Evrei in structurile de conducere ale statului roman sub comunism

Evrei in structurile de conducere ale statului roman sub comunism

by -
13 229

Gem târgurile de carte, librăriile, ştandurile stradale, de cărţi scrise de evrei, în care, de nenorocirile întâmplate în România,  de la 23 august 1944, până în anul 1989, sunt de vină doi români, Gheorghe Gheorghiu-Dej şi Nicolae Ceauşescu. De ce vor să ascundă ceva cutremurător de grav?

Responsabilitatea pentru tot ce s-a întâmplat în comunism aparţine unicului factor de decizie, partidului comunist, de la factorul centralizat, la cel teritorial. El hotărăşte ce să se facă şi cum să se facă.

Factorul comunist de preluare a puterii în Basarabia, nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa, în timpul rebeliunii iudaice antiromâneşti din 1940, a fost deţinut de evrei. Tot de ei, în continuare, aşa cum reiese din tabelele cu repartizarea teritorială a sutelor de evrei comunişti (Vezi Holocaustul (genocidul) evreilor împotriva românilor). E de ajuns să suprapunem localităţile din care s-au făcut arestările şi întemniţările românilor, dar şi  deportările şi ne dăm seama cine a decis ca asupra românilor să se practice genocidul. Soldaţii sovietici mongoli şi nu numai, nu ştiau care sunt români, sau de alt neam. Şi nici alţi conducători veniţi degrabă din URSS. Evreii localnici ştiau.

Dar în România din noile ei graniţe, impuse de URSS? Se poate ajunge cu uşurinţă, după opinia noastră, la un număr de vreo zece mii de tovarăşi comunişti evrei, care au fost factori de decizie în România, de la factorul centralizat, la cel teritorial. Ideologii evrei de azi, pentru a evita ajungerea evreilor în situaţia de a răspunde în faţa poporului român de holocaustul săvârşit asupra românilor, îşi amintesc sectorial şi evaziv de unii evrei cu responsabilităţi, dar şi atunci arată spre cei doi români, Gheorghe Gheorghiu-Dej si Nicolae Ceauşescu.

După 23 august 1944 evreii bolşevici s-au trezit într-o situaţie stânjenitoare. Partidul Comunist din România era un partid al evreilor, dar cu un număr prea mic de evrei. Români să fi fost câţi să-i numeri pe degetele unei mâini. De numărul acesta mic de evrei se prevalează ideologii evrei, mai reducând numărul. E adevărat,  documentele din arhiva românească a vremii reţine un număr mic, de evrei bolşevici, până în 1940. Văzându-se Ana Pauker et Co., că are Armata Roşie la dispoziţie în toată România, îi iscodi mintea o fabrică de evrei ilegalişti. Doi ilegalişti dacă depun mărturie pentru al treielea, este şi acesta ilegalist (Practica minciunii prin mărturii mincinoase s-a transformat în “documente” şi în alte domenii). Adică a desfăşurat activitate în clandestinitate, în calitate de comunist (bolşevic) al P.C. din România. Şi fabrica de minciuni a funcţionat. Din mincinoşi, la mincinoşi, la mincinoşi, până Partidul Comunist din România s-a îngroşat cu cinci mii de ilegalişti. Şi cu ceilalţi, de dinainte, vreo mie, în total şase mii de bolşevici evrei se instalează brutal  şi sângeros, la pârghiile de conducere ale României.  Şase mii? Nici vorbă. Ci vreo zece- douăsprezece  mii. Cei şase mii de evrei şi ce evrei, ilegalişti, n-au mai avut şi ei alţi evrei, care să dea năvală, la absolut toată bogăţia României? Soţii, fraţi, surori, nepoţi. Prieteni. Cunoscuţi. Pe un lung şir de ani. Se regăsesc în dominarea numerică, în structurile centralizate statale şi teritoriale, în instituţii. Acolo, unde, în mod excepţional nu au dominat şi numeric, au avut funcţiile de decizie, de conducere. Aşa, în agricultură. Întreaga ţară căzuse  sub dictatura iudaică. Din 1940, până în 1989 (Cu întrerupere în 1942 şi 1943 şi parţial în 1940). Tot ei pot fi identificaţi în structurile decizionale ale ţării şi după 1989. In ultima perioadă, înainte de 1989, românii urcau printre evrei în structurile centrale, dar şi teritoriale, spre disperarea evreilor, care sufereau o anume restrângere de autoritate. În următorii vreo zece-cincisprezece, românii ani ar fi redevenit stăpâni deplini în propria lor ţară. Aşa se explică lovitura de stat anti românească şi executarea lui Nicolae Ceauşescu. Tot cu ajutorul Uniunii Sovietice. Si au pus mâna din nou pe România. Cu siguranţa nu pentru prea multă vreme. Dar am anticipat destul. Aşa cum în Basarabia, nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa, unde se cunosc, până acum, peste trei sute de bolşevici evrei vinovaţi, să dăm şi din România cu graniţele de azi, nume de tovarăşi evrei bolşevici. O mică parte din cei vreo zece mii. Pe cei de azi, de după 1989, îi vor trece sudorile reci, ei fiind urmaşii celor din 1940, până în 1989. 1) Urmaşii familiilor de evrei (tatăl evreu, mama evreică). 2) Urmaşii românilor căsătoriţi (măritaţi!) cu evreicile aduse din URSS, evreice cărora Ana Pauker le-a dat o destinaţie clară, căsătoria cu acei români care vor fi toleraţi în funcţii de conducere, necesari. Sărmanii români le spuneau rusoaice, aşa aveau sarcină de la evrei. Nu le  scoteau în publicul de jos şi la rudenii,  nu ştiau româneşte şi românaşii isteţi, ar fi înţeles şi ce fel de “rusoaice” sunt. Si acestea au fost spionii propriilor soţi în favoarea comunităţii bolşevice evreieşti. Si prin soţii lor aflau unele, altele, pe care le raportau confidenţial. Iar o parte din aceste soţii erau ele însele,  cu anumite funcţii importante. Si urmaşii acestora sunt înfipţi şi azi la cârma ţării. 3) Si  urmaşii românilor căsătoriţi cu evreice din România. Se ştie că la evrei, în cazul familiilor mixte, cu mamă evreică, apartenenţa la comunitatea evreiască, o dă mama. Când tatăl este evreu şi soţia nu este evreică, aceasta trece la religia mozaică. Şi se mai ştie că Sinagoga de regulă nu permite căsătoria unui evreu cu o creştină, sau a unei evreice cu un creştin, doar atunci când există anume interese iudaice. Interesele iudaice pot fi uşor contabilizate şi în cazul căsătoriilor mixte, de sub controlul evreilor comunişti din România. Si al sinagogii. Este de ajuns că se ştiu cei care au fost  înainte de 1989 în structurile guvernamentale şi teritoriale, în fruntea unor instituţii culturale, ştiinţifice şi se va descoperi, cu stupoare, că sunt evrei (tatăl evreu, mama evreică), sau români ajunşi acolo prin faptul că erau căsătoriţi cu evreice. Şi soţiile lor evreice. O listă cu evreicile din structurile guvernamenmtal si din alte instituţii ar fi edificativă. Că unii au ajuns cu timpul personalităţi, e firesc. Au avut toate condiţiile şi avantajele. Dar românii căsătoriţi cu românce nu au beneficiat de sprijinul comuniştilor evrei. Ajunşi, în anii de dinainte de 1989, în instituţiile la care ne-am referit, ori deveneau colaboraţionişti ai evreilor, ori li se făceau zile fripte. La fel şi azi. (Sărmanii, unii au devenit porta vocea evreiască împotriva românilor. Lor le-a fost şi le este bine. Au ajuns şantajabili.). Că după trecerea unor ani, cei mai mulţi evrei din România îşi ascund originea, dar continuă să acţioneze în interesul  evreilor din România şi din întreaga lume, este ştiut. Dacă ar fi fost  loiali poporului român, n-ar avea de ce să-şi ascundă originea. Simpatia faţă de confraţii evrei ar fi fost de înţeles şi facilitarea unor legături culturale, ştiinţifice, economice, între poporul român  şi evreii de dinafara României, ar fi fost normală. Iar părerea multor evrei, că nu li se mai ştie apartenenţa etnică la evreime, este eronată. In continuare să argumentăm cele de mai înainte, limitându-ne la spaţiul restrâns al unui articol, dar cei interesaţi, pot afla ei înşişi numele a mii de evrei bolşevici din România. Ilegaliştii au primit indemnizaţii mari, sfidătoare faţă de nivelul de trai al românilor. La rang de demnitari de stat. Unii trăiesc şi azi. Şi urmaşii lor au primit ajutor de urmaş de ilegalist, de parcă nu aveau beneficii mult prea mari faţă de nivelul de trai al românilor. Iar deţinuţii politici români, supravieţuitori ai închisorilor şi lagărelor, au fost muritori de foame, situaţia lor financiară fiind şi azi ofensator de mică, faţă de a călăilor României. Comparaţi nivelul  financiar al ilegaliştilor în viaţă şi al deţinuţilor politici  români.

Desigur exista şi evrei (propriu-zişi, sau din familii mixte) cu un comportament normal în relaţiile cu românii. Dar şi aceştiea se fac a nu şti despre activităţile incorecte, intolerabile, ale altora. Îşi păstrează avantajul unor relaţii.

Sunt şi excepţii. Cunoaştem cazul lui Bruhis, autorul cărţii Rusia, România, Basarabia, Universitas, Chişinău, 1992, în care nu a ezitat să deconspire activitatea netrebnică a evreilor bolşevici faţă de poporul român.

În rândurile ce urmează ne vom restrânge la numele unor evrei din structurile de conducere ale României.

Cele ce urmează sunt extrase din cărţile pe care le vom cita la sfârşit:

Pe urmaşii lui Cain, destinaţi să instaureze comunismul în România, capitularea necondiţionată de la 23 august 1944 i-a surprins la Moscova…

Sosind de la Moscova la 17 septembrie 1944, grupul Anei Pauker a dat peste cap conducerea provizorie a PCR şi de fapt i s-a substituit… Întrucât din totalul de 900 de comunişti existenţi la acea dată în România, cei de etnie română puteau fi număraţi pe degetele de la o mână, “greul” îl duceau urmaşii lui Cain şi câţiva comunişti: unguri, bulgari, ruşi, ucrainieni şi armeni. Pentru acest motiv, această adunătură se numea nu Partidul Comunist Român, ci Partidul Comunist din România.

Pentru a spori numărul comuniştilor s-a trecut la completarea Partidului cu “ilegalişti”. Această măsură a condus la creşterea numărului membrilor de partid, dar compoziţia naţională nu s-a schimbat, alogenii şi în special urmaşii lui Cain erau majoritari. Pentru a deveni comunist “ilegalist” aveai nevoie de doi martori “ilegalişti” şi cum români nu aveau precursori, nu deveneau “ilegalişti” comunişti.

In scurt timp, “ilegaliştii” au ajuns la 5000 de membri. În faţa argumentului de “ilegalist” cădeau toate criteriile de selectare şi promovare a cadrelor, inclusiv criteriile de clasă, aplicate cu stricteţe românilor.

Fabricanţi, bancheri, negustori şi tot felul de alţi bogătaşi, dar mai ales descendenţii lor,  care în nici un caz nu aparţineau clasei muncitoare sau ţărănimii sărace, au revenit la statutul din perioada capitalistă, de subordonare a muncitorilor şi ţăranilor. Au devenit ofiţeri cu funcţii de comandă care să apere ţara, aşa cum orice animal îşi apă prada. Pe mâna lor au încăput finanţele ţării, economia, comerţul interior şi exterior, producţia, cercetarea, ştiinţa, cultura, mass-media, politica şi reprezentarea diplomatică a ţării. “Ilegaliştilor” li s-au oferit toate privilegiile: pensii FIAP, spitale şi policlinici speciale, magazine speciale şi li s-a deschis calea promovărilor în cele mai înalt funcţii din partid şi administraţie.

Nici un sector politic, economic, cultural, ştiinţific nu a rămas neacoperit de aceşti misterioşi “ilegalişti”. Cine erau ei, unde şi cum luptaseră în ilegalitate? Răspunsul era pe buzele tuturor românilor năpăstuiţi: erau sionişti care desfăşuraseră o activitate specifică acestei organizaţii de întrajutorare evreiască. Cei mai mulţi dintre ei, fiindcă erau bogaţi, cotizaseră cu importante sume de bani la ajutorul sionist, pe care, la recunoaşterea calităţii de “ilegalist PMR” îl transformaseră în “ajutorul roşu”. Merită a fi amintit cazul baronului Neuman, patronul fabricii de textile de la Arad şi a prietenului său, bogătaşul Donath Andrei.

Lista “ilegaliştilor” s-a îngroşat cu maghiarii proveniţi din puzderia de organizaţii existente în Transilvania, inclusiv în partea de nord, cedată Ungariei prin odiosul Diktat de laViena.

În perioada octombrie 1944-martie 1945, când Ardealul de nord s-a menţinut sub ocupaţie sovietică, în înţelegere cu Moscova, au fost aduşi în aceste teritorii aproximativ 200 000 de unguri, care i-au înlocuit pe cei care au fugit din România, de teamă să nu fie judecaţi pentru faptele săvârşite în timpul ocupaţiei hortyste. În categoria “ilegalişti” au fost incluşi şi foştii agenţi KGB, care în proporţie de peste 90% erau urmaşii lui Cain.

În Biroul Politic al CC al PCR, cel mai autoritar organism politic la acea vreme, erau: Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ana Robinsohn Puker, Teohai Georgescu (alias Burach Tescovici) şi Vasile Luca (alias Luka Laszlo), respectiv un român şi trei alogeni.

În cartea sa, Primejdii, încercări, miracole, rabinul-şef din România, Moses Rosen, scria: Dej şi Luca erau socotiţi formal, primii, însă toată lumea ştia că ea (Ana Pauker n.a.) era numărul unu…

In PC(b) urmaşii lui Cain deţineau puterea în proporţie mai mare de 80%. În compensaţie toate secţiile Comitetului Central erau conduse de aceştia, astfel:

1. Mihai Roller. A condus sectia de istorie. Este făcut academician. Nu avea studiile terminate. Iată cei mai apropiaţi colaboratori ai săi:

2. Filipovici (venit şi el din URSS).

3. Onesacu Marcu (nume de împrumut). Absolvent al Facultăţii de drept din Bucureşti.

4. Marusohn. Studii medii.

5. Krakauer Charlota. Profesoară de franceză.

6. Langfelder Paul. Venit din Occident în 1946. Nu ştia româneşte.

7. Aronovici.Arhitect.

8. Milka Herşcovici.

9. Iosif Chişinevschi. A condus secţia de propagandă. Evreu Basarabean. L-a avut alături pe evreul transnistrian

10. Miron Costantinescu. Împreună şi-au adus contribuţia la uciderea bestială, cu ranga, a lui Lucreţiu Pătrăşcanu, care avea “vina” că se declarase român.

11.Teodor Rudenco. A condus  secţia de cultură. Evreu din Basarabia. Acum apar “poeţii muncitori” Ion Păun Pincio, Marcel Breslaşu, A.Toma, E. Frunză, Th. Neculuţă s. a.

12.Vincze. A condus secţia pentru îndrumarea şi controlul armatei, justiţiei şi securităţii. Evreu ungur.

13. Ghizela Vass. A condus secţia externe. Evreică maghiară. Asistată de 14. Lidia Lăzărescu (nume de împrumut), 15. Olga Deuth, 16. Andrei Goanţă (nume de împrumut).

In ministere situaţia era identică:

17. Ana Robinsohn Pauker. Evreică. Ministrul Afacerilor Externe.  Îi avea ca adjuncţi pe 18. Eduard Mezincescu (Mezingher), evreu. 19. Grigore Preoteasa. Căsătorit cu o evreică, 20. Nicolae Cioroiu. Căsătorit cu o evreică.

Toţi directorii din Ministerul Afacerilor Externe erau evrei :

21. Lăzărescu, 22. Mircea Bălănescu, 23. B. Şerban, 24. Clara Ardeleanu, 25. Ida Felix, 26. E. Păsculescu, 27. Ana Toma, 28. Cornel Bogdan, 29. Petre Iosif, 30. Dionisie Ionescu, 31. Nicu Şerban.

Ambasadori evrei: 32. Gheorghe Stoica, la Berlin, 33. Davidovici, în Israel, 34. Simion Bughici, la Moscova, 35. Mircea Bălănescu, la Paris, 36. Petre Iosif, la Roma, 37. Silviu Brucan (Samuil Brukner), la Washington.

Toamna, când începeau sesiunile ONU, mass-media care anunţa sosirea delegaţiilor se amuza, anunţând că Israelul a veni la sesiune cu două delegaţii, una din Israel şi alta din România.

In ministerul de externe singurii români erau femeile de serviciu, portarii şi şoferii. In rest “poporul ales”.

Circula atunci în minister o vorbă de duh, sau de năduh, conform căreia în MAN funcţionau 11 sinagogi. Talmudul prevede că unde sunt 10 iudei (bărbaţi) poate lua fiinţă o sinagogă şi în Ministerul de Externe erau 112 evrei (bărbaţi).

38. Mihai Florescu (nume de împrumut). Ministrul  Petrolului şi al Chimiei. Venit din URSS cu Ana Pauker. S-a strecurat în casa lui Nicolae Ceauşescu, jucând un rol nefast în toate evenimentele “epocii de aur”.

Şi acesta a avut grijă să umple ministerul cu oameni de încredere după modelul Anei Pauker. A înfiinţat celebrul SOVROM-PETROL: altă pâlnie prin care petrolul românesc s-a scurs fără greutate spre Uniunea Sovietică. Prin anii 50, o societate sovietică (Cuarţit) a început exploatarea sălbatică a uraniului din Munţii Apuseni, despre care se spunea că este cel mai pur din lume. Românii îl scoteau din pântecul pământului, îl încărcau în lăzi speciale şi lua drumul URSS. Era material strategic pentru interesul socialismului.

Valoarea uraniului jefuit de sovietici a depăşit trei miliarde de dolari.

La Ministerul Apărării Naţionale, la început a fost ministru ruteanul Emil Bodnarebko (Botnăraş). Mai târziu,

39. Leontin Silaghi (Sălăjan). Căsătorit cu o evreică.

40. Walter Neulander (Roman). Responsabil cu educaţia politică a armatei (îndoctrinare).

Aceştia au fost groparii armatei române din cel de al II-lea război mondial.

41. Luka Laszlo (Vasile Luca). Ministrul  Finanţelor. Prieten apropiat al evreilor unguri Bela Kun şi Mathyasz Rakoczi. Un adept făţiş al falsei teorii că Ardealul e unguresc. Şi-a văzut  împlinit     visul , după care râvneşte şi azi UDMR, de a înfiinţa Regiunea Autonomă Maghiară. În scută vreme şi acest minister a fost dominat de urmaşii lui Bela Kun şi ai lu Cain. Un glumeţ spunea că în Ministerul de Finanţe nu mai vorbeau româneşte decât femeile de serviciu şi portarii.

În timpul războiului, mareşalul Ion Antonescu i-a obligat pe nemţi să plătească nu cu mărci, ci cu aur masiv, toate exporturile României către Germania şi s-au adus în ţară 40 de tone de aur masiv. Sovieticii l-au considerat aur german şi l-au confiscat, drept pradă de război…

Deşi prin armistiţiul semnat la Moscova, în noaptea de 12-13 septembrie 1944, despăgubirile de război fuseseră fixate la 300 milioane USD, în realitate, până la semnarea tratatului de pace de la Paris s-au plătit mai mult de 1,5 miliarde USD. Prin SOVROMURI, România a fost exploatată mai sălbatic decât coloniile.

42. Ana Toma, evreică. Ministrul Comerţului Exterior. Fostă şefă de cabinet la Ana Pauker. Soţia lui Bodnarenco Pantelei Pantiuşa (alias Pintilie Gheorghe) din Tiraspol, şeful Securităţii Române.

Ana Toma a avut sarcina de partid să prezinte la procesul lui Lucreţiu Pătrăşcanu dovezile fabricate, cum că acesta era duşmanul Uniunii Sovietice, dovezi care, deşi nu au convins pe nimeni, au stat la baza condamnării la moarte a celui care a declarat la Cluj, că în primul rând este român şi apoi comunist.

Şi în acest minister şi în societăţile de comerţ exterior organizate pe ramuri ale economiei naţionale, majoritatea conducătorilor şi funcţionarilor erau evrei. Aceştia afirmau că românii nu au calităţi de comercianţi.

Pagubele provocate economiei naţionale prin operaţiuni frauduloase în comerţul exterior au fost fabuloase. Oala era bine acoperită, astfel că nu a fost dat în vileag decât cazul de la AGROIMPORT-EXPORT, când grupul de delapidatori condus de Donath Andrei a furat şi depus la băncile elveţiene 50 de milioane USD.

43.Alexandru Moghioroş (evreu din Ungaria-n.n.). Dirija Ministerul Agriculturii, de la nivelul Comitetului Central.

44. Teohari Georgescu (Burach Tescovici). Ministru de Interne.

45.Alexandru Nicolschi (Grumberg Boris Nicolschi) . Evreu basarabean. Sovieticii i-au dat gradul de general. La începutul anului 1945, pentru Grumberg Boris Nicolschi s-a creat o structură specială: Brigada mobilă, care poate fi socotită nucleul viitoarei securităţi. Această formaţiune de represiune formal era încadrată în cadrul Direcţiei Generale a Securităţii Statului, însă acţiona independent şi avea misiuni speciale de informaţii, de arestare şi cercetare a populaţiei (s.n.).

46.Serghei Niconov. Şeful spionajului român. Avea o biografie asemănătoare cu a lui Alexandru Nicolschi.

În anul 1948 s-a înfiinţat Direcţia Generală a Securităţii poporului (DGSP), condusă de evreii Alexandru Nicolschi,

47. Bodnarenco, 48. Pantelei Pantiuşa, 49. Vladimir Mazuru. Dintre oamenii care în primii ani de existenţă a DGSP au ocupat funcţii de conducere, până la şef de birou inclusiv, atât în compartimentele operative cât şi în cele administrative, erau: Serghei Niconov (enumerat mai înainte), 50. Cacica Sasa, 51. Oprescu Dorel (nume de împrumut), 52. Rita (soţia lui Oprescu Dorel), 53. Slechinger Paul, 54. Chioreanu Magdalena (nume de împrumut), 55. Blaukenstein Magdalena, 56. Roza Adalbert, 57. Bichel Ivan, 58. Mişa Protopopov, 59. Bercovici, 60. Ijak Adalbert, 61. Szabo Eugen, 62. Maximenco Feodor, 63. Hollinger Isidor, 64. Teişanu Eugen (nume de împrumut), 65. Hirch Tiberiu, 66. Friedlander Eugen, 67. Herişan Alina (nume de împrumut). Tatăl ei era proprietarul unei rafinării şi al unor sonde din Moldova. 68. Ebner Silvia, 69. Kovaks Pius, 70. Demeter Şandor, 71-72. Fraţii Ady, 73. Hirch-Haiducu, 74. Fux Beria, 75. Herscovici , 76. Schmerler, 77. Hary Bogadan, 78. M. Pacepa. Si alţii .

În Direcţia de Cercetări Penale, întregul efectiv, în frunte cu Dulgheru Mişu, erau evrei:

79.Dulgheru Mişu (Dulbergher), 80.Aritonovici Samy, 81. Matusevici Nathan, 82. Ficher Simon, 83. Zigler Simon, 84. Davidovici Leon, 85. Segal Luiza. Si alţii (s.n.).

Şeful de cadre din Ministerul de Interne: 86. Demeter Şandor.

Secretar general al Ministerului Afacerilor Interne:  87. Iosif Straier.

Unităţile teritoriale aveau în conducere, în majoritatea cazurilor, de asemenea evrei.

La regiunea Bucureşti: 88. Stancu Aurel. Venit în 1944 de la Moscova. Avea ca principali colaboratori pe: 89. Weis Isidor, 90. Kohn Bernanrd, 91. Edelstein, 92. Rodelstein, 93. Hâncu (nume de împrumut). Şi alţii.

La regiunea Ploieşti: 94. Ştrul Mauriciu, colonel.

La Braşov: 95. Kalausek Koloman, colonel.

La Piteşti: 96. Nedelciu Mihailo, apoi, 97. Wisting Eugen.

La Galaţi: Ijak Adalbert (enumerat mai înainte).

La Cluj: 98. Patriciu Mihail (nume de împrumut).

La Bacău: 99. Câmpeanu (nume de împrumut), colonel.

La Suceava: 100.Popic Adalbert. Paraşutat de sovietici în timpul războiului).

La Târgu-Mureş: 101. Daszkel Eugen.

La Oradea: 102. Zeller.

La Maramureş: 103. Davidovici- Dascălu. Şi altii.

La Satu-Mare: 104. Ludovik Weiss.

Mişu Dulgheru (enumerat mai înainte)…angajat al Ministerului de Interne în 1945, apoi trecut la Serviciul Special de Informaţii. Între 1948 şi 1952 a fost şeful Direcţiei de Anchete Penale, poziţie în care a instrumentat cazul Lucreţiu Pătrăşcanu, condamnat la moarte şi ucis în aprilie 1954. La începutrul anilor 80, călăul a emigrat în Israel.

Ludovik Weiss…a lucrat în Siguranţă în 1946-1948, iar ulterior la Securitate (1948-1960), fie ca şef al Serviciului judeţean Satu-Mare, fie în cadrul Direţiei Anchete Penale, care i-a încredinţat loturile Canal şi pe Lucreţiu Pătrăşcanu. Pentru ultima “ispravă, Weiss a fost decorat cu  Ordinul Steaua RPR. In anii 80 a plecat în Israel. In anul 1949 a împuşcat patru ţărani din Odorhei (Satu-Mare): Andrei Pop, Chira Gheza, Biro Andrei, Gyla Alexandru.

Regiune Prahova: 105. Iţic Averbach. Comandantul Securităţii.

La Iaşi: 106. David Isidor şi 107.Vasile Dascălu.

108. Ştefan Koller. Locotenent colonel de securitate. A funcţionat din 1952, în Ministerul Afacerilor Interne, în Direcţia Generală a Lagelor, iar între 1954 şi 1957 a fost comandantul închisorilor din Aiud şi apoi a Văcăreştilor.

Şi justiţia se afla în mâinile urmaşilor lui Cain:

109. Avram Bunaciu, “măritat” cu o evreică. Secretar general la Ministerul de Interne. Preşedinte al Tribunalului Poporului.

La Parchetul general şi mai târziu, la Tribunalul Suprem:

110. Alexandru Voitinovici. Apropiat colaborator al familiei Brukner (Brucan).

111. Alexandra Sidorovici (soţia lui Silviu Brucan).

Aceştia au trimis în faţa plutoanelor de execuţie, sau la moarte lentă, în închisori, floarea intelectualităţii româneşti, care era vinovată de faptul că şi-a iubit ţara şi a militat pentru înălţarea neamului românesc.

În spatele Anei Pauker şi a baionetelor armatei roşii, având drept model procesele staliniste din anii 30, acuzatorul public Alexandra Sidorovici şi-a permis să urle şi să îndrepte arătătorul spre boxele în care se aflau nişte monştri sacri ai neamului românesc: Iuliu Maniu, Ion Mihalache, Corneliu Coposu, Gheorghe Brăteanu, Constantin Titel Petrescu şi alţii.

Singurul minister în care predominau români era cel al agriculturii, dar dirijat, la nivelul Comitetului Central, de Alexandru Moghioroş.

La instituirea acestei stări politico-sociale au contribuit nu numai Kremlinul, ci şi organizaţiile mondiale evreieşti, interesate de extinderea comunismului pe întreaga planetă.

În lucrarea sa Contribuţia unor minorităţi naţionale la bolşevizarea României, analistul politic,  generalul Neagu Cosma, arată că în România erau “instructori” israelieni, care instituiau sarcini speciale pentru Ambasada Israelului şi pentru evreii din România”: 112. Scholmo Leibovici, 113. Yeschaianu Dan.

Silviu Brucan (Samuil Brukner). Enumerat mai înainte. Cel mai teribil acuzator, redactor-şef al ziarului Scânteia.

La Botoşani: 114. Moritz Feller, 115. Ruchenstein,116.Solomovici.

Toată România era ocupată şi torturată de călăi de teapa unui Feller, Ruchenstein, Solomovici, Grundberg, Nicolschi, Grumberg, isterizaţi de un Brukner. (Ieronim Hristea, De la steaua lui David la steaua lui Rothschild, Editura Ţara noastră, Bucureşti, 2004, p. 326-336, 341, Neagu Cosma, Cupola-Din culisele securităţii, Editura Globus, Bucureşti, p. 44-83).

Numerotarea şi sublinierile de mai înainte ne aparţin-G.G.C.

Să continuam şi cu alţii, care s-au înscăunat în locul românilor? Să aleagă cititorii, domeniile care-i  interesează. Noi am precizat că în afara  agriculturii- pe care tot bolşevicii evrei au sovietizat-o, martirizând un mare număr de ţărani,- evreii dominau numeric în structurile centralizate şi teritoriale.

Subliniem că nu a fost o cale legală de pătrundere în mecanismele vitale ale României, ci prin forţă brutală, criminală, apoi abuzând de poziţiile obţinute. Aşa cum se întâmplă şi azi. Procesul de eliberare naţională, la care se angajează românii,este legitim şi de nestăvilit. Au dreptul să îndepărteze pe uzurpatori şi să preia controlul mecanismelor de control şi dăinuire ale poporului roman. Evreilor inteligenţi le va fi bine, plecând de bună voie din locurile pe care le deţin prin abuz criminal, sau le menţin ca uzurpatori, prin moştenire. Inclusiv cei care s-au revărsat din nou, după 1989, în structurile informative. In locul lor se  vor înălţa românii.

Să presupunem că palestinienii, ajutaţi de o forţă militara straină, ar fi ajuns în fruntea Israelului şi ar fi lichidat  israelienii valoroşi, politicieni, oameni de stiinţa, de cultura, rabini şi ar fi reuşit să-şi prelungeasca autoritatea la urmaşi, iar acestia să şi-o menţină. Ce ar face evreii din Israel şi nu numai? Ar actiona cu toate mijloacele pentru eliberare. Pentru preluarea destinului neamului lor în propriile mâini.

de Gheorghe Gavrilă Copil

Sursa: miscarea.net

(Visited 123 times, 2 visits today)

13 COMMENTS

 1. Va plangeti mai mult ca romanii in tara ROMANEASCA!!!
  Si presedintele Israelului a spus ca „cu talentul nostru am reusit sa cumparam Polonia,Ungaria,Romania,Bulgaria”.Mai clar de atat ce vreti?
  TOOOAAAATE minoritatile au dus-o BINE pe teritoriul Romaniei!!!
  Iar voi ati dus-o fffff bine in Romania chiar si pe timpul razboiului.
  Pana si manastirile v-au ascuns de tavalugul nemtesc.
  Tot ce-ati cerut VI S-A DAT inzecit.
  Ati trait si crescut intr-o tara linistita ca Romania ,iar dupa 89 ati tras-o la raspundere in fata tuturor in UE dupa 89 cum ca romanii v-au furat averile,v-au dat pe mana nemtilor etc etc etc.
  Continuati sa spuneti ca o duceti prost in Romania???
  Vi s-au creat toate facilitatile intr-o tara calcata in picioare de guvernanti,in ciuda faptului ca romanii nu se mai simt demult romani in propria lor tara.
  Ce vreti?sa va pieptanati in oglinda ,cand afara e razboi si foamete???
  Aruncati vina pe toata planeta ,pe romani,pe chinezi,pe africani,pe tigani ,pe estraterestrii,numai si numai sa vi se dea inca o bucata de tara „promisa”,dar mai nou IN FIECARE TARA!

  Toti moldovenii,ucrainienii,rusii ,marea majoritate EVREI,trec in UE cu pass si cetatenie ROMANA.
  Romanii nu mai au dreptul sa traiasca???
  Nu va mai plangeti atata ,ca romanii si tiganii cand se certau ,voi numarati banii si pe timp de razboi,in comunismul tot de voi creat,dar mai ales acum,cand tooooti ne ducem la vale in saracie si umilinta si scuipati din toate partile.
  Cine a creat asta ????
  romanii?,guatemalezii??,mongolii???,congolezii??,eschimosii??martienii,macedonenii,tiganii????
  Sunteti SINGURII care plangeti si nu tineti cont de saracia in care innotam TOOOOOTI!!!
  De ce va simtiti minoritari daca o o ducem cu totii prost???
  Asa se intampla cand altul vrea s-o duca din ce in ce mai bine ,intr-o tara unde se traieste din ce in ce mai rau.
  De ce nu va simtiti si voi romani?,dac tot pretindeti c-o duceti prost?
  Ce-ati cerut de la romani si nu vi s-a dat???
  Nici acum nu vreti sa traiti in comunitate cu noi,doar atunci cand Romania va fi infloritoare.Si asta pt a o saraci din nou ,iar apoi sa va treziti iar si iar cu pretentii ,aducandu-va aminte dupa comoditati ca sunteti minoritari.Sincer,de ce va simtiti minoritari in Romania ???
  Ati scazut numeric?,ma-ndoiesc.V-au sterilizat romani???,v-au rapit estraterestrii???,v-au furat tiganii copiii???

 2. Daca tot varsati atata ura, macar sa stiti de ce. Cati evrei mai sant acum in Romania : http://www.observatorcultural.ro/Evreii-din-Romania-o-minoritate-care-dispare*articleID_264-articles_details.html

  ” Continutul raportului este urmatorul:
  Evreii din Romania: O minoritate care dispare
  Din ce in ce mai putin numerosi: Potrivit cu statisticile oficiale, in 1930 traiau in Romania, in limitele frontierelor actuale, aproximativ 450.000 evrei. Potrivit acelorasi statistici, in 1958 nu mai erau decit 150.000 evrei. Intre aceste date, a mai fost efectuat un recensamint neoficial, in 1947, care a inregistrat ceva mai mult de 300.000 evrei. Aceste cifre permit urmatoarele concluzii generale:
  a) Razboiul a inghitit sporul natural al populatiei (cifra 70.000 intre 1930 si 1945, plus o treime a acestei populatii);
  b) emigrarea a absorbit sporul natural al populatiei intre 1945 si 1958 (circa 40.000), plus cele citeva mii de evrei intorsi din deportare, precum si o a doua treime a populatiei evreiesti din Romania.
  Procesul de disparitie a minoritatii evreiesti din Romania s-a continuat si dupa 1958 si continua si azi. Se poate afirma, fara exagerare, ca, din 1947, toata vita acestei colectivitati sta sub semnul emigrarii.”
  Cati evrei or mai fi azi in 2014 in Romania ? 15000 sau mai putini si toti in varsta, pe marea majoritate i-a vandut Ceausescu dupa 1965 cu 10000 USD/buc ca si pe nemti cu 10000 DM/buc, mai ales pentru plata datoriilor la FMI si pentru Casa Poporului de care va bucurati din plin. Deci fiti linistiti va vor inghiti tiganii ” Populatia inlocuitoare „, dar probabil si atunci, cand veti vorbi limba roma ( tiganeste ) nu romana, veti spune ca evreii sant de vina, ca au vandut tara. Poate Base , Ponta , Iliescu, Constantinescu, Nastase, Gioana, Tariceanu………sant evrei si noi nu stim ? Sau poate voi nu santeti zdraveni la cap si voi nu stiti. Un doctor evreu v-ar fi facut bine asa cum il vindecau si pe Stfan cel Mare. Adevarul e ca daca nu mai avem Stefan cel Mare si avem numai pitici la cap nu mai e nevoie nici de evrei.

 3. GIPSY says:
  July 4, 2011 at 4:41 pm

  Toooaate nenorocirile si efectele lor,vin numai si numai de la vatican prin maghiari ,germani ,romani,etc….TOTI JIDOVI.Numai asa putea distruge dupa mintea lor Ortodoxia.Asta este obiectivul lor ,ala vechi din totdeauna,de a distruge tot ce este de la Dumnezeu, ca dupa aceea sa transforme in dumnezeu ban . Pe jidovi nu-i mai intereseaza banii de mult pt ca au cumparat tot (pe unguri in cazul nostru),ei vor ORTODOXIA prin hungurii si tradatorii Romaniei cumparati prin pacat.Asa a fost cumparata Romania rasticnind-o sub ochii indiferenti si vanduti ai guvernului. Subiectele astea sunt legate intre ele,dar toate pornesc de la aceeasi gara si de la aceeasi linie si anume vatican jidanesc.Multi spun ca s-a cautat distrugerea Ortodoxiei pt jecmanirea Romaniei.NUUUUU !!!,ci,jecmanirea Romaniei prin pacatosi tradatori de neam pt a distruge Ortodoxia.Ortodoxia nu putea sa fie distrusa pt ca ea insasi Ne-a Lasat-o Dumnezeu cimentata bine pt ca vine de la EL. diavolu nu poate face nimic daca nu-i creezi vre-un pacat vreo usa deschisa.Tocmai asta stiu jidovii exact ca diavolul cum ar trebui procedat prin cumpararea sufletelor de la guvern si am spus tot. Aici e diferenta ,trebuie sa vezi din prisma ortodoxului,asa cum au facut-o inaintasii nostri ,altfel eram de mult in “familia” ecumenism. Ungurii vor teritoriu ,iar jidovii catolici se folosesc de dorinta asta a lor (tot prin pacatul tipic poporului respectiv),pt a distruge Ortodoxia,ca apoi cu siguranta se vor manca si ei intre ei,pt ca asa sunt fratii de furat exact ca dracii.Jidovii intotdeauna au luat carbunii incinsi cu mainile cateilor prostiti in cazul Romaniei cu hungurii si nu numai. Din pacate am cam devenit noi “persona non grata”in propria noastra tara.Daca ne-am fi rugat la Dumnezeu imediat dupa executia lui Ceausescu,pt a avea un conducator cu adevarat iubitor de tara ,raul n-ar fi gasit nici macar o portita deschisa,dar asa …a intrat cum stie el mai bine si anume prin pacatul nostru al tuturor .Pana la strain ,uite ca acum dupa 20 de ani ai de tras cu anumiti romani ,aia eee,transformati si ei in uneltele calailor de neam……Rugaciunea ?, a fost si va fi arma potrivita romanilor ortodocsi colacul de salvare al Romaniei Dodoleata.Doamne Ajuta!!!

  Trackbacks/Pingbacks

 4. O natie,exagerat de mincinoasa si ascunsa pentru a putea face rau mai usor,tuturor celor care nu sint singele si credinta lor! I-am cunoscut,personal in copilarie,mari maestri si organizatori ai raului,mari comercianti si afaceristi,centrul orasului unde am copilarit era plin de magazine evreiesti,fara nici un roman! In credinta lor,ajunginduse la fanatism,simbata si duminica nu mai faceau nimic,nici macar foc in soba,acest lucru aL faceam,noi copiii romani,contra unor atentii ,in timp ce ei se rugau incontinuu! Aveau un miros specific de jidan,acest lucru era cunoscut de toata lumea,lucru care l-am retinut pina in ziua de azi,fiind specific rasei lor! Articolul publicat este de o autencitate fara tagada,un material deosebit de edificator,cu privire la genocidul evreilor impotriva poporului Roman,d-ea lungul secolelor! Avind in vedere atrocitatile savirsite de evrei in perioada 1940 ,’89,Romnia ar trebui sa ceara Statului Israel despagubiri morale,cum au cerut si ei Nemtilor,despagubiri morale si materiale,plus ca Germania a recunoscut public si oficial,participarea si condamnarea Nazismului la Genocid,impotriva Evreilor! Oare cind,comunitatea internationala,va stbili ca si Romanii au fost victime ale Comunismului Evreiesc? Sa auzim numai de bine!

 5. Evreii au făcut revoluţia din Rusia.
  Evreii în anul 1940 au produs genocid împotriva românilor din Basarabia şi din Bucovina.
  Evreii au condus comunismul din România.
  Evreii au condus securitatea româniei după 1948, au transformat închisorile în iad al morţii.
  Evreii au ucis pe An tonescu, Ceauşescu, Eminescu, şi alţi mulţi buni români.
  Evreii ne-au distrus economia ţării după 1989.
  Evreii au în plan distrugerea Românieiei prin sfârtecarea trupului ţării.
  Acum mai nou se ocupă de masonerie pentru distrugerea poporului român.

 6. Nu cred ca toti evreii fac parte din aceeasi categorie, asa cum, de altfel, se intampla la toate smintiile. La fel nu cred ca in Talmud, sau in Coran, sau in alte carti sfinte, sunt prevazute fapte impotriva altor oameni, iar pentru a ma convinge, trebuie sa invat limbile neamurilor respectiva si sa citesc originalele, iar nu interpretarile prezentate de unii sau de altii ( care pot fi de origine politica, religioasa, …etc ). Atat istoria cat si religia, nu or sa reflecte nicicand realitatea, ci or sa fie o interpretare dirijata, in functie de conditiile momentului. Partea cea mai proasta este ca indiferent de aprecieri sau interpretari, cei multi si prosti au dus, duc si or sa duca tot greul, nu numai din peticul asta care se numeste acum Romania, ci din toata lumea. Si cine e vinovat, sau cine poate fi tras la o raspundere reala, asa cum spuneam si in alta parte, numai Dumnezeu stie ( daca si El exista cu adevarat ).

 7. Legionarii au fost cei mai mari patrioti. Unora ca individul care se ascunde, semnand doar Victor, nu trebuie sa li se acorde nici cea mai mica atentie. Ori ete dintre cei mentionati in articol, ori asa cum zicea Baranga: „in cultura vom admite si cativa romani, dar numai lichele”. Au ajuns sa ne ameninte iar in TARA NOASTRA.

 8. viktor,
  1. Imi permit a evidentia in mesajul dvs ura, superioritatea , trufia, perfidia, amenintarea, oprimarea libertatii, si celelalte subiectivisme, ca sa folosesc un termen in conformitate cu ceea ce intelegem prin civilizat.
  2. Pot sa mai inteleg din scurta dvs interventie ca postura din care vorbiti nu este nici una crestineasca, nici romaneasca, nici democrata (daca putem avea asemenea pretentii), nici macar una de bun simt sau respect.
  3. De asemenea pot sa incerc a presupune ca postura dvs este una minoritara si straina in aceasta tara, iar asta va da dreptul la un asemenea comentariu, stiind bine, atat dvs cat si noi ca legile sunt facute pentru cei ca dvs, de catre cei ca dvs.
  4. Mai exact eu va identific cu un tortionar comunist, insetat de sange romanesc, crezand ca sistemul care i-a oferit aceasta putere este fara de sfarsit.
  Mai mult nu are rost sa va zic. Va cunosteti bine ura din inima, nu trebuie sa o descopar eu mai mult.

 9. Domnule Viktor,
  la multi ani si dumnevoastra!
  Daca pe dumnevoastra informatiile care le postam pe site va deranjeaza nu inseamna ca articolele noastre incalca si legea! Miscarea Legionara a fost absolvita de Tribunalul de la Nurenberg spre deosebire de toate organizatiile judecate care au fost implicate in viata politica europeana din perioada interbelica, deci a fi filo-legionar nu este o crima! Crima este sa nu accepti libertatea de gandire si exprimare a celorlalti!

 10. Pare un site legionar. precum vad, ati scapat destui. Dar s-ar putea sa va vina si voua randul. mai sunt canale de construit, uraniu de extras… Tineti-o tot asa, sa fie material penal destul !

 11. Din păcate, nici astăzi, Țara mea, România nu este condusă de mai puțini evrei decât în perioada bolșevică! După toate samavolniciile la care au supus Neamul meu Sfânt, evreii au nerușinarea (dealtfel, atât de caracteristică lor) să pozeze în victime ale Românilor! Rușine să le fie! Să aibă parte de blestemele Deuteronomului, pentru toate răstignirile săvârșite asupra Neamului meu!!! Dacă ar fi suferit holocaust,nu ar avea un comportament atât de criminal, la adresa umanității! Rușine și blestem!!!

 12. Stimata redactie, ati postat textul de doua ori… Modificati va rog, e greu de citit.

Leave a Reply