poartă nume de origine slavă. Dar este românească!

Între altele, în film realizatorii se întreabă, misterios, de ce Constantin cel Mare a pus daci pe Arcul său din Roma. Fără să vrea, chiar realizatorii demonstrează absurditatea celor afirmate tot de ei anterior, cum că stăpânirea romană a fost doar de vreo “150-160” de ani.  Cum? Foarte simplu. E suficient să privim documentarul BBC intitulat: “Ancient Rome The Rise and Fall of an Empire – Constantine the Great” şi să vedem lângă Constantin stindardul de luptă al dacilor! Ce înseamnă asta?
Două lucruri: 1) Sub comanda lui Constantin luptau unităţi dacice, conştiente de originea lor şi 2) Dacii din Imperiu se simţeau urmaşi ai dacilor, dar cetăţeni romani care vorbeau limba celorlalţi soldaţi  romani, adică aceiaşi cu cea a şi Sf.Împărat.

Deci  traco-romanul Constantin (născut la Niş, în Serbia) care a reunit Nordul şi Sudul Dunării era conştient că în ambele teritorii era aceeaşi popor, din mijlocul căruia se trăgea şi el. Avem vreo dovadă despre Sf. Constantin că a renunţat la a se mai considera roman? Nu.

Iată şi explicaţia pentru care avem statui ce par să înfăţişeze daci pe Arcul său de Triumf. Era reprezentarea celor asemeni lui Constantin, a luptătorilor săi : romani de origine tracă(daco-geţi, apuli, buri, suci, carpi, etc). Adică ceva normal la vremea respectivă . De altfel, statui ce par să înfăţişeze daci mai sunt şi-n multe alte părţi ale Romei şi nu se miră nimeni.

Academicianul Emil Popovici a spus: “Serbia, Vestul Bulgariei, Nordul Macedoniei, Banatul, Oltenia, Vestul Transilvaniei reprezintă patria străveche a românilor, în care s-au format – la Nordul şi Sudul Dunării – limba şi poporul românesc”, citez din cartea “Istoria Olteniei” de Alex Mihai Stoenescu.

Apropo de acest spaţiu al etnogenezei româneşti, care se întinde de la sud la nord, de pe linia Sofia(Bulgaria), Erdine(Turcia) până la Carpaţii Ucrainieni, se leagă încă o explicaţie istorică pentru numele de “România”.

Una pe care, realizatorii clipului respectiv o ignoră cu desăvârşire:  spaţiul acesta, care ţinea de Imperiul Bizantin de la Constantinopole se numea “ROMANIA”, adică “terra romanorum”, încă din secolul IV! Când acelaşi Sfânt Constantin cel Mare i-a învins pe vizigoţii care stăpâneau Dacia (ce ne facem cu ei, domnilor dacişti?), acesta le-a impus, potrivit istoricului eclesiastic Socrata, a fost libera răspândire a creştinismului pe întreg teritoriul Nord-Dunărean. Ce înseamnă (şi) asta? Că romanizarea şi creştinismul s-au sincronizat. De ce deranjează atât de mult însemnătatea creştinismului pe autorii materialului, voi arăta mai târziu.

Altfel, aş întreba realizatorii acelui film ce facem cu Imperiul Româno-Bulgar al fraţilor Asan.  Acest stat adoptă ca simbol acvila bicefală, simbolul Romanităţii de Răsărit, iar Ioniţă Caloian care i-a succedat pe Petru şi Asan la tronul noului imperiu, cere Papei de la Roma recunoaşterea titlului de împărat, egal cu cel al Bizanţului. Oare întâmplător dorea să creeze “Noua Romă” pe teritoriul românesc, cu limba română ca limbă oficială, într-o vreme când Bizanţul se grecizase? Oare nu a fost această iniţiativă un fenomen de auto-apărare al romanilor ortodocşi( adică români!) la grecizarea Bizanţului?

De ce am subliniat că romani ortodocşi egal români? Pentru a ajunge la un un punct slab al aşa zisului documentar. Autorii săi vor cu orice preţ negarea creştinătăţii neamului românesc. Acest aspect nu este întâmplător dacă ţinem cont de cine sunt cei care apar drept apărătorii dacilor. Spre exemplu, generalul Mircea Chelaru se consideră “orthodox zamolxian”, ce-o mai fi şi asta. Ca să nu mai vorbim de Napoleon Săvescu, „marele” dacolog, care spune: “Eu sunt ceea ce sunt. Sunt vedic (religie antică indiană, anterioară brahmanismului, bazată pe Vede –n.autorului). Ati auzit vreodata de esenieni, acel popor ciudat de la care a pornit Biblia si toata credinta? Se spune ca esenienii se trag de aici, din spatiul nostru”.

Această viziune asupra istorie naţionale, creată şi dezvoltată în laboratoarele securităţii ceauşiste(Cercetările de Dacologie ale domnului Săvescu sunt finanţate de securistul notoriu G.C. Păunescu: “Prezenta cu totul speciala in sala a presedintelui Aliantei Confederatiilor Patronale din Romania (ACPR), dr. economist George Constantin Paunescu – sponsorul Congresului International de Dacologie – a fost indelung aplaudata de audienta”), urmărea/urmăreşte un scop perfid: îndepărtarea românilor de creştinism, de identitatea lui. Înlocuirea lui Dumnezeu cu Zamolxe, adică a tradiţiei şi a fiinţei noastre cu o abstracţiune, servea perfect regimului comunist şi serveşte actualei puteri ateiste de orientare occidentală.

Cine au fost cei mai aprigi luptători anti-comunişti? Creştinii! Şi comuniştii s-au convins de asta când au umplut puşcăriile cu martiri.

Cum poate să explice domnul Chelaru, organizarea şi numele Ţării Româneşti? De ce nu i-au spus Ţara Daciei? Mihai Viteazul, Dacus Maximus, de ce nu a schimbat numele ţării? Cum explică “Zamolxienii” faptul că la noi, precum în Bizanţ, domnitorul nu era limitat la o funcţie politică, ci îşi asuma şi funcţia religioasă? Domnitorul român era cel responsabil pentru mântuirea poporului pe care îl ocrotea, odată ce era “uns de Dumnezeu”.

Nu mai spunem că încă din vremea vechii organizări a Daciei Traiane, avem cazul unui Legatus Augustus (Legatul Augustului, a Împăratului) – adică comandant militar cu autoritate religioasă, juridică şi administrativă.Nu există, cumva, o continuitate între acesta şi domnitorii noştri de mai târziu?

Înainte de a încheia acest expozeu, aş atrage atenţia unui singur fapt: după propria mărturisire, Napoleon Săvescu a părăsit România în 1977. Cum se face că a putut pleca din ţară, într-o Românie în care, la 1978, părintele Gheorghe Calciu devenea prigonit pentru că mărturisea liber, credinţa şi tradiţia noastră ortodoxă?

Oare cine avea voie să plece atunci, din ţară? Nu cumva plecau doar cei care aveau “binecuvântarea” Securităţii Comuniste?  Făcând o legătură logică, nu cumva această teorie(apărută la finalul anilor ’70)  urmărea să înlocuiască ascultarea de Dumnezeu cu ascultarea de “noul” Zamolxe, adică Nicolae Ceauşescu?

Apropo de această teorie, trebuie menţionat că ea a apărut concomitent şi-n celelalte ţări ex-socialiste:  la ei era teoria “magara” (adică “maghiar” sau “ungur”), “moes” sau “eneit” (adică “bulgar”), “rase” (adică “sârb”), ori a aşa-zisului popor “ucrainean” (“la mărginean”) etc. Mai mult, “susţinuţi de două institute create de emigraţia lor în Argentina, “specialiştii” unguri proclamau că, mult înaintea elamiţilor şi sumerienilor, “poporul magara”, adică unguresc a civilizat în patru valuri succesive Europa, ar fi inventat focul, roata, scrisul, într-un cuvânt civilizaţia, ba chiar şi creştinismul înainte de Iisus. Iar dacă Iisus nu a fost cumva “ungur” deşi toate “dovezile” converg în acest sens, Burebista şi Decebal au fost cu siguranţă. “ – Nu-i adevărat – ţipau “specialiştii” bulgari – poporul moes sau eneit”, într-un cuvânt “trac, adică bulgar” le-a făcut pe toate astea. “ – Ba nu, poporul “rase” adică sârb, “polon” sau “ucrainean”. Până când veneau “specialiştii” de la Bucureşti grupaţi în “Cercul Deceneu”, adjudecând civilizaţia pentru “daci” sau (dacă erau sprijiniţi financiar de Iosif Constantin Drăgan – un alt client al Securităţii Comuniste ) “traci”, adică “români”, care ar fi populat numai ei, nemaifiind loc pentru alţii Europa, de la Urali la Atlantic, fără să se întrebe cum de ne-am restrâns în halul ăsta. Mai puneau şi semnul egalităţii între “Zamolxis” ori “Deceneu” şi… Dumnezeu.

Din păcate, acest fenomen, care este foarte uşor de demontat, prinde la foarte mulţi oameni. Două sunt motivele: 1) venim după o perioadă (30 de ani) de intensă spălare pe creier, care din păcate a beneficiat şi ajutorul dat de proasta explicare a istoriei noastre reale şi 2) supăraţi pe nereuşitele şi viciile lor, mulţi conaţionali de-ai noştri caută scăparea în asumarea unei alte identităţi, mai “curate şi virtuoase”.În contextul în care “sistemul” este vinovat pentru toate şi apar tot felul de conspiraţii care identifică răul în altă parte, este foarte uşor să crezi că “cineva ne-a ascuns istoria adevărată, pentru că deranjează”.

Este infinit mai greu să te autoanalizezi şi să recunoşti că eşti leneş, ignorant, mincinos şi este mult mai uşor să dai vina pe “istoria care ne-a minţit”. E mult mai greu să respecţi Scriptura, să ţii post miercurea şi vinerea, să nu minţi, să nu furi şi e mult mai uşor să te declari “Zamolxian”.

Din nefericire, acest curent vine într-un moment în care ţara noastră este supusă unui puternic atac imagologic, când credinţa ortodoxă le stă în gât mai marilor lumii. Într-un moment în care miile de martiri ai neamului zac sub pământ, în gropi comune, mulţi se grăbesc să le batjocorească credinţa şi sacrificiul, înlocuind-o cu o abstracţiune păgână, aruncând-o în derizoriu. Este şi mai trist, când vedem că această teorie este însuşită fără rezerve de către oameni care se prezintă creştini ortodocşi şi este găzduită de siteuri şi bloguri cu aceleaşi pretenţii.

Sigur, acest modest răspuns nu este la fel de atractiv precum un clip video, nu are o grafică atrăgătoare, nu este uşor de “digerat” şi cu siguranţă că nu va fi la fel de răspândit precum acel “documentar”, dar măcar va fi o replică, onestă în spiritual Adevărului.

Ca să nu existe niciun dubiu, autorul acestui mic eseu consideră că poporul român s-a format, aşa cum a spus şi academicianul Emil Petrovici, mai sus, pe un teritoriu mult mai mare decât al ţării noastre. Am păstrat tradiţii şi portul naţional de la strămoşii noştri traci, limba de la strămoşii noştri romani(Ovidius, exilat la Tomis, notează limpede că geta este altă limbă decât latina (Ponticele IV,13)), creştinismul bizantin unind pe toţi locuitorii acestor pământuri(şi la Sud şi la Nord de Dunăre) într-un popor nou, cu specificitatea sa, românesc.

Bibliografie:

Stoenescu, Alex Mihai – Istoria Olteniei, op.citit, ed. Rao, 2011

Daicoviciu, Hadrian – Dacii, op.citit, Editura pentr Literatură, 1968

Constantiniu, Florin – O istorie sinceră a poporului român, op.citit, Ed. Univers Enciclopedic, 2012

Djuvara, Neagu – O scurta istorie a romanilor povestita celor tineri,op.citit, Ed. Humanitas, 2008

Brătianu, Gheorghe I – Marea Neagră de la origini până la cucerirea otomană, ediția a II-a rev., Ed. Polirom, Iași, 1999

Dr. Mărculeț, Vasile – Asupra organizării teritoriilor bizantine de la Dunărea de jos în secolele X – XII: THEMA MESOPOTAMIA APUSULUI, STRATEGATUL DRISTREI, THEMA PARISTRION-PARADUNAVON

Iorga , Nicolae- Studii istorice asupra Chiliei și Cetății Albe, București, 1898,

http://historia.ro/exclusiv_web/actualitate/articol/cel-mai-vechi-titlu-proprietate-lume-fost-dat-acum-2000-ani-unui-ro

http://www.scribd.com/doc/47106043/Pentru-limba-noastr%C4%83-moldoveneasc%C4%83

http://ro.wikisource.org/wiki/De_neamul_moldovenilor

http://ebooks.unibuc.ro/istorie/ideologie/6.htm

http://istorie-adevarata.blogspot.com/2009/07/romanii-sau-romanii-de-rasarit.html

https://foaienationala.ro/romania-sau-imperiul-roman-cu-capitala-la-bizant.html

https://foaienationala.ro/romnii-continuatorii-romaniei.html

http://istorie-adevarata.blogspot.com/2009/03/ucraina-sau-drama-romanilor-de-la.html

https://foaienationala.ro/straromanii-in-secolele-iii-iv.html

http://napoleonsavescu.wordpress.com/opera-si-activitatea/noi-nu-suntem-urmasii-romei-un-interviu-de-gheorghe-budeanu/

https://foaienationala.ro/pr-mihai-andrei-aldea-%E2%80%9Cparintele-dumitru-staniloae-si-istoria-romanilor%E2%80%9D.html

http://byzantine-cafe.blogspot.com/2005/08/c-tin-balaceanu-stolnici-dixit.html

http://www.youtube.com/watch?v=RnVTf10YUdY

http://www.youtube.com/watch?v=duj_84hnc58

https://foaienationala.ro/adevaratii-constructori-ai-podului-lui-traian-dezbatere.html

http://www.curierulnational.ro//Eveniment/2010-05-29/Mihai+Viteazul%2C+omagiat+la+Congresul+International+de+Dacologie

autor: Mihail M. Popescu

(Visited 14.094 times, 1 visits today)

307 COMMENTS

 1. Aberatii nejustificate. Logic că a prins credința adusă de romani la daci. Daci credeau într-un dumnezeu format de ei. Un dumnezeu mort, fără putere. Romanii erau deja crestinizati. Prinsese rădăcini în inima lor cuvantul lui Dumnezeu transmis prin Isus. Avea efect pentru ca venea de la un dumnezeu adevarat.
  Credeti ca s-ar fi răspândit atât de mult aceasta credința daca dacii nu vorbeau o limba asemănătoare romanilor???
  Logic că au primit cu bucurie stilul de viata, de înțelegere a lucrurilor de la romani. Odată fiind în franti nu mai aveau de ales. Au văzut o dezvoltare mai avansată în conceptul roman si l-au adoptat si dacii. Asta doar datorită faptului că le înțelegeau limba.

 2. Nu-mi vine să cred cum acest profesor discreditează cultura și tradiția Daciei, cineva din guvernul român ar trebui să le răspundă urgent, această conferință vrea să ne distrugă identitatea. NU DORMI

  „La religión en la Dacia. Dioses y diosas de época prerromana y romana” 845 visualizaciones29 sept 2022
  https://www.youtube.com/watch?v=ziV7rTm_9sw

 3. Autorul acestui articol afirmă că BAZILICA e cuvint latinesc. El nu a existat însă în latină înainte de creștinism deci a fost un neologism in latină. E dat în latină ca fiind venit din limba greacă, în care a fosrmat și pe BAZILEUS (împărat). În greacă însă se spune EGLESIA, care a ajuns și in spaniolă, IGLESIA, iar in italiană se spune CHIEZA, deci de unde să vină în românește BISERICĂ dacă în Italia se spunea chieza iar in Grecia se spunea eglesia?
  Nuimeni nu ne spune cum l-au făcut grecii pe BASILICA. BESA exită în albaneză; înseamnă credință.

 4. Marija Gimbutas – professor of U.C.L.A. – Civilization and Culture: “Romania is the hearth of what I named, Old Europe, a cultural entity of 6.500 – 3.500 B.C., based on a matriarchal society, theocratic, peaceful, loving and creators of art, that preceded the patriarchal indo-european societies of warriors from the bronze and iron age. It became evident that this ancient European civilization, precedes the Sumerian by millennia. It was a period of real harmony, in full agreement with the creator energies of nature.”

  Acest ADEVAR deranjaza Fundatia Societatii Corupte in care traim de 2000 de ani, si pornind de la religii care sunt singurii Dusmani ai Umanitatii.

  Iar tu sa stii ca esti dor inca unul mic printre ceilalti multi de a lungul istoriei, care au incercat sa stearga si sa denigreze istoria adevarata si identitatea Dacilor, si nu au reusit.

 5. Miceal Ledwith (Ex-Counselor for Pope John Paul the 2nd): “The Rumanian language is grouped in the category of Latin languages as well, but during my lifetime, through my work, I came to understand that it is not that Rumanian is a Latin language, but rather that Old Rumanian is the language out of which Latin came. All european languages came from the Old Rumanian. No culture of the world has spoken the real history of the world, ever. Rumanian is wrongly considered a Latin language. It should be the other way around, Latin, Italian, Spanish are Rumanian languages. I am sure this fact will be acknowledged very soon.”

 6. De 2 milenii puterile obscure de la Vatican, -care controleaza si inrobesc planeta-, incearca sa ascunda si sa denigreze adevarata identitate a dacilor.
  Eu te intreb cu CU CAT AI FOST PLATIT pt. acest articol?, si mai jos o sa ti raspund cu parerile celor care stiu despre ce vorbesc.

  Mark Pagel, professor on Evolutionary Biology, Reading University of London: “Over 10.000 years ago, in the Carpathian region there lived a nation that spoke an unique language, precursor to Latin and Sanskrit.”

  Eugène Pittard: “The ethnic ancestors of Rumanians, climb undoubtedly up to the first ages of humanity, the Neolithic civilization represents only a recent chapter of the country’s history.”

  Louis de La Vallée-Poussin: “The inhabitants of northern lower Danube can be regarded as the ancestors of humanity.”

  Dionysius Periegetes (138 A.D.): “The following will be about the biggest land, that spreads from Asia Minor to Iberia and from Northern Africa to Scandia, the great land of Dacians.”

  Sumerian researcher A. Kisifim: “The ancestors of Rumanians had a powerful influence upon the whole ancient world, respectively upon old Ellada, old Egypt, Sumer and even China.”

  Pythagoras (580 B.C. – 495 B.C.), Law 1143: “Travel to the Getes, not to give them laws, but to learn from them. There the fields are boundless, all lands are common.”

  Bonaventura Vulcannius of Bruges, 1597: “The Getes had their own alphabet long before the Latin one was born. The Getes sang, using the flute, the deeds of their heroes, composing songs even before the foundation of Rome, that of which Cato says – the Romans started to do much later.”

  Carolus Lundius (Zamolxis, Primus Getarum Legislator): “It has to be clear for everyone, the ones who antiquity named them with a distinguished admiration Getes, the writers named them afterwards, through a unanimous agreement, Goths. The Greeks and other nations took letters from the Getes. We find with Herodotus and Diodorus, direct opinions about the spreading of these letters.”

  Carlo Troya (1784 – 1858), Italian historian: “No nation of the ones mentioned by the Greeks as barbarian, has a more certain and more older history like the one of the Getes/Goths. The purpose of my work, Getic or Gothic History, is divided in two parts and one of them shows that the Getes of Zamolxis and of Decebal had been the ancestors of the Goths of Theodoric of the Amals.”

  Jakob Grimm (The History of the German Language, 1785-1863): “The Dacian nomenclature for plants, kept by Dioscoride (Greek medic from the period of emperors Claudius and Nero) can be found in the background of the German language.”

  University of Cambridge: “In the 4th millennium B.C., the Getic Carpathian space was the only space inhabited in Europe; The Carpathian, Getic or Wallachian space has represented the OFFICINA GENTIUM in antiquity, it has fueled with people and civilization, India, Persia, Greece, Italy, Germany, France and the so called Slavic space; The vedas, the oldest literary monuments of humanity were created in the center of Europe.”

  Bonaventura Vulcanius, The letters and Getic or Gothic Language, 1597: “I cannot be silent about the fact that I have always been the admirer, more than all of the others, of this name, noble by excellence, of a nation that believes in the bottom of its heart, in the immortality of souls, where by my judgement, strongly condemning death, they gain an unbounded courage to achieve anything. As we can see, the Getic peoples, have been like this always from nature. This nation was and still is, a nation unique and eternal.”

 7. „Mediu: Tranquillo Andronico notează la 1534 că „valachi se numesc romani””
  Am reținut: locuitorii spuneau că se numesc ROMANI. La 1534! Și RUMÎNII cine erau atunci la 1534?
  Țările de ce se numeau Valahia, Moldova, Ardeal și nici una ROMANIA?
  Mai jos autorul se contrazice singur pt că nici nu e prea conștient despre ce scrie. „Francesco della Valle chiar citează în 1532 o expresie „valahă”: „Sti rominest?”.
  Deci „știi romînește?”…nu ROMANEȘTE! mai sus autorul a scris că…locuitorii își spuneau ROMANI. Păi, dacă și-ar fi sopus ROMANI ar fi întrebat „știi romaneste?” or întrebarea era romînește, cu î!
  Vă jucați cu vorbele. Citați papistași din sec 16 care aveau interes să schimbe religia ortodoxă cu cea catolică. Ei pt voi ar fi…surse credibile.
  Sigur spuneau Romînește, nu cumva rumînește? E o mică diferență, dar nu ar fi bine să o falsificați și pe aceea.
  Deci pt voi credibile sint sursele care vă cîntă in strună. Nu observați că în jurul țării noastre trăiesc romîni care își spun vlahi, nu romîni. De ce asta? Pt că nu au avut influență asupra lor savanții tîmpiți latinomani și așa nu au avut de unde să afle că de la Roma se trag, că se numesc români cu â și alte tîmpenii latinomane.

 8. Articolul tau e o manipulare grosolana deoarece Burebista unificase toate triburile si ajunsese
  aproape de izvorul Dunarii sau Isterului cum i se spunea. La moartea lui,
  imperiul a fost impartit dar a ramas unitar in continuare ca Natiune. Jordanes spune ca:
  Romanii NU au trecut decat cu Traian Dunarea, Domitian fiind invins iar generalul Sylla sau Sula
  a fost decapitat. Romanii au platit tot timpul tribut geto/dacilor/ care spune ca erau acelasi popor
  numai ca grecii le ziiceau geti iar romanii Daci deoarece cu mult inainte teritoriul sa numit DACIE,
  Getie, apoi iar Dacie in vremea gepizilor aprox 270 – 560 care erau tot o ramura a aceluiasi popor.
  Deci romanii au venit si au adus coloni, o parte din populatia daca a ramas in continuare, o parte sa dus la
  Carpi, care erau din acelasi neam, la scyti, la sarmanti. Asta sa intamplat la colonizarea Daciei.
  Insa Dacia NU a fost putut fi tinuta de romani decat pana in 269 cand se retrag in Moesia datorita,
  atacurilor dacilor liberi din carpati si de dincolo de Carpati impreuna cu celelalte triburi geto/dacice/gotice.
  Deci reiau in stapanire teritoriul impreuna cu gepizii care erau tot din neamul getilor/dacilor conform lui
  Jordanes. Ei refac puterea cu dacii liberi si refac imperiul goth/get pana in sec Vl…
  De-aia Roma e plina de statui de geto/daci deoarece au preluat puterea…..
  Citeste Jordanes in FR aici :
  http://remacle.org/bloodwolf/historiens/jornandes/gothsfr.htm
  sau in Latina aici : http://remacle.org/bloodwolf/historiens/jornandes/gothsla.htm

 9. E amuzant sa asisti la o polemica asa acerba bazata de fapt pe date false, regurgitate ad literam din istoria invatata la o scoala sau alta. Cine a scris aceasta istorie? Cine a inventat cronologia? Si cu ce scop? Si omul continua sa se dea cu capul de pragul de sus, incapabil sa inteleaga ca nici cel mai sofisticat computer nu poate ajunge la adevar cand programat cu un database eronat. Daca dam la o parte toata poluarea intelectuala a ultimelor cateva sute de ani si luam ca ghid vechea intelepciune populara romaneasca ramanem cu doinele si colindele din stramosi, transmise oral si neintinate de “scolarizare”. Badea Cartan a plecat de fapt La Poarta la Tarigrad dar a fost acostat pe drum…

 10. @SECTANȚII ”dacizați”(a se citi RUSIFICAȚI) DE MOSCOVA:
  Traco-geto-dacii NU VORBEAU O FORMĂ DE LATINĂ. Și punctum!
  Să rezumăm:
  Acum 2000 de ani,la TOMIS,redenumit ulterior de către STRĂMOȘII NOȘTRI ROMANI, CONSTANTIANA, după numele FIICEI Sfântului Nostru Împărat CONSTANTIN cel Mare,
  Flavia Julia CONSTANTIA,
  poetul ROMAN Publius OVIDIUS Naso scria în poemul ”Tristele”:

  „NU-I NIMENI ALE CĂRUI URECHI AR PUTEA SĂ-MI ÎNȚELEAGĂ POEZIILE ,
  Daca i le-aș citi.”

  ”ADESEA ÎNTREB DESPRE VREO VORBĂ, de un nume sau loc,

  Dar NU-I NIMENI CARE SĂ MĂ POATĂ LĂMURI .”

  „NU E ÎNSĂ NIMENI PE AICI CĂRUIA SĂ-I RECIT POEZIILE MELE;
  NIMENI CARE SĂ ASCULTE CU URECHILE LUI VORBE LATINEȘTI .
  SCRIU ȘI-MI CITESC MIE ÎNSUMI
  ; căci ce să fac?”

  ”pe cât pot îmi ușurez soarta tristă cu poezia.
  Deși NU AM PE NIMENI CUI SĂ I-O CITESC”,

  ”BARBARII NU CUNOSC LIMBA LATINĂ”
  ,
  ”În această mulțime NU-I NIMENI CARE ÎNTÂMPLĂTOR SĂ ȘTIE LATINEȘTE
  ȘI CARE SĂ POATĂ ROSTI MĂCAR CÂTEVA CUVINTE.”

  ”EU TREBUIE SĂ MĂ ÎNȚELEG PRIN SEMNE .
  Eu sunt aici barbarul, căci NU SUNT ÎNȚELES DE NIMENI” :

  ”NU-I CINE SĂ-ȘI PLECE URECHEA
  ȘI SĂ ÎNȚELEAGĂ CUVINTELE MELE.”

  Mai clar de atât nu se poate.Și să nu uităm că Ovidius era UN POLIGLOT și UN ÎNVĂȚAT al antichității,un erudit care și-a petrecut tinerețea prin BIBLIOTECILE ROMEI,cum el însuși amintește în poemele sale.Ori ce spune el?Că geții NU ÎNȚELEGEAU NICI MĂCAR UN CUVÂNT din ce spunea el în latină.Cum ar fi fost dacă astăzi Ovidius ar ajunge pe undeva prin estul României?Se știe că atunci când vrei să comunici cu străinii încerci CUVINTE DE BAZĂ legate de hrană,apă,adăpost.Să ne imaginăm că Ovidius ar vedea o franzelă pe masă și ar întreba: ”PANE”?
  Țăranul nostru ROMÂN i-ar răspunde imediat:”PÂNE”!
  Aha,ar zice Ovidius,”PANE” se spune ”PÂNE” în limba română.
  Încurajat de acest succes ar arăta mai departe pe masă:
  ”CARNE”?Da,i-ar spune țăranul român,CARNE de la porcul de crăciun.
  În timp ce Ovidius se ospătează să zicem că afară începe să latre câinele din curte.
  ”CANE” ar zice Ovidius.”CÂNE” poate vrei să spui… ar răspunde țăranul nostru pricepând cum merge treaba…
  Ovidius a petrecut ANI DE ZILE printre traco-geto-daci.
  Și mai mult, s-a străduit să învețe limba localnicilor,ba chiar a și scris poeme în limba geților.
  Dacă o asemenea scenă precum cea imaginată de mine s-ar fi desfășurat,cu siguranță Ovidius ar fi pomenit-o în poemele sale.
  Concluzia vine implacabil:

  Traco-geto-dacii NU VORBEAU O FORMĂ DE LATINĂ.
  Și punctum!

  Apropo,or fi remarcat ”dacizații”,adică IDIOȚII UTILI ai Moscovei,că numele anticei CONSTANȚA a fost pus de UN ÎMPĂRAT ROMAN,și anume Sfântul Nostru Împărat ROMAN CONSTANTIN cel Mare ?
  Cel mai mare port de la Marea Neagră poartă DE 2000 DE ANI numele ROMAN CONSTANȚA după ROMANA CONSTANTIA Flavia Julia,fiica ROMANULUI Constantin cel Mare.
  Și punctum tovarăși!
  Moscova,ia-ți stârpiturile ”dacizatoare” de aici !
  Și să NU crezi că ne poți atrage în cursele tale IMBECILE dacă îl pui pe Părintele Aldea să cânte în corul ROMANITĂȚII Românilor.

 11. La Iorga vine un fudul
  Cu-obrazul gros si creier nul:
  „Sunt capul cel mai luminat
  Si am venit sa te combat,
  Ca-n bezna ai stat destul!

  Baietii care ma indragesc
  Din gura vorbele-mi sorbesc,
  Ca frau la limba n-am si-i fac
  Pe toti savantii dupa plac,
  Pana ti-i obosesc!

  Ca eu cu mintea mea dibace
  Am descifrat inscriptii trace;
  Ca sa le-arat celor ca tine
  Ca n-au valoare ca si mine,
  Si ca n-aveti ce-mi face !

  Ca de m-apuca pandalia,
  Ma lupt cu toata Academia;
  Si una-doua ii tavalesc
  Pana bataile-i gasesc,
  De-si schimba meseria!

  Fiindca intruna, membrii ei,
  Au fost toti niste natarai_
  Buni sa indruge verzi si-uscate
  De romani si romanitate_
  Mai da-i in puii mei!

  Vedea-le-as, cum zicea Villon,
  La nas si-n gura bulion,
  De bosorogi si ramoliti,
  Cand tin discursuri sclifositi
  La vreun simpozion!

  Ca ce era-asa lucru mare
  Daca veneau si ei cu o floare
  La mine, sa-si ceara iertare,
  Si sa ma roage sa accept
  Sa le dau o indrumare?

  Ca io indrumare le dadeam,
  Si suparare nu tineam;
  Doar sa priceapa, prostii, odata
  Ca limba noastra , niciodata,
  N-a fost un grai roman!

  Ba chiar si numele”roman”
  Nu-l mostenim de la Traian,
  Ci de la daci il mostenim,
  A caror limba o vorbim!
  Cum eu tot va ziceam!

  Dupa ce Iorga a ascultat
  Tirada acestui nevropat,
  Calm, ridicandu-se-n picioare
  Si fara pic de suparare,
  Asa i s-a adresat:

  „Baiete,eu te invrednicesc_
  Ca vad ca minte n-ai de-un ban,
  Si nici rusine n-ai din neam_
  C-un sfat pe care il servesc
  Oricarui dacoman:
  NE SUTOR, ULTRA CREPIDAM!”

 12. După cum se vede din răspunsurile deştepte date de Mihail Popescu, latinomanii au răspuns la toate, deci un dialog cu ei este inutil. Ei nu au adus nici o dovadă pt romanizare ci doar speculaţii ca d ex:
  1. Româna seamănă tare cu latina….deci se trage din latină. Argumentele contrare ei nu le iau in seamă de ex că există cuvinte asemănătoare cu cele latineşti în rusă, sanscrită, greacă, germană, cuvinte care nu din latină sînt acolo, deci se puitea foarte bine să fi existat la daci multe cuvinte care semănau cu cele latineşti.

 13. E liber la invective. Văd că latinomanii fac spume că nu toată lumea gîndeşte prost ca ei. Iată cîteva idei greşite de ale latinomanilor amatori şi profesionişti.
  1. Numai oamenii cu studii în domeniul lingvistic au dreptul să se pronunţe asupra originii limbii româ
  ne.De ce atunci absolvenţii facultăţii de literatură nu scriu poezii, piese de teatru, romane, nuvele? Tolstoi a fost ofiţer, Cehov a fost medic. Conform acestei gîndiri ei nici nu au scris ceva valoros pt că…nu au avut studii în domeniul literaturii. Poetul francez Francois Villon a scris minunate poezii deşi pe la şcoală nu a prea trecut. mari studii pe la universităţi o fi avut Homer?
  În afară de asta eu de ex am citit lucrări de lingvistică. Practic ştiu bine ce spun lingviştii despre formarea limbii române din latină, deci nu mă poate acuza cineva de neştiinţă.
  2. dacii erau blonzi. Chestia asta o repetă latinomanii amatori naivi, cu ideea că dacă noi nu sîntem blonzi înseaamnă că nu sîntem genetic urmaşi ai dacilor. În realitate dacii nu au fost blonzi şi nici nu a existat pe undeva vreun popor intreg de blonzi.
  3. Latinomanii amatori repetă cu plăcere ideea că au trecut mulţi migratori peste ţara noastră deci sîntem tare amestecaţi. Dacă îl întrebi pe unul cît e el amestecat cu ţiganii se uită ca viţelul şi apoi zice că nu e amestecat. Păi, băi, boule, dacă atîţia români nu sînt amestecaţi cu ţiganii în peste 600 de ani, cum crezi că românii ar fi amestecaţi mult cu unii care au trecut prin ţară?
  4. La orice argument latinomanii au răspuns. dacă de ex cineva întreabă cum au învăţat moldovenii româneşte latinomanul doctor in lingvistică Ion Coja răspunde că Moldova a fost năpădită de ardeleni şi aşa locuitorii au învăţat româneşte. Se vede imediat că ideea este total eronată pt că în Moldova lipsesc multe dintre cuvintele ardeleneşti, dar sînt cuvinte care lipsesc din Ardeal, iar acelea sînt tot cuvinte româneşti deci nu de la ardeleni le-au învăţat moldovenii.
  Cîte un amator mai şmecher arată că o parte din Moldova a fost totuşi stăpînită de romani, deci toată Moldova a învăţat latineşte, sugerează el. Omul nu minte. El crede sincer prostia asta.
  5. Unii latinomani, ca de ex acest Mihail M Popescu, aduc argumente logice în susţinerea teoriei lor, de parcă dacă e ceva logic e musai că a fost şi adevărat. Ei afirmă de ex că existau mulţi vorbitori de latină, de ex militarii romani şi coloniştii plus membrii administraţiei romane. În realitate ei nu au dovezi pt aşa ceva. Ei presupun logic că fiind armată trebuie să fi fost o limbă unică. E clar că ei sînt inculţi şi nu ştiu că în Imperiul Habsburgic militarii valahi, croaţi, unguri, slovaci, vorbeau la regiment în limbile lor, adică nu învăţau limba germană. De ce ar fi învăţat limba latină militarii romani dacă şi comandanţii lor direcţi, mai puţin comandantul legiunii, vorbeau limba lor? Latinomanii nu au adus o dovadă că militarii romani vorbeau latineşte. Nu au adus nici dovezi că dacii au învăţat latineşte de la colonişti şi nici că vorbeau latineşte coloniştii. Acestea sînt doar presupuneri pe bază de logică.

 14. Cine o fi moldoveanul acesta care scrie la prostii de face scurtă la mînă? M M Popescu comentează și el; tot prostii scrie. Îi este frică să nu îi conteste cineva romanitatea lui, că el vrea să le fie superior prin naștere altora, bulgari, francezi, nemți…că nici unii nu mai poartă numele de roman.

 15. Autorul articolului este Mihail M Popescu, adică un necunoscut. El îl critică aspru pe Napoleon Săvescu, că nu ar fi specialist și deci greșește. E o logică greșită. După logica asta Eminescu nu ar fitrebuit să scrie poezii copil sau adolescent fiind pt că nu avea studii corespunzătoare. Nici doctorul A P Cehov nu ar fi trebuit să scrie piese de teatru pt că a studiat medicina, nu literatura. Secspir (Shakespeare) de ce o fi scris teatru și poezie? Ce studii ar fi putut avea in acest domeniu?
  În continuare M M Popescu debitează toate greșelile latinomanilor: de ce ne numin români, adică asta ar fi de la romani. Sărmanul nu a auzit inca de cuvinte diferite care seamănă foarte mult. Mai zice multe prostii cu care nu merită să îmi pierd vremea. Să discuți în contradictoriu cu latinomanii proști e ca și cum ai încerca să convingi pe popi că nu există vreun zeu, diavol, ingeri, rai. latinomanilor, sînteți niște dobitoci cu toții pînă la latinomanii din Academia Română inclusiv, cu toții, adică și cei din trecut…Iorga etc.

 16. @Dacicus:
  ”traian o fi imparatul tau”

  Dacă Împăratul TRAIAN nu e și al tău,
  DE CE ÎI VORBEȘTI LIMBA ROMANĂ(ROMANĂ)?
  Dacă Împăratul TRAIAN nu e și al tău,
  DE CE ÎI PORȚI NUMELE DE ROMAN?
  Dacă Împăratul TRAIAN nu e și al tău,
  DE CE ZECI DE MILIOANE DE ROMÂNI ÎL CÂNTĂ în Sfântul Imn al țării,”Deșteaptă-te ROMÂNE”?
  ”Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume
  Că-n aste mâni mai curge UN SÂNGE DE ROMAN,
  Și că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume
  Triumfător în lupte, UN NUME DE TRAIAN!”
  Dacă Împăratul TRAIAN nu e și al tău,
  DE CE ȚARA TA POARTĂ NUMELE DE ROMÂNIA-NUMELE ROMEI?
  Dacă Împăratul TRAIAN nu e și al tău,
  DE CE ÎL CÂNȚI ÎN COLINDE de Anul Nou,în ”Plugușorul”?
  Dacă Împăratul TRAIAN nu e și al tău,
  DE CE ROMÂNII DANSEAZĂ ”Călușul” LEGIONARILOR ROMANI,cavaleriștii adoratori ai lui Mithra,îmbrăcați în haine care imită ELEMENTELE ARMURII ROMANE,pteruges,cingulum, balteus ?
  Dacă Împăratul TRAIAN nu e și al tău,
  DE CE MILIOANE DE ROMÂNI POARTĂ NUME ROMANE precum : TRAIAN,Marcel,Silviu,Claudiu,Cornel,Iulian,Tiberiu,Lucrețiu,Lucian,Petru,Constantin,Augustin,Anton,Ulpiu,Marius,Flavius, Adrian,Sever,Septimiu,Honorius,Iustinian,Liviu, Laur,Sabin,Maxim, Ovidiu,Olimpiu, Oliviu, Valentin,Valeriu,Remus,Romulus?
  Dacă Împăratul TRAIAN nu e și al tău,
  DE CE MARII NOȘTRI DOMNI AU GLORIFICAT ROMANITATEA ROMÂNILOR?
  De ce Ioniță cel Frumos(Caloian),Mihai Viteazul,Dimitrie Cantemir,Vasile Lupu,Avram Iancu, Alexandru IOAN Cuza, și-au declarat ROMANITATEA?
  Dacă Împăratul TRAIAN nu e și al tău,
  DE CE MARII MITROPOLIȚI ai Țărilor ROMÂNE,Varlaam,Dosoftei, și-au declarat ROMANITATEA?
  Dacă Împăratul TRAIAN nu e și al tău,
  DE CE MARII NOȘTRI CRONICARI ȘI-AU DECLARAT ROMANITATEA?
  De ce mari cronicari medievali precum Miron Costin,Grigore Ureche,Ion Neculce,Nicolae Milescu Spătarul,Constantin Cantacuzino,Radu Popescu(Cronica Bălenilor)și-au afirmat ORIGINILE ROMANE?
  De ce au scris că ”DE LA RÂM NE TRAGEM” și că ”Rumân este un nume schimbat în cugetarea timpului DE LA ROMAN”?
  Dacă Împăratul TRAIAN nu e și al tău,
  DE CE STRĂMOȘII NOȘTRI,SIMPLII ȚĂRANI ,SE DECLARAU CU MÂNDRIE URMAȘII LUI TRAIAN?
  Dacă Împăratul TRAIAN nu e și al tău,
  DE CE Badea Cârțan SE MÂNDREA CĂ E ROMA E MAMA NOASTRĂ?
  În concluzie,
  Dacă Împăratul TRAIAN nu e și al tău,ÎNSEAMNĂ CĂ NU FACI PARTE DIN Neamul Nostru ROMÂNESC care ”DE LA RÂM se trage”.Adică DE LA MAMA NOASTRĂ ROMA!

 17. traian o fi imparatul tau, peste regatul lui Decebal, adica al strabunilor nostri, a adus numai nenorociri. Adica jaf, crime in masa, luarea in sclavie a zeci de mii de daci, distrugerea tuturor davelor, stramutarea la ses a unor paturi largi ale populatiei. Informatiile se gasesc in scrierile latine, nu altundeva.

 18. ROMANITATEA ROMÂNULUI ABSOLUT Mihai Eminescu,
  a fost și este afirmată și apărată de el însuși.

  Exemplu de manual pentru SECTA ”dacizatorilor” de Moscova care A MINȚIT(din nou) când l-a citat TRUNCHIAT (din nou)pe Eminescu.
  Da,Mihai Eminescu însuși prin tot ce a scris spune că Secta neo-PĂGÂNĂ a ”dacizatorilor” de KGB,MINTE,MINTE CU NERUŞINARE !
  Scopul mârșav al ”dacizării” este dezvăluit de Eminescu într-un articol antologic din ziarul ”Timpul”:
  ” PENTRU CA SĂ NE IA INDIVIDUALITATEA,
  Rusia AR TREBUI SĂ NE DEA ALTA ÎN SCHIMB”
  -Mihai Eminescu
  Adică pentru A NE LUA IDENTITATEA ROMANICĂ,ROMÂNEASCĂ,
  Rusia ne îmbie perfid (prin intermediul cozilor de topor din secta ”dacizatorilor”)CU O ALTĂ IDENTITATE,cea ”dacică”.

  Pentru că „CINE CONTROLEAZĂ TRECUTUL CONTROLEAZĂ ŞI VIITORUL.
  Cine controlează prezentul controlează ŞI trecutul”.
  „1984 „-George Orwell
  Și Moscova știe că dacă vrea să ne controleze viitorul TREBUIE SĂ NE CONTROLEZE TRECUTUL.

  Cu o nerușinare specifică PORCILOR RUȘI,Secta ”dacizatorilor” de Moscova l-a redus pe Eminescu la singură propoziție:”Totul trebuie ,OARECUM, dacizat”.
  Cum ținta Sectei ”dacizatorilor” sunt tinerii slab dotați intelectual ,ANALFABEȚI în istorie și literatură română,nici nu a mai contat că Eminescu a folosit O METAFORĂ .
  Oricum ei nici nu știu ce este aceea o metaforă darămite să o mai și înțeleagă.
  În plus,acel ”oarecum” A FOST ELIMINAT din propoziție,să nu se trezească ”dacizații” din hipnoză…

  În articolul din 9 decembrie 1882 respinge acuzaţiile aduse că ar dori, întoarcerea la lucruri de dinainte de 1700, declarând ferm:

  ,,Dacă ne place uneori a cita pe unii din domnii cei vechi nu zicem cu asta că vremea lor se mai poate întoarce.Nu”.

  ,,Nu restabilirea trecutului; stabilirea unei stări de lucruri oneşti şi sobre, iată ţinta la care se mărgineşte oricare din noi.”

  ,,O lungă experienţă învaţă că pasuri îndărăt nu se pot face”.

  Și ca să fie mai clar pentru Secta ”dacizaților”(RUSIFICAȚILOR):

  „[…] idealul unităţii politice a românilor,
  restabilirea regatului lui Decebal prefăcut în Dacie TRAIANĂ,
  SE ȚINE DE DOMENIUL TEORIILOR IEFTINE,

  ca şi republica universală şi pacea eternă.”

  (Mihai Eminescu în „Idealul unităţii politice a românilor” ,publicat în noiembrie 1876)

  Parcă presimţind că OCUPANŢII RUŞI vor folosi în viitor MINCIUNA VICLEANĂ A « DACISMULUI »OPUS ROMÂNISMULUI pentru A NE DEZBINA şi controla,Eminescu scria pentru eternitate,pentru a le da peste boturile de viperă tuturor « dacizatorilor» :
  „… Nici mai este astăzi chestiunea originii noastre, abstrăgând de la
  împrejurarea că o asemenea interesantă chestiune nu este de nici o importanţă.
  Daci sau romani, romani sau daci, e indiferent:
  SUNTEM ROMÂNI ŞI PUNCTUM.
  Nimeni n-are să ne înveţe ce-am fost sau ce-am trebui să fim;
  voim să fim ceea ce suntem: ROMÂNI.”
  -Mihai Eminescu(1876)

  Iată în seama cui dacizatoriiKGB neo-păgâni au pus ÎN MOD TICĂLOS şi MINCINOS planul înfăptuirii « Daciei Mari ».
  Iată care este numele SFÂNT al ţării pe care încă de la 17 ani tânărul Eminescu o adora.Să fi fost «Dacia»?

  **”Ce-ţi doresc eu ţie, DULCE ROMÂNIE„**

  „Ce-ţi doresc eu ţie, DULCE ROMÂNIE,
  ŢARA MEA de glorii, ŢARA MEA de dor,
  Braţele nervoase, arma de tărie,
  La trecutu-ţi mare, mare viitor!
  Fiarbă vinu-n cupe, spumege pocalul,
  Dacă fiii-ţi mândri aste le nutresc;
  Căci rămâne stânca, deşi moare valul,
  DULCE ROMÂNIE, asta ţi-o doresc.”-Mihai EMINESCU

  Dar de la ce trebuie să ne abată atenţia MANIPULAREA şi DIVERSIUNEA ”DACIZĂRII”?

  „RUSIA VOIEŞTE SĂ IA Basarabia cu orice preţ: noi nu primim nici un preţ.
  Primind un preţ, am vinde; şi noi nu vindem nimic !
  ROMÂNUL care ar cuteza să atingă acest principiu ar fi un vânzător.»
  (Mihai Eminescu, (“Cestiunea retrocedarii…”), Timpul, 10 februarie 1878, in Opere, vol X, Ed. Academiei, 1989, p.46)

  Tot Eminescu explica STRATEGIA RUSEASCĂ a “MOLDOVENISMULUI”,PRECURSORUL “DACISMULUI”,
  prin care LI S-A SPĂLAT CREIERUL ROMÂNILOR basarabeni:

  ” PENTRU CA SĂ NE IA INDIVIDUALITATEA,
  Rusia AR TREBUI SĂ NE DEA ALTA ÎN SCHIMB,

  şi, cel puţin deocamdată, nu suntem copţi pentru o asemenea degenerare.
  Ruşii s-au încredinţat că această libertate este primejdioasă numai pentru dânşii şi pentru aceasta au închis graniţele ermeticeşte şi au curmat atingerea între ROMÂNII de peste Prut şi restul POPORULUI ROMÂN.
  De atunci şi până acum măsurile silnice pentru STÂRPIREA ROMÂNISMULUI se iau fără de curmare.
  Administraţia, biserica şi şcoala SUNT CU DESĂVÂRŞIRE RUSEŞTI, încât este oprit a cânta în ziua de Paşti „Hristos a înviat” în ROMÂNEŞTE.
  Nimic în limba ROMÂNEASCĂ nu se poate scrie; nimic ce e scris în limba ROMÂNEASCĂ, nu poate să treacă graniţa fără de a da loc la presupusuri şi persecuţiuni; ba oamenii de condiţie se feresc de a vorbi în casă ROMÂNEŞTE, pentru ca nu cumva o slugă să-i denunţe; într-un cuvânt, orice manifestaţie de viaţă ROMÂNEASCĂ e oprită, rău privită şi chiar pedepsită.”

  (Mihai Eminescu – « ROMÂNIA în luptă cu panslavismul”)

  Mihai Eminescu –
  Doina
  „De la Nistru pân’ la Tisa
  Tot ROMÂNUL plânsu-mi-s’a,”

  Cum de au îndrăznit sectanții neo-păgâni să-l citeze pe ROMÂNUL Eminescu în sprijinul MINCIUNILOR LOR NERUŞINATE ?

  „SUNTEM ROMÂNI,
  VREM SĂ RĂMÂNEM ROMÂNI

  şi cerem egală îndreptăţire a naţiunii noastre.” – Mihai Eminescu

  Şi pentru că adulatorii naivi ai sectanților neo-păgâni sunt complet ORBIŢI de VENINUL « DACIC » ANTI-ROMÂNESC să îl cităm din nou pe Eminescu.
  O fi acelaşi Eminescu ,cel cu « Planul Daciei Mari » ?

  Mihai Eminescu :
  ”Sau ţara aceasta să fie în adevăr ROMÂNEASCĂ, sau nici nu merită să fie.”

  Vă întreb pe voi cei ce ÎNCĂ mai credeţi în MINCIUNILE sectanților neo-păgâni,măcar vă daţi seama PE CE DRUM PERICULOS AŢI APUCAT-O ?
  Vă daţi seama că scopul MANIPULĂRII RUSEŞTI “dacizatoare” este DIVIZAREA ROMÂNILOR,crearea UNEI PRĂPĂSTII DE URĂ RUSEASCĂ între cei “dacizați” de Moscova și ROMÂNI?
  Aveţi habar că ACELAŞI LUCRU l-au făcut OCUPANŢII RUŞI în România de Est,peste Prut?
  Prin manipulare au creat UN ZID RUSESC DE URĂ şi DEZBINARE între cei ce au fost manipulaţi să se creadă DOAR « moldoveni » şi cei ce ŞTIU CĂ SUNT ROMÂNI !

  “DA,DE LA ROMA VENIM,
  scumpi şi iubiţi compatrioţi,
  Din Dacia TRAIANĂ”.
  -Mihai Eminescu,
  „LABIRINTUL ISTORIEI NOASTRE”, Curierul de Iaşi 17 noiembrie 1876

  Cât de frumos,simplu şi concis a rezumat Eminescu ROMANITATEA POPORULUI ROMÂN!
  Și mai scria Mihai Eminescu în același articol:

  „Scumpi şi iubiţi conlocuitori ai noştri din DACIA LUI TRAIAN,
  trebuie să ştiţi cum că ţinem mai mult la aceea că AM VENIT DE LA ROMA;
  şi asemenea acelor bătrâni şi moroşi veterani ai urbei eterne,nouă nu ne convine colegialitatea orşicui,fie acela până şi fiul mamei Rus”.

  Dar Secta „dacizatorilor” clocitori de « MINCIUNI TULBURĂTOARE » nu a auzit şi nici nu vrea să audă de nici unul din citatele de mai sus.

  „NOI, POPORUL LATIN DE CONFESIUNE ORTODOXĂ,
  suntem în realitate elementul menit a încheia lanțul dintre Apus și Răsărit; aceasta o simțim noi înșine, se simte în mare parte de opinia publică europeană, aceasta o voim și, dacă dinastia (Hohenzollern) va împărtăși direcția de mișcare a POPORULUI ROMÂNESC, o vom și face.”

  –”Înfiinţarea unei mitropolii/Religie şi naţionalitate”
  20 mai 1883 -M.Eminescu-Opere,vol XIII,1985

  „ITALIA[…]pământul din care a pornit ÎNCEPĂTURA NEAMULUI NOSTRU”

  M.Eminescu-„Nicolae Bălcescu şi urmaşii săi”,Timpul 24 noiembrie 1877

  Vă daţi seama spre CE ABIS AL NEGĂRII PROPRIEI IDENTITĂŢI NAŢIONALE ROMÂNEŞTI vă duce TEZA MINCINOASĂ a “imposibilităţii ROMANIZĂRII şi LATINIZĂRII dacilor”?

  Chiar nu aţi fost la ora de istorie în care se preda lecţia despre ANTI-ROMÂNUL ROESSLER,ideologul BOZGORILOR care susţinea ACEEAŞI MINCIUNĂ dar folosind altă « pistă » ?
  « Dacismul » ca şi « moldovenismul » sunt ALTE MANIPULĂRI DE TIP ROESSLERIAN.
  Atât.
  Amintiţi-vă povaţă sacră şi testamentara a genialului TITAN ROMÂN,MARTIRUL MIHAI EMINESCU, adresată neamului nostru :

  « POPOR ROMÂNESC!
  DACĂ FIII TĂI AR FI FOST UNIŢI TOTDEAUNA, ATUNCI
  ŞI PĂMÂNTUL TĂU STRĂMOŞESC RĂMÂNEA UNUL ŞI
  NEDESPĂRŢIT.”

  Mihai EMINESCU
  România în luptă cu panslavismul
  Timpul, iunie 1878

  « Tocmai puşi faţă în faţă cu viaţa rusească
  ROMÂNII au început a fi cu atât mai vârtos pătrunşi de farmecul vieţii lor proprii,
  de bogăţia şi SUPERIORITATEA INDIVIDUALITĂŢII LOR NAŢIONALE ;
  tocmai fiind puşi în contact cu ruşii,
  ROMÂNII ERAU MÂNDRI DE ROMÂNITATEA LOR . »

  „De când e SUFLET DE ROMÂN pe faţa pământului,
  ROMÂNUL A FOST MÂNDRU DE A FI ROMÂN,
  şi chiar atunci când lumea
  îl privea cu dispreţ, el îşi cânta doina şi,
  în conştiinţa puterilor pe care le purta în
  sine, privea mândru împrejurul său.
  Sămânţa, din care a răsărit acest
  popor, e nobilă, şi poporul nu va pieri
  decât atunci când ROMÂNII vor uita de
  nobleţea seminţiei lor. ”

  „Aceasta e alternativa fatală în fața căreia se află NEAMUL ROMÂNESC în zilele noastre; aceasta e morala și neînduratul adevăr pe care nici un ROMÂN nu trebuie să-l scape din vedere ; nouă, generațiunilor în viață ne-a căzut sarcina măreață de a dovedi că
  BUNĂ A FOST PRĂSILA
  CE TRAIAN A SĂDIT PE PĂMÂNTUL DACIEI

  și că nu în zadar au luptat strămoșii noștri veacuri de-a rândul.
  O IDEE AVUSE TRAIAN în vedere când s-a hotărât să verse sângele
  oștenilor ROMANI pentru cucerirea Daciei:
  VOIA SĂ STABILEASCĂ ORDINEA
  ȘI SĂ AȘEZE UN STRAT DE CULTURĂ OMENEASCĂ
  la gurile Dunării.

  Această IDEE DIN CARE S-A ZĂMISLIT NEAMUL ROMÂNESC,
  nici până în ziua de astăzi nu s-a realizat; optsprezece veacuri au trecut, optsprezece
  sute de ani de-a rândul am luptat fără de curmare ca să câștigăm o singură zi de dezvoltare pacinică; astăzi a sosit acea zi, și acum ori niciodată vom face pasul hotărâtor pentru împlinirea misiunii noastre istorice.
  Mari sunt vremurile în care trăim și fiecare dintre noi trebuie să ia hrană întăritoare din conștiința misiunii la împlinirea căreia a fost chemat prin aceea că se află în rândul românilor azi în viață.

  ”MISIUNEA NOASTRĂ CA STAT”-Mihai Eminescu, Timpul, 2 noiembrie 1879

  Mihai Eminescu

  “În această izolare în care ne pune bătrâna iarnă, aceiaşi pe vremea craiului Decebal, când ţăranul dacic, îmbrăcat în cojoc miţos, trecea Dunărea-ngheţată, aceeaşi astăzi, când Vodă ţine Dunărea cu oştirile româneşti, în această izolare ne apasă mai cu greu gândirea la ce rău loc NE-AU AŞEZAT TRAIAN ÎMPĂRATUL pe această muchie de lume, la cest vad de popoare carile ne privesc pe noi numai ca pe un fel de gard pe deasupra căruia se ceartă.”

  “Drumurile s-au TROIENIT”, Timpul, 11 decembrie 1877 (M.Eminescu- Opere, vol.X, 1989, pag. 17)

  “Pentru a rămânea ceea ce suntem, adecă ROMÂNI,
  pentru a ne împlini misiunea istorică pe care Dumnezeu ne-au încredinţat-o
  DIN ZIUA ÎN CARE TRAIAN ÎMPĂRATUL
  A PUS PICIORUL PE MALUL STÂNG AL DUNĂRII
  ,
  trebuie să ţinem ca toţi membrii statului nostru să fie de nu ROMÂNI de origine, cel puţin pe deplin ROMÂNIZAȚI.

  “Promulgat şi sancţionat”, Timpul, 14 octombrie 1879
  (M.Eminescu- Opere, vol.X, 1989, pag. 332)

  “Schimbaţi opţiunea publică, daţi-i urgent o altă direcţie, răscoliţi printre comorile ascunse ale geniului naţional, treziţi cât mai repede spiritul propriu şi caracteristic al poporului din adâncurile în care doarme, faceţi astfel să apară o uriaşă reacţiune morală, o nouă revoluţie de idei, în care ideea de spiritualitate românească să fie mai mare decât cuvinte precum uman, genial, frumos; în fine,
  fiţi cu o mare putere ROMÂNI, ROMÂNI şi iar ROMÂNI…”
  – Mihai Eminescu

  „[…] idealul unităţii politice a românilor,
  restabilirea regatului lui Decebal prefăcut în Dacie TRAIANĂ,
  SE ȚINE DE DOMENIUL TEORIILOR IEFTINE,

  ca şi republica universală şi pacea eternă.”
  (Mihai Eminescu „Idealul unităţii politice a românilor” ,publicat în noiembrie 1876)

 19. AGATHIRSII AU FOST ADEVARATII STAPINI AI ACESTOR LOCURI. DACII LUI ROXIN ERAU DOAR O POPULATIE SCITICA CARE AU FOST CONFEDERATI AGATHIRSILOR AICI IN AGARTHA

 20. Eminescu ROMÂNUL versurile lui ovidiu in „latina” lui
  „Hic ego qui iaceo tenerorum lusor amorum
  Ingenio perii, Naso poeta meo.
  At tibi qui transis, ne sit grave quisquis amasti,
  Dicere: Nasonis molliter ossa cubent.”

  si inca alte versuri
  Parue nec inuideo sine me, liber, ibis in urbem:
  ei mihi, quod domino non licet ire tuo!

  voi oameni buni intelegi ceva din aceste versuri a lui ovidiu fiindca eu ca si român nu inteleg nimic si acuma se mai mira cineva de ce nu se intelegea ovidiu cu getii la tomis? nu sigur nu mai este cazul. Ovidiu nu vorbea românește însă geții da geții vorbeau limba pe care o vorbesc românii

  Eminescu ROMÂNUL geții nu aveau de unde să știe care sunt acele cuvinte ale lor comune cu latina și să le rostească chiar pe acelea și nici Ovidiu nu știa care sunt acele cuvinte comune în getă și latină pentru a întreba sau răspunde ceva exact în acelea. limba română cea getă diferă mult de cea latină. în latină nu există cuvintele de ce?, ce, care, la, pentru, dacă, închis, aiurea, zăvor, alături, pe alături, cu, amu, ușor, ușă, înaintea, treilea, cincilea, vechi, viitor, trecut, nimic, aia, ăla, la rând, a urma, pe urmă, apoi, îndată, puțin, scurt că geții înțelegeau curte dacă Ovidiu zicea curtus, fel, mai ca și comparație, deal, eu am, tu ai, el are, eu iau, tu iei, el ia, eu vreau, tu vrei, a uita, a merge, sticlă, gând, tâmpit și mai sunt o grămadă deci minți precum respiri mă

 21. ROMÂNUL versurile lui ovidiu in „latina” lui
  „Hic ego qui iaceo tenerorum lusor amorum
  Ingenio perii, Naso poeta meo.
  At tibi qui transis, ne sit grave quisquis amasti,
  Dicere: Nasonis molliter ossa cubent.”

  si inca alte versuri
  Parue nec inuideo sine me, liber, ibis in urbem:
  ei mihi, quod domino non licet ire tuo!

  voi oameni buni intelegi ceva din aceste versuri a lui ovidiu fiindca eu ca si român nu inteleg nimic si acuma se mai mira cineva de ce nu se intelegea ovidiu cu getii la tomis? nu sigur nu mai este cazul. Ovidiu nu vorbea românește însă geții da geții vorbeau limba pe care o vorbesc românii

  Eminescu ROMÂNUL geții nu aveau de unde să știe care sunt acele cuvinte ale lor comune cu latina și să le rostească chiar pe acelea și nici Ovidiu nu știa care sunt acele cuvinte comune în getă și latină pentru a întreba sau răspunde ceva exact în acelea. limba română cea getă diferă mult de cea latină. în latină nu există cuvintele de ce?, ce, care, la, pentru, dacă, închis, aiurea, zăvor, alături, pe alături, cu, amu, ușor, ușă, înaintea, treilea, cincilea, vechi, viitor, trecut, nimic, aia, ăla, la rând, a urma, pe urmă, apoi, îndată, puțin, scurt că geții înțelegeau curte dacă Ovidiu zicea curtus, fel, mai ca și comparație, deal, eu am, tu ai, el are, eu iau, tu iei, el ia, eu vreau, tu vrei, a uita, a merge, sticlă, gând, tâmpit și mai sunt o grămadă deci minți precum respiri mă

 22. geții nu aveau de unde să știe care sunt acele cuvinte ale lor comune cu latina și să le rostească chiar pe acelea și nici Ovidiu nu știa care sunt acele cuvinte comune în getă și latină pentru a întreba sau răspunde ceva exact în acelea. limba română cea getă diferă mult de cea latină. în latină nu există cuvintele de ce?, ce, care, la, pentru, dacă, închis, aiurea, zăvor, alături, pe alături, cu, amu, ușor, ușă, înaintea, treilea, cincilea, vechi, viitor, trecut, nimic, aia, ăla, la rând, a urma, pe urmă, apoi, îndată, puțin, scurt că geții înțelegeau curte dacă Ovidiu zicea curtus, fel, mai ca și comparație, deal, eu am, tu ai, el are, eu iau, tu iei, el ia, eu vreau, tu vrei, a uita, a merge, sticlă, gând, tâmpit și mai sunt o grămadă deci minți precum respiri mă

 23. Cibi condimentum est fames. (Foamea este condiment pentru orice mancare)
  Absentem laedit, qui cum ebrio litigat. (Cel care se cearta cu un betiv raneste un absent)
  Aegroto dum anima est, spes est. (Cat timp bolnavul sufla, mai este speranta)
  Alea jacta est. (Soarta este hotarata)
  Ars longa, vita brevis. (Arta este lunga, viata este scurta)
  Aut Caesar, aut nihil (Sau Cezar, sau nimic)
  citate din latina lui Ovidiu din care un român nu înțelege mai nimic pentru că ceea ce vorbea Ovidiu nu este limba română însă geții vorbeau limba pe care o vorbesc azi românii

 24. @IO…/gerules:
  Secta ”dacizatorilor ” DE MOSCOVA demascată.
  Azi demontarea MINCIUNII RUSEȘTI ”geții vorbeau o formă de latină”.

  Poemele poetului ROMAN Publius OVIDIUS Naso au fost sursă de inspirație pentru EXPERȚII ÎN SCORNELI ”DACISTE” de Moscova .

  Iată și ”REȚETA” UNEI MANIPULĂRI de o eficiență diabolică:

  Se citează un fragment de poem,atenție,să fie cât mai scurt.UN SINGUR VERS .
  Atenție,doar UN VERS IZOLAT,nu mai multe (până și SECTANȚII ”dacizați” se mai prind uneori…)Dacă totuși două versuri înseriate pot folosi mai bine manipulării,merg și două .
  Acum că au fost identificate elementele pe care se poate aplica STRATEGIA ,urmează INDUCEREA SENSULUI DORIT .

  Și ce versuri a evocat toxinKGB?

  ”Când aud cuvinte latinești, geții râd prostește;”

  Concluzia INDUSĂ:
  E clar,geții îl înțelegeau pe Ovidius dar râdeau DE FELUL ÎN CARE PRONUNȚA CUVINTELE.
  Păi erau exact cuvintele din limba getă ,doar că rostite puțin ”STÂLCIT” de POETUL ROMAN,ceea ce le făcea hazlii în urechea geților.

  Deci ,GEȚII VORBEAU O FORMĂ DE LATINĂ.

  ”Ei vorbesc între ei o limbă pe care o înțeleg;”

  Concluzia INDUSĂ:
  Ovidius ÎNȚELEGE limba geților,e clar că era o limbă asemănătoare cu latina.

  Deci ,GEȚII VORBEAU O FORMĂ DE LATINĂ.

  ”Îmi pare că aș putea scrie în versuri getice.”

  Concluzia INDUSĂ:
  Ovidius înțelegea limba geților,deci, GEȚII VORBEAU O FORMĂ DE LATINĂ.

  ”Crede-mă, mi-e teamă că s-au strecurat printre cele latinești
  Și că în scrierile mele vei citi cuvinte pontice.”

  Concluzia INDUSĂ:
  Numai dacă limba geților ERA FOARTE ASEMĂNĂTOARE cu limba latină,putea Ovidius ”strecura” cuvinte getice printre cele latine.

  Deci ,GEȚII VORBEAU O FORMĂ DE LATINĂ.

  ”Chiar eu, poet roman – iertați-mă Muzelor! –
  Sunt silit să vorbesc de cele mai multe ori după obiceiul sarmatic.”

  Concluzia INDUSĂ:
  Ovidius nu putea învăța atât de repede O LIMBĂ TOTAL STRĂINĂ.

  Deci ,GEȚII VORBEAU O FORMĂ DE LATINĂ.

  „Nu trebuie să te miri, dacă versurile mele sunt cumva rele:
  Eu care le scriu am devenit aproape un poet get.”

  Concluzia INDUSĂ:
  Este absolut evident că Ovidius după ce a descoperit asemănarea izbitoare între limba geților și limba latină ,a ajuns să se considere pe sine UN POET GET.

  Deci ,GEȚII VORBEAU O FORMĂ DE LATINĂ.

  După o atare ”prelucrare mintală”,după UN CICLU COMPLET DE SPĂLARE A CREIERELOR prin zeci de emisiuni TV,radio,”documentare” diseminate pe youtube,bloguri afiliate,parcă îi și înțeleg pe unii din SECTA lui ”toxin”.

  Dar pe ce s-au bazat mereu,dar mereu,artizanii SCORNICIUNILOR ”daciste”?
  Pe faptul(verificat)că NIMENI,dar NIMENI nu va căuta să citească INTEGRAL ”Tristele” și ”Ponticele” lui Ovidius.

  Iată ce ar fi descoperit:

  Tristele și Ponticele lui Ovidiu. Ediția din Coburg, 1712

  http://tiparituriromanesti.files.wordpress.com/2012/09/ovidiu-tristele-si-ponticele.jpg

  Acum 2000 de ani,la TOMIS,redenumit ulterior de către STRĂMOȘII NOȘTRI ROMANI,CONSTANTIANA,după numele SOREI Sfântului Nostru Împărat CONSTANTIN cel Mare,
  Poetul ROMAN Publius OVIDIUS Naso scria în poemul ”Tristele”:

  „NU-I NIMENI ALE CĂRUI URECHI AR PUTEA SĂ-MI ÎNȚELEAGĂ POEZIILE ,
  Daca i le-aș citi.”

  ”ADESEA ÎNTREB DESPRE VREO VORBĂ, de un nume sau loc,

  Dar NU-I NIMENI CARE SĂ MĂ POATĂ LĂMURI .”

  „NU E ÎNSĂ NIMENI PE AICI CĂRUIA SĂ-I RECIT POEZIILE MELE;
  NIMENI CARE SĂ ASCULTE CU URECHILE LUI VORBE LATINEȘTI .
  SCRIU ȘI-MI CITESC MIE ÎNSUMI
  ; căci ce să fac?”

  ”pe cât pot îmi ușurez soarta tristă cu poezia.
  Deși NU AM PE NIMENI CUI SĂ I-O CITESC”,

  ”BARBARII NU CUNOSC LIMBA LATINĂ”

  ”În această mulțime NU-I NIMENI CARE ÎNTÂMPLĂTOR SĂ ȘTIE LATINEȘTE
  ȘI CARE SĂ POATĂ ROSTI MĂCAR CÂTEVA CUVINTE.”

  ”EU TREBUIE SĂ MĂ ÎNȚELEG PRIN SEMNE .
  Eu sunt aici barbarul, căci NU SUNT ÎNȚELES DE NIMENI” :

  ”NU-I CINE SĂ-ȘI PLECE URECHEA
  ȘI SĂ ÎNȚELEAGĂ CUVINTELE MELE.”

  Mai clar de atât nu se poate.Și să nu uităm că Ovidius era UN POLIGLOT și UN ÎNVĂȚAT al antichității,un erudit care și-a petrecut tinerețea prin BIBLIOTECILE ROMEI,cum el însuși amintește în poemele sale.Ori ce spune el?Că geții NU ÎNȚELEGEAU NICI MĂCAR UN CUVÂNT din ce spunea el în latină.Cum ar fi fost dacă astăzi Ovidius ar ajunge pe undeva prin estul României?Se știe că atunci când vrei să comunici cu străinii încerci CUVINTE DE BAZĂ legate de hrană,apă,adăpost.Să ne imaginăm că Ovidius ar vedea o franzelă pe masă și ar întreba: ”PANE”?
  Țăranul nostru ROMÂN i-ar răspunde imediat:”PÂNE”!
  Aha,ar zice Ovidius,”PANE” se spune ”PÂNE” în limba română.
  Încurajat de acest succes ar arăta mai departe pe masă:
  ”CARNE”?Da,i-ar spune țăranul român,CARNE de la porcul de crăciun.
  În timp ce Ovidius se ospătează să zicem că afară începe să latre câinele din curte.
  ”CANE” ar zice Ovidius.”CÂNE” poate vrei să spui… ar răspunde țăranul nostru pricepând cum merge treaba…
  Ovidius a petrecut ANI DE ZILE printre strămoșii noștri traco-geto-daci.
  Și mai mult, s-a străduit să învețe limba localnicilor,ba chiar a și scris poeme în limba geților.
  Dacă o asemenea scenă precum cea imaginată de mine s-ar fi desfășurat,cu siguranță Ovidius ar fi pomenit-o în poemele sale.

  Concluzia vine implacabil:

  Strămoșii noștri geți NU VORBEAU O FORMĂ DE LATINĂ.
  Și punctum!

  În plus nu-l uitați pe
  Marcus Ulpius CELERINUS- INTEPREX DACORUM

  DACUL ROMANIZAT Marcus Ulpius ROMANUS(ROMANUL) și tatăl său
  DACUL ROMANIZAT Marcus Ulpius CELERINUS-INTEPREX DACORUM-
  TRADUCĂTORUL legiunii I ADIUTRIX DIN LIMBA strămoșilor noștri DACI
  în LATINĂ-LIMBA strămoșilor noștri ROMANI.

  În pseudo-documentarele Sectei NEO-PĂGÂNE a ”dacizatorilor” DE MOSCOVA,
  se lansează MINCIUNA PERFIDĂ că strămoșii noștri daci VORBEAU O FORMĂ DE LATINĂ!

  Ba chiar s-a invocat și în documentar și pe mii de bloguri și site-uri că

  Împăratului Nostru TRAIAN NU I-AU TREBUIT TĂLMACI(traducători)când a intrat în Dacia,aducându-se argumentul FALS că pe pe Columnă NU APAR TRADUCĂTORI.

  Toate aceste ABERAȚII trebuiau să susțină MANIPULAREA RUSEASCĂ ”noi NU suntem urmașii Romei”.

  Ei iată dovada arheologică incontestabilă că
  STRĂMOȘII NOȘTRI ROMANI AU AVUT NEVOIE DE TRADUCĂTOR
  pentru a se putea înțelege cu strămoșii noștri daci.

  Priviți fotografia sarcofagului lui Marcus Ulpius Celerinus-TRADUCĂTOR DACO-ROMAN al limbii dacilor

  descoperit în 1943 pe locul anticului BRIGETIO(provincia ROMANĂ Panonnia Superior,acum Szöny,Komarom, pe Dunăre, la vreo 30 km vest de Budapesta, puternică așezare romană pe frontiera Imperiului și locul unde era campată
  legiunea I Adiutrix)!

  http://2.bp.blogspot.com/-Jm2ieC9Deq0/Ubsw_hEU8vI/AAAAAAAAADA/0XSM23opOho/s1600/poza.png

  Ce scrie acolo?
  Fragment:

  „[…]Marcus Ulpius Celerinus
  SALARIARIUS LEGIONIS I. ADIUTRICIS
  piae fidelis interprex Dacorum[…]”

  ”Marcus Ulpius Celerinus
  INTERPREX DACORUM”!!!!!!!

  Interpret DE LIMBĂ DACĂ ANGAJAT DE LEGIUNEA I-a ADIUTRIX,adică ”SALARIARIUS”(salariat…)

  http://www.academia.edu/3686880/Dan_Deac_Negotiating_with_the_Dacians._The_Case_of_M._Ulpius_Celerinus_interpres_dacorum_in_Eph._Nap._XXIII_2013

  “Cazul lui Marcus Ulpius CELERINUS,
  TRADUCĂTORUL dacilor”-Dan A. Deac

  Vezi și:

  ”Interpreters as diplomats: a diplomatic history of the role of interpreters in world politics”
  By Ruth A. Roland
  http://books.google.ca/books?id=xJ__Arpje0UC
  pag.22-fotografia și textul care demonstrează că Marcus Ulpius CELERINUS era INTERPRET DE LIMBA DACĂ
  Vezi și în carte

  Sarcofagul lui Marcus Ulpius Celerinus:

  http://sites.google.com/site/supersimplex/Home/MarcusUlpiusCelerinus.JPG

 25. Despre Ovidiu:dece i-a fost distrusa partea creatiei sale poetice scisa in limba getilor?Ce s-a vrut a se ascunde:latinitatea getilor sau getica latinilor?Si altceva,daca geto-daci au suportat colonizarea Romanilo si le-a preluat limba intru totul,la ora actuala cand Romania este colonie evreiasca(jidaneasca-jwish)’romanii dece nu prea se omoara sa invete limba colonistilor,care cam incep sa sufoce Romania,adica limba ovreiasca?

 26. Fierbe creierasul in tigaie…/ Cristinel o carte rasfoieste, / Uite! deodata , pe o foaie, / Chipul drag din fata ii zambeste:/ E Savescu! Cat n-a povestit / Tata despre opera-i savanta!/ Il numesc istoric stralucit/ Mii de dacopati din lumea toata…/ Si aseara tata a mai spus/ Despre El , mai mult ca niciodata – / Ca din tara lui cum alte nu-s / Drumul catre Dacia arata!/ Iar pe-acei ce-n mod nemeritat/ Se considera savanti prea meritosi, / Cu manie aprinsa i-a infierat/ Si-a zis despre ei ca-s MINCINOSI!/ Mult se mai revolta Cristinel/ De-a savantilor perfida inselaciune / Si-ingrosandu-si vocea putintel :/ „EU NU SUNT URMASUL ROMEI !” spune…/Si-apoi revenindu-si olecuta, Cu un gest de-adanca venerare/ Cartea o aseaza pe-o masuta / Cu portretu-n fata – ca un soare!/ Si-adormind c-o mana pe pernuta / Si cu alta sub invelitoare/ Scoate etimologii din putza/ Pentru generatiile viitoare…/ Dar nu-i singur Cristi-n bezna, nu-i:/ Ca o calda mangaiere simte / Cum fac etimologii in jurul lui/ Toti ce pe Savescu il au parinte.

 27. MINCINOS ești tu grigor. uită sinonimele dexului pentru nuia: 1. vargă, (reg.) frișcă, japă, joardă, paliță, strămurare, (Mold.) palcă, (Transilv.) palțău, (prin Transilv.) zvoacă, (înv.) stroi. (O ~ de alun.) 2. v. băț. 3. băț, coadă, prăjină, vargă, (reg.) beldie, paliță, prăștină, rudă, sticiu. (~ undiței.) acum iată sinonimele dexului pentru prăjină care este sinonim cu nuia:1. v. par. 2. v. băț. 3. opintitor. (~ la o barcă.) 4. (pop.) proptea, (Mold.) crăcană. (~ de rufe.) 5. (reg.) lumânare, prăștină. (~ la cumpăna fântânii.) 6. (reg.) bucată. (Vechea unitate de măsură agrară) deci PAR este sinonim cu NUIA deci băi grigor mințești precum respiri.

 28. grigor mincinosule . cuvântul ZI în poloneză este DZIEN, la cazul locativ în poloneză este DNIU la fel cu românescul ZIUA, la plural nominal în poloneză este DNIE la fel din nou cu românescul ZILE pe urmă în sileziană la ZI se spune DZYN (așa e scrie) și se pronunță ZÂN la fel cu ardelenescul ZÂ, O ZÂ, ZÂUA BUNĂ

 29. JE PRONUNȚIE IE TRADUCERE EL E, EL IE
  DUM PRONUNȚIE DOM TRADUCERE DOMICILIU
  SUM PRONUNȚIE SOM TRADUCERE EI SUNT
  DALECO TRADUCERE A FI DEPARTE, A SE DUCE
  TA TRADUCERE ASTA
  IAK TCI CE DAR CE TI SE ARATA, CUM ESTI TRADUCERE IAK CUM, TCI ȚI, CE SE
  GODOM PA SLONSKU TRADUCERE VORBESC(MOGOROGESC) PE SILEZIANĂ, A WIDZYNO PO CRISTINA? AI VĂZUT-O PE CRISTINA?
  DZYN PRONUNȚIE DZÂN TRADUCERE ZI, ZIUA, ZIUĂ, ZÂ O ZÂ REGIONALISM
  BAITEL TRADUCERE BAIEȚEL
  FACH TRADUCERE A MUNCI, A FACE
  BABA TRADUCERE BABA
  WESELI TRADUCERE CASATORIE, NEVASTA
  SMIOTEK TRADUCERE MĂTURĂ
  WIEPRZCHI TRADUCERE PORCI, PURCEI
  KERY PRONUNȚIE CHERÂ TRADUCERE CARE
  CECANE TRADUCERE CARNE

 30. 1. MINCINOS este cineva care spune un neadevar cu stiinta si vointa. Prin urmare cand cineva zice ca in letona se spune la nuia ca si pe romaneste – NUIA – spune o minciuna! …iar cel care spune o minciuna poate fi numit MINCINOS. 2. IDIOT intr-un anumit domeniu este cineva care nu detine cunostintele elementare necesare abordarii acelui domeniu. A spune ca BATRAN nu vine din VETERANUS poate fi considerata o afirmatie IDIOATA, pentru ca orice lingvist, cat de cat preocupat de studiul limbii latine ,stie ca exista foarte multe inscriptii in care apar forme betacizate si sincopate ale acestui cuvant – BETRANUS, BETRANO (de ex. :CIL V1796 , Italiade N-V; VI 669, 3458, Roma;X 3625, 3574, Italia; XIV 222, 229.Ostia ). La fel , se intalnesc adesea forme in care D urmat de I plus vocala se asibileaza rezultand: OZE, in loc de HODIE; ZIE, in loc de DIE; ZEBUS, in loc de DIEBUS etc. Deci, IDIOT in domeniul limbii latine si al celor romanice este acela care nu stie aceste lucruri – pentru ca daca le stie, este un MINCINOS! 3. PROST este un IDIOT sau un MINCINOS care nu isi imagineaza ca exista pe lume cineva care stie adevarul pe care el il ascunde sau nu-l cunoaste. Motivul pentru care il ascunde , sau desi nu il cunoaste il neaga cu tarie, este faptul ca este angajat pe o DIRECTIE .

 31. tu ai facut traducerea cuvantului nuia in letona dar fa traducerea cuvantului BĂȚ si o sa vezi ca in letona o sa-ti dea NUIA

 32. UMBLAND PE MAL, UN STULTO-DAC/ ZARI DEODATA LUNA-N LAC!/ SI S-A INTREBAT IN STULTO-DACA/ DIN LAC S-O SCOATA CUM SA FACA ;/ FIINDCA N-AVEA NICI O INDOIALA/ CA ASTA-I LUNA CEA REALA!/ IAR LUNA CE PE CER SE-ARATA / CREDEA CA -I NUMAI REFLECTATA -/ DECI NU E LUNA ADEVARATA! -/ ASA CUM NISTE IGNORANTI/ CE SE CONSIDERA SAVANTI, / SPRE-A LOR RUSINE MAI SUSTIN/ SI LUMEA-N IGNORANTA TIN…/ DAR NEGASIND EL PRIN PREJUR/ VREUN BAT ,PRAJINA ORI VREUN PAR,/ S-A STRADUIT -DAR IN ZADAR -/ SA SCOATA LUNA C-O NUIA!/ DAR PENTRU CA NU REUSEA /S-A HOTARIT SA STEA INTR-O DUNGA/ SPERAND ASTFEL SA O AJUNGA…/ DAR NU STIU CUM S-A INTAMPLAT/ CA STULTO-DACU’ A ALUNECAT -/ CACI MALU’ ERA ALUNECOS…/ SI FAR’ SA VREA, S-A DUS IN JOS…./ VREO CATIVA INSI CE-AU OBSERVAT/ ISPRAVA PROSTULUI, DEINDAT / PE PROST SA-L SCAPE AU ALERGAT:/ DAR FIIND PE MALU CELALALT/ PAN’ AU AJUNS, TIMP A TRECUT -/ ASA CAM CAT SA-TI BEI CAFEAUA/ CAND LUCRUL TI L-AI TERMINAT -/ ADICA UN TIMP INDELUNGAT…/ CAND IN SFARSIT , AJUNS-AU TOTI/ PE MALUL UNDE S-A INTAMPLAT,/ EI CU DURERE AU CONSTATAT/ CA STULTO-DACUL S-A INECAT/ SI CA IN URMA-I NU LASASE/ VREUN LUCRU VREDNIC DE LUAT:/ MACAR VREO CROSA, BAT ORI PAR -/ CA TOT EFORTUL LUI HILAR/ SA NU FI FOST CHIAR IN ZADAR…/ CACI ,VEZI, NIMENI NU OBSERVASE/ IN LOCUL UNDE SE INECASE -/ UNDE-I FU DAT SA-I PICE STEUA -/ PE LACUL CE SE INTUNECASE,/ CA-N APA MAI PLUTEA…NUIAUA!

 33. mai grigor nu minti. nu fi prost, nu fi idiot. tu ai cautat pe google translate la româno leton cu cuvantul vergea dar intră pe google translate bagă traducerea cuvantului BĂȚ din română in letona si in letona o sa vezi ca o sa-ti dea NUIA. da oricine vede asta. intra si pe linguee dictionar englez, francez, etc si bagă dictionar româno leton si introdu cuvantul NUJA(SE CITESTE NUIA) si o sa vezi ca o sa dea traducere CROSĂ, PAR(PARUL ESTE BOTA) asa ca inca o data grigor acesta este adevarul. iti place minciuna, iti place o „directie” si de altceva nu vrei sa stii. esti labil psihic in a recunoaste adevarul si anume ca nu s-a latinizat teritoriul României si nici teritoriul de la sud de România

 34. Fac abstractie de lipsa ta de educatie ca sa-ti arat numai amatorismul filologic si zelul ridicol de care dai dovada pentru a demonstra ceva ce nu exista decat in imaginatia ta : NUIA , din latinescul NOVELLA , este un cuvant romanesc pe care numai folosirea incorecta a dictionarului online il poate prezenta ca pe un termen leton. Daca ai fi intrebuintat cum trebuie dictionarul , ai fi constatat ca pe limba letona se spune la nuia STIENIS. Restul etimologiilor tale nu fac decat o CEAPA poloneza degerata! Faptul ca tu, precum si ceilalti diletanti de teapa ta isi permit sa-i numeasca mincinosi pe toti cei care nu sunt de acord cu ineptiile lor dacopate, este o dovada in plus ca a polemiza cu persoane lipsite de educatie ca si tine este o pierdere de timp. Dupa cum spune proverbul: USOR IL CASTIGI PE CEL NESTIUTOR, SI MAI USOR PE CEL INTELEPT; DAR PE IGNORANTUL CU O FARAMA DE STIINTA , NICI DUMNEZEU NU-L POATE CONVINGE !

 35. bineinteles ca limba rumunilor, getilor, dacilor este limba care nu se trage din latina ci este invers si anume limba latina se trage din spatiul balcano-carpatico-baltic va dau si dovada

  „lingvistii” de la institutul de „lingvistica” mint cand spun ca ZI, ZIUA s-a transformat din latinul dies pentru ca si in poloneza, bielorusa este ca si in română si anume in poloneza, bielorusa este DZIEN

  „lingvistii” de la institutul de „lingvistica” mint cand spun ca pronumele CARE s-a transformat din latinul qualis pentru ca si in lituaniana, letona, poloneza, suedeza este ca si română cu litera R si anume in lituaniana, letona este CURI pentru CARE, CURIA cu A prelung si nazal pentru CĂREIA, in poloneza CTURE, in suedeza CHENDERA

  „lingvistii” de la institutul de „lingvistica” mint cand spun ca NUIA s-a trasnformat din latinul NOVELA pentru ca si in letona se zice tot NUIA

  „lingvistii” de la institutul de „lingvistica” mint cand spun ca BATRAN s-a transformat din VETERANUS pentru ca in lituaniana, letona la maturitate, vechime in ani se zice BRANDUS, SU-BRENDES, NU-BRIEDES cu litera B ca si in română

  „lingvistii” de la institutul de „lingvistica” mint cand spun ca APA s-a transformat din latinul AQUA pentru ca si in sanscrita la APĂ se zice APA

  „lingvistii” de la institutul de „lingvistica” mint cand spun ca A AVEA s-a transformat din latinul habere pentru ca si in suedeza la A DETINE, A AVEA se zice HVORVOLA, in lituaniana proprietate este DVORA ambele cu litera V ca si in română. unii sunt si mai ridicoli si zic ca habere este AVERE dar cum sa fie habere avere cand habere este avea deci este verb pe cand avere este cu sufixul vechi rumunesc RE de mai bine de doua milenii si jumatate exact ca si in IUBIRE, PRIVIRE, UITARE, DOBORARE, PLECARE, CADERE, VRERE, samd

  „lingvistii” de la institutul de „lingvistica” mint cand spun ca LAPTE s-a transformat din latinul lactis pentru ca si in letona la muls se zice SLAUCT si la lapte se zice PIEN asadar SLAUCT PIEN cu litera P la fel ca românescul LAPTE

  „lingvistii” de la institutul de „lingvistica” mint cand spun ca LINGURA s-a transformat din latinul lingula pentru ca si in letona se zice CAROT cu litera R la fel ca in română

  „lingvistii” de la institutul de „lingvistica” mint cand spun ca VECHI s-a transformat din latinul vetulus pentru ca si in poloneza se zice WIECHI la foarte vechi, secular

  „lingvistii” de la institutul de „lingvistica” mint cand spun ca FIICA s-a transformat din latinul filia pentru ca si in suedeza la persoana de sex feminin, fiica se zice FLICA cu litera C ca si in română cu litera C ceea dovedeste atunci ca nici FII,FIU nu provine din latina

  „lingvistii” de la institutul de „lingvistica” mint cand spun ca GURA s-a transformat din latinul gula pentru ca si in sancrita la imbucatura, gura se zice GUDERA cu litera R ca si in română

  „lingvistii” de la institutul de „lingvistica” mint cand spun ca SOARE s-a transformat din latinul sole pentru ca si in sanscrita se zice SURYA cu litera R ca si in română

  „lingvistii” de la institutul de „lingvistica” mint cand spun ca LUPTA s-a transformat din latinul luctare pentru ca si in sancrita la lovit,ranit se zice LUPTA cu litera P ca si in română

  „lingvistii” de la institutul de „lingvistica” mint cand spun ca in verbul A LUA EU IAU, TU IEI, etc s-a transformat din latinul levo, levas pentru ca si in lituaniana, gotica la persoana intai se conjuga verbe cu terminatia AU ca si EU IAU exemplu in gotica EU VREAU este WILIAU, in lituaniana este SULAIKAU, STATAU, VALDAU, etc

  „lingvistii” de la institutul de „lingvistica” mint cand spun ca A VREA s-a transformat din latinul vollo pentru ca si lituaniana este PRIVERSTI a voi ceva, VARTOTI a consuma un aliment, a utliza un prosdus, a vrea, in gotica WEREI a face ceva din suflet, a vrea cu litera R ca si in română

 36. lasa minciuna grigor. nu au gust latin DZIENI in poloneza, DZIENI in belarusa ci au gust românesc ca si ZI, ZIUA este DZEINI

 37. lasa minciuna grigor. ZI, ZIUA in poloneza este DZIENI, in belorusa tot DZIENI asadar DZIENI nu are gust latin ci are gust deplin românesc

 38. te deranjeaza pe tine aceste cuvinte dar sa stii ca romanii nu au fost in suedia. si LIMPAN in suedeza care inseamna PAINE este inrudit cu letonul KLAIP ambele avand litera L

 39. vezit-ti mai de treaba ma grigor. zi mai ce nu am folosit bine si ce este gresit cu nuia? ce este cu somn din suedeza?

 40. Cristi, inainte de a-ti scrie elucubratiile pune mana pe dictionarul etimologic al limbilor : poloneza, suedeza etc. Ai sa constati ca atat ceapa polneza cat si legumele suedeze au gust latin! Vezi sa nu te ia SOMN-ul suedez cand ai sa afli ce origine are.

 41. Am verificat doar un singur termen – NUIA. Cristi, habar n-ai sa folosesti un dictionar online.

 42. Steagurile romanizatorilor sunt in pulbere, pe mii si mii de saituri, bloguri, reviste, oriunde privesti se ridica spre cer Victoria noastra!

 43. cuvintele dacilor in poloneza
  cuvantul ZI in poloneza DZIEN, in belarusa DZIEN
  cuvantul CEAPA in poloneza CEBULA
  cuvantul SPADA in poloneza SPHADA
  cuvantul NEPOT in poloneza POTOMEK
  cuvantul FATA, FETISCANA, FATUCA, FETITA in poloneza FATSETKA

  cuvintele dacilot in ucraineana
  cuvantul PAINE in ucraineana PALIANI si se vede litera L comuna la fel ca si in lituaniana KE-PALAI, letona KLAI-PIEM, suedeza LIM-PAN
  cuvantul LAPTE in ucraineana LATEC

 44. polonezii nu-si reneaga descendenta dacica de si sunt si slavi.

  cuvintele dacice din ploneza
  ZI in poloneza DZIEN in belorusa la fel DZIEN
  CEAPA in poloneza CEBULA
  SPADA in poloneza SPADA
  NEPOT in poloneza POTOME
  FATA, FETISCANA, FATUCA,FETITA in poloneza FATSETKA

  cuvintele dacice in ucraineana
  PAINE in ucraineana PALIANI cu litera L ca si in lituaniana KA-PALAS, letona KLAI-PIEM, suedeza LIM-PAN
  LAPTE in ucraineana LATE

 45. SOMN in suedeza SOMN
  CEAPA in letona SIPOLI
  CAINI in lituaniana SKALIKAI
  TURMA in suedeza DIUR

 46. SOMN in suedeza SOMN
  CEAPA in letona SIPOLI
  CAINI in lituaniana SKALIKAI
  TURMA in suedeza DJUR(PRONUNTIE DIUR) (ANIMALE)

 47. spunea cineva aici ca iranienii sunt bruneti. cat de prost poti sa fii sa spui asta cand in iran sunt si azi blonzi, sateni deschis., blonzi-roscati. iranienii s-au facut mai bruneti datorita arabilor care au supus iranul si l-au colonizat cu arabi dar persii, mezii erau blonzi, sateni deschisi, blonzi-roscati

 48. dovada ca limba latina este limba româneasca si nu invers este faptul ca toate cuvintele asa zis date din dex ca fiind din latina se gasesc si in lituaniana, letona, suedeza, biblia gotica(getica) ulfila

  PAINE in suedeza LIMPAN(franzela), in lituaniana KEPALAS
  APA in lituaniana este UPE(RÂU), in letona APUDENOT(a curge apa), in suedeza DIUPAV
  PLOAIE in letona PLUDI
  PĂR, PLETE in lituaniana este PLAUKA
  SPADA in lituaniana SPAGA
  LEGUME in suedeza LEGYRME
  CASA in biblia gotica(getica)ulfila CANS
  NUTRITIV, MANCARE, A MANCA in lituaniana MAISTINGA
  FIU in biblia gotica(getica) ulfila FITAN(femeie care are fiu, fiica)
  FATA in biblia gotica(getica) ulfila FITAN(femeie, fata care are copii)
  MERINDE in suedeza NERANDE
  NUIA in letona NUIA
  MACIUCA in letona MAKSKERA
  CETATE in letona CIETOKSNIS
  A PEȚI in lituaniana PIRSTI
  SAT in letona SADZA
  BATRAN in suedeza GUBBSTRU
  VULPE in lituaniana LAPE
  JURAMANT in lituaniana NURAMINTI(A ASIGURA PE CINEVA CA SE VA INTAMPLA CEVA SAU NU)
  SARCINA in letona PIESKIRSANA(A HOTARA CEVA DE FACUT)
  AUR in lituaniana AUKSAS, in vechea scotiana OREIL
  A TAIA in suedeza TELIA
  A INOTA in biblia gotica(getica) ulfila NOTA(CORABIE) si NATIAN(A UDA)
  ARMASAR in letona ZIRGAM
  A ZICE, ZIS in lituaniana ZODZIAI(VORBA, VORBIRE)

 49. cand spunea de la ram ne tragem nu se referea la roma ci la vechea populatie rumanii cei care au infintat roma dand graiul romei. falsul ca roman vine de la roma a fost introdus la inceput de scoala ardeleana la orase in primul rand pentru ca acolo putea patrunde mai usor un fals decat la sat unde identitatea nationala si traditiile erau mai greu de falsat. orasele principale unde s-a introdus falsul au fost cele romanesti unde erau scoli romanesti si romanii majoritari. beius, brad, nasaud, blaj si unde in aceste orase era un nivel de autonomie fata de imperiul austriac. in restul provinciilor falsul a fost introdus de carol I de aceea s-a si dat ordin din partea occidentului si a lui carol I catre tradatori sa-l omoare pe cuza deoarece cuza promova originea poporului roman asa cum se stia pana atunci de toti romanii. ca o foarte veche populatie românii care au trait aici inainte de a lua fiinta roma si noi românii am infiintat roma dand romei graiul nostru

 50. numele de romania nu are legatura cu roma. ci vine de la populatia getica numita rumani. populatie care a trait necontenit pe teritoriul tarii noastre din cele mai vechi timpuri fata de alti geti amalii, baltii, gepizii, asdingii, brenti(boranii), varni(varegii) care nu au stationat mult timp in romania sau in apropiere ci au migrat spre peninsula scandinava, tarile baltice si centrul europei de unde si in vest au ajuns o parte. in suedia este atestata populatia numita romerici si in suedia nu a fost roma deci romericii nu au nici o legatura cu roma precum nu avem nici noi romanii ci avem cu getii rumani. in randul populatiilor gotice sunt pomeniti si rosomonii atunci cand acestia isi razbuna moartea rosomoanei sunilda prin fratii ei ammius si sarus. deci ammius si sarus nume ale rosomonilor. pe tablitele de la sinaia apare ruomunii si stramosul ancestral al getilor pe nume arimin(romania)

 51. DEȘTEPTAREA ROMÂNI !Coșmarul ”dacizării” RUSEȘTI s-a sfârșit.
  Unde găsim ARMURI ROMANE,ARME ROMANE(lănci,gladius-uri),
  LEGIONARI ROMANI și GENERALI ROMANI pictați pe toți pereții?

  Ghici ghicitoarea mea.
  În TOATE Sfintele biserici și mănăstiri românești.
  MILIOANE DE ROMÂNI POARTĂ NUME DE GENERALI și ÎMPĂRAȚI ROMANI:
  Constantin,Gheorghe,Dumitru.

  Până și Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril sunt pictați ÎN ARMURI ROMANE.
  95% dintre NOI,ROMÂNII suntem botezați creștini ortodocși .

  Cine erau cei ”40 DE MUCENICI” pe care îi comemorăm anual pe 9 Martie cu covrigeii ”mucenici” și vin?
  Răspuns:”40 DE MUCENICI” erau LEGIONARI ROMANI creștini.
  Toți românii creștini le poartă numele cu mândrie,îi prăznuiesc și li SE ÎNCHINĂ.
  Cui?
  SFINȚILOR MILITARI ROMANI :Constantin,Gheorghe,Dumitru,etc…

  De pe pereții bisericilor ortodoxe ROMÂNE vă privesc mustrător SFINȚII MILITARI,precum Sfântul Gheorghe,GENERAL ROMAN DE LEGIUNI,Sfinții Arhangheli MIhail și Gavril(Gabriel),cu toții înarmați și echipați cu ARMURI DE LEGIONARI ROMANI,
  cu GLADIUS(spada romană),
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Uncrossed_gladius.jpg
  http://www.romancoins.info/London%20(19).JPG
  PUGIO(pumnalul roman),
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Pugio_second_century.jpg
  CINGULUM(cingătoarea românească)
  Legionar ROMAN cu LORICA HAMATA,PUGIO și CINGULUM:
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Legio_XXI_Rapax_-_Sechsel%C3%A4uten_2011_-_Lindenhof_2011-04-09_19-17-52.JPG
  HASTA,PILUM(lănci romane),
  LORICA SEGMENTATA(cuirasă segmentată),
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Roman_soldier_in_lorica_segmentata_1-cropped.jpg
  LORICA HAMATA(cămașă de zale),
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Lorica_Hamata.jpg
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Roman_chainmail_detail.jpg
  LORICA SQUAMATA(armură de solzi)
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/45/Roman_scale_armour_detail.JPG/800px-Roman_scale_armour_detail.JPG
  LORICA PLUMATA (armura de zale în formă de pene rezervată TRIBUNILOR și GENERALILOR)
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/Lorica_Plumata.gif
  MANICA,ARMURA-MÂNECĂ apărătoarea segmentată de braț
  (MÂNECA ROMÂNEASCĂ de azi de aici provine….)
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Roman_legionaire_with_manica_01.jpg
  SCUTUM(scut…)
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Pilensalve.jpg

  De mii de ani NIMIC NU S-A SCHIMBAT…
  E și normal să fie așa.
  Strămoșii noștri AU FOST CREȘTINAȚI prima dată de Sfântul Apostol ANDREI.
  Dar creștinarea în masă a fost posibilă numai datorită STRĂMOȘILOR NOȘTRI ROMANI,coloniștii creștini aduși de Împăratul Nostru TRAIAN.
  Iar Sfântul Nostru Împărat CONSTANTIN CEL MARE a desăvârșit CREȘTINAREA STRĂMOȘILOR NOȘTRI ROMANI prin ”Edictum Mediolanense”-”Edictul de la Mediolanum” din ANUL 313 AD.

 52. SECTEI “dacizatorilor”DE MOSCOVA și tuturor celor care contestă(încă)ROMANIZAREA strămoşilor noştri daci,le sugerez să mai intre şi într-o biserică.

  Acolo vor vedea STRĂVECHIUL VEXILLUM ROMAN reîntrupat în
  STEAGURILE BISERICEŞTI ale biruintei numite “prapuri”.

  De mii de ani NIMIC NU S-A SCHIMBAT…E și normal să fie așa.
  Strămoșii noștri AU FOST CREȘTINAȚI prima dată de Sfântul Apostol ANDREI.
  Dar creștinarea în masă a fost posibilă numai datorită
  STRĂMOȘILOR NOȘTRI ROMANI,
  coloniștii creștini aduși de Împăratul Nostru TRAIAN și urmașii lui .

  Iar Sfântul Nostru Împărat CONSTANTIN CEL MARE,
  GAIUS FLAVIUS VALERIUS AURELIUS CONSTANTINUS
  a desăvârșit CREȘTINAREA STRĂMOȘILOR NOȘTRI ROMANI
  prin ”Edictum Mediolanense”-”Edictul de la Mediolanum” din ANUL 313 AD.

  Dar cum a devenit VEXILLUM ROMANORUM-steagul legiunilor romane,
  LABARUM-Steagul Biruinței Creștine din toate bisericile noastre?
  Sfântul Nostru Împărat CONSTANTIN CEL MARE a fost GENERAL DE
  LEGIUNI ROMANE.
  În seara de 27 Octombrie 312 în timp ce legiunile sale se pregăteau de
  Bătălia de la Podul MILVIAN (peste râul Tibru)cu Împăratul Maxențiu,

  Sfântul Nostru Împărat Constantin a văzut pe cer UN SEMN DUMNEZEIESC-
  SEMNUL LUMINOS AL SFINTEI CRUCI cu Numele Mântuitorului Iisus Christos și
  inscripția ”IN HOC SIGNO VINCES”-”Prin acest semn VEI ÎNVINGE”.

  Împăratul a ordonat fierarilor care însoțeau legiunile capână a doua zi să
  pună în vârful fiecărui VEXILLUM ROMAN acest semn dat de Bunul Dumnezeu.
  A doua zi ,Sfântul Nostru Împărat CONSTANTIN CEL MARE l-a zdrobit în luptă pe Maxențiu.
  Căutați scena Bătăliei de la Podul Milvian și observați vexillum-ul CU
  SFÂNTA CRUCE în vârf,la fel și SIGNIFERII CU SFÂNTA CRUCE.

  De aceea VEXILLUM ROMANORUM-
  Steagul de luptă al legiunilor STRĂMOȘILOR NOȘTRI ROMANI a devenit
  ”STEAGUL BIRUINȚEI” creștine asupra păgânismului.
  VEXILLUM ROMANORUM CREȘTIN a fost numit ”LABARUM”.

  Căutați monedele ROMANE emise de Sfântul Nostru Împărat CONSTANTIN
  CEL MARE în care pe revers apare LABARUM ROMANORUM
  străpungând un șarpe,simbolizând PĂGÂNISMUL ÎNFRÂNT .

  LABARUM cu SEMNUL LUI CHRISTOS într-o cunună a victoriei:
  Monedă bătută de legionarul ROMAN VETRANIO.
  Pe revers acesta apare susținând 2 LABARUM-uri-STEAGURILE BIRUINȚEI CREȘTINE.

  Împăratul Honorius
  ținând un LABARUM-STEAGUL BIRUINȚEI CREȘTINE cu inscripția :
  ”ÎN NUMELE LUI CHRISTOS VEI ÎNVINGE VEȘNIC”

  Şi da.
  NOI ,ROMÂNII, SUNTEM URMAŞII ROMEI!
  VEXILLUM ROMANORUM
  DRAPELUL,STEAGUL DE LUPTĂ al LEGIUNILOR ROMANE
  este strămoșul STEAGULUI BIRUINȚEI din bisericile NEAMULUI NOSTRU ROMÂNESC.

  Căutați imagini cu PRAPURII ROMÂNEȘTI STRĂMOȘEȘTI,
  STEAGURILE BIRUINȚEI CREȘTINE și vă veți convinge.

 53. Tovarăși din Secta ”dacizatorilor” DE MOSCOVA,Împăratul Nostru TRAIAN nu e și împăratul vostru?

  Dacă Împăratul TRAIAN nu e și al vostru,
  DE CE ÎI VORBEȚI LIMBA ROMANĂ?

  Dacă Împăratul TRAIAN nu e și al vostru,
  DE CE ÎI PURTAȚI NUMELE DE ROMAN?

  Dacă Împăratul TRAIAN nu e și al vostru,
  DE CE ZECI DE MILIOANE DE ROMÂNI ÎL CÂNTĂ în Sfântul Imn al țării,”Deșteaptă-te ROMÂNE?

  ”Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume
  Că-n aste mâni mai curge UN SÂNGE DE ROMAN,
  Și că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume
  Triumfător în lupte, UN NUME DE TRAIAN!”

  Dacă Împăratul TRAIAN nu e și al vostru,
  DE CE ȚARA VOASTRĂ POARTĂ NUMELE DE ROMÂNIA-NUMELE ROMEI?

  Dacă Împăratul TRAIAN nu e și al vostru,
  DE CE ÎL CÂNTAȚI ÎN COLINDE de Anul Nou,în ”Plugușorul”?

  Dacă Împăratul TRAIAN nu e și al vostru,
  DE CE MILIOANE DE ROMÂNI POARTĂ NUME ROMANE precum : TRAIAN,Marcel,Silviu,Claudiu,Cornel,Iulian,Tiberiu,Lucrețiu,Petru,
  ,Constantin,Augustin,Flavius,Adrian,Sever,Honorius,Iustinian,Liviu,
  Laur,Lucian,Sabin,Maxim,Remus,Romulus?

  Dacă Împăratul TRAIAN nu e și al vostru,ÎNSEAMNĂ CĂ NU FACEȚI PARTE din Neamul Nostru ROMÂNESC care ”DE LA RÂM se trage”.Adică DE LA MAMA NOASTRĂ ROMA!

 54. Tovarăși din Secta ”dacizatorilor” DE MOSCOVA,Împăratul Nostru TRAIAN nu e și împăratul vostru?
  Nu-i spuneți ABERAȚIA ASTA și lui Grigore Ureche(1590 – 1647)?
  Letopiseţul Ţării Moldovei :

  „Într-acei ficiori de domnu ce-au nemerit locul acesta,
  fost-au și Dragoș vodă,ficiorul lui Bogdan vodă,
  CARELE ERA DEN DOMNII RÂMULUI,
  carele venisă de la Maramureș, carele să veade mai de cinste și mai de folos decăt toți, pre carele cu toții l-au pus domnu mai mare.”

  Întemeietorii Dragoș,BOGDAN I erau ”DEN DOMNII RÂMULUI”!

  Întemeietorii Dragoș,BOGDAN I erau ”DEN DOMNII RÂMULUI”, ERAU ROMÂNI din Domnii ROMEI.
  (Domn=DOMINUS=stăpân în limba latină a strămoșilor noștri romani)
  Pentru că RÂM însemna ROMA în evul mediu.

  Grigore Ureche(1590 – 1647) în Letopiseţul Ţării Moldovei:

  “ROMÂNII
  câţi se află lăcuitori la Ţara Ungurească şi la Ardeal şi la Maramoroşu
  DE LA UN LOC SÂNTU CU MOLDOVENII

  şi TOŢI DE LA RÂM SE TRAG”

 55. Tovarăși din Secta ”dacizatorilor” DE MOSCOVA,Împăratul Nostru TRAIAN nu e și împăratul vostru?
  Nu-i spuneți ABERAȚIA ASTA și lui MIRON COSTIN(30 martie 1633- 1691)
  cronicar ROMÂN din Ţara ROMÂNEASCĂ a Moldovei?

  ”RUMÂN este un nume schimbat în cugetarea anilor DE LA ROMAN…»
  ( Miron Costin)

  „Moldovénii nainte de Dragos vodă SĂ CHEMA VLAHI sau RUMÂNI DE LA RÂM”

  „Stihuri de descălecatul țărâi

  Neamul Țărâi Moldovei de unde să trăgănează?
  Din ŢĂRÂLE RÂMULUI, tot omul să creadză.
  TRAIAN întâiŭ, ÎMPĂRATUL, supuindŭ pre dahi
  Dragoș apoi în moldoveni premenindŭ PRE VLAHI
  MARTOR ESTE TROIANUL, șanțul în țara noastră
  Și Turnul Săverinului, munteni, în țara voastră.

  1 Dahii și dachii tot unii sint (n.a.).
  2 Moldovénii nainte de Dragoș-vodă să chema vlahi sau RUMÂNI DE LA RÂM (n.a.).
  3 Turnul Săverinul este în Țara Muntenească, unde au fost și
  pod de piatră peste Dunăre,
  de TRAIAN-ÎMPĂRATUL făcut atunce când au descălecat aceste 2 țări CU RÂMLENII
  (n.a.).

  Și aceste încă dzicŭ că MOLDOVENII SINT DEN RÂMLENI.”

  LETOPISEȚULŬ ȚĂRÎI MOLDOVEI DE LA AARON-VODĂ ÎNCOACE, DE
  UNDE ESTE PĂRĂSITŬ DE URÉCHE VORNICUL DE ȚARA DE GIOSŬ, SCOSŬ DE MIRON COSTINŬ VORNICUL DE ȚARA DE GIOSŬ ÎN ORAȘŬ ÎN IAȘI, ÎN ANUL DE LA ZIDIREA LUMIEI 7183,
  IARĂ DE LA NAȘTEREA MÎNTUITORULUI LUMII, LUI IISUS HRISTOS, 1675

  Istoricii, adecă scriitorii de cursul anilor acestor părți,carii pomenescŭ de
  DESCĂLECATUL CEL DENTÂIU a țărîi noastre și Țărîi Muntenești:
  Bonfin, mare istoric, de Dachia, sau Dația — latin.
  Dionŭ, la VIAŢA LUI TRAIAN ÎMPĂRATUL —latin.
  Topeltin, ungur; iară pre acești doi au urmat.
  Aceste au scris de Dachia,

  CUM AU DESCĂLECATU-OĂ TRAIANU, ÎMPĂRATUL RÂMULUI,
  în anii de la Hristos 102, pre socoteala vrémilor, cu RÂMLENII.”

  ”Și aceste încă dzicŭ că MOLDOVENII SINT DEN RÂMLENI.
  Iară de descălecatul celŭ dentăiŭ n-au știutŭ că léșii mai apoi de ÎMPĂRĂȚIA LUI TRAIAN sintŭ veniți în ceste părți.”

  Letopiseţul Ţărâi Moldovei de la Aaron Vodă încoace
  de Miron Costin(30 martie 1633- 1691) cronicar ROMÂN din Ţara ROMÂNESCĂ a Moldovei:

  Prédoslovie adecă voroava cătră cititoriul
  Fost-au gîndul mieu, iubite cititoriule, să fac létopisețul țărîi noastre Moldovei din

  DESCĂLECATUL EI CEL DINTĂI, CARELE AU FOSTU DE TRAIAN-ÎMPĂRATUL

 56. Tovarăși din Secta ”dacizatorilor” DE MOSCOVA,Împăratul Nostru TRAIAN nu e și împăratul vostru?
  Nu-i spuneți ABERAȚIA ASTA și lui Mihai Eminescu?

  „aceasta e morala și neînduratul adevăr PE CARE NICI UN ROMÂN NU TREBUIE SĂ-L SCAPE DIN VEDERE; nouă, generațiunilor în viață ne-a căzut sarcina măreață de a dovedi că

  BUNĂ A FOST PRĂSILA

  CE TRAIAN A SĂDIT PE PĂMÂNTUL DACIEI

  și că nu în zadar au luptat strămoșii noștri veacuri de-a rândul .”

  ”MISIUNEA NOASTRĂ CA STAT”
  -Mihai Eminescu, Timpul, 2 noiembrie 1879

  “DA,DE LA ROMA VENIM,
  scumpi şi iubiţi compatrioţi,
  Din Dacia TRAIANĂ”.

  -Mihai Eminescu,Curierul de Iaşi 17 noiembrie 1876

  Cât de frumos,simplu şi concis a rezumat Eminescu DUALITATEA
  DACO-ROMANĂ a POPORULUI ROMÂN!

 57. Tovarăși din Secta ”dacizatorilor” DE MOSCOVA,Împăratul Nostru TRAIAN nu e și împăratul vostru?
  Nu le spuneți ABERAȚIA ASTA și STRĂMOȘILOR NOȘTRI?
  Da domnule,toate cronicile medievale o arată:
  strămoșii noștri SE ȘTIAU ROMÂNI și SE MÂNDREAU CĂ
  SUNT URMAȘI AI ROMEI Împăratului Nostru TRAIAN !

  Francezul Pierre Lescalopier scrie în 1574 că cei care locuiesc în
  MOLDOVA, ŢARA ROMÂNEASCĂ şi cea mai mare parte a Transilvaniei,

  “ se consideră adevăraţi urmaşi ai ROMANILOR şi-şi numesc limba
  “ROMÂNEŞTE”, adică ROMANA”

  “Tout ce pays: la Wallachie, la MOLDAVIE et la plus part de la Transylvanie,a esté peuplé et

  des colonies ROMAINES du temps de TRAJAN L`EMPEREUR

  Ceux du pays se disent vrais successeurs des ROMAINS

  et nomment leur parler ROMANECHTE, c’est-à-dire ROMAIN … ”

  Croatul Ante Verančić precizează în 1570 că « Vlahii» din Transilvania,
  MOLDOVA şi ŢARA ROMÂNEASCĂ se desemnează ca « ROMANI »:

  „…Valacchi, qui se ROMANOS nominant…„

  “Gens quae ear terras (Transsylvaniam, MOLDAVIEM et Transalpinam) nostra aetate incolit, Valacchi sunt, eaque a ROMANIA ducit ORIGINEM, tametsi nomine longe alieno…“

  /Transsylvaniae, MOLDAVIAE et Transaplinae, in Monumenta Hungariae
  Historica, Scriptores; II, Pesta, 1857, p. 120/

  Francesco della Valle în 1532 citează expresia :

  “Sti ROMINEST?”:

  “se alcuno dimanda se sano parlare in la lingua valacca, dicono a questo in questo modo:

  Sti RIMINEST? Che vol dire: Sai tu ROMANO ?…”

  Francezul Pierre Lescalopier scrie în 1574 că cei care locuiesc în MOLDOVA,ŢARA ROMÂNEASCĂ şi cea mai mare parte a Transilvaniei,

  “ se consideră adevăraţi urmaşi ai ROMANILOR
  şi-şi numesc limba ”ROMANECHTE”(ROMÂNEŞTE),
  adică ROMANA”

  “Tout ce pays: la Wallachie, la MOLDAVIE et la plus part de la Transylvanie,

  a esté peuplé et des colonies ROMAINES du temps de TRAJAN L’EMPEREUR

  Ceux du pays se disent
  vrais successeurs des ROMAINS et nomment leur parler

  ROMANECHTE, c’est-à-dire ROMAIN … ”

  Martinus Szent-Ivany în 1699 citează frazele:

  « Si noi sentem RUMENI » (“Şi noi suntem ROMÂNI”)

  şi « Noi sentem di sange RUMENESC »

  (“Noi suntem de sânge ROMÂNESC”) :

  “Valachos… dicunt enim communi modo loquendi:

  Sie noi sentem RUMENI: etiam nos sumus ROMANI.

  Item: Noi sentem di sange RUMENESC :

  Nos sumus de sanguine ROMANO”

  /Martinus Szent-Ivany, Dissertatio Paralimpomenica rerum memorabilium
  Hungariae, Tyrnaviae, 1699, p. 39/

 58. Tovarăși din Secta ”dacizatorilor”DE MOSCOVA ,Împăratul Nostru TRAIAN nu e și împăratul vostru?
  Nu le spuneți ABERAȚIA ASTA și STRĂMOȘILOR NOȘTRI?
  Da,STRĂMOȘILOR NOȘTRI care L-AU GLORIFICAT ÎN COLINDE pe Împăratul Nostru TRAIAN timp de 2000 de ani,până în zilele noastre !

  ”TRAIAN S-A PĂSTRAT ÎN CULTURA MITICĂ A ROMÂNILOR
  CA UN FEL DE ZEU
  ,

  legat de ritualul Anului Nou, când se serba primăvara”

  Victor Kernbach-Dicționarul de mitologie generală, Miturile esențiale , Universul mitic al ROMÂNILOR

  Dar de unde știe asta creierele spălate cu detergentul rusesc ”Dac pur”?
  ”daciștii” de Moscova AU MINȚIT când ”AU UITAT” de
  ”Plugușorul Românesc” și de ”BĂDICA TROIAN” adică de Împăratul Nostru TRAIAN GLORIFICAT în colinde de 2000 de ani de STRĂMOȘII NOȘTRI până astăzi!

  Colindele noastre străvechi spulberă ABERAŢIA RUSEASCĂ
  ANTI-ROMÂNEASCĂ numită « Noi NU suntem urmaşii Romei”.
  Soluţia „dacizatorilor” de Moscova?
  Aţi ghicit…”dacizatorii” de Moscova „AU FĂCUT UITAT” şi „Pluguşorul”
  Şi unde este cel mai popular şi azi „Pluguşorul”?
  În ESTUL ROMÂNIEI.
  Ca să vezi.Tocmai la…”dacii liberi”,geţi,costoboci,carpi,roxolani.
  Aceia „puri”genetic,”neocupaţi”,”neasimilaţi”,”nelatinizaţi”,”neromanizaţi”.
  Probabil tocmai cei ai căror strămoşi locuiau în acei
  închipuiți 86% din Dacia pretins „neatinşi” de Roma Bunelului NOSTRU Traian.

  PLUGUȘORUL ROMÂNESC

  Aho, aho copii şi fraţi,
  Staţi puţin şi nu mânaţi,
  Lângă boi v-alăturaţi.
  Şi cuvântul mi-ascultaţi.
  Ia mai mânaţi, măi, hăi, hăi…

  S-A SCULAT MAI AN,

  BĂDICA TRAIAN

  Şi-a-ncălecat pe-un cal învăţat,
  Cu şeaua de aur,
  Cu nume de Graur,
  Cu frâu de mătase,
  Împletit în şase,
  Cât viţa de groasă,
  El în scări s-a ridicat,
  Peste câmpuri s-a uitat,
  Să aleagă-un loc curat,
  De arat şi semănat.
  Şi-a pornit într-o joi,
  Cu un plug cu doispreceze boi.
  Boi boureni,
  În coadă codălbeni,
  În frunte ţintăţei,
  Ia mai mânaţi, măi, flăcăi, hăi, hăi…

  La lună, la săptămână,
  Îşi umplu cu aur mâna.
  Şi el vru să vadă,
  De-i dete Dumnezeu roadă.
  Era-n spic cât vrabia,
  Era-n bob cât trestia.
  Ia mai mânaţi, măi, hăi, hăi…

  TRAIAN IUTE S-A ÎNTORS

  Şi din grajd alt cal a scos,
  Un alt cal mai năzdrăvan,

  CUM ÎI PLACE LUI TRAIAN,

  Negru ca corbul,
  Iute ca focul,
  De nu-l prinde locul.
  Cu potcoave de argint,
  Ce dau sporul la fugit.

  TRAIAN IUTE A-NCĂLECAT,

  La Ţinchin a apucat
  Şi oţel a cumpărat,
  Ca să facă seceri mari,
  Pentru secerători tari.
  Şi-altele mai mititele,
  Pentru fete ocheşele
  Şi neveste tinerele.
  De urat, am mai ura,
  Dar mă tem că va-nsera,
  Pe aici, pe la dumneavoastră,
  Departe de casa noastră.
  Şi ne-aşteaptă şi-alte case,
  Cu bucate mai gustoase,
  Cu pâine caldă pufoasă,
  Cu vinul de viţă-aleasă,
  Cu Cotnar de Drăgăşani,

  La anul şi la mulţi ani!

  În LATINA STRĂMOȘILOR NOSTRI ROMANI urarea
  ”La Mulți Ani” se spunea ”AD MULTOS ANNOS”.

  Română:”La Mulți Ani !”
  Latină:”AD MULTOS ANNOS !”.

  “Pluguşorul ROMÂNESC” este reiterarea unei binecuvântari de început (Callendae/ Carinda, Corindă, Cărindar)

  ÎNCEPUTUL STRĂMOȘILOR NOȘTRI ROMANI în Dacia odată cu Împăratul Nostru TRAIAN.

  Un TRAIAN ÎNTEMEIETOR,Descălecător(vezi Miron Costin),

  Un TRAIAN PĂRINTE AL PATRIEI -”Pater Patriae”.

  Împărat,BUNUL DOMN(vezi Cantacuzino)-”Optimo Principi” şi Mare Preot (”Pontifex Maximus”).

  El trage PRIMA BRAZDĂ peste Dacia TRAIANĂ,
  Dacia ROMANĂ.

  O face DUPĂ RITUALUL STRĂVECHI,CU DOISPREZECE BOI ,
  în numele lui “Iuppiter Optimus Maximus”,chiar ÎN ZIUA LUI JUPITER.

  ÎNTR-O JOI .

  Da,tovarăși din SECTA ”dacizatoare” DE MOSCOVA.
  Oricât vă veți screme să schimonosiți adevărul istoric nu ne veți putea
  spăla creierele.

  DA.TRAIAN ESTE AL NOSTRU.Al românilor.
  Împăratul Nostru TRAIAN.
  Și punctum !

 59. Lista minciunilor sfruntate și a MINCIUNILOR PERFIDE PRIN OMISIUNE:
  Așa arată FAȚA HIDOASĂ a „Dacismului-rumunist-valahist” clocit de KGB la Moscova.

  1)daniel toxin A MINȚIT când l-a citat pe Eminescu
  2)daniel toxin A MINȚIT când l-a citat pe Hașdeu
  3)daniel toxin A MINȚIT când l-a citat pe Stolnicul CANTACUZINO
  4)daniel toxin A MINȚIT când ”I-A UITAT” pe TOȚI CRONICARII ROMÂNI
  5)daniel toxin A MINȚIT când l-a citat pe Lactantius în problema Împăratului DACO-ROMAN Gaius GALERIUS Valerius Maximianus Augustus
  6)daniel toxin A MINȚIT când a vorbit despre ”Împărații DACI ai Romei”
  7)daniel toxin A MINȚIT când a vorbit de așa-zisele ”cercetări paleogenetice”
  8)daniel toxin A MINȚIT când a îndrăznit să spună că Împăratul Nostru TRAIAN a cucerit ”DOAR 14%” din Dacia.

  9)daniel toxin A MINȚIT când a spus că LEGIONARII ROMANI NU ȘTIAU LATINA
  10)daniel toxin A MINȚIT când a vorbit de Împăratul Nostru Constantin cel Mare
  11)daniel toxin A MINȚIT când a afirmat că pe ”Tăblițele de la Sinaia” sunt texte scrise ÎNTR-O FORMĂ DE LATINĂ
  12)daniel toxin A MINȚIT când a afirmat că ROMANIZAREA NU PUTEA AVEA LOC ”uitând” de contraexemplele etruscilor,egiptenilor,sumerienilor și chiar ale tracilor sud-dunăreni
  13)daniel toxin A MINȚIT când NU A SUFLAT O VORBĂ despre numărul uriaș de INSCRIPȚII LATINE descoperite în ROMÂNIA(Dacia TRAIANA)
  14)daniel toxin A MINȚIT când ”A UITAT” de ”Plugușorul Românesc” și de BĂDICA TROIAN-TRAIAN al nostru.
  15)daniel toxin A MINȚIT când A FĂCUT ”UITAT” dicționarul de PLANTE CU NUME DACICE al lui DIOSCORIDE,medicului lui Traian,care demonstrează că APROAPE NIMIC din limba dacilor nu s-a păstrat până azi.
  16)daniel toxin A MINȚIT când A FĂCUT ”UITATE” COHORTELE DACILOR din Britania Romană,care demonstrează ROMANIZAREA DACILOR
  17)daniel toxin A MINȚIT când a vorbit despre Împăratul DACO-ROMAN REGALIANUS.
  ”A UITAT” să spună că era UN DAC CU PRENUME ROMANE,căsătorit cu O ROMANĂ chiar din ROMA,Sulpicia DRYANTILLA,fiică de SENATOR ROMAN,Pollio Sulpicius,fost GENERAL DE LEGIUNI ROMANE căsătorit și el tot cu o femeie ROMANĂ,Claudia Dryantilla.
  O DEMONSTRAȚIE CA LA MANUAL DE ROMANIZARE A UNUI DAC ”din neam cu însuși Decebal”
  Mai evident de așa nici nu se putea.
  18)daniel toxin A MINȚIT când ”A UITAT” să citeze ZECI DE CRONICI STRĂINE,antice și medievale,înșirate pe 1900 de ani,de la CRONICARII ROMANI la cei bizantini,greci,italieni,germani,polonezi,turci,ruși,francezi.
  19)daniel toxin A MINȚIT când ”A UITAT” să citeze descoperirea sarcofagului cu inscripția ”Marcus Ulpius Celerinus INTERPREX DACORUM” .
  Celerinus TRADUCĂTORUL dacilor!
  20) daniel toxin A MINȚIT când l-a citat pe poetul roman OVIDIUS Publius Naso
  21) daniel toxin A MINȚIT când l-a citat pe poetul George Coșbuc
  22) daniel toxin A MINȚIT când a afirmat,de zeci de ori,că ”dacii AU FOST SCOȘI din manualele de istorie”
  MINCIUNILE ORIBILE enumerate mai sus sunt MINCIUNI DOVEDITE,parte a unei MANIPULĂRI EXTREM DE COMPLEXE și INSIDIOASE pe care am demascat-o CU PROBE INCONTESTABILE.
  Probe provenite în majoritate CHIAR DIN SURSELE pe care daniel toxinKGB le-a CITAT MINCINOS PRIN OMISIUNE.
  După ce I SE DEMONSTREAZĂ că a fost mințit,înșelat,practic ESCROCAT ca la ”Alba-Neagra” și deci MANIPULAT GROSOLAN,orice român nu poate avea decât o reacție de apărare și de respingere totală a intoxicării.
  daniel toxinKGB vopsit în ipostaza de ”MARE PROTECTOR” de sit-uri arheologice ESTE O STRATEGIE DE IMAGINE pentru păcălirea naivilor.
  POZÂND în mare ”dacist” el nu are decât o țintă:câștigarea ÎNCREDERII ROMÂNILOR pentru a-i putea ESCROCA și MANIPULA în continuare.

  Scopul:
  să-i determine pe români SĂ-ȘI NEGE ORIGINILE ROMANE prin exacerbarea celor dacice și prin INDUCEREA URII RUSEȘTI ”DACISTE” împotriva a tot ce ține de MAMA NOASTRĂ ROMA.

  Țintele sunt geneza poporului nostru,SFINTELE NUME DE ROMÂNIA,ROMÂN și NUMELE LIMBII NOASTRE:LIMBA ROMÂNĂ(pe care Călăii OCUPANȚI RUȘI de 200 de ani o vor…”MOLDOVENEASCĂ”)
  daniel toxinKGB o vrea…”DACICĂ”.

  SECTA „dacistă-rumunistă” pur și simplu REFUZĂ SĂ CITEASCĂ ce au scris cu sute de ani în urmă cronicarii români și străini.
  REPETITIO MATER STUDIORUM EST.

 60. Ce e DACISMUL? un defect/ Major pentru privire / Incat tu nu mai vezi direct, / Ci printr-o inchipuire . /Odata ochiul afectat, / Se deformeaza tragic / Imaginea ce-ai receptat, / Creand un efect magic : / Ca-n acel basm de Andersen / Cu ciobul de oglinda ;/ Cel ce-i atins de-al lui insemn / De lume se desprinde, / Nemaiputand ca sa mai vada/ Ce e in realitate , / Ci doar ce vrea el ca sa creada -/ Ca totu-i DACTATE !

 61. Indiferent de opiniile pe care le avem trebuie in primul rand sa fim civilizati. Este bine cand oamenii discuta si incearca sa aduca argumente pro sau contra, nepatimas, cu cat mai multa obiectivitate, cu atat mai bine.
  Cred ca este interesant de vazut o filmare facuta in Spania, care prezinta o teorie prin care limbile romanice nu provin din latina. Argumentele prezentate cred ca ar trebui preluate si de lingvisti romani (si dezbatute evident). Oare au capacitatea sa iasa din comoditatea cu care s-au obisnuit? Exista poate si exagerari prezentate acolo, dar sunt exagerari facute pentru a sublinia o evidenta. Urmariti-l , va va placea cu siguranta.

  http://youtu.be/CP4-24y-BWU

 62. Domnule din articolul tau trag niste concluzii!
  In primul rand nu esti roman, nici la inima si nici cu capul!
  In al doilea rand nu esti nici corect!
  Pai cine vorba aia…, crede ca romanii vorbesc limba latina sau vorbesc aceeasi limba pentru ca au fost crestinizati, e ca si cum ai spune ca nu puteau sa vorbeasca altfel(in limba lor) in cultul lor crestin. Deci asta e trasa de par la greu. Una este sa accepti adevarul crestin si alta este sa-ti schimbi limba domn-le.
  Apoi asa zisa latinizare este un mare semn de intrebare pentru teritoriile care n-au fost cucerite. Trebuie sa recunoasteti domnule ca romanii din Basarabia vorbesc inca o romana destul de apropiata de limba vorbita de romanii din Romania. Cum s-a intamplat acest lucru domnule? Trebuie sa fiti foarte destept ca sa faceti afirmatiile pe care le-ati facut in articol.
  Mai trag inca o concluzie! Ca sunteti de fapt impotriva romaniei, romanilor, romanismului, si nu mare ar fi mirarea daca nu ati fi roman deloc, ca sa nu spun ce fel de „roman” sunteti dumneavoastra.

 63. oricum este evident ca Iisus a venit pentru mantuirea lumii trimis de Tatal. sotia lui pilat a scris despre El. iosef flavius a scris despre El. apostolii sai au murit pentru invatatura Lui extraordinara si pentru ca El a patimit, murit si a inviat pentru ei, pentru noi toti oamenii.

 64. nici despre iisus nu sunt dovezi clare ca s-a nascut sau inviat
  sau de ce constantin era asa de „sfant”
  asa ca ,domnule coja…
  cu religiile ne-ai spart

 65. iar pe tablitele de sinaia este la a zice ZIGEO iar in suedeza la a zice este SEG deci dacii spuneau ZIO, ZISI, ZIGEO deci prezentul ZIG, ZIGI, ZIGE, etc.

 66. acest documentar este departe de adevar? serios? na nu mai spune tu

  si atunci noi de ce nu vorbim latina daca este adevarata teoria romanizarii?

  de ce mintiti voi latinistii si spuneti ca noi rumanii vorbim limba latina cand spuneti ca a zice(cu formele zi, zis, etc), apa, a da, a se duce, sol(pamant), a veni, pamant. si daca vin din latina cum se face ca se gasesc in biblia gotica(getica) ulfila daca spuneti voi ca vin din latina.

  in biblia ulfila pentru vorba, a zice, zis este RAZDAI deci se vede limpede litera z in cuvant si ca nu vine cum mintiti voi din dicere

  in biblia lui ulfila pentru poptopul lui noe este SWEIPAINS deci se vede litera p din cuvantul apa si nu din aqua vine cum spuneti voi

  in biblia lui ulfila pentru a da este DAILA

  in biblia lui ulfila pentru a se duce este IDDIU, IDDIEDUN, IDDIEDUNU, GA-IDDIU, etc

  in biblia lui ulfila pentru sol la nivelul pamantului este GA-SULIAN

  in biblia lui ulfila pentru tarina, pamant este THAURP litera p

  in biblia lui ulfila pentru a veni este SNIVAN, SNIVUN
  si mai sunt multe altele

  deci de ce mintiti voi latinitii cu ideea romanizarii si spuneti ca noi vorbim limba latina cand uitati-va si voi ca aceste cuvinte si nu numai se gasesc in biblia ulfila. deci nu domnilor mincinosi care-i faceti pe altii ca sa scapati voi. nu adevaruri tulburatoare mint ci voi ati mintit poporul asta fiindca noi nu vorbim latina ci limba getica. nenorocitilor.

 67. Ar fi cazul sa terminam cu circul romanizarii, fiindca in Dacia antica nu a avut loc asa-ceva, de fapt nicaieri in Balcani nu s-a intamplat un asemenea proces. Faptul ca in locatiile romane existau coloni care cunosteau latina oficiala si se imbracau dupa moda din metropola este altceva. De fapt, aici s-a demonstrat ca romanizarea nu avea de cine si cum sa fie facuta fiindca romanii care nici romani nu prea erau isi duceau zilele in locatii imprejmuite cu ziduri si foarte rar se amestecau cu dacii. Nu e niciun izvor latin care sa se faca de ras si sa spuna ca dacii au inceput sa vorbeasca latina in locul limbii lor, Ana Comnena si alti autori bizantini au vorbit de geti si daci pana in secolul al XII- lea. Colonii au fot retrasi aproape toti de Aurelian, la 271. Asta spun sursele latine si bizantine, avem 5, asta „vorbesc” siturile. Viata urbana se prabuseste in vremea lui Aurelian, dupa acest an nu mai avem orase, cu exceptia Sucidavei. Dacii au ramas pe vechile pamanturi, de la sine -inteles. Cat ii privete pe veterani, desi cunosc ca aproape toti ramaneau intre ziduri din cauza atacurilor executate de Dacii liberi, procentul lor este jenant, erau atat de putini incat numai factor de romanizare nu puteau fi.

 68. „Dar ce spune ADEVĂRUL istoric?
  Surpriză !
  Dimitrie CEZIANU se numea de fapt STĂNUŢĂ JIANU şi
  era NEPOTUL celebrului haiduc IANCU JIANU”. Gresit. Dimitrie (Dumitrasco) Cesianu era fratele lui Iancu Jianu

  „Una din fetele familiei s-a căsătorit cu un Racoviţă, ceea ce a dus la numele dublu al palatului” Alexandrina Cesianu s-a casatorit cu Alexandru Racovita iar sora ei, Margareta, s-a casatorit cu Vasile Miclescu. In anul 1950 imobilul ets nationalizat pe numele de Miclescu. De ce nu are nume triplu? Cesianu-Racovita-Miclescu?.

  „De ce şi-au schimbat însă la un moment dat cesienii numele din cel al lui Iancu Jianu, asta e o altă poveste, dealtfel inedită.” Din doua motive. Primul este acela ca domnitorul Caragea îşi îndrepta mânia spre fraţii lui Jianu, pe care i-a obligat să plătească pagubele făcute de Iancu în timpul jafurilor, inclusiv paguba făcută prin furtul banilor din poştalionul domnesc. Al doilea motiv este legat de vechimea si continuitatea familiei boieresti care aducea anumite privilegii.

  Dar cel mai important aspect, din punctul meu de vedere, este acela ca Alexandru Ioan Cuza a oferit lui Napoleon al III-lea, împăratul Franţei, aceste placute ca argument pentru originea latină a poporului român şi pentru recunoaşterea Unirii principatelor. Importanta era recunoasterea Unirii.

 69. unii spun ca suntem urmasii unor bețivi numiți daci si a tâlharilor aruncati aici de Imperiul roman….pana la urma ce suntem?….ne uitam in jur si ne dam seama ce radacini avem

 70. Din cauza lipsei de respect dintre noi,contrazicerile,parca netrezirea romanilor la realitate,toate astea au dat posibilitatea altor popoare sa ne scrie istoria dupa comoditatile lor spurcate.
  Imaginea asta a romanilor pt romani a creat dusmani care au speculat si au jucat pe dezbinarea asta a romanilor.
  Daci,romani…cineva stie clar care sunt radacinile noastre,dar numai pt faptul ca nu se vrea stiut de catre apuseni ma duce cu gandul ca originea noastra, izvorul culturii si civilizatiei in Europa cam isi au radacinile LA NOI.
  Nu am tanjit si nu am convertit cu sabia pe nimeni,asa cum au facut-o apusenii.
  Problema si intrebarea pe care ar trebui sa ne-o punem fiecare dintre noi DE CE NE TOT CERTAM si ne contrazicem in fata dusmanilor.
  Din cauza romanilor, strainii s-au tot ridicat cu pretentii manjind istoria Romaniei dupa bunul plac.
  De ce nu ne ingrijoreaza si de ce parem ca nu ne dam seama ca se vrea inlocuirea populatiei Romaniei cu cea din nord a rusilor ucrainienilor prin prin asa zisi „fratii” nostri moldoveni.
  De ce romanii din Transilvania nu sunt sustinuti ,de ce se simt minoritari?
  De ce ungurii vor autonomie pe teritoriul Romaniei.
  Nuuu!,e mai important sa ne certam si sa ne dusmanim,sa ne turnam prin occident.
  In UE asa zisele comunitati romanesti sunt de fapt MOLDOVENESTI ,care ii sustin si ii protejeaza doar pe rusi si ucrainieni.
  Faceti o statistica la nr locurilor de munca ocupate oficial de la primarii si o sa vedeti ca raspunsurile vor veni AVALANSA.Romanii sunt VANATI,MONITORIZATI,iar „fratii” moldoveni pot intra acum in UE fara vize avand si locuri de munca asigurate.Tot in perioada asta ,ziarele din UE au inceptut sa faca o propaganda ANTIROMANEASCA.Se incearca expulzarea romanilor din UE,sub pretextul ca suntem prxeneti,hoti,betivi,drogati,criminali,violatori etc.
  Iar moldovenii „fratii” nostri continua sa faca porcarii pe seama romanilor,pastrnd inca pasaportul vechi ROMANESC.
  Cam astea sunt problemele de care ar trebui sa discutam.
  Cam toti se sterg la cur cu imaginea Romaniei.
  Sunteti oameni scoliti cu carte ,cu diplome,buni meseriasi prin lume,iar niste paduchi parfumati de prin nord est isi ineaca apucaturile in vodka pe seama romanilor….
  Ce Doamne iarta-ma…
  In concluzie,sa ne consideram urmasii Romei,atunci sa continuam a ne certa si trada unii pe altii,iar daca vrem sa ne consideram DACI,pai atunci sa incepem chiar din clipa asta sa ne respectam istoria pt a ne impune singuri in prezent,pt un viitor mai trainic.

 71. Cam multa nerusinare in unele ce se scriu aici…
  Par a fi doua tabere, fiecare la cutite cu citate..
  Români ce sunteţi, pareţi a lupta într-un război … unii contra firii romanesti.
  De ce trebuie ca altii străinii să ne spuna istoria noastră?
  Când unii ROMÂNI SE DEZIC DE EA, cautand motiv sa fie doar contra…

  Puneti mana si mai updatati-va (cei care nu ati fost nici macar la lectiile de istorie comunista…) cu descoperirile si adevarurile despre neamul romanesc:
  1. Old Europe -The Danube Valley Civilization 5000-3500 BC – da, e facut de străini, că pe ei îi credem(sic.)….!
  http://www.youtube.com/watch?v=tnADnlrwiYA

  sau incercati sa vedeti documentarul (este corelat cu anteriorul material):
  2. Documentar TVR2 – „Primii europeni” (2 episoade incepand din 24.05.2014)

  P.S. Nu cumva dacii de pe Columna beeau whisky, iar
  strugurii erau în fapt pentru export?

  Nu mai citati ce ati invatat sa recitati.
  Sau dupa caz, incetati antiromanismul, voi cei nascuti in Romania, dar cu idei iredentiste postcomuniste de dincolo de Bega!

 72. Idolul IDIOȚILOR UTILI ai Moscovei-”daciștii” din SECTA ”Martorii lui daniel toxin”,
  Împăratul DACO-ROMAN GALERIUS
  a fost CĂLĂUL Sfinților GHEORGHE,DIMITRIE,PANTELIMON…

  304 AD -AL PATRULEA EDICT CONTRA CREȘTINILOR IMPUS DE GALERIUS, declarându-se război creştinismului şi aplicându-se pedepse foarte aspre.

  Efectul imediat:
  SUNT UCIȘI ÎN CHINURI ÎNFIORĂTOARE
  MARTIRII Neamului NOSTRU ROMÂNESC și Creștin:

  Sfântul Mare Mucenic Gheorghe,
  purtătorul de biruinţă
  ,23 aprilie 303 AD(Capadocia),

  ”ÎNDEMNAT DE GALERIU, Dioclețian a dat porunca să fie dus în temniță și pus la chinuri, ca să se lepede de credință. Şi a fost trecut prin toate vămile muceniciei, loviri cu suliță, bătăi la tălpi, lespezi de piatră pe piept, chinul la roată, groapă cu var, încălțăminte cu cuie, băutură otrăvită, bătaia cu vine de bou ș.a. Toate acestea și altele asemenea, Sfântul Gheorghe le-a îndurat cu bărbăție stând tare în credință.”

  Sfântul Mare Mucenic şi tămăduitor Pantelimon
  303 AD(Nicomidia)

  ”Sf. Pantelimon a refuzat închinarea la idoli și a mărturisit din nou, cu multă tărie, credința sa în Iisus Hristos. Nu s-a lăsat înspăimântat nici de bătăile cumplite la care a fost supus, nici de foc. Supus la diverse chinuri, din porunca împăratului, el a rămas nevătămat.

  GALERIUS Maximian, văzând puterea credinței lui Pantelimon și refuzul său constant de a se închina zeilor păgâni, a poruncit să fie decapitat.

  Când i-a fost tăiat capul nu a curs sânge, ci lapte, iar măslinul uscat de care fusese legat martirul a înverzit pe dată și a rodit cu fructe din belșug.

  Auzind acestea, împăratul a poruncit ca și trupul sfântului și acel măslin să fie arse.

  Mai târziu, după plecarea soldaților lui Maximian, credincioșii au scos din cenușă trupul neatins de foc al Sf. Pantelimon”

  ” Adrian (în limba latină Hadrianus) după o carieră militară de succes, a ajuns să facă parte din Garda Herculiană a împăratului DACO-ROMAN GALERIUS Maximianus .

  Când Adrian a apărut în fața împăratului GALERIUS Maximianus și a mărturisit din nou pe Hristos ca fiind Dumnezeu cel adevărat, chinuitorii săi l-au întins cu fața în jos și l-au bătut cu toiegele.
  Apoi, întorcându-l cu fața în sus, l-au bătut și peste pântece, încât i se vedeau măruntaiele.
  Mucenicul, când pătimea acestea, avea doar de 28 de ani. I-au fost apoi retezate mâinile și picioarele, iar în final a fost decapitat.
  Aceleași chinuri le-au suferit și ceilalți 23 sfinți mucenici care erau împreună cu el.”

  Sfântul şi marele mucenic Dimitrie ,
  Sfântul Nestor Tesalonic 306 AD

  ”Mânia împăratului GALERIUS a devenit repede furie, când a aflat că Dimitrie nu doar era ucenic credincios al lui Hristos, dar și predica public credința creștină.
  Deci a poruncit împăratul să fie prins sfântul și să fie pus într-o temniță umedă din subsolul unei băi publice.
  Şi […]a trimis ostași și le-a poruncit să-l străpungă cu sulițele pe sfântul în temniță

  [..]Şi făcându-se aceasta, îndată marele Dimitrie și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu, făcând după moartea sa multe minuni și uimitoare tămăduiri.

  Apoi, din porunca împăratului Galerius
  s-a tăiat și capul lui Nestor
  (pomenirea Sfântului Nestor se face la 27 octombrie).”

 73. TRADUCĂTORUL DACILOR-
  Marcus Ulpius CELERINUS-INTERPRES DACORUM :

  Lecții de ADEVĂR ISTORIC IDIOȚII UTILI numiți ”daciști”,SLUGOII ANALFABEȚI ÎN ISTORIE ai Călăilor OCUPANȚI RUȘI-DUȘMANII DE MOARTE AI ROMÂNIEI:

  În pseudo-documentarul lui daniel toxin se lansează MINCIUNA PERFIDĂ că strămoșii noștri daci VORBEAU O FORMĂ DE LATINĂ!

  Ba chiar s-a invocat și în documentar și pe mii de bloguri și site-uri că

  Împăratului Nostru TRAIAN NU I-AU TREBUIT TĂLMACI(traducători)când a intrat în Dacia,aducându-se argumentul FALS că pe pe Columnă NU APAR TRADUCĂTORI.

  Toate aceste ABERAȚII trebuiau să susțină MANIPULAREA RUSEASCĂ ”noi NU suntem urmașii Romei”.

  Ei iată dovada arheologică incontestabilă că
  STRĂMOȘII NOȘTRI ROMANI
  AU AVUT NEVOIE DE TRADUCĂTOR
  pentru a se putea înțelege
  cu strămoșii noștri daci.

  Priviți fotografia sarcofagului lui Marcus Ulpius Celerinus-TRADUCĂTOR DACO-ROMAN al limbii dacilor

  descoperit în 1943 pe locul anticului BRIGETIO(provincia ROMANĂ Panonnia Superior,acum Szöny,Komarom, pe Dunăre, la vreo 30 km vest de Budapesta, puternică așezare romană pe frontiera Imperiului și locul unde era campată
  legiunea I Adiutrix)!

  http://2.bp.blogspot.com/-Jm2ieC9Deq0/Ubsw_hEU8vI/AAAAAAAAADA/0XSM23opOho/s1600/poza.png

  Ce scrie acolo?
  Fragment:

  „[…]Marcus Ulpius Celerinus
  SALARIARIUS LEGIONIS I. ADIUTRICIS
  piae fidelis interprex Dacorum[…]”

  ”Marcus Ulpius Celerinus
  INTERPREX DACORUM”!!!!!!!

  Interpret DE LIMBĂ DACĂ ANGAJAT DE LEGIUNEA I-a ADIUTRIX,adică ”SALARIARIUS”(salariat…)

  http://www.academia.edu/3686880/Dan_Deac_Negotiating_with_the_Dacians._The_Case_of_M._Ulpius_Celerinus_interpres_dacorum_in_Eph._Nap._XXIII_2013

  “Cazul lui Marcus Ulpius CELERINUS,
  TRADUCĂTORUL dacilor”-Dan A. Deac

  Vezi și:

  ”Interpreters as diplomats: a diplomatic history of the role of interpreters in world politics”
  By Ruth A. Roland

  http://books.google.ca/books?id=xJ__Arpje0UC

  pag.22-fotografia și textul care demonstrează că Marcus Ulpius CELERINUS era INTERPRET DE LIMBA DACĂ
  Vezi și în carte

  Sarcofagul lui Marcus Ulpius Celerinus:

  http://sites.google.com/site/supersimplex/Home/MarcusUlpiusCelerinus.JPG

 74. DEMASCAREA ,DEMONSTRAREA și DEMONTAREA
  MINCIUNII NR. 20 din ”Lista minciunilor nerușinate ale lui daniel toxin”
  MINCIUNA ”OVIDIUS”.

  Poemele lui Publius OVIDIUS Naso au fost sursă de inspirație pentru EXPERȚII ÎN SCORNELI ”DACISTE” de Maskva .

  Iată și ”REȚETA” UNEI SCORNICIUNI
  DE O EFICIENȚĂ DIABOLICĂ:

  Se citează un fragment de poem,atenție,să fie cât mai scurt.UN SINGUR VERS .Atenție,doar UN VERS IZOLAT,nu mai multe (până și SECTANȚII se mai prind uneori…)Dacă totuși două versuri înseriate pot folosi mai bine manipulării,merg și două .
  Acum că au fost identificate elementele pe care se poate aplica STRATEGIA ,urmează INDUCEREA SENSULUI DORIT .

  Și ce versuri a evocat toxinKGB?

  ”Când aud cuvinte latinești, geții râd prostește;”

  Concluzia INDUSĂ:
  E clar,geții îl înțelegeau pe Ovidius dar râdeau DE FELUL ÎN CARE PRONUNȚA CUVINTELE.
  Păi erau exact cuvintele din limba getă ,doar că rostite puțin ”STÂLCIT” de POETUL ROMAN,ceea ce le făcea hazlii în urechea geților.

  Deci ,GEȚII VORBEAU O FORMĂ DE LATINĂ.

  ”Ei vorbesc între ei o limbă pe care o înțeleg;”

  Concluzia INDUSĂ:
  Ovidius ÎNȚELEGE limba geților,e clar că era o limbă asemănătoare cu latina.

  Deci ,GEȚII VORBEAU O FORMĂ DE LATINĂ.

  ”Îmi pare că aș putea scrie în versuri getice.”

  Concluzia INDUSĂ:
  Ovidius înțelegea limba geților,deci, GEȚII VORBEAU O FORMĂ DE LATINĂ.

  ”Crede-mă, mi-e teamă că s-au strecurat printre cele latinești
  Și că în scrierile mele vei citi cuvinte pontice.”

  Concluzia INDUSĂ:
  Numai dacă limba geților ERA FOARTE ASEMĂNĂTOARE cu limba latină,putea Ovidius ”strecura” cuvinte getice printre cele latine.

  Deci ,GEȚII VORBEAU O FORMĂ DE LATINĂ.

  ”Chiar eu, poet roman – iertați-mă Muzelor! –
  Sunt silit să vorbesc de cele mai multe ori după obiceiul sarmatic.”

  Concluzia INDUSĂ:
  Ovidius nu putea învăța atât de repede O LIMBĂ TOTAL STRĂINĂ.

  Deci ,GEȚII VORBEAU O FORMĂ DE LATINĂ.

  „Nu trebuie să te miri, dacă versurile mele sunt cumva rele:
  Eu care le scriu am devenit aproape un poet get.”

  Concluzia INDUSĂ:
  Este absolut evident că Ovidius după ce a descoperit asemănarea izbitoare între limba geților și limba latină ,a ajuns să se considere pe sine UN POET GET.

  Deci ,GEȚII VORBEAU O FORMĂ DE LATINĂ.

  După o atare ”prelucrare mintală”,după UN CICLU COMPLET DE SPĂLARE A CREIERELOR prin zeci de emisiuni TV,radio,”documentare” diseminate pe youtube,bloguri afiliate,parcă îi și înțeleg pe unii din SECTA lui ”toxin”.

  Dar pe ce s-au bazat mereu,dar mereu,artizanii SCORNICIUNILOR ”daciste”?
  Pe faptul(verificat)că NIMENI,dar NIMENI nu va căuta să citească INTEGRAL ”Tristele” și ”Ponticele” lui Ovidius.

  Iată ce ar fi descoperit:

  Tristele și Ponticele lui Ovidiu. Ediția din Coburg, 1712

  http://tiparituriromanesti.files.wordpress.com/2012/09/ovidiu-tristele-si-ponticele.jpg

  „Nullus in hac terra, recitem si carmina, cuius
  Intellecturis auribus utar, adest.
  Non quo secedam, locus est: custodia muri
  Summovet infestos clausaque porta Getas.
  Saepe aliquod quaero verbum nomenque locumque,
  Nec quisquam est, a quo certior esse queam.
  Dicere saepe aliquid conanti – turpe fateri? –
  Verba mihi desunt, dedidicique loqui.
  Threicio Scythicoque fere circumsonor ore,
  Et videor Geticis scribere posse modis:
  Crede mihi, timeo, ne sint inmixta Latinis
  Inque meis scriptis Pontica verba legas”.

  http://tiparituriromanesti.files.wordpress.com/2012/09/tristium-liber-iii-elegia-xiv.jpg

  „NU-I NIMENI ALE CĂRUI URECHI AR PUTEA SĂ-MI ÎNȚELEAGĂ POEZIILE ,
  Daca i le-aș citi.

  Nici n-am un loc potrivit unde să mă retrag. Paznicii de la zid
  Și poarta închisă depărtează pe dușmănoșii geți.
  ADESEA ÎNTREB DESPRE VREO VORBĂ, de un nume sau loc,
  Dar NU-I NIMENI CARE SĂ MĂ POATĂ LĂMURI .
  Când încerc să spun ceva, deseori îmi lipsesc cuvintele;
  mi-e rușine s-o mărturisesc – m-am dezvățat să vorbesc.
  În jurul meu glăsuiesc aproape numai guri tracice și scitice.
  Îmi pare că aș putea scrie în versuri getice.
  Crede-mă, mi-e teamă că s-au strecurat printre cele latinești
  Și că în scrierile mele vei citi cuvinte pontice.”

  „Sed neque, cui recitem, quisquam est, mea carmine, nec qui
  Auribus accipiat verba Latina suis.
  Ipse mihi – quid enim faciam? – scriboque legoque,
  Tutaque iudicio littera nostra suo est.
  Saepe tamen dixi „Cui nunc haec cura laborat?
  An mea Sauromatae scripta Getaeque legent?”
  Saepe etiam lacrimae me sunt scribente profusae,
  Umidaque est fletu littera facta meo.”

  http://tiparituriromanesti.files.wordpress.com/2012/09/tristium-liber-iv-elegia-i.jpg

  „NU E ÎNSĂ NIMENI PE AICI CĂRUIA SĂ-I RECIT POEZIILE MELE;
  NIMENI CARE SĂ ASCULTE CU URECHILE LUI VORBE LATINEȘTI .
  SCRIU ȘI-MI CITESC MIE ÎNSUMI
  ; căci ce să fac?
  Scrisul meu este deci asigurat că are cine să-l judece.
  Adesea mi-am zis: de ce să mă chinuiesc cu această grijă?
  Citi-vor oare poeziile mele sarmații sau geții?
  Deseori am vărsat lacrimi când am scris
  Și am udat scrisul cu plânsul meu.”

  ”Hic ego finitimis quamvis circumsoner armis,
  Tristia,quo possum,carminefata levo.
  Quod quamvis nemo est,cuius referatur ad aures,
  sic tamen absumo decipioque diem.”

  ”Aici,deși aud zăngănind în juru-mi armele,
  pe cât pot îmi ușurez soarta tristă cu poezia.
  Deși NU AM PE NIMENI CUI SĂ I-O CITESC,
  Totuși astfel îmi petrec și îmi înșel timpul.”

  „Nec me tam cruciat nunquam sine frigore caelum,
  Glebaque canenti semper obusta gelu
  Nesciaque est vocis quod barbara lingua Latinae,
  Graecaque quod Getico victa loquella sono est;
  Quam quod finitimo cinctus premor undique Marte,
  Vixque brevis tutos murus ab hoste facit.”

  http://tiparituriromanesti.files.wordpress.com/2012/09/tristium-liber-v-elegia-ii.jpg

  „Nu mă chinuiește atât clima mereu friguroasă
  Și pământul veșnic ars din pricina gerului alb,
  Nici faptul că BARBARII NU CUNOSC LIMBA LATINĂ,
  Iar limba greacă a fost învinsă de limba getică,
  Dar mă îngrozește faptul că sunt amenințat din toate părțile
  De Marte, care se află foarte aproape de mine,
  Iar zidul mic cu greu ne poate apăra de dușman.”

  ”In paucis extant Graecae vestigia linguae,
  Haec quoque iam Getico barbara facta sono.
  Unus in hoc nemo est populo , qui forte Latine
  Quaelibet e medio reddere verba queat.
  Ille ego Romanus vates – ignoscite, Musae! –
  Sarmatico cogor plurima more loqui.
  En pudet et fateor, iam desuetudine longa
  Vix subeunt ipsi verba Latina mihi.
  Nec dubito , quin sint et in hoc non pauca libello
  Barbara: non hominis culpa sed ista loci.”

  http://tiparituriromanesti.files.wordpress.com/2012/09/tristium-liber-v-elegia-vii.jpg

  ”La puțini dintre ei se mai păstrează urme ale limbii grecești,
  Iar aceasta a devenit și ea barbară din pricina accentului ei getic.
  În această mulțime NU-I NIMENI CARE ÎNTÂMPLĂTOR SĂ ȘTIE LATINEȘTE
  ȘI CARE SĂ POATĂ ROSTI MĂCAR CÂTEVA CUVINTE.

  Chiar eu, poet roman – iertați-mă Muzelor! –
  Sunt silit să vorbesc de cele mai multe ori după obiceiul sarmatic.
  Iată, mi-e rușine, dar mărturisesc: din cauza dezobișnuinței îndelungate,
  Chiar mie îmi vin cu greu în minte cuvintele latine.
  Nu mă îndoiesc că în astă cărțulie s-au strecurat multe
  Din limba barbarilor: nu-i vina omului, ci a locului.”

  ”Exercent illi sociae commercia linguae:
  Per gestum res est significanda mihi.
  Barbarus his ego sum, qui non intellegor ulli,
  Et rident stolidi verba Latina Getae;
  Merque palam de me tuto male saepe loquuntur
  Forsitan obiciunt exiliumque mihi,
  Utque fit, in me aliquid, si quid dicentibus illis
  Abnuerim quotiens adnuerimque, putant.”

  http://tiparituriromanesti.files.wordpress.com/2012/09/tristium-liber-v-elegia-x.jpg

  ”Ei vorbesc între ei o limbă pe care o înțeleg;
  Dar EU TREBUIE SĂ MĂ ÎNȚELEG PRIN SEMNE .
  Eu sunt aici barbarul, căci NU SUNT ÎNȚELES DE NIMENI :
  Când aud cuvinte latinești, geții râd prostește;
  Cu siguranță că deseori vorbesc rău despre mine pe față;
  Poate îmi reproșează că sunt surghiunit;
  Și dacă, așa cum se întâmplă, eu fac vreun gest de dezaprobare sau aprobare,
  Când vorbesc ei ceva, îl răstălmăcesc împotriva mea.”

  ”Non liber hic ullus, non, qui mihi commodet aurem,
  Verbaque significent quid mea, norit, adest.
  Omnia barbariae loca sunt vocisque ferinae,
  Omniaque hostilis plena timore soni.
  Ipse mihi videor iam dedidicisse Latine:
  Nam didici Getice Sarmaticeque loqui.
  Nec tamen, ut verum fatear tibi, nostra teneri
  A componendo carmine Musa potest.
  Scribimus et scriptos absumimus igne libellos:
  Exitus est studii parva favilla mei.”

  http://tiparituriromanesti.files.wordpress.com/2012/09/tristium-liber-v-elegia-xii.jpg

  „Nu-i nici o carte pe aici, NU-I CINE SĂ-ȘI PLECE URECHEA
  ȘI SĂ ÎNȚELEAGĂ CUVINTELE MELE.

  Peste tot, numai barbari cu glasul lor sălbatic,
  Toate locurile sunt pline de teama glasului dușman.
  Eu însumi am impresia că m-am dezvățat de limba latină;
  Căci AM ÎNVĂȚAT SĂ VORBESC LIMBA GETICĂ și sarmatică.
  Totuși, ca să-ți mărturisesc adevărul,
  Muza mea nu se poate abține de a nu mai compune versuri,
  Scriu și ard în foc cărțile pe care le scriu:
  Rezultatul muncii mele este un pic de cenușă.”

  ”Nec te mirari, si sint vitiosa, decebit
  Carmina, quae faciam paene poetica Getes.
  A! pudet, et Getico scripsi sermone libellum,
  Structaque sunt nostris barbara verba modis,
  Et placui, – gratare mihi – coepique poetae
  Inter inhumanos nomen habere Getas.
  Materiam quaeris? Laudes de Caesare dixi.”

  http://tiparituriromanesti.files.wordpress.com/2012/09/ex-ponto-liber-iv-epistola-xiii.jpg

  „Nu trebuie să te miri, dacă versurile mele sunt cumva rele:
  Eu care le scriu am devenit aproape un poet get.
  Ah! Mi-e rușine: am scris o cărțulie ÎN LIMBA GETICĂ ,
  În care CUVINTELE BARBARE au fost așezate după ritmul versurilor noastre.
  Le-au plăcut – felicită-mă – și am început să am
  Faimă de poet printre neomenoșii geți barbari.
  Mă întrebi de subiect? Am adus laude împăratului…”

  P. Ovidii Nasonis, Tristium Libri V. Et Epistolarum Ex Ponto Libri IV, Coburgi, 1712 (Biblioteca Digitală din Dresden)

  Să rezumăm pentru cei la care SPĂLĂREA CREIERELOR prin trunchierea DIABOLICĂ a textelor și-a făcut deja efectul :

  „NU-I NIMENI ALE CĂRUI URECHI AR PUTEA SĂ-MI ÎNȚELEAGĂ POEZIILE ,
  Daca i le-aș citi.”

  ”ADESEA ÎNTREB DESPRE VREO VORBĂ, de un nume sau loc,

  Dar NU-I NIMENI CARE SĂ MĂ POATĂ LĂMURI .”

  „NU E ÎNSĂ NIMENI PE AICI CĂRUIA SĂ-I RECIT POEZIILE MELE;
  NIMENI CARE SĂ ASCULTE CU URECHILE LUI VORBE LATINEȘTI .
  SCRIU ȘI-MI CITESC MIE ÎNSUMI
  ; căci ce să fac?”

  ”pe cât pot îmi ușurez soarta tristă cu poezia.
  Deși NU AM PE NIMENI CUI SĂ I-O CITESC”,

  ”BARBARII NU CUNOSC LIMBA LATINĂ”
  ,
  ”În această mulțime NU-I NIMENI CARE ÎNTÂMPLĂTOR SĂ ȘTIE LATINEȘTE
  ȘI CARE SĂ POATĂ ROSTI MĂCAR CÂTEVA CUVINTE.”

  ”EU TREBUIE SĂ MĂ ÎNȚELEG PRIN SEMNE .
  Eu sunt aici barbarul, căci NU SUNT ÎNȚELES DE NIMENI” :

  ”NU-I CINE SĂ-ȘI PLECE URECHEA
  ȘI SĂ ÎNȚELEAGĂ CUVINTELE MELE.”

  Concluzia vine implacabil:

  Strămoșii noștri geți NU VORBEAU O FORMĂ DE LATINĂ.
  Și punctum!

  Cu această demonstrație,”Lista minciunilor nerușinate ale lui daniel toxin” a crescut la 20.

  MANIPULAREA ABJECTĂ ”OVIDIUS” a fost ”dezactivată”.

 75. Referitor la toate acuzatiile si fabulatiile despre Galerius,propun sa citim un specialist:

  „(…)În acest context al invadării Italiei şi al distrugerilor provocate de armata lui Galerius a introdus Lactantius celebra afirmaţie că Galerius „când primise titlul de imperator,s-a declarat inamic al numelui de roman,vrând să schimbe titulatura Imperiului,care să nu se mai cheme roman,ci dacic”;de asemenea,că aplicarea impozitelor în Italia era o răzbunare pentru tributul (census) impus dacilor de Traian ca pedeapsă după ce reluaseră luptele.În cazul supunerii Romei şi Italiei la capitatio,Galerius a procedat astfel nu pentru a se răzbuna,ci pentru că Italia nu putea fi exceptată de la reforma fiscală.Generalizarea impozitelor pe proprietăţi şi pe persoane era o necesitate impusă nu doar de nevoile curente ale statului ,ci şi de logica întregului ansamblu de reforme aplicate de Diocleţian şi Galerius începând din 287.Nimeni,nici măcar senatorii romani,nu mai putea fi scutit.Este însă posibil ca locuitorii Romei să fi perceput instituirea impozitelor ca pe o revanşă a dacilor reprezentaţi de Galerius,cel care l-a atacat pe Maxentius,Conservator Urbis.Propaganda acestuia din urmă putea specula astfel vechea duşmănie dintre daci şi romani,care era imortalizată prin monumentele din Forul lui Traian.Nu este exclus ca amplasarea celor opt statui de daci pe arcul pe care Constantin cel Mare l-a dedicat victoriei sale contra lui Maxentius să fi fost făcută pentru a arăta romanilor că dacii rămân în condiţia de învinşi şi sub domnia sa (cf. Raymond Van Dam,”The Roman revolution of Constantine”).Este vorba de opt statui de tarabostes şi comati luate din Forul lui Traian,înalte de circa trei metri,care au fost restaurate prin completare cu capete,antebraţe şi mâini,de către sculptorul Pietro Bracci în 1732-1733,fără a se şti dacă s-a respectat realitatea[cf. I.I.Russu,”Daco-geţii în Imperiul Roman (în afara provinciei Dacia Traiană)”].Acel census pe care Traian l-a impus dacilor şi care este cunoscut doar prin acest pasaj din opera lu Lactantius a marcat transformara dacilor care nu s-au supus în dediticii („deditio” reprezenta capitularea necondiţionată).
  „Dacismul” lui Galerius a exprimat un patriotism provincial,nu o identitate barbară,anti-romană.Familia sa,ca atâtea altele din Dacia nord-dunăreană sau din cea sud-dunăreană,avea obârşie dacică,dar era romanizată.Romanizarea nu presupunea însă şi uitarea originilor care erau evidenţiate,de exemplu,prin introducerea formulei natione Dacus în inscripţiile funerare ale unor militari din cohortele pretoriene sau din garda călare împerială (equites singulares Augusti).Asemenea soldaţi de elită erau evident romanizaţi,dar în acelaşi timp conştienţi şi mândri de originea lor.În cazul lui Galerius,care provenea tot din acest mediu militar de elită,doar pentru un duşman înrăit al său cum era Lactantius această obârşie dacică era ceva ruşinos şi nedemn.Să nu uităm că unul dintre uzurpatorii din epoca lui Galeriu,Regalianus,pretindea,pe drept sau nu că descinde din Decebal,fapt menţionat în Historia Augusta nu ca o calomnie,ci ca o motivaţie a capacităţii sale militare.Cu o asemenea ascendenţă el putea căpăta simpatia locuitorilor provinciilor dunărene unde preluase puterea în jurul anului 260.Aşadar afirmara originii dacice nu era ceva ieşit din comun pentru un militar roman,chiar ajuns la demnitatea supremă,şi nici nu contravenea fidelităţii faţă de tot ceea ce reprezenta Roma.Era ceea ce se cheamă patriotism provincial,o identiate locală subsumată celei universale romane.
  Pretinsa intenţie de proclamare a imperiului dacic nu este decât una dintre calomniile lui Lactantius,un autor care dacă ar fi trăit astăzi ar fi considerat un pamfletar.El a inventat-o pornind de la faptul real şi cunoscut de toţi al obârşiei dacice a lui Galerius.Analiza întregii opere a lu Lactantius arată o combinaţie de credinţă creştină şi patriotism roman,în care împăraţii persecutori sunt consideraţi şi duşmani ai poporului roman,chiar barbari neromani (dar chiar şi aici în mod părtinitor,caci pe Traian l-a omis dintre persecutori).Pentru Lactantius,adevăratul împărat roman era cel care protejează creştinismul sau este creştin,iar în acest context,cel mai mare persecutor,Galerius,trebuia să fie şi cel mai rău anti-roman,un barbar,inamicul public al Romei.Cum altfel ar fi aruncat mai mult oprobriu asupra lui decât prin această afirmaţie scandaloasă,că ar fi dorit să schimbe numele imperiului?Dintre istoricii moderni doar Henri Gregoire şi Gheorghe I.Brătianu s-au îndoit că afirmaţie lui Lactantius este o simpla calomnie.Gregoire considera că pagânismul dacic al lui Galerius şi al mamei sale a avut un rol în declanşarea marii persecuţii(H.Gregoire,”Notes epigraphiques.I.La religion de Maximin Daia”),iar Brătianu vedea în aceasta manifestarea unui „naţionalism dacic deosebit de agresiv” (Gh.I.Brătianu,”O enigmă şi un miracol istoric:poporul român”,1940,pag.90-91).Aceste puncte de vedere au fost combătute la vremea lor de Constantin Daicoviciu,care arată că nici un alt izvor nu menţionează un asemenea „antiromanism” al lui Galeriu şi că „nu se vede din nici o parte sâmburele dacismului lui Gaerius”,un împărat care a stat în slujba ideii de stat roman (C.Daicoviciu,”Problema continuităţii in Dacia.Câteva observaţii şi precizări de ordin istorico-arheologic”,1941 pag.200-270).Vom vedea cum,dimpotrivă,apărarea valorilor romane tradiţionale a fost motivul persecuţiei lansate de Diocleţian şi Galerius.Dacă ar fi existat cea mai mică intenţie de schimbare a numelui imperiului în imperiu dacic,s-ar fi găsit şi alt autor care să o consemneze,pentru că ar fi fost prea senzaţională.De fapt,o asemenea intenţie ar fi intrat în contradicţie cu tot ceea ce ştim despre ataşamentul lui Galerius faţă de romanitate.Cum ar fi fost Galerius un duşman al numelui de roman ,dacă el favoriza legenda că ar descinde din zeul Marte,ca Romulus şi Remus.
  Afirmaţiile lui Lactantius trebuie privite şi în contextul conflictului cu Maxentius,un conducător care se arătase favorabil creştinilor şi care era simpatizat de Lactantius în comparaţie cu Galerius.Or,întreaga politică a lui Maxentius a fost bazată pe restaurarea prestigiului oraşului Roma şi pe conceptul de romanitas.După cum am amintit deja,el se intitula Conservator Urbis,şi nu fără temei,deoarece a ridicat noi edificii,precum marea basilică din Forum Romanum,ce-i poartă numele,şi le-a reparat pe altele ruinate.În această perspectivă,inamicul lui Maxentius nu putea fi decât întruchiparea antinomică a celui mai feroce adversar al romanităţii,dacul.În contrast cu Lactantius,Eusebius,care scria după victoria lui Constantin asupra lui Maxentius,îl considera pe acesta din urmă un tiran,care doar s-a prefăcut a fi creştin.
  Unii dintre contemporanii noştrii,pornind de la faptul real al originii dacice (defapt daco-romane sau traco-romane) a lui Galerius şi a altor împăraţi romani din sec. III-IV,s-au folosit de afirmaţiile lui Lactantius pentru a ajunge la interpretări fanteziste pline de erori şi confuzii.Am considerat necesar să aducem în discuţie acest aspect deoarece asemenea scrieri,care acum proliferează şi pe internet,dezinformează cititorii nespecialişti.Iată un exemplu luat dintr-o operă „clasică” a tracomaniei contemporane:”În jurul anului 300 după Hristos,marele neam al tracilor având nucleul dacic ca element conducător,ajunge din nou în fruntea tuturor neamurilor europene şi…ale lumii.
  Împăratul Galerius cel Bătrân,fiul Romulei (femeie dacă din cetatea Recidava),pe numele lui adevărat Văcarul (Armentarius),după ce primeşte de la Senatul roman titlul de împărat roman,se declară duşmanul numelui de roman considerându-l impropriu,schimbând numele din Imperiul Roman în Imperiul Dacic,deoarece majoritatea acestui imperiu era formată din daci-traci ca de altfel şi armata”.Sau „Scriitorul Eusebiu spune că după ce Galerius a schimbat numele Imperiului Roman în Imperiul Dacic,a dat armatelor sale încă de la început vechiul drapel al dacilor,Şarpele Gnostic (lucrat din aramă,piele sau chiar stofă)prins în poziţie orizontală pe un baston de corn” (N.Săvescu).Este un amestec de fapte reale cu confuzii şi invenţii (Eusebius nu a scris aşa ceva),care pare convingător,dar care nu are nimic comun cu prezentarea responsabilă a istoriei dacilor şi a urmaşilor lor romanizaţi.”

  -Alexandru Madgearu,”Împăratul Galerius”,ed.”Cetatea de Scaun”,Târgovişte 2012,pag.123-127

 76. @DACISMU` pentru noi E MOLDOVENISMU` 2 ! @2012-REUNIFICAREA Basarabiei cu Ţara Mamă ROMÂNIA este în plină desfăşurare

  Iti urez rabdare si putere de munca mai departe, faci bine ceea ce faci.

 77. Cum a dus manipularea ”Împărații DACI ai Romei”
  la URĂ împotriva credinței noastre CREȘTINE !
  Cum să transformi UN TIRAN PĂGÂN SCELERAT-Galerius,
  (un AL DOILEA NERO),
  în IDOLUL ”daciștilor” zalmoxianizați!!!

  ROMÂNII au fost atrași într-o cursă perfidă :

  URA ÎMPOTRIVA CREDINȚEI NOASTRE STRĂBUNE CREȘTINE!

  DEMONTAREA MANIPULĂRII:

  Strategia de manipulare se aplică unei mase de români DEJA ”DACIZAȚI”,deja ”CONVERTIȚI” la URA CONTRA STRĂMOȘILOR NOȘTRI ROMANI.

  Pasul 1)

  Se alimentează URA ANTI-ROMANĂ a ”dacizaților” cu o nouă MINCIUNĂ care pe cât e de atrăgătoare pe atât e de ABJECTĂ:
  ZECI de împărați ai imperiului Roman erau de fapt DACI și NU ROMANI.
  Manipularea ”Împărații DACI ai Romei” a fost lansată.

  Pasul 2)

  Este citat un fragment din ”De mortibus persecutorm”(Despre moartea PERSECUTORILOR) al cronicarului antic Lactantius(Lactanțiu).
  Fragmentul ales SERVEȘTE PERFECT propagandei ANTI-ROMANE(adică ANTI-ROMÂNEȘTI) a ”dacizatorilor” de Moscova.
  Citatul îl prezintă pe Împăratul Daco-Roman GALERIUS drept unul care se declarase în tinerețe ”UN DUȘMAN AL NUMELUI DE ROMAN”.
  Ba și mai mult,”dacizatorii” citează( rânjind machiavelic,anticipând efectul pe care îl vor obține)că DACUL Galerius ”a vrut să schimbe numele imperiului roman în IMPERIUL DAC”!

  Pasul 3)

  ”Martorii lui Daniel Toxin” sunt în delir.Li s-a furnizat combustibil și MOTIVAȚIE pentru ȘI MAI MULTĂ URĂ contra NUMELOR SFINTE de ”ROMÂN” și ”ROMÂNIA”.

  Mecanismul manipulator acționează cu o precizie devastatoare:

  instantaneu în mintea lor SE FACE ”CONJUNCȚIA” între ”Împăratul DAC Galerius a vrut să schimbe numele imperiului roman în IMPERIUL DAC” cu ”TOTUL TREBUIE DACIZAT”,alt citat NEMERNIC DE MINCINOS trunchiat cu nerușinare de toxinKGB din opera TITANULUI ROMÂN Eminescu.

  ”TOTUL TREBUIE DACIZAT !” și pentru a fi și mai clar,un alt ”guru” al ”dacismului” de Moscova,Valentin ROMAN își alege OSTENTATIV și DEMONSTRATIV pseudonimul ”adDACI” .

  ”Martorii lui Daniel Toxin” ies cu miile pe forumuri cu UN SINGUR MESAJ:

  ”SĂ SCHIMBĂM imediat numele României ÎN DACIA !!!”
  ”Să NU NE MAI NUMIM ROMÂNI !
  Să ne numim DACI!”

  Iar ASOCIEREA PREMEDITATĂ între NOI,ROMÂNII și ȚIGANI(impusă României de acum 24 de ani de către BOZGORUL George SOROS) și sprijinită de barajul de artilerie ANTI-ROMÂNESC din presa occidentală îi servește cu NOI ARGUMENTE.

  ”Să ne numim DACI.Să nu mai fim CONFUNDAȚI CU RROMII!”

  Deci NOI,ROMÂNII să renunțăm la 1900 de ani de istorie pentru că OCULTA JIDĂNEASCĂ a impus clasei politice trădătoare ca să accepte MIZERIA ANTI-ROMÂNEASCĂ țigan=RROM !!!

  Și ultimul idiot își dă seama că ASOCIEREA ROMÂN-RROM este voită.

  ȚIGANII au primit NUMELE SFÂNT AL ROMEI !

  Să mai adaug că O ȚIGANCĂ ”vrăjitoare” invitată în platou la ORGIA MEDIATICĂ ȚIGĂNIZATOARE de la moartea lui Cioabă ,vorbind despre FRAȚII Cioabă ,a scuipat printre semințe oribila blasfemie:

  ”Parcă ar fi ROMULUS și REMUS !”

  Ați auzit bine ROMÂNI !

  Frații ȚIGANI Cioabă COMPARAȚI cu ÎNTEMEIETORII ROMEI,MAMA noastră antică ,”superba împărăteasă de marmură a lumii” cum o alinta Mihai Eminescu!

  Iată unde a dus TRĂDAREA NAȚIONALĂ prin care s-a permis INDUCEREA CONFUZIEI VOITE ROMÂN-RROM.

  Ba chiar și mai mult,unul din ȚIGANII Cioabă a declarat de la înălțimea ”funcției” sale de ”nou rege al rromilor” că

  ”Noi,rromii NU SUNTEM O MINORITATE.
  Noi suntem O NAȚIUNE,UN POPOR.
  O națiune care ÎNCĂ NU ARE TERITORIU”…

  Cine își mai amintește de ”Planul VALAHIA”?
  Acest plan RUSO-Bozgoresc-sârbesc-bulgăresc-JIDĂNESC globalist prevedea DISTRUGEREA ROMÂNIEI,împărțirea ei între țările vecine și crearea în zona Doljului a unei țări a ȚIGANILOR-RROMIA sau chiar ROMANI-A…
  Că doar RROMII vorbesc LIMBA ROMANI…

  Știți că într-un episod din serialul american ”Vânătorii de comori” cu Tia Carere acest scenariu A DEVENIT REALITATE?
  Acolo România DEJA este prezentată drept UN STRĂVECHI REGAT ȚIGĂNESC,cu accente BOZGOREȘTI…

  Deci ȚIGANII ,la ordinele ocultei jidănești anti-românești au devenit ”RROMI”.
  Mâine-poimâine o vom auzi pe Mama Omida declamând cu mândrie :

  ”Noi RROMII DE LA RÂM NE TRAGEM!”…
  RROMII se trag de la ROMA…

  În acest timp,ROMÂNII vor fi făcut și ei ”rocada” precum biata minte spălată pe care o citez mai jos de pe blogul lui VALENTINUS ROMANUS(ROMANUS-ROMANUS dar el se crede „adDACI”:) ):

  ”NU M-AM SIMȚIT NICIODATĂ ROMÂN.
  Toată viața mea M-AM SIMȚIT DAC!”

  Dacă v-ar fi povestit acum 20-30 de ani cineva că ROMÂNI din ROMÂNIA vor scoate pe gură asemenea ORORI ,l-ați fi declarat imediat nebun…
  Dar ce ați citit mai sus nu sunt decât fragmente din mesaje de pe blogurile și site-urile lui Daniel Toxin,Valentin ROMAN,Napoleon Săvescu dar care au în spate 24 de ani de pregătire,de ”FEZANDARE” perfidă a creierelor și a sufletelor românilor …

  Dar prea ne-am luat cu parantezele…Să ne întoarcem.
  Primele 3 etape AU FOST ”IMPLEMENTATE” cu succes maxim.

  Acum se trece la ARTILERIA GREA:

  Pasul 4)

  ESTE ÎN PLINĂ DESFĂȘURARE !
  Premise:

  După 1900 de ani ”martorii lui daniel toxin” deja s-au lepădat de SFINTELE NUME de ”ROMÂN” și ”ROMÂNIA”.
  Acum trebuie convinși SĂ SE LEPEDE ȘI DE 2000 de ani de CREDINȚĂ CREȘTINĂ !

  Prin citări repetate din Carolus Lundius,cronicari greci,romani,regele și ZEUL DACILOR ZAMOLXES-ZALMOXIS a fost transformat în PERSONAJ DE CULT pentru ”martorii lui daniel toxin”.

  Zeul DAC ZAMOLXES-ZALMOXIS are misiunea de A-L ÎNLOCUI pe Iisus Hristos în sufletele românilor!

  Perfid printre rânduri s-a indus ideea FALSĂ că DACII ERAU CREȘTINI și MONOTEIȘTI ÎNCĂ ÎNAINTE de a fi creștinați de către Sfântul Apostol ANDREI CEL ÎNTÂI CHEMAT.
  Unul dintre ”dacizatori” s-a și declarat ”ZALMOXIAN-ortodox” pentru a pregăti și mai mult ”martorii lui daniel toxin” pentru pasul următor.

  Observați tactica:

  Pentru a se induce UN ELEMENT NOU,MANIPULATOR ,acesta este mereu atașat UNUI ELEMENT VECHI,TRADIȚIONAL.

  Este o TEHNICĂ ÎN DOI PAȘI .

  Această tehnică de manipulare elimină riscul UNEI REACȚII ”ALERGICE” de respingere a NOULUI ELEMENT INDUS CA UN VIRUS DEVASTATOR în mințile românilor.
  Astfel se pregătește TRECEREA LA O NOUĂ CREDINȚĂ,”ZALMOXIANISMUL”.

  O CREDINȚĂ PĂGÂNĂ.

  Scopul ei?

  RUPEREA DEFINITIVĂ a românilor de CREDINȚA ORTODOXĂ CREȘTINĂ.

  ”Dacizatorii” de Moscova trebuie să-și fi pus și problema asta:

  Ce vor gândi ”martorii lui daniel toxin” DUPĂ ce vor afla că idolul lor,Împăratul DAC Galerius a fost practic AL DOILEA NERO.
  Adică UN TIRAN SCELERAT,un păgân care culmea,TOCMAI la îndrumarea MAMEI SALE,DACA Romula,a emis EDICT DUPĂ EDICT CONTRA CREȘTINILOR.

  Strategia era ca ROMÂNII să afle CÂT MAI TÂRZIU ADEVĂRUL despre DACUL Galerius.
  De ce? Pentru ca TOXINA ”dacistă” să apuce să își facă efectul complet.
  DACUL Galerius trebuia să devină cât mai repede UN IDOL în ochii românilor.
  Evident,după ce îl vor fi ridicat în slăvi,românilor le va fi mult mai greu SĂ SE DEZICĂ de idolul lor de IPSOS toxinian…
  Dar totuși unii români se vor trezi.
  Evident și aici va apărea exact ce le place ”dacizatorilor” O SCINDARE.
  Unii români SE VOR OPRI ÎNGROZIȚI.

  Cum,noi ADMIRAM UN CĂLĂU SÂNGEROS, O BESTIE SADICĂ , UN TIRAN SCELERAT,care i-a condamnat la moarte prin torturi îngrozitoare pe Sfinții Gheorghe,Dimitrie,Varvara,Ecaterina ?

  Ce vor spune ”martorii lui daniel toxin” care chiar poartă aceste nume de sfinți atât de răspândite în România,ȚARĂ CREȘTINATĂ prima dată acum aproape 2000 de ani?
  Ce vor simți când își vor sărbători ONOMASTICA,ziua numelui?

  Că l-au considerat UN EROU pe DACUL Galerius,cel care a dat EDICT DUPĂ EDICT pentru MASACRAREA a însăși sfinților ale căror nume le poartă din naștere?
  Evident,unii se vor trezi.

  Dar cu siguranță suficient de mulți ”martori ai lui daniel toxin” vor fi deja într-un stadiu mult prea avansat de SPĂLARE A CREIERELOR și VOR CONTINUA .
  Aceștia vor fi adepții NOI RELIGII PĂGÂNE ZALMOXIENE.

  Ei vor considera în continuare că DACUL Galerius este modelul lor în timp ce CREDINȚA Neamului Românesc,FIINȚA CREȘTINĂ A ROMÂNULUI – este o credință „DE IMPORT“ indusă de alții spre deosebire de ZALMOXIANISMUL AUTOHTON…

  Cum s-ar spune li se va induce UN FALS NAȚIONALISM,
  RELIGIOS de această dată.

  Și uite așa ce nu au reușit POCĂIȚII(vezi Dan Diaconescu PPDD-iehoviști,baptiști,sâmbătari,penticostali,evangheliști) finanțați din America de Oculta SATANICĂ jidănească vor reuși ”ZALMOXIENII”.
  Și anume SĂ SMULGĂ mii de români din Biserica Neamului Românesc și să-i rătăcească definitiv.

  Pentru că faza finală este DISTRUGEREA ființei NAȚIONALE a Neamului Românesc.
  Ori pentru aceasta TREBUIE DISTRUȘI PILONII DE FORȚĂ ai României:
  ORIGINEA LATINĂ a românilor
  CREDINȚA CREȘTINĂ ORTODOXĂ a românilor

  Cele două cresc una din cealaltă,se întrepătrund de-alungul mileniilor pentru că TOCMAI LEGIONARII și COLONII ROMANI CREȘTINI au fost cei care au adus creștinismul și acolo unde Sfântul Apostol Andrei nu a ajuns:
  În INIMA Daciei devenită DACIA TRAIANĂ după 106 AD .

  Ce nu știu membrii sectei ”martorii lui toxin” este că dacă ar citi TOT TEXTUL lui Lactantius,
  AR FACE UN DUȘ RECE.
  Dar CE ASCUNDE restul textului ?

  O LUNGĂ LISTĂ DE CRIME ABOMINABILE comise de Împăratul DACO-ROMAN GALERIUS și evident…”UITATE” de toxinKGB
  (să vedem dacă vreun ”martor al lui daniel toxin”
  VA ÎNDRĂZNI SĂ CONTESTE adevărurile istorice de mai jos ):

  Iată ce conține restul textului despre care SECTA ”martorii lui toxin” habar nu are sau nici NU VREA SĂ ȘTIE :

  ” Lucius Caecilius Firmianus LACTANTIUS -Despre MOARTEA PERSECUTORILOR”
  14

  ”1.Însă cezarul(GALERIUS-nota mea) NU A FOST MULȚUMIT DE DISPOZIȚIILE EDICTULUI :

  se pregătește ”să i se adreseze” altfel lui Dioclețian.

  2.Căci,PENTRU A-L FORȚA(pe Dioclețian-nota mea) SĂ ACCEPTE PLANUL SĂU FOARTE CRUD DE PERSECUȚIE ,a dat foc palatului prin slujitori de taină și,după ce o parte [din clădire]fusese mistuită de flăcări,
  CREȘTINII ÎI ERAU PREZENTAȚI
  CA INAMICI PUBLICI .

  Odată cu incendiul palatului se ațâța și IMENSA SA URĂ ÎMPOTRIVA NUMELUI DE CREȘTIN .

  Erau acuzați de a fi pus la cale împreună cu eunucii moartea celor doi împărați,care erau cât pe ce să ardă de vii în propria reședință.3.Cât despre Dioclețian ,care întotdeauna dorea să pară abil și inteligent,nu a putut să bănuiască nimic,ci,aprins de furie,a început numaidecât să-I tortureze pe toți slujitorii săi [apropiați].4.El însuși era de față și îi tortura cu focul pe [niște]nevinovați;de asemenea,toți judecătorii,într-un cuvânt toți magistrații care se găseau în palat aplicau torturi cu autoritatea ce li se conferise 5.Se întreceau cine să găsească primul vreun [indiciu],dar nu se găsea nimic ,fiindcă nimeni nu îi tortura pe slujitorii cezarului.

  EL ERA DE FAȚĂ(GALERIUS-nota mea),INSISTA și NU ÎNGĂDUIA SĂ SE POTOLEASCĂ MÂNIA BĂTRÂNULUI (Dioclețian-nota mea)lipsit de discernământ.

  6.Așa că după, cincisprezece zile ,[GALERIUS] A PROVOCAT UN ALT INCENDIU,

  dar,deși descoperit la timp ,totuși autorul lui nu a fost găsit 7.Atunci,cezarul,deși își pregătise plecarea pe la mijlocul iernii ,a pornit în grabă în aceeași zi ,susținând că fuge ca să nu ardă de viu.”

  297 AD
  Împăratul DACO-ROMAN Galerius declanşează prigoana contra creştinilor.

  Efectul imediat:SUNT UCIȘI ÎN CHINURI ÎNFIORĂTOARE
  MARTIRII Neamului NOSTRU ROMÂNESC și Creștin:

  Marcian și Nicandru 8 iunie 298 AD :

  au fost înţepaţi cu suliţa, pârjoliţi în foc, puşi pe cărbuni aprinşi şi bătuţi cu toiegele; apoi li s-a turnat apă sărată peste rănile deschise şi au fost târâţi prin cioburi ascuţite, zdrobindu-li-se astfel feţele.

  Dar ei au rămas statornici în credinţa în Domnul NOSTRU Iisus Hristos.

  Atunci GALERIUS a poruncit să li se taie capetele, cei doi primind astfel cununa muceniciei.

  Pasicrat și Valentinian 24 aprilie 298 AD (Durostorum)

  24 februarie 303
  Împăratul DACO-ROMAN Galerius dă PRIMUL EDICT CONTRA CREȘTINILOR și ordonă:

  interzicerea adunărilor,
  DĂRÂMAREA BISERICILOR,
  apostazierea.

  Galerius O OBLIGĂ SĂ ADUCĂ SACRIFICII ZEILOR pe soţia şi fiica lui Diocleţian, ştiindu-le că îi simpatizează pe creştini.

  Aprilie 303
  Împăratul DACO-ROMAN Galerius dă AL DOILEA EDICT CONTRA CREȘTINILOR și ordonă:

  arestarea episcopilor,
  preoţilor,
  diaconilor,
  exorciştilor şi lectorilor,
  care DACĂ NU ÎL RESPINGEAU Pe Bunul Dumnezeu,
  DACĂ NU SE LEPĂDAU DE CREȘTINISM(dacă nu apostaziau)ERAU UCIȘI.
  Efectul imediat:

  SUNT UCIȘI ÎN CHINURI ÎNFIORĂTOARE
  MARTIRII Neamului NOSTRU ROMÂNESC și Creștin:

  Sfântul Mare Mucenic Gheorghe,
  purtătorul de biruinţă 23 aprilie 303 AD (Capadocia),

  ”ÎNDEMNAT DE GALERIU, Dioclețian a dat porunca să fie dus în temniță și pus la chinuri, ca să se lepede de credință. Şi a fost trecut prin toate vămile muceniciei, loviri cu suliță, bătăi la tălpi, lespezi de piatră pe piept, chinul la roată, groapă cu var, încălțăminte cu cuie, băutură otrăvită, bătaia cu vine de bou ș.a. Toate acestea și altele asemenea, Sfântul Gheorghe le-a îndurat cu bărbăție stând tare în credință.”

  Sfântul Mare Mucenic şi tămăduitor Pantelimon 303 AD(Nicomidia):

  ”Sf. Pantelimon a refuzat închinarea la idoli și a mărturisit din nou, cu multă tărie, credința sa în Iisus Hristos. Nu s-a lăsat înspăimântat nici de bătăile cumplite la care a fost supus, nici de foc. Supus la diverse chinuri, din porunca împăratului, el a rămas nevătămat.

  GALERIUS Maximian, văzând puterea credinței lui Pantelimon și refuzul său constant de a se închina zeilor păgâni, a poruncit să fie decapitat. Când i-a fost tăiat capul nu a curs sânge, ci lapte, iar măslinul uscat de care fusese legat martirul a înverzit pe dată și a rodit cu fructe din belșug. Auzind acestea, împăratul a poruncit ca și trupul sfântului și acel măslin să fie arse.

  Mai târziu, după plecarea soldaților lui Maximian, credincioșii au scos din cenușă trupul neatins de foc al Sf. Pantelimon”

  Antim episcopul Nicomidiei
  3 septembrie 303 AD,

  27 septembrie 303
  Împăratul DACO-ROMAN Galerius dă AL TREILEA EDICT CONTRA CREȘTINILOR:

  toţi membrii clerului sunt obligaţi să apostazieze,

  DACĂ NU SE LEPĂDAU DE CREȘTINISM ERAU UCIȘI.

  304
  Împăratul DACO-ROMAN Galerius dă AL PATRULEA EDICT CONTRA CREȘTINILOR
  ,

  declarându-se război creştinismului şi aplicându-se pedepse foarte aspre.
  Efectul imediat:

  SUNT UCIȘI ÎN CHINURI ÎNFIORĂTOARE
  MARTIRII Neamului NOSTRU ROMÂNESC și Creștin:

  Iuliu Veteranul din Durostor 27 mai 304 AD
  Isihie 15 iunie 304 AD
  Chiril, Chindeas si Tasius (Dasius)
  20 noiembrie 304 AD Axiopolis (Cernavoda)
  episcopul Irineu 6 aprilie 304 AD (Sirmium),
  diaconul Dimitrie 9 aprilie 304 AD,
  fecioara Basila 25 octombrie 304 AD,
  preotul DACO-ROMAN MONTANUS și soția sa preoteasa MAXIMA 26 martie 304 AD (Sirmium),
  episcopul Victorin de Poetovio 304 AD
  Sfânta Varvara,Sfânta Iuliana 305 AD (Heliopolis),
  Sfânta Ecaterina martirizată în anul 305 AD la Alexandria.

  Sfintul mucenic Adrian (306 AD):

  ” Adrian (latin. Hadrianus) după o carieră militară de succes, a ajuns să facă parte din Garda Herculiană a împăratului roman Galerius Maximianus (305-311).

  Când Adrian a apărut în fața împăratului GALERIUS Maximianus și a mărturisit din nou pe Hristos ca fiind Dumnezeu cel adevărat,

  chinuitorii săi l-au întins cu fața în jos și l-au bătut cu toiegele. Apoi, întorcându-l cu fața în sus,

  l-au bătut și peste pântece, încât i se vedeau măruntaiele.
  Mucenicul, când pătimea acestea, avea doar de 28 de ani. I-au fost apoi retezate mâinile și picioarele, iar în final a fost decapitat.

  Aceleași chinuri le-au suferit și ceilalți 23 sfinți mucenici care erau împreună cu el.”

  Sfântul şi marele mucenic Dimitrie ,Sfântul Nestor Tesalonic 306 AD:

  ”Mânia împăratului GALERIUS a devenit repede furie, când a aflat că Dimitrie nu doar era ucenic credincios al lui Hristos, dar și predica public credința creștină.
  Deci a poruncit împăratul să fie prins sfântul și să fie pus într-o temniță umedă din subsolul unei băi publice.
  Şi […]a trimis ostași și le-a poruncit să-l străpungă cu sulițele pe sfântul în temniță

  [..]Şi făcându-se aceasta, îndată marele Dimitrie și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu, făcând după moartea sa multe minuni și uimitoare tămăduiri. Apoi, din porunca împăratului s-a tăiat și capul lui Nestor (pomenirea Sfântului Nestor se face la 27 octombrie).”

  311-Galerius ESTE LOVIT DE PEDEAPSA LUI DUMNEZEU ,pe care și el și mama sa DACA Romula îl urâseră toată viața.
  O BOALĂ ÎNGROZITOARE ÎI PUTREZEȘTE ABDOMENUL și ESTE MÂNCAT DE VIERMI DE VIU .

  Iată și ”restul textului” care descrie în detalii CHINURILE PEDEPSEI CUMPLITE :

  Lucius Caecilius Firmianus LACTANTIUS – De mortibus persecutorum,
  Despre MOARTEA PERSECUTORILOR

  ”CHAP. XXXIII.
  And now, when Galerius was in the eighteenth year of his reign,
  God struck him with an incurable plague.
  A malignant ulcer formed itself low down in his secret parts, and spread by degrees.

  The physicians attempted to eradicate it, and healed up the place affected.
  But the sore, after having been skinned over, broke out again; a vein burst, and the blood flowed in such quantity as to endanger his life.
  The blood, however, was stopped, although with difficulty.
  The physicians had to undertake their operations anew, and at length they cicatrized the wound.
  In consequence of some slight motion of his body, Galerius received a hurt, and the blood streamed more abundantly than before.
  He grew emaciated, pallid, and feeble, and the bleeding then stanched.
  The ulcer began to be insensible to the remedies applied, and a gangrene seized all the neighbouring parts.

  It diffused itself the wider the more the corrupted flesh was cut away, and everything employed as the means of cure served but to aggravate the disease.

  The masters of the healing art withdrew.

  Then famous physicians were brought in from all quarters; but no human means had any success. Apollo and AEsculapius were besought importunately for remedies: Apollo did prescribe, and the distemper augmented.

  Already approaching to its deadly crisis, it had occupied the lower regions of his body: his bowels came out, and his whole seat putrefied.

  The luckless physicians, although without hope of overcoming the malady, ceased not to apply fomentations and administer medicines.
  The humours having been repelled, the distemper attacked his intestines, anti worms were generated in his body.

  THE STENCH WAS SO FOUL as to pervade not only the palace, but even the whole city; and no wonder, for by that time the passages from his bladder and bowels, having been devoured by the worms, became indiscriminate, and his body, with intolerable anguish, was dissolved into one mass of corruption.

  Stung to the soul, he bellowed with the pain,
  So roars the wounded bull.

  They applied warm flesh of animals to the chief seat of the disease, that the warmth might draw out those minute worms; and accordingly, when the dressings were removed, there issued forth an innumerable swarm: nevertheless the prolific disease had hatched swarms much more abundant to prey upon and consume his intestines.

  Already, through a complication of distempers, the different parts of his body had lost their natural form: the superior part was dry, meagre, and haggard, and his ghastly-looking skin had settled itself deep amongst his bones while the inferior, distended like bladders, re rained no appearance of joints.
  These things happened in the course of a complete year; and at length, overcome by calamities, he was obliged to acknowledge God, and he cried aloud, in the intervals of raging pain, that he would re-edify the Church which he had demolished, and make atonement for his misdeeds; and when he was near his end, he published an edict of the tenor following”

  (Lucius Caecilius Firmianus LACTANTIUS – De mortibus persecutorum,
  Despre MOARTEA PERSECUTORILOR)

  Acesta este RESTUL TEXTULUI din care MANIPULATORUL toxinKGB ”A EXTRAS” DOAR citatul despre Galerius care îi servea perfect INTOXICĂRII NAIVILOR.
  Iar SECTA ”martorii lui toxin” habar nu are sau nici NU VREA SĂ ȘTIE ce a scris Lactantius!

  Galerius, conștientizează ORIBILELE CRIME pe care le-a ordonat împotriva creștinilor și de pe patul de moarte da EDICTUL de la NICOMEDEIA:

  „Între celelalte [hotărâri] pe care le-am luat întotdeauna în interesul şi spre binele statului, noi hotărâserăm mai înainte să îndreptăm toate [problemele] după legile vechi şi constituţia romană şi să veghem ca până şi creştinii, care au părăsit religia strămoşilor lor, să revină la sentimente [mai] bune. Având în vedere faptul că din anumite raţiuni, aceştia au fost cuprinşi de o anumită încăpăţânare şi posedaţi de o atât de mare nebunie încât, departe de a urma obiceiurile înaintaşilor lor – [obiceiuri] care fuseseră poate stabilite de propriii lor părinţi – ei îşi făceau pentru ei înşişi, după propria voinţă şi după bunul lor plac, legi pe care le respectau şi prin care în diferite locuri strângeau o mulţime de oameni de diferite feluri. În sfârşit, după publicarea edictului nostru, care le ordona acestora să se conformeze vechilor obiceiuri, mulţi au fost supuşi ameninţărilor periculoase şi mulţi au fost tulburaţi de tot felul de chinuri.
  Dar, fiindcă foarte mulţi au rămas în aceeaşi stare şi am văzut că aceştia nu îşi mai arată faţă de zei cultul şi respectul cuvenit şi nu îl mai cinstesc nici pe Dumnezeul creştinilor, ţinând seama de infinita noastră bunătate şi luând în considerare obiceiul nostru statornicit potrivit căruia noi obişnuim să acordăm iertare tuturor, am decis că iertarea noastră trebuie să acţioneze şi în cazul lor, ca să poată exista din nou creştini şi să-şi ridice locaşurile lor de adunare, aşa încât să nu mai întreprindă nici un act contrar ordinii stabilite. În consecinţă, în urma iertării pe care le-am acordat-o, creştinii vor trebui să se roage Dumnezeului lor pentru sănătatea noastră, a statului şi a lor personal, încât statul să se menţină peste tot nevătămat şi ei să poată trăi în linişte în casele lor. “

  (Lucius Caecilius Firmianus LACTANTIUS – De mortibus persecutorum, Despre MOARTEA PERSECUTORILOR 34, 1-4; trad. Bejan)

  ”Iată că,după ce toți adversarii noștri au fost zdrobiți și după ce liniștea a fost reinstaurată pe pământ,Biserica,distrusă nu cu mult timp în urmă ,se ridică din nou,iar templul lui Dumnezeu,

  CARE FUSESE DĂRÂMAT DE CEI NECREDINCIOȘI ,

  este construit prin mila Domnului spre mai marea SA slavă.
  Căci Dumnezeu i-a înălțat pe principii care au anulat
  HOTĂRÂRILE NELEGIUITE și SÂNGEROASE ALE TIRANILOR
  și au vegheat asupra neamului omenesc pentru ca,de acum,după ce norii acelor vremuri atât de triste au fost ca și risipiți,pacea plăcută și senină să înveselească inimile tuturor.[…]

  CEI CARE ÎL BATJOCORISERĂ PE DUMNEZEU ZAC LA PĂMÂNT[…]
  CEI CARE ÎI SUPUSESERĂ LA TORTURI PE CEI DREPȚI ȘI-AU DAT SUFLETELE TICĂLOASE SUB LOVITURILE CERULUI ȘI ÎN URMA CHINURILOR BINEMERITATE(vezi MOARTEA ÎN CHINURI ATROCE a lui
  GALERIUS DUȘMANUL DE MOARTE AL CREȘTINILOR-nota mea) […]

  DESPRE MOARTEA ACESTORA am vrut să depun mărturie în scris ,
  pentru ca toți cei care au fost departe de aceste evenimente

  ȘI CEI CARE VOR VENI DUPĂ NOI SĂ ȘTIE
  cum și-a arătat Dumnezeu cel Preaînalt puterea și măreția
  DÂNDU-I PIEIRII și NIMICINDU-I PE DUȘMANII NUMELUI SĂU.”

  (Lucius Caecilius Firmianus LACTANTIUS – De mortibus persecutorum, Despre MOARTEA PERSECUTORILOR

  “DESPRE MOARTEA ACESTORA am vrut să depun mărturie în scris ,[…]
  ȘI CEI CARE VOR VENI DUPĂ NOI SĂ ȘTIE “

  Adică și SECTA ”martorii ai lui toxinKGB” SĂ ȘTIE .

  Dar după cum știm,ei NU VOR SĂ ȘTIE ADEVĂRUL.Ei REFUZĂ EVIDENȚA.

  Ei IGNORĂ DELIBERAT dovezile arheologice zdrobitoare care atestă dincolo de orice îndoială ROMANIZAREA și LATINIZAREA strămoșilor NOȘTRI daci,adică GENEZA daci-romană a poporului NOSTRU ROMÂNESC.

  Au fost prea ”tulburați”(a se citi INTOXICAȚI) de ”dacismul” de MOSCOVA.
  Încă odată îi îndemn pe ”martorii lui toxinKGB”

  Citiți INTEGRAL și ”restul textului” din „Despre moartea persecutorilor” de Lucius Caecilius Firmianus LACTANTIUS

  http://www.polirom.ro/catalog/carte/despre-moartea-persecutorilor-4245/

  Ediţie bilingvă, traducere de Cristian Bejan, studiu introductiv, table cronologic, note explicative şi anexe de Dragoş Mîrşanu, Colecţia Tradiţia creştină nr. 11, Editura Polirom, Iaşi, 2011.

 78. Am sa prezint si eu niste dovezi neutre .din Strabon geografia :
  1.”des Gètes un peuple Thrace” GETII UN POPOR TRAC
  2.”des Moesiens, Thraces aussi d’origine ” MOESII TRACI DE ORIGINE
  3.”,Aelius Catus prendre 50 000 hommes sur la rive ultérieure de l’Ister et chez les Gètes, peuple qui parle la même langue que les Thraces, et les transporter dans la Thrace proprement dite” CATUS A LUAT 50 MII DE OAMENI DE LA VARSAREA DUNARII DE LA GETII CARE VORBESC ACEASI LIMBA CA TRACII SI I-AU TRANSPORTAT IN TRACIA PROPIUZISA ” Catus, Lucius proconsul de Macédoine, et légat de Mésie à une date vers 2-3 ou vers 10-11. Deci inainte de razboiul cu dacii din anul 101-102.
  Deci este posibil de aici sa provina AROMANII care ar putea fi traco-geti romanizati cu 100 de ani inaintea celor din nord.Este doar o teorie desi in Tracia erau si acolo traci care vorbeau aceeasi limba.Deci sunt dovezi ca am fost acelasi popor acum 2 mii de ani.
  4′.Les Daces parlent absolument la même langue que les Gètes” DACII VORBEAU ABSOLUT ACEASI LIMBA CA SI GETII
  5.”Triballes, autre peuple de la Thrace, de recevoir souvent au milieu d’eux des bandes [de Gètes] émigrants”TRIBALII ALT POPOR TRAC IN CARE SE GASEAU ADESEA IN MIJLOCUL LOR BANDE DE GETI EMIGRANTI.
  Puteti trage concluzii de unde sunt vlahii (romanii si aromanii) in sudul si nordul Dunarii.

 79. Subscriu în totalitate la ce a spus dl Enigmescu și îl felicit, pe această cale, pentru modul in care așterne cuvintele și ideile pe pagină.

  Pentru cine nu văde adevărul când este chiar în fața lui am o întrebare:

  Cine i-a crescut pe Romulus și Remus?

  P.S. Oamenilor le e mai ușor să creadă o minciună decât să accepte un adevăr care le-ar schimba percepția asupra realității.

  Vă urez tuturor o zi senină!

 80. Nu ne asemanam cu italienii pentru ca Imperiul Roman a fost constituit pornind de la Roma prin cuceriri mai degraba decat prin reproducere.
  Limba oficiala in Imperiul Roman era latina iar capitala era Roma.
  Imperiul a crescut prin intergrarea tuturor triburilor cucerite in complexul sistem legal al romanilor fara a se tine cont de sangele ce le curgea prin vine.
  Romanitatea era un statut social, o cetatenie a tuturor natiilor conlocuitoare.

  Daca romanii erau asa de neomogeni genetic cum se face ca populatia actuala romana este totusi omogena genetic?
  Ce ii face pe romani sa fie altfel decat aceia care i-au colonizat si ocupat?

 81. Domnule Popescu, dincolo de reactia prea viscerala, va atrag atentia ca articolul dvs. sufera de o anumita incoerenta. Ca si unele comentarii kilometrice, care sfarsesc prin a intreba, ca Mariu Chicos Rostogan, „Nu-i asa ca romanii vorbeau latina?”

  Nu, domnule, ceea ce numiti „dacisti” nu sunt nebuni. Iata aici ceva citate care ar trebui sa va puna pe ganduri:

  “Carpaţii sunt într-o regiune a lumii în care se situa odinioară centrul celei mai vechi culturi cunoscute în ziua de azi.” (Daniel Ruzo-savant peruvian)
  „Fiţi voi înşivă, nu imitaţi pe nimeni. Aveţi sub picioarele voastre izvoare de apă vie. Nu invidiaţi popoarele bătrâne, ci priviţi-l pe al vostru. Cu cât mai adânc veţi săpa, cu atât veţi vedea tâşnind mai mult viaţa.” (Jules Michelet- cărturar francez)
  “Cand primise titlul de împarat el [Galerius] a declarat ca este dusmanul numelui de roman si ca vrea titulatura Imperiului Roman cu aceea de Imperiu Dacic. Caci aproape toti însotitorii din suita sa erau din neamul acelora… Avand în jurul lui astfel de însotitori si aparatori, el si-a batut joc de tot Orientul.” (Lactantiu, De mortibus persecutorum)
  “Aceşti bieţi ţărani, cu mantălile şi căciulile lor cu pene de curcan pe cap, ei de care se râsese atâta, dovediră că ştiu să moară dacă nu să învingă şi că li curge în vine tot sângele vechilor daci.” (Kohn Abrest)
  “Urmaşii geto-dacilor trăiesc şi astăzi şi locuiesc acolo unde au locuit părinţii lor, vorbesc în limba în care glăsuiau mai demult părinţii lor.” (Huszti Andras)
  “E drept însă că această viaţă, care tocmai se implanta în Dacia, ajunsese pe povorâşul decăderii; ea nu ar fi putut da o odraslă atât de roditoare, dacă nu s-ar fi altoit pe viţa cea plină de vânjă, a rasei tracice din poalele Carpaţilor” (A.D. Xenopol)
  Dacii, moesii, tracii n-au fost în toate vremurile aşa de războinici, că istoria legendară a făcut să se afirme că însuşi zeul răboiului s-a născut în ţara lor? Mi-ar fi greu să enumăr puterea din toate provinciile, care acum se găseşte înglobată în Imperiul Roman…(Flavius Vegetius)
  “Nicolae Iorga spunea că nenorocul ni se trage de la Alexandru Machedon : în loc să-şi ridice privirile spre Miază-noapte şi să unească toate neamurile thracice într-un mare imperiu, Alexandru s-a lăsat atras în orbita civilizaţiei mediteraneene şi, ajuns în culmea puterii, s-a îndreptat spre Asia. Thracii care, după spusa lui Herodot, erau «cel mai numeros popor după Indieni» au pierdut, prin Alexandru, singura lor şansă de a intra în istoria universală ca factor autonom; ei au contribuit la facerea Istoriei, dar în numele altora: în numele Imperiului Roman sau al Bizanţului, prin împăraţii pe care i-au dat cu prisosinţă atât Răsăritului cât şi Apusului.” (Mircea Eliade)
  “Strămoşii etnici ai românilor urcă neândoielnic până în primele vârste ale Umanităţii, civilizaţia neolitică română reprezentând doar un capitol recent din istoria ţării” (Eugene Pittard)
  “Locurile primare ale dacilor trebuie căutate, deci, pe teritoriul României. Într-adevăr, localizarea centrului principal de formare şi extensiune a indo-europenilor trebuie să fie plasată la nordul şi sudul Dunării.” (Gordon W. Childe)
  “În ceea ce urmează voi scrie despre cea mai mare ţară care se întindea din Asia Mică până în Iberia şi din Nordul Africii până dincolo de Scandinavia, ţara imensă a Dacilor.” (Dionisie Periegetul)
  “Care a fost dialectul vorbit de vlahi? Filologii l-au considerat ca fiind importat de la romanii cuceritori. Nu este decât o aserţiune. Idiomul vlahilor este acela al pelasgilor, el s-a format de treizeci de secole. El a fost vorbit şi în Munţii Pindului, cu mai mult de o sută de ani înaintea cuceririi lui de către soldaţii lui Traian. . . În Peonia, în Pelasgonia, în Macedonia de Sus, pe care Eschil o numeşte Pelasgia, în cantoanele din Epir şi din Tesalia, ocupate de pelasgi, dialectul vlah nu a fost împrumutat de la stăpânii lumii. Dimpotrivă, romanii vorbeau limba pelasgilor. . . Este evident că descendenţii pelasgilor care locuiesc în număr de mai multe sute de mii, în munţii care au fost leagănul rasei lor antice, cei care populează fosta Dacie, vorbesc încă limba naţională, care în Italia a dat naştere limbii latine. . . Nu ne mai este permis să ne îndoim că naţiunile pelasgice nu au fost poporul latin. Totul concură spre a dovedi că dialectul lor a devenit limba latină. Este incontestabil că pelasgii au contribuit la fondarea Romei. . .Dialectul vlah preexistă. Imediat după cucerirea romană, el s-a revelat spontan în Dacia, în Panonia şi pe Pind. . . A trebuit ca istoria să înregistreze povestea despre colonii care au adus în Dacia limba latină. În acest scop scriitorii au inventat povestea sângeroasă a exterminării naţiunii dace de către Traian”. (Felix Colson, 1862)
  “… N-a pierit nici o limbă a Dacilor, pentru că ei n-au avut o altă limbă proprie, care să fie înlocuită prin limba Romanilor şi n-au avut o astfel de limbă pentru simplul motiv că Dacii vorbeau latineşte. Limba Dacilor n-a pierit. Ea a devenit în Italia întai limba Romanilor care era o forma literară a limbii Daciei, iar mai târziu limba italiană; aceeaşi limbă a Dacilor, dusă în Franţa a ajuns întâi limba Galilor, iar cu timpul limba franceză; în Spania ea a devenit întai limba Iberilor, iar cu timpul limba spaniolă, iar aici a devenit cu vremea limba noastră românească.” (I. Al. Brătescu-Voineşti, 1942)
  “Nu cumva noi nu putem “găsi” nici un cuvânt dac care să fie ne-latin, ne-grec,ne-german, ne-slav şi ne-maghiar, caz tipic de orbire când nu se vede pădurea din cauza copacilor?” (Petre Morar, “Noi nu suntem Latini, Latinii sunt noi”)
  “Toate legendele, toate tradiţiile arienilor, istoricii din Asia confirmă că vin din Occident. . . Să căutăm leagănul lor comun la Dunărea de Jos, în această Tracie pelasgică” (Roger Clemence, “Buletinul Societăţii de Antropologie”, Paris 1879)
  “Purtătorii civilizaţiilor cele mai vechi ale Chinei şi Japoniei au imigrat în epoca neoliticului, în mare parte, din sud-estul Europei, din regiunea Nipru, Dunăre şi Balcani” (arheologul german Klaus Schmith)
  “Chiar dacă trebuie să căutăm în Asia prima origine a arsacizilor, când au supus această parte a lumii, ei veneau din Europa şi făceau parte dintr-o puternică naţiune răspândită de la malurile Dunării până în ţinuturile cele mai îndepărtate ale Asiei superioare: aceste popoare erau dacii, acesta era numele naţional al arsacizilor, pe care l-au dat tuturor supuşilor lor. Cu trei secole înaintea erei noastre, Ungaria şi Bactriana purtau în mod egal numele de Dacia/Dakia şi această denumire, care se poate recunoaşte uşor oricând, dar modificată în mod diferit în idiomurile care s-au succedat în Europa şi Asia, se foloseşte chiar şi pentru a desemna popoarele germane şi pe urmaşii vechilor persani” (Henry Jules Klaproth, “Tableaux historiques de l’Asie, depuis la monarchie de Cyrus jusqu’à nos jours, accompagnés de recherches historiques et ethnographiques sur cette partie du monde”)
  “Poporul român este unul dintre cele mai vechi popoare din Europa şi cel mai frumos exemplu istoric de continuitate a unui neam, fie că este vorba de traci, de geţi sau de daci. Locuitorii pământului românesc, au rămas aceeaşi din epoca neolitică, a pietrei şlefuite până în zilele noastre, susţinând astfel, printr-un exemplu, poate unic în istoria lumii, continuitatea unui neam” (Albert Armand)
  “Limba Română este o limbă-cheie, care a influenţat în mare parte toate limbile Europei” (Ekstrom Par Olof)
  “Să fie clar pentru toţi, că cei pe care antichitatea i-a numit cu o veneraţie aleasă Geţi, scriitorii i-au numit după aceea, printr-o înţelegere unanimă, Goţi. …grecii şi alte popoare au luat literele de la Geţi. La Herodot şi Diodor găsim opinii directe despre răspîndirea acestor litere.” (Carolus Lundius, “Zamolxis, primus Getarum Legislator”)
  “Roma însăşi, învingătoarea tuturor popoarelor, a trebuit să slujească supusă şi să primească jugul triumfului getic.” (Isidor din Sevilia)
  “Asupra istoriei primitive a regiunilor care vor forma Grecia, grecii înşisi nu ştiu nimic. Până în prezent, solul grec n-a scos la iveală nici o urmă materială a paleoliticului. Cei mai vechi locuitori din Grecia sunt tracii – pelasgii – , aparţinând timpului neoliticului.” (A. Jarde)
  “România este vatra a ceea ce am numit Vechea Europă, o entitate culturală cuprinsă între anii 6.500- 3.500 i.Hr., axată pe o societate matriarhală, teocratică, paşnică, iubitoare şi creatoare de artă, care a precedat societăţile indo-europene, patriarhale, de luptători din epocile bronzului şi fierului” (Marija Gimbutaş – ”Civilizaţie şi cultură: vestigii preistorice în sud-estul European”)
  ”Civilizaţia s-a născut acolo unde trăieşte astăzi poporul Român, răspândindu-se apoi, atât spre răsărit, cât şi spre apus, acum circa 13-15.000 de ani !” (William Schiller în cartea ”Unde s-a născut civilizaţia?”)
  “Urmaşii geto-dacilor trăiesc şi astăzi şi locuiesc acolo unde au locuit părinţii lor, vorbesc în limba în care glăsuiau mai demult părinţii lor.” (Huszti Andras)
  “Geţii au avut propriul lor alfabet cu mult înainte de a se fi născut cel latin (roman). Geţii cântau, însoţindu-le din fluier, faptele săvârşite de eroii lor, compunând cântece chiar înainte de întemeierea Romei, ceea ce – o scrie Cato – romanii au început să facă mult mai târziu.” (Bonaventura Vulcanius)
  “Nu pot să trec sub tăcere, faptul că întotdeauna am fost admiratorul, mai mult decât al tuturor, al acestui nume prin excelenţă nobil al unui neam, care crede din adâncul inimii lui în nemurirea sufletelor, căci, după judecata mea, condamnând puternic moartea, ei capătă un curaj neţărmurit de a înfăptui orice; după cum se vede, neamul geţilor s-a ivit aşa din totdeauna de la natură, el a fost şi este un popor cu totul aparte şi veşnic.” (Bonaventura Vulcanius, “De literis et lingua getarum sive gothorum”, 1597)”

 82. @ PaulRaicu
  Au fost,cum sa nu fie?Doar au desoperit America cu 7 000 de ani inaintea lui Columb.Defapt dupa ultimele cercetari de paleogenetica iese la lumina adevarul cutremurator ca si Cristofor Columb era dac.La fel si indienii,tot daci erau,ca doar au vorbit cu Columb fara traducator (la fel ca Traian cu solul lui Decebal,dupa reprezentarea de pe Columna) deci vorbeau aceeasi limba.Concluzia halucinanta (vorba lu’ Roxin)e ca si bastinasii americani erau daci.
  Ce mica si plina de daci e lumea.

 83. @ „2013-REUNIFICAREA Basarabiei cu Ţara Mamă ROMÂNIA este în plină desfăşurare!”

  Sunteti un adevarat tavalug,zdrobiti tot ce va iese in cale.Era si cazul sa apara cineva care sa le dea la dacomani una zdravana peste botu’ nesimtit.
  Multumim ptr. ce faceti.

 84. Printre numele de plante dace este trecută şi ciumăfaia! Citez:”SALIA( Ciumăfaia, Alaur, Bolondariţă,conţine alcaloizi ca hiosciamina şi scopolamina”. Trebuie să fie o greşeală, planta fiind nativă din America de Nord. Să fi fost dacii şi pe acolo?

 85. Deci ,SCRIAU ÎN LATINĂ strămoșii noștri ROMANI?
  Da au ba ?

  Următoarele inscripții ROMANE din ROMÂNIA(Dacia TRAIANA)sunt înregistrate și la renumita UNIVERSITATE din HEIDELBERG/Germania
  ”HEIDELBERGER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN”
  Epigraphic Database Heidelberg

  ROMÂNIA-Dacia TRAIANĂ
  Inscripții ÎN LATINĂ

  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/inschrift/suche?hd_nr=&provinz=Dac&land=ro&fo_antik=&fo_modern=&literatur=&dat_jahr_a=&dat_jahr_e=&atext1=&bool=AND&atext2=&sort=hd_nr&anzahl=20
  ROMÂNIA-Dacia TRAIANĂ
  Fotografii de monumente cu inscripții
  ÎN LIMBA LATINĂ

  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/foto/suche?f_nr=&provinz=Dac&land=ro&fo_antik=&fo_modern=&aufbewahrung=&vorlage=&aufnahme_jahr=&qualitaet=&cil=&ae=&andere=&kommentar=&hd_nr=&sort=f_nr&anzahl=20

  D M
  DAIZI CO
  MOZOI VI
  XIT AN L INTER
  FECTVS A CAS
  TABOCIS IV
  STVS ET VAL PA
  TRI B M POSV
  ERVNT
  D(is) M(anibus) / Daizi Co/mozoi vi/xit an(nos) L inter/fectus a Cas/tabocis Iu/stus et Val(erius) pa/tri b(ene) m(erenti) posu/erunt
  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD032415

  HERCVLI
  INVICTO
  PR INPERA
  TORIS COL
  CALATARVM
  L LIVIVS MA
  RCELLINVS
  D D D
  Herculi / invicto / pr(o) (ute) Inpera/toris(!) col(legium) / alatarum / L(ucius) Livius Ma/rcellinus / d(onum) d(edit) d(edicavit)
  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/img/F004370.JPG
  Libero Patri / pro salute Mar(ci) / Turrani Dii et / [F]l(aviae)(?) Aeliae Nices / M(arcus) Turran(ius) / Patroclus ex / voto
  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/fotos/F005527.JPG
  Au[ribus] / D[ei?] / Malag[beli] / Ael(ius) V[––
  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/fotos/F005529.JPG

  [Deo M]alach[belo pr]o sal(ute) ddd(ominorum) / [nnn(ostrorum) A]uggg(ustorum) P(ublius) A[elius Ser?]vius / vet(eranus) ex op[t(ione) n(umeri) Palm(yrenorum)]
  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/fotos/F005531.JPG
  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/fotos/F005528.JPG
  D(is) M(anibus) / Fla(vius) Qui/ntus PRI / ex MARO / vix(it) [an(nos)] XXX / Iul(i)a Max(?)/ima con(iugi) / p(iissimo) f(aciendum) c(uravit)
  http://www.ubi-erat-lupa.org/img/monuments/15073-1.jpg
  I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / pro salute / G(ai) C(–) Hast(a)e / co(n)s(ularis) trium / Dac(iarum) str(atores) ei(us) / leg(ionis) XIII g(eminae) / agen(te)s Pro/cu[l]o [l]eg(ato)
  http://www.ubi-erat-lupa.org/img/monuments/NHMT11435.jpg
  Herculi Aug(usto) / C(aius) Sempron(ius) / Urbanus / proc(urator) Aug(usti)
  http://www.ubi-erat-lupa.org/img/monuments/17532-1.jpg
  [G]enio n(umeri) Pa[l(myrenorum)] Tib(iscensium) / [et? Genio?] hor(r)e(i)(?) dis p[a]t(riis) et pro / [sal]ute Augg(ustorum) [n]n(ostrorum) P(ublius) Ael(ius) / [Ser?]vius vet(eranus) e[x] opt(ione) / [n(umeri)? s(upra)?] s(cripti) ex voto [pos]uit
  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/fotos/F005526.JPG
  S(oli) I(nvicto) N(umini) M(ithrae) / pro salute / P(ubli) Ael(i) Mari / Hermadio / act(or) Turran(i) / Dii v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)
  http://www.ubi-erat-lupa.org/img/monuments/13233.jpg
  D(is) M(anibus) / Fla(vius) Qui/ntus PRI / ex MARO / vix(it) [an(nos)] XXX / Iul(i)a Max(?)/ima con(iugi) / p(iissimo) f(aciendum) c(uravit)
  http://www.ubi-erat-lupa.org/img/monuments/15073-1.jpg
  D(is) [M(anibus)] / L(ucio) Iul(io) Ga[–] / civi Treve[ro] / ann(orum) XXXXV / Iulia Egloge / patron(o) et con(iugi) / [––
  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/img/F005177.JPG
  [D(is)] M(anibus) / [– Cor]nel[ius?] / [– Se]cundin[us?] / [–] vix[it] [an(nis) –] / [––
  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/fotos/F005176.JPG
  D(is) M(anibus) / Curneli(a)e(!) / Quint(a)e v/[ix(it) ann(os)] XX et / [––
  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/img/F005175.JPG

  I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / ex voto / [–]E Mu/cianus / pro se et pro / SOSOSE(?)
  http://www.ubi-erat-lupa.org/img/monuments/11484.jpg
  I(ovi) [O(ptimo)] M(aximo) / C(aius) Va[l(erius)?] [Tel?]e/gonus pr/o (se) et [s]uos / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)
  http://www.ubi-erat-lupa.org/img/monuments/11507.jpg
  [––] / [s]ac(rum) / [P(ublius) Ae]l(ius) Rustic[us?] / dec(urio) mu[ni]/c(ipii) Amp(elensium?) / votum vix / satis / reddidit
  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/img/F005171.JPG
  ––] / [–aere?] collato I[–] / IVOVIVSI Iul(ius) Ru[–] // [––] / [––] / [––] / [–]SC(?) / [–]SED(?) / [–]ellus / [–]s(?) / [–] Suril(l)us / Marcus mil(es) / [–] Sigil(l)us / Aquilei(ensis?) / Maximus Nicome(dis?) / Iul(ius) Statorius / Gaianus Agrippa(e) / [Au]r(elius) Amamus(?) / [–] Atius(?) / [–] Sur(us)(?) / [––] // Caius Maior(is) / Aur(elius) C(h)arito / Cassius Valens / Aur(elius) Sossius mil(es) / Aur(elius) Marcus mil(es) / Aur(elius) Valerius / Romanius Arist(–) / Aur(elius) Silvanus / (H)ermes(?) Domnio(nis)(?) / Aur(elius) Proclus / Gaianus A[–] / Cresce[ns? –] / Aur(elius) [–] / [––] // Aur(elius) A[–] / Aper I[–](?) / Caiu[s –] / Anto[nius –] / Iulia[nus? –] / Act[–] / Nus[–](?) / Aur(elius) [–] / CIC[–](?) / Val(erius) V[–] / [––
  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/img/F005170.JPG
  Numini I[–] / pro salu[te Imp(eratoris) Caes(aris)] / [[C(ai) Iul(i) Ve[ri Maximini Aug(usti)]]] / [et? C(ai)?] Iul[i Veri? Maximi?] / [––
  http://www.ubi-erat-lupa.org/img/monuments/NHMT10934.jpg
  [G]enio n(umeri) Pa[l(myrenorum)] Tib(iscensium) / [et? Genio?] hor(r)e(i)(?) dis p[a]t(riis) et pro / [sal]ute Augg(ustorum) [n]n(ostrorum) P(ublius) Ael(ius) / [Ser?]vius vet(eranus) e[x] opt(ione) / [n(umeri)? s(upra)?] s(cripti) ex voto [pos]uit
  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/img/F005526.JPG
  D(is) [M(anibus)] / L(ucio) Iul(io) Ga[–] / civi Treve[ro] / ann(orum) XXXXV / Iulia Egloge / patron(o) et con(iugi) / [––
  http://www.ubi-erat-lupa.org/img/monuments/NHMT11398.jpg
  Colonia Ulpia Traiana Sarmizegetusa
  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/fotos/F004859.JPG
  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/fotos/F004860.JPG
  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/fotos/F004861.JPG
  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/fotos/F004862.JPG
  ––] / [pro salute –] / [[d]]d(ominorum) [[n]]n(ostrorum) Aug[[[g(ustorum)]]] / [[C(ai) [I]ul(i) V[e]ri M[a]]]/[[ximin[i Aug(usti) et]]] / [[C(ai) Iul(i) V[eri Maxi]]]/[[m(i) nob(ilissimi) Ca[es(aris) Ger(manicorum)]]] / m(aximorum) Dac(icorum) m(aximorum) Sar(maticorum) m[ax(imorum)?] / Q(uintus)(?) [[Iulius Licin[ian]]]/[[us?]] co(n)s(ularis) D[ac(iarum) III]
  http://www.ubi-erat-lupa.org/img/monuments/NHMT10933.jpg
  Apollini / Granno et / Sironae / C(aius) Sempronius / Urbanus / proc(urator) Aug(usti)
  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/fotos/F005362.JPG
  Dianae / sanctae / M(arcus) Lucceius / Felix proc(urator) / Aug(usti) n(ostri)
  http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/fotos/F005369.JPG

  Această inscripție este dedicată Zeiței DIANA-DIANAE SANCTAE,adica DIANA SÂNTA(Sfânta Diana)-SÂN-DIANA-SÂNZIANA de astăzi din povești.

  Deci ,SCRIAU ÎN LATINĂ strămoșii noștri ROMANI?
  VORBEAU sau nu LATINA LEGIONARII ROMANI ?
  Da au ba ?

 86. Deci ,SCRIAU ÎN LATINĂ strămoșii noștri ROMANI?
  VORBEAU sau nu LATINA LEGIONARII ROMANI ?
  Da au ba ?

  Bază (cippus) de monument funerar Napoca aria necropolei ROMANE 1927 mijlocul sec. III d. Chr.
  http://uploadimage.ro/img.php?image=4348_baz_cippus_de_monument_funerar_napoca_aria_necropolei_r_phlj.jpg
  Bloc cu inscripţie, Sarmizegetusa Regia (Grădiştea de Munte, jud. Hunedoara),1980, Începutul sec. II d. Chr.
  Iată și DOVADA ÎN PIATRĂ lăsată de LEGIUNEA VI FERRATA
  http://uploadimage.ro/img.php?image=1189_bloc_cu_inscrip_ie_sarmizegetusa_regia_gr_di_tea_de_mun_yje6.jpg

  Deci ,SCRIAU ÎN LATINĂ strămoșii noștri ROMANI?
  VORBEAU sau nu LATINA LEGIONARII ROMANI ?
  Da au ba ?

 87. Deci ,SCRIAU ÎN LATINĂ strămoșii noștri ROMANI?
  Da au ba ?

  D(is) M(anibus). / Iulio Secundo / expl(oratori), stip(endiorum) XXXII, / domo Agrip(pinensi) / vix[i]t an(nis) LV. / [H(eres)] f(aciendum) c(uravit).
  Vezi imaginea:
  http://uploadimage.ro/img.php?image=5541_stel_funerar_or_tioara_de_sus_jud._hunedoara_1957_reuti_f9b6.jpg
  „Zeilor Mani. Lui Iulius Secundus, cercetaş, (decedat) după un serviciu militar de 32 de ani, originar din (colonia) Agrippinensis, a trăit 55 de ani. (Moştenitorul) s-a îngrijit să se ridice (monumentul)”.
  Iulius Secundus a fost militar într-o trupă de cercetaşi, numerus exploratorum Germanicianorum, recrutată probabil de Traian din trupele din Germania inferior şi pusă să păzească valea care ducea spre cetăţile dacice din Munţii Orăştiei. Decedatul era originar din colonia Claudia Ara Agrippinensis, astăzi Köln. Inscripţia se referă numai la el, dar pe stelă este reprezentată întreaga familie înmormântată în acelaşi loc.
  Stela funerară de mai sus a fost descoperită la Orăştioara de Sus (jud. Hunedoara), 1957 .
  Stela este compusă din trei registre. În cel superior este reprezentată în centru o rozetă într-un fronton triunghiular, încadrată de elemente vegetale şi de doi păuni ciugulind din ciorchini de strugure; în al doilea, într-un medalion rectangular încadrat de colonete cu capiteluri vegetale se disting busturile a trei defuncţi: un bărbat, o femeie şi un copil; al treilea registru cuprinde câmpul inscripţiei, încadrat de asemenea de două colonete.
  Deci ,SCRIAU ÎN LATINĂ strămoșii noștri ROMANI?
  Da au ba ?

 88. Deci ,SCRIAU ÎN LATINĂ strămoșii noștri ROMANI?
  Da au ba ?

  Libero Pa/tri deo / P(ublius) Ael(ius) Mar/cianus dec(urio) / col(oniae) Napoc(ensis) / pro sua et / suorum. / V(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).
  Vezi imaginea:
  http://uploadimage.ro/img.php?image=7773_altar_votiv_napoca_cluj_napoca_jud._cluj_1941_161_d._ch_wqk8.jpg
  Acest altar era închinat lui Liber Pater, grecul Dionysos, zeul vinului de către un decurion (membru în senatul local, ordo decurionum) al coloniei Napoca, Publius Aelius Marcianus, pentru sine şi ai săi. Altarul atestă statutul de colonia al oraşului, primit sub împăratul Marcus Aurelius (161-180 d. Chr.) sau Commodus (180-192 d. Chr.), oraşul numindu-se colonia Aurelia Napoca.
  Altarele votive erau atât ele însele, ca monument, ofrande aduse zeilor, însă puteau servi şi drept suport pentru ofrande. Pe partea superioară a lor, numită focus, erau depuse diverse ofrande (miere, vin, lapte, fructe, mirodenii şi altele). Altarele puteau fi depuse atât în interiorul templelor zeului respectiv, cât şi în curtea lui, într-o aedicula simplă, la răscruce de drumuri, într-o poiană sau în vila proprie. Pe partea anterioară a altarelor se afla inscripţia, care conţinea numele persoanei sau al persoanelor care au făcut dedicaţia, funcţia lor în cadrul comunităţii, dacă deţineau vreuna, sau, în cazul unui soldat, trupa din care acesta făcea parte. Inscripţia se închidea cu formule standard, de exemplu ocazia care a determinat ridicarea altarului: în urma unui vis (ex visu), în sănătatea cuiva, (pro salute), urmate de specificaţia că, dedicantul a îndeplinit acest legământ cu plăcere şi pe merit (votum solvit libens merito).

  Deci ,SCRIAU ÎN LATINĂ strămoșii noștri ROMANI?
  Da au ba ?

 89. @Brândușa:
  ”Chiar atat de puternica si de didactica a fost influenta catorva pastori care au ajuns in Basarabia ca sa schimbe in totalitate o limba, incepand cu radacinile ei semantice?”

  Deși încă mai e destul timp până la SFINTELE SĂRBĂTORI ale Crăciunului vă sugerez să învățați ”Plugușorul”….

  Pluguşorul românesc

  Aho, aho copii şi fraţi,
  Staţi puţin şi nu mânaţi,
  Lângă boi v-alăturaţi.
  Şi cuvântul mi-ascultaţi.
  Ia mai mânaţi, măi, hăi, hăi…
  S-A SCULAT MAI AN,
  BĂDICA TRAIAN

  Şi-a-ncălecat pe-un cal învăţat,
  Cu şeaua de aur,
  Cu nume de Graur,
  Cu frâu de mătase,
  Împletit în şase,
  Cât viţa de groasă,
  El în scări s-a ridicat,
  Peste câmpuri s-a uitat,
  Să aleagă-un loc curat,
  De arat şi semănat.
  Şi-a pornit într-o joi,
  Cu un plug cu doispreceze boi.
  Boi boureni,
  În coadă codălbeni,
  În frunte ţintăţei,
  Ia mai mânaţi, măi, flăcăi, hăi, hăi…
  La lună, la săptămână,
  Îşi umplu cu aur mâna.
  Şi el vru să vadă,
  De-i dete Dumnezeu roadă.
  Era-n spic cât vrabia,
  Era-n bob cât trestia.
  Ia mai mânaţi, măi, hăi, hăi…
  TRAIAN IUTE S-A ÎNTORS
  Şi din grajd alt cal a scos,
  Un alt cal mai năzdrăvan,
  CUM ÎI PLACE LUI TRAIAN,
  Negru ca corbul,
  Iute ca focul,
  De nu-l prinde locul.
  Cu potcoave de argint,
  Ce dau sporul la fugit.
  TRAIAN IUTE A-NCĂLECAT,
  La Ţinchin a apucat
  Şi oţel a cumpărat,
  Ca să facă seceri mari,
  Pentru secerători tari.
  Şi-altele mai mititele,
  Pentru fete ocheşele
  Şi neveste tinerele.
  De urat, am mai ura,
  Dar mă tem că va-nsera,
  Pe aici, pe la dumneavoastră,
  Departe de casa noastră.
  Şi ne-aşteaptă şi-alte case,
  Cu bucate mai gustoase,
  Cu pâine caldă pufoasă,
  Cu vinul de viţă-aleasă,
  Cu Cotnar de Drăgăşani,
  La anul şi la mulţi ani!
  *
  Colindele noastre străvechi spulberă ABERAŢIA ANTI-ROMÂNEASCĂ numită « Noi NU suntem urmaşii Romei”.
  Soluţia „dacizatorilor” de Moscova?
  Aţi ghicit…toxinKGB „A FĂCUT UITAT” şi „Pluguşorul”
  Şi unde este cel mai popular şi azi „Pluguşorul”?
  În ESTUL ROMÂNIEI,în zonele acelea unde spune domnul ”Dem”„legiunile romane nu au avut înfluenţă”…
  Ca să vezi.Tocmai la…”dacii liberi”,geţi,costoboci,carpi,roxolani.
  Aceia „puri”genetic,”neocupaţi”,”neasimilaţi”,”nelatinizaţi”,”neromanizaţi”.

  Probabil tocmai cei ai căror strămoşi locuiau în cei 86% din Dacia „neatinşi” de Roma STRĂBUNICULUI NOSTRU Traian.
  “Pluguşorul” este reiterarea unei binecuvântari de început
  (Callendae/ Carinda, Corindă, Cărindar)
  ÎNCEPUTUL ROMANILOR în Dacia odată cu Traian.
  Un Traian… Întemeietor (”Pater Patriae”),
  Împărat (”Optimus Princeps”) şi
  Preot (”Pontifex Maximus”).
  El trage Prima Brazdă (”Sulcus Primigenius”) peste Dacia
  O face “In Saecula Saeculorum”, cu Doisprezece Boi
  în numele lui “Iuppiter Optimus Maximus”,
  într-o Joi.

 90. @Brândușa:
  ”Chiar atat de puternica si de didactica a fost influenta catorva pastori care au ajuns in Basarabia ca sa schimbe in totalitate o limba, incepand cu radacinile ei semantice?”

  De ce nu faceți efortul(minim)DE a parcurge TOATE DOVEZILE ARHEOLOGICE enumerate?

  ”dacizatorii” de Moscova ar trebui intrebati,
  au auzit de VALURILE LUI TRAIAN dinspre Tisa ?
  Dar de VALUL LUI TRAIAN(„Troianov val”) evocat a fi existat în Ţara Brodnicilor-Bolohovenilor astăzi teritorii ROMÂNEŞTI
  în parte ocupate de putorile ucacacrainiene?

  „Valul de pământ numit de popor Troianov val se întinde, după Plater, în gubernia Podolscaia dela Nistru spre Sbruci, în judeţele Uşiţa, Kameneţ şi Proscurov, iar după Marczinski, începe în judeţul Uşiţa, trece prin judeţul Kameneţului şi continuă până la târgul Satu Nou pe Sbruci şi de acolo se întinde în Galiţia până la târgul Magherov. În unele locuri valul acesta are înălţimea între 3,5 şi 5,5 metri.”

  În privinţa însemnătăţii acestui val, Schafarik scrie:

  „Mărimea lui şi o mulţime de monede romane care au fost găsite lângă el mărturisesc clar că a fost ridicat de împăraţii romani.

  Marczinski de asemenea crede că „TROIANOV VAL”
  a fost construit pentru delimitarea graniţelor Daciei din porunca împăratului Traian, în preajma anului 106
  , şi aceasta este foarte verosimil.”

  Era firesc ca brodnicii să-l numească acest val cu numele lui Traian, despre care trebuiau să aibă amintiri, emigrând de pe teritoriul fostei Dacii.”

  Asupra acestuia din urmă încă sunt controverse dacă a fost sau nu realizat de Traian.
  Un lucru însă e cert.
  STRĂMOŞII noştri aveau în sufletele lor atât de întipărit RESPECTUL faţă de Împăratul NOSTRU Traian,în memoria lor uriaşele sale lucrări militare,”Valurile-TROIENELE lui TRAIAN-Troian” erau încă atât de vii,încât i-au dat şi acestei construcţii militare numele de „Valul lui Traian”.

  Nume care mai apoi după invazia HOARDELOR BARBARE SLAVE a devenit „Troianov val”.”

  Chiar nu pricepeți că URMAȘII ROMANILOR au trecut cu mult dincolo de granițele imperiului ȘI AU FONDAT SATE ROMÂNEȘTI?
  Pentru că ei erau URMAȘII VETERANILOR și COLONIȘTILOR ROMANI.

 91. @Brândușa:
  toxinKGB i-a uitat şi pe LEGIONARII DACI din Cohorta I AELIA DACORUM

  Încă o dovadă ARHEOLOGICĂ de data asta a ROMANIZĂRII DACILOR.
  Şi anume DOVADA CĂ DACII LUPTAU PENTRU ÎMPĂRAŢII ROMANI SUB COMANDĂ ROMANĂ.
  Şi mai erau şi recompensaţi de ÎMPĂRAŢII ROMANI pentru asta:
  DACII AU FOST RECOMPENSAŢI cu titlul de “AELIA” datorită serviciilor aduse imperiului ROMAN luptând pentru a apăra ZIDUL LUI HADRIAN care şi azi desparte Anglia de Scoţia!
  “Însuşi titlul “Aelia” era o mare onoare, căci deriva din NUMELE ÎNTREG al împaratului Hadrian, denumire care putea fi câştigată numai datorită unui serviciu militar sau cultural ieşit din comun.” -Robin Birley mare arheolog englez

  PROCESUL DE ROMANIZARE A DACILOR este demonstrat şi de dovezile arheologice în care ÎNGEMĂNAREA numelor dacice şi romane este evidentă:

  5. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA)
  I O M
  COH I
  AEL DACOR
  C C A IVL MARCELLINVS
  >
  LEG II AVG
  “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Cel Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, sub supravegherea lui Aulus Iulius Marcellinus, centurion al Legiunii II Augusta.”

  6 INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 205-208 e.n.)
  La 100 de ani după CUCERIREA DACIEI de către Traian.
  IMPP CAES L SEPT SEVERO PIO PERT ET M AVR ANTONINO AVG ET P SEPT GETAE NOB CAES HORREVM FECER COH I AEL DAC I TRACVM C R SVB ALFENO SENECIONE COS PER AVREL IVLIANVM TR
  “Pentru împăraţii, Caesar Lucius Septimius Severus Pius Pertinax şi Marcus Aurelius Antoninus Augustus şi Publius Septimius Geta, nobilul Cezar.
  ACEST GRÂNAR A FOST CONSTRUIT DE
  Cohorta I AELIA DACORUM
  şi de către Cohorta I TRACUM,
  CETĂŢENI AI ROMEI,

  sub Alfenus Senecio, consular prin tribunul Aurelius Iulianus.”

  I-auzi!
  DACII CONSTRUIAU GRÂNARE PENTRU ROMANI.
  S-ar zice că SE ÎNŢELEGEAU FOARTE BINE.
  Şi mai erau şi CETĂŢENI AI ROMEI !
  DACII erau atât de MÂNDRI CĂ SUNT CETĂŢENI AI ROMEI încât SĂPAU ÎN PIATRĂ pentru eternitate
  SĂ SE ŞTIE.

  Dar asta NU VOM VEDEA şi în “documentarele” lui Toxin care VEDE DOAR LUPTE CRÂNCENE între DACI şi ROMANI.Moscova ştie de ce…
  Alio,Maska:

  DACII SE DECLARAU “CIVITAS ROMANUM” adică
  DACII SE DECLARAU CETĂŢENI ROMANI.

  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA)
  I O M
  COH I
  AEL DACOR
  C C A IVL MARCELLINVS
  >
  LEG II AVG
  “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Cel Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, sub supravegherea lui Aulus Iulius Marcellinus, centurion al Legiunii II Augusta.”
  http://www.dracones.ro/imagini-site/lapidarium/5.gif

  INSCRIPTIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA)
  DEO COCIDIO COH I AELIA DACORVM C P TERENTIVS VALERIANVS TRIB VSLM
  “Pentru zeul Cocidius, Cohorta I AELIA DACORUM, comandaţi de către tribunul Terentius Valerianus, cu hotărâre şi AŞA CUM SE CUVINE ŞI-AU ÎNDEPLINIT JURÂMĂNTUL.”

  Ia te uită,DACII FĂCEAU JURĂMINTE ROMANILOR.
  Şi asta nu e cumva …ROMANIZARE?

  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA)
  I O M
  CO[H] I AEL
  DACORVM
  QVB PREEST
  AMMONIVS
  VICTORINVS
  TRIB
  “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, comandată de tribunul Ammonius Victorinus”

  http://www.dracones.ro/imagini-site/lapidarium/10.gif

  9. INSCRIPţIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA)
  SIGNIS ET N AVG COH I AEL DACORVM
  “Pentru MODELUL şi DIVINUL SPIRIT al Împăratului, Cohorta I AELIA DACORUM.”
  “Pentru MODELUL şi DIVINUL SPIRIT al Împăratului, Cohorta I AELIA DACORUM.”

  Ia te uită,ÎMPĂRATUL ROMAN era “MODEL” pentru DACI şi spiritul său era “DIVIN” pentru aceeaşi străbuni ai noştri DACI.
  Ce-o zice Toxin?
  ADEVĂRUL DOVEDIT de probele arheologice NU prea corespunde cu MINCIUNILE LUI NERUŞINATE,nu???

  11. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA)
  > DECI SAX COH I DAC
  “Centuria lui Decius Sax[us], din Cohorta I DACORUM.”

  12. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA)
  …SPA SEPTIMO VIXIT ANN XXXX MIL XVIII COH I AELIA DACORVM H F C
  “[Umbrelor celui plecat Hos]pes Septimus, care a trăit 40 de ani şi a servit 18 în Cohorta I AELIA DACORUM. Aici se află.”

  Iată şi lespedea de mormânt a unui străbun dac,numit HOSPES SEPTIMUS.
  Septimus probabil după Toxin-KGB NU E NUME ROMAN….

  13. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA)
  DEO MART CHORTIS PRI AEL DAC V P V CVI TRIB
  “Zeului Marte, Cohorta I AELIA DACORUM au pus această ofrandă votivă cu tribunul lor.”
  I-auzi.STRĂBUNII NOŞTRI DACI se rugau zeului Marte,împreună cu TRIBUNUL LOR.
  Mda,o fi ROMANIZARE,n-o fi…

  14. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 237 e.n.)
  I O M COH I AEL DACORVM C P AVRELIVS FASTVS TRIB PERPETVO COS
  “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM comandată de tribunul Aurelius Fastus, când Perpetuus era consul.”

  15. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 260-268 e.n.)
  I O M COH I AEL DAC POSTVMIANAC P MARC GALLICVS TRIB
  “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, proprietatea lui Postumus, comandată de tribunul Marcus Gallicus.”

  16. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 271-274 e.n.)
  DEO COCIDIO
  I O M COH I AEL DAC TETRICIANORVM C P POMPONIVS DESIDERATVS … TRIB
  “Zeului Cocidius [si] lui Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, proprietatea lui Tetricius, comandată de tribunul Pomponius Desideratus […].”

  17. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 260-268 e.n.)
  I O M COH I AEL DACORVM POSTVMIANA C P PROB AVGENDVS TRIB
  “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, proprietatea lui Postumus, comandată de tribunul Prob[us?] Augendus.”

  18. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 212-217 e.n. sau 218-222 e.n.)
  I O M COH I AELIA DAC ANTO
  “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, proprietatea lui Antoninus.”

  19. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 238-244 e.n.)
  I O M COH I AEL DAC GORDIANA C PEST …
  “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, proprietatea lui Gordian, comandată de […].”

  20. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 235-238 e.n.)
  I O M D COH I AEL DAC C P FLAVIVS MAXIMIA TRIB EX EVOC C I PR MAXIMIN
  “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare din Doliche, Cohorta I AELIA DACORUM comandată de tribunul Flavius Maximianus, la retragerea din serviciu la cererea invincibilului Princeps Maximinus.”

  21. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 235-238 e.n.)
  I O M D COH I AEL DAC C P FLAVIVS MAXIMIANVS TRIB EX EVOC C I PR MAXIMIN
  “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare din Doliche, Cohorta I AELIA DACORUM, comandată de tribunul Flavius Maximianus, la retragerea din serviciu la cererea invincibilului Princeps Maximinus.”

  22. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 276-282 e.n.)
  I O M COH I AEL DACORVM PROBIANA C P AVR VERINVS TRIB
  “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, proprietatea lui Probus, comandată de tribunul Aurelius Verinus.”

  23. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA)
  D M DECIBAL … VIX DIEBVS … ET BLAES …VIXSIT A X ET… VS FRATER…
  “Spiritelor celui plecat DECIBALUS […] care a trait […] zile şi BLAESUS[…] care a trăit 10 ani, şi […] un frate […].”

  7. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 219 e.n.)
  SVB MODIO IV
  LIO LEG[atus] AVG[usti] PR[o]
  PR[aetore] COH[ors] I (primae) AEL[ia] D[a]C[orum]
  CVI PRAE[fectu] EST M[arco]
  CL[audio] MENANDER
  TRIB[unus]
  “Sub Modius Iulius, legat al împăratului cu puteri pro-pretoriene,
  COHORTA I AELIA DACORUM (au construit aceasta), sub comanda tribunului Marcus Claudius MENANDER.”

  Aţi citit?

  http://www.dracones.ro/imagini-site/lapidarium/7.gif

  TRIBUNUL DACO-ROMAN MENANDER(care a sculptat pe acea lespede şi O SABIE CURBATĂ-SICA DACICĂ,pentru a întări că era DAC), purta prenumele ROMANE “Marcus” şi “Claudius” aşa cum DACUL Regalianus,”DIN NEAM CU ÎNSUŞI DECEBAL” purta prenumele ROMANE “Publius” şi “Cornelius”.
  Oare noi ROMÂNII de azi URMAŞII ROMEI şi ai DACIEI nu purtăm prenume…ROMANE?
  Oare câţi dintre noi nu se numesc Marcel,Claudiu,Cornel?
  Pentru a ajunge TRIBUN,DACUL Marcus Claudius MENANDER trebuia evident SĂ CUNOASCĂ PERFECT LATINA.
  Se ştie că rolul tribunilor era să fie ORATORI DESĂVÂRŞIŢI ,SĂ SE ADRESEZE MASELOR DE OAMENI.
  Deci TRIBUNUL DAC Menander era CETĂŢEAN ROMAN.

 92. Acum am ajuns si iranieni!?!! Mare-i gradina lui Dumnezeu!!Cel ce sustine lucrurile astea poate sa-mi explice „por favor” cum in dialectul valencian din inima fostului imperiu roman sunt o multime de cuvinte identice ca inteles si ca pronuntare cu cele din lb. romana?? Ex: cap, ou, bou, fum, nas, etc. Chiar atat de puternica si de didactica a fost influenta catorva pastori care au ajuns in Basarabia ca sa schimbe in totalitate o limba, incepand cu radacinile ei semantice? Curios ca rusii n-au reusit acest lucru in anii de dominatie! Ungurii, in O MIE de ani de stapanire in trasilvania, tot n-au reusit acest lucru si unitatea limbii noastre s-a pastrat neatinsa in toate regiunile tarii noastre si in imprejurimile ei … Cum ne-am pastrat noi ca o enclava in mijlocul atator popoare rusofone, fara influente majore? Aici e intrebarea. Sau poate dupa unii ar trebui sa ne mutam pe undeva pe langa Iran!

 93. De unde si pâna unde atata unificare in curs de desfasurare intre Basarabia si Romania?…Eu cred că visati cu ochii deschiși….iar daca vreți unificare ar trebui sa renuntati la lmba aia de cal numită limba rusă…si sa spuneti ca sunteti romani nu „moldovani”, iar limba pe care o vorbiti e limba româna nu limba moldoveneasca…..pâna atunci lasati-o mai usor cu unificarea….voi vreți doar cale libera spre UE sa iesiti din saracie , nu că ați fi prea interesați de Romania.

 94. Etruscii,egiptenii,sumerienii sau despre „AMNEZIA” selectivă a tovarăşului toxinKGB

  Iată două exemple care dovedesc şi mai mult
  NULITATEA teoriilor tovarăşilor “DACIZATORI”.
  Ei tot repetă obsesiv-MANIPULATOR,că o civilizaţie atât de veche precum cea dacică NU PUTEA FI ROMANIZATĂ.
  Avem două exemple celebre despre care “MANIPULĂRILE tulburătoare” nu suflă o vorbă:
  ETRUSCII şi EGIPTENII.
  Apropo,azi în anticul Summer se vorbeşte ARABA.
  Ţara TURNULUI BABILON se numeşte azi IRAK.
  Poporul care a inventat CUNEIFORMELE azi se închină la Allah în moschei şi SCRIE CU CARACTERE ARABE!
  După MII DE ANI de istorie glorioasă,după Keops-Kufhu,Kefren şi Mikerynos,după Ramses şi Akhenaton,după Nefertiti şi Tutankamon,după piramide,Luxor şi Teba,Abu-Simbel şi Saqqarah,Giseh şi Alexandria,după ce au creat DOUĂ DIN cele 7 MINUNI ale lumii antice,piramida lui Keops şi FARUL din Alexandria,după ce AU DOMINAT Africa ,Asia Mică şi marea Mediterană,după Cleopatra,cei care i-au venerat MII DE ANI pe Amon-RA,pe Isis şi Hathor,pe Seth şi Osiris,AU FOST ASIMILAŢI TOTAL de către ARABI!
  Tovarăşii “DACIZATORI” tot repetă obsesiv-MANIPULATOR,că o civilizaţie atât de veche precum cea dacică NU PUTEA FI ROMANIZATĂ.
  De egipteni au “uitat”: Astăzi la Cairo nu mai auzi de Amon-RA decât la muzeu.
  NIMENI nu mai foloseşte hieroglifele.
  NIMENI nu se mai închină la vechii zei.
  Limba faraonilor,A DISPĂRUT.
  Scrierea faraonilor A DISPĂRUT.

  Religia şi cultura vechilor egipteni mai trăieşte doar în manualele de egiptologie.
  Cum s-au făcut toate acestea? CU CORANUL într-o mână ŞI SABIA în cealaltă.
  ToxinKGB foloseşte în “Dacii-MANIPULĂRI KGB tulburătoare” următorul citat cu care îşi argumentează MINCIUNILE VICLENE:
  “DACHII PREA VECHE A LOR LIMBĂ OSEBITĂ AVÂND,
  CUM O LĂSARĂ,
  CUM O LEPĂDARĂ AŞA DE TOT ŞI LUARĂ A ROMANILOR,
  ACEASTA NICI SĂ POATE SOCOTI NICI CREDE.”
  (C.Cantacuzino)
  Etruscii AVEAU peste 1000 de ani de istorie în spate,O LIMBĂ PROPRIE,CREDINŢE RELIGIOASE,O CULTURĂ SOFISTICATĂ,UN ALFABET PROPRIU.
  Egiptenii aveau 4000 de ani de istorie în spate când au dat peste ei ARABII.
  Să facem o simplă înlocuire:

  ““ETRUSCII PREA VECHE A LOR LIMBĂ OSEBITĂ AVÂND,
  CUM O LĂSARĂ,
  CUM O LEPĂDARĂ AŞA DE TOT ŞI LUARĂ A ROMANILOR ,
  ACEASTA NICI SĂ POATE SOCOTI NICI CREDE.”

  “EGIPTENII PREA VECHE A LOR LIMBĂ OSEBITĂ AVÂND,
  CUM O LĂSARĂ,

  CUM O LEPĂDARĂ AŞA DE TOT ŞI LUARĂ A ARABILOR,
  ACEASTA NICI SĂ POATE SOCOTI NICI CREDE.”

  “SUMERIENII PREA VECHE A LOR LIMBĂ OSEBITĂ AVÂND,
  CUM O LĂSARĂ…

  După cum ştim etruscii,egiptenii şi sumerienii AU FOST TOTAL ASIMILAŢI.
  Deci logica lui Cantacuzino NU FUNCŢIONEAZĂ.
  Iar folosirea citatului din Cantacuzino nu poate duce decât la O CONCLUZIE FALSĂ.
  E frumos DARUL VICLEAN-CALUL TROIAN AL DACISMULUI ,frumuseţea lui I-A ORBIT PE APĂRĂTORII CETĂŢII ROMÂNIA şi prea puţini aud din burta lui ZĂNGĂNITUL ARMELOR OCUPANŢILOR RUŞI!

 95. « UITAREA »DE TIP RUSESC, selectiv, loveşte din nou :
  toxinKGB „I-A UITAT” pe TOŢI CRONICARII ROMÂNI !
  Dimitrie Cantemir(1673-1723),
  Grigore Ureche(1590-1647) ,
  Miron Costin(1633- 1691),
  Ion Neculce(1672- 1745),
  Nicolae MiIescu Spătarul(1636 -1708),
  Vasile Lupu(1595 – 1661),
  mitropoliţii Varlaam (1585 – 1657)
  şi Dosoftei( 1624 – 1693)

  « UITAREA »DE TIP RUSESC, selectiv, loveşte cu repetiţie :
  toxinKGB „I-A UITAT” şi pe TOŢI CRONICARII STRĂINI!

  Jan Laski, episcop de Gnezno(1514)
  Francesco della Valle (1532)
  Croatul Ante Verančić precizează (1570)
  Francezul Pierre Lescalopier (1574)
  Martinus Szent-Ivany (1699)
  Umanistul sas Iohannes Lebel (cca 1490-1566)
  Cancelarul Poloniei (1595)
  Cântecul Nibelungilor,epopee germană din perioada medievală (sec. al XII-lea – al XIII-lea)
  A.Armbruster

  Strategikon, tratat militar bizantin din secolul al VII-lea

  Napolitanul Ferrance Capeci (24 februarie 1584)

  Iezuiţii Cancelariei Papale
  Antonio Possevino (1533-1611)
  Giulio Mancinelli (1537-1618)

  Misionarul italian Niccolo Barsi (1640)

  Misionarul bosniac Marco Bandini (Bandulovici), mort în 1650

  Misionarul catolic bulgar Petru Bogdan Baksic (Baksev) (1601-1674)

  Paolo Bonncini(Malta) 24 aprilie 1630

  “Elia Bilnerio della diocesi di Vratislavia,sacerdote germano” (1650)

  Misionarul poliglot Giovanni Battista del Monte (1671)

  Arhiepiscopul de Marcianopoli Vito Piluzio (1671)

  Superiorul iezuiţilor din Iaşi, polonezul Martinus Maximilanus
  Kiernozyscki (1722)

  Polonezul Jan Dlugosz (1415-1480)

  Istoricul umanist polon Stanislav Orzechowski (1513-1566)

  Stanislav Orzechowski (1513-1566)

  Secretarul polonez al reginei Isabella, Petru Porembsky (1524)

  Cronica moldopolonă(1566)

  Umanistul sas Georg Reicherstorffer (sec. XV-XVI, născut în Sibiu), notar al oraşului Sibiu, secretar regal şi consilier (din 1526) al lui Ferdinand I de Habsburg
  Italianul Alecsandro Guagnini(1564)

  Călătorul francez Pierre Lescalopier (1574)

  Întrebaţi-vă de ce tovarăşul Toxin « a uitat » că
  TOŢI cronicarii medievali atât ROMÂNI cât şi străini evocaţi mai sus au spus clar:SUNTEM ROMÂNI!
  Întrebaţi-vă de ce “Letopiseţele” moldovenesc şi cantacuzinesc nu sunt pomenite în mizeria ANTI-ROMÂNEASCĂ “Dacii-MANIPULĂRI tulburătoare” numită mincinos “documentar”!
  Întrebaţi-vă de ce NICIUNA DIN CRONICILE CITATE MAI JOS nu este nici măcar pomenită de TOXIN-KGB!

 96. PUBLIUS CORNELIUS Regalianus şi Sulpicia Dryantilla sau cum « te face » toxinKGB şi nici nu simţi…

  Nimic nu îmi face mai mare plăcere decât SĂ DESFIINŢEZ O MANIPULARE oricât de TULBURĂTOARE ar fi ea CU PROPRIILE EI ARME.
  De exemplu DACIZATORII creaţi de KGB se folosesc în manipularea lor foarte des de numele lui REGALIANUS.
  Dar cine a fost REGALIANUS?
  După Burebista şi Decebal, un strănepot al lui Decebal, împăratul dac Regalian, a reunificat Dacia înainte de aşa-zisa retragere aureliană.
  Regalianus PUBLIUS CORNELIUS(?-268) Guvernator al Moesiei,Illiriei, Pannoniei şi Daciei.
  La scurt timp după înfrângerea uzurpatorului Ingenuus , este proclamat împărat de către legiunile de la Dunăre.
  În acelaşi an respinge o invazie sarmatică. Se consideră membru al familiei regale dacice, afirmând că este rudă cu însuşi Decebal.
  “gentis Daciae, DECEBALI ipsius, ut fertur, affinis”
  -”DE NEAM DACIC, fiind , pe cât se spune,
  RUDĂ CU ÎNSUŞI DECEBAL”
  (Scriptores Historiae Augustae, Tyranni triginta,10,8)
  Istoria îl menţionează ca fiind DAC din Durostorum şi s-a arătat duşman al oligarhiei de la Roma.
  Ce observăm din datele istorice?
  Exact ROMANIZAREA DACILOR atât de contestată de “DACIZATORII” care regizează “MANIPULĂRILE tulburătoare”.
  Ce ne spun sursele istorice că era Regalianus?
  “DAC din Durostorum”.
  Ba şi mai mult “gentis Daciae, DECEBALI ipsius, ut fertur, affinis” -“DE NEAM DACIC, fiind , pe cât se spune, RUDĂ CU ÎNSUŞI DECEBAL”.
  Perfect.
  Care erau PRENUMELE DACULUI Regalianus,RUDĂ CU ÎNSUŞI DECEBAL? “PUBLIUS” şi “CORNELIUS ”!
  Ce fel de prenume sunt acestea?
  Prenume ROMANE.

  Şi poetul Ovidius avea prenumele “PUBLIUS”…
  Dar cine era soţia DACULUI PUBLIUS CORNELIUS Regalianus?
  ROMANA Sulpicia Dryantilla era fiica lui
  CLAUDIA AMMIANA DRYANTILLA și
  POLLIO SULPICIUS,
  un SENATOR ROMAN realizat și ofițer sub Caracalla.

  Ei i-a fost acordat titlul de Augusta de către soţul ei Regalianus PUBLIUS CORNELIUS.
  Deci ROMANA Sulpicia Dryantilla era soţia DACULUI CU PRENUME ROMANE PUBLIUS CORNELIUS Regalianus,din neamul marelui nostru rege DECEBALUS.
  Oare ÎN CE LIMBĂ se adresa Regalianus legiunilor răspândite din Iliria şi Panonia până în Tracia ,Moesia şi Dacia?
  Evident ÎN LIMBA LATINĂ.
  Dar cu PROPRIA SOŢIE,ROMANA Sulpicia Dryantilla în ce limbă vorbea?
  Evident ÎN LIMBA LATINĂ.
  Probabil că şi-a cunoscut SOCRII ROMANI personal.
  LA ROMA.
  Oare în ce limbă vorbea Regalianus,“DE NEAM DACIC, fiind , pe cât se spune, RUDĂ CU ÎNSUŞI DECEBAL”
  cu soacra lui CLAUDIA AMMIANA DRYANTILLA și cu socrul său SENATORUL ROMAN POLLIO SULPICIUS?
  Evident ÎN LIMBA LATINĂ.

  Dacă Regalianus ÎI URA AŞA DE CRÂNCEN pe romani cum MINTE ORDINAR dentistul Napoleon Săvescu,DE CE S-A ÎNSURAT cu o femeie din Roma,cu o fiică de SENATOR ROMAN?
  Ca să nu mai spun că după asasinarea lui Regalianus peste Dacia ROMANĂ a fost împărăteasă chiar ROMANA Sulpicia Dryantilla…
  Iată că dacii O IUBEAU pe SUCCESOAREA lui Regalianus,Împărăteasa ROMANĂ Sulpicia Dryantilla.

  Ei cum e cu “imposibilitatea” romanizării şi LATINIZĂRII dacilor?

  Încă nu mi-a răspuns nimeni…
  Alio,MASKVA,degeaba te scremi!
  SUNTEM ROMÂNI ŞI PUNCTUM!

 97. La Troesmis( azi lângă Igliţa, judeţul Tulcea)
  s-a găsit mormântul dacului DAIZI COMOZOI(NUME TIPIC DACIC),
  ridicat de fii săi IUSTUS şi VALENS, NUME TIPIC ROMANE.

  DAIZI COMOZOI

  Inscripţia descoperită la Troesmis:

  „D(is) M(anibus) / Daizi Co/mozoi vi/xit an(nos) L inter/fectus a Cas/tabocis Iu/stus et Val(erius) pa/tri b(ene) m(erenti) posu/erunt”

  (CIL III, 14214)

  Un alt caz relevant este la Drobeta, acolo unde AELIU ARIORT a fost numit de izvoare “DAC aflat în fruntea oraşului“.
  Deci mărturiile istorice reţin faptul că era dac, neîndoios datorită faptului că respectivul menţiona aceasta. Dar cum ar fi putut fi într-o asemenea funcţie, DACĂ NU VORBEA PERFECT LATINA şi nu ar fi fost CETĂŢEAN ROMAN?
  Şi da.
  Aceste inscripţii SUNT DOVEZI ARHEOLOGICE INCONTESTABILE care dovedesc în mod clar ASIMILAREA DACILOR de către romani.
  Fii DACULUI Daizus Comozoi erau conştienţi că se trag din daci, dar totuşi n-au renunţat la numele lor romane.
  “CIVITUS ROMANUS, NATUS DACUS”.

 98. Cum 100% a devenit 14% din Dacia.
  Şi aproape NIMENI NU A OBSERVAT…

  Prima şi CEA MAI GOGONATĂ MINCIUNĂ DIN LISTA MINCIUNILOR prezentate drept “ADEVĂRURI” tulburătoare:
  Dacia fost ocupată DOAR în proporţie de 14%!!!!
  A spune că Dacia fost ocupată DOAR în proporţie de 14% e o MINCIUNĂ ORDINARĂ pe care Roxin-KGB o vinde cu succes naivilor.
  Centrul militar-religios Tapae-Sarmisegetusa Regia-Apoulon A FOST OCUPAT în proporţie de 100%.
  TOATE cetăţile dacice AU FOST CUCERITE de la cele din zona Orăştie şi Apuseni,până la Petrodava(Piatra Neamţ),ca să nu mai spunem de TOATE cetăţile de la Dunăre şi Marea Neagră gen Sucidava,Drobeta,Durostorum,Histria,Aegysus(Tulcea),Tomis,Callatis,Histria,Halmyrys,insula ALBA(Şerpilor)etc.
  În plus,chiar NU A AUZIT NIMENI de legenda DOCHIEI ??
  Sunt două asemenea legende:cea a BABEI Dochia şi cea a DOCHIEI FIICA Marelui Nostru Rege DECEBAL
  Unde se desfăşoară acţiunea?
  Traian o urmăreşte pe frumoasa Dochia(DACIA)până în vârful muntelui Ceahlău.
  Dar UNDE SE AFLĂ muntele Ceahlău?
  În inima Moldovei,lângă Piatra Neamţ.
  Dar asta nu se spune în “Dacii-MANIPULĂRI KGB-tulburătoare” nu-i aşa?
  CEAHLĂUL(NORDUL MOLDOVEI) şi NAPOCA(CLUJ)în care din cei DOAR 14% se află????
  Dar porturile ROMANE de pe ÎNTREAGA DUNĂRE,sau de la gurile Prutului,Nistrului,Niprului?
  NICIUN TRUP nu poate supravieţui FĂRĂ INIMĂ sau FĂRĂ CAP!
  Ori capitala SARMISEGETUZA ERA INIMA şi CAPUL Daciei!
  În care din cei 14% era INIMA şi CAPUL Daciei?

  Iar porturile de la Dunăre ,Prut,Nistru şi Marea Neagră,MINELE DE AUR şi ARGINT,minele de cupru şi fier,MUNŢII DE SARE,câmpiile cu grâne şi viţă de vie,ERAU SÂNGELE Daciei şi TOATE AU INTRAT SUB STĂPÂNIRE ROMANĂ.
  Şi nici un trup NU POATE TRĂI FĂRĂ SÂNGE…

 99. DOVADA MINCIUNII NERUŞINATE numite « cercetări paleogenetice »

  În pseudo-documentar este o altă dovadă care demonstrează că Toxin NE SFIDEAZĂ INTELIGENŢA.
  Vă rog să revedeţi secvenţa în care Toxin vorbeşte despre CUM A AJUNS ENEAS din Troia la Roma.
  Căutaţi minutul 34.
  Ce PRETINDEAU cercetarile paleogenetice?
  Că DOAR 4% din italienii de azi sunt înrudiţi cu noi.
  Ce spune Toxin la minutul 34?
  “Se naşte o concluzie HALUCINANTĂ.
  Şi anume că NU NOI SUNTEM URMAŞII ROMANILOR ci
  o parte dintre ROMANI ERAU URMAŞII TRACILOR”
  Hai să reluăm “băbeşte” ce spune Toxin:
  Eneas ERA TRAC din Troia,deci Eneas ERA DIN NEAMUL NOSTRU ,genetic şi istoric vorbind.
  Deci FONDATORII ROMEI ERAU TRACI.Deci AVEAU PROFILUL NOSTRU GENETIC.
  Până şi TRAIAN ERA TRAC spune tot Roxin.
  Azi,NOI ROMÂNII,spune tot el,după cercetarile paleontogenetice,suntem înrudiţi 90% cu urmaşii TRACILOR din Bulgaria de azi şi zona Balcanilor.
  Dar tot NOI ROMÂNII suntem DOAR 4% înrudiţi cu ITALIENII.
  Să rezumăm:
  STRĂ-unicul ROMANILOR era TRACUL FONDATOR AL ROMEI ,Eneas.
  STRĂ-bunicul DACILOR era TOT TRAC şi s-a refugiat din Troia căzută în mâinile grecilor ,la nord de Dunăre să clădească o cetate în ţara care se va numi mai apoi DACIA.
  Dar ca să vezi,NOI ROMÂNII de azi,avem profile genetice asemănătoare DOAR ÎN 4% din cazuri cu italienii de azi? Şi asta DEŞI AVEM STRĂBUNICI DE ACELAŞI SÂNGE TRACIC,deşi până şi împăratul ROMAN TRAIAN ERA TRAC ?
  Adică BUNICII NOŞTRI ERAU FRAŢI dar noi şi cu italienii NU MAI SUNTEM DE ACELAŞI SÂNGE,DE ACELAŞI NEAM??????
  Noi nu ar trebui să fim…MĂCAR VERIŞORI???

  Dar ce spune TRANZITIVITATEA-O LEGE DE BAZĂ a logicii matematice?

  Că dacă A(ADN roman)=C(ADN trac) şi B(ADN ROMÂN)=C(ADN trac) atunci obligatoriu A=B.
  Adică A(ADN roman)= B(ADN ROMÂN)

  Dar aşa-zisele « cercetări paleogenetice » CONTRAZIC această LEGE DE BAZĂ a logicii matematice !
  toxinKGB afirmă că 96% din italieni NU AU ADN compatibil cu POPORUL ROMÂN!

  Dacă ROMANII erau URMAŞII TRACILOR ,şi italienii sunt urmaşii romanilor,de ce studiul „paleogenetic” spune că DOAR 4% din italieni sunt compatibili genetic cu ROMÂNII,tot URMAŞI AI TRACILOR?
  Ca să nu mai spun că la formarea POPORULUI ITALIAN au contribuit masiv şi GOŢII care după aceiaşi autori ai pseudo-documentarului erau TOTUNA CU GEŢII,strămoşii noştri.
  Deci cum putea UN PLUS DE ADN TRACO-GETO-DACIC(de la goţi)adăugat unei populaţii presupuse a avea DEJA ADN TRACIC(romanii urmaşii TRACULUI Eneas)) să ducă la apariţia unui popor(cel italian) cu un ADN 96% INCOMPATIBIL CU POPORUL ROMÂN(traco-geto-dac) ?
  Chiar NU VEDE NIMENI CĂ CEVA NU SE LEAGĂ?
  Ca să îl parafrazez pe TOXIN-KGB,se naşte o concluzie HALUCINANTĂ.
  Şi anume că:

  fie TOŢI ROMANII URMAŞI AI TRACULUI ENEAS TREBUIE SĂ FI MURIT împreună cu TOŢI URMAŞII GOŢILOR(despre care se afirmă că sunt tot geţi)şi de aceea doar 4% din italieni au ADN similar ROMÂNILOR,
  fie rezultatele “cercetarile paleontogenetice” SUNT MINCINOASE,
  fie Toxin-KGB ÎŞI BATE JOC DE INTELIGENŢA NOASTRĂ PE FAŢĂ.

  FRACTURA DE LOGICĂ a fost atât de şocantă încât am derulat filmul de cel puţin 5 ori până m-am convins că nu am halucinaţii auditive…
  E de prisos să reamintim că STRĂMOŞII NOŞTRI DACI ERAU INCINERAŢI după moarte.
  Ori prin ardere ABSOLUT TOT ADN-ul este distrus,chiar şi cel din pulpa dentară.

  Resturile de oase rămase mai pot fi doar datate cu carbon radioactiv.
  Dar să extragi ADN din resturi calcinate de oase este imposibil deoarece temperaturile înalte DISTRUG COMPLET ADN-ul.

 100. toxinKGB i-a uitat şi pe LEGIONARII DACI din Cohorta I AELIA DACORUM

  Încă o dovadă ARHEOLOGICĂ de data asta a ROMANIZĂRII DACILOR.
  Şi anume DOVADA CĂ DACII LUPTAU PENTRU ÎMPĂRAŢII ROMANI SUB COMANDĂ ROMANĂ.
  Şi mai erau şi recompensaţi de ÎMPĂRAŢII ROMANI pentru asta:
  DACII AU FOST RECOMPENSAŢI cu titlul de “AELIA” datorită serviciilor aduse imperiului ROMAN luptând pentru a apăra ZIDUL LUI HADRIAN care şi azi desparte Anglia de Scoţia!
  “Însuşi titlul “Aelia” era o mare onoare, căci deriva din NUMELE ÎNTREG al împaratului Hadrian, denumire care putea fi câştigată numai datorită unui serviciu militar sau cultural ieşit din comun.” -Robin Birley mare arheolog englez

  PROCESUL DE ROMANIZARE A DACILOR este demonstrat şi de dovezile arheologice în care ÎNGEMĂNAREA numelor dacice şi romane este evidentă:

  5. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA)
  I O M
  COH I
  AEL DACOR
  C C A IVL MARCELLINVS
  >
  LEG II AVG
  “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Cel Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, sub supravegherea lui Aulus Iulius Marcellinus, centurion al Legiunii II Augusta.”

  6 INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 205-208 e.n.)
  La 100 de ani după CUCERIREA DACIEI de către Traian.
  IMPP CAES L SEPT SEVERO PIO PERT ET M AVR ANTONINO AVG ET P SEPT GETAE NOB CAES HORREVM FECER COH I AEL DAC I TRACVM C R SVB ALFENO SENECIONE COS PER AVREL IVLIANVM TR
  “Pentru împăraţii, Caesar Lucius Septimius Severus Pius Pertinax şi Marcus Aurelius Antoninus Augustus şi Publius Septimius Geta, nobilul Cezar.
  ACEST GRÂNAR A FOST CONSTRUIT DE
  Cohorta I AELIA DACORUM
  şi de către Cohorta I TRACUM,
  CETĂŢENI AI ROMEI,

  sub Alfenus Senecio, consular prin tribunul Aurelius Iulianus.”

  I-auzi!
  DACII CONSTRUIAU GRÂNARE PENTRU ROMANI.
  S-ar zice că SE ÎNŢELEGEAU FOARTE BINE.
  Şi mai erau şi CETĂŢENI AI ROMEI !
  DACII erau atât de MÂNDRI CĂ SUNT CETĂŢENI AI ROMEI încât SĂPAU ÎN PIATRĂ pentru eternitate
  SĂ SE ŞTIE.

  Dar asta NU VOM VEDEA şi în “documentarele” lui Toxin care VEDE DOAR LUPTE CRÂNCENE între DACI şi ROMANI.Moscova ştie de ce…
  Alio,Maska:

  DACII SE DECLARAU “CIVITAS ROMANUM” adică
  DACII SE DECLARAU CETĂŢENI ROMANI.

  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA)
  I O M
  COH I
  AEL DACOR
  C C A IVL MARCELLINVS
  >
  LEG II AVG
  “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Cel Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, sub supravegherea lui Aulus Iulius Marcellinus, centurion al Legiunii II Augusta.”
  http://www.dracones.ro/imagini-site/lapidarium/5.gif

  INSCRIPTIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA)
  DEO COCIDIO COH I AELIA DACORVM C P TERENTIVS VALERIANVS TRIB VSLM
  “Pentru zeul Cocidius, Cohorta I AELIA DACORUM, comandaţi de către tribunul Terentius Valerianus, cu hotărâre şi AŞA CUM SE CUVINE ŞI-AU ÎNDEPLINIT JURÂMĂNTUL.”

  Ia te uită,DACII FĂCEAU JURĂMINTE ROMANILOR.
  Şi asta nu e cumva …ROMANIZARE?

  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA)
  I O M
  CO[H] I AEL
  DACORVM
  QVB PREEST
  AMMONIVS
  VICTORINVS
  TRIB
  “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, comandată de tribunul Ammonius Victorinus”

  http://www.dracones.ro/imagini-site/lapidarium/10.gif

  9. INSCRIPţIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA)
  SIGNIS ET N AVG COH I AEL DACORVM
  “Pentru MODELUL şi DIVINUL SPIRIT al Împăratului, Cohorta I AELIA DACORUM.”
  “Pentru MODELUL şi DIVINUL SPIRIT al Împăratului, Cohorta I AELIA DACORUM.”

  Ia te uită,ÎMPĂRATUL ROMAN era “MODEL” pentru DACI şi spiritul său era “DIVIN” pentru aceeaşi străbuni ai noştri DACI.
  Ce-o zice Toxin?
  ADEVĂRUL DOVEDIT de probele arheologice NU prea corespunde cu MINCIUNILE LUI NERUŞINATE,nu???

  11. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA)
  > DECI SAX COH I DAC
  “Centuria lui Decius Sax[us], din Cohorta I DACORUM.”

  12. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA)
  …SPA SEPTIMO VIXIT ANN XXXX MIL XVIII COH I AELIA DACORVM H F C
  “[Umbrelor celui plecat Hos]pes Septimus, care a trăit 40 de ani şi a servit 18 în Cohorta I AELIA DACORUM. Aici se află.”

  Iată şi lespedea de mormânt a unui străbun dac,numit HOSPES SEPTIMUS.
  Septimus probabil după Toxin-KGB NU E NUME ROMAN….

  13. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA)
  DEO MART CHORTIS PRI AEL DAC V P V CVI TRIB
  “Zeului Marte, Cohorta I AELIA DACORUM au pus această ofrandă votivă cu tribunul lor.”
  I-auzi.STRĂBUNII NOŞTRI DACI se rugau zeului Marte,împreună cu TRIBUNUL LOR.
  Mda,o fi ROMANIZARE,n-o fi…

  14. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 237 e.n.)
  I O M COH I AEL DACORVM C P AVRELIVS FASTVS TRIB PERPETVO COS
  “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM comandată de tribunul Aurelius Fastus, când Perpetuus era consul.”

  15. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 260-268 e.n.)
  I O M COH I AEL DAC POSTVMIANAC P MARC GALLICVS TRIB
  “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, proprietatea lui Postumus, comandată de tribunul Marcus Gallicus.”

  16. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 271-274 e.n.)
  DEO COCIDIO
  I O M COH I AEL DAC TETRICIANORVM C P POMPONIVS DESIDERATVS … TRIB
  “Zeului Cocidius [si] lui Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, proprietatea lui Tetricius, comandată de tribunul Pomponius Desideratus […].”

  17. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 260-268 e.n.)
  I O M COH I AEL DACORVM POSTVMIANA C P PROB AVGENDVS TRIB
  “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, proprietatea lui Postumus, comandată de tribunul Prob[us?] Augendus.”

  18. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 212-217 e.n. sau 218-222 e.n.)
  I O M COH I AELIA DAC ANTO
  “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, proprietatea lui Antoninus.”

  19. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 238-244 e.n.)
  I O M COH I AEL DAC GORDIANA C PEST …
  “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, proprietatea lui Gordian, comandată de […].”

  20. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 235-238 e.n.)
  I O M D COH I AEL DAC C P FLAVIVS MAXIMIA TRIB EX EVOC C I PR MAXIMIN
  “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare din Doliche, Cohorta I AELIA DACORUM comandată de tribunul Flavius Maximianus, la retragerea din serviciu la cererea invincibilului Princeps Maximinus.”

  21. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 235-238 e.n.)
  I O M D COH I AEL DAC C P FLAVIVS MAXIMIANVS TRIB EX EVOC C I PR MAXIMIN
  “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare din Doliche, Cohorta I AELIA DACORUM, comandată de tribunul Flavius Maximianus, la retragerea din serviciu la cererea invincibilului Princeps Maximinus.”

  22. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 276-282 e.n.)
  I O M COH I AEL DACORVM PROBIANA C P AVR VERINVS TRIB
  “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, proprietatea lui Probus, comandată de tribunul Aurelius Verinus.”

  23. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA)
  D M DECIBAL … VIX DIEBVS … ET BLAES …VIXSIT A X ET… VS FRATER…
  “Spiritelor celui plecat DECIBALUS […] care a trait […] zile şi BLAESUS[…] care a trăit 10 ani, şi […] un frate […].”

  7. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 219 e.n.)
  SVB MODIO IV
  LIO LEG[atus] AVG[usti] PR[o]
  PR[aetore] COH[ors] I (primae) AEL[ia] D[a]C[orum]
  CVI PRAE[fectu] EST M[arco]
  CL[audio] MENANDER
  TRIB[unus]
  “Sub Modius Iulius, legat al împăratului cu puteri pro-pretoriene,
  COHORTA I AELIA DACORUM (au construit aceasta), sub comanda tribunului Marcus Claudius MENANDER.”

  Aţi citit?

  http://www.dracones.ro/imagini-site/lapidarium/7.gif

  TRIBUNUL DACO-ROMAN MENANDER(care a sculptat pe acea lespede şi O SABIE CURBATĂ-SICA DACICĂ,pentru a întări că era DAC), purta prenumele ROMANE “Marcus” şi “Claudius” aşa cum DACUL Regalianus,”DIN NEAM CU ÎNSUŞI DECEBAL” purta prenumele ROMANE “Publius” şi “Cornelius”.
  Oare noi ROMÂNII de azi URMAŞII ROMEI şi ai DACIEI nu purtăm prenume…ROMANE?
  Oare câţi dintre noi nu se numesc Marcel,Claudiu,Cornel?
  Pentru a ajunge TRIBUN,DACUL Marcus Claudius MENANDER trebuia evident SĂ CUNOASCĂ PERFECT LATINA.
  Se ştie că rolul tribunilor era să fie ORATORI DESĂVÂRŞIŢI ,SĂ SE ADRESEZE MASELOR DE OAMENI.
  Deci TRIBUNUL DAC Menander era CETĂŢEAN ROMAN.

 101. toxinKGB « a uitat » să spună că Tăbliţele de la Sinaia ÎI DESFIINŢEAZĂ teoriile]

  Cum se potrivesc afirmaţiile lui toxinKGB cum că dacii vorbeau O FORMĂ DE LATINĂ,eventual VECHEA LATINĂ numită şi LATINA PRISCA cu limba de pe “Tăbliţele de la Sinaia”???
  Cei care au căzut în capcana lui ToxinKGB şi se cred DOAR DACI,IMPOSIBIL DE ASIMILAT de către ROMANI,
  atunci ştiu să citească în LIMBA DACĂ :

  “BOYREBYSETODYOHYOUSIABA-
  STARNOPAZYCEOSOTIASEGYS-
  TADYOSOTRARYOMYONUSODIO
  CETACIRABISICASOROGIAO”

 102. A TREIA ROMĂ din căpăţâna TĂTARO-CALMUCĂ a NE-putin-CIOSULUI de la Kremlin

  Moscova NU NE VREA ROMÂNI.
  Moscova ne vrea orice altceva:moldoveni,daci,cumani,pecenegi,unguri,tătari,turci,slavi,NUMAI ROMÂNI NU.
  Şi ştiţi de ce?
  Pentru că Moscova, de la vicleanul Petru I,SE VISEAZĂ A TREIA ROMĂ!
  Şi cine îi stă în cale de sute de ani?
  ROMÂNIA,
  urmaşa Daciei Străbune,
  ROMÂNIA a fost ,ESTE şi VA FI ÎN VECI A TREIA ROMĂ !

 103. Dovezile arheologice ale
  CĂSĂTORIILOR VETERANILOR ROMANI cu FEMEILE DACE
  nu sunt pe placul lui toxinKGB

  LEGIONARII CETĂŢENI ROMANI-CIVIUM ROMANORUM din PROVINCIA ROMANĂ DACIA POROLISENSIS-Sălaj-NORDUL Ardealului după ce îşi terminau servicul militar aveau dreptul DE A SE CĂSĂTORI cu femeile localnice care PRIMISERĂ ŞI ELE CETĂŢENIA ROMANĂ -CIVIUM ROMANORUM.

  INSCRIPŢIA DE LA GHERLA

  [Imp(erator) Caesa]r divi Traiani Parthici f(ilius) divi / [Nervae nep]os Traianus Hadrianus Aug(ustus) pon/[tif(ex) max(imus) t]ribunic(ia) potestat(e) VII co(n)s(ul) III proco(n)s(ul) / [equit(ibus) et pe]d(itibus) qui mi(li)t(averunt) in al(is) duab(us) et coh(orte?) / [una? qua]e appell(antur) II Pannon(iorum) et I Brit/[ton(um?) c(ivium) R(omanorum) e]t I Britann(ica) quae sunt in / [Dacia Po]rolis(s)ensi sub Livio Grapo / [proc(uratore?) et ala] Britann(orum) c(ivium) R(omanorum) quae est / in Pannon(ia) inferiore quin(is) et vicen(is) / pluribusve stipend(iis) emerit(is) dimis/sis honesta missione per Marcium / Turbonem quor(um) nomina subscripta / sunt ipsis liberis posterisq(ue) eorum ci/vitatem dedit et conubium cum uxo/rib(us) quas tunc habuissent cum est / civit(as) iis data aut siqui caelibes essent / cum iis quas postea duxissent dumtaxat / singuli singulas a(nte) d(iem) IIII Id(us) Aug(ustas) T(ito) Salvio Ru/fino Minicio Opimiano Cn(aeo) Sentio Aburiano co(n)s(ulibus) / alae Brit(t)on(um) c(ivium) R(omanorum) cui praefuit / M(arcus) Minicius Marcellinus / ex gregale / Glavo Navati f(ilio) Sirm(io) / et Iubenae Bellagenti fil(iae) uxori eius Eravis(cae) / descriptum et recognitum ex tabula ae/nea quae fixa est Romae in muro post tem/plum divi Aug(usti) ad Minervam »

  “Împăratul cezar, fiu al răposatului Traianus Parthicus, al răposatului Nerva nepot, Traianus Hadrianus augustul, preot suprem, cu tribunicia potestas a 7-a oara, consul a 3-a oară, proconsul, călăreţilor şi pedestraşilor care au servit în două ale şi o cohortă care se numesc a II-a de Pannoni şi I de Britoni de CETĂŢENI ROMANI şi cohorta I Britannica de 1000 ce sunt în Dacia Porolissensis sub comanda lui Livius Grapus procuratorul [?] şi ala I de Britani CETĂŢENI ROMANI staţionată în Pannonia Inferior, după un serviciu de 25 sau mai mulţi de ani, eliberaţi din armată, cinstiţi şi răsplătiţi de către Marciu Turbo, ale căror nume se află scrise mai jos, LOR, COPIILOR ŞI URMAŞILOR LE-A DAT CETĂŢENIA şi DREPTUL DE LEGIUITĂ CĂSĂTORIE CU SOŢIILE pe care le-a dat cetăţenia sau celor care erau celibi (neînsuraţi) cu acele femei pe care le vor lua după aceea, dar numai pentru câte una. A patra zi înaintea idelor lui august, Titus Salvius Rufinus Minicius Opimianus şi Cnaeius Sentius Aburianus fiind consuli. Pentru ala de Brittoni CETĂŢENI ROMANI care a fost comandată de Marcus Minicius Marcellinus, fostul ostaş de rând Glavus fiul lui Navatus din Sirmium şi Iubenei fiica lui Bellagentus, soţia lui, evariscă. Acest text este copia controlată după tabla de bronz afişată la Roma pe zidul dinapoia templului fericitului Augustus lângă Minerva”

  (Traducere după I.I.Russu, Inscripţiile Daciei ROMANE, vol.I, Bucureşti, 1975, p.88-89, Diploma Daciei VII)

 104. VECHILE NUME DACICE ale plantelor de leac …
  alt ADEVĂR ASCUNS de toxinKGB

  ToxinKGB a convins pe mulţi naivi că el este un mare luptător pentru adevăr.
  Şi bineînţeles,când tabăra care i se opune ASCUNDE ATÂTEA DESPRE DACI,devine foarte credibil ce spune nu?
  Adică atunci când pune o tăbliţă de plumb pe masă,se mai întreabă cineva
  DE CE NU E SCRISĂ ÎNTR-O FORMĂ DE LATINĂ?
  Ce mai contează că întregul eşafodaj al “MANIPULĂRILOR tulburătoare” afirmă sus şi tare că “LIMBA ROMÂNĂ este muma limbii latineşti”…
  Vă rog să comparaţi numele plantelor medicinale la strămoşii noştri daci cu numele lor la NOI ROMÂNII,strănepoţii lor.Sunt chiar curios cât îl vor mai credita românii naivi cu încrederea lor pe acest ABIL ESCROC,ToxinKGB.
  Dioscoride, medic greco-roman care l-a însoţit pe Traian în cel de-al doilea război cu dacii, a scris un tratat de botanică farmaceutică, “De materia medica”, în care a prezentat şi
  21 de plante medicinale utilizate de daci în diferite maladii.
  Alături de numele grec şi roman, este înscris şi cel dacic:

  ANIARSEXE (Iarba săracă, Sparceta, Baltarina )
  BOUDHATHALA( (limba boului, acţiune sudorifică);
  CINOUBOILA( (brionia, cicatrizantă în plăgi, diuretică);
  COADAMA( sau COALAMA ( (limbariţă, răcoritoare calmantă în prurite, cicatrizantă);
  COICODILA( sau COICOLIDA( (iarba bubei, diuretică, purgativă);
  DIELLEINA ( (măselariţă, folosită de daci ca analgezic, calmant, hipnotic, antispastic);
  DIESEMA( (lumănărică, acţiune astringentă şi antiperistaltică în diarei);
  DOCTILA,CHODELA, DOCHELA( (Tămâiţa de câmp)
  DIODELA( sau DUODELA( (coada şoricelului, utilizată ca tonic, hemostatic, antiastmatic, laxativ, calmant al durerilor abdominale);
  DYN ((Urzica, Urzica mare, Urzica de pădure)
  GUOLETA( (Mărgeluşe, Mei păsăresc)
  MENDRUTA( (Strigoaie, Steregoaie)
  MIZELA ( Cimbrul, efect antidiareic, antispasmodic, diuretic);
  PRIADILA( Curpen, Viţă albă, Archi, Luminoasă)
  PROPODILAsau PROCEDILA( Cinci degete, Iarba degetelor, Ochiul boului)
  SALIA( Ciumăfaia, Alaur, Bolondariţă,conţine alcaloizi ca hiosciamina şi scopolamina);
  SCIARE( ( Varga ciobanului, Scăiuş)
  STIRSOZILA( (Fierea pământului, Floare de friguri, Cintaură, Frigor, Frigurică, Potroacă, Scânteuţă de friguri, tintaură)
  TENDILAsau TEIDIL(Izmă, Izmă bună, Gingiurnă, Mintă)
  RIBORASTRA ( brusturele, diuretic, hipoglicemiant, antiseptic, laxativ, sudorific, depurativ)
  USAZILAArăriel, Limba câinelui, Arăţel, Plescăiţă roşie, Poalele mâţii)

  Doar Limba Boului-BOUDHATHALA şi Brusturele-RIBORASTRA par a mai fi păstrat ceva din forma originală…
  Şi ce dovedeşte comparaţia dintre VECHILE NUME DACICE ale plantelor « de leac » şi NUMELE ROMÂNEŞTIde astăzi ale aceloraşi plante ?
  Că numele lor original NU S-A PĂSTRAT.
  Dar cine a fost dintotdeauna PĂSTRĂTORUL NUMELOR PLANTELOR « DE LEAC » ?
  Exact OAMENII DIN POPOR,oamenii locului,oamenii pământului, »TERRANII » adică « ŢERANII »,ţăranii ROMÂNI.
  Exact aceia pe care tovarăşul ToxinKGB îi consideră NEASIMILABILI(din interes sau neştiinţă).
  Ei cum rămâne cu afirmaţia că cetăţenii de rând NU s-au „încrucişat” cu ROMANII?
  Faptul că TOATE NUMELE plantelor medicinale au fost schimbate chiar de către cei care le foloseau cel mai mult,adică ŢĂRANII,este încă o dovadă INCONTESTABILĂ A ROMANIZĂRII străbunilor noştri daci.
  Este încă o dovadă a totalei ASIMILĂRI a limbii DACILOR de către LIMBA LATINĂ şi cultura ROMANILOR.

 105. Este evident că “DACISMUL” pentru noi este “MOLDOVENISMUL 2″!
  Se pare că toxinKGB se teme CA DRACU DE TÂMÂIE de ce DECLARAU CU MÂNDRIE strămoşii:
  “SUNTEM DI SÂNGE ROMENESC”

  Nicolae Milescu Spătarul
  vorbeşte despre latinitatea limbii române în felul următor:

  „Dumnezeu se zice în limba greacă Theos, iar pe limba latinească Deus,
  iară RUMÂNEŞTE se cheamă Dumnezeu,
  care nume IASTE LUAT DE LA LETINIE
  în ce chip şi
  MAI JUMĂTATE de limba românească luat DE LA LATINI”.

 106. Sigiliul lui Avram Iancu îi strică « dacizarea »Moscovei. Deci…trebuie « UITAT » şi el nu-i aşa ?»

  Şi pentru că BOZGORII ÎMPUŢIŢI(provocatori KGB care ne-au atacat şi la Chişinău) au îndrăznit să profaneze amintirea SFÂNTĂ a Crăişorului munţilor Apuseni,MARELE ROMÂN Avram Iancu …
  Să ne amintim că
  sigiliul lui Avram Iancu .
  era un brad verde încadrat de inscripţia
  « SIGILLU PRAEFECTUREI AURARIEI GEMINE ».
  De ce « GEMINE » ?Pentru că la APOULON-APULLUM(ALBA-Iulia)era cantonată LEGIUNEA ROMANĂ A-XIII-A GEMINA.
  Ca să vezi.CRĂIŞORUL munţilor Abram Iancu ERA MÂNDRU de strămoşii lui ROMANI.
  Chiar şi-i pusese şi pe propriul sigiliu.SPRE VEŞNICĂ ADUCERE AMINTE.

 107. Adevăruri de mai jos sunt prea TULBURĂTOARE pentru toxinKGB.
  Soluţia ?Evident.LE-A FĂCUT « UITATE ».Şi pe acestea…
  Lista LEGIUNILOR şi COHORTELOR ROMANE din Dacia

  Leg I Flavia Ulpia Hispanorum milliaria – au construit tronsonul drumului Napoca- Potaissa;

  LEGIUNEA a-V-a MACEDONICA – Potaissa, Turda;
  LEGIUNEA a-XIII-a GEMINA – Apulum, Alba Iulia;

  Leg IV Flavia Felix – Sarmizegetusa Regia, Grădiştea Muncelului;
  Leg VI Ferrata – participantă la războaie;
  Leg I Adiutrix – Apulum, Alba Iulia;
  Leg II Adiutrix;
  Leg VII-a Claudia – Cuppae şi Viminacium şi ulterior la Romula;
  Leg XI-a Claudia – Durostorum;
  Leg Numerus Palmyrenorum Porolissensium sagittariorum civium Romanorum – Moigrad, com Mirsid, SJ;
  Coh I Aelia Gaestorum milliaria – Resculum, Bologa, com Poieni, CJ;
  Coh I Antiochesium;
  Coh I Augusta – Buciumi, SJ;
  Coh I F.M. Aurilia Brittonum Malvensis;
  Coh I Batarorum milliaria – Romiţa, com.Românaşi, SJ;
  Coh III Bessorum – Olteni, com Bodoc, CV;
  Coh I Bracaraugustanorum – Bretcu, CV;
  Coh I Britannica milliaria – Caseiu, CJ;
  Coh II Britannica milliaria – Iliusa, BN;
  Coh II Britanica – Romiţa, com.Românaşi, SJ;
  Coh I Britannorum milliaria – Moigrad, com Mirsid, SJ;
  Coh III Britannorum;
  Coh III Campestris miliaria;
  Coh I Cannanefactium – Tihau, com.Surduc, SJ;
  Coh I Cretum;
  Coh IV Cypria;
  Coh II Flavia Bessorum – Olteni, com.Bodoc, CV;
  Coh II Flavia Commagenorum – staţionează permanent la Micia;
  Coh II Flavia Numidarum – Feldioara, com.Ucea, BV;
  Coh III Gallorum – Hoghiz, BV;
  Coh V Gallorum;
  Coh Hispanorum – Bretcu, CV;
  Coh I Hispanorum – Românaşi, SJ;
  Coh I Hispanorum milliaria – Orheiu Bistritei, com.Cetate, BN;
  Coh II Hispanorum – Resculum, Bologa, com Poieni, CJ;
  Coh I Lingonum;
  Coh V Lingonum – Moigrad, com.Mirsid, SJ;
  Coh I Montanorum – Sebeş;
  Coh II Nervia Brittonum – Buciumi, SJ;
  Coh VI Nova Cumidavensium Alexandrina – Cumidava, Râşnov, BV;
  Coh Prima Alpinorum – Călugareni, com.Fremitu, MS;
  Coh VI Thracum – Românaşi, SJ;
  Coh I Tyriorum;
  Coh I Ubiorum – Sighişoara, Podmoale, MS;
  Ala I Asturum – Hoghiz, BV;
  Ala Brittonum – Gherla, CJ;
  Ala I Claudia Gallorum Capitoniana;
  Ala I Claudia nova miscellanea;
  Ala I Dardanorum;
  Ala I Hispanorum Campagonum;
  Ala I Hispanorum pia fidelis Antoniniana;
  Ala II Hispanorum et Aravacorum;
  Ala I Numeri Illyricorum – Brîncoveneşti, MS;
  Ala I Pannoniorum;
  Ala II Pannoniorum – Gherla, CJ;
  Ala Siliana – Gilău, CJ;
  Ala Tungrorum Frontoniana – Iliuşa, BN;

 108. Colindele noastre străvechi spulberă ABERAŢIA ANTI-ROMÂNEASCĂ numită « Noi NU suntem urmaşii Romei”.Soluţia „dacizatorilor” de Moscova?
  Aţi ghicit…toxinKGB „A FĂCUT UITAT” şi „Pluguşorul”

  Şi unde este cel mai popular şi azi „Pluguşorul”?
  În ESTUL ROMÂNIEI.
  Ca să vezi.Tocmai la…”dacii liberi”,geţi,costoboci,carpi,roxolani.
  Aceia „puri”genetic,”neocupaţi”,”neasimilaţi”,”nelatinizaţi”,
  ”neromanizaţi”.
  Probabil tocmai cei ai căror strămoşi locuiau în cei 86% din Dacia „neatinşi” de Roma STRĂBUNICULUI NOSTRU Traian.

  Pluguşorul românesc
  Aho, aho copii şi fraţi,
  Staţi puţin şi nu mânaţi,
  Lângă boi v-alăturaţi.
  Şi cuvântul mi-ascultaţi.
  Ia mai mânaţi, măi, hăi, hăi…

  S-A SCULAT MAI AN,
  BĂDICA TRAIAN

  Şi-a-ncălecat pe-un cal învăţat,
  Cu şeaua de aur,
  Cu nume de Graur,
  Cu frâu de mătase,
  Împletit în şase,
  Cât viţa de groasă,
  El în scări s-a ridicat,
  Peste câmpuri s-a uitat,
  Să aleagă-un loc curat,
  De arat şi semănat.

  Şi-a pornit într-o joi,
  Cu un plug cu doispreceze boi.
  Boi boureni,
  În coadă codălbeni,
  În frunte ţintăţei,
  Ia mai mânaţi, măi, flăcăi, hăi, hăi…

  La lună, la săptămână,
  Îşi umplu cu aur mâna.
  Şi el vru să vadă,
  De-i dete Dumnezeu roadă.
  Era-n spic cât vrabia,
  Era-n bob cât trestia.
  Ia mai mânaţi, măi, hăi, hăi…

  TRAIAN IUTE S-A ÎNTORS
  Şi din grajd alt cal a scos,
  Un alt cal mai năzdrăvan,
  CUM ÎI PLACE LUI TRAIAN,
  Negru ca corbul,
  Iute ca focul,
  De nu-l prinde locul.
  Cu potcoave de argint,
  Ce dau sporul la fugit.
  TRAIAN IUTE A-NCĂLECAT,
  La Ţinchin a apucat
  Şi oţel a cumpărat,
  Ca să facă seceri mari,
  Pentru secerători tari.

  Şi-altele mai mititele,
  Pentru fete ocheşele
  Şi neveste tinerele.
  De urat, am mai ura,
  Dar mă tem că va-nsera,
  Pe aici, pe la dumneavoastră,
  Departe de casa noastră.
  Şi ne-aşteaptă şi-alte case,
  Cu bucate mai gustoase,
  Cu pâine caldă pufoasă,
  Cu vinul de viţă-aleasă,
  Cu Cotnar de Drăgăşani,
  La anul şi la mulţi ani!

  *
  “Pluguşorul” este reiterarea unei binecuvântari de început
  (Callendae/ Carinda, Corindă, Cărindar)
  ÎNCEPUTUL ROMANILOR în Dacia odată cu Traian.
  Un Traian… Întemeietor (”Pater Patriae”)
  ,
  Împărat (”Optimus Princeps”) şi
  Preot (”Pontifex Maximus”).
  El trage Prima Brazdă (”Sulcus Primigenius”) peste Dacia;
  O face “In Saecula Saeculorum”, cu Doisprezece Boi;
  în numele lui “Iuppiter Optimus Maximus”,
  într-o Joi.

 109. Întrebaţi-vă de ce tovarăşul toxinKGB
  « a uitat » că TOŢI cronicarii medievali atât ROMÂNI cât şi străini evocaţi mai jos au spus clar:SUNTEM ROMÂNI!

  • Domnul Moldovei -Dimitrie Cantemir

  (n. 26 octombrie
  1673 – d. 21 august 1723):

  “Noi, moldovenii,

  LA FEL NE SPUNEM ROMÂNI

  ROMÂNI

  ROMÂNI

  ROMÂNI

  ROMÂNI

  ROMÂNI

  ROMÂNI

  iar limbii noastre NU DACICĂ
  NU DACICĂ
  NU DACICĂ
  NU DACICĂ
  NU DACICĂ
  NU DACICĂ
  NU DACICĂ

  nici
  moldovenească,

  ci ROMÂNEASCĂ

  ROMÂNEASCĂ

  ROMÂNEASCĂ

  ROMÂNEASCĂ

  ROMÂNEASCĂ

  ROMÂNEASCĂ

  ROMÂNEASCĂ

  astfel că, dacă vrem să-l întrebăm pe un străin de ştie limba noastră, nu-l
  întrebăm: „Ştii moldoveneşte?” (în latină: „Scis moldavice?”), ci: „Ştii ROMÂNEŞTE?”,
  adică (în latineşte – n.n.) „Scis ROMANICE?”. ”

  Iată predoslovia
  semnată de DOMNUL ŢĂRII MOLDOVEI Vasile Lupu, la “Cartea de Învăţătură
  Românească”, tipărită la Iaşi, în 1643, cu binecuvântarea mitropolitului
  Varlaam.

  Cuvintele
  DOMNULUI MOLDOVEI Vasile LUPU:

  Cuvânt împreună CĂTRĂ
  TOATĂ SEMENŢIA ROMÂNEASCĂ(1643)

  “IO VASILE
  VOEVOD– cu darul lui Dumnedzău şi biruitoriu şi DOMN A TOATĂ ŢARA MOLDOVEI, dar
  şi milă şi pace şi spasenie

  A TOATĂ
  SEMENŢIA ROMÂNEASCĂ”

  “Dintru cât s-au
  îndurat Dumnedzău dintru mila sa de ne-au dăruit, dăruim şi noi acest dar LIMBII
  ROMÂNEŞTI
  carte pre LIMBA ROMÂNEASCĂ, întâiu de
  laudă lui Dumnedzău, după acea de învăţătură şi de folos sufletelor
  pravoslavnici. Să iaste şi de puţin preţ, iar voi să o priimiţi nu ca un lucru
  pementesc, ce ca un odor ceresc.

  Şi pre dânsa
  cetind, pre noi pomeniţi şi întru ruga voastră pre noi nu uitareţi. Să hiţi
  sănătoşi.”

  Miron Costin(30
  martie 1633- 1691)

  Cronicar ROMÂN
  DIN MOLDOVA, unul dintre primii scriitori și istoriografi din literatura ROMÂNĂ:

  «CA ŞI NOI, şi
  muntenii se numesc ROMÂNI…

  RUMÂN
  este un nume schimbat in cugetarea anilor de la ROMAN…»

  (Cronica polonă)

  «Cazania lui
  Varlaam» (1643),

  prima carte
  tipărită în Moldova

  «Carte
  ROMÂNEASCĂ de învăţătură»

  , care se
  adresează întregii «seminţii ROMÂNEŞTI»

  Cu câteva decenii
  mai târziu, Dosoftei numeşte limba în care scrie exclusiv «LIMBA ROMÂNEASCĂ».

  • Grigore
  Ureche(1590 – 1647) în Letopiseţul Ţării Moldovei :

  “ROMÂNII
  câţi se află lăcuitori la Ţara Ungurească şi la Ardeal şi la Maramoroşu DE LA
  UN LOC SÂNTU CU MOLDOVENII şi

  TOŢI DE LA RÂM SE TRAG”

  • Reprezentantul
  Poloniei, Jan Laski, episcop de Gnezno, accentua ORIGINEA ROMÂNĂ
  a locuitorilor din Principatul Moldova în 1514 .

  Mai mult,
  episcopul subliniază că MOLDOVENII ÎNŞIŞI SPUN CĂ SUNT ROMANI.

  Laski trage concluzia
  aceasta chiar din afirmaţiile băştinaşilor, care

  erau conştienţi
  de originea lor romanică.

  Jan Laski,
  episcop de Gnezno(1514):

  „…căci ei
  (locuitorii Moldovei) spun că

  SUNT OSTAŞII DE ODINIOARĂ AI ROMANILOR, trimişi aici pentru apărarea
  Panoniei împotriva sciţilor…”.

  • Francesco della
  Valle scrie în 1532 că ROMÂNII “se denumesc ROMEI în limba lor”,
  iar mai departe el citează expresia : “Sti ROMINEST?”: “…si
  dimandano in lingua loro ROMEI…se alcuno dimanda se sano parlare in la lingua
  valacca, dicono a questo in questo modo: Sti RIMINEST? Che vol dire:
  Sai tu ROMANO ?…”
  în:

  /Claudiu Isopescu, Notizie intorno ai ROMENI nella letteratura geografica italiana del Cinquecento, în Bulletin de la Section Historique, XVI, 1929, p. 1- 90./

  • Croatul Ante Verančić precizează în 1570 că « Vlahii » din Transilvania, MOLDOVA şi

  ŢARA ROMÂNEASCĂ se desemnează ca « ROMANI »: „…Valacchi, qui se ROMANOS nominant…„ “Gens quae ear terras (Transsylvaniam, MOLDAVIEM et
  Transalpinam) nostra aetate incolit, Valacchi sunt, eaque a ROMANIA ducit originem, tametsi nomine longe alieno…“

  /Transsylvaniae, MOLDAVIAE et Transaplinae, in Monumenta
  Hungariae Historica, Scriptores; II, Pesta, 1857, p. 120/

  • Francezul
  Pierre Lescalopier scrie în 1574 că cei care locuiesc în MOLDOVA, ŢARA ROMÂNEASCĂ şi cea mai mare parte a Transilvaniei,

  “ se
  consideră adevăraţi urmaşi ai ROMANILOR şi-şi numesc limba “ROMÂNEŞTE”, adică ROMANA”

  “Tout ce pays: la
  Wallachie, la MOLDAVIE et la plus part de la Transylvanie,

  a esté
  peuplé et des colonies ROMAINES du temps de Trajan l’empereur… Ceux du pays se
  disent vrais successeurs des ROMAINS et nomment leur parler ROMANECHTE,
  c’est-à-dire ROMAIN … ”

  • maghiarul
  ardelean Martinus Szent-Ivany în 1699 citează frazele:

  « Si noi sentem RUMENI » (“Şi noi suntem ROMÂNI”) şi « Noi sentem di sange RUMENESC »
  (“Noi suntem de sânge ROMÂNESC”)
  : “Valachos… dicunt enim communi
  modo loquendi: Sie noi sentem RUMENI: etiam nos sumus ROMANI. Item: Noi sentem
  di sange RUMENESC : Nos sumus de sanguine ROMANO”

  /Martinus Szent-Ivany, Dissertatio Paralimpomenica rerum
  memorabilium Hungariae, Tyrnaviae, 1699, p. 39/

  • Miron Costin,
  cronicar 1633 – 1691

  ”De neamul
  moldovénilor, din ce ţară au ieşit strămoşii lor.

  Predoslovie,
  adecă cuvântare dintăi de descălecatul ţărâi cel dintăi şi a neamului moldovenescŭ”

  “VECHIU
  NUME stă întemeiat şi înrădăcinat: RUMÂN.

  Şi aşa ieste
  acestor ţări şi ţărâi noastre, Moldovei şi Ţărâi Munteneşti NUMELE CEL
  DIREPTU de moşie, IESTE RUMÂN,

  cum să răspundŭ
  şi acum toţi acéia din Ţările Ungureşti lăcuitori şi munténii ţara lor şi scriu
  şi răspundŭ cu graiul:

  Ţara ROMÂNEASCĂ”

  • DOMNUL MOLDOVEI
  Dimitrie Cantemir:

  “Hronicul vechimii a ROMÂNO-moldo-vlahilor”
  (scris între 1719-1722)

  ”Hronikon a toată ŢARA
  ROMÂNEASCĂ

  (carea apoi s-au înpărțit
  în Moldova,
  Munteneasca și Ardealul) din
  descălecatul ei de la Traian, Împăratul Râmului. Așajderea pentru numerele, carele au avut odată și carele are acmu, și pentru ROMANII care de atuncea într-însa așăzându-să într-aceaș și până acmu
  necontenit lăcuesc.”

  Oare tov. toxinKGB o fi citit ce scria în 1719 DOMNUL ŢĂRII ROMÂNEŞTI a Moldovei Dimitrie Cantemir?

  • Domnul
  ŢĂRII ROMÂNEŞTI a Moldovei-Dimitrie CANTEMIR (n. 26 octombrie 1673 – d. 21 august 1723):

  «Înainte de
  toate, chiar dacă acest (neam) a fost împărţit în trei ţinuturi de căpetenie,

  totuşi
  TOŢI SE CHEAMĂ CU ACELAŞI NUME DE ROMÂNI,

  DISPREŢUIND adică
  dând de-o parte NUMELE DE VALAHI, care le-a fost dat de către popoarele
  barbare. ”

  Dimitrie CANTEMIR:

  «Hronicul vechimei a ROMÂNO-moldo-vlahilor»:

  «neamul moldovenilor, muntenilor, ardelenilor…

  TOŢI cu
  un nume de obste ROMÂNI SE CHEAMĂ».

  *
  Umanistul sas Iohannes Lebel (cca 1490-1566):

  „valahii
  nu-şi zic decât „ROMUINI”,

  iar limba lor nu
  este alta decât „limba ROMÂNĂ”.

  Asocierea celor
  două nume etnice de ROMÂN şi valah se făcea şi în Cancelaria Polonă, prin
  noţiunile „Romanorum” şi „Valachiae”.
  În anul 1595 cancelarul Poloniei îi îndemna pe boierii moldoveni să evite instalarea unui domn din Ţara Românească în scaunul domnesc al Moldovei,
  („ …aliquem ROMANORUM SEU GENTIS VALACHIAE nobilem …”).

  Râmunc ducele din ţara
  vlahilor

  În alt caz numele
  etnic de „ROMÂN” apare alături de cel de „valah” (în forma „Vlâchen”),prin
  numele conducătorului, „ducelui” celor 700 de români, RAMUNC (RÂMUNC), care
  vizitează curtea regelui hunilor Attila. Numele RÂMUNC este eternizat în
  Cântecul Nibelungilor, o epopee germană din perioada medievală (sfârşitul sec.
  al XII-lea – începutul sec. al XIII-lea).

  Cântecul
  Nibelungilor

  Fraza cu pricina
  sună în germană astfel:

  „Der herzoge RÂMUNC uzer

  Vlachen land” („RAMUNC ducele din ţara
  vlahilor”).

  “RÂMUNC, ducele din ţara
  vlahilor,

  A venit în grabă
  cu şapte sute de oameni.

  Ca păsările
  zburătoare se vedeau sosind;”

  A. Armbruster :

  »denumirea
  de „ROMÂN” este numele intern al românilor
  ,

  pe când cea de
  „valah (valachus)” este numele lor extern. »

  Miron Costin:

  „Aşa şi neamul
  acesta, de carele scriem, al ţărilor acestora, numele vechiu şi mai direptu,

  IEASTE
  RUMÂN, ADICĂ RÂMLEAN, DE LA ROMA”.

  Dimitrie Cantemir:

  „Limba
  nebiruit martor iaste”.

  “Iar dacă aceste
  neamuri n-ar fi obârşia lor ROMANI, cum, mă rog, ar fi putut să-şi ia, prin
  minciună, şi numele, şi limba ROMANILOR?…”

  Aşa zice Cantemir
  la 1717.Tăcere asurzitoare la toxinKGB .

  “Strategikon,
  tratat militar bizantin din secolul al VII-lea, denumește populația de la nord de Dunăre cu termenul de “ROMANI”.

  • “Scrisoarea lui
  Neacşu” cel mai vechi document descoperit până acum scris în LIMBA ROMÂNĂ pe la
  1521:

  “spui domniie
  tale de lucrul lui Mahamet beg, cum am auzit de boiari ce sunt megiiaş(i) şi de
  generemiiu Negre, cum i-au dat împăratul sloboziie lui Mahamet beg, pe io-i va
  fi voia, pren ŢEARA RUMÂNEASCĂ, iară el să treacă.”

  • În Atlasul german din 1826, pe o hartă care ilustrează
  popoarele Europei din răsărit ÎN ANUL 900, se specifică „Wahalen oder RUMUMY”

  (tradus din
  germană “Walahia sau RUMUNIA”), pe teritoriul ce se întindea din Panonia până
  la Nipru.

  Totodată se
  menţionează şi existenţa a cinci voievodate ROMÂNEŞTI, adică a unor ţărişoare
  locale.

  Gheorghe Ghimpu:

  “La pătrunderea
  numelui etnic de „ROMÂN” în Europa a contribuit atât legenda ROMANUS şi Olaha,
  cât şi cea cu numele Roman şi Vlahata.

  E evident că autorii legendelor în cauză au folosit cele două nume etnice ale românilor -„ROMÂN” (prin Romanus şi Roman) şi „valah” (prin Olaha şi Vlahata) -, spre a demonstra identitatea lor.”

  Napolitanul
  Ferrance Capeci. rectorul Colegiului iezuit din Cluj, într-o scrisoare a sa din
  24 februarie 1584, menţionând numele limbii românilor prin termenul
  „ROMANESCHI”,confirmă şi unitatea etnică a purtătorilor acestei limbi din
  Moldova, Transilvania şi Muntenia.

  *

  Iezuiţii
  Cancelariei Papale :

  Antonio Possevino
  (1533-1611) (a vizitat Ţările Române în 1582-1585), Giulio Mancinelli
  (1537-1618) (a vizitat Moldova şi Ţara Românească în 1586)se conving de
  „caracterul autohton al conştiinţei romanităţii la români”, precum şi de
  „unitatea etnică a moldovenilor şi muntenilor”.

  *

  Alt iezuit anonim
  – însoţitor al lui Antonio Possevino –

  redactând în 1583
  pentru Analele Societăţii Iezuite o descriere a misiunilor lui Possevino în
  Transilvania, menţionează un stat populat de „ROMANI” :

  „…Vechiul neam al ROMANILOR, care-şi zic până astăzi

  ROMÂNI şi care coboară fie din COLONIILE ROMANILOR, fie din
  cei care erau osândiţi la muncă în minele de metal.

  Limba lor
  dovedeşte, de altfel, această DESCENDENŢĂ ROMANĂ.

  Ei locuiesc şi
  Ţara Românească, şi Moldova”.

  *

  Un misionar
  italian, Niccolo Barsi, care a călătorit în Orient (1632-1639) şi a trecut de
  două ori prin Ţările Române, menţionează în descrierea călătoriei sale (1640)
  că oraşul moldovenesc Roman îi aminteşte de Roma antică. Cităm :

  „Si vede
  anco la citta di ROMANĂ, cosi detta da ROMA, essendo i primi fondatori di
  quella STATI ROMANI…”.

  *

  De la un călugăr
  moldovean Barsi a mai aflat că :

  „ROMANII
  au întemeiat această ţară, de aceea ROMÂNII SE BUCURĂ SĂ FIE NUMIŢI ROMANI” .

  „… E cossi vedete
  che hanno alcune parole turche, altre armene, altre greche, et altre italiane,
  e da qui nasce che la prima che poi essi cominciorno unitamente ad habitare vi
  posero NOME ROMANO, perche ROMANI FURONO QUELLI CHE PRINCIPIO A
  QUEASTA TERRA DIERONO, auzi che loro istessi godono d’esser CHIAAMATI ROMANI”).

  Avem, deci, încă
  o dovadă a CONŞTIINŢA ORIGINII ROMANICE la
  ROMÂNII moldoveni.

  *

  Misionarul bosniac Marco Bandini (Bandulovici), mort în 1650 în Moldova,consemnează şi el
  o legătură a urbelor din partea locului cu Roma.

  Oraşul ROMAN îi pare „QUASI NOVA ROMA”.

  *

  În 1641 misionarul catolic bulgar Petru Bogdan Baksic (Baksev) (1601-1674), care vizitase ŢĂRA ROMÂNEASCĂ a Moldovei, scria în Vizitarea apostolică a Moldovei că „moldovenii vorbesc ROMÂNEŞTE” („il Valaccho”).

  *

  24 aprilie 1630.

  Paolo
  Bonncini(Malta) :

  „În aceste Ţări preoţii
  […], dacă nu cunosc limba valahă, adică moldovenească, sau ungara sau
  tedesca, nu vor putea să facă nimic”

  („… la lingua vallaca sive moldava overo ungara overo
  tedesca…”).

  *

  • Un oarecare „Elia Bilnerio della diocesi di
  1650. sacerdote germano”,cerând Propagandei Fide să fie trimis caVratislavia,
  misionar în Moldova,
  afirmă că, ştiind latina şi
  italiana, el va învăţa uşor limba VALAHĂ („la lingua vallacha”).

  *

  1671. Misionarul poliglot Giovanni Battista del Monte•
  scrie în mărturiile sale despre Moldova
  :

  „Provincia Moldova
  este supusă stăpânirii unui domnitor DELLA NATIONE VALLACHA”.

  *

  1671. Arhiepiscopul de Marcianopoli Vito Piluzio, care a
  activat mulţi ani în

  Moldova,
  într-o relatare către Propaganda Fide, scrie că în Moldova
  e necesar să cunoşti „LA LINGUA VALACHA ”.

  Mai menţionăm că în urma activităţii sale îndelungate în Moldova

  Piluzio a scris şi a publicat în 1677 la Roma un Catehism pe care 1-a intitulat Dottrina christiana TRADOTTA IN LINGUA VALACHA.

  *

  1722. Superiorul iezuiţilor din Iaşi,
  polonezul Martinus Maximilanus

  Kiernozyscki, străduindu-se să publice Catehismul catolic al lui Silvestro Amelio din 1719, menţionează că acesta a tradus lucrarea sa din latină

  „în LIMBA COMUNĂ a moldovenilor şi valahilor”

  („IN LINGUAM moldavis et valachis COMMUNEM”).

  *

  Polonezul Jan Dlugosz (1415-1480), diplomat şi istoric,
  despre care D. Cantemir scria că este „cinstea istoricilor poloni”, acel care a scris despre Ştefan cel Mare că este „cel dintâi dintre principii lumii care a repurtat […] o victorie atât de strălucită împotriva turcilor”, s-a ocupat de originea numelui Vallachus, punând la începutul acestui etnicon numele unuia dintre cele mai vechi neamuri din Italia: „genus et natio VOLOSCORUM”.

  Jan Dlugosz arată că în anul 1070 Valahia, şi mai cu seamă Moldova,
  a fost locuită de aceiaşi ROMANI….

  Vorbind despre anul 1433, istoricul polonez afirmă că„NEAMUL VALAHILOR A COBORÂT DIN STIRPEA ITALIENILOR”, iar în alt loc declară că
  „MOLDOVENII SUNT VALAHI”, adică ROMÂNI.

  *

  Istoricul umanist polon Stanislav Orzechowski (1513-1566) în Analele sale despre regele polon
  Sigismund, scrise în 1554:

  «moldovenii „se cheamă pe limba lor ROMÂNI”.

  Stanislav Orzechowski (1513-1566):

  „EI ERAU
  NĂSCUŢI din italieni şi ROMANI

  şi SE CHEAMĂ PE
  LIMBA LOR ROMÂNI DE LA ROMANI,

  iar pe a noastră
  – VALAHI DE LA ITALIENI.

  Căci pentru
  poloni Wloszi este acelaşi lucru ca pentru latini Itali.

  *

  În tratatul de pace dintre Sigismund şi domnitorul Moldovei Bogdan al-II-lea,FIUL LUI Ştefan cel Mare şi SFÂNT din 20 martie 1509,Bogdan este intitulat „VOIEVOD VALAH”.

  *

  Secretarul polonez al reginei Isabella, Petru Porembsky, recunoştea la începutul anului 1524 că ROMÂNII din Transilvania „AU ACEEAŞI LIMBĂ” CU PETRU RAREŞ, domnitorul ŢĂRII ROMÂNEŞTI a Moldovei, adică cu moldovenii.

  *

  Moldovenii erau numiţi de către slavi la fel ca şi cealaltă parte a poporului român, şi anume
  cu numele etnic extern de „VALAHI (VOLOHI)”.

  Cronica moldopolonă, scrisă în limba polonă în anul 1566 şi care cuprinde cronica ŢĂRII ROMÂNEŞTI a Moldovei şi a domnitorilor ei între anii 1359 şi 1552.

  Deşi e vorba de ŢARA ROMÂNEASCĂ a Moldovei şi domnitorii ei, inclusiv Bogdan, Alexandru cel Bun, Ştefan cel Mare, Petru Rareş, Alexandru Lăpuşneanu etc.

  Autorul Cronicii
  îi zice Moldovei „PĂMÂNT VOLOH” („ziemi Woloskiey”) sau Valahia („Woloch”).

  Moldovenilor li
  se spune VOLOHI („Wolochowie”), cetăţii moldoveneşti – CETATE VOLOHĂ („zamek
  Woloski”), iar lui Alexandru Lăpuşneanu – VOIEVOD VOLOH („Woiewode
  Woloskiego”), DE NEAM VOLOH („tez narodu Woloskiego”).

  *

  Umanistul sas Georg Reicherstorffer (sec. XV-XVI, născut în
  Sibiu), notar al oraşului Sibiu, secretar regal şi consilier (din 1526) al lui
  Ferdinand I de Habsburg şi emisar al acestuia în Moldova (în 1527 şi 1535) la
  curtea lui Petru Rareş, în scrisorile sale Chorographia Moldovei (1541) şi Chorographia
  Transilvaniei (1550) ne dă informaţii

  privind Ţările Române în sec. al XVI-lea.

  Reicheratorffer -Chorographia Moldovei (1541) :

  „… Şi domnul Moldovei a fost odinioară legat prin jurământ
  de regii Ungariei. Iar ţara lui,
  care era ca şi dependentă de Regatul Ungariei,
  capătă de la regii Ungariei ajutorul trebuitor în desele sale războaie cu duşmanul obştesc,pentru paza şi apărarea sa.

  Şi această ŢARĂ
  ROMÂNEASCĂ şi-a tras numele de Transalpina

  din aceea că este despărţită şi mărginită de Ungaria şi de Transilvania …”.

  *

  Italianul
  Alecsandro Guagnini, după ce a vizitat de două ori Moldova, susţine că valahii
  sunt de NAŢIUNE ROMANĂ.

  În una din cele
  două biografii ale lui Despot-Vodă, domnitorul Moldovei (1561-1563), scrise
  între anii 1564 şi 1568, găsim viziunea lui privind naţiunea valahilor,
  inclusiv a celor moldoveni. Anonimul descoperă pentru Moldova că naţiunea
  valahilor este, de fapt, o naţiune romană.

  Acesta a înţeles
  că ROMÂNII, numiţi de el valahi, SUNT DE ORIGINE ROMANĂ:

  „Haec NACIO VALACORUM APPELATUR ROMANA, et aiunt originem traxisse ab extoribus
  adactis in exilium a ROMANIS EX ITALIA.

  Lingua eorum est
  adulterina latinae et italicae linguae, ita quod facili negocio Italus
  intelligit Valachum…”.

  “ORIGINEA ROMANĂ A NAŢIUNII VALAHILOR (ROMÂNILOR)

  « este explicată
  atât prin LIMBA ROMÂNILOR, cât şi prin DESCENDENŢA LOR DIN ROMANI ».

  *

  Călătorul francez
  Pierre Lescalopier vizitează Transilvania în 1574 :

  „ROMÂNII
  SE CONSIDERĂ ADEVĂRAŢI URMAŞI AI ROMANILOR,

  iar limba lor o numesc „ROMÂNEASCĂ” („ROMANECHTE”).”

 110. Letopisețul Țărîi Moldovei de la Aaron Vodă încoace

  de Miron Costin(30 martie 1633- 1691) cronicar al
  Ţării ROMÂNEŞTI a Moldovei

  Stihuri de descălecatul țărîi

  Neamul Țărîi Moldovei de unde să trăgănează?
  Din ŢĂRÂLE RÂMULUI, tot omul să creadză.
  TRAIAN ÎNTÂIU, ÎMPĂRATUL, SUPUINDU PRE DAHI
  Dragoș apoi ÎN MOLDOVENI PREMENINDU PRE VLAHI
  MARTOR ESTE TROIANUL, șanțul în țara noastră
  Și Turnul Săverinului, munteni, în țara voastră.

  1 Dahii și dachii tot unii sint (n.a.).
  2 Moldovénii mainte de Dragoș-vodă să chema vlahi sau RUMÂNI DE LA RÂM (n.a.).
  3 Turnul Săverinul este în Țara Muntenească, unde au fost și pod de piatră peste Dunăre, de TRAIAN-ÎMPĂRATUL făcut atunce cînd AU DESCĂLECAT ACESTE DOUĂ ŢĂRI CU RÂMLENII(n.a.).

 111. Letopisețul Țărîi Moldovei de la Aaron Vodă încoace

  de Miron Costin(30 martie 1633- 1691) cronicar al
  Ţării ROMÂNEŞTI a Moldovei

  LETOPISEȚULŬ ȚĂRÎI MOLDOVEI DE LA AARON-VODĂ ÎNCOACE, DE UNDE ESTE
  PĂRĂSITŬ DE URÉCHE VORNICUL DE ȚARA DE GIOSŬ, SCOSŬ DE MIRON COSTINŬ
  VORNICUL DE ȚARA DE GIOSŬ ÎN ORAȘŬ ÎN IAȘI, ÎN ANUL DE LA ZIDIREA LUMIEI
  7183, IARĂ DE LA NAȘTEREA MÎNTUITORULUI LUMII, LUI IISUS HRISTOS, 1675
  MESEȚA… DNI

  Istoricii, adecă scriitorii de cursul anilor acestor părți, carii pomenescŭ de DESCĂLECATUL CEL DENTÂIU a țărîi noastre și Țărîi Muntenești:

  Bonfin, mare istoric, de Dachia, sau Dația — latin.

  Dionŭ, la viața lui TRAIAN-ÎMPĂRATUL— latin.

  Topeltin, ungur; iară pre acești doi au urmat.

  Aceste au scris de Dachia, cum au descălecatu-oă TRAIANU,ÎMPÂRATUL RÂMULUI, în anii de la Hristos 1202, pre socoteala vrémilor, CU RÂMLENII.

  Istoricii leșești carii au scris și lucrurile domniilorŭ Moldovei:

  Crorner au scris latinește, Dlugoș latinește, Stricovschîi litfan, leșește, Piasețschîi, vlădicul de Premislia, latinește.

  Istoricii leșești pre carii au urmat răpăosatul Ureche vornicul:

  Bîlschîi, Martin Pașkovschîi. Acești doi au scris leșește.

  Și aceste încă dzicŭ că MOLDOVENII SINT DEN RÂMLENI.
  Iară de descălecatul celŭ dentăiŭ n-au știutŭ că léșii mai apoi DEN ÎMPĂRĂŢIA LUI TRAIAN sintŭ veniți în ceste părți.

 112. Eu unul chia nu inteleg toata sbaterea asta . Ideea e simpla ne numim romani nu conteaza de ce , suntem aici avem o limba niste obiceiuri stravechi. niste nemernici din jurul nostru cu forta armelor in perioade in care am fost slabi ne-au rapit niste teritorii . noi trebuie sa ne intarim in interiorul nostru pastrindu-ne traditia si religia si unitatea . Si sa ne cerem cu toate mijloacele teritoriile inapoi . apoi sa nu ne mai lasam cumparati de altii cu banii lor murdari .putem produce si noi bani muncind inteligent . nu avem nevoie de altii . Fiind uniti sa aruncam afara din tara leprele ocultei de orice fel ,incet cu rabdare ca sa nu se prinda . Si ei sunt desbinati , tot banul ii conduc . cind te eliberezi din sclavia banului nu te mai poate cumpara nineni ai invins .E un razboi de uzura , romanul trebuie sa invete perseverenta , sa le spuna de la obraz diplomatic ca asts este teritoriul nostru de milenii si basta .
  restul e istorie . se consuma trea multa energie in discutii teoretice sterile . mai bine vestiigiile trebuiesc puse in valoare si introduse in circutul turistic . Asa eroii legendari vor invia din nou , vor produce, bani armele acestui moment si dintodeauna . Cu banii vom invinge vrasmasii ,minciuna se va intoarce impotriva lor .E tot ce pot face ai pentru noi . Ie asteapta sa ne ajute de peste timp din adincul veacurilor.

 113. Vechi dar simpatic!
  Nea Popescu asta, simpatic cum este, ignoara, o data cu prezentarea „argumentelor” sale „irefutabile” o calitate pe care o poseda orice om cu ceva educatie, fara studii de specialitate (istorie, geografie, antropologie cu ramurile lor) si care se numeste BUN SIMT. Ori, bunul simt te obliga ca atunci cand produci, DEZINTERESAT, anumite argumente, sa le prezinti, cel putin, cu un ton neutru. Trecand peste imposibilitatea lui de a compara situatii asemanatoare celei din Dacia (oricare ar fi ea, sic) cu cea din Germania sau alte colonii romane, unde nu prea gasesti influentele pe care le reclama, cu mare inversunare in articolul sau, emotionant de altfel, doar din perspectiva celor care au platit pentru el – si nu sunt nici macar romani, daramite daci (sic) – putem vedea foarte clar ca orice punct de vedere, al oricui, poate fi prezentat cu „argumente solide” si impachetat frumos daca este suficient de bine sustinut material. Ca orice natiune – bunul simt te ajuta aici – si natiunea noastra a trecut prin transformari nenumarate de-alungul istoriei, dar, sa spui ca imperiul roman a venit sa te civilizeze, e mult prea deplasat. Mai apoi, sunt alte neamuri care au avut influente mai mari aici si pentru o perioada mult mai mare de timp! Nea Popescu, unde e influenta lor? Ca sa nu mai zic de amestecurile mestesugite cu crestinismul, citatele fortate din scrieri bisericesti… ce sa mai, un frumos amestec ce nu poate ascunde intentiile acestui articol! Felicitari nea Popescu! Uite, pentru viitorul matale, iti dau dublu de cat ai primit ca se debitezi ineptiile de mai sus, ca sa stai in banca ta, data viitoare! Oricum, nu mai pacalesti pe nimeni! (ca sa nu mori prost – cel mai mare cunoscator al Biliei este, ai ghicit, dracul! Ei, dracul iti poate prezenta „adevarul lui” din Biblie. De ce sa nu ai si tu adevarul tau din istoria neamului romanesc? dar, sa mi-l prezinti mie, aici? si sa astepti sa il iau de bun??????? neeeeeh, du-te la aceia care te-au platit si spune-le ca nu a mers! romanii au BUN SIMT!, sic!)

  Fara niciun dram de respect,
  Augustin Cirjan

 114. Sunt pe pamant oameni si oameni.Unii sunt indoctrinati ideologic (politic) altii sunt indoctrinati religios (se numesc habotnici),iar alti se numesc liber cugetatori(atei). Oricum ar fi cand la scoala ai invatat o teorie si in viata o aplici fara discernamant,se intampla sa dea sau nu rezultate. Daca ai sa mergi in continuare tot asa si nu ai sa-ti pui niciodata problema (ce se intampla,dece ?),altii o vor lua inainte.In aceasta situatie eu sunt un incuiat un inchistat in propriile mele credinte.Cei care au luat-o inainte se pare ca au cautat solutii mai bune.In cazul religiei desigur ne nastem si mostenim anumite trasaturi crestine sau nu si datorita parintilor.Eu cred in Dumnezeu si Iisus Cristos,dar acest lucru nu ma impiedica sa-mi pun intrebari si sa incerc sa le gassesc un raspuns.Cine nu o face nu insemna ca este ateu.Inseamna ca ori este idiot, ori cretin, ori habotnic.A spus domnul Cristos,crede si nu cerceta ? Toma nu a crezut si Iisus nu s-a suparat.Dupa vreo 60 de ani dela rastignire cineva s-a gandit sa scrie ceva sa faca niste reguli.Aceasta a constituit infiintarea unei religii. Evreii nu au fost de acord.Iisus a spu ca nu avenit sa strice (legea veche)ci sa o completeze,(nu a venit sa aduca pacea ci sabia).Daca luam ce spune istoricul din vechiul Testament aflam ca Moise a fost cu familia in Egipt si acolo ar fi fost initiat in religia lor. Deci cunostea astronomie,astrologie si obiceiuri.Poporul iudeu de mai tarziu nu puteau sa lase pe nimeni sa le strice religia,nici chiar daca stiau ca se v-a intampla acest fapt.Aluat fiinta noua religie.Iisus a spus ceva.Noi credem in ce a spus El.Dar la Niceea in 300si ceva s-a produs o despartire.POpi nu s-au inteles ce sa ramana in biblie si in canoanele bisericestisi ce trebuie eliminat,ce nu trebuie sa stie prostimea.Deci de aici incepe afacerea.Afacere care Iisus a renegat-o,rasturnand tarabele celor care faceau afceri in numele bisericii,la templu.din cele doua ramuri ale credintei s-au mai despartit si altele.Iata cum nu le mai ajungeau veniturile la capii bisericilor.Cine detine adevarul,catolicii,inchizitie,cruciati, ioaniti
  ,franciscani,sau ortodocsi,de rit rasaritean,apusean,protestanti,neoprotestanti etc.Sigur noi cedem in dumnezeu creator si fiul sau.Dar aceste cohorte de preoti prelati si papi in cine cred ? Ei stiu in cine si de aceea fac tampenii sodomizeaza copii si strang averi imense cu nerusinare.Se spune ca adevarul ne va elibera !
  Si TIMPUL e APROAPE ! Daca ei au facut ce au vrut cu noi,istoricii nu s-au supus timpurilor si orandurilor ?

 115. SUNT ROMAN dar am pretentia ca dela Ram ma trag nu dela Roma. Se spune ca un popor care prin forta (armelor)sau prin (obraznicia si forta invaziei)ocupa un teritoriu pe care se aafla un popor bastinas,il asupreste si cu timpul il asimileaza.In cazul DACILOR aceasta regula nu se comfirma,(chiar daca exceptia intareste regula.In Moldova de azi pana in bucovina si char in zona de nord a ei, care acum este in Ucraina, inainte teritoriu polonez,sunt sate intregi de romani.In basarabia se vorbeste romaneste si slva domnului,daca nici rusii nu au facut asimilari fortate…. In transilvania pana in nord si chiar dincolo de Tisa sunt sate in care se vorbeste romaneste.In toate aceste teritori nu a fost picior de roman.Pe ei cine i-a asimilat,cum de vorbesc aceiasi limba cu noi??? Aromanii si Vlahii,vorbesc limba veche a dacilor, (O forma mai veche a latinei)acestia au stat sub ocupatie romana,turca,machedono-albaneza.Dece nu au putut fi asimilati pana azi ??? Noi NU SUNTEM URMASII ROMEI ! Nu va mai dati de ceasul mortii. ( …a 7 a gemina era alcatuita din natii din toate partile continentului,puteau sa asimileze un popor ce se afla aici cu 2000 de ani id Hristos ???? Si care mai aveau si o cultura bine formata.Cineva intreba,ce cult(religie)aveau dacii ? Aveau acelas cult cu egiptenii si multe popoare din jurul lor cu mici deosebiri (Cultul SOARELUI). Cei care fac refeiri la romani si ortodoxism,sa stie ca multe date si ritualuri din acest cult a fost preluat de credintele crestine.Romanii nu aveau ce asimila ca erau inruditi cu noi,fiind chiar mai vechi ca ei.Ma refer la cei din ordul Italiei.Daca veti crede sau nu asta este mai putin important.Daca cititi cu atentie (nu cu oftica)sau cu indoctrinarea mostenita,o sa intelegeti ca avem o mostenire ancestrala,pentru care multi vor sa ne distruga,iar daca veti gandi precum KGB sau CIA (nu-i mare diferenta)or sa reusasca sa ne stearga de pe harta. Sa ne lase uriasii acolo unde cunt si unde li se odihnesc oasele ,sa ne lase secretele Kogaionului si sa nu mai survoleze amicii din NATO cu helicopterele zonele noastre pentru ca vor mai fi aparate cazute ca acela de la coltul Tapului.Dacii CHIAR daca ACUM SE NUMESC ROMANI,se mandresc SI NU AU NEVOIE SA FIE URMSII ROMEI !!!!!

 116. Studiul paleogenetic confirma adevarul istoric. Noi somatic ii mostenim pe daci intr-o proportie uriasa, poate 75,80 sau 90%. Ca suntem inruditi cu bulgarii si cu grecii e normal pentru ca si ei au o mare mostenire traca. Bulgarii, spre cinstea lor, pun in valoare vestigiile trace in timp ce noi le demolam, daca nu direct cu buldozerul, macar prin ignorare. Ca avem o mult mai mica inrudire cu italienii e, de asemeni, normal: colonistii romani au fost numeric mult mai putini decat autohtonii.
  Numai ca acea minima inrudire cu italienii dovedeste prezenta elementului roman in alcatuirea noastra genetica, ceea ce adeptii purismului dac neaga cu o furie pe care nu o mai pot stapani. Ei nu pricep ca in felul acesta slujesc o cauza profund antiromaneasca. Ura aceasta dementiala impotriva latinitatii le este inoculata de niste forte care nu iubesc deloc neamul romanesc si fac tot posibilul sa-l lichideze dinlauntru. Au incercat cu Roesler si sovinii unguri care, exact la fel, au negat romanizarea Daciei, dar romanii au simtit pericolul si l-au contracarat. Atunci au schimbat tactica: ii pun pe romanii insisi sa-si renege stramosii, sa se jure ca nu au nimic in comun cu propriii parinti. Este exact ce au facut rusii cu basarabenii facandu-i sa se declare altceva decat romani. Cand tu, roman, ajungi sa urasti numele de roman si de Romania te-ai inrolat in tabara celor ce se zbat sa stearga neamul romanesc de pe fata pamantului.

 117. SA FACEM O TV. SI UN PARTID CU TEZA DACIA DACI SA NE NUMIM SI DUPA ACEEA MAI VORBIM ..GENETICA HAMBURG A SPUS TOTU =ROMANIZAREA NU A EXISTAT DECIT IN MINTEA CELOR INTERESATI SA NE NUMIM ROMAN -nume fals de 154 de ani ..va ciorcovaiti dar uitati esentialu = stiinta genetica care a facut lumina..

 118. este dureros .. te cred ca nu te simpti tocmai bine cind vezi convingerile tale idealurile credintele valorile in care ai crezut se naruie probusinduse un noroi si nu poti face nimic .toate marile culturi ale lumi au avut si vor avea acelasi destin tranzitoriu efemer invariabil fenomen de care nu este scutit nici iudeo – crestinusmul unele noi inlocuiesc cele vechi nu sta in puterea si vointa noastra sa stabilim soarta si destinul lor . dar ne sugereaza o directie un impuls si asta este fabulos suficient ptr o mie de anii ….

 119. @Claudiu

  Da’ cine nu va lasa,oameni buni,sa fiti daci?

  A spus cineva ca nu suntem si traci,implicit daci?Stiu ca v-a prostit Savescu dar nu credeam ca a reusit chiar in halul asta incat nici sa cititi nu mai stiti.Scie clar la sfarsitul articolului:”…autorul acestui mic eseu consideră că poporul român s-a format, (…)pe un teritoriu mult mai mare decât al ţării noastre. Am păstrat tradiţii şi portul naţional de la STRAMOSII NOSTRII TRACI, limba de la strămoşii noştri romani(…), creştinismul bizantin unind pe toţi locuitorii acestor pământuri(şi la Sud şi la Nord de Dunăre) într-un popor nou, cu specificitatea sa, românesc”.
  Unde e ambiguitatea in randurile astea?Daca literele va dau dureri de cap,va priveste.Daca nu sunteti in stare sa intelegeti niste idei simple,iar va priveste.Dar nu dati vina pe altii ptr. incompetenta dvs.

  Aveti,voi dacomanii,o armata intreaga de complexati spalati pe creier care va propaga sloganurile fara fond pe tot internetul iar cand apare o critica la tulbuarile voatre sectante luati foc si vedeti doar mercenari ideologici in fata ochilor.

  Sunt curios de un lucru:de ce vorbiti voi doar despre mandria de a fi dac si nimic despre mandria de a fi romin?
  Oare inaintasii nostrii din evul mediu si de mai tarziu nu au facut fapte demne sa le luati voi in seama?Nu au existat in perioadele astea viteji care au luptat si murit ptr. libertate si credinta?De parca singurele merite ale poporului romin se gasesc in antichitate.Probabil deranjeaza faptul ca erau crestini si nu zamolxieni.Nu si-au pastrat credinta stramoseasca,deci erau necurati,impuri.

  Reusiti prin nesimtirea si nerusinarea voastra sa starniti un dezgust in mine ca-mi vine sa vars.

 120. in final este vorba de falimentul unei culturi iudeo crestinismul si derivatele .. au fost vehicolul unei lumi care nu mai are resurse viziune determinari…. atit a putut nu poate mai mult …. singura oferta a lumi crestine ca iesire din criza morala ideologica ramine apocalipsa distrugerea planetei a pacatosilor si a pamntului blestemat de dumnezeu din cauza pacatului .. aceasta proectie escatologica viziuni falsa asupra lumi a adus omenurea in pragul dezastrului globalizarea natiunile fara identitate si destin lagarul ghetoul iudeo crestin corespunde invataturi biblice un singur popor /ales/ o singura banca un singur guvern mndial o singura armata un singur imparat al imparatilor … In aceste conditii schimbarea numelui tari in Dacia este o sansa pe care nici o alta tara nu o mai poate valorifica prin promavarea unor principii valori morale inlte dobindite dim toate culturile am iesi mai mult decit onorabil si mult mai puternici din mocirla globalista ,

 121. eu ma simpt Dac. in firea mea in structura mea sufleteasca intima si nu discut aceasta alegere aceste simptaminte firesti naturale nu sint nici ateu nici crestin nici agnostic cugetator sint mai presus de toate sint liber o libertate pe care nu mi-o acorda statul capitalistii comunistii religia educatia aderenta la norme sociale princili etc …. dar ma regasesc in acel iobag stramosul meu dac umil decult sarac simplu demn haituit agresat amenuntat umulit in ogorul lui de catre cei care de mii de ani tot vin si pleaca ba in mumele domnului ba in numele imparatului in numele adevarului democratiei capitalismului comunismului ei lovesc scurt distrug tara si pleaca dupa 70 – 100 de ani vin iar lovesc si pleaca dar ca sa poata lovii sa distruga tara munca a milioane de Daci liberi ei au aici pe cineva tot timpul au oameni lor cind vom intelege cine sint acei oameni putem schimba numele tarii Romania se va numi DACIA

 122. Zice hotu : uite hotu…

  Spun manipulatorii : nu va lasati manipulati…

  Mai Popescule, cine te plateste pe tine sa ,,muncesti” atat de mult la pagina aceasta, sa convingi multimea ca TU ai dreptate ?…nu te mai obosi,esti atat de ambiguu in explicatiile tale ca ma doare capul citindute.

  Sunt mandru ca stamosii mei au fost Dacii.

  VREM MANDRIA NEAMULUI INAPOI, VREM ADEVARUL, VREM SA FIM DACI
  .

 123. @Www

  Va marturisesc ca in momentul in care am vazut partea cu „majestatea sa” m-am gandit nici sa nu va mai raspund.Pe de-o parte faceti referire la PCR si la mostenitorii lor si,pe de alta parte, il laudati pe cel care e raspunzator ptr. venirea lor la putere,implicit pentru afundarea tarii in catastrofa administrativ-economico-sociala-etc. in care se afla si in prezent.Dar ma simt obligat fata de mine,de tara si de conationalii adormiti, sa raspund la fiecare atac dat asupra noastra asa ca o sa va raspund totusi.Fara sa insit asupra persoanei lui Mihai Argesanu,o sa ma limitez la subiectul falsei controverse a tracilor.

  Cand autorul a enumerat defectele de mai sus,a vrut sa spuna ca e mai simplu sa dai vina pe altcineva sau altceva decat sa recunosti ca „tu” esti de vina. Acest „tu” poate fi orcine,nu obligatoriu poporul romin. Eu,unu’,asa am inteles.

  In mesajul precedent nu v-am spus „voua” ci „dumneavoastra” sa nu ii mai jigniti pe administratori.

  Asa-zisa inversunare despre care ati vorbit e defapt un raspuns pe masura la atacul ideologic dat de Savescu et Comp.Dupa cum am mai spus si alta data,alde Napoleon a deschis ostilitatile deci vina pt. dimensiunea conflictului o poarta el;lui sa-i cereti socoteala.

  Invatatura nu trebuie sa se faca dupa manuale.O lectie spusa,aratata,discutata s.a.m.d. e infinit mai buna si mai usor de invatat decat o lectie citita.O carte nu o sa poata sa inlocuiasca niciodata un profesor.Dacomanii insista asupra problemei manualelor deoarece,la ora actuala,exista in jur de 4-6 variante de manual ptr. fiecare clasa indiferent de materie.Evident,unele sunt mai bune decat altele iar ei exploateaza lucrul asta astfel incat sa para o conspiratie universala impotriva dacilor.Bunaoara Daniel Ro(tox)in scria ca in manualele scolare scrie ca istoria noastra incepe in sec.II d.Hr.(implicit dupa cucerirea Daciei)si,prin hotarare guvernamentala (!?!),s-a scos din manuale orice referire la „stramosii nostrii reali,dacii”.Probabil ca din dor de epoca comunista a lui Dej sau Ceausesc,cand dacismul era la apogeu,dacomanii inca se viseaza in perioada respectiva si vad cai verzi pe pereti care ii scot pe daci in afara legii.
  Exista destule lucrari care trateaza perioada sec.II-III d.Hr. si mai departe. Problema e ca dupa Retragerea Aureliana istoricii vremii nu s-au mai interesat de teritoriul nord dunarean la fel de mult ca inainte,motiv pentru care scrierile sunt mai putine.Insa ele exista si sunt suficiente ptr. formarea unei imagini.Daca vreti sa va convingeti,cititi „Izvoare privind istoria Romaniei”.Puteti sa o download-ati (pe gratis) de pe acest site.Nu va luati dupa toti complexatii care spun ca exista o conspiratie contra dacilor.

  Chestiunea credintei personale nu e problema nimanui atat timp cat cei minoritari (fie ei zamolxieni, ortodocsi zalmoxieni,vedici,pagani sau atei)incerca sa-i convinga pe majoritari ca ar trebui sa nu mai fie crestini din moment ce batranii lor au fost pagani.Si mai faceti o confuzie:dacomanii nu vorbesc despre istorie.Ei,la fel ca darwinistii in biologie,speculeaza anumite aspecte ale istoriei si le rastalmacesc in asa hal incat sa para ca ei au dreptate.Exemplu:mitul fondarii Romei de catre Enea.Nu exista nci macar un singur istoric adevarat la ora actuala care sa considere povestea asta altceva decat ceea ce este defapt,si anume O LEGENDA.Dar asta nu-i impiedica pe dacomani sa pretinda ca romanii se trag din daci di moment ce Enea venea de pe teritoriu tracic.

  Inca o data va spun ca romanizarea tracilor(si a dacilor,dar nu DOAR a dacilor) nu e o teorie ci un FAPT dovedit,nu de catre mine sau de vre-un medic ginecolog,ci de toti marii istorici ai nostrii si nu numai.
  Nimeni,inafara de Savescu si ai lui,nu a pretins ca dacii au fost exterminati ori au disparut.Aratati-mi o lucrare serioasa si oficiala care pretinde lucrul asta si o sa tac din gura.La fel cum nimeni nu a pretins ca poporul romin s-a format din femei dace si soldati romani.Asta e gargara ceausisto-saveasca.Daca doriti sa aflati adevarul consultati istoricii consacrati:Xenopol,Vasile Parvan,Iorga,Constantin C. si Dinu C. Giurescu etc.Nu va luati dupa medici,militari si autori de „literatura ezoterica” care viseaza porti spre alte lumi prin paduri.

  Perioada „redusa” in care s-au romanizat tracii nu e de 169 de ani ci de aproximativ 800 de ani,inceputa in secolul III i.Hr.,cand romanii patrund in Peninsula Balcanica si incheiata in secolul VII d.Hr. cand slavii trec in numar masiv in Balcani si se stabilesc la sud de Dunare separand romanitatea nord dunareana de restul romanitatii orientale.
  Apropos:de ce nu apar slavii deloc in teoriile tulburatoare la stomac a dacomanilor.Cum ramane cu slavii ramasi la nord de Dunare.Cum ramane cu contributia lor la formarea poporului romin.Cum ramane cu influentele slavone ramase in limba noastra.Tot din daci se trag si slavii?Sau dacomanii nu vorbestc despre ei pt. ca le de peste cap pretentia de rasa pura?
  Si inca un lucru:daca urmarim cu atentie manifestul lor in format video,abuziv numit „film documentar”,observam ca termenul de „daci” este folosit covarsitor mai mult decat cel de „traci”.De ce oare?Cumva pentru ca tracii sud-dunareni au inceput sa se romanizeze cu mult inaintea celor nord-dunareni?Cumva pentru ca Retragerea Aureliana nu a insemnat decat mutarea granitei in interiorul aceluias spatiului etnogenetic romanesc si deci nu a afectat formarea poporului romian catusi de putin?Nici nu mai aduc in discutie ca nordul si sudul Dunarii au ramas in legaturi PERMANENTE dupa retragere pana la venirea slavilor in Balcani (in 602 d.Hr.).

  Si,in opinie personala,istoria noastra nu trebuie rescrisa,doar completata.

 124. Pe bune ? deci administratorii sau auotrul acestui articol califica ca poporul roman fiind prost lenes si fustrat iar tu ne spui noua sa nu jincnim ? oare cine si cui a adus jincniri ?cat despre inversunarea inseamna ca nu intelegi termenul si contextul in care a fost folosit , e vorba de luari de pozitie inversunate importiva acestei teorii .Si adevarat nu scrie in cartile de istorie ca nu ne tragem din daci dar uita -te cat de utin spatiu este alocat dacilor in comparatie cu Imperiul Roman stim atat de putine lucruri despre daci si istoria noastra dupa sec 2 e. n. dispare aproape cu desavarsire , de ce ? In plus se pare ca intentionat se face o confuzie intre crestinismul romanesc si ideea ca sau teorie careai noi apartinem in mai mare masura neamului dacic decat romanilor . Aceasta teorie nu exclude si nici nu neaga crestinatatea sau originile crestine ale poporului nostru . Iar daca vreunul di nautori ai documentarului are anumite apartente sau credinte personale e problema lui , noi discutam despre o terorie despre trecut si istorie . Si nu vi se pare ca existe niste lacune in teoria asta a romanizarii atat de rapide si in proportia atat de mare incat dacii parca au disparut cu totul ? aici in cel mai scurt timp locuitorii au invatat limba latina mai repede decat oriunde in alta parte , aici e singurul loc unde romanii au exterminat mai toti barbati si femeile dacice sau maritat cu colonisti romani , numai doua aspecte care nasc mari semnne de intrebare de aceea cred ca adevarul nu apartine cu siguranta nici celor care accepta romanizarea atat de usor .Si da dragi autori sau admini istoria Romaniei ar trebui rescrisa pentru ca noi invatam de pe aceleasi manuale concepute in epoca ceausista ca structura cel putin si stiti mai bine ca mine ca nu numai vizavi de daci dar si multe alte episoade din istoria noastra adevarul e altul dar din pacate dupa cum spuneam sunt aceasi ciocoi vechi scoliti pe bancile pcr si in fosta securitate care ne conduc care sunt istorici unii din ei medici profesori politicieni oameni de afaceri ocupa diferite pozitii in adminstartie etc si datorita lor suntem aici o tara mizera cu oameni saraci pt ca nu-i asa oamenii saraci sunt mai usor de manipulat …Si prosti intr-adevar suntem ca va suportam de peste 20 de ani in care faceti o politica doar in favoarea voastra si nu a intereselor nationale . Respect pentru Majestatea sa Regele Mihai si jos cu voi politruci neocomunisti ce mai nou va ascundeti dupa perdeaua crestinsmului …

 125. @Fwww
  Nu va lasati pacalit(a) de manipularea prin termeni a lu’ Savescu et Co.

  Romanizarea tracilor,desfasurata in mare masura pasnic,nu impusa cu sabia,dupa cum sustine stimatul medic ginecolog,e dovedita si ras-dovedita,nu e o teorie.

  Unde ati sesizat „inversunarea antidacica”?A iesit lumea in strada pentru interzicerea dacilor in manualele de istorie?S-au facut documentare in care se afirma sus si raspicat ca dacii sunt niste barbari nespalati etc.?S-au scris carti in care se spune ca nu ne tragem si din daci?Tot apar medici pe internet si la televizor care spun ca nu suntem si urmasi ai tracilor/dacilor?Eu nu am vazut sa se fi intamplat asa ceva pana acum.

  Nu va lasati dus(a) de nas de niste mincinosi cu scopuri ascunse.Cel mai bine e ca fiecare sa cerceteze problema singur,cu inima deschisa,fara ura si partinire si apoi sa traga concluziile.

  Si nu-i mai jigniti pe administratorii acestui site ca sunt oameni buni!

  Multumim „Foaie Nationala”!

 126. Cred ca inainte de toate autorii acestui articol ar trebui sa isi ceara scuze poporului roman pt jicnirile aduse si anume referitor la asa zisa refulare populara in aceasta teorie noi romanii fiind in opinia celor ce pastorersc acest site lenesi prosti si frustration de acea dupa peste 20 de ani suntem unde suntem si nupt ca suntem condusi de aceleasi lichele ce nu se mai satura de furat mintit si injosit tara asta . Astfel de insi ce se pretind a fi imculati si crestini sunt peste totin politica in mass media in toate nivelele de conducere ale tuturor institutiilor iar in privat se numesc chipurile oameno de afaceri asadar poate ca aceasta teorie nu e intocmai reala dar si cea romanizarii are lacune iar inversunarea antidacica nastesemne intrebare

 127. Inafara de timp (in incercarea de a va arata voua cotcodacilor cat de manipulati sunteti) nu am pierdut nimic.
  Dar adevarul nu pt. voi il apar asa ca,in adevar, nu am pierdut nimic.

 128. Ati pierdut. Cu fiecare cuvant pe care il scrieti nu faceti decat sa va decredibilizati si mai mult.

  Bafta!

 129. Profesorii dumitale s-au ridicat impotriva Traditiei Poporului Român si impotriva dovezilor care s-au adunat si o confirma, ba chiar si impotriva spiritului marilor istorici care, daca ar fi stiut cat stim astazi, ar fi retras demult teoria romanizarii.

 130. @Vladut:
  Nu inteleg de unde si pana unde treaba cu „fascist si hitlerist”.S-a referit cineva la lucrurile astea?
  Tipic pt.voi:cand nu aveti contra-argumente recurgeti la jigniri.
  Daca tot insinuezi ca sunteti atat de mari si tari incat o sa distrugeti un FAPT (nu ca ar sti vre-un dacoman ce inseamna cuv. „fapt”) istoric,de ce nu imi raspunzi la intrebre?

  Incepe de pe-acu’ demontarea lui Iorga,Giurescu,Xenopol,Parvan si alti neica-nimeni care nici macar nu exista pe langa marele si grozavul medic ginecolog Napoleon Bonapar..(pardon)Savescu.

  Inloc sa te aventurezi in insulte care nu fac decat sa arate cat de disperati sunteti ca incepe lumea sa vada nebunia din pretentiile voastre,inloc sa te interesezi de ochii mei de „viezure mic si rau”,de ce nu raspunzi la intrebare?De ce nu ma ajuti sa ma indrept,sa vad si eu ca defapt nu suntem urmasii Romei?Ce fel de crestin bun esti tu daca nu te ingrijesti de oaia(sau viezurele) ratacit(a)?

  „Pentru ce toate astea”?
  Intreaba-l pe guru Savescu;el a deschis ostilitatile.Tot raul care o sa iasa din conflictul asta intre ideologia dacomana si istoria poporului romin e din cauza lui.

  Numai bine!

  P.S.Inca ceva:daca insiri tot felul de cuvinte elevate („grotesti”,”exulti” etc.)nu inseamna obligatoriu ca esti destept.Asta ca fapt divers…

 131. Dar as putea sa-ti spun, in incheiere, ca mi-esti simpatic. Si stii de ce? Fiindca ai sa vezi cu ochii aia ai tai, de viezure mic si rau, cum ti se va stinge in palme teroria gaunoasa pe care o iubesti atat de mult. Iar noi o sa aruncam un banut peste ea si-o sa spunem doar atat: „Sa-i fie tarana usoara!” – fiindca suntem buni crestini.

 132. Pai, mestere ţidular, dupa logica-ti de fier eu zic ca matale esti fascist in toata puterea cuvantului, ba chiar hitlerist esti, doar si astia mancau cu furculita si lingura, ba chiar foloseau paharul si cana!

  Las la o parte lipsa-ti de respect fata de interlocutor (am ce sa-ti cer?!), desi logica interlocutorului are brese doar in mintea-ti sucita (si previzibila), las la o parte si rationamentele de-a dreptul grotesti pe care le exulti (sincer.. mi-ar fi jena chiar si sa ating cu gandul asa ceva), las la o parte chiar si faptul ca nu cunosti mai nimic din perioada in discutie – afara de clisee – dupa cum se vede)..insa o intrebare parca tot ti-as pune: PENTRU CE TOATE ASTEA?

 133. @Vlad:
  Pai,mai Vladut,nu spunea apostolul lui Savescu (D.Toxin,pardon,Roxin) ca defapt romanii se trag din daci si Chelaru adauga ca Traian ar fi spus pe la 101 ca „ma intorc in tara strabunilor mei’?
  In cazul asta razboiul dintre daci si romani nu a fost defapt un razboi civil intre acelasi popor?
  Daca romanii se trageau din daci inseamna ca aveau drepturi egale asupra teritoriilor sud si nord dunarene.Nu?
  Atunci de ce ii faci(-eti) invadatori cand n-au facut decat sa-si revendice dreptul de mostenire?

  Aveti atat de multe greseli de logica si minciuni in pretentiile voastre ca va incurcati in ele ca mita in gheme.

 134. Ar fi bine sa nu-i mai amestecati pe duhovnicii Ortodoxiei in lucruri care nu au nicio legatura cu credinta.

  Ar fi bine sa nu le mai atribuiti unora – care s-au implicat pentru a explica oamenilor ce s-a intamplat la vremea aceea, implicit pentru redarea Demnitatii – legaturi cu Legiunea, cu doctrina comunista, cu pozitiile antiortodoxe si alte asemenea legaturi obscure!

  Acei „unii” se revendica de la ceea ce dumneavoastra inca nu puteti intelege. Inca.

  Chiliarh LD, ad. nuah avva

 135. Intr-o buna zi o sa va muscati amarnic pumnii fiindca v-ati considerat urmasii invadatorului – dar in ziua aceea nu veti mai avea nicio Tara.

 136. Of Vladut,Vladut…
  Cu ce ti-o fi gresit saracu’ Eminescu de ii bagi ganduri in minte in halu’ asta?

 137. sa folosesti versuri de tinerete de-ale lui Eminescu impotriva spiritului sau ( aflat la maturitate ) – cotrobaind prin niste manuscrise pe care el nu le-a vrut publicate. Urât. Iar asta in conditiile in care este stiut cate necazuri a avut Eminescu pentru activitatea desfasurata la „Carpatica” pentru refacerea Daciei Mari.

 138. Poezia „Memento mori”, scrisa de Eminescu la varsta de 22 de ani, nu a fost incredintata niciodata de poet spre publicare.
  Eminescu, indoctrinat ca toata generatia lui cu latrinismul, s-a convins de unele lucruri abia 6-8 ani mai tarziu. La aceasta au contribuit inclusiv cateva lungi discutii cu N. Densusianu, mai mare cu 4 ani. Insa, repulsia instinctiva a lui Eminescu fata de mizeria romana este prezenta inclusiv in „Memento mori”, vizibil pentru cine a citit TOATA poezia.

 139. V-as sugera,stimati dacomani,sa consultati si alte opere ale marelui nostru scriitor,nu doar „Scrisoarea a III-a”,si veti gasi referiri favorabile la originea
  noastra latina.Ca,de pilda,citatul urmator din „Memento mori”:
  „Si desi-n inima noastra sunt seminte de marire
  noi nu vrem a le cunoaste; caci straina-ne gandire
  au zdrobit a vietii veche urias, puternic lant;
  secoli lungi ce-au ramas vaduvi de a Romei spirit mare
  l-au creat… In noi el este; noi il stingem. Daca moare,
  noi murim…ramul din urma din trupina de giganti.
  Când îi cugeti, cugetarea sufletu-ti divinizeaza.
  In trecut mergem, cum zeii trec în cer pe cai de raze.
  Peste adancimi de secoi ne ridica curcubei;
  un popor de zei le trecem, caci prin evi de armonie
  auzim cetatea sfanta cu-nmiita-i armonie…
  si ne simtim mari, puternici, numai de-i gandim pe ei…”

  (primele doua versuri i le dedic guru-lui N. Savescu)

  Si ca sa nu ii las in bezna pe agramatii,destul de numerosi,din randurile voastre,am sa clarific un lucru:”?”=semnul intrebarii.

  Va saluta,
  Un oarecare traco-roman,zis si romin.

 140. la cine se refera Eminescu 16 randuri mai jos:

  „O, TE-ADMIR, PROGENITURĂ DE ORIGINE ROMANĂ!”

  Acum ramane sa socoteasca fiecare daca autorul articolasului se simte cu musca pe caciula.

  desi, la cat tupeu au…

 141. sintem DACI URMASI AI LOCUITORILOR DIN CETATILE DACICE =nu sinrem romani sint rezultatele institutului de genetica din HAMBURG.Uluitor fulminant miraculos acum le-am inchis gura la toti=ORICARE clampanitoru ceva /noi folosim cuvintul cu lovitura de drug==vz.HAMBURG==CITI nu sint cu minte in bezna sau amurg ===noi le spunem vz. HAMBURG.

 142. NOAPTE A MINTII, TEORIA ROMANIZARII SE PLIA ATUNCI CA O MANUSA SI SERVEA RECUNOASTERII UNIRII DE LA 1859, RECUNOASTERII LUI A. I. CUZA CA DOMN UNIC, A INDEPENDENTEI, APOI A REGATULUI, A ROMANIEI MARI SI NIMENI NU II POATE ACUZA PE ISTORICII DE ATUNCI PENTRU POZITIA LOR FIINDCA, DIN FERICIRE, POATE ASA A VRUT DUMNEZEU, POZITIA LOR ERA LA NIVELUL CUNOASTERII DE ATUNCI! DAR ASTAZI NUMAI DESERVICII NE ADUCE, AZI INTELEGEM MAI MULT – MAI ALES CA TEORIA PE CARE O SUSTIN UNII CA TINE A CREAT DEJA UN PRECEDENT NOCIV SI ESTE FOLOSITA DE GRECI PENTRU A-SI SUSTINE TEORIA CA AROMÂNII SUNT GRECI ROMANIZATI, IN RASARIT PENTRU A SUSTINE ALTE TAMPENII, ADICA TOCMAI TAMPENIILE DE CARE VORBESTI SI CARORA NU CONTINUITATEA NOSTRA DE CINE STIE CATE MII DE ANI LE SERVESTE, CI TOCMAI ROMANIZAREA IMBECILA PE CARE O CLAMEZI CA DIN GURA DE SARPE.
  sI EU TI-AM RASPUNS LA FEL, POATE TI-AU SARIT CALTII DIN URECHI!

 143. SARMANULE, CA SA VII SA SCUIPI IN SANGELE CELOR CARE AU LUPTAT PENTRU LIBERTATE 150 DE ANI SI APOI SA RIDICI IMNURI DE SLAVA INVADATORILOR NEAMULUI TAU, BA SA MAI SI SPUI CA NEAMUL ACESTA SI-A PIERDUT LIMBA, TRADITIILE SI TOATE CELELALTE – CA SA LE IA PE ALE CUI? ALE INVADATORULUI – INSEAMNA CA ORI ESTI CRETIN DE-A BINELEA, ORI DE O IGNORANTA CRASA, ORI VANDUT!

  CE SA-I MAI SPUI PROSTOVANULUI CA E VORBA DE ACEIASI GETO-DACI AI CAROR URMASI AU FOST NUMITI VALAHI, RUMUNI, ROMÂNI URCAND IN TIMP ORI IN FUNCTIE DE AIA CARE I-AU VIZITAT ORI AU VENIT PESTE EI, FIINDCA CEI DIN SUD AU FOST NUMITI IN FEL SI CHIP DE GRECI, TURCI, SLAVI ETC.

  CE SA-I SPUI CA ROMANIZAREA ESTE O TAMPENIE CARE NU SE POATE EXPLICA FIINDCA NU S-A INTAMPLAT, EL CU LANGA LANGA ITI VORBESTE DE UN PROCENT INSIGNIFIANT DIN POPULATIE ASIMILAT DE AUTOHTONII DACI. CE SA-I SPUI CA APROAPE TOTI COLONII S-AU CARABANIT(AU FOST EVACUATI) DUPA 271 LA SUD DE DUNARE SI AU FORMAT ACOLO COLONII DUPA NUMELE CELOR VECHI…TRANSDROBETA, TRANSDIERNA ETC… TOATE AFARA DE SUCIDAVA SUNT ATESTATE IN SUD, IAR CERCETARILE DE TEREN AU AJUNS LA CONCLUZIA DEPOPULARII MASIVE A COLONIILOR SI MUNICIPIILOR DIN NORD IN VREMEA LUI AURELIAN PANA LA 70-90%. !

  DEGEABA II SPUI SA IA PE RAND TOT CE AU ROMÂNII IN GOSPODARIA TRADITIONALA ROMÂNEASCA, INCLUSIV CEA DIN BASARABIA, APROAPE SIGUR NU STIE CE INSEAMNA INVENTAR UTILITAR

  CE E, BĂ, NOAPTE A MINTII, LATIN IN FOLCLORUL ROMÂNESC, ÎN PORT, IN TOT CE AU ROMÂNII?

 144. „De când e SUFLET DE ROMÂN pe fața pământului,
  ROMÂNUL A FOST MÂNDRU DE A FI ROMÂN
  ,

  și chiar atunci când lumea
  îl privea cu dispreț, el își cânta doina și,
  în conștiința puterilor pe care le purta în
  sine, privea mândru împrejurul său.

  Sămânța, din care a răsărit acest
  popor, e nobilă, și poporul nu va pieri
  decât atunci când ROMÂNII vor uita de
  noblețea seminției lor. ”

  Mihai Eminescu

 145. (LIMBA ROMÂNĂ)”arată caracterele ROMANICE,
  ba încă le arată în unele privinţe mai curate decât celelalte limbi ROMANICE.
  Limba POPORULUI ROMÂN prezintă în chipul cel mai netulburat dezvoltarea de la GRAIUL LATIN spre cel ROMANIC.”

  (W. Meyer-Lübke, RUMANISHE und ROMANISCH)

 146. „A FI NAŢIONALIST ÎN ROMÂNIA,
  adică a-şi închina viaţa ridicării neamului şi ţării tale,
  însemnează a te aşeza pe un pisc în bătaia tuturor furtunilor urii şi a trăznetelor răzbunării.

  Nimic nu e mai urâtă,
  nimic mai prigonită şi mai lovită
  decât DRAGOSTEA SUPREMĂ DE ROMÂNISM.”

  Nichifor Crainic

 147. ion says:
  December 17, 2012 at 12:23 pm

  „INTERESANT !!!!
  Nu am inteles nimic.
  Toate explicatiile nu au cap si coada.
  INTERESANTA MANIPULARE !!!”

  Citeşte pe silabe ce scria TITANUL ROMÂN Mihai Eminescu,
  poate înţelegi mai bine aşa…:

  Mihai Eminescu
  „Ce-ți doresc eu ție, DULCE ROMÂNIE,
  ȚARA MEA de glorii, ȚARA MEA de dor,”

  Mihai Eminescu –
  Doina

  „De la NISTRU pân’ la Tisa
  Tot ROMÂNUL plânsu-mi-s’a,”

  „SUNTEM ROMÂNI,
  VREM SĂ RĂMÂNEM ROMÂNI

  şi cerem egală îndreptăţire a naţiunii noastre.”

  Mihai Eminescu(1876) :
  „…SUNTEM ROMÂNI şi punctum!
  Nimeni n-are să ne înveţe ce-am fost sau ce-am trebui să fim;
  voim să fim ceea ce suntem: ROMÂNI”.

  ”Sau țara aceasta să fie în adevăr ROMÂNEASCĂ, sau nici nu merită să fie.”

  RUSIA,ia-ţi „DACIZAREA” şi du-te-n…TURBINKĂ
  VIDMĂ-KGB ÎMPUŢITĂ !

 148. Damian says:
  December 14, 2012 at 4:03 am

  „Cei care mai sustin teoria romanizarii … poate ca ar face bine sa mearga la izvoarele romane, pentru a concluziona in ce postura ridicola se afla. Atat.”

  Am o singură întrebare?
  Eşti ANALFABET?
  Altfel nu îmi explic cum de NU ŞTII SĂ CITEŞTI.
  Ia citeşte TOVARĂŞE „DACIZATOR” ce spun TOŢI CRONICARII despre strămoşii noştri!
  ATÂT!
  Întrebaţi-l pe tovarăşul Toxin de ce
  TOŢI cronicarii medievali atât ROMÂNI cât şi străini au spus clar:SUNTEM ROMÂNI!
  Întrebaţi-l de ce „Letopiseţele” nu sunt pomenite în mizeria ANTI-ROMÂNEASCĂ „Dacii-MANIPULĂRI tulburătoare” numită mincinos „documentar”!
  Întrebaţi-l de ce NICIUNA DIN CRONICILE CITATE MAI JOS nu este nici măcar pomenită de TOXIN-KGB!

  • DOMNUL MOLDOVEI-Dimitrie CANTEMIR (n. 26 octombrie 1673 – d. 21 august 1723):
  “Noi, moldovenii, LA FEL NE SPUNEM ROMÂNI

  iar limbii noastre NU DACICĂ,
  nici moldovenească,

  ci ROMÂNEASCĂ”

  Iată predoslovia semnată de DOMNUL ŢĂRII MOLDOVEI Vasile Lupu, la “Cartea de Învăţătură Românească”, tipărită la Iaşi, în 1643, cu binecuvântarea mitropolitului Varlaam.
  Cuvintele DOMNULUI MOLDOVEI Vasile LUPU:
  Cuvânt împreună CĂTRĂ TOATĂ SEMENŢIA ROMÂNEASCĂ(1643)
  „IO VASILE VOEVOD– cu darul lui Dumnedzău şi biruitoriu şi DOMN A TOATĂ ŢARA MOLDOVEI, dar şi milă şi pace şi spasenie
  A TOATĂ SEMENŢIA ROMÂNEASCĂ”

  Cuvintele DOMNULUI MOLDOVEI Vasile LUPU
  CĂTRĂ TOATĂ SEMENŢIA ROMÂNEASCĂ:

  „Dintru cât s-au îndurat Dumnedzău dintru mila sa de ne-au dăruit, dăruim şi noi acest dar LIMBII ROMÂNEŞTI carte pre LIMBA ROMÂNEASCĂ, întâiu de laudă lui Dumnedzău, după acea de învăţătură şi de folos sufletelor pravoslavnici. Să iaste şi de puţin preţ, iar voi să o priimiţi nu ca un lucru pementesc, ce ca un odor ceresc.
  Şi pre dânsa cetind, pre noi pomeniţi şi întru ruga voastră pre noi nu uitareţi. Să hiţi sănătoşi.”

  Miron Costin(30 martie 1633- 1691)
  Cronicar ROMÂN DIN MOLDOVA, unul dintre primii scriitori și istoriografi din literatura ROMÂNĂ:
  «CA ŞI NOI, şi muntenii se numesc ROMÂNI…
  RUMÂN este un nume schimbat in cugetarea anilor de la ROMÂN…»
  (Cronica polonă)

  «Cazania lui Varlaam» (1643),
  prima carte tipărită în Moldova
  «Carte ROMÂNEASCĂ de învăţătură»
  , care se adresează întregii «seminţii ROMÂNEŞTI»
  Cu câteva decenii mai târziu, Dosoftei numeşte limba în care scrie exclusiv «LIMBA ROMÂNEASCĂ».

  • Grigore Ureche(1590 – 1647) în Letopiseţul Ţării Moldovei :
  „ROMÂNII câţi se află lăcuitori la Ţara Ungurească şi la Ardeal şi la Maramoroşu DE LA UN LOC SÂNTU CU MOLDOVENII şi
  TOŢI DE LA RÂM SE TRAG”

  • Reprezentantul Poloniei, Jan Laski, episcop de Gnezno, accentua ORIGINEA ROMÂNĂ a locuitorilor din Principatul Moldova în 1514 .
  Mai mult, episcopul subliniază că MOLDOVENII ÎNŞIŞI SPUN CĂ SUNT ROMANI. Laski trage concluzia aceasta chiar din afirmaţiile băştinaşilor, care
  erau conştienţi de originea lor romanică.
  Jan Laski, episcop de Gnezno(1514):
  „…căci ei (locuitorii Moldovei) spun că
  SUNT OSTAŞII DE ODINIOARĂ AI ROMANILOR, trimişi aici pentru apărarea Panoniei împotriva sciţilor…”.

  • Francesco della Valle scrie în 1532 că ROMÂNII “se denumesc ROMEI în limba lor”, iar mai departe el citează expresia : “Sti ROMINEST?”: “…si dimandano in lingua loro ROMEI…se alcuno dimanda se sano parlare in la lingua valacca, dicono a questo in questo modo: Sti RIMINEST? Che vol dire: Sai tu ROMANO ?…” în:
  /Claudiu Isopescu, Notizie intorno ai ROMENI nella letteratura geografica italiana del Cinquecento, în Bulletin de la Section Historique, XVI, 1929, p. 1- 90./

  • Croatul Ante Verančić precizează în 1570 că « Vlahii » din Transilvania, MOLDOVA şi ŢARA ROMÂNEASCĂ se desemnează ca « ROMANI »: „…Valacchi, qui se ROMANOS nominant…„ “Gens quae ear terras (Transsylvaniam, MOLDAVIEM et Transalpinam) nostra aetate incolit, Valacchi sunt, eaque a ROMANIA ducit originem, tametsi nomine longe alieno…“
  /Transsylvaniae, MOLDAVIAE et Transaplinae, in Monumenta Hungariae Historica, Scriptores; II, Pesta, 1857, p. 120/

  • Francezul Pierre Lescalopier scrie în 1574 că cei care locuiesc în MOLDOVA, ŢARA ROMÂNEASCĂ şi cea mai mare parte a Transilvaniei, “ se consideră adevăraţi urmaşi ai ROMANILOR şi-şi numesc limba “ROMÂNEŞTE”, adică ROMANA”
  “Tout ce pays: la Wallachie, la MOLDAVIE et la plus part de la Transylvanie, a esté peuplé et des colonies ROMAINES du temps de Trajan l’empereur… Ceux du pays se disent vrais successeurs des ROMAINS et nomment leur parler ROMANECHTE, c’est-à-dire ROMAIN … ”

  • maghiarul ardelean Martinus Szent-Ivany în 1699 citează frazele: « Si noi sentem RUMENI » (“Şi noi suntem ROMÂNI”) şi « Noi sentem di sange RUMENESC » (“Noi suntem de sânge ROMÂNESC”) : “Valachos… dicunt enim communi modo loquendi: Sie noi sentem RUMENI: etiam nos sumus ROMANI. Item: Noi sentem di sange RUMENESC : Nos sumus de sanguine ROMANO”
  /Martinus Szent-Ivany, Dissertatio Paralimpomenica rerum memorabilium Hungariae, Tyrnaviae, 1699, p. 39/

  • Miron Costin, cronicar 1633 – 1691
  ”De neamul moldovénilor, din ce ţară au ieşit strămoşii lor.
  Predoslovie, adecă cuvântare dintăi de descălecatul ţărâi cel dintăi şi a neamului moldovenescŭ”
  „VECHIU NUME stă întemeiat şi înrădăcinat: RUMÂN.
  Şi aşa ieste acestor ţări şi ţărâi noastre, Moldovei şi Ţărâi Munteneşti NUMELE CEL DIREPTU de moşie, IESTE RUMÂN,
  cum să răspundŭ şi acum toţi acéia din Ţările Ungureşti lăcuitori şi munténii ţara lor şi scriu şi răspundŭ cu graiul:
  Ţara ROMÂNEASCĂ”

  • DOMNUL MOLDOVEI Dimitrie Cantemir:
  „Hronicul vechimii a ROMÂNO-moldo-vlahilor” (scris între 1719-1722)
  ”Hronikon a toată ŢARA ROMÂNEASCĂ
  (carea apoi s-au înpărțit în Moldova, Munteneasca și Ardealul) din descălecatul ei de la Traian, Împăratul Râmului. Așajderea pentru numerele, carele au avut odată și carele are acmu, și pentru ROMANII care de atuncea într-însa așăzându-să într-aceaș și până acmu necontenit lăcuesc.”
  Oare tov. Toxin o fi citit ce scria în 1719 DOMNUL MOLDOVEI Dimitrie Cantemir?

  • Domnul MOLDOVEI-Dimitrie CANTEMIR (n. 26 octombrie 1673 – d. 21 august 1723):
  «Înainte de toate, chiar dacă acest (neam) a fost împărţit în trei ţinuturi de căpetenie,
  totuşi TOŢI SE CHEAMĂ CU ACELAŞI NUME DE ROMÂNI,
  DISPREŢUIND adică dând de-o parte NUMELE DE VALAHI, care le-a fost dat de către popoarele barbare. ”

  Dimitrie CANTEMIR:
  «Hronicul vechimei a ROMÂNO-moldo-vlahilor»:
  «neamul moldovenilor, muntenilor, ardelenilor…
  TOŢI cu un nume de obste ROMÂNI SE CHEAMĂ».

  *
  Umanistul sas Iohannes Lebel (cca 1490-1566):
  „valahii nu-şi zic decât „ROMUINI”,
  iar limba lor nu este alta decât „limba ROMÂNĂ”.

  Asocierea celor două nume etnice de ROMÂN şi valah se făcea şi în Cancelaria Polonă, prin noţiunile
  „Romanorum” şi „Valachiae”. În anul 1595 cancelarul Poloniei îi îndemna pe boierii
  moldoveni să evite instalarea unui domn din Ţara Românească în scaunul domnesc al Moldovei, (
  „ … aliquem ROMANORUM SEU GENTIS VALACHIAE nobilem …”).

  Râmunc ducele din ţara vlahilor
  În alt caz numele etnic de „ROMÂN” apare alături de cel de „valah” (în forma „Vlâchen”),prin numele conducătorului, „ducelui” celor 700 de români, RAMUNC (RÂMUNC), care vizitează curtea regelui hunilor Attila. Numele RÂMUNC este eternizat în Cântecul Nibelungilor, o epopee germană din perioada medievală (sfârşitul sec. al XII-lea – începutul sec. al XIII-lea).

  Cântecul Nibelungilor
  Fraza cu pricina sună în germană astfel:
  „Der herzoge RÂMUNC uzer
  Vlachen land” („RAMUNC ducele din ţara vlahilor”).
  „RÂMUNC, ducele din ţara vlahilor,
  A venit în grabă cu şapte sute de oameni.
  Ca păsările zburătoare se vedeau sosind;”

  A. Armbruster :
  denumirea de „ROMÂN” este numele intern al românilor, pe când
  cea de „valah (valachus)” este numele lor extern.

  Miron Costin:
  „Aşa şi neamul acesta, de carele scriem, al ţărilor acestora, numele vechiu şi mai direptu,
  IEASTE RUMÂN, ADICĂ RÂMLEAN, DE LA ROMA”.

  Dimitrie Cantemir : „Limba nebiruit martor iaste”.
  „Iar dacă aceste neamuri n-ar fi obârşia lor ROMANI, cum, mă rog, ar fi putut să-şi ia, prin minciună, şi numele, şi limba ROMANILOR?…”

  Aşa zice Cantemir la 1717.Tăcere asurzitoare la TOXIN-KGB .

  „Strategikon, tratat militar bizantin din secolul al VII-lea, denumește populația de la nord de Dunăre cu termenul de „ROMANI”.

  • “Scrisoarea lui Neacşu” cel mai vechi document descoperit până acum scris în LIMBA ROMÂNĂ pe la 1500:

  “spui domniie tale de lucrul lui Mahamet beg, cum am auzit de boiari ce sunt megiiaş(i) şi de generemiiu Negre, cum i-au dat împăratul sloboziie lui Mahamet beg, pe io-i va fi voia, pren ŢEARA RUMÂNEASCĂ, iară el să treacă.”

  • În Atlasul german din 1826, pe o hartă care ilustrează popoarele Europei din răsărit ÎN ANUL 900, se specifică „Wahalen oder RUMUMY”
  (tradus din germană “Walahia sau RUMUNIA”), pe teritoriul ce se întindea din Panonia până la Nipru.
  Totodată se menţionează şi existenţa a cinci voievodate ROMÂNEŞTI, adică a unor ţărişoare locale.

  Gheorghe Ghimpu:
  „La pătrunderea numelui etnic de „ROMÂN” în Europa a contribuit atât legenda ROMANUS şi Olaha, cât şi cea cu numele Roman şi Vlahata.
  E evident că autorii legendelor în cauză au folosit cele două nume etnice ale românilor -„ROMÂN” (prin Romanus şi Roman) şi „valah” (prin Olaha şi Vlahata) -, spre a demonstra identitatea lor.”

  Napolitanul Ferrance Capeci. rectorul Colegiului iezuit din Cluj, într-o scrisoare a sa din 24 februarie 1584, menţionând numele limbii românilor prin termenul „ROMANESCHI”,
  confirmă şi unitatea etnică a purtătorilor acestei limbi din Moldova, Transilvania şi Muntenia.

  *
  Iezuiţii Cancelariei Papale :
  Antonio Possevino (1533-1611) (a vizitat Ţările Române în 1582-1585), Giulio Mancinelli (1537-1618) (a vizitat Moldova şi Ţara Românească în 1586)se conving de „caracterul autohton al conştiinţei romanităţii la români”, precum şi de „unitatea etnică a moldovenilor
  şi muntenilor”.

  *
  Alt iezuit anonim – însoţitor al lui Antonio Possevino –
  redactând în 1583 pentru Analele Societăţii Iezuite o descriere a misiunilor lui Possevino în Transilvania, menţionează un stat populat de „ROMANI” :

  „…Vechiul neam al ROMANILOR, care-şi zic până astăzi
  ROMÂNI şi care coboară fie din COLONIILE ROMANILOR, fie din cei care erau osândiţi la muncă în minele de metal.
  Limba lor dovedeşte, de altfel, această DESCENDENŢĂ ROMANĂ.
  Ei locuiesc şi Ţara Românească, şi Moldova”.

  *
  Un misionar italian, Niccolo Barsi, care a călătorit în Orient (1632-1639) şi a trecut de două ori prin Ţările Române, menţionează în descrierea călătoriei sale (1640) că oraşul moldovenesc Roman îi aminteşte de Roma antică. Cităm :
  „Si vede anco la citta di ROMANĂ, cosi detta da ROMA, essendo i primi fondatori di quella STATI ROMANI…”.

  *
  De la un călugăr moldovean Barsi a mai aflat că :
  „ROMANII au întemeiat această ţară, de aceea ROMÂNII SE BUCURĂ SĂ FIE NUMIŢI ROMANI” .

  „… E cossi vedete che hanno alcune parole turche, altre armene, altre greche, et altre italiane, e da qui nasce che la prima che poi essi cominciorno unitamente ad habitare vi posero NOME ROMANO, perche ROMANI FURONO QUELLI CHE PRINCIPIO A QUEASTA TERRA DIERONO, auzi che loro istessi godono d’esser CHIAAMATI ROMANI”).

  *
  Misionarul bosniac Marco Bandini (Bandulovici), mort în 1650 în Moldova,consemnează şi el o legătură a urbelor din partea locului cu Roma. Oraşul ROMAN îi pare „QUASI NOVA ROMA”.

  *

  Polonezul Jan Dlugosz (1415-1480)
  arată că în anul 1070 Valahia, şi mai cu seamă Moldova, a fost locuită de aceiaşi ROMANI.
  Vorbind despre anul 1433, istoricul polonez afirmă că „NEAMUL VALAHILOR A COBORÂT DIN STIRPEA ITALIENILOR”, iar în alt loc declară că „MOLDOVENII SUNT VALAHI”, adică ROMÂNI.

  *
  Istoricul umanist polon Stanislav Orzechowski (1513-1566) în Analele sale despre regele polon Sigismund, scrise în 1554:
  « moldovenii „se cheamă pe limba lor ROMÂNI”.
  Stanislav Orzechowski (1513-1566):
  „EI ERAU NĂSCUŢI din italieni şi ROMANI şi SE CHEAMĂ PE LIMBA LOR ROMÂNI DE LA ROMANI, iar pe a noastră – VALAHI DE LA ITALIENI.
  Căci pentru poloni Wloszi este acelaşi lucru ca pentru latini Itali.

  *

  Italianul Alecsandro Guagnini), după ce a vizitat de două ori Moldova, susţine că valahii sunt de NAŢIUNE ROMANĂ.
  În una din cele două biografii ale lui Despot-Vodă, domnitorul Moldovei (1561-1563), scrise între anii 1564 şi 1568, găsim viziunea lui privind naţiunea valahilor, inclusiv a celor moldoveni. Anonimul descoperă pentru Moldova că naţiunea valahilor este, de fapt, o
  naţiune romană.
  Acesta a înţeles că ROMÂNII, numiţi de el valahi, SUNT DE OROGINE ROMANĂ:
  „Haec NACIO VALACORUM APPELATUR ROMANA, et aiunt originem traxisse ab extoribus adactis in exilium a ROMANIS EX ITALIA.
  Lingua eorum est adulterina latinae et italicae linguae, ita quod facili negocio Italus intelligit Valachum…”.
  ORIGINEA ROMANĂ A NAŢIUNII VALAHILOR (ROMÂNILOR)
  « este explicată atât prin LIMBA ROMÂNILOR, cât şi prin DESCENDENŢA LOR DIN ROMANI ».

  *
  Călătorul francez Pierre Lescalopier vizitează Transilvania în 1574 :

  „ROMÂNII SE CONSIDERĂ ADEVĂRAŢI URMAŞI AI ROMANILOR,
  iar limba lor o numesc „ROMÂNEASCĂ” („ROMANECHTE”).

 149. Istoria românilor este nescrisă. Ni se spune cu lux de amănunte,despre cuceritorii romani și nu știm care este obîrșia geto-dacilor, despre care autorii antici vorbeau cu respect și admirație.Cine a fost Zamolxe. Cine a creat o civilizație a epocii bronzului mult superioară altora din acea vreme și care se ivește de sub glia străbună.Ce este cu scrierea de pe pietrele davelor. Ce credință aveau geto-dacii.Nu se spune mai nimic în perioada de după retragerea aureliană până pe la întemeiere. Nu știm cine a fost Negru Vodă,nu este identificat cu nici un voievod.Cine a bătut cosonii și ce vrea să spună imaginea și scrisul lor.Ce ne spun colindele precreștine, Călușul, Junii. De ce în Dacia nu s-a propovăduit. Cine este Sibila care apare în pict Bis. Ce este cu tăblițele de la Sinaia.De ce trebuie un medic să caute răspunsuri pt istorie. Cum se implică Acad. Rom. în studiul desc. arh. peste care se trece cu buldozerele.

 150. Cei care mai sustin teoria romanizarii … poate ca ar face bine sa mearga la izvoarele romane, pentru a concluziona in ce postura ridicola se afla. Atat.

 151. Am citit expunerilor de mai sus si nu pot sa spun ca am fost extraordinar de miscat.
  Ceea ce vreau eu sa spun este ca spiritul unui neam se pastreaza cel mai bine in munti. sunt zone in tara asta unde accesul e atat de dificil in munti incat mi-e foarte greu sa cred ca romanii au patruns pana acolo incat acei oameni sa invete perfect sa vorbeasca limba latina.
  Ar fi trebuit sa avem in tara asta o gramada de dialecte. Dar surpriza … toti romanii vorbesc aceeasi limba. Ne intelegem perfect. In Italia … sunt in zona Tirol in munti oameni care vorbesc un dialect si italienii nu inteleg limba lor … in zona Toscana … un dialect asemanator cu moldoveneasca … nu se inteleg cu italienii … Daca latinii n-au putut in propria tara sa uniformizeze limba sa vorbeasca toti acelasi grai cum au reusit ei in România?
  Nu spun ca limba noastra nu a suferit de-a lungul a 2000 de ani transformari … toti invadatorii si-au pus mai mult sau mai putin amprenta pe limba noastra si in momentul de fata ne-ar fi greu sa intelegem ce vorbeau stramosii nostrii.

  Nu sunt nici eu de acord ca termenul de România a fost dat tarii datorita reprezentantilor scolii ardelene.
  Consider ca termenul de român vine din vechi timpuri cand pe teritoriul actual al României era unu din cele mai importante centre de producere a aramei.
  arama / arman / armân / aromân / român …
  Termenul de Roma dat cetatii din Italia spune foarte multe despre stramosii celor care au intemeiat cetatea si care au fost traci. De ce n-au numit cetatea Lazio sau alt nume de ce tocmai Roma? Romanii n-au ajuns in armenia si totusi armenia are un nume foarte asemanator … armenii chiar vorbesc o limba foarte asemanatoare cu a noastra …
  Noi facem parte din halogrup-ul I si care nu e prezent in Italia decat in zona Toscana si in nord in Dolomiti (de ce oare?). Acolo inca se mai pastreaza transhumanta.

  Legat de cum s-a extins pe teritoriul european acest halogrup mai multe detalii aici
  http://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_I_%28Y-DNA%29

  Cum explicati dvs. ca singura limba care a pastrat regulile limbii latine este germana o limba care este considerata ne-latina?
  Cum va explicati prezenta in peninsula italica a acestui dialect foarte asemanator cu limba moldoveneasca?
  Cum va explicati numele de Istria dat peninsulei croate?
  Istru era numele vechi al Dunarii. Istru nu trece prin acea zona.
  Latinii au luat scrierea latina de la etrusci care erau traci si atunci oare cum poate afirma lumea ca noi avem scriere latina? Nu … latinii au scrierea noastra doar ca au preluat ei aceasta scriere si au uitat de cei care au inventat aceasta scriere si pentru ca au fost cuceritorii lumii toata lumea a inceput sa creada ca ei sunt inventatorii acestui alfabet. Mai cunoastem in istorie astfel de cazuri.
  La fel si limba lor a venit din tracia dar au uitat de stramosii lor si au incercat sa stearga din istorie toate legaturile lor cu tracii si dacii. Asa au disparut Getica, Scrierile lui Traian legate de razboaiele cu dacii si alte carti foarte importante care ar fi facut lumina in aceasta disputa „care a fost primul”.

  Ce e cert este ca idomul nostru este printre cele mai vechi din Europa. Limbile in lumea ca si oamenii s-au format dintr-un singur popor. Cert este ca exista o legatura intre noi italieni, francezi portughezi si spanioli retro-romani, istro-romani legat de limba … iar aceasta legatura este mai veche decat 2000 de ani.

 152. Viostup says:
  November 23, 2012 at 3:52 pm

  „Iata cum politica inlocuieste adevarul istoric.Trebuie musai sa renuntam la daci Dar ce ne facem cu adevarurile istorice care tasnesc ca niste izvoare pe zi ce trece,pe masura ce stiinta si tehnologia avanseaza si permit cercetatorilor sa demonteze aceste falsuri si minciuni?”

  Vreţi să vedeţi ADEVĂRATELE FALSURI şi MINCIUNI?
  Poftim,ToxinKGB MINTE CUM RESPIRĂ:

  În pseudo-documentar este o altă dovadă care demonstrează că Toxin NE SFIDEAZĂ INTELIGENŢA.
  Vă rog să revedeţi secvenţa în care Toxin vorbeşte despre CUM A AJUNS ENEAS din Troia la Roma.
  Căutaţi minutul 34.
  Ce PRETINDEAU cercetarile paleogenetice?
  Că DOAR 4% din italienii de azi sunt înrudiţi cu noi.
  Ce spune Toxin la minutul 34?

  „Se naşte o concluzie HALUCINANTĂ.
  Şi anume că NU NOI SUNTEM URMAŞII ROMANILOR ci
  o parte dintre ROMANI ERAU URMAŞII TRACILOR”

  Hai să reluăm „băbeşte” ce spune Toxin:
  Eneas ERA TRAC din Troia,deci Eneas ERA DIN NEAMUL NOSTRU ,genetic şi istoric vorbind.
  Deci FONDATORII ROMEI ERAU TRACI.Deci AVEAU PROFILUL NOSTRU GENETIC.
  Până şi TRAIAN ERA TRAC spune tot Roxin.
  Azi,NOI ROMÂNII,spune tot el,după cercetarile paleontogenetice,suntem înrudiţi 90% cu urmaşii TRACILOR din Bulgaria de azi şi zona Balcanilor.
  Dar tot NOI ROMÂNII suntem DOAR 4% înrudiţi cu ITALIENII.
  Să rezumăm:
  STRĂ-unicul ROMANILOR era TRACUL FONDATOR AL ROMEI ,Eneas.
  STRĂ-bunicul DACILOR era TOT TRAC şi s-a refugiat din Troia căzută în mâinile grecilor ,la nord de Dunăre să clădească o cetate în ţara care se va numi mai apoi DACIA.
  Dar ca să vezi,NOI ROMÂNII de azi,avem profile genetice asemănătoare DOAR ÎN 4% din cazuri cu italienii de azi? Şi asta DEŞI AVEM STRĂBUNICI DE ACELAŞI SÂNGE TRACIC,deşi până şi împăratul ROMAN TRAIAN ERA TRAC ?

  Adică BUNICII NOŞTRI ERAU FRAŢI dar noi şi cu italienii NU MAI SUNTEM DE ACELAŞI SÂNGE,DE ACELAŞI NEAM??????
  Noi nu ar trebui să fim…MĂCAR VERIŞORI???
  Ca să îl parafrazez pe TOXIN-KGB,

  Se naşte o concluzie HALUCINANTĂ.
  Şi anume că:
  fie TOŢI ROMANII URMAŞI AI TRACULUI ENEAS AU MURIT şi italienii nu ai nici o legătură cu ROMANII,
  fie rezultatele „cercetarile paleontogenetice” SUNT MINCINOASE,
  fie Toxin-KGB ÎŞI BATE JOC DE INTELIGENŢA NOASTRĂ PE FAŢĂ.

  FRACTURA DE LOGICĂ a fost atât de şocantă încât am derulat filmul de cel puţin 5 ori până m-am convins că nu am halucinaţii auditive…

 153. Prima şi CEA MAI GOGONATĂ MINCIUNĂ DIN LISTA MINCIUNILOR prezentate drept „ADEVĂRURI” tulburătoare:
  Dacia fost ocupată DOAR în proporţie de 14%!!!!

  A spune că Dacia fost ocupată DOAR în proporţie de 14% e o MINCIUNĂ ORDINARĂ pe care Roxin-KGB o vinde cu succes naivilor.
  Centrul militar-religios Tapae-Sarmisegetusa Regia-Apoulon A FOST OCUPAT în proporţie de 100%.
  TOATE cetăţile dacice AU FOST CUCERITE de la cele din zona Orăştie şi Apuseni,până la Petrodava(Piatra Neamţ),ca să nu mai spunem de TOATE cetăţile de la Dunăre şi Marea Neagră gen Sucidava,Drobeta,Durostorum,Histria,Aegysus(Tulcea),Tomis,Callatis,Histria,Halmyrys,insula ALBA(Şerpilor)etc.

  În plus,chiar NU A AUZIT NIMENI de legenda DOCHIEI ??
  Sunt două asemenea legende:cea a BABEI Dochia şi cea a DOCHIEI FIICA Marelui Nostru Rege DECEBAL
  Unde se desfăşoară acţiunea?
  Traian o urmăreşte pe frumoasa Dochia(DACIA)până în vârful muntelui Ceahlău.
  Dar UNDE SE AFLĂ muntele Ceahlăl?
  În inima Moldovei,lângă Piatra Neamţ.

  Dar asta nu se spune în „Dacii-MANIPULĂRI KGB-tulburătoare” nu-i aşa?
  CEAHLĂUL(NORDUL MOLDOVEI) şi NAPOCA(CLUJ)în care din cei DOAR 14% se află????
  Dar porturile ROMANE de pe ÎNTREAGA DUNĂRE,sau de la gurile Prutului,Nistrului,Niprului?

 154. Cum au intrat grecii în Troia?Prin luptă?
  NU.
  Prin VICLENIE.
  Şi în ce a constat viclenia lor?
  Într-un DAR SUPERB .
  Şi vă amintiţi ce i-a determinat să facă ACEST DAR SUPERB pe strămoşii noştri troieni?
  ŞI-AU DĂRÂMAT SINGURI ZIDURILE DE APĂRARE.
  Pentru că altfel DARUL SUPERB,CALUL TROIAN nu încăpea în cetate.
  ZIDURILE FORMIDABILE,uriaşe,înalte,groase,NU AU PUTUT FI DĂRÂMATE DE ATACATORI prin luptă.
  DARUL SUPERB însă,i-a făcut pe troieni SĂ-ŞI DĂRÂME SINGURI ZIDURILE DE APĂRARE.
  Înţelegeţi ?
  Cu NAIVITATE ,FRAŢII ROMÂNI de pe ambele maluri ale Prutului au căzut în cursa celor din spatele lui Toxin-KGB,
  şi cu o veselie inconştientă,
  ÎŞI DĂRÂMĂ SINGURI ZIDURILE DE APĂRARE ale cetăţii numite “ROMÂNIA”.
  Pentru că “DARUL SUPERB” al KGB numit “DACISM” NU ÎNCAPE prin porţile ROMÂNIEI.
  Peste noapte precum Petru de Iisus ,fără să-şi dea seama,
  FRAŢII ROMÂNI de pe ambele maluri de Prut S-AU LEPĂDAT DE SFINTELE NUME DE ROMÂN şi ROMÂNIA .
  ROMÂNII au fost convinşi de RUSIA că ROMÂNIA ESTE UN MIT!
  Şi “MITURILE VOR FI DĂRÂMATE” nu-i aşa?

 155. Viostup says:
  November 23, 2012 at 3:52 pm

  „Iata cum politica inlocuieste adevarul istoric.Trebuie musai sa renuntam la daci pentru “prosperitatea” promisa de occident,altfel le stricam socotelile si daramam intreg fundamentul istorico-cultural cladit pe minciuni si falsuri de cateva secole incoace.Dar ce ne facem cu adevarurile istorice care tasnesc ca niste izvoare pe zi ce trece,pe masura ce stiinta si tehnologia avanseaza si permit cercetatorilor sa demonteze aceste falsuri si minciuni?”

  Nu mai fiţi naiv!Atenţie la MANIPULAREA RUSEASCĂ -”DACII-adevăruri tulburătoare!
  Atât imperiul habsburgic, cât şi cel țarist, au dorit, în anumite contexte geopolitice, formarea unui STAT-TAMPON, cu numele Dacia, însă FIECARE VOIA SĂ-L IA SUB TUTELĂ PROPRIE:
  ,,Dacia austriacă” urma să încorporeze Ardealul unit cu Principatele, iar
  ,,DACIA RUSEASCĂ” urma să încorporeze Ţara Românească (Valahia), Moldova şi Dobrogea. Deci, fiecare imperiu vecin voia O DACIE A LUI, şi nu o Dacie ROMÂNEASCĂ.
  Ecaterina II, împărăteasa Rusiei, având aliat pe Iosif II, împăratul Austriei, a înaintat, în 1782, planul ca între cele trei imperii – Rusia, Austria şi Turcia –
  să se creeze din Moldova,Valahia şi Basarabia
  un stat „independent’” CU NUMELE DACIA,
  în care religia să fie ortodoxă (greacă), iar CONDUCEREA RUSEASCĂ!
  De fapt ruşii nu ne vor nici daci nici români.
  Ei vor SĂ DISPĂREM CA POPOR prin RUSIFICARE.
  Iar primul pas pentru RUSIFICARE este CONFLICTUL IDENTITAR prin care OCUPANŢII RUŞI vor să ne determine să RENUNŢĂM SINGURI LA IDENTITATEA ROMÂNEASCĂ STRĂMOŞEASCĂ .
  De aceea RUŞII după ce ne-au vrut « MOLDOVENI » şi nu le-a ieşit NE VOR ACUM DACI şi NU ROMÂNI pentru ca AŞA ZISA NOUĂ DACIE să fie VASALA MOSCOVEI!
  « NOUA DACIE » ar fi un fel de RSSM până la Dunăre.
  E clar acum de ce LABORATOARELE KGB au clocit « Dacii-MANIPULĂRI tulburătoare » .
  Se loveşte în ORIGINEA NOASTRĂ LATINĂ.
  Astfel se încearcă şi RUPEREA ROMÂNIEI de occident şi atragerea ei în URSS 2-CCCP2 adică « Uniunea Eurasiatică » alui putinKGB.
  Vă mai amintiţi CAMPANIA MANKURŢILOR CONTRA « LUPOAICEI » de la Muzeul de istorie ?
  « LUPA CAPITOLINA » ,DARUL ROMEI,simbolul LATINITĂŢII ROMÂNILOR le-a stat ca un ghimpe în coaste Călăilor OCUPANŢI RUŞI şi slugilor lor mankurte.
  Ia să ne amintim :
  Pentru a aminti ORIGINEA ROMANICĂ a populației băștinașe din Basarabia, în 1921 municipalitatea orașului Roma a oferit municipiului Chișinău o copie a statuii Lupa capitolina realizată de sculptorul Ettore Ferrari.
  Statuia a fost instalată în fața clădirii în care „Sfatul Țării” a votat unirea cu România (clădire care a devenit în 1933 sediul „Facultății de Științe Agricole”).
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/Sfatul_%C5%A2%C4%83rii_Palace%2C_Chi%C5%9Fin%C4%83u.jpg
  Ce au făcut Călăii RUŞI cu “LUPOAICA” instalată în faţa Facultăţii de Agronomie din Chişinău imediat după ce AU OCUPAT Basarabia şi Bucovina de Nord după 28 Iunie 1940?
  AU DISTRUS STATUIA LUPOAICEI!
  Barbarii RUŞI considerau Lupoaica « UN SIMBOL AL FASCISMULUI ITALIAN și al IMPERIALISMULUI ROMÂN. » !!!
  La 1 Decembrie 1990, „Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni” a realizat o replică a statuii pe care ne-a dăruit-o NOUĂ ROMÂNILOR basarabeni de aceeași obârșie latină ca şi FRAŢII NOŞTRI ROMÂNI de peste Prut.
  Statuia a fost instalată în fața „Muzeului de Istorie a Republicii Moldova” din Chișinău.
  Pe măsură însă ce OCUPANŢII rusofoni și-au redobândit situația dominantă pe care o avuseseră pe vremea Uniunii sovietice, impunându-și din nou punctele de vedere în domeniul istoriei și culturii, simbolurile LATINITĂŢII și cele ale ROMÂNITĂŢII AU FOST SCOASE dintre simbolurile statului și din spațiul public.
  Întâi SLUGOII OCUPANŢILOR RUŞI au acoperit statuia cu folie de plastic.
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Louve_de_Chisinau.jpg
  STATUIA “LUPOAICEI” A FOST PROFANATĂ NOAPTEA
  apoi acest simbol al latinității poporului ROMÂN a fost demontat de pe soclu,
  și a fost aruncată în subsolul Muzeului pentru…restaurare.
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/National_historical_museum_in_Chisnau.JPG
  După cum vedeţi LUPOAICA A FOST ÎNLĂTURATĂ de pe soclu.
  Deranja ca şi STATUIA LUI TRAIAN din Bucureşti.
  ROMÂNII basarabeni nu s-au dat însă bătuți, și o nouă donație din partea „Ligii culturale pentru UNITATEA românilor de pretutindeni” a permis realizarea unei noi copii a “LUPOAICEI”,
  care a fost reinstalată pe soclul ei la data de 1 Decembrie 2009.
  http://farm3.static.flickr.com/2558/4149916973_1f6c088491.jpg
  http://m.protv.md/stiri/social/lupoaica-a-revenit-in-fata-muzeului-de-istorie-din-chisinau.html#
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/Stamp_of_Moldova_121.gif
  Observaţi ce spune citatul din Mihai Eminescu de pe timbrul din 1992?

  “DA,DE LA ROMA VENIM.
  Din DACIA Traiană”.

  Cât de frumos,simplu şi concis a rezumat Eminescu DUALITATEA DACO-ROMANĂ a POPORULUI ROMÂN!
  Dar toxinKGB nu a auzit nici de citatul acesta…

 156. alex deme says:
  November 23, 2012 at 1:27 pm

  „Exprim o totală apreciere pentru meritele științifice ale expozeului scris contra minciunilor cu tendințe anti-Românești! Din păcate, dușmanii noștri continuă să mintă pentru a acoperi ceea ce au furat: identitatea Românilor, pamântul lor și dreptul la unitate și dezvoltare liberă.”

  FRATE ROMÂNE Alex te salut!
  NOI ROMÂNII basarabeni am vărsat mult sânge NUMAI PENTRU DREPTUL DE A NE NUMI ROMÂNI,de a SCRIA CU CSARACTERE LATINE şi de A VORBI LIMBA ROMÂNEASCĂ a buneilor noştri!

 157. Iata cum politica inlocuieste adevarul istoric.Trebuie musai sa renuntam la daci pentru „prosperitatea” promisa de occident,altfel le stricam socotelile si daramam intreg fundamentul istorico-cultural cladit pe minciuni si falsuri de cateva secole incoace.Dar ce ne facem cu adevarurile istorice care tasnesc ca niste izvoare pe zi ce trece,pe masura ce stiinta si tehnologia avanseaza si permit cercetatorilor sa demonteze aceste falsuri si minciuni?
  Cat priveste „prosperitatea” mult promisa,in cazul romanilor se pare ca este doar o fata morgana si n-o vom cunoaste prea curand…

 158. Exprim o totală apreciere pentru meritele științifice ale expozeului scris contra minciunilor cu tendințe anti-Românești! Din păcate, dușmanii noștri continuă să mintă pentru a acoperi ceea ce au furat: identitatea Românilor, pamântul lor și dreptul la unitate și dezvoltare liberă.
  Este evident că mulți Ruși cunosc rolul enorm al unor Români la civilizarea Slavilor din Est dar și a celor din Sud și din Vest, ba chiar din Nord, Leșii, Polonezii.
  Din păcate, furtul de Teritorii, Identitate și Averi care au urmat, unele de notorietate europeană, precum este furtul Tezaurului Regatului România, continuă astăzi pentru a ascunde toate aceste furturi din trecut și pentru a nu permite Românilor de azi să vină la cunoștința acestor rapturi trecute!
  Occidentul de azi, care s-a dovedit nu neapărat un aliat natural al Românilor, dar măcar se dovedește pragmatic și urmărește dezvoltarea democratică și economică reală a României și a celor interesați de asta de pretutindeni.
  Federația Rusă de azi, ca moștenitoare a tuturor acestor rapturi de la începuturi, face tot ce poate pentru a ne îngreuna Unitatea și dezvoltarea, iată de ce adepți și slujitori ai Minciunii mai sus-definite atacă spre a dezbina pe Românii de pretutindeni cu teorii atrăgătoare pentru toți cei care sunt nemulțumiți de actuala stare de lucruri din Spațiul locuit de Străromâni din Vechime.
  A asculta de aceste teorii aparent adevărate și a nu discerne caracterul lor tendențios și interesele Anti-Românești este însă cu adevărat periculos pentru Românii de azi de pretutindeni!
  Interesele noastre de azi sunt cele legate de Economic și Politic,Națiunea Română fiind deja constituită, urmează să pricepem cu mici cu mare că Soarele Românilor va străluci numai dacă vom evita aceste dezbinări promovate pe teorii absurde, de altfel, chiar și pentru bunul-simț, dar mai ales dovedite ca mincinoase de istoricii Români care se respectă, indiferent unde ar locui aceștia, precum și de istoricii străini apreciați peste tot.
  Succes Românilor din teritoriile vechi românești de pretutindeni!

 159. ToxinKGB i-a convins pe mulţi naivi că el este un mare luptător pentru adevăr.
  Şi bineînţeles,când tabăra care i se opune ASCUNDE ATÂTEA DESPRE DACI,devine foarte credibil ce spune nu?
  Adică atunci când pune o tăbliţă de plumb pe masă,se mai întreabă cineva DE CE NU E SCRISĂ ÎNTR-O FORMĂ DE LATINĂ?
  Ce mai contează că întregul eşafodaj al „MANIPULĂRILOR tulburătoare” afirmă sus şi tare că „LIMBA ROMÂNĂ este muma limbii latineşti”…
  Comparaţi numele plantelor medicinale la strămoşii noştri daci cu numele lor la NOI ROMÂNII,strănepoţii lor.
  Sunt chiar curios cât îl veţi mai credita cu încrederea voastră pe acest ABIL ESCROC,ToxinKGB.
  Dioscoride, medic greco-roman care l-a însoţit pe Traian în cel de-al doilea război cu dacii, a scris un tratat de botanică farmaceutică, “De materia medica”, în care a prezentat şi
  21 de plante medicinale utilizate de DACI în diferite maladii.
  Alături de numele grec şi roman, este înscris şi cel dacic:

  ANIARSEXE (Iarba săracă, Sparceta, Baltarina )
  BOUDHATHALA(limba boului, acţiune sudorifică);
  CINOUBOILA (brionia, cicatrizantă în plăgi, diuretică);
  COADAMA sau COALAMA (limbariţă, răcoritoare calmantă în prurite, cicatrizantă);
  COICODILA sau COICOLIDA(iarba bubei, diuretică, purgativă);
  DIELLEINA (măselariţă, folosită de daci ca analgezic, calmant, hipnotic, antispastic);
  DIESEMA(lumănărică, acţiune astringentă şi antiperistaltică în diarei);
  DOCTILA, CHODELA, DOCHELA (Tămâiţa de câmp)
  DIODELA sau DUODELA(coada şoricelului, utilizată ca tonic, hemostatic, antiastmatic, laxativ, calmant al durerilor abdominale);
  DYN (Urzica, Urzica mare, Urzica de pădure)
  GUOLETA (Mărgeluşe, Mei păsăresc)
  MENDRUTA(Strigoaie, Steregoaie)
  MIZELA (cimbrul, efect antidiareic, antispasmodic, diuretic);
  PRIADILA (Curpen, Viţă albă, Archi, Luminoasă)
  PROPODILA sau PROCEDILA(Cinci degete, Iarba degetelor, Ochiul boului)
  SALIA (ciumăfaia, Alaur, Bolondariţă,conţine alcaloizi ca hiosciamina şi scopolamina);
  SCIARE( Varga ciobanului, Scăiuş)
  STIRSOZILA (Fierea pământului, Floare de friguri, Cintaură, Frigor, Frigurică, Potroacă, Scânteuţă de friguri, tintaură)
  TENDILA sau TEIDILA(Izmă, Izmă bună, Gingiurnă, Mintă)
  RIBORASTRA (brusturele, diuretic, hipoglicemiant, antiseptic, laxativ, sudorific, depurativ)
  USAZILA(Arariel, Limba câinelui, Aratiel, Plescăita roşie, Poalele mâţii)

  Doar Limba Boului(BOU-DHATHALA) şi Brusturele-RIBORASTRA(Borastra-Brusture) par a mai fi păstrat ceva din forma originală…
  Şi ce dovedeşte comparaţia dintre VECHILE NUME DACICE ale plantelor « de leac » şi NUMELE ROMÂNEŞTI de astăzi ale aceloraşi plante ?
  Că numele lor original NU S-A PĂSTRAT.
  Dar cine a fost dintotdeauna PĂSTRĂTORUL NUMELOR PLANTELOR « DE LEAC » ?
  Exact OAMENII DIN POPOR,oamenii locului,oamenii pământului, »TERRANII » adică « ŢERANII »,ţăranii ROMÂNI.

  Exact aceia pe care tov.Gheorghe îi consideră NEASIMILABILI(din interes sau neştiinţă).
  Faptul că TOATE NUMELE plantelor medicinale au fost schimbate chiar de către cei care le foloseau cel mai mult,adică ŢĂRANII,este încă o dovadă INCONTESTABILĂ A ROMANIZĂRII străbunilor noştri daci.
  Este încă o dovadă a totalei ASIMILĂRI a limbii DACILOR de către LIMBA LATINĂ şi cultura ROMANILOR.

 160. Acest documentar are scopul de a-i face pe români SĂ URASCĂ SFINTELE NUME DE ROMÂN şi ROMÂNIA.

  Ce scria Eminescu?

  „Pentru ca SĂ NE IA INDIVIDUALITATEA,
  RUSIA AR TREBUI SĂ NE DEA ALTA ÎN SCHIMB”

  Ca să îl parafrazez,pentru ca SĂ NE IA INDIVIDUALITATEA ROMÂNEASCĂ,cu perfidie,
  RUSIA VREA SĂ NE DETERMINE SĂ ADOPTĂM ALTA ÎN SCHIMB,identitatea DACICĂ,CONTRAPUSĂ CELEI ROMÂNEŞTI.
  Aşa cum IDENTITATEA “moldoveneasscă” A FOST INVENTATĂ DE OCUPANŢII RUŞI pentru a fi CONTRAPUSĂ CELEI ROMÂNEŞTI.

  Iată reacţiile pe “youtube” ale MANKURŢILOR,slugile Călăilor OCUPANŢI RUŞI care SUNT PLĂTIŢI DE KGB(vezi “Patrioţii Moldovei”,vezi PCRM,PD,Vasile Stati,etc) să blocheze RE-UNIFICAREA Basarabiei cu Ţara Mamă ROMÂNIA care ESTE ÎN PLINĂ DESFĂŞURARE:

  Iată ce scrie un mare “DAC” :
  “toate mamele voastre au fost futute de rOmini si rusi si musolmani ca nici 4% nu admiteti ca sunteti DACI .”
  “oppssss,TOTI dacii[elita,liderii] ucisi au fost.
  am ramas IO ca de departe ,din alt capat ai lumii intre altii DACI sa va dau Pula,sa va cresc,sa va cinstesc neamuu rOmin si tara ru-muna-curul si paria europeana !”
  “DACISMUL” lui Roxin-KGB este ARMA PERFIDĂ A RUSIEI prin care vrea să ne inducă echivalentul “MOLDOVENISMULUI” anti-românesc de peste Prut.
  Efectul propagandei RUSEŞTI făcute prin MANIPULĂRILE tulburătoare marca TOXIN :

  Alt “DAC” scrie:
  « mmm… romanii care au fost dacii fututi de roma ??? daca esti moldovean si vrei unirea cu poporul roman,esti un tradator,dute si stai cu tiganii si europa!noi moldovenii suntem dacii liberi,frumosi si curati,neamul lui stefan cel mare !iar romanii sunt curvele romanilor,adica dacii care au fost invadati de legiunele romane,in care erau fel de fel de ostasi,si cind au ajuns pe pamintul actual al romanii ,au futut toate curvele lasindu-le pline cu fel de fel de nationalitati! »

  CUI PRODEST????
  CUI FOLOSEŞTE de fapt acest “documentar” -“Dacii-MANIPULĂRI KGB-tulburătoare”?
  Exact LA DEZBINAREA FRAŢILOR ROMÂNI !

 161. FRAŢII ROMÂNI care nu s-au lăsat intoxicaţi de acest PERFID AMESTEC RUSESC de adevăr cu MINCIUNI ORDINARE au observat imediat efectul „MANIPULĂRILOR tulburătoare”:

  SCINDAREA ROMÂNILOR prin CONTRAPUNEREA numelui de „DAC” celui de „ROMÂN”.

  Peste Prut ,în Basarabia TOT OCUPANŢII RUŞI au indus SCINDAREA ROMÂNILOR prin OPUNEREA numelui de „moldovean” celui de „ROMÂN”.
  OCUPANŢII HAHOLI au avut aceeaşi tehnică :
  Au indus SCINDAREA ROMÂNILOR din Basarabia Istorică(Bugeac-Cetatea Albă,Chilia,Ismail,Reni),Bucovina de Nord (Herţa,CodriiCosminului,Cernăuţi), Maramureşul Istoric(Hust,izvoarele Tisei şi Prutului)prin OPUNEREA numelor MINCINOASE de „moldovean” şi « VOLOH » celui de „ROMÂN”.
  OCUPANŢII SÂRBI au impus şi ei SCINDAREA ROMÂNILOR timoceni(provincia ROMANĂ aureliană Dacia RIPENSIS)în « VLAHI » şi « ROMÂNI »…
  La fel AU IMPUS ALFABETUL CHIRILIC(SLAVON) pentru A ELIMINA ALFABETUL LATIN.

  Şi de 2000 de ani ştim prea bine CUM SE CUCEREŞTE şi STĂPÂNEŞTE lumea:

  DIVIDE et IMPERA!
  DEZBINĂ şi CUCEREŞTE!

 162. Dar de ce foarte mulţi români NU POT OBSERVA MANIPULAREA?
  Pentru că MINCIUNILE ODIOASE SUNT BRODATE PE ADEVĂRURI INCONTESTABILE.
  Tocmai acest amestec pervers face MINCIUNA greu de sesizat.
  ToxinKGB afirmă că strămoşii noştri daci VORBEAU O FORMĂ DE LATINĂ.
  Şi foloseşte „Tăbliţele de la Sinaia” ca probă.
  Eu CITEZ oricând,orice fragment de pe oricare tăbliţă şi întreb din nou:ESTE SCRIS ÎNTR-O FORMĂ DE LATINĂ?
  Evident,NU.
  ToxinKGB afirmă că DOAR 14% din Dacia a fost ocupată de ROMANI.
  Oricine poate demonstra CĂ ESTE O MINCIUNĂ ORDINARĂ.
  Eu întreb,chiar NU a auzit nimeni de LEGENDA DOCHIEI,fiica lui Decebal?
  Adică Traian a ajuns până ÎN NORDUL Moldovei de azi,dincolo de Petrodava( Piatra-Neamţ)dar a ocupat DOAR 14% din Dacia?
  Şi am mai întrebat:unde se aflau oraşele ROMANE Napoca,Potaissa,Porolissum,Apullum,etc?
  Nu cumva în NORDUL Ardealului la Cluj,Turda,Alba-Iulia?
  Adică Traian a ajuns până ÎN NORDUL Ardealului de azi,dincolo de Cluj-NAPOCA dar a ocupat DOAR 14% din Dacia?
  Adică ORAŞELE-PORT ROMANE se înşirau de-a lungul ÎNTREGULUI CURS al Dunării până în Deltă inclusiv,Drobeta-Turnu-Severin,Sucidava-Corabia,Durostorum-Silistra,Aegysus-Tulcea,în ÎNTREAGA Scyţie Minor(DOBROGEA),pe TOATE ŢĂRMURILE Mării Negre,Halmyrys,Histria,Tropaeum Traiani-Adamclisi,Tomis-Constanţa,Callatis-Mangalia,Tyras-Cetata Albă,Olbia,dar Traian a ocupat DOAR 14% din Dacia?
  Cât de naiv să fii,să ţi se demonstreze că e vorba de O URIAŞĂ MINCIUNĂ la mijloc,iar tu să nu îţi pui nici un fel de întrebări?
  Să ne amintim de NONSENSUL din prezentarea aşa ziselor „cercetări PALEOGENETICE”.
  Dacă eu SUNT TATĂL TĂU ,urmaşii tăi şi ai mei nu pot fi decât FRAŢI DE SÂNGE.
  Şi atunci DACĂ ROMANII erau URMAŞII TRACILOR ,şi italienii sunt urmaşii romanilor,de ce DOAR 4% sunt compatibili genetic cu ROMÂNII,tot URMAŞI AI TRACILOR?
  Cât de orb să fii să NU VEZI CĂ CEVA NU SE LEAGĂ?

 163. ADEVĂRUL ISTORIC SPULBERĂ definitiv aberaţiile şi MINCIUNILE ORDINARE debitate de tov.toxinKGB.
  PESTE 1000 DE ANI de cronici româneşti şi străine,de la „Ogusnam-ul” turcilor, „Cântecul Nibelungilor” şi hârţile germane de secol 9 până la Cantemir,Ureche şi Miron Costin spun acelaşi lucru:

  Miron Costin:
  „Aşa şi neamul acesta, de carele scriem, al ţărilor acestora, numele vechiu şi mai direptu,
  IEASTE RUMÂN, ADICĂ RÂMLEAN, DE LA ROMA”.

  Dimitrie Cantemir : „Limba nebiruit martor iaste”.
  “Iar dacă aceste neamuri n-ar fi obârşia lor ROMANI, cum, mă rog, ar fi putut să-şi ia, prin minciună, şi numele, şi limba ROMANILOR?…”

  Aşa zice Cantemir la 1717.Tăcere asurzitoare la TOXIN-KGB .

  “Strategikon, tratat militar bizantin din secolul al VII-lea, denumește populația de la nord de Dunăre cu termenul de “ROMANI”.

  • “Scrisoarea lui Neacşu” cel mai vechi document descoperit până acum scris în LIMBA ROMÂNĂ pe la 1500:
  “spui domniie tale de lucrul lui Mahamet beg, cum am auzit de boiari ce sunt megiiaş(i) şi de generemiiu Negre, cum i-au dat împăratul sloboziie lui Mahamet beg, pe io-i va fi voia, pren ŢEARA RUMÂNEASCĂ, iară el să treacă.”

  • În Atlasul german din 1826, pe o hartă care ilustrează popoarele Europei din răsărit ÎN ANUL 900, se specifică „Wahalen oder RUMUMY”
  (tradus din germană “Walahia sau RUMUNIA”), pe teritoriul ce se întindea din Panonia până la Nipru.
  Totodată se menţionează şi existenţa a cinci voievodate ROMÂNEŞTI, adică a unor ţărişoare locale.

  Gheorghe Ghimpu:
  “La pătrunderea numelui etnic de „ROMÂN” în Europa a contribuit atât legenda ROMANUS şi Olaha, cât şi cea cu numele Roman şi Vlahata.
  E evident că autorii legendelor în cauză au folosit cele două nume etnice ale românilor -„ROMÂN” (prin Romanus şi Roman) şi „valah” (prin Olaha şi Vlahata) -, spre a demonstra identitatea lor.”
  Napolitanul Ferrance Capeci. rectorul Colegiului iezuit din Cluj, într-o scrisoare a sa din 24 februarie 1584, menţionând numele limbii românilor prin termenul „ROMANESCHI”,
  confirmă şi unitatea etnică a purtătorilor acestei limbi din Moldova, Transilvania şi Muntenia.
  *
  Iezuiţii Cancelariei Papale :
  Antonio Possevino (1533-1611) (a vizitat Ţările Române în 1582-1585), Giulio Mancinelli (1537-1618) (a vizitat Moldova şi Ţara Românească în 1586)se conving de „caracterul autohton al conştiinţei romanităţii la români”, precum şi de „unitatea etnică a moldovenilor
  şi muntenilor”.
  *
  Alt iezuit anonim – însoţitor al lui Antonio Possevino –
  redactând în 1583 pentru Analele Societăţii Iezuite o descriere a misiunilor lui Possevino în Transilvania, menţionează un stat populat de „ROMANI” :
  „…Vechiul neam al ROMANILOR, care-şi zic până astăzi
  ROMÂNI şi care coboară fie din COLONIILE ROMANILOR, fie din cei care erau osândiţi la muncă în minele de metal.
  Limba lor dovedeşte, de altfel, această DESCENDENŢĂ ROMANĂ.
  Ei locuiesc şi Ţara Românească, şi Moldova”.
  *
  Un misionar italian, Niccolo Barsi, care a călătorit în Orient (1632-1639) şi a trecut de două ori prin Ţările Române, menţionează în descrierea călătoriei sale (1640) că oraşul moldovenesc Roman îi aminteşte de Roma antică. Cităm :
  „Si vede anco la citta di ROMANĂ, cosi detta da ROMA, essendo i primi fondatori di quella STATI ROMANI…”.
  *
  De la un călugăr moldovean Barsi a mai aflat că :
  „ROMANII au întemeiat această ţară, de aceea ROMÂNII SE BUCURĂ SĂ FIE NUMIŢI ROMANI” .
  „… E cossi vedete che hanno alcune parole turche, altre armene, altre greche, et altre italiane, e da qui nasce che la prima che poi essi cominciorno unitamente ad habitare vi posero NOME ROMANO, perche ROMANI FURONO QUELLI CHE PRINCIPIO A QUEASTA TERRA DIERONO, auzi che loro istessi godono d’esser CHIAAMATI ROMANI”).
  Avem, deci, încă o dovadă a CONŞTIINŢA ORIGINII ROMANICE la
  ROMÂNII moldoveni.
  *
  Misionarul bosniac Marco Bandini (Bandulovici), mort în 1650 în Moldova,consemnează şi el o legătură a urbelor din partea locului cu Roma. Oraşul ROMAN îi pare „QUASI NOVA ROMA”.
  *
  În 1641 misionarul catolic bulgar Petru Bogdan Baksic (Baksev) (1601-1674), care vizitase Moldova, scria în Vizitarea apostolică a Moldovei că „moldovenii vorbesc ROMÂNEŞTE” („il Valaccho”).
  *
  24 aprilie 1630.
  Paolo Bonncini(Malta) :
  „În aceste Ţări preoţii […], dacă nu cunosc limba valahă, adică moldovenească, sau ungara sau tedesca, nu vor putea să facă nimic”
  („… la lingua vallaca sive moldava overo ungara overo tedesca…”).
  *
  • Un oarecare „Elia Bilnerio della diocesi di Vratislavia,1650. sacerdote germano”,cerând Propagandei Fide să fie trimis ca misionar în Moldova, afirmă că, ştiind latina şi italiana, el va învăţa uşor limba VALAHĂ („la lingua vallacha”).
  *
  •1671. Misionarul poliglot Giovanni Battista del Monte scrie în mărturiile sale despre Moldova :
  „Provincia Moldova este supusă stăpânirii unui domnitor DELLA NATIONE VALLACHA”.
  *
  1671. Arhiepiscopul de Marcianopoli Vito Piluzio, care a activat mulţi ani în
  Moldova, într-o relatare către Propaganda Fide, scrie că în Moldova e necesar să cunoşti „LA LINGUA VALACHA ”.
  Mai menţionăm că în urma activităţii sale îndelungate în Moldova
  Piluzio a scris şi a publicat în 1677 la Roma un Catehism pe care 1-a intitulat Dottrina christiana TRADOTTA IN LINGUA VALACHA.
  *
  1722. Superiorul iezuiţilor din Iaşi, polonezul Martinus Maximilanus
  Kiernozyscki, străduindu-se să publice Catehismul catolic al lui Silvestro Amelio din 1719, menţionează că acesta a tradus lucrarea sa din latină
  „în LIMBA COMUNĂ a moldovenilor şi valahilor”
  („IN LINGUAM moldavis et valachis COMMUNEM”).
  *
  Polonezul Jan Dlugosz (1415-1480), diplomat şi istoric, despre care D. Cantemir scria că este „cinstea istoricilor poloni”, acel care a scris despre Ştefan cel Mare că este „cel dintâi dintre principii lumii care a repurtat […] o victorie atât de strălucită împotriva turcilor”, s-a ocupat de originea numelui Vallachus, punând la începutul acestui etnicon numele unuia dintre cele mai vechi neamuri din Italia: „genus et natio VOLOSCORUM”.
  Jan Dlugosz arată că în anul 1070 Valahia, şi mai cu seamă Moldova, a fost locuită de aceiaşi ROMANI….
  Vorbind despre anul 1433, istoricul polonez afirmă că „NEAMUL VALAHILOR A COBORÂT DIN STIRPEA ITALIENILOR”, iar în alt loc declară că „MOLDOVENII SUNT VALAHI”, adică ROMÂNI.
  *
  istoricul bizantin de origine greacă Laonic Chalcocondylas (1430-1465):
  valahii (românii) moldoveni îşi trag obârşia de la italieni.
  În Cartea a doua Historia, în care descrie ambele Valahii – Moldova şi Muntenia – şi populaţia lor, el afirmă că
  „NEAMUL DACILOR sau al valahilor este cu totul deosebit la război…”,
  că „LIMBA DACILOR este asemănătoare cu limba italienilor, dar atât de stricată şi de deosebită, încât italienii pot înţelege doar cu greutate ce se rosteşte în cuvintele acestora”, că
  „ei nu se deosebesc întru nimic de italieni nici prin restul felului lor de vorbă, cu toate că acest neam este despărţit în două principate, în Moldova şi Istria, sau Valahia Transalpină sau Montană”.
  *
  Laonic Chalcocondylas (1430-1465):
  „Şi anume Bogdania Neagră, care are ca scaun al domniei Λευxoπoλíχηv (Cetatea Albă) şi se întinde de la DACII ce locuiesc pe Istru (muntenii) până la lituanieni şi sarmaţi. Şi oricine ar putea scoate şi afla că acest neam este îndeajuns dovedit fie şi de aici, fiindcă ŞI-A PĂSTRAT LIMBA SA”.
  *
  Istoricul umanist polon Stanislav Orzechowski (1513-1566) în Analele sale despre regele polon Sigismund, scrise în 1554:
  « moldovenii „se cheamă pe limba lor ROMÂNI”.
  Stanislav Orzechowski (1513-1566):
  „EI ERAU NĂSCUŢI din italieni şi ROMANI şi SE CHEAMĂ PE LIMBA LOR ROMÂNI DE LA ROMANI, iar pe a noastră – VALAHI DE LA ITALIENI.
  Căci pentru poloni Wloszi este acelaşi lucru ca pentru latini Itali.
  *
  În tratatul de pace dintre Sigismund şi domnitorul Moldovei Bogdan
  (20 martie 1509) acesta din urmă este intitulat „VOIEVOD VALAH”.
  *
  Secretarul polonez al reginei Isabella, Petru Porembsky, recunoştea la începutul anului 1524 că ROMÂNII din Transilvania „AU ACEEAŞI LIMBĂ” CU PETRU RAREŞ, domnitorul Moldovei, adică cu moldovenii.
  *
  Moldovenii erau numiţi de către slavi la fel ca şi cealaltă parte a poporului român, şi anume cu numele etnic extern de „VALAHI (VOLOHI)”.
  Cronica moldopolonă, scrisă în limba polonă în anul 1566 şi care cuprinde cronica Moldovei şi a domnitorilor ei între anii 1359 şi 1552.
  Deşi e vorba de Moldova şi domnitorii ei, inclusiv Bogdan, Alexandru cel Bun, Ştefan cel Mare, Petru Rareş, Alexandru Lăpuşneanu etc.
  Autorul Cronicii îi zice Moldovei „PĂMÂNT VOLOH” („ziemi Woloskiey”) sau Valahia („Woloch”).
  Moldovenilor li se spune VOLOHI („Wolochowie”), cetăţii moldoveneşti – CETATE VOLOHĂ („zamek Woloski”), iar lui Alexandru Lăpuşneanu – VOIEVOD VOLOH („Woiewode Woloskiego”), DE NEAM VOLOH („tez narodu Woloskiego”).
  *
  Umanistul sas Georg Reicherstorffer (sec. XV-XVI, născut în Sibiu), notar al oraşului Sibiu, secretar regal şi consilier (din 1526) al lui Ferdinand I de Habsburg şi emisar al acestuia în Moldova (în 1527 şi 1535) la curtea lui Petru Rareş, în scrisorile sale Chorographia Moldovei (1541) şi Chorographia Transilvaniei (1550) ne dă informaţii
  privind Ţările Române în sec. al XVI-lea.
  Reicheratorffer -Chorographia Moldovei (1541) :
  „… Şi domnul Moldovei a fost odinioară legat prin jurământ de regii Ungariei. Iar ţara lui, care era ca şi dependentă de Regatul Ungariei,
  capătă de la regii Ungariei ajutorul trebuitor în desele sale războaie cu duşmanul obştesc,pentru paza şi apărarea sa.
  Şi această ŢARĂ ROMÂNEASCĂ şi-a tras numele de Transalpina
  din aceea că este despărţită şi mărginită de Ungaria şi de Transilvania …”.
  *
  Italianul Alecsandro Guagnini), după ce a vizitat de două ori Moldova, susţine că valahii sunt de NAŢIUNE ROMANĂ.
  În una din cele două biografii ale lui Despot-Vodă, domnitorul Moldovei (1561-1563), scrise între anii 1564 şi 1568, găsim viziunea lui privind naţiunea valahilor, inclusiv a celor moldoveni. Anonimul descoperă pentru Moldova că naţiunea valahilor este, de fapt, o
  naţiune romană.
  Acesta a înţeles că ROMÂNII, numiţi de el valahi, SUNT DE OROGINE ROMANĂ:
  „Haec NACIO VALACORUM APPELATUR ROMANA, et aiunt originem traxisse ab extoribus adactis in exilium a ROMANIS EX ITALIA.
  Lingua eorum est adulterina latinae et italicae linguae, ita quod facili negocio Italus intelligit Valachum…”.
  ORIGINEA ROMANĂ A NAŢIUNII VALAHILOR (ROMÂNILOR)
  « este explicată atât prin LIMBA ROMÂNILOR, cât şi prin DESCENDENŞA LOR DIN ROMANI ».
  *
  Călătorul francez Pierre Lescalopier vizitează Transilvania în 1574 :

  „ROMÂNII SE CONSIDERĂ ADEVĂRAŢI URMAŞI AI ROMANILOR,
  iar limba lor o numesc „ROMÂNEASCĂ” („ROMANECHTE”).

 164. Iată şi DOVADA că LEGIONARII CETĂŢENI ROMANI-CIVIUM ROMANORUM din PROVINCIA ROMANĂ DACIA POROLISENSIS-Sălaj-NORDUL Ardealuluidupă ce îşi terminau servicul militar aveau dreptul DE A SE CĂSĂTORI cu
  femeile localnice care PRIMISERĂ ŞI ELE CETĂŢENIA ROMANĂ -CIVIUM ROMANORUM.

  INSCRIPŢIA DE LA GHERLA

  [Imp(erator) Caesa]r divi Traiani Parthici f(ilius) divi / [Nervae nep]os Traianus Hadrianus Aug(ustus) pon/[tif(ex) max(imus) t]ribunic(ia) potestat(e) VII co(n)s(ul) III proco(n)s(ul) / [equit(ibus) et pe]d(itibus) qui mi(li)t(averunt) in al(is) duab(us) et coh(orte?) / [una? qua]e appell(antur) II Pannon(iorum) et I Brit/[ton(um?) c(ivium) R(omanorum) e]t I Britann(ica) quae sunt in / [Dacia Po]rolis(s)ensi sub Livio Grapo / [proc(uratore?) et ala] Britann(orum) c(ivium) R(omanorum) quae est / in Pannon(ia) inferiore quin(is) et vicen(is) / pluribusve stipend(iis) emerit(is) dimis/sis honesta missione per Marcium / Turbonem quor(um) nomina subscripta / sunt ipsis liberis posterisq(ue) eorum ci/vitatem dedit et conubium cum uxo/rib(us) quas tunc habuissent cum est / civit(as) iis data aut siqui caelibes essent / cum iis quas postea duxissent dumtaxat / singuli singulas a(nte) d(iem) IIII Id(us) Aug(ustas) T(ito) Salvio Ru/fino Minicio Opimiano Cn(aeo) Sentio Aburiano co(n)s(ulibus) / alae Brit(t)on(um) c(ivium) R(omanorum) cui praefuit / M(arcus) Minicius Marcellinus / ex gregale / Glavo Navati f(ilio) Sirm(io) / et Iubenae Bellagenti fil(iae) uxori eius Eravis(cae) / descriptum et recognitum ex tabula ae/nea quae fixa est Romae in muro post tem/plum divi Aug(usti) ad Minervam

  “Împăratul cezar, fiu al răposatului Traianus Parthicus, al răposatului Nerva nepot, Traianus Hadrianus augustul, preot suprem, cu tribunicia potestas a 7-a oara, consul a 3-a oară, proconsul, călăreţilor şi pedestraşilor care au servit în două ale şi o cohortă care se numesc a II-a de Pannoni şi I de Britoni de cetăţeni romani şi cohorta I Britannica de 1000 ce sunt în Dacia Porolissensis sub comanda lui Livius Grapus procuratorul [?] şi ala I de Britani cetăţeni romani staţionată în Pannonia Inferior, după un serviciu de 25 sau mai mulţi de ani, eliberaţi din armată, cinstiţi şi răsplătiţi de către Marciu Turbo, ale căror nume se află scrise mai jos, lor copiilor şi urmaşilor le-a dat cetăţenia şi dreptul de legiuită căsătorie cu soţiile pe care le-a dat cetăţenia sau celor care erau celibi (neînsuraţi) cu acele femei pe care le vor lua după aceea, dar numai pentru câte una. A patra zi înaintea idelor lui august, Titus Salvius Rufinus Minicius Opimianus şi Cnaeius Sentius Aburianus fiind consuli. Pentru ala de Brittoni cetăţeni romani care a fost comandată de Marcus Minicius Marcellinus, fostul ostaş de rând Glavus fiul lui Navatus din Sirmium şi Iubenei fiica lui Bellagentus, soţia lui, evariscă. Acest text este copia controlată după tabla de bronz afişată la Roma pe zidul dinapoia templului fericitului Augustus lângă Minerva”
  (Traducere după I.I.Russu, Inscripţiile Daciei Romane, vol.I, Bucureşti, 1975, p.88-89, Diploma Daciei VII)

 165. Încă un set de dovezi ARHEOLOGICE incontestabile ale ROMANIZĂRII DACILOR.
  Şi anume DOVADA CĂ DACII DIN POPOR,purtau nume romane şi LUPTAU PENTRU ÎMPĂRAŢII ROMANI SUB COMANDĂ ROMANĂ.
  Şi mai erau şi recompensaţi de ÎMPĂRAŢII ROMANI pentru asta:
  DACII AU FOST RECOMPENSAŢI cu titlul de “AELIA” datorită serviciilor aduse imperiului ROMAN luptând pentru a apăra ZIDUL LUI HADRIAN care şi azi desparte Anglia de Scoţia!
  “Însuşi titlul “Aelia” era o mare onoare, căci deriva din NUMELE ÎNTREG al împaratului Hadrian, denumire care putea fi câştigată numai datorită unui serviciu militar sau cultural ieşit din comun.” -Robin Birley mare arheolog englez
  PROCESUL DE ROMANIZARE A DACILOR este demonstrat şi de dovezile arheologice în care ÎNGEMĂNAREA numelor dacice şi romane este evidentă:
  5. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA)
  I O M
  COH I
  AEL DACOR
  C C A IVL MARCELLINVS
  >
  LEG II AVG
  “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Cel Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, sub supravegherea lui Aulus Iulius Marcellinus, centurion al Legiunii II Augusta.”
  6 INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 205-208 e.n.)
  La 100 de ani după CUCERIREA DACIEI de către Traian.
  IMPP CAES L SEPT SEVERO PIO PERT ET M AVR ANTONINO AVG ET P SEPT GETAE NOB CAES HORREVM FECER COH I AEL DAC I TRACVM C R SVB ALFENO SENECIONE COS PER AVREL IVLIANVM TR
  “Pentru împăraţii, Caesar Lucius Septimius Severus Pius Pertinax şi Marcus Aurelius Antoninus Augustus şi Publius Septimius Geta, nobilul Cezar.
  ACEST GRÂNAR A FOST CONSTRUIT DE
  Cohorta I AELIA DACORUM
  şi de către Cohorta I TRACUM,
  CETĂŢENI AI ROMEI,
  sub Alfenus Senecio, consular prin tribunul Aurelius Iulianus.”
  I-auzi!DACII CONSTRUIAU GRÂNARE PENTRU ROMANI.
  S-ar zice că SE ÎNŢELEGEAU FOARTE BINE.
  Şi mai erau şi CETĂŢENI AI ROMEI !
  DACII erau atât de MÂNDRI CĂ SUNT CETĂŢENI AI ROMEI încât SĂPAU ÎN PIATRĂ pentru eternitate
  SĂ SE ŞTIE.
  Dar asta NU VOM VEDEA şi în “documentarele” lui Toxin care VEDE DOAR LUPTE CRÂNCENE între DACI şi ROMANI.Moscova ştie de ce…
  Alio,Maska:
  DACII SE DECLARAU “CIVITAS ROMANUM” adică
  DACII SE DECLARAU CETĂŢENI ROMANI.
  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA)
  I O M
  COH I
  AEL DACOR
  C C A IVL MARCELLINVS
  >
  LEG II AVG
  “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Cel Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, sub supravegherea lui Aulus Iulius Marcellinus, centurion al Legiunii II Augusta.”
  http://www.dracones.ro/imagini-site/lapidarium/5.gif
  INSCRIPTIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA)
  DEO COCIDIO COH I AELIA DACORVM C P TERENTIVS VALERIANVS TRIB VSLM
  “Pentru zeul Cocidius, Cohorta I AELIA DACORUM, comandaţi de către tribunul Terentius Valerianus, cu hotărâre şi AŞA CUM SE CUVINE ŞI-AU ÎNDEPLINIT JURÂMĂNTUL.”
  Ia te uită,DACII FĂCEAU JURĂMINTE ROMANILOR.
  Şi asta nu e cumva …ROMANIZARE?Asimilare?
  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA)
  I O M
  CO[H] I AEL
  DACORVM
  QVB PREEST
  AMMONIVS
  VICTORINVS
  TRIB
  “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, comandată de tribunul Ammonius Victorinus”
  http://www.dracones.ro/imagini-site/lapidarium/10.gif
  9. INSCRIPţIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA)
  SIGNIS ET N AVG COH I AEL DACORVM
  “Pentru MODELUL şi DIVINUL SPIRIT al Împăratului, Cohorta I AELIA DACORUM.”
  9. INSCRIPţIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA)
  SIGNIS ET N AVG COH I AEL DACORVM
  “Pentru MODELUL şi DIVINUL SPIRIT al Împăratului, Cohorta I AELIA DACORUM.”
  Ia te uită,ÎMPĂRATUL ROMAN era “MODEL” pentru DACI şi spiritul său era “DIVIN” pentru aceeaşi străbuni ai noştri DACI.
  Ce-o zice Toxin.ADEVĂRUL DOVEDIT de probele arheologice NU prea corespunde cu MINCIUNILE LUI NERUŞINATE,nu???
  11. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA)
  > DECI SAX COH I DAC
  “Centuria lui Decius Sax[us], din Cohorta I DACORUM.”
  12. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA)
  …SPA SEPTIMO VIXIT ANN XXXX MIL XVIII COH I AELIA DACORVM H F C
  “[Umbrelor celui plecat Hos]pes Septimus, care a trăit 40 de ani şi a servit 18 în Cohorta I AELIA DACORUM. Aici se află.”
  Iată şi lespedea de mormânt a unui străbun dac,numit HOSPES SEPTIMUS.
  Septimus probabil după Toxin-KGB NU E NUME ROMAN….
  13. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA)
  DEO MART CHORTIS PRI AEL DAC V P V CVI TRIB
  “Zeului Marte, Cohorta I AELIA DACORUM au pus această ofrandă votivă cu tribunul lor.”
  I-auzi.STRĂBUNII NOŞTRI DACI se rugau zeului Marte,împreună cu TRIBUNUL LOR.
  Mda,o fi ROMANIZARE,n-o fi…
  14. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 237 e.n.)
  I O M COH I AEL DACORVM C P AVRELIVS FASTVS TRIB PERPETVO COS
  “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM comandată de tribunul Aurelius Fastus, când Perpetuus era consul.”
  15. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 260-268 e.n.)
  I O M COH I AEL DAC POSTVMIANAC P MARC GALLICVS TRIB
  “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, proprietatea lui Postumus, comandată de tribunul Marcus Gallicus.”
  16. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 271-274 e.n.)
  DEO COCIDIO
  I O M COH I AEL DAC TETRICIANORVM C P POMPONIVS DESIDERATVS … TRIB
  “Zeului Cocidius [si] lui Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, proprietatea lui Tetricius, comandată de tribunul Pomponius Desideratus […].”
  17. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 260-268 e.n.)
  I O M COH I AEL DACORVM POSTVMIANA C P PROB AVGENDVS TRIB
  “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, proprietatea lui Postumus, comandată de tribunul Prob[us?] Augendus.”
  18. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 212-217 e.n. sau 218-222 e.n.)
  I O M COH I AELIA DAC ANTO
  “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, proprietatea lui Antoninus.”
  19. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 238-244 e.n.)
  I O M COH I AEL DAC GORDIANA C PEST …
  “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, proprietatea lui Gordian, comandată de […].”
  20. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 235-238 e.n.)
  I O M D COH I AEL DAC C P FLAVIVS MAXIMIA TRIB EX EVOC C I PR MAXIMIN
  “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare din Doliche, Cohorta I AELIA DACORUM comandată de tribunul Flavius Maximianus, la retragerea din serviciu la cererea invincibilului Princeps Maximinus.”
  21. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 235-238 e.n.)
  I O M D COH I AEL DAC C P FLAVIVS MAXIMIANVS TRIB EX EVOC C I PR MAXIMIN
  “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare din Doliche, Cohorta I AELIA DACORUM, comandată de tribunul Flavius Maximianus, la retragerea din serviciu la cererea invincibilului Princeps Maximinus.”
  22. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 276-282 e.n.)
  I O M COH I AEL DACORVM PROBIANA C P AVR VERINVS TRIB
  “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, proprietatea lui Probus, comandată de tribunul Aurelius Verinus.”
  23. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA)
  D M DECIBAL … VIX DIEBVS … ET BLAES …VIXSIT A X ET… VS FRATER…
  “Spiritelor celui plecat DECIBALUS […] care a trait […] zile şi BLAESUS[…] care a trăit 10 ani, şi […] un frate […].”
  7. INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 219 e.n.)
  SVB MODIO IV
  LIO LEG[atus] AVG[usti] PR[o]
  PR[aetore] COH[ors] I (primae) AEL[ia] D[a]C[orum]
  CVI PRAE[fectu] EST M[arco]
  CL[audio] MENANDER
  TRIB[unus]
  “Sub Modius Iulius, legat al împăratului cu puteri pro-pretoriene,
  COHORTA I AELIA DACORUM (au construit aceasta), sub comanda tribunului Marcus Claudius MENANDER.”
  TRIBUNUL DAC MENANDER(care a sculptat pe acea lespede şi O SABIE CURBATĂ-SICA DACICĂ,pentru a întări că era DAC), purta prenumele ROMANE “Marcus” şi “Claudius” aşa cum DACUL Regalianus,”DIN NEAM CU ÎNSUŞI DECEBAL” purta prenumele ROMANE “Publius” şi “Cornelius”.
  Oare noi ROMÂNII de azi URMAŞII ROMEI şi ai DACIEI nu purtăm prenume…ROMANE?
  Oare câţi dintre noi nu se numesc Marcel,Claudiu,Cornel?
  Pentru a ajunge TRIBUN,DACUL Marcus Claudius MENANDER trebuia evident SĂ CUNOASCĂ PERFECT LATINA.
  Se ştie că rolul tribunilor era să fie ORATORI DESĂVÂRŞIŢI ,SĂ SE ADRESEZE MASELOR DE OAMENI.
  O fi romanizare,no fi…
  Alio Maska,NU TE MAI SCREME cu “DACIZAREA”!
  SUNTEM ROMÂNI şi punctum!

 166. Văd că-n articol s-a strecurat o greșeală.Limba dacilor a sucombat aproape total în fața latinei dacă judecăm rezultatul ei final.N-a existat nici un fel de îngemănare sau contopire, ci o înlocuire totală și definitivă.Ce să fac cu 100 cuvinte presupus dacice? Sînt mai multe slavisme și turcisme decît..dacisme.
  M-aș bucura mult să găsim niște tăblițe cu scriere de pe vremea centralizării făcute de Burebista și seria de regi locali de după el.Din spirit de imitație tot au adoptat și ei o scriere acolo.Semn că prin Oltenia s-au găsit ceva scriere cu caractere latine pe vase.Una cred că era în greacă și poate chiar mai multe în spațiul tracic propriu-zis.
  Mă tem să nu fi folosit în cancelariile lor doar greaca și latina mai tîrziu. Poate așa se explică și de ce cultura asta a dispărut, deoarece elita desconsidera propriul specific etnic așa cum făceau toți în medieval cu slava ca limbă liturgică și de cancelarie.
  Doamne ajută să avem pe viitor niște lingviști de prima mînă care să mai descopere ceva din limba asta dacică ce obsedează pe unii.

 167. @Ina,
  eu sunt o fiinta umanä.

  Niciodata nu am clasificat oamenii dupa religia lor.

  Doar fiintele neevoluate fac asemenea clasificari.

  „Exista multe drumuri, dar toate duc la muntele Fuji”

  Poti intelege ce vrei din acest raspuns, sau poti intelege ceea ce trebuie.

 168. Articolul nu urmareste sa arate originea adevarata a romanilor ci vrea sa demonstreze originea ortodoxa a romanilor de la epoca de piatra pana astazi.
  Dacii nu convin multora pentru ca nu erau ortodocsi si asta contravine convigerilor religioase pe care le au.
  In esenta se vrea demonstrarea faptului ca suntem cei mai crestini dintre crestini.

 169. Domnule Grigor,
  In primul rand va multumesc ca m-ati bagat in seama si mi-ati dat unele sfaturi.
  Eu am afirmat „m-am cam lamurit” ,ceea ce inseamna ca mai am mult de citit,dar am considerat ca pe baza a ceea ce cunosc in prezent pot face niste consideratii asupra subiectului in discutie,ceea ce am si facut.Am auzit de Paulescu,am citit cartea sa „Spitalul” si stiu ce realizari a avut in medicina.Convingerea mea este ca niciodata cunoasterea umana nu poate fi completa si perfecta,cel mult asimptotica.Adevarul absolut este un atribut al divinitatii.Daca omenirea va detine vreodata adevarul absolut,consider ca lumea va fi extrem de plicticoasa si nu mi-as dori sa traiesc astfel de timpuri…
  Dar dv.cunoasteti o maxima a lui Descartes : „Ceea ce nu este demonstrat nu exista”? Foarte multe postari pe acest forum sunt simple afirmatii,nedemonstrate,deci putem considera ca ceea ce ele sustin nu exista.
  Tocmai din acest considerent l-am recomandat pe dl. Gabriel Gheorghe.Nici un cuvintel din ce a scris si publicat nu a ramas fara o demonstratie riguroasa,stiintifica,de necombatut.Neputand fi contracarate cu argumente logice,scrierile domniei sale sunt ignorate de anumite medii interesate in promovarea unor pseudo-teorii fanteziste despre istoria si limba poporului nostru.Cititi,dle Grigor,lucrarile dlui Gabriel Gheorghe si vom putea avea niste schimburi interesante de idei pe tema istoriei vechi si limbii poporului roman.

 170. Domnule Stuparu, este foarte important sa studiezi temeinic inainte de a te pronunta asupra domeniului studiat. Dar este foarte important sa respecti niste principii de baza ca acest efort sa duca la cunoastere adevarului.Paulescu , daca ati auzit de el, ne spune care sunt aceste principii ce stau la baza unei cunoasteri adevarate: 1) sa fiecompleta; 2) sa fie perfecta;3) sa fie impartiala.Eu cred ca dvs. sunteti foarte, foarte departe de aceste deziderate. Nu uitati ca Sofocle spunea ;” Inteleptii pot deslusi enigmele zeilor, dar pentru cei ignoranti chiar si invataturile clare sunt zadarnice”. Sper ca dvs. v-ati lamurit dupa cinci ani de studiu datorita unei cercetari incomplete.

 171. Inclestarea pe subiectul preistoriei poporului nostru a atins cote paroxistice,ceea ce denota ca aici se ascunde ceva ce deranjaza teribil pe unii…
  In ce ma priveste,studiez de vreo 5 ani subiectul si m-am cam lamurit.
  Preistoria noastra transpare din scrierile unor somitati de peste hotare,de-a lungul a sute sau chiar mii de ani,a trebuit doar ca unii romani adevarati sa le adune,sa le puna cap la cap si ce a iesit este adevarul tulburator,care zguduie fundamentele istoriografiei si lingvisticii europene.
  Pentru ca aici nu este vorba doar de rolul getilor (a se retine-geti si nu traci) in formarea popoarelor europene si asiatice,ci si de rolul limbii acestor geti (indoeuropeana cea mult invocata) in formarea atator limbi europene si nu numai.
  Socot ca cel mai riguros in studiile facute si cel care s-a apropiat cel mai mult de adevar pare sa fie dl.Gabriel Gheorghe,cel care a infiintat Societatea Getica si Fun-
  datia Gandirea,autor al unor carti precum Valah,Studii de cultura si civilizatie romaneasca (2 volume ),precum si cu un aport deosebit la cele 3reviste realizate si publicate de Getica.
  Acest domn a fost arestat dupa revolutia din Ungaria si a stat 7 ani in temnitele comuniste (a avut sansa sa stea singur in celula cu marele Petre Tutea),deci nu poate fi acuzat a fi comunist,securist,poate doar patriot (daca acest lucru poate fi considerat o calitate de autorii articolului de mai sus.)
  Fundatia Gandirea poate sa va furnizeze aceste carti (si altele) la preturi modice,la telefonul 0213184757,prin posta,cu plata ramburs.
  Dupa ce vor fi citit aceste carti (si alte cateva),multi din cei care au batut campii mai sus (inclusiv autorul articolului,pe care nu-l banuiesc de prostie,ci de rea intentie criminala) vor fi mult mai atenti cand vor afirma unele ineptii…
  Toata stima pentru cei care au postat comentarii axate pe adevaruri recunoscute.

 172. „Nu este indeajuns sa fim botezati ortodocsi, ci trebuie si sa traim credinta. Daca noi romanii ne-am ruga o singura data pe zi “Doamne ajuta Romania”, intr-un an de zile tara noastra s-ar schimba in bine. ”

  Mai bine ar invata romanii ca trebuie sa muncesti ca sa ai.
  Ar fi bine sa uite de termenul „descurcaret”, sa invete sa nu tolereze hotia si minciunile politicienilor.
  Daca asteptati totul de la Dumnezeu ,inseamna ca nu mai este nimic de comentat.

  Sa va ajute Dumnezeu sa va treziti la realitate!

 173. „Chiar daca nu-ti place ce scriu, incearca sa analizezi “la rece” si ai sa vezi ca nu poti suporta pe cineva care nu-ti imbratiseaza ideile fundamentalist-ortodoxe.”

  Discutia noastra a pornit de la un topic legat de artele martiale unde aduceai insulte unui parinte ortodox (insulte pe care le-ai continuat si aici la dresa aceluiasi preot).

  Acolo ti-am dat exemplul cu sarutatul mainii preotilor si am pus un cuvant impotriva jignirii aduse de tine acelui parinte.

  Astea doau nu fac din mine un fundamentalist ortodox. Oricare alt ortodox care comenteaza pe acest site ar fi putut scrie aceleasi lucruri.

  E o jignire intentionata si nefondata. Sa oprim aici lucrurile.

  Doamne ajuta

 174. @ Dan
  „Analizeaza in ce tara traiesti si cat de buni sunt ortodocsii care se tot bat cu “caramida in piept” despre ortodoxia lor, ce situatie economoca au oamenii in Romania, cat de tradatori si lasi sunt.Este deajuns sa vezi ce se intampla azi in Romania, si mai ales pe undeva in ultimii 22 de ani ce popr credincios e poporul roman.”

  Nu cunosc nici un ortodox care sa se bata cu caramida in piept pentru ortodoxie. Ce bine ar fi de s-ar intampla asa!

  Nu este indeajuns sa fim botezati ortodocsi, ci trebuie si sa traim credinta. Daca noi romanii ne-am ruga o singura data pe zi „Doamne ajuta Romania”, intr-un an de zile tara noastra s-ar schimba in bine.

  Ceea ce se intampla in tara noastra in ultimii 22 de ani este tocmai din lipsa credintei noastre.

  Acei parinti care cer sume mari sunt putini, exista, are insa Cine sa-i judece. Sa nu uitam insa ce dari are de dat oricare parohie si ce salarii mici au preotii. Cred ca problema nu este la preotii care iau sume mari, ci problema este la noi insine. Avem preotii pe care-i meritam.

 175. Dan, problema ta este ca iti respingi indentitatea si credinta neamului din care faci parte. Acolo printre straini din tine ca roman, ti-a ramas DOAR limba romana pe care insa nu stii s-o folosesti decent.

  Indiferent de gandirea pe care o avem si indiferent ca ne cunoastem sau nu, exista un cod al virtualului care tine de RESPECT.

  Gandirea ta e plina de ura impotriva a orice este Ortodox, impotriva preotilor in special. Nici nu stii la ce te expui.

  Doamne ajuta

 176. „Se tot forteaza un popa care se crede istoric sa ne faca sa credem ca suntem urmasii legiunilor romane formate dint tot felul de amestecaturi, din oameni pregatiti sa ucida sa jefuiasca , sa violeze.”

  Parintele e cu adevarat istoric si studiul lui nu este un studiu manipulat asa cum sunt cele care ni s_au dat predat noua la scoala.

  Sa luam exemplu din zilele noastre legat de inchisorile comuniste si ce s-a intamplat in ele. Avem atatea marturii scrise, verbale, inregistrate. Cu toate astea sunt interese de a nu se sti si de a se tergiversa aceste marturii.

  Oare ce v-a mai ramane in istorie din toate acestea? Si atunci un istoric sarguincios, unul crestin ortodox care nu are nici un interes sa minta (poate nu stii de spovedanie), v-a spune adevarul si se vor gasi unii sa nu-l creada.

 177. A-ți auzit vreodată că 2 se bat iar al 3-lea câștigă?
  De asta se tratează. Manipulare în masă.
  Credeți că mai are importanta astăzi dacă suntem daci,sau romani?
  Astăzi important este dacă suntem prosti sau înțelepți.
  Dacă suntem prosti vom pluti în ignorantă zbătându-ne să credem azi una, mâine alta, insultând și dând din coate pentru a ieși în fată (ca să se vadă prostia căreia nu-i place să stea ascunsă)
  Dacă suntem înțelepți ne vom informa, liberi de prejudecăți și fumuri patriotice inutile, în tăcere, vom înțelege „mersul lumii” și ne vom pregăti să înfruntăm pericolele ce ne înconjoară mereu mai aproape.
  Noua Ordine Mondiala, subtilitatea perversă a Vaticanului în unificarea religiilor, criza economica controlată de stăpânii lumii, controlul marilor guverne (anglia, america, germania si franta), pierderea tuturor drepturilor și libertăților, impunerea ascultări prin forța militară, propagarea religiei evoluționiste în toate nivelele societății, și multe alte lucruri „interesante” pe care „cei de sus”, nu vor să le descoperim.
  Nu vă lăsați manipulați de micile speculații. In timp ce voi vă certați, „ei” continuă să strângă cercul în jurul vostru și când vă vor râde în nas va fi prea târziu.
  Singura soluție pentru a nu fi prost, este să încetezi de a trăi în ignorantă (necunoaștere, incultură, dezinformare, manipulare).
  Confucius a lăsat un dicton foarte valabil astăzi:
  „Ignoranta poate fi corectata, prostia însă rămâne pentru totdeauna”
  Noua Ordine Mondiala și feluritele sale aplicații (Eugenia, Chem-trail, Revolte masive, Sărăcie și Foamete controlate, Câmpuri de Concentrare, Politie și Armata, etc.) vor ucide milioane.
  Majoritatea vor muri datorita prostiei și indiferentei.

 178. Doamne cati spalati pe creier!Va pierdeti in argumente care de care mai penibile!Italienii nu au nimic de a face cu noi!Simplu!Am locuit in Italia si stiu ce zic.Nu suntem urmasii unor rebuturi nord-africane!Si nu exista diferente intre romanii maramureseni sau olteni sau moldoveni.Cred ca nu ati fost niciodata intr-un sat din Muntenia ori Oltenia sa vedeti ca sunt la fel de albi,de la sateni,blonzi si bruneti.Genetic suntem o apa si un pamant cu locuitorii tarilor vecine:ungurii,sarbii,ucrainienii.Daca nu va sunt suficiente „dovezile” si „documentele” pe care le tot cereti,va raspunde GENETICA la toate intrebarile domnilor.Se va ajunge pana acolo ca fiecare dintre noi va putea afla daca este urmasul autohtonilor sau a altor semintii.

 179. Draga Adrian, ca tu sa fii sigur ca esti un dac autentic , ar trebui sa-ti faci testul ADN.Daca nu iti iese R1a , ai o mare problema!Chiar daca testul confirma ca faci parte din haplogrupul R1a,nu poti fi sigur ca provine de la daci sau de la slavi.Sansa ca sa fii urmasul dacilor este de9%!Desigur putem ignora si sangele si limba si traditiile. Putem sa fim daci pentru ca VREM cu tarie acest lucru, numai ca riscam sa ii dam dreptate lui Marx care zice ca istoria se repeta. Prima data ca drama ,a doua data ca farsa!Atat Roma cat si Dacia au fost doua imparatii situate sub semnul LUPULUI. Crestinismul se situeaza sub semnul MIELULUI!

 180. Cata discutie si cata tevatura…
  Intrebare! De ce se tem unii de documentarul cu pricina?
  In Europa nu cred ca ca se poate vorbi de populatii pure, fara influiente etnice.
  Insa, se poate vorbi de constiinta unui neam.
  Tara virili au fost acesti romani. Grozavi in toate, dar au disparut saracii… E trist. Dar, este totodata si drept.
  Dacii? De unde au aparut ca sa dispara? As vrea si eu sa stiu asta.
  Mihai Viteazul de nebun a inceput sa faca ce stim fiecare? Cronicarii unguri, de prosti il numeau „dacus mallus”?
  Pana la urma acesti „civilizatori” nu aveau o constiinta profunda asupra unui tinut si asupra unor datini! Ei erau manati de interese, ca si in ziua de azi, si isi luau talpasita cand nu le mai vedeau! Ceea ce s-a si intamplat. Ce ramanea in urma lor? In cazul nostru – imposibilitatea de a recladi ceea ce au distrus ei! Au cam trecut 1800 de ani sa ne raintregim. Fie primit… Si inca mai avem de muncit la asta… Lor cat le trebuie sa se reintregeasca? Lor si altora asemenea. S-au chinuit destul si ei sa ne faca nistre straini in patria strabunilor nostri; le-au luat exemplul si altii, dar nu au reusit inca niciunii. Si nici nu vor reusi – pentru ca ceea ce vor ei nu este comform si Dreptatea fratilor si nici cu Adevarul.
  Poate in viitor vom vorbi Engleza, asta nu inseamna ca vom fi americani, pentru ca nci macar americanii nu prea mai sunt englezi.
  Sau, cine stie? Poate vom vorbi rromanes, pt ca in timp ce noi facem dispute de acest gen, rromii fac si ei ce pot – copii adica.
  Trezirea frati daci cu nume de romani! Influiente prin sange e firesc sa avem, pentru ca i-am asimilat pe multi care au tot trecut pe aici, insa noi am ramas si daca am luat cate ceva bun de la ei, de ce nu? Fiecare e creatia Lui Dumnezeu.
  As vrea sa stiu si eu cat reactioneaza poporul nostru numit astazi ROMAN cand este vorba de sangele slav din venele noastre sau de cel hun ori got sau al oricarei ginti perindate pe la noi? La cel roman (care era o adunatura) – reaftioneaza pentru ca asta i se tot spune mereu si insasi numele neamului este asisderea. La cel DAC reactionam firesc, natural si o vom face mereu! Prin noi traiesc strabunii si noi ii reprezentam!
  In incheiere : „pacea este de patru ori mai tare decat dreptatea” spune parintele Arsenie Papcioc.
  Daca inghitim multe ca sa avem pace, Dumnezeu se va uita la inima noastra si in timp va restabili si dreptatea! Vezi rezultatul unirii Romanilor/Vlahilor/Dacilor/Tracilor.
  Primim ceea ce meritam ca sa ne indreptam din greselile noastre. Am fi o exceptie sa ne pierdem identitatea pt ca am fost stapaniti de altii o anumita perioada.

  Cu respect, cel de un sange cu cei ce iubesc tara Dacilor, Adrian

 181. Absolut tot ceea ce sustineti si argumentati am invatat in 22 de ani de scoala de sub regimul comunist! Nu am invatat nimic despre DACI. De ce oare. Numai ca poporul roman s-a format din prigoniri si cuceriri romane. Poate ca in secolul XXI chiar nu mai avem nevoie de romani, sa ramina cu gladiatorii lor cu tot, eu vrea sa raman aproape de stramosii mei DACI! Pa si la revedere!

 182. Draga donule, argumentele dumneavoastra a catorva exemple de nume romane a copilor de daci ,un titlu de proprietate sau ocupatia mai indelungata din Dobrogea, sunt foarte slabute pt a substine romanizarea(varianta oficiala) la fel de bine merge si varianta necontopirii cu invadatori, putin dovezi de ambele cazuri! Dovada stau Sarmizegetusele, ce.a Dacica, Regia, distrusa de invadatorii, luati drept fondatorii ai neamului! Si Ulpia Traiana, distrusa de daco_geti,dupa retragerea romana, din ruinele careia au ridicat lacase de cult! Bisericuta ortodoxa Sf. Gheorghe, din Cãlan, sta marturie vie, ridicata 1313_1314 din resturi(pietre funerare) de la Ulpia Traiana , cu toate ca cariera de calcar Magura Calanului e foarte aproape in comparatie cu Ulpia Traiana, plus ca nava Bisericutei, e deviata putin de mai spre rasarit, fata de Altar, care probabil a fost o constructie pagana de cult!

 183. Interesant! Cu toate ca Nu sunt de acord cu romanizarea! O dovada incontestabila, sunt bisericutele vechi din Jud. Hunedoara, cum ar fi ce.a din Cälan, drept exemplu! Ce.a fost ridicata in anul 1313, conform ultimului strat de pictura murala, folosinduse drept materie prima, piata din constructiile de la Ulpia Traina, ci nu andezit sau calcar de la Sarmisegetusa Regia! Sa nu aduc in discutie ca la o aruncatura de bat, e Magura Calanului, cariera de calcar a Daciilor! E clar ca in memoria poporului Român, sa vrut cu desavasire eliminarea invadatorilor jefuitor, construindusi lacase de cult, din pietrele lor de mormant! La Densus aceiasi treaba! Multumesc

 184. Mie mi se pare dimpotriva ca autorul acestui articol e acela care are deja o concluzie pe care vrea sa o sustina spicuind din intreaga paleta a ceea ce sustin acesti dacisti numai ce ii convine spre a fi criticat, si tot asa spicuind din instoria noastra doar acele detalii care ii sustin concluziile dansului. O sa revin cu o dezvoltare pucntuala. Insa pana una alta pot sa afirm niste lucruri certe: 1. Sarmisegetuza e necercetata in proportie de cel putin 95 %, Argedava zace sub gunoaie, la fel si alte situri care pot sa aduca lamurire cu privire la tot ceea ce nu stim sigur despre daci. 2. Istoricii nostri sunt prea putin interesati de istoria pamanturilor acestora inainte de cucerirea romana, ceea ce nu mi se pare explicabil daca admitem ca genetic si cultural-lingvistic ne tragem cel putin si din daci. 3. Acuzati autorii documentarul ca vor sa il inlocuiasca pe Dumnezeu cu Zamolxe, idee care serveste politrucilor deserviti occidentului care sunt azi la putere. Dar atunci de ce politicul sustine istoricii care propovaduiesc varianta romanizarii?

 185. @2012 Romania reintregita
  Asemanarile fortate pe care le faceti intre Zamolxes si Iisus Christos sunt tare trase de par..Zamolxes nu era deloc cel prins si mort asa cum sugerati.nu exista nici un document care sa spuna ca Zamolxes ar fi fost prins si omorat de cineva…ci doar disparut intr-o pestera subterana..are ceva asemanari cu mitul chtonic al lui Saturn..desigur nu in totalitate ca sa pui semnul egalitatii..asemanarile cu Iisus sunt cam facute din pix..Faptul ca ambele mituri au tangenta cu nemurirea si reinvierea nu e cine stie ce dovada,nemurire si viata fara de moarte sunt visuri de esenta ale oamenilor cam de peste tot,urme ale acestui vis se regasesc aproape in orice cultura.
  In alta ordine de idei chiar m-ar interesa care sunt studiile care zic ca dacii erau blonzi sau roscati..tare ma indoiesc ca un popor traind din Dobrogea pana sus pe la Maramu avea o singura culoare la par,si aia blonda..

 186. Iar cu acel „cel mai vechi titlu de proprietate” cred ca glumiti, inca nu realizez ce semnificatie epocala are. In fapt nu inteleg de ce fel de „ingemanare” vorbiti, ce fel de popor daco-roman pomeniti….fiindca dacii se stie cine erau, la fel cum se stie ce insemna „roman”, NUMEA UN STATUT JURIDIC.INSEMNA „OM LIBER”, ma abtin sa fiu ironic. Iar acesti „oameni liberi” erau dintre iudei, egipteni, hispanici etc.

 187. Cred ca nu intelegeti nimic din ce vi se spune. Cohorte erau recrutate din toate semintiile cucerite de romani, ba chiar legiuni intregi. Apoi erau trimise cat mai departe, cu asta imperiul slabea si potentialul autohtonilor in cazul unor ridicari la lupta. Politica imperiului era una inteligenta si perfida: „Divide et impera”. Am putea continua cu faptul ca ei recrutau si isi apropiau, in primul rand, membri ai aristocratiei locale, cum a fost in cazul celtilor si al germanicilor, poate fiindca in aceste cazuri avem informatii extrem de sugestive.

  Esenta problemei nu este aceasta – faptul ca dacii inrolati invatau limba latina, in armata romana ordinele erau date in scris, continuau sa vorbeasca intre ei limba sau dialectul nativ, asa cum se intampla si in cazul celorlalti. Asa cum s-a intamplat si in cazul ardelenilor recrutati in armata Austro-Ungariei, al basarabenilor recrutati in armata tarista, s.a.

 188. Dar trebuie să fiu corect până la capăt şi să DEMONSTREZ că există DOVEZI CLARE ale ÎNGEMĂNĂRII DACO-ROMANE.
  Vă rog să citiţi despre COHORTELE DACICE de la zidul lui Hadrian dintre Britania şi SCOŢIA.

  Cohors Primae Aelia DACORUM

  Iată şi un text care atestă existenţa Cohors Primae Aelia DACORUM !

  „SVB MODIO IVLIO
  LEG[atus] AVG[usti] PR[o] •
  PR[aetore] COH[ors] I (primae) AEL[ia] D[a]C[orum]
  CVI PRAE[fectu] EST M[arco]
  CL[audio] MENANDER
  TRIB[unus]”

  219 e.n.

  Găsiţi un vast material bibliografic şi arheologic(artefacte)pe :

  http://romanianhistoryandculture.webs.com/daciansromansoldiers.htm#828952830

 189. Mihail M. Popescu:

  „De altfel, există un document extrem de important pe care realizatorii acestui film îl ignoră cu desăvârşire:
  cel mai vechi titlu de proprietate din lume a fost găsit pe teritoriul României la Grojdibodu, în Oltenia.
  Diploma datează din 121 şi este pe numele lui Plautius Caesianus.
  Proprietarul moşiei unde a fost descoperită se numea…Dimitrie Cezianu.”

  Aşa spune domnul Mihail M. Popescu.

  Dar ce spune ADEVĂRUL istoric?
  Surpriză !
  Dimitrie CEZIANU se numea de fapt STĂNUŢĂ JIANU şi
  era NEPOTUL celebrului haiduc IANCU JIANU.

  După ce pe moşia lui s-a descoperit DIPLOMA ROMANĂ a lui CESIANUS hopa
  şi-a schimbat şi boierul numele de familie din JIANU în…CEZIANU.
  Acest ADEVĂR ISTORIC ne este re-confirmat şi pe o filieră neaşteptată.
  Doamna RUXANDRA GAROFEANU ,ISTORIC şi CRITIC DE ARTĂ,
  recent, în emisiunea « DECOR & STIL » de la Tvr ,prezenta telespectatorilor Casa CEZIANU-Racoviţă din Bucureşti,recent restaurată.
  Şi ce credeţi că spunea ?
  Exact ce am postat mai sus.
  Şi anume că numele adevărat al familiei boiereşti CEZIANU era în realitate JIANU.
  Şi că boierii din stirpea lui Iancu JIANU au devenit SUBIT CEZIANU DUPĂ descoperirea pe moşia lor,într-un mormânt a «Diplomei romane a lui CESIANUS ».

  Că este poate o legătură REALĂ între numele JIANU şi Ce-SIANUS(Ce-JIANU) asta rămâne de demonstrat.

  Iată şi povestea palatului JIENILOR-CEZIENI

  Palatul Cesianu-Racoviţă

  Casa a fost construită de Nicolae Cesianu, în acel moment deputat, unul dintre fiii lui Stănuţă Cesianu, nepotul lui Iancu Jianu, ne povesteşte istoricul şi genealogistul Emanoil Hagi Mosco, într-o carte de amintiri despre Bucureşti plină de farmec şi publicată postum de nepotul său. Tot Emanoil Hagi Mosco menţionează că Cesianu cumpărase terenul, foarte bine plasat dealtfel, de la Procopoaia, proprietara faimoasei case de lângă Malmaison, unde se făceau exerciţii ale trupelor garnizoanei Bucureşti. La parterul casei erau prăvălii printre care o reprezentanţă a firmei Telefunken. Aşadar Cesienii erau descendenţi din Iancu Jianu, care din mic boier devenise haiduc. Una din fetele familiei s-a căsătorit cu un Racoviţă, ceea ce a dus la numele dublu al palatului. Familia Cesianu mai avea dealtfel patru reşedinţe în Bucureşti dintre care una a devenit sediul Academiei Române.
  De ce şi-au schimbat însă la un moment dat cesienii numele din cel al lui Iancu Jianu, asta e o altă poveste, dealtfel inedită.
  Aşa este,e inedită şi tocmai aţi aflat-o mai sus.

 190. Nu pot sa cred ca suntem atit de lasi.Orice alt popor cauta sa-si pastreze si promoveze originile si traditiile si noi in loc sa le punem la locul cuvenit le contestam.Da sunt convins ca romanii au avut o influenta asupra culturii, traditiilor si limbii dar nu atit de mare incit sa ne autointitulam ,,urmasii Romei,,Mindria de a fi urmasii dacilor este o mindrie pe care nu ne-o poate lua nimeni iar faptul ca avem o mindrie nationala nu poate fi decit benefica pentru viitorul acestui neam care cu neajunsurile pe care le are are totusi dreptul sa-si tina capul ridicat.

 191. Nu inteleg ce trasnai indrugi dumneata aici. Intr-o asemenea miscare, in care sunt angajati mii de oameni, ma refer la cei care stiu despre ce vorbesc, crezi ca toti cei care s-au raliat pot sa-si aleaga INTOTDEAUNA CELE MAI POTRIVITE CUVINTE?

  Miscarea pentru adevar si demnitate, care militeaza impotriva romanizarii si pentru recunoasterea continuitatii traco-dacice, conform cu traditia populara si dovezile pe care le detinem, RECUNOASTE SI PASTREAZA INTACTA CREDINTA SI TRADITIA ORTODOXA.

  Exista un singur adevar: AM RENĂSCUT SUB SEMNUL CRUCII DIN RUINELE SARMIZEGETUSEI.

  In anul 117, „Lupii Albi” au ridicat Crucea pe Steaguri.

  Nimeni nu incalca Legea Strabuna.

  Vezina, general al Suddrei

 192. AMBELE TABERE MINT CU NERUŞINARE!
  AMBELE TABERE MINT PRIN OMISIUNE!

  Dar de ce manipulează ambele tabere?
  Pentru că CELE DOUĂ TABERE SUNT ÎNCLEŞTATE ÎNTR-UN RĂZBOI GEOPOLITIC!
  Atât DOMNII-TOVARĂŞI de la „NOI SUNTEM urmaşii Romei!”
  cât şi TOVARĂŞII-TOVARĂŞI de la „NOI NU SUNTEM urmaşii Romei!” MINT CU NERUŞINARE PRIN OMISIUNE!

  Articolele aruncate în luptă de tabăra „Noi SUNTEM urmaţii Romei” sunt efectiv atacuri murdare nu contra TOVARĂŞULUI general Chelaru ci CONTRA ADEVĂRULUI.
  De exemplu :

  « Mircea Chelaru se consideră “orthodox zamolxian”, ce-o mai fi şi asta. »

  Ce-o mai fi ZALMOXIANISMUL ?
  Ce-o mai fi şilegătura INDISOLUBILĂ ZALMOXIANISM-CREŞTINISM-ORTODOXISM?
  Păi să-i întrebăm pe teologul Origene,pe istoricii antici Josephus,LACTANTIUS ,pe Simion Mehedinţi ,pe teoreticianul MARILOR RELIGII MONDIALE Mircea ELIADE.
  Ia să vedem,care o mai fi şi legătura INDISOLUBILĂ ZALMOXIANISM-CREŞTINISM-ORTODOXISM?

  Una din acuzele grave pe care Roma creştină ecleziastică(viitoare CATOLICĂ) le aduce celor de la Constantinopol (viitorii ORTODOCŞI)este că aceştia, pe baza curentului “origenist”, ar fi adoptat câte ceva din elementele de dogmă proprii religiei geto-dacilor.

  Teologul alexandrin Origene, apologet creştin (185 – 254 e.n.) apărându-şi opţiunile “împotriva lui Celsus”, consemnează:

  “Apoi, fiindcă NOI CREŞTINII cinstim pe cel prins şi mort,
  el crede că noi am făcut LA FEL CA GEŢII, CARE ÎL CINSTESC PE ZALMOXIS”.

  PARALELE DACO-CREŞTINE

  Cu privire la PARALELA între RELIGIA ZALMOXIANĂ şi RELIGIA CREŞTINĂ Mircea Eliade concluzionează:

  “Nemurirea GETICĂ devine nemurire CREŞTINĂ…”.

  Simion Mehedinţi precizezează şi el că :

  »strămoşii noştri autohtoni GETO-DACI au fost
  PE JUMĂTATE CREŞTINI ÎNAINTE de a se fi ivit Hristos pe pământ”.

  Domnule-TOVARĂŞ care ai scris acest articol în « Foaia Naţională”,ia serveşte matale o porţie de ZALMOXIANISM PRECREŞTIN evocat de….Traian.

  „NEAMUL GEŢILOR,
  care au fost mai războinici decât oricare dintre oamenii care au trăit cândva şi aceasta nu numai datorită tăriei trupului lor,
  dar şi pentru că
  astfel îi convinsese slăvitul lor ZAMOLXES.
  CREZÂND CĂ NU MOR,
  DOAR CĂ ÎŞI SCHIMBĂ LOCUINŢA,

  ei sunt mai porniţi pe lupte,
  decât ar fi înclinaţi să întrepindă o călătorie. ”

  (posibil citat din Getica lui Traian)

  (Iulian, Cezarii,Traian,22)

  Ei,ce spunea Eliade?

  “Nemurirea GETICĂ devine nemurire CREŞTINĂ…”.

  Domnul-TOVARĂŞ se aruncă apoi într-o băşcălie prin care fără să-şi dea seama
  ÎŞI TAIE SINGUR craca de sub picioare.
  AROGANŢA,deh…

  « Ati auzit vreodata de esenieni, acel popor ciudat de la care a pornit Biblia si toata credinta? Se spune ca esenienii se trag de aici, din spatiul nostru”
  Această viziune asupra istorie naţionale, creată şi dezvoltată în laboratoarele securităţii ceauşiste urmărea/urmăreşte un scop perfid: îndepărtarea românilor de creştinism, de identitatea lui. Înlocuirea lui Dumnezeu cu Zamolxe, adică a tradiţiei şi a fiinţei noastre CU O ABSTRACŢIUNE »

  Zamolxe, O ABSTRACŢIUNE ?
  Paralela DACI-ESENIENI o glumă proastă?
  Să îl punem pe autor faţă în faţă cu istoricul antic Josephus.

  Josephus Flavius vorbeste despre „SFINŢENIA DACILOR”, numiţi „PLEISTOI”, pe care ii apropie de ESENIENI.

  Flavius Iosephus
  “Antichităţi iudaice”, XVIII;1;5;22 :

  “Nu trăiesc aceştia într-un fel deosebit de al celorlalţi oameni, ci TRAIUL LOR SEAMĂNĂ cu al aşa-numiţilor POLISTAI (PLEISTOI) DE LA DACI.”

  (traducere în limba română Vl. Iliescu, V. C. Popescu, Gh. Stefan,
  Izvoare privind istoria României, vol. I., Academia Română, Bucuresti, 1964).

  “Ei trăiesc într-un mod care nu se deosebeşte deloc, ci se aseamănă cât mai mult cu felul de a trăi al DACILOR NUMIŢI PLEISTOI “

  (traducere în limba română a textului lui Iosephus, din limba franceză).

  Domnul-TOVARĂŞ habar nu are că deşi se afirmă că DACII au fost creştinaţi de Apostolul Andrei în secolul 1 pe vremea când Diurpaneus-DECEBAL era copilaş,totuşi în sec.3 DACII erau atestaţi de Lactantius ca venerându-l pe DUMNEZEUL MUNŢILOR.

  « Amintiţi-vă acel BĂTRÂN ZALMOXIS ,
  ZEUL SUPREM AL DACILOR,
  care era adorat în vârful munţilor »

  -Lactantius

  Să mai spunem că Episcopul DACO-ROMÂN NICETAS din DACIA REMESIANA devenit apoi SFÂNTUL Nicetas de Remesiana a stabilit CRĂCIUNUL pe 25 Decembrie ?
  Exact de ZIUA LUI MITHRA-SOL INVICTUS-Soarele Învingător care era legat de APOLLO(Soarele-Făt-Frumos) şi ARTEMIS(Luna-Bendis-Diana-Sân-Dziana-Ileana CoSÂNZEANA)- GEMENII DIVINI care la rândul lor erau consideraţi de către străbunii noştri daci una cu ZALMOZIS-bunul păstor ,PĂSTORUL DIN « MIORIŢA »?

  Chiar aşa,ce-o mai fi şi legătura INDISOLUBILĂ ZALMOXIANISM-CREŞTINISM-ORTODOXISM?

  ÎN ANUL 692, LA CONCILIUL DE LA CONSTANTINOPOL,
  Ierarhii vechi ai Bisericii Creştine, AU INTERZIS,
  CA ARTA CREŞTINĂ
  SÂ-L MAI REPREZINTE PE HRISTOS CU CHIP DE MIEL,
  SAU ÎNCONJURAT DE SOARE ŞI LUNĂ, CI DOAR CU ASPECT OMENESC!!!

  „Preferăm însuşi harul şi adevărul, ca o împlinire a acestei legi.
  De acum înainte hotărâm ca Hristos Dumnezeul nostru să fie reprezentat în figura sa omenească, în loc de cea a STRĂVECHIULUI MIEL”

  – cf. Master Dany Dorinel, http://www.scribd.com/doc/8355417/MASTER-Dany-Dorinel)

  De SACRIFICIUL ASUMAT AL PĂSTORULUI din „MIORIŢA” aţi auzit domnule-TOVARĂŞ?
  Paralela DACO-CREŞTINĂ,ZALMOXIANĂ-ORTODOXĂ,ZALMOXIS-IISUS este evidentă.
  Vreţi şi imagini cu VESTIGII ARHEOLOGICE care demonstrează CULTUL BUNULUI PĂSTOR ZALMOXIS devenit apoi Păstorul IISUS?
  Poftim:

  http://imageshack.us/photo/my-images/98/aquileiapng.jpg/
  http://imageshack.us/photo/my-images/845/aquileiapatriarchalbasi.jpg/
  http://imageshack.us/photo/my-images/37/goodshepherdcolognemuse.jpg/
  http://imageshack.us/photo/my-images/515/bunulpstorsec3admonumen.jpg/

  Să-i mai dăm exemple domnului-TOVARĂŞ :
  Descrierea făcută de Strabon SACERDOŢILOR DACI KAPNOBATAI-KTISTOI-PLEISTOI e lămuritoare:
  “obiceiul pitagoreic
  de ABSTINENŢĂ DE LA FOLOSIREA ANIMALELOR CA HRANĂ,
  INTRODUS DE ZAMOLXIS,
  s-a mai păstrat încă”
  (op.cit., VII, 3, 5);
  “după relatarea lui Poseidonius, misienii, din evlavie, se abţin să întrebuinţeze în hrană fiinţe vii, de aceea nu mănâncă nici animalele domestice.
  Ei se hrănesc cu miere şi brânză, ducând o viaţă paşnică, fapt pentru care sunt numiţi “TEMĂTORI DE ZEI” (THEOSEBEIS) şi “KAPNOBATAI”.
  Sunt şi traci care
  TRĂIESC SEPARAT DE FEMEI; aceştia sunt numiţi “KTISTAI” şi,
  în virtutea respectului ce li se acordă, SUNT SOCOTIŢI SFINŢI şi trăiesc eliberaţi de orice frică”
  (op.cit., VII, 3, 3)
  Deci KAPNOBATAII ,preoţii DACI erau “TEMĂTORI DE ZEI” (THEOSEBEIS) .
  Domnule-TOVARĂŞ,nu îţi sună cunoscut ?
  Expresia ROMÂNEASCĂ arhicunoscută « Om CU FRICA LUI DUMNEZEU » îţi spune ceva ?
  « CU FRICA LUI DUMNEZEU »- “TEMĂTORI DE ZEI” (THEOSEBEIS) !
  Tot cronicarii greci spuneau că
  supranumele SACERDOŢILOR DACI era
  « ATHANATIZEIN
  « -cei care ştiau să devină NEMURITORI

  « Şi ei nu cred că există alt Dumnezeu decât cel al lor »

  Interesant,ai zice ca viaţa ASCETICĂ caracterizată prin izolare de comunitate în pustnicie şi rugăciune,combinată cu post alimentar ,abstinenţă de la carne şi traiul cu femeile,MONOTEISMUL şi CREDINŢA ÎN NEMURIRE sunt elemente caracteristice şi Creştinismului …parcă.
  Nu-i aşa domnule-TOVARĂŞ ?
  Ei,te-ai lămurit « ce-o mai fi şi asta “orthodox zamolxian”» ?
  Te-ai prins cum e cu legătura INDISOLUBILĂ ZALMOXIANISM-CREŞTINISM-ORTODOXISM?
  Îţi mai vine să râzi când auzi de comparaţia între ESENIENI şi DACI?

  « Amintiţi-vă acel BĂTRÂN ZALMOXIS ,
  ZEUL SUPREM AL DACILOR,
  care era adorat în vârful munţilor »

  -Lactantius

 193. Răspuns la: Gheorghe says: April 6, 2012 at 8:30 am referitor la versurile lui Ovidius din Tristele şi Ponticele.
  Atunci când Ovidius este exilat în Dobrogea, adică anul 8 d. Chr, Dobrogea nici nu era subjurisdicţie romană, fapt ce se petrece abia în jurul anului 46 d. Chr. Referitor la limba vorbită de „geţii” lui Ovidius, s-ar prea putea să nu fie tocmai limba vorbită de geto-daci, dacă este să luăm în calcul faptul că din 615 a Chr. coasta maritimă a Dobrogei actuală este colonizată de greci. Deci pentru aproximativ 6 secole această populaţie a fost la extremitatea regatului dac şi sub influenţa coloniştilor şi limba lor s-a alterat. (Ceva asemănător s-a petrecut şi cu zona Italiei de Sud în coloniile greceşti, care au lăsat urmări: şi acum există în acelel zone dialecte atât de diferite, încât chiar pe distanţă relativ mică oamenii nu se înţeleg între ei). Că acum se vorbeşte română e altceva. Poate că aici ar putea fi oarecum vorba despre o oarecare „romanizare”, aceasta după anul 46, când Imperiul Roman încorporează acest teritoriu.

 194. Răspuns la: Gheorghe says:
  April 6, 2012 at 8:30 am
  Pentru cei care susțin că limba dacilor se asemăna cu latina, sau că dacii se puteau înțelege cu romanii fără translator, citez mai jos un fragment din Tristele lui Ovidiu.

  Publius Ovidius Naso
  Tristele, V ,10 ,35-39
  scrisori din Pont, III ,2,40,IV,13,17-24,33-40

  Ei (geții) vorbesc între ei o limbă pe care o înțeleg,
  dar eu trebuie să mă înțeleg prin semne.
  Eu sunt aici barbarul, căci nu sunt înțeles de nimeni;
  când aud cuvinte latinești, geții râd prostește;
  cu siguranță că deseori vorbesc rău despre mine pe față;

  De aici rezulta că cele două limbi erau complet diferite.
  Ovidiu era un intelectual al vremii, mă gandesc că putea să sesizeze dacă latina semăna cu limba daco-geților.

  Răspuns: Atunci când Ovidius este exilat în Dobrogea, adică anul 8 d. Chr, Dobrogea nici nu era subjurisdicţie romană, fapt ce se petrece abia în jurul anului 46 d. Chr. Referitor la limba vorbită de „geţii” lui Ovidius, s-ar prea putea să nu fie tocmai limba vorbită de geto-daci, dacă este să luăm în calcul faptul că din 615 a Chr. coasta maritimă a Dobrogei actuală este colonizată de greci. Deci pentru aproximativ 6 secole această populaţie a fost la extremitatea regatului dac şi sub influenţa coloniştilor şi limba lor s-a alterat. (Ceva asemănător s-a petrecut şi cu zona Italiei de Sud în coloniile greceşti, care au lăsat urmări: şi acum există în acelel zone dialecte atât de diferite, încât chiar pe distanţă relativ mică oamenii nu se înţeleg între ei). Că acum se vorbeşte română e altceva. Poate că aici ar putea fi oarecum vorba despre o oarecare „romanizare”, aceasta după anul 46, când Imperiul Roman încorporează acest teritoriu.

 195. Atentie mare cum va jucati cu termenii: „dacilor nordici (Carpi, Costoboci)”; carpii, costobocii erau triburi tracice, nu dacice; asa cu si dacii erau trib tracic in Banat.
  Am impresia ca de multe ori va contraziceti.
  „Ceea ce se afirmă însă, e că dacii şi romanii şi-au contopit obiceiurile şi limba. Ori asta este cu totul altceva! Era imposibil ca dacii să fi renunţat la limba şi obiceiurile lor. Nu există nicio dovadă în acest sens!”
  In concluzia articolului spuneti „Ca să nu existe niciun dubiu, autorul acestui mic eseu consideră că poporul român s-a format, aşa cum a spus şi academicianul Emil Petrovici, mai sus, pe un teritoriu mult mai mare decât al ţării noastre. Am păstrat tradiţii şi portul naţional de la strămoşii noştri traci, limba de la strămoşii noştri romani(Ovidius, exilat la Tomis, notează limpede că geta este altă limbă decât latina (Ponticele IV,13)), creştinismul bizantin unind pe toţi locuitorii acestor pământuri(şi la Sud şi la Nord de Dunăre) într-un popor nou, cu specificitatea sa, românesc. ”
  Pai ori si-au contopit limba, ori am pastrat limba de la stramosii nostri romani? De ce nu am pastrat limba de la „stramosii nostri” slavi, cumani, unguri?
  Mai jos in comentarii probabil pentru a mai drege din busuoic afirmati:
  „6)Dupa cum am scris si la final, cred ca etnogeneza poporului român este una complexa, complicata si dificil de documentat istoric.
  7) Cred ca am mostenit caracteristici si de la daci, si de la romani si de la slavi, si de la celti si de la greci, etc.
  8) A stabili o “ierarhie a influentei etnice de acum mii de ani” in etnogeneza este o aberatie si nu se poate realiza, cu onestitate.”
  Aste este cu totul altceva.
  Cat despre dovezi istorice; dvs veniti cu citate din cronicari, istorici, sau 2-3 exemple izolate; astea nu sunt dovezi. Si imi pare rau sa va spun dar argumentele cu care veniti dvs in favoarea romanizarii sunt mult mai slabe si mai putine decat cele cu care vin „dacistii” in defavoarea acestei asa zise romanizari. Cel putin pana astazi nimeni nu a reusit sa imi arate cum Dumnezeu limba noastra este asa de omogena pe intreg teritoriul tarii, ba pana in Ucraina, si daca incercam un pic ne intelegem f bine si cu aromanii veniti din Macedonia, Albania. Daca vreti exemplu f bun de pierdere a limbii sau contopire va puteti uita la triburile tracice din Bulgaria, Serbia; s-au lasat slavizate; de ce ei da si noi nu; au trecut si ele prin romanizare mai intai?
  In favoarea acestei influente latine/romane in limba de ce nu ati venit si cu exemplul lui Djuvara care spunea ca este posibil ca influenta romana in limba sa se fi exercitat mai degraba in urma schimburilor comerciale de la Dunare, cu foarte multi ani inainte ca romanii sa ocupe Dacia. Poate merita documentata si aceasta pista.
  Si ca sa va mai imblanzesc un pic, sunt de aceeasi parte cu dvs cand afirmati ca se da in ortodoxie; poate este adevarat ce spuneti despre Savescu; nici eu nu admit o asa zisa reintoarcere la zamolxianism, paganism sau ce-o mai fi. Nici nu imi place ca se promoveaza asa ceva. Suntem crestini si va trebui sa tinem cu dintii de credinta noastra; ca pana la urma Stefan cel Mare a facut manastiri, nu statui cu zamolxe.
  Nu sustin puritatea dacica; nu exista astazi neamuri pure; dar cred ca populatia traca straveche a reusit pe teritoriul tarii noastre sa isi pastreze port, obiceiuri, limba (care bineinteles ca a evoluat sau s-a transformat poate destul de mult in sute de ani cu evidente influente latine, slave, etc); dar nu cred intr-o contopire; e prea mult spus. La fel a spune ca acea populatie s-a romanizat complet este prea mult luand in considerare DOVEZILE ISTORICE. Nu putem decat sa presupunem, dar asta nu mai este istorie :).

  Numai bine!

 196. Pe mine intotdeauna m-a amuzat cum incearca unii bloggeri sau istorici (vezi Zoe Petre, sau altii de la historia) sa demonteze afirmatiile „protocronistilor”, „fanaticilor daci” sau acele „dacisme”. Sunt ironici, si chiar batjocoritori la adresa dacistilor. Este cazul si domnului Popescu. Va intreb: fara ironie si bataie de joc pe alocuri nu puteati sa va sustineti ideile? sa-mi fie cu iertare, dar orice afirmatie pe care o faceti paleste cand aveti o astfel de atitudine.

  Am ramas masca in momentul in care v-am citit un comentariu mai jos:

  “Unul dintre argumentele aduse de noi, pe care dumneavoastra nu l-ati contracarat prin vreun element solid, ar fi cel al faptului ca, desi influenta maghiara, apoi austro-ungara sau otomana, au fost prezente in spatiul carpato-danubiano-pontic vreme mult mai indelungata decat cea romana in Dacia, totusi urmele acestor influente nu au condus nicicand la vreo varianta potrivit careia a mai avut loc vreo etnogeneza care sa-i includa pe valahi, maghiari, otomani, tatari etc dand nastere unui alt popor.” – Nu am raspuns pentru ca sincer, este jenant, acest “argument”. Pai popoarele, in general s-au format in perioada in care s-a format si poporul român. Deci perioada invocata de dumneavoastra este IRELEVANTA. Nu stiu daca ati observat, dar cam de vreo 800-1000 de ani, in Europa, NU se mai formeaza popoare. Singurele exceptii sunt in America de Sud si partial Nord. Acolo unde NU AU FOST EXTERMINATI, Bastinasii au adoptat limba si o parte din obiceiurile colonistilor.

  1. Deci gata popoarele s-au format atunci, si punct??? Asta e o premiera mondiala. Pe sistemul omul a plecat din maimuta acum n mii de ani, dar acum nu mai vrea. Spuneti ca de 800-1000 de ani nu se mai formeaza popoare in Europa; deci romanii se puteau forma cel tarziu pe la 1200 dupa spusele dvs; cum ramane cu alti cotropitori care au aparut dinainte de anul 1000: slavii, ungurii, cumanii care au venit pe aceste meleaguri, si pana acum 800 de ani ne puteau transforma ca popor de 10 ori? de ce nu s-a intamplat asta? Cum ramane cu perioada de pana in 1200?

  2. „Acolo unde NU AU FOST EXTERMINATI, Bastinasii au adoptat limba si o parte din obiceiurile colonistilor.” FALS! Bastinasii din America de Sud inca mai vorbesc limba lor strabuna printre care: quechua, aymara, guarani. Sunt limbi oficiale in Bolivia, Peru, Paraguay; sunt vorbite de peste 50% din populatie in unele cazuri. Cat despre obiceiuri imprumutate de acesti indigeni de la spanioli, ma abtin.

 197. Romänii sufera de o boala grava, traiesc in trecut , iar prezentul le fuge printre degete.
  Ce importanta are daca esti mai mult dac sau roman?
  Important este ceea ce suntem astazi ca natie, trecutul este dus si nu mai revine.
  Oare cand vor invata si romanii sa traiasca in prezent?
  Traim in trecut si viitorul este sumbru la fel ca si trecutul.
  Se consuma prea multa energie pentru niste lucruri fara prea multa importanta, iar lucrurile cu adevarat importante sunt neglijate.
  In timp ce unii traiesc in trecut Romania merge in prezent tot mai mult in jos.

  TREZITI-VA ROMANI LA REALITATE !

 198. Sunt de acord cu afirmatiile din documentarul “Dacii, adevăruri tulburătoare 2012”.
  Unde s-a mai vazut ca un popor (ma refer la dacii care n-au fost sub stapanire romana) sa renunte la limba lor si sa adopte limba unui alt popor? Invers se pot da destule exemple (ex. greci, basci).
  Vreti sa spuneti ca romani au reusit sa faca cea ce n-au reusit sa faca turci, maghiari, rusi? Eu nu cred asta.
  Teoria latinitatii limbii romana are un mare neajuns si anume nu ne spune ce limba vorbeau dacii. Doar daca ar putea demonstra ca dacii vorbeau o limba diferita de limba latina doar atunci ar avea un fundament stiintific.
  Sustin teoria prezentata in film din pozitia unuia care nu este de nationalitate romana.

 199. Singura problema pe care am identificat-o in acest expozeu al d-lui Mihai M. Popescu, eu nefiind de formatie istoric, este tendinta si dorinta nu numai de a veni cu contra-argumente istorice ci de a denigra si a manji reputatia unui om, facandu-l securist iar mai apoi de a ne explica ce factori psihologici au interfeta in dorinta de identitate nationala. Cred ca daca ramaneati DOAR LA FAPTELE ISTORICE ati fi avut mai multe autoritate si imaginea era a unui profesionist. Dar asa tindeti catre partea securisto-politruca cu acea atitudine. Numai bine!

 200. Asa vor occidentalii eretici sa ne vada.
  Cu ani in urma incepusera sa-i critice pe albanezi,au continuat cu algerienii,apoi cu cei din Africa,iar pt a putea baga Romania in datorii si pt a o putea priva de resursele naturale ,ne-au tot aruncat ca PARAVAN treaba cu tiganii.
  Cine a distrus Romania ,de ce si pt ce?
  Tiganii,arabii,turcii,armenii,ungurii,rusii,tatarii???
  Cine au ocupat functiile cheie in Romania??,chiar si in occident???
  Tiganii sau jidanii???
  Tiganii nu au vrut niciodata sa distruga Romania,asa cum altii au distrus-o si continua s-o faca, SUB OCHII DEVIATI ai majoritarilor,de la cel mai mic ,la cel mai mare.
  Imaginea tine de foame vreunui popor?,iar daca „da”,care ar putea fi acel popor?
  Cine ii critica pe romani,tarile din UE?
  Ei care au cotropit , subjugat si colonizat acele popoare sub paravanul crestinismului??? Ei care au adaptat istoria dupa propriilor lor interese si comoditati?
  Din cauza lor am avut comunismul,din cauza lor au murit tinerii nevinovati in 89 s.a.m.d.
  Se cam uita lucrurile astea ,pt ca TREBUIESC uitate,pt ca acum trebuie sa mutilam si istoria si religia si aerul si pamantul si viata din noi pt „infratirea” asta a noastra cu UE.De ce sa mai raman noi cu Dumnezeu,cand acum trebuie sa ne dam dupa dracu,pt ca in felul asta sa ne simtim si noi mai „integrati” in marea „civilizatie”.
  Acum ne putem imfrupta la greu din paradisul UE.
  Altii fura prin piete si din buzunare ca ACEI tigani,altii vand fabrici pe doi lei,altii vand paduri,altii se lasa asimilati ereticilor prin casatori mixte,uitand sa mai simta ROMANESTE,altii se imbogatesc pe seama saracilor ,indatorindu-i,altii parca dorm cu ochii si mintea la gainariile tiganilor ,uitand de pericolul maghiar si chiar de viitorul Romaniei,altii nu vor sa mai recunoasca ca sunt romani,iar altii ca sa nu adoarma fac statistici,precum manipulatorii din mass-media.
  Ne mai punem intrebarea cine ar mai avea sange de dac in Romania?,cand romanii mai mult se contrazic de dragul „adevarului stiintific” decat din dorinta de a simti cu ADEVARAT ROMANESTE simai ales daca ar mai avea sanse sa se simta ROMAN in propria lui tara?
  Romania incotro???
  Iliescu ne-a omorat tinerii in 89 ,plus mineriada,Tapu i-a adus in tara pe toti profitorii straini ,iar marinerul asimetric ne-a vandut tara ,scuipand in fata un popor intreg cu istorie cu tot, sub deviza de a „trai bine”!
  Ramaneti cu ochii pe tigani si sa luati notite de la „binevoitorii Romaniei” din UE,asta ca traiti si mai bine.
  Mai simte cineva sa ar avea singe de DAC ,can acum depune efort sa se mai simta cu adevarat …ROMAN???
  Doamne Ajuta !

 201. @Moshu As dori sa vad sursa de documentatie cu privire la cuvinte. Dupa cum spunea David Irving: Daca citezi dintr-o singura carte plagiezi iar daca citezi din mai multe faci cercetare. Daca nu sunt documente/surse convingatoare nu merita oboseala. O sa inteleg eu singur cum sta treaba.
  Multumesc!

 202. Hm, am mirosti niste Erich von Däniken-isme in documentar amestecate cu lucruri corecte si intrebari relevante. Miros acelasi lucru si in raspunsul dumneavoastra. Am impresia ca si autorii si dumneavoastra aveti interese proprii si doar folositi informatiile pentru a va urmari agenda proprie si personala.
  Recunosc un crestin avid in textul dumneavoastra si este bunul dumneavoastra drept. Dar nu toti vedem in orice citim un atac impotriva bisericii.
  Urati indoctrinarea comunista si pe buna dreptate. Dar sa stiti ca multi dintre noi o urasc pe cea religioasa la fel de mult.

 203. Stimate domnule Mihai,

  Aș dori să punctez câteva inexactități din articolul dvs:

  1. „Din anul 28 înainte de Hristos, Dobrogea este controlată, direct, de Roma. ”
  În secolele VI – IV î.H. litoralul Mării Negre este colonizat de greci. Câtăva vreme, cetățile dobrogene se află sub stăpânirea perșilor, apoi, în perioada elenistică, s-au aliat cu Regatul Pontului, puterea dominantă în Marea Neagră, înainte de a trece sub stăpânirea Romei în anul 46, fiind incluse în provincia romană Moesia. Deci abia în anul 46 d.H, Dobrogea trece sub controlul Romei… și nu din anul 28 î.H. cum spuneți dvs.

  2. „la Troesmis( azi lângă Igliţa, judeţul Tulcea) s-a găsit mormântul dacului Daizus Comozoi( nume tipic dac)”

  Mormântul acestui „dac” Daizus Cosmozoi a fost găsit la Tropaeum, localitate ridicată de romani în anul 109 d.H. (ca și monumentul Tropaeum Traiani) în cinstea înfrângerii în iarna 101-102 de către legiunile romane sub conducerea lui Traian unei armate de daci, carpi și sarmați conduși de regele Decebal – iar Conform articolului Urmele culturii romane asezarile dacice numele Daizus Comozoi nu este un nume dac authentic, ci un nume romanizat, un fel de Császar Gyula – numele în ungureşte al lui Iuliu Cezar – sau Janos Fadrusz – numele in ungureste a lui Ioan Fadruţiu, din Galda –deci nici acestă afirmație a dvs nu e relavantă absolut deloc și nu cântarește deloc în apărarea teoriilor dvs.

  3. „dacul Aeliu Ariort – din Drobeta” … nu înțeleg care este argumentul dvs aici pentru că și Marko Bela are doar cetațenie română…

  4. „cel mai vechi titlu de proprietate din lume a fost găsit pe teritoriul României la Grojdibodu, în Oltenia. Diploma datează din 121 şi este pe numele lui Plautius Caesianus.”

  Plautius Caesianus a fost comandantul suprem al armatei si guvernatorul provinciei in Dacia Inferior, omul romanilor(dacă nu chiar roman), care a primit ceva pământ în părțile astea de lume pentru a menține ordinea în această regiune, cum de altfel s-a procedat în toate teritoriile cucerite de către romani, și în Britania, și în Panonia, și în Dalmația etc … deci absolut nici o legătură puternică cu etnogenezei poporului român.

  5. Despre „ce relevanţă are studiul ADN-ului, pentru determinarea legăturilor dintre români şi italieni?”

  Pentru ca aceste studii de paleogenetică moleculară nu au fost făcute doar pe 1 individ cum vreți să sugerați dvs ci dacă ați fi vrut să fiți atent ați fi înțeles că pentru aceste studii au folosite fosile (la plural) din Peştera Cioclovina şi din Peştera Muierii, precum și oseminte din morminte din Bucureşti şi din Ploieşti. Dacă nici studiile exacte, științifice nu au relevanță atunci întradevăr m-ați convins de buna credință și de calitatea argumentelor dvs.

  Este pierdere de timp să continui să enumăr toate inexactitățile și falsele teorii din articolul dvs, pentru că simt că nu am cu cine comunica, cu cine argumenta … Ce mi se pare cu adevărat trist este că ne pierdem vremea în acest gen de discuții sterile, fără continuitate, în condițiile în care Ministrul Culturii în Romania este românul Kelemen Hunor, care va apăra interesele românilor și va contribui la elucidarea acestor argumente contradictorii și va investii resurse materiale și umane în descifrarea istoriei noastre.

  Istoria este ce s-a întâmplat, cultura este ceea ce trăim.

 204. Scuze @Moshu, nu ti-am inteles post-ul de la prima lectura si nu am perceput sarcasmul 🙂 Fain 🙂

 205. @Moshu
  din enumerarea ta de cuvuinte (bria/bara/para, daos/daoi, va
  diza, zalmos, zenis, zilai, thapsion, tutastra, ora, parme, sanaptin, torelle, tralleis) numai dava am inteles ce inseamna, si asta nu din cauza ca face parte din fondul uzual de cuvinte folosit.

  „Dupa cum se vede cu usurinta sunt intr-o romana clara precum cristalul, avand cel mai tipic rasunet romanesc.”
  Curat romanesc Moshu’. Clare ca cristalu’.
  Tu ai glume in program ? Serios acuma.

 206. inchipuiti-va ca statul si-ar asuma pozitia de „noi nu sintem ai Romei”, ar declama-o international si ar si cistiga tara inapoi, cu toate resursele, ca, pina la urma, asta e intriga…apoi? romanii ar trai ca-n rai, ar kick-out din tara alogenii si etniile rau-voitoare, copiii s-ar bucura de respect si huzur intre ei si, probabil, s-ar consangviniza, iar bisericile s-ar goli…e vorba de un alt banal transfer de materialitate intre cei ce il vor cu forta si cei ce considera ca au dreptul sa-l detina…ce e nou aici?
  identitatea de grup este valida cind nu contravine legilor universului, divine. cind fiecare va fi constient ca toti sintem aceeasi apa si-un pamint, al carui urmas esti va fi o redundanta. atunci polemicile folosesc doar justificarii fata de sine. toti avem dreptate si niciunul din noi nu are…

 207. Va provoc la un mic exercitiu:

  Cititi cuvintele de mai jos, care sunt in traco-daca si incercati sa intelegeti ce inseamna fiecare, FARA sa cititi mai jos traducerea in latina si romana!

  CATEVA CUVINTE IN TRACO-DACA

  bria/bara/para
  daos/daoi
  dava
  diza
  zalmos
  zenis
  zilai
  thapsion
  tutastra
  ora
  parme
  sanaptin
  torelle
  tralleis

  Va
  reamintesc
  sa NU VA UITATI MAI JOS
  pentru a putea
  ghici singuri
  ce inseamna aceste cuvinte
  care sunt atestate
  ca vechi cuvinte
  traco-dacice
  si, prin urmare,
  pot fi USOR INTELESE
  de catre toti romanii,
  de vreme ce,
  dupa cum spun UNII,
  foarte bine informati
  – spun tot ei –
  noi, romanii,
  suntem daci
  si vorbim limba daca.
  Deci, ati ghicit, nu-i asa?
  De fapt, nici nu ar fi trebuit sa ghiciti!
  Cuvintele ar trebui sa fie chiar in limba pe care o vorbiti!
  Ori nu?
  Sa vedem din nou!

  BRIA/BARA/PARA
  în romana inseamna oras, asezare (in latina – urbem, locus)

  DAOS/DAOI
  exact ca in romana, DAOS inseamna lup iar DAOI lupi (Lat. – lupus)

  DAVA
  da, inseamna cetate (Lat. civitas)

  DIZA
  cum SIGUR v-ati dat seama, DIZA inseamna val de pamant, intaritura, loc intarit (Lat. val = vallum; intaritura vine din in + tare, ca in latinestile in si talum)

  ZALMOS
  inseamna piele de animal, piele cu blana (Lat. pellis)

  ZENIS
  inseamna „nascut din” (Lat. „nascut din” = natus)

  ZILAI
  acest cuvant sigur nu v-a facut nici-o problema! este un cuvant FOARTE drag romanilor, tracilor si latinilor si inseamna… vin (Lat. vinum)

  THAPSION
  dupa cum este evident, inseamna galbui, de culoare galbena (Lat. galbinus)

  TUTASTRA
  inseamna dovleac sau bostan (din pacate pentru unii, amandoua variantele romanesti sunt de origine turcica… dar poate si turcii sunt daci si turca e tot un fel de daca!)

  ORA
  inseamna munte (Lat. montem)

  PARME
  dupa cum stie oricine, acest cuvant tracic inseamna… scut (Lat. scutum)

  SANAPTIN
  si acest cuvant ar trebui sa fie la indemana oricarui dac de astazi, reprezentand ceva des intalnit. inseamna bautor peste masura, betiv (Lat. bibere, bibens)

  TORELLE
  dupa cum stie oricine, acest cuvant este o exclamatie tracica, foarte potrivita situatiei zilelor noastre: Vai! (Lat. vae!)

  TRALLEIS
  cel care ucide sau cei care ucid la porunca (Lat. occidere)

  La aceste vechi cuvinte traco-dacice, pe care le cunoastem cu totii si le folosim mereu, sa adaugam o serie de nume si toponime traco-dacice, TOATE INSEMNAND CEVA IN LIMBA TRACO-GETA!
  De aceasta data, ca sa nu va mai plictisim, nu va dam si traducerea, ceea ce ar fi extrem de pleonastic: suntem cu totii vorbitori de romana dacica, dupa cum ni s-a explicat, deci intelegem bine aceste cuvinte si nu e nevoie sa le traducem (asa cum nu e nevoie sa traducem intelesul unor nume si toponime de origine romana ca Ploiesti, Pitesti, Sarata, Valea Seaca, Valea Plopului, Plopeni, Popesti, Popescu, Lupu, Barbat, Popa, Zidaru samd).
  Deci, cateva nume si toponime tracice, al caror inteles sunt sigur ca este limpede tuturor:

  Argedava; Burebista; Mesembria; Selimbria; Buteridava; Drizipara; Capidava; Tarpodizum; Clepidava; Poltimbria; Piroboridava; Dausdava; Bendis; Zoltes; Giridava; Gebeleizis; Zbelzuros; Marcodava; Nentidava; Vezina; Zalmodegikos; Pelendava etc.

  Dupa cum se vede cu usurinta sunt intr-o romana clara precum cristalul, avand cel mai tipic rasunet romanesc.

  (acum sa vedeti spamuri si spumegari)

 208. D-le Popescu, aștept în continuare moderarea răspunsului pe care vi l-am dat. Sper că nu-l băgați sub preș. Mi se pare normal ca moderarea acestor discuții să fie făcută în ordinea postărilor.

  În altă ordine de idei, v-aș propune să-mi ștergeți postarea în care nu s-au mai regăsit părți din text și să o lăsați doar pe aceea în care am revenit cu textul refăcut.

  Vă mulțumesc.

 209. @ Mihai M Popescu

  Disputa cu Dvs. nu-si mai are rostul. E pierdere de vreme pentru ambii. Daca cedez eu, nu inseamna ca aveti neaparat si dreptate!
  Numai bine!

 210. *Eroare

  Am scris din graba astfel: „10) Nu exista nicio dovada ca toti dacii erau monoteisti si deci ca erau “precursorii” crestinismului, cu Zamolxe pe post de Dumnezeu este o erezie si o minciuna.”

  Corect este: „10) Nu exista nicio dovada ca toti dacii erau monoteisti si deci ca erau “precursorii” crestinismului, cu Zamolxe pe post de Dumnezeu. A AFIRMA ASA CEVA este o erezie si o minciuna.

 211. @ Valentin Roman, drept la replica.

  In acest drept la replica scrieti asa: „Inca de la inceput,am dori sa precizam ca nici filmul realizat si nici realizatorii sai nu se considera detinatorii adevarului absolut. Asa cum se specifica clar in documentar, este vorba de unele concluzii logice, care pot da nastere unor teorii ce pot sau nu conduce ulterior la certitudini.” – pai si atunci de ce denumiti filmul „ADEVARURI tulburatoare”? Daca sunt concluzii logice( de cand tine asta loc de izvor istoric?) si pot da nastere la TEORII( adica ceva ce urmeaza a fi demonstrat!), cum puteti sa-i dati numele „ADEVARURI TULBURATOARE”? Pentru ca doriti sa manipulati, de-aceea.

  Spuneti ca armata si colonistii romani erau ” dintr-un procent covarsitor din soldati recrutati din alte provincii cucerite (de pilda, castrul de la Jidova, localizat langa Curtea de Arges, servea drept cazarma pentru o cohorta de arcasi recrutati din Siria)” si ca nu erau romani „pur-sange”. Pai fix acelasi lucru il afirma istoricii de cel putin 100 de ani si pe care l-am reiterat si eu. Diferenta dintre noi este dumneavoastra sugerati ca doar „romanii din Roma” erau cu-adevarat romani si stiau latina – de exemplu – in timp ce toate izvoarele istorice sustin ca, incadrati in Administratie si Armata, stiau latina. Va dau un singur exemplu: Lusius Quietus, soldat care a luptat sub Traian impotriva dacilor. De origine NORD-AFRICANA, a ajuns din soldat, SENATOR si guvernator al Iudeei. Oare putea ajunge un astfel de om, fiu de trib berber, sa aiba aceasta ascensiune fara sa stie latina? Sau SENATOR?

  Si ca el erau majoritatea. Ati auzit de Herman(eroul Germanilor) sau Arminius? Cum puteti sa sustineti enormitatea ca daca nu erau din „latium” colonistii si soldatii nu puteau fi considerati elemente de romanizare?! Oare in Galia, Italia(atentie, nu toata peninsula italica era favorabila Romei), Spania, Portugalia, nu erau tot soldati din „ex toto urbe Romano”? Neaga mandra Franta, romanizarea galilor?!

  „Unul dintre argumentele aduse de noi, pe care dumneavoastra nu l-ati contracarat prin vreun element solid, ar fi cel al faptului ca, desi influenta maghiara, apoi austro-ungara sau otomana, au fost prezente in spatiul carpato-danubiano-pontic vreme mult mai indelungata decat cea romana in Dacia, totusi urmele acestor influente nu au condus nicicand la vreo varianta potrivit careia a mai avut loc vreo etnogeneza care sa-i includa pe valahi, maghiari, otomani, tatari etc dand nastere unui alt popor.” – Nu am raspuns pentru ca sincer, este jenant, acest „argument”. Pai popoarele, in general s-au format in perioada in care s-a format si poporul român. Deci perioada invocata de dumneavoastra este IRELEVANTA. Nu stiu daca ati observat, dar cam de vreo 800-1000 de ani, in Europa, NU se mai formeaza popoare. Singurele exceptii sunt in America de Sud si partial Nord. Acolo unde NU AU FOST EXTERMINATI, Bastinasii au adoptat limba si o parte din obiceiurile colonistilor.

  Stiti de ce? Pentru ca aveau o slaba dezvoltare a constiintei nationale, de neam. Din acelasi motiv, romanii au refuzat turcizarea, maghiarizarea sau altceva: la vremea venirii lor, era deja sedimentata O CONSTIINTA NATIONALA. Care se manifesta mai ales prin credinta crestina( „legea”) si limba. Ori nu se poate vorbi despre o constiinta nationala la daci/traci. Pur si simplu, nu exista vreo dovada ca ar fi avut asa ceva. Cum n-au avut nici galii, celtii, etc la acea vreme.

  „Daca noi mintim si ignoram, ce puteti spune despre autoritatile noastre care lasa in paragina Argedava, care nu au luat nicio masura impotriva jafului de la Sarmizegetusa sau care considera ca mormantul lui Vlad Tepes trebuie sa fie sub cerul liber?” – aici aveti dreptate. Dar nici nu v-am acuzat ca din cauza dumneavoastra se intampla nenorocirile care se intampla cu patrimoniul istoric, romanesc. Suntem pe aceiasi lungime de unda: sub pamantul nostru sta o intreaga comoara arheologica, care se degradeaza in fiecare zi. Nu mai vorbim de ceea ce se intampla cu monumentele de la suprafata…

  Faptul ca demersul nu este facut de istorici este un mare handicap. Nu puteti nega asta. Va intreb altfel: daca va duceti la spital, ati fi dispus sa fiti tratat de un istoric in locul medicului? Sau de un militar? Cum ar reactiona o unitate militara daca in locul generalului sau ar fi numit un istoric?

  Cam asta este.

  Ceea ce vreau sa intelegeti este ca:

  1) Nu neg importanta dacilor in istoria Romaniei
  2) Nu sunt de acord cu cei care spun ca dacii au renuntat la limba si obiceiurile lor
  3) Nu sunt de acord cu cei care spun ca dacii au disparut cu totul si nici nu cred asta
  4) Nu sunt pro-roman, pro-latin. Cum nu sunt nici pro-dac, pro-trac, celt, etc
  5) Istoria nu se scrie pe sentimente sau pe cum am vrea sa fie, ci pe ce avem, dovezi. Oricum ar iesi rezultatul cercetarii.
  6)Dupa cum am scris si la final, cred ca etnogeneza poporului român este una complexa, complicata si dificil de documentat istoric.
  7) Cred ca am mostenit caracteristici si de la daci, si de la romani si de la slavi, si de la celti si de la greci, etc.
  8) A stabili o „ierarhie a influentei etnice de acum mii de ani” in etnogeneza este o aberatie si nu se poate realiza, cu onestitate.
  9) cel mai important factor in etnogeneza romaneasca este crestinismul.
  10) Nu exista nicio dovada ca toti dacii erau monoteisti si deci ca erau „precursorii” crestinismului, cu Zamolxe pe post de Dumnezeu este o erezie si o minciuna.
  11) Limba latina si limba geto-daca erau diferite. Asa cum arata clar, Ovidius.
  12) Ca oamenii care-au locuit, odata, pe aceste teritorii au fost stramosii tuturor popoarelor, inclusiv a romanilor, nu se poate demonstra, cu izvoare, sub nicio forma. Putem specula, dar asta nu e istorie.

 212. @Sarmis

  Chiar nu intelegeti ca la acea vreme, ideea de „Roma” era reprezentata de Bizant, de Constantinopol? Orasul cu numele de „Roma” nu mai reprezenta decat locul unde statea Papa, adica un fel de stat, dar fara nicio legatura cu crestinismul si influenta Constantinopolului?

  Unde este ce-am scris aici, „istorie oficiala”? Aratati-mi un manual de istorie sau carte „oficiala” care recunoaste importanta crestinismului sau scrie despre Constantin cel Mare ca era STRĂROMÂN?

  @Teava Gheorghe

  „19. O Evă mitocondrială din Tracia se află la originea românilor . Populaţia de aici a migrat apoi spre toată Europa cu 30-40.000 de ani în urmă . ( Profesorul Alexander Rodewald , director al Institutului de Biologie Umană de la Universitatea din Hamburg )” – e, cu asta chiar m-ati convins!

  Daca vrem, putem sa vedem ce vrem. Cu dovezile, marturiile si izvoarele istorice e mai greu.

  @Vlad

  Istoria nu este o stiinta care sa „redea demnitatea unui neam”. Ci este o stiinta care explica, cu dovezi, ceea ce s-a intamplat pana la acest moment( in limitele posibilului).

  Nu va simtiti demn cand aflati de martiriul sfintilor inchisorilor? Sau al rezistentei nationale din munti? Sau de eroismul soldatilor de la Plevna, Sevastopol, Tatra?

  Problema e ca acele sacrifcii sunt documentate, explicate. Si in consecinta, sunt mai greu de atins. Si atunci, din lasitate, va legati de ceea ce s-ar (FI) intamplat acum mii de ani, faceti speculatii, pentru ca va puteti permite sa faceti orice.

 213. Italienii au tot spus ca EI ne-au adus crestinismul in partile noastre.
  Paganii cand mustesc in minciuna se vad „invingatori”.
  Aceasta afirmatie a lor este valabila in cazul ungurilor,pt ca EI trebuiau DOMESTICITI.
  Asa se-ntampla cand ii lasam PE ALTII sa ne faca istoria,s-o adapteze si s-o cosmetizeze dupa placul lor si interesele lor.
  Numai pt faptul ca NU NOI am schimbat invataturile Lui Hristos ,avand o mentalitate pacifica ,non-expansionista ca altii.
  Incercati sa ganditi romaneste,ortodox,ci nu din prisma modului de gandire lumesc,asa cum ffffff multi au incercat sa ne mutileze felul si modul de gandire strabun.
  Catolicii cu istoria lor cu toate inchizitiile lor,au reusit sa prosteasca o lume intreaga,iar noi care am REUSIT sa mentinem tara ,limba si mai ales ORTODOXIA,nimeni nu ne respecta ,pt ca NOI intre noi nu ne respectam,dand posibilitatea dusmanilor sa ne faca chiar EI istoria.
  Modul „latin” de comunicare dintre noi se reflecta si in modul de a CAUTA,A CERCETA si parca lipsa dorintei de a arata lumii intregi CINE SUNTEM CU ADEVARAT.
  Dacii au fost cel mai harnic popor,au trait pe pamant bogat pe care l-au si cultivat,comparativ cu alte popoare care au tanjit la bogatiile si la cultura noastra.
  Istoria ADEVARATA ar trebui sa nu ne deranjeze,asa cum altii tooot incearca s-o ascunda,prin gura vaticanului,poporul cu cea mai spurcata istorie.
  Catolicii isi tot lauda istoria prin gura papistasilor,iar noi care am suferit si totusi am ramas in ADEVAR ,neschimband NIMIC din invataturile Lui Hristos,am tot fost redusi la tacere ,prin comunism ,prin razboaie,prin foamete,prin tot ceea ce ACUM NE INCONJOARA,timp in care ALTII ISI PERMIT SA NE „ADAPTEZE”ISTORIA dupa comoditatile lor lumesti,constransi parca sa cedam prin politica ANTI-ROMANEASCA,PRIN RELIGIA UNIVERSALA CATOLICA ANTI ORTODOXA-ROMANEASCA,PRIN DEZBINARILE ASTEA CHIAR SI AICI PE FOAIA NATIONALA DE NISTE UNII „BINE INTENTIONATAI”.
  RUSIINEEE!!!NEAM DE HIENE,NU VA CONVINE,DUCETI-VA LA ERETICI SI LINGETI TOATE MANUSCRISELE LOR PAGANE SI TOT AURUL FURAT DE PESTE TOT.
  Asta este istoria lor,asta se invata in scolile romanesti,incercand sa indobitoceasca copiii inca din bancile scolii,iar acum noi dam exemplu LOR prin neputinta de comunicare , TIPIC LATINA.
  Incercati fratilor sa ganditi cu sufletul pt a avea posibilitatea de a scoate ceva bun din istorie.
  Paganii PT EI,gandesc cu sufletul ,dar in sensul rau,pt ca au ffff multe de acuns,iar noua ni se impune sa gandim lumeste si sa analizam dupa modul lor de a”scormoni”,pt a nu da exemplu bun altor popoare .
  Cu cat altii vorbesc urat de noi ,cu atat vor sa-si ascunda adevaratele lor spurcaciuni de-alungul istoriei lor.
  Am fost si suntem urmasii DACILOR,ci NU a romei.
  Ne-a fost adusa invatatura Lui Hristos de catre Sf.Andrei.
  Am ramas in dreapta credinta Ortodoxa asa cum ne-a lasat-o Dumnezeu,in ciuda razboaielor pe care le-am avut.
  Pai lucrurile astea deranjeaza pe cei ce conduc lumea si la ora actuala ,care si-au spucat mainile si pamanturile si bisericile cu sangele celor care au tot incercat sa ramana in ADEVAR.
  Nici acum nu ne REGASIM printre randuri???
  Pai sa PROFITAM CAT MAI PUTEM sa ne numim ortodocsi romani strabuni,pt ca altii vor sa ne stearga din istorie din toate punctele de vedere .
  Doamne Ajuta DOAR celor BINE INTENTIONATI.

 214. Pentru cei care susțin că limba dacilor se asemăna cu latina, sau că dacii se puteau înțelege cu romanii fără translator, citez mai jos un fragment din Tristele lui Ovidiu.

  Publius Ovidius Naso
  Tristele, V ,10 ,35-39
  scrisori din Pont, III ,2,40,IV,13,17-24,33-40

  Ei (geții) vorbesc între ei o limbă pe care o înțeleg,
  dar eu trebuie să mă înțeleg prin semne.
  Eu sunt aici barbarul, căci nu sunt înțeles de nimeni;
  când aud cuvinte latinești, geții râd prostește;
  cu siguranță că deseori vorbesc rău despre mine pe față;

  De aici rezulta că cele două limbi erau complet diferite.
  Ovidiu era un intelectual al vremii, mă gandesc că putea să sesizeze dacă latina semăna cu limba daco-geților.

 215. Voi încerca să fiu cât mai succint și la obiect, punct cu punct, poate așa reușim să ne înțelegem mai bine. Nu de alta dar văd că aveți o anume predispoziție în a da cu mucii în fasole, cum se spune pe la noi, și nu țineți cont că stăm la aceeași masă și s-ar putea să-mi faceți greață. Sincer îmi pare extrem de bine că legăm un dialog pe această cale, indiferent de poziția adoptată de unul sau de altul, pentru că eu, spre deosebire de dvs., nu vreau să demonstrez nimic! Eu vreau să cunosc adevărul despre noi și originile noastre, iar pentru asta sunt nevoit să pun totul sub semnul întrebării, inclusiv unele izvoare scrise pe care dvs. vă grăbiți să le luați de bune „ad literam”. De altfel, referitor la acest aspect, unii dintre ante-scriitorii mei au și arătat că există unele mari semne de întrebare asupra imparțialității și corectitudinii unora dintre cei pe care i-ați adus ca garanți ai adevărurilor istorice. Dar să le luăm pe rând.

  I
  Eu am spus:
  “Vreau să încep prin a pune o întrebare directă și simplă: care sunt datinile, tradițiile și obiceiurile păstrate de la romani pe teritoriul dacic???”
  Dvs. ați răspuns:
  Va dau una simpla, ca tot ne apropiem: Sarbatoarea Intrarii Domnului in Ierusalim se numeste “Florii”, care vine de la latinescul “Floralia”, sarbatoarea romană a florilor.
  Răspunsul meu:
  a) cam puține exemple de tradiții și obiceiuri păstrate de la romani, poate ne dați mai multe.
  b) cu o simplă căutare pe „goagăl” puteți găsi informații pertinente despre ORIGINEA și dezvoltarea acestei sărbători la creștini. Dar să vă ajut eu, sper că știți un pic de engleză:
  „The Floralia, also known as the „Florifertum,” was an ancient Roman festival dedicated to Flora, the goddess of flowers and vegetation. It was held on the IV Calends of May, April 27 to May 3, and symbolized the renewal of the cycle of life, marked with dancing, drinking, and flowers. These days were considered by the prostitutes of Rome to be their own. While flowers decked the temples, Roman citizens wore colorful clothing instead of the usual white, and offerings were made of milk and honey to Flora.„ (vă stau la dispoziție cu traducerea dacă vreți).
  Așadar, Floralia este o sărbătoare exclusiv păgână dar care a fost transformată (ceea ce susțineam chiar eu în postarea mea anterioară dar într-un alt context) în una pur creștină DE-A LUNGUL TIMPULUI! Nu dintr-o dată, romanii n-au venit pe aceste meleaguri să ne învețe pe noi sărbătoarea creștină numită și cunoscută de noi azi drept Florii. De fapt, când știți dvs. că s-a schimbat denumirea și s-a stabilit data acestei sărbători creștine, d-le Popescu? Că-mi tot repetați ceva de genul „fapte, nu vorbe”. Aveți habar? Știți că ultimul Sinod Ecumenic (desfășurat la Niceea în anul 783!!!!!!- vezi linkul următor http://www.sfaturiortodoxe.ro/pcleopa/36sinodul.htm) stabilea ultimele reguli importante pentru biserica creștină. Așadar au trecut peste 7 veacuri până regulile și canoanele creștine și-au găsit cursul firesc de curgere între credințele religioase ale omenirii, timp în care, atenție, creștinii au fost mereu persecutați. Mai mult decât atât, nici ei înșiși romanii n-au aderat în masă la noua credință care li se oferea, ci a fost un proces de foarte lungă durată. Dvs. vreți să ne faceți să credem că dacă sărbătoarea s-a numit la origini Floralia și noi am adoptat această denumire (și această sărbătoare), înseamnă fără tăgadă (este dovada) că suntem nici mai mult nici mai puțin decât latini. Nu vi se pare ridicolă această abordare.
  Vă propun să faceți un simplu exercițiu mental: încercați să vă puneți în situația unui locuitor al acestor meleaguri ÎN ACELE TIMPURI tulburi și căutați să găsiți logica în ceea ce afirmați.
  c) De ce sărbătorile romane PĂGÂNE trebuiau luate ca atare, cu nume cu tot, și transformate în sărbători creștine, și nu se putea face același lucru cu sărbătorile autohtone? Știți care a fost „șmecheria”, d-le Popescu? Pentru propovăduirea creștinismului la toate neamurile (cunoscute la acea vreme) și implementarea lui cu mai puțină greutate, infrastructura Imperiului Roman era cea mai potrivită. Hristos s-a folosit de aceasta cu toate că n-a fost roman, ba chiar își plătea taxele către imperiu. Ce vreau să spun cu acestea? Înlocuirea vechilor zei păgâni cu un singur și adevărat Dumnezeu trebuia să țină cont de condițiile istorice și locale, precum și de opoziția factorului uman la noua credință.

  II
  Eu am spus:
  “Ceea ce-a vrut orice imperiu cotropitor: înrobire, jaf, siluire, ucideri, jocuri monstruoase în arene etc”
  Dvs. ați răspuns:
  asta e pur si simplu o speculatie si o presupunere ca au existat/exista state care s-au dus peste alte tari doar din porniri perverse. Daca ar fi fost asa, romanii nu ar pierdut vremea construind mii de kilometri de drumuri, apeducte, limes-uri pe unde au fost. Nu mai zic de constructia de orase, asta e altceva.
  Răspunsul meu:
  a) Sunteți ridicol, nu e o speculație ci un fapt dovedit! În afara frământărilor interne între locuitorii cu aceleași origini (adică de același neam), orice act de agresiune din afară nu este un act de iubire și devotament, d-le Popescu. Dar pomeniți de perversitate și văd că încercați subtil să vă folosiți de ea în afirmații.
  b) Dacă ați fi avut habar de un pic de strategie militară, ați fi știut că pentru orice campanie militară este absolut necesară infrastructura (adică drumuri, poduri, apeducte), fără acestea neputându-se alimenta cu provizii militarii de pe front. Așadar romanii nu construiau toate acestea de dragul muncii la târnăcop sau pentru a emana edificii națiunii ocupate, ci dintr-o necesitate MILITARĂ (subliniez militară pentru că aici nu e vorba de civism sau nevoi cetățenești). De aia se zicea că toate drumurile duc la Roma, că practic drumurile erau căile de acces spre și dinspre Roma pe care erau duse proviziile sau, după caz, bunurile furate de la populațiile aflate sub ocupație.
  c) Pomeniți de orașe. Ce vreți să spuneți d-le, că legiunile romane se apucau de zidit orașe pe unde hălăduiau? Păi ce, înainte de venirea lor oamenii trăiau prin chiparoși și prin cedri? Sau nu aveau forme de organizare proprii? Garnizoanele romane erau garnizoane, cu tipicul lor militar și cu tot ce presupunea ocupația de militar în misiune (la fel ca azi, nimic nu s-a schimbat), în timp ce comunitățile de oameni ne-înregimentați trăiau și munceau separat (pentru a-și plăti dările către opresori). Că romanii administrau teritoriul și organizau în consecință, nimeni nu contestă asta, dar de aici și până la a susține că legionarii romani se apucau de construit orașe e cale cam lungă. Pe ce susțineți această teorie?

  III
  Eu am spus:
  “Exemplul cel mai concludent îl dă însuși Decebal care preferă să se sinucidă decât să cadă în mâinile tâlharilor romani- considerați barbari”
  Dvs. ați răspuns:
  Nu avem nicio dovada istorica cum ca dacii au preferat moartea decat sa locuiasca in Imperiul Roman. Logic vorbind, daca ar fi fost cum spuneti, romanizarea era si mai simplu de facut, din lipsa…bastinasilor. Luati un exemplu, o exceptie si o extrapolati la toata populatia, bazandu-va pe…nimic. Daca ar fi sa ne uitam in istorie, sa vedem de cate ori s-a sinucis o intreaga populatie dupa pierderea unui razboi…gasim si posibilitatea ca asta sa se fi intamplat si cu dacii. Adica zero.
  Răspunsul meu:
  a) Este mai mult decât probabil că exemplul lui Decebal a fost luat și de alții, conform preceptelor și educației pe care le aveau sădite în conștiința lor de chiar liderii lor spirituali. N-am afirmat nicăieri că întreaga populație a săvârșit acest act, ci că unii ar fi preferat moartea în locul robiei romane. Excepția, după cum o numiți dvs., nu este altceva decât întărirea unei reguli universal valabile, și anume că orice om (din orice timp și din orice loc) va rezista mai mult sau mai puțin opresorilor săi, dacă nu prin luptă fățișă, cel puțin prin opoziția la regulile și sistemele sociale nou impuse. Așa cum au arătat deja predecesorii mei în postările lor, dacii puteau foarte bine să nici nu se opună expedițiilor imperiale romane, știau că nu vor putea să le țină piept la infinit. Cu toate acestea au ales să moară în luptă, ori dvs. vă faceți că analizați situația și, în fapt, nu reușiți decât să ne amăgiți cu „trei lulele trei surcele”. Adică opțiunea de-a muri în luptă în locul unei vieți în robie nu este pentru dvs. concludent ca fapt, asta nu se poate numi sinucidere prin mâna dușmanului. Știu că o săriți imediat și-o să spuneți că e ridicol, dar așa, de dragul discuției, puteți măcar încerca să vedeți și din alte unghiuri decât cele cât unghia?
  b) Logic vorbind, este exclus ca populația de origine dacă să fi fost toată distrusă. Așa ceva nu poate fi susținut. Apoi trebuie spus și acest fapt că romanii căutau simpatii și ajutor de la populațiile pe care ajungeau să le stăpânească, în vederea întregirii necesarului de unități armate. Admit un lucru (deși văd că dvs. n-aveți „tupeul” să acceptați idei de la alții), și anume că populația autohtonă ar fi putut fi încântată de ideea unei alianțe cu romanii în vederea combaterii raidurilor tot mai frecvente venite din partea diferitelor migrații păgâne. Raționamentul mi se pare absolut normal. În pofida prăpădului făcut de legiunile romane pe teritoriul nou ocupat în Dacia, interesul lor era de a întări granițele imperiului și nu de-a le slăbi prin lupte cu populațiile băștinașe. În acest sens putem accepta și ideea că înșiși romanii vor fi purtat tratative de pace și de non-combat cu triburile rămase libere, în schimbul apărării acestora în fața hoardelor migratoare. Acolo unde sabia nu reușea, diplomația putea face minuni.

  IV
  Eu am spus:
  Pentru că Imperiul Roman însemna: 1. opulență (pentru dictatori și acoliții lor)
  Dvs. ați răspuns:
  ADICA ZERO RELEVANTA pentru oamenii simpli, soldatii, care traiau ca si taranii daci, sciti, iliri, etc. E ca si cum ai spune ca daca Basescu si compania se lafaie in lux, poporul român trăieşte la fel.
  Răspunsul meu:
  a) Și atunci, ca și-n zilele noastre, opulența celor care conduceau avea o foarte mare relevanță. Toți marii oratori și vestiții gânditori ai vremii făceau dese referiri la apucăturile exagerate ale conducătorilor romani, ba unii chiar își impuneau o anume abstinență pentru a-și susține provocările la schimbarea mentalității prea libertine din Roma.
  b) Așa cum am arătat anterior, a pune semnul egal între modul de viață al soldatului roman și cel al țăranului de rând este o fabulație și-mi provoacă râsul până la extaz. Dvs. veniți după mai bine de 2000 de ani și ne spuneți că legionarii romani duceau o viață de țărani de rând și, la nevoie probabil, mai puneau mâna pe sabie și pe scut ca să-și apere ogoarele pe care munceau ca niște cetățeni (în devenire) romani. Cred că se prăpădesc de râs săracii, acolo pe unde le-or mai putrezi oasele acuma.
  c) Oamenii simpli nu vedeau imperiul ca pe un conglomerat de populații și nu se raportau la acestea, ci la oamenii din fruntea administrației romane care le hotăra destinele, adică la Roma. Răstălmăciți vorbele mele ca să vă dați dreptate din ceea ce am spus chiar eu. Poporul român nu suferă astăzi din cauza poporului, d-le Popescu, ci din cauza factorilor de răspundere care își tratează semenii cu sulfat de sictir, cu afișarea opulenței, cu impunerea forțată de legi anacronice, cu interese meschine. Deși Imperiul Roman nu însemna Roma exclusiv, oamenii (inclusiv soldații despre care vorbiți) se raportau doar la Roma.

  V
  Eu am spus:
  2.homosexualism (se știe că împăratul cuceritor Traian era homosexual, dar nu e singurul caz)
  Dvs. ați răspuns:
  Adevărul este ca homosexualismul era exclusiv roman. Ceilalti, grecii de exemplu, nici nu le trecea prin cap asa ceva. Iar nobilii daci nu-si vindeau conationalii ca sclavi deloc…
  Răspunsul meu:
  a) Homosexualismul nu era exclusiv roman, dar ajunsese la a fi practicat în aproape toate casele mai înstărite, ca un fel de religie închinată falusului (și ar trebui să știți că exista acest cult la romani, d-le învățător de istorie veche).
  b) În ce privește vânzarea sau folosirea de sclavi, era în spiritul vremii să se facă acestea. Inclusiv conducătorii geto-daci căutau să-și impună regulile și disciplina în regate prin luarea de ostatici din teritorii vecine, spre exemplu. Astăzi vedem în aceasta drept o monstruozitate nefirească pentru umanitate, dar atunci era firesc să-i vinzi ca pe niște vite de povară pe cei care nu se încadrau în cerințele stăpânitorilor. Asta nu scuză cu nimic și nici nu-i îndreptățea pe romani (care se credeau civilizatorii lumii și pe care-i lăudați) să întrețină acest sistem.

  VI
  Eu am spus:
  3.libertinaj
  Dvs. ați răspuns:
  Asta e simpatica, in epoca despre care vorbim…Dar nu-i asa, Burebista a taiat viile pentru ca…dacii nu prea le aveau cu vinul. Sau contestam si asta? Expresia “”ticalositi de nesfarsitele razboaie”, despre stramosii nostri ce va spune?
  Răspunsul meu:
  a) E simpatică, ținând cont de încurajarea și dezvoltarea prostituției în mediile romane.
  b) Ce legătură au viile cu libertinajul???
  c) Eheheeee, ce vă mai place să interpretați texte după bunul plac!… Vedeți că sunteți superficial în studiu? Dacă ați fi deschis paginile DEX-ului v-ați fi lămurit foarte ușor. Expresia „ticăloșiți” comportă două sensuri diferite și chiar diametral opuse, în funcție de contextul în care este folosită. Astfel, poate însemna o stare de decădere morală, de josnicie, de mârșăvie, de ticăloșenie, de nemernicie (așa cum insinuați dvs. despre strămoșii noștri). Realitatea este că textul cu pricina se referă exact la al doilea sens, și anume la starea de mizerie, de nenorocire, de sărăcie, de nefericire. La această stare îi aduseseră războaiele pe înaintașii noștri. Eu înțeleg să mă combateți de dragul de-a avea ultimul cuvânt, dar să mergeți până la a scoate din context anumite expresii și să le folosiți în expunerile dvs. măsluindu-le sensurile lingvistice, mi se pare cel puțin o dovadă de rea credință și infantilism.

  VII
  Eu am spus:
  4. idolatrie (romanii au copiat absolut toate zeitățile cunoscute și le-au adoptat în practicile lor religioase, mai puțin însă pe cea a strămoșilor noștri geto-daci care, apropo de asta, aveau o credință monoteistă și credeau în nemurirea sufletului- nu în reîncarnări sau alte bazaconii). Cu alte cuvinte erau un fel de proto-părinți creștini, sau precursori ai creștinismului de azi.
  Dvs. ați răspuns:
  ca romanii au copiat zeitatile grecesti, e arhicunoscut.Asa erau vremurile. Dar sa spui ca dacii erau monoteisti, cand sunt o multime de marturii asupra existentei mai multor zeitati la care se inchinau este o mistificare fara margini. Iar sa afirmi ca erau pre-cursorii crestinismului este…de necomentat.
  Răspunsul meu:
  a) Eu mă refeream la perioada în care a început ocupația romană în Dacia, însă trebuia să specific acest lucru. E adevărat că și dacii au avut o pleiadă de zeități la care se închinau, însă le-au cam abandonat în momentul în care Zamolxe devenea pentru ei ceea ce era Zeus pentru greci.
  b) La urechile dvs. n-au ajuns încă acele cuvinte adresate evreilor de către Hristos: „se va lua Împărăția de la voi și se va da neamurilor care vor crede în ea”. Alegeți numai ceea ce vă convine și care vă sprijină teoriile, celelalte le treceți sub tăcere. Nu v-ați pus niciodată întrebarea de ce Sf. Ap. Andrei n-a mai considerat necesar să intre mai adânc pe teritoriul dacic pentru a propovădui Evanghelia lui Hristos? Ba chiar a ales să locuiască efectiv în Dobrogea pentru o perioadă destul de lungă de timp, așa cum o arată și toponimicele locurilor. Ce înseamnă asta? Că a fost bine primit de localnici și că a găsit un mediu prielnic pentru misiunea sa. Dar nici asta nu contează, nu-i așa!? Sau poate o să veniți să ne spuneți că religia creștină este de sorginte latină, nici mai mult nici mai puțin, că nimic nu mă mai miră.

  VIII
  Eu am spus:
  5. prostituție sacramentală/sacerdotală și prostituție infantilă (nici nu vreau să mai explic ce înseamnă acestea, că mă ia durerea de cap numai să mă gândesc la așa ceva)
  Dvs. ați răspuns:
  Deci toti taranii, care-si munceau pamantul sau fostii soldati improprietariti de pe teritoriul Imperiului se ocupau asa ceva? Interesant. Si iarasi revenim la punctul 1.
  Răspunsul meu:
  a) Pentru aceste „servicii” erau luate cele mai frumoase fete virgine și date preoților păgâni să-și elibereze energiile creatoare și scornitoare de fantezii așa-zis religioase. Să vă spun și ce făceau cu pruncii??? Dacă un singur lucru ca acesta s-ar întâmpla în zilele noastre, ce credeți că ar face oamenii? Și tocmai am specificat mai sus că aceste apucături deviante făceau parte din apanajul celor înstăriți. Ați auzit de cuvântul care zice: „cele ce se fac întru ascuns de către dânșii, rușine este a le și grăi”? La ce credeți că se referea?
  b) Văd că insistați în continuare să afirmați că țăranii (adică foștii soldați, împroprietăriți după terminarea serviciului militar) erau un fel de cetățeni devotați patriei lor latine. Admit că unii dintre ei probabil credeau în vitalitatea imperiului. Faptul că ei personal nu recurgeau la practicile amintite, nu înseamnă că nu le aprobau sau că le combăteau, ci că nu și le permiteau.

  IX
  Eu am spus:
  6.jafuri (se crede că romanii au luat, ca popor civilizator și pașnic ce era, mai multe sute de tone de metale prețioase, bijuterii, podoabe și alte lucruri de valoare drept pradă de război, o bogăție care azi ar egala probabil zăcămintele din Roșia Montană unde oamenii „nu-și doresc decât să…muncească” să le scoată și să le dea străinilor pe gratis)
  Dvs. ați răspuns:
  Au luat resurse din Dacia, precum au luat din toate teritoriile pe care le ocupau. Nu exista nicio dovada ca populatia a saracit in urma acestor exploatari, ba dimpotriva: viata urbana s-a dezvoltat, asa cum o atesta toate dovezile si marturiile arheologice. Dar astea nu conteaza pentru Dumneavoastra.
  Răspunsul meu:
  a) V-ați pierdut luciditatea, cu astfel de răspunsuri repezite nu reușiți decât să vă faceți de râs. Conform logicii dvs. populația autohtonă nu a sărăcit (că n-avem dovezi despre sărăcia lor, deși mai sus ați adus chiar dvs. argumente- vezi punctul VI litera c.), ci s-a îmbogățit de pe urma romanilor. Bravo d-le, să știți că acum chiar ne-ați captat atenția.
  b) Viața urbană s-a dezvoltat în toate laturile lumii, chiar și dincolo de granițele Imperiului Roman, dacă vreți să aflați. Asta n-are relevanță în contextul descoperirilor de la acea vreme și în contextul în care oamenii nu se mai aflau de mult în epoca pietrei. Lumea evolua în ansamblul ei, romanii doar profitau de ocazii și copiau de la alții pentru a-și susține impresionanta mașinărie de război- adică la fel cum se întâmplă și în zilele noastre în cazul așa numitelor mari puteri ale lumii.

  X
  Eu am spus:
  7. crime abominabile în arenele romane
  Dvs. ați răspuns:
  ?! Adevarul e restul lumii din acel timp era o “moralitate”…exemplara!
  Răspunsul meu:
  a) Pe mine nu mă interesează în primul rând decât strămoșii mei direcți sau indirecți, „restul lumii” e un rest pe care mi-l permit abia după aceea.
  b) Poate că dacii nu erau exemplari la toate capitolele, dar cu siguranță erau exemplari la foarte multe dintre ele. Păi între cele două stiluri de viață, adică cel roman și cel dacic, existau diferențe enorme care nici măcar nu permit o asemănare. Iar principala caracteristică a dacilor era aceea că nu urmăreau subjugarea întregii lumi- cu consecințele pe care le presupunea aceasta.

  XI
  Eu am spus:
  8. robie și silnicie
  9. violuri
  10. tirania și impunerea cu forța a voinței unor dictatori care se credeau și zei pe deasupra.
  Dvs. ați răspuns:
  Strabon despre Burebista: “pustiit pe celtii care erau amestecati cu tracii si cu ilirii si a nimicit pe de-a-ntregul pe boiii aflati sub conducerea lui Critasiros si pe taurisci”.
  Banuiesc ca a “pustiit” inseamna ca soldatii sai “ticalositi de nesfarsitele razboaie” s-au comportat cavalereste: n-au violat, le-au dat lapte si prajituri copiilor, au lasat casele asa cum le-au gasit…
  Răspunsul meu:
  a) Burebista a făcut ce trebuia să facă orice strateg și conducător militar la acea vreme, adică a căutat unirea tuturor triburilor trace sub un singur steag. El știa că fără unitate nu vor avea șanse să reziste în fața puhoiului roman. Mai mult decât atât, a preîntâmpinat astfel slăbirea granițelor regatului său prin slăbirea inamicilor apropiați de acestea. Am putea numi asta un fel de dragoste forțată, dacă vreți neapărat.
  b) Ceea ce mă miră în raționamentul dvs. e că atunci când vine vorba de romani parcă vă electrocutează cineva și săriți de fund în sus. Adică romanii au făcut bine ce-au făcut pentru că ne-au „educat” strămoșii cu forța, însă dacii au greșit amarnic vrând să stea falnici în fața cotropitorilor.
  c) Am explicat mai sus ce înseamnă expresia „ticăloșiți”. Dar cum de veniți dvs. în fața noastră și faceți presupuneri despre felul cum s-au purtat dacii în războaiele de unire într-o singură națiune? Nu sunteți cel care cereați dovezi? Acum vă-ntreb și eu: dacă expresia „a pustiit” nu este însoțită și de relatări exacte despre ce a însemnat în fapt aceasta, de unde știți că pustiirea n-a dus în final la daruri de lapte și prăjituri pentru copii? De unde știți că termenul acesta exprimă altceva în afara unui război care a decimat luptătorii adverși?

  XII
  Eu am spus:
  “Unii zic că, vezi Doamne, strămoșii noștri nu știau să construiască nici măcar drumuri- probabil se deplasau ca niște maimuțe prin copaci, deși nu-mi explic atunci cum au putut rezista avalanșelor de cohorte romane dacă habar n-aveau de nici unele. “
  Dvs. ați răspuns:
  Nu stiu cine a spus ca nu stiau sa construiasca drumuri, dar problema este ca NU S-AU GASIT. Si apoi si-n multe alte popoare nu s-au gasit dovezi asupra existentei drumurilor. Asta inseamna cumva ca nu s-au deplasat pe pamant?
  Răspunsul meu:
  a) Adică vreți să spuneți că drumurile romane nu erau construite peste cele deja existente? Nu mai faceți pe prostul, romanii schimbau doar înfățișarea locurilor, nu și firea acestora. Cu alte cuvinte, se foloseau de același relief și de aceleași căi deja existente, doar că le modernizau.
  b) Întrebare de baraj: la noi cine a căutat vestigiile dacice???
  c) Deci îmi dați dreptate când spun că dacii nu erau înapoiați și fără pregătire în construcții- măcar aici să avem un punct de plecare comun.

  XIII
  Eu am spus:
  “Alții zic că ne-au adus organizarea administrativă romană. Aici nu pot să-i contrazic, se vede ce înseamnă azi republica și organizarea de stil vestic, ca să nu mai pomenesc de faptul că imperiul s-a dezmembrat făcând pur și simplu implozie (iar o parte dintre cauze se găsesc între cele enumerate mai sus). Și mai vin aici cu o întrebare: ce era rău în organizarea administrativă a geto-dacilor??? Ce era rău în stilul lor de viață de a trebuit schimbat așa dramatic și iremediabil???”
  Dvs. ați răspuns:
  Aici se vede ca nu aveti habar de istorie si folositi concepte pe care nu le cunoasteti. Ba mai mult, nici despre daci, pe care pretindeti ca-i aparati nu stiti.
  Pai republica romana nu are nicio legatura cu ce inseamna republica azi! Nu mai vorbesc ca la acea vreme, Roma ERA IMPERIU! Si atunci ce organizare republicana au adus dacilor?!!
  Ca sa nu mai spun ca una din cele mai vechi forme de organizare a stramosilor, OBSTEA, s-a pastrat si-n timpul stapanirii romane si mult dupa! Daca ati fi citit cu atentie articolul( l-ati citit macar?!) ati fi observat referinta la organizarea Imperiala, NU republicana. Organizarea care a venit de la Tarigrad( negati si Tarigradul?!), de la Constantin cel Mare. Dominus et Deus, adica Domn si Sef al Bisericii( asa cum au fost toti domnitorii români). Sau asta e tot inventia Scolii Ardelene?!
  Răspunsul meu:
  a) De citit și informat pentru dvs.: http://ro.wikipedia.org/wiki/Republic%C4%83
  b) E adevărat că republica de azi nu mai e ce-a fost pe vremurile alea, dar termenii folosiți și modul de organizare ca atare a fost pus la punct tocmai de romani. Că a suferit modificări în timp, nu contravine ideii de republică imperială. „Res publica” apare și în imperiu, și în monarhie, și în democrație. Aceeași Marie dar cu altă pălărie.
  c) Nu pretind că-i apăr pe daci, ci pe urmașii acestora de eventualele mistificări legate de rădăcinile lor.
  d) Am citit articolul dvs., recunosc totuși că e posibil să fi trecut cu vederea acest aspect legat de obște.
  e) Ce mi-e Roma, ce mi-e Constantinopol? Nu, Școala Ardeleană n-a inventat nimic care să nu fi fost dinainte inventat de alții, de asta sunt convins. E de discutat doar ce teorii au sprijinit și de ce.

  XIV
  Eu am spus:
  “Se presupune că împăratul roman ar fi dat ordin ca nici măcar să nu se mai pomenească despre acest zeu în cuprinsul imperiului”
  Dvs. ați răspuns:
  eh, daca se PRESUPUNE.
  Răspunsul meu:
  a) Ați făcut armata? Dacă primeați un ordin verbal de la comandantul direct, nu-l executați deoarece nu era scris?
  b) Presupunerile pot avea darul deslușirii unor enigme în final. Atunci când nu dispui de probe suficiente, iei toate posibilitățile și le sucești până se potrivesc cu realitățile. Nu la fel se fac toate studiile moderne?
  c) Am crezut că ne veți explica de ce odată cu începerea stăpânirii romane în teritoriul dacic nu mai este pomenit Zamolxe.

  XV
  Eu am spus:
  “Și-mi continui șirul ideilor: are aceasta vreo legătură cu faptul că aproape toți împărații romani aveau să fie cei mai mari persecutori ai creștinismului???
  Dvs. ați răspuns:
  In primul rand, care “aproape toti imparatii romani”? Aveti vreo statistica? Stiati ca cel mai mare persecutor al crestinilor, Maximin era TRAC? Cum puteti spune atunci ca dacii erau pre-crestini?!!!
  Răspunsul meu:
  a) Împărații romani erau împărați romani indiferent de originea părinților lor.
  b) Lista marilor persecutori creștini, în ordine cronologică: Nero(54-68), Domițian(90-96), TRAIAN(98-117), Marcus Aurelius(161-180), Septimius Severus(202-211), Traianus Decius(249-251), Valerianus(257-258), Dioclețian(284-305), Galerius(296-304), Maximianus Daia(312). Persecuțiile majore au început în anul 54 d.Hr. și au luat sfârșit prin anul 313 d.Hr., odată cu venirea la domnie a Împăratului Constantin cel Mare. Am pomenit de persecuțiile mari pentru că, în realitate, au existat și unii legiuitori locali din unele provincii care făceau exces de zel când era vorba de chinuit creștini.
  c) Tracul „Maximin” este în fapt ultimul mare persecutor, numit Maximianus Daia? La el faceți referire?
  d) Cine a demonstrat fără putință de tăgadă că Maximian era de origini trace, și din ce parte a Traciei mai exact?

  XVI
  Eu am spus:
  “Ca să vezi, tatăl lor dac, care probabil luptase pe metereze împotriva romanilor, s-a simțit atât de mândru că țara a căzut pradă persecutorilor încât copiilor săi le-a și dat nume romane. Păi atunci cum mai ținea la tradițiile locului?”
  Dvs. ați răspuns:
  asta e penibila. Serios. Cati ani aveti?
  Răspunsul meu:
  a) Ați dat exact răspunsul omului mărunt care nu mai dispune de logică în expunerile sale și, pentru a-și proteja structura clătinată a ideilor, folosește întotdeauna această întrebare fabuloasă: tu câți ani ai? În felul acesta își arată superioritatea ariană sau, după caz, aeriană. Ciudat e că nici măcar în fața lui Dumnezeu nu te întreabă nimeni de vârstă, ci de modul în care ți-ai trăit viața. Și mă faceți pe mine penibil…
  b) Am crezut că ne veți explica fundamentul ideilor dvs. conform cărora dacii s-au apucat să-și numească urmașii cu nume romane. Chiar sunt curios și vreau să aflu, nu e la mișto.

  XVII
  Eu am spus:
  “? Dar, vă rog, pentru corectitudinea datelor, să raportați cifra la teritoriul dacic, nu la cel tracic!!!”
  Dvs. ați răspuns:
  marturiile istorice care spun de exemplu, ca Burebista era “cel dintai si cel mai mare dintre regii din Tracia”, va sunt cunoscute? Eu am scris clar referinta la “regatul lui Burebista”. Eu ma refeream CLAR la regatul lui Burebista. Tot acolo scrie( dar nu ati citit articolul) ce au facut si dacii liberi…
  Răspunsul meu:
  a) Da d-le Popescu, Burebista a fost „cel dintâi și cel mai mare dintre regii DIN Tracia”, nu PESTE Tracia. Așa cum deja am demonstrat mai înainte, nu stăpâniți îndeajuns de bine limba română ca să puteți face deosebirea lingvistică între termeni. El doar a încercat (și parțial a reușit) să unifice triburile dezbinate și conduse de diferiți regi la fel de traci ca și el.
  b) Da, conform teoriilor expuse, dacii rămași liberi au ridicat școli cu predare în limba latină pentru copiii daco-romani !… Adică în fapt nu mai erau liberi, nu mai erau ei înșiși.
  c) Ba v-am citit expunerea și implicit răspunsurile pe forum însă, așa cum am specificat la un moment dat, nu sunt foarte atras de studiile de past-and-copy din arhivele unora care niciodată nu acceptă și alte păreri decât ale lor.
  c) Era mai cinstit din partea dvs. dacă pur și simplu nu atacați pe nimeni și veneați de la început doar cu niște nelămuriri legate de subiectul în discuție. Ați fi evitat în acest fel să fiți la rândul dvs. atacat. Sincer, mie îmi pare rău că trebuie să ne scoatem ochii unii altora în loc să încercăm să găsim ceea ce ne unește, punctele comune. Însă, așa cum toată lumea știe, atunci când intervin sferele de interese meschine, fața adevărului e precum acea apă tulburată de balastul aruncat peste bord. Ați acuzat pe toată lumea de interese ascunse. Eu nu mă fac avocatul și purtătorul de cuvânt al nimănui, fiecare își trage păcatele pe care le are. Dar dvs. sunteți exact în aceeași ipostază cu oamenii pe care-i incriminați. Cine vă citește rândurile se întreabă automat ce urmăriți în fapt și la urma urmei. Ori despre asta e vorba, nu-i așa? Eu unul nu mai cred pe nimeni și nimic până la proba contrarie, pun degetul în semnul cuielor lui Hristos dacă trebuie.

  XVIII
  Eu am spus:
  “Și eu vă răspund tot printr-o întrebare: de ce și-ar fi lăsat pământurile bogate și-ar fi străbătut Europa ca niște nomazi în căutarea fericirii, când tot ce aveau nevoie era în locul numit de ei „acasă”?! Ce mare scofală ne conferă chiar și azi statutul de „cetățeni europeni”??? Chiar nu realizați pericolul și penibilitatea situației?
  Dvs. ați răspuns:
  3 milioane de români plecati azi din tara sunt penibili dupa Dumneavoastra.
  Răspunsul meu:
  a) În textul inițial mai exista și o referire la globalizare. În fapt exact acea referire era concludentă pentru că, în opinia mea, răul cel mai mare din care se trag toate vicisitudinile vieții noastre pe aceste meleaguri, este GLOBALIZAREA! D-le Popescu, poate dvs. împreună cu părintele vreți să beneficiați de „enormele avantaje” dăruite națiunii române de „patria europeană”, eu personal nu vreau să fac parte din masa amorfă a oamenilor care nu știu nici măcar să-și mai pună întrebări. Nu mai iau nimic de bun de la nimeni, nici din cărți și nici de la tembeliziuni. Când se vor deschide șantierele arheologice voi citi istoria cu ochii mei și-o voi pipăi ca pe o iubită sexy. Altfel, totul e doar o șaradă menită să ne stâlcească firile.
  b) Asta ați apreciat dvs. răstălmăcindu-mi din nou cuvintele. Penibilitatea constă în faptul că e absurd să vrei să pleci din propria țară, acolo unde te-ai născut și-ai crescut, unde dispui de toate condițiile unui trai decent și chiar îmbelșugat, doar de dragul de-a-ți munci picioarele pe pământuri străine, fără o țintă precisă, fără o siguranță că acolo unde ajungi o vei duce mai bine. Deci cine-i mincinosul aici?

  Eu vă propun un armistițiu: lăsăm patimile și pornirile personale la o parte în folosul descoperirii adevărurilor care ne definesc ființa națională. Dacă puteți face asta, bine, dacă nu, paguba dvs.
  Cu stimă.

 216. DREPT LA REPLICA

  In baza deontologiei profesionale a jurnalismului, noi, in calitate
  de realizatori si promotori ai documentarului „Dacii – Adevaruri tulburatoare”, va solicitam publicarea textului de mai jos, scris de colegul nostru jurnalistul Valentin Roman, invocand dreptul la replica ca urmare a publicarii de catre dvs a unui articol ( https://foaienationala.ro/rspuns-unei-manipulri-numite-dacii-adevruri-tulburtoare-2012.html ) ce aduce unele critici nefondate respectivului material.

  „Inca de la inceput,am dori sa precizam ca nici filmul realizat si nici realizatorii sai nu se considera detinatorii adevarului absolut. Asa cum se specifica clar in documentar, este vorba de unele concluzii logice, care pot da nastere unor teorii ce pot sau nu conduce ulterior la certitudini. Mai mult, cea mai mare parte a documentarii pentru realizarea materialului video in cauza este efectuata pe baza unor surse literare antice latine. Este greu de crezut ca romanii insisi si-ar fi diminuat voit rolul si efectul actiunilor in Dacia cucerita.

  Nu negam absolut deloc prezenta romana in Dacia lui Decebal, ca parte cucerita dintr-un teritoriu mult mai intins care era populat de daci si nu negam nici influenta romana asupra dacilor ramasi in afara limesurilor imperiului. Ceea ce negam este termenul de „romanizare” in contextul in care este destul de clar pentru oricine ca armata romana era formata dintr-un procent covarsitor din soldati recrutati din alte provincii cucerite (de pilda, castrul de la Jidova, localizat langa Curtea de Arges, servea drept cazarma pentru o cohorta de arcasi recrutati din Siria). Prin urmare, daca vorbim de armata romana, vorbim si de soldati din Moesia, Macedonia, Dalmatia etc si de un procent mult prea mic de ofiteri si soldati romani, originari din Latium sau cativa administratori civili veniti direct de la Roma. Este binecunoscut de istorici ca pe teritoriul Daciei Romane, imediat dupa cucerire si pana la retragerea aureliana, nu au existat, permanent, mai mult de 8 – 9.000 de militari romani „pur sange” si ca si acestia erau masati, in mare parte, in zona castrelor romane de pe frontiera imperiului. Cu alte cuvinte, dupa ce ca au fost putini, ei nici nu s-au plimbat prin teritoriul dacic cucerit ca sa ii „romanizeze” pe daci.

  In ceea ce priveste colonistii adusi de romani aici, lucrurile stau aproximativ la fel. Interesul romanilor era acela de a actiona strategic asupra zonelor considerate focar de revolta. Asadar, aici au fost adusi colonisti din Britania, din Palestina si din alte provinicii ale imperiului.Si din nou vorbim de un procent destul de mic al colonistilor romani pur-sange, nascuti in zona Latium a Italiei de astazi. Si la fel au procedat romanii cu grupuri intregi de daci pe care i-au stramutat in Grecia, de pilda.

  Prin urmare,contopirea despre care dumneavoastra si istoria oficiala vorbiti ar fi insemnat sa se faca intre daci, pe de o parte, ca populatie majoritara a teritorirului cucerit si o serie de grupuri etnice,colonisti si soldati servind in armata romana, dintre cele mai variate, de la britoni la sirieni, care, asa cum se poate observa si in limba si obiceiurile acestor popoare, astazi, nu erau si nu au fost romanizati. Ceea ce se insiuneaza in varianta oficiala este ca toti acesti soldati si colonisti au adus limba latina si obiceiurile romane, insa, paradoxal, tocmai la ei acasa, acestea nu fusesera adoptate si nu au fost niciodata!!!…

  Din punct de vedere genetic, lucrurile sunt asemanatoare ca si in cazul limbii sau obiceiurilor, anume ca este impropriu spus ca avem o descendenta daco-romana din moment ce pana si imparatul cuceritor, Traian, nu era nascut in Latium. Ce poate fi sustinut si acceptat, ca o varianta mai logica, ar fi ca exista o baza genetica puternica daca pe care s-au asezat straturi etnice de diverse proveninente, in procente mai mici sau mai mari.

  Suntem perfect de acord cu dumneavoastra ca dacii din Dacia romana puteau fi considerati drept romani, luand acest cuvant in sensul sau juridic, asa cum precizati, de proprietar de pamant si cetatean al imperiului. Insa, in acelasi timp, este greu sa vorbim despre o romanizare lingvistica si culturala. Marturie impotriva teoriei resemnarii dacilor stau seriile lungi de conflicte ulterioare anului 106, despre care istoria noastra oficiala vorbeste prea putin. Ne referim aici atat la revoltele din interiorul provinciei romane Dacia, cat si la atacurile sustinute si puternice ale dacilor liberi din afara limesurilor romane, cum ar fi carpii si costobocii, a caror presiune a fost tocmai una din cauzele retragerii administratiei romane in timpul lui Aurelian.

  Unul dintre argumentele aduse de noi, pe care dumneavoastra nu l-ati contracarat prin vreun element solid, ar fi cel al faptului ca, desi influenta maghiara, apoi austro-ungara sau otomana, au fost prezente in spatiul carpato-danubiano-pontic vreme mult mai indelungata decat cea romana in Dacia, totusi urmele acestor influente nu au condus nicicand la vreo varianta potrivit careia a mai avut loc vreo etnogeneza care sa-i includa pe valahi, maghiari, otomani, tatari etc dand nastere unui alt popor.

  Mai mult, istoria Marii Britanii nu vorbeste despre o contopire a britonilor sau pictilor cu invadatorii romani, nici istoria Palestinei, Greciei sau Siriei nu vorbeste despre acest lucru. Numai cea a Romaniei a adoptat aceasta explicatie pentru nasterea poporului roman.

  Nu ne vom referi aici la cele scrise de dumneavoastra privind motivatia care sta la baza demersului nostru. Argumentele ateismului, lenei sau ignorantei sunt, de departe, puerile si greu de luat in seama. Faptul ca egiptenii de astazi sau grecii sunt mandrii de descendenta lor din niste civilizatii cu impact asupra istoriei omenirii, civilizatii pagane, evident, la vreme lor, nu inseamna ca acesti egipteni si greci isi contesta religia de astazi. Este de-a dreptul aberant asta. In plus, cum puteti sustine dumneavoastra ca noi avem interese obscure si discutabile in ceea ce priveste acest demers, din moment ce noi nu contestam civilizatia si cultura romana, ci doar dorim ca dacilor sa li se acorde importanta pe care o merita in istoria nationala, ca temelia noastra genetica? Vi se pare acest demers unul menit sa conteste religia noastra crestina?

  De asemenea, cum puteti vorbi de ignoranta si minciuna la adresa acestui demers, din moment ce noi ne luptam pentru a trezi din adormire persoanele in masura de a actiona in vederea cercetarii si prezervarii patrimoniului national? Daca noi mintim si ignoram, ce puteti spune despre autoritatile noastre care lasa in paragina Argedava, care nu au luat nicio masura impotriva jafului de la Sarmizegetusa sau care considera ca mormantul lui Vlad Tepes trebuie sa fie sub cerul liber?

  In alta ordine de idei, nu vedem de ce se insista asupra faptului ca noi, ca initiatori ai acestui demers, nu suntem istorici de profesie. Calitatea de istoric nu-ti este data de acea diploma primita dupa 4 ani de facultate de profil. Exista oameni pasionati si dedicati acestui domeniu, care studiaza ani sau zeci de ani si care, in mod cert, detin cunostinte mult mai vaste decat multi dintre istoricii atestati de o hartie. Sa nu uitam ca nici Schliemann, descoperitorul Troiei si al orasului Micene, nu a fost format ca istoric si arheolog de vreo scoala, ci a fost manat in cercetarea sa de spiritul curios, de pasiunea pentru trecut. La fel, Champollion, cel ce a descifrat scrierea hieroglifica, era un filolog si un pasionat de cuvinte incrucisate, asadar minte iscoditoare, dar nu istoric sau egiptolog. Oricum, va asiguram ca in proiectele noastre viitoare veti vedea mai multi istorici importanti care vor sustine, in calitate de specialisti, cu si mai multe argumente, faptul ca romanizarea este o teorie absurda, fara un suport stiintific.

  A cerceta istoria inseamna a aduna si sintetiza informatii intr-un curs logic, matematic, un demers predispus atat succeselor cat si esecurilor. Aruncand o privire in caseta redactionala a publicatiei dumneavoastra, relizam ca membrii echipei nu au nici ei o pregatire universitara in zona istoriei si, cu toate astea, v-ati constituit intr-un grup de pasionati, lucru de laudat. Acelasi lucru il facem si noi, iar daca suntem pe pozitii diferite privind unele aspecte ale trecutului nostru national, este indicat ca dezbaterile sa aiba loc pe un ton politicos, argumentat, sustinut, si nu prin acuze sau jigniri mai directe sau mai insinuate. Noi preferam sa fim istorici „amatori”, dar sa actionam concret intr-o directie anume, pe baza unor surse credibile si ajutati de oameni cu pregatire in zona palografiei, lingvisticii sau a istoriei antice, decat sa fim istorici atestati, cum este cazul multora in Romania, care nu fac nimic pentru a readuce romanilor mandria si coeziunea nationala.”

  Va multumim!
  Valentin Roman

 217. … aaa… nu văd pomeniţi cei 9 împăraţi ai Imperiului de origine traco-geto-dacică !? … şi nici o analiză a Columnei lui Traian, a sutelor de statui de MÂNDRI DACI şi a tonelor de aur furate de romani… că doar nu or fi luat lingouri, ci BIJUTERII şi OBIECTE DE CULT (vezi coiful de aur de la Coţofeneşti din sec V î.C.) !?
  Nu e ciudat că numai dacii au avut parte de o aşa stimă din partea cuceritorilor ???
  Nimeni nu contestă influenţa greacă, romană, slavă, dar pentru a „schimba IDENTITATEA unui popor”, sunt necesare condiţii (timp şi număr) afirmate de STUDII ŞTIINŢIFICE, care nu s-au materializat nici cu romanii, nici cu pecenegii, nici cu cumanii, nici cu maghiarii, nici cu slavii.
  Eu trec des prin Timoc şi am văzut satul Cumani… asta înseamnă că acolo a fost un sat izolat de cumani, care din condiţiile amintite mai sus , au terminat prin a fi… asimilaţi !… un exemplu de cum (NU) a influenţat MIGRAŢIA, Identitatea Naţională a populaţiei băştinaşe.
  Un alt aspect important este că : migratorii se mişcă de la „rău” la „bine”, deci sunt reprezentanţii unor civilizaţii inferioare, care nu pot emite „pretenţii de civilizatori”. Cei ce o fac azi, au beneficiat de ajutoarele bisericii catolice-romane, sau ortodoxe-bizantine (centre de putere spirituală) şi astfel au reuşit să „disloce parţial” băştinaşii (parţial- din motive numerice).
  Timocul este de 200 de ani sub cizmă slavă şi cu toată MANIPULAREA şi ASIMILAREA FORŢATĂ, tot mai avem fraţi acolo, deşi televiziunea şi presa au devenit în ultimii ani duşmani foarte eficienţi.
  Am făcut această „teorie” aparent off-topic, pentru a explica „mecanismele asimilării”.

 218. … să fie clar că Istoria nu este o ştiinţă, fiind scrisă de „cuceritorii vremelnici”, cu scopul MANIPULĂRII în propriul lor interes !!!… şi cum noi suntem „proşti de buni”, cădem în mrejele lor !? … haideţi să manipulăm şi noi, chiar dacă mai exagerăm, deoarece altfel „ăştia ne încalecă” ! Eu nu sunt pentru săpături… să-i lăsăm pe străbuni să se hodinească în pace, că noi avem altceva mai bun de făcut !

 219. … eu aş putea să dărâm multe din argumentele autorului şi ale unui ANONIM care nu-şi dă nume şi prenume, ci se ascunde sub pseudonimul DACO-ROMANUL MIGRATOR, dar nu o să pierd timp cu ei Spune autorul că „dacii nu aveau drumuri”… se vede că nu a fost la Sarmizegetusa Regia… îi dau o mână de ajutor aici : http://www.youtube.com/watch?v=MqhBjbkOb2g&feature=plcp&context=C4e39f00VDvjVQa1PpcFNuun75EJiJHREatfAByd-ZuYWVbt9bVB8=
  … mai spune autorul că ar trebui să „demonstrăm că suntem vrednici prin acţiuni” …iată că unii o fac (şi nu suntem singurii), ba chiar ne bazăm IDEOLOGIA pe „ceea ce se cunoaşte despre DACI” : https://www.facebook.com/groups/141387601036/10150713501656037/?notif_t=group_activity
  … să vedem dacă reuşiţi să pricepeţi ce vrea … MIŞCAREA DACIA !?!?
  … „anonimul” ne reproşează că nu aveam oraşe ca alţii… păi cred şi eu… suntem… CIOBANII PRIMORDIALI, iar oile noastre nu pasc „ziduri” ! … du-te matale în Apuseni şi ai să vezi „o casă şi piscul”.
  Nu ştiu cine ar putea să ne condamne pentru DACOMANIE, dar ştiu că pentru derâderea unor anumite personalităţi, se poate imagina ceva !!! 😉
  Chiar aveţi un neuron-singuratic, ca să nu pricepeţi de înseamnă „Istorie făcută de alţii” ??? … „documente dispărute” ???… sau aveţi o „misiune” specială !? Spune „anonimul” că DACIA este dovadă de ANTI-ROMÂNISM… ciudat că anti-dacismul este promovat de unii care nu sunt sigur

 220. … am avut răbdarea să citesc toate comentariile şi nicăieri nu am văzut referiri la : Cucuteni, Lepenski Vir, Tezaurele traco-geto-dacice de la sudul Dunării, dar şi de la nord, coifurile de argint şi aur (Coţofeneşti), originea tracă a multor zeităţi greceşti, şi următoarele citate :

  1. Civilizaţia şi istoria au început acolo unde locuieşte azi neamul românesc. ( W. Schiller , arheolog american )

  3. Pe tăbliţele de la Tărtăria , scrisul apare în teritoriile carpato-danubiano-pontice cu mult înainte de Sumer . ( R. Schiller , Reader`s Digest , 7 , 1975)

  4. Limba lor ( a românilor ) n-a putut fi extirpată deşi sunt aşezati în mijlocul atâtor neamuri de barbari şi aşa se luptă să nu o părăsească în ruptul capului , încât parcă nu s-ar fi luptat atâta pentru viaţă cât pentru o limbă . ( Bonfini )

  5. Aceşti volohi nu sunt nici romani , nici bulgari , nici wölsche , ci vlahi ( ROMÂNI ) , urmaşi ai marii şi străvechii seminţii de popoare a tracilor , dacilor şi geţilor , care şi acum , îşi au limba lor proprie şi cu toate asupririle , locuiesc în Valachia , Moldova , Transilvania şi Ungaria în număr de milioane . ( Schlözer , Russische Annalen – sec XVIII )

  6. ( La soldaţii români ) Dogma nemuririi sufletului îi făcea curajoşi fără margini , dispreţuitori faţă de orice pericol , poftitori de moarte ( apetitus morti ) luptători cu hotărâre şi cu o întreprindere de speriat . ( Metianus Capella )

  7. Nu invidiaţi vechile popoare ci priviţi pe al vostru . Cu cât veţi săpa mai adânc , cu atât veţi vedea ţâşnind viaţă. ( Michelet , 1859 )

  8. Zamolxen era minunat de înţelept în filosofie . ( Alfonso X El Sabio )

  9. Atunci … de ce ai lăsat acasă atâtea deprinderi , un trai cât se poate de ademenitor şi o domnie plină de străluciri … De ce te-ai silit împotriva firii , să-ţi aduci oştenii pe nişte meleaguri ( geto-dacice ) în care orice oaste străină nu poate afla scăpare sub cerul liber ? ( Diodor din Sicilia , Biblioteca istorică , XXI , 11-12 )

  10. Getul zdrenţăros sau scitul pribeag târându-şi avutul de ici-colo , n-au de ce să-l pizmuiască pe stăpânul celei mai întinse moşii … Căci nicăieri ca printre aceşti pribegi nu întâlneşti mame maştere care-şi iubesc cu duioşie de adevărată mamă copiii vitregi . Aici nu întâlneşti soţie îngâmfată de zestrea ei şi mândră de adulterele ei sau de soţul ei din care a făcut un sclav ! Zestrea cea mai frumoasă e socotită aici cinstea tatălui , virtutea mamei şi credinţa soţiei ! ( Horaţiu )

  11. ( Deceneu ) i-a instruit în aproape toate ramurile filosofiei , căci el era în aceasta un maestru priceput . El i-a învăţat morala (…) , i-a instruit în ştiinţele fizicii (…) , i-a învăţat logica , făcându-i cu mintea superiori celorlalte popoare (…) , demonstrându-le teoria celor 12 semne ale zodiacului , le-a arătat orbita lunii , şi cum globul de foc al Soarelui întrece măsura globului pământesc şi le-a expus sub ce nume şi sub ce semne cele 346 de stele trec în drumul lor cel repede de la răsărit şi până la apus , spre a se apropia sau îndepărta de polul ceresc .( Iordanes , Getica , XI , 69-70 )

  12. Românii , în decursul acestui lung interval , au dăinuit refugiaţi în munţi la adăpost de şuvoiul invaziilor . (…) Timpul n-a avut darul să ştirbească forţa , nici să slăbească speranţa daco-românilor . Rămăsese aceeaşi rasă rezistentă , răbdătoare , întrucât se considera nemuritoare . ( Abdolonyme Ubicini , 1886 ) 15. Neamul geţilor , care au fost mai războinici decât oricare dintre oamenii care au trăit cândva şi aceasta nu numai datorită tăriei trupului lor , dar şi pentru că astfel îi convinsese slăvitul lor Zamolxes . Crezând că nu mor , doar că îşi schimbă locuinţa , ei sunt mai porniţi pe lupte , decât ar fi înclinaţi să întrepindă o călătorie . ( Iulian , Cezarii ,Traian , 22 )

  13. Cato : Feriţi-ne , zei cereşti , ca , printr-un dezastru care i-ar pune în mişcare pe daci şi pe geţi , Roma să cadă , iar eu să mai rămân teafăr … ( Lucanus , Pharsalia , II , 295-297 )

  14. Martial îi scrie unui prieten că în ţara Geţilor va găsi stânca lui Prometeu . ( Martial , Epigr. , IX , 46 )

  15. Tracul Zamolxis , care învăţase pe druizi , printre altele şi divinaţia prin fise şi numere. (Origenes , Philosophumena , I , 2 , 22 )

  16. Împreună cu tovarăşii săi de drum cu unul fiu al lui Theodorus şi cu Epi… , pe cheltuiala lui personală , a plecat în solie călătorind departe şi ajungând la Argedava , la tatăl aceluia şi întâlnindu-l , totdeodată a obţinut de la el … , oraş … şi a dezlegat poporul … . Ajungând ( apoi ) preot al Marelui Zeu a săvârşit în chip strălucit procesiunile şi jertfele şi a împărţit şi cetăţenilor părţi de carne ( a animalelor sacrificate ) . Fiind ales preot al lui Serapis , tot aşa a suportat cu vrednicie şi bunăvoinţă cheltuielile . Iar pentru că Dionysos ( zeul ) eponim al oraşului , nemaiavând de mulţi ani preot şi fiind aclamat ( tot ) el de cetăţeni , s-a consacrat pe sine ( acestei slujbe ) ; şi pe vremea iernării lui C ( aius ) Antonius luând ( iarăşi ) coroana zeului ( adică devenind preot ) a împlinit procesiuni şi sacrificii frumos şi cu măreţie şi a dat cetăţenilor carne din belşug . Şi acceptând pe viaţă cununa zeilor din Samothrace , îndeplineşte procesiuni şi sacrificii pentru iniţiaţi şi pentru oraş . ŞI ÎN TIMPUL DIN URMĂ REGELE BUREBISTA AJUNGÂND CEL DINTÂI ŞI CEL MAI MARE DINTRE REGII DIN TRACIA ŞI STĂPÂNIND TOT TERITORIUL DE DINCOACE DE FLUVIU ( DUNĂRE ) ŞI DE DINCOLO şi a ajuns de asemenea la acesta ( la Burebista ) în cea dintâi şi cea mai mare prietenie , a obţinut cele mai bune foloase pentru patria sa , vorbindu-i şi sfătuindu-l în ceea ce priveşte chestiunile cele mai importante , atrăgându-şi bunăvoinţa regelui spre binele oraşului ; şi în toate celelalte ( ocazii ) oferindu-se pe sine fără să se cruţe în soliile oraşului şi luând asupră-şi fără şovăire primejdii , pentru a contribui în tot chipul la binele patriei . Şi fiind trimis de regele Burebista ca ambasador la Cn ( aeius ) Pompeius , fiul lui Cnaeius , imperator al romanilor , şi întâlnindu-se cu acesta în părţile Macedoniei , lângă Heraclea Lyncestis ( astăzi Bitoli-Monastir ) , nu numai că şi-a îndeplinit cu bine însărcinările primite de la rege , câştigând pentru acesta bunăvoinţa romanilor , dar şi pentru patrie a purtat cele mai frumoase negocieri ; în general în orice situaţie a împrejurărilor expunându-se cu trup şi suflet şi folosind cheltuieli din ale vieţii proprii ( adică din averea lui particulară ) şi dând puteri noi din averea sa ( de la el însuşi ) la unele dregătorii ale oraşului ( adică ajutând cu bani tezaurul public ) arată cel mai mare zel pentru binele patriei sale . Aşadar , pentru ca şi poporul să arate că cinsteşte pe oamenii cei buni şi vrednici şi care îi fac lui bine a hotărât Sfatul şi poporul ( dionysopolitanilor ) ca Acornion al lui Dionysios să fie lăudat pentru aceste ( merite ) şi să fie încununat el la sărbătoarea lui Dionysos cu o cunună de aur şi o statuie de bronz şi să fie încununat şi în timpul ce urmează , în fiecare an la Dionysii cu o coroană de aur şi să i se dea pentru ridicarea statuii locul cel mai de cinste din agora . ( Decretul Dionysopolitan În Cinstea Lui Acornion )

  17. Într-adevăr acesta este unul dintre cele mai vechi popoare din Europa (…) fie că este vorba de traci (…) , de geţi sau de daci , locuitorii au rămas aceiaşi din epoca neolitică – era pietrei şlefuite – până în zilele noastre , susţinând astfel , printr-un exemplu poate unic în istoria lumii , continuitatea unui neam . ( André Armad )

  18. Această naţiune neglijată şi oprimată stăpâneşte pământurile cele mai rele din întreaga ţară . Aceste pământuri le sunt luate îndată ce sunt defrişate de ei cu sudoarea feţei şi gata pentru a fi însămânţate cu porumb . Fiecare sas sau ungur poate să se înstăpânească pe pământul românului , chiar dacă acesta a fost stăpânul lui de sute de ani . Românul este alungat cu întreaga sa familie în munţi , unde el nu găseşte decât piatră şi câteodată este obligat să părăsească ţara . Dacă un sat românesc este aşezat în vecinătatea unui sat săsesc sau unguresc , românul nu are voie să se apropie mai mult de satele acestor două naţiuni privilegiate decât ţiganii . Nimeni nu îi adresează o vorbă bună şi el nu are niciodată o zi de sărbătoare . Eu nu voi uita niciodată vorbele unui bătrân al acestei naţiuni , din Şinca veche (Făgăraş) rostite pe patul său de moarte : Eu mor fericit , pentru că eu nu las în urma mea în sclavie nici femee , nici copii . Când am trăit printre ei am avut mai mult decât ocazia să constat că românul e bun . Cum se înduioşa inima sa când era tratat ca un frate . Oricât de duri ar fi aceşti oameni , eu am putut observa , în cei doi ani pe care i-am petrecut printre ei , trăsături care sigur nu ar fi fost nedemne pentru omul cel mai civilizat . Cât rău au făcut acestei naţiuni ura şi indiferenţa faţă de această naţiune altădată atât de mare şi de strălucitoare . Orice ar fi , naţiunea română are , prin numărul şi dreptul său la stăpânirea ţării , meritele sale proprii . ( geologul german Haquet , despre anii petrecuţi în Transilvania , 1763-1764 )

  19. O Evă mitocondrială din Tracia se află la originea românilor . Populaţia de aici a migrat apoi spre toată Europa cu 30-40.000 de ani în urmă . ( Profesorul Alexander Rodewald , director al Institutului de Biologie Umană de la Universitatea din Hamburg )

  20. Era un popor brav acela care a impus tribut superbei împărătese de marmură a lumii – Roma . Era un popor nobil acela a cărui cădere te împle de lacrimi , iar nu de disperare , iar a fi descendentul unui popor de eroi , plin de nobleţe , de amor de patrie şi libertate , a fi descendentul unui asemenea popor n-a fost şi nu va fi ruşine niciodată . ( Mihai Eminescu )

  21. Latineasca , departe de a fi trunchiul limbilor care se vorbesc azi s-ar putea zice că este mai puţin în firea celei dintâi firi romane , că ea a schimbat mai mult vorbele sale cele dintâi şi dacă nu m-aş teme să dau o înfăţişare paradoxală acestei observaţii juste aş zice că ea e cea mai nouă dintre toate , sau cel puţin a aceea în ale cărei părţi se găsesc mai puţine urme din graiul popoarelor din care s-au născut . Limba latinească în adevăr se trage din acest grai , iar celelalte limbi mai ales româna sunt însuşi acest grai . ( D`Hauterive , Memoriu asupra vechei si actualei stări a Moldovei , Ed. Acad. , p. 255-257 , 1902 )

  22. Urmaşii geto-dacilor trăiesc şi astăzi şi locuiesc acolo unde au locuit părinţii lor , vorbesc în limba în care glăsuiau mai demult părinţii lor . (Huszti Andras)

  23. S-a temut Süleiman ca nu cumva când ar încerca el să ocupe Transilvania sau Muntenia sau Moldova , toate aceste ţări să se unească împreună şi să se apere . ( Antonio Veranzio 1504-1573 )

  24. În secuime peste 60.000 de români întrebuinţează chiar şi în vatra familială limba maghiară , ne mai având altă dovadă a naţionalităţii lor , decât religia lor ortodoxă . ( Carl F. Marienburg )

  25. Aceşti bieţi ţărani , cu mantăile şi căciulile lor cu pene de curcan pe cap , ei de care se râsese atâta , dovediră că ştiu să moară dacă nu să învingă şi că le curge în vine tot sângele vechilor daci . ( Kohn Abrest )

  26. Acest sentiment puternic de a trăi şi de a muri pentru naţionalitatea lor l-au exteriorizat şi l-au consfinţit cu numele de ROMÂN ; şi unde este puterea care să le poată lua această naţionalitate , unde se află dreptul care ar putea să le-o conteste ? ( Ştefan Ludwig Roth , 1848 )

  27. Dacii , moesii , tracii n-au fost în toate vremurile aşa de războinici , că istoria legendară a făcut să se afirme că însuşi zeul războiului s-a născut în ŢARA LOR ? Mi-ar fi greu să enumăr puterea din toate provinciile , care acum se găseşte înglobată în Imperiul Roman… ( Flavius Vegetius )

  28. Şi nici nu trebuie dacă vei afla defecte în poeziile ce le fac şi cari sunt aproape opera unui poet get . ( Ovidiu , Ex Ponto , 1 , iv ,13 , v . 16-22 )

  31. Românii despre care am mai spus că sunt daci . ( Bocignoli , 29.06.1524 , la Răgusa )

  32. Cantitatea de grâu adusă din Pont e mai mare decât tot ceea ce ne devine din celelalte porturi comerciale , deoarece , acest ţinut produce cea mai mare cantitate de grâu . ( Demostene , Discursuri )

  33. Papa Nicolae I spune că grecii de la acea vreme numeau Latina şi Scita limbi barbare . ( O scrisoare către Împăratul Bizanţului Mihail al III-lea , 865 en )

  34. Decebal , un rege alungat din reşedinţa sa , izgonit chiar din viaţă , fără ca să fi pierdut niciodată nădejdea . ( Plinius cel Tânăr , Epistole , VIII , 4 , 2 )

  35. Nu este nimeni dintre sarmaţi sau geţi care să nu poarte o teacă cu arc şi săgeţi muiate în sînge de viperă . ( Ovidiu ; Trist. ; IV ; 1 ;78 )

  36. Geţii , care se mărginesc cu sciţii , întrebuinţează aceleaşi arme ca şi aceştia , ei sunt toţi arcaşi călăreţi . ( Tucidide ; II ; c. 96 )

  37. Geţii vorbeau aceiaşi limbă ca dacii şi aveau aceleaşi obiceiuri . Grecii dădeau , atât geţilor din Bulgaria cât şi dacilor din Moldova , Valahia , Transilvania şi Ungaria acelaşi nume şi crede-au că şi geţii şi dacii provin de la traci . ( L. A. Gebhardi , Geschichte des Reichs Hungarn und der damit Verbudenen Stateen , I. Theil , Leipzig ,1778 ,p. 43-44.)

  38. În cele mai vechi timpuri cunoscute , în Transilvania şi în ţările învecinate locuiau dacii , care mai erau denumiţi şi geţi , şi de la ei a primit actuala Transilvanie împreună cu Moldova , Muntenia şi regiunile învecinate din Ungaria numele de Dacia . ( Martin Hochmeister , Siebenburgische Provinziaalblatter , vol. III , fasc. 3 , Sibiu ,1808 , p. 126 )

  39. Dacii sunt primii strămoşi ai românilor de azi . Din punct de vedere etnografic dacii par să se confunde cu geţii . Aceiaşi origine , aceiaşi limbă . Asupra acestui punct toate mărturiile din vechime concordă . ( Abdolonyme Ubicini , Les origines de l’historie roumaine , Ernest Laroux , Paris ,1866 , p. 6 )

  40. Grele îndatoriri a trebuit să suporte Dacia aproape 60 de ani , sub 20 de împăraţi romani , pînă când sub Galienus dacii s-au deşteptat din nou , i-au bătut pe romani , le-au adus mari pagube şi , în sfîrşit , au prădat imperiul roman şi au ocupat Roma , ca să se răzbune şi s-o ruşineze , de unde a ieşit proverbul : Nullum violentum diuturnum ( nimic din ceea ce este impus prin violenţă nu durează ) . ( Johannes Tröster, în Vechea si Noua Dacie germană secolul 17 )

  41. Nădejdea lui Decebal se împlinise : Imperiul fusese dărâmat prin loviturile oamenilor de la Dunăre , Roma însăşi învingătoarea tuturor popoarelor a trebuit să slujească supusă şi să primească jugul triumfului getic . ( Isidor De Sevilla între 560 – 636 )

  42. Faza primară a Culturii Vedice s-a desfăşurat în Carpaţi , cel mai probabil , iniţial , în Ardeal unde se găseşte , Ancient India ( India Veche ) . ( 1922 The Cambridge History of India , Universitatea din Cambridge , bază vechea literatură vedică )

  43. Polonezii sunt urmaşii acelor daci care , neîmpăcându-se cu cucerirea romană , şi-au părăsit locurile de baştină şi s-au mutat la nord . ( Jan Trynkowski , istoric polonez )

  44. Spaţiul polonez de astăzi , acoperit de gheaţă , ca şi nordul Germaniei , pînă la începutul Holocenului ( etapa geologică actuală ) , n-au putut fi populate decât dinspre sud , din spaţiul carpatic , după prelungirea drumurilor sării . ( Cercetarea Universităţii Californiei din Los Angeles , întocmită de profesorul arheolog Marija Gimbutas )

  45. Denumirile dacice de plante , păstrate la Dioscoride ( medic grec din perioada împăraţilor Claudius 41 – 54 e.n. şi Nero 54 – 68 e.n. ) pot fi găsite şi în fondul limbii germane . ( Jakob Grimm 1785-1863 , în Istoria limbii germane )

  46. Romanii nu au ajuns nici în Maramureş , cu atît mai puţin în şesul dintre Carpaţii păduroşi şi Marea Baltică , spaţiu de expansiune al populaţiei carpatice . Aici şi-au organizat atacurile contra Imperiului Roman , armatele Geto-Dace , numite de unii şi gotice . ( Waclaw Aleksander Maciejowski 1792 – 1883 , în lucrarea Geto-dacii vistulieni şi niprieni strămoşii polonilor )

  47. Daco-geţii sunt consideraţi fondatorii spaniolilor ( Cronicile spaniolilor 25 , p. 179 ) ; Daco-geţii sînt consideraţi fondatorii popoarelor nordice ( Gesta Normanorum , Cronica ducilor de Normandia , Carolus Lundius etc. ) ; Daco-geţii sînt consideraţi fondatorii teutonilor , prin saxoni şi frizieni , ai olandezilor al căror nume naţional este şi azi Daci ( Dutch ) şi ai Anglilor . ( Leibniz , Collectanea Etymologica etc. )

  48. Amal domneşte peste Daco-geţi şi este întemeietorul Amalilor . ( Dinastia Amalilor este Daco-getă ) ( Carlo Troya istoric şi politician italian 1784 – 1858 )

  49. Belizariu , vestitul general al lui Iustinian , învingându-i pe aşa-zişii goţi în Italia , îşi ia titlul triumfal de GETICUS MAXIMUS . Ori titlul triumfal nu se putea lua decît după numele poporului pe care l-ai învins .

  50. Neamul tracilor este cel mai numeros din lume , după cel al inzilor . Dacă ar avea un singur conducător sau dacă tracii s-ar înţelege între ei , neamul lor ar fi de nebiruit şi cu mult mai puternic decât toate neamurile . ( Istoricul Herodot 484-425 î.Chr. )

  Cineva cerea „pedepsirea” dacomaniacilor… atenţie să nu se întâmple… invers !!!

 221. @Sarmis

  Va rog, nu mai schimbati subiectul. Domnul Enigmescu a pus o intrebare punctuala, i-am raspuns punctual. Oare chiar sa nu intelegeti ce-am vrut sa spun? E clar ca „Intrarea Domnului in Ierusalim” este o sarbatoare crestina, deci nu poate fi atasata vreunei natiuni.

  Ceea ce am vrut sa arat este ca denumirea populara( adica cum i-au zis oamenii in popor) este una LATINA sau care ne vine de la LATINI. Nu sarbatoarea, ci NUMELE popular al ei. Deci, iata o influenta romană asupra unei sarbatori romanesti.

  Repet, sarbatorile sunt crestine, sunt Sfinte, nu apartin vreunei natiuni sau etnii.

  In ceea ce priveste intrebarea referitoare la 1054, nu dovediti decat ca aveti mari lacune. Pai credinta ORTODOXA, a Bisericii lui Hristos, era cea de la Constantinopol si se predica in latina si greaca. Ceea ce era la Roma, deja nu mai avea nicio treaba cu latinitatea. Roma era demult barbarizata, germanizata, nu mai avea nimic latin in ea.

  Ceea ce incerc sa spun este ca la 1054, latinitatea, atat cat mai era, era in EST, la Constantinopol.

  Cititi mai atent textul, la referinta la fratii Asan si Imperiul lor si o sa intelegeti.

  De altfel, invit pe toti cei care comenteaza ce-am scris sa citeasca cu atentie textul si sa cerceteze resursele bibliografice puse la dispozitie. Asa sa discutam pe „presupun”, „se pare ca” si „mai gandeste si cu inima” e o pierdere de vreme.

 222. @Sarmis
  Desi nu sunt la fel de „luminat” ca dacologii aparatori ai lui Zamolxe zeul, imi permit eu sa raspund la intrebarea de ce la 1054 nu am imbratisat romano-catolicismul…pt ca conducatorii Bisercii de la noi erau legati mai strans de Costantinopol decat de Roma, iar in plus Constantinopolul ocupa in perioada respectiva locul pe care Roma il ocupase in antichitate…

 223. @ Mihai M Popescu

  Desi va adresati lui Enigmescu imi permit sa va raspund, urmare unei afirmatii a Dvs. Va citez:

  “Vreau să încep prin a pune o întrebare directă și simplă: care sunt datinile, tradițiile și obiceiurile păstrate de la romani pe teritoriul dacic???
  Va dau una simpla, ca tot ne apropiem: Sarbatoarea Intrarii Domnului in Ierusalim se numeste “Florii”, care vine de la latinescul “Floralia”, sarbatoarea romană a florilor.”

  Credeti ca este relevant???
  Atunci crestinii din alte parti ale lumii, care celebreaza Floriile (dupa „Floralia”, Rusaliile dupa „Rosalia”, etc…), au fost latinizati?
  Daca celebram Pastile („Pesach”, sarbatoare iudaica preluata apoi de crestinism), inseamna ca suntem …iudaizati?

  In definitiv, de ce, daca suntem atat de latinizati, la momentul 1054 n-am imbratisat crestinismul romano-catolic, sa fim de aceeasi credinta precum „tatii” nostri de la Roma si am ramas dupa traditia rasariteana?
  Ar fi trebuit sa fie ceva firesc!!!
  Dar noi, nu si nu, pana la greco-catolicism….

  Pana la Sf. Inviere, va doresc post cu folos!
  Doamne ajuta!

 224. @Asterix

  Germanii nu-si zic germani, ci „deutch”. Numele de „german” si „germania” vin de la romani.

 225. @Gerula

  Aurelian a retras trupele din Dacia din motive economice, dar nu a renuntat la apararea teritoriului. Viata urbana – in orase, castre, cetati – a continuat. Multi din veteranii Armatei au ramas pe loc, fiind improprietariti si au constituit forta de aparare a locului. Mai mult, multi din acesti veterani erau chiar de origine traca, asa ca aveau mai multe motive sa ramana si sa-si apere pamanturile.

  @Sabi

  Domnule draga, mie nu-mi pare ca documentarul vorbeste impotriva crestinismului (unde dai si unde crapa), de unde ai scos matale absurditatile astea?…- Asta spuneti aici si mai jos ziceti:

  Pe Dumnezeu il putem denumi cum dorim: Zamolxe,Brahma,Allah, etc…El tot unul este si ramane Creatorul nostru indiferent cum il denumim…- e clar.

  „este si motivul pentru care in toate descoperirile tot ceea ce s-a citit suna a latina dar de fapt era limba daca doar scrisul era diferit…” – Zamolxe, va suna româneşte? Ovidius Naso a spus clar ca limba bastinasilor e diferita de latina. E linkul pus pe-aici, pe la comentarii.

  „plus ca soldatii romani erau adunati de prin toate teritoriile ocupate, nici ei nu erau latini; „- ati citit textul pe care-l comentati? Va rog cititi mai sus sa vedeti ce insemna „roman”.

  „am cucerit un teritoriu frate , au spus romanii ! „- aratati-mi sursa documentara pentru aceasta afirmatie.

  „Asta se doreste in prezent de la Romania…aveti ideea cat la suta din teriotriul romanesc a fost deja cumparat de israelieni?”- ce legatura?!!

  „dar romanii adevarati erau in Roma” – romani, din punct de vedere etnic erau 10%, maxim, din cei care-si spuneau „Romani”. Roma era o aglomeratie de populatii. „Romani puri” adica din Roma, erau foarte putini, o minoritate. Asta o arata toti autorii: romani, latini, greci, germani, polonezi, români, etc…

  Sunteti intr-o grava erezie in ceea ce priveste crestinismul si confuzie in ceea ce priveste istoria. Nu v-ar strica sa recititi acest text.

 226. @Enigmescu

  „Vreau să încep prin a pune o întrebare directă și simplă: care sunt datinile, tradițiile și obiceiurile păstrate de la romani pe teritoriul dacic???”

  Va dau una simpla, ca tot ne apropiem: Sarbatoarea Intrarii Domnului in Ierusalim se numeste „Florii”, care vine de la latinescul „Floralia”, sarbatoarea romană a florilor.

  „Ceea ce-a vrut orice imperiu cotropitor: înrobire, jaf, siluire, ucideri, jocuri monstruoase în arene etc” – asta e pur si simplu o speculatie si o presupunere ca au existat/exista state care s-au dus peste alte tari doar din porniri perverse. Daca ar fi fost asa, romanii nu ar pierdut vremea construind mii de kilometri de drumuri, apeducte, limes-uri pe unde au fost. Nu mai zic de constructia de orase, asta e altceva.

  „Exemplul cel mai concludent îl dă însuși Decebal care preferă să se sinucidă decât să cadă în mâinile tâlharilor romani- considerați barbari” – Nu avem nicio dovada istorica cum ca dacii au preferat moartea decat sa locuiasca in Imperiul Roman. Logic vorbind, daca ar fi fost cum spuneti, romanizarea era si mai simplu de facut, din lipsa…bastinasilor.

  Luati un exemplu, o exceptie si o extrapolati la toata populatia, bazandu-va pe…nimic. Daca ar fi sa ne uitam in istorie, sa vedem de cate ori s-a sinucis o intreaga populatie dupa pierderea unui razboi…gasim si posibilitatea ca asta sa se fi intamplat si cu dacii. Adica zero.

  Pentru că Imperiul Roman însemna:

  1. opulență (pentru dictatori și acoliții lor)

  ADICA ZERO RELEVANTA pentru oamenii simpli, soldatii, care traiau ca si taranii daci, sciti, iliri, etc. E ca si cum ai spune ca daca Basescu si compania se lafaie in lux, poporul român trăieşte la fel.

  2.homosexualism (se știe că împăratul cuceritor Traian era homosexual, dar nu e singurul caz)

  Adevărul este ca homosexualismul era exclusiv roman. Ceilalti, grecii de exemplu, nici nu le trecea prin cap asa ceva. Iar nobilii daci nu-si vindeau conationalii ca sclavi deloc…

  3.libertinaj

  Asta e simpatica, in epoca despre care vorbim…Dar nu-i asa, Burebista a taiat viile pentru ca…dacii nu prea le aveau cu vinul. Sau contestam si asta? Expresia „”ticalositi de nesfarsitele razboaie”, despre stramosii nostri ce va spune?

  4. ca romanii au copiat zeitatile grecesti, e arhicunoscut.Asa erau vremurile. Dar sa spui ca dacii erau monoteisti, cand sunt o multime de marturii asupra existentei mai multor zeitati la care se inchinau este o mistificare fara margini. Iar sa afirmi ca erau pre-cursorii crestinismului este…de necomentat.

  5. prostituție sacramentală/sacerdotală și prostituție infantilă (nici nu vreau să mai explic ce înseamnă acestea, că mă ia durerea de cap numai să mă gândesc la așa ceva)

  Deci toti taranii, care-si munceau pamantul sau fostii soldati improprietariti de pe teritoriul Imperiului se ocupau asa ceva? Interesant. Si iarasi revenim la punctul 1.

  6.jafuri (se crede că romanii au luat, ca popor civilizator și pașnic ce era, mai multe sute de tone de metale prețioase, bijuterii, podoabe și alte lucruri de valoare drept pradă de război, o bogăție care azi ar egala probabil zăcămintele din Roșia Montană unde oamenii să le scoată și să le dea străinilor pe gratis)

  Au luat resurse din Dacia, precum au luat din toate teritoriile pe care le ocupau. Nu exista nicio dovada ca populatia a saracit in urma acestor exploatari, ba dimpotriva: viata urbana s-a dezvoltat, asa cum o atesta toate dovezile si marturiile arheologice. Dar astea nu conteaza pentru Dumneavoastra.

  7. crime abominabile în arenele romane

  ?! Adevarul e restul lumii din acel timp era o „moralitate”…exemplara!

  8. robie și silnicie
  9. violuri
  10. tirania și impunerea cu forța a voinței unor dictatori care se credeau și zei pe deasupra.

  Strabon despre Burebista: „pustiit pe celtii care erau amestecati cu tracii si cu ilirii si a nimicit pe de-a-ntregul pe boiii aflati sub conducerea lui Critasiros si pe taurisci”.

  Banuiesc ca a „pustiit” inseamna ca soldatii sai „ticalositi de nesfarsitele razboaie” s-au comportat cavalereste: n-au violat, le-au dat lapte si prajituri copiilor, au lasat casele asa cum le-au gasit…

  „Unii zic că, vezi Doamne, strămoșii noștri nu știau să construiască nici măcar drumuri- probabil se deplasau ca niște maimuțe prin copaci, deși nu-mi explic atunci cum au putut rezista avalanșelor de cohorte romane dacă habar n-aveau de nici unele. „- Nu stiu cine a spus ca nu stiau sa construiasca drumuri, dar problema este ca NU S-AU GASIT. Si apoi si-n multe alte popoare nu s-au gasit dovezi asupra existentei drumurilor. Asta inseamna cumva ca nu s-au deplasat pe pamant?

  „Alții zic că ne-au adus organizarea administrativă romană. Aici nu pot să-i contrazic, se vede ce înseamnă azi republica și organizarea de stil vestic, ca să nu mai pomenesc de faptul că imperiul s-a dezmembrat făcând pur și simplu implozie (iar o parte dintre cauze se găsesc între cele enumerate mai sus). Și mai vin aici cu o întrebare: ce era rău în organizarea administrativă a geto-dacilor??? Ce era rău în stilul lor de viață de a trebuit schimbat așa dramatic și iremediabil???”

  Aici se vede ca nu aveti habar de istorie si folositi concepte pe care nu le cunoasteti. Ba mai mult, nici despre daci, pe care pretindeti ca-i aparati nu stiti.

  Pai republica romana nu are nicio legatura cu ce inseamna republica azi! Nu mai vorbesc ca la acea vreme, Roma ERA IMPERIU! Si atunci ce organizare republicana au adus dacilor?!!

  Ca sa nu mai spun ca una din cele mai vechi forme de organizare a stramosilor, OBSTEA, s-a pastrat si-n timpul stapanirii romane si mult dupa! Daca ati fi citit cu atentie articolul( l-ati citit macar?!) ati fi observat referinta la organizarea Imperiala, NU republicana. Organizarea care a venit de la Tarigrad( negati si Tarigradul?!), de la Constantin cel Mare. Dominus et Deus, adica Domn si Sef al Bisericii( asa cum au fost toti domnitorii români). Sau asta e tot inventia Scolii Ardelene?!

  „Se presupune că împăratul roman ar fi dat ordin ca nici măcar să nu se mai pomenească despre acest zeu în cuprinsul imperiului” – eh, daca se PRESUPUNE.

  „Și-mi continui șirul ideilor: are aceasta vreo legătură cu faptul că aproape toți împărații romani aveau să fie cei mai mari persecutori ai creștinismului??? – In primul rand, care „aproape toti imparatii romani”? Aveti vreo statistica? Stiati ca cel mai mare persecutor al crestinilor, Maximin era TRAC? Cum puteti spune atunci ca dacii erau pre-crestini?!!!

  Deci, plecati de la o PRESUPUNERE, ca sa sustineti o minciuna pe care am demontat-o in 5 secunde pentru a demonstra: „. Așa cum am arătat mai sus”!!!

  N-ati aratat nimic, n-ati postat o singura referinta istorica, o dovada, nimic! Dar „ati aratat mai sus”!

  „Ca să vezi, tatăl lor dac, care probabil luptase pe metereze împotriva romanilor, s-a simțit atât de mândru că țara a căzut pradă persecutorilor încât copiilor săi le-a și dat nume romane. Păi atunci cum mai ținea la tradițiile locului?” – asta e penibila. Serios. Cati ani aveti?

  „? Dar, vă rog, pentru corectitudinea datelor, să raportați cifra la teritoriul dacic, nu la cel tracic!!!” – marturiile istorice care spun de exemplu, ca Burebista era „cel dintai si cel mai mare dintre regii din Tracia”, va sunt cunoscute? Eu am scris clar referinta la „regatul lui Burebista”. Eu ma refeream CLAR la regatul lui Burebista. Tot acolo scrie( dar nu ati citit articolul) ce au facut si dacii liberi…

  „Și eu vă răspund tot printr-o întrebare: de ce și-ar fi lăsat pământurile bogate și-ar fi străbătut Europa ca niște nomazi în căutarea fericirii, când tot ce aveau nevoie era în locul numit de ei „acasă”?! Ce mare scofală ne conferă chiar și azi statutul de „cetățeni europeni”??? Chiar nu realizați pericolul și penibilitatea situației? – 3 milioane de români plecati azi din tara sunt penibili dupa Dumneavoastra.

 227. Asta doream sa spun si eu. Germanii au stat sute de ani sub Imperiul Roman. Romanii au construit un zid, precum in Britania, au construit orase, au ocupat mai mult de jumatate din actualul teritoriu al Germaniei, au ajuns pana pe Rin, pana la Köln. Au interactionat cu poporul germanic, au trait impreuna pana la retragerea Imperiului. Se mai gasesc si astazi in subsolurile Kölnului zidurile fostului oras. Germanii niciodata nu au respins convietuirea cu Imperiul, ba chiar mai mult au fost influentati de romani si probabil si invers. Insa se mai numesc si astazi si sunt mandrii de ei: Germanici (desi e dovedit genetic ca numai fiecare al patrulea barbat german are intr-adevar o gena germanica)! Noi, am uitat repede totul si suntem urmasii lui Traian……….

 228. Subscriu la

  „Organizatiile, asociatiile, etc. de arheologi, paleontologi si antropologi, sunt datoare sa intervina in curmarea acestui simulacru istoric si sa oblige pe doctorandul SS sa-si retraga sprijinul acordat acestor mercenari, care vor sa cumpere tacerea romanilor care altfel stiu, inteleg ca majoritatea popoarelor sau creat prin colonizari de catre diverse alte natii, popoare, mai ales triburi nomande, insa mari si razboinice.”

  atata timp cat in cazul domniei sale (SS) se foloseste in mod eronat titulatura de profesor (nu activeaza sub nicio forma in sfera educatiei, fie ea si in forma prescolara), alaturata specializarii in paleografie (care ii lipseste cu desavarsire) – lucru care face ca presupozitiile domniei sale sa fie minim puse sub semnul intrebarii, daca nu ignorate cu desavarsire.

  Mai mult, comparatiile intre inventarele de semne Vinca/Tartaria sunt aberante, lipsind grosolan orice asemanare.

 229. Zice o vorbă înțeleaptă, moștenită, probabil, tocmai de la dacii iubitori de dreptate, că „un nebun aruncă o piatră în apă și apoi se căznesc 10 înțelepți să o scoată și tot nu reușesc.”

  Există la noi, românii, o genă responsabilă de apucătura asta de-ași da cu părerea despre orice și oricum, fără a avea totuși o minimă pregătire în domeniul pe care-l abordează. Din păcate, golurile lăsate de noi înșine în istoria noastră au fost umplute de alții, străini de simțirea și sângele nostru, ceea ce face să resimțim azi mai mult decât acut valurile ce ne împresoară de la piatra pe care au aruncat-o nebunii spre noi. Dar nebunii n-au nici o vină pentru slaba noastră pregătire, ei doar au profitat și profită în continuare de naivitatea noastră, profită de dezbinarea noastră și, mai ales, profită de răcirea iubirii dintre frații de același neam. Am mai spus-o și-o voi repeta până voi muri, că am fost educați greșit încă de cum am văzut lumina zilei: ni s-a predat tâmpenia cu „Miorița” laie-bucălaie (mare creație literară…, ca să vezi) care, nici mai mult nici mai puțin, ne inoculează ideea de fratricid, de ucidere a aproapelui, în scopul însușirii averii câștigate cinstit de acesta. Mai mult decât atât, am fost spălați pe creier cu ideea că, asemeni baciului moldovan care se lasă cu seninătate ucis de parcă trăiește într-o lume paralelă celei reale (deci fără a lua apărarea avutului, moștenirii și vieții sale), și noi trebuie să stăm ca dobitocii cu capul plecat ca să nu ni-l taie sabia. Iar câțiva ani mai târziu, când ne răsăreau tuleiele prin barbă, eram puși din nou în fața aceleiași experiențe traumatizante, de această dată exemplul venind de la M. Sadoveanu prin celebrul „Baltagul”. Asta am fost învățați de sute de ani: să râdem unii de alții, să-i desconsiderăm pe cei care s-au născut și-au crescut „în provincie” (o fi vorba de vreo provincie romană ceva?!), să ne batem joc de dialectele românești diferite șamd. De ce? Care este scopul acestor pietre pe care le aruncă vrăjmașii spre noi? Și noi ce facem, așteptăm senini și penibili să ne lovească în ființa noastră, nu ne luăm nici măcar un scut de apărare cu care să ocrotim existența noastră vremelnică pe aceste meleaguri? Rușine, mare rușine domnilor!!!

  Mă uit în jurul meu și nu văd decât „urâciunea pustiirii în locul cel sfânt”, acest loc sfânt lăsat nouă ca moștenire peste veacuri de Însuși Dumnezeu, dar pe care nu l-am meritat și nici nu l-am păstrat cum se cuvine. Ne batem joc efectiv de tot ceea ce este rădăcină românească, iar pentru 30 de arginți mulți sunt în stare să-și vândă sufletele veneticilor care ne curtează bogăția noastră devenită proverbială.

  Probabil unii vor considera această intervenție a mea ca fiind „off topic”, dar e bine să nu mai fim așa superficiali. Am reușit să-mi găsesc răbdarea de-a citi toate postările la acest subiect și, lăsând la o parte prima impresie făcută de comentarii, mi-am dat seama că subiectul acesta chiar contează pentru mulți dintre noi și vrem să se facă dreptate! Vrem să fie șterse greșelile sau inadvertențele din istoria noastră! Vrem să fie completate acele lacune care ne-au adus în situația de-a cerși ca ultimii milogi drepturile pe care le-am avut cu mult înaintea altora, adică dreptul de întâi născuți în această parte a lumii.

  De multe ori m-am gândit în ultima vreme că Dumnezeu ne-a blestemat să avem atâtea bogății. Dacă am fi fost un popor cu pământuri fără resurse, un popor cu apucături migratoare, un popor dedat la blestemății, probabil că am fi reușit să învățăm să fim mai puternici. Dar am avut (am avut, pentru că, în mare parte nu mai sunt ale noastre) resurse suficiente și-am hrănit pe toți flămânzii pământului secole la rând, până când s-au gândit tâlharii că ne-a mai rămas un singur lucru pe care să ni-l jecmănească: SUFLETUL!!! Iar pentru a face aceasta au trebuit să atace rădăcinile noastre, căci sufletul (sau, dacă vreți, spiritul) nostru românesc are niște rădăcini prea adânc înfipte în laturile acestei țări. Ne-au otrăvit sute de ani rădăcinile și acum așteaptă să ne uscăm de la sine, ei știu că nu mai există putere în noi de-a scuipa veninul afară. Deci noi, blânzi și smeriți cu inima, stăm și așteptăm să murim încet (ba chiar mai repede decât am vrea să credem) dar sigur. Îmi plânge inima de durere când văd suferința poporului meu, atât de greu încercat, încercat mai rău chiar decât atunci când își vărsa sângele prin tranșee. Și lăcrimez…, uneori de tristețe, alteori de ciudă și furie oarbă, și dacă așa avea o putere de super-erou aș vrea să îndrept toate acestea într-o clipită. Însă eu nu sunt nici măcar un erou, n-am făcut nimic pentru țara și neamul meu, deși am cerut totul de la ele. Eroul din mine moare înainte de-a se fi născut…!

  Fraților, voi ar trebui să fiți puterea mea, eroii mei de poveste! Voi ar trebui să fiți scutul meu la vreme de nevoie! UNDE SUNTEȚI VOI???

  Ce vă spuneți vouă înșivă seara, când puneți capul pe perna bătucită de griji și de nevoi? Ce vă veți spune mâine? Și pe ce pernă veți dormi peste 10 ani? Sau, veți mai dormi?! Ce fel de somn? Va veni vremea când veți dori să vă dați toți anii din viață pentru a reveni la timpul acesta prezent când se mai poate face ceva, încă se mai poate schimba soarta națiunii noastre în bine. Deocamdată nu suntem decât niște morți care umblă ca niște vii de acasă la servici (cine mai are) și înapoi. Iar în acest moment ne îndreptăm ca niște zombi, fără voință și simțire proprie, direct spre acel timp al pierzării definitive și iremediabile.

  Sună lugubru? Mie-mi spuneți? Dar hei, asta e caracteristica noastră tradițională, noi am avut dintotdeauna un atribut care ne-a caracterizat în toate acțiunile sau reacțiile noastre: PLÂNSUL!!!!!! Strămoșii noștri obișnuiau să râdă și să se bucure până la extrem o singură dată în viața lor: atunci când se luau de gât cu moartea. Mie mi-e dragă această viață și iubesc oamenii precum și locurile acestea, deci încă nu vreau să mă iau de gât cu moartea. Asta pentru că n-am apucat să mă bucur de darurile vieții în spiritul tradițional românesc. Dacă asta înseamnă să trebuiască să sap rădăcinile poporului nostru și să le răsădesc de o mie de ori până găsesc pământul cel curat și bun, asta voi face! Și la fel te îndemn și pe tine să faci, FRATE ROMÂN! Sapă, sapă și află care sunt rădăcinile tale.

 230. Nemtii (germanii) au facut parte din imperiul roman?
  Daca DA… cati ani?
  De ce nu stiu sa vorbeasca si ei latina?
  Oder?

 231. este interesant ceea ce ati scris si chiar daca nu sunt de acord cu toate raspunsurile dvs se vede ca ati citit si aveti o anume coerenta in teoriile dvs si de ce nu sunt si eu de acord cu ele.Consider ca asezarea la o masa rotunda cu oameni care impartasesc ideile dvs si cei care impartasesc ideile dacismului reprezentati de dl doctor Savescu(pacat ca il catalogati citez …. creată şi dezvoltată în laboratoarele securităţii ceauşiste(Cercetările de Dacologie ale domnului Săvescu sunt finanţate de securistul notoriu G.C. ……dar Hasdeu ,Eminescu,si multi altii nu i putem acuza de colaborare cu securitatea ar aduce numai beneficii acestei natii pt ca adevarul este crunt noile generatii nu mai au repere,identitate si mandrie nationala si…nici manualele de istorie nu spun clar cum s a format acest popor!

 232. Domnule draga, mie nu-mi pare ca documentarul vorbeste impotriva crestinismului (unde dai si unde crapa), de unde ai scos matale absurditatile astea?…fiecare locuitor al acestui spatiu se poate declara ce doreste, chiar Zamolxe insusi daca vrea, dar tot platitor de taxe este; platitor de salarii ale celor de la Ministerul Culturii (si nu numai) care ar fi trebuit sa faca ei munca de cercetare nu sa frece menta si sa lase in paragina miile de vestigii arate in prezent de tarani, jefuite de cautatorii de comori,etc…
  Pe Dumnezeu il putem denumi cum dorim: Zamolxe,Brahma,Allah, etc…El tot unul este si ramane Creatorul nostru indiferent cum il denumim…
  In privinta poporului dac, usor romanizat oficial, putem lesne observa ca romanizarea nu prea a avut timp sa se intinda, soldatii romanii au parasit iute teritoriul,pe ici pe colo cate un picior de roman isi facuse casa si se pare ca s-a aciuiat pe aci’….dar cand soldatii romani s-au retras cine a locuit zona? pai vechii daci, chiar daca au adoptat scrierea letina renuntand la heroglifele lor denumirile au ramas aceleasi – este si motivul pentru care in toate descoperirile tot ceea ce s-a citit suna a latina dar de fapt era limba daca doar scrisul era diferit…Deci romanizarea n-a avut cand sa aiba loc; plus ca soldatii romani erau adunati de prin toate teritoriile ocupate, nici ei nu erau latini; drept dovada astazi in Italia la fiecare ”judet” exista o alta limba, italiana este limba oficiala insa putini stiu sa o vorbeasca/scrie corect, ei vorbesc in dialectul propriu foarte diferit de limba oficiala care cica se trage din latina…ma intreb acum Latina asta de unde a venit? cui a apartinut de fapt?
  cred cu tarie ca romanii cand au ajuns aici au descoperit ca se vorbea o limba pe care ei o cunoasteau…n’o fi ca dacii au colindat si s-au pripasit pe acolo descoperindu-se in final ca sunt rude? ar fi o idee, avand in vedere ca muzeele italiene ii prezinta pe prizonierii daci intrand pe poarta cetatii ca si frati nu aveau mainile legate ca uzuala prada de razboi…”am cucerit un teritoriu frate , au spus romanii ! ” Numele dacilor s-au pastrat, putina a fost amestecatura….dar ebine sa cunoastem adevarul care nu putea fi modificat decat de cineva ori ignorant ori rau intentionat…daca vrei sa matrasesti un popor, precum unui copca, taie-i radacinile si va fi ”ametit”…asta se doreste in prezent de la Romania…aveti ideea cat la suta din teriotriul romanesc a fost deja cumparat de israelieni? nu cred ca aveti idee…dar, daca citit vechiul Testament se vede clar ca acest popor inca isi cauta tara promisa de Avraam, se pare ca au descoperit c-ar fi aici…insa acum nu mai ocupi un popor cu armele ci cumparand pe 2 lei pamantul, punand stapanire pe economie,afunzandu-l in credite cu dobanzi uriase, etc…
  In vreme ce noi cercetam acum trecutul istoric ar trebui sa fim atenti sa nu ne fie furat viitorul; caci Domnul ne-a dat un pamant pe care sa-l mostenim, dar depinde de oamenii de aici cum si-l pastreaza/administreaza…
  Nu suntem rromanizati, avem influente, dar romanii adevarati erau in Roma, aici doar au trecut cativa soldati ei la randul lor adunati de prin teritorii ocupate…

 233. Am o mare nelamurire, de ce Aurelian a retras trupele romane in sudul Dunarii , daca Dacii Liberii au adoptat limba latina si chiar si obiceiurile romane si administratia . De ce romanii nu au aparat bunul lor cucerit fara sabie . Pentru ca in opinia ta Dacii Liberi au invitat romanii in casele lor sa le procreeze copii daco-romani.

 234. Îmi cer iertare dar, din nefericire, postarea mea inițială cuprindea anumite pasaje care s-au șters din pricina folosirii anumitor semne la începutul și respectiv sfârșitul citatelor respective. De aceea mă văd nevoit să refac textul și să-l repostez.

  Gata, am citit destul, nu mai am răbdarea necesară să citesc absolut toate comentariile.

  Vreau să încep prin a pune o întrebare directă și simplă: care sunt datinile, tradițiile și obiceiurile păstrate de la romani pe teritoriul dacic???

  Sunt unii care susțin că strămoșii noștri pur și simplu au adoptat latinitatea „civilizatoare” ca pe ceva firesc. Cred că se scapă din vedere un aspect extrem de important: ce-a voit „națiunea” cotropitoare? Ceea ce-a vrut orice imperiu cotropitor: înrobire, jaf, siluire, ucideri, jocuri monstruoase în arene etc. Pe nici un roman nu-l interesa bunăstarea celor ocupați, li se promitea doar (dacă nu acceptau erau ca și morți) că vor deveni cetățeni romani dacă aduceau anumite servicii în interesul imperiului. Asta nu înseamnă altceva decât că populația băștinașă trebuia să lupte până la moarte împotriva acestei ocupații, sau să sufere sandalele cotropitorilor pe grumazii lor. Exemplul cel mai concludent îl dă însuși Decebal care preferă să se sinucidă decât să cadă în mâinile tâlharilor romani- considerați barbari. De fapt, Decebal a reacționat asemeni evreilor conduși de Elazar ben Yair (ben Simon) în cetatea Masada în timpul asediului oștilor romane care, pe 16 aprilie 73 d.Hr., aveau să se sinucidă în masă. Ce înseamnă asta? Că oamenii preferau să se sinucidă decât să cadă în mâinile dușmanilor lor de moarte care erau considerați a fi fiind romanii. De ce? Pentru că Imperiul Roman însemna:

  1. opulență (pentru dictatori și acoliții lor)
  2. homosexualism (se știe că împăratul cuceritor Traian era homosexual, dar nu e singurul caz)
  3. libertinaj
  4. idolatrie (romanii au copiat absolut toate zeitățile cunoscute și le-au adoptat în practicile lor religioase, mai puțin însă pe cea a strămoșilor noștri geto-daci care, apropo de asta, aveau o credință monoteistă și credeau în nemurirea sufletului- nu în reîncarnări sau alte bazaconii). Cu alte cuvinte erau un fel de proto-părinți creștini, sau precursori ai creștinismului de azi. Voi reveni asupra acestui subiect pentru că e important.
  5. prostituție sacramentală/sacerdotală și prostituție infantilă (nici nu vreau să mai explic ce înseamnă acestea, că mă ia durerea de cap numai să mă gândesc la așa ceva)
  6. jafuri (se crede că romanii au luat, ca popor civilizator și pașnic ce era, mai multe sute de tone de metale prețioase, bijuterii, podoabe și alte lucruri de valoare drept pradă de război, o bogăție care azi ar egala probabil zăcămintele din Roșia Montană unde oamenii <> să le scoată și să le dea străinilor pe gratis)
  7. crime abominabile în arenele romane
  8. robie și silnicie
  9. violuri
  10. tirania și impunerea cu forța a voinței unor dictatori care se credeau și zei pe deasupra.

  Ce aducea la schimb „poporul latin civilizator” pentru binefacerile sale de instructor în arta vieții (dar mai mult a războiului), ce-i învăța pe mămăligarii acestor meleaguri? Unii zic că, vezi Doamne, strămoșii noștri nu știau să construiască nici măcar drumuri- probabil se deplasau ca niște maimuțe prin copaci, deși nu-mi explic atunci cum au putut rezista avalanșelor de cohorte romane dacă habar n-aveau de nici unele. Alții zic că ne-au adus organizarea administrativă romană. Aici nu pot să-i contrazic, se vede ce înseamnă azi republica și organizarea de stil vestic, ca să nu mai pomenesc de faptul că imperiul s-a dezmembrat făcând pur și simplu implozie (iar o parte dintre cauze se găsesc între cele enumerate mai sus). Și mai vin aici cu o întrebare: ce era rău în organizarea administrativă a geto-dacilor??? Ce era rău în stilul lor de viață de a trebuit schimbat așa dramatic și iremediabil???

  Din punctul meu de vedere, dacii aveau toate motivele să se lupte în continuare cu stăpânirea romană, singurul motiv pentru care ar fi renunțat oarecum la această luptă fiind tocmai „noua” credință numită creștinism. Am pus între ghilimele cuvântul „noua„ deoarece pentru daci creștinismul exista deja în conștiința populară, dar într-o formă sa zicem incipientă. Nu mai intru în detalii (deși, vă asigur, ar fi extrem de interesantă o astfel de dezbatere), cert este că odată cu ocupația romană încetează cultul închinat lui Zamolxe. Se presupune că împăratul roman ar fi dat ordin ca nici măcar să nu se mai pomenească despre acest zeu în cuprinsul imperiului. Dacă se verifică această idee, atunci se pune un foarte mare semn de întrebare: de ce??? Și-mi continui șirul ideilor: are aceasta vreo legătură cu faptul că aproape toți împărații romani aveau să fie cei mai mari persecutori ai creștinismului??? Cu ce deranja creștinismul? Răspunsurile sunt extrem de simple și multiple, dar cel mai evident este acela că dăruia oamenilor (și ținea aprinsă în ei) ideea de LIBERTATE PRIN DIVINITATE (nu prin împăratul roman). Și tot aici trebuie să-i întrebăm pe înfocații domni care ne prezintă studii de past-and-copy din diferite cărți, cum pot susține teoria conform căreia dacii au fost „creștinați” de cotropitorii lor romani care, nici mai mult nici mai puțin, erau deja creștini. Păi măi fraților, la începerea stăpânirii romane în Dacia, trecuseră abia câteva decenii de propovăduire prin viu grai a învățăturilor creștine. Așa cum am arătat mai sus, majoritatea împăraților romani au persecutat pe creștini, au umplut arenele cu ei, le-au dat foc prin grădinile lor ca torțe vii, i-au omorât pe unde i-au prins. De ce credeți că n-ar fi făcut la fel și în Dacia? Dar vedeți, dovezile nu mint, tocmai că există cazuri de creștini martirizați la noi, pomeniți și în calendarul nostru ortodox- celebri sunt cei de la Niculițel, Dobrogea. Întrebarea e alta: De ce nu există cazuri de acest fel și în restul teritoriului dacic??? Oare nu suntem toți creștini? Și atunci? Am fost sau nu sub tutela romană? Ba mai mult, există dovezi clare că au fost înființate chiar episcopii, dar n-am auzit să fi existat vreuna prin Moldova de azi, să zicem.

  În fine, ca să nu stresez prea mult cu raționamentele, trebuie să precizez aici că în articolul publicat de Popescu (hopa, un alt „escu”) se face apologia corcirii numită poetic „contopire”. Pe de-o parte se spune că dacii nu și-au uitat obiceiurile, dar pe de altă parte ni se spune că următoarea generație de urmași autohtoni au și sărit să-și ia nume romane (sau mai bine zis au fost creștinați cu nume romane). Exemplu de logică: „la Troesmis( azi lângă Igliţa, judeţul Tulcea) s-a găsit mormântul dacului Daizus Comozoi( nume tipic dac), ridicat de fii săi Iustus şi Valens, nume tipic romane.„ Ca să vezi, tatăl lor dac, care probabil luptase pe metereze împotriva romanilor, s-a simțit atât de mândru că țara a căzut pradă persecutorilor încât copiilor săi le-a și dat nume romane. Păi atunci cum mai ținea la tradițiile locului?

  Pe de altă parte, numele Părintelui Mihai Andrei Aldea nu-mi este cunoscut ca fiind un potențat în materie de istorie veche care să predea lecții, altele decât cele îndesate în creieri din aceleași cărți din care am învățat la rândul nostru. Nu vreau să ofensez pe nimeni, departe de mine acest gând, tot respectul pentru domnia sa și pentru ceea ce face, dar istoria la care facem referire nu se explică printre cădelnițe și tămâie, decât dacă acestea sunt vechi de cel puțin 1500 de ani.

  Spuneți că teritoriul dacic nu a fost ocupat în proporție de 14%, ci într-o proporție mult mai mare. Puteți să ne luminați și pe noi? Dar, vă rog, pentru corectitudinea datelor, să raportați cifra la teritoriul dacic, nu la cel tracic!!! Și apoi să ne ziceți ce s-a întâmplat cu populația dacică rămasă totuși liberă (că asta n-aveți cum s-o contraziceți) în restul teritoriului.

  Ne puneți această întrebare: „De ce n-ar fi profitat stramosii nostri de acest statut? De ce nu s-ar fi putut duce peste Carpati, în Basarabia, în Nordul Bucovinei, la Nistru, pentru a trai acolo, având acest statut?„ Și eu vă răspund tot printr-o întrebare: de ce și-ar fi lăsat pământurile bogate și-ar fi străbătut Europa ca niște nomazi în căutarea fericirii, când tot ce aveau nevoie era în locul numit de ei „acasă”?! Ce mare scofală ne conferă chiar și azi statutul de „cetățeni europeni”??? Chiar nu realizați pericolul și penibilitatea situației? Că și azi, ca și atunci, se încearcă globalizarea noastră cu orice preț. Dacă atunci pericolul venea de la Zamolxe, azi vine de la Hristos pe care L-am acceptat, cum la fel sugerați în propria postare. Asta trebuie nivelat cu orice preț, nu-i așa?

  Ne vorbiți (dar nu sunteți singurul) despre timpul de care a dispus administrația romană pentru a „dilua” populația autohtonă. Să admitem că aveți dreptate în expunerea dvs., cum rămâne cu teritoriile dacice totuși nestăpânite de romani dar stăpânite succesiv de unele popoare migratoare? Acele populații nu aduceau cu ele și propriile administrații??? Vedeți, mulți vorbesc de parcă odată cu începerea stăpânirii romane în Dacia totul se sucombă în celelalte teritorii și nimic nu mai merge, ceilalți (adică dacii liberi) pur și simplu adoptă instantaneu modul de administrare imperialistă. Nu vi se pare ciudat? În tot acest timp de (eu o numesc) persecuție romană nu mai ținea nimeni vechiul balaur cu cap de lup ridicat în bătaia vântului? A murit așa subit dorul de libertate?

  O altă întrebare care ne dă pe spate este: „pe tot teritoriul etnogenetic românesc, se foloseşte cuvântul latin “basilica” pentru Biserică. Oare aveau, dacii, Biserici?„ D-le, hai să fim serioși, normal că dacă n-aveau biserici (sau, mă rog, mai corect spus lăcașuri de cult închinate lui Hristos) n-aveau nici denumirea corespunzătoare pentru acestea. Părintele ar fi trebuit să vă explice corect și să vă învețe că unele locașuri de cult păgâne au fost transformate de aderenții la creștinism în biserici creștine, deci automat au primit denumirea aferentă. Termenul de biserică este creat pentru obiect și nu invers.

  Ne spuneți pe un ton bombastic: „Cum de avem primele scrieri despre creştinism în latină, dar după apariţia romanilor pe aceste meleaguri?„ D-le, vă rog eu mult, încetați de a mai fi ridicol. Păi e la fel ca și în cazul basilicii: a venit Hristos, a propovăduit, a fost răstignit (probabil la vârsta de 33 de ani), apostolii au dus mai departe învățăturile Sale (unul dintre ei este Andrei, cel care a poposit în Dobrogea). Asta e ordinea cronologică a evenimentelor. Dacă Scriptura (mă refer aici la Noul Testament) s-ar fi scris în altă limbă decât latina, atunci logica ne spune că romanii ar fi trebuit s-o traducă, ceea ce nu se împăca totuși cu religia de stat imperială. Noi puteam primi textele scrise în orice altă limbă a pământului, nu asta a contat ci faptul că dacii au fost destul de creștini dinainte de-a primi botezul cu apă de la urmașii apostolilor. Așa cum ar trebui să știți, există totuși descoperiri mai noi care atestă existența unor scrieri extrem de vechi pe meleagurile noastre, scrieri care lasă impresia transmiterii unor mesaje la fel de religioase ca cele creștine și, surprize-surprize, nu sunt latine. Ce-o mai fi însemnând și asta???

  O teorie „apoteotic de idiotică” mi se pare a fi ceea ce ne predați prin următorul text: „Când acelaşi Sfânt Constantin cel Mare i-a învins pe vizigoţii care stăpâneau Dacia (ce ne facem cu ei, domnilor dacişti?), acesta le-a impus, potrivit istoricului eclesiastic Socrata, a fost libera răspândire a creştinismului pe întreg teritoriul Nord-Dunărean. Ce înseamnă (şi) asta? Că romanizarea şi creştinismul s-au sincronizat.„ D-le, încă o dată, nu trunchiați adevărurile. Constantin cel Mare a dat libertate creștinismului prin Edictul de la Mediolanum din 313 d.Hr., un edict care în fapt garanta toleranța religioasă în imperiu, nu făcea din religia creștină o religie de stat, cum greșit vehiculează unii. Pe de altă parte, nu romanitatea s-a folosit de creștinism, ci creștinismul s-a folosit de romanitate pentru răspândire. Acesta ar trebui să fie elementul logic al acțiunii. Dacii n-au fost cuceriți de imperiul creștin, d-le Popescu, ci de cel roman, păgân până-n măduva oaselor! Că ulterior „s-au adaptat” cum ziceți dvs. și-au adoptat noua religie, este o cu totul altă poveste. Dvs. încercați să ne explicați modul de latinizare a populației dacice prin creștinism, ceea ce mi se pare aberant și absurd, mai ales dacă e să ținem seamă tocmai de preceptele biblice care în fapt întăreau rezistența la monstruoasele apucături romane. Ce dovadă mai bună vreți (și cu asta închei) că până și unii demnitari romani au renunțat la privilegiile lor, L-au mărturisit pe Hristos și că sunt creștini, și apoi chiar au fost martirizați????????? Nici ei înșiși, demnitarii romani, nu mai credeau în sistemul lor imperialist și dictatorial. De ce l-ar mai fi impus altora?

  Vă mulțumesc pentru răbdare și înțelegere.

 235. @ Mihai M Popescu

  … “NU POT SA CONSTRUIESC O ISTORIE pe ceva ce nu exista.”

  Dar construiti O ISTORIE doar pe ce vi s-a lasat (de catre invingatori ?!?)… iata ISTORIA OFICIALA! Deci, sa nu ne mai obosim…
  Nu ma intereseaza istoria invingatorilor, nici cea a invinsilor, ci cea adevarata!

  … “De ce in perioada lui Ceausescu, cand dacismul era la maximul sau, NU s-au gasit dovezile alea concludente si n-au fost facute publice?! Ce a impiedicat Academia -care a facut-o E.Ceausescu analfabeta – sa proclame ca suntem daci?”

  Din comoditate intelectuala, din autosuficienta, din superficialitate….
  Nu stiu.

 236. Nu ma mai surprinde demult,faptul ca romanii nu se mai inteleg DELOC,mai ales de cand a inceput UE sa cam ridiculizeze si sa denigreze si sa-si permita chiar sa ne faca EI istoria.Acea istorie in care se spune ca dacii au fost „barbari”.
  Nu ma intereseaza faptul sau chiar istoric cum stau lucrurile,mai ales ca ORICE POPOR CARE-SI IUBESTE STRAMOSII,au ales sa-si scrie „adevarata istorie” ,luind tot ce-i mai bun din istoria lor,iar partea murdara au aruncat-o tot timpul pe seama altora.
  Pai mai fratilor,Romania nu a tanjit la bunastarea altora pt ca a fost un popor harnic,inca de pe vremea dacilor,neavand o mentalitate expansionista.
  Romanii au avut si au un mare DEFECT,acela de a crede tot ceea ce li se da sa „manance”.
  Cei care au avut mereu „voce” de a „adapta” istoria altora dupa bunul plac,au fost sunt si vor fi occidentalii ,mai precis italienii prin papismul lor.
  Pana si preotii romani in UE spun ca centrul crestinismului se afla la Roma.
  D-stra nu vedeti ca tot ceea ce inseamna Romania NU TREBUIE sa fie bun?
  Romanii au o impresie fff proasta despre ei,iar pt asta isi permit ADEVARATII barbari sa ne festeleasca istoria cum vor ei.
  E si asta o forma de indobitocire in masa ,incepand chiar cu ideea de ai face pe romani, incepand cu dacii daca vreti,cat de „prosti si inapoiati ,cat de barbari si cat de insipida si nesemnificativa istorie avem noi”.
  Pai daca s-ar spune ISTORIA EUROPEI CU TOATE CRMELE FACUTE SI CU ADEVARUL ADEVARAT DESPRE NOI TOTI,AR IESI AFARA UN PUROI EUROPEAN FARA LEAC.
  EI catolicii prin papismul lor pagan au ascuns in toata istoria lor adevarul istoric ale aclor popoare cotropite,furandu-le manuscrise si chiar biblioteci intregi.
  E timpul sa ne facem CURATENIE CU DRAGOSTE DE TARA PRIN A INCEPE SA NE RESPECTAM ISTORIA ,GANDIND SI RESPECTAND-O CU INIMA ci nu cu vorbele si studiul dupa modul UE pagan impus.
  Doamne Ajuta!!!!

 237. @Sarmis

  Citez: „Toti romanii plecati in SUA, spre exemplu, se americanizeaza, nu romanizeaza ei locul”. Luam asta ca adevar.

  Dar aceiasi români, care sunt urmasii dacilor, NU s-au romanizat pentru ca au avut o constiinta de sine atat de puternica. Cu toate astea, urmasii lor n-au niciun stres in a se americaniza, spanioliza, italieniza, etc…

  „Nu exista dovezi pentru ca au avut “civilizatorii” grija sa le distruga…” – ca s-au distrus( si cartea lui Traian, „De bello Dacicus” s-a pierdut) este adevarat. Dar atata vreme cat sunt distruse, NU POT SA CONSTRUIESC O ISTORIE pe ceva ce nu exista.

  „Iar cele descoperite mai tarziu, au avut altii grija sa le ascunda sub pres, ca deh, contravin “istoriei oficiale”…”- care sunt acelea ascunse sub pres?! Nu va puneti intrebarea: „De ce in perioada lui Ceausescu, cand dacismul era la maximul sau, NU s-au gasit dovezile alea concludente si n-au fost facute publice?! Ce a impiedicat Academia -care a facut-o E.Ceausescu analfabeta – sa proclame ca suntem daci?”

 238. Eu n’am de ce s’acord iertare… :”> Limba romana „sa va ierte”! :>
  Am mai gasit si ca intr’o enumerare puneti virgula inainte de „etc.”; nu se pune virgua’nainte de „si”. 😉
  E din latina si gasesc ca nu e chiar off-topic sa intervin eu cu d’astea. 😉

  Iar cel ce-a scris ca in documentarul vizat nu este atacat Crestinismul, din doua, una: ori nu stie ce e „ala”, ori dezinformeaza’n adins, pentru ca percepte precum cel al sanatatii corpului care e dependenta de cea a spiritului si viceversa, sunt fara echivoc, crestinesti!
  Fireste, au existat oameni si inainte de Iisus, care sa cunoasca Voia divina, insa formulare precum aceea citata in film parca este dintr’o carte a vreunui Parinte crestin.

  Mie nu’mi place la domnul pe-al carui blog scriu ca e grabit si, nu de putine ori, prea dur cu o chestiune in discutie.., in dezbatere.
  Cred ca povata parintelui Cleopa i se potriveste ca sfat: „Rabdare, rabdare, rabdare..!”

  Cat priveste pe exaltatii precum Pavel Corut & Co., ei fac un defavor celor ce cu-adevarat incearca sa se dumireasca asupra adevarului inca din viata aceasta…
  Revenind, daca grija pentru suflet deopotriva cu cea pentru trup se propune a fi cea impersonala, eventual una corcita cu.., sau de inspiratie yoghina – si am argumente sa afirm ca cam (cacofonia este o prejudecata) asta se doreste, spre a Il inlocui pe Dumnezeul Cel Viu – este clara pentru cine vrea sa vada inspiratia diabolica (chiar de-ar fi sa contina 99& enunturi adevarate) acelor implicati.

  (Eu sunt crestin roman monarhist. Cine vrea sa stie cu ceine are de-a face, pana una-alta, sa vada ce-am scris eu aici, de exemplu: http://www.razbointrucuvant.ro/recomandari/2011/10/25/regele-mihai-in-parlamentul-romaniei-lumea-de-maine-nu-poate-exista-fara-morala-credinta-si-memorie-cinismul-interesul-ingust-si-lasitatea-nu-trebuie-sa-ne-ocupe-viata-video/#comment-41845)

 239. @ Mihai M Popescu

  Da, ce usor este, faceti mereu referire la Dobrogea…
  O exceptie…
  Nu exista dovezi pentru ca au avut „civilizatorii” grija sa le distruga…Iar cele descoperite mai tarziu, au avut altii grija sa le ascunda sub pres, ca deh, contravin „istoriei oficiale”…
  Faptul ca au avut loc cateva casatorii mixte nu sunt suficiente sa nasca un nou popor! Sunt ferm convins ca in Transilvania au avut loc de-a lungul timpului mult mai multe casatorii romano-maghiare si nu s-a nascut un alt popor…

 240. @Mi

  Demnitatea poporului roman o puteti reda in fiecare zi prin mici actiuni precum: oprirea unui raufacator din a face rau, daca-l vedeti, ridicarea unei hartii aruncate pe strada, ajutorarea unui om sarman, denuntarea tuturor celor pe care-i stiti ca au facut vreo faradelege.

  Sau prin actiuni mai de anvergura: luptati pentru cinstirea eroilor neamului, care au pierit in razboaiele din ultima 100 de ani. Initiati o lege prin care sa se li se acorde sprijin real, celor cateva milioane de romani din Balcani, care sunt oprimati in Serbia, Grecia, Albania, Bulgaria, Macedonia, Croatia, etc. Stiti ca exista mii de martiri care au pierit in temnitele comuniste si care nu au mormant? Haideti sa facem ceva in privinta asta.

  Nu latinii ne impiedica sa facem asta, ci lenea si nepasarea din noi.

 241. @ Mihai M Popescu

  Si inca ceva. Sa presupunem ca au avut loc si casatorii mixte, intre ocupanti si femei dace. Oare cat de multe casatorii sa fi fost? Oare cati din acei „purtatori de sanda”, erau latini pur sange sau macar vorbitori de limba latina? Oare cele cateva exceptii sunt suficiente sa intemeiem o regula? Sa „nastem” un nou popor…?!?
  Ori, din exemplele date de istorie, cel ce vine se adapteaza locului, nu locul celui ce vine… Toti romanii plecati in SUA, spre exemplu, se americanizeaza, nu romanizeaza ei locul… Mai vorbesc propria limba cel mult in familie (prima generatie) sau in grupul restrans de romani…
  Ma intreb, in conditiile civilizatiei avansate de azi, cate casatorii au avut loc intre soldatii americani si femeile irakiene sau afgane? Or fi ramas acolo sau le-au dus cu ei in SUA?
  De-a lungul ultimelor secole de progres si civilizatie, oare cate noi popoare s-au nascut dupa acest model: romano (ocupant, civilizator)-dac (bastinas, barbar)???

 242. @ Sarmis

  „Sa presupunem ca acei daci liberi si alte triburi dacice care au ramas in afara granitelor provinciei, constientizand ca “sandaua” romana se afla pe pamanturile lor, au inteles intr-un tarziu ca au gresit neajutandu-l pe Decebal si s-au unit cu acei luptatori ramasi si cu alte triburi barbare din zona, si au luptat pentru o cauza comuna…” – NU EXISTA NICIO DOVADA ca dacii ar fi avut o constiinta comuna. Eu nu spun ca nu a existat, eu spun ca NU EXISTA NICIO DOVADA, IZVOR, DOCUMENT, etc. Chiar nu sesizati diferenta?

  Cum se face ca dacii din afara regatului lui Decebal, n-au ridicat un deget pentru a-l ajuta in al doilea razboi cu Traian?

  „iar acei copii, cand ajungeau la adolescenta, luau drumul codrilor langa luptatori…” – repet, unde sunt dovezile? Dimpotriva, am gasit nume de Iustin, Valens,la copiii dacilor, adica nume romane.

  Codrul este frate cu românul este adevarat. Dar iarasi, avem dovezi ca românii s-au retras in codru si-n secolul XIX, dar nu avem niciuna pentru secolele II,III, IV, etc.Problema esta ca NU avem nicio dovada ca viata a incetat in Dobrogea, pentru ca avem episcopi ATESTATI(vedeti chiar pe FN). Cum avem atestari – numismatice – ca au fost centre urbane care au continuat sa aiba activitate comerciala si dupa retragerea aureliana.

  Sunt sigur ca unii daci s-au retras in munti si s-au opus romanilor. De ce-i luati doar pe acestia ca reper? Ceilalti, care s-au ADAPTAT, nu sunt tot stramosii nostri?

  Repet, pentru a n-a oara: NU CONTEST MOSTENIREA DACA. Dar nu o contest nici pe cea latina, slava, celta, greaca. E ca si cum as avea doi parinti, dar m-as considera numai copilul mamei mele.

  @IVDragoslav

  Iertare. Mai greseste si omul. Poate ati auzit de cuvintele Mantuitorului: „cine este fara de pacat sa ridice primul piatra…”

 243. @ Mihai M Popescu

  Sa presupunem ca aveti dreptate…
  Dar mai presupuneti si urmatoarele fapte: nu toti dacii au luptat alaturi de Decebal impotriva romanilor. Decebal a fost infrant iar multi barbati daci au pierit in cele doua razboaie. Romanii au infiintat o provincie in teritoriul partial ocupat, sa acceptam, nu 14% ci 75% daca vreti. Ceilalti daci, barbati purtatori de sabie s-ar fi retras, in munti, in zone greu accesibile „sandalei” romane – care sanda, nu prea se aventura in afara garnizoanelor, a limes-ului…. Sa mai presupunem ca la indemana cuceritorilor au ramas, ca populatie autohtona, batranii, femeile si copii, care sa ne fie cu pardon, poate numai in orasele administrate de romani nu prea locuiau. Sa mai presupunem ca contacte cu administratia ocupantului o faceau cativa daci, reprezentantii comunitatilor, batranii intelepti ai satelor, cand era cazul… In rest, cei ramasi, ma refer la barbatii manuitori de sabie, au purtat de-a lungul celor 160 de ani de ocupatie romana, razboaie de gherila. Sunt dovezi cum ca dacii au atacat provincia romana permanent, pana la retragerea aureliana. Sa presupunem ca acei daci liberi si alte triburi dacice care au ramas in afara granitelor provinciei, constientizand ca „sandaua” romana se afla pe pamanturile lor, au inteles intr-un tarziu ca au gresit neajutandu-l pe Decebal si s-au unit cu acei luptatori ramasi si cu alte triburi barbare din zona, si au luptat pentru o cauza comuna…
  Sa intelegem ca n-au prea ramas dovezi istorice ale civilizatiei dacice, tocmai prin faptul ca „civilizatorii” romani au facut tot posibilul ca in afara de jaful bogatiilor, sa distruga piatra peste piatra, caramida peste caramida… Si au facut-o cu un oarecare succes! Tocmai de aceea, greu imi este sa cred ca bastinasii ar fi acceptat sa se cupleze cu distrugatorii…
  Sa mai presupunem ca acei daci ramasi in provincie, retrasi in satele lor, s-au ocupat mai departe de indeletnicirile lor de baza (cam ce vedeti pe la taranii nostri din satele destul de indepartate de lumea oraselor), iar acei copii, cand ajungeau la adolescenta, luau drumul codrilor langa luptatori…
  Pentru ca de-a lungul istoriei, am invatat ca romanii se retrageau in codru din calea cotropitorilor, si de-acolo il hartuiau permanent… „Codrul frate cu romanul” e mai degraba o mostenire daca decat romana…
  Al naibii protocronism, oare o farama de adevar nu exista, numai pentru ca-l injuram pe Ceausescu…???

 244. Intai de toate pasajul asta: „Prin insusi exemplele Dumneavoastra demonstrati…”; imi pare foarte rau ca un crestin nu stapaneste limba parintilor lui, pe care trebuie sa’i respecte!.. :-
  Sanatate! :>
  (P. S. Voi reveni…)

 245. @ Calin Turcan

  Filmul dat de tine, ca exemplu, este graitor pentru confuzia in care traiti: pai acel film confirma modalitatea cum s-a petrecut romanizarea!

  Faptul ca mare parte din populatia masculina a Daciei a pierit in urma anilor indelungati de razboaie este UN FAPT ARHIDOCUMENTAT si care, a FAVORIZAT ROMANIZAREA.

  Cum tot filmul respectiv va mai raspunde la o intrebare: ce le faceau daca nu invatau limba? Pai PUTEAU SA-I OMOARE! Chiar nu intelegeti ca atunci se punea altfel problema?!

  Eu NU tin partea NIMANUI. Asta nu pricepeti. Pentru ca NU MAI EXISTA nici daci, nici romani. Exista români, italieni, spanioli, bulgari, etc. Chiar nu pricepeti chestia asta?

  Va dau un exemplu: italienii NU sunt romani. Ei sunt si romani, asa cum sunt si germanici si etrusci si iberici si arabi, etc

  Cum se poate sa fiu influentat de Vatican, cand ii recunosc pe Sf Constantin si Elena, pe care Vaticanul ii ignora? Si stiti de ce-i ignora? Pentru ca a facut NOUA ROMA, aici, in Balcani!

  Stiti care-i diferenta dintre mine si Dumneavoastra si realizatorii acestui film? Eu aleg sa cred ca istoria se face pe DOCUMENTE, CLARE, in timp ce ei aleg sa creada ce vor, bazandu-se pe „logica”?! si pe surse care nu exista.

  De ce nu spun autorii ca Ovidius a spus CLAR CA LIMBA BARBARILOR E DIFERITA DE LIMBA LATINA? Barbarii fiind denumirea pe care o dadea el getilor. O puteti consulta aici:http://www.poetryintranslation.com/PITBR/Latin/OvidTristiaBkOne.htm

  Unde este referinta istorica in care gasim ca Traian ar fi spus: „ma intorc in patria stramosilor mei?” Va rog sa mi-o aratati.

 246. @ Sandu Oprea

  Am scris undeva ca Zamolxe nu a existat? Va rog sa-mi precizati acel paragraf. Daca nu exista si nu exista, va rog sa faceti efortul de a intelege: am scris „abstractiune”. Ceea ce inseamna altceva. Conform dex-ului( sper ca nu contestam si asta) abstract are si sensul de :Conceput în mod prea general, prea teoretic; p. ext. greu de înțeles din cauza lipsei de ilustrări concrete.”.

  Cu alte cuvinte, daca iubirea si acceptarea lui Dumnezeu are un mod de viata, care ni s-a transmis prin Scriptura, va rog sa-mi spuneti care-i modul de viata ce-l presupune modul de viata( religia) zamolxiana. Care este? Sa nu mai mancam varza? Sa ne aruncam primul nascut de pe acoperis? Explicati-mi…

  De-aceea am scris, ca este mult mai usor sa te declari „zamolxian”- ceea ce te exonereaza de „obligatiile” crestine – decat sa traiesti crestineste. E mai usor sa-ti justifici slabiciunile prin apartenenta la …zamolxianism…decat sa te lupti cu pacatele proprii.

  In alta ordine de idei, vad ca sunteti fan al lui Ceausescu, dar spuneti ca nu exista „tara”. E clar.

 247. draga aparator al dogmelor crestine,nimeni, nu cred, ca a incercat aici sa loveasca in credinta-pe Dumnezeu oricum il purtam in suflet,oricum ne-ar place sa-l numim.se face insa o incercare de redare a demnitatii poporului roman,care poate avea drept consecinta si stoparea balacelii in minciuna…etc,etc.credeti ca acest fapt este de condamnat? deschideti-va mintea si mai ginditi si din inima

 248. În finalul discuţiei purtată pe Antena 3 cu Daniel Roxin şi gen. rez. Nicolae Spiroiu (http://www.radiovoceasufletului.ro/index.php?link=articol_afis&arr=17) se ridicase o problemă cu privire la denumirea ţarii noastre: „ROMÂNIA”. Chiar dacă denumirea duce cu gândul la Roma, acest nume, dat cu siguranţă de oamenii spirituali ai vremii,ascunde marele adevar al celor ce traiesc pe aceste meleaguri: OM ÂN RAI . Am pus special diacriticele pentru a se conştientiza acest MARE ADEVAR ASCUNS. Amintiţi-vă balada Mioriţa ce începe: Pe-un picior de plai, pe-o GURA DE RAI… Sunt convins că vom conştientiza că noi românii suntem urmaşii vitejilor daci, cărora romanii le-au facut cinstea de a li se ridica o columnă in memoriam şi că avem şansa de a trăi pe acestă „GURĂ DE RAI”. Astfel nu ne vom mai arunca în afirmaţii de a schimba numele acestei ţări, afirmaţii ce aduc doar deservicii acestui neam. În scurt timp vom reuşi să ne ridicăm fruntea din pământ şi să privim semeţi înainte, spre un viitor luminos ce ACUM ni se deschide!

 249. @ Calin Turcan

  Domnule, existenta unor marturii scrise sau materiale despre constiinta unei populatii, ar demonstra ca acea populatie are o constiinta superioara. Ori lipsa unor asemenea marturii(scriituri, documente, etc) DACICE demonstreaza ca NU aveau o constiinta superioara, de apartenenta la un NEAM mai mare.

  Tocmai ca lipsa scolilor, documentelor, despre originea lor, a facut romanizarea mai usoara. Pentru ca, oricat ar fi de interesanta si de simpatica, cultura orala NU tine mult. De ce majoritatea popoarelor s-au format in perioade in care nu era dezvoltat scrisul si documentele? Nu va puneti aceasta intrebare? De ce, cu cat s-au dezvoltat scrisul si cultura materiala identitara, popoarele s-au schimbat cat mai putin?

  Cum puteti crede ca niste oameni ar fi refuzat sa invete limba care le trebuia pentru a trai, doar pentru ca era straina?!! Domnule, discursul lui Decebal, interpretat de Amza Pellea, NU EXISTA. Nu exista nicio dovada materiala ca dacii ar fi avut o constiinta superioara de NEAM. Intelegeti ca a fost o creatie scenografica…Nu putem sa ne facem istoria pe CUM AM VREA sa fi fost…

 250. Gata, am citit destul, nu mai am răbdarea necesară să citesc absolut toate comentariile.

  Vreau să încep prin a pune o întrebare directă și simplă: care sunt datinile, tradițiile și obiceiurile păstrate de la romani pe teritoriul dacic???

  Sunt unii care susțin că strămoșii noștri pur și simplu au adoptat latinitatea „civilizatoare” ca pe ceva firesc. Cred că se scapă din vedere un aspect extrem de important: ce-a voit „națiunea” cotropitoare? Ceea ce-a vrut orice imperiu cotropitor: înrobire, jaf, siluire, ucideri, jocuri monstruoase în arene etc. Pe nici un roman nu-l interesa bunăstarea celor ocupați, li se promitea doar (dacă nu acceptau erau ca și morți) că vor deveni cetățeni romani dacă aduceau anumite servicii în interesul imperiului. Asta nu înseamnă altceva decât că populația băștinașă trebuia să lupte până la moarte împotriva acestei ocupații, sau să sufere sandalele cotropitorilor pe grumazii lor. Exemplul cel mai concludent îl dă însuși Decebal care preferă să se sinucidă decât să cadă în mâinile tâlharilor romani- considerați barbari. De fapt, Decebal a reacționat asemeni evreilor conduși de Elazar ben Yair (ben Simon) în cetatea Masada în timpul asediului oștilor romane care, pe 16 aprilie 73 d.Hr., aveau să se sinucidă în masă. Ce înseamnă asta? Că oamenii preferau să se sinucidă decât să cadă în mâinile dușmanilor lor de moarte care erau considerați a fi fiind romanii. De ce? Pentru că Imperiul Roman însemna:

  1. opulență (pentru dictatori și acoliții lor)
  2. homosexualism (se știe că împăratul cuceritor Traian era homosexual, dar nu e singurul caz)
  3. libertinaj
  4. idolatrie (romanii au copiat absolut toate zeitățile cunoscute și le-au adoptat în practicile lor religioase, mai puțin însă pe cea a strămoșilor noștri geto-daci care, apropo de asta, aveau o credință monoteistă și credeau în nemurirea sufletului- nu în reîncarnări sau alte bazaconii). Cu alte cuvinte erau un fel de proto-părinți creștini, sau precursori ai creștinismului de azi. Voi reveni asupra acestui subiect pentru că e important.
  5. prostituție sacramentală/sacerdotală și prostituție infantilă (nici nu vreau să mai explic ce înseamnă acestea, că mă ia durerea de cap numai să mă gândesc la așa ceva)
  6. jafuri (se crede că romanii au luat, ca popor civilizator și pașnic ce era, mai multe sute de tone de metale prețioase, bijuterii, podoabe și alte lucruri de valoare drept pradă de război, o bogăție care azi ar egala probabil zăcămintele din Roșia Montană unde oamenii <> să le scoată și să le dea străinilor pe gratis)
  7. crime abominabile în arenele romane
  8. robie și silnicie
  9. violuri
  10. tirania și impunerea cu forța a voinței unor dictatori care se credeau și zei pe deasupra.

  Ce aducea la schimb „poporul latin civilizator” pentru binefacerile sale de instructor în arta vieții (dar mai mult a războiului), ce-i învăța pe mămăligarii acestor meleaguri? Unii zic că, vezi Doamne, strămoșii noștri nu știau să construiască nici măcar drumuri- probabil se deplasau ca niște maimuțe prin copaci, deși nu-mi explic atunci cum au putut rezista avalanșelor de cohorte romane dacă habar n-aveau de nici unele. Alții zic că ne-au adus organizarea administrativă romană. Aici nu pot să-i contrazic, se vede ce înseamnă azi republica și organizarea de stil vestic, ca să nu mai pomenesc de faptul că imperiul s-a dezmembrat făcând pur și simplu implozie (iar o parte dintre cauze se găsesc între cele enumerate mai sus). Și mai vin aici cu o întrebare: ce era rău în organizarea administrativă a geto-dacilor??? Ce era rău în stilul lor de viață de a trebuit schimbat așa dramatic și iremediabil???

  Din punctul meu de vedere, dacii aveau toate motivele să se lupte în continuare cu stăpânirea romană, singurul motiv pentru care ar fi renunțat oarecum la această luptă fiind tocmai „noua” credință numită creștinism. Am pus între ghilimele cuvântul <> deoarece pentru daci creștinismul exista deja în conștiința populară, dar într-o formă sa zicem incipientă. Nu mai intru în detalii (deși, vă asigur, ar fi extrem de interesantă o astfel de dezbatere), cert este că odată cu ocupația romană încetează cultul închinat lui Zamolxe. Se presupune că împăratul roman ar fi dat ordin ca nici măcar să nu se mai pomenească despre acest zeu în cuprinsul imperiului. Dacă se verifică această idee, atunci se pune un foarte mare semn de întrebare: de ce??? Și-mi continui șirul ideilor: are aceasta vreo legătură cu faptul că aproape toți împărații romani aveau să fie cei mai mari persecutori ai creștinismului??? Cu ce deranja creștinismul? Răspunsurile sunt extrem de simple și multiple, dar cel mai evident este acela că dăruia oamenilor (și ținea aprinsă în ei) ideea de LIBERTATE PRIN DIVINITATE (nu prin împăratul roman). Și tot aici trebuie să-i întrebăm pe înfocații domni care ne prezintă studii de past-and-copy din diferite cărți, cum pot susține teoria conform căreia dacii au fost „creștinați” de cotropitorii lor romani care, nici mai mult nici mai puțin, erau deja creștini. Păi măi fraților, la începerea stăpânirii romane în Dacia, trecuseră abia câteva decenii de propovăduire prin viu grai a învățăturilor creștine. Așa cum am arătat mai sus, majoritatea împăraților romani au persecutat pe creștini, au umplut arenele cu ei, le-au dat foc prin grădinile lor ca torțe vii, i-au omorât pe unde i-au prins. De ce credeți că n-ar fi făcut la fel și în Dacia? Dar vedeți, dovezile nu mint, tocmai că există cazuri de creștini martirizați la noi, pomeniți și în calendarul nostru ortodox- celebri sunt cei de la Niculițel, Dobrogea. Întrebarea e alta: De ce nu există cazuri de acest fel și în restul teritoriului dacic??? Oare nu suntem toți creștini? Și atunci? Am fost sau nu sub tutela romană? Ba mai mult, există dovezi clare că au fost înființate chiar episcopii, dar n-am auzit să fi existat vreuna prin Moldova de azi, să zicem.

  În fine, ca să nu stresez prea mult cu raționamentele, trebuie să precizez aici că în articolul publicat de Popescu (hopa, un alt „escu”) se face apologia corcirii numită poetic „contopire”. Pe de-o parte se spune că dacii nu și-au uitat obiceiurile, dar pe de altă parte ni se spune că următoarea generație de urmași autohtoni au și sărit să-și ia nume romane (sau mai bine zis au fost creștinați cu nume romane). Exemplu de logică: <> Ca să vezi, tatăl lor dac, care probabil luptase pe metereze împotriva romanilor, s-a simțit atât de mândru că țara a căzut pradă persecutorilor încât copiilor săi le-a și dat nume romane. Păi atunci cum mai ținea la tradițiile locului?

  Pe de altă parte, numele Părintelui Mihai Andrei Aldea nu-mi este cunoscut ca fiind un potențat în materie de istorie veche care să predea lecții, altele decât cele îndesate în creieri din aceleași cărți din care am învățat la rândul nostru. Nu vreau să ofensez pe nimeni, departe de mine acest gând, tot respectul pentru domnia sa și pentru ceea ce face, dar istoria la care facem referire nu se explică printre cădelnițe și tămâie, decât dacă acestea sunt vechi de cel puțin 1500 de ani.

  Spuneți că teritoriul dacic nu a fost ocupat în proporție de 14%, ci într-o proporție mult mai mare. Puteți să ne luminați și pe noi? Dar, vă rog, pentru corectitudinea datelor, să raportați cifra la teritoriul dacic, nu la cel tracic!!! Și apoi să ne ziceți ce s-a întâmplat cu populația dacă rămasă totuși liberă (că asta n-aveți cum s-o contraziceți) în restul teritoriului.

  Ne puneți această întrebare: <> Și eu vă răspund tot printr-o întrebare: de ce și-ar fi lăsat pământurile bogate și-ar fi străbătut Europa ca niște nomazi în căutarea fericirii, când tot ce aveau nevoie era în locul numit de ei „acasă”?! Ce mare scofală ne conferă chiar și azi statutul de „cetățeni europeni”??? Chiar nu realizați pericolul și penibilitatea situației? Că și azi, ca și atunci, se încearcă globalizarea noastră cu orice preț. Dacă atunci pericolul venea de la Zamolxe, azi vine de la Hristos pe care L-am acceptat, cum la fel sugerați în propria postare. Asta trebuie nivelat cu orice preț, nu-i așa?

  Ne vorbiți (dar nu sunteți singurul) despre timpul de care a dispus administrația romană pentru a „dilua” populația autohtonă. Să admitem că aveți dreptate în expunerea dvs., cum rămâne cu teritoriile dacice totuși nestăpânite de romani dar stăpânite succesiv de unele popoare migratoare? Acele populații nu aduceau cu ele și propriile administrații??? Vedeți, mulți vorbesc de parcă odată cu începerea stăpânirii romane în Dacia totul se sucombă în celelalte teritorii și nimic nu mai merge, ceilalți (adică dacii liberi) pur și simplu adoptă instantaneu modul de administrare imperialistă. Nu vi se pare ciudat? În tot acest timp de (eu o numesc) persecuție romană nu mai ținea nimeni vechiul balaur cu cap de lup ridicat în bătaia vântului? A murit așa subit dorul de libertate?

  O altă întrebare care ne dă pe spate este: <> D-le, hai să fim serioși, normal că dacă n-aveau biserici (sau, mă rog, mai corect spus lăcașuri de cult închinate lui Hristos) n-aveau nici denumirea corespunzătoare pentru acestea. Părintele ar fi trebuit să vă explice corect și să vă învețe că unele locașuri de cult păgâne au fost transformate de aderenții la creștinism în biserici creștine, deci automat au primit denumirea aferentă. Termenul de biserică este creat pentru obiect și nu invers.

  Ne spuneți pe un ton bombastic: <> D-le, vă rog eu mult, încetați de a mai fi ridicol. Păi e la fel ca și în cazul basilicii: a venit Hristos, a propovăduit, a fost răstignit (probabil la vârsta de 33 de ani), apostolii au dus mai departe învățăturile Sale (unul dintre ei este Andrei, cel care a poposit în Dobrogea). Asta e ordinea cronologică a evenimentelor. Dacă Scriptura (mă refer aici la Noul Testament) s-ar fi scris în altă limbă decât latina, atunci logica ne spune că romanii ar fi trebuit s-o traducă, ceea ce nu se împăca totuși cu religia de stat imperială. Noi puteam primi textele scrise în orice altă limbă a pământului, nu asta a contat ci faptul că dacii au fost destul de creștini dinainte de-a primi botezul cu apă de la urmașii apostolilor. Așa cum ar trebui să știți, există totuși descoperiri mai noi care atestă existența unor scrieri extrem de vechi pe meleagurile noastre, scrieri care lasă impresia transmiterii unor mesaje la fel de religioase ca cele creștine și, surprize-surprize, nu sunt latine. Ce-o mai fi însemnând și asta???

  O teorie „apoteotic de idiotică” mi se pare a fi ceea ce ne predați prin următorul text: <> D-le, încă o dată, nu trunchiați adevărurile. Constantin cel Mare a dat libertate creștinismului prin Edictul de la Mediolanum din 313 d.Hr., un edict care în fapt garanta toleranța religioasă în imperiu, nu făcea din religia creștină o religie de stat, cum greșit vehiculează unii. Pe de altă parte, nu romanitatea s-a folosit de creștinism, ci creștinismul s-a folosit de romanitate pentru răspândire. Acesta ar trebui să fie elementul logic al acțiunii. Dacii n-au fost cuceriți de imperiul creștin, d-le Popescu, ci de cel roman, păgân până-n măduva oaselor! Că ulterior „s-au adaptat” cum ziceți dvs. și-au adoptat noua religie, este o cu totul altă poveste. Dvs. încercați să ne explicați modul de latinizare a populației dacice prin creștinism, ceea ce mi se pare aberant și absurd, mai ales dacă e să ținem seamă tocmai de preceptele biblice care în fapt întăreau rezistența la monstruoasele apucături romane. Ce dovadă mai bună vreți (și cu asta închei) că până și unii demnitari romani au renunțat la privilegiile lor, L-au mărturisit pe Hristos și că sunt creștini, și apoi chiar au fost martirizați????????? Nici ei înșiși, demnitarii romani, nu mai credeau în sistemul lor imperialist și dictatorial. De ce l-ar mai fi impus altora?

 251. NOUA DACOMANIE.

  Inainte de a aprofunda aceasta analiza, trebuie sa definim un cadru mai general si anume cel al notiunii de “istorie-istoric”, despre care -cei mai multi- stim ca este o stiinta “exacta” si ca ce e scris in istorie este sfant, adica de veridicitate maxima. Insa la fel de bine suntem ultragiati de istoria zilelor noastre, si anume ca guvernele o scriu dupa interesele lor, si chiar doar a unui individ(mai rar , dar adevarat).Ei bine in acest realist context, dublat de cel universal ca “nu este om sa nu greseasca”, se poate spune ca ca si oamenii trecutului(chiar foarte indepartat) erau si ei oameni si deci greseau, asa cum este dovedit(din contradictiile existente intre multe surse istorice) ca guvernele diferite, scriau istoria conform cu punctul lor de vedere, iar istoricii -la randul- lor executau ce ce li se ordona, exact cum insasi marele istoric Herodot a recunoscut, ” am scris ce mi s-a spus” cea ce inseamna fie ca ce mi s-a ordonat fie ” ce am auzit de la altii”, amandoua ideile fac sens, pentru ca asta e natura lucrurilor, iar despre a doua parte, este absolut evident ca Herodot nu a fost decat in procent infim, parte, la evenimentele descrise. Mai mult, surse contemporane cu el il dezavueaza, iar altele il numesc “parintele minciunii”(si nu al istoriei- sau sugereaza -implicit- ca istoria este de multe ori fabricata).Pe de alta parte, cel mai vechi istoric(acelasi, Herodot) a trait in sec V i.e.n., Strabo, in ultimul secol(si 24 ani, in primul secol, e.n.), iar Tacitus in primul secol al erei noastre, iar la toti observam ca incursiunile lor nu se refera la timpul trecut, ci doar la prezent, Herodot nefacand nidiodata sugestie la ce ar fi fost inainte de el, si mai ales (in problema ridicata) ce evenimente, oameni, etc. au fost 3-4 sau 5 mii de ani in urma, mai ales pe meleaguri indepartate.
  Si acum, intr-o ordine cronologica, stim ca in Europa s-au descoperit urme a existentei “omului” (ca animal) datand cu peste 30 mii de ani in urma, insa la fel de bine se stie , suta la suta, ca in Europa (medie si de nord) nici la anul o mie i.e.n. nu exista nici macar un singur stat organizat, sau concentrari mari de populatie (orase) , populatiile traind in triburi mici, nomade sau seminomade.Spre deosebire de Europa, in Asia (in actualul Iraq) pe linia Ninive Ur(adica NE-SV, urmand albia fluviului Tigru), s-au ridicat foarte multe orase, incepind cu anul 4 mii I.e.n., iar acestea nu s-au ridicat intr-un an sau o suta, ci in multe sute de ani, cea ce presupune o activitat