Hotărîrile Sfântului Sinod asupra Franc-Masoneriei

Hotărîrile Sfântului Sinod asupra Franc-Masoneriei

by -
5 1615

”Studiu Asupra Francmasoneriei”  întocmit de Î.P.S. Mitropolit Dr. Nicolae al Ardealului şi  votat de Sfântul Sinod în şedinţa sa de la 11 Martie 1937- actualmente valabil

În  concluzii:

Francmasoneria este o organizaţie mondială, secretă în care evreii au un însemnat rol, având un rit quasi-religios, luptând împotriva concepţiei religios-morale a creştinismului, împotriva principiului monarhic şi naţional, pentru a realiza o republică internaţională laică (tendinţa din urmă a se vedea în Blaubuch der Freimaurerei, Wien 1933, p. 82, în art. Paneuropa als Minoritatenfrage. Se recunoaşte că „Masoneria urmăreşte planul unei Europe unite”). Ea este un ferment de stricăciune morală, de dezordine socială. Biserica osândeşte francmasoneria ca doctrină, ca organizaţie şi ca metodă de lucru ocultă şi în special pentru următoarele motive:

 1. Francmasoneria învaţă pe adepţii ei să renunţe la orice credinţă şi adevăr revelat de Dumnezeu, îndemnându-i să admită numai ceea ce descopere raţiunea lor. Ea propagă astfel necredinţa şi lupta împotriva creştinismului ale cărui învăţături sunt revelate de Dumnezeu. Vânând pe cât mai mulţi intelectuali să şi-i facă membri şi obişnuindu-i pe aceştia să renunţe la credinţa creştină, francmasoneria îi rupe de la Biserică, şi având în vedere influenţa însemnată ce o au intelectualii asupra poporului e de aşteptat ca necredinţa să se întindă asupra unor cercuri tot mai largi. În faţa propagandei anticreştine a acestei organizaţii, Biserica trebuie să răspundă cu o contra propagandă.
 2. Francmasoneria propagă o concepţie despre lume panteist-naturalistă, reprobând ideea unui Dumnezeu personal deosebit de lume şi ideea omului ca persoană, deosebită, destinat nemuririi.
 3. Din raţionalismul şi naturalismul său, francmasoneria deduce în mod consecvent o morală pur laică, un învăţământ laic reprobând orice principiu moral „heteronom” şi orice educaţie ce rezultă din credinţa religioasă şi din destinaţia omului la o viaţă spirituală eternă. Materialismul şi oportunismul cel mai cras în toate acţiunile omului, este concluzia necesară din premisele francmasoneriei.
 4. În lojile francmasoneriei se adună la un loc evreii şi creştinii şi francmasoneria susţine că numai cei ce se adună în lojile ei cunosc adevărul şi se înalţă deasupra celorlalţi oameni. Aceasta însemnează că creştinismul nu dă nici un avantaj în ce priveşte cunoaşterea adevărului şi dobândirea mântuirii membrilor săi. Biserica nu poate privi impasibil cum tocmai duşmanii de moarte ai lui Hristos să fie consideraţi într-o situaţie superioară creştinilor din punct de vedere al cunoaşterii adevărurilor celor mai înalte şi al mântuirii.
 5. Francmasoneria practică un cult asemănător celui al misterelor pre-creştine. Chiar dacă unii adepţi ai ei nu dau nici o însemnătate acestui cult, se vor găsi multe spirite mai naive asupra cărora acest cult să exercite o oarecare forţă quasi-religioasă. În orice caz prin acest cult francmasoneria vrea să se substituie oricărei alte religii, deci şi creştinismului. În afară de motivele acestea de ordin religios, Biserica mai are în considerare şi motive de ordin social, când întreprinde acţiunea sa contra francmasoneriei.
 6. Francmasoneria este un ferment de continuă şi subversivă subminare a ordinei sociale prin aceea că îşi face din funcţionarii statului, din ofiţeri, unelte subordonate altei autorităţi pământeşti decât aceleia care reprezintă ordinea stabilită vizibil. Îi face unelte în mâna unor factori neştiuţi încă nici de ei, având să lupte pentru idei şi scopuri politice ce nu le cunosc. E o luptă nesinceră, pe la spate, niciodată nu există o siguranţă în viaţa statului şi ordinea stabilită. E o luptă ce ia în sprijinul ei minciuna şi întunerecul. Împotriva jurământului creştinesc pe care acei funcţionari l-au prestat Statului, ei dau un jurământ păgânesc.
 7. Francmasoneria luptă împotriva legii naturale, voită de Dumnezeu, conform căreia omenirea e compusă din naţiuni. Biserica ortodoxă, care a cultivat totdeauna specificul spiritual al naţiunilor, şi le-a ajutat să-şi dobândească libertatea şi să-şi menţină fiinţa primejduită de asupritori, nu admite această luptă pentru exterminarea varietăţii spirituale din sânul omenirii.

Măsurile cele mai eficace ce are să le ia Biserica împotriva acestui duşman al lui Dumnezeu, al ordinei social-morale şi al naţiunei, sunt următoarele:

 1. O acţiune persistentă publicistică şi orală de demasca-re a scopurilor şi a activităţii nefaste a acestei organizaţii.
 2. Îndemnarea intelectualilor români, care se dovedesc a face parte din loji, să le părăsească. În caz contrar Frăţia Ortodoxă Română, extinsă pe toată ţara, va fi îndemnată să izoleze pe cei ce preferă să rămână în loji. Biserica le va refuza la moarte slujba înmormântării, în caz că până atunci nu se căiesc. De asemenea le va refuza prezenţa ca membri în corporaţiile bisericeşti.
 3. Preoţimea va învăţa poporul ce scopuri urmăreşte acela care e francmason şi-l va sfătui să se ferească şi să nu dea votul candidaţilor ce aparţin lojilor.
 4. Sfântul Sinod acompaniat de toate Corporaţiunile bisericeşti şi Asociaţiile religioase se va strădui să convingă guvernul şi Corpurile Legiuitoare să aducă o lege pentru desfiinţarea acestei organizaţii oculte. În caz că guvernul nu o va face, Sfântul Sinod se va îngriji să fie adusă o astfel de lege din iniţiativă parlamentară.

Tem. Nr. 785/937. Î.P.S. Mitropolit Nicolae al Ardealului, dă citire referatului cu studiul asupra francmasoneriei, ce i s-a cerut de Sf. Sinod încă din anul 1934.

Sfântul Sinod însuşindu-şi concluziile din referat hotărăşte:


I. Biserica osândeşte Francmasoneria ca doctrină, ca organizaţie şi ca metodă de lucru ocultă şi în special pentru următoarele motive:

 1. Francmasoneria învaţă pe adepţii ei să renunţe la orice credinţă şi adevăr revelat de Dumnezeu, îndemnându-i să admită numai ceea ce descoperă cu raţiunea lor. Ea propagă astfel necredinţa şi lupta împotriva creştinismului ale cărui învăţături sunt revelate de Dumnezeu. Vânând pe cât mai mulţi intelectuali să şi-i facă membri şi obişnuindu-i pe aceştia să renunţe la credinţa creştină, Francmasoneria îi rupe de la Biserică, şi având în vedere influenţa însemnată ce o au intelectualii asupra poporului, e de aşteptat ca necredinţa să se întindă asupra unor cercuri tot mai largi. În faţa propagandei anticreştine a acestei organizaţii, Biserica trebuie să răspundă cu o contrapropagandă.
 2. Francmasoneria propagă o concepţie despre lume panteist-naturalistă, reprobând ideea unui Dumnezeu personal deosebit de lume şi ideea omului ca persoană, deosebită, destinat nemuririi.
 3. Din raţionalismul şi naturalismul său, Francma-soneria deduce în mod consecvent o morală pur laică, un învăţământ laic, reprobând orice principiu moral „heteronom” şi orice educaţie ce rezultă din credinţa religioasă şi din destinaţia omului la o viaţă spirituală eternă. Materialismul şi oportunismul cel mai cras în toate acţiunile omului, este concluzia necesară din premisele Francmasoneriei.
 4. În lojile francmasone se adună la un loc evreii şi creştinii şi Francmasoneria susţine că numai cei ce se adună în lojile ei cunosc adevărul şi se înalţă deasupra celorlalţi oameni. Aceasta însemnează că creştinismul nu dă nici un avantaj în ce priveşte cunoaşterea adevărului şi dobândirea mântuirii membrilor săi. Biserica nu poate privi impasibilă cum tocmai duşmanii de moarte ai lui Hristos să fie consideraţi într-o situaţie superioară creştinilor din punct de vedere al cunoaşterii adevărurilor celor mai înalte şi al mântuirii.
 5. Francmasoneria practică un cult asemănător celui al misterelor precreştine. Chiar dacă unii adepţi ai ei nu dau nici o însemnătate acestui cult, se vor găsi multe spirite mai naive asupra cărora acest cult să exercite o oarecare forţă quasi-religioasă. În orice caz prin acest cult Francmasoneria vrea să se substitue oricărei alte religii, deci şi creştinismului. În afară de motivele acestea de ordin religios biserica mai are în considerare şi motive de ordin social când întreprinde acţiunea sa contra Francmasoneriei.
 6. Francmasoneria este un ferment de continuă şi subversivă subminare a ordinei sociale prin aceea că îşi face din funcţionarii Statului, din ofiţeri, unelte subordonate altei autorităţi pământeşti decât aceleia care reprezintă ordinea stabilită vizibil. Îi face unelte în mâna unor factori neştiuţi încă nici de ei, având să lupte pentru idei şi scopuri politice ce nu le cunosc. E o luptă nesinceră, pe la spate; niciodată nu există o siguranţă în viaţa Statului şi în ordinea stabilită. E o luptă ce ia în sprijinul ei minciuna şi întunerecul. Împotriva jurământului creştinesc pe care acei funcţionari l-au prestat Statului, ei dau un jurământ păgânesc.
 7. Francmasoneria luptă împotriva legii naturale, voite de Dumnezeu, conform căreia omenirea e compusă din naţiuni. Biserica ortodoxă care a cultivat totdeauna specificul spiritual al naţiunilor şi le-a ajutat să-şi dobândească libertatea şi să-şi menţină fiinţa primejduită de asupritori, nu admite această luptă pentru exterminarea varietăţii spirituale din sânul omenirii.

Măsurile cele mai eficace ce are să le ia Biserica împotriva acestui duşman al lui Dumnezeu, al ordinei social-morale şi al naţiunei, sunt următoarele:

 1. O acţiune persistentă publicistică şi orală de demascare a scopurilor şi activităţii nefaste a acestei organizaţii.
 2. Îndemnarea intelectualilor români, care se dovedesc a face parte din loji, să le părăsească. În caz contrar, „Frăţia Ortodoxă Română” extinsă pe toată ţara va fi îndemnată să izoleze pe cei ce preferă să rămână în loji. Biserica le va refuza la moarte slujba înmormântării, în caz că până atunci nu se căiesc. De asemenea, le va refuza prezenţa ca membri în corporaţiile bisericeşti.
 3. Preoţimea va învăţa poporul ce scopuri urmăreşte acela care e francmason şi-l va sfătui să se ferească şi să nu dea votul candidaţilor ce aparţin lojilor.
 4. Sf. Sinod acompaniat de toate corporaţiunile biseri-ceşti şi asociaţiile religioase se va strădui să convingă Guvernul şi Corpurile legiuitoare să aducă o lege pentru desfiinţarea acestei organizaţii oculte. În caz că Guvernul nu o va face, Sfântul Sinod se va îngriji să fie adusă o astfel de lege din iniţiativa parlamentară.

II. Întreg referatul împreună cu concluziile se va tipări în broşură prin Consiliul Central Bisericesc şi se va întrebuinţa ca mijloc de propagandă împotriva francmasoneriei.

Î.P.S. Patriarh prezintă declaraţia făcută în faţa Sa, a delegaţilor lojei francmasone naţionale în frunte cu dl. Pangal, prin care aduc la cunoştinţă că aceste loji se autodizolvă, spre a nu fi confundate cu Loja Marelui Orient şi spre a nu se crede că este împotriva culturii sentimentelor monarhice, naţionale şi creştine. El – dl. Pangal – în numele delegaţilor declară că toţi membrii lojelor francmasone naţionale sunt buni fii ai bisericii ortodoxe.

Sf. Sinod ia act cu satisfacţie de declaraţia d-lui Pangal şi a celorlalţi conducători ai masoneriei naţionale române, cetită în ziua de 25 Februarie a.c., în faţa Î.P.S. Patriarh Miron, prin care anunţă că această organizaţie se autodizolvă. Este prin urmare de sine înţeles că hotărârea Sf. Sinod privitoare la masonerie nu se poate referi la lojile care s-au dizolvat şi prin urmare nu mai există.

La orele 13 Î.P.S. Patriarh, ridică şedinţa, prorogând Sf. Sinod pentru data de 29 Martie a.c., orele 10 dimineaţa.

Preşedinte, (ss) Miron
Secretar, (ss) † Galaction Craioveanu
Cronică internă B.O.R., 55 (1937) nr. 3-4, Martie-Aprilie.

sursa:  AXA – revistă de oceanografie ortodoxă

(Visited 574 times, 1 visits today)

5 COMMENTS

 1. Multa dreptate are fratele Cezar.Sa nu vedem paiul din ochiul altuia,ci sa luam noi atitudine atunci cand trebuie.Sa cautam sa informam oamenii despre masonerie,sa-i sfatuim cu vorba buna sa o evite,iar daca au facut deja greseala,sa se pocaiasca.Iar noi,cei cu credinta-n Domnul,sa ne rugam pentru luminarea mintii.

 2. „cel ce va asculta pe voi pe Mine ma asculta, si cel ce se leapada de voi se leapada de Mine.” (Luca 10,16)
  Mantuitorul se referea la Sfintii Apostoli, care i-au lasat urmasi pe preoti.
  Stefan,
  Sa stii ca nu esti singurul care gandeste in acest mod si inteleg foarte bine aceasta suparare, insa poate ar trebui sa cercetam si acea Biserica care este numita Trupul lui Hristos, de asemenea sa cercetam si acea Biserica veche de 2000 de ani si invatatura acesteia, sa cercetam si Biserica din care facem cu totii parte, cu totii care am primit Botezul suntem madulare ale acestei Biserici. Unele madulare insa sunt verzi, alte uscate. Si ca parte din Biserica suntem la fel de responsabili ca si ceilalti sa fecem ceva pentru Ea.
  Dar ce facem?
  Ne uitam la TV, citim presa de scandal, si vedem popi betivi, curvari, care o fac pe-a vrajitorii si alte lucruri asemenea. Vedem cum ai zis si tu Stefane, lipsa de actiuni si atitudini a Bisericii ca Institutie. Pentru ca Biserica cea vie sta in credinciosi, in cei care cred si urmeaza Invatatura.
  Tu ce vrei sa faci Stefane, sa stai toata viata sa arati cu degetul spre cei din cadrul Bisericii care nu fac cinste acesteia, ori vrei sa lupti pentru sufletul tau?
  Trebuie sa privim si efectul, nu doar cauza. Preotii din popor pleaca, nu is crescuti in copaci ori iesiti din fabrica. Hop, a mai iesit un lot de popi. Nu-i asa.
  Mai bine de un secol de dominatie fanariota, care a ucis cat a putut din fiinta neamului romanesc. Nici nu va dati seama cat de mult ne-a afectat perioada fanariota. Cate crime, depopulari, deznationalizari, uciderea culturilor si a traditiilor romanesti. Apoi a venit randul masoneriei, a curentelor apusene, care a ucis ce a scapat fanariotilor. Toti romanii cu o stare materiala buna si-au trimis feciorii la studii in strainatate. Cand s-au intors acestia de acolo, cu ce educatie s-au intors, cu una romaneasca, una crestina, ori cu una straina, dispretuitoare si dusmanoasa pentru tot ce inseamna romanesc?
  Apoi acestia au ajuns la conducerea tarii, iar odraslele lor i-au urmat, care au primit aceiasi educatie ca si ei.
  In sec XX a intrat in actiune bolsevismul rusesc, comunismul, care a bagat in puscarii si a ucis sute de mii de tineri. Spuma societatii, cei mai promitatori intelectuali si toti cei care dadeau semne ca au potential au fost exterminati. Au ramas doar prostii, lasii si coruptibilii care au fost facuti sefi.
  Din acestia au iesit cei de astazi, de care ne plangem, pe care ii alegem, pe care ii votam, pe care ii urmarim la televizor si pe care ii consideram mari oameni.
  Dintr-un popor care in ultimii 300 de ani a suferit atat, ce asteptari sa avem?
  Vrem conducatori drepti si corecti. Vrem preoti adevarati.
  Vrem functionari rabdatori si amabili. Vrem! Vrem! Vrem! Vrem ceea noi nu suntem.
  Ce facem noi pentru a avea asemenea pretentii?
  Stam si ne aratam frustrarea pe internet? Stam in fotoliu in fata televizorului cu burtile pline de bere si fripturi si strigam in gura mare „VREM!”. Aratam cu degetul si ii injuram pe cei care in prealabil i-am ales si sustinut.
  Ce fel de oameni suntem noi? Unde ne este dreapta judecata si curajul?

 3. Adevarul este ca ati pierdut teritoriu foarte mult dragi prelati cu afaceri nenumarate si necurate, cu o fata de ales al Domnului si cu o fata de ales al Satanei. De-a lungul timpului nu ati facut decat sa inrobiti oamenii cu minciuni si cu furturi din averile si asa amarate (vezi oamenii din mediul rural). Si acum, v-ati gasit sa va luati de masoni. Nu ca ar fi buni, dar cand vad fetze bisericesti importante stand la cioace si glume si sprituri cu masoni dovediti si recunoscuti, mi se face scarba totala de demagogia asta imputita.
  Au fost calamitati naturale in Romania…si au trebuit sa iasa diverse ONG-uri sau diversi politicieni sau alte VIP-uri cu donatii si cu ajutoare…ca Biserica nu a vrut sa ridice un deget (vezi idiotul de Becali si casele construite…asa cum au fost ele). Poate ca au facut cativa preoti ceva, ca nu sunteti toti o apa si-un pamant, dar nimeni nu a vazut ceva de anvergura…ceva ce trebuia sa intareasca ideea ca Biserica Ortodoxa din Romania se preocupa de enoriasii ei. Ba mai mult, scandalurile cu preotii care baga mana in cutia milei sau care pretind sume de la enoriasi, in mod abuziv, bani ce NU SUNT IMPOZITATI, s-au inmultit. Oare o sa dati vina pe masoni? Sa fim seriosi…meritati cu totii deopotriva masoni si parte preoteasca o funie si-o creanga groasa de copac.

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.